NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   -- Szentesi internetes kalendárium  --  2024. március --   

 


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   A hónap szentesi évfordulói - Labádi Lajos (1953-2019) főlevéltáros emlékére  


 

2024. .  január, február, x, április, május, június, júliusaugusztus, szeptember, október, november, december
március
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

  

2024. március 31.

Kozák János. Forrás: Nagy szentesi sportkönyv35 éve, 1989. március 31-én tizenhét OB I-es vízilabda klub részvételével megalakult Budapesten az első magyar vízilabda liga, amelynek elnöke Kozák János (1944-2023, a Szentesi Vízmű SK vízilabda szakosztályának vezetője lett.

Az Úri Kaszinó épülete ma zeneiskola. Forrás: Szentesi Élet35 éve, 1989. március 31-én a szentesi Állami Zeneiskola ünnepi hangverseny keretében felvette Lajtha László (1892–1963) Kossuth-díjas zeneszerző és jeles népzenekutató nevét. A névadó életútját és munkásságát Újfalussy József akadémikus, Jószai Bálint gazdálkodó, a Kisgazda Szövetség elnöke a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára méltatta.

67 éve, 1957. március 31-én elhunyt Jószai Bálint (1877–1957) gazdálkodó, városi képviselő, a Szentesi Kisgazda Szövetség elnöke, az Ideiglenes Nemzetgyűlés kisgazda képviselője.

ifj. Szőke Ferenc kőművessegéd, a képviselő-testület szociáldemokrata frakciójának tagja. Forrás: Szentes Élet76 éve, 1948. március 31-én Szőke Ferenc lemondása folytán Téli Lajost (SZDP) választották a Szentesi Nemzeti Bizottság alelnökévé.

89 éve, 1935. március 31-én ellenjelölt nélkül Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 ismét dr. Lázár Andor igazságügy-minisztert választották meg Szentes országgyűlési képviselőjévé. (Utóbb a debreceni mandátumot fogadta el, ezért november végén új választásokat tartottak Szentesen.)

112 éve, 1912. március 31-én a szentesi 48-as népkörök tiltakozó népgyűlést tartottak a véderőreform és a választójog tárgyában, amelyhez testületileg csatlakozott a város szervezett munkássága is. (A szónokok között szerepeltek az Országos Választójogi Liga, a Szociáldemokrata Párt és az Országos Kossuth Szövetség központi küldöttei.)

Rozgonyi Bertalan főispáni helytartó arcképe. Forrás: http://www.antikkonyv.hu/142 éve, 1879. március 31-én elhunyt Hódy Lajos (1830-1879) mérnök.

158 éve, 1864. március 31-én elfoglalja hivatalát Rozgonyi Bertalan, Csongrád megye újonnan kinevezett főispáni helytartója. 

Oroszi Miklós polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000160 éve, 1864. március 31-én Szentes újabb pert veszít függőben lévő örökváltsági ügyében, ezért ismét végrehajtási eljárás fenyegeti. Az érintett birtokosok gyűlése 24 fős váltsági küldöttséget alakít Oroszi Miklós volt polgármester elnöklete alatt. (Feladata: a kritikusra fordult váltsági ügy kezelése.)

Szentes város szervezési szabályrendelete (1872)175 éve, 1849. március 31-én elkészül Szentes rendezett tanácsú város új szervezési szabályrendelete. 

176 éve, 1848. március 31-én a vármegyei közgyűlés megválasztotta Csongrád Megye Közcsendi Bizottmányát, amely az új, népképviseleti alapon választott megyegyűlés megalakulásáig (május 3-ig) a megye legfőbb hatalmi, igazgatási és önkormányzati szerveként működött. A közcsendi bizottmány minden városba és községbe közcsendi választmányt nevezett ki, amelyek a szentesítésre váró törvények ismertetését és magyarázását, valamint a nemzetőrség szervezését kapták feladatul.

 

***   ***   ***

2024. március 30.

41 éve, 1983. március 30-án a Tóth József Színházteremben nagysikerű koncertet tartott a Benkó Dixieland Band.

Pollák Antal (1865-1943) gabonakereskedő, feltaláló, a gyorstávíró megalkotója. Forrás: Magyar Elektronikus KönyvtárA névadó Pollák Antal (1865-1943) emléktáblája a Műszaki Szakközépiskola falán. Repro: Tímár Ferenc81 éve, 1943. március 30-án elhunyt Pollák Antal (1865-1943) gabonakereskedő, feltaláló, a gyorstávíró megalkotója, Szentes szülötte. (1973-tól az ő nevét viseli a szentesi Műszaki Szakközépiskola; emlékét márványtábla őrzi az iskola falán.)

99 éve, 1925. március 30-án elhunyt Hahn Izidor (1869-1925) takarékpénztári vezérigazgató, az Izraelita Hitközség elnöke.

105 éve, 1919. március 30-án a békéscsabai 6. hadosztály toborzóbizottsága megkezdte működését Szentesen. Két nap alatt 44 lovas, 34 tüzér, 11 árkász és 4 távírász katonát, összesen 113 főt toborzott be. Felszerelés céljából a tüzéreket Túrkevére, a lovasokat Orosházára, a távírászokat Békéscsabára, az árkászokat Kunszentmártonba irányították.

Vöröskatonák - köztük szentesiek. Forrás: Szentesi Élet105 éve, 1919. március 30-án a Forradalmi Kormányzótanács közzétette XXIII. számú rendeletét a Vörös Hadsereg felállításáról. Szentesen ekkor már 200 vöröskatona menetkészen állt, akiket ezen a napon Hódmezővásárhelyre vezényeltek.

Gerőcz Lajos sírja a Kálvária-temetőben. Forrás: e-Könyvtár SzentesGerőcz Lajos (1850-1912) református lelkész - Forrás: Szentesi Élet112 éve, 1912. március 30-án elhunyt Gerőcz Lajos (1850-1912) református lelkész, városi és megyei képviselő, iskolaszéki elnök, aki 33 éven át szolgált Szentesen.

114 éve, 1910. március 30-án dr. Molnár Jenő hívei bejelentették, hogy nem veszik tudomásul azt az oktrojált határozatot, amely szerint Kovács Dénes a szentesi 48-as párt hivatalos jelöltje, hanem kitartanak Molnár Jenő jelölése mellett. (Ezzel biztossá vált, hogy a közelgő választáson Szentesen sem sikerül elkerülni a függetlenségi és 48-as pártok testvérharcát.)

Ünnepség a 48-as Népkörben. Forrás: Szentesi Élet124 éve, 1900. március 30-án megelőzve a kizárást, Burián Lajos (1844-1921) polgármestre, az I. 48-as Népkör elnöke. Forrás: Szentesi ÉletSima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet 51 körtag bejelentette kilépését az I. 48-as Népkörből, ugyanakkor elhatározták egy új népkör alakítását. Ezzel egy időben Burián Lajos és Varga Imre panaszos beadványt intézett a belügyminiszterhez, kérve Sima Ferencnek a tagok sorából való törlését, valamint az alapszabály-ellenesen működő anyakör feloszlatását, és vagyonának az új körre történő átruházását.

Szeged víz alatt (1879). Forrás: Szentesi Élet145 éve, 1879. március 30-án gyűjtési akció indul Szentesen az árvíz által sújtott Szeged, Algyő, Tápé és Dorozsma segélyezésére.

157 éve, 1867. március 30-án a képviselőház az általános vita után elfogadta az osztrák-magyar kiegyezést megvalósító közösügyi javaslatot.

164 éve, 1860. március 30-án az uralkodó felmentette Albrecht főherceget főkormányzói és főhadparancsnoki tisztségéből, s helyébe – ideiglenes jelleggel – a magyar származású Benedek Lajos táborszernagyot nevezte ki. Ezzel kezdetét vette a Bach-rendszer lebontása.

 

***   ***   ***

2024. március 29.

Dr. Barta László (1936-2009) gimnáziumi tanár, ny. levéltár-igazgató, helytörténész. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199635 éve, 1989. március 29-én megtartotta alakuló ülését az Erdélyi Szövetség Szentesi Szervezete. A 26 alapító tagot számláló egyesület ideiglenes elnökévé dr. Barta László levéltár-igazgatót választották. A szövetség feladataként jelölte meg az erdélyi menekültek lakáshoz, munkához, ruhaneműhöz stb. juttatását, valamint az Erdélyben élő magyarság gyógyszerrel, gyógyászati eszközökkel, élelmiszerrel, taneszközökkel, stb. való segélyezését.

Pollák Antal (1865-1943) gabonakereskedő, feltaláló, a gyorstávíró megalkotója. Forrás: Magyar Elektronikus KönyvtárA névadó Pollák Antal (1865-1943) emléktáblája a Műszaki Szakközépiskola falán. Repro: Tímár Ferenc39 éve, 1985. március 29-én Pollák Antal (1865-1943) feltaláló születésének 120. évfordulója alkalmából a városi tanács és a MTESZ emléktáblát helyezett el a róla elnevezett szakközépiskola falán.

Dr. Imre János vegyészmérnök. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)70 éve, 1954. március 29-én született dr. Imre János okleveles vegyész, szabadalmi ügyvivő.

87 éve, 1937. március 29-én Lőrincz Márton birkózó olimpiai bajnok  ünnepélyesen elültette Szentesen azt a tölgyfacsemetét, Lőrincz Márton (1911–1969) birkózó olimpiai bajnokAz olimpiai tölgy ültetésére rendezett ünnepségre hívó plakát 1937-ből. Forrás: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002amelyet 1936-os berlini győzelméért kapott. (Az Olimpiai tölgy a volt Petőfi Sándor Általános Iskola előtt ma is látható.)

100 éve, 1924. március 29-én született Szentesen dr. Novobáczky Sándor (1924–1989) újságíró. Dr. Novobáczky Sándor (1924–1989) újságíró. Forrás: e-Könyvtár SzentesPályáját a Szabad Nép c. napilapnál kezdte, majd a Magyar Nemzetnél folytatta. Az Irodalmi Újságban 1956. október 6-án megjelent Különös emberek? c. cikke miatt letartóztatták, majd tíz hónapi börtönbüntetésre ítélték. Kiszabadulása után évekig letiltották az újságírói pályáról. 1959-ben került a Népsport szerkesztőségébe. 1963-ban a Magyarország c. hetilap alapító tagja, 1968-tól rovatvezetője haláláig.

105 éve, 1919. március 29-én a Népakarat tudósítást közölt az előző napi toborzó gyűlésről. A “Vörös hadsereg előre!” című cikkében a megszállók kiszorítására, a proletárhatalom megvédésére, a forradalom területi kiterjesztésére szólított fel. Ennek érdekében követelte a Vörös Hadsereg megerősítését.

116 éve, 1908. március 29-én a Szentesi Általános Népkör zenés felvonulással egybekötött népgyűlést tartott a Kossuth téren. (Napirend: Miért kell a népnek politikailag és gazdaságilag szervezkednie? Szónok: Magyar Gyula Budapestről.)

A Petőfi Szálló virágkorában - Untermüller Ernő színezett lapja 1915-ből. Forrás: Szentes régi képes levelezőlapokon (1998)127 éve, 1897. március 29-én Komor Marcell budapesti építész "Magyar Szellem" jeligéjű terve nyerte meg a városi szálloda építésére kiírt pályázatot. (A szálloda 1898-ban elkészült = Petőfi Szálló.)

Balázsovits Norbert (1847-1913) tanár, gimnáziumi igazgató (1899-1911), lapszerkesztő, megyei és városi képviselő. Forrás: e-Könyvtár Szentes144 éve, 1880. március 29-én megalakult a Szentesi Iparos Ifjak Képző és Segélyező Egylete. (Alapító elnöke Balázsovits Norbert gimnáziumi tanár, alelnöke Sréter Ferenc.)

149 éve, 1875. március 29-én a Szentesi Deák-párt és Balközép-párt közös közgyűlést tartott, s kimondta a Szentesi Szabadelvű Párt megalakítását.  A fuzionált új párt elnökévé Pokomándy Gábort választották. (Hamarosan Kiss Zsigmond ügyvéd vette át a párt vezetését.)

Pollák Antal (1865-1943) gabonakereskedő, feltaláló, a gyorstávíró megalkotója. Forrás: Magyar Elektronikus KönyvtárA névadó Pollák Antal (1865-1943) emléktáblája a Műszaki Szakközépiskola falán. Repro: Tímár Ferenc159 éve, 1865. március 29-én született Szentesen Pollák Antal (1865-1943) gabonakereskedő, feltaláló, a gyorstávíró megalkotója. (1973-tól az ő nevét viseli a szentesi Műszaki Szakközépiskola; emlékét márványtábla őrzi az iskola falán.)

Kulinyi Zsigmond (1854-1905) hírlapíró, lapszerkesztő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000170 éve, 1854. március 29-én született Szentesen Kulinyi Zsigmond (1854–1905) újságíró, lapszerkesztő. Középiskolai tanulmányait Szentesen és Szegeden, a jogi egyetemet Budapesten és Bécsben végezte. 1873–76 között a Szegedi Híradónál dolgozott. 1874-ben Gelléri Mórral együtt megalapította az Alföldi Iparlapot. 1875/76-ban a Szentesi Lap felelős szerkesztője. 1878-tól a Szegedi Napló főmunkatársa, majd 1884-től felelős szerkesztője. A Vidéki Hírlapírók Egyesületének alapítója és elnöke, a szegedi Dugonics Társaság tudományos osztályának tagja.

175 éve, 1849. március 29-én Vukovics kormánybiztos a szegedi vésztörvényszék elé állíttatta Leeb Mátyás szentesi plébánost. A közvélemény követelte elmozdítását, de akadtak olyanok is, akik hazaárulás címén kötél általi halálra történő elítélését várták. (Utóbb Horváth Mihály vallás- és közoktatásügyi miniszter közbenjárt Leeb érdekében, így semmi bántódása nem esett. 1878-ban bekövetkezett haláláig a szentesi katolikus egyház plébánosa maradt.)

 

***   ***   ***

2024. március 28.

34 éve, 1990. március 28-án a Tóth József Színházteremben a Népszínház előadásában bemutatták Csurka István Házmestersirató c. tragédiáját.

Dr. Csallány Dezső (1903-1977) régész, a szegedi, majd a nyíregyházi múzeum igazgatója. Forrás: www.indexkelet.hu47 éve, 1977. március 28-án 74 éves korában elhunyt dr. Csallány Dezső (1903-1977) régész, a szegedi, majd a nyíregyházi múzeum igazgatója, Szentes szülötte.

80 éve, 1944. március 28-án Jaross Andor belügyminiszter betiltotta a Szociáldemokrata Pártot, a Független Kisgazdapártot és a Magyar Parasztszövetséget.

80 éve, 1943. március 28-án Kádár Lajos tartott írói estet Szentesen a Tóth József Színházteremben. Az előadást megelőzően Kanász Nagy Sándor polgármester méltatja az író pályafutását. A kor jeles írójának szentesi kötődése is volt: fiatal korában néhány évig Szentesen pincérkedett, majd a helyi tánciskola egyik növendékét vette feleségül.

A Szentesi Ellenőr címoldala. Forrás: Szentesi Élet105 éve, 1919. március 28-án a városi direktórium betiltotta a Szentesi Ellenőr c. lapot, mert a Tanácsköztársaság szempontjából megbízhatatlannak ítélte.

105 éve, 1919. március 28-án toborzó nagygyűlést tartottak a Kossuth téren. Szónokok voltak Sima László és Török Sándor direktóriumi tagok, Fenyvesi Lajos, továbbá a Szegedről menekült Honti Genal Tibor és Bick Adolf.

Burián Lajos (1844–1921) ügyvéd, volt városi főügyész, polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000114 éve, 1910. március 28-án a szentesi I. és II. 48-as körök választmányai együttes ülést tartottak azzal a céllal, hogy közösen döntsenek az országgyűlési képviselőjelölt személyét illetően. Az öt jelölt közül egyik sem kapott abszolút bizalmat, ennek ellenére Burián Lajos körelnök dr. Kovács Dénes fővárosi lapszerkesztőt jelentette ki a párt hivatalos jelöltjének. A többség tiltakozásának adott hangot, ennek ellenére a jelölés eredményét nem módosították.

127 éve, 1897. március 28-án Herczka Miksa szentesi származású magánhivatalnok a képviselőházban megrendezett országos gyorsíró versenyen kitüntető oklevelet nyert. (Herczka a szintén szentesi származású Robicsek János tanítványa.)

Simonyi Ernő (1821-1882) jogász, a 48-as függetlenségi párti politikus, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000142 éve, 1882. március 28-án elhunyt Simonyi Ernő (1821-1882) jogász, történeti kutató, 48-as függetlenségi párti politikus, Szentes 1875-1878 közötti országgyűlési képviselője. (1906-tól 1948-ig a mai Budai Nagy Antal utca viselte a nevét Szentesen.)

150 éve, 1874. március 28-án az Egyesült Közjogi Ellenzék közzéteszi programját. (Követeli a közös minisztériumok, a delegáció intézménye és a közös hadsereg megszüntetését, az önálló magyar hadsereget, az önálló magyar bank megteremtését, az osztrák államadósságokhoz való hozzájárulás, valamint a vám- és kereskedelmi szerződés revízióját; a megyei önkormányzati rendszer sértetlen fenntartását, az ország területi és politikai egységének megőrzését.)

A volt Központi Református Népiskola Untermüller Ernő 1910 körül kiadott lapján221 éve, 1803. március 28-án elhelyezték az egykori főtéri központi református népiskola alapkövét. Az ünnepi szertartást Kiss Bálint lelkész végezte, akinek sikerült elérnie, hogy az épület emeletes legyen, téglából és cseréptetővel épüljön. Ez volt a város első emeletes építménye, amelynek terveit Jauernik Ferenc vásárhelyi építőmester készítette. A kivésett alapkőbe óntáblát helyeztek el, amelyre rámetszették az építés dátumát, az egyházi és világi vezetők, tanítók stb. neveit; megörökítve, hogy akkor a szentesi reformátusok száma 8629, az iskolás gyermekek száma pedig 236 fő. A főtérre néző, koraklasszicista stílusú épületben 1804 őszén kezdődött meg a tanítás, majd 1928-ban elbontották, s helyére épült a ma is álló Kiss Bálint Református Általános Iskola. (Az új iskola tervezői Dobovszky József István és Antal Endre helyi építészek.)

233 éve, 1791. március 28-án született Bene József (1791-1869) országgyűlési követ.

 

***   ***   ***

2024. március 27.

40 éve, 1984. március 27-én Remekművek társaságában címmel zenés irodalmi műsort tartott Szentesen Császár Angéla és Nagy Attila Jászai-díjas színművész.

Papp Lajos (1890-1975) földmunkás. Forrás: Szentesi Levéltár fotótára (l.sz.: 1862)49 éve, 1975. március 27-én elhunyt Papp Lajos (1890-1975) földmunkás.

56 éve, 1968. március 27-én 79 éves korában meghalt vitéz dr. Mihóczy Rezső  (1889-1968), a gimnázium jeles pedagógusa, latin-történelem szakos tanára, az iskolai táborozások állandó főszervezője, cserkészparancsnok. A nyári táborozásokról írt olvasmányos útiélményeit a Szentesi Hírlap folytatásokban adta közre. Beszámolói ma is üdítő, érdekes olvasmányok, korrajzai egy letűnt kor tábori szokásainak. Azok közé a nagy tanáregyéniségek közé tartozott, akikre még évtizede múltán is szívesen emlékeznek egykori diákjai. Csibész huncutság, atyai jóindulat, ugyanakkor a legkisebb diákok felé is megnyilvánuló tiszteletadás jellemezte.

dr. Péter Ernő (1887-1949) ügyvéd. Forrás: Szentesi Levéltár fotótára (l.sz.: 2534)75 éve, 1949. március 27-én mártírhalált halt dr. Péter Ernő (1887-1949) ügyvéd. Tiszteletére a Lakos József Baráti Társaság 1993. március 27-én emléktáblát avatott a Kossuth utca 1. sz. alatt. Szülőházánál, a Petőfi utca 9. alatti Péter Pál Polgárház udvarán szintén tábla őrzi az emlékét.

80 éve, 1944. március 27-én született dr. Tóth József vb-titkár, jegyző.

88 éve, 1936. március 27-én született Szentesen Sinóros-Szabó György festő, grafikus. A képzőművészet mellett irodalmi tevékenységet is folytat. Elbeszélései, versei, műfordításai jelentek meg a különféle folyóiratokban. Saját második világháborús élményeit leíró regénye, sok szentesi vonatkozással Portrévázlatok címmel 2016-ban jelent meg a Szentes Városi Könyvtár kiadásában.

98 éve, 1926. március 27-én Móra Ferenc és Juhász Gyula előadói estet tartott Szentesen a Tóth József Színházban. Juhász Gyula ide utazása közben a vonatonJuhász Gyula Szentesen a Jókai centenáriumi ünnepség résztvevőivel - részlet! (1925. máj. 24.). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 írta meg Szentes táján című versét, amely először a Szentesi Hírlap március 31-i számában jelent meg. Juhász Gyula később Csallány Gábornak ajánlva A szentesi határban címet adta költeményének.

102 éve, 1922. március 27-én népes delegáció kíséretében Szentesre látogatott gróf Bethlen István miniszterelnök, aki a Kossuth téren rendezett népgyűlésen ismertette az Egységes Párt programját. (A miniszterelnök kíséretében voltak többek között: nagyatádi Szabó István pártelnök, Gömbös Gyula ügyvezető alelnök, Mayer János földművelésügyi miniszter, Simonyi Semadam Sándor, Eckhardt Tibor, Bajcsy-Zsilinszky Endre és még sokan mások.)

105 éve, 1919. március 27-én a Csongrád megyei községek munkástanácsai értekezletet tartottak Szentesen. A tanácskozás a vármegye ügyeinek vezetésével Szentes város direktóriumát bízta meg, amely ettől kezdve a vármegyei direktórium feladatkörét is ellátta.

119 éve, 1905. március 27-én 64 éves korában elhunyt id. Bálint József (1831-1905) gazdálkodó, városi és megyei képviselő, a Függetlenségi és 48-as Párt régi harcosa.

Koszta József (1861–1949) festőművész, a szentesi tanyai táj és életmód világhírű megörökítője. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000163 éve, 1861. március 27-én született Brassóban Koszta József (1861–1949) festőművész, a Munkácsy-tradíciót folytató ún. alföldi irányzat egyik legjelentősebb képviselője. 1882/83-ban a bécsi akadémia vendéghallgatója, majd 1885–88 között a budapesti Mintarajziskolában Greguss János, Lotz Károly és Székely Bertalan tanítványa. 1891-ben ösztöndíjjal a müncheni akadémiára került, Koszta József: A hazatérők - Forrás: http://www.mng.hu/ hazatérése után Benczúr Mesteriskoláját látogatta. 1897-ben Hazatérő aratók c. paraszti témájú életképével elnyerte a Műbarátok ösztöndíját, 1900-ban pedig a párizsi Salon Mention Honorable kitüntetését. Rövid ideig Nagybányán dolgozott, ahol Ferenczy Károly művészete hatott rá. 1906-ban elnyerte a Fraknói-díjat, amelyből két évet Rómában tölthetett. A Mezei munkások c. képére kapott Röck-díjból Párizsba, majd az Andrássy-díjból Belgiumba és Hollandiába látogatott. Külföldi útjai után 1912-ben az Alföldön telepedett le: rövid ideig a Szolnoki Művésztelepen, majd Szentes határában lévő tanyáján dolgozott három évtizeden át. A tanyavilág festőjeként vonult be a művészettörténetbe. Első önálló kiállítását 1917-ben az Ernst Múzeumban rendezte. Számos kitüntetés és díj birtokosa: 1917-ben Wolfner-díjjal jutalmazták, 1935-ben állami festészeti aranyérmet, 1948-ban Kossuth-díjat kapott. Koszta József dísz-sírhelye a szentesi Kálvária temetőben (Újratemetve: 2008. október 25-én.) - Forrás: e-Könyvtár SzentesKoszta József (1861-1949) festőművész gyászjelentése. Forrás: e-könyvtár Szentes A Nemzeti Galéria több festményét őrzi. Koszta József szentesi lakóháza és más kapcsolódó képek. Forrás: Wikipédia Hagyatékából 29 festmény a szentesi múzeum tulajdonába került, melyek állandó tárlaton láthatók. 1949-től a helyi múzeum névadója. 1962-ben utcát, 1992-ben iskolát neveztek el róla Szentesen. Városi lakhelyét emléktábla jelöli (Zrínyi u. 2.), utcája elején domborműves emlékoszlop áll, Borsos Miklós alkotása (1969). Díszsírban nyugszik Szentesen, a Kálvária-temetőben.

 

***   ***   ***

2024. március 26.

52 éve, 1972. március 26-án a nagy nézettségnek örvendő „Ki mit tud?” TV-s vetélkedő Csongrád megyei döntőjét Szentesen rendezték meg a Tóth József Színházteremben.

dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000120 éve, 1904. március 26-án az uralkodó dr. Cicatricis Lajos alispánnak a királyi tanácsosi címet, dr. Pollák Sándor vármegyei főorvosnak pedig a Ferenc József Rend lovagkeresztjét adományozta. A kitüntetettek tiszteletére a vármegyei tisztikar díszlakomát rendezett a színházteremben.

Ünnepség a 48-as Népkörben. Forrás: Szentesi Élet150 éve, 1874. március 26-án László Imre országgyűlési képviselő levélben tájékoztatja a szentesi 48-as kört az Egyesült Közjogi Ellenzék megalakulásáról és a májusban tartandó országos ellenzéki népgyűlésről. Erre Szentesről küldötteket hív.

 

***   ***   ***

2024. március 25.

Választási eredmények a Szentesi Élet 1990. áprilisi számában. Forrás: e-Könyvtár Szentes34 éve, 1990. március 25-én az országgyűlési képviselőválasztás első fordulóján Szentesen és a környező községekben 22 475 polgár adta le szavazatát; ez a választásra jogosult állampolgárok 62,10 %-a. Az egyéni jelöltekre leadott szavazatok megoszlása a következő: Bertus Pál MSZMP 1318 (5,86 %), dr. Demeter Attila MSZP 1396 (6,21 %), dr. Horváth György Hazafias Választási Koalíció 941 (4,18 %), Imre Károly FKgP 4804 (21,37 %), Keserű Imre független 1826 (8,12 %), László Béla SZDSZ 3338 (14,85 %), dr. Papp Lehel György MDF 6040 (26,87 %), dr. Simor Ferenc KDNP 855 (3,80 %), Török János Agrárszövetség 1957 (8,70 %). Mivel egyik jelölt sem kapott abszolút többséget, április 8-ra kiírták a választások második fordulóját. Az első fordulóban elért eredmény alapján ezen három jelölt indulhatott: dr. Papp Lehel György (MDF), Imre Károly (FKgP) és László Béla (SZDSZ).

A a Tóth József Színházterem a 2003-as felújítás után. Fotó Vidovics Ferenc39 éve, 1985. március 25-én a Tóth József Színházteremben előadást tartott a Mikroszkóp Színpad. A Fogjuk a hasunkat c. műsor előadói: Markos György, Nádas György, Koós János, Verebes István, a Defekt együttes és a Kertész-Kocsis duó.

49 éve, 1975. március 25-én Ránki Dezső zongoraművész szóló hangversenyt tartott a Tóth József Színházteremben.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200089 éve, 1935. március 25-én az ajánlási ívek összeszámlálásából kitűnt, Bálint József, a Szentesi Kisgazda Párt elnöke - Forrás: Szentesi Élet hogy Lázár Andorra 7600, Bálint Józsefre 1297 ajánlást adtak le. A választási biztos Lázár ajánlásait elfogadta, Bálint ajánlásai közül viszont 312-tőt érvénytelenített. Mivel Bálint Józsefnek nem sikerült kipótolnia az aláírásokat, a választási biztos törölte a jelöltek közül.

101 éve, 1923. március 25-én műsoros megemlékezést tartottak a Tóth József Színházteremben Petőfi Sándor születésének 100 éves évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet mondott dr. Négyesy László irodalomtörténész, esztéta, egyetemi tanár, városunk jeles szülötte.

Dr. Bacskay Jenő (1919–1989) orvos mcsaládfája. Forrás: www.myheritage.hu105 éve, 1919. március 25-én a Szabolcs-Szatmár megyei Pátrohán született dr. Bacskay Jenő (1919–1989) orvos, 1950–1982 között a szentesi kórház gyermek-osztályának vezető főorvosa, a gyermekkórház igazgató-helyettese, majd igazgatója, megyei tanácstag, az egészségügyi albizottság elnöke.

A Szentesi Lap 1919-es lapszámai. Forrás: e-Könyvtár Szentes105 éve, 1919. március 25-én ülést tartott a Szentesi Újságírók Szabadszervezete, amelyen Hivatásos Újságírók Szakszervezetévé alakult. Az értekezlet kimondta, hogy a proletárdiktatúra hathatós támogatása érdekében és a papírhiányra való tekintettel a Szentesi Lap, valamint a Szentes és Vidéke c. újságokat be kell szüntetni; ezek munkatársai a Népakarat és az Alföldi Újság szerkesztőségébe lépnek át.

107 éve, 1917. március 25-én az Országos Közélelmezési Hivatal a kenyérfejadagot 34 dkg-ról 28 dkg-ra szállította le. (Szentesen ekkor napi 20 dkg a kenyérfejadag, a cukor és petróleum fejadag pedig havi 1/2 kg, ill. 1/2 l.)

dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000110 éve, 1914. március 25-én az uralkodó dr. Cicatricis Lajost, Csongrád vármegye és Hódmezővásárhely törvényhatósági joggal felruházott város főispánját – az állásaiban való meghagyása mellett – kinevezi Szeged szabad királyi város ideiglenes főispánjává. (Beiktatására április 6-án kerül sor.)

123 éve, 1901. március 25-én megindult a Szentes című társadalmi és ismeretterjesztő hetilap. (Kiadója Bőhm Albert, felelős szerkesztője Csallány Gábor.)

Kiss Bálint (1772-1853) református esperes, író, történeti kutató, gazdasági reformer, az MTA levelező tagja. Zoó János festménye. Forrás: WikipédiaGyászbeszédek és énekek néhai nagytiszteletű Kiss Bálint úr végtisztességére. Forrás: e-Könyvtár SzentesKiss Bálint (1772-1853) református lelkész síremléke. Forrás: e-Könyvtár Szentes171 éve, 1853. március 25-én 81 éves korában meghalt Kiss Bálint (1772-1853) református lelkész, egyházi író, tankönyvíró, történeti kutató, gazdasági reformer. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a békés-bánáti egyházmegye esperese, a korabeli Szentes egyik legjelesebb személyisége volt - egyik szerzője a Szentesi Református Ekklézsia históriája című értékes kéziratos munkának. Emellett írt valláserkölcsi, gazdasági, néprajzi könyveket is. Gazdasági jelentőségű találmánya a szentesi vaseke néven vált ismertté. Ismeretterjesztő és iskolaszervezői munkássága nagyban hozzájárult a város kulturális fejlődéséhez, az analfabetizmus felszámolásához. A tudós pap 1799-től haláláig Szentesen szolgált, utca és iskola viseli nevét.

124 éve, 1900. március 25-én Ady Endre megjelenteti második szentesi vonatkozású versét, melynek címe: Sima úr telepít.

176 éve, 1848. március 25-én megalakult a 11 tagú szentesi Nemzeti Őrseregi Bizottság, amelynek elnökévé Molnár István tanácsnokot választották. (Működésének két hete alatt kb. 500 nemzetőrt írtak össze.)

Szentes város első fennmaradt szabályrendelete (1769. márc. 28.) (Közölve Sima László 1914. I. 276–278.)255 éve, 1769. március 25-én elfogadták a város - eddig ismert - első szabályrendeletét. Bárő Harruckern János György (1664-1742) szobra - Máté István és Lantos Györgyi, 2008A statútum legtöbb pontja a tűz elleni védekezésre vonatkozik, szigorú büntetést helyezve kilátásba az azokat megszegőknek.

360 éve, 1664. március 25-én a felső-ausztriai Schenkenfelden mezővárosában született Harruckern János György (1664-1742) későbbi császári élelmezési hadbiztos, udvari kamarai tanácsos, német-római birodalmi lovag, 1720-tól Szentes földesura.

 

***   ***   ***

2024. március 24.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200089 éve, 1935. március 24-én dr. Lázár Andor igazságügy-miniszter Szentesre érkezett, és megtartotta programbeszédét.

Az 50 m-es medence a Barasits kiadó 1934-es lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye92 éve, 1932. március 24-én Mattyók Aladár műépítész bemutatta a szentesi strandfürdő elkészült terveit.

94 éve, 1930. március 24-én 350-400 főnyi munkanélküli vonult fel a megyeházára az alispánhoz, majd pedig a városházára a polgármesterhez, munkát követelve. (Ugyanez megismétlődött március 26-án is.)

105 éve, 1919. március 24-én Mayor József, a Kormányzótanács sajtódirektóriumának tagja, a vidéki sajtóosztály vezetője körtáviratot küldött a vidéki direktóriumokhoz, amelyben felhívta őket a lapok fenntartására, továbbá a lapok cenzúrázására. A szentesi újságok cenzori teendőinek ellátását a direktórium Lichtenstein Manóra bízta, aki a Népakarat szerkesztőségének tagja volt. Ő lett a Kormányzótanács vidéki sajtóosztályának helyi tudósítója is.

105 éve, 1919. március 24-én Kun Béla külügyi népbiztos jegyzéket intézett az antant nagyhatalmakhoz, amelyben hangoztatta a Tanácsköztársaság békés szándékait, elismerte az 1918. október 13-i belgrádi fegyverszüneti egyezményt, de elutasította a Vix-jegyzéket.

Dr. Négyesi Imre (1876-1945) városi rendőrkapitány helyettes, tartalékos százados, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000105 éve, 1919. március 24-én a városi direktórium megbízta dr. Négyesi Imre jogügyi tanácsnokot a polgármesteri teendők ellátásával, a város valamennyi hivatala feletti felügyelettel.

Világháborús katona feleségével. Forrás: Szentesi Élet107 éve, 1917. március 24-én Donáth Lajos zeneszerző, a budapesti Magyar Színház, majd a berlini Kurfürsten-Oper volt karnagya a Szentesen állomásozó 21. honvéd pótzászlóalj önkénteseként nagy művészestélyt rendezett a Tóth József Színházban a hadiözvegyek és hadiárvák javára.

110 éve, 1914. március 24-én a király szentesíti az 1914: XIII., XIV. és XV. törvénycikkeket. (Szabályozza az esküdtbíróságok előtti eljárást, a sajtójogot, és megállapítja az országgyűlési képviselőválasztó kerületek beosztását.)

Jánoky Sándor (1911-1984) színész. Forrás: Hírös Naptár113 éve, 1911. március 24-én született Szentesen Jánoky Sándor (1911-1984) színész, Jászai-díjas érdemes művész.

138 éve, 1886. március 24-én született Takács Antal (1886-1971) földmunkás,  1910-től a helyi földmunkásszövetség és SZDP vezetőségi tagja, a munkáskönyvtár kezelője, 1918/19-ben a Munkástanács tagja. A Tanácsköztársaság bukása után Romániába internálták. 1921-től ismét bekapcsolódott a mozgalmi életbe; a kortársak szerint a szentesi munkásmozgalom egyik legnépszerűbb vezetője volt.

Pap Lajosné Gonda Júlia (1869-1963) a Polgári Leányiskola igazgatója. Forrás: www.szentesinfo.hu/cd/petofi155 éve, 1869. március 24-én született Békésen Gonda Julianna (1869–1963) tanárnő, 1890–1924 között a Szentesi Polgári Leányiskola tanára, 32 éven át igazgatója. (Férjezett Pap Lajosné.)

1848-as nemzetorök viselete. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000176 éve, 1848. március 24-én határozatot hoztak Szentesen a nemzetőrség felállításáról, két héttel megelőzve az ezirányú országos és megyei intézkedéseket. 

224 éve, 1799. március 24-én született Pokomándy Gábor (1799-1884) földbirtokos.

 

***   ***   ***

2024. március 23.

Balázs Árpád (1937-) Erkel-díjas zeneszerző, Szentes díszpolgára (1988). Forrás: Kurca-parti dallamok - 2001Dorogi Zsigmond (1931-1993) - rádiószerkesztő, rendező, Szentes díszpolgára (1988). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200036 éve, 1988. március 23-án ünnepi tanácsülés keretében átadták a díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet és kitüntetést Balázs Árpád Erkel-díjas zeneszerzőnek és Dorogi Zsigmondnak, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztősége vezetőjének, Szentes város jeles szülötteinek.

79 éve, 1945. március 23-án megalakult a Szentesi Földigénylő Bizottság, amely 30 tagot számlált: Nagy György (1908-1979) Szentes 1954-1968 közötti tanácselnöke. Fotó: Szentesi Élet 10 szakszervezeti küldöttet, 5 SZDP-tagot, 5 NPP-tagot, 5 FKgP-tagot és 5 MKP-tagot. Elnöke Nagy György. (Az elnök személye időközben többször változott: Szűcs Mihály, Elekes János, Szabó Antal.) A bizottság legfontosabb feladatai: az igénybe vehető földek, az igényjogosultak összeírása és a felosztás tervének elkészítése. A bizottság megállapította, hogy a város határában 6713 hold föld kerülhet megváltásra. A város területén 2345 földigénylő és 1100 házhelyigénylő jelentkezett. Szeptember 30-ig 473 jogos földigénylő kapott földet. Kiosztottak 3259 holdat, közlegelő maradt 2734 hold, házhelycserére adtak 320 holdat, egyéb tartalékra 400 holdat. A juttatottak közül 1–3 holdat kapott 25 igénylő, 3–5 holdat 175 család, 5–10 holdat 210 család, 10–15 holdat 63 család. A földosztás során a rendelkezésre álló 3337 kh területből 479 család kapott földet.

Burián Lajos (1844–1921) ügyvéd, volt városi főügyész, polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000103 éve, 1921. március 23-án elhunyt Burián Lajos (1844–1921) ügyvéd, volt városi főügyész, polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. (1945-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

Alföldi Újság - 1919.03.23.105 éve, 1919. március 23-ánMunkástanács” aláírással közlemény jelent meg az Alföldi ÚjságbanElvtársak! Munkások! Polgárok!” címmel, amely részletesebben ismertette a tanács határozatait a hatalom átvételéről, a fegyveres erők, a közélelmezés és a pénzintézetek feletti ellenőrzés kézbevételéről. Hasonló közlemény jelent meg a Népakarat c. lapban is. A Munkástanács folytatta ülését, amelyen megjelent Honti Genal Tibor, a szegedi KMP megbízottja, s indítványozta egy népgyűlés összehívását. A Kossuth téren megtartott népgyűlést Kiss Ferenc, a Munkástanács elnöke nyitotta meg, majd Honti Genal Tibor beszélt a proletárforradalom győzelméről. Berezvai Mihály. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)Török Sándor (1877-1955) földmunkás-kubikos, a Szentesi Földművelő Munkások Egyletének alapító tagja és elnöke. Forrás: Szentesi ÉletSima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Wikipédia Utána Bárány Árpád és Fenyvesi Lajos ismertették a proletárság teendőit, figyelmeztetve a rend és nyugalom megóvására. A népgyűlés után a Munkástanács tovább ülésezett, és megválasztotta a háromtagú szentesi direktórium tagjait: Sima László újságírót, Török Sándor földmunkást és Berezvai Mihály kőművest. (Április 14-ig ugyanők a megyei direktórium tagjai is.) 

Borsos Géza (1914–1966) fazekas, népi iparművész, a Népművészet Mestere. Forrás: http://www.studiolum.com/110 éve, 1914. március 23-án született Szentesen Borsos Géza (1914–1966) fazekas, népi iparművész, a Népművészet Mestere (1965). Mezőtúron működött; alapító tagja a Fazekasok Népművészeti Szövetkezetének.

Juliette Lamber Adam (1836-1936) Forrás: www.aei.ca/~anbou/parnom.html140 éve, 1884. március 23-24. Madame Adam  (sz. Juliette Lamber, 1836-1936) francia írónő – gróf Villars francia konzul társaságában – Szentesre látogatott. Két napot tölt a városban, és a meleg fogadtatás nagyon megérinti. Hazatérve megírja úti élményeit (La Patrie Hongroise - A magyar haza), melyben külön fejezetet szentel Szentesnek. A mű több kiadást is megért Franciaországban.

151 éve, 1873. március 23-án megalakult a Szentesi Szűcs Ipartársulat. (Tagok száma 23 fő.)

 

***   ***   ***

2024. március 22.  

A Szentes és Vidéke ÁFÉSZ és a jogutód HunorCoop logói35 éve, 1989. március 22-én „Dolláros boltot” nyitott a Szentes és Vidéke Áfész az Ady E. utcában. A nyugati valutáért árusító üzletet az Áfész a Skála Metró Turisttal közösen üzemelteti.

80 éve, 1944. március 22-én a kormányzó Sztójay Döme altábornagyot, berlini magyar követet nevezte ki miniszterelnökké.

88 éve, 1936. március 22-én megalakult a Magyar Gazdák Országos Lovas Egylet szentesi fiókegylete.

99 éve, 1925. március 22-én megalakult a Szentesi Református Ifjak Egyesülete. Elnöke Nagy Imre; tagok száma 50 fő.

Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000105 éve, 1919. március 22-én a belügyi népbiztos táviratot intézett a Szentesi Munkástanácshoz is; ebben tudatta a kormánybiztos-főispán felmentését, és felhívta a tanácsot háromtagú direktórium választására. A Munkástanács azonnal összeült és határozatilag kimondta a város vezetésének átvételét. A közélelmezési üzemek vezetésével háromtagú direktóriumot bízott meg, amelynek tagjai: Sima László újságíró, Béládi József főmolnár és Lampel Jenő kenyérgyári üzemvezető. Erről még ezen a napon az Alföldi Újság rendkívüli kiadása tudósított.

Jócsák Kálmán (1876-1948) kormánybiztos-főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000105 éve, 1919. március 22-én Jócsák Kálmán kormánybiztos-főispánhoz két távirat érkezett, amelyekből értesülhetett a hatalmi viszonyokban bekövetkezett változásokról. Az egyiket az egyesült párt titkárságától kapta, a másikat Landler Jenő belügyi népbiztostól, amelyben a kormánybiztost felmentette állásából.

A Magyarországi Szocialista Párt “Mindenkihez!” című kiáltványa- Forrás: http://www.enc.hu/105 éve, 1919. március 22-én a lapok közölték a Forradalmi Kormányzótanács és a Magyarországi Szocialista Párt Mindenkihez!” című kiáltványát. Lényege: kinyilvánítja a proletárdiktatúrát, bejelenti a Tanácsköztársaságot, a két munkáspárt egyesülését, a bankok, bányák, üzemek államosítását, proletár hadsereg szervezését, a Szovjet-Oroszországgal való eszmei és fegyveres közösséget.

Przemyśl emlékmű Budapesten a Margit hídnál - www.wikipedia.hu109 éve, 1915. március 22-én az orosz csapatok bevették az 1914. szeptembere óta körülzárt galíciai Przemysl várát. (120.000 hadifoglyot ejtettek, köztük 377 szentesit.)

Kossuth Lajost 1869. márciusában közfelkiáltással Szentes országgyűlési képviselőjévé választották. Forrás: Szentesi Élet153 éve, 1871. március 22-én beiktatták Csongrád vármegye főispáni hivatalába kiszombori Rónay Lajost.

155 éve, 1869. március 22-én országgyűlési képviselőválasztás Szentesen. A Deák-párti jelölt visszalépése következtében ellenjelölt nélkül, közfelkiáltással Kossuth Lajost választják Szentes országgyűlési képviselőjévé. (A Deák-párt Csongrád megye többi választókerületében is vereséget szenved.)

 

***   ***   ***

2024. március 21.

Marton László: Tanácsköztársaság / Földmunkás Emlékmű - Fotó: http://www.kozterkep.hu/55 éve, 1969. március 21-én a Marx téren (ma Apponyi tér) felavatták Marton László szobrászművész bronzból készült Tanácsköztársasági emlékművét, amely két mezítlábas, szikár földmunkás-kubikost ábrázol.

Dr. Balázs György kandidátus, helytörténész, ny. főiskolai tanár. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 198892 éve, 1932. március 21-én született dr. Balázs György (1932-2016) kandidátus, Pro Urbe-díjas helytörténész, nyugalmazott főiskolai tanár.

105 éve, 1919. március 21-én megalakult a Forradalmi Kormányzótanács; elnöke Garbai Sándor.

105 éve, 1919. március 21-én kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot.

105 éve, 1919. március 21-én a Budapesti Munkástanács ülése határozatot hozott a hatalom átvételéről.

105 éve, 1919. március 21-én tárgyalások indultak a Gyűjtőfogházban a letartóztatott kommunista vezetők és a szociáldemokraták között. A MSZDP vezetőségi ülésén elhatározták a KMP-vel való megegyezést. A Kommunisták Magyarországi Pártja és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt egyesült. Az egyesült párt ideiglenes neve Magyarországi Szocialista Párt.

105 éve, 1919. március 21-én Vix alezredesnek átadták a magyar kormány elutasító válaszát az előző napi jegyzékre.

115 éve, 1909. március 21-én a Szentesi Építőiparosok Szövetsége kerületi ülést tartott a Tóth József Színházteremben. Budai János elnök megnyitója után dr. Nagy Emil országgyűlési képviselő és Farkas Elek országos főtitkár tartott előadást.

Az egykori Vármegyeháza épülete Szegváron. Fotó: Tímár Ferenc, 2003146 éve, 1878. március 21-én Tisza Kálmán miniszterelnök-belügyminiszter jóváhagyta Csongrád vármegye székhelyének Szegvárról Szentesre leendő áttételéről szóló megyegyűlési határozatot, egyben tudatta, hogy a Szentesen építendő új székházra 5000 forintot az állampénztárból segélyként kiutalványoz.

149 éve, 1875. március 21-én a Szentesi Deák-párt kifejezte bizalmát az új kormány iránt, és a régi elnevezés helyett felvette a Szabadelvű Párt nevet.

150 éve, 1874. március 21-én az uralkodó felmenti tisztségéből Szlávy József miniszterelnököt, s utódjául kinevezi Bittó Istvánt.

155 éve, 1869. március 21-én Ferenczy Sándor lefogása és elhurcolása nagy felháborodást vált ki városszerte. Tervként felmerül erőszakos kiszabadítása. Irányi Dániel a Magyar Újság címoldalán nyilatkozik az ügyben, ijesztgetésnek minősítve a kormánypárt szentesi akcióját.

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc162 éve, 1862. március 21-én az uralkodó kinevezte Petrovics István királyi biztost Csongrád megye főispáni helytartójává.

176 éve, 1848. március 21-én népgyűlést tartottak Szentesen, amelyen Boros Sámuel főbíró beszámolt a március 15-diki pesti eseményekről és ismertette a magyar nemzet kívánságait tartalmazó 12 pontot. A szentesiek lelkes éljenzéssel fogadták a pontokat.

 

***   ***   ***

2024. március 20.

38 éve, 1986. március 20-án a Művelődési és Ifjúsági Ház meghívására Szentesre látogatott dr. Czeizel Endre, az orvostudományok doktora, aki Családtervezés és genetika c. előadása után válaszolt a megjelent érdeklődők kérdéseire.

38 éve, 1986. március 20-án Szentes vendége volt Hegedűs Géza író, irodalomtörténész. Délelőtt a Horváth Mihály Gimnáziumban rendhagyó irodalmi órát tartott a modern dráma kialakulásáról; délután pedig a Helyőrségi Művelődési Otthonban szerepelt Évezredek katonaerényei c. előadásával.

Bergendy - Koncert, Tánc, Jazz és Szalon Zenekar: Hét-fő (dupla album, 1973)50 éve, 1974. március 20-án a Tóth József Színházteremben nagysikerű koncertet tartott a Bergendy- együttes.

100 éve, 1924. március 20-án a Kossuth Párt és a Függetlenségi 48-as Párt egyesült; az új párt neve Országos Kossuth Párt. Elnöke Rupert Rezső.

105 éve, 1919. március 20-án lemondott Berinkey Dénes miniszterelnök és kormánya.

105 éve, 1919. március 20-án az antant katonai misszió vezetője, Vix alezredes, átadta a köztársasági elnöknek a magyar-román demarkációs vonal kialakításáról szóló jegyzéket. Károlyi Mihály szóban közölte az alezredessel, hogy a jegyzékben foglalt követelések nem teljesíthetők.

114 éve, 1910. március 20-án a szentesi függetlenségi 48-as körök népgyűlést tartottak. Határozatilag kimondták, hogy az országgyűlési függetlenségi és 48-as pártok között dúló testvérharcot elítélik, kárhozatosnak, nemzetrontónak tartják, ezért azt óhajtják, hogy az országgyűlési függetlenségi pártok minél előbb egyesüljenek és együttes erővel menjenek bele a választási küzdelembe. Kimondták továbbá, hogy a szentesi függetlenségi párt egyik árnyalathoz sem csatlakozik.

Török Sándor (1877-1955) földmunkás-kubikos, a Szentesi Földművelő Munkások Egyletének alapító tagja és elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000120 éve, 1904. március 20-án a Szentesi Földművelő Munkások Egylete földmunkás gyűlést tart a városi közgyűlési teremben. (Napirend: 1. A szentesi földművelő és kubikos munkások helyzete a mai rendszerben. 2. Szociális reformok. 3. A földművelő  munkások szervezkedése. 4. A földművelő kongresszuson való képviselet. Előadók: Török Sándor, Kiss József, Békési Imre.)

125 éve, 1899.március 20-án megalakul a Szentesi Kőműves és Ács Segédek Önképző Egylete.

Balogh János (1845-1924) polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000128 éve, 1896. március 20-án id. Temesváry Antal, a II. 48-as Népkör elnöke mozgalmat indított Balogh János polgármesterré választása érdekében. Mivel a Függetlenségi és 48-as Párt hivatalos jelöltje Burián Lajos lett, Temesváry kilépett a pártból, bejelentve, hogy mindent elkövet Balogh megválasztásáért. Ennek jegyében szövetségre lépett a helyi kormánypárti képviselőkkel.

Kossuth Lajos gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár SzentesKossuth Lajos (1802–1894) időskori portréja. Forrás: http://www.mult-kor.hu130 éve, 1894. március 20-án 92 éves korában Turinban meghalt Kossuth Lajos. Országszerte gyászünnepségeket tartottak. Turini ravatalánál Sima Ferenc országgyűlési képviselő helyezte el Szentes város koszorúját; a parlament megbízásából közreműködött Kossuth hamvainak hazaszállításában és az országos gyászünnepély megszerve-zésében. Kossuth Lajost 1887-ben Szentes városa díszpolgárává fogadta.

 

***   ***   ***

2024. március 19.

40 éve, 1984. március 19-én Furcsa páros címen műsort adott Hernádi Judit és Szombathy Gyula a Művelődési és Ifjúsági Házban.

44 éve, 1980. március 19-én a Tóth József Színházteremben bemutatták a Folytassa Hacsek c. kabaréműsort. Közreműködtek: Kibédi Ervin, Hlatky László, Rodolfó, Szuhay Balázs, Lórán Lenke, Karda Beáta.

55 éve, 1969. március 19-én nagysikerű koncertet adott Szentesen a világhírű Bartók vonósnégyes.

72 éve, 1952. március 19-én a Magyarországi Bércséplők és Géptulajdonosok Országos Szövetségének szentesi fiókszövetsége Ragó Antal országgyűlési képviselő, BM által kinevezett miniszteri biztos rendelete alapján megszűnt.

80 éve, 1944. március 19-én a német csapatok megszállták Magyarországot. A Békepárt a németek elleni fegyveres harcra szólította fel az ország lakosságát.

Sima László: Szentes város története (1914) című könyvének első oldala. Forrás: Szentesi LevéltárSima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Wikipédia85 éve, 1939. március 19-én Sima László író, újságíró, lapszerkesztő, városunk monográfusa Budapesten megtartotta székfoglaló előadását a Magyar Nemzeti Irodalmi Társaságban „Az ezeresztendős Szentes” címen.

105 éve, 1919. március 19-én a baloldali és a jobboldali erők követelésének engedve, Jócsák Kálmán kormánybiztos felmentette állásából dr. Kerekes Sámuel szentesi polgármestert. A hivatal vezetését dr. Négyesi Imre helyettes polgármester vette át.

Dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000114 éve, 1910. március 19-én megtörtént dr. Cicatricis Lajos főispán beiktatása.

125 éve, 1899. március 19-én elhunyt Dunaháti Mészáros Ferenc (1836-1899) városi alkapitány.

136 éve, 1888. március 19-én 63 éves korában elhunyt Mikecz Ferenc (1826-1888) ügyvéd, volt Csongrád vármegyei táblabíró, városi tanácsnok, Szentes járási főszolgabíró, a Bökény-Mindszenti Tiszaszabályozó Társulat pénztárnoka és jegyzője.

 

***   ***   ***

2024. március 18.

Árvai Bálint (1875–1919) sírja az Alsó-református temetőben. - Fotó: e-Könyvtár Szentes, Tímár F.41 éve, 1983. március 18-án az alsó református temetőben felavatták Árvai Bálint (1875–1919) cipész, a korai szentesi munkásmozgalom kiemelkedő alakja, a román megszállók által 1919-ben kivégzett mártír díszsírját.

80 éve, 1944. március 18-án elhunyt dr. Dósa István (1879-1944) alispán.

Barta László - Páhi Ferenc: Szentes utcanevei (Sonogyi Könyvtár, Szeged, 1980)92 éve, 1932. március 18-án a városi közgyűlés határozatot hozott egyes utcák átkereszteléséről, illetve a névtelen utcák elnevezéséről.

Korabeli motorkocsi a MÁV Motorgarázsban. Fotó: Vidovics Ferenc96 éve, 1928. március 18-án megtörtént a MÁV motorgarázs műszaki átadása. Az 50x40 méteres, 2000 m2 alapterületű, monolit vasbeton szerkezetű, 42 pillérre épült létesítmény építési munkálatait Vass Jenő budapesti főmérnök irányította.

108 éve, 1916. március 18-án 76 éves korában elhunyt Dósa Elek (1840–1916) gimnáziumi tanár, aki 1866-tól 1898-ig oktatta a latin, görög és magyar nyelvet a szentesi főgimnáziumban.

Szentes város szervezési szabályrendelete (1872). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000152 éve, 1872. március 18-án a városi képviselő-testület elfogadta Szentes város új szervezési és működési szabályrendeletét. Ennek értelmében a városi képviselő-testület taglétszáma 200 fő; fele virilis, fele választott képviselő. Az ügyek intézését öt osztály végzi (háztartási, pénzügyi, jogi, gazdászati, rendőri osztályok), az osztályok élén egy-egy tanácsnok áll. A város összes alkalmazottainak a száma 105 fő.

155 éve, 1869. március 18-án a Szentesi 48-as Párt megtartja utolsó választási nagygyűlését, amelynek vezérszónoka Ferenczy Sándor. Beszéde miatt felségsértéssel és nyilvános lázítással vádolják meg. Erre hivatkozva Mikecz Ferenc főszolgabíró lefogatja és a szegvári megyei börtönbe hurcoltatja.

 

***   ***   ***

2024. március 17.  

42 éve, 1982. március 17-én a Művelődési és Ifjúsági Ház Pódium termében „Lengyelország ma” címen külpolitikai fórumot tartott Meruk József, az MTI varsói tudósítója és Juszt László újságíró.

Török Sándor (1877-1955) földmunkás-kubikos, a Szentesi Földművelő Munkások Egyletének alapító tagja és elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200069 éve, 1955. március 17-én 78 éves korában elhunyt Török Sándor (1877-1955) földmunkás-kubikos, az 1900-ban alakult Szentesi Földművelő Munkások Egyletének alapító tagja és elnöke, 1919-ben a városi és a megyei direktórium tagja. A Tanácsköztársaság idején vállalt szereplése miatt Romániába internálták. (1959-ben utcát neveztek el róla; ma Munkás utca.)

79 éve, 1945. március 17-én a minisztertanács elfogadta a földreformról szóló 600/1945. sz. rendeletet. Lényege: teljes egészében elkobzandó a háborús bűnösök, a nyilas és más nemzetiszocialista vezetők földbirtoka; megváltás ellenében igénybe kell venni a 100 holdon felüli úri és a 200 hold feletti paraszti birtokokat; az 1000 holdnál nagyobb birtokok teljes egészükben kisajátítandók; a gazdasági cselédek és a mezőgazdasági munkások mellett birtokuk kiegészítésére a szegényparasztok is földhöz juttatandók.

80 éve, 1944. március 17-én az ellenzéki pártok képviselői figyelmeztették Kállay Miklós miniszterelnököt a német megszállás veszélyére, és felajánlották pártjaik támogatását az ellenálláshoz.

Áchim Liker András (1871-1911) magyar gazdálkodó, szocialista parasztpolitikus. Forrás: Wikipédia118 éve, 1906. március 17-én Áchim L. András megalakította a Magyarországi Független Szocialista Parasztpártot Békéscsabán. Programjában követeli az általános, egyenlő és titkos választójogot, a tízezer holdon felüli saját kezelésű birtokok megszüntetését, nyugdíjat a földműveseknek, paraszti érdekképviseleti rendszer kiépítését.

Horváth Ferenc aláírása a Városi Közgyűlés 1849-ben kelt levélen. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet141 éve, 1883. március 17-én elhunyt Horváth Ferenc (1818-1883) ügyvéd, Szentes első, szabadságharc alatti országgyűlési képviselője, volt városi tanácsnok, főkapitány, járási főszolgabíró, vármegyei árvaszéki elnök.

143 éve, 1881. március 17-én a városi közgyűlés 600 000 forintot szavazott meg vasútépítés céljára.

A Kórház ma is álló főépülete 1902-ben. Forrás: Szentesi Élet148 éve, 1876. március 17-től a Tisza elöntéssel fenyegette Szentest, de a hatékony védekezés eredményeként a veszély április közepére elhárult.

156 éve, 1868. március 17-én született ifj. dr. Pollák Sándor (1868-1931) sebész főorvos, 1914-1918 között a kórház igazgatója, Pollák Antal feltaláló testvére.

 

***   ***   ***

2024. március 16.

Katona Kiss Ferenc önarcképe (1942)35 éve, 1989. március 16-án Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia” néven képzőművészeti alapítvány született városunkban. Az alapítvány működését biztosító kuratórium elnöke Tóth Attila művészettörténész, a megyei művelődési osztály főelőadója. Az alapító okirat a díjazott művészt kötelezi arra, hogy egy alkotását a városnak ajándékozza. Az így kialakuló gyűjteményt a kuratórium gondozza. Az alapítványt létrehozó Katona Kiss Ferenc festőművészt és feleségét kettős szándék vezérelte: egyrészt az, hogy segítsék a pályakezdő fiatal, tehetséges képzőművészeket, másrészt pedig az, hogy gyarapodjon a város festészeti kincse. Az alapítvány díját első alkalommal 1990 januárjában ítélik oda.

Erdei Mihály (1907-1992) - Forrás: Szentesi Élet79 éve, 1945. március 16-án Erdei Mihály földmunkást, a Szakszervezeti Bizottság titkárát választották meg a Szentesi Nemzeti Bizottság elnökévé.

Bálint József, a Szentesi Kisgazda Párt elnöke - Forrás: Szentesi Élet89 éve, 1935. március 16-án váratlan fordulatként Bálint József, a Szentesi Kisgazda Párt elnöke bejelentette, hogy pártja jelöltjeként indul az országgyűlési választásokon.

98 éve, 1926. március 16-án Rónai Ernő Béla vette át a Szentesi Kisgazda c. politikai napilap szerkesztését.

100 éve, 1924. március 16-án megalakult a Szentesi Iparos Nőegylet.

105 éve, 1919. március 16-án Jócsák kormánybiztos utasítására letartóztatták dr. Nagy Endre leváltott rendőrkapitányt, és további eljárás céljából Budapestre kísérték.

118 éve, 1906. március 16-án a kormány feloszlatta a koalíció vezérlő bizottságát. Indok: túllépte az alkotmányos határokat és tettleges ellenállásra izgatott.

128 éve, 1896. március 16-án a városi képviselőválasztáson a 48-as ellenzék fölényes győzelmet aratott, amennyiben a megválasztott 50 új képviselőből 48 az ellenzékhez tartozott.

Hadzsy György (1800-1872) ügyvéd, városi tanácsnok, jegyző, főkapitány, főügyész. Forrás: Szentesi Élet155 éve, 1869. március 16-án Csengery Imre fegyveres fedezet mellett megtartja programbeszédét. A három és fél órás beszéd után a szentesi nép nem a szónokot, hanem Kossuth Lajost élteti.

224 éve, 1800. március 16-án született Szentesen Hadzsy György (1800-1872) ügyvéd, 1835-től városi tanácsnok, jegyző, főkapitány, majd főügyész, a szentesi örökváltsági szerződés egyik előkészítője, Hadzsy János orvos édesapja.

 

***   ***   ***

2024. március 15.

A Szentesi Élet „Választási külön- kiadása”. Forrás: e-Könyvtár Szentes34 éve, 1990. március 15-én a Szentesi Élet „Választási külön-kiadás”-t jelentetett meg. Hivatalos közleményként ismertette, hogy a Csongrád megye 5. számú országgyűlési egyéni választókerületbe tartozó települések Szentes, Szegvár, Nagymágocs, Derekegyház, Nagytőke, Eperjes, Fábiánsebestyén és Árpádhalom; a választási bizottság elnöke dr. Molnár Margit. Az aláírásgyűjtés eredményeként az egyéni választókerület jelöltjei a következők: Bertus Pál (MSZMP), dr. Demeter Attila (MSZP), dr. Horváth György (Hazafias Választási Koalíció), Imre Károly (FKgP), Keserű Imre (független), László Béla (SZDSZ), dr. Papp Lehel György (MDF), dr. Simor Ferenc (KDNP), Török János (Agrárszövetség). A pártlistán szerepelnek: Hazafias Választási Koalíció, SZDSZ, Magyar Néppárt, MSZMP, Nemzeti Kisgazda és Polgári Párt, FIDESZ, MDF, MSZP, FKgP, Agrárszövetség, Magyarországi Szociáldemokrata Párt, KDNP. Dumbravita (Újszentes) református temploma előtt. Forrás: www.szentes.hu A szavazás időpontja március 25. (vasárnap) reggel 6-tól este 18 óráig. *** Dr. Barta László levéltár-igazgató, erdélyi szövetségi elnök és Ludányi István vöröskeresztes titkár képviselték az anyavárost az újszentesi nemzeti ünnepségen, ahol megkoszorúzták a 48-as honvédek emlékművét.

A Szentesi Élet 1989. március 15-i száma. Forrás: e-Könyvtár Szentes35 éve, 1989. március 15-én az ünnepi program összeállítói az alábbi szándéknyilatkozatot tették közzé a Szentesi Életben: „Ez évben az ország más formában kívánja megünnepelni március 15-ét, mint az előző években. Szeretnénk, ha Szentesen is nem csak a középiskolások ünnepe lenne, hanem ténylegesen nemzeti, társadalmi ünnep. A megemlékezésbe be akarjuk vonni a város lakosságának valamennyi rétegét.” Az igen változatos programból néhány: autós és motoros rali-verseny; koszorúzás a Kossuth és a Horváth Mihály szobroknál; középiskolások városi vetélkedője; a Horváth Mihály Gimnázium új könyvtárának felavatása; kerékpárverseny az általános iskolások részére; emlékülés a levéltárban: Szentesi honvédek az 1848/49-es szabadságharcban címen előadást tart dr. Barta László levéltár-igazgató. Amatőr könnyűzenei együttesek koncertje a Kossuth téren, nemzedéki vetélkedő az Ifjúsági Házban, végül nosztalgia diszkó.

42 éve, 1982. március 15-én nagysikerű koncertet tartott a 100 Folk Celsius együttes.

Horváth Mihály (1809-1878) történetíró-püspök, vallás- és közoktatásügyi miniszter, Szentes szülötte bronz domborműve (Borsos Miklós, 1981)43 éve, 1981. március 15-én a Horváth Mihály és a Kossuth utca sarkán épült ötszintes lakó- és szolgáltatóház homlokzatán ünnepélyesen leleplezték Horváth Mihály történetíró-püspök, volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, Szentes nagy szülöttének bronzból készült mellképét, Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászművész alkotását.

78 éve, 1946. március 15-én egy nyomozócsoport élén leutazott Szentesre Péter Gábor rendőr vezérőrnagy, a Magyar Államrendőrség politikai rendészeti osztályának vezetője, és a Lakos-ügyben átvette a kihallgatások irányítását. Két nappal később a tetteseket őrizetbe vették, és Budapestre, az Andrássy út 60-ba szállították.

Szűcs Lajos igazgató-tanár, önkormányzati képviselő, alpolgármester. Fotó: Schmidt Andrea - Délvilág, 200581 éve, 1943. március 15-én született Szűcs Lajos igazgató-tanár, volt önkormányzati képviselő és alpolgármester.

85 éve, 1939. március 15-én a magyar honvédség alakulatai megkezdik Kárpátalja megszállását.

Fogas Pál (1928-2000) ny. MÁV főfelügyelő, újságíró. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető 199696 éve, 1928. március 15-én született Fogas Pál (1928-2000) ny. MÁV főfelügyelő, újságíró.

99 éve, 1925. március 15-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör ünnepi megemlékezésén dr. Búza Barna ny. földművelésügyi miniszter tartott alkalmi beszédet, bírálva a kialakult politikai viszonyokat.

104 éve, 1920. március 15-én Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnök és kormánya letette a hivatali esküt a kormányzó előtt.

105 éve, 1919. március 15-én Neuberger Frigyes karhatalmi parancsnok kihirdette a statáriumot Szentesen. Megkezdődött a kommunista nemzet- és polgárőrök lefegyverzése.

Volt szentesi honvédek csoportja (1903). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000117 éve, 1907. március 15-én a város megvendégelte a 48-as öreg honvédeket, akik közül 21-en éltek még Szentesen.

119 éve, 1905. március 15-én a Szentesi Általános Népkör népgyűlést tartott a Kossuth téren az általános, egyenlő és titkos választójog bevezetése érdekében.

120 éve, 1904. március 15-én az I. 48-as kör népgyűlést tart a Kossuth téren. (Napirend: Az általános politikai helyzet. Szónokok: dr. Molnár Jenő és dr. Tasnády Antal.)

120 éve, 1904. március 15-én a Szentesi Általános Népkör népünnepéllyel egybekötött népgyűlést tartott.Kossuth Lajos mellszobra 1898-1934 között állt a város főterén. Fotó: Szentesi LevéltárKossuth Lajos 1898-ban felállított mellszobra Szentes főterén. Szilágyi Dezső lapja, 1919. Forrás: e-Könyvtár Szentes

126 éve, 1898. március 15-én az 1848. évi forradalom 50. évfordulója alkalmából felállították Szentes főterén Kossuth Lajos mellszobrát, Kis György és Gerenday Béla alkotását. (Ma a városházán látható.)

129 éve, 1895. március 15-én a Függetlenségi és 48-as Pár szervező nagygyűlést tartott Szentesen. A helyi pártkörök mellett képviseltették magukat a megye számos településének függetlenségi 48-as pártkörei is. Az országos intézőbizottság részéről beszédet tartottak: Ugron Gábor országos pártelnök, Meszlényi Lajos és Sima Ferenc országgyűlési képviselők.

Heltai Ferenc (1861-1913), közgazdasági író, Budapest főpolgármestere - www.wikipedia.hu163 éve, 1861. március 15-én született Szentesen Heltai Ferenc (1861-1913) közgazdasági író, lapszerkesztő, az Újságírók Gazdasági Egyesületének elnöke, az Osztrák-Magyar Gázgyár Társaság igazgatója, a Fővárosi Gázművek vezérigazgatója, országgyűlési képviselő, főrendiházi tag, Budapest volt főpolgármestere.

175 éve, 1849. március 15-én valamennyi felekezet lelkésze eleget tett a közgyűlés kérésének, egyedül Leeb Mátyás katolikus plébános nem. A reggeli misét ugyan megtartotta, de ezt követően bezárta a templomot és eltávozott Szentesről. A 10 órára összegyűlt hívek egy ideig türelmesen vártak papjukra, majd felnyitották a templomot, és pap nélkül maguk tartották meg az ünnepi ájtatosságot. A közgyűlés megrótta a plébánost hazafiatlan magatartása miatt, s feljelentette Vukovics Sebő teljhatalmú országos biztosnál.

 

***   ***   ***

2024. március 14.

Friderikusz Sándor - forrás: www.friderikusz.hu36 éve, 1988. március 14-én a Művelődési és Ifjúsági Házban ismét megrendezték a közönség körében népszerű „Csak ma!” c. talk-showt. Friderikusz Sándor műsorvezető vendégei voltak: Pécsi Ildikó színművésznő, Nádas György humorista és Kovács Ádám, a Celladam csoport vezetője.

78 éve, 1946. március 14-én Szentesre érkezett Révai József és Kádár János, az MKP központi titkárságának két tagja, és összehívta a szentesi és a Csongrád megyei pártvezetőséget. A Lakos-gyilkossággal összefüggésben kilenc főt kizártak a pártból, tíz főnek pedig felfüggesztették tagságát. Köztük voltak a gyilkosok, valamint a felbujtók és a cinkosok egy része.

Dr. Lakos István (1885-1941) városi főjegyző, h. polgármester síremléke a Református Középtemetőben. Fotó: Tímár FerencDr. Lakos István (1885-1941) városi főjegyző, h. polgármester. Portré a Városatyák c. sorozatból - Péter Pál Polgárház83 éve, 1941. március 14-én 56 éves korában elhunyt dr. Lakos István (1885-1941) városi főjegyző, polgármester-helyettes, Szentes kulturális életének egyik fő szervezője, nemes művészetpártoló. A helyi lapok hasábjain számos költeménye jelent meg. Nevezetes ismeretség fűzte Fedák Sárihoz, a híres énekes primadonnához, aki a Benzines echós-szekér című írásában (Peti Hírlap, 1930. április 8.) meleg hangon emlékezik meg szentesi ismerőséről.

110 éve, 1914. március 14-én városi képviselőválasztások alkalmával 48-as körök és az ún. városi párt (kormánypárt) paktumot köt a mandátumok elosztásáról, amelynek értelmében az ellenzéknek 32, a kormánypártnak 18 képviselői hely jut. A Kossuth Lajos Pártkör nem csatlakozik a paktumhoz, elítéli azt.Justh Gyula (1850–1917) liberális polgári politikus. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu

114 éve, 1910. március 14-én dr. Molnár Jenő országgyűlési képviselő beszámoló népgyűlést tartott Szentesen. Társaságában volt Justh Gyula országos pártelnök és Szappanos István országgyűlési képviselő, akik szorgalmazták Molnár Jenő újbóli jelölését. A népgyűlés határozatilag kimondta, hogy a Justh Gyula vezette Függetlenségi és 48-as Párt politikáját helyesli és támogatja; Molnár Jenő beszámolóját elfogadja, neki bizalmat szavaz. Ezek alapján Justh Gyula Molnár Jenőt a párt hivatalos jelöltjének nyilvánította.

175 éve, 1849. március 14-én a városi közgyűlés elrendelte, hogy a pesti március 15-i nagy nap első évfordulójának emlékére a következő napon 10 órakor minden szentesi templomban tartsanak hálaadó istentiszteletet, s a lelkészek mondjanak imát a magyar szabadságharc diadalmas befejezéséért.

Pólya Ferenc (1848-1901) gimnáziumi tanár. Forrás: Szentesi Élet176 éve, 1848. március 14-én született Pólya Ferenc (1848-1901) gimnáziumi tanár, a Horváth Mihály Önképzőkör megalakítója, városi és megyei képviselő, a Kaszinó jegyzője, majd elnöke. (1873-tól haláláig Szentesen működött.)Horváth Ferenc aláírása a Városi Közgyűlés 1849-ben kelt levélen. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet

206 éve, 1818. március 14-én született Horváth Ferenc (1818-1883) ügyvéd, Szentes első, szabadságharc alatti országgyűlési képviselője, volt városi tanácsnok, főkapitány, járási főszolgabíró, vármegyei árvaszéki elnök.

 

***   ***   ***

2024. március 13.

Dóczi Gábor (1938-1990) tanár, tanácselnök, MSZMP VB első titkár. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 198834 éve, 1990. március 13-án 51 éves korában elhunyt Dóczi Gábor (1938–1990) tanár, 1966–1969 között a városi tanács művelődési osztályának vezetője, 1969-től 1983-ig a városi pártbizottság politikai munkatársa, majd titkára, 1983–1987 között városi tanácselnök, 1987-től 1989-ig a városi pártbizottság első titkára, a Munka Érdemrend ezüst és arany fokozatának birtokosa.

35 éve, 1989. március 13-án a Művelődési és Ifjúsági Házban a „Nyilvánosságról hétfőn hétkor” c. sorozat felkért előadói voltak Dóczi Gábor városi párttitkár és Szirbik Imre tanácselnök, akik a helyi nyilvánosság helyzetét taglalták, válaszolva a megjelent érdeklődők kérdéseire.

Jócsák Kálmán (1876-1948) kormánybiztos-főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000105 éve, 1919. március 13–14 között Jócsák Kálmán kormánybiztos-főispán kérésére az éjszaka folyamán Szegedről szociáldemokrata karhatalmi különítmény érkezett Szentesre Neuberger Frigyes karhatalmi parancsnok vezetésével. Oka: Jócsák kormánybiztos tudomására jutott, hogy a kommunisták meg akarják zavarni a március 15-i szociáldemokrata népgyűlést, és állítólag kézbe akarják venni a hatalmat Szentesen.

120 éve, 1904. március 13-án a szentesi építőipari munkások szakgyűlést tartanak, amelyen sürgetik a Csongrád megyei építkezési munkaviszonyokra vonatkozó szabályrendelet végrehajtását. (A szakgyűlésen 96 kőműves- és ácssegéd vesz részt.)

134 éve, 1890. március 13-án az uralkodó gróf Szapáry Gyulát nevezte ki miniszterelnökké.

155 éve, 1869. március 13-án Szentesre érkezik Csengery Imre, a helybeli Deák-párt képviselőjelöltje. Bevonulásakor a főtéren egybegyűlt tömeg Kossuth Lajost élteti.

 

***   ***   ***

2024. március 12.

Derkovits Gyula: hídépítők (1932) - www.wikipedia.hu46 éve, 1978. március 12-én a Városi Galériában megnyílt a Munkásábrázolás a képzőművészetben c. kiállítás, amelynek anyagát a Nemzeti Galéria gyűjteményéből válogatták a rendezők. A kiállított festmények, grafikák, szobrok között láthatók voltak Derkovits Gyula és Dési Huber István művei is. A tárlatot Ecsery Elemér művészettörténész nyitotta meg.

Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200078 éve, 1946. március 12-én hatalmas tömeg részvéte mellett a Szeder-temetőben örök nyugalomra helyezték ifj. Lakos József (1913-1946)  meggyilkolt rendőrkapitányt. A szertartást Nyíri Sándor református lelkész végezte.

88 éve, 1936. március 12-én az építőipari munkások egy memorandumot adtak át az alispánnak, amely a legégetőbb problémáikat és követeléseiket tartalmazta. Többek között azt szorgalmazták, hogy addig is, amíg a legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó rendelet érvényességét a Szegedi Iparkamara területére, így Szentesre is kiterjesztik, a meginduló középítkezéseken olyan munkabéreket kapjanak, amelyek elérik a létminimumot.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200089 éve, 1935. március 12-én a NEP szentesi szervezete delegációt küldött Budapestre azzal a megbízással, hogy dr. Lázár Andor igazságügy-minisztert, eddigi országgyűlési képviselőt kérjék fel az újbóli jelölés elfogadására. Lázár eleget tett a felkérésnek.

90 éve, 1934. március 12-én az építőipari munkások memorandumot nyújtottak át a polgármesternek, kérve munkaalkalom teremtését. Az emlékiratot 105-en írták alá. (Március 20-án a főispánnak is átadták a memorandumot.)

A Gimnázium 1888-ban emelt főépülete 1918-ra a jobb oldalán tornateremmel  bővült ki - Szilágyi Dezső lapja 1925-ből. Forrás: e-Könyvtár Szentes92 éve, 1932. március 12-én a szentesi gimnázium tornászcsapata megnyerte a középiskolák Budapesten megtartott országos tornászbajnokságát, s védője lett a Krompaszky vándordíjnak. 1920 óta most első ízben lett vidéki csapat a győztes. A felkészítő tanárt, Kálmán Gézát ezüst emlékplakettel tüntette ki a rendező bizottság.

119 éve, 1905. március 12-én megalakult a Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetségének Szentesi Csoportja. (Elnök: id. Dancsik József; tagok száma 88 fő.)Kossuth Lajost 1869. márciusában közfelkiáltással Szentes országgyűlési képviselőjévé választották. Forrás: Szentesi Élet

155 éve, 1869. március 12-én a Szentesi Balközép-párt bejelenti, hogy Kossuth Lajos megválasztása érdekében csatlakozik a 48-as párthoz, s nem indít saját jelöltet.

159 éve, 1865. március 12-én a Helytartótanács hivatkozva az előző évi népgyűlések rendezett tanácsról lemondó határozataira elrendelte Szentes, Hódmezővásárhely és Csongrád városok törvényszékeinek feloszlatását. 

 

***   ***   ***

2024. március 11.

A Szentesi Kinizsi Sportkör logója. Forrás: www.b28design.hu41 éve, 1983. március 11-én a Szentesi Kinizsi Sportkör jubileumi közgyűlést tartott fennállásának 70. évfordulója alkalmából.

Képes riport az Omega együttessel. Forrás: e-Könyvtár Szentes53 éve, 1971. március 11-én a népszerű Omega együttes nagysikerű koncertet tartott a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

79 éve, 1945. március 11-én a Földmunkás Szövetség kerületi értekezletet tartott, amelyen kimondták, hogy amíg az Országos Szövetség központi vezetősége meg nem alakul, Szentes mint ideiglenes központ intézi az ügyeket, egyúttal közvetít a vidéki szakszervezetek között.

Füsti Molnár Lajos cukrászmester. Forrás: Nagy szentesi sportkönyv - 200681 éve, 1943. március 11-én a Máramaros vármegyei Técsőn született Füsti Molnár Lajos aranykoszorús cukrászmester, volt önkormányzati képviselő, 1998-2002 között alpolgármester.

89 éve, 1935. március 11-én a Szentesi Polgári Párt, a Független Kisgazdapárt és a 48-as népkörök közös választmányi ülésén kimondták, hogy nem indítanak saját jelöltet, hanem csatlakoznak Lázár Andor jelöléséhez.

Dr. Péter Pál orvos. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988) 100 éve, 1924. március 11-én született dr. Péter Pál orvos.

105 éve, 1919. március 11-én a városi tanács határozata alapján a polgárőrségből kivált a nemzetőrség. A polgárőrség parancsnokául Stancz Gyulát nevezték ki. (Hamarosan Győri József vette át a parancsnokságot.)

118 éve, 1906. március 11-én megalakult A Rozália-kápolna a mai Aradi vértanúk terén. Áttették a Lechner térre. Forrás: Délvilág a Magyarországi Ácsmunkások Országos Szakegyesületének szentesi csoportja. (Elnök: Kravacsek Pál; a tagok száma 26 fő.)

145 éve, 1879. március 11-én a megáradt Tisza romba dönti Szeged városát és a környező településeket. Az árvíz Szentest is elöntéssel fenyegeti, de a hatékony védekezés következtében elhárul a veszély.

 

***   ***   ***

2024. március 10. Csete György Kossuth-díjas építész Lakos József emléktáblájánál. Fotó: Vidovics Ferenc, 2003

34 éve, 1990. március 10-én a rendőrkapitányság épületén felavatták Lakos József 1946. március 7-én éjjel meggyilkolt volt városi rendőrkapitány emléktábláját. Az avatóünnepséget a városi tanács, a rendőrkapitányság, a FKgP, az MDF és az SZDSZ szervezte közösen. A Kisgazdapárt részéről Imre Károly megyei elnök mondott beszédet, majd Rácz Sándor, az 1956-os Nagybudapesti Munkástanács elnöke idézte fel a múltbeli történéseket. A városi vezetés részéről Szirbik Imre tanácselnök, a rendőrség részéről pedig dr. Tűhegyi Sándor városi rendőrkapitány tartott alkalmi beszédet. Az emléktábla leleplezése után a Lakos család tagjai, a város, a rendőrség és a képviselt pártok elhelyezték koszorúikat. 2016. március 7-én, a gyilkosság 70. évfordulóján a tábla helyére Lantos Györgyi csongrádi szobrászművész domborműve került, őrizve a meggyilkolt rendőrkapitány emlékét.

A Damjanich János Általános Iskola emlékoldala35 éve, 1989. március 10-én a Damjanich Utcai Általános Iskola tanulói márciusban részt vettek Budapesten a Műcsarnokban rendezett „Szivárvány” elnevezésű nemzetközi gyermekrajz- pályázaton. Tizenhat gyerek kimagasló eredményt ért el. Az aranyéremmel díjazott munkákból kiállítás nyílt a Városi Galériában.

Spanyol testvárvárosunk, Bunol címere36 éve, 1988. március 10-én a spanyolországi Buňol Város Tanácsa – kölcsönös tapasztalatcsere látogatások után – határozatilag testvérvárosává fogadta Szentest. E kapcsolat létesítésével a Belügyminisztérium egyetértett, és lehetőséget biztosított a buňoli delegáció 1989. évi fogadására.

A Szentesi Lap rendkívüli kiadása. Forrás: e-Könyvtár Szentes78 éve, 1946. március 10-én az SZDP Csongrád megyei szervezete szentesi kongresszusán Szakasits Árpád pártfőtitkár, miniszterelnök-helyettes indulatos beszédben ítélte el a Szentesen történteket, szigorú vizsgálatot helyezve kilátásba.

105 éve, 1919. március 10-én a szentesi nemzet- és polgárőrség tagjai teljes felszerelésben felvonultak a Városháza elé, majd a közgyűlési teremben megtartott gyűlésükön Kolozs Ernő nemzetőrparancsnok azonnali távozását kívánták, és parancsnokul dr. Nagy Endre rendőrkapitányt ismerték el. (Kolozs Ernő kénytelen volt a városból eltávozni.) 

Berezvai Mihály. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)105 éve, 1919. március 10-én a szakszervezeti csoportok küldötteiből megalakult a Szentesi Munkástanács. Tagjai: Kiss Ferenc elnök (szabók), Berezvai Mihály (építőmunkások), Kalpagos Szabó Imre (közalkalmazottak), Horváth Antal (nyomdászok), Buzi Sándor (téglagyári munkások), Fried Jakab (magántisztviselők), Papp Lajos (famunkások), Badár Sándor, Ádám Takács István, Böszörményi Benjámin, Böszörményi Imre, Farsang András (földmunkások), Halász Szabó József (borbélyok), Schmolka Sándor (festőmunkások), Kopasz János (sütők), G. Szabó Imre (malommunkások). 

105 éve, 1919. március 10-én Munkásdalárda alakult Kremán Ferenc kántor vezetésével.

Mátéffy Ferenc polgármester. Forrás: Szentesi Élet122 éve, 1902. március 10-én a városi képviselő-testület határozatot hozott a munkáslakások építéséhez szükséges házhelyek kijelöléséről. (130 házhelyet jelöltek ki, amelynek vételárát 10 év alatt kellett letörleszteni.)

Árvai Bálint cipész (1875-1919), a kivégzett szentesi munkásvezér. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000123 éve, 1901. március 10-én a szentesi polgárok és munkások általános népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Napirend: Jogegyenlőség Magyarországon 1848-ban és ma. (Szónokok: Árvai Bálint és Bogdány Soma.)

132 éve, 1892. március 10-én született Kádár Sándor (1892-1959) kőművesmester, szociáldemokrata városi képviselő. 1959-1990 között a mai Dr. Berényi Imre utca viselte a nevét.

147 éve, 1877. március 10-én a megyegyűlés A szentesi Vármegyeháza - pályázati melléklet - HTML-CD/web: TEAM 2003 ismét tárgyalta a megyeszékhely ügyét. Szeged szabad királyi város újólag megfogalmazott igényével szemben kategorikusan leszögezte, hogy Csongrád vármegye közönsége Szentest óhajtja megyeszékhelyül kijelöltetni. Az erről szóló határozatot népes delegáció nyújtotta át Tisza Kálmán miniszterelnök-belügyminiszternek, kérve Szeged igényeinek elutasítását.

Oroszi Miklós (1822-1892), polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi Élet155 éve, 1869. március 10-én a pesti egyetem orvosi karának szakértői megállapítják, hogy az Oroszi-ügyben felmerült gyilkossági gyanú nem áll fenn. Az igazságügy-miniszter utasítja a megyét az ügy mielőbbi lezárására, s addig is a vádlottak szabadlábra helyezésére. A megye ezt megtagadva, újabb vizsgálatot rendel el.

157 éve, 1867. március 10-én Szentes Város Váltsági és Gazdasági Bizottmánya folyamodványt készített az 1865-ben elveszített rendezett tanácsú városi jogállás visszaszerzése érdekében, s azt felterjesztette a belügyminisztériumhoz. 

168 éve, 1856. március 10-én Tompa Mihály református lelkipásztor és költő levelet ír a szentesi református gyülekezetnek. A szentesiek Kiss Bálint halála után a híres pap-költőt szerették volna felkérni a gyülekezet élére. Tompa udvarias hangvételű levélben utasítja vissza kérésüket.

1848-as nemzetorök viselete. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000175 éve, 1849. március 10-én Szentes város kimutatása szerint  1848. júniusa óta a város összesen 371 újoncot állított ki. Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc A szentesi gyalogos nemzetőrök száma 1774 fő, a lovas nemzetőröké 160 fő.

208 éve, 1816. március 10-én Boros Sámuelt Szentes jegyzőjévé választották. (1837-től ő volt a város főbírája, 1849-ben első polgármestere, majd 1861-ben országgyűlési képviselője.) 

338 éve, 1696. március 10-én a református eklézsia vezetését Páthi Miklós lelkipásztor vette át, aki 1719-ig szolgált Szentesen. (Később Gyomán, majd Vésztőn lett lelkipásztor.)

 

***   ***   ***

2024. március 9.

50 éve, 1974. március 9-én született Szentesen Cserna-Szabó András író, újságíró. Novellái, gasztronómiai írásai alapján az irodalmi élet első vonalában tartják számon. Műveiből néhány német, angol, román, lengyel, bolgár, norvég, vietnámi nyelven is megjelent.

111 éve, 1913. március 9-én megjelent Szentesen a Vadkacsa című élclap. (Kiadója és felelős szerkesztője Lichtenstein Manó. A lap július végén megszűnt.)

Dr. Nyíri Antal (1907-2000) nyelvészprofesszor. Forrás: http://www.szentesinfo.hu/nyiri_antal/117 éve, 1907. március 9-én született Szentesen dr. Nyíri Antal (1907-2000) nyelvész, magyar-német szakos középiskolai tanár, 1955-1977 között a JATE tanszékvezető egyetemi docense, a nyelvtudományok doktora, kandidátus. 1977-ben Szentes díszpolgárává fogadta. Számos nyelvtörténeti munkája között 1948-ban összegyűjti és megjelenteti a kihaló szentesi víziélet néprajzi és népnyelvi maradványait. Születése centenáriumára 2007-ben hasonló címmel DVD és weboldal jelent meg.

Dumbravita (Újszentes) református temploma előtt. Forrás: www.szentes.hu134 éve, 1890. március 9-én a Temes vármegyei vadászerdei telepítésben érintett szentesiek tanácskozást tartottak, s kimondták, hogy a létrehozandó új falunak az Új-Szentes nevet adják. A telepítés kapcsán 133 család (768 fővel) hagyta el az anyavárost 1891/92 folyamán. (Újszentes román neve Dumbravita; 1990-től Szentes testvérvárosa.) 

134 éve, 1890. március 9-én Tisza Kálmán miniszterelnök  benyújtotta lemondását.

Béládi István (1700–1759) református lelkész kézírása A szentesi református eklézsia históriája c. kéziratos mű címoldalán 157 éve, 1867. március 9-én a képviselőház felhatalmazása  alapján a kormány elrendelte az 1861-ben feloszlatott megyei törvényhatóságok újjászervezését.

265 éve, 1759. március 9-én, 59 éves korában elhunyt Béládi István (1700–1759) református lelkész, tanító, egyháztörténész. 1746-ban érkezett a Dunántúlról az ottani vallási üldöztetés elől menekülve Szentesre, és lett az akkor megnyitott új leányiskola tanítójává, illetve 1748-tól A szentesi református eklézsia históriája c. kéziratos mű első szerzője. 1906-ban utcát neveztek el róla.

 

***   ***   ***

2024. március 8.

Tóth Józsefné Ilyei Kovácsy Mária. Forrás: Kruzslicz Pál: Thália Szentesen (2010)Szentesi tisztelgők Tóth József felújított síremlékénél. Fotó: Vidovics Ferenc - 2005106 éve, 1918. március 8-án 93 éves korában Leányfalun elhunyt Kovácsy Mária színésznő, Tóth József színész özvegye.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000142 éve, 1882. március 8-án született Pápán dr. Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, közgazdász, kormányfőtanácsos, 1931-1935 között Szentes országgyűlési képviselője, a Gömbös-, majd a Darányi-kormány igazságügyminisztere (1932-1938). 1933-ban Szentes díszpolgárává fogadták. A fajvédő eszmék és a nácizmus híveinek előtérbe kerülése miatt 1939-ben visszavonult a politikai élettől. A háború után meghurcolták majd kitelepítették. 1953-tól Leányfalun élt visszavonultan 1971. június 12-én, 89 éves korában bekövetkezett haláláig.

160 éve, 1864. március 8-án a városi tanács felsőbb helyen kérvényezi a külső tanács mielőbbi felállításának engedélyezését.

 

***   ***   ***

2024. március 7.

Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000A Szentesi Lap cikke a gyilkosságról. Forrás: e-Könyvtár Szentes78 éve, 1946. március 7-én szélsőséges elemek betegágyán meggyilkolták Lakos József (1913-1946) városi rendőrkapitányt. Az elkövetők: Dobronyai János asztalos- segéd, id. Dóczi László kubikos, Izsák András kubikos, Lakos Bálint kubikos, Magyar Ferenc cipészsegéd, Páhi Sándor kubikos és Serkédi János asztalossegéd. A felbujtó Dadi Imre nemzetgyűlési képviselő volt. Lakos József rendőrkapitány emlékét 1990 óta márványtábla-, 2016 óta Lantos Györgyi csongrádi szobrászművész domborműve őrzi a rendőrség falán.

Dr. Mátéffy Pál (1862-1933) megyei főorvos gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes91 éve, 1933. március 7-én elhunyt dr. Mátéffy Pál (1862-1933) megyei főorvos, egészségügyi tanácsos.

96 éve, 1928. március 7-én elhunyt Fehér András apátplébános.

105 éve, 1919. március 7-én Jócsák Kálmán kormánybiztos felmentette a rendőrség vezetésétől dr. Nagy Endre rendőrkapitányt, és egyidejűleg Dóczi Ferenc helyettes alkapitányt bízta meg a kapitányi teendők ellátásával. 

105 éve, 1919. március 7-én megalakult a Hadviselt Szellemi Munkások Országos Szövetségének szentesi csoportja.

Dobovszky József István terve a felsőpárti református templomról (1912). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000110 éve, 1914. március 7-én az épülő felsőpárti református templom tornyába fölhúzták a harangokat, amelyek Szlezák László budapesti öntőműhelyében készültek. A 17 mázsás nagyharangot a Zsoldos család, a 7 mázsás középső harangot a Mátéffy és Csúcs családok, a 4,5 mázsás kisharangot özv. Horváth Jánosné Kristó Nagy Eszter adományozta.

113 éve, 1911. március 7-én megalakult a Derekegyházoldali Olvasókör. Elnöke Bíró Lukács; a tagok száma 76 fő. Nevét hamarosan Derekegyházoldali Gazdakörre változtatta, s a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület tagszervezeteként folytatta működését.

124 éve, 1899. március 7-től néhány estén át Szentesen vendégszerepelt a Budapesti Első Varieté Társulat.

Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet127 éve, 1897. március 7-én országgyűlési pótválasztást tartottak Szentesen. Három jelölt közül nagy fölénnyel ismét Sima Ferenc nyerte el a szentesi mandátumot.

129 éve, 1895. március 7-10 között a Szentesi II. Függetlenségi és 48-as Pártkör választmánya megvitatta a pártszakadás ügyét, s határozatilag elítélte a „kilépettek” eljárását. A Szentesi I. Függetlenségi és 48-as Pártkör hasonló határozatot hozott.

Kossuth Lajost 1869. márciusában közfelkiáltással Szentes országgyűlési képviselőjévé választották. Forrás: Szentesi Élet155 éve, 1869. március 7-én a Pesti 48-as Párt központi bizottmányának ajánlására a Szentesi 48-as Párt Kossuth Lajost kiáltja ki országgyűlési képviselőjelöltjévé.

164 éve, 1860. március 7-én született dr. Ecseri Lajos (1860-1938) ügyvéd, közgazdasági író, szociográfus, 1893-1902 között Szentes város tisztifőügyésze.

180 éve, 1844. március 7-én a népgyűlés jóváhagyta a városi tisztviselők újonnan megállapított fizetését.

 

***   ***   ***

2024. március 6.

Máté István és Lantos Györgyi alkotás közben. Fotó: Tímár Ferenc37 éve, 1987. március 6-án a Városi Galériában megnyílt Lantos Györgyi és Máté István csongrádi szobrászművészek közös tárlata. Megnyitót mondott Tóth Attila (1949-2017) művészettörténész.

Borbás Lajos (1915-1994) kubikos, mezőgazdasági mérnök, író, publicista. Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988)76 éve, 1948. március 6-án az MKP és az SZDP szentesi szervezetei közös műsoros pártnapon ünnepelték meg a Kommunista Kiáltvány megjelenésének 100 éves évfordulóját. Ünnepi beszédet mondott Borbás Lajos, az MKP megyei titkára. (Néhány nappal korábban a két munkáspárt egységbizottságot hozott létre, amelynek elnöke Szőke Mátyás, alelnöke Márté Mihály, titkára Nemes Lajos, tagjai Nagy György, Lovas Lajos és Gőz Sebestyén voltak. Az ő feladatuk volt a két párt helyi egyesülésének előkészítése.)

95 éve, 1929. március 6-án elhunyt dr. Lábos Endre (1849-1929) városi tisztiorvos, e. tanácsos.

dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000114 éve, 1910. március 6-án megalakult a Nemzeti Munkapárt szegedi szervezete, amelyen a szentesiek és a környékbeli községek 25 fős delegációval képviseltették magukat. Tisza István fogadta a Csongrád megyei küldötteket, élükön dr. Cicatricis Lajos alispánnal. (Néhány nappal később az uralkodó Cicatricis Lajost nevezte ki Csongrád vármegye és Hómezővásárhely thj. város főispánjává.)

117 éve, 1907. március 6-án alispáni rendeletre hatósági vizsgálat indult a szentesi munkásszervezetek ellen.

Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet127 éve, 1897. március 6-án a különböző pártok választási gyűléseket tartottak a Kossuth téren. A fővárosból számos neves politikus leutazott  Szentesre, köztük Ugron Gábor és Hoch János, akik Sima Ferenc megválasztása mellett korteskedtek. 

Dr. Filó Tihamér (1865-1897) ügyvéd, lapszerkesztő. Forrás: Szentesi Élet127 éve, 1897. március 6-án elhunyt dr. Filó Tihamér (1865-1897) ügyvéd, lapszerkesztő, városi főjegyző, majd főügyész, a Szentesi II. 48-as Népkör elnöke.

127 éve, 1897. március 6-án meg-indult Szentesen a Közérdek című vegyes tartalmú hetilap. (Kiadója Hollósy és Vajda, felelős szerkesztője Sz. Kovács Pál.)

146 éve, 1878. március 6-án 62 éves korában  meghalt Szalai István (1816-1878) szentesi református lelkész, esperes, filozófiai író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, megyei és városi képviselő. 19 éven át szolgált Szentesen.

159 éve, 1865. március 6-án Zichy Hermann kancellár az uralkodóhoz intézett fölterjesztésében javasolta a katonai bíráskodás felfüggesztését, és a Helytartótanács hagyományos jogkörének helyreállítását.

Dr. Négyesy László (1861-1933) portréja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000163 éve, 1861. március 6-án született dr. Négyesy László (1861-1933) irodalomtörténész, egyetemi tanár, esztéta, pedagógiai író, Szentes jeles szülötte. (1967-ben utcát neveztek el róla Szentesen; 1990-től emlékét márványtábla őrzi a gimnázium falán.)

185 éve, 1839. március 6-án a lakosság kérésére a városi tanács határozatot hozott egy hatósági mázsa felállításáról. A kereskedők hamis mázsálással gyakran megkárosították a lakosokat, különösen a gyapjú és dohány eladásnál. Ezt szorította vissza a hatósági mázsa, mely egyben mázsálási monopóliumot is jelentett, és szép jövedelmet hozott a városnak. A felállítást kimondó határozatba ugyanis azt is belefoglalták, hogy a jövőben csak azon lakosok panaszát veszik figyelembe, akik a hatósági mázsát használták. Ilyen körülmények között nemcsak a dohány és gyapjú eladás, hanem mindenféle súlyra történt adás-vevést a hatósági mázsa használatával bonyolítottak le.

 

***   ***   ***  

2024. március 5. 

Victor Vasarely: Zebrák (1939-1960 között többször feldolgozva)42 éve, 1982. március 5-én a Városi Galériában megnyílt Victor Vasarely grafikai tárlata, valamint a Szentesi Levéltár által rendezett „Hazádért élj, halj, szentesi magyar!” című kiállítás, amely bemutatta az 1848/49-es forradalom és szabadságharc helyi dokumentumait.

78 éve, 1946. március 5-én megalakult a Baloldali Blokk, amelynek tagjai: az MKP, az SZDP, a NPP és a Szaktanács. Közös nyilatkozatukban többek között hangsúlyozták: a Független Kisgazdapártnak csak a demokratikus elemeivel hajlandók együttműködni; követelik a földreform védelmét, a közigazgatás megtisztítását.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200089 éve, 1935. március 5-én a kormányzó feloszlatta a parlamentet. A NEP szentesi szervezete dr. Lázár Andor igazságügy-minisztert kiáltotta ki országgyűlési képviselőjelöltjének.

 113 éve, 1911. március 5-én a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezete tiltakozó népgyűlést tartott a katonai kiadások tervezett növelése ellen. A gyűlésen követelték az általános, egyenlő, titkos választójog azonnali megalkotását.

129 éve, 1895. március 5-én megalakult a Szentesi Evangélikus Nőegylet. (A tagok száma 40 fő.)

Szántó Kovács János (1852-1908) földmunkás, a hódmezovásárhelyi agrárszocialista mozgalom vezetője. Forrás: www.nlvk.hu129 éve, 1895. március 5–16 között zajlott Szántó Kovács János és társai pere. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt röplapot adott ki „Egy kérdés a magyar nemzethez!” címmel, amelyben leleplezték a per tendenciózus előkészítését, és tiltakoztak az ellen, hogy vádlottként azok szerepelnek, akiket bántalmaztak, nem pedig azok, akik a vérontást előidézték. A szentesi rendőrkapitány kiderítette, hogy Szentesen és környékén 3000 példányt osztottak szét a szóban forgó röplapból. A tiltakozás ellenére Szántó Kovács Jánost 5 évi börtönre ítélték.

A tornacsarnokkal kibővült gimnázium Szilágyi Dezső 1925-ös lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes132 éve, 1892. március 5-én ünnepélyesen átadták a szentesi főgimnázium tornacsarnokát.

173 éve, 1851. március 5-én született Szentesen Lakos Lajos (1851-?) cs. kir. katonatiszt, az 1877. évi orosz-török háború idején a lengyel légió őrnagya, helytörténész, helységnévtár-szerző. Jelentősebb munkái: Biharmegye helységnévtára (1891), Visszaemlékezés Törökországra (1891), Nagyvárad múltja és jelenéből (1904), A váradi zsidóság története (1912.)

205 éve, 1819. március 5-én született Balogh Dániel (1819–1880) városi pénztárnok, tanácsnok, helyettes főkapitány.

 

***   ***   ***

2024. . március 4.

Borbás Lajos (1915-1994) kubikos, mezőgazdasági mérnök, író, publicista. Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988)38 éve, 1986. március 4-én Borbás Lajos író, publicista, lapszerkesztő, a DÉFOSZ volt országos főtitkára, a MEDOSZ Központi Vezetőségének tagja előadást tartott a levéltárban A Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége szentesi csoportjának megalakulása és működése (1906–1945) címen.

Erdei Mihály (1907-1992) - Forrás: Szentesi Élet78 éve, 1946. március 4-én Erdei Mihály nemzeti bizottsági elnök vezetésével 250–300 fős tömeg vonult előbb a városháza, aztán a vármegyeháza, majd a járásbíróság elé, azzal a szándékkal, hogy „népítélettel” eltávolítják a reakciós tisztviselőket. A demonstráció során, azonnali hatállyal eltávolítottak 18 városházi, 17 megyeházi tisztviselőt és 3 bírót. (A következő napokban hasonló akciókra került sor Szegváron és Mindszenten is.)

92 éve, 1932. március 4-én megalakult Szentesen a Postás Sport Egylet. (Elnöke Vándor Manó főfelügyelő, alelnök-titkára dr. Rablóczky Árpád.)

A Szentesi Ellenőr címoldala. Forrás: Szentesi Élet110 éve, 1914. március 4-én a szegedi ügyészség kezdeményezésére elkobozzák a Szentesi Ellenőr március elsején megjelent számát. (A Nagy György köztársasági pere című cikk miatt eljárás indul a lap szerkesztője ellen. Vád: alkotmányos államforma elleni lázítás.)

Berczik Gyula építész és Kallós Ede szobrász 1896-os Árpád emlékműve. Forrás: www.opusztaszer.hu128 éve, 1896. március 4-én megkezdődött a pusztaszeri millenniumi emlékmű építése.

130 éve, 1894. március 4-én a szentesi szocialisták – élükön Tarnóczi Mihály földmunkással – munkásgyűlést szerveznek az általános választójog kiterjesztése, a munkásság helyzete, és a szakszervezkedés kérdései napirenddel. A városi rendőrfőkapitány az engedélyt megadja, de a rend fenntartására hivatkozva szükségesnek tartja a környék csendőreinek összevonását, valamint egy századnyi katonaság Szentesre vezénylését.  A túlhajtott karhatalmi előkészületek láttán a munkások elnapolják a népgyűlést, kijelentve, hogy szuronyok között nem tanácskoznak.

Boros Sámuel (1787-1866) mellszobra (Készítette Örkényi Strasszer István, 1935.) Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000163 éve, 1861. március 4-én az országgyűlési képviselőválasztásra az óvárosháza udvarán került sor, Seress László választási elnök irányításával. Két jelölt szállt küzdelembe: Boros Sámuel volt polgármester, főszolgabíró és Vecsery Zsigmond városi főbíró. Az 1555 szavazásra jogosult lakos közül 815 élt jogával. Boros 662, Vecsery 153 szavazatot kapott. Ennek alapján a választási elnök Boros Sámuel (1787-1866) volt polgármestert kiáltotta ki Szentes országgyűlési követének. (A tiszántúli járás megüresedett főszolgabírói állását Horváth Ferenc városi tanácsnok, volt 1848-as országgyűlési képviselő nyerte el.)

175 éve, 1849. március 4-én I. Ferenc József Olmützben új, oktrojált birodalmi alkotmányt ad ki, amelyben Magyarországot az ausztriai császárság tartományai közé sorolja.

 

***   ***   ***

2024. március 3.

Koncz Zsuzsa és Bródy János. Forrás: Blikk.hu37 éve, 1987. március 3-án a színházban nagysikerű közös koncertet tartott Koncz Zsuzsa és Bródy János.

75 éve, 1949. március 3-án a Polgári Demokrata Párt és a Magyar Radikális Párt egyesült, és Magyar Radikális Párt néven csatlakozott a Magyar Függetlenségi Népfronthoz.

Molecz Béla (1874-1945) német, magyar nyelv és irodalom szakos gimnáziumi tanár, szakíró. Forrás: Szentesi Élet79 éve, 1945. március 3-án 71 éves korában elhunyt Molecz Béla (1874-1945) német, magyar nyelv és irodalom szakos főgimnáziumi tanár, c. igazgató, szakíró, aki 1897-től 1932-ig tanított szülővárosa középiskolájában, a szentesi gimnáziumban.

94 éve,  1930. március 3-án az építőmunkások egy beadvánnyal fordultak a polgármesterhez, amelyben számszerű adatokkal bizonyították az építőipari munkásság nyomorúságos helyzetét; munkaalkalmak teremtését kérve.

134 éve, 1890. március 3-án megjelent Szentesen a Csongrád megyei Közlöny című vegyes tartalmú hetilap. (Kiadója Goldstein Mór, felelős szerkesztője dr. Szánthó Lajos. Sarkadi Nagy Antal (1850-1895) szentesi földbirtokos, Csongrád vármegye főpénztárnoka. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - 1996) A lap 1891. január elején megszűnt.)

174 éve, 1850. március 3-án született Sarkadi Nagy Antal (1850-1895) szentesi földbirtokos, Csongrád vármegye volt főpénztárnoka, nemes adományozó, a szentesi árvaházi alap létrehozója. (A város 1896-ban megfestette portréját, 1906-ban pedig utcát nevezett el róla; ma József Attila utca.)

 

***   ***   *** 

2024. március 2.

A román megszállók intézkedései. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000104 éve, 1920. március 2-án kivonultak a román csapatok Szentesről. (1919. ápr. 29-től tartották megszállás alatt a várost.) A románok távozását követően kétfős antant küldöttség érkezett Szentesre, egy angol őrnagy és egy olasz kapitány. A város vezetőitől tájékoztatást kértek a néphangulatról, a megélhetési lehetőségekről, a románok által okozott károk mértékéről, stb.

Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg főparancsnoka. Forrás: Wikipédia104 éve, 1920. március 2-án bevonult Szentesre Horthy Miklós Nemzeti Hadseregének egy százada, az újból felállított csendőrség egy századával. Velük együtt érkezett a városba a rendőrkapitányság személyi állománya is Hermanszky Emil rendőrtanácsos vezetésével.

105 éve, 1919. március 2-án Szegeden összeült az alföldi munkástanácsok kongresszusa 74 község 172 küldötte részvételével.

Újházi Ede (1844-1915) a realista színjátszás egyik úttörője. Forrás: Magyar Elektronikus könyvtár122 éve, 1902. március 2-3-án Szentesen vendégszerepelt Újházy Ede színművész.

149 éve, 1875. március 2-án az uralkodó felmentette Bittó István miniszterelnököt, és átmeneti kormányt nevezett ki báró Wenckheim Béla vezetésével.

174 éve, 1850. március 2-án Szentesre érkezett, s báró Ripperda őrnagy elnöklete alatt megkezdte működését a Cs. Kir. Katonai Felavató Bizottmány. Az előállítandók névjegyzékében 552 fő szerepelt (440 volt honvéd és 112 mozgó nemzetőr); ténylegesen előállítható volt 231 fő. Alkalmasnak találtak és besoroztak 123 főt (95 volt honvédet és 28 mozgó nemzetőrt). A bizottmány március 18-án fejezte be működését.

188 éve, 1836. március 2-án a Helytartótanács jóváhagyta a Károlyi grófok és Szentes városa között létrejött örökváltsági szerződést.

 

***   ***   ***

2024. március 1.

A Klauzál utcai óvoda. Forrás: Délmagyar.hu35 éve, 1989. március 1-jén átadták a rendeltetésének a Baromfifeldolgozó Vállalat által építtetett új óvodát a Klauzál utcában. A 440 m2 alapterületű, 75 férőhelyes épületet a Csomiterv tervezte. (Az új létesítmény 14 millió forintba került.)

36 éve, 1988. március 1-jén 82 éves korában meghalt Temesváry Kriszta (1905-1988) magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár, a két világháború közötti magyar irodalmi élet egyik sokat foglalkoztatott és elismert képviselője. Munkásságát rádiós szereplések, megzenésített versek, magyar és külföldi felkérések kísérték.

56 éve, 1968. március 1-jén 73 éves korában Szombathelyen meghalt dr. Zalotay Elemér (1894-1968) régész, muzeológus, helytörténész, író, a szentesi kiadású Aranykalász című tudományos és irodalmi folyóirat szerkesztője. Csallány Gábor halála után 1945 és 1952 között a Szentesi múzeum igazgatója volt.

Az ecseri templomrom Fridrich János felvételén - http://csm-honismeret.uw.hu/77 éve, 1947. március 1-jén belügyminiszteri engedéllyel Cserebökény néven új község alakult. A település területét a Kiskirályság községhez tartozó Cserebökény és Terehalom egy részéből, a Szentes megyei városhoz tartozó Mucsihát, Külsőecser, Pankota, Belsőecser és Kaján egy részéből, továbbá az Öcsöd községhez tartozó Veresegyháza határrészből alakították ki. A Cserebökényhez csatolandó határrészek hivatalos átvétele 1947 februárjának végén megtörtént, így március 1-jén sor kerülhetett az ünnepélyes alakuló díszközgyűlésre. Az új község területe 16.408 katasztrális holdat tett ki, a tanyai lakosság száma 1502 fő. Az erőfeszítések ellenére nem alakult ki a belterülete, megmaradt szétszórt tanyás településnek, 10 külterületi egységgel. (A mostoha lakhatási és ellátási viszonyok miatt lakossága rohamosan fogyott; 1970-ben már csak 941 lelket számlált. 1972-ben a falugyűlés kimondta önállóságának megszűntetését és Szentes várossal való egyesülését.)

Illusztris vendégek az 1939. május 21-én tartott hangáravatón. Forrás: Szentesi Élet85 éve, 1939. március 1-jén a szentesi repülőtéren megkezdődött a hangár építése, az országban elsőként feszített héjszerkezetű vasbeton technikával. A 21x21 méter alapterületű hangár terveit, amely 10 vitorlázó és 3 motoros repülőgép befogadására volt alkalmas, Menyhárt István műegyetemi tanársegéd készítette. Ünnepélyes avatására május 21-én került sor.

Dorogi Zsigmond (1931-1993) - rádiószerkesztő, rendező, Szentes díszpolgára (1988). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200093 éve, 1931. március 1-én született Szentesen Dorogi Zsigmond (1931-1993) rádiószerkesztő, rendező. A gimnáziumot szülővárosában végezte 1949-ben, az egyetemi diplomáját az ELTE Bölcsésztudományi Karán szerezte 1954-ben. 1957-től a Magyar Rádió munkatársa, 1974-től az Irodalmi Szerkesztőség vezetője. Dorogi Zsigmond és Balázs Árpád a díszpolgárrá avatásukon. Fotó: Szatmári ImreSzámos rangos irodalmi sorozat kötődik nevéhez: Amatőr szavalóverseny, Könyvről könyvért, Olvasmányélményeim c. műsorok. Csongrád megye településein nagysikerű irodalmi esteket szervezett, amelyeket a rádió élőben közvetített. A Kiváló Népművelő, a Németh László-emlékérem, Babits-emlékérem, a Darvas-emlékérem kitüntetettje. 1988-ban Szentes díszpolgárává választották.

97 éve, 1927. március 1-jén megnyílt Szentesen a Női Iparos Tanonciskola.

Szentesi kubikosok az 1930-as években. Forrás: Szentesi Élet99 éve, 1925. március 1-jén a Világ c. lapban cikk jelent meg „Négyezren koplalnak Szentes városában” címen, amely felhívta a figyelmet a földmunkás-kubikos családok növekvő nyomorára.

104 éve, 1920. március 1-jén a nemzetgyűlés Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választotta. A Huszár-kormány benyújtotta lemondását.

105 éve, 1919. március 1-jei hatállyal Jócsák Kálmán kormánybiztos a néptanács útján szabadságolta dr. Kiss Béla polgármester-helyettest; ettől kezdve dr. Négyesi Imre látta el a polgármester-helyettesi teendőket. 

A szentesi Villanytelep Szilágyi Dezső könyvkereskedő 1919-ben megjelent lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes105 éve, 1919. március 1-jén az energiahordozó anyagok szűkös volta miatt a városi tanács az utcai közvilágítást teljesen megszüntette, csak a Kossuth utcán maradt meg. A nyomdák és vízszivattyúk kivételével az összes villanymotort kikapcsoltatta, az üzletek, cukrászdák, irodák villanyvilágítását megtiltotta. Korlátozta a lakásokban használható izzók teljesítményét és számát. Az áramkorlátozás súlyos helyzetbe sodorta a villanyerőre berendezkedett kisipari műhelyeket; kénytelenek voltak termelésüket beszüntetni, ami a munkanélküliek számát növelte.

120 éve, 1904. március 1-jén Tisza István miniszterelnök-belügyminiszter rendeletet ad ki a vidéki szocialista agitáció megakadályozására. 

120 éve, 1904. március 1-jén az Alsópárton, a Villogó korcsma közelében megnyílt a hatodik gyógyszertár a „Szentháromsághoz” elnevezéssel, amelynek tulajdonosa Stammer László gyógyszerész volt.

149 éve, 1875. március 1-jén hivatalosan is egyesült az Országos Deák-párt és a Balközép-párt, s felvette a Szabadelvű Párt nevet.

149 éve, 1874. március 1-jén született dr. Dobos Károly (1874-1911) gimnáziumi tanár.

Tóth József (1823-1870) színész, a Nemzeti Színház második nemzedékének legjelentosebb realista jellemábrázolója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000154 éve, 1870. március 1-jén 47 éves korában Budapesten elhunyt Tóth József (1823-1870), Szentes szülötte, a Nemzeti Színház második nemzedékének egyik legjelentősebb jellemábrázoló színésze. (1906-ban a volt Kurcaparti utcát, 1909-ben a városi színházat nevezték el róla Szentesen. Szülőházát emléktábla jelzi; Tóth J. u. 26. A színház főbejáratánál (egykor) látható márvány emléktáblája és bronzba öntött mellszobra, Koncz Antal alkotása, 1923.)

159 éve, 1865. március 1-jén született Szentesen Károlyi Mór (1865-1945) nemzetközi hírű fogorvos, a róla elnevezett elmélet (Károlyi-effektus) megalapozója. 1890-től 1938-ig Joó Károly (1842-1917) református orgonista-kántor, a Szentesi Dalárda alapítója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Bécsben működött, majd hazatelepült Szentesre. 1944-ben deportálták; a theresienstadti gyűjtőtábor felszabadításának napjaiban hunyt el.

182 éve, 1842. március 1-jén született Joó Károly (1842-1917) református orgonista-kántor, dalszerző, a Szentesi Dalárda alapítója, a gimnázium ének és zenetanára, az iskolai énekkar vezetője.

225 éve, 1799. március 1-jén Franciaország hadat üzent I. Ferenc császár–királynak.

 

 Szentesi Évfordulónaptár - február 

 

Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2024. 03. 01.