NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   --  Szentesi internetes kalendárium  --  2023. szeptember  --   

 


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   A hónap szentesi évfordulói - Labádi Lajos (1953-2019) főlevéltáros emlékére  


 

2018.  január, február, március, április, május, június, júliusaugusztus, xoktóber, november, december
szeptember
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

  

2023. szeptember 30. 

Választás - logó33 éve, 1990. szeptember 30-án megtartották az önkormányzati választások első fordulóját. Mivel a választásra jogosultaknak csupán 33,04 %-a járult az urnákhoz, így a törvény értelmében a választás eredménytelennek bizonyult. Mindössze a 2. sz. választókerületben született eredmény, ahol a választópolgárok 42,22 %-a leadta szavazatát, és ebből 25,22 % Bencsik Gábor kisgazda jelöltre voksolt, aki ezzel bekerült a városi képviselő-testületbe. A pártlistákra leadott szavazatok aránya a következő: MSZP 17,15 %, SZDSZ 18,42 %, FKgP 20,42 %, FIDESZ 13,69 %, MSZMP 5,20 %, MDF 11,26 %, Kisiparosok és Kiskereskedők Szövetsége 3,95 %, Agrárszövetség 3,07 %, Városvédő Egyesület 1,43 %, KDNP 5,42 %. Az alacsony részvételi arány miatt a listás mandátumok esetében sem született eredmény.

78 éve, 1945. szeptember 30-án a Külső-dónáti (Kórógyparti) Gazdakör megtartotta átalakulási közgyűlését, amelyen kimondták, hogy a Magyar Parasztszövetség Dónáti Szervezete néven folytatják működésüket. (A tagok száma 62 fő. A többi gazdakörrel együtt 1948-ban feloszlatták.)

A Vármegyeháza épülete Szilágyi Dezső 1913-ban kiadott lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye92 éve, 1931. szeptember 30-án a megyegyűlésre két indítványt nyújtottak be a szociáldemokrata frakció szentesi képviselői. Az egyikben követelték a Bethlen-kormány vád alá helyezését, a másikban pedig indítványozták egy felirat elkészítését, melyben sürgetnék az általános, egyenlő és titkos választójogról szóló törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztését, valamint az országgyűlés feloszlatását és új választások elrendelését. Az elnöklő főispán az indítványokkal kapcsolatban kijelentette, hogy az azokban foglaltak kizárólag a törvényhozás hatáskörébe tartoznak, tehát tárgyalásra nem alkalmasak. Az ellenzéki képviselők felháborodottan tiltakoztak az eljárás ellen, közben azonban a közgyűlés kormánypárti többsége felállással megszavazta a főispáni előterjesztést, miszerint a törvényhatósági bizottság nem kívánja tárgyalni az indítványokat. A szociáldemokraták és még néhány ellenzéki képviselő kivonultak a teremből.

Dr. Miskolczy Jenő (1888-1952) pápai prelátus, apát-plébános, az új plébánia építtetője (Molnár M. festménye, 1947 - részlet). Forrás: Megfestett nagyjaink - Szentes, 199696 éve, 1927. szeptember 30-án dr. Miskolczy Jenő pápai kamarás, egyházi adminisztrátor átvette a szentesi Szent Anna plébánia vezetését a nyugalomba vonuló Fehér András apátplébánostól.

Az új iskola a Horváth Mihály utcában. Forrás: Szentesi Élet117 éve, 1906. szeptember 30-án felavatták az új izraelita iskolát Szentesen. (Az épület a Horváth Mihály utcában állt, az 1980-as évek közepén elbontották.)

 132 éve, 1891. szeptember 30-án botrányos körülmények között, csendőri fedezet alatt zajlott le a szentesi polgármester-választás. Stammer Sándor alispán a kandidáló bizottság elnökeként töröltette Balogh Jánost a jelöltek Dr. Tasnády Antal ügyvéd. Forrás: Szentesi ÉletBalogh János polgármester. Forrás: Szentesi Élet sorából, s a képviselők heves tiltakozása ellenére elrendelte a szavazást. A törlést figyelmen kívül hagyva, 121 képviselő Balogh Jánosra szavazott;  dr. Tasnády Antal csupán 61 szavazatot kapott. Az elnöklő alispán az érvényes szavazatokra hivatkozva, Tasnádyt törvényesen megválasztott Hugyecz Eliz emléktábla a Szent Anna utcai óvoda falán. Fotó: Lantos Imre. polgármesternek nyilvánította. A képviselők többsége óvást emelt a választás ellen.

132 éve, 1891. szeptember 30-án harminc éves korában Kolozsváron elhunyt Hugyecz Elíz (1861–1891) óvónő, aki 1876–1890 között vezette Szentes első állandó kisdedóvodáját.

 

***   ***   ***

2023. szeptember 29. 

A szentesi dandár jelvénye. Forrás: www.szentes.hu34 éve, 1989. szeptember 29-én a honvédelmi miniszter intézkedése alapján lehetővé vált, hogy a katonai szervezetek számok helyett nevet válasszanak maguknak. A fegyveres erők napján a Damjanich laktanya egyik alakulata az országban elsőként élt ezzel a lehetőséggel. A Magyar Néphadsereg 2348-as számú magasabb egység – elnevezése ezentúl Damjanich János pontonos hidászdandár.

"Szentes-kupa" repülomodellezo verseny (Cserebökény, 1986) (Sz. I.)37 éve, 1986. szeptember 29-én megrendezték a „Szentes Kupa” országos modellező versenyt, amely a szabadon repülő modellek kategóriájában, a felnőtt korcsoportnak, az országos bajnokság befejező fordulóját is jelentette. A cserebökényi legelőn rendezett országos versenyre – amelyet IX. alkalommal rendeztek meg – 112-en neveztek be, s 108-an álltak starthoz.

Szöllősy Géza (1901-1970) a Horváth Mihály Gimnázium 1942-1961 közötti igazgatója. Forrás: HMG-évkönyv 200153 éve, 1970. szeptember 29-én 69 éves korában elhunyt Szöllősy Géza (1901-1970) gimnáziumi tanár, a Horváth Mihály Gimnázium 1942-1961 közötti igazgatója. Emlékét a gimnáziummal szemben róla elnevezett tér is őrzi. Síremléke a szentesi evangélikus temetőben van.

76 éve, 1947. szeptember 29-én megindult Szentesen a Délvidéki Népsport című hetilap. (Kiadója Göröcs Tibor, felelős szerkesztője Samarjai Tibor. A lap december elején megszűnt.) 

Jávor Pál Bródy: A tanítónő c. drámájából 1945-ben készített filmben.. Forrás: www.tvfilm.hu88 éve, 1935. szeptember 29-én Szentesen vendégszerepelt Jávor Pál színművész. (Bródy Sándor: Tanítónő c. darabjában lépett fel.)

Pék Józsefné (1929-2005) igazgató, tanár. Forrás: Ki kicsoda Szentesen? (1986)94 éve, 1929. szeptember 29-én született Pék Józsefné (1929-2005) igazgató, tanár.

111 éve, 1912. szeptember 29-én megnyílt az iparos segéd és tanonc kézimunka kiállítás a Szentesi Ipartestület székházában. (Az október 6-ig tartó kiállításon 24 szakma közel 100 képviselője mutatkozott be 280 termékkel.)

Gálfy Sándor (1867–1909) városi tisztviselő, újságíró gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes114 éve, 1909. szeptember 29-én 42 éves korában meghalt Gálfy Sándor (1867–1909) városi tisztviselő, újságíró, a Szentesi Lap és a Csongrádmegyei Ellenzék volt szerkesztője, a Szentesi I. 48-as Népkör főjegyzője, a Szentesi Iparos Ifjak Önképző Körének elnöke.

116 éve, 1907. szeptember 29-én a polgármester nem engedélyezte a szentesi szociáldemokraták népgyűlését, amelyen a MÉMOSZ szentesi csoportjának felfüggesztése ellen kívántak tiltakozni, valamint a központi pártvezetőség által október 10-re meghirdetett országos általános sztrájkhoz való csatlakozást szándékozták előkészíteni. 

120 éve, 1903. szeptember 29-én született Pálinkás Mihály (1903-1979) géplakatos, járási tanácselnök.

Sarkadi Nagy Mihály (1851-1893) városi rendőrkapitány, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000133 éve, 1890. szeptember 29-én a megye és a város megromlott viszonyának következményeként Csongrád Vármegye Közigazgatási Bizottsága fegyelmi vizsgálatot indított Sarkadi Nagy Mihály szentesi polgármester és Tóth Kálmán adóügyi tanácsnok ellen.

139 éve, 1884. szeptember 29-én az 1884–87. évi országgyűlés megnyitásával egy időben a Mocsáry vezette Függetlenségi és az Irányi-féle Negyvennyolcas Párt Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt néven egyesült, és közzétette programját.

174 éve, 1849. szeptember 29-én újabb változások történtek a szentesi tisztikar személyi összetételében. Sréter Antalt Kugler János váltotta fel a polgármesteri tisztségben.

Arady Kálmán főkapitány. Forrás: Szentesi Élet174 éve, 1849. szeptember 29-én született Arady Kálmán (1849–1910) árvaszéki ülnök, 1884–1909 között Szentes város rendőrfőkapitánya.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka183 éve, 1840. szeptember 29-én hosszadalmas viták és pereskedések után a vármegye törvényszéke megsemmisítette Szentes 1837-ben kialakított igazgatási rendjét, és visszaállította a földesúri törvényhatóságot. Ez azt jelentette, hogy a bíráskodás joga visszaszállt az uradalomra, a földesúr újból élhetett a bírójelölés jogával, és felülvizsgálhatta a város pénzügyeit. Szentes újra úrbéres, földesúri mezőváros lett, azzal a különbséggel, hogy nem úrbéres szolgáltatásokat teljesített, hanem azok váltságát fizette.

Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató portréja Zolnay Géza festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000190 éve, 1833. szeptember 29-én született Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató, pedagógiai szakíró, a szentesi középiskolai oktatás megszervezője, városi és megyei képviselő a református egyház főgondnoka, a Ferenc József Rend lovagja. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen. Életnagyságú portréja a gimnázium dísztermében látható; Zolnay Géza alkotása - 1926.)

 

 ***   ***   ***

 

2023. szeptember 28.

A Kiséri Napok logója Berkecz istván munkája.38 éve, 1985. szeptember 28.-október 5. között a Hazafias Népfront IV. körzeti bizottsága első alkalommal rendezte meg a Kiséri Napok ’85 elnevezésű programsorozatot.

Cseuz Béla (1881-1957), Szentes 1908-1955 közötti mérnöke, főmérnöke. Forrás: Szentesi Élet66 éve, 1957. szeptember 28-án elhunyt Cseuz Béla (1881-1957), Szentes 1908-1955 közötti mérnöke, főmérnöke, műszaki tanácsosa. (1971-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

77 éve, 1946. szeptember 28– október 1 között a Magyar Kommunista Párt megtartotta III. kongresszusát. Csongrád megyéből 10 küldött és 5 meghívott vett részt a kongresszuson. Szentest Erdei Mihály, Borbás Lajos és Szőke Mátyás küldöttek képviselték, akik előre megfogalmazott programmal utaztak a fővárosba. Borbás Lajos (1915-1994) kubikos, mezőgazdasági mérnök, író, publicista. Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988) Első helyen a szentesi munkanélküliség felszámolásának követelése állott; második helyen a szegényparasztság s azon belül az újbirtokosok helyzetének javítását fogalmazták meg. Javasolták továbbá, hogy a pártpolitikában a reális vonalvezetés érvényesüljön; a párt dolgozza ki a koalíciós politikával kapcsolatos terveket. Borbás Lajos, a megyei kongresszus szónokaként, a szeptember 29-én elhangzott felszólalásában a fentiek mellett elmondta, hogy a „B” listáknál nem mindig érvényesült a demokrácia. Követelte továbbá, hogy államosítsák a gyárakat, nagyüzemeket, bányákat.

Farkas Antal (1875-1940) költő, író, újságíró. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200083 éve, 1940. szeptember 28-án elhunyt Farkas Antal (1875-1940) költő, író, újságíró, lapszerkesztő, a Makó és Vidéke, a Szegedi Napló és a Népszava munkatársa, városunk szülötte. (1945 óta utca őrzi nevét Szentesen.)  

Dr. Rabloczky György orvos, egyetemi tanár, az MTA tagja.. Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988)84 éve, 1939. szeptember 28-án született dr. Rabloczky György orvos, egyetemi tanár, az MTA tagja.

92 éve, 1931. szeptember 28-án a városi közgyűlés költségvetési vitáján Kádár Sándor szociáldemokrata képviselő bejelentette, hogy frakciója nem fogadja el az 1932. évi költségvetést, mivel azt nem törvényesen tárgyalták. Bejelentette továbbá, hogy egyébként is bizalmatlan a polgármester iránt, mert a „választások alkalmával a polgármester úr a város pénzén kortes úton volt”. Heves vita bontakozott ki, amelynek során Kádár Sándortól megvonták a szót.

Wekerle Sándor (1848–1921) az otthonteremtő miniszterelnök. Forrás: www.sulinet.hu114 éve, 1909. szeptember 28-án a Wekerle-kormány újból benyújtotta lemondását, mert az uralkodó nem volt hajlandó engedményekre a bankkérdésben.

Tomcsányi József (1807-1876) Békés vármegye főispánja 1867 és 1876 között158 éve, 1865. szeptember 28-án Tomcsányi József főispán átvette Csongrád vármegye tényleges kormányzását. Intézkedett a megye székhelyének Szegedről Szegvárra, az „ősi” székhelyre történő visszahelyezéséről.

161 éve, 1862. szeptember 28-án a lakosság közvetlen választásával megalakult Szentes város 104 fős Gazdasági Bizottmánya.

164 éve, 1859. szeptember 28-án született Szentesen Békefi Antal (1859–1907) író, újságíró, lapszerkesztő, a Szegedi Napló főmunkatársa, majd 1899-től haláláig felelős szerkesztője, a Dugonics Társaság egyik alapító tagja, majd főtitkára, a szépirodalmi szekció elnöke, a Vidéki Hírlapírók Szövetségének alelnöke.

 

 

 

 ***   ***   ***

2023. szeptember 27. 

Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete logója53 éve, 1970. szeptember 27-én az előző hónapban megalakult Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének (MEOE) szentesi csoportja (elnöke dr. Győri Kiss Ferenc főállatorvos, titkár Vígh Mihály) nagysikerű kutyabemutatót rendezett a sportpályán.

Az 1947-es kiállítás ismertető füzete. Forrás: e-Könyvtár Szentes76 éve, 1947. szeptember 27-én megnyílt Szentesen az árumintavásárral egybekötött Alföldi Mezőgazda-sági, Kereskedelmi, Ipari és Művészeti Kiállítás. Az Ünnepi Hét rendezvényeit Rónai Sándor kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter nyitotta meg. (A megnyitón részt vett Kéthly Anna, az országgyűlés alelnöke.)

83 éve, 1940. szeptember 27-én a különböző nyilas pártok egyesültek a Nyilaskeresztes Pártban. A párt vezére Szálasi Ferenc.

84 éve, 1939. szeptember 27-én a kormányzó vitéz Szendrey László repülő alezredest, a Vitézi Szék volt széktartóját, majd székkapitányát nevezte ki Csongrád megye főispánjává. (Tisztségét 1940 novemberéig viselte.)

116 éve, 1907. szeptember 27-én sztrájkba léptek a szentesi A 2004. október 7-én a Postai Világnapon felavatott Postatörténeti emlékszoba a Szentesi Postahivatalban. Fotó: Vidovics Ferenc cipész és csizmadia segédek, 50 %-os béremelést követelve.  (A munkabeszüntetés október 10-ig tartott, nem vezetett eredményre.)

125 éve, 1898. szeptember 27-én bekapcsolták az első állandó telefon- állomásokat Szentesen. A telefonközpontot a Tóth József utca 2. szám alatti postahivatalban állították fel; az előfizetők száma 5. (Az első magánelőfizető a Zsoldos család volt.)

Csongrád vármegye címrere 1731-ben. Forrás: Szentesi Levéltár147 éve, 1876. szeptember 27-én Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc a megyegyűlés feliratban sürgette a megyeszékhely ügyében 1875 decemberében hozott határozatának helybenhagyását. Tisza Kálmán miniszterelnök-belügyminisztertől kitérő válasz érkezett.

189 éve, 1834. szeptember 27-én Boros Sámuel városi jegyző a személyét ért sorozatos támadások miatt benyújtotta lemondását.

 

***   ***   ***

2023. szeptember 26.

33 éve, 1990. szeptember 26-30 között a Női vízilabda csapat (1995-1996) - Kádár József gyűjteményéből Szentesi SC női vízilabdacsapata – a magyar bajnoki cím védőjeként – a BEK egyik selejtező csoportjának házigazdája volt városunkban. A selejtezőn a szentesi csapat mellett az olasz, görög, dán, angol és spanyol bajnokcsapatok vettek részt. A szentesi lányok jól szerepeltek, csupán az olasz csapattól szenvedtek vereséget.

34 éve, 1989. szeptember 26-án 70 éves korában Szentendrén elhunyt Arató János (1919–1989) festőművész, a Budapesti Műszaki Egyetem tanára, címzetes egyetemi tanár, tankönyvíró, városunk szülötte. A szentesi közönség 1974-ben láthatta alkotásait öt másik szentesi művésszel (Csúcs Ferenc, Göbölyös Gyula, Sinóros Szabó György, Tokácsli Lajos, Zsille Győző) közösen rendezett tárlaton. Az ő kiállításukkal nyílt meg az új Városi Galéria.

Dr. Tóth Gyula, a szentesi pólólegenda. Fotó: Vidovics Ferenc83 éve, 1940. szeptember 26-án született dr. Tóth Gyula szakállatorvos, vízilabdázó, vízilabdaedző, volt szövetségi kapitány.

107 éve, 1916. szeptember 26-29 között Burián Lajos (1844–1921) ügyvéd, volt városi főügyész, polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 az osztrák–magyar és a német csapatok ellentámadása kiszorította a román hadsereget Erdélyből.

130 éve, 1893. szeptember 26-án a városi tisztújító közgyűlésen Burián Lajost közfelkiáltással Szentes polgármesterévé választották.

132 éve, 1891. szeptember 26-án Stammer Sándor alispán intézkedésére csendőrkülönítmény érkezett Szentesre, a közelgő polgármester-választásra.

133 éve, 1890. szeptember 26-án született Berezvai Mihály (1890-1944) Berezvai Mihály (1890-1944) kőműves, szociáldemokrata politikus. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 kőműves, 1918-ban a  Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének vezetőségi tagja, a Tanácsköztársaság idején a három tagú városi direktórium elnöke.

Chobot Ferenc (1860-1931) római-katolikus prépost-plébános. Forrás: http://www.bpxv.hu/136 éve, 1887. szeptember 26-án megindult Szentesen a Csongrádmegye című vegyes tartalmú hetilap. (Kiadója és felelős szerkesztője Sz. Kovács Pál.)

163 éve, 1860. szeptember 26-án született Chobot Ferenc (1860-1931) római-katolikus prépost-plébános.

 

***   ***   ***

2023. szeptember 25. 

Bucsány György középiskolai tanár, helytörténész. Fotó: Vidovics Ferenc11 éve, 2012. szeptember 25-én elhunyt Bucsány György (1933-2012) magyar-történelem szakos középiskolai tanár, 1959-től a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola tanára, 1969-től igazgatóhelyettese. Honismereti és várostörténeti kutatásokban, különösen Szentes irodalomtörténeti vonatkozásainak feltárásában kiemelkedő munkát végzett. E témákból rendszeresen tartott előadásokat, cikkei jelentek meg a Szentesi Életben és másutt. Neki köszönhetően kapta vissza iskolája 1989-ben Bartha János nevet majd 1990-ben összeállította az iskola első évkönyvét. Számos emléktábla állításának is kezdeményezője, szervezője volt. Nagy tervét, egy szentesi irodalmi olvasókönyv összeállítását Vágvölgyi Zoltán könyvtáros valósította meg a tanár úr emlékének ajánlva. Elismerései közül kiemelkedő a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (1997), és a Szentes Város Díszpolgára cím (2007). 2012. szeptember 25-én hunyt el, sírja a szentesi Kálvária temetőben, a díszpolgárok parcellájában van.

36 éve, 1987. szeptember 25-26 között a 35 éven aluli orvosok részvételével országos tudományos konferenciát tartottak Szentesen „A plasztikai sebészet és a helyreállítás tárgyköréből” címmel.

Dr. Kis-Tóth Tihamér ny. szentesi járási-városi bírósági elnök, egykori birkózó. Forrás: Dr. Papp László centenáriumi emlékoldala - 200592 éve, 1931. szeptember 25-én született dr. Kis-Tóth Tihamér címzetes törvényszéki bíró, nyugalmazott szentesi járási-városi bírósági elnök, a Szentes Városi és Városkörnyéki TIT volt elnöke, jelenlegi alelnöke, a Dr. Papp László Birkózó Egyesület és a Birkózók Baráti Körének elnöke. 2014-ben Szentes Város Önkormányzata életműdíjjal tüntette ki.

93 éve, 1930. szeptember 25-én született Labádi Sándorné (sz. Nagy Margit) cipőfelsőrész-készítő, gyermekbolti alkalmazott, utóbb a Családi Ünnepeket Szervező Iroda vezetője (ezen Évfordulónaptár összeállítójának - Labádi Lajosnak - édesanyja.

Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200099 éve, 1924. szeptember 25-én 75 éves korában Szentesen elhunyt Fekete Márton (1849–1924) vármegyei főjegyző, ármentesítési kormánybiztos, főigazgató, udvari tanácsos, Szentes város 1910–1918 közötti országgyűlési képviselője. (1932-től utca viseli nevét Szentesen.)

103 éve, 1920. szeptember 25-én megindult Szentesen a Színházi Újság c. idénylap. (Felelős szerk.: Czirbus Sándor. A lap november közepén megszűnt.)

Dr. Tasnády Antal ügyvéd. Forrás: Szentesi Élet109 éve, 1914. szeptember 25-én az orosz csapatok az Uzsoki-szoroson benyomultak Magyarországra.

122 éve, 1901. szeptember 25-én több sikertelen próbálkozás után a Kossuth-párt helybeli jelöltet állított dr. Tasnády Antal személyében.

Filó (Csáktornyai) Lajos (1858–1896): költő, ügyvéd, újságíró. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000127 éve, 1896. szeptember 25-én 38 éves korában Nagykőrösön meghalt Csáktornyai (Filó) Lajos (1858-1896) ügyvéd, író, újságíró, költő, Szentes szülötte.

131 éve, 1892. szeptember 25-én dr. Zsilinszky Mihály főispán Dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) tanár, történész, az MTA tagja, főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 benyújtotta lemondását. (Csongrád vármegye új főispánjává ideiglenes jelleggel báró Tallián Béla volt Somogy vármegyei főispánt nevezték ki.)

139 éve, 1884. szeptember 25-én született Ambrus Albert (1884–1975) kőműves, a Magyarországi Építőmunkások  Országos Szövetsége szentesi csoportjának elnöke, a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének Ambrus Albert (1884–1975) kőműves. Forrás: Szentesi Élet vezetőségi tagja, a szentesi szakszervezetek “összvezetőségének” elnöke, 1929–1948 között megyei és városi képviselő, a Nemzeti Bizottság tagja.

144 éve, 1879. szeptember 25-én Szegváron született dr. Csergő Károly (1879–1969) vármegyei tisztviselő, közigazgatási reformer, Dr. Csergő Károly (1879-1969) vármegyei II. főjegyző, alispán. Forrás: Szentesi Mozaik szociográfus. A gimnáziumot Szentesen, jogi tanulmányait Budapesten és Kolozsváron végezte. 1903-ban jogtudorrá avatták. 1901-ben lépett Csongrád vármegye szolgálatába. 1912-ben főjegyzővé választották. Az első világháború idején  ő szervezte meg és vezette a vármegyei közélelmezési ügyosztályt. A Ferenc József Rend Lovagkeresztje. Forrás: http://www.pannoniaterra.hu/ Érdemeiért 1916-ban a Ferenc József Rend lovagkeresztjével tüntették ki. 1918-ban jelent meg a Közigazgatási fórumok c. munkája, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia dicséretben részesített. 1925-ben Csongrád megye alispánjává választották, mely tisztségét nyugdíjazásáig, 1937-ig viselte. Alispáni működését a korszak súlyos gazdasági, szociális és közegészségügyi problémái iránti érzékenység jellemezte. Szociográfiai munkái: Az Alföld problémái (1931), A sokgyermekes családok védelme (1939). 1937-ben az Országos Mezőgazdasági Szociálpolitikai Tanács alelnökévé választották. 1946-ban a Gazdasági Főtanács felhívására tanulmányt készített a közigazgatás átalakításáról, munkáját aranyéremmel jutalmazták. (Egy beszélgetésben lánya, Szécsényiné Csergő Judit emlékezik rá.)

 

***   ***   ***

2023. szeptember 24. 

Dr. Vörös Gabriella régész-múzeológus, múzeum-igazgató, c. egyetemi dovens33 éve, 1990. szeptember 24-26 között a Koszta József Múzeumban megnyílt a „Legújabban feltárt hunkori falvak Csongrád megyében” c. kiállítás, amelynek rendezője dr. Vörös Gabriella múzeum-igazgató. A kiállításhoz kapcsolódott a népvándorláskor fiatal kutatóinak tudományos ülése, amelynek keretében 46 ifjú régész ismertette munkásságát.

33 éve, 1990. szeptember 24-én a Felsőpárton – a Dózsa Gy. és a Vörösmarty utca sarkán – ünnepélyesen átadták a 3. sz. Idősek Klubját, amely 30 személy folyamatos ellátását tudja biztosítani.

75 éve, 1947. szeptember 24-én tisztújító közgyűlést tartott a Csongrád Megyei Parasztszövetség: elnök Nagy Pál, alelnökök Nagy Dániel és Erdőháti Nagy János, titkár dr. Bartha Antal.

94 éve, 1929. szeptember 24-én elhunyt Madarassy Gábor (1888-1929) főispán, országgyűlési képviselő.

Dr. Mátyás Sándor (1908-1987) gimnáziumi tanár, műfordító. Forrás: Szentesi Életdr. Mátyás Sándor (1908-1987) gimnáziumi tanár és Németh László Kossuth-díjas író. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000115 éve, 1908. szeptember 24-én született dr. Mátyás Sándor (1908-1987) gimnáziumi tanár, műfordító, Németh László író barátja.

Az új Városháza. Untermüller Ernő képeslapja (1907) Bohn Alajos tervét jeleníti meg. Forrás: Szentes régi képes levelezőlapokon. 117 éve, 1906. szeptember 24-én a képviselő-testület határozatot hozott egy új városháza építéséről. *** 1906. szeptember 24-én a közgyűlés döntött az utcák és terek elnevezéséről, valamint a házak újraszámozásáról. (A város belterületét a korábbi I-IV. tized helyett négy kerületre osztották; a 123 utcában 3024 házat számoztak meg.)

118 éve, 1905. szeptember 24-én a szentesi újjászervezett szociáldemokraták népgyűlést tartottak a Kossuth téren az általános és titkos választójog bevezetése érdekében. (Szónokok: Csanády Dénes Budapestről, Nyilas János és Oláh Mihály Csongrádról.)

Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató portréja Zolnay Géza festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Gimnáziumi Értesítő - 1900124 éve, 1899. szeptember 24-én Zolnay Károly (1833-1925) gimnáziumi tanárt és igazgatót 40 évi kiemelkedő pedagógiai munkásságáért az uralkodó a Ferenc József Rend lovagkeresztjével tüntette ki. A magas elismerést vármegyei díszközgyűlés keretében dr. Vadnay Andor főispán nyújtotta át; köszöntőt mondtak még Gérey Károly debreceni tankerületi főigazgató és a gimnáziumi tanári kar nevében Balázsovits Norbert igazgatóhelyettes. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

Pokomándy Gábor (1799-1884) járási főszolgabíró, városi és megyei képviselő, a Szentesi Takarékpénztár alapító-elnöke. Forrás: A 75 éves Szentesi Takarékpénztár (1944) 139 éve, 1884. szeptember 24-én 85 éves korában meghalt Pokomándy Gábor (1799–1884) volt uradalmi tiszttartó, vármegyei táblaíró, Szentes járási főszolgabíró,  városi és megyei képviselő, a Szentesi Kaszinó és a Szentesi Takarékpénztár egyik alapítója és elnöke, a helyi Szabadelvű Párt elnöke.

Ünnepség a 48-az népkörben. Az épület a közelmúltig a Horváth Mihály és a Jövendő utca sarkán állott. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye152 éve, 1871. szeptember 24-én tartotta zászlószentelő ünnepségét az 1870-ben alakult Szentesi 48-as Népkör. A díszes nemzeti színű zászlóra hímzett jelmondat: "Erős akarat nem ismer akadályt". (A rendezvény szónoka László Imre országgyűlési képviselő.)

234 éve, 1789. szeptember 24-én II. József felszólította a vármegyéket, hogy állítsanak újoncokat, és fizessenek hadisegélyt a török háború költségeire. A megyék többsége visszautasította a felszólítást.

 

***   ***   ***

2023. szeptember 23. 

33 éve, 1990. szeptember 23-án a hivatalos adatok szerint a jelzett időben 131 személy részesül munkanélküli segélyben Szentesen.

Hofi Géza (1936-2002) előadóművész, humorista. Fprrás: Wikipédia38 éve, 1985. szeptember 23-án a Tóth József Színházteremben vendégszerepelt Hofi Géza, a népszerű előadóművész és humorista.

Révész Imre (1859-1945) festőművész. Forrás: Wikipédia78 éve, 1945. szeptember 23-án elhunyt Révész Imre (1859-1945) festőművész.

79 éve, 1944. szeptember 23-án a Vörös Hadsereg alakulatai Békés és Csongrád megyék térségében átlépték a magyar–román határt. Csongrád megye térségében a 3. magyar hadsereg 23. tábori gyaloghadosztálya, valamint a 8. tábori póthadosztály alakulatai tartózkodtak. (A német–magyar ellentámadás, amely a “cigánybáró hadművelet” fedőnevet viselte, a tervek szerint október 12-én indult volna meg.)

A Szentes-vidéki Takarékpénztár épülete a Kossuth utcán. Untermüller Ernő szinezett képeslapja (1911). Forrás: e-Könyvtár Szentes91 éve, 1932. szeptember 23-án elhunyt cecei Mátéffy László (1867-1932) földbirtokos, városi és megyei képviselő, a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület és a Szentes-Vidéki Takarékpénztár elnöke, a szentesi evangélikus egyház főgondnoka, m. kir. gazdasági főtanácsos. Családi síremléke az evangélikus temetőben van.

Az 1903-ban átadott Tiszai vashíd Untermüller Ernő korabeli lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes101 éve, 1922. szeptember 23-án befejeződött a románok által 1919 júliusában felrobbantott Szentes-Csongrád közötti tiszai híd helyreállítása.

Az Erzsébet királyné tér a parkosítás után Untermüller Ernő 1914-es lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes110 éve, 1913. szeptember 23-án a városi közgyűlés határozatot hozott az Erzsébet tér rendezéséről és parkosításáról.

Dr. Lakos János igazgató-tanár. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1988111 éve, 1912. szeptember 23-án született dr. Lakos János ny. igazgató-tanár.

154 éve, 1869. szeptember 23-án többszöri miniszteri sürgetésre a megyei törvényszék határozatot hozott Oroszi Miklós és Talányi János szabadlábra helyezéséről.

173 éve, 1850. szeptember 23-án Bonyhády megyefőnök Basa József főszolgabírót a vásárhelyi járásba helyezte át, a szentesi járás élére pedig Pokomándy Gábort nevezte ki. Basa tiltakozott az intézkedés ellen. Új hivatalát nem foglalta el, hanem Bécsbe utazott panasztételre.

 

***   ***   ***

2023. szeptember 22.

33 éve, 1990. szeptember 22-én az SZDSZ és a FIDESZ helyi szervezete egy alkalmi választási tanácsadó újságot jelentetett meg „Fiatal és Szabad Demokraták Szentesért” címmel, amelyben ismertették a választási szövetségre lépett két párt közös programját, és bemutatták jelöltjeiket.

Gulyás Pap Etelka (1876-1947) író, költő, publicista. Forrás: Szentesi Élet76 éve, 1947. szeptember 22-én - a 71. születésnapján - elhunyt Gulyás Pap Etelka (1876-1947) író, költő, publicista, a tüdőbeteg-gondozás szentesi megszervezője.

77 éve, 1946. szeptember 22-én rangos képkiállítás nyílt Szentesen. A világhírű magyar mesterek alkotásai mellett (Koszta, Rudnay, Mednyánszky, Vaszary, Tornyai) a helyi művészek képei is szerepeltek (Tokácsli, Halász, Less Etel). A dr. Székely Alfréd főorvos által megnyitott kiállítást október 1-ig tekinthették meg az érdeklődők.

79 éve, 1944. szeptember 22–24 között felsőbb parancsra besorozták Szentesen az 1904–1908, valamint az 1915–1918-as születésű férfiakat.

112 éve, 1911. szeptember 22-én elhunyt dr. Dobos Károly (1874-1911) gimnáziumi tanár.

Dr. Kunszeri Béla alispán. Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988)114 éve, 1909. szeptember 22-én született dr. Kunszeri Béla (1909-1996) alispán.

Dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, főispán, a református egyházmegye tanácsbírája. Forrás: L.L., Szentesi Élet117 éve, 1906. szeptember 22-én dr. Csató Zsigmond főispánt saját kérésére fölmentették hivatalából.

122 éve, 1901. szeptember 22-én a Burián Lajos vezette 48-as kilépettek az Ugron-párti dr. Mérey Lajost választották jelöltjükké, aki a pártközpont ellenzése dacára vállalta a jelölést, s Szentesre utazva megtartotta programbeszédét. *** 1901. szeptember 22-én választási nagygyűlést tartott Szentesen a helyi szocialisták jelöltje, Mezőfi Vilmos.

123 éve, 1896. szeptember 22-én a vidéki földmunkások az országos szervezkedés meggyorsítására 20 tagú ügyvezető bizottságot alakítottak. A bizottság szentesi tagjai: Lovas Imre, Békési Imre és ifj. Molnár Ferenc.

Az 1887-ben a mai vasútállomás elődjeként épült indóház Stark Nándor korabeli lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye136 éve, 1887. szeptember 22-én felavatták a város első vasútvonalát Szentes és Kunszentmárton között. (Építője Fleischmann József mérnök.)

 147 éve, 1876. szeptember 22-én született Gulyás Pap Etelka (1876–1947) író, költő, publicista, a tüdőbeteg-gondozás szentesi megszervezője.

***   ***   ***

2023. szeptember 21.

Mihály Béla zenetanár, karnagy, zeneiskola-igazgató. Forrás: Szentesi Élet40 éve, 1983. szeptember 21-én több évi szünet után, Mihály Béla zenetanár vezetésével újjászerveződött az úttörő és ifjúsági fúvószenekar.

40 éve, 1983. szeptember 21-én Hofi Géza humorista és előadóművész önálló estet tartott a Tóth József Színházteremben.

Koszta József sztéléje. Sorrás: Szentes kincsei54 éve, 1969. szeptember 21-én Koszta József (1861–1949) festőművész halála 20. évfordulójának tiszteletére felavatták mészkőből készült domborművét, Borsos Miklós szobrászművész alkotását. Ugyanekkor emléktáblát helyeztek el Zrínyi u. 2. sz. alatti házának falán; a volt megyeháza nagytermében pedig megnyitották Koszta műveinek gyűjteményes tárlatát.

 77 éve, 1946. szeptember 21-én Szentesre érkezett Zilahy Lajos író, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság országos elnöke, aki beszédet tartott a  MSZMT helyi szervezetének esti díszhangversenyén, majd a másnapi díszközgyűlésén.

Barta László - Páhi Ferenc: Szentes utcanevei (Sonogyi Könyvtár, Szeged, 1980)78 éve, 1945. szeptember 21-én a városi képviselő-testület heves vita kíséretében határozatot hozott számos utca nevének megváltoztatásáról. Ekkor lett a Cicatricis Lajos utcából Árvai Bálint utca (ma dr. Udvardi László u.), a Horthy Miklós utcából Bajcsy-Zsilinszky Endre, a Széchenyi utcából Dózsa György, a Lakos utcából Somogyi Béla, az Andrássy utcából Bacsó Béla, a Sarkadi Nagy Antal utcából József Attila, a Horthy István utcából Ady Endre, a Stammer Sándor utcából Farkas Antal, a gróf Tisza István utca egy részéből Sima Ferenc, másik részéből Boros Sámuel, a Szeder Imre utcából Ságvári Endre (ma Szeder Imre), az Egan Ede utcából Esze Tamás, a Vadnay Andor utcából Burián Lajos, a Verbőczi utcából Mészáros Lázár utca.

Dr. Ternai Antal László (1932-2009) szülész-nőgyógyász főorvos. Fotó: Purgel Zoltán - 200391 éve, 1932. szeptember 21-én született dr. Ternai Antal László (1932-2009) kandidátus, szülész-nőgyógyász főorvos.

102 éve, 1921. szeptember 21-én megalakult a Szentesi Kereskedő Ifjak Egyesülete. Elnöke Halász Szabó Ferenc.

Herzl (Hegedűs) Vilmos - Szentes első fényképésze - feleségével. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet110 éve, 1913. szeptember 21-29. között a Herzl (Hegedűs) Vilmos Utóda fényképészeti műterem fennállásának 50. évfordulója alkalmából kiállítást rendezett a Petőfi Szállóban a cég által készített régi felvételekből.

117 éve, 1906. szeptember  21-én átadták a forgalomnak a Szentes-Csongrád közötti vasútvonalat. Építői: Gerster Béla és Török Emil mérnökök.

126 éve, 1897. szeptember 21-én Marosvásárhelyről 41 székely fiú érkezett Szentesre, akik helyi iparosoktól tanulták a szakmát. (Számuk utóbb 87-re emelkedett.)

Oroszi Miklós (1822-1892), polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi ÉletOroszi Miklós (1822-1892), polgármester, országgyűlési képviselő gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes131 éve, 1892. szeptember 21-én elhunyt Oroszi Miklós (1822-1892), Szentes volt polgármestere és országgyűlési képviselője. (Sírja Verőcemaroson található.)

Ifj. Bartha János (1829-1890) gazdálkodó, képviselő, a mezőgazdasági szakiskola alapítója Ábrányi Lajos portréján. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet133 éve, 1890. szeptember 21-én ifj. Bartha János gazdálkodó és neje Tóth Krisztina végrendeletet készített, amelyben városi házukat (ma Arany János u. 10. sz.) a városnak adományozták egy női ipariskola létrehozására. A református egyház 2000 forintot kapott. Bartha János a fábiánsebestyéni ingatlanait – 147 hold föld és gazdasági épületek – a „Szentes város közönsége által felállítandó gazdasági iskola felállítására” a városnak hagyományozta, azzal a kikötéssel, hogy az alapítvány örökre az ő nevét viselje. (Az iskola csak 1940-ben épült fel, s előbb 1943-ban, majd 1988-ban felvette ifj. Bartha János nevét.)

Szentes 1703 októberében protekcionális levelet (védlevelet) nyert Rákóczi Ferenctől. Forrás: Szentesi Mozaik320 éve, 1703. szeptember 21-én a kuruc csapatok bevették Szolnok várát. A Duna-Tisza köze Rákóczi csapatainak az ellenőrzése alá került. Globiz ezredes tiszai védelmi vonala októberre összeomlott; a Tisza bal parti települései – így Szentes is – átpártoltak a kurucokhoz.

 

***   ***   ***

2023. szeptember 20.

40 éve, 1983. szeptember 20-án elhunyt Farmasi János (1904–1983) molnár, a két világháború közötti helyi munkásmozgalom egyik elismert vezetője.

Katona Kiss Ferenc önarcképe (1942). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)53 éve, 1970. szeptember 20-án a Kossuth Téri Általános Iskola - ma Kiss Bálint Református Általános Iskola - dísztermében megnyílt Katona Kiss Ferenc helyi festőművész kiállítása.

54 éve, 1969. szeptember 20–október 12 között 1947 után első alkalommal rendezték meg a Szentesi Kulturális Heteket, amelynek keretében tudományos tanácskozásokra, kiállításokra, szobor és emléktábla avatásra, termékbemutatókra és egyéb programokra került sor.

Ágh Ajkelin Lajos faintarziája a színház előcsarnokában. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)A Tóth József Színházterem nézőtere a 2003-as felújítás után. Forrás: Szentesi Mozaik54 éve, 1969. szeptember 20-án ünnepélyesen felavatták a felújított Tóth József Színháztermet. Avató beszédet mondott Molnár János művelődésügyi miniszterhelyettes. A felújítási munkálatok Milári Pál mérnök, belsőépítész tervei alapján készültek. Az előcsarnok végfalát egy tizenhat négyzetméteres intarziás képpel díszítették, amely Ágh Ajkelin Lajos festőművész alkotása.

69 éve, 1954. szeptember 20-án elhunyt Vecseri Bálint (1883-1954) földmunkás.

134 éve, 1889. szeptember 20–22 között Szentesen időzött főtisztelendő Ürge Ignác lazarista-rendi hittérítő, aki 1880 óta Kínában terjeszti a keresztény civilizációt. A tudós szerzetes hitszónoklatot tartott a katolikus templomban, majd adományokat gyűjtött a Kínában létesítendő árvaházak javára.

  

***   ***   ***

2023. szeptember 19.

Dr. Holman Endre urológus főorvos. Forrás: http://www.halasi-korhaz.hu/69 éve, 1954. szeptember 19-én született dr. Holman Endre urológus, osztályvezető főorvos, színész, a HMG egykori irodalmi színpadosa. Emlékezetes alakítást nyújtott Sándor Pál Herkulesfürdői emlék című filmjében (1977).

Szőke Ferenc nyomdász, üzemvezető. Sorrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)84 éve, 1939. szeptember 19-én született Szőke Ferenc nyomdász, üzemvezető.

92 éve, 1931. szeptember 19-én a kormány statáriumot rendelt el. A rendkívüli állapot bevezetése mellett, elrendelték a politikai jellegű népgyűlések tilalmát is, igen tág keretek között értelmezve azt. A gyűléstilalmat kimondó belügyminiszteri körrendelet megfogalmazásában: „A jelenlegi viszonyok között a népgyűlések általában – bármely célból kérik is – politikai jellegűekké válhatnak, ezért a népgyűléseket is politikai jellegű gyűléseknek kell tekinteni…” E rendeletre hivatkozva a helyi hatóságok mindenféle gyűlés engedélyezését megtagadhatták.

 

***   ***   ***

  2023. szeptember 18.

A kurcai átkelő vámház (bikaakol) falán elhelyezett emléktábla. Forrás: http://www.szentesinfo.hu/nyiri_antal/37 éve, 1986. szeptember 18-án a Honismereti Bizottság kezdeményezésére emléktáblát avattak az Árpád-kortól jelentős tiszai Bőldi rév kurcai átkelőhelyénél álló egykori Vámház (Bikaakol) falán. Az avatási ünnepségen a szentesi születésű dr. Nyíri Antal nyelvészprofesszor méltatta az átkelők jelentőségét. Az emléktáblát az Árpád Tsz állította.

75 éve, 1948. szeptember 18-án Centenáris Hét kezdődött Szentesen az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 100 éves évfordulója alkalmából. A gazdag programból kiemelkedett a Fővárosi Képtár által a Gimnázium dísztermében rendezett tárlata, amelyen kiállításra kerültek többek között Munkácsy Mihály, Lotz Károly, Székely Bertalan, Hollósy Simon, Ferenczy Károly, Csók István, Rippl-Rónai József, Egri József, Nagy István, Uitz Béla, Derkovits Gyula, Dési Huber István és  Nagy Balogh János festményei. A Szentesen élő festőóriás, Koszta József képeiből külön termet rendeztek be.

A szónok mellett jobbra gróf Klebelsberg Kuno vallás- és köz-oktatásügyi miniszter a Városháza dísztermében. (1930.06.14.) Reprodukció: Rózsa Gábor, KJM91 éve, 1932. szeptember 18-án Katona Imre (1930-1997) postaforgalmi műszerész, festőművész. Foorrás: Rózsa Gábor, Péter Pál Polgárház MúzeumKatona Imre (1930-1997): Önarckép  festmény. Repro: TF.Szentesen tartotta vándorgyűlését az Országos Alföldi Bizottság.

 93 éve, 1930. szeptember 18-án Tápén született Katona Imre (1930-1997) postaforgalmi műszerész, festőművész, aki 1952-től Szentesen élt és alkotott.

 

***   ***   ***

  2023. szeptember 17.

91 éve, 1932. szeptember 17-én megnyílt Szentesen a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület által rendezett Kertészeti Kiállítás.

Dobovszky József István terve a felsőpárti református templomról (1912). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000111 éve, 1912. szeptember 17-én Dobovszky József István tervei alapján meg-kezdődött a felsőpárti református templom és lelkészlak építése. A tartós esőzés miatt a munka lassan haladt. Az év végéig a lelkészlak tető alá került, de a templomnak csak az alapjait sikerült lerakni.

119 éve, 1904. szeptember 17-én 79 éves korában meghalt Farkas Benedek (1825–1904) volt szentesi rendőrfőkapitány, majd iparügyi tanácsnok.

146 éve, 1877. szeptember 17-én született Jószai Bálint (1877–1957) gazdálkodó, városi képviselő, a Szentesi Kisgazda Szövetség elnöke, az Ideiglenes Nemzetgyűlés kisgazda képviselője.

158 éve, 1865. szeptember 17-én az uralkodó elfogadta Mailáth György kancellár felterjesztését, amely arra irányult, hogy állítsák helyre az 1861. november 5-én feloszlatott megyei és városi bizottmányokat, abból a célból, hogy megalakítsák az országgyűlési választási bizottmányokat.

Nemzetőrök viselete. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000175 éve, 1848. szeptember 17-én megkezdődött Szentesen a honvéd újoncok toborzása, amely az elkövetkező hónapokban szinte megszakítás nélkül folyt, egészen a végnapokig.

Gomb és csillag a református nagytemplom tornyán. Fotó: Tímár Ferenc197 éve, 1826. szeptember 17-én a református nagytemplom kupolájára feltették a gombot, a csillagot és a vitorlát. Ezzel befejeződött az 1808 óta tartó építkezés. A 40 métert meghaladó torony elkészültéről Kiss Bálint lelkész feljegyezte, hogy: Kiss Bálint kézírása a református ekklézsiatörténetben. Forrás: http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/ „Somogyi Péter – a munkát végző egyik mester – a csillag tetején állván, ivott az egész világ egészségéért, lehajítván a poharat. Muzsikált odafenn az őrszobában Csonka Palkó a bandájával, s minden utca tele volt bámulókkal”. A 18 éven át épült templom összes költsége bankóban 110 774 forintot, ezüstben 34 176 forintot tett ki. A Fischer Ágoston tervei alapján készült klasszicista stílusú építmény a legnagyobb magyarországi református templomok sorába tartozik.

A katolikus templom  egy 1900 körül készült fotón. Forrás: Szentesi Élet205 éve, 1818. szeptember 17-én elhunyt Sáfrán Mihály katolikus plébános, a helyi felekezetek közötti béke egyik megteremtője, Horváth Mihály történetíró-püspök keresztapja, aki 1792-től haláláig, 26 éven át szolgált Szentesen. (1906-ban utcát neveztek el róla.) Utódául Flakovits János váci szemináriumi rektort nevezte ki Bissinger Ernő püspök, aki 1828-ig volt a szentesi katolikusok plébánosa.

Pulszky Ferenc (1814-1897) politikus, régész, művészettörténész. Forrás: Wikipédia209 éve, 1814. szeptember 17-én a Sáros vármegyei Eperjesen született Pulszky Ferenc (1814-1897) politikus, régész, művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a Képzőművészeti Társulat és a Régészeti Társulat elnöke, a Petőfi Társaság alapító tagja, Szentes 1867–1869 közötti országgyűlési képviselője.

 

***   ***   ***

2023. szeptember 16.

Dr. Kozma György főispán. Forrás: Szentesi Élet88 éve, 1935. szeptember 16-án Kozma György főispán bizalmas levelet intézett Gömbös Gyula miniszterelnökhöz, amelyben arról tájékoztatta, hogy Szentes város közigazgatása rossz, s ennek oka elsősorban Négyesi Imre polgármester. Kijelentette: Négyesi Imre polgármester Szentes város tisztikara élén (1927). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve „Elengedhetetlennek tartom, hogy Szentes város polgármesterével szemben teljes energiával lépjek fel, mert ha ezt nem teszem, akkor vérszemet kapnak mindazok az elemek, akikben mindég megvan a hajlandóság a kormányintenciókat kijátszani…” A levél további részéből kiderül, hogy konkrét mulasztásokról, melyek a polgármestert terhelnék, még nem tud beszámolni, épp ezért szükségesnek tartaná egy általános hivatali vizsgálat elrendelését. „A vizsgálatba magam is bele fogok folyni, s előreláthatóan ez a vizsgálat olyan fegyelmi vétségeket fog kideríteni, amelyek alapján módomban lesz Négyesi Imre polgármestert állásától felfüggeszteni” – zárta levelét Kozma. (A jelzett vizsgálat már szeptemberben elkezdődött, s közel fél éven át belügyminiszteri kiküldöttek tanulmányozták Szentes város teljes ügy- és vagyonkezelését; minden komolyabb eredmény nélkül.)

A szentesi magy. kir. állami Polgári Leányiskola és a női kereskedelmi szaktanfolyam értesítője (1929/30). Forrás: www.szentesinfo.hu/petofi/cd93 éve, 1930. szeptember 16-án 200–250 fős munkanélküli csoport vonult fel a városházára, hogy a polgármestertől munkaalkalmat kérjen.

111 éve, 1912. szeptember 16-án a Polgári Leányiskolában 28 tanulóval beindult az egyéves Női Kereskedelmi Szaktanfolyam.

Ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) nagyiparos, földbirtokos, megyei és városi képviselő, ipartársulati és iparkamarai elnök. Forrás: www.zsoldosf-szentes.sulinet.hu118 éve, 1905. szeptember 16-án 73 éves korában elhunyt ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) nagyiparos, földbirtokos, megyei és városi képviselő, a Szentesi Általános Ipartársulat, a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. (A szentesi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 1992 óta az ő nevét viseli.) 

Vitéz dr. Bonczos Miklós (1897-1971) ügyvéd, főispán, országgyűlési képviselő, belügyminiszter126 éve, 1897. szeptember 16-án született dr. vitéz Bonczos Miklós (1897-1971) katonatiszt, ügyvéd, Csongrád vármegye főispánja,  Szentes 1939-1944 közötti országgyűlési képviselője, államtitkár, belügyminiszter, a szentesi cserkészrepülők elnöke. 

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc236 éve, 1787. szeptember 16-án a Szolnok vármegyei Túrkevén született Boros Sámuel (1787-1866), Szentes jegyzője, főbírája, első polgármestere, országgyűlési képviselője, az 1836. évi örökváltsági szerződés megalkotója.

 

***   ***   ***

 

 

2023. szeptember 15. 

79 éve, 1944. szeptember 15-én dr. Molnár Imre főispánt nevezték ki a közép-tiszai hadműveleti terület kormánybiztosává, amelyhez Csongrád megye, valamint Hajdú, Békés, Csanád–Arad–Torontál, Jász–Nagykun–Szolnok és Heves megyék tartoztak, Szentes székhellyel.

A Szentesi Torna Egylet Erzsébet-kerti sporttelepének díszes kapuja Szilágyi Dezső 1925-ös lapján. Forrás: a Szentes Levéltár képeslapgyűjteménye88 éve, 1935. szeptember 15-én első alkalommal rendeztek szabadtéri színházi előadást Szentesen. A nagysikerű rendezvényre az Erzsébet-kerti sportpályán került sor, ahol Tolnay Andor színigazgató és társulata bemutatta Petőfi Sándor–Kacsó Pongrác: János vitéz c. zenés mesejátékát. A címszerepet maga a direktor, Iluska szerepét pedig Mészáros Ági játszotta. A nézők száma meghaladta a 2000 főt.

Dr. Dragon Károly (1928-1999) sebész, higiénikus, amatőrfilmes. Fotó: Szélpál István95 éve, 1928. szeptember 15-én született dr. Dragon Károly (1928-1999) sebész, higiénikus, ny. osztályvezető főorvos, a Szentesi Amatőrfilm Klub alapítója.

Szőke Mátyás (1915-1993) kubikos, agrármérnök, polgármester, miniszterhelyettes. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000108 éve, 1915. szeptember 15-én született Szőke Mátyás (1915-1993) kubikos, agrármérnök, 1946-48 között a MKP Szentes városi titkára, 1948-49-ben Szentes polgármestere, 1953-tól 1960-ig földművelésügyi miniszterhelyettes.

112 éve, 1911. szeptember 15-én 77 éves korában elhunyt Szathmáry Ede (1835–1911) ügyvéd, Szathmáry Ede (1835-1911) ügyvéd. Forrás: Szentesi Élet volt városi főjegyző, városi és megyei képviselő, a Szentesi Takarékpénztár és a Körös-Tisza-Maros Ármentesítő Társulat ügyésze., Csongrád vármegye tiszteletbeli főügyésze.

122 éve, 1901. szeptember 15-én dr. Molnár Jenő megtartotta programbeszédét a Kossuth téren. A szónokok között szerepelt Sima Ferenc fia, Sima László is.

Kossuth Lajos (1802-1894) Vastagh György 1895-ben elkészült egészalakos festményén (részlet). Forrás: Megfestett nagyjaink - 1996131 éve, 1892. szeptember 15-én Szentes város közgyűlése határozatot hozott Kossuth Lajos 90. születésnapjának méltó megünnepléséről. (Lényege: üdvözlő távirat küldése, életnagyságú arcképének megfestetése, 1000 forintos alapítvány a gimnázium javára; a város piactere és főutcája a jövőben Kossuth Lajos nevét viselje.)

Szentes 1703 októberében protekcionális levelet (védlevelet) nyert Rákóczi Ferenctől. Forrás: Szentesi Mozaik320 éve, 1703. szeptember 15-én Deák Ferenc kuruc ezredes csapata megtámadta a csongrádi révet, s megpróbálta kierőszakolni a Tiszán való átkelést. Kemény ütközetre került sor Kyba ezredes 3000 rác katonájával, aki eredetileg Szolnok felmentésére igyekezett. Az ütközet a kurucok vereségével végződött. A csongrádi csata mégis jelentősnek mondható, hisz Kyba ezredes meggyengített serege nem folytathatta útját Szolnokra, hanem visszavonult Szegedre.

 

***   ***   ***

2023. szeptember 14. 

64 éve, 1959. szeptember 14-én elhunyt dr. Purjesz Béla (1884-1959) orvos, újságíró.

A Csongrád Vármegyei Múzeum bejárata az 1930-as években. Forrás: www.szentesinfo.hu/varmegyehaza110 éve, 1913. szeptember 14-én megnyitották a Széchenyi ligeti volt városházába költöztetett, újrarendezett vármegyei múzeumot. (Az ünnepélyen részt vett dr. Fejérpataky László tanácsos, a múzeumok és könyvtárak országos felügyelője.)

119 éve, 1904. szeptember 14-én született Farmasi János (1904–1983) molnár, a két világháború közötti helyi munkásmozgalom egyik elismert vezetője.

Kossuth mellszobra 1898-1934 között állt a "híresztelő kő" helyén. Szilágyi Dezső színezett lapja, 1919. Forrás: e-Könyvtár Szentes121 éve, 1902. szeptember 14-én nagyszabású emlékünnepséget tartottak Szentesen Kossuth Lajos születésének 100 éves évfordulója alkalmából.

Balogh János (1845-1924) polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000132 éve, 1891. szeptember 14-én a városi képviselők értekezletet tartottak a polgármester-választás előkészítése ügyében. A túlnyomó többség Balogh János egykori polgármester jelölését támogatta; a kisebbségi „megyei párt” jelöltje dr. Tasnády Antal ügyvéd.

   

***   ***   ***

2023. szeptember 13.

A régi vasútállomás (1887) - Szentes helyismereti kézikönyve36 éve, 1987. szeptember 13-19 között változatos rendezvényekkel ünnepelték meg az első szentesi vasútvonal, a szentes-kunszentmártoni helyiérdekű vasút megnyitásának 100 éves évfordulóját. 125 éves a Kunszentmárton – Szentes vasútvonal. Forrás: Szentesi Mozaik Az ünnepi program keretében vasúttörténeti kiállítás nyílt a múzeumban; megrendezték a vasutas fúvószenekarok találkozóját; emléktáblát avattak a vasútállomás csarnokában; gőzmozdony által húzott nosztalgiavonat indult Kunszentmártonra és vissza. A Magyar Posta alkalmi emlékbélyegzőt használt az ünnepségen. A jubileum tiszteletére megjelent Rózsa Gábor: Száz éve épült a város első vasútja, a Kunszentmárton-Szentes HÉV című dokumentumgyűjteménye.

A Szentesi Lap 1947.05.11-i száma Cserebökényről. Forrás: e-Könyvtár Szentes51 éve, 1972. szeptember 13-án negyedszázados önálló községi lét után, a cserebökényi falugyűlés egyhangúlag kimondta az 1947-ben alakított Cserebökény község megszűnését és Szentes várossal történő egyesülését. (A közigazgatási összevonás 1973. április 15-én hivatalosan is megtörtént, Cserebökény Szentes külterületi lakott helyévé vált.)

79 éve, 1944. szeptember 13-án az alispán utasította a város vezetőit, hogy a lakosság bevonásával építsenek ki védelmi vonalat Szentes határában. A védelmi rendszer kiépítésére közmunkát szerveztek; a tankcsapdák egy része el is készült.

Dr. Négyesi Imre (1876-1945) városi rendőrkapitány helyettes, tartalékos százados, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200088 éve, 1935. szeptember 13-án Kozma György főispán utasította dr. Négyesi Imre polgármestert, hogy mielőbb intézkedjen két magas életkorú városi tisztviselő (a 69 éves dr. Purjesz János tisztiügyész és a 67 éves Strasser Sándor adópénztárnok, mindkettő izraelita vallású) nyugdíjazásáról. Nyomatékosan a polgármester tudtára adta, hogy abban az esetben, ha az említett tisztviselőket a képviselő-testület nem nyugdíjazná, abból a polgármester teljes megbízhatatlanságára és tehetetlenségére volna kénytelen következtetni. A szeptember 13-diki közgyűlés takarékossági megfontolásból egyhangúan leszavazta az érintett tisztviselők nyugdíjaztatását célzó polgármesteri előterjesztést.

Az Élelmiszer-kiviteli Rt. baromfifeldolgozó üzemének dolgozói. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200088 éve, 1935. szeptember 13-án a szociáldemokrata városi képviselők közgyűlési beadványban foglalkoztak az Élelmiszer-kiviteli Rt. telepén történő visszaélésekkel. Tiltakoztak az ellen, hogy a munkásoknak 16–18 órát kell dolgozniuk, s igen gyakran még a törvény által biztosított vasárnapi munkaszünetet sem kapják meg. Különösen sérelmesnek tartották, hogy a telepen 14 éven aluli gyermekeket is dolgoztatnak. Kérték az ügy sürgős kivizsgálását.

92 éve, 1931. szeptember 13-án Matuska Szilveszter felrobbantotta a biatorbágyi vasúti hidat. (22 ember meghalt, 17 megsebesült.)

dr. Böszörményi Ede (1911–2002) református lelkész, volt gimnáziumi hitoktató, demográfus. Forrás: Szentesi ki kicsoda 1988109 éve, 1914. szeptember 13-án megérkeztek az első sebesült katonák Szentesre.

112 éve, 1911. szeptember 13-án Meranban (Dél-Tirol) született dr. Böszörményi Ede (1911–2002) református lelkész, a Horváth Mihály Gimnázium volt diákja, 1935–1945 között hitoktatója, egyházi író, demográfus.

Járay (Jaeger) Imre (1883-1962) középiskolai tanár, gimnázium-igazgató. Forrás: Tíz év krónikája - HMG - 2000140 éve, 1883. szeptember 13-án született Járay (Jaeger) Imre (1883-1962) középiskolai tanár, a szentesi gimnázium 17 éven át volt igazgatója.

148 éve, 1875. szeptember 13-án született Farkas Antal (1875-1940)  néptanító, költő, író, újságíró, lapszerkesztő, városunk szülötte.  A gimnáziumot Szentesen végezte, majd tanítói oklevelet szerzett. Farkas Antal (1875-1940) költő, író, újságíró. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Tanyai tanítóként jelent meg első verseskötete (1894). 1902-től a Makó és Vidéke c. lap főmunkatársa, később szerkesztője. 1905-ben Budapestre ment, ahol a Népszava munkatársa lett. Versei öt kötetben jelentek meg, de írt regényeket és meséket is. 1945-ben utcát neveztek el róla Szentesen, és 1990-ig a volt ligeti Úttörőház is az ő nevét viselte.

173 éve, 1850. szeptember 13-án nyilvánosságra hozták a ¨Magyarországbani politikai közigazgatási hatóságok szervezete tárgyában" kiadott belügyminiszteri rendeletet, amely az országot öt közigazgatási kerületre osztotta. Csongrád megye a nagyváradi kerületből a pest-budai kerületbe került át.

173 éve, 1850. szeptember 13-án született Szentesen Páczi János (1850–1880), az „Alföld legjobb muzsikusa”. Fiatalon Szegedre került, s mint virtuóz prímás, ott aratta sikereit. Kárász benjamin (1792-1874) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Tehetségének csodálói közé tartozott Mikszáth Kálmán is, aki gyönyörű nekrológgal búcsúztatta a fiatalon elhalt muzsikust.

183 éve, 1840. szeptember 13-án elhunyt Babarczy Imre (1774-1840) alispán, országgyűlési követ.

231 éve, 1792. szeptember 13-án született Kárász Benjamin (1792-1874) országgyűlési követ, alispán, főispán.

 

***   ***   *** 

2023. szeptember 12.

Jánoky Sándor (1911-1984) színész. Forrás: Hírös Naptár39 éve, 1984. szeptember 12-én elhunyt Jánoky Sándor (1911-1984) Jászai-díjas érdemes művész, Szentes szülötte.

79 éve, 1944. szeptember 12-én a Békepárt röpiraton jelentette be, hogy ismét felveszi a Magyar Kommunista Párt nevet.

Dr. Gabnai Margit fül-orr-gégész főorvos. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199684 éve, 1939. szeptember 12-én született dr. Gabnai Margit audiológus, nyugalmazott osztályvezető főorvos, Bugyi István Emlékérmes.

118 éve, 1905. szeptember 12-én a Fejérváry-kormány benyújtotta lemondását.

Bognárműhely a Koszta József Múzeum állandó néprajzi kiállításán. Fotó: Vidovics Ferenc - 2006149 éve, 1874. szeptember 12-én megalakult a Szentesi Kerékgyártó, Bognár Ipartársulat. (Tagok száma 33 fő.)

 

 

***   ***   ***

2023. szeptember 11.

59 éve, 1964. szeptember 11-én elhunyt Kiss Károly (1882-1964) római-katolikus tanító, zenetanár.

Dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, főispán, a református egyházmegye tanácsbírája. Forrás: L.L., Szentesi Életdr. Csató Zsigmond (1856-1922) főispán síremléke a Szeder temető 3. rátájában. Fotó: Molnár F. Zoltán, TEAMDr. Csató Zsigmond (1856-1922) gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes101 éve, 1922. szeptember 11-én elhunyt dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, Csongrád megye főjegyzője, alispánja, majd főispánja, a békés-bánáti református egyházmegye tanácsbírája, a tiszántúli egyházkerület és a törvényhozó zsinat tagja.

 Főispánsága alatt Szentes és Csongrád között vashid létesült, fölépült a vármegyei kórház, Szentes államépitészeti kirendeltséget és csendőrszárny-parancsnokságot kapott - bár politikai ellenfelei szerint ezek nem Csathó Zsigmond érdeméből történtek.

109 éve, 1914. szeptember 11-én hősi halált halt Szabó Béla (1884-1914) gimnáziumi tanár.

111 éve, 1912. szeptember 11-én a mezőhegyesi hadgyakorlat felderítőinek egy repülőgépe és két léghajója átrepült Szentes fölött. 

 

***   ***   ***

2023. szeptember 10. 

33 éve, 1990. szeptember 10-én az MSZMP Szentes Városi Koordinációs Bizottsága választási nagygyűlést szervezett a Művelődési és Ifjúsági Házban, amelynek előadója dr. Thürmer Gyula országos pártelnök volt.

88 éve, 1935. szeptember 10-én az Alföldi Újság tudósítása szerint a Szentesi Polgári és Kisgazda Párt testületileg belépett a Független Kisgazdapárt helyi szervezetébe. Ezzel kívánta elkerülni kilátásba helyezett feloszlatását.

91 éve, 1932. szeptember 10-én született dr. Rébeli Szabó József (1932-2011) jogász, vízilabda-edző, Szentes 1990-1994 közötti polgármestere, díszpolgára.

Dr. Rébeli Szabó József (1932-2011) jogász, vízilabdázó. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198891 éve, 1932. szeptember 10-én született dr. Rébeli Szabó József (1932-2011) jogász, vízilabda-edző, Szentes 1990-1994 közötti polgármestere, díszpolgára. A sokoldalú sportember, a szentesi vízilabda legendás alakja játékosként és edzőként is maradandót alkotott. 1943-ban, 11 évesen lett igazolt sportoló, úszott, majd a Szentesi Kinizsi vízilabdázója volt. 1964-től edzőként is működött - ugyanazzal a maximalizmussal, mint játékosként. Mind munkájához kapcsolódóan, mind pedig a sport terén idős koráig aktív volt és képezte magát. A szakjogászi végzettségét 53 évesen szerezte meg. Az 1990-es évek szenior világbajnokságain (USA, Kanada) játékosként és edzőként is szerepelt.

A rendszerváltozás utáni első választás alkalmával 1990-ben ő lett Szentes város polgármestere - tevékenységét a digitalizált testületi jegyzőkönyvek dokumentálják. 1986 és 2000 között a ma Gerecz Elemér nevét viselő a Szentesi Horgász Egyesület elnöke volt. Szentes városa 2009-ben díszpolgárává fogadta. 2011. február 6-án, 78 éves korában hunyt el. Feleségével, Gyuricza Irmával a Kálvária temetőben nyugszanak a Díszpolgárok parcellájában. Emlékét a róla elnevezett Városi Sportuszoda, és annak előcsarnokában a névadáskor, 2016. decemberében elhelyezett tábla őrzi.

Novobáczky Győző (1860-1931) mérnök. Forrás: Szentesi Élet92 éve, 1931. szeptember 10-én 71 éves korában elhunyt Novobáczky Győző (1860-1931) mérnök, Szentes 1894-1901 közötti gazdasági tanácsnoka, a Körös-Tisza-Maros Ármentesítő- és Belvízszabályozó Társulat főmérnöke, majd főszámvevője, a Csongrád-Szegedi Tiszai Halászati Társulat igazgatója. Tanácsnoksága idején újult meg a Széchenyi-liget (területén az első ártézi uszodával és teniszpályával), s készült el a Petőfi Szálló.

Dr. Hrabovszki Pál (1928-2009) mérnöktanár. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198895 éve, 1928. szeptember 10-én született dr. Hrabovszki Pál (1928-2009) mérnöktanár, nyugalmazott középiskolai igazgató.

99 éve, 1924. szeptember 10-én elhunyt dr. Csúcs János (1870-1924) főispán.

Barta László - Páhi Ferenc: Szentes utcanevei - Forrás: e-Könyvtár Szentes111 éve, 1912. szeptember 10-én a képviselő-testület elfogadta  a város utcaszabályozási tervét, amely tartalmazta az utcák kiegyenesítését, új utcák nyitását, zugok megszüntetését, a forgalmasabb utcák szélesítését, a belvárosban terek létesítését. (A tervet bevezetés előtt 30 napra kifüggesztették közszemlére.)  A szentesi utcanevek változatos történetét Barta-László és Páhi Ferenc 1980-ban kiadott könyve, majd Labádi Lajosnak a Szentesi Életben megjelent cikksorozata dolgozta fel.

112 éve, 1911. szeptember 10-én megnyílt Szánthó Lajosné, született Mátéffy Izabella zongoraiskolája Szentesen.

Forrás: Szentesi Élet141 éve, 1882. szeptember 10-én nagysikerű lófuttatási versenyt rendeztek Szentesen, az alsó-tehénjárási gyepen. (Az 1512 méteres, ovális alakú pályán 5 futamot tartottak. A versenyre 26 lovat neveztek be Csongrád megyéből.) A verseny lefolyásáról a Szentesi Lap szeptember 16-i száma részletesen tudósított.

142 éve, 1881. szeptember 10-én távgyaloglási versenyt rendeztek Szentes és Hódmezővásárhely között

320 éve, 1703. szeptember 10-én három kuruc ezred Szolnokhoz ért, és megkezdte a vár ostromát.

 

***   ***   ***

2023. szeptember 9. 

Erdély címere. Forrás: Wikipédia34 éve, 1989. szeptember 9-én az Erdélyi Szövetség Szentesi Szervezete megtartotta első rendes közgyűlését. Az alapszabály elfogadását követően megválasztották a tisztségviselőket: elnök dr. Barta László, a jogügyi csoport vezetője dr. Pataki Tamás, a művelődési csoport vezetője dr. Csipes Antal, munkaügyi, lakásügyi és szociális csoport vezetője Szabó Mihály, az egészségügyi csoport vezetője dr. Csíky László. A helyi szervezet taglétszáma 38 fő. A közgyűlés határozatot hozott arról, hogy kezdeményezi Tőkés László református lelkész Béke Nobel-díjra való jelölését. A szentesi szervezet megalakulása óta kb. 40 erdélyi menekültnek nyújtott segítséget.

Szentes Város Fúvószenekara - Minősítő hangverseny 1999 (CD-bemutató )35 éve, 1988. szeptember 9-10 között a Városi Egyesített Fúvószenekar a jugoszláviai testvérvárosban, Topolyán vendégszerepelt. A kétnapos program során a szentesi zenekar fellépett a Zobnaticai Lovasjátékokon, majd nagysikerű koncertet adott Topolya főterén és Gunaras község iskolájában.

35 éve, 1988. szeptember 9-én a Városi Galériában megnyílt Kő Pál szobrászművész tárlata. A kiállítást megnyitotta Kratochwill Mimi művészettörténész.

Katona Kiss Ferenc önarcképe (1942)39 éve, 1984. szeptember 9-én a Városi Galériában megnyílt Katona Kiss Ferenc szentesi festőművész kiállítása.

Halász-Szabó Sándor (1920-1997) festőművész. Fotó: Szentesi arcképcsarnok - 2004Halász-Szabó Sándor: Kollázs40 éve, 1983. szeptember 9-én a Városi Galériábann megnyílt a szentesi születésű, Svédországban élő festőművész, Halász Szabó Sándor kiállítása, aki utoljára 1958-ban mutatkozott be Szentesen. A kiállítást dr. Szíj Rezső művészet-történész nyitotta meg. Az elszármazott művész tizenegy alkotását szülővárosának ajándékozta.

41 éve, 1982. szeptember 9-én elhunyt Veréb Imre (1936–1982)  zenetanár, zeneiskola-igazgató, a Szentes és Vidéke Áfész vegyeskarának karnagya. Veréb Imre Makó szülötte, 1961-ben Szegeden a Zeneművészeti Szakiskola Szaktanárképző szakán zeneiskolai fagott- és szolfézstanári diplomát szerzett. 1958-64-ig az Állami Zeneiskola fafúvós tanára, majd 1964-1981 között igazgatója volt. Az intézmény egykor Úri Kaszinóként szolgáló épületét ő kezdte a zeneiskolai feladatoknak megfelelővé átalakítani.

A szentesi zeneoktatás meghatározó alakja, a város hangversenyéletének elindítója 46 évesen hunyt el, emlékét 2017 óta tábla őrzi a Zeneiskola folyosóján.

Labádi Lajos levéltáros és a megnyitóbeszédet mondó dr. Novobáczky Sándor. Forrás: Szentesi Élet44 éve, 1979. szeptember 9-én Szentesi újságok címen sajtótörténeti kiállítás nyílt a Városi Galériában. 1871-től közel 100 féle lap jelent meg a városban, ezekből kaphattak ízelítőt a látogatók, régi városképek kíséretében. A kiállítást rendezte Labádi Lajos levéltáros; megnyitót mondott dr. Novobáczky Sándor újságíró.

Nagy János nyogalmazott zeneiskola-igazgató, karnagy, Szentes díszpolgára. Fotó: Szentesi Élet83 éve, 1940. szeptember 9-én született Szegváron Nagy János zenetanár, zeneiskolai igazgató, orgonaművész. Pályakezdőként 1963 augusztusától a Szentesi Állami Zeneiskola - ma Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola - tanára, 1981-2002 között igazgatója. 1977-ben a Szentes és Vidéke Áfész Bárdos Lajos vegyeskar alapítója és városi kórusunk karnagya, napjainkig. 1989-től ő vezette a Petőfi Sándor Általános Iskola kórusát, amely 1994-ben elnyerte az Év Kórusa címet. Emellett életre hívója és  jelenleg is karnagya a Szent Anna Templom Szkólájának. Orgonaművészként több mint száz hangversenye volt, jelenleg is aktív előadóművész.

Számos elismerés, kitüntető cím birtokosa - csak néhányat említve: Arany Orgona Nagydíj (1976), Szentesért arany fokozat (1981), Vaszy Viktor Emlékérem (1986), Népművelését Díj (1994), Szegvár és Szentes Díszpolgára (2002, 2003), A Magyar Érdemrend lovagkeresztje Polgári tagozat (2015).

Nádor István népművelő, újságíró, a Kapu c. havilap főmunkatársa. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199685 éve, 1938. szeptember 9-én született Nádor István népművelő, újságíró, a Kapu című folyóirat főmunkatársa, a Helyőrségi Művelődési Ház volt igazgatója.

87 éve, 1936. szeptember 9–17 között beszüntették a munkát a helybeli cipészsegédek (kb. 60 fő). A sztrájk megegyezéssel zárult.

Lakos József városi rendőrkapitány (1913-1946). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000110 éve, 1913. szeptember 9-én született ifj. Lakos József (1913-1946) rendőrségi nyomozó, városi rendőrkapitány,  akinek életét  szélsőséges elemek oltották ki. (Emlékét márványtábla őrzi a rendőrség falán.)

Pulszky Ferenc (1814-1897) régész, művészettörténész, az MTA tagja, képviselő. Fotó: Ellinger Ede - www.museum.hu126 éve, 1897. szeptember 9-én elhunyt Pulszky Ferenc (1814-1897) politikus, régész, művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a Képzőművészeti Társulat és a Régészeti Társulat elnöke, a Petőfi Társaság alapító tagja, Szentes 1867-1869 közötti országgyűlési képviselője.

Az Alföldi Ellenzék c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)144 éve, 1879. szeptember 9-én született dr. Vajda Antal (1879–1954) ügyvéd, lapszerkesztő, az Alföldi Ellenzék (1918-tól Alföldi Újság) kiadó-tulajdonosa és felelős szerkesztője.

277 éve, 1746. szeptember 9-én földrengést észleltek Szentesen, de semmi kárt nem okozott.

***   ***   ***

 

2023. szeptember 8. 

A Szentesi Élet fejléce 1978-ból. Forrás: e-Könyvtár Szentes33 éve, 1990. szeptember 8-án a Szentesi Életben megjelent az önkormányzati választásokon jelölteket állító pártok és szervezetek választási programja. (A programok ismertetése és a jelöltek bemutatása folytatódott a szeptember 15. és a szeptember 22-diki számokban.)

Czóbel Béla: Pipázó önarckép (dedikált, 1973). Forrás: www.nagyhazi.hu 34 éve, 1989. szeptember 8-án a Városi Galériában megnyílt Czóbel Béla Kossuth-díjas festőművész, grafikus emlékkiállítása. Az értékes anyagot a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága bocsátotta a művelődési központ rendelkezésére. A kiállítást a szentesi születésű Mucsi András művészettörténész rendezte. A tárlatot megnyitotta Bihari József, a Pest Megyei Múzeumok főigazgatója.

Zorán III. 1979 - Forrás: Wikipédia44 éve, 1979. szeptember 8-án Zorán Sztevanovity előadóestet tartott a Helyőrségi Művelődési Otthonban. Közreműködött Bakacsi Béla és a Főnix együttes.

82 éve, 1941. szeptember 8-án a közellátásügyi miniszter rendeletére bevezették a liszt, kenyér és száraztészta jegyre történő árusítását.

Csongrád vármegye címrere 1731-ben. Forrás: Szentesi Levéltár138 éve, 1885. szeptember 8-án 77 éves korában meghalt Pity István (1808-1885), megyei tisztviselő, Csongrád vármegye 1850–1885 közötti levéltárnoka. (Szülőhelyén, Szegváron temették el.)

A nagykirálysági új iskola (1925). Forrás: Szentesi Élet154 éve, 1869. szeptember 8-án született Papp Imre (1869–1928) állami népiskolai tanító, a külterületi iskolák igazgatója.

174 éve, 1849. szeptember 8-án jelentős személycseréket hajtottak végre a megbízhatatlannak ítélt szentesi tisztikarban. Polgármesterré Sréter Antalt nevezték ki.

Herzl (Hegedűs) Vilmos (1828-1893) - Szentes első fényképésze - feleségével. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet195 éve, 1828. szeptember 8-án a Tolna megyei Pakson született Herzl (Hegedűs) Vilmos (1828–1893), Szentes első fényképésze, aki 1855-től haláláig Szentesen működött.

 

***   ***   ***

 

 

2023. szeptember 7. 

35 éve, 1988. szeptember 7-én a Művelődési és Ifjúsági Házban megnyílt Borsos Miklós és Csohány Kálmán grafikai kiállítása.

44 éve, 1979. szeptember 7-9 között ismét rangos nemzetközi vízilabdatorna helyszíne volt Szentes. A külföldi csapatok közül a sokszoros lengyel bajnok Arkonia Szczeczin és a svéd Järfälla Simsällskap vendégszerepeltek városunkban, a magyarokat az Újpesti Dózsa, a Vasas Izzó, az Eger SE és a házigazdák képviselték. A Szentes’79 elnevezésű nemzetközi tornát a Szentesi Vízmű SK csapata nyerte, megverve a Dózsát és a Vasast.

82 éve, 1941. szeptember 7-én a Földművelésügyi Minisztérium felhívására megalakult a Csongrád Vármegyei Állattenyésztő Egyesület, mely magába olvasztotta az 1937-ben alakult Csongrád Vármegyei Szarvasmarhatenyésztő Egyesületet. A Szentes székhellyel működő új egyesület tisztségviselői lettek: elnök dr. vitéz Baskay Gyula, társelnök dr. Dobay Andor alispán, alelnökök Csizmadia Sándor és vitéz Foltányi Lőrinc.

Szemerédi András igazgató, tanár. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)84 éve, 1939. szeptember 7-én született Szemerédi András igazgató, tanár.

99 éve, 1924. szeptember 7-én légi bemutatót tartottak a Felső-csordajáráson.

Kós Károly (1883-1977) erdélyi építész, író - dr. Csíky László portrészobra. Fotó: Szélpál István107 éve, 1916. szeptember 7-én Erdély kiürítése során a hadsereg-parancsnokság Szentesre helyezte át a nagyszebeni 21. honvéd pótzászlóaljat, valamint a kolozsvári és nagyenyedi népfelkelő és honvéd kiegészítő parancsnokságokat, összesen mintegy 120 tiszttel és kb. 6-7000 főnyi legénységgel. A katonák között volt Kós Károly (1883-1977) építész, író, tanár, könyvkiadó. (A katonaság 1918. január végéig állomásozott a városban.)

Az egykori Uránia Mozgószínház ma az Őze Lajos Filmszínház. Fotó: http://egykor.hu/szentes/752110 éve, 1912. szeptember 7-én megnyílt a Szentesi Uránia Mozgószínház a Nagy Ferenc utcában. 1945. februárjában a Szabadság Filmszínház nevet kapta, majd 1993-tól felvette a szentesi születésű színészlegenda, Őze Lajos nevét. Nehéz évek után 2018 óta a Kultik Mozihálózat részeként felújítva, kamarateremmel kiegészülve működik. Történetéről részletesen Kruzslicz Pál 2012-ben megjelent könyvében olvashatunk.

117 éve, 1906. szeptember 7-én sztrájkba léptek a szentesi szabósegédek. (Béremelési követelésük eredménnyel járt; szeptember 19-től felvették a munkát.)

A Petőfi Szálló virágkorában - Untermüller Ernő színezett lapja 1915-ből. Forrás: Szentes régi képes levelezőlapokon (1998)127 éve, 1896. szeptember 7-én a városi képviselő-testület határozatot hozott egy kor igényeinek megfelelő, díszes szálloda építéséről az omladozó állapotú Zöldkoszorúhoz címzett nagyvendéglő telkén. A kiírt országos tervpályázat beadási határideje: 1896. december 31.

Fridrich János (1874–1959) fényképész ifjúkori portréja. Forrás: Wikipédia149 éve, 1874. szeptember 7-én Edelényben (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) született Fridrich János (1874–1959) fotográfus, aki az 1890-es évek elején telepedett le Szentesen. Saját műtermét 1905-ben nyitotta meg az ún. Görög Udvarban. A művészi fényképezés mellett majd minden szentesi családról készített felvételt. Megörökítette a város utcaképeit, középületeit, jeles személyiségeit és eseményeit. Értékes gyűjteményét a szentesi múzeum őrzi.

174 éve, 1849. szeptember 7-én Gyulai Gaál Eduárd kerületi főbiztos ismertette a kormányzási alapelveit. Kinevezte Csongrád megye ideiglenes tisztikarát: Temesváry István királyi biztost és Dobozy Lajos kormányzó alispánt megerősíti tisztségében,  Basa József polgármestert pedig kinevezte a szentesi járás főszolgabírájává. 

Hajdú Lajos emléktáblája a Kiss Bálint Református Általános Iskola falán. Fotó: Tímár FerencBörtönrajz Hajdú Lajosról (1854). Forrás: Szentesi Élet174 éve, 1849. szeptember 7-én lefogták és Szegedre szállították Hajdú Lajos (1813-1901) szentesi református népiskolai igazgatót. Az Aradon működő Cs. Kir. Rendkívüli Haditörvényszék felségsértés címén kötél általi halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. (Utóbb az ítéletet 20 évi várfogságra enyhítették.)

 

***   ***   ***

2023. szeptember 6. 

Nagy Lajos műszaki oktató, zenész. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199685 éve, 1938. szeptember 6-án született Nagy Lajos műszaki oktató, zenész.

Gróf Klebelsberg Kunó (1875–1932) mimiszter, az MTA tagja. Forrás: www.wikipedia.hu98 éve, 1925. szeptember 6-8. között Szentesen tartották meg a IV. Alföldi Katolikus Nagygyűlést. A rendezvényen részt vett és beszédet tartott gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, Horváth Győző püspök, kalocsai helynök, Gossmann Ferenc püspök, Hanauer Á. István püspök, Schandl Károly államtitkár, Lippay György tankerületi főigazgató és Négyesy László egyetemi tanár, Szentes szülötte.

A lembergi csata - térképvázlat (részlet). Forrás: www.mek.iif.hu109 éve, 1914. szeptember 6-11 között a lembergi csatában az osztrák-magyar hadsereg vereséget szenvedett az oroszoktól.

Verner Pál postamester gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes138 éve, 1885. szeptember 6-án 58 éves korában elhunyt Verner Pál (1827-1885), Szentes 30 éven át volt postamestere, volt 48-as huszársági alszázados.

 

***   ***   ***

 

2023. szeptember 5.

Horthy Miklós, a Magyar Királyság kormányzója 1940. szeptember 5 -én Szatmárnémetiben. Forrás: Wikipédia83 éve, 1940. szeptember 5–13 között a magyar hadsereg bevonult Észak-Erdélybe és a Székelyföldre.

107 éve, 1916. szeptember 5-én erdélyi menekültek érkeztek Szentesre.  A többség Kisküküllő vármegyéből érkezett, számuk megközelítette az 1.000 főt. (1916. november 22-én utaztak el a városból.)

Szőke Mátyás (1915-1993) kubikos, agrármérnök, polgármester, miniszterhelyettes. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000108 éve, 1915. szeptember 15-én született Szőke Mátyás (1915-1993) kubikos, agrármérnök, 1946-48 között a MKP Szentes városi titkára, 1948-49-ben Szentes polgármestere, 1953-tól 1960-ig földművelésügyi miniszterhelyettes.

Az 1903-ban átadott Tiszai vashíd Untermüller Ernő korabeli lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes117 éve, 1906. szeptember 5-én teherpróbaként áthaladt az első gőzmozdony a Szentes-Csongrád közötti tiszai vashídon. (A híd eddig csak közúti hídként működött.)

130 éve, 1893. szeptember 5-én született ifj. dr. Arady Kálmán (1893-1964) orvos, művészettörténész.

162 éve, 1861. szeptember 5-én a szentesi képviselő-testület határozatilag kimondta, hogy teljes mértékben osztja az országgyűlés által felállított elveket, annak eljárását helyesli és magáévá teszi, minden feliratát a nemzet „hiszekegyének” tartja. Kimondta továbbá, hogy hatósági működésében a jövőben is egyedül a szentesített törvényeket fogja követni.

Filó (Csáktornyai) Lajos (1858–1896): költő, ügyvéd, újságíró. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000165 éve, 1858. szeptember 5-én Szentesen született Csáktornyai (Filó) Lajos (1858-1896) ügyvéd, író, újságíró, költő.

169 éve, 1854. szeptember 5-én a szentesi polgármester előterjesztésére a városi bírói hivatal felsőbb jóváhagyással megszűnt.

320 éve, az 1703. szeptember 5-én kibontakozott nagy kuruc offenzíva egyik célja volt a Duna-Tisza közének birtokba vétele. Globitz ezredes felismerte, hogy Csongrádot közvetlen veszély fenyegeti, ezért megerősítette őrzését. „Amennyi rác legénységet csak össze tudok szedni, azt mind Csongrádra küldöm… Az elővigyázatot Csongrádnál meg kell kétszerezni” – írta szeptember 5-én kelt levelében.

 

***   ***   ***

2023. szeptember 4.

50 éve, 1973. szeptember 4-én elhunyt Sípos Imre (1899-1973) földmunkás, ipari munkás.

Dr. Sipos Ferenc (1938-2005) infektológus, osztályvezető főorvos, képviselő. Fotó: Vidovics Ferenc85 éve, 1938. szeptember 4-én született dr. Sipos Ferenc (1938-2005) infektológus, osztályvezető főorvos, a Máltai Szeretetszolgálat Szentesi Szervezetének volt vezetője, városi és megyei önkormányzati képviselő, a Csongrád Megyei Közgyűlés volt alelnöke, az Együtt Szentesért Egyesület alapító elnöke, a Parkerdő Otthon névadója.

Az Élelmiszer-kiviteli Rt. baromfifeldolgozó üzeme. Forrás: Szentes helyismereti kétikönyve - 200088 éve, 1935. szeptember 4–5 között az Élelmiszer-kiviteli Rt. szentesi telepén az élelmezési munkások egy része sztrájkba lépett, mivel a telep vezetősége különböző okokra hivatkozva bérelvonásokkal sújtotta a dolgozókat. A sztrájk megegyezéssel zárult.

Vizilabdázók az 50 méteres sportmedencében - Fridrich János felvétele 1937-ből. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye91 éve, 1932. szeptember 4-én országos úszóversennyel egybekötve ünnepélyesen felavatták a Szentesi Sportuszodát. (Ünnepi beszédet mondott dr. Négyesi Imre polgármester, Homonnay Tivadar országgyűlési képviselő, a Magyar Úszószövetség elnöke és dr. Lázár Andor, Szentes országgyűlési képviselője.)

142 éve, 1881. szeptember 4-én született Purjesz Lajos (1881-1925) lapszerkesztő, ÚE főtitkára.

Kárász benjamin (1792-1874) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000149 éve, 1874. szeptember 4-én 82 éves korában Szegeden meghalt horgosi Kárász Benjamin (1792–1874), Csongrád vármegye táblabírája, 1825–1846 között alispánja, szabadságharc alatti országgyűlési követe és főispánja, a mozgó nemzetőrség szervezője, 1867–1871 között ismét főispánja.

223 éve, 1800. szeptember 4-én A Petrák-krónika borítója. Szentesről 41 embert soroztak be a rendes hadseregbe. *** A Petrák-krónika feljegyzése szerint „oly hideg idő járt még nyáron is, hogy az emberek mind a takaráson, mind a nyomtatáson a felöltőt, szűrt magukhoz kötötték, és úgy dolgoztak. Igen szűk termés volt.” *** I. Ferenc császár-király fegyverbe hívta a magyar nemesi fölkelést. Csongrád vármegye is megszervezte hadseregét, amely a fegyvert fogható nemeseken kívül 60 lovasból és 240 gyalogosból állt. Szeged a maga költségén szintén kiállított 20 lovast és 80 gyalogost. A lovas fölkelők tisztjei Kamocsay András főhadnagy és Kászonyi István alhadnagy, a gyalogos fölkelőké Ternyey József első kapitány, Vályi András másodkapitány, valamint Kiss László, Török József, Müller Ferenc főhadnagyok és Kolb József, Rózsa Ferenc, Laitner Ignác alhadnagyok voltak. A fölkelt sereg bevetésére nem került sor.

 

***   ***   *** 

2023. szeptember 3.

A Klauzál Gábor Általános Iskola és a névadó szobra (Máté István, 1999). Forrás: www.szentesinfo.hu39 éve, 1984. szeptember 3-án megkezdődött a tanítás a Klauzál utcai új, 16 tantermes általános iskolában. A beiratkozott 480 diák oktatását 31 fős tantestület látja el, élén Oltyán Lajos igazgatóval.

Burián Lajos (1844-1921) polgármestre, az I. 48-as Népkör elnöke. Forrás: Szentesi Élet112 éve, 1911. szeptember 3-án lemondott tisztségéről Burián Lajos, az I. 48-as Népkör elnöke.

118 éve, 1905. szeptember 3-án tiltakozó népgyűlést tartottak Szentesen. Határozatilag elítélték a "darabont kormány" alkotmánytiprását, s felkérték a szövetkezett ellenzék vezérlő bizottságát, hogy az alkotmányos jogok biztosításáért folytatott küzdelmükben tántoríthatatlanul tartsanak ki. Dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, főispán, a református egyházmegye tanácsbírája. Forrás: L.L., Szentesi Élet Követelték a rendkívüli megyegyűlés összehívását,  kemény kritikával illetve a halogatásért felelős dr. Csató Zsigmond főispánt.

129 éve, 1894. szeptember 3-án a felsőpárti Szürszabó Nagy Imre példája nyomán (aki a Kispiac téren kívánt ártézi kutat fúratni), az alsópárti Csillag Lakos István írásos ajánlatott adott be a polgármesterhez, amelyben kötelezte magát, hogy a közönség számára az alsópárti Csillag korcsma előtti téren, a saját költségén egy ártézi kutat fúrat, és azt 1896 végéig átadja a közhasználatnak. (A kút a jelzett időre elkészült.)

A szentesi főgimnázium épülete 1890 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye.135 éve, 1888. szeptember 3-án átadták a szentesi gimnázium új, reprezentatív épületét. (Tervezője Benkó Károly építész.)

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000A Szentesi Lap első számának fejléce. Forrás: http://epa.oszk.hu/szentesi_lap147 éve, 1876. szeptember 3-tól Sima Ferenc volt református tanító, későbbi országgyűlési képviselő vette át a  Szentesi Lap szerkesztését. (Kis megszakításokkal 1899-ig szerkesztette a helyi 48-as és függetlenségi ellenzék legjelentősebb sajtóorgánumát.)

 

***   ***   ***

2023. szeptember 2.

Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200075 éve, 1948. szeptember 2-án a Budapesti Népügyészség a Lakos-gyilkosságban érintett személyeket közkegyelemben részesítette, ellenük a büntetőeljárást megszüntette.

78 éve, 1945. szeptember 2-án a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen kimondták, hogy az egyesület nevét Csongrád Megyei Parasztszövetségre változtatják, és testületileg belépnek a Magyar Parasztszövetségbe. Az átalakuláskor 30 gazdakör tartozott a szövetséghez, amelynek elnöke ekkor Jószai Bálint gazdálkodó, alelnökei Molnár Kálmán és Bazsó Imre, titkára dr. Bartha Antal.

89 éve, 1934. szeptember 2-án megalakult a Szentesi Úszó Sportegylet.

Szentesi öreg honvédek (1898). Forrás: Szentesi Élet175 éve, 1848. szeptember 2-án Csongrád Vármegye Központi Bizottmánya elrendelte a 19-22 éves hadkötelesek összeírását és a megyére eső 1615 honvéd újonc kiállítását. Szentesre ebből 328 fő jutott. Népgyűlésileg kimondták, hogy a városra kirótt létszámot nem sorozás, hanem toborzás útján állítják ki, a felcsapó újoncokat pedig 42 forint jutalomban részesítik.

584 éve, 1439. szeptember 2-án Hédervári Lőrinc nádor bizonyítja, hogy Albert király előtt Gywi Gellért fia István, mint jogos örökös tiltakozik néhai Gywi Bor László fia György Zenthes (Szentes), Zeg (Szegvár), Zenthilona (Szentilona) Csongrád megyei birtokainak Akorhydai Demeter általi adományba kérése, vagy számára történő királyi eladományozása ellen.

 

***   ***   ***

2023. szeptember 1.

Lovag szentpáli Imre Károly arcképe a weboldaláról34 éve, 1989. szeptember 1-jén szakadás következett be a Független Kisgazdapárt helyi vezetőségében. Vass Károly elnök a békés átmenet híveként, a mindenkinek baráti kezet nyújtó politikát képviselte, ezzel szemben Imre Károly (1938-2016) titkár a radikális, a senkivel nem alkuvó politikai vonalvezetést szorgalmazta. Mivel a tagság többsége az Imre Károly által képviselt irányvonalat tette magáévá, Vass Károly lemondott tisztségéről és kilépett a pártból. A helyi szervezet elnökévé Szabó Imre református kántort választották meg. 

A volt Damjanich János Tagintézmény épülete a régi szentesi honlaptól. Fotó: Vidovics Ferenc38 éve, 1985. szeptember 1-jén a Damjanich Utcai Általános Iskolát rajz tagozatos iskolává nyilvánították. Ez azt jelentette, hogy minden évben egy teljes osztály indul rajz tagozattal, ahol az ügyesebb kezű gyerekek – rajzpedagógus irányítása mellett – az átlagosnál lényegesen többet foglalkoznak a rajztanulással. (Az iskola 2011. szeptemberétől megszűnt.)

Szöllősy Gézáné dr. Irsa Katalin. Forrás: Szentesi Mozaik38 éve, 1985. szeptember 1-jén aranydiplomával tüntették ki dr. Mátyás Sándor, Regőczi Anna, Szöllősy Gézáné dr., Zoltai István és Takács Károlyné nyugalmazott szentesi tanárokat.

A Koszta József Általános Iskola épülete.43 éve, 1980. szeptember 1-jén megnyitotta kapuit a Hámán Kató úti lakótelepi új 16 tantermes általános iskola (ma Koszta József Általános Iskola)

45 éve, 1978. szeptember 1–3 között rangos vízilabda torna házigazdája volt városunk. A vendégcsapatok között szerepelt a jugoszláv első ligás Posk Split, a holland szuperligás A. Z. Haga, a sokszoros NDK bajnok Dinamo Magdeburg, a világklasszisokat felvonultató OSC, valamint az igen jó erőt képviselő Eger SE.

A Boros Sámuel Szakközépiskola és Szakiskola épülete55 éve, 1968. szeptember 1-jén a Közgazdasági Szakközépiskolában (ma Boros Sámuel Szakközépiskola és Szakiskola) – kísérletképpen – elindították az egészségügyi tagozatot. A felvett 47 első osztályos tanuló az általános középiskolai tárgyak mellett szakmai képzésben részesül, és négy év után az érettségi bizonyítvány mellé az ápolónői képesítést is megszerzi. A kórház, mint „bázisintézmény” biztosítja a heti egy napi foglalkoztatást.

Horeftosz Kristóf szentesi ortodox lelkész. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)76 éve, 1947. szeptember 1-jén született Horeftosz Kristóf szentesi ortodox lelkész.

78 éve, 1945. szeptember 1-jén a szegedi népügyészség elejtette az ifj. Lakos József elleni vádakat, ennek ellenére a volt rendőrkapitány nem hagyhatta el a mezőhegyesi internálótábort.

Dr. Tóth Csaba urológus főorvos. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)83 éve, 1940. szeptember 1-jén született prof. dr. Tóth Csaba, urológus főorvos, a Debreceni Egyetem  Professor Emeritusa, MTA doktor, egyetemi tanár.

84 éve, 1939. szeptember 1-jén a kormány bejelentette a kivételes hatalom életbe léptetését. Lényege: korlátozza az egyesülési és gyülekezési jogot, szigorítja a sajtóellenőrzést, zár alá vesz egyes anyagkészleteket.

93 éve, 1930. szeptember 1-jén a Szociáldemokrata Párt központi vezetőségének felhívására munkanélküli tüntetésekre került sor országszerte. A hatósági tilalom ellenére a szentesi munkások is tüntető sétát szerveztek a város több pontján, de a főtérre vonulásukat a rendőrség megakadályozta. A békés demonstráció során 21 munkást letartóztattak.

Forrás: Szentesi Élet105 éve, 1918. szeptember 1-jén katonanapot tartottak Szentesen a hadiözvegyek, hadiárvák és rokkantak segélyezésére.

108 éve, 1915. szeptember 1-jén elhunyt Gelléri Mór (1854-1915) közgazdasági író.

111 éve, 1912. szeptember 1-jén megkezdte működését a Szentes székhellyel újonnan felállított Csongrád Megyei Tanfelügyelőség. (Vezetője Gulyás József.) 

Felújítás előtt álló ABy 3 tengelyes motorkocsi. Fotó: Szigeti Dániel, 1999.117 éve, 1906. szeptember 1-jén megindult a motorvonat közlekedés Szentes-Kunszentmárton között.

dr. Páhi Ferenc (1903-1978) megyei főlevéltárnok, levéltárigazgató. Forrás: Szentesi Élet120 éve, 1903. szeptember 1-jén született dr. Páhi Ferenc (1903-1978) megyei főlevéltárnok, a Szentesi Levéltár volt igazgatója.

134 éve, 1889. szeptember 1-6 között Sima Ferenc lapszerkesztő telepítési mozgalmat indított Szentesen a Temes vármegyei Vadászerdő nevű kincstári területre.

154 éve, 1869. szeptember 1-jén elhunyt Bene József (1791-1869) országgyűlési követ.

154 éve, 1869. szeptember 1-jén a megyegyűlés engedélyezte a szentesi polgármesteri állás új választás általi betöltését.

Tomcsányi József alkotmányos főispán. Forrás: Szentesi Élet158 éve, 1865. szeptember 1-jén Ferenc József felmentette hivatalából Rozgonyi Bertalan főispáni helytartót. Csongrád megye főispánjává Tomcsányi József volt 1861. évi alkotmányos főispánt nevezte ki.

158 éve, 1865. szeptember 1-jén született Szentesen Károlyi Mór (1865-1945) nemzetközi hírű fogorvos, a róla elnevezett elmélet (Károlyi-effektus) megalapozója. 1890-től 1938-ig Bécsben működött, majd hazatelepült Szentesre. 1944-ben deportálták; a theresienstadti gyűjtőtábor felszabadításának napjaiban hunyt el.

Bárő Harruckern János György (1664-1742) szobra - Máté István és Lantos Györgyi, 2008307 éve, 1716. szeptember 1-jén Harruckern János György élelmezési főhadbiztos Szentesre helyezte a török ellen vonuló császári hadak élelmezési központját. Temesvár ostroma, 1716 - Forrás: Wikimedia A Petrák-krónikában erről az alábbiakat olvashatjuk: „Az 1716-ik esztendőben ezen város a temesvári várat ostromló császári hadsereg számára kenyeret, sajtot, zabot, szénát és egyéb élelemre valót szállított.” *** A császári sereg megkezdte Temesvár ostromát, amelyet 18 ezer főnyi török őrség védett.

 

 

  2023. szeptember további évfordulói  

34 éve, 1989 szeptemberében szervezés alatt áll a Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezete.

34 éve, 1989 szeptemberében az MSZMP közelgő kongresszusára Szentesen a párttagság öt küldöttnek szavazott bizalmat: Dóczi Gábornak, dr. Faragó Lászlónak, Szarvas Pálnak, dr. Demeter Attilának, Keserű Imrének.

38 éve, 1985 szeptemberében a Szentes és Vidéke Áfész Vegyeskórusa – Nagy János karnagy vezetésével – négynapos vendégszereplésre utazott a jugoszláviai Celjébe. A szentesi énekkar a celjei kórus meghívásának tett eleget, nagy sikert aratva a szlovén városban.

43 éve, 1980 szeptemberében a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Kiss Attilát, a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat főmérnökét, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola tanárát címzetes főiskolai docenssé nevezte ki.

48 éve, 1975 szeptemberében megnyílt a 100 személyes Marx téri (ma Apponyi tér) új óvoda.

49 éve, 1974 szeptemberében dr. Dragon Károly és Kátai József a Horváth Mihály Gimnáziumban megalakította az ország első középiskolai Amatőrfilm Szakkörét.

52 éve, 1971 szeptemberében a Vasutasnap szentesi programjának keretében a magyar labdarúgás fénykoráról tartott előadást a MÁV Kultúrházban Sebes Gusztáv, a hajdani „arany csapat” szakvezetője.

53 éve, 1970 szeptemberében a város befogadta Makó és környékének árvízmenekültjeit, akiket az újonnan felépült Ipari Szakmunkásképző Intézetben helyeztek el.

53 éve, 1970 szeptemberében elkészült a 603. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet (ma Zsoldos Ferenc Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola) új épülete a Beloiannisz (ma Szent Imre herceg) utcában, a Kossuth u. 11-13. sz. alatti hatemelestes, 32 lakásos lakó- és szolgáltatóház, valamint a Kossuth utcai Központi ABC.

54 éve, 1969 szeptemberében a gimnázium udvarán elkészült a Fáklya SK új kézilabda pályája.

54 éve, 1969 szeptemberében a Kertészeti Kutató Intézet területén elkészült a város 8. Termálkútja. Ezen kívül két újabb termálkút helyének hatósági kijelölése is megtörtént: az egyik az Alkotmány-, a másik az Árpád Tsz-ben szolgálja majd a korai zöldség-hajtatást és palántanevelést.

54 éve, 1969 szeptemberében a Marx téren (ma Apponyi tér) megkezdte működését az Áfész korszerű, emeletes ABC áruháza.

55 éve, 1968 szeptemberében a gimnáziummal szemben megkezdődött a 10 tantermesre tervezett új, korszerű ipari szakmunkásképző iskola építése. (Ma Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet.)

86 éve, 1937 szeptemberében a Szentesi Kereskedők Egyesülete kezdeményezésére megnyílt a kétéves női kereskedelmi szaktanfolyam, a későbbi Közgazdasági Technikum (ma Boros Sámuel Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola) jogelőde. Az új intézményt a Polgári Leányiskola épületében (ma Petőfi Sándor Ált. Isk.) helyezték el; igazgatója Járay Imre gimnáziumi igazgató lett.

96 éve, 1927 szeptemberében megkezdődött a MÁV motorgarázs építése, amelynek terveit Jemnitz E. Zsigmond főmérnök budapesti tervező irodája készítette.

100 éve, 1923 szeptemberében sztrájkba léptek a szentesi építőmunkások.

105 éve, 1918 szeptemberében Szentesen a napi kenyérfejadagot előbb 20 dkg-ra, majd 16 dkg-ra csökkentették. A havi cukoradagot 20 dkg-ra, a szalonnaadagot pedig 42 dkg-ra szállították le.

107 éve, 1916 szeptemberében dr. Csergő Károly Csongrád vármegyei II. főjegyzőt, későbbi alispánt a Ferenc József Rend lovagkeresztjével tüntették ki.

111 éve, 1912 szeptemberében a gimnáziumban 20 fővel megindult az első eszperantó tanfolyam.

112 éve, 1911 szeptemberében elkészült a Bohn Alajos által tervezett, saroktornyos, késő-barokk stílusú új szentesi városháza; megtörtént a hivatalok beköltöztetése. (Az épület ünnepélyes átadására 1912. május 27-én került sor.)

113 éve, 1910 szeptemberében a báró Harruckern (ma Ady Endre u.) és a Bartha János (ma Arany János u.) utca sarkán megkezdődött a szentesi kenyérgyár építése. (Tervezője Bohn Alajos műépítész.) A korszerű üzem 1911. május 20-án megkezdte működését.

119 éve, 1904 szeptemberében a báró Harruckern (ma Ady Endre) u. 2. sz. alatt elkészült a volt csendőrlaktanya eklektikus stílusú emeletes épülete. Tervezői és kivitelezői Buday János és Kruzslicz Péter szentesi építőmesterek voltak. Az özv. Batik Sándorné tulajdonát képező épületet a csendőr szárnyparancsnokság vette tartós bérletbe. 1952-ben történt államosítása után előbb Fegyveres Erők Klubja, ma Hegedűs László Helyőrségi Művelődési Központ néven működik. (Előterében a szentesi születésű festőművész, Hegedűs László 1995-ben elhelyezett emléktáblája látható, amelyet Váczi Imre bronzplasztikája díszít.)

124 éve, 1899 szeptemberében a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 74 székely fiú érkezett Szentesre ipari kiképzés végett. A helyi mestereknél elhelyezett székely tanoncok száma november végére 87 főre nőtt.

124 éve, 1899 szeptemberében a szegedi mezőgazdasági kiállításon a Szentesről részvett kiállítók közül a következők nyertek díjakat: aranyérmet nyert Szentes város gyümölcsfa csemetékkel; az ipari és háziipari készítményekért ezüstérmet nyert a polgári leányiskola, bronzérmet nyertek Gyarmati András, Ácsi Kovács Sámuel és Sándor, továbbá Szenyéri János és Karcagi Sándor tamburáért és tekerőért, Tokácsli János és Sárvári Mihály kötelekért, Kun Péter és Vidovics János talicskáért.

130 éve, 1893 szeptemberének közepén elkészült a Körös–Tisza–Maros Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat új székháza a Templom közben (ma Kiss Bálint u. 13.). A későeklektikus sarokház terveit Makay Endre készítette. Az épület 1948 óta az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) szentesi szakaszmérnökségének ad helyet.

137 éve, 1886 szeptemberében munkába állították az első gőzekét Csongrád megyében, gróf Károlyi László derekegyházi uradalmában.

148 éve, 1875 szeptemberében folytatódtak a támadások Buday József függetlenségi pártvezér, lapszerkesztő ellen. Elveszítette hivatali állását, majd a Szentesi Lap szerkesztését is fel kellett adnia. Egzisztenciájától megfosztva más választása nem lévén, leköszönt pártelnöki tisztségéről és elköltözött Szentesről. (Előbb Pesten, majd Versecen telepedett le, ahol megválasztották a polgári iskolák igazgatójává. 1901-ben Versecen hunyt el, 69 éves korában.)

150 éve, 1873 szeptemberében a Széchenyi-ligeti „Új Világhoz” címzett vendéglő épületét (ma múzeum) az újonnan szervezett gimnáziumi tanfolyammal egybekötött 6 osztályú felső polgári fiúiskola használatába adták. (Az épület 1888-ig szolgált iskolaként, ezt követően városházaként, 1913-tól pedig múzeumként funkcionált.)

159 éve, 1864 szeptemberében hunyt el Molnár János (1794-1864) városi tanácsnok.

173 éve, 1850 szeptemberében megkezdték működésüket a cs. kir. járásbíróságok, köztük a szentesi II. osztályú járásbíróság.

187 éve, 1836 szeptemberében megérkezett Szentesre a legelőelkülönítést jóváhagyó királyi leirat.

497 éve, 1526 szeptemberében – a vesztes mohácsi csata után – a török sereg irtózatos dúlással vonult át az országon. A Duna–Tisza közén haladó fősereg egyes portyázó csapatai átkeltek a Tiszán, és a mi vidékünket is végigpusztították. Szentes is ekkor szenvedte el első ízben a török veszedelmet. Petrák Ferenc krónikája szerint: „A török Szentes városát fölgyújtván, lakosainak nagy részét, különösen a gyermekeket és a dologra alkalmas embereket magával elhurcolta Szemes János papjukkal.”

 

  Szentesi Évfordulónaptár - augusztus  

 

Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2023. 09. 04.