NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   -- Szentesi internetes kalendárium -- 2024. január --  

 


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   A hónap szentesi évfordulói - Labádi Lajos (1953-2019) főlevéltáros emlékére  


 

2024.  x, február, március, április, május, június, júliusaugusztus, szeptember, október, november, december
Január
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.


2024. január 31.

Labádi L.: Újszentes-Vadászerdő alapítása34 éve, 1990. január 31-én szentesi delegáció utazott a Temesvár melletti Újszentesre (Dumbravita). Szirbik Imre tanácselnök és dr. Barta László levéltár-igazgató, az Erdélyi Szövetség szentesi szervezetének elnöke a testvérvárosi kapcsolat felvételére tették meg az előkészületeket; Ludányi István vöröskeresztes titkár és Gilicze András református lelkész pedig a segélyezés formáiról tárgyaltak.

Piti Péter (1935-1978) birkózó. Fotó: MTI - Mikó László, 196046 éve, 1978. január 31-én, 43 éves korában elhunyt Piti Péter (1935-1978) birkózó, országos bajnok, olimpiai 4. helyezett, kétszeres válogatott.

79 éve,  1945. január 31-én  74 éves korában Budapesten elhunytCsallány Gábor (1871-1945) ármentesítési tisztviselő, régész, alapító múzeum-igazgató Tokácsli Lajos festményén. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)Csallány Gábor (1871-1945) emléktáblája a ligeti múzeum falán. Fotó: Tímár Ferenc Csallány Gábor (1871-1945) ármentesítési tisztviselő,  régész, a mai Koszta József Múzeum elődje, a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat megalakítója (1897),  múzeumigazgató, régészeti szakíró, lapszerkesztő, publicista. Az általa gyűjtött leletegyüttes híre messze földön ismertté vált. Mintegy 125 ezer darab régészeti tárgyat gyűjtött be kollégáival, elsősorban dr. Zalotay Elemérrel Szentes és környékéről. Tisztelői róla nevezték el a szentesi Múzeum Baráti Kört. Emléktáblája megtalálható a Koszta József Múzeum falán; a Széchenyi-liget Kurca-parti sétánya az ő nevét viseli; olajfestményű portréja a múzeumban látható, Tokácsli Lajos alkotása.

Dr. Barta László (1936-2009) gimnáziumi tanár, ny. levéltár-igazgató, helytörténész. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199688 éve, 1936. január 31-én született dr. Barta László (1936-2009) gimnáziumi tanár, ny. levéltár-igazgató, helytörténész.

Balogh János (1845-1924) polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000132 éve, 1892. január 31-én Törs Kálmánnal szemben Balogh Jánost választották Szentes országgyűlési képviselőjévé.

140 éve, 1884. január 31. Balogh János szentesi polgármester benyújtja lemondását.

143 éve, 1881. január 31-én született Szentesen Szeder Ferenc (1881-1952) földmunkás,  szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő, a Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc Földműves Szövetség országos titkára, az SZDP főtitkárhelyettese, az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a Nemzeti Főtanács tagja.

151 éve, 1873. január 31-én megalakult a Szentesi Szabó Ipartársulat. (Tagok száma 50 fő.) 

175 éve, 1849. január 31. Megalakul Szentes város rendezett tanácsú szervezete. Az első tisztújítás alkalmával polgármesterré Boros Sámuel volt főbírót választják.

 

***   ***   ***


2024. január 30.Wekerle Sándor (1848–1921) miniszterelnök, az állami munkáslakások építtetője. Forrás: www.sulinet.hu

115 éve, 1909. január 30. Wekerle Sándor miniszterelnök közvetítő javaslatot terjeszt elő a jegybank körüli harcban, az ún. kartellbank tervét. (Legyen külön osztrák és magyar jegybank, de ezek működjenek szorosan együtt.)

124 éve, 1900. január 30-án Dienes Márton Kossuth-párti jelölt megválasztásának támogatására Szentesre érkezett Eötvös Károly neves ügyvéd, országgyűlési képviselő.

135 éve, 1889. január 30-án Rudolf főherceg trónörökös öngyilkosságot követett el Meyerlingben. Szentesi cigányzenészek a századfordulón. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet A hír hallatán Szentes gyászt öltött: „A csapás, mely Rudolf halálával érte nemzetünket, városunk minden polgára teljes nagyságban átérzi. A királyfi halálesetét a megyeház, városház, kaszinó, 48-as népkör s a többi közhelyeken kitűzött gyászlobogók is szomorúan hirdetik.” – írta a Szentesi Lap.

141 éve, 1883. január 30-án 47 éves korában meghalt Páczi Mihály (1836-1883) híres szentesi cigányprímás.

 

***   ***   ***


2024. január 29.

Az Alföldi Ellenzék c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)109 éve, 1915. január 29-én az Alföldi Ellenzék c. helyi lap elkezdi leközölni dr. Vajda Antal Mozgóképek a háborúból című írását. A szerző a frontról küldi haza háborús élményeit bemutató művét, melynek érdekessége, hogy figyelmen kívül hagyva a hivatalos propaganda elvárásait, a háborút a maga szörnyű valóságában mutatja be. A mű legérdekesebb részei a Szentes irodalmi emlékei c. kötetben olvashatóak.

119 éve, 1905. január 29-én született Szentesen dr. Szigeti György (1905-1978) Kossuth-díjas fizikus, villamos-mérnök, a műszaki tudományok doktora, az MTA elnökségi  tagja. Szervezőmunkájának köszönhetően jött létre az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézete, amelynek 1958-tól 1974-ig alapító igazgatója volt.

141 éve, 1883. január 29-én született Vecseri Bálint (1883-1954) földmunkás. *** A városi közgyűlés határozatot hozott egy iskolai könyvtár felállításáról a szegény sorsú tanulók könyvekkel és egyéb taneszközökkel való ellátása céljából.

147 éve, 1875. január 29-én elhunyt Reinholz Károly (1845-1875) gimnáziumi tanár.

Zsoldos Ferenc (1865-1912) gépészmérnök, gyáros, városi és megyei képviselő. Forrás: Szentesi LevéltárA Zsoldos család síremléke a református középtemetőben. Forrás: e-Könyvtár Szentes159 éve, 1865. január 29-én született Zsoldos Ferenc (1865-1912) gépészmérnök, gyáros, városi és megyei képviselő, a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, a Szentesi Önkéntes Tűzoltóság főparancsnoka, a Műkedvelők és Műpártolók Társaságának igazgatója. Számos újítás fűződik a nevéhez. Ő hozta először Szentesre a villanyvilágítást: 1887-től a Zsoldos-telep üzemeit és a család lakóházát villannyal világították meg. Ő ismertette meg a szentesiekkel a fonográfot, rögzítve, majd visszajátszva a helyi dalárda műsorát. A dolgozók egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében 1891-ben ártézi kutat fúratott a Zsoldos-telepen. A kútfúrás új technológiával történt, amelyet a fiatal mérnök dolgozott ki és utóbb szabadalmaztatott. A Zsoldos-féle kút felépítménye ma a Széchenyi-ligetben a múzeum épülete előtt található.

160 éve, 1864. január 29-én született ifj. Kókay István (1864-1931) ügyvéd, tb. megyei főügyész.

A szentesi reformátusok temploma - 1761263 éve, 1761. január 29-én a Helytartótanács engedélyt adott egy új református templom építésére, mert a régebbi az előző évi tűzvészben leégett. Eszerint: a templom a régi alapokon ugyan, de szilárd anyagból (tégla) építhető föl tornyával együtt úgy, hogy a belső mennyezet deszkával boltozandó, a templom és a torony nem épülhet egybe, nem lehet díszes, és nem hasonlíthat a katolikus templomokhoz. A torony magasságát 5 ölben (kb. 10 m) határozták meg, amely teljesen lapos tetővel látandó el.

 

***   ***   ***


2024. január 28.

Dr. Papp László (1905–1989) jogász, birkózó, mesteredző, szakíró, a szentesi Sportcsarnok névadója - www.szentesinfo.hu/dr-papp-laszlo/Dr. Papp László emlékére - a születése 100. évfordulójára készült CD és weboldal nyitóképe. TEAM, 2005dr. Papp Lászlót jogász, birkózó, kétszeres Európa-bajnok, olimpiai 2. helyezett, a Sportcsarnok névadója35 éve, 1989. január 28-án 84 éves korában Budapesten elhunyt dr. Papp László (1905–1989) jogász, birkózó, mesteredző, szakíró. Sportolói pályafutását szülővárosában kezdte 1922-ben a Szentesi Munkás Testedző Klub birkózójaként. 1923–28 között a Magyar Atlétikai Club (MAC), majd 1928–35 között az FTC birkózója. Hétszeres magyar bajnok, tizenötszörös válogatott, kétszeres Európa-bajnok, 1928-ban az amszterdami olimpián kötöttfogású kisközépsúlyban olimpiai 2. helyezett. 1935–45 között a Magyar Birkózó Szövetség szövetségi kapitánya. 1945-től 1949-ig Szentesen a Csongrád Megyei Földhivatal vezetője, a helyi földreform irányítója. 1949–1956 között a Pest Megyei Bíróság elnöke, Szirbik Imre a II. világháborús emlékmű avatásakor, 1989-ben. Fotó: id. Geréby József 1957-től 1971-ig a Legfelsőbb Bíróság bírája. Az FTC örökös tagja, Aranydiplomása, számos birkózással kapcsolatos szakkönyv szerzője.

36 éve, 1988. január 28-án a Szentes Városi Tanács Szirbik Imrét választotta tanácselnökké, aki 1977-től állt a tanács alkalmazásában, s 1985 óta ellátta az elnökhelyettesi teendőket.

Fotó: Kis Antal - www.viztorony.hu55 éve, 1969. január 28-án a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat üzembe helyezte az új víztornyot, amely 1500 köbméter víz befogadására alkalmas.

99 éve, 1925. január 28-án született Szentesen Török László, Csongrád megye tanácselnöke, az OTP megyei igazgatója. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1988Török László, Csongrád megye 1962-71 közötti tanácselnöke, majd az OTP megyei igazgatója, műkedvelő festő.

105 éve, 1919. január 28-án a Vörös Újság híradása szerint “Szentesi katona elvtársaink Pintér elvtárs előadása után megalakították a szentesi katonák kommunista csoportját.” (Pártszervezet alakulásáról nincs adat. Későbbi források a kommunista eszmék helyi terjesztői közé sorolták dr. Nagy Endre rendőrkapitányt, Stancz Gyulát, Kiss Ferencet, Ádám Takács Istvánt, Faragó Lászlót, Fenyvesi Lajost, Farsang Andrást, id. Mikecz Jánost, Vajda Imrét.)

Ünnepség a 48-as Népkörben. Az épület a közelmúltig a Horváth Mihály és a Jövendő utca sarkán állt. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye124 éve, 1900. január 28-án a II. 48-as népkör tisztújító közgyűlésén Sima Ferencet választották a kör elnökévé, ezáltal az I. és II. szentesi 48-as népkör vezetése egy kézbe került.

125 éve, 1899. január 28–február 1. között a Petőfi Szálló színháztermében öt estén át bemutatót tartott az Edison színház, mely a korszak jelentős találmányával, a mozgófényképpel szórakoztatta a közönséget.

129 éve, 1895. január 28-án a Magyarországi Szociáldemokrata Párt "Magyarország jogtalan népéhez" címmel felhívást adott ki az általános választójog érdekében. A röpirat számos példányát lefoglalták Szentesen.

Sima Ferenc (1853-1904) portréja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000132 éve, 1892. január 28-án Sima Ferenc szentesi lapkiadó-szerkesztőt 48-as függetlenségi programmal aDeák Ferenc (1803–1876) államférfi, jogtudós, igazságügy-miniszter, a "Haza bölcse". Forrás: www.sulinet.hu tápéi kerület országgyűlési képviselőjévé választották.

148 éve, 1876. január 28-án 73 éves korában meghalt Deák Ferenc (1803–1876) államférfi, jogtudós, az első felelős magyar kormány igazságügy-minisztere, a "Haza bölcse". (Február 12-én gyászünnepélyt tartottak Szentesen. 1896-ban a vármegyeháza nagytermében leleplezték életnagyságú arcképét, Karlovszky Bertalan festőművész alkotását. 1906-ban utcát, utóbb iskolát neveztek el róla.)

 

***   ***   ***


2024. január 27.

dr. Mátyás Sándor (1908-1987) nyugalmazott gimnáziumi tanár és Németh László barátok voltak. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200037 éve, 1987. január 27-én elhunyt dr. Mátyás Sándor (1908-1987) nyugalmazott gimnáziumi tanár, Németh László író barátja.Terney Béla (1905-1972) gimnáziumi tanár, igazgató, festőművész, a középiskolai kollégium névadója. HMG-tablókép.

52 éve, 1972. január 27-én elhunyt Terney Béla (1905-1972) gimnáziumi tanár, igazgató, festőművész, a középiskolai kollégium névadója. A február 2-án megtartott temetésen a volt tanítványok nevében Bucsány György mondott gyászbeszédet.

64 éve, 1960. január Ötven év tükrében - az Árpd Agrár Zrt. története. Forrás: e-Könyvtár SzentesAz Árpád Agrár Rt. logója. Forrás: www.arpad.hu27-én Szentesen megalakult az Árpád Zöldség Termelő-szövetkezet. Az alapító tagok száma 239 fő, területe 1019 kh. Jogelőde a Szentes és Vidéke Zöldség Gyümölcs Termelő és Értékesítő Szakszövetkezet 1957. január 27-én kezdte meg működését. Fő termékei (paprikafélék, paradicsom, uborka) az évtizedek során nem csak hazánkban, hanem Európa más tájain is ismertté váltak.

89 éve, 1935. január 27-én a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezete tisztújító taggyűlést tartott a Munkásotthonban. A résztvevők bírálták a párt országos vezetőit, s kezdeményezték az országos antifasiszta népfront megalakítását az előretörő szélsőjobboldali szervezkedés visszaszorítására.

Dr. Purjesz Zsigmond (1846-1918) sírja a Házsongárdi temetőben. - http://eda.eme.ro/Dr. Purjesz Zsigmond (1846-1918) belgyógyász, a kolozsvári egyetem tanára, udvari tanácsos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000106 éve, 1918. január 27-én elhunyt dr. Purjesz Zsigmond (1846-1918) belgyógyász, a kolozsvári egyetem tanára, udvari tanácsos, Szentes szülötte. (Volt tanítványai emlékszobrot állítottak tiszteletére a kolozsvári klinika épülete előtt.). Sírja a Házsongárdi temetőben van.

109 éve, 1915. január 27-én az orosz csapatok újból benyomultak a Kárpátokba.

Babós József mezőgazdász, TSZ-elnök. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)114 éve, 1910. január 27-én született Babós József mezőgazdász, TSZ-elnök.

117 éve, 1907. január 27. Megalakult az Építőiparosok Országos Szövetségének szentesi csoportja. (A tagok száma 35 fő.) *** Csallány Gábor és Gulyás Pap Etelka mozgalmat indított Szentesen egy tüdőszanatórium létesítése érdekében.Ifj. Kiss Bálint (1802-1868) festőművész, Kiss Bálint ref. lelkész fia. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

122 éve, 1902. január 27-én született László Béla (1902-1960) gimnáziumi tanár.

130 éve, 1894. január 27. A Szentesi Polgári Olvasókör Jókai Mór 50 éves írói működésének megünneplésére irodalmi estet tart.

156 éve, 1868. január 27-én 66 éves korában meghalt ifj. Kiss Bálint (1802-1868) festő, a Pesti Műegylet alapító tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum Képtárának őre, Szentes szülötte. (Apja Kiss Bálint református esperes.)

 

***   ***   ***


2024. január 26.

Dr. Kozma György főispán. Forrás: Szentesi Élet88 éve, 1936. január 26-án Kozma György főispán személyes tapasztalatai alapján jelentést készített a belügyminiszternek a Csongrád megyében uralkodó ínséges állapotokról. Beszámolójának lényege: „Kétségtelen, hogy a nyomor egészen rendkívüli. A rossz táplálkozás folytán kiéhezett arcok tömegével lehet találkozni. Szórványosan előfordulnak olyan betegségek is, amelyek a rossz táplálkozásra és a nyomorúságra vezethetők vissza, de különösen aggasztó a tüdőbaj szaporodása… A nyomorúság a legnagyobb mértékű Szentes városában és a Szenteshez közel fekvő mindszenti járás községeiben. Szentes városában 2 ezer vagyontalan és munkanélküli család van mintegy 10 ezer lélekkel…”

A szentesi Vármegyeháza - pályázati melléklet - HTML-CD/web: TEAM 200392 éve, 1932. január 26-án a megyegyűlés határozottan kinyilvánította, hogy továbbra is Szentest óhajtja Csongrád megye székhelyeként megtartani.

119 éve, 1905. január 26-án országgyűlési képviselőválasztást tartottak Szentesen. A küzdelemből dr. Molnár Jenő függetlenségi párti jelölt került ki győztesen. (A szavazatok megoszlása: Molnár Jenő 1015, Mátéffy Ferenc 518, Éder János 11.) A választások országos eredményeként a 30 éve kormányzó Szabadelvű Párt kisebbségbe került a parlamentben.

Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet129 éve, 1895. január 26-án Sima Ferenc parlamenti interpellációt nyújtott be a belügy- és földművelésügyi miniszterhez az alföldi szociális izgatások ügyében.

325 éve, 1699. január 26-án Karlócán aláírták a békét a Szent Liga és a Porta képviselői. A 25 évre szóló békeszerződéssel Erdély és a Bácska I. Lipót (1640–1705) uralma alá került; a Maros-Tisza köze és Temesvár a szultán fennhatósága alatt maradt. A magyar-török államhatár Csongrád megyei szakaszát a Tisza és a Maros folyók mentén jelölték ki.

 

***   ***   ***


2024. január 25.

Molnár Lajos agrármérnök, a Május 1. Tsz volt elnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198889 éve, 1935. január 25-én született Molnár Lajos agrármérnök, a Május 1. Tsz volt elnöke.

Dr. Orosz Pál tanár, labdarúgó-edző. Forrás: Nagy szentesi sportkönyv (2006)90 éve, 1934. január 25-én született dr. Orosz Pál (1934-2014) tanár, labdarúgó, edző, az FTC Örökös Bajnoka, a Szentes Városért Emlékérem kitüntetettje.

104 éve, 1920. január 25-26 között nemzetgyűlési választásokat tartottak az ország felszabadult területein. Mivel Szentes még román megszállás alatt volt, a választásokra csak júniusban került sor.

105 éve, 1919. január 25-én a Függetlenségi (Károlyi) Párt kettészakadt. A kilépők Hock János vezetésével megalakították az Országos Függetlenségi és Károlyi Pártot.

114 éve, 1910. január 25-én a Szappanos István vezetése alatt álló 48-as Balpárt beolvadt a Justh Gyula vezette Függetlenségi és 48-as Pártba.

118 éve, 1906. január 25-én a fenyegetések ellenére a megyegyűlés újból kimondta, hogy továbbra is megmarad a nemzeti ellenállás terén, és ismételten eltiltotta a tisztviselői kart az állami adók beszedésétől és az újoncozásba való részvételtől.

Gerőcz Lajos (1850-1912) református lelkész - Forrás: Szentesi Élet145 éve, 1879. január 25. Megválasztják Gerőcz Lajos  segédlelkészt a szentesi református egyház rendes lelkészévé. (A választást utóbb megsemmisítik.)

Pokomándy Gábor (1799-1884) földbirtokos, uradalmi inspektor, a Szentesi Takarékpénztár első elnöke. Forrás: a 75 éves Szentesi Takarékpénztár (1944)154 éve, 1870. január 25-én a Szentesi Takarékpénztár megtartotta első rendes közgyűlését. (Az intézet első elnökévé Pokomándy Gábor nyugalmazott uradalmi inspektort választották.)

185 éve, 1839. január 25-én a szentesi külső tanács elhatározta egy gazdasági iskola felállítását. Tanárnak meghívták Csötönyi Mártont, aki elkészítette az oktatandó mezőgazdasági tárgyak tematikáját. A tervezet nem nyerte meg a közgyűlés tetszését, ezért a belső tanácsot kérték fel egy célirányos tanítási terv elkészítésére. Mire ez megtörtént, a város nehéz anyagi körülmények közé került, ezért utóbb elállt a gazdasági iskola felállításától. (Hasonlóan járt a kisdedóvó létesítésének ügye is, amelyet a gazdasági iskolával párhuzamosan szerettek volna megvalósítani.)

 

***   ***   ***


2024. január 24.

HŐSEINK 1914-1918 - Pásztor János alkotását 1926-ban állították fel az Erzsébet téren. A kép 1937-ben készült. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye103 éve, 1921. január 24-én a városi képviselő-testület határozatot hozott a világháborúban elesett szentesi hősök emlékének megörökítéséről. Kimondták többek között az elesettek nevének A Hősök Erdeje az I. Világháború 1223 szentesi áldozatának állít emléket. Fotó: Vidovics Ferenc - Szentesi Élet jegyzőkönyvbe foglalását, egy maradandó emlékmű felállítását, továbbá a hősök erdejének megvalósítását. (Ez utóbbit dr. Vajda Antal képviselő kezdeményezte. Indítványának lényege: egy alkalmas területen annyi fát ültessenek, ahányan elestek a háborúban, s folyamatosan pótolják, ha valamelyik fa kipusztulna. A határozatban foglaltak 1926-ra megvalósultak.)

120 éve, 1904. január. 24. A II. 48-as népkör tisztújító közgyűlésén dr. Tasnády Antalt – a megszűnt Kossuth-párt volt alelnökét – a népkör elnökévé választják.

126 éve, 1898. január 24-én született ifj. Cserna János földbirtokos, mezőgazdasági reformer, magyar királyi gazdasági tanácsos. 

142 éve, 1882. január 24-én született Kiss Károly (1882-1964) római-katolikus tanító, zenetanár.

A 48-as öreg honvédek a korabeli fényképen 1898 március 15-én. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye.144 éve, 1880. január 24-én 64 éves korában elhunyt Hutiray Lajos (1816-1880) volt 48-as honvédőrnagy, városi birtoknyilvántartó, a Szentesi Honvédegylet első elnöke.

149 éve, 1875. január 24-én Buday József városi pénztárnokot, a Szentesi Lap szerkesztőjét választották meg a Szentesi 48-as Népkör elnökévé.

163 éve, 1861. január 24–30 között a szavazásra jogosult lakosok közvetlen választással megválasztották Szentes város új tisztikarát. A polgármesteri tisztséget Horváth Ferenc és Jurenák Eduárd ellenében – Bálint László gazdálkodó nyerte el, aki a leadott 715 szavazatból 537-et kapott. (1932-ben utcát neveztek el róla.) Főbíróvá Vecsery Zsigmondot, főkapitánnyá Balogh Lajost választották meg. Tanácsnokok lettek: Molnár István, Dózsa Lajos, Oroszi Miklós, Győri József, Kamocsay János, Horváth Ferenc, Nagy Sámuel és Borsos Károly.

Horváth Gyula (1843-1897) ármentesítési kormánybiztos, Szentes első díszpolgára Vastagh György (1891) festményén. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)181 éve, 1843. január 24-én a Háromszék vármegyei Orbaitelek faluban  született Horváth Gyula (1843-1897) publicista, lapszerkesztő, országgyűlési képviselő, parlamenti alelnök, ármentesítési kormánybiztos, aki 1881-ben Szentes első díszpolgára lett. Az év áprilisában hathatós intézkedéseinek köszönhetően Szentes megmenekült az árvíz pusztításától. 1932-ig a mai Szent Imre herceg utca viselte a nevét. Az egykori ármentesítő társulati székház falán - Kiss Bálint utca 13. -  2011 óta tábla őrzi az emlékét.

  

***   ***   ***


2024. január 23.

Dr. Papp Lehel György orvos, Szentes és térsége 1990-94 közötti országgyűlési képviselője (MDF). Forrás: www.parlament.hu34 éve, 1990. január 23-án az MDF szentesi szervezete nyilvánosságra hozta, hogy országgyűlési képviselőjelöltje dr. Papp Lehel György sebész, a kórház adjunktusa.

42 éve, 1982. január 23-án 25 éves jubileumi csapatgyűlést tartott a szentesi Árvai Bálint munkásőr egység.

Nagy János zeneiskola-igazgató, karnagy, Szentes díszpolgára. Fotó: Szentesi Élet50 éve, 1974. január 23-án megtartotta első foglalkozását az újonnan alakult Zenebarátok Klubja, amelynek vezetője Nagy János zeneiskolai tanár.

Az 1989. novemberében felavatott II. világháborús emlékmű - előtte a kezdeményező Geréby József.93 éve, 1931. január 23-án született Geréby József (1931-2009) mezőgazdasági mérnök, Állami Díjas ny. vezérigazgató, a Magyar Agrárkamara tagja, volt városi képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke. Jelentős szerepe volt a II. világháborús emlékmű 1989-es felállításában.

98 éve, 1926. január 23-án beszámoló közgyűlést tartott a Szentesi Kisgazda Párt, amelyen Pataki Imrét örökös tiszteletbeli elnökké választották. Az ügyvezető elnök Bálint József maradt.

113 éve, 1911. január 23-án Budapesten elhunyt Ugron Gábor (1847-1911) függetlenségi 48-as politikus, országgyűlési képviselő, publicista, lapszerkesztő. Az 1905. júniusában kinevezett Fejérváry-kormányt ellen szervezett nemzeti ellenálláshoz csatlakozó szentesi 48-as körök indítványára a város közgyűlése a szövetkezett ellenzék vezéreit - Kossuth Ferencet, gróf Apponyi Albertet, Ugron Gábort és báró Bánffy Dezsőt - Szentes díszpolgáraivá választották meg.

Az Alföldi Ellenzék c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)114 éve, 1910. január 23-án az Alföldi Ellenzék c. lap kampányt indított dr. Molnár Jenő országgyűlési képviselő ellen. (A lap ettől kezdve a Kossuth Ferenc vezette párt helyi szócsövévé vált.)

A szentesi főgimnázium épülete 1890 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye.127 éve, 1897. január 23-án állami kezelésbe került a szentesi főgimnázium. (A leltár melletti átvételt Géresy Kálmán Debrecen tankerületi főigazgató végezte.)

143 éve, 1881. január 23-án a Korcsolyázó és Csónakázó Egylet zeneszó mellett megnyitotta az első jégpályát, amely a református egyház kertje alatt elterülő kurcai részen volt.

Pataki Imre pártelnök. Forrás: Szentesi Élet148 éve, 1876. január 23-án Buday József távozása után Pataki Imrét választották a Szentesi 48-as Népkör elnökévé.

159 éve, 1865. január 23-án az uralkodó megbízta Zichy Hermann kancellárt, hogy dolgozzon ki egy tervet a katonai bíráskodás felfüggesztésének és az országgyűlés egybehívásának előkészítésére.

278 éve, 1746. január 23-án Gaál István lelkipásztor átvette a református egyházközség vezetését. (1768-ban bekövetkezett haláláig szolgált Szentesen.)

 

***   ***   ***


2024. január 22.

Fellegi Ádám zongoraművész. Forrás: Szentesi Élet - e-Könyvtár34 éve, 1990. január 22-én a Lajtha László Zeneiskola hangversenytermében fellépett Fellegi Ádám zongoraművész.

78 éve, 1946. január 22-én a Derekegyházoldali Gazdakör megtartotta átalakuló közgyűlését, amelyen kimondta, hogy a jövőben a Magyar Parasztszövetség Derekegyházoldali Szervezete néven folytatja működését. (A tagok száma 45 fő. 1948-ban a többi gazdakörrel együtt feloszlatták.)

92 éve, 1932. január 22-én a városi képviselő-testület tiltakozó határozatot hozott a megyeszékhelynek Szentesről Szegedre történő áthelyezése ellen.

Böszörményi Jenő (1882-1955) a felsőpárti református templom első lelkésze. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000111 éve, 1913. január 22-én Böszörményi Jenőt a felsőpárti református gyülekezet lelkészévé választották. (Ünnepélyes beiktatására május 4-én került sor.)

125 éve, 1899. január 22-én pénzhamisító bandát fogott le a csendőrség Szentesen. A bűnbanda tagjai már másfél éve működtek a megye városaiban. Néhány nap alatt 70 embert gyűjtöttek be a környékről, s kísértek Hódmezővásárhelyre, ahol a vizsgálat folytatódott.

135 éve, 1889. január 22-én elhunyt Jakó Mihály (1824-1889) városi írnok.

A Szentes-vidéki Takarékpénztár épülete a Kossuth utcán. Untermüller Ernő szinezett képeslapja (1911). Forrás: e-Könyvtár Szentes150 éve, 1874. január 22. Megkezdi működését a Szentes Vidéki Takarékpénztár.

174 éve, 1850. január 22-én Csongrád megye területét közigazgatásilag négy járásra osztották (szegedi, csongrádi, vásárhelyi, szentesi).

 

***   ***   ***


2024. január 21.

47 éve, 1977. január 21-én elhunyt dr. Pataki Tamás (1907-1977) ügyvéd, volt megyei tisztifőügyész.

79 éve, 1945. január 21-én megalakult a Nemzeti Parasztpárt (NPP) szentesi szervezete, amelyhez a volt Szentesi Kisgazda Szövetség tagjai testületileg csatlakoztak. Elnöke Székely Antal. *** A Kommunista Ifjúsági Szervezet kezdeményezésére megalakult Szentesen a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ). Elnök dr. Hönig Vilmos, alelnök ifj. Papp Lajos, titkár Szőke Albert, jegyző Vass Imre, propagandavezető Fazekas Antal.

108 éve, 1916. január 21-én az Osztrák-Magyar Monarchiában 50 évről 55 évre emelték fel a hadkötelezettség korhatárát. Az év folyamán Szentesről négy alkalommal történt bevonulás. (A hadbavonult szentesiek összes száma kb. 8000 fő.)

118 éve, 1906. január 21-én megalakult a Magyarországi Szabómunkások és Munkásnők szentesi csoportja. (Elnök: Fischer Farkas; a tagok száma 20 fő.)

A Szentesi Általános Népkör tagjai egy korabeli felvétele. Forrás: Szentesi Élet124 éve, 1900. január 21-én a szentesi munkások egy csoportja a Grünvald- féle vendéglőben megalakította a Szentesi Általános Népkört (Ideiglenes elnök: Kecskeméti Szabó Sándor. A kör alapszabályát a belügyminiszter 1900. december 15-én hagyta jóvá.)

165 éve, 1859. január 21-én született Révész Imre (1859-1945) festőművész.

183 éve, 1841. január 21-én a szentesi zsidóság kérvényt intézett a városi tanácshoz, amelyben bejelentette, hogy „gyermekeik nevelése és oktatása egy közönséges iskola felállítását kívánván, Absolon János köteles házát megvette, kéri a megnevezett ház megvételét helyesíteni”. Mivel az 1840: XXIX. tc. Gaál István (1723-1768) református lelkipásztor sírjának jelölése az 1761-1801 között volt előző templom alaprajzán. Forrás: Papp Lajos kézírásos egyháztörténete értelmében a zsidóknak telekszerzésre nincs joguk, Gaál István (1723-1768) református lelkipásztor emléktáblája a Nagytemplomban. Fotó: Tímár Ferenc a házvételt a tanács nem hagyta jóvá, a nevezett épület iskolai célra történő használatát azonban engedélyezte.

256 éve, 1768. január 21-én 45 éves korában elhunyt Gaál István (1723-1768) református lelkipásztor, a szentesi ref. eklézsia történetének egyik írója, aki 1746-tól haláláig, 23 éven át szolgált városunkban. (A szentesi ref. nagytemplomban van eltemetve. 1932 óta utca viseli nevét.)

 

***   ***   ***


2024. január 20.

77 éve, 1947. január 20-án a Szentesi Kisgazdapárt választmányi ülése visszautasította a Baloldali Blokk pártjainak ultimátumát.

79 éve, 1945. január 20-án Moszkvában aláírták a magyar fegyverszüneti egyezményt.

Szatmári Imre (1938-2003) fotóművész, újságíró, a Szentesi Élet újság egyik alapítója.86 éve, 1938. január 20-án született Szatmári Imre (1938-2003) vállalatvezető, újságíró, FIAP-díjas fotóművész. Születése 80. és halála 15. évfordulója alkalmából 2018. január 31-én a Városi Könyvtárban emlékestet rendeztek a tiszteletére.

93 éve, 1931. január 20-án született Budapesten Bácskai Mihályné Molnár Erzsébet (1931-2022) magyar-történelem szakos középiskolai tanár. 1953-tól egy évig a Közgazdasági Technikumban, majd nyugdíjazásáig a Horváth Mihály Gimnáziumban tanított több tárgyat is. Mellette Csongrád megye és Szeged középiskoláinak szakfelügyelője és a Pedagógus Szakszervezet tisztségviselője, 1969-1970 között Város Tanács Művelődési Osztályának vezetője volt. Férjével és kollégáikkal 1953-ban megalakították a gimnázium Diákszínpadát, majd 1978 szeptemberében fakultációként indult irodalmi-drámai tagozatot.

97 éve, 1927. január 20-án holland vendégek érkeztek Szentesre B. A. Knoppers amsterdami lelkész vezetésével, akiket dr. Sebestyén Jenő, a budapesti theológiai akadémia professzora kísért.

Gróf Károlyi Sándor. Forrás: Szentesi Élet139 éve, 1885. január 20-án megtartotta tisztújító közgyűlését a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület. A megválasztott tisztségviselők: elnök gróf Károlyi Sándor, alelnökök Sarkadi Nagy Mihály szentesi polgármester és Burger Alajos uradalmi inspektor. (A gazdasági egyesület 136 taggal kezdte meg működését; ez a szám az Kiss Pál (1808-1880) református lelkész sírja. Fotó: Tímár Ferenc 1920-as évek végére 1500–1800 főre emelkedett. 1945 szeptemberében az egyesület csatlakozott a Magyar Parasztszövetséghez.)

144 éve, 1880. január 20-án elhunyt Kiss Pál (1808-1880) református lelkész, aki 1836–1858 között szolgált szülővárosában, Szentesen. (Kiss Bálint esperes fia.).

178 éve, 1846. január 20-án gróf Széchenyi István vezetésével megalakult Pesten a Tiszavölgyi Társulat, amelynek célja a Tisza szabályozása. Boros Sámuel szentesi főbíró tagja lett a társulat központi választmányának.

 

 ***   ***   ***


2024. január 19.

79 éve, 1945. január 19-én megalakult a Nemzeti Segély helyi szervezete. Vezetője Marton János. Első jelentősebb tevékenysége az „éhező Budapestért” akció megszervezése volt, amelynek során márciusig 3 teherautó és 10 vagon, összesen kb. 130 000 tonna élelmiszert küldtek Budapestre. A helyi nőszövetséggel közösen 250 éhező, a háború viszontagságai miatt leromlott egészségű budapesti gyermeket helyeztek el az egyes szentesi családoknál. (Közöttük volt Váradi Hédi későbbi jeles színművésznő.)

105 éve, 1919. január 19-én a Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE)Dr. Purjesz János (1902-1990) ügyvéd. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988) tisztújító közgyűlése Gömbös Gyulát választotta elnökévé.

122 éve, 1902. január 19-én született ifj. dr. Purjesz János (1902-1990) ügyvéd, városi tisztiügyész.

128 éve, 1896. január 19-én mutatták be először Szentesen a fonográfot.

Dr. Személyi Kálmán (1884-1946) jogtudós, egyetemi tanár140 éve, 1884. január 19-én született dr. Személyi Kálmán (1884-1946) jogtudós, egyetemi tanár.

162 éve, 1862. január 19-én született dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főszolgabíró, Csongrád vármegyei főjegyző, dr. Cicatricis Lajos (1862-1953). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 alispán, majd főispán, városi és megyei képviselő, királyi tanácsos, örökös felsőházi tag, a Lipót-rend lovagja.

163 éve, 1861. január 19-én választási értekezletet tartott a város szabadságharc alatti képviselő-testülete és tisztikara. Tisztújítási elnökké választották Farkas Gedeon ügyvédet.

 

***   ***   ***


2024. január 18.

Dr. Zsoldos Ferenc (1920-2003) sebészfőorvos, szakíró, orvostörténész. Fotó: Szélpál István21 éve, 2003. január 18-án, 83 éves korában Szentesen elhunyt dr. Zsoldos Ferenc (1920-2003) sebészfőorvos, szakíró, orvostörténész,  a Dr. Bugyi István Emlékérem első kitüntetettje, Szentes díszpolgára.

79 éve, 1945. január 18-án a pártok és szakszervezetek képviselőiből megalakult az 5–5 tagú Szentesi I., II. és III. számú Igazoló Bizottság.

Dr. Kicska Zoltán. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)81 éve, 1943. január 18-án született dr. Kicska Zoltán (1943-2021) ügyvéd.

105 éve, 1919. január 18-án ünnepélyesen megnyitották a békekonferenciát Párizsban. *** A köztársasági elnök Berinkey Dénest nevezte ki miniszterelnökké, aki megalakította kormányát.

Dr. Csergő Károly megyei II. főjegyző, később alispán. Forrás: Szentesi Élet - Levéltár107 éve, 1917. január 18-án Csongrád megye közellátásának szervezésére felállították Szentes székhellyel a megyei közélelmezési hivatalt, élén dr. Csergő Károly megyei II. főjegyzővel.

110 éve, 1914. január 18. Szentesre érkezik dr. Nagy György, az Országos Kossuth Lajos Párt elnöke, akit a helyi pártkör közgyűlése díszelnökévé választ. (Rendes elnök: Kátai Pál János, ügyvezető elnök: dr. Lánczi Simon Pál.)

114 éve, 1910. január 18-án ismét megalakult a MÉMOSZ szentesi csoportja. (MÉMOSZ - Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége.) Elnök Mikecz Imre; a tagok száma 34 fő. (Az alispán november 4-én kelt határozatával tudomásul vette.)

A Petofi Szálló és a Tóth József Színház az 1909-es képeslapon. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000115 éve,  1909. január 18. A képviselő-testület határozatilag kimondja, Dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) polgármester, országgyűlési képviselő Kováts Károly festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 hogy a városi színház Szentes nagy szülöttjéről, Tóth Józsefről neveztessék el.

119 éve, 1905. január 18-án a szentesi kormánypárti tisztviselők fáklyás felvonulást szerveztek dr. Mátéffy Ferenc polgármester tiszteletére, s felkérték az országgyűlési képviselőjelöltség elfogadására. Mátéffy pártonkívüli programmal elfogadta a jelölést.

 

***   ***   ***


2024. január 17.

Az Alföldi Ellenzék c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)70 éve, 1954. január 17-én elhunyt dr. Vajda Antal (1879–1954) ügyvéd, lapszerkesztő, az Alföldi Ellenzék (1918-tól Alföldi Újság) kiadó-tulajdonosa és felelős szerkesztője. Az első világháborúban tisztként szolgált Galíciában. Innen küldte haza frontélményeit, mely a háborút a maga szörnyű valóságában mutatta be. Mozgóképek a háborúból c. művét lapja folytatásokban közölte. A Szentes irodalmi emlékei c. kötetben hosszabb szemelvények olvashatóak belőle.

Bugyi Antal (1871-1960) főjegyző, lapkiadó, a Zsoldos Rt. vezérigazgatója, nemzetgyűlési képviselő - dr. Bugyi István édesapja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200077 éve, 1947. január 17-én nyilvános népbírósági tárgyalást tartottak Szentesen a Szentesi Napló c. újság tulajdonosa, Bugyi Antal, és két újságírója, Kun Sándor és Szathmári István ügyében. A vád háborús uszítás, németbarát propaganda, kommunista- és demokráciaellenes hangulat szítása volt. Kun és Szathmári 3–3 évet kapott, Bugyi Antal esetében a bizonyítás kiegészítését rendelte el a bíróság, és utóbb felmentették.

Borsodiné Nedényi Ilona (1932-2011) tanár, ny. városi tisztviselő. Magángyűjteményből.92 éve, 1932. január 17-én született Borsodiné Nedényi Ilona (1932-2011) tanár, nyugalmazott városi tisztviselő, népművelő.

98 éve, 1926. január 17-én megalakult a Nagynyomás-határrészi Olvasókör (tagok száma 36 fő). A Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület gazdaköreként működött. (1945-től a Magyar Parasztszövetség tagszervezeteként folytatta tevékenységét 1948-ban bekövetkezett feloszlatásáig.)

127 éve, 1897. január 17-én a szentesi földmunkások értekezletet tartottak a Győri-féle vendéglőben, amelyen részletesen kidolgozták az általuk elfogadható bérek és egyéb járandóságok tarifáit. Határozatot hoztak Május 1. méltó megünnepléséről.

Török Sándor (1877-1955) földmunkás-kubikos, a Szentesi Földművelő Munkások Egyletének alapító tagja és elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000147 éve, 1877. január 17-én született Török Sándor (1877-1955) földmunkás-kubikos, a Szentesi Földművelő Munkások Egyletének alapító tagja és elnöke.

175 éve, 1849. január 17-én Kárász Benjamin főispán kinevezte a szentesi önkéntes mozgó nemzetőrség parancsnokává Beliczay Pál századost, a lovas nemzetőrség kapitányát. A toborzás során Szentesen 193 fő jelentkezett mozgó nemzetőrnek (115 lovas és 78 gyalogos). A lovasság a Délvidékre vonult Bene Lajos, a Csongrád megyei mozgó nemzetőrség alezredesének vezetésével, ahol Perczel Mór honvédseregét támogatták.

Balogh János (1845-1924) polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000179 éve, 1845. január 17-én született Balogh János (1845-1924) volt városi rendőrfőkapitány, 1878-1884 között Szentes polgármestere, 1892-1896 között országgyűlési képviselője, utóbb a Szentesi Takarékpénztár igazgatója, 1897-től a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat társelnöke, számos helytörténeti munka szerzője. (1932 óta utca őrzi nevét Szentesen.)

 

***   ***   ***


2024. január 16.

Chobot Ferenc (1860-1931) római-katolikus prépost-plébános. Forrás: http://www.bpxv.hu/Haumann Péter Kossuth-díjas színművész a „Minden csak komédia” műsorában. Forrás: Szentesi Élet35 éve, 1989. január 16-án a Művelődési Házban önálló estet adott Haumann Péter Kossuth-díjas színművész „Minden csak komédia” címen.

93 éve, 1931. január 16-án elhunyt Chobot Ferenc (1860-1931) római katolikus prépost-plébános.

95 éve, 1929. január 16-án született Szentesen Mucsi András (1929–1998) muzeológus, művészettörténész. A gimnáziumot Szentesen végezte, bölcsész diplomáját a Szegedi Tudományegyetem latin-történelem szakán szerezte 1949-ben. Mucsi András (1929–1998) muzeológus, művészettörténész. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988):Mucsi András Az esztergomi Dévényi gyűjtemény kiállítása. Forrás: http://www.antikvarium.hu/Az ELTE művészettörténet–muzeológia szakának elvégzése után előbb a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum muzeológusa, majd 1953–1973 között a esztergomi Keresztény Múzeum művészettörténésze. 1973-tól a szentendrei Ferenczy Múzeum muzeológusa. Fő művei a középkori magyar festészet és a kortárs magyar festészet tárgykörében születtek. 

114 éve, 1910. január 16-án elhunyt Dósa Béla (1846-1910) gyógyszerész, takarékpénztári igazgató.

118 éve, 1906. január 16-án a belügyminiszter megsemmisítette a Csongrád megyei közgyűlés 1905. december 28-án hozott határozatait;  az Alkotmányvédő Bizottság működését betiltotta, s utasította az alispánt az adószedés és újoncállítás azonnali megkezdésére.

145 éve, 1879. január 16-án született Pauli Antal megyei főlevéltárnok.

 

***   ***   ***


2024. január 15.

Bálint József gazdálkodó. Forrás: Szentesi Élet93 éve, 1931. január 15-én a Gaál Gaszton és Szijj Bálint vezette Független Kisgazdapárt zászlóbontó nagygyűlést tartott Budapesten a Vigadó nagytermében. A szentesi kisgazdák Bálint József vezetésével 16 fős küldöttséggel képviseltették magukat, kimondva csatlakozásukat az új párthoz.

119 éve, 1905. január 15-én választási gyűlést tartottak a szentesi újjászervezett szociáldemokraták, akiknek országgyűlési képviselőjelöltje Éder János csongrádi lapszerkesztő.

Volt szentesi honvédek csoportja (1903). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000119 éve, 1905. január 15-án 83 éves korában elhunyt Bartha János (1822-1905) ügyvéd, megyei alügyész, majd királyi aljárásbíró, Szentes városi képviselő, volt 48-as nemzetőr százados. Tevékeny élete és a szabadságharcban betöltött magas rangja miatt közmegbecsülésnek örvendett.

125 éve, 1899. január 15-én a szentesi szocialista munkások népgyűlést tartanak a Kossuth téren. (Napirend: 1. A munkások helyzete. 2. Az általános választójog. 3. Mit akarnak a szociáldemokraták? Szónokok: Békési Imre, Fekete Nagy Balázs.)

Szentes első ártézi kútja (1885/86) a Kossuth téren. Untermüller Ernő szinezett képeslapja (1901). Forrás: e-Könyvtár SzentesAz egykori díszkút szobrai a Luther téten. Fotó: Szélpál István139 éve, 1885. január 15-én Szentes főterén megkezdődött a város első ártézi kútjának fúrása. A munkát Zsigmondy Béla budapesti mérnök irányította. (A 312 méteres fenékmélységet 1886. május végén érték el. A díszes felépítményű kutat 1934-ben elbontották. Szobrai ma a Luther téren láthatók.)

143 éve, 1881. január 15-én Aradi Kálmán házában szervező értekezletet tartottak a Szentesi Korcsolyázó és Csónakázó Egylet megalakítása érdekében. Mintegy 50 tag részvételével kimondták az egylet megalakítását. (Az alapszabály-tervezetet május folyamán terjesztették fel jóváhagyásra; az alakuló közgyűlést december 11-én tartották meg.)

163 éve, 1861. január 15-én népszavazást tartottak Szentesen, amelyen egyhangúlag kimondták a szabadságharc leverése után elveszített rendezett tanácsú városi jogállás helyreállítását.

190 éve, 1834. január 15-én a közbiztonság javítása céljából a Helytartótanács utasította a vármegyéket, hogy a nagyobb városokban szervezzenek kapitányi állásokat, akik a szolgabírák irányítása alatt működjenek. Az első szentesi kapitányt január 15-én nevezték ki nemes Boros Szabó Gergely személyében, aki feladatul kapta a rablók üldözését és elfogását a város belterületén és külterületén egyaránt.

 

***   ***   ***


2024. január 14.

90 éve, 1934. január 14-én megalakult a Szentesi Gyorsúszók Egyesülete.

98 éve, 1926. január 14-én született Szentesen Kátai Ferenc (1926-2017) ács, állványozó szakmunkás, helytörténeti kutató, publicista. Írásaiban példás pontossággal és megélt hitelességgel örökítette meg munkás élete eseményeit, nevezetes épületek történetét, jeles szentesi polgárok és kevéssé ismert munkatársak emlékét. Egy nappal a 91. születésnapja előtt, 2017. január 13-án hunyt el. Gazdag írásos hagyatéka feldolgozásra vár.

105 éve, 1919. január 14-én Hock János lemondott a Függetlenségi Párt elnöki tisztségéről; utóda Lovászy Márton lett.

Török Sándor (1877-1955) földmunkás-kubikos, a Szentesi Földművelő Munkások Egyletének alapító tagja és elnöke. Forrás: Szentesi Élet118 éve, 1906. január 14-én a Szentesi Földművelő Munkások Egylete nagygyűlést tartott a Kossuth téren. Napirend: 1. A nép anyagi helyzete és a politikai helyzet; 2. Az általános, egyenlő és titkos választójog. (Szónokok: Kiss József és Török Sándor Szentesről, Várkonyi István és Boros Mihály Budapestről.)

124 éve, 1900. január 14-én időközi országgyűlési képviselőválasztást tartottak Szentesen. A választási küzdelem három  függetlenségi 48-as jelölt és egy szocialista jelölt között zajlott, a kormánypárt nem állított jelöltet. Az abszolút többséget egyik jelöltnek sem sikerült megszereznie.  (Eredmény: Dienes Márton 681, Molnár Jenő 614, Pázmándy Dénes 154, Mezőfi Vilmos 104 szavazatot nyert. A két legtöbb szavazatot kapó jelölt között új választást írtak ki.)

Dobosy Mihály ifj. Kiss Bálint festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000129 éve, 1895. január 14-én az uralkodó báró Bánffy Dezsőt nevezte ki miniszterelnökké.

170 éve, 1854. január 14-én született Gelléri Mór (1854-1915) közgazdasági író.

244 éve, 1780. január 14-én született Dobosy Mihály (1780-1853) református lelkész, író, műfordító, aki 40 éven át szolgált szülővárosában, Szentesen.

 

***   ***   ***


2024. január 13. 

Lovag szentpáli Imre Károly arcképe a weboldaláról34 éve, 1990. január 13-án a Független Kisgazdapárt Csongrád megyei választmánya értekezletet tartott Szentesen az Ifjúsági Házban. Az ülésen újraválasztották a megyei vezetőséget. Megyei elnökké Imre Károly (1938-2016) szentesi titkárt választották meg, egyben őt javasolták országgyűlési képviselőjelöltnek az 5. számú választókörzetben. Simonné Vecseri Márta szervezőtitkári megbízást kapott.

Csete György Kossuth-, Ybl- és Prima Primissima Díjas építészmérnök. Fotó: Vidovics Ferenc35 éve, 1989. január 13-án a Városi Galériában megnyílt a szentesi születésű Csete György építészmérnök kiállítása. A rendhagyó tárlatot Sulyok Miklós művészettörténész nyitotta meg. (A magyar építészetért folytatott több évtizedes alkotói tevékenységéért 1992-ben Ybl-díjat, 1997-ben Kossuth-díjat, 2005-ben Prima Primissima díjat kapott.)

40 éve, 1984. január 13-án a Városi Galériában megnyílt Molnár C. Pál festőművész emlékkiállítása.

88 éve, 1936. január 13-án a belügyminiszter – alapszabály ellenes működésre hivatkozva – elrendelte a Szentesi I., II. és III. Függetlenségi és 48-as Népkörök feloszlatását.

Árvai Bálint cipész, 1919-ben kivégzett szentesi munkásvezér. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000105 éve, 1919. január 13-án az állásából felfüggesztett Zilahy Kálmán helyére dr. Nagy Endre budapesti rendőrfőtanácsost nevezték ki Szentes rendőrkapitányává.

117 éve, 1907. január 13-án a szentesi szervezett munkások népgyűlést tartottak a Kossuth téren, amelynek napirendje: 1. A mai politikai helyzet, 2. A szervezkedés célja és haszna.

123 éve, 1901. január 13-án a szentesi polgárok és munkások népgyűlést tartottak a Tabák-féle vendéglőben. (Szónokok: Mezőfi Vilmos és Árvai Bálint). A délután folyamán megtartotta alakuló közgyűlését a Szentesi Általános Népkör a Kohn Gábor-féle házban.A Szentesi Lapok c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

125 éve, 1899. január 13. Megjelenik a Szentesi Lapok című vegyes tartalmú közlöny. (Kiadója és felelős szerkesztője Pintér Gyula.)

Sima Ferenc (1853-1904) portréja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000146 éve, 1878. január 13-án Sima Ferenc volt tanítót, városi levéltárnokot, a Szentesi Lap felelős szerkesztőjét a Szentesi 48-as Népkör elnökévé választották.

174 éve, 1850. január 13-án a Szentes városi tanács visszautasította a Károlyi nemzetség követelését, s kimondta a grófok visszaintését. A dokumentumot küldöttség vitte Pestre Geringer Károly polgári főbiztoshoz.

 

***   ***   ***


2024. január 12.

40 éve, 1984. január 12-én a városi tanács elfogadta az 1984. évi költségvetési tervet. A működési költség összege 321,5 millió forint.

79 éve, 1945. január 12-én Puruczkai Mihály szentesi zenetanár városi fúvószenekart alakított. Ebből nőtt ki a ma is létező aranydiplomás városi fúvószenekar.

Dr. Négyesy László (1861-1933) portréja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000111 éve, 1913. január 12-én a Szentesi I. Függetlenségi és 48-as Népkör tisztújító közgyűlésén a kör díszelnökévé választották a város jeles szülöttét, dr. Négyesy László egyetemi tanárt.  (Rendes elnök: Burián Lajos, választmányi elnök: dr. Kiss Béla, másodelnök: Nyíri Antal.)

Futó Zoltán (1863-1921) református esperes Joó Béla festményén (1908.). Kinagyítható. Forrás: Szentes Nagytemplomi Egyházközség122 éve, 1902. január 12-én megalakult a Szentesi Református Kör. (Elnöke Futó Zoltán lelkész. A tagok száma 474 fő.)

155 éve, 1869. január 12. Kárász Benjamin főispán vezetéséve, Szegváron megalakul a Csongrád megyei Deák-kör (Deák-párt). A programot tartalmazó dokumentumot 25 fő írja alá.

329 éve, 1695. január 12-én az egy év óta körülzárt Gyula várát a török őrség szabad elvonulás fejében feladta. A török hódoltság ezzel a Tisza–Maros közére szorult vissza. Gyula bevétele után Lambert Lambion hadmérnök-ezredes beutazta a térséget, s a bécsi hadvezetés megbízásából térképet készített a felszabadított vidékről. Úti jegyzetében Vásárhelyről azt írta, hogy „Nagy falu, ahol a házak megvannak, de nem lakják”, Makóról pedig azt, hogy „Nagy falu, de nem lakják, a házak mind romban hevernek”. Ezekkel szemben Szentesről azt jegyezte fel, hogy „Szentes, falu, magyarok lakják”.

 

***   ***   ***


2024. január 11.

Táncos László és Hernádi Gyula a Szentesi Élet képén. Forrás: e-Könyvtár Szentes34 éve, 1990. január 11-én újabb segélyszállítmány indult Szentesről Romániába. **** A Városi Galériában megnyílt Táncos László grafikusművész kiállítása, amelyet a népszerű író, Hernádi Gyula nyitott meg.

Az 1930-as években így nézett ki a mozink. Forrás: Szentesi Élet95 éve, 1929. január 11-én elhunyt lovag Prunkl János (1862-1929) mozgószínház tulajdonos.

105 éve, 1919. január 11-én gróf Károlyi Mihály miniszterelnök bejelentette lemondását. A Nemzeti Tanács Károlyi Mihályt köztársasági elnöki minőségben ideiglenes államfői hatáskörrel ruházta fel. A köztársasági elnök Berinkey Dénes igazságügy-miniszternek adott megbízatást a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátására.

Basa József (1806-1855) polgármester, járási főszolgabíró. Forrás: Szentesi Élet124 éve, 1900. január 11-13 között választási népgyűléseket tartottak Szentesen.

144 éve, 1880. január 11-én elhunyt Aigner Imre (1829-1880) városi aljegyző.

166 éve, 1858. január 11-én a közbiztonság biztosítása érdekében 7 főből álló tanyai lovas őrséget szerveztek Szentesen.

218 éve, 1806. január 11-én született Basa József (1806-1855), Szentes város volt ügyésze, főjegyzője, polgármestere, 1849-1854 között a szentesi járás főszolgabírája.

 

***   ***   ***


2024. január 10.

Csoóri Sándor költő portréja. Forrás: www.irodalmiakademia.hu34 éve, 1990. január 10-én Csoóri Sándor (1930-2016) József Attila-díjas író-költő  60. születésnapja alkalmából a Magyar Rádió irodalmi szerkesztősége irodalmi estet rendezett a Tóth József Színházteremben, melyet a Magyar Rádió is közvetített. A rendezvényen maga az ünnepelt is megjelent. Műveiből népszerű magyar színészek adtak elő. Az est házigazdái a Magyar Rádió mellett a Városi Könyvtár és a Szentesi Művelődési Központ volt. Csoóri Sándor fellépése előtt ellátogatott a Horváth Mihály Gimnáziumba, ahol előadást tartott a költő-politikus szerepvállalásról, a művészet és az irodalomtanítás fontosságáról.

38 éve, 1986. január 10-én a Városi Galériában építészeti kiállítás nyílt Novák István Ybl-díjas építész és felesége, Juhász Márta legsikeresebb alkotásaiból. A rendhagyó tárlatot Balázs Árpád Erkel-díjas zeneszerző nyitotta meg.

Vajda Imre (1885-1952) földmunkás, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 76 éve, 1948. január 10-én Vajda Imre polgármester a városi tanácshoz címzett beadványában tudatta, hogy január 31-gyel lemond állásáról.

Barta László - Páhi Ferenc: Szentes utcanevei (Sonogyi Könyvtár, Szeged, 1980) - Forrás: e-Könyvtár Szentes79 éve, 1945. január 10-én a Nemzeti Bizottság utasította a műszaki hivatalt, hogy a Gömbös Gyula és a Mussolini utcáknak adja vissza régi nevét, vagyis a Gömbös utcából Vásárhelyi utca, a Mussolini utcából Lakos utca legyen. Az ügy tanácsi vitáján dr. Négyesi Imre polgármester indítványozta, hogy a Gömbös Gyula utcát gróf Teleki Pálról nevezzék el. A tanács a javaslatot elfogadta: a Mussolini utcát Lakos utcára, a Gömbös utcát gróf Teleki Pál utcára keresztelték át.

Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200079 éve, 1945. január 10-én a Nemzeti Bizottság felmentette hivatalából ifj. Lakos József városi rendőrkapitányt. Dr. Mátéffy László alispán utóbb megsemmisítette a határozatot, és visszahelyezte állásába ifj. Lakost.

93 éve, 1931. január 10-én három munkásküldöttség és a szegényasszonyok egy csoportja kereste fel a polgármestert, és kérték, hogy a városi ínségakciót a rászoruló felnőttekre is terjessze ki.

Berezvai Lajosné ny. könyvtárigazgató. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198897 éve, 1927. január 10-én született Berezvai Lajosné Fenyvesi Mária (1927-2006) adminisztrátor, könyvtáros, 1953-1983 között a Szentes Városi-járási Könyvtár igazgatója.

108 éve, 1916. január 10-én, az első világháború harmadik évében, a közellátás nehézségei miatt Szentesen az ellátatlanok liszt fejadagját napi 24 dkg-ban állapították meg, amely 32 dkg kenyérnek felelt meg.

Bohn Alajos Városház-terve Untermüller Ernő képeslapján (1907) . Forrás: Szentes régi képes levelezőlapokon - 1998117 éve, 1907. január 10-én országos pályázatot írtak ki az építendő új szentesi városháza terveinek elkészítésére. (Beküldési határidő március 30.)

120 éve, 1904. január 10. A szentesi kőműves- és ácssegédek mozgalmat indítanak helyzetük javítása érdekében. Értekezletükön új munkarendet dolgoznak ki, amelyben munkaidő csökkentést és béremelést követelnek. (Napi 10 órás munkáért 32 filléres órabért.) Heteken át eredménytelenül folyik az alkudozás a vállalkozókkal és mesterekkel. *** 1904. január 10-én Goda István csongrádi vendéglős omnibusz járatot indított Szentes és Csongrád között. A Szentesről reggel 6.15-kor és déli 12.00-kor induló kocsin a viteldíj: I. osztályon 1 korona, II. osztályon 60 fillér.

Balogh János (1845-1924) polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000132 éve, 1892. január 10-én a Szentesi 48-as Függetlenségi Párt többségi szavazattal Balogh János volt polgármestert választotta országgyűlési képviselőjelöltjévé. A kisebbségben maradt csoport és a Szentesi Szabadelvű Párt a régi képviselő, Törs Kálmán jelölését támogatta.

133 éve, 1891. január 10-én megindult Szentesen a Csongrádmegyei Híradó című vegyes tartalmú hetilap. (Kiadója és felelős szerkesztője dr. Szánthó Lajos ügyvéd.)

140 éve, 1884. január 10-én elhunyt Vutsák János (1814-1884) lapszerkesztő.

188 éve, 1836. január 10-én Szentes város örökváltsági szerződést kötött földesuraival, a Károlyi grófokkal, lerázva ezzel a feudális kötelékeket, biztosítva a dinamikusabb polgári fejlődést.

 

***   ***   ***


2024. január 9.

66 éve, 1958. január 9-én kivégezték dr. Brusznyai Árpád (1924–1958) középiskolai tanárt, az 1956-os forradalom mártírját. A gimnáziumot Szentesen végezte 1934–1942 között. A Budapesti Tudományegyetemen Göncz Árpád köztársasági elnök Brusznyai Árpád emléktáblájának avatásakor. Fotó: HMG - 1991Brusznyai Árpád emléktáblája a Gimnázium falánEötvös-kollégistaként szerzett görög–magyar–történelem szakos tanári diplomát. 1952-től a veszprémi Lovassy László Gimnázium tanára. 1956. október 26-tól a megyei forradalmi tanács tagja, majd elnöke. Előbb életfogytiglani börtönre, majd kötél általi halálra ítélték és kivégezték. (1991-ben egy sétányt neveztek el róla Szentesen;  emlékét márványtábla őrzi a Horváth Mihály Gimnázium falán, amelyet Göncz Árpád köztársasági elnök leplezett le.)

Kardos Albert (1861–1945) irodalomtörténész. Forrás: http://fmg.hu79 éve, 1945. január 9-én 84 éves korában deportáltként, koncentrációs táborban elhunyt Kardos Albert (1861-1945) neves irodalomtörténész, 1887-1891 között a szentesi gimnázium tanára.

105 éve, 1919. január 9-én a helyi szociáldemokrata munkások (mintegy 4–5000 fő) tiltakozó felvonulást és népgyűlést tartottak a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesületbe tömörült „reakciós elemek” tevékenysége ellen, Kossuth Lajos időskori fotója. Forrás: www.cardinalbook.com délután pedig a leszerelt katonák foglaltak állást a forradalom vívmányai mellett, támogatásukról biztosítva a Szociáldemokrata Pártot.

138 éve, 1886. január 9-én megnyílt Parlaghy Vilma festőművész  kiállítása Szentesen, amelyen bemutatta Kossuth Lajos időskori képeit.

Az új katolikus templom 1900 körül. Forrás: Szentesi Élet182 éve, 1842. január 9-én a váci püspök az életveszélyre hivatkozva bezáratta az omladozó szentesi katolikus templomot, egyúttal az iskolát jelölte ki az istentiszteletek helyéül.

 

***   ***   ***


2024. január 8.

72 éve, 1952. január 8-án született Kisújszálláson dr. Monoki Erzsébet radiológus, osztályvezető főorvos. 1976-ban szerzett orvosi diplomát Szegeden, majd a SOTE Radiológiai Klinikáján dolgozott és szakvizsgázott. 1983-ban került a Szentesi Kórház dr. Csípő László vezette röntgen részlegére. Kiemelkedő orvosi munkáját 1996-tól osztályvezetőként is folytatta, megteremtve a szakmai színvonalnak megfelelő technikai feltételeket. 2007-ben munkája elismeréseként megkapta a Dr. Bugyi István Emlékérmet.  

79 éve, 1945. január 8-án, 70 éves korában elhunyt Molecz Béla (1874-1945) magyar-német szakos középiskolai tanár, a szentesi gimnázium magasan képzett tudós pedagógusa. Magyar nyelvtörténettel, nyelvesztétikával és népi nyelvjárásokkal foglalkozott. 1898-ban A magyar szórend történeti változásai című dolgozatáért a Magyar Tudományos Akadémia Marczibányi-díjjal jutalmazta. A szentesi nyelvjárással kapcsolatosan is folytatott kutatást, így dr. Négyesy László, Bárdos Rezső, dr. Ecseri Lajos és dr. Nyíri Antal mellett úttörő munkát végzett a helyi nyelvjárás sajátosságainak feltárásában.

93 éve, 1931. január 8-án megalakult a Szentesi MÁV Sportegylet.

119 éve, 1905. január 8-án a szentesi 48-as körök által szervezett népgyűlés dr. Molnár Jenőt kiáltotta ki a Függetlenségi Párt országgyűlési képviselőjelöltjének.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000144 éve, 1880. január 8-án 82 éves korában elhunyt felsővályi Nagy Sámuel (1798-1880) ügyvéd,  Szentes város volt jegyzője, ügyésze, főbírója, majd tanácsnoka, az örökváltsági szerződés egyik előkészítője.

Dr. Filó Tihamér (1865-1897) ügyvéd, lapszerkesztő. Forrás: Szentesi Élet159 éve, 1865. január 8-án született dr. Filó Tihamér (1865-1897) ügyvéd, lapszerkesztő, városi főjegyző, majd főügyész, a Szentesi II. 48-as Népkör elnöke.

163 éve, 1861. január 8-án a megyei bizottmány ülésén heves vita bontakozott ki a rendezett tanácsok újjászervezésének kivitelezési módjáról. Végül határozatilag kimondták, hogy az érintett városok lakossága megyei küldöttségek által kérdeztessék meg: rendezett tanáccsal akarják-e magukat kormányozni? A szentesi népszavazás megszervezésére Boros Sámuel főszolgabírót, Mikecz Ferenc alszolgabírót és Bartha János esküdtet nevezték ki.

A református lelkészlak a Kiss Bálint utcában.188 éve, 1836. január 8-án Navaro Ferenc tervei alapján elkészült a klasszicista stílusú, magas tetejű, oszlopos tornáccal T.N. Csongrád Vármegye Kereskedő- Posta és más Ország-útjait s Vizeit Képező Abrosza. Forrás: e-Könyvtár Szentesellátott új református lelkészlak, amely ma műemléki védelmet élvez (Kiss Bálint u. 2.)

233 éve, 1791. január 8-án született Schéner György (1791-1849) megyei mérnök, aki 1820–1840 között fölmérte és térképezte Csongrád vármegyét, és e művét nyomtatásban is kiadta.

 

***   ***   ***


2024. január 7.

65 éve, 1959. január 7-én elhunyt Osztie József (1874-1959) gimnáziumi tanár.

ifj. Szőke Ferenc kőművessegéd, a képviselő-testület szociáldemokrata frakciójának tagja. Forrás: Szentes Élet79 éve, 1945. január 7-én a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezete nagygyűlést tartott a Tóth József Színházteremben. Szőke Ferenc pártelnök előadta, hogy az SZDP programjában a szocialista társadalom felépítését tűzte ki célul, amelyet a többi demokratikus párttal összhangban kívánnak megvalósítani.

Négyesy László portréja (Vígh László rajza). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Dr. Négyesy László Szentes város díszpolgárának gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes91 éve, 1933. január 7-én elhunyt dr. Négyesy László (1861-1933)  irodalomtörténész, egyetemi tanár, esztéta, pedagógiai író, Szentes szülötte. (1967-ben utcát neveztek el róla Szentesen, emlékét márványtábla őrzi a gimnázium falán. Sírja a budapesti Új Köztemetőben van.)

Szabolcska Mihály (1862-1930), a sokat vitatott költő. Forrás: www.mek.iif.hu118 éve, 1906. január 7-én előadóestet tartott Szentesen Szabolcska Mihály költő. *** 1906. január 7-én megalakult a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége (MFOSZ). Elnök: Csizmadia Sándor, másodelnök Buchinger Manó. A Budapesten székelő vezetőség mellett 300 tagú választmány alakult, amelynek székhelye Szeged. A hivatalos megalakulást követte országszerte a helyi szervezetek megalakulása.

124 éve, 1900. január 7-én a több részre szakadt függetlenségi 48-as pártok választási népgyűléseket tartottak Szentesen. Délelőtt Pázmándy Dénes tartotta meg programbeszédét, akinek támogatására Szentesre érkezett Ugron Gábor, Polónyi Géza és Kossuth Ferenc (1841–1914) politikus, mérnök, miniszter, ~ Lajos idősebb fia. Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990 Visontai Soma országgyűlési képviselő. Délután a helyi Kossuth-párt jelöltje - Dienes Márton - tartott gyűlést, aki mellett Kossuth Ferenc mondott beszédet. A jelöltek és híveik beszorultak a Petőfi Szállóba, mivel a főteret a Sima Ferenc vezette párt egész nap megszállva tartotta, folyamatosan éltetve saját jelöltjét, dr. Molnár Jenőt.

Magasházy László (1879-1959) tábornok. Forrás: http://www.huszadikszazad.hu/127 éve, 1897. január 7-én megalakult a Szentesi Mezőgazdasági és Ipari Hitelszövetkezet. (Vezérigazgató Sima Ferenc országgyűlési képviselő.)

145 éve, 1879. január 7-én született Magasházy László (1879-1959) tábornok. A család általa építtetett egykori kúriája Baracskán található.

 

***   ***   ***


2024. január 6.

Szirtes Ádám Jászai-díjas, Érdemes Művész40 éve, 1984. január 6-án Szirtes Ádám Jászai-díjas, Érdemes Művész önálló estet tartott a Művelődési és Ifjúsági Házban.

52 éve, 1972. január 6-án született Dunaújvárosban Szremkó Krisztina világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, edző. Szülővárosában érettségizett, közben ugyanott úszó, majd az első női vízilabdacsapat alapító tagja volt. 1994-től válogatott játékos, és ugyanebben az évben a dr. Tóth Gyula szövetségi kapitány vezetésével szereplő női válogatott tagjaként világbajnok.  Ez követően a szentesi női vízilabdacsapat centere. 2001-ben Európa-bajnok, 2002-ben Világkupa-győztes, a 2008-as pekingi olimpián 4. helyezett. A Szentes játékosaként ötszörös magyar bajnok, 2018-ban senior Európa-bajnok. Aktív játékos pályafutása után először Szentesen, majd Csongrádon edzőként, úszó oktatóként dolgozik. 2003-ban Szentesen az Év Sportolója, 2020-ban Csongrádon a Testnevelés és Sport Díj kitüntetettje. Családjával Csongrádon él.

Ambrus Albert (1884–1975) kőműves. Forrás: Szentesi Élet49 éve, 1975. január 6-án 91 éves korában elhunyt Ambrus Albert (1884–1975) kőműves, a Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetsége szentesi szervezetének elnöke, a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének vezetőségi tagja, a szentesi szakszervezetek összvezetőségének elnöke, 1929-1948 között megyei és városi képviselő, a Nemzeti Bizottság tagja.

50 éve, 1974. január 6-án elhunyt Laki Imre (1920-1974) földmunkás.

Jószai Bálint gazdálkodó, a Kisgazda Szövetség elnöke79 éve, 1945. január 6-án a Szentesi Nemzeti Bizottság kezdeményezte a Mezőgazdasági Bizottság (Termelési Bizottság) megalakítását. A bizottságba minden párt és szakszervezet 4-4 tagot küldhetett; elnökéül Jószai Bálintot választották.

80 éve 1944. január január 6-án született Budapesten Cseuz Lászó középiskolai tanár, edző. Tíz éves korától sportolt, úszó, vízilabdázó, teniszező volt, később a triatlonban ért el országos sikereket. A HMG-ben érettségizett 1963-ban, majd a Testnevelési Főiskolán szerzett diplomát. Ezt követően úszóedzőként, majd 1978-tól testnevelő tanárként dolgozott. 1990-től egy cikluson át a képviselő-testület tagja volt Számos városi sportkezdeményezés elindítása fűződik a nevéhez, de leginkább a kerékpározás és az 1992-től teljesített hét olimpiai túrája tették széles körben ismertté. Ezek története a kezdetektől gazdagon illusztrált tudósításokban, és általa írt kötetekben jelent meg. Jelenleg Pécelen él, sportreferensként dolgozik.

85 éve, 1939. január 6-án a pesti vigadóban Imrédy Béla meghirdette a Magyar Élet Mozgalmat, amelynek főbb jelszavai: nemzeti egység, földreform, fajvédelem, katonai szellemű fegyelem. “Ősi magyar földön új magyar élet.

99 éve, 1925. január 6-án elhunyt Purjesz Lajos (1881-1925) lapszerkesztő, a Budapesti Újságírók Egyesületének főtitkára.

Móra Ferenc az 1920-as évek elején. Forrás: Szentesi Élet101 éve, 1923. január 6-án Móra Ferenc felolvasást tartott a Szentesi Nőegylet műsoros rendezvényén.

105 éve, 1919. január 6-án a 48-as függetlenségi népkörök lapja – a Hétfői Alföldi Újság – a polgári erők és a szociáldemokraták összefogását sürgette a kommunizmus ellen, mert ha ez nem következik be, Szentesi nyomda a XIX. sz. végén. Forrás: Szentesi Élet ha a szociáldemokraták nem tudnak ellenállni a kommunista eszméknek, akkor „egy új forradalom küszöbén állunk”.

120 éve, 1904. január 6-16. Sztrájkolnak a szentesi nyomdászok. (Béremelési követelésük részben teljesül.)

135 éve, 1889. január 6-án a református egyháztanács az elemi iskoláknál eltörölte a féléves vizsgákat. Ezentúl csak az éves záróvizsgákat tartották meg.

136 éve, 1888. január 6-án megalakult a Szentesi Ügyvédi Kör.

Nagy Imre: Szentes (1928) - a monográfia borítóképe. Forrás: e-Könyvtár SzentesKristó Nagy István (1816-1900) városi és megyei képviselő, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000148 éve, 1876. január 6-án született Nagy Imre (1876–1929) városi főjegyző, Szentes monográfusa.

208 éve, 1816. január 6-án született Kristó Nagy István (1816-1900) városi és megyei képviselő, volt református egyházi főgondnok, Szentes 1872-1878 közötti polgármestere. (1906-ban utcát neveztek el róla Szentesen.)

 

 

***   ***   ***


2024. január 5.

12 éve, 2012. január 5-én, 92 éves korában Budapesten elhunyt Holló János (1919-2012) vegyészmérnök, biotechnológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Szentes szülötte. 1956-1957-ig, illetve 1963-1972 között a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának dékánja, 1972-1991 között az MTA Központi Kémiai Kutatóintézet igazgatója volt.

Dr. Csípő László (1925-2002) a kórházi röntgenosztály vezető főorvosa. Forrás: www.agyerbetegsegek.hu22 éve, 2002. január 5-én, 77 éves korában elhunyt dr. Csípő László (1925-2002) kórházi orvos, a röntgenosztály volt vezető főorvosa, a Dr. Bugyi István Emlékérem és a Szentes Városért Emlékérem kitüntetettje.

Köztársaság-ellenes összeesküvés leleplezése - MAFIRT KRÓNIKA 52., 194777 éve, 1947. január 5-én a Belügyminisztérium hivatalos közleményt adott ki a köztársaság-ellenes összeesküvés leleplezéséről, amely szerint az összeesküvés célja a „jogfolytonosság alapján” a Horthy-rendszer visszaállítása volt, fegyveres erővel. (A leleplezéskor 55 személyt letartóztattak.)

79 éve, 1945. január 5-én megtartotta alakuló közgyűlését a Ruházati Munkások Szakszervezetének helyi csoportja.

105 éve, 1919. január 5-én a kormány közzétette az 1919: III. néptörvényt az egyesülési és gyülekezési szabadságról.

Bánfalvi (Leipnik) Lajos (1851-1912) író, újságíró, lapszerkesztő. Forrás: Szentesi Élet112 éve, 1912. január 5-én A Szentes és Vidéke c. újság címlapja - 1884.01.12. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 elhunyt Bánfalvi (Leipnik) Lajos (1851-1912) író, újságíró, lapszerkesztő, a Szegedi Híradó volt munkatársa, a Szegedi Napló egyik alapítója, a Szentes és Vidéke c. lap 1884-1912 közötti szerkesztője, a Dugonics Társaság tagja. 1898. október 22-én a színháztermet az általa írt rövid verses színdarabbal nyitották meg. A mű címe: Thália befogadása. A darab a Szentes irodalmi emlékei c. kötetben olvasható.

209 éve, 1815. január 5-én született Medgyaszay Károly (1815-1884) vásárhelyi ügyész, megyei árvaszéki elnök.

159 éve, 1865. január 5-én az uralkodó a monarchia érdekének nyilvánítja a magyar országgyűlés összehívását.

 

***   ***   ***


2024. január 4.

79 éve, 1945. január 4-én közzétették az Ideiglenes Nemzeti Kormány 14–15/1945. sz. rendeletét a közigazgatás újjászervezéséről és az állami alkalmazottak magatartását felülvizsgáló igazoló bizottságok felállításáról.

82 éve, 1942. január 4-én született Kecskeméten dr. Csikai Miklós kertészmérnök, szakmérnök, az Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója, címzetes egyetemi docens, főiskolai tanár, Szentes díszpolgára (2003). A diploma megszerzése után egy évig Hollandiában, világszínvonalú kutatóintézetben és magánkertészeteknél bővítette ismereteit. 1990-től az ország legjelentősebb termálvízfűtésű üvegházi- és fólia alatti üzemének irányítója, termesztés-technológiájának kidolgozója. A Szentesi Hitelszövetkezet szervezője, alapítója, 1994-2008. között a Magyar Agrárkamara elnöke, a köztestületi Magyar Agrárkamara örökös tiszteletbeli elnöke. A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2008), az „Év Agrárembere” (2017) és több magas szakmai kitüntetés birtokosa.

110 éve, 1914. január 4-én A Szentesi II. 48-as Népkör közgyűlése kimondja, hogy a körnek nem lehet tagja az, aki a Kossuth Lajos Pártkör tagja. Az ellenzék egységét megbontó határozat hatására dr. Lánczi Simon Pál kilép a II. 48-as körből. 

114 éve, 1910. január 4-11 között  az uralkodó ismét Lukács Lászlót bízta meg kormányalakítással, aki ezúttal sem járt sikerrel. Ezért Ferenc József gróf Khuen-Héderváry Károlyt kérte fel, hogy alakítson kormányt.

Dr. Papp László (1905-1989) birkózó, edző, jogász - a Városi Sportcsarnok névadója.119 éve, 1905. január 4-én született Szentesen dr. Papp László (1905-1989) jogász, birkózó, edző, szakíró. Kétszer nyert Európa-bajnoki címet (1927, 1933), háromszor bronzérmet (1925, 1926, 1934), egyszer olimpiai ezüstérmet (1928). 1935 és 1944 között a birkózó válogatott szövetségi kapitánya volt. 1945 és 1949 között a szentesi birkózó szakosztály edzője; 1949 és 1970 között az FTC birkózó szakosztály vezető edzője, közben 1950 és 1955 között a birkózó válogatott keretedzője. 1961-ben mesteredzői címet kapott. Szülővárosában 2004 óta a Sportcsarnok viseli nevét.

124 éve, 1900. január 4-én Mezőfi Vilmos szocialista országgyűlési képviselőjelölt nagysikerű népgyűlést tartott Szentes főterén.

130 éve, 1894. január 4-én a Werner-féle ház alatti kurcai örvénynél ünnepélyesen megnyitották a városi jégpályát.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Jakó Géza (1886-1943) - keramikus, iparmuvész, szaktanár. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000138 éve, 1886. január 4-én született Szentesen Jakó Géza (1886-1943) keramikus, iparművész, a Székesfővárosi Iparrajziskola, majd az Iparművészeti Iskola tanára.

174 éve, 1850. január 4-én a Károlyi grófok intő levelet intéztek Szentes városához, melyben az 1836/37-ben kötött örökváltsági és haszonbéres szerződést a maguk részéről felbontották, bejelentve, hogy a szentesi regálékat és zálogos földeket visszaveszik.

203 éve, 1821. január 4-én született kiszombori Rónay Lajos (1821–1891), Torontál vármegye 1848/49-es országgyűlési képviselője, Csongrád vármegye 1871–1889 közötti főispánja.

 

***   ***   ***


2024. január 3.

12 éve, 2012. janruár 3-án Szentesen elhunyt Szabó Róbert (1932-2012) újságíró, lapszerkesztő, rádiószerkesztő, 1968-1993 között a Szentesi Élet egyik alapítója, felelős szerkesztője. 1955-ben az ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar-történelem szakán, illetve az újságírói szakon szerzett oklevelet. 1968-ban elvégezte a Testnevelési Főiskola úszóedzői szakát is. 1951-től 10 éven át OB-I-es vízilabdázó, majd 1967-től újabb 10 éven át úszóedző. Városismertető kötetek szerkesztője (1962, 1985). (1996-2005 között az Orient Rádió ügyvezető-riportere, majd a Rádió Szentes munkatársa volt. Emlékeit 2011-ben A kíváncsiság napszámosa című kötetében írta meg. 2012-ben rövid betegség után hunyt el. Sírja a szentesi Alsó-református temetőben van.

36 éve, 1988. január 3-án a kórház vezetősége és tudományos bizottsága Bugyi István (1898–1981) Kossuth-díjas sebészprofesszor, volt kórházigazgató születésének 90. évfordulójára Bugyi István Emlékérmet alapított a Szentesen tevékenykedő orvosok részére. Az emlékérmet elsőként a volt tanítványnak és munkatársnak, dr. Zsoldos Ferenc (1920-2003) sebész főorvosnak ítélték oda, több évtizedes tudományos és kutatómunkája elismeréseként.

Dr. Molnár Gyula belgyógyász főorvos lett a Dr. Bugyi István Emlékérem kitüntetettje 2005-ben - Fotó: Vidovics Ferenc81 éve, 1943. január 3-án született dr. Molnár Gyula (1943-2020) belgyógyász, igazgató főorvos. 1962-től négy évtizeden keresztül a vöröskeresztes mozgalom helyi és országos szervezője, vezetője. Magas színvonalú szakmai munkája mellett jeles sportorvos, nagy műveltségű bibliofil és önzetlen, karitatív személyiség volt. Munkájával számos helytörténeti kiadvány és közalkotás létrejöttét segítette. A Munka Érdemrend ezüst fokozat (1979), Szentes Városért (2001), Vöröskereszt Csillagrend (2003) és a Dr. Bugyi István Emlékérem (2005) kitüntetettje.

105 éve, 1919. január 3-án született Szentesen Arató János (1919–1989) festőművész, címzetes egyetemi tanár. A gimnáziumot szülővárosában végezte; a Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi István növendéke volt. 1946-tól 1983-ig a Budapesti Műszaki Egyetem tanára, 1972–1982 között a Rajz- és Formaismereti Tanszék vezetője. 1947-től kiállító művész; alkotásai a Szentendrei Városi Képtárban és a Nemzeti Galériában találhatók.

118 éve, 1906. január 3-án átadták a forgalomnak az Orosháza-Szentes közötti vasútvonalat.

119 éve, 1905. január 3-án a király feloszlatta az országgyűlést. *** Dr. Bugyi István sebészprofesszor, kórházigazgató a "pipás" képen. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 1905. január 3-án az Apponyi Albert vezette Nemzeti Párt, valamint Ugron Gábor és csoportja belépett a Függetlenségi Pártba.

126 éve, 1898. január 3-án született dr. Bugyi István (1898-1981) Kossuth-díjas sebészprofesszor, a szentesi megyei kórház 1933-1974 közötti igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem címzetes tanára, 1976-tól Szentes díszpolgára. 1988-ban Bugyi István Emlékérmet alapítottak a Szentesen tevékenykedő orvosok számára. Születésének 100. évfordulóján emléktáblát avattak szülőháza falán, s a központi gyógyszertár - majd 2005. január 1-jétől a Kórház is - felvette nevét.

Hegedűs László: Jézus és a szamáriai asszony. Festmény az evangélikus templom szószékén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Hegedűs László (1870-1911) önarcképe. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000154 éve, 1870. január 3-án született Szentesen Hegedűs László (1870-1911) festőművész Benczúr Gyula tanítványa. 1903-tól haláláig a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola tanára volt. Korának elismert és népszerű művésze, festményeit rendszeresen díjazták itthon és külföldön egyaránt. Szentesen legjelentősebb munkája az evangélikus templom számára 1905-ben készített oltárképe, mely Jézus és a samáriai asszony találkozását ábrázolja. Említést érdemel, hogy 1910-ben ő készítette a New York-i katolikus magyar templom főoltárképét is. 1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen. Az ő nevét viselte a Helyőrségi Művelődési Otthon, amelynek előterében emléktáblája látható.

181 éve, 1843. január 3-án született dr. Balassa Péter (1843-1915) városi főorvos.

 

 ***   ***   ***


2024. január 2. 

72 éve, 1952. január 2-án született Szentesen Szitás Mihályné Gyergyádes Lídia könyvtáros. 1971-ben érettségizett a HMG-ben, majd már munka mellett Debrecenben szerzett népművelő-könyvtáros diplomát. 1971 óta a Szentes Városi Könyvtár munkatársa, négy évtizede a szerzeményezés jelenleg is aktív felelőse.

Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000A 1872 és 1947 között megjelent 45 évfolyama - e-Könyvtár Szentes79 éve, 1945. január 2-án 25 évi szünetelés után ismét megindult a Szentesi Lap. Felelős szerkesztője Sima László. 1946 februárjától a helyi Szociáldemokrata Párt lapja. 1947. október 1-től Csongrádmegyei Népszava címen jelent meg.)

105 éve, 1919. január 2-án Csongrád megyei szociáldemokrata kongresszust tartottak Szentesen a vármegyeháza nagytermében. Az országgyűlési választásokra történő megfelelő felkészülés volt az egyik központi kérdés. A téma előadója Sima László volt. A kongresszus második napirendi pontja a földbirtokreform tárgyalása volt. Jócsák Kálmán (1876-1948) kormánybiztos-főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 A kérdés előadója, Jócsák Kálmán rámutatott a mezőgazdasági termelőszövetkezetek létesítésének fontosságára, hangoztatva, hogy a szövetkezetek mellett megfér a parcellarendszer is. A kongresszus elfogadta az előterjesztett határozati javaslatot, amely szerint az egész vármegyében megindul a termelőszövetkezetek alakítása. Sima László indítványára a kongresszus egyhangú határozattal megbélyegzett „minden orosz példa alapján követendő bolseviki irányzatot”. (A felmerült ügyek intézésére tizenöt fős szervező bizottság alakult, amelyben helyet kaptak Szentes, Csongrád, Szeged, Hódmezővásárhely, Mindszent, Szegvár, Algyő, Nagymágocs, Sándorfalva és Kiskundorozsma küldöttei.)

106 éve, 1918. január 2-án 69 éves korában elhunyt Pócsi Balogh Mihály (1849-1918) költő, zeneszerző, nyugalmazott ármentesítő társulati nyilvántartó.

Rónay Lajos (1821-1891) országgyűlési követ, főispán sírja Kiszomboron. Fotó: Csányiné Bali EmeseRónay Lajos (1821-1891) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet133 éve, 1891. január 2-án Budapesten meghalt Rónay Lajos  (1821–1891), Csongrád vármegye 1871-1889 közötti főispánja, volt országgyűlési képviselő.

Szentes város szervezési szabályrendelete (1872). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000152 éve, 1872. január 2-án a városi képviselő-testület az új városi szervezési és működési szabályrendelet kidolgozására 28 tagú bizottságot alakított, Ónodi Sándor elnöklete alatt.

180 éve, 1844. január 2-án a Helytartótanács által kiadott rendelet foglalkozik a város által benyújtott felségfolyamodványokkal. Részben a városnak, részben az uradalomnak ad igazat.

 

***   ***   ***


2024. január 1.

Az AFIT Autójavító Vállalat logója. Forrás: www.vaskapu.hu41 éve, 1983. január 1-jén az AFIT Tröszt megszűnésével a helyi részleg Szentesi Autójavító Kisvállalat (SZAKI) néven megkezdte önálló működését. A városi tanács felügyelete mellett működő vállalat vezetője Tóth András.

47 éve, 1977. január 1-jén megalakult a Szentesi Asztalos- és Vasipari Szövetkezet. 

51 éve, 1973. január 1-jén országosan bevezették a postai irányítószámokat. Szentes város irányítószáma 6600.

55 éve, 1969. január 1-jén egyesült a városban működő két postagalamb sportkör. A Szentesi Postagalamb Sportegyesület taglétszáma 15 fő, vezetője Anton Aladár főtitkár. A helyi egyesület a Magyar Postagalamb Szövetség irányításával működik; országos jelzése U-16. (Az „U” betűjel Csongrád megyét, a 16-os sorszám pedig Szentest jelenti.) A szentesi versenyzők az I. és II. osztályú szinten vannak nyilvántartva.

77 éve, 1947. január 1-jén megalakult a város első kisipari termelőszövetkezete, a Szentesi Cipész Ktsz. 18 alapító taggal, és az általuk befizetett 1118 Ft értékű részjeggyel kezdték meg a munkát. *** A Bartók Béla Szövetség logója a hivatalos folyóiratán. Forrás: antikvarium.hu1947. január 1-jén Szentes város alapító tagként belépett a Bartók Szövetségbe; évenként 1200 Ft tagdíjat fizetett.

Kováts Károly (1875-1945) festőművész síremléke a Kálvária temető művészparcellájában. Fotó: Tímár FerencKováts Károly: Önarckép. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200079 éve, 1945. január 1-jén 69 éves korában elhunyt Kováts Károly (1875-1945) festőművész, a két világháború közötti Szentes képi megörökítője. A szolnoki születésű mester már igen fiatalon bekerült a magyar művészeti élet vérkeringésébe, 19 éves korától több tájképét és életképét kiállították a Műcsarnokban. Az első világháborút követően telepedett le Szentesen. Számos helyi tájképet, utcarészletet megfestett, és a város jelentősebb személyiségeiről készített portrékat. Realista művészete a kortárs Koszta Józseféval mérhető össze. Értékes hagyatékát a Koszta József Múzeum őrzi. 1989-ben díszes síremléket állítottak tisztelői a Kálvária temetőben. A Széchenyi-liget közvetlen szomszédságában utca viseli nevét.

105 éve, 1919. január 1-jén Jócsák Kálmán kormánybiztos-főispán kezdeményezésére nyugdíjazták dr. Mátéffy Ferenc polgármestert. A polgármesteri állást Jócsák saját emberével, dr. Kerekes Sámuel, Csík vármegyéből menekült tisztviselővel töltötte be. (Egyelőre polgármester-helyettessé nevezte ki, majd polgármesterré.) *** A Népakarat c. lap tudósítása szerint a “bolsevizmus Szentesen is híveket szerzett magának”.

107 éve, 1917. január 1-jén született Kunszentmártonban dr. Bubla László (1917-2007) református lelkész, jogi doktor, tanár, általános iskolai igazgató. Elemi és középiskolai tanulmányait Szentesen végezte. A felsőfokú végzettségeit a Budapesti Református Teológiai Akadémián, a nagykőrösi Református Tanítóképzőben, a kecskeméti Egyetemes Református Jogakadémián és Szegeden a József Attila Tudományegyetemen szerezte. 1940-től lelkészként szolgál, majd 1963-tól nevelőtanár illetve általános iskolai tanár. 1996-ban az egyházi fenntartásba került Kiss Bálint Református Általános Iskola igazgatója volt. Emellett 1930-tól közéleti és politikai szerepeket is vállalt. Emlékeit 1999-ben a Kiáltó szó az ecseri pusztáról című könyvében írta meg.

A Szentesi Ellenőr címoldala. Forrás: Szentesi Élet110 éve, 1914. január 1-jén megindul a Szentesi Ellenőr című politikai és társadalmi folyóirat, a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör lapja. (Kiadója és felelős szerkesztője: dr. Lánczi Simon Pál.)

114 éve, 1910. január 1-jén költségvetésen kívüli - ex lex - állapot Magyarországon.

125 éve, 1899. január 1. Az ország költségvetés nélküli - ex lex - állapotba kerül.

A Szentesi Központi Takarékpénztár épülete a mai Bugyi Gyógyszertár helyén állt. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000127 éve, 1897. január 1-jén megalakult a Szentesi Központi Takarékpénztár. *** 1897. január 1-jén városi kezelésbe került a Szentesi Jótékony Nőegylet által alapított és fenntartott kisdedóvoda.

A Szentes és Vidéke c. újság címlapja - 1884.01.12. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000144 éve, 1880. január 1-jén megindult a Szentes és Vidéke című vegyes tartalmú hetilap. Kiadója és első felelős szerkesztője Kovács Pál. (A lap 1919. március 23-ig élt.)

175 éve, 1849. január 1. Windischgrätz tábornagy serege a főváros felé vonul. Az Országos Honvédelmi Bizottmány és az országgyűlés Debrecenbe költözik.

188 éve, 1836. január 1-jén elkészült az uradalom örökváltsággal kapcsolatos tervezete, mely a végleges szerződés alapját képezte.

Rónay Lajos (1821-1891) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet203 éve, 1821. január 1-jén született kiszombori Rónay Lajos (1821-1891), Csongrád vármegye későbbi főispánja.

215 éve, 1809. január 1-jén született Szegeden dr. Adler Ignác (1809–1871) orvostudor, 1839-től Csongrád vármegye tiszteletbeli, majd rendes főorvosa.

223 éve, 1801. január 1-jén bevezetett új közigazgatási rend szerint Szentesen a 24 fős városi tanács létszáma 12 főre csökkent. Míg a tanácsbeliek a tisztüket eddig életfogytiglan viselték, mostantól a főbíróval és az esküdtbíróval együtt évenként választás alá estek.

***   ***   ***

  2024. január további évfordulói  

 

34 éve, 1990 januárjában az MSZMP Szentes városi koordinációs bizottsága megtárgyalta az országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos teendőket. Úgy határozott, hogy Dr. Csikai Miklós. Forrás: http://www.novofer.hu/ Bertus Pált, a fábiánsebestyéni Kinizsi Tsz elnökét jelöli képviselőnek. *** Az Árpád Tsz közgyűlésén a termelőszövetkezet új elnökévé dr. Csikai Miklóst, a KZR eddigi vezetőjét választották meg.

35 éve, 1989 januárjának végén dr. Nagy István ügyvéd kezdeményezésére kb. 20 fő – jogászok, tanárok, orvosok, mérnökök, közgazdászok – részvételével megtartotta alakuló összejövetelét a Magyar Demokrata Fórum szentesi szervezete.

42 éve, 1982 januárjában elkészült a 98 lakásos garzonház a Horváth Mihály utcában. *** Az országos tröszt megszűnésével megkezdte önálló működését a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat.

Dr. Bugyi István sebészprofesszor, kórházigazgató a "pipás" képen. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200053 éve, 1971 januárjában a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem tanácsa aranydiplomát adományozott dr. Bugyi István Kossuth-díjas címzetes egyetemi tanárnak, a szentesi megyei kórház sebész főorvosának abból az alkalomból, hogy orvosi diplomáját 50 éve szerezte meg az akkori Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fakultásán. Az ünnepélyes átadásra Szegeden került sor. ***  1971 januárjában átadták a forgalomnak a Kossuth utcai Központi ABC áruházat. A kereskedelmi létesítmény vezetője Mészáros Sándor.

Szeder Ferenc, volt szociáldemokrata országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi Élet80 éve, 1944 januárjában Szentesre látogattak a Szociáldemokrata Párt országos vezetői (Szeder Ferenc, Kéthly Anna és Marosán György), és megbeszélést folytattak a Bocskai utcai Munkásotthonban a helyi szociáldemokrata vezetőkkel. Éles vita alakult ki, mert a központi pártvezetés szerint a szentesiek túlságosan balra csúsztak, és inkább kommunisták, mint szociáldemokraták. A megnevezettek ezt tagadták ugyan, de nem hagytak kétséget afelől, hogy a szentesi pártszervezet nem követi többé a központi vonalat.

131 éve, 1893 januárjában ideiglenes kísérleti telefonvonalat helyeztek üzembe Szentes és Gyula között.

Táncsics Mihály (1799-1884). Forrás: http://hungary.ciw.edu142 éve, 1882 januárjában gyűjtés indult Szentesen a nyomorban élő, vak és beteg Táncsics Mihály (1799-1884) javára...

150 éve, 1874 januárjában Szlávy József (1818-1900) miniszterelnök megindítja a tárgyalásokat a Deák-párt és a Balközép-párt fúziójáról.

A ligeti vendéglő (a későbbi múzeum) 1873-1888 között a gimnáziumi tanfolyammal egybekötött polgári fiúiskola használatába került. 153 éve, 1871 januárjában megkezdte működését a gimnáziumi tanfolyammal egybekötött 4 osztályos Szentesi Polgári Fiúiskola.

160 éve, 1864 január–februárban általános ínség volt Szentesen. A közsegélyre szoruló szűkölködő családok száma 717 (1981 családtaggal).

172 éve, 1852 januárjában felsőbb utasításra megszűnt az önálló városi rendőrkapitányság, megtiltották a főkapitányi elnevezés használatát. A helyrendőri teendőket a városi tanács hatáskörébe utalták.

174 éve, 1850 január végén Geringer Károly polgári főbiztos átmenetileg engedélyezte Szentes városának a 12 pengőforintig terjedő ítélkezési és bíráskodási jog gyakorlását. *** Megkezdődött a volt szentesi honvédek összefogdosása és császári királyi sorozó bizottság elé állítása

Honvéd gyalogostiszt az 1848/49-es szabadságharc idején. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000175 éve, 1849 januárjában a 8. huszárezred tartalékát Kecskemétről Szentesre helyezik át.

273 éve, 1751 január-márciusában az előző évi vízáradás tovább folytatódott, az állandó mozgásban levő vizek nem fagytak be. A közlekedés szinte lehetetlenné vált. A Kórógyra és a Vekerre kompokat és révészeket kellett állítani, hogy a várostól elzárt határrészekkel a kapcsolat fenntartható legyen. A Kurca és a Tisza közötti terület, amely rendes viszonyok között is jobbára vízjárta földekből állt, most egyetlen sima víztükör volt. A Petrák-krónika feljegyzése szerint január közepén a Fertő kezdett áradni; víz alá került az egész Nyomás és a Derekegyházi oldal nagy része is, a tanyákkal együtt. Február közepén nagy hóförgeteg, majd kegyetlen hideg köszöntött be; a hónap végére a folyóvizek befagytak. A jégréteg olyan vastag volt, hogy a legnagyobb teherrel is nyugodtan lehetett rajta közlekedni. A Kurca a Tiszával egyetlen óriási jégpáncél alatt állott heteken keresztül, míg végre március vége felé megkezdődött az olvadás. Magát a várost elkerülte a pusztítás; mindössze a Kurca és a Kisér mentén öntött el a víz néhány házat.

Gaál István (1723-1768) református lelkipásztor sírjának jelölése az 1761-1801 között volt előző templom alaprajzán. Forrás: Papp Lajos kézírásos egyháztörténete276 éve, 1748 januárjában Gaál István református lelkész vezette be azt a szokást Szentesen, hogy a keresztszülők jelen legyenek a keresztelésen és keresztszülői fogadalmat tegyenek.

283 éve, 1741 januárjában a szentesi református egyháznál megkezdődött az anyakönyvek vezetése, amely Makai Dobsa Tamás lelkész nevéhez fűződött.

 Szentesi Évfordulónaptár - 2023. december 

 

Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     
         www.szentesinfo.hu/cd/helyismeret/ - http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=6809 - www.szentesinfo.hu/mozaik/index2019.htm

Szentes, 2024. 01. 01.