20. Bugyi István emlékérem

 

 

 

A Dr. Bugyi István Kórház januári (2007. január 25.) tudományos ülésén vehette át dr. Monoki Erzsébet, a radiológiai osztály vezetője a neki ítélt Bugyi István Emlékérmet.

 

A Kórház 1988-ban alapította a szentesen működő orvosok számára, akiknek kiemelkedő tudományos munkássága, vagy életműve méltó folytatása Bugyi István munkásságának.

 

 

Ebben az évben a Dr. Bugyi István emlékérmet Dr. Monoki Erzsébet, a radiológiai osztály vezetője kapta. A Honoris Causa Emlékérmet az egykor Szentesen dolgozó traumatológus és idegsebész, Dr. Hulin István vehette át. A 40 év feletti orvosok közül Dr. Berki Sándor, a traumatológiai osztály vezető főorvosa, a 40 év alattiaknál pedig Dr. Bagi Róbert radiológus részesült elismerésben. A szakdolgozók közül Szabics Jánosné, a sebészeti osztály főnővérének a munkáját díjazták.

 

 

 

Dr. Monoki Erzsébet szakmai önéletrajza:

Egyetemi tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán folytatta. Az orvosi diplomát 1976-ban "summa cum laude" minősítéssel kapta meg.

1976. október 1.-től a Szegedi Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinikáján kezdett dolgozni klinikai orvosként. A klinikai szakmai képzésnek megfelelően a Radiológiai Klinika minden részlegében dolgozott.

1981-ben jeles eredménnyel szakvizsgázott. Ezt követően tanársegédi kinevezéssel

1983. szeptember 1.-ig az I. és II. sz. Sebészeti Klinika Röntgen részlegére került. Elsősorban a sebészeti beavatkozások, főleg a nyelőcső műtétek utáni korai és késői szövődményekre utaló radiológiai eltérések tanulmányozásával foglalkozott. Érdeklődése kiterjedt az új, modern kontrasztanyagok klinikai kipróbálására és az invaziv beavatkozások elsajátítására, önálló végzésére, amelynek eredményeként az angingráfiás laboratorium vezetésére kapott megbízást.

1983. szeptember 1-től dolgozik a Szentesi Kórház Központi Röntgen Osztályán adjunktusi, 1990-től főorvos, 1996-tól osztályvezetői munkakörben. Szakmai munkáját jelenti, hogy folyamatosan végzi a hagyományos radiológiai, ultrahang és CT vizsgálatokat, klinikai mammográfiát és szűrést, az angingráfiát, vascularis therápiát, röntgen, UH vagy CT vezérelt invaziv beavatkozásokat, amelyekhez a jártasságot a Klinikai munkáján, számos egyéni képzésen túl dr. Csípő László munkatársaként szerezte meg. Az osztályvezetői munkáját kinevezésekor kitűzött célok megvalósítása jelenti. Elsőként a folyamatos diagnosztikai profil bővítése miatt az orvoslétszám növelését tartotta szükségesnek, de egy kolléga felvétele ellenére is változatlanul 6 orvos, igaz valamennyi szakorvos, dolgozik az osztályon és a hozzá integrált szakrendelésen. Második volt, hogy folyamatossá és aktívabbá tegyék a hazai, esetleg a nemzetközi szakmai rendezvényeken a részvételt, fokozni a publikációs tevékenységet. Eredményességüket jelzi a 10 év alatt megjelent 6 közlemény, megtartott 83 előadás és 18 poszter bemutatás.

Harmadikként jelölte a vizsgáló berendezések frissítését, korszerűsítését, új modalitások telepítését.

 

 

 

Az 1998-2000 közötti hagyományos röntgenberendezések cseréje életkori frissítést, az átvilágítói képek digitális archiválása a filmnélküli radiológia előfutárát jelentette. A napokban beinduló hagyományos röntgendigitalizálás pedig a teljes és valós technikaváltást jelenti. Megtörtént a fogászati ellátáshoz nélkülözhetetlen panoráma berendezés pótlása. A DSA labor kialakítása az angingráfiás tevékenységüket bővítette. A CT 2 szeletes spirál CT-re cserélésének szakmai többletéről egy teljes tudományos ülés keretében számoltak be. Ultrahangos berendezéseik is megújultak, kibővíthették a képalkotó eljárásokkal vezérelt intervenciókat. Kialakításra került a mammográfiás szűrőállomás és a megelőző időszak klinikai mammográfiájára épülve a komplex emlődiagnosztika. Tudományos munkáját 13 magyar és külföldi szaklapokban megjelent közlemény és 110 tudományos üléseken, hazai, nemzetközi kongresszusokon elhangzott előadás, poster bemutatás jelenti.

1977-től tagja a Magyar Radiológusok Társaságának, ezen belül az Ultrahang, a Mammográfiás és Intervenciós Szekcióknak.1992-től tagja a Magyar Cardiológiai és Interrvenciós Radiológus Társaságnak.

Családi adata ismert, férje, Dr. Petri István, aki több mint 30 éve biztosítja a békés, szeretetteljes családi hátteret számára és 2 felnőtt gyermeküknek, lehetőséget teremtve feleségként, anyaként és dolgozó nőként való helytállásra.

 

 

Szentes, 2007. 01. 28.

.