NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   --  Szentesi internetes kalendárium  --  2023. október  --   

 


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   A hónap szentesi évfordulói - Labádi Lajos (1953-2019) főlevéltáros emlékére  


 

2023.  január, február, március, április, május, június, júliusaugusztus, szeptemberxnovember, december
október
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

 

2023. október 31.

Barcsay Jenő (1900-1988) Kossuth-díjas festő és grafikusművész37 éve, 1986. október 31-én a Városi Galériában megnyílt Barcsay Jenő Kossuth-díjas festő és grafikusművész grafikai kiállítása. Képzőművészeti életünk egyik legjelentősebb alkotójának műveit a szentendrei Ferenczy Múzeum munkatársai válogatták és rendezték a szentesi kiállítóteremben.

Szaszkó Ferenc 2012-ben. Forrás: Szentesi Élet73 éve, 1950. október 31-én megtartotta alakuló ülését a Szentes Városi Tanács. A végrehajtó bizottság elnökévé Szaszkó Ferencet választották. (Hivatalát 1952-ig viselte.)

76 éve, 1947. október 31-én ünnepélyesen felavatták  a szentesi református nagytemplom A szentesi református nagytemplom nagyharangja. Fotó: Tímár Ferenc újraöntetett nagyharangját.

94 éve, 1929. október 31-én született dr. Kása Imre vegyészmérnök.

94 éve, 1929. október 31-én ünnepélyesen felavatták a Központi Református Népiskola eklektikus stílusú új épületét. (Tervezték: Antal Endre és Dobovszky József István.) Az intézmény 1948-tól Kossuth Téri Általános Iskola néven működött. 1993-ban ismét egyházi kezelésbe került, felvéve az egykori iskolaépítő lelkész, tudós prédikátor, Kiss Bálint (1772–1853) nevét. A főbejárat mellett látható az egykori iskolaigazgató, az 1849-ben halálra, majd kegyelemből 20 évi várfogságra ítélt Hajdú Lajos (1813–1901) márvány emléktáblája, amelyet 1998-ban lepleztek le.

A református nagytemplom fennállásának 100. évfordulóján, 1926-ban készült emlékkép Fridrich János felvétele. Forrás: a Szentesi Levéltár fotótára 97 éve, 1926. október 31-én – a reformáció emléknapján ünnepelte a szentesi református egyházközség a Kossuth téri nagytemplom fennállásának 100. évfordulóját. A megemlékezésen jelen volt és beszédet mondott Balthazár Dezső, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

105 éve, 1918. október 31-én a szentesi függetlenségi és 48-as pártkörök vezetői (Burián Lajos, dr. Lánczi Simon Pál és Vajda Ernő) felszólították dr. Mátéffy Ferenc polgármestert, hogy a forradalmi kormány elismerése céljából hívjon egybe rendkívüli városi közgyűlést; egyben bejelentették, hogy november 3-án népgyűlést tartanak, amelyen megválasztják a Nemzeti Tanács helyi intézőbizottságát.

105 éve, 1918. október 31-én elhunyt Abaffy Béla (1875-1918) gimnáziumi tanár. 

A református nagytemplom belső tere. Fotó: Vidovics Ferenc114 éve, 1909. október 31-én az újrafestett református nagytemplom, három hónapi szünet után, a reformáció ünnepén ismét megnyitotta kapuit. A szentesi református nagytemplom orgonája. Fotó: Dömötör János Az ünnepélyes istentisztelet alkalmával felavatták az új orgonát. Az ünnepi hangulatban Futó Zoltán lelkész előterjesztése nyomán – Kálvin János születésének 400. évfordulóján – a presbitérium egyhangúlag kimondta, hogy: “A mai, reánk nézve sokszorosan nagy ünnepnapnak emlékezetesebbé és magasztosabbá tételére a felsőpárti új templom építésének előmunkálataihoz hozzákezd.” Megbízta az elnökséget, hogy készítsen egy tervezetet, “mely szerint az új templom mielőbbi felállítása lehetővé tétessék”. Délben a Református Körben szeretetvendégséget tartottak.

129 éve, 1894. október 31-én a Vásár téren (ma Apponyi tér) befejeződött egy újabb ártézi kút fúrása.

Az 1937-ben a régi paplak helyén felépült plébánia és az árkádsor Szilágyi Dezső azévi lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteményeDr. Miskolczy Jenő (1888-1952) pápai prelátus, apát-plébános, az új plébánia építtetője (Molnár M. festménye, 1947 - részlet). Forrás: Megfestett nagyjaink - Szentes, 1996135 éve, 1888. október 31-én született dr. Miskolczy Jenő (1888-1952) teológiai tanár, egyházkerületi tanfelügyelő, pápai prelátus, kamarás, főesperes, szentszéki jegyző, 1928-tól szentesi apátplébános, számos valláserkölcsi és szociológiai tanulmány szerzője, a szentesi új plébánia építtetője. (Olajfestményű portréja a Szt. Anna Plébánián látható; Molnár M. alkotása. Erzsébet tér 2.)

156 éve, 1867. október 31-én a belügyminiszter engedélyezte Szentes rendezett tanácsának helyreállítását, s az első folyamodású bíráskodás megszervezését.

160 éve, 1863. október 31-én tanácsi határozattal betiltották a koldulást Szentesen.

  

***   ***   ***

 2023. október 30.

Barta László: Az 1956-os forradalom Szentesen. Forrás: e-Könyvtár Szentes67 éve, 1956. október 30-án megalakult a 31 tagú  Szentesi Forradalmi Bizottság, a forradalom idején a város legfőbb hatalmi szerve. (Elnöke: Hering Béla tanár.)

A felrobbantott Tisza-híd. Forrás: Szentesi Élet.79 éve, 1944. október 30-án a szovjet városparancsnokság irányításával megkezdődött a Szentes–Csongrád közötti tiszai híd helyreállítása. A munkába nagymértékben bevonták a polgári lakosságot. A megterhelő közmunkán köteles volt részt venni minden 16–70 éves munkaképes férfi, és 16–50 éves nő. Az első hetekben Szentesről mintegy 3000 embert és 400 igás fogatot foglalkoztattak.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200091 éve, 1932. október 30-án Szentesre látogatott dr. Lázár Andor igazságügyi miniszter, városunk országgyűlési képviselője, és dr. Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter.

Harangozó Sándor tanár, ny. diákotthon-igazgató. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198895 éve, 1928. október 30-án született Harangozó Sándor tanár, ny. diákotthon-igazgató.

98 éve, 1925. október 30-31-én Szentesen vendégeskedett dr. Baltazár Dezső tiszántúli református egyházkerületi püspök, aki részt vett a helyi presbitérium díszközgyűlésén, s beszédet mondott a reformáció emléknapján.

113 éve, 1910. október 30-án megalakult a Szociáldemokrata Párt alföldi kerületi titkársága. Kerületi titkár Jócsák Kálmán; székhelye Szeged.

ERZSÉBET Amália Eugénia (1837-1898) Ausztria császárnéja, Magyarország királynéja, I. Ferenc József felesége, a magyarok pártfogója. (Olaj, vászon, 242x133,5 cm). F.: Révész Imre (1900). Forrás: Megfestett Nagyjaink - 1996 (Fotó: Dömötör Mihály)123 éve, 1900. október 30-án Csongrád vármegye közgyűlésén ünnepélyesen leleplezték Erzsébet királyné életnagyságú képét. (A festmény készítője Révész Imre festőművész.) (A levéltárban őrzött festmény a 2003. évi elektromos tűz során súlyosan megsérült.)

125 éve, 1898. október 30-án a Csongrád megyei szociáldemokrata földmunkások kongresszust tartottak Szegeden. Szentes két küldöttel képviseltette magát, közülük Bajczer Imrét beválasztották a 14 tagú megyei bizottságba.

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc132 éve, 1891. október 30-án a megyegyűlés elutasította a polgármester-választás ellen beadott, 101 városi képviselő által aláírt óvást.

198 éve, 1825. október 30-án az 1818-ban méltatlanul eltávolított Boros Sámuelt közóhajtásra ismét Szentes jegyzőjévé választották.

204 éve, 1819. október 30-án született Müller János (1819-1874) főszolgabíró.

 

***   ***   ***

 

  2023. október 29. 

dr. Pardy István (1917-2000) keramikus, tanár 23 éve, 2000. október 29-én Sümegen elhunyt dr. Pardy István (1917-2000) keramikus, szentesi füstön-fekete gölöncsér, tanár. A főutcai építkezések miatt 50 éves korában, 1970-ben kisajátították a házukat, és nem sikerült elérnie, hogy megváltást kapjon Felsőpárt szélén hagyományos Korsós-sori telekre vagy házra. Gyermekei után a Balaton mellé, Aszófő főutcájára költözött, ahol műhelyt épített, kemencét rakott. Élete végéig itt népszerűsítette a hagyományos-míves kerámiákat. Sírja a balatonfüredi köztemetőben van.

A kassai dóm, ahol a fejedelem hamvai nyugvóhelyet leltek. Forrás: www.radio.hu117 éve, 1906. október 29-én  Rákóczi ünnepséget tartottak Szentesen a fejedelem hamvainak hazahozatala alkalmából.

118 éve, 1905. október 29-én Az evangélikus templom Kováts Károly festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000felszentelték az új szentesi evangélikus templomot. A szertartást Bachát Dániel bányakerületi püspök végezte. (A templom tervezője Francsek Imre építész; az oltárkép a szentesi születésű Hegedűs László festőművész alkotása.)

118 éve, 1905. október 29-én Fejérváry Géza miniszterelnök bejelentette az új kormánypárt, a Haladó Párt megalakulását.

Blaha Lujza színművésznő, a “nemzet csalogánya”. Forrás: Szentesi Élet119 éve, 1904. október 29-31 között Szentesen vendégszerepelt Blaha Lujza színművésznő, a “nemzet csalogánya”, a Nemzeti Színház örökös tagja. A helyi sajtó tudósítása szerint: “Kitörülhetetlenül emlékezetébe marad mindenkinek, aki a három estén keresztül élvezhette Blaha Lujza utolérhetetlen nagy művészetét. Mind a három este zsúfolásig megtelt a színház, és olyan ovációban volt része Blaha Lujzának, amilyen neki se adatik mindennap. Vasárnap este a harmadik felvonás végén nem kevesebb, mint tizennyolcszor hívták lámpák elé. Koszorú, csokor, virág és a tisztelet minden külső jele megvolt, amit csak a közönség egy művésznőnek adni szokott.”

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000124 éve, 1899. október 29-én az I. és II. 48-as kör értekezlete bizalmat szavazott Sima Ferencnek A Kossuth Kör délutáni gyűlésén Sima hívei lehurrogták a vezérük ellen agitáló szónokokat. A verekedésbe torkolló gyűlést a rendőrség berekesztette.

Báró Maasburg Sándor földbirtokos, volt 1848-as honvéd főhadnagy síremléke a Kálvária temetőben. Forrás: www.szentesinfo.hu/petofi130 éve, 1893. október 29-én, 70 éves korában, a születése napján  elhunyt báró Maasburg Sándor (1823-1893) földbirtokos, volt 1848-as honvéd főhadnagy. (Síremléke a Kálvária temetőben található.)

200 éve, 1823. október 29-én született báró Maasburg Sándor (1823–1893) földbirtokos, volt 1848-as honvéd főhadnagy.

 

***   ***   ***

2023. október 28. 

35 éve, 1988. október 28-án „Vadászkürt szól, hajt a hajtó…” címmel vadászati, vadgazdálkodási és környezetvédelmi kiállítás nyílt a Helyőrségi Művelődési Otthonban.

1956 október 27-én a honvédség közremuködésével megtörténik a Kossuth téri szovjet emlékmű ledöntése. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200067 éve, 1956. október 28-án megalakult Szentesen a 11 tagú Ideiglenes Forradalmi Bizottság, amelynek elnökévé Hering Béla gimnáziumi tanárt választották. A járási és a városi tanácsnál, valamint a munkahelyeken munkástanácsokat választottak. *** Ugyanezen a napon megalakult a katonatanács is.

Bella János kisebbségi önkormányzati képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető 75 éve, 1948. október 28-án született Bella János volt kisebbségi önkormányzati képviselő.

78 éve, 1945. október 28-án Szentesre érkezett Kéthly Anna szakszervezeti vezető, s beszédet mondott a Szociáldemokrata Párt választási nagygyűlésén.

79 éve, 1944. október 28-án az épületek helyreállítása után a város legtöbb iskolájában – a tanyai iskolák kivételével – megkezdődött a tanítás. (Összesen 14 iskolaépületben, 35 tanár vezetésével folyt az oktatás.)

Lőrincz Mártont (1911-1969) a berlini Nyári Olimpián a görög-római (kötöttfogású) birkózás légsúlyú bajnoka.. Forrás: Dr. Papp László centenáriumi emlákoldala - TEAM, 2005112 éve, 1911. október 28-án Korondon (Erdély) született Lőrincz Márton (1911-1969) birkózó olimpiai bajnok. Lőrincz Mártont, a légsúly olimpiai győztesét karjára emeli Palusula, az észt nehézsúlyú bajnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Az 1934. évi római birkózó EB 1. helyezettje, Szentesen készült fel (dr. Papp László birkózó társaságában) az 1936-os berlini olimpiára, ahol kötöttfogásban légsúlyú olimpiai bajnok lett. Szentes iránti háláját azzal fejezte ki,  hogy a győzelemért kapott tölgyfa csemetét a városnak ajánlotta fel. Elhatározását így indokolta a városi képviselő-testülethez intézett levelében: Az olimpiai tölgy ültetésére rendezett ünnepségre hívó plakát 1937-ből. Forrás: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 „Hirdesse e tölgyfa Szentes város iránti szeretetemet és legfőképpen azt, hogy bár az ország sok városa megtisztelt ünneplésével, Az olimpiai tölgy a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt. Fotó: Tímár Ferenc szívemhez mégis ez a nemes város férkőzött legközelebb, amikor fiának fogadott.”  (A facsemete ünnepélyes elültetésére 1937. március 29-én került sor a Polgári Leányiskola (ma Petőfi Sándor Ált. Iskola) előtti parkban. Az azóta terebélyes tölgyfa ma is látható, mellette emléktáblával, amely a fent leírtakra utal.)

Népgyűlés a Kossuth téren Untermüller Ernő 1910 körül kiadott képeslapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye123 éve, 1900. október 28-án a szentesi munkások népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Napirend: 1. Az általános és titkos választójog; 2. Helyzetünk és a sajtó. (Szónokok: Bajczer Imre, Fenyvesi János, Frankl Manó, Huszka Mihály.)

Szabad Szó, a Nemzeti Parasztpárt központi napilapja. Forrás: http://server2001.rev.hu/124 éve, 1899. október 28-án megindult Szentesen a Szabad Szó, a Szentesi Szociáldemokrata Párt érdekeit képviselő hetilap. (Felelős szerkesztő Pásztor János, társszerkesztők Árvai Bálint és Békési Imre.) A lapot 1901 júniusától Budapesten szerkesztették, s a Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt központi közlönye lett. 1945-től a Nemzeti Parasztpárt központi napilapja.

Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán portréja (részlet) Festő: Vastagh György (1898). Repro: Tímár Ferenc125 éve, 1898. október 28-án a megyeháza közgyűlési termében leleplezték Stammer Sándor (1824-1896) volt szentesi polgármester, majd alispán, királyi tanácsos, a Ferenc József Rend lovagjának olajfestményű portréját, Vastagh György festőművész alkotását. (Ma a Szentesi Levéltárban látható. Kossuth tér. 1.)

Balogh János (1845-1924) polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000129 éve, 1894. október 28-án Balogh János országgyűlési képviselő beszámoló népgyűlést tartott a Kossuth téren.

150 éve, 1873. október 28-án megalakult a Szentesi Lakatos, Késes, Pintér, Fésűs, Szappanos és Kaskötő Ipartársulat. (Tagok száma 19 fő.)

157 éve, 1866. október 28-án született dr. Purjesz János ügyvéd, 1911–1937 között Szentes város tisztiügyésze.

Ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) nagyiparos, földbirtokos, megyei és városi képviselő, ipartársulati és iparkamarai elnök. Forrás: www.zsoldosf-szentes.sulinet.hu191 éve, 1832. október 28-án született ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) gyáros, földbirtokos, városi és megyei képviselő, a Szentesi Általános Ipartársulat, a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a szentesi Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola névadója.

A szentesi Kereszteltek Anyakönyve I. kötetének belső címlapja, Pruszkay Sámuel kezdő soraival, 1750. október 28. Forrás: Szentesi Élet273 éve, 1750. október 28-án beiktatták hivatalába az első szentesi római katolikus plébánost, Pruszkay Sámuelt. Ugyanekkor a fölújított templomot másodszor is fölszentelték Szent Anna tiszteletére. Ezzel az aktussal a szentesi plébánia levált a szegvári anyaegyházról, s megkezdte önálló működését. Kezdetét vette az anyakönyvek vezetése is. (Pruszkay Sámuel 1760-ig szolgált városunkban, majd Vácra távozott. Utóda Bodonyi Sándor lett.)

 

***   ***   ***

2023. október 27. 

75 éve, 1948. október 27-én a Csongrád Megyei Parasztszövetség tagszervezeteivel ismertették a belügyminiszter 506816/1948. IV/3. számú rendeletét, amely a Magyar Parasztszövetség önkéntes feloszlatásával foglalkozott. Ennek kapcsán kimondták a Csongrád Megyei Parasztszövetség, mint tagszervezet feloszlatását.

Károlyi Mihály gróf (1875-1955) liberális, majd demokrata politikus, köztársasági elnök. Forrás: L.L., Szentesi Élet105 éve, 1918. október 27-én a Szentesi Függetlenségi és 48-as Károlyi Párt népgyűlést tartott a Tyúkpiac téren, mely kimondta, hogy az ország igazi képviselőjének csupán a gróf Károlyi Mihály elnöklete alatt megalakult Nemzeti Tanácsot ismeri el. Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Wikipédia Az egybegyűltek követelték Magyarország teljes függetlenségét és végleges elszakadását Ausztriától, az ország területi integritását, a háború azonnali befejezését, a német szövetség azonnali felbontását, a képviselőház feloszlatását, és új választások kiírását, az általános, egyenlő, titkos, nőkre is kiterjedő választójog bevezetését. (A népgyűlés szónokai: dr. Lánczi Simon Pál és Sima László.)

122 éve, 1901. október 27-én az országgyűlési pótválasztáson szoros küzdelemben ismét a 48-as Függetlenségi Párt jelöltjét, dr. Molnár Jenőt választották meg Szentes országgyűlési képviselőjévé. Molnár Jenő 954, Tasnády Antal 834 szavazatot kapott.

124 éve, 1899. október 27-én a II. 48-as kör választmánya felszólította Ádám Endre körelnököt, hogy mint valótlant, hírlapi nyilatkozatban cáfolja meg a kör csatlakozását a Sima Ferenc ellen indított akcióhoz, vagy pedig mondjon le az elnökségről.

Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000134 éve, 1889. október 27-én a Szentesi Sportegylet megtartotta tisztújító alakuló közgyűlését. A végleges tisztikar tagjai: elnök Fekete Márton, választmányi elnök dr. Perczel János, titkár dr. Sulcz Lajos; a rendes tagok száma 44 fő.

162 éve, 1861. október 27-én gróf Forgách Antal kancellár a megyegyűlések betiltására utasította a főispánokat.

 

***   ***   ***

2023. október 26. 

33 éve, 1990. október 26-án a Jókai utcában ünnepélyesen megnyitották a tágas, korszerű ABC kisáruházat.

dr. Mátyás Sándor (1908-1987) gimnáziumi tanár és Németh László Kossuth-díjas író. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200034 éve, 1989. október 26-án az Ifjúsági Házban megtartották a „Múltunk, értékeink” c. honismereti pályázat díjkiosztó ünnepségét. A beadott 12 pályamunka közül I. díjat nyert dr. Mátyás Sándorné: „A boldog korszak” – Németh László idézése. (Németh László levelei Mátyás Sándor barátjához.) című munkája. Emléktábla Boros Sámuel egykori lakóháza falán. Forrás: Szentesi Mozaik A díjakat átadta Hering Ferenc városi népfronttitkár. *** A Boros Sámuel Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola emléktáblát helyezett el névadója egykori lakóházának falán (Hajdú Lajos u. 1.).

A felsőpárti Jézus Szíve római katolikus templom. Fotó: Tímár Ferenc54 éve, 1969. október 26-án fölszentelték a felsőpárti katolikus templom harangjait (egy 2,5 mázsás és egy 1,5 mázsás harang), amelyeket Ducsák István harangöntő cége készített. Az ünnepi szertartást Bánk József váci megyés püspök végezte.

korabeli mentőautó a Kórház előtt. Forrás: e-Könyvtár Szentes93 éve, 1930. október 26-án megtartotta alakuló közgyűlését a Szentesi Önkéntes Mentőegylet, a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesületének fiókegylete. Az országos központot Littke Dezső főtitkár képviselte. Az alapító tagok száma 20 fő. A megválasztott tisztségviselők: elnök dr. Csergő Károly alispán, társelnök dr. Négyesi Imre polgármester, alelnök dr. Rimély Dezső kórházigazgató, ügyvezető igazgató dr. Csák Béla városi tiszti főorvos, igazgató főorvos, dr. Bugyi István sebész főorvos. Dr. Farkas Béla főispánt az egylet díszelnökévé választották. Az új egészségügyi alakulat egy mentőautóval kezdte meg működését.

107 éve, 1916. október 26-án miniszterelnöki rendelet született a Közélelmezési Hivatal és Tanács felállításáról. Feladata: az ország belső ellátásának megszervezése.

A Polgári Leányiskola 1914-ben elkészült épülete Szilágyi Dezső korabeli lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes109 éve, 1914. október 26-án újabb 51 sebesült katona érkezett Szentesre, akiket a polgári leányiskola épületében berendezett hadikórházban helyeztek el.

109 éve, 1914. október 26-án Szentesről 412 népfelkelő újonc vonult be Szegedre.

114 éve, 1909. október 26-án született Szentesen Balla János (1909–1980) Kossuth-díjas tsz-elnök. Gazdasági cseléd, kubikos, 1930-tól a Szociáldemokrata Párt tagja. 1946–1949 között egyéni gazdálkodó, 1949-től a szentesi Felszabadulás Tsz tagja, majd elnöke. A termelőszövetkezet vezetésében elért eredményeiért 1954-ben a Kossuth-díj bronz fokozatában részesítették. 1957–1965 között a cserebökényi Népszabadság Tsz, 1960-tól 1973-ig a Szentes és Környéke Víztársulás elnöke. (Lénárt Gábor 1953-ban könyvet írt róla A Felszabadulás Tsz elnöke címen.)

Dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, lapszerkesztő, polgármester Kováts károly (1932) festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000115 éve, 1908. október 26-án megalakult a Rendezett Tanácsú Városok Polgármestereinek Országos Egyesülete, amelynek 21 tagú vezetőségébe dr. Mátéffy Ferenc szentesi polgármestert is beválasztották.

Dr. Lakos Imre (1854-1925) ügyvéd, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000122 éve, 1901. október 26-án dr. Lakos Imre polgármester kérésére 200 gyalogos katona és 35 lovas csendőr érkezett Szentesre, az országgyűlési pótválasztás rendjének biztosítására.

124 éve, 1899. október 26-án fegyelmi vizsgálat indult dr. Lakos Imre polgármester és Novobáczky Győző gazdasági tanácsnok ellen. (A vizsgálat 1901 végéig elhúzódott.) 

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000124 éve, 1899. október 26-án a Szentesi Kossuth Kör felhívja a város közönségét, hogy pártkülönbség nélkül követeljék Sima Ferenc országgyűlési képviselő mandátumának megsemmisítését. A II. 48-as kör nevében dr. Ádám Endre körelnök is csatlakozik a felhíváshoz.

 214 éve, 1809. október 26-án született Szentesen nemes Dózsa Lajos (1809–1893) nemzetőr százados, 22 éven át városi tanácsnok.

 

***   ***   ***

2023. október 25. 

Dr. Rébeli Szabó József (1932-2011) jogász, sportvezető, 1990-94 között Szentes polgármestere. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199633 éve, 1990. október 25-én Szentes város 27 fős képviselő-testülete megtartotta alakuló közgyűlését. Titkos szavazással dr. Rébeli Szabó Józsefet választották a város polgármesterévé. (A helyhatósági választáson a pártokra leadott szavazatok megoszlása: Független Kisgazda Párt 22,7 %, Szabad Demokraták Szövetsége 20,1 %, Magyar Szocialista Párt 14,9 %, Fiatal Demokraták Szövetsége 14,7 %, Magyar Demokrata Fórum 10,1 %, Kereszténydemokrata Néppárt 5,3 %, Magyar Szocialista Munkáspárt 4,4 %, Kisiparosok és Kiskereskedők Szövetsége 3,8 %, Agrárszövetség 3,1 %, Városvédő Szövetség 0,9 %.) Megválasztották továbbá a megyei közgyűlés küldötteit: dr. Rébeli Szabó József, dr. Gombos András és dr. Sípos Ferenc.

Környezetünk védelméért - Hazafias Népfront - korabeli levélzáró. Forrás: vatera.hu38 éve, 1985. október 25-én a Hazafias Népfront városi értekezlete egyhangúlag állást foglalt abban, hogy a környezetvédelmet, s ezen belül a tisztasági mozgalmat várospolitikai rangra kell emelni.

79 éve, 1944. október 25-én városi és magántisztviselőkből megalakult a Szentesi Szellemi Munkások Szervezete, az első új szakszervezeti csoport.

Népgyűlés a Tyúkpiac téren (1931) Forrás: Szentesi Élet115 éve, 1908. október 25-én a Szentesi Általános Népkör nyilvános népgyűlést tartott a Tyúkpiac téren (ma Szabadság tér), amelynek napirendjén az általános és titkos választójog kérdése, valamint a nép gazdasági helyzetének megvitatása szerepelt.

152 éve, 1871. október 25-én 62 éves korában Szegeden elhunyt dr. Adler Ignác (1809–1871) orvostudor, 1839-től Csongrád vármegye tiszteletbeli, majd rendes főorvosa.

Harruckern János György (1664-1742) nagybirtokos. Forrás: Wikipédia303 éve, 1720. október 25-én a Harruckern János György által kért birtokok átadása megtörtént, de a magyar jogszokásoknak megfelelően beiktatási szertartásra csak három évvel később került sor. Harruckern birtokába került Szentes és környéke. Az új földesúr igyekezett az óriási pusztaságot minél előbb benépesíteni. Szentes ennek köszönhette felvirágzását, valódi várossá válását.

 

***   ***   ***

2023. október 24.

Katona Kiss Ferenc (1909–1995) festőművész. Forrás: Szenteso Mozaik34 éve, 1989. október 24-én a Városi Galériában kiállítás nyílt a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia alapítványi pályázatra beküldött festményekből. Huszonegy művész 53 alkotását tekinthették meg a látogatók. A tárlatot dr. Bodnár Éva művészettörténész nyitotta meg. Az alapítvány 1 millió forintos tőkéjének egyévi kamatát jelentő pályadíjat az öt főből álló kuratórium első alkalommal Kótyuk István fiatal festőművésznek ítélte oda.

Aczél György (1917–1991) kommunista politikus. Forrás: Wikipédia35 éve, 1988. október 24-én Szentesre látogatott Aczél György, a Társadalomtudományi Intézet főigazgatója, a MSZMP Központi Bizottságának tagja. Hivatalos programja során felkereste a Szentesi Levéltárat, s megtekintette az állandó helytörténeti kiállítást. Az est folyamán Irodalmi élményeim címen előadást tartott a Tóth József Színházteremben, amelyet a Magyar Rádió is közvetített. A műsorban felléptek: Béres Ilona, Gecse Jolán, Mádi Szabó Gábor, Oszter Sándor, Sinkó László, Hajas Ilona; a műsorvezető Kulcsár Katalin. Az előadás szerkesztő-rendezője Dorogi Zsigmond.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200087 éve, 1936. október 24-én dr. Lázár Andor igazságügyminiszter, Szentes 1931-35 közötti országgyűlési képviselője átvette az évekkel korábban – 1933 decemberében – neki ítélt szentesi díszpolgári oklevelet.

A szentesi református nagytemplom orgonája. Fotó: Dömötör János114 éve, 1909. október 24-én átvették a szentesi református nagytemplom új orgonáját, amelyet Angster József és fia pécsi orgonagyártó cég készített. Az egyháztanács a hivatalos aktushoz Kőnig Péter zeneakadémiai igazgatót, Ivánka Zoltán zenetanárt és Sonkenik János orgonakészítőt kérte fel szakértőkül. Az új hangszert Joó Károly református kántor szólaltatta meg, aki 47 évvel korábban a régi orgonát is felavatta.

117 éve, 1906. október 24-én a király szentesítette a II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosó társai hamvainak hazahozataláról szóló 1906: XX. törvénycikket.

Ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) nagyiparos, földbirtokos, megyei és városi képviselő, ipartársulati és iparkamarai elnök. Forrás: www.zsoldosf-szentes.sulinet.hu148 éve, 1875. október 24-én a céheket megszüntető 1872: VIII. tc. rendelkezései alapján megtartotta alakuló közgyűlését az iparos szakmákat összefogó Szentesi Általános Ipartársulat.

174 éve, 1849. október 24-én nyilvánosságra hozzák "Magyarország ideiglenes közigazgatási rendezetét".

 

***   ***   ***

2023. október 23.

Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök a Parlament erkélyén. Forrás: youtube34 éve, 1989. október 23-án Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök a Parlament erkélyéről ünnepélyesen kikiáltotta a Magyar Köztársaságot.

71 éve, 1951. október 23-án elhunyt Ádámosi Jusztin (1875-1951) gimnáziumi tanár.

Barta László - Páhi Ferenc: Szentes utcanevei (Sonogyi Könyvtár, Szeged, 1980)81 éve, 1942. október 23-án a városi közgyűlés határozatot hozott némely utcák nevének megváltoztatásáról. Ekkor lett a báró Harruckern utcából Horthy István utca (ma Ady E. u.), a Kisgörgős utcából Bálint László, a Heltai Ferenc utcából dr. Vadnay Andor (ma Burián Lajos u.), a dr. Purjesz Zsigmond utcából Egan Ede (ma Esze Tamás u.), a Lord Rothermere utcából Vitéz Gömbös Gyula, a Bálint László utcából pedig Mátyás király utca.

96 éve, 1927. október 23-án József főherceg rövid látogatást tett Szentesen, ahol felkereste a nemrég kinevezett dr. Miskolczy Jenő pápai kamarást és dr. Farkas Béla főispánt.

A város első Dalegylete. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Joó Károly (1842-1917) református orgonista-kántor, a Szentesi Dalárda alapítója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000162 éve, 1861. október 23-án Joó Károly református orgonista-kántor megalakította a Szentesi Dalárdát. (Az alapító tagok száma 22 fő.)

 

***   ***   ***

 

 

2023. október 22.

A koszorúkkal borított 56-os kopjafa 2002-ben. Forrás: Szentesi Mozaik34 éve, 1989. október 22-én a szentesi ellenzéki pártok közös akarattal kopjafát állítottak az 1956-os forradalom emlékére. A Kiss Bálint utca elején, a református nagytemplom mellett elhelyezett kopjafát Szabics Ferenc fafaragó készítette. A nemzeti sorskérdések és a helyi emlékek felidézése után a pártok és szervezetek elhelyezték koszorúikat.

73 éve, 1950. október 22-én tanácsi választásokat tartottak országszerte. Szentesen a választásra jogosultak száma 20.825 fő, szavazott 20.111 fő. 

Vitéz Horthy István kormányfőtanácsos. Forrás: Wikipédia84 éve, 1939. október 22-én pilótaszemlét tartott a szentesi repülőtéren vitéz Horthy István kormányfőtanácsos, a Magyar Aero Szövetség elnöke, a kormányzó fia.

114 éve, 1909. október 22-én a városi közgyűlés Horváth Mihály történetíró születésének 100 éves évfordulója alkalmából 10 000 koronát szavazott meg a város nagy szülöttének állítandó szobor költségeire. Ezt követően a képviselők testületileg átvonultak a megyegyűlésre, amely a szoborbizottság előterjesztésére szintén megszavazott 10 000 koronát.

A Tóth József Színházterem Untermüller Ernő lapján 1910 körül. Forrás: e-Könyvtár Szentes125 éve, 1898. október 22-én  megtartották az új szentesi szálloda zárkőletételi és keresztelési ünnepségét. A Petőfi Szálló virágkorában - Untermüller Ernő színezett lapja 1915-ből. Forrás: e-Könyvtár Szentes (Ekkor kapta a Petőfi Szálloda nevet.) Díszelőadással megnyitották az épületben helyet kapó új színházat.

130 éve, 1893. október 22-én felavatták a Szentes-Hódmezővásárhely közötti helyiérdekű vasutat. (Építője Gfrerer Miklós vállalkozó mérnök.)

Sarkadi Nagy Mihály (1851-1893) városi rendőrkapitány, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Burián Lajos (1844–1921) ügyvéd, volt városi főügyész, polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000133 éve, 1890. október 22-én általános tisztújítást tartottak Szentesen. A városi közgyűlés a folyamatban lévő fegyelmi vizsgálatok ellenére megerősítette tisztségében Sarkadi Nagy Mihály polgármestert és a városi tisztikar addigi tagjait. Válaszul Csongrád Vármegye Közigazgatási Bizottsága újabb fegyelmi vizsgálatot és vagyonzárlatot rendelt el Sarkadi Nagy Mihály polgármester, valamint Burián Lajos városi tisztiügyész ellen. Az érintettek fellebbezést nyújtottak be a belügyminiszterhez. 

Horváth Mihály (1809-1878) történetíró, csanádi püspök, vallás- és közoktatásügyi miniszter - Borsos Miklós domborműve a szülőháza helyét jelző emléktáblán (Kossuth u. - Horváth M. u. sarok). Fotó: Tímár FerencTóth József (1823-1870) színész szülőházán 1923-ban elhelyezett emléktábla (Tóth József u. 24.). Fotó: Tímár Ferenc138 éve, 1885. október 22-én ünnepélyesen leleplezték Horváth Mihály történetíró és Tóth József színművész szentesi szülőházain elhelyezett emléktáblákat. A megyeháza nagytermében tartott megemlékezésen a családtagok mellett részt vettek a Magyar Tudományos Akadémia, a Petőfi Társaság és a Kisfaludy Társaság képviselői. A méltató szónoklatok után bemutatták Vastagh György Horváth Mihályról készített festményét, Csáktornyai Lajos pedig elszavalta Tóth József tiszteletére írt ódáját.

 

***   ***   ***

2023. október 21.

78 éve, 1945. október 21-én a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete nagygyűlést tartott a Kossuth téren, amelynek vezérszónoka Révai József hírlapíró, a Nemzeti Főtanács tagja volt.

83 éve, 1940. október 21-én Imrédy Béla a képviselőházban bejelentette a Magyar Megújulás Pártja megalakulását. A párt vezére Imrédy Béla.

105 éve, 1918. október 21-én Szerbia kiürítése folytán Szentesre helyezték a 10. tábori tüzér ezred pótütegét. (Az üteget alkotó 250 embert és 42 lovat a Felsőpárton szállásolták el.)

Horváth Mihály (1809-1878) történetíró, csanádi püspök, vallás- és közoktatásügyi miniszter - Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobra Szentes főterén. Fotó: Tímár Ferenc114 éve, 1909. október 21-én a közgyűlés Horváth Mihály történetíró születésének 100 éves évfordulója alkalmából 10.000 koronát szavazott meg a város nagy szülöttének állítandó szobor költségeire. (1934-ben avatták fel.)

Burián Lajos (1844–1921) ügyvéd, volt városi főügyész, polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000127 éve, 1896. október 21-én a belügyminiszter hivatalvesztésre ítélte Burián Lajos szentesi polgármestert és Nyíri Gyula iparügyi tanácsnokot.

146 éve, 1877. október 21-23. között katonai lóosztályozást tartottak Szentesen. (A városban található lovak száma 6459.)

169 éve, 1854. október 21-én Szentes város külön kezelt váltsági pénztára megszűnt.

234 éve, 1789. október 21-én Békés, Csanád és Csongrád egyesített vármegyék nemesi közgyűlése élesen tiltakozott II. József abszolutisztikus kormányzati módszere ellen, s határozottan megtagadta a törvénytelen katonaállítást és élelmezést.

 

***   ***   ***

2023. október 20.

Kun György, Nádai László a  MÁV Szentes vízilabda csapatában 1947-ben.43 éve, 1980. október 20-án 59 éves korában elhunyt Nádai (Nittinger) László (1921–1980), az 1940-es évek I. osztályú szentesi vízilabda csapatának játékosa, kitűnő nemzetközi vízilabda játékvezető, a Magyar Úszó Szövetség elnökségének tagja, a Játékvezetői Bizottság vezetője.

Katona Kiss János festő, magtáros, volt önkormányzati képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199680 éve, 1943. október 20-án született Katona Kiss János festő, magtáros, volt önkormányzati képviselő.

109 éve, 1914. október 20-án újabb 88 sebesült katona érkezett Szentesre.

Futó Zoltán (1835-1921) - Joó Béla festménye, 1908118 éve, 1905. október 20-án a megyegyűlés által megválasztott Alkotmányvédő Bizottság megtartotta alakuló ülését. A bizottság elnökévé dr. Kelemen Béla országgyűlési képviselőt, alelnökökké Futó Zoltán szentesi református lelkészt és Szathmáry Ede szentesi ügyvédet választották meg.

126 éve, 1897. október 20-án megalakult a Szentesi Függetlenségi és 48-as Kossuth Kör, amely Kossuth Ferenc híveit fogta össze, szemben a 48-as anyapárttal. (Tagjainak száma kb. 200 fő; elnöke Csúcs Lajos gazdálkodó, alelnöke dr. Tasnády Antal ügyvéd, volt polgármester.)

Ünnepség a 48-as Népkörben. Az épület a közelmúltig a Horváth Mihály és a Jövendő utca sarkán állt. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye128 éve, 1895. október 20-án a Szentesi I. 48-as Népkör díszközgyűléssel ünnepelte meg megalakulásának 25 éves jubileumát.

A Szent Anna római katolikus templom Angster-orgonája. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve134 éve, 1889. október 20-án a katolikus egyház által 4200 forintért készíttetett új orgona felállítása befejeződött. A Rieger gyártmányú hangszert Angster József pécsi mester építette. Az orgona átvételénél szakértőként jelen volt Joó Károly református orgonista-kántor, aki gyönyörű játékával elragadtatta a bíráló bizottságot és a hallgatóságot. (Az orgona fölszentelését novemberre tervezik.)

Wenckheim Béla. Forrás: Wikipédia148 éve, 1875. október 20-án az uralkodó felmentette hivatalából Wenckheim Béla miniszterelnököt, és utódául kinevezte Tisza Kálmánt.

163 éve, 1860. október 20-án az uralkodó kibocsátotta az ún. Októberi Diplomát, amelyben újraszabályozta a birodalom közjogi viszonyait. Felmentette hivatalából Benedek Lajos táborszernagyot, és kinevezte báró Vay Miklóst magyar kancellárrá. Elrendelte a magyar országgyűlés összehívását‚ s az alkotmányos megyei intézmények helyreállítását.

214 éve, 1809. október 20-án - az anyakönyvi bejegyzés és és más források szerint 22-én - született Szentesen Horváth Mihály (1809–1878) történetíró, Horváth Mihály (1809–1878) történetíró. Forrás: WikipédiaHorváth Mihány születési anyakönyvi bejegyzése. a Magyar Tudományos Akadémia tagja, csanádi püspök, a Szemere-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a szentesi gimnázium névadója.

Veterani, Friedrich (?-1695) vezérőrnagy, a császári seregek erdélyi főparancsnoka. Forrás: Szentesi Levéltár337 éve, 1686. október 20-án a hagyomány szerint kemény ütközetre került sor Szentes határában a szegedi vár felmentésére igyekvő törökök és a császári-királyi csapatok között. A csata a törökök megfutamodásával végződött. A Petrák-krónika és Sima László leírása szerint a császáriak parancsnoka Veteráni tábornok volt, aki a győztes szentesi csatával eldöntötte Szeged sorsát. A valóságban Veteráni ezen a napon Zentánál verte meg a török felmentő sereget, s megfutamította az időközben megjelenő Szulejmán nagyvezír hadát is. (Kisebb összecsapás Szentes határában is lehetett, de nem olyan jelentőségű, mint a zentai csata, a császári csapatokat pedig nem Veteráni vezényelte.)

454 éve, 1569. október 20–25 között János Zsigmond fejedelem jelenlétében nyilvános hitvita folyt Váradon a kálvinista Melius Juhász Péter és az unitárius Dávid Ferenc között. A feljegyzések szerint Gerendási Balázs, a szentesiek tudós református prédikátora is belefolyt a Szentháromság tanáról folytatott vitába, s szereplésével nagy hírnevet szerzett magának.

 

***   ***   ***

2023. október 19. 

Részlet az 1989-ben kiadott emlék-képeslapról. Forrás: e-Könyvtár Szentes35 éve, 1988. október 19-én a HNF Szentes Városi Bizottságának kezdeményezésére megalakult a 425-ös Emlékbizottság, amely feladatul kapta, hogy készítse elő Szentes mezővárosként (oppidum) való említésének 425 éves évfordulóját. (Szentest egy 1564. április 4-én kelt királyi adománylevél említette először oppidumként. A korábbi források possessiónak, azaz falunak nevezték.) A 425-ös Emlékbizottság elnöke dr. Pék Józsefné, tagjai: Dóczi László, Kárpáti Lajos, Bóka Imre, dr. Vörös Gabriella, dr. Barta László, Labádi Lajos és Bodrits István.

79 éve, 1944. október 19-én a kommunisták kezdeményezésére elsőként a Zsoldos Rt. vekerzugi gazdaságában hattagú üzemi bizottság alakult. (Még ugyanebben a hónapban újabb öt üzemben vették át a termelés irányítását az üzemi bizottságok.) 

Mácsai Gábor szentesi pénzügyőr parancsnok. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198888 éve, 1935. október 19-én született Mácsai Gábor ny. szentesi pénzügyőr parancsnok.

Pusztai János a Szentes és a repülés szerzője. Forrás: Szentesi Mozaik89 éve, 1934. október 19-én született Pusztai János (1934-2020) MHSZ városi titkár, újságíró.

93 éve, 1930. október 19-én a Debrecenben megtartott gazdagyűlésen a Szentesi Kisgazda Párt hat fős delegációval képviseltette magát. A tanácskozáson Bálint József is felszólalt, ismertetve a szentesi szervezet követeléseit.

Vági László (1918-2008) katolikus plébános, címzetes esperes és apát a pappá szenteslésének 65. évfordulóján. Fotó: Vidovics Ferenc105 éve, 1918. október 19-én született Vági László (1918-2011) katolikus plébános, címzetes esperes és apát, publicista, Szentes díszpolgára.

118 éve, 1905. október 19-én a megyegyűlés határozata alapján Szentes város tanácsa utasította a városi adóügyi tanácsnokot, valamint a katonaügy vezetésével megbízott főjegyzőt, hogy az adók beszedését, illetve az újoncok kiállítását szüntessék be.

Petrovics Soma (1843-1926) evangélikus lelkész. Forrás: Szentesi Élet134 éve, 1889. október 19-én dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi evangélikus püspök Szentesre érkezett veje, Petrovics Soma evangélikus lelkész látogatására.

152 éve, 1871. október 19-én 69 éves korában meghalt Sréter Antal (1802–1871) volt uradalmi gazdatiszt, városi árvagyám, Szentes 1852–1860 közötti polgármestere.

 

***   ***   ***

2023. október 18.

Czine Mihály (1929-1999) Széchenyi-díjas irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár. Forrás: www.wikipedia.hu38 éve, 1985. október 18-án Szentesen az Ifjúsági és Művelődési Házban rendezték meg az Országos Szövetkezeti Könyvhetek 25. jubileumi megnyitóját. Az irodalmi műsor szerkesztője és vezetője Czine Mihály irodalomtörténész volt. A rendezvényre meghívott írók: Cseres Tibor, Jókai Anna, Fodor András, Horváth Dezső.

KEK, Stockholm, 1981. Forrás: Szentesi Élet42 éve, 1981. október 18-án a Szentesi Vízmű SK vízilabda csapata a svéd fővárosban, Stockholmban kivívta a KEK középdöntőbe jutást, egyben elnyerte a középdöntő rendezésének jogát.

79 éve, 1944. október 18-án a Magyar Kommunisták Szentesi Pártja kiadásában megjelent a Magyar Népakarat című napilap. Felelős kiadó Schiffer Armand Sándor; felelős kiadó Kalpagos Crisán János. (A lapot a helyi szovjet katonai parancsnokság október 27-én betiltotta, arra hivatkozva, hogy Debrecenben központi magyar nyelvű újság indul.)

Futó Zoltán (1863-1921) református esperes Joó Béla festményén (1908.). Kinagyítható. Forrás: Szentes Nagytemplomi Egyházközség115 éve, 1908. október 18-án ünnepélyesen leleplezték Futó Zoltán (1863-1921) református lelkész, egyházi író olajfestményű portréját, Joó Béla helyi festő alkotását. (Ma a Szentesi Központi Református Lelkészi Hivatalban látható, a Kiss Bálint u. 1. szám alatt.)

118 éve, 1905. október 18-án az uralkodó ismét Fejérváry Gézát nevezte ki miniszterelnökké, azonban most már választójogi programmal.

122 éve, 1901. október 18-20 között Szentesre érkezett Bartha Miklós, a Függetlenségi 48-as Ugron-párt országos elnöke, s hatásos beszédet tartott dr. Molnár Jenő megválasztása érdekében. Két nappal később Lovászy Márton szerepelt szónokként Molnár Jenő választási népgyűlésén.

127 éve, 1896. október 18-án Pfeifer Sándor, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt szentesi országgyűlési képviselőjelöltje programbeszédet tartott a Vásártéren.

Balogh János (1845-1924) országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi Élet131 éve, 1892. október 18-án pisztolypárbajra került sor Balogh János országgyűlési képviselő és Füsti Molnár Sándor árvaszéki ülnök között. (Balogh életveszélyesen megsebesült, de túlélte a lovagias affért.)

153 éve, 1870. október 18-án a Királyi Ítélőtábla Ferenczy Sándor ügyvédet, volt városi tanácsnokot, a Szentesi 48-as Népkör elnökét az uralkodó iránti hűtlenség bűntettében elmarasztalta és 1 évi várfogságra ítélte. (Büntetését a lipótvárosi és a váci államfogházban töltötte le.)

 

***   ***   ***

2023. október 17. 

Török janicsár. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200037 éve, 1986. október 17-én Buda visszavívásának 300. évfordulója emlékére látványos kiállítás nyílt a szentesi Helyőrségi Művelődési Otthonban Török-kori fegyvereink címen.

Társastáncklub, 1986. 37 éve, 1986. október 17-21 között a Művelődési Központ Társastánc Klubja vendégül látta a leunai Blau Silber Táncklub tagjait. A német vendégek az elmúlt év novemberében Leunában járt szentesi táncosok viszontlátogatására érkeztek Szentesre, az október 18-án megrendezett „E” és „D” osztályos egyéni és csapatversenyekre. A versenytáncok mellett nagysikerű bemutatót is tartottak Szentesen és Makón.

58 éve, 1965. október 17-én 79 éves korában BudapestenZolnay Géza (1866-1965): Kőfaragók. Festmény. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 elhunyt Zolnay Géza (1886-1965) szentesi születésű festőművész, tanár. (Nagybátyjáról, Zolnay Károlyról készített portréja a Horváth Mihály Gimnázium dísztermében, önarcképe a Koszta József Múzeumban látható.)

88 éve, 1935. október 17-én Szentesre érkezett Kozma Miklós belügyminiszter. Fogadta a közigazgatási és politikai élet vezetőit, majd ínségszemlét tartott néhány nyomorban élő munkáscsaládnál.

Katona Kiss Ferenc önarcképe (1942)114 éve, 1909. október 17-én született Szegváron Katona Kiss Ferenc (1909–1995) festőművész. A szentesi gimnáziumból a Képzőművészeti Főiskolára ment, ahol rajztanári és művészeti diplomát szerzett. Mestere Rudnay Gyula volt, de nagy hatással volt rá Koszta József is. Első önálló tárlatát 1958-ban rendezte meg Szentesen. A fiatal tehetséges művészek támogatására feleségével létrehozták a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítványt. Alkotásait a városra és a múzeumra hagyta.

Tasnádi Antal, az1891-ben erőszakkal megválasztott és 1893-ban felmentett polgármester. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet131 éve, 1892. október 17-én botrányba fulladt a városi közgyűlés. Tasnády polgármester provokatív magatartása miatt tettlegességig fajult a képviselők indulata. A felizgatott kedélyek a terembe rendelt csendőrök látványától sem csillapultak le, ezért a polgármester a közgyűlést feloszlatta. (Az incidens során Füsti Molnár Sándor árvaszéki ülnök sértő kifejezéseket használt Balogh János országgyűlési képviselővel szemben, aki ezért párbajra hívta ki Füstit.)

Az 1332-ben kelt oklevél részlete (A Magyar Országos Levéltár gyujteményébol.)691 éve, 1332. október 17-én kelt az az oklevél, amely a Szeri Pósa családon belüli osztozkodás kapcsán első alkalommal említette Szentes nevét, Scenthus (Szentüs) alakban. Az osztozás során „határjárást” tartottak, amelyben Szentest elhatárolták a szomszédos birtokoktól, közelebbről Hékédtől és Szegvártól. Az oklevélből kiderül, hogy Szentesen már egy kőtemplom állott, Szent András apostol nevére szentelve.

 

***   ***   ***

2023. október 16. 

Óvári Miklós. Forrás: Szentesi Élet37 éve, 1986. október 16-án hivatalos látogatásra Szentesre érkezett Óvári Miklós, a MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Kíséretében volt Hárs István, a KB tagja, a Magyar Rádió elnöke. A vendégek megtekintették a Koszta József Múzeumot, a Baromfifeldolgozó Vállalatot, az Árpád Tsz-t és a Városi Könyvtárat. Este a Tóth József Színházban Óvári Miklós beszélt a legkedvesebb irodalmi olvasmányélményeiről, amelyekből neves színművészek – Benkő Gyula, Hámori Ildikó, Fülöp Zsigmond, Oszter Sándor, Szilágyi Tibor, Béres Ilona, Vitai Ildikó – olvastak fel részleteket. A Dorogi Zsigmond által rendezett irodalmi estet a Magyar Rádió is rögzítette.

79 éve, 1944. október 16-án született Debreczeny Pál tanár, operatőr, edző.

Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes Párt vezére. Forrás: http://www.huszadikszazad.hu/79 éve, 1944. október 16-án a kormányzó – német nyomásra – Szálasi Ferencet, a Nyilaskeresztes Párt vezérét nevezte ki miniszterelnökké. Ugyanakkor visszavonta előző napi kiáltványát, és lemondott a kormányzóságról.

Dr. Kispál Mihály belgyógyász, osztályvezető főorvos. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199686 éve, 1937. október 16-án  született dr. Kispál Mihály belgyógyász, osztályvezető főorvos, Szentes díszpolgára.

114 éve, 1909. október 16-án Horváth Mihály (1809–1878) történetíró születésének közelgő  100 éves évfordulója alkalmából megalakult a szoborbizottság, Horváth Mihály szobrának felavatása - Képes Pesti Hírlap, 1934.10.23. amely célul tűzte ki, hogy méltó emléket állít Szentes nagy szülötte tiszteletére. A bizottság tisztségviselői lettek: díszelnök dr. Kelemen Béla főispán, elnökök dr. Cicatricis Lajos alispán és dr. Mátéffy Ferenc polgármester, jegyző dr. Csergő Károly vármegyei jegyző. (A szobor 1929-re készült el, de tényleges felállítására csak 1934-ben került sor a Kossuth téren. Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotása.)

Morse-távíró papírszalagos vevőkészüléke 1880 körül. Forrás: www.sci-tech.hu146 éve, 1877. október 16-án megkezdte működését a szentesi távírda.

149 éve, 1874. október 16-án 38 éves korában meghal ifj. Posta János, a Szentesi 48-as Népkör elnöke.

158 éve, 1865. október 16-án megalakult a Szentesi Harmadik Temetkezési Egylet. A tagok száma 1080 fő.

224 éve, 1799. október 16-án született Kugler (Kogler) János (1799-1857) postamester, polgármester.

 

***   ***   ***

2023. október 15.  

Állandó helytörténeti kiállítás a Szentesi Levéltárban. Fotó: Tímár Ferenc33 éve, 1990. október 15-én indult meg a Westel Rádiótelefon kft. szolgáltatása, amely egyben a hazai mobil telefónia kezdetét is jelentette. A Matáv, valamint a US West tulajdonában lévő mobilcég a 450 megahertzes analóg csatornán kezdte meg a szolgáltatást. A korabeli táska méretű mobiltelefonok is láthatók a szentesi Postatörténeti kiállításon. A 60-as előhívószám 2003. június 30-ig működött.

Állandó helytörténeti kiállítás a Szentesi Levéltárban. Fotó: Tímár Ferenc36 éve, 1987. október 15-én a volt vármegyeháza (Kossuth tér 1.) földszinti folyosóján új kiállító terem megnyitására került sor. A „Csongrád megye, Szentes, levéltár” c. állandó levéltári tárlat a legszebb régi dokumentumokkal eleveníti meg a megye, a város és a levéltár történetét. A helytörténeti kiállítás 1988-tól a Tájak-Korok-Múzeumok bélyegző helye. (A kibővített anyag 2006-tól az emeleti részen látható a múzeumi kiállítások sorában: Szentes város évszázadai címen.) *** A Csongrád Megyei Levéltári Napok keretében helytörténeti felolvasóülést tartottak Szentesen a készülő várostörténeti monográfia fejezeteiből. Rózsa Gábor mérnök, Barta Gábor egyetemi tanár és Labádi Lajos levéltáros előadása után, kiosztották az 1986 novemberében meghirdetett „Múltunk, értékeink” c. helytörténeti pályázat díjait. A beadott 15 pályamunka közül első helyezést ért el dr. Kálmán Dezső: A Kálmán család története című munkája.

Szeptemberben még betonozták a medencét. Forrás: Szentesi Élet. 1970A 33 méteres medence és a lelátó madártávlatból. Forrás: www.szentes.hu53 éve, 1970. október 15-én átadták a sportuszoda új medencéjét és lelátóját.

79 éve, 1944. október 15-én a német csapatok megszállták Budapest stratégiai pontjait. *** Horthy Miklós kormányzó a rádióban felolvasott kiáltványban bejelentette, hogy fegyverszünetet kért a Szovjetuniótól.

Az Alföldi Újság fejléce.94 éve, 1929. október 15-én az Alföldi Újság nyilvánosságra hozta, hogy “Közös listával szavaz a megyei és városi választáson a polgárok és munkások szövetsége”. A szentesi Kossuth Lajos pártkörök választási szövetségre léptek a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetével. Létrehoztak egy közös szervet, a Polgárok és Munkások Választási Végrehajtó Bizottságát, mely hivatva volt irányítani a november elején esedékes megyei, majd ezt követően a városi képviselő-testületi választások előkészületeit. Közös programjukban harcot hirdettek az általános, titkos választói jogért, a szólás- és sajtószabadságért, s általában minden emberi és polgári jogért. Előirányozták a közterhek enyhítését, a városi pótadók mérséklését. A munkásságnak és iparosságnak elsősorban munkaalkalom teremtését, a gazdálkodóknak jó utakat, terményeik jobb értékesítését ígérték. A kereskedők érdekeit össze kívánták egyeztetni a gazdaérdekekkel.

Maróczy Géza pályája csúcsán (Deutsche Schachzeitung, 1906 január). Forrás: Wikipédia96 éve, 1927. október 15-én Szentesre látogatott Maróczy Géza sakk-nagymester és a Petőfi Szállóban 38 szentesi sakkozóval szimultánt játszott. (Négyen döntetlent értek el, a többiek vereséget szenvedtek a nagymesterrel szemben.)

98 éve, 1925. október 15-én megalakult a Kistőke-határrészi Olvasókör. Elnöke Novák István; a tagok száma 128 fő.

Zsille Győző (1925-2004) festőművész, grafikus. Fotó: Szélpál István98 éve, 1925. október 15-én Budapesten született Zsille Győző (1925-2005) festő- és grafikusművész, költő, aki Szentesen élt és alkotott. A Képzőművészeti Főiskolán Bortnyik Sándor és Szőnyi István tanítványa. 1945-től kiállítóművész. Munkái a Nemzeti Galériában, köz- és magángyűjteményekben található. Gyűjteményes verseskötete 2002-ben jelent meg Halálvágta címen.

117 éve, 1906. október 15-én az uralkodó kinevezte dr. Kelemen Béla országgyűlési képviselőt Csongrád vármegye és Szeged szabad királyi város főispánjává. (Ünnepélyes beiktatására november 26-án kerül sor Szentesen.)

124 éve, 1899. október 15-én a szentesi szocialisták értekezletet tartottak egy munkásérdekeket szolgáló újság megindítása tárgyában. A pártközpont ellenzését figyelmen kívül hagyva, kimondták a lapalapítást.

156 éve, 1867. október 15-én népszavazást tartottak Szentesen a rendezett tanács visszaállítása kérdésében. (A város 27.500 lakosa közül 1781 főnek volt szavazati joga. A népszavazáson megjelent 790 szavazó közül 786 a rendezett tanács visszaállítása mellett voksolt.)

 

***   ***   ***

2023. október 14.

Választás - logó33 éve, 1990. október 14-én megtartották az önkormányzati választások második fordulóját. A részvételi arány ezúttal 30,65 %-os volt. Az egyéni választókerületekben 14 főt választottak, 13 fő pártlistáról került a képviselő-testületbe: dr. Stern Sándor 52,89 % (FIDESZ-SZDSZ), Bencsik Gábor 25,22 % (FKgP), Gilicze András 57,08 % (független, kisgazda támogatással), Félegyháziné Somogyi Éva 32,40 % (FKgP), Simon Tamásné 38,12 % (FKgP), dr. Kádár József 33,81 % (MDF), dr. Kovalovszki Lajos 42,69 % (SZDSZ-FIDESZ), dr. Kertész Péter 37,41 % (FIDESZ), dr. Gombos András 57,17 % (SZDSZ), Vajda Józsefné 27,44 % (KDNP), Földvári Nagy István 61,65 % (független, kisgazda támogatással), Fodor János 49,66 % (FKgP), Geréby József 74,51 % (SZDSZ-FIDESZ), dr. Drávai Gyula 51,22 % (független, SZDSZ támogatással). -- A pártlistákról bejutott jelöltek: Szirbik Imre (MSZP), Ferwagner Péterné dr. (SZDSZ), László Béla (SZDSZ), dr. László Ferenc (SZDSZ), Szabó Tibor (SZDSZ), Udvarhelyi Gyula (FKgP), dr. Rébeli Szabó Tamás (FKgP), Hevérné Juhász Anikó (FKgP), dr. Pataki Tamás (FKgP), Tedás Zoltán (FIDESZ), Cseuz László (FIDESZ), dr. Nagy István (MDF), Horváth István (KDNP). -- A listás választás alapján a pártokra leadott szavazatok és az elért mandátumok aránya: MSZP 14,90 (15,38), SZDSZ 20,11 (23, 08), FKgP 22,67 (30,77), FIDESZ 14,71 (15,38), MSZMP 4,43 (nincs), MDF 10,06 (7,69), KDNP 5,28 (7,69), Kisiparosok és Kiskereskedők Szövetsége 3,84 (nincs), Agrárszövetség 3,09 (nincs), Városvédő Egyesület 0,91 (nincs). 

Megújult kenyérgyári gépek. Szatmári Imre felvétele a korabeli Szentesi Életből38 éve, 1985. október 14-én befejeződött a kenyérgyár korszerűsítése és általános felújítása, s megkezdődött a próbaüzem. A csehszlovák gyártmányú gáztüzelésű kemencék és a hozzá csatlakozó különféle gépek segítségével a gyár kapacitása napi 120 q kenyér előállítását teszi lehetővé. (A nagy múltú üzemet 2009-ben bezárták.)

103 éve, 1920. október 14-én megalakult a Szentesi Kisgazdák Szövetsége. Ideiglenes elnök Mezei László, jegyző Jószai István.

Az egykori Úri Kaszinó - ma zeneiskola - épülete. Forrás: Szentesi Élet131 éve, 1892. október 14-én elhunyt Farkas Gedeon (1824-1892) ügyvéd, volt nemzetőr százados, városi pénztárnok, főbíró, járásbíró, a Szentesi Kaszinó első elnöke, a helyi Deák-párt elnöke.

139 éve, 1884. október 14-én született dr. Purjesz Béla (1884-1959) orvos, újságíró.

A szentesi főgimnázium épülete 1890 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye.140 éve, 1883. október 14-én megalakult a szentesi gimnazisták Önképző Köre. (A tagok száma 108 fő.)

167 éve, 1856. október 14-én a Károlyi grófok végrehajtási eljárást Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 kezdeményeztek Szentes városa ellen az örökváltsági tartozások törlesztésének elakadása miatt. A Szegedi Cs. Kir. Megyei Törvényszék elrendelte a végrehajtást. (Szentes fellebbezéssel élt.)

175 éve, 1848. október 14-én Nemzetőrök viselete. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 2652 szentesi nemzetőr szállt táborba Müller Lajos és Boros Sámuel vezetésével, s részt vettek a császáriak kezén lévő Arad körülzárásában és ostromában. (A táborban töltött két hét alatt a szentesiek három napig voltak tűzben.)

189 éve, 1834. október 14-én reggel 8 órakor földrengés volt a városban; kár nem keletkezett.

518 éve, 1504. október 14-én Csongrád vármegye alispánja vizsgálódásra küldte ki Ellysi Kery György szolgabírót, aki megállapította, hogy a szentesi lakosok jogtalanul foglaltak földet a hékédi lakosoktól.

 

***   ***   ***

2023. október 13.

Zsoldos Péter (1930-1997) zenei szerkesztő, író, a Magyar Rádió főmunkatársa. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200034 éve, 1989. október 13-án Szentesről közvetítették a Ki nyer ma? c. rádiós zenei rejtvényműsort, valamint a Könyvről könyvért c. irodalmi rejtvényműsort. Író-olvasó találkozót tartottak Zsoldos Péter íróval, zenei szerkesztővel, városunk szülöttével.

39 éve, 1984. október 13-án Szentesen rendezték meg a Munkahelyi Olimpia megyei döntőit kispályás labdarúgás, kézilabda és lövészet sportágakban.

81 éve, 1942. október 13-án elhunyt ifj. Gálfy Sándor (1895-1942) újságíró, a Szentesi Napló belső munkatársa.

A kajáni ásatáson: Csallány Gábor múzeumigazgató, Móricz Zsigmond, Lampel Béla bankigazgató és Böszörményi Jenő ref. lelkész (1935). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200088 éve, 1935. október 13-16. között Móricz Zsigmond író adatgyűjtési szándékkal Szentesen tartózkodott. Móricz Zsigmond portréja egy Szentesen készült üvegnegatíc-felvételről. Forrás: e-Könyvtár Szentes Látogatást tett a vármegyei kórházban dr. Bugyi István igazgató-főorvosnál; órákig időzött a vásárosok között a hetipiacon; a Gazdasági Egyesületben elbeszélgetett a gazdálkodókkal és felkeresett egy sokgyermekes, nyomorban élő kubikos családot. Meglátogatta a múzeumot, s megtekintette a folyamatban lévő kajáni ásatásokat. Gazdag élményanyagából október 26-án előadást tartott a rádióban Az Alföld medencéjében - Szentesi körkép címen. Később a Rátkai családnál tett látogatását örökítette meg A kubikos c. riportjában.

Erdei Mihály (1907-1992) földmunkás-kubikos, képviselő, miniszterhelyettes, Szentes díszpolgára. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1988116 éve, 1907. október 13-án született Erdei Mihály (1907-1992) földmunkás-kubikos, a Szentesi Nemzeti Bizottság elnöke, országgyűlési képviselő, földművelésügyi miniszterhelyettes, Szentes díszpolgára.

125 éve, 1898. október 13-án született Kotvics József (1898-1944) földmunkás, a helyi Földmunkás Szövetség elnöke, városi képviselő, a munkás eszperantista mozgalom szentesi levelezője. 

Simonyi Ernő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000145 éve, 1878. október 13-án Szentesre látogatott Simonyi Ernő országgyűlési képviselő és Helfy Ignác országos 48-as pártvezér. Simonyi köszönetet mondott a személye iránt megnyilvánult bizalomért, de arról továbbra sem nyilatkozott, hogy megtartja-e a szentesi mandátumot,  vagy sem. (Utóbb az országos pártközpont kérésére a debreceni mandátum elfogadása mellett döntött.)

A Knábe Ignác tervezte mór stílusú zsinagóga 1868-72 között épült fel. Fotó: Szentesi Levéltár (1930 körül)Amatőrfilm a zsinagóga ereredi belső teréről (1972) - Forrás: e-Könyvtár Szentes151 éve, 1872. október 13-án ünnepélyesen felavatták a Knábe Ignác által tervezett, romantikus stílusban stílusban épült szentesi zsinagógát. (Az épület 1998 óta a Városi Könyvtárnak ad helyet.)

Nemzetorök viselete 1848-ban. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000175 éve, 1848. október 13-án a szerb felkelők támadást indítottak a Tisza két partján Óbecse, Törökbecse és Nagykikinda elfoglalására. Megtámadták Törökbecsét, amelyet Csuha Antal alezredes és Rohonczy Lipót őrnagy védett 600 Csongrád megyei (köztük szentesi) és 300 becsei nemzetőrrel, valamint 120 Turszky-gyalogossal. Három órán keresztül sikeresen visszaverték a támadásokat, végül az Óbecséről megérkező Damjanich János őrnagy megfutamította a szerb támadókat.

Széchenyi István (1791-1860) Barabás Miklós festményén (1836) - Forrás: www.wikipedia.hu178 éve, 1845. október 13-án a Tisza-szabályozás előkészítése ügyében Szentesre érkezett gróf Széchenyi István és Vásárhelyi Pál   (az általa beszintezett  2 "Fix Punct" A Tisza-szabályozás szintezése: "Fix Punct"-ok a templomokon. Forrás: Szentesi LevéltárA Tisza-szabályozást szintező "Fix Punct"-ok egyike a református nagytemplom hátsó ajtajánál. Fotó: Tímár Ferencegyike a református nagytemplom hátsó ajtajánál ma is látható). Széchenyi a Zöldkoszorú Nagyvendéglőben éjszakázott; Vásárhelyi felkereste Szentesen élő sógornőjét, Sebők Erzsébetet, gyermekei keresztanyját.

 

***   ***   ***

2023. október 12.

Húsz éves a Szentesi Kertbarátok Köre - szerkesztette Király IstvánA Szentesi Kertbarátok Köre megalakulásának emléktáblája (Vígh László, 1990)33 éve, 1990. október 12-én gazdag programmal emlékeztek meg a Szentesi Kertbarátok Köre megalakulásának 20 éves évfordulójáról. Négy megye részvételével Délmagyarországi Kertbarát Találkozót és terménykiállítást rendeztek a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Ugyanitt emléktáblát avattak a Szentesen kertészkedő emberek tiszteletére (Vígh László alkotása). A szentesi kertbarátok húsz darab emlékfát (török mogyoró) ültettek a Klauzál utcai óvoda kertjében a gyermekeknek. A rendezvény során dr. Gyúró Ferenc, a kertbarátok országos elnöke méltatta Király István, a szentesi kertbarátok elnökének érdemeit, átadva neki a Somogyi Imre Emlékplakettet. Ez alkalomból jelent meg a Húsz éves a Szentesi Kertbarátok Köre című kiadvány Király István szerkesztésében

Sárkányrepülő Szatmári Imre felvételén a Szentesi Életben. Forrás: e-Könyvtár Szentes38 éve, 1985. október 12-én az MHSZ Szentes Városi Vezetősége nagysikerű Honvédelmi Napot rendezett a volt repülőtéren. A programban szerepelt kutyabemutató, motoros ügyességi gyakorlat, modellezők bemutatója, hőlégballonok repülése, ejtőernyősök célba ugrása, motoros repülőgépek műrepülése négyes kötelékben, sárkányrepülők és tűzoltók gyakorlata. Az érdeklődők száma megközelítette a 10 ezer főt.

39 éve, 1984. október 12-én a Művelődési Házban került sor Schiffer Pál Földi paradicsom c. új filmjének ősbemutatójára. A vetítés után az érdeklődők ankéton találkozhattak a film alkotóival.

39 éve, 1984. október 12-én levéltáros és helytörténész szakemberek felolvasóülést tartottak Szentes város legújabbkori történetéből.

Balázs Árpád (1937-) Erkel-díjas zeneszerző, Szentes díszpolgára (1988). Forrás: Kurca-parti dallamok - 200144 éve, 1979. október 12-én a Gyermekkönyvtárban találkozót szerveztek Balázs Árpád Erkel-, SZOT- és VIT-díjas zeneszerzővel, városunk jeles szülöttével.

44 éve, 1979. október 12-én levéltári tájkonferenciát tartottak a Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és a Szolnok megyei levéltárosok részvételével.

53  éve, 1970. október 12-én megalakult a Szentesi Kertbarátok Köre. Az alapító tagok száma 32 fő; elnök Király István.

László Béla (1902-1960) gimnáziumi tanár sírja. Fotó: Molnár F. Zoltán, TEAM63 éve, 1960. október 12-én 58 éves korában elhunyt László Béla (1902-1960) gimnáziumi tanár, aki 1941-től tanította a matematikát és fizikát a Horváth Mihály Gimnáziumban

Kéthly Anna (1889-1976) szociáldemokrata politikus, magántisztviselő. Forrás: Szentesi Élet76 éve, 1947. október 12-én Kéthly Anna szociáldemokrata országgyűlési képviselő, a parlament alelnöke beszámoló nagygyűlést tartott Szentesen a Barátság moziban.

76 éve, 1947. október 12-én a Független Ifjúság vekerháti szervezete keresztavató ünnepséget tartott a Veker-csárda előtti téren.

79 éve, 1944. október 12-én Karai Lajos parancsnoksága alatt megalakult a Vörös Őrség, amely rendfenntartó és vagyonvédelmi feladatokat látott el. (Karait utóbb őrszemélyzeti parancsnokká, egyben helyettes rendőrkapitánnyá nevezték ki.) *** A Gazdasági Egyesület Kossuth téri székházában (a mai Bugyi István Gyógyszertár helyén állt) megalakult a Magyar Kommunisták Szentesi Pártja. A mintegy 30 alapító tag Vecseri Bálintot választotta meg a párt titkárává.

93 éve, 1930. október 12-én Békés községben 11 vármegye küldöttei megalakították a Független Kisgazdapártot. Elnök Szijj Bálint, ügyvezető elnök Tildy Zoltán, főtitkár Nagy Ferenc.

Kátai-Pál János (1839–1914) gazdálkodó, városi és megyei képviselő. Forrás: Szentesi Élet110 éve, 1913. október 12-én megalakult az Országos Kossuth Lajos Párt szentesi szervezete. (Elnök: Kátai Pál János, ügyvezető elnök: dr. Lánczi Simon Pál. Az alapítók a betíltott Köztársasági Párt tagjai voltak.)

Zászlószenteslő ünnepség a Népkörben (1911). Forrás: Szentesi Élet111 éve, 1912. október 12-én alispáni javaslatra a belügyminiszter feloszlatta a Szentesi Általános Népkört. (Indok: alapszabály ellenes működés.)

118 éve, 1905. október 12-én Csongrád Vármegye Törvényhatósági Bizottsága csatlakozott a "nemzeti ellenálláshoz", amelynek helyi irányítására 36 fős Alkotmányvédő Bizottságot alakított. A bizottságban Szentes városát 18 fő képviselte.

 

***   ***   ***

2023. október 11.

Részlet az 1989-ben kiadott emlék-képeslapról. Forrás: e-Könyvtár Szentes34 éve, 1989. október 11-én a várossá válás 425 éves évfordulójához kapcsolódva, a Koszta József Múzeumban tudományos ülést tartottak „A feudális kori mezővárosi élet” címen. Ugyanekkor nyílt meg „A félévezredes vásárváros” című állandó helytörténeti kiállítás.

39 éve, 1984. október 11-én a Művelődési és Ifjúsági Házban, a pódiumkabaré keretében fellépett Kern András és Verebes István „Magunktól értetődünk” c. műsorukkal.

44 éve, 1979. október 11-én Fejezetek szülőföldünk múltjából címen helytörténeti előadásokat tartottak a várostörténet jeles kutatói: dr. Barta László, dr. Farkas József, dr. Filep Antal, Gát László, dr. Gyimesi Sándor, dr. Hegedűs Katalin, Takács Edit.

Örkényi Strasszer István (1911–1944) Wolfner Gyula-díjas szobrászművész.. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200079 éve, 1944. október 11-én 33 éves korában Kiskunhalason elhunyt Örkényi Strasszer István (1911–1944) szobrászművész. Gimnáziumi tanulmányait Szentesen végezte. Korán jelentkező tehetségét jelezte, hogy 18 éves korában megnyerte a helyi múzeum Attila-emlékműre hirdetett pályadíját. A Képzőművészeti Főiskolán Sidló Ferenc tanítványa volt. 1935-ben és 1937-ben elnyerte a Szinyei Merse Társaság Tavaszi Szalonjának kitüntetését, 1938-ban pedig a Wolfner-díjat. 1940-ben a Műcsarnok kiállította szobrait. 1944-ben munkaszolgálatosként a fasizmus áldozata lett. Alkotásait a Nemzeti Galéria, a Zsidó Múzeum és a Legújabbkori Történeti Múzeum őrzi. 1969-ben márvány emléktáblát helyeztek el József Attila utcai szülőháza falán.

79 éve, 1944. október 11-én a Földmunkás Szövetség szentesi szervezete ismét megkezdte működését. Taglétszáma néhány hét alatt 1000 fő fölé emelkedett. (Néhány nappal később az építőmunkások szakszervezetében is megkezdődött a mozgalmi élet.)

79 éve, 1944. október 11-én a kormányzó megbízottai Moszkvában aláírták az előzetes fegyver- szüneti megállapodást.

Dr. Szabó András szülész-nőgyógyász főorvos, orvostörténész. Forrás: Szentesi ki kicsoda? 198880 éve, 1943. október 11-én született dr. Szabó András szülész-nőgyógyász főorvos, orvostörténész.

Gróf Klebelsberg Kunó (1875-1932) jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu91 éve, 1932. október 11-én elhunyt gróf Klebelsberg Kuno (1917-1932)  nyugalmazott kultusz-miniszter, Szentes díszpolgára.

96 éve, 1927. október 11-én bérmaútja  egyik állomásaként Szentesre érkezett  Hanauer A. István váci megyéspüspök.

118 éve, 1905. október 11-13. között Szentesen vendégszerepelt Blaha Lujza színművésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja. (A Gyimesi vadvirág és a Menyecskék c. népszínművekben lépett fel.)

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc183 éve, 1840. október 11-én a tisztújítás alkalmával Szabó László uradalmi főügyész négy személyt kandidált a főbírói tisztségre. A nép egyhangú lelkesedéssel Boros Sámuelt választotta meg, aki maga mellé Kugler Jánost kérte fel albírónak. A tizenkét tanácsbeli megválasztása után megválasztották a két jegyzőt: Tóth Istvánt és Vosits Ferencet.

 

***   ***   ***

2023. október 10. 

Ajándék ez a nap - Pogány Judit, Esztergályos Cecília44 éve, 1979. október 10-én a Szabadság Filmszínházban az Ajándék ez a nap című új magyar film ősbemutatójára került sor. Rendező: Gothár Péter, operatőr Koltai Lajos. Szereplők: Esztergályos Cecilia, Pogány Judit, Derzsi János.

44 éve, 1979. október 10-én nyílt napot tartottak a Levéltárban, fogadva az iskolás csoportokat és a felnőtt érdeklődőket.

Dr. Gombos Gyula anaesthesiologus, kardiológus. Forrás: Szentesi Mozaik80 éve, 1943. október 10-én született dr. Gombos Gyula anaesthesiologus, kardiológus, osztályvezető főorvos.

89 éve, 1934. október 10-én megalakult a Malomipari Munkások Országos Szövetségének szentesi csoportja. 

Pap Lajosné Gonda Júlia (1869-1963) a Polgári Leányiskola igazgatója. Forrás: www.szentesinfo.hu/cd/petofi101 éve, 1922. október 10-én megalakult a Szentesi Polgári Leányiskola Ifjúsági Vöröskereszt szervezete. (Elnöke Pap Lajosné Gonda Júlia igazgatónő.)

116 5éve, 1907. október 10-én a szentesi szervezett munkások a hatósági tilalom ellenére tüntető körmenetet tartottak az általános és titkos választójog követelésének hangoztatásával. A rendőrség és csendőrség a menetet feloszlatta; néhány engedetlen munkást, valamint Gálfy Sándor lapszerkesztőt őrizetbe vette. 

Futó Zoltán (1863-1921) református esperes Joó Béla festményén (1908.). Kinagyítható. Forrás: Szentes Nagytemplomi Egyházközség125 éve, 1898. október 10-én Futó Zoltánt a szentesi református egyház lelkészévé választották. (23 éven át, 1921. november 8-án bekövetkezett haláláig Szentesen szolgált.)

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc183 éve, 1840. október 10-én lemondott tisztségéről Boros Sámuel főbíró. Példáját követték az 1837-ben megválasztott tisztviselők, valamint a külső és belső tanács tagjai.

318 éve, 1705. október 10-én Herbeville tábornagy hadaival megszállta Csongrádot, csapatához a rácok is csatlakoztak. A hadműveletekben beállt szünetet a rácok rabló kalandokra fordították. Átkeltek a Tiszán, s Bökény kirablása és felgyújtása után Rác katona. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000) Szentes ellen fordultak. A szentesi lakosok alávetették magukat a sarcolásnak, ezáltal elkerülték a nagyobb pusztítást. A Petrák-krónika feljegyzése szerint a megsarcolt lakosság véres bosszút állt rajtuk. Amikor a rácok gazdag prédával megrakodva vonultak vissza Csongrád felé, a szentesi, bökényi és tési lakosok a tőkei pusztán megtámadták a rác rablókat, s véres összecsapás után egy részüket a Tőke-érbe szorították, a többieket pedig futásra kényszerítették. A levágott rácokat a Kápolnás halom alá temették el, mely halmot ezután Rác-tőkehalomnak neveztek. A krónika leírása szerint a rácok elleni támadást Mokra Mihály bökényi, Pólya Mihály és Dudás György szentesi lakosok vezették.

II. Rákóczi Ferenc 1703-ban kelt védlevele. Repro: Vidovics Ferenc320 éve, 1703. október 10-én Szentes város protekcionális levelet (védlevelet) nyert II. Rákóczi Ferenctől, amely azt bizonyítja, hogy a település felesküdött Rákóczi nagyfejedelem és az általa vezérelt szabadságharc hűségére. Több szentesi beállt a kurucok közé, s részt vettek a fegyveres harcokban. (Rákóczi védlevelét a Szentesi Levéltár őrzi.)

 

***   ***   ***

2023. október 9.

Dorogi Zsigmond, a Magyar Rádió irodalmi műsorainak szerksztője, Szentes díszpolgára (1987)34 éve, 1989. október 9-én a Művelődési és Ifjúsági Házban „Vallomás a szülőföldnek” címmel közönségtalálkozót rendeztek Dorogi Zsigmonddal, a Magyar Rádió irodalmi szerkesztőjével, Szentes díszpolgárával. Rapcsányi László kérdéseire válaszolva, Dorogi Zsigmond beszélt az életútjáról, munkásságáról. A Magyar Rádió által rögzített irodalmi esten közreműködtek: Avar István, Benkő Gyula, Béres Ilona, Endrei Judit, Hámori Ildikó, Lukács Sándor, Oszter Sándor és a Kaláka együttes.

Kováts Károly: Önarckép. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Kováts Károly (1875–1945) festőművész dísz-sírhelye a Kálvária temetőben. Forrás: e-Könyvtár Szentes34 éve, 1989. október 9-én a Helyőrségi Művelődési Otthon Képzőművész Köre exhumáltatta Kováts Károly (1875–1945) festőművész maradványait a megszűntetés alatt álló felsőpárti temetőben. A város díszsírhelyet adományozott a Kálvária temető új ravatalozója mellett. Hamvai fölé György Pál kőfaragó készített méltó síremléket, amelyet Váczi Imre szobrász által megmintázott, Kováts Károlyt ábrázoló dombormű díszít. A síremléket október 9-én Tokácsli Lajos festőművész avatta fel. Ezt követően a Helyőrségi Klubban megnyílt Kováts Károly gyűjteményes emlékkiállítása. Rózsa Gábor összeállításában megjelent a mester alkotásainak katalógusa.

Dr. Nyíri Antal (1907-2000) nyelvészprofesszor. Forrás: http://www.szentesinfo.hu/nyiri_antal/36 éve, 1987. október 9-én a Koszta József Múzeum ligeti épületében megnyílt a „Szentes néprajza” c. állandó kiállítás. Megnyitót mondott dr. Nyíri Antal szentesi származású nyelvészprofesszor.

39 éve, 1984. október 9-én a Városi Könyvtár felnőtt részlege megnyitotta kapuit új helyén, a Magyar Nemzeti Bank szentesi fiókjának volt székházában (Petőfi u. 1.).

44 éve, 1979. október 9-én Hegedüs Géza író rendhagyó irodalmi órát tartott a Közgazdasági Szakközépiskolában.

44 éve, 1979. október 9-én megnyílt Katona István grafikus kiállítása a Helyőrségi Művelődési Otthonban.

58 éve, 1965. október 9-én Szentes és Hajdúböszörmény volt a szereplője a Versengő városok c. népszerű TV-s vetélkedőnek.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet79 éve, 1944. október 9–10 között a szovjet katonai parancsnokság tárgyalásokat folytatott a szentesi lakosok képviselőivel. Ezek eredményeként a városparancsnok, Fjodorov őrnagy, a köztiszteletnek örvendő dr. Négyesi Imre nyugalmazott polgármestert kérte fel a polgári közigazgatás megszervezésére és vezetésére. Hasonló feladattal Csongrád megye alispánjává kinevezte dr. Mátéffy Lászlót. A rendőrség megszervezésével a szolgálattételre jelentkező ifj. Lakos József detektívet bízta meg, felruházva őt a rendőrkapitányi címmel, engedélyezve számára az egyenruha és fegyver viselését.

86 éve, 1937. október 9-én Szentesre látogatott Makláry Károly, a tiszántúli református egyházmegye püspöke.

Udvardi és kossuti Kossuth Ferenc Lajos Ákos (1841–1914) Kossuth Lajos idősebbik fia, politikus, országgyűlési képviselő. Forrás: WikipédiaNagyapponyi gróf dr. Apponyi Albert György (1846–1933.) miniszter, nagybirtokos, az MTA tagja. Forrás: WikipédiaLosonczi báró Bánffy Dezső (1843–1911) főispán, a képviselőház elnöke, miniszterelnök. Forrás: Wikipédia118 éve, 1905. október 9-én Mátéffy Ferenc polgármester Budapesten átadta a szentesi díszpolgári okleveleket az egyesült ellenzék vezéreinek, Kossuth Ferencnek, Apponyi Albertnek és Bánffy Dezsőnek. (Ugron Gábor október 18-án vette át az okmányt.)

Ugron Gábor (1847–1911) politikus. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu119 éve, 1904. október 9-én dr. Molnár Jenő országgyűlési képviselő beszámoló népgyűlést tartott a Kossuth téren. A társaságában lévő Ugron Gábor, a „harcoló ellenzék” vezéregyénisége, Szentes főterén mondta el első tiltakozó beszédét „azon merénylet ellen, melyet Tisza István gróf a parlamenti szólásszabadság ellen intézni akar”. Mindkét szónok kemény bírálatot mondott Tisza miniszterelnöki működéséről, ezen belül a tervezett házszabály-revíziójáról.

121 éve, 1902. október 9-én megindult Szentesen a Függetlenség című újság. (Kiadója és felelős szerkesztője Kecskeméthy Szabó Kálmán.)

128 éve, 1895. október 9-én megalakult a Szentesi Gyorsíró Kör, amely a gimnázium kebelén belül működött. (A tagok száma 47 fő, fővédnök Zolnay Károly igazgató, szakoktató Bóna József gyorsírótanár.)

A Zöldkoszorú vendégfogadó a Petőfi Szálló helyén állt. Forrás: Szentesi Élet129 éve, 1894. október 9-én 59 éves korában Budapesten elhunyt a lengyel származású Rambovszky József (1835–1894) vendéglős, a szentesi Zöldkoszorú vendégfogadó 30 éven át volt bérlője, az első színkör létrehozója, a ligeti vendéglő és gőzfürdő üzemeltetője, a helyi közélet ismert és népszerű tagja. 1887-ben Szegedre költözött, ahol előbb a Fekete Sas Szálló, majd a A szentesi Villanytelep Szilágyi Dezső könyvkereskedő 1919-ben megjelent lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes Hétválasztó étterem bérlője volt. (A szentesi “csoze” szó tőle ered.)

130 éve, 1893. október 9-én Szentes város közgyűlése határozatot hozott az utcai petróleumvilágítás megszűntetéséről és a villanyvilágítás bevezetéséről.

145 éve, 1878. október 9-én elhunyt Babocsay Lajos (1824-1878) főszolgabíró.

 

***   ***   ***

2023. október 8.

Balázs Árpád zeneszerző, városunk szülötte és díszpolgára. 34 éve, 1989. október 8-án Balázs Árpád zeneszerző, városunk szülötte és díszpolgára egy kantátát komponált Szentes várossá válása 425 éves évfordulójának alkalmából. A „Kommentárok Horváth Mihály szavaira” kantáta ajánló címoldala. A „Kommentárok Horváth Mihály szavaira” című zenemű ősbemutatójára az ünnepi tanácsülésen került sor a Bárdos Lajos Vegyeskar és a Lajtha László Zeneiskola tanári kamaraegyüttesének előadásában. Az ősbemutatón vezényelt Nagy János igazgató-karnagy. A kantáta szövegét a szerző Horváth Mihály történetíró-püspök írásaiból válogatta össze, tisztelegve ezzel városunk nagy szülötte előtt.

34 éve, 1989. október 8-án hatályba lépett a tanács rendelete a város címerének és zászlajának megalkotásáról, használatáról. A várossá válás 425. és a felszabadulás 45. évfordulójára rendezett ünnepi tanácsülés felkért szónoka dr. Barta László történész, levéltár-igazgató volt.

Paulikovics István: A Medicináról. Fotó: Szélpál István36 éve, 1987. október 8-án az orvosi rendelőintézet parkjában felavatták Paulikovics Iván A Medicináról című köztéri szobrát.

39 éve, 1984. október 8-án a Hámán Kató Általános Iskola (ma Koszta József ~) előtt leleplezték Fritz Mihály szegedi szobrászművész Testvérek c. bronzszobrát. Avatóbeszédet mondott Hereing Ferenc, a Hazafias Népfront városi titkára.

"Szentes-kupa" repülomodellezo verseny (Cserebökény, 1986) (Sz. I.)45 éve, 1978. október 8-án első alkalommal rendeztek országos versenyt a szentesi repülő modellezők „Szentes Kupa” címen. Az ország különböző helyeiről érkezett versenyzők a FIA kategóriában mérték össze tudásukat.

Az Emlékplakett a korabeli Szentesi Életben.Drahos Istvánné a szentesi szálánvarrott hímzés mestere. Forrás: Szentesi Élet, 196854 éve, 1969. október 8-án első alkalommal osztották ki a kiemelkedő társadalmi munkáért és városfejlesztésért járó „Szentes város fejlesztéséért” elnevezésű emlékplakettet. A díjat a városi tanács alapította az arra érdemes polgárok, intézmények, üzemek, vállalatok kimagasló munkájának elismerésére. Az emlékérmet elsőként kapta meg Drahos István grafikusművész özvegye, a Drahos-terem felavatása alkalmával.

79 éve, 1944. október 8-án az 53. szovjet hadsereg 57. hadtestének 228. Voznyeszenszki lövészhadosztálya, Jeszin őrnagy vezetésével (a 243. hadosztállyal együttműködve), Hódmezővásárhely felől Mindszent–Szentes határában elérték a Tiszát, és ott hídfőt foglalva biztosították ezt a felvonulási szakaszt. Az önálló 18. harckocsi hadtest alakulatai Hódmezővásárhely felől a kora délutáni órákban Szentes határába érkeztek. A felrobbantott Tisza-híd. Forrás: Szentesi Élet. A Vásárhelyi útról rövid ideig lőtték a várost, s miután semmiféle ellenállást nem tapasztaltak, bevonultak Szentesre. *** Az aláaknázott tiszai hidat a hajnali, más források szerint a déli órákban felrobbantották. A robbantást egy magyar zászlósnak és két katonának kellett volna végrehajtania, ők azonban megtagadták azt. A hidat azonban nem sikerült megmenteniük, ugyanis német SS-katonák mindhármukat agyonlőtték, és ők maguk hajtották végre a robbantást.

A Kner Nyomda korabeli báli meghívója.96 éve, 1927. október 8-án tartották meg a Tóth József Színházban a Tiszavidéki Kiállítást záró Alföldi Bálat, mely alkalommal kiosztották a kiállítási díjakat. (Záráskor a kiállítást megtekintő vidéki vendégek száma 13.500 fő.)

Dr. Gilicze Lajos nyugalmazott tisztviselő, jogtanácsos. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198898 éve, 1925. október 8-án született dr. Gilicze Lajos (1925-2012) nyugalmazott tisztviselő, jogtanácsos, 1964-1985 között a Szentes Városi Tanács tagja (vb-titkár), a Magyar Jogász Szövetség csongrád-szentesi szervezetének volt alelnöke.

Az Első Szentesi Kenyérgyár Vecsevi Lajos 1918-ban kiadott lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes112 éve, 1911. október 8-án megalakult az Első Szentesi Kenyérgyár Rt., a város első részvénytársasági alapon szerveződő iparvállalata. (Alapítói: Zsoldos Ferenc mérnök, Bugyi Antal és Farkas Mihály.)

Csúcs Ferenc (1905-1999) - szobrász- és éremmuvész. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000118 éve, 1905. október 8-án született Szentesen Csúcs Ferenc (1905-1999) szobrász és éremművész. A gimnáziumot szülővárosában végezte; művészeti képesítését az Iparművészeti Iskolában és a Képzőművészeti Főiskolán szerezte. 1933–34-ben Balló Ede-ösztöndíjas Rómában. 1957-től a Fadrusz János Alkotó Közösség művészeti vezetője; 1962–72 között a Mezőgazdasági Múzeum restaurátora. 1929-től kiállító művész (Nemzeti Szalon, Műcsarnok). Köztéri szobra és domborműve Budapesten 10, vidéken 9 található. Történelmi és művészeti tárgyú kisplasztikáinak, érmeinek száma kb. 400. Művei a Magyar Nemzeti Galériában, a szentesi Koszta József Múzeumban, valamint külföldön köz- és magángyűjteményekben találhatók.

129 éve, 1894. október 8-án beiktatták Csongrád vármegye új főispánját, dr. Vadnay Andort.

Munkácsy Mihály: Honfoglalás. Forrás: www.mek.hu132 éve, 1891. október 8-án Szentesre érkezett Munkácsy Mihály festőművész, aki a Honfoglalás c. festményéhez gyűjtött jellegzetes magyar arcokat. (Október 11-ig tartózkodott a városban, közben ellátogatott Csongrádra és Szegvárra is.)

139 éve, 1884. október 8-án elhunyt Medgyaszay Károly (1815-1884) vásárhelyi ügyész, megyei árvaszéki elnök

158 éve, 1865. október 8-án országgyűlési képviselő-jelölő gyűléseket tartottak Szentesen. Az "alkotmányos párt" Oroszi Miklóst, az ellenpárt Boros Sámuelt kiáltotta ki jelöltjének.

 

***   ***   ***

2023. október 7.

33 éve, 1990. október 7-én Rózsa Gábor mérnök-muzeológus kezdeményezésére megalakult a Szentesi Szépmíves Céh, amelynek Csúcs Ferenc 85 éves szobrászművész lett a tiszteletbeli atyamestere, Tokácsli Lajos 75 éves festőművész pedig a céhmestere. A művészetpártoló társaság célja a város művészeinek támogatása, az alkotások értékmegőrző propagálása.

Az MSZP korábbi logója. Forrás: Wikipédia34 éve, 1989. október 7-én az MSZMP országos kongresszusán kimondták egy új párt megalakulását Magyar Szocialista Párt néven. A kongresszus után megkezdődött a párttagok átigazolása az új pártba. Szentesen is számos tagtoborzó összejövetelt szerveztek.

Nagy János zeneiskola-igazgató, karnagy, Szentes díszpolgára. Fotó: Szentesi Élet35 éve, 1988. október 7-én a szentesi zenei élet fejlesztéséért Alkotói-díjat kapott Nagy János zenetanár, karnagy, a zeneiskola igazgatója.

Katona Kiss Ferenc önarcképe (1942)35 éve, 1988. október 7-én a Városi Galériában megnyílt Katona Kiss Ferenc szentesi festőművész kiállítása. A tárlatot megnyitotta Tóth Attila művészettörténész.

42 éve, 1981. október 7-én dr. Hadzsy János (1851–1903) orvos születésének 130 éves évfordulójának tiszteletére a jugoszláviai testvérváros, Topolya polgárai emléktáblát helyeztek el a nagy humanista szentesi szülőházának falán. (Ady Endre u. 10.)

Gallasz Béla (1901-1960) sakkozó, edző, sportszervező: Forrás: Szentesi Mozaik44 éve, 1979. október 7-én a Sportszállóban megrendezték a Gallasz Béla sakk emlékversenyt.

"Szentes-kupa" repülomodellezo verseny (Cserebökény, 1986) (Sz. I.)44 éve, 1979. október 7-én „Szentes Kupa” elnevezéssel országos repülőmodellező versenyre került sor a cserebökényi lőtéren. A felnőttek mezőnyében 57-en, az ifjúságiak közül 62-en indultak az ország minden részéről, valamint Bácskatopolyáról.

44 éve, 1979. október 7-én a Magyar Autóklub és a Közlekedésbiztonsági Tanács szervezésében országos autóversenyt rendeztek. Útvonal: Szegvár - Mindszent - Baks - Csanytelek - Csongrád - Szentes.

45 éve, 1978. október 7-én emlékkiállítás nyílt a Kisiparosok Országos Szövetsége (KIOSZ) szentesi szervezete megalakulásának 30. évfordulója tiszteletére. A levéltári dokumentumokból és kisipari termékekből rendezett kiállítást Kovács Ferenc, a KIOSZ helyi szervezetének titkára nyitotta meg.

119 éve, 1904. október 7-én Tisza István nyílt levélben értesítette biharugrai választóit, hogy szigorítani kívánja a házszabályokat. (Az ún. ugrai levél.)

Török János (1898-1982) földmunkás-kubikos, polgármester, Szentes díszpolgára. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000125 éve, 1898. október 7-én született Török János (1898-1982) földmunkás-kubikos, szakszervezeti vezető, Szentes 1949-1950 közötti polgármestere, a város díszpolgára.

152 éve, 1871. október 7-én a Királyi Ítélőtábla Oroszi Miklóst és Talányi Jánost valamennyi vádpont alól felmentette.

Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000154 éve, 1869. október 7-én az óvás ellenére megtartották a polgármester-választást. A városi képviselő-testület kétfordulós választással, rendkívül szoros eredménnyel, Ónodi Sándor ügyvéd ellenében Stammer Sándor volt császári királyi hivatalnokot választotta Szentes város polgármesterévé.

209 éve, 1814. október 7-én született Kosztka Károly (1814-1887) mérnök, feltaláló.

255 éve, 1768. október 7-én Bécsben született gróf Károlyi József (1768–1803), Szentes későbbi földesura.

 

***   ***   ***

2023. október 6.

34 éve, 1989. október 6-án a Tóth József Színházteremben Bárdos Lajos (1899–1986) zeneszerző és zenetudós születésének 90. évfordulója tiszteletére emlék- hangversenyt rendeztek a csornai Bárdos Lajos Vegyeskar, az orosházi Madrigál Kórus és a Szentes és Vidéke Áfész Bárdos Lajos Vegyeskara közreműködésével.

Koszta József (1861–1949) festőművész, a szentesi tanyai táj és életmód világhírű megörökítője. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200044 éve, 1979. október 6-án a ligetben teniszversenyt, a sportpályán országos atlétikai dobóversenyt tartottak. *** Ünnepi emlékülést tartottak Koszta József festőművész halálának 30. évfordulója alkalmából, majd megkoszorúzták a Koszta-emlékművet és emléktáblát.

45 éve, 1978. október 6-án a Szentesi Kulturális Hét keretében a Városi Galériában megnyílt a „Magyar csendéletfestészet a XIX–XX. században” c. kiállítás. A korszak legjelentősebb festőinek alkotásait bemutató tárlatot dr. Pogány Ö. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója nyitotta meg. Este a színházteremben Keresztury Dezső költő és műfordító szerzői estjére került sor, amelyet a Magyar Rádió is közvetített. A műsor szerkesztője Dorogi Zsigmond, a MR osztályvezetője, városunk szülötte.

Az AFIT Autójavító Vállalat logója. Forrás: www.vaskapu.hu51 éve, 1972. október 6-án átadták Szentesen az AFIT Autójavító Vállalat Szentesi Üzemegységét.

52 éve, 1971. október 6-án Szentesen vendégszerepelt Máté Péter táncdalénekes.

54 éve, 1969. október 6-án elhunyt Kovács János (1914-1969) kőműves.

66 éve, 1957. október 6-án megtartották a Szentes járási-városi munkásőr zászlóalj zászlóavató ünnepségét. Az alakulat utóbb a románok által 1919-ben kivégzett szentesi munkásmozgalmi mártír, Árvai Bálint nevét vette fel.

79 éve, 1944. október 6–7 között az esti órákban a szovjet csapatok Kunszentmárton felől elérték a város észak-északnyugati határát. *** A város közigazgatási tisztviselői október 7-én hajnali 4–5 óra között kapták meg a távozásra való felszólítást. A hivatalnokok ezen az éjszakán már a plakátos hirdetmények hatására a városházán voltak. A polgármester utasítására a már korábban előkészített iratokon kívül becsomagolták a városi pénztár páncélszekrényben őrzött pénzét és egyéb értékkészletet, valamint a más hivatalokban őrzött pénzeket és takarékbetétkönyveket. A felrobbantott Tisza-híd. Forrás: Szentesi Élet. Ezek értéke összesen mintegy 900000 pengő lehetett. A délután folyamán indították el Szentesről azt a vasúti szerelvényt, amely utolsóként haladt át a szentes–csongrádi Tisza-hídon. *** Dr. Molnár Imre főispán-kormánybiztos – az 5. honvédkerületi parancsnoksággal egyetértésben – elrendelte a város önkéntes kiürítését. Az erről szóló hirdetményeket október 7-én a hajnali órákban ragasztották ki, melyeken a kormánybiztos közölte, hogy a hatóságok a lakosság meneküléséhez semmiféle segítséget (jármű, szállítási eszköz) nem tudnak biztosítani. E rendelkezés még azt hangsúlyozta, hogy a tisztviselői kar a helyén marad. Október 7-én a kora reggeli órákban elhagyták a várost a még itt lévő katonai intézmények, parancsnokságok; elköltöztették a német katonai kórházat; távoztak a karhatalmi alakulatok (csendőrség, rendőrség), valamint a tűzoltóság állománya is.

Kilott harcjármu Szentes határában.79 éve, 1944. október 6-án az esti órákban néhány szovjet bombázó repülőgép jelent meg Szentes légterében. A város térségében 8–10 bombát dobtak le; jelentősebb anyagi kár nem keletkezett. *** A németek a Tisza vonalának védelmét követelték a magyaroktól. A 3. magyar hadsereg parancsnokságának sikerült is a csapatok zömét a Tisza mögé visszavonni. A magyar erők Szentestől viszonylag távol, a Tisza jobb partján Csongrád és Mindszent térségében foglalták el állásaikat. (A szovjet alakulatok az elkövetkező napokban súlyos harcokat vívtak ezekkel a csapatokkal a tiszai átkelőhelyek megszerzéséért.) *** A 2. Ukrán Front hadműveletei Magyarországon, 1944-45. Forrás: WikipédiaA 2. Ukrán Front csapatai megkezdték a hadműveletet a Tiszántúl elfoglalására. Térségünkben a Managarov tábornok vezette 53. hadsereg alakulatai támadtak: a 27. lövészhadtest Hódmezővásárhely–Szarvas– Törökszentmiklós, az 57. lövészhadtest Hódmezővásárhely–Mindszent irányába nyomult előre. Az 53. hadsereggel együttműködve, de önálló alakulatként támadt Orosháza–Kunszentmárton–Szentes irányába a 18. harckocsi hadtest, parancsnoka Govorunyenko őrnagy volt. A támadás első napján a 3. magyar hadsereg védelmi vonalát kb. 100 km-es szélességben és 40 km-es mélységben áttörték. A 23. magyar tábori gyaloghadosztály erői Szegedre vonultak vissza, a 8. tábori póthadosztály egységei Hódmezővásárhely–Mindszent–Szentes határába húzódtak.

Gömbös Gyula miniszterelnök, Szentes díszpolgára (1933)87 éve, 1936. október 6-án Münchenben meghalt Gömbös Gyula miniszterelnök; kormánya benyújtotta lemondását. A kormányzó Darányi Kálmánt bízta meg kormányalakítással.

122 éve, 1901. október 6-án országgyűlési képviselőválasztást tartottak Szentesen. A négy jelölt közül egyik sem szerzett abszolút többséget, ezért pótválasztás kiírására került sor. A szavazatok jelöltek közötti megoszlása a következőképp alakult: Molnár Jenő 757, Tasnády Antal 570, Mérey Lajos 149, Mezőfi Vilmos 46.

135 éve, 1888. október 6-án 56 éves korában meghalt Beke Kálmán (1832-1888), a szentesi járás rettegett csendbiztosa, utóbb ármentesítési gátfelügyelő.

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök. Forrás: WikipédiaAz aradi 13. Forrás: www.honvedelem.hu174 éve, 1849. október 6-án Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos volt miniszterelnököt, Aradon pedig a honvéd sereg 12 tábornokát és egy ezredesét.

 

***   ***   ***

 

 

2023. október 5.

38 éve, 1985. október 5-én a Koszta József Múzeumban megnyitották az újonnan kialakított állandó tárlatot, a Koszta József Termet. Megnyitót mondott dr. Szuromi Pál művészeti író. Ugyancsak átadták az Irániak és a germánok a Dél-Alföldön c. állandó régészeti kiállítást.

Dorogi Zsigmond, a Magyar Rádió irodalmi műsorainak szerksztője, Szentes díszpolgára (1987)39 éve, 1984. október 5-én a Tóth József Színházteremben ünnepi irodalmi estet tartottak Virágok hatalma címmel, amelyet a szentesi születésű Dorogi Zsigmond rendezett, s a Magyar Rádió is közvetített. Közreműködtek: Bálint András, Benkő Gyula, Hajas Ilona, Havas Judit, Kertész Péter, Kohut Magda, Nagy Attila és Váradi Hédi színművészek. *** Sima Ferenc és Sima László arcképe a róluk szóló könyv borítójárólA Városi Galéria kistermében levéltári dokumentumkiállítás nyílt Sima Ferenc és Sima László életéről és munkásságáról. *** Alföldi táj címen reprezentatív képzőművészeti tárlat nyílt a Városi Galériában a Magyar Nemzeti Galéria anyagából. *** A Helyőrségi Művelődési Otthonban fotókiállítás nyílt Szentes 40 éves fejlődéséről. A kiállítást rendezte Szatmári Imre fotóművész; megnyitotta Labádi Sándor városi párttitkár. *** V. P. Tolsztüb. F. Sz. Akopján és V. F. (iolubkov 40 év után újra Szentesen. Forrás: Szentesi ÉletÜnnepi tanácsülést tartottak Szentes felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére. A meghívott vendégek között helyet foglaltak a 2. Ukrán Front egykori katonái (Golubkov V. P., Akopján J. Sz., Muszatyenkó A. Ty. és Tolsztüh V. P.), akik 1944. október 8-án részt vettek a város felszabadításában. Ünnepi beszédet mondott Dóczi Gábor tanácselnök.

A Szentesi Hét programja a Szentesi Élet hasábjain.44 éve, 1979. október 5-14 között rendkívül gazdag programmal lezajlott a Szentesi Hét rendezvénysorozata. Képzőművészeti, múzeumi kiállításokat, ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági termékbemutatókat, színházi előadásokat tekinthetett meg a városi közönség. Ezek mellett tudományos előadások és sportrendezvények színesítették a programot.

44 éve, 1979. október 5-én a Városi Galériában megnyílt az Életképfestészetünk a XIX-XX. században c. tárlat. Megnyitót mondott dr. Pogány Ö. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója. *** A Szentei Hét ünnepi megnyitója az Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában volt, ahol ipari kiállítást is láthattak a megjelentek. Ugyancsak ekkor nyílt meg a volt megyeháza dísztermében a városi és megyei kereskedelmi vállalatok termékbemutatója.

Drahos István (1895-1968) grafikus, az exlibris művésze. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200054 éve, 1969. október 5-én a Koszta József Múzeum József Attila utcai épületében felavatták a Drahos-termet, amely Drahos István (1895-1968) grafikusművész gyűjteményes munkáit mutatja be.

64 éve, 1959. október 5-én elhunyt Magasházy László (1879-1959) tábornok.

93 éve, 1930. október 5-én a szentesi kisgazda pártkörök Bálint József által vezetett része gazdagyűlést tartott a városházán. Megerősítették ellenzéki álláspontjukat, s pontokba szedték a kormány politikájával szembeni észrevételeiket.

Kádár Ferenc ny. református esperes. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199697 éve, 1926. október 5-én Hódmezővásárhelyen született Kádár Ferenc (1926-2010) ny. református lelkész, hitoktató, egyházi író, 1982-től a Szentes-Központi Református Egyházközség lelkésze, 1990-től a Csongrádi Református Egyházmegye esperese, egyházmegyei tanácsbíró.

Dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) tanár, történész, az MTA tagja, főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200098 éve, 1925. október 5-én 87 éves korában Budapesten elhunyt dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) történetíró, országgyűlési képviselő, Csongrád vármegye 1889-1892 közötti főispánja, utóbb közoktatásügyi államtitkár, belső titkos tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. (1897-1900 között három kötetben megírta Csongrád vármegye történetét. Zsilinszky Mihály: Csongrádvármegye története. Forrás: axioart.huA szentesi megyeháza közgyűlési termében 1902-ben leleplezett portréja ma a levéltárban látható; Both Menyhért festőművész alkotása.)

101 éve, 1922. október 5-én dr. Csúcs Jánost beiktatták Csongrád vármegye főispáni hivatalába.

147 éve, 1876. október 5-én Csongrádmegyei Közlöny címen gazdászati, ipari, kereskedelmi, társaséleti- és szépirodalmi hetilap indult Szentesen. (Felelős szerkesztő és kiadó: Honthy László. A lap néhány szám után, november 16-án megszűnt.)

 

***   ***   ***

2023. október 4. 

 Záray Márta  és Vámosi János. Forrás: http://blog.xfree.hu/ 34 éve, 1989. október 4-én Szentesen vendégszerepelt a népszerű énekes házaspár, Záray Márta és Vámosi János. Meghívott vendégek voltak Boncz Géza és Forgács Gábor.

37 éve, 1986. október 4-én nemzetközi bélyegkiállítás nyílt a Városi Galériában. Négy város – Zenta, Temesvár, Hódmezővásárhely, Szentes – mintegy 30 filatelistája mutatta be gyűjteményének legértékesebb darabjait. A rendhagyó tárlatot Kiss Ernő, a MABEOSZ főtitkára nyitotta meg.

Szabó Gyula Jászai Mari-díjas színművész. Forrás: http://mivanma.postr.hu/40 éve, 1983. október 4-én Szabó Gyula Jászai Mari-díjas színművész önálló estet tartott a Művelődési és Ifjúsági Ház pódiumtermében.

54 éve, 1969. október 4-5 között megtartották a szentesi születésű, de a városból elszármazott szentesiek első baráti találkozóját. Utóbb ebből a kezdeményezésből nőtt ki a ma is működő Budapesten Élő Szentesiek Baráti Köre.

87 éve, 1936. október 4-én megalakult a Baross Szövetség szentesi fiókja.

Gróf Klebelsberg Kunó (1875–1932) miniszter, az MTA tagja. Forrás: www.bibl.u-szeged.hu, www.mek.oszk.huA Tiszavidéki Kiállítás útmutatója. Forrás: e-Könyvtár Szentes96 éve, 1927. október 4-én gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter és dr. Bud János pénzügyminiszter ünnepélyes keretek között átvették Szentes díszpolgári oklevelét. (Gróf Bethlen István miniszterelnöknek küldöttségileg adták át az oklevelet.) A miniszterek megtekintették a Tiszavidéki Kiállítást.

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi Élet127 éve, 1896. október 4-én a Szentesi Függetlenségi és 48-as Párt Sima Ferencet választotta országgyűlési képviselőjelöltjévé.

134 éve, 1889. október 4-én Mezei Pál kiséri polgár, aki a Szentháromság szobor költségeihez is bőkezűen hozzájárult, újabban az Üdvözítő keresztútját ábrázoló 14 darab képpel ajándékozta meg a katolikus templomot, amelyek 475 forintjába kerültek.

A Szent Anna római katolikus templom Angster-orgonája. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve134 éve, 1889. október 4-én a Szentesi Lap hírül adta, hogy a katolikus egyház által a pécsi Angster orgonakészítő cégnél megrendelt új orgona elkészült, és megérkezett a városba. A felállítás munkálatait a vállalkozó személyesen irányítja.

Oroszi Miklós (1822-1892), polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000154 éve, 1869. október 4-én Oroszi Miklós felfüggesztett polgármester megjelent a városi képviselő-testület ülésén és óvást emelt a polgármesteri állás tervezett betöltése ellen. Meszéna István (1825-1881) 48-as honvéd alezredes. Forrás: Szentesi Élet A képviselők többsége a polgármester-választás elhalasztása mellett foglalt állást.

198 éve, 1825. október 4-én született Szentesen Meszéna István (1825-1881) volt 48-as honvéd alezredes, 1867-68-ban kereskedelmi államtitkár, 1869-től alezredes, majd ezredes.

 

***   ***   ***

2023. október 3. 

70 éve, 1953. október 3-án elhunyt Lovászy Károly (1887-1952) költő, író, újságíró, lapszerkesztő, Szentes szülötte.

Hóman Bálint (1885-1951) történetíró, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, az MTA tagja. Forrás: www.sulinet.hu, www.mek.oszk.hu85 éve, 1938. október 3-án rokonlátogatásra Szentesre érkezett Hóman Bálint kultuszminiszter.

Dr. Boros Ferenc (1929-1998) c. egyetemi tanár, geográfus. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198894 éve, 1929. október 3-án született dr. Boros Ferenc (1929-1998) c. egyetemi tanár, geográfus, városunk szülötte.

96 éve, 1927. október 3-án a Tiszavidéki Kiállítás keretében nagyszabású gazdagyűlést tartottak a Kossuth téren, amelyen Mayer János földművelésügyi miniszter ismertette munkatervét. 

A Tiszavidéki Kiállítás útmutatója. Forrás: e-Könyvtár SzentesGróf Klebelsberg Kunó (1875–1932) miniszter, az MTA tagja. Forrás: www.bibl.u-szeged.hu, www.mek.oszk.hu96 éve, 1927. október 3-án az este folyamán Szentesre érkezett gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter.

96 éve, 1927. október 3-án értekezletet tartottak az alföldi gabonakereskedők, és megalakították a Tiszavidéki Gabonakereskedők Egyesületét.

96 éve, 1927. október 3-án a városháza közgyűlési termében dr. Cicatricis Lajos (1862-1953). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000megtartották a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara tanyai kongresszusát.

114 éve, 1909. október 3-án Szentes székhellyel megalakult a Csongrád Vármegyei Tűzoltó Szövetség. (Elnök: dr. Cicatricis Lajos alispán; alelnök: Tolnafy Béla jegyző.)

123 éve, 1900. október 3-án váratlanul elhunyt Bóna Sándor (1854-1900) katolikus népiskolai tanító, gimnáziumi tornatanár, aki 20 éven át működött Szentesen.

 

***   ***   ***

2023. október 2. 

Nádor István: Megy e a megye? c. kötetének borítója. Forrás: www.vatera.hu34 éve, 1989. október 2-án a Városi Könyvtárban rendezték meg Nádor István: Megy e a megye? c. kötetének könyvpremierjét, amelyen részt vett Kovács András filmrendező is. A szatirikus hangvételű könyv karikatúráit Brenner György készítette, akinek kiállítása nyílt a könyvtárban. Az est házigazdája dr. Tráser László egyetemi adjunktus volt.

A Magyar Reklámszövetség logója. Forrás: http://www.mrsz.hu/44 éve, 1979. október 2-5 között zajlott a kirakatrendezők versenye Szentesen. A városi tanács és a Magyar Reklámszövetség szervezésében országos minősítő kirakatversenyt rendeztek, amelyre 17 kirakatrendező érkezett városunkba. Három kategóriában (élelmiszer, ruházati és vegyes iparcikk) lehetett pályázni. A versenykirakatokat két hétig láthatták a város lakói. A szakemberekből álló zsűri október 5-én hirdetett eredményt: élelmiszer kategóriában Zentai Kálmán, a ruházati kategóriában Rágyánszky Katalin, a vegyesipari termékeknél Gréczi Sándor lett a győztes. Szentes város különdíját Berkeczné Major Anna Edit, a reklámszövetség különdíját Magyar Sándor nyerte el.

Papp Imre (1900-1973) földműves, néprajzi gyűjtő, a „tanyavilág tudósa”. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000A parasztember élete Szentes tanyavilágában című könyv borítója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200050 éve, 1973. október 2-án elhunyt Papp Imre (1900-1973) földműves, néprajzi gyűjtő. Értékes kéziratos hagyatékát a Koszta József Múzeum, a Szentesi Levéltár és a Móra Ferenc Múzeum őrzi. (Válogatott néprajzi írásai 1982-ben A parasztember élete Szentes tanyavilágában címen jelent meg. 2008 őszén újabb munkája került kiadásra, a helyi múzeum és Mód László néprajzkutató gondozásában.)

87 éve, 1936. október 2-án megtartották a Négyesi Imre lemondása folytán esedékessé vált polgármester-választást. Az állásra 12-en nyújtottak be pályázatot, de időközben hatan visszaléptek. Végül két jelölt között – Dr. Kanász Nagy Sándor (1888-1967) ügyvéd, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000dr. Kanász Nagy Sándor és dr. Kréter Kálmán – került sor a szavazásra, amelynek eredményeként 57:33 szavazati aránnyal dr. Kanász Nagy Sándor került ki győztesen. A megválasztott új polgármester a tisztújítószék előtt letette a hivatali esküt. (A korszak hátralévő részében, 1944. október 8-ig dr. Kanász Nagy Sándor viselte a polgármesteri tisztséget.)

96 éve, 1927. október 2-án a Tiszavidéki Kiállítás megtekintésére Szentesre érkezett Horthy Miklós kormányzó, aki részt vett a Csongrád megyei leventék zászlóavató ünnepségén is.

Vajda Imre (1885-1952) földmunkás, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 102 éve, 1921. október 2-án országos földmunkás kongresszust tartottak Szentesen, amelyen 22 vidéki csoport küldöttsége vett részt. A tanácskozás eredményeként december elején megalakult a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének első vidéki titkársága, melyhez a tiszántúli megyék tartoztak Szentes központtal. A körzet titkára Vajda Imre szentesi földmunkás lett. (Szentest ekkoriban kezdték "kubikos fővárosnak" nevezni.)

Békefi Antal (1859-1907) író, újságíró. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000116 éve, 1907. október 2-án elhunyt Békefi Antal (1859-1907) író, újságíró, a Szegedi Napló szerkesztője, a Dugonics Társaság alapító tagja, majd főtitkára, a Vidéki Hírlapírók Szövetségének alelnöke, Szentes szülötte. 

A szentesi Villanytelep Szilágyi Dezső könyvkereskedő 1919-ben megjelent lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes121 éve, 1902. október 2-től általánossá vált a villany- világítás használata Szentesen. (A villanytelep átadásával a korábbi 550 db petróleumlámpa helyett 600 db izzólámpa és 12 db ívlámpa világította meg a város utcáit és köztereit.)

127 éve, 1896. október 2-án a Várkonyi István által indított Földmívelő című munkáslap közölte Békési Imre szentesi földmunkás “Szervezkedjünk!” c. cikkét, amelyben sürgette a földmunkás szakszervezetek megalakítását.

Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Dr. Filó Tihamér szentesi főjegyző. Forrás: Szentesi Élet133 éve, 1890. október 2-án éjjel dr. Filó Tihamér szentesi főjegyző macskazenét szervezett Stammer Sándor alispánnak, tiltakozásul a megyei túlkapások ellen. A megyei vezetés ellene is fegyelmi eljárást indított nyilvános botrányokozás címen.

Horváth Ferenc képviselő aláírása 1849. április 26-án Debrecenben kelt levelén. Forrás: Szentesi Levéltár158 éve, 1865. október 2-án az 1861-ben megválasztott Szentes városi képviselő-testület ülést tartott az országgyűlési választások előkészítése tárgyában. A 14 tagú központi választmány elnökévé Horváth Ferenc volt 1848. évi országgyűlési képviselőt választották.

A templom-építés részletei - Kiss Bálint kézírása az Ekklézsia-történet oldalain. 212 éve, 1811. október 2-án a tető alá került, félig kész, vakolatlan főtéri református nagytemplomban megtartották az első istentiszteletet.

   

***   ***   ***

2023. október 1. 

Az MDF címere. Forrás: Wikipédia34 éve, 1989. október 1-jén az MDF szentesi szervezete irodát nyitott a Művelődési és Ifjúsági házban.

51 éve, 1972. október 1-jén megkezdte működését a Társadalmi Ünnepeket és Szertartásokat Szervező Iroda.

Munkásnő a Ruhagyárból. Forrás: délmagyar.hu55 éve, 1968. október 1-jén a Szentesi Ruhagyár – a városi üzemek közül elsőként – áttért a 48 órás munkahétről a 44 órás heti munkaidőre. (A Kontakta és a Baromfifeldolgozó Vállalat a következő év januárjától vezette be az új munkarendet.)

74 éve, 1949. október 1-jén a városban befejeződött a 10-nél több munkást foglalkoztató üzemek állami tulajdonba vétele.

79 éve, 1944. október 1-jén hatóságilag elrendelték, hogy a szentes–szarvasi határrészről az állatállományt a gazdák hajtsák át a Tisza jobb partjára, a csongrád–bokrosi közlegelőkre.

Balázs Árpád (1937-) Erkel-díjas zeneszerző, Szentes díszpolgára (1988). Forrás: Kurca-parti dallamok - 200186 éve, 1937. október 1-jén született Balázs Árpád Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Erkel-díjas zeneszerző, érdemes művész, Szentes díszpolgára

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200091 éve, 1932. október 1-jén a kormányzó igazságügy-miniszterré nevezte ki dr. Lázár Andort, Szentes országgyűlési képviselőjét. (Miniszteri tisztségét 1938 márciusáig viselte.)

96 éve, 1927. október 1-jén megnyílt Szentesen a Tiszavidéki Mezőgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Kulturális Kiállítás, amelynek helyszínei voltak: a Gimnázium, a Polgári Leányiskola (ma Petőfi S. Ált. Isk.) és a Központi Katolikus Népiskola valamennyi terme és udvara, a Megyeháza közgyűlési terme, a Múzeum, valamint a Széchenyi-liget mögötti városi kert. Megnyitó beszédet mondott Mayer János földművelésügyi miniszter. (A kiállításra leutazott Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszter.)

103 éve, 1920. október 1-jén Szentesre látogatott dr. Vass József közélelmezési miniszter.

112 éve, 1911. október 1-jén Csúcs Lajost az I. 48-as Népkör elnökévé választották.

Dr. Bodor Antal: Vadászerdő telepes község monográfiája (1907) - e-Könyvtár Szentes131 éve, 1891. október 1–3 között a Temes vármegyei Vadászerdőre települő szentesi családok aláírták a telepítési okmányokat. A telepítés 133 családot érintett, összesen 768 fővel, akik Újszentesnek nevezték el új lakhelyüket. (A falu román neve utóbb Dumbraviţa lett.)

Kulinyi Zsigmond (1854-1905) hírlapíró, lapszerkesztő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000148 éve, 1875. október 1-jén a szentesi születésű Kulinyi Zsigmond, a Szegedi Híradó munkatársa vette át a Szentesi Lap szerkesztését. (Egy évvel később leköszönt állásáról. 1878-ban a Szegedi Napló főmunkatársa, majd 1884-től felelős szerkesztője lett.) 

150 éve, 1873. október 1-jén a Kereszt utcában ünnepélyesen felavatták a Kiséri református elemi iskolát a többségében katolikusok által lakott városrészben. A ma Farkas Antal utca 11. alatt álló épület felekezeti iskola volt az 1948-as államosításig. 1955-től napjainkig óvoda működik benne.

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc172 éve, 1851. október 1-jén a Pesti Cs. Kir. Haditörvényszék felségárulás címén teljes vagyonelkobzásra és kötél általi halálra ítélte Boros Sámuelt, Szentes szabadságharc alatti polgármesterét. (Az ítéletet utóbb kegyelemből 4 évi várfogságra változtatták, amelyet a josefstadti börtönben töltött le.)

Emléktábla Boros Sámuel egykori házának a falán. (Hajdú Lajos u. 1.)Kossuth Lajost 1869. márciusában közfelkiáltással Szentes országgyűlési képviselőjévé választották. Forrás: Szentesi Élet175 éve, 1848. október 1-jén délután Szentesre érkezett Kossuth Lajos teljhatalmú országos népfölkelési biztos, és nagyhatású toborzó beszédet tartott a város főterén.  Hívó szavára 554 szentesi jelentkezett népfölkelőnek. Másnap életbe léptette a rendkívüli állapotot; a népfölkelők katonai parancsnokául kinevezte Müller Lajos őrnagyot, polgári biztosául pedig Boros Sámuel főbírót. (Kíséretében volt Jókai Mór, Egressy Gábor és Csernátony Lajos. Az éjszakát Boros Sámuel házában töltötte, a mai Hajdú Lajos u. 1. sz. alatt.)

201 éve, 1821. október 1-jén katonaság szállta meg Szentest, s megkezdte az adók erőszakos behajtását. (A katonai egzekúció közel egy hónapig tartott.)

 

 

  2023. október további évfordulói  

 

35 éve, 1988 októberében a Kontavill (Kontakta) 25 éves jubileumára ifj. Szabics Ferenc jeles fafaragó, a gyár dolgozója, emlékoszlopot készített, amelyet a szabadidőközpont melletti területen helyeztek el.

35 éve, 1988 októberében a „Tiszta, virágos Szentesért” elnevezésű környezetvédelmi és településtisztasági versenyt és az azzal járó 500 ezer forintot a Hékéd nevű városrész nyerte meg.

36 éve, 1987 októberében a „Tiszta, virágos Szentesért” elnevezésű településtisztasági és környezetvédelmi versenyt, s az ezzel járó 500 ezer forintot a Kisér városrész nyerte meg.

37 éve, 1986 októberében a Városi Könyvtár kiadásában és Bodrits István könyvtáros szerkesztésében megjelent az Életrajzi évfordulók Szentes’86. c. kiadvány, amelynek illusztrációit Berkecz István készítette.

37 éve, 1986 októberében megjelent Barta László-Labádi Lajos: Boros Sámuel c. munkája.

37 éve, 1986 októberében megjelent a Tanulmányok Csongrád megye történetéből című levéltári évkönyv X. kötete, benne Barta László: Szabad Szentes városának képviseleti és igazgatási rendje 1837–1840 (Klauzál Gábor reformtervei), Labádi Lajos: Csongrád megye neoabszolutista közigazgatásának kialakítása (1849–1854), Balázs György: A Nemzeti Bizottság szerepe a közigazgatás és az állami szervek megszervezésében és irányításában Szentesen 1944 és 1948 között, Takács Edit: Szentes város képviselőtestülete 1945 és 1950 között című tanulmányaival.

37 éve, 1986 októberében a Tóth József Színházterem utcai bejáratának homlokzatán elhelyezték a névadó, Tóth József színművész, városunk jeles szülöttének bronzból készült mellszobrát, Koncz Antal szentesi szobrászművész alkotását.

38 éve, 1985 októberében a Városi Könyvtár író-olvasó találkozón látta vendégül Csurka István írót, aki válaszolt az érdeklődők kérdéseire, majd dedikálta műveit.

38 éve, 1985 októberében az Ifjúsági Házban párhuzamosan két számítógépes klub alakult: a Mikró Klub a kezdőket, a Neuman János Klub a haladókat tömörítette. A foglalkozásokat fiatal középiskolai tanárok vezették: Gulyás László, Tímár Ferenc, Szili Imre és Fekete Géza. A technikai bázist öt darab Comodore 64-es, ill. C-16-os típusú számítógép alkotta. Alakulóban van a Neuman János Számítógép Tudományi Társaság helyi csoportja is.

41 éve, 1982 októberében dr. Bartha Tibor református püspök beiktatta tisztségébe a Szentes Központi Református Egyházközség új lelkészét, Kádár Ferencet, aki 23 évi szolgálat után Hódmezővásárhelyről került Szentesre. (1990-től a Csongrádi Református Egyházmegye esperese.)

48 éve, 1975 októberében lerakták az új Ifjúsági és Művelődési Ház alapkövét.

50 éve, 1973 októberében a városi tanács új osztályaként megalakult a Testnevelési és Sportfelügyelőség, amelynek vezetőjéül Kádár Józsefet nevezték ki.

53 éve, 1970 októberében megkezdte a termelést a szentesi Május 1. Tsz, a fábiánsebestyéni Kinizsi Tsz és a nagymágocsi Sallai Tsz által 1968 őszén SERTÖV néven alapított sertéstenyésztő vállalkozás. Az országosan is figyelemreméltó üzem egy fordulóban 14280 sertést nevel; az évi produktum 30000 mázsa hús.

53 éve, 1970 októberében elkészült a Felszabadulás Tsz II. sz. termálkútja, amely 1900 méter mélységű; percenként 1800 liter 84 celsius fokos vizet szolgáltat.

53 éve, 1970 októberében megjelent a Lombik c. diáklap, a Horváth Mihály Gimnázium Kémiai Tudományos Diákkörének lapja.

53 éve, 1970 októberében Országos Amatőrfilm Bemutatót rendeztek Szentesen.

62 éve, 1961 októberében megnyílt Szentesen az IBUSZ Utazási Iroda.

85 éve, 1938 októberében csendőriskola nyílt Szentesen az erre a célra átalakított ligeti múzeum és a Horthy-ház (Dózsa-ház) épületeiben.

90 éve, 1933 októberének elején Szentesre látogatott Buchinger Manó szociáldemokrata országgyűlési képviselő, és előadást tartott a Munkásotthonban a munkanélküliség elleni küzdelem formáiról.

106 éve, 1917 októberének közepén IV. Károly magyar király dr. Nagy Sándor alispánt, dr. Mátéffy Ferenc polgármestert és Burián Lajos ügyvédet a II. osztályú polgári hadiérdemkereszttel tüntette ki.

108 éve, 1915 október-novemberében a központi hatalmak csapatai megszállták Szerbiát.

109 éve, 1914 októberében dr. Lánczi Simon Pál lapszerkesztőt behívták katonai szolgálatra, ezért a Szentesi Ellenőr című Kossuth-párti újság a háború végéig szünetelt.

109 éve, 1914 októberének közepén a polgári leányiskola új épületét vöröskeresztes hadikórházzá alakították át. A 200 sebesült ellátására alkalmas kórház berendezése és felszerelése közadakozásból történt.

109 éve, 1914 októberének elején összeírták a szentesi gazdák lovait; az alkalmasnak találtakat december végéig át kellett adni a katonaságnak. Ez kb. 900 ló bevonultatását jelenti.

116 éve, 1907 októberében felszerelték Szentesen az új, cinkből készült, díszes utcanév-táblákat és a házszámokat. (Ezekből ma már csak mutatóban maradt néhány.)

164 éve, 1859 októberében megkezdte önálló működését a négyosztályú szentesi gimnázium. Első igazgatója Zolnay Károly.

174 éve, 1849 októberének elején Szentesre egy századnyi állandó gyalogos katonaság érkezett. Katonai térparancsnok: Debnár József nyugalmazott lovaskapitány.

184 éve, 1839 októberében született Kátai Pál János (1839-1914) gazdálkodó.

247 éve, 1776 októberében többszöri fellebbezés után megkezdődött az úrbéres telkek kiosztása Szentesen. A jobbágytelkek száma 558 (ebből a városé 17, ténylegesen kiosztva 541). A kiosztott föld mennyisége összesen – holdját 1100 négyszögöllel számítva – 31 806 hold (ebből szántó 19 530 hold, legelő és rét 12 276 hold, a legelőből a városé 1000 hold). Az úrbéres telkeken 535 gazda (köztük 10 nemes) osztozkodott. A földrendezésből a zsellérség kimaradt; számuk az urbárium bevezetésekor 1128 (ebből házas zsellér 841, házatlan zsellér 287).

337 éve, 1686 októberének végén Szeged visszafoglalásának hírére a csongrádi török őrség magától elhagyta a megerősített várost. Távozásuk előtt kirabolták és felgyújtották Csongrádot, majd pedig Bődöt. Bőd elpusztítása után átkeltek a Tiszán, és kirabolták Szentest, ugyanekkor dúlva fel Tés falut is.

 

  Szentesi Évfordulónaptár - szeptember  

 

Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2023. 10. 01.