NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   --  Szentesi internetes kalendárium  --  2023. augusztus  --   

 


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   A hónap szentesi évfordulói - Labádi Lajos (1953-2019) főlevéltáros emlékére  


 

2023. január, február, március, április, május, június, júliusx, szeptember, október, november, december
augusztus
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

  

2023. augusztus 31.

Szavazólap (1947). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve 200076 éve, 1947. augusztus 31-én országgyűlési választásokat tartottak Magyarországon. Szentesen a leadott szavazatok száma összesen 19.336 volt. (A szentesi választási eredmények: Magyar Függetlenségi Párt 7367 (38,1%), Magyar Kommunista Párt 5713 (29,54%), Független Kisgazda Párt 2937 (15,19%), Szociáldemokrata Párt 2141 (11,07%),Erdei Mihály (1907-1992) földmunkás-kubikos, országgyűlési képviselő, Szentes díszpolgára. Forrás: Szentesi Élet Nemzeti Parasztpárt 674 (3,48%), Magyar Radikális Párt 276 (1,43%), Polgári Demokrata Párt 123 (0,65%), Független Magyar Demokrata Párt 57 (0,29%), Demokrata Néppárt 48 (0,25%). A koalíciós pártokra (MKP, SZDP, FKgP, NPP) tehát együttesen 11465 szavazatot adtak le, a szavazatok 59,29 %-át. A legtöbb szavazatot a koalíción kívüli Magyar Függetlenségi Párt (Pfeiffer-párt) kapta. A választások eredményeként Szentesről Pardy Ferenc (MFP) és Erdei Mihály (MKP) került be a parlamentbe.

83 éve, 1940. augusztus 31-én a földművelésügyi miniszter rendelete heti 20 dekában állapította meg a zsírfejadagot.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200090 éve, 1933. augusztus 31-én Szentesen időzött dr. Lázár Andor igazságügy-miniszter, országgyűlési képviselő, s a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület székházában fogadta a szentesi gazdák többszáz fős küldöttségét. Részt vett és beszédet tartott a gazdák megyeházán megrendezett gyűlésén.

90 éve, 1933. augusztus 31-én elhunyt Bauer Henrik (1855-1933) neves építész, vállalkozó, a Rudas-fürdő úszócsarnokának, az óbudai Szent Margit Kórháznak stb. tervezője - Szentes szülötte.

113 éve, 1910. augusztus 31-én orkán erejű vihar tombolt Szentesen, amely tetemes károkat okozott a házak tetejében, valamint a kukoricatermésben.

116 éve, 1907. augusztus 31-én alapszabály ellenes működésre hivatkozva az alispán felfüggesztette a Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ) szentesi csoportjának működését. (Székházukat hatóságilag lezárták, pénztárukat lefoglalták.)

125 éve, 1898. augusztus 31-én villanyvilágítási próbát tartottak a szentesi Kossuth téren.

Törs Kálmán (1843-1892) ügyvéd, író, újságíró, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000131 éve, 1892. augusztus 31-én elhunyt Törs Kálmán (1843-1892) ügyvéd, író, újságíró, Szentes 1878-1892 közötti országgyűlési képviselője. (1906-ban utcát neveztek el róla a városban.)

Gróf Széchenyi István (1791-1860). Forrás: http://szechenyi.gymsmuzeum.hu177 éve, 1846. augusztus 31. és szeptember 2. között gróf Széchenyi István a Tisza szabályozási munkálatainak megindítása ügyében Szentesen időzött. Paleocapa olasz mérnök társaságában megszemlélte a térséget, tanulmányozva az ármentesítéssel kapcsolatos helyi elképzeléseket. Eredményes tárgyalásokat folytatott vendéglátójával, Boros Sámuel főbíróval, s találkozott Vásárhelyi Pál özvegyével, aki ekkor már Szentesen lakott húgánál, Sebők Erzsébetnél. (Széchenyi 1845. október 13-14-én járt első alkalommal Szentesen.) 

 

***   ***   ***

2023. augusztus 30. 

Lőrincz Mártont, a légsúly olimpiai győztesét karjára emeli Palusula, az észt nehézsúlyú bajnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Az olimpiai tölgy a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt. Fotó: Tímár Ferenc87 éve, 1936. augusztus 30-án Szentesre látogatott Lőrincz Márton és Zombory Ödön olimpiai bajnok, akik részt vettek a Tóth József Színházban rendezett birkózóversenyen. (Az ünnepélyes fogadás alkalmával Lőrincz Márton felajánlotta Szentes városának az olimpián nyert tölgyfa csemetéjét.)

89 éve, 1934. augusztus 30-án Id. Lakos József nyugalmazott tanító. Forrás: hetek.hu a városi közgyűlés egyhangúan elfogadta Négyesi polgármester előterjesztését egy Idegenforgalmi Hivatal felállítása tárgyában. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az Idegenforgalmi Hivatalt a Hirdető Irodával összekapcsolva szervezze meg. A hivatal vezetésével id. Lakos József nyugalmazott tanítót bízták meg, akivel a város már korábban szerződést kötött a Hirdető Iroda vezetésére.

Horthy Miklós 1927-ben Szentesen Cserő Károly és mások kíséretében (részlet). Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma90 éve,  1933. augusztus 30-án vitéz Horthy Miklós kormányzó József főherceg társaságában átutazott Szentesen.

134 éve, 1889. augusztus 30-án megalakult Szentesen a Csongrád Megyei Orvos- és Gyógyszerész Egyesület.

156 éve, 1867. augusztus 30-án született Gálfy Sándor (1867-1909) városi tisztviselő, újságíró, lapszerkesztő, a Szentesi I. 48-as Népkör főjegyzője, az Iparos Ifjak Önképző Körének elnöke.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 29. 

79 éve, 1944. augusztus 29-én a kormányzó Lakatos Géza vezérezredest nevezte ki miniszterelnökké.

Palásti Mihály volt városi tűzoltóparancsnok. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 1988Dr. Bod Péter. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)94 éve, 1929. augusztus 29-én született dr. Bod Péter főorvos, a szentesi kórház volt főigazgatója, ornitológus.

95 éve, 1928. augusztus 29-én született Palásti Mihály ny. tűzoltó alezredes, volt városi parancsnok.

A Tisza-híd Untermüller Ernő 1913-ban kiadott lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes103 éve, 1920. augusztus 29-én ünnepélyesen felavatták a románok által 1919-ben megrongált, s ezt követően helyreállított Szentes-Csongrád közötti vasúti és közúti hidat. Az avató ünnepség díszvendége Horthy Miklós kormányzó volt, aki a hídépítő katonai alakulatnak csapatzászlót adományozott.

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000133 éve, 1890. augusztus 29-én Sima Ferenc a városi közgyűlésen felvetette, hogy a vármegye egyre tűrhetetlenebb erőszakoskodásának leszerelése érdekében mondja ki a testület, hogy Szentes rendezett tanácsú várost önálló törvényhatósági várossá kívánja alakítani. (A Szentesi Lap és a Csongrádmegyei Közlöny erőteljes kampányt indított az ügyben.)

A későbbi székház helyén álló egykori Jurenák-ház adott otthont 1875-1929 között a Szentesi Takarékpénztárnak. 154 éve, 1869. augusztus 29-én megalakult a Szentesi Takarékpénztár. (Első igazgatója Vutsák János nagykereskedő.)

156 éve, 1867. augusztus 29-én megalakult a Szentesi Jótékony Nőegylet. (Tagok száma: 315 fő.)

175 éve, 1848. augusztus 29-én Szemere Bertalan belügyminiszter rendeletben utasította a megyéket az újoncozás megkezdésére.

497 éve, 1526. augusztus 29-én a mohácsi csatában a 25 ezer főnyi magyar sereg döntő vereséget szenvedett a mintegy 75–80 ezer főnyi török szultáni seregtől.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 28.

Ludas Matyi címoldal 1980-ból42 éve, 1981. augusztus 28-án Szentesre látogattak a Ludas Matyi c. humorisztikus hetilap munkatársai. A Városi Galériában karikatúra kiállítás nyílt, amelyet Árkus József főszerkesztő ajánlott a nézők figyelmébe. Ezt követően a Tóth József Színházteremben Ludas-fórumot tartottak, amelyen a lap munkatársai, közismert humoristák válaszoltak a közönség kérdéseire.

A Központi Katolikus Népiskola magyaros szecessziós épülete Untermüller Ernő 1912-ben kiadott képeslapján. Forrás: e-Könyvár Szentes113 éve, 1910. augusztus 28-án a katolikus egyháztanács megerősítette az új iskola építésére vonatkozó 1907. évi határozatát, kiegészítve azzal, hogy az építkezéshez fölhasználják a kántorlakás portáját is, az új emeletes épület földszintjén pedig bérbe adható bolthelyiségeket alakítanak ki.

Mikecz János (1905-1988) kőműves, szociáldemokrata városi képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 1988118 éve, 1905. augusztus 28-án Szentesen született Mikecz János (1905-1988) kőműves, 1935-től szociáldemokrata városi képviselő, a Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége szentesi szervezetének 1933-46 közötti elnöke, 1943-ban az illegális kommunista pártszervezet szentesi csoportjának alapító tagja, 1944-46 között a MKP helyi szervezetének titkára. (Ezt követően Somogy megyében töltött be vezető párt- és tanácsi tisztségeket.)

144 éve, 1879. augusztus 28-án elhunyt Kürti János (1806-1879) tanító, városi tanácsnok.

158 éve, 1865. augusztus 28-án megtartotta alakuló közgyűlését a Szentesi Második Temetkezési Egylet. Elnök Mácsai Antal, jegyző Paulovics György, pénztárnok Molnár István. A tagok száma 1042 fő.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 27. 

107 éve, 1916. augusztus 27-én Románia hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának, és a Vöröstoronyi-szoroson át betört Erdélybe.

A Polgári Leányiskola 1914-ben elkészült épülete Szilágyi Dezső korabeli lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes110 éve, 1913. augusztus 27-én átadták a szentesi polgári leányiskola új épületét. (Tervezte: Bohn Alajos. Ma a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola használatában van.)

A Nagy Ferenc utca - elején a névadó üzletével - Untermüller Ernő 1914-ben kiadott színezett lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes111 éve, 1912. augusztus 27-én a városi közgyűlés köszönetet mondott Nagy Ferencnek és nejének azon felajánlásért, hogy háztelkükből 300 négyszögöl területet a városnak ajándékoztak utcanyitási célra. Kimondták, hogy a hálából az új utcát Nagy Ferencről nevezik el. Szeptemberben gyalogátjáró nyílt a Jövendő utcától a Kossuth térig, majd a régi épület lebontása után Nagy Ferenc megépíttette reprezentatív, új üzletházát. Jelenleg a Szarvasi Húsbolt működik benne.

112 éve, 1911. augusztus 27-én a függetlenségi és 48-as körök értekezletén elhatározták, hogy tiltakozó népgyűlést szerveznek a katonai költségek emelése ellen, valamint a sajtószabadság védelme érdekében.

Ünnepség a 48-as Népkörben. Forrás: Szentesi Levéltár118 éve, 1905. augusztus 27-én az I. 48-as Népkör rendkívüli közgyűlése feliratot intézett a szövetkezett ellenzék vezérlő bizottságához, amelyben elítélte Csongrád Vármegye Törvényhatósági Bizottságának hallgatását, kijelentve, hogy a megye népe megveti az ügyintéző kormányt, s a koalíció küzdelmét támogatja. Tudatta, hogy a 48-as Népkör az egész megyére kiterjedő mozgalmat indít azzal a céllal, hogy a törvényhatóság rendkívüli közgyűlésének összehívását kikényszerítse.

129 éve, 1894. augusztus 27-én a városi közgyűlés elhatározta, hogy a jövő évben további három új ártézi kutat fúrat: egyet a Kisérben, egyet a II. tized közepén, a harmadikat pedig a III. tizedben.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 26. 

Heinrich Böll (1917-1985) Nobel-díjas német író portréja - Vígh László rajza. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200036 éve, 1987. augusztus 26-án a szegedi József Attila Tudományegyetem német tanszéke nemzetközi konferenciát rendezett Heinrich Böll (1917–1985) író életművéről. A tanácskozás résztvevői Szentesre látogattak, s megtekintették a város és a neves író kapcsolatát bemutató kiállítást a Városi Könyvtárban. Heinrich Böll (1917–1985) emléktáblája a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola bejáratánál. Forrás: vendegvaro.hu Az ünnepség keretében leleplezték a Nobel-díjas író emléktábláját a Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet falán. Avatóbeszédet mondott Csákány Béla egyetemi rektor. Az ünnepség befejező részében az író unokaöccse, Viktor Böll leveleket olvasott fel, amelyeket Heinrich Böll 1944-ben Szentesről írt Kölnben élő feleségének.

Vöröskatonák - köztük szentesiek. Forrás: Szentesi Élet104 éve, 1919. augusztus 26-án kimutatás készült a Vörös Hadseregben szolgálatot teljesítő szentesi illetőségű, román fogságba került katonákról. A nyilvántartásban szereplő 380 személy közül 234 határőr, 37 vörösőr, a többi zömmel a 6. hadosztály valamelyik dandárcsoportjában szolgált.

A Központi Katolikus Népiskola magyaros szecessziós épülete Untermüller Ernő 1912-ben kiadott képeslapján. Forrás: e-Könyvár Szentes112 éve, 1911. augusztus 26-án felbontották az új szentesi katolikus népiskola építésére beérkezett terveket. A 34 pályázó közül Dobovszky József István helybeli műépítész nyerte el a munkát. (A ma is álló díszes épület 1912-ben elkészült.)

Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Sima László: Szentes város története (1914) című könyvének első oldala. Forrás: Szentesi Levéltár139 éve, 1884. augusztus 26-án született Szentesen Sima László (1884–1952) városi tisztviselő, újságíró, lapszerkesztő, történetíró, Szentes első monográfusa, Sima Ferenc országgyűlési képviselő fia. Több cikluson át a Szentesi II. (Kiséri) 48-as és Függetlenségi Népkör elnöke, 1918-ban a Magyarországi Közalkalmazottak Szövetsége szentesi csoportjának elnöke, az SZDP helyi vezetőségének tagja, a Szentesi Nemzeti Tanács (majd Néptanács) ideiglenes végrehajtó bizottságának tagja; 1919 márciusának végétől a helyi A Szentesi Lap 1906. július 1-i száma. Forrás: e-Könyvtár Szentes Munkástanács végrehajtó szerveként működő háromtagú direktórium tagja, járási és megyei tanácstag. 1919 végén börtönbe zárták; 1921 augusztusában amnesztiával szabadult. Ezt követően az Alföldi Újság, a Szentesi Hírlap, majd a Szentesi Lap újságírója, szerkesztője. 1945-től előbb városi főszámvevő, majd gazdasági és pénzügyi tanácsnok, egyben helyettes polgármester.

157 éve, 1865. augusztus 26-án Mailáth György kancellár a főispánok feladatává tette az országgyűlés összehívásának előkészítését... *** A Bécsben járt küldöttek jelentették, hogy a kancellár és a főtárnokmester egyaránt fogadta őket, és mindketten azt nyilatkozták, hogy ha a rendezett tanács visszaállítása valóban a nép kívánsága, akkor a kérés teljesíttetni fog.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 25. 

Bálint József gazdálkodó. Forrás: Szentesi Élet122 éve, 1901. augusztus 25-én Bálint József, az I. 48-as Népkör elnöke lemondott tisztségéről... *** Szentesre érkezett Eötvös Károly azzal a céllal, hogy tárgyalásokat folytasson a Kossuth-párti jelölt személyéről. Eredmény nélkül távozott.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben. Forrás: http://xantusz.hu/134 éve, 1889. augusztus 25-én dr. Ballagi Aladár egyetemi tanár adatgyűjtés céljából Szentesre érkezett. Ő kapta feladatul, hogy Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című munkába megírja az alföldi városokról szóló fejezetet.

140 éve, 1883. augusztus 25-én 71 éves korában elhunyt Balassa János (1813-1883) evangélikus lelkész. (38 éven át szolgált Szentesen.)

Morse-távíró papírszalagos vevőkészüléke 1880 körül. Forrás: www.sci-tech.hu145 éve, 1878. augusztus 25-én átadták a forgalomnak a Szentes-Csongrád között kiépített távíróvonalat.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 24.

79 éve, 1944. augusztus 24-án a Sztójay-kormány elrendelte a politikai pártok feloszlatását. Eszerint – pártállásra való tekintet nélkül – valamennyi politikai pártot föloszlattak, s mindenféle politikai párttevékenységet betiltottak.

104 éve, 1919. augusztus 24-én újjáalakult a Magyarországi Szociáldemokrata Párt. Vezetői: Peyer Károly és Peidl Gyula.

A felsopárti református templom. Fotó: Szélpál István110 éve, 1913. augusztus 24-én az új felsőpárti református templom tornyának tetejére föltették az aranyozott gombot, kakast és csillagot. A hagyománynak megfelelően, Berta Gyula bádogos az árboc tetején három pohár bort ürített a király, a haza és a szentesi református egyház üdvére.

113 éve, 1910. augusztus 24-én született Szentesen Nagy Dániel (1910-1983) mezőgazdasági munkás, 1945-től a Független Kisgazdapárt tagja, városi képviselő, a helyi Földigénylő Bizottság tagja, 1947-49, majd 1953-67 között országgyűlési képviselő. 1954-ben részt vett a Hazafias Népfront megalakításában, amelynek Országos Tanácsába több cikluson át beválasztották. 1949-től 1971-ig a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja, 1949-63 között az Elnöki Tanács elnökhelyettese.

Szentesi iparosok az Ipartestület székháza előtt. Forrás: Szentesi Élet137 éve, 1886. augusztus 24-én tartotta alakuló közgyűlését a Szentesi Ipartestület.

Várady Lajos (1831-1913) gyógyszerész, volt 1848/49-es honvédtiszt. Forrás: Szentesi Élet175 éve, 1848. augusztus 24-én 135 fővel megalakult a szentesi 10 hetes önkéntes nemzetőrség, amely augusztus 27-én elindult Becsére, és felváltotta a kéthetes zászlóaljat. (November közepéig maradtak a délvidéki táborban.)

192 éve, 1831. augusztus 24-én született Várady Lajos (1831–1913) gyógyszerész, volt 1848/49-es honvédtiszt.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 23.

A hivatalos honlap: http://www.bikininet.hu/ 35 éve, 1988. augusztus 23-án az Ifjúsági Ház szabadtéri színpadán sikeres koncertet tartott a Bikini együttes.

A szentesi Vízmu OB I-es csapata. Fotó: Szatmári Imre, 198538 éve, 1985. augusztus 23-25 között a Vízmű Sportkör megalakulásának 25 éves jubileuma alkalmából nemzetközi vízilabda tornát rendeztek Szentesen. A nagyszabású versenyen részt vettek a Tungsram, Szolnok és Eger csapatai, valamint egy holland és egy csehszlovák együttes.

74 éve, 1949. augusztus 23-án az országgyűlés megválasztotta az Elnöki Tanácsot. Elnöke Szakasits Árpád eddigi köztársasági elnök.

Dr. Gombos András a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára. Forrás: www.ktm.hu80 éve, 1943. augusztus 23-án született dr. Gombos András szakállatorvos, ügyvezető igazgató, Szentes volt országgyűlési képviselője, volt KVM államtitkár.

Mátéffy Zoltán tanár, kollégium-igazgató. Forrás: Szentesi Élet.84 éve, 1939. augusztus 23-án született Mátéffy Zoltán (1939-2020)tanár, nyugalmazott kollégium-igazgató. Magyar–történelem szakos középiskolai tanárként végzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A tanári szak mellett három évig népművelést is tanult. 1964. január 1-től nevelőtanárként dolgozott a mai Terney Béla Kollégium jogelődjében, a fiúkollégiumban. Gondozta a könyvtárat, vezette az ifjúsági klubot. Színes műsoraikat előadták a város mellett a környező községekben is. 1978-tól 1992-ig igazgatóhelyettesként, 1992-től igazgatóként működött. Sokrétű munkáját a szakma és a város több kitüntetéssel ismerte el. Címzetes Igazgatóként ment nyugdíjba, de ezt követően is élénk figyelemmel követte a város kulturális életét. Tanítványai, barátai 2020. november 27-én búcsúztatták a szentesi Szeder temetőben.

104 éve, 1919. augusztus 23-án József főherceg lemondott Magyarország kormányzói tisztségéről.

129 éve, 1894. augusztus 23-án a Széchenyi-ligetben elkészült a város (a Zsoldos-telepi magán kutat nem számítva) második köztéri ártézi kútja, amely 245 méter mély, és percenként 146 liter vizet ad. (A harmadik közkutat a vasútállomásnál fúratta a város.)

151 éve, 1872. augusztus 23-án a városi közgyűlés határozatot hozott a gimnáziumi tanfolyammal egybekötött szentesi polgári fiúiskola 6 osztályúvá történő fejlesztéséről, és a Kurcán túli volt vendéglő - később múzeum - épületében való elhelyezéséről. Az addig négy osztályú gimnázium felállításáról a szentesi református egyház 1859. évi 472. számú végzése rendelkezett. Az oktatás Zolnay Károly és Csukás Benjamin vezetésével még az év októberében megindult. A 8 osztályúvá bővítést 1890-ben határozták el, miután 1888-re felépült a gimnázium ma is álló főépülete.

A Szentes-vidéki Takarékpénztár 1910-ben emelt épülete a Kossuth utcán. Untermüller Ernő szinezett képeslapja (1911). Forrás: e-Könyvtár Szentes153 éve, 1870. augusztus 23-án megalakult a Szentesi Gazdasági, Kereskedelmi és Bizományi Hitelintézet. (Elnöke: ifj. Bartha János. A pénzintézet 1874-ben Szentes Vidéke Takarékpénztárra változtatta nevét.)

 

***   ***   ***

2023. augusztus 22.

37 éve, 1986. augusztus 22-24 között megrendezték a már hagyományosnak számító nemzetközi vízilabda tornát a ligeti sportuszodában.

Nagy Ibolyka egy 1902-ben kiadott képeslapon. Forrás: http://postcards.delcampe.net77 éve, 1946. augusztus 22-én elhunyt Nagy Ibolya /~ Ibolyka/ (1864-1946) színésznő, 1886-tól a Nemzeti Színház tagja, 1923-tól örökös tagja, Szentes szülötte.

Gilicze Antal (1885-1944) református lelkész. Forrás: Szentesi Élet97 éve, 1926. augusztus 22-én beiktatták szentesi hivatalába Gilicze Antal (1885–1944) református lelkészt, ugyanakkor elbúcsúztatták a nyugalomba vonuló Papp Lajost (1860–1945), aki közel 40 éven át szolgált Szentesen.

109 éve, 1914. augusztus 22-én Szentes város katonai ügyosztálya rendeletet  bocsátott ki a bevonulások rendjéről. Az első lépcsőben a 38-41 éves tartalékosoknak kellett bevonulniuk Gyulára, Békéscsabára és Szegedre.

Holló Lajos (1859–1918) magyar újságíró, politikus. Forrás: http://mek.oszk.hu/114 éve, 1909. augusztus 22-én megalakult Szegeden az Alföldi Függetlenségi és 48-as Párt. (Elnöke Holló Lajos.) A szentesi függetlenségi 48-as körök bár egyetértettek célkitűzéseivel, mégsem csatlakoztak az új pártszövetséghez.

129 éve, 1894. augusztus 22-én a Kossuth utcában megkezdődött a járdák kiszélesítése és a csatornák kiépítése. Már korábban döntés született, hogy a főutcán a járdát mindenütt átlag 40 cm magasra egyenletesen feltöltik, 3 méterre kiszélesítik, és mellette fedett csatornát létesítenek.

"Bach-huszár" - császári hivatalnok - egy korabeli gúnyrajzon. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár137 éve, 1886. augusztus 22-én elhunyt Remess János (1829-1886) városi tanácsnok.

162 éve, 1861. augusztus 22-én Ferenc József császár feloszlatta a magyar országgyűlést.

164 éve, 1859. augusztus 22-én az uralkodó felmentette hivatalából Alexander Bach belügyminisztert.

 

***   ***   ***   

2023. augusztus 21.

A II. sz. Idősek Klubja a Nagyörvény utcában. Fotó: www.szentes.hu38 éve, 1985. augusztus 21-én társadalmi összefogással elkészült a kiséri városrész Öregek Napközi Otthona (Nagyörvény u. 53.), amelyet 50 idős nő és férfi vehetett birtokba.

Matkócsik Pál tanár. Forrás: www.nfu.hu76 éve, 1947. augusztus 21-én született Matkócsik Pál tanár, volt NFU kistérségi tanácsadó, a Szentesi Vendégszeretet Egyesület elnöke. Szervező munkájának és az egyesület lelkes tagjainak köszönhetően rendszeres programokkal várják Szentes értékei iránt érdeklődő helybelieketket és a távolabbról érkezőket.

Hojcsi Pál (1929-2008) földrajz-történelem szakos tanár, középiskolai igazgató. Fotó: Szentesi Élet94 éve, 1929. augusztus 21-én született Hojcsi Pál (1929-2008) földrajz-történelem szakos tanár, középiskolai igazgató. A hódmező-vásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium után Szegeden szerzett földrajz-történelem szakos tanári oklevelet. 1952 júliusától tanított a Szöllősy Géza igazgató által vezetett Horváth Mihály Gimnáziumban, mellette szakfelügyelőként is dolgozott. 1968-tól 1990-es nyugdíjba vonulásáig volt a Közgazdasági Szakközép-iskola igazgatója. Ő indította el az iskolában az egészségügyi képzést. 1989-ben kezdeményezésére vette fel az iskola a város első polgármesterének, Boros Sámuelnek a nevét. Számos társadalmi tisztséget is viselt, élénken követte a városunk kulturális életét. Munkásságát 2007-ben Szentes Városért Emlékéremmel ismerték el. Iskolájában 2013 óta lánya által adományozott pad őrzi az emlékét.

176 éve, 1847. augusztus 21-én született Dezső (Deréki) Lajos (1847-1904) tanár, tanügyi író, a sárospataki tanítóképző igazgatója, Szentes szülötte. Elemi iskolai tantervet, tankönyveket irt. Kutatta és közzé tette Comenius magyarországi működését: M. Comenius Magyarországon (Sárospatak, 1883), illetve és lefordította Nagy Oktatástan című alapművét (Sárospatak, 1896). Iskolatörténeti munkája: Huszonöt év a Sárospataki Állami Tanítóképezde életéből (Sárospatak, 1893). Sárospatakon utca és kollégium viseli a nevét.

215 éve, 1808. augusztus 21-én Szegváron született Pity István (1808-1885) Csongrád vármegyei levéltárnok, aki 1850-től haláláig viselte tisztségét.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 20.

Dr. Kálmán Dezső (1906–1990) városi aljegyző, levéltáros. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 198833 éve, 1990. augusztus 20-án 84 éves korában elhunyt dr. Kálmán Dezső (1906-1990) volt városi aljegyző, tanácsnok, levéltáros, helytörténeti kutató, családtörténész.

Kádár Ferenc (1926–2010) ny. református esperes33 éve, 1990. augusztus 20-án ünnepi rendezvényt tartottak a református nagytemplomban. Igét hirdetett Kádár Ferenc református lelkész. Szent István Intelmeit Vági László katolikus apátplébános, István király emlékét pedig dr. Barta László levéltár-igazgató idézte fel. A program második felében Nagy János zeneiskolai igazgató orgonajátékában gyönyörködhetett a közönség.

Dr. Barta László a Szentesi Levéltár igazgatója34 éve, 1989. augusztus 20-án este az Ifjúsági Ház előadótermében politikai fórumot tartottak a helybeli pártok, politikai- és társadalmi szervezetek részvételével. *** A pártok és szervezetek előzetes megállapodása alapján a városi szintű ünnepségre az Ifjúsági Parkban került sor. Az ünnepi szónok dr. Barta László levéltár-igazgató, az MDF helyi szervezetének társelnöke volt. Nagy sikert aratott a Napkerék együttes, amely cigány táncokat és dalokat adott elő.

A Horgásztanya. Fotó: panoramio51 éve, 1972. augusztus 20-án a Tisza árterében felavatták az új, korszerű horgásztanyát. A Szentesi Horgász Egyesület régi elképzelése valósult meg ezzel, Szöllősi Ferenc elnök és Gerecz Elemér titkár agilis szervező munkájának köszönhetően. Az egyesület 1946-ban alakult 48 fővel; a horgásztanya átadásakor a tagok száma: 450 felnőtt és 200 ifjú. A ráfizetéses működtetés miatt a horgásztanyát 1990-ben bérbe adták, majd értékesítették.

76 éve, 1947. augusztus 20-án választási beszédet Szavazólap (1947). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 mondott Szentesen Veres Péter író, közmunkaügyi miniszter, a Nemzeti Parasztpárt vezetője, valamint Révai József író, a Szabad Nép főszerkesztője, a Magyar Kommunista Párt ideológusa.

95 éve, 1928. augusztus 20-án elhunyt dr. Czukkermann Soma (1851-1928) városi tisztifőorvos.

A Szentesi Iparos Daloskör 1927-ben97 éve, 1926. augusztus 20-án ezüst koszorút nyert a Szentesi Iparos Dalárda a szolnoki országos dalversenyen.

104 éve, 1919. augusztus 20-án született Holló János (1919-2012) vegyészmérnök, az MTA rendes tagja.

117 éve, 1906. augusztus 20-án a  Szentesi Iparos Ifjak Önképző Köre iparos-, segéd- és tanonc munkakiállítást rendezett.

118 éve, 1905. augusztus 20-án az I. 48-as Népkör választmánya elítélte a megyegyűlést, amiért eddig még semmiféle intézkedést sem foganatosított az alkotmányellenes kormánnyal szemben. Elhatározták, hogy mozgalmat indítanak e szégyenteljes helyzet megszűntetésére.

125 éve, 1898. augusztus 20-án megalakult a Szentesi Kerékpáros Egylet.

Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató portréja Zolnay Géza festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000139 éve, 1884. augusztus 20-án Zolnay Károly gimnáziumi igazgató 25 éves tanári működésének tiszteletére városi emlékünnepséget rendeztek egykori tanítványai.

Az egykori Úri Kaszinó - ma zeneiskola - épülete. Forrás: Szentesi Élet163 éve, 1860. augusztus 20-án megalakult a szabadságharc utáni első szentesi társaskör, a Casino Egylet. (Az alapító tagok száma 165 fő.) Hamarosan székházat is vásárolt a Templom köz (ma Kiss Bálint utca) végén.

186 éve, 1837. augusztus 20-án a számos korlátozást tartalmazó előírásai miatt a városi közgyűlés – Boros Sámuel kezdeményezésére – egyoldalúan fölmondta a koordinációt, megszűntetve ezzel a pártfogói tisztséget is. Az uradalom azonnal óvást emelt a döntés ellen.

199 éve, 1824. augusztus 20-án született Szentesen Farkas Gedeon (1824–1892) ügyvéd, városi tisztviselő, járásbíró. A szabadságharc idején nemzetőr kapitányként a becsei és az aradi táborban szolgált; a szegedi védbizottmány tagja. 1851–1857 között váltsági pénztárnok, 1858-tól 1867-ig a Bökény–Mindszenti Tiszaszabályozási Társulat igazgatója és pénztárnoka, 1868-tól városi főbíró, 1872–1889 között a szentesi járásbíróság bírája. 1860-ban a Szentesi Kaszinó egyik alapítója, egyben első elnöke, 1868-tól városi és megyei képviselő, a helyi Deák-párt elnöke.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 19.

33 éve, 1990. augusztus 19-én az SZDSZ helyi szervezete ünnepi fesztivált rendezett a Művelődési és Ifjúsági Házban. A rendezvény vendégei voltak Csalog Zsolt író, Vallai Péter színművész és a Molnár Dixieland Band.

92 éve, 1931. augusztus 19-én lemondott Bethlen István miniszterelnök és kormánya. A kormányzó gróf Károlyi Gyulát nevezte ki miniszterelnökké.

Mezőfi Vilmos (1870-1947) újságíró, politikus. Forrás: http://keptar.oszk.hu/123 éve, 1900. augusztus 19-én Szentesre érkezett Mezőfi Vilmos, kit a szociáldemokrata munkások zászlós felvonulással, zeneszó mellett kísérnek a Kossuth térre, a népgyűlés színhelyére. (A meghirdetett napirend: 1. Petőfi Sándor kora és a szociáldemokrácia; 2. A szervezkedés célja és haszna; 3. A sajtó szerepe.)

Horváth Gyula (1843-1897) ármentesítési kormánybiztos, Szentes első díszpolgára Vastagh György (1891) festményén. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)126 éve, 1897. augusztus 19-én elhunyt Horváth Gyula (1843-1897) publicista, lapszerkesztő, országgyűlési képviselő, parlamenti alelnök, ármentesítési kormánybiztos, aki 1881-ben Szentes első díszpolgára lett. Az év áprilisában hathatós intézkedéseinek köszönhetően Szentes megmenekült az árvíz pusztításától. 1932-ig a mai Szent Imre herceg utca viselte a nevét. Az egykori ármentesítő társulati székház falán - Kiss Bálint utca 13. -  2011 óta tábla őrzi az emlékét.

Horváth Mihály (1809-1878) r. kat. püspök, történetíró, miniszter. Forrás: Szentesi Levéltár145 éve, 1878. augusztus 19-én 69 éves korában elhunyt Horváth Mihály (1809-1878) történetíró, csanádi püspök, a Szemere-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, Szentes nagy szülötte. (A városban egy utca és a gimnázium viseli nevét; egész alakos szobrát Kisfaludy Stróbl Zsigmond, domborműves emléktábláját Borsos Miklós mintázta meg.)

156 éve, 1867. augusztus 19-én a belügyminisztérium népszavazást rendelt el Szentesen a rendezett tanács visszaállítása kérdésében. Előzmény: Oroszi Miklós polgármester május 23-án összehívta a városi tisztikart és képviselőket. Az értekezlet egy 4 tagból álló állandó küldöttséget bízott meg a rendezett tanács mielőbbi helyreállítása érdekében, akik beadványokkal és személyes közbenjárások révén eszközölték ki a belügyminisztériumi határozatot.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 18. 

A Horgásztanya. Fotó: panoramio33 éve, 1990. augusztus 18-19 között a kajak-kenu szakosztály Dragon Mihály emlékére országos bajnokságot rendezett Szentesen. A találkozón 32 szakosztály versenyzői mérték össze felkészültségüket. Az országos verseny tiszteletére megnyitották a Horgásztanyából kialakított panziót.

Sinkovits Imre és Gombos Katalin. Fotó: http://magyarno.com/54 éve, 1969. augusztus 18-án a Csongrád Megyei Éliker Vállalat meghívására Szentesre látogatott Sinkovits Imre Kossuth-díjas színművész és felesége, Gombos Katalin. A neves művészházaspár tiszteletére fogadást adtak a város vezetői is. Sinkovitsék ezúttal magánemberként időztek városunkban.

74 éve, 1949. augusztus 18-án az országgyűlés elfogadta az 1949: XX. törvényt, az ország új alkotmányáról.

I. Ferenc József (1830-1916) portréja Vastagh György festményéről (1935). Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)113 éve, 1910. augusztus 18-án ünnepi istentiszteletekkel  és megyei díszközgyűléssel ünnepelték meg Ferenc József 80. születésnapját Szentesen.

Lesseps Ferdinánd (1805-1894) francia diplomata. Forrás: www.academie-francaise.fr138 éve, 1885. augusztus 18-19-én Lesseps Ferdinánd és Türr István kíséretében francia vendégek (neves írók, költők, zeneszerzők, festők) látogattak Szentesre. Fogadtatásukra népünnepélyt, fáklyásmenetet és díszvacsorát rendeztek.

 

***   ***   ***

Kéthly Anna (1889-1976) szociáldemokrata politikus, magántisztviselő. Forrás: www.sulinet.hu2023. augusztus 17.

76 éve, 1947. augusztus 17-én Kéthly Anna szociáldemokrata politikus megtartotta választási program-beszédét Szentesen.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 16. 

43 éve, 1980. augusztus 16-án újabb üzemcsarnokkal bővült a Szentesi Szabó Ktsz az Arany János utcában. Az új létesítményt a szövetkezet 30 éves évfordulóján avatták fel.

73 éve, 1950. augusztus 16-án tizennyolc szabó kisiparos megalakította a Szentesi Szabó Ktsz-t. (1970-ben – a 20 éves jubileumkor – a szövetkezet tagjainak száma elérte a 180 főt.)

79 éve, 1944. augusztus 16-án elhunyt Kotvics József (1898–1944) földmunkás, a helyi Földmunkás Szövetség elnöke, városi képviselő, a munkás eszperantista mozgalom szentesi levelezője.

Oltyán Lajos nyugalmazott igazgató-tanár, volt önkormányzati képviselő. Fotó: Vidovics Ferenc85 éve, 1938. augusztus 16-án született Oltyán Lajos nyugalmazott igazgató-tanár, volt önkormányzati képviselő.

Dr. Tasnády Antal (1862-1943) ügyvéd, polgármester. Forrás: Szentesi Élet131 éve,  1892. augusztus 16-án a megyegyűlés megsemmisítette a szentesi közgyűlés Tasnády Antal polgármester elleni határozatát, s visszahelyezte hivatalába. Tasnádyt a július 12-én a szentesi képviselő-testület fegyelmi vizsgálat indítása mellett függesztette fel hivatalából. Indok: hivatali kötelesség gyakorlásának elmulasztása, a város erkölcsi és anyagi kárára elkövetett önkényes és törvényellenes eljárás. A felfüggesztés idejére Burián Lajos tisztiügyészt helyettes polgármesterré választották.

146 éve, 1877. augusztus 16-án elhunyt Ónodi Szabó Sándor (1816-1877) ügyvéd, városi tanácsnok, főügyész.

149 éve, 1874. augusztus 16-án a Csongrád Vármegyei Lótenyésztési Bizottság szervezésében első alkalommal rendeztek lóversenyt Szentesen az ún. tehénjárás gyepén. A rendkívül nagy érdeklődés mellett megtartott versenyen csak megyebeli lakosok indulhattak. Az állam 40 arany pályadíjat ajánlott fel, Szentes városa, valamint a város hölgyei különdíjat tűztek ki. Dobosy Lajos földbirtokos arcképe (Orlai Petrics Soma, Hódmezővásárhely, 1855) - Forrás: http://www.hung-art.hu/ A vidéki vendégek részére díszebédet szerveztek a Zöldkoszorú vendégfogadóban. Este a dalárda hangversenyt adott a színkörben, amelyet reggelig tartó táncvigalom követett a nagyvendéglőben.

174 éve, 1849. augusztus 16-án Dobosy Lajos kormányzó alispán kinevezte Szentes tisztikarát. Számos fontos tisztség betöltetlen maradt, elsősorban alkalmas és önként vállalkozó egyének hiánya miatt.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 15. 

42 éve, 1981. augusztus 15-én a Hámán Kató úti lakótelepen a Zöldért üzemeltetésében megnyílt az új ABC áruház. (Ma a Hunor Coop Zrt. üzemelteti.)

Török János (1898-1982) földmunkás-kubikos, polgármester, Szentes díszpolgára. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200073 éve, 1950. augusztus 15-én megtartotta alakuló ülését az Ideiglenes Szentes Városi Tanács. A végrehajtó bizottság elnökévé Török János addigi polgármestert választották meg.

76 éve, 1947. augusztus 15-én dr. Pétery József váci püspök felszentelte a Szent Anna templom mellett felállított Szent József-szobrotA Szent József szobrot legutóbb 2002-ben restaurálták. Fotó: Tímár FerencÖzvegy Kiss Mihályné Frigyer Jozefa virilis képviselőasszony adományaként 1891-ben állították fel a Lakos téren. A második világháború alatt megrongálódott. Felújítás után nem az eredeti helyére, hanem a templom és a plébánia épülete közé került. Mai állapotát a 2002-ben történt restauráláskor nyerte el.

app Imre (1869-1928) állami népiskolai tanító gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes95 éve, 1928. augusztus 15-én elhunyt Papp Imre (1869-1928) állami népiskolai tanító, a külterületi iskolák igazgatója.

103 éve, 1919. augusztus 15-én Horthy Miklós “fővezér” hivatali esküt tett József főherceg kormányzó kezébe, és ezzel átvette valamennyi fegyveres erő fölött a főparancsnokságot. Megalakult a végleges Friedrich-kormány.

Bohn Alajos Városház-terve Untermüller Ernő képeslapján (1907) . Forrás: Szentes régi képes levelezőlapokon - 1998113 éve, 1910. augusztus 15-én megkezdődött az új szentesi városháza építése. (Tervezője Bohn Alajos műépítész.)

119 éve, 1904. augusztus 15-én 57 éves korában Budapesten elhunyt Dezső (Deréki) Lajos (1847–1904) tanár, tanügyi író, a sárospataki tanítóképző igazgatója, Szentes jeles szülötte.

129 éve, 1894. augusztus 15-én Tallián Béla főispán ismét benyújtotta lemondását. A belügyminiszter előterjesztésére az uralkodó elfogadta a lemondást, egyben kinevezte utódjául dr. Vadnay Andor belügyminiszteri osztálytanácsost.

149 éve, 1874. augusztus 15-én Északi Fény címen humorisztikus hetilap indult Szentesen. (Felelős szerkesztő: Kovács Károly. A lap 12 szám után, október 31-én megszűnt.)

162 éve, 1861. augusztus 15-én mivel a szentesiek megkezdték az adók befizetését, a császári katonaság kivonult a városból.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 14. 

A Kiséri Napok logója Berkecz istván munkája.36 éve, 1987. augusztus 14-21 között a HNF IV. körzeti bizottsága második alkalommal rendezte meg a Kiséri Napok ’87 sport- és kulturális rendezvényét.

51 éve, 1972. augusztus 14-22. között Szentesen rendezték meg az Ifjúsági Barátság Vízilabda Kupa (IBV) nemzetközi bajnokságát. A magyar válogatott a torna döntőjén 6:5-re nyert a Szovjetunió ellen, a harmadik Kuba csapata lett. A legsportszerűbb csapat címet Kuba érdemelte ki. A legjobb góldobó a magyar Horkai György és a kubai Tomas Duarte Rey, a legjobb kapus címet Fekete Szilveszter kapta. A torna alkalmával debütált a frissen elkészült 33 méteres medence.

Tokácsli Lajos (1915-2000) festőművész, Szentes díszpolgára. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000108 éve, 1915. augusztus 14-én született Tokácsli Lajos (1915-2000) festőművész, Első mestere Koszta József biztatására és Rudnay Gyula tanítványa, városi tanácstag, 1997-től Szentes város díszpolgára. Több művét őrzi a Magyar Nemzeti Galéria, a vásárhelyi Tornyai János és a szentesi Koszta József Múzeum. Szegeden hunyt el 2000. június 7-én, sírja a szentesi Kálvária temetőben a díszpolgárok parcellájában van.

125 éve, 1898. augusztus 14-én megalakult a Szentesi Kereskedők Egylete.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 13. 

44 éve, 1979. augusztus 13-18 között Szentesen rendezték meg az „Olajos Kupa” elnevezésű labdarúgótornát. A versenyen Makó, Hódmezővásárhely, Szeged és a szegedi járás, a megyei válogatott, valamint Szentes és Csongrád serdülő sportolói vettek részt.

Dr. Személyi Kálmán (1884-1946) jogtudós, egyetemi tanár77 éve, 1946. augusztus 13-án Szentesen elhunyt dr. Személyi Kálmán (1884-1946) jogtudós, egyetemi tanár. Négykötetes római jog tankönyve, amely 1932-ben jelent meg, a jogászképzésben évtizedekig alapműnek számított.

96 éve, 1927. augusztus 13-án Budapesten elhunyt Purjesz Imre (1889-1927) jogász, újságíró, Szentes város árvaszéki ülnöke. Később Budapesten a közélelmezési minisztériumban dolgozott. 1920-ban a Földhitelbankhoz került. Unokabátyjának, Purjesz Lajosnak felkérésére a Világ című lap munkatársa, majd felelős szerkesztője volt. 1926-ban a lapot betiltották, ezt követően Purjesz Imre anyagi helyzete megrendült, és 38 évesen öngyilkos lett. Tragikus haláláról a korabeli lapok részletesen beszámoltak. Szülővárosában Szentesen van eltemetve.

Ónodi Szabó Géza (1847-1914) megyei árvaszéki elnök gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes109 éve, 1914. augusztus 13-án elhunyt Ónodi Szabó Géza (1847-1914) megyei árvaszéki elnök.

110 éve, 1913. augusztus 13-án született dr. Nyíri Sándor református lelkész, gimnáziumi hitoktató, teológiai író, egyháztörténész.

114 éve, 1909. augusztus 13-án Szentes nagykirálysági határrészén leszállt a Donau nevű katonai léghajó, amely az örkényi táborból indult útra.

Görgey Artúr (1818-1916) honvéd tábornok, hadügyminiszter. Forrás: www.mek.iif.huIsmeretlen kőnyomat Görgey meghódolásáról. Forrás: www.neprajz.hu174 éve, 1849. augusztus 13-án Görgey Artúr tábornok a honvédsereg főerőivel Világosnál letette a fegyvert

174 éve, 1849. augusztus 13-án Haynau kinevezte Gyulai Gaál Eduárdot a szegedi polgári kerület cs. kir. főbiztosává.

277 éve, 1746. augusztus 13-án Harruckern Ferenc báró ígéretet tett arra, hogy a reformátusoktól átveendő romos templomot saját költségén renováltatja, s a leendő szentesi plébános fizetéséhez 60 forinttal hozzájárul. A földesúr állta a szavát, elősegítve a szentesi római katolikus plébánia újjászervezését.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 12. 

Csúcs Ferenc (1905-1999) önarcképe egy plakettjénTokácsli Lajos (1915-2000) önarckép (részlet)33 éve, 1990. augusztus 12-én a Koszta József Múzeum Koszta-termében megnyílt a 85 éves Csúcs Ferenc szobrász- és éremművész, valamint a 75 éves Tokácsli Lajos festőművész gyűjteményes kiállítása. A tárlatot rendezte és megnyitotta Rózsa Gábor mérnök-muzeológus. Ugyancsak Rózsa Gábor összeállította a két neves mester életmű-katalógusát.

44 éve, 1979. augusztus 12-én a Kossuth téri Városi Galériában kiállítás nyílt a Magyar Naív Művészek Múzeumának anyagából. Megnyitót mondott Bánszky Pál, az intézmény igazgatója.

Vitéz dr. Bonczos Miklós (1897-1971) ügyvéd, főispán, országgyűlési képviselő, belügyminiszter52 éve, 1971. augusztus 12-én 74 éves korában Buenos Airesben (Argentína) elhunyt vitéz dr. Bonczos Miklós (1897-1971) ügyvéd, Csongrád vármegye 1933–1937 közötti főügyésze, majd főispánja (1937/38), Szentes 1939–1944 közötti országgyűlési képviselője, 1938–1944 között belügyminisztériumi, majd igazságügyi minisztériumi államtitkár, 1944. augusztus 7-től október 12-ig belügyminiszter. Jelentős szerepet játszott az ONCSA-programban, a szentesi repülő-élet megindításában, illetve a tiszai árvízvédelemben.

109 éve, 1914. augusztus 12-13 között Szentes városa határának térképe (Szeress, 1840) az első Drina menti ütközetben a Monarchia csapatai vereséget szenvedtek a szerbektől.

220 éve, 1803. augusztus 12-én született Seress László városi mérnök, Szentes első részletes térképének és telekkönyvének készítője (1840).

 

***   ***   ***

2023. augusztus 11.

Kun Sándor minőségellenőr, helytörténeti és malomipari kutató. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199676 éve, 1947. augusztus 11-én született Kun Sándor minőségellenőr, helytörténeti és malomipari kutató. 1987-ben a HNF Városi Honismereti Bizottsága "Múltunk, ériékeink" című helytörténeti pályázatára a szentesi Erőtakarmánygyár dolgozójaként megírta az üzem létesítésének történetét. Még ugyanebben az évben elkészült A gabonagazdálkodás története Szentesen című dolgozata, amelyet további kutatásai nyomán 1989-ben A granáriumtól a 2300 vagonos vasbetonsilóig című munka követett.

88 éve, 1935. augusztus 11-től a Szentesi Hírlap c. politikai napilap Csongrádmegyei Hírlapra változtatta a címét. 1938 májusától Szentesi Napló címen jelent meg.

Fekete Mihály róm. kath. igazgató-tanító gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes97 éve, 1926. augusztus 11-én elhunyt Fekete Mihály (1874-1926) római-katolikus igazgató, tanító.

102 éve, 1921. augusztus 11-én Noseda olasz tábornok vezetésével Szentesen időzött az Antant Jóvátételi Bizottságának küldöttsége, s felmérte a román megszállók által okozott károkat. (A román csapatok 1919. április 29-től 1920. március 2-ig tartották megszállva Szentest és környékét, tetemes károkat okozva a városnak és az egyes lakosoknak.)

Heltai Ferenc (1861-1913), közgazdasági író, Budapest főpolgármestere - www.wikipedia.hu110 éve, 1913. augusztus 11-én 52 éves korában elhunyt dr. Heltai Ferenc (1861-1913) jogász, közgazdasági szakíró, Budapest főpolgármestere, a főrendiház tagja, Szentes jeles szülötte.

111 éve, 1912. augusztus 11-én megindult a Szentesi Reggeli Újság című társadalmi és közgazdasági napilap. Kiadó-tulajdonosa Untermüller Ernő papír- és könyvkereskedő, felelős szerkesztője dr. Szánthó Lajos. A terv szerint hétfő és szombat kivételével minden nap megjelent volna, de végül csak néhány lapszám készült el. Megszűntéről a konkurens "Szentes és Vidéke" vitriolos hangú nekrológgal tudósított.

A szentesi főgimnázium épülete 1890 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye.136 éve, 1887. augusztus 11-én a vallás- és közoktatásügyi minisztérium intézkedése alapján a gimnáziumi tanfolyammal egybekötött 6 osztályú szentesi polgári fiúiskola tisztán gimnáziummá alakult át, nyilvános jelleggel felruházva. A következő évben Benkó Károly budapesti építész-tanár tervei alapján elkészült a gimnázium jelenleg is álló kétszintes, eklektikus stílusú, téglaburkolatú főépülete.

A Szentesi Lap első számának fejléce. Forrás: http://epa.oszk.hu/szentesi_lap151 éve, 1872. augusztus 11-én új hetilap indult Szentesi Lap címen, amely több évtizeden át a város legjelentősebb sajtóorgánuma maradt. Kiadója Cherrier János, első felelős szerkesztője Farkas Lajos  volt, aki azonban alig félév után megvált a laptól. 1873 áprilisától Buday József volt néptanító, városi árvapénztárnok állt az újság élén. A lap ettől kezdve vált a városi érdekek valódi képviselőjévé, a közvélemény formálásának számottevő tényezőjévé.

A Joó Károly vezette első Szentesi Dal- és Zeneegylet tagjai a korabeli fotón. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000156 éve, 1867. augusztus 11-13. között a 13 fős Szentesi Dalárda az Aradon rendezett országos dalárünnepélyen első helyezett lett, így ők nyerték el az "EZÜST BABÉRKOSZORÚ" díjat. A Dalárdát 1861. október 23-án Joó Károly szatmárnémeti származású református orgonista-kántor alakította meg. Tagjai között a város számos jeles személyisége megtalálható volt.

***   ***   ***

 

2023. augusztus 10.

33 éve, 1990. augusztus 10-én a KDNP, az MDF és a FKgP helyi szervezeteinek meghívására Szentesre látogatott dr. Kiss Gyula tárca nélküli miniszter, a Kárpótlási Hivatal miniszteri felügyelője, és fórumot tartott a Művelődési Házban.

90 éve, 1933. augusztus 10-én elhunyt Papp Antal (1861-1933) református népiskolai igazgató-tanár.

94 éve, 1929. augusztus 10-én született Csikérián Bácskai Mihály (1929-2011) magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus, Szentes díszpolgára. Az elemi iskolát Csikérián, a polgárit Szabadkán és Bácsalmáson végezte el. 1948-tól az Szegedi Tudományegyetem hallgatója, az egyetemi színjátszócsoport tagja volt. Az egyetemi évek alatt ismerte meg feleségét, Molnár Erzsébetet, akivel 1950-ben házasodtak össze. 1952-ben végzett magyar-történelem szakos középiskolai tanárként. Egy évig a szegedi Radnóti Gimnáziumban tanított, majd feleségével együtt áthelyezték a szentesi gimnáziumba. Már ebben az évben megszervezte HMG diákszínpadát, amely a következő negyedszázad alatt országos sikereket ért el. 1974-től 1990-ig - nyugdíjazásáig - az iskola igazgatója volt. Kidolgozta az irodalmi-drámai tagozat tantervét, melyet a HMG-ben 1978-ban indított be. Pedagógusi és közművelődési tevékenységéért számos kitüntetést kapott. 1997-ben Szentes város díszpolgárává fogadta. 2011. június 21-én elhunyt, sírja a szentesi Kálvária temetőben, a Díszpolgárok parcellájában van.

Dr. Remzső József Szentes Járási Tanács elnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)99 éve, 1924. augusztus 10-én született dr. Remzső József (1924-2001) Szentes Járási Tanács elnöke.

119 éve, 1904. augusztus 10-én elhunyt Purjesz Henrik (1845-1904) kereskedő.

Jászai Mari (1850–1926) a magyar színjátszás kiemelkedő egyénisége. Forrás: http://jelesnapok.oszk.hu/131 éve, 1892. augusztus 10-13. között Szentesen vendégszerepelt Jászai Mari színművésznő.

152 éve, 1871. augusztus 10-én  Csongrád Vármegye Bizottmánya elfogadta a vármegye új szervezési és működési szabályrendeletét. A megye székhelye Szegvár maradt.  A lakosság létszáma alapján (137406 fő) az alakítandó törvényhatósági bizottságz egykori Vármegyeháza Szegváron. Forrás: www.szentesinfo.hu/varmegyehaza (megyei közgyűlés) taglétszámát 274 főben állapították meg, amelynek felét a legtöbb adót fizetők (virilisek), a másik felét a választott képviselők alkotják. Szentes városát 44 virilis és 28 választott tag képviselhette.

 

***   ***   ***

 

2023. augusztus 9. 

Lőrincz Mártont (1911-1969) a berlini Nyári Olimpián a görög-római (kötöttfogású) birkózás légsúlyú bajnoka.. Forrás: Dr. Papp László centenáriumi emlákoldala - TEAM, 200587 éve, 1936. augusztus 9-én a berlini Nyári Olimpián a görög-római (kötöttfogású) birkózás légsúlyú csoportjában Lőrincz Márton olimpiai bajnokságot nyert. Az olimpiai tölgy a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt. Fotó: Tímár FerencA győzelem emlékére kapott tölgyfa csemetét Szentesen ültette el 1937. március 29-én a Polgári Leányiskola (a későbbi volt Petőfi Sándor Ált. Iskola) előtti parkban. Az azóta terebélyes olimpiai tölgy ma is látható, mellette emléktáblával.

109 éve, 1914. augusztus 9-én a kereskedelemügyi miniszter a háború tartamára felfüggesztette a vasárnapi munkaszünetet az iparban és a kereskedelemben.

Dr. Barta János (1901-1988) irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA tagja. Vígh László rajza - 1990122 éve, 1901. augusztus 9-én született Szentesen dr. Barta János (1901-1988) irodalomtörténész, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem tanszékvezető docense, majd rektora, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a szentesi gimnázium volt növendéke. Emlékét 1990 óta márványtábla őrzi a gimnázium falán.

154 éve, 1869. augusztus 9-én Szentes város közgyűlése elhatározta egy négy osztályú polgári fiúiskola és két osztályú leánytanoda felállítását.

158 éve, 1865. augusztus 9-én a váltsági és gazdasági bizottmány újabb kérvényt fogalmazott a rendezett tanács ügyében, ezúttal báró Sennyey Pál főtárnokmesterhez.

173 éve, 1850. augusztus 9-én a Bécsben székelő Cs. Kir. Legfőbb Törvényszék Szentes kompromisszionális perében hozot elmarasztaló ítélet végrehajtását alaki okok miatt felfüggesztette.

174 éve, 1849. augusztus 9-én a honvédsereg Temesvárnál döntő vereséget szenvedett.

Zoó János sírja a református középtemetőben. Fotó: Molnár F. Zoltán201 éve, 1822. augusztus 9-én született Zoó János (1822–1897) tanár, festő, fényképész, tanonciskolai igazgató, volt 48-as tüzér. Egyszerű szentesi zsellér család gyermekeként ifj. Kiss Bálinttól tanulta meg a festészet alapjait. Csendéleteivel hamar sikert aratott. A szabadságharc alatt Damjanich tüzér őrmestere volt. Várfogság és vándorlások után az 1860-as években telepedett le Szentesen. Festőként és a város egyik legelső fényképészeként működött, majd 1872-ben a tanonciskola igazgatója, illetve a rajz és a szépírás tanára lett. Legismertebb festménye Kiss Bálint református esperes 1881-ben elkészült portréja. Fényképei közül egy női mellkép maradt fenn. 1897. december 22-én hunyt el. Sírja a szentesi református középtemető bejárata közelében van.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 8.

73 éve, 1950. augusztus 8-án született a Békés megyei Kardoskúton Horváth István gépészmérnök, mérnök-közgazdász. vezérigazgató. A szentesi Ipari Szakközépiskolában érettségizett 1968-ben, majd Kecskeméten a GAMF-on szerzett diplomát 1971-ben. Katonai szolgálata után 1973-tól a Kontakta Alkatrészgyár szentesi telephelyén majd annak jogutódaiban - Kontavill, Legrand - dolgozott, végigjárva a szakmai ranglétrát. 1990-től igazgató, majd vezérigazgató volt. Vezetése alatt a Legrand 2003-ban megkapta Nemzeti Minőségi Díjat, és jelentős támogatója volt a városi sportéletnek. 2004-ben, amikor megvált a cégtől, munkája elismeréseként Szentes Város Díszpolgárává fogadták. Ezt követően vállalkozóként dolgozik, 2006-től a Képviselő-testület tagjaként és a megyei Kereskedelmi és Iparkamara kistérségi elnökeként is tevékenykedve.

78 éve, 1945. augusztus 8-án született dr. B. Nagy Zoltán (1945-2015) szülész- nőgyógyász főorvos, a Dr. Bugyi István Emlékérem kitüntetettje. 1969-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen summa cum laude minősítéssel, majd Szentesen a Csongrád Megyei Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán kezdett dolgozott egészen a 2007-es nyugdíjba vonulásáig - több mint 5.000 újszülött világrajövetelét segítve. 1973-ban szakvizsgázott, 1977-ben adjunktus, osztályvezető-helyettes főorvos lett. Szakterületének kiváló ismerője, kutatója volt, hazai és külföldi szaklapokban 34 közleménye jelent meg, hazai és külföldi konferenciákon 184 alkalommal tartott előadást. 2005-ben. 2007-ben Munkáját 2006-ban a Dr. Bugyi István Emlékéremmel, 2012-ben miniszteri díszoklevéllel ismerték el.

82 éve, 1941. augusztus 8-án született Szegváron Prof. Dr. Vajdovich István ny. osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi tanár, a szájsebészeti szakma iskolateremtő egyénisége. 1965-ben végzett fogorvosként Szegeden, majd a Szentesen a Csongrád Megyei Kórház Fogászati és Szájsebészeti osztályának fogorvosa, a fog-és szájbetegségek és a szájsebészet szakorvosa, 1982-től osztályvezető-, 1990-től igazgató főorvos. A fogorvosi implantológia fejlesztésével és korszerű alkalmazásaival 1983 óta foglalkozik, a szakterület több nyelven publikáló szaktekintélye, tudományos társaságok alapító tagja. 1990-ben megvédte kandidátusi értekezését, majd megalapította a Denti System Kft-t, melynek szájsebészeti szakértője. 2011. március 15-én kimagasló színvonalú munkája elismeréseként megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét. 2011. október 23-án Szentes Város Díszpolgárává fogadták.

109 éve, 1914. augusztus 8-án a Szentesi Ellenőr című újság – a helyi lapok közül egyedül – szót emelt a háború értelmetlensége ellen. A lapot elkobozták; dr. Lánczi Simon Pál lapszerkesztő ellen bűnvádi eljárás indult hatóság elleni izgatás és fegyveres erő elleni vétség címén.

Simonyi Ernő (1821–1882) történetkutató, függetlenségi képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000145 éve, 1878. augusztus 8-án Simonyi Ernőt ellenjelölt nélkül ismét Szentes város országgyűlési képviselőjévé választották. Simonyi másik két választókerületben is sikeresen szerepelt: Debrecenben legyőzte Tisza Kálmán miniszterelnököt,  Szegeden pedig gróf Károlyi Sándort. Heteken át nyitott kérdés maradt, hogy melyik mandátumot fogadja el.

Rozgonyi Bertalan főispáni helytartó arcképe. Forrás: http://www.antikkonyv.hu/158 éve, 1865. augusztus 8-án Rozgonyi Bertalan főispáni helytartó figyelmen kívül hagyva a július 29-én tartott népgyűlés állásfoglalását, hatalmi szóval kinevezte Szentes új, átszervezett tanácsát. Mivel a polgármesteri tisztség az új szervezetben megszűnt, főbíróvá Kamocsay János eddigi polgármestert nevezte ki.

Deák Ferenc (1803-1876) arcképe Karlovszky Bertalan életnagyságú festményéről. 162 éve, 1861. augusztus 8-án a képviselőház egyhangúan elfogadta Deák Ferenc második felirati javaslatát, amelyben az alkotmányjogi követeléseket az elsőnél határozottabb hangon fogalmazta meg.

Dr. Czukermann Soma hirdetése a Szentesi lap 1895.01.20-i számában.172 éve, 1851. augusztus 8-án született Szentesen dr. Czukermann Soma (1851–1928) kerületi, majd városi tiszti főorvos, aki 1876-ban kezdte meg működését.

174 éve, 1849. augusztus 8-án Dobosy Lajos kormányzó alispán kinevezte Basa Józsefet Szentes Basa József (1806-1855),  főjegyző, polgármester. Forrás: Szentesi Életpolgármesterévé. A városi tisztikar összeállítása nehezen haladt.

279 éve, 1744. augusztus 8-án a Petrák-krónika feljegyzése szerint földrengést észleltek Szentesen, de csak néhány pillanatig tartott, és semmi kárt nem okozott.

 

 

***   ***   ***

2023. augusztus 7.

Dr. Dragon Károly (1928-1999) sebész, higiénikus, amatőrfilmes. Fotó: Szélpál IstvánSzabó Árpád „Requiem”-jének főcíme. Forrás: e-Könyvtár Szentes53 éve, 1970. augusztus 7-9 között a Gyulán megrendezett I. Alföldi Amatőr Filmszemlén szép szentesi siker született. Gyula város különdíját dr. Dragon Károly „Dubrovnik” c. filmje nyerte el, Szabó Árpád „Requiem” c. alkotása pedig II. díjat nyert.

73 éve, 1950. augusztus 7-én Budapesten elhunyt dr. Bud János (1880-1950)  statisztikus, egyetemi tanár, kereskedelemügyi miniszter. 1927-ben gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszterrel együtt Szentes díszpolgárává választották. A kitüntető címet az októberi Tiszavidéki Kiállítás alkalmával vették át.

79 éve, 1944. augusztus 7-én dr. Bonczos Miklós igazságügyi minisztériumi államtitkárt a kormányzó belügyminiszterré nevezte ki. (Tisztségéről 1944. október 12-én lemondott.)

Pap Lajos lelkész és Gonda Juliánna polgári iskolai igazgatónő síremléke a Szeder temetőben. Forrás: e-Könyvtár SzentesPap Lajos (1859-1935) református lelkész, hitoktató. Forrás: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-200288 éve, 1935. augusztus 7-én 74 éves korában elhunyt Pap Lajos (1859-1935) református lelkész, hitoktató, aki 1888-tól szolgált Szentesen.

108 éve, 1915. augusztus 7-én elhunyt Kuti Ferenc (1884-1915) református tanító.

119 éve, 1904. augusztus 7-én  a főváros munkássága tiltakozó felvonulást és gyűlést rendezett a hatósági terror és a munkásszervezetek működését korlátozó rendelkezések ellen.

A Joó Károly vezette első Szentesi Dal- és Zeneegylet tagjai a korabeli fotón. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000139 éve, 1884. augusztus 7-11 között a Szentesi Dal- és Zeneegylet ezüst-érmet nyert a miskolci országos dalárversenyen.

213 éve, 1809. augusztus 7-én francia–osztrák béketárgyalások kezdődtek.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 6. 

Dr. Rébeli Szabó József (1932-2011) jogász, vízilabdázó, edzô. Forrás: Nagy szentesi sportkönyv51 éve, 1972. augusztus 6-án a Szentesi Vízmű SK vízilabda csapata Budapesten győzelmet aratott az Elektromos ellen, ezzel megnyerte az OB II-es bajnokságot és feljutott az OB I-be. Hosszú évek után újra lett OB I-es csapata Szentesnek és Csongrád megyének. Edző dr. Rébeli Szabó József (1932-2011); a csapat tagjai: Szénászky, Dongó, Soós, Kádár, Pengő, Halász, Sípos, Bódi, Bors, Komlósi, Ikládi.)

Pusztai Jánosné tanárnő az Ipari Szakközépiskola 1967-es tablóján. Forrás: e-Könyvtár Szentes89 éve, 1934. augusztus 6-án született Pusztai Jánosné (1934-2018) igazgató, középiskolai tanár.

104 éve, 1919. augusztus 6-7 között a Peidl-kormány lemondott. József főherceg kormányzóként átvette az államfői hatalmat, és az antant képviselőivel folytatott tárgyalások alapján Friedrich István hadügyi államtitkár vezetésével ideiglenes kormányt nevezett ki.

Koncz Antal (1884–1957) szobrászművész. Forrás: Szentesi Élet139 éve, 1884. augusztus 6-án Orosházán (Békés megye) született Koncz Antal (1884–1957) szobrászművész. Kereskedőtanoncként került Szentesre. Hegedűs László festőművész figyelt fel tehetségére. 1906-ban a városi tanács ajánlólevelével beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Radnai Béla növendéke volt. Szentes város rendszeres ösztöndíjjal támogatta a tehetséges ifjút. 1911-ben visszatért Szentesre; a vármegyeházán műtermet kapott. A képzőművészeti tárlatok állandó szereplője. Hagyatéka egy részét a szentesi múzeum őrzi.

Szathmáry Ede (1835-1911) ügyvéd, főjegyző. Forrás: Szentesi ÉletOroszi Miklós (1822-1892), polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000162 éve, 1861. augusztus 6–12 között Oroszi Miklós polgármester és Szathmáry Ede főjegyző Pestre, majd Bécsbe utaztak annak érdekében, hogy a császári katonaságot elvezényeltessék Szentesről. dr. Molnár Jenő (1861-1926) ügyvéd, országgyűlési képviselőA főkancellár és a pénzügyminiszter az adófizetés megkezdéséért cserében megígérte a katonaság elvonását.

162 éve, 1861. augusztus 6-án a Bihar vármegyei Nagyváradon (ma Románia) született dr. Molnár Jenő (1861-1926) ügyvéd, Szentes 1900–1910 közötti országgyűlési képviselője.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 5.

24 éve, 1999. augusztus 6-án Budapesten elhunyt dr. Szilágyi Imre (1933-1999) egyetemi tanár, filozófus, Szentes szülötte. Pályáját középiskolai tanárként kezdte 1957-ben, majd 2 év múlva a győri Felsőfokú Tanítóképző Intézet tanára, tanszékvezetője. 1966-1996 között az ELTE Filozófia Tanszékének oktatója. 1967-ben bölcsész-doktori címet szerzett, 1974-ben a filozófiai tudományok kandidátusa lett. Filozófiai munkásságának középponti tárgya a lét rész-egészének dialektikus teljessége volt - Martin Heidegger, Bolyai János és Böhm Károly gondolkodói világa nyomán.

Horgászverseny - Levéltár lsz. 3140 I. 71039 éve, 1984. augusztus 5-én Szentesen rendezték meg a „Tisza Kupa” elnevezésű nemzetközi horgászversenyt. A versenyen képviseltették magukat Szabadka, Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és Csongrád városok horgászegyesületei. A Veker kistőkei szakaszán megtartott versenyen Makó város sporthorgászai végeztek az első helyen.

106 éve, 1917. augusztus 5-én Szentes város képviselő-testülete határozatot hozott egy önálló ügyosztály felállításáról a közellátási és közélelmezési feladatok végzésére. Az ügyosztály vezetője dr. Kiss Béla h. jogügyi tanácsnok lett.

109 éve, 1914. augusztus 5-én az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Oroszországnak.

149 éve, 1874. augusztus 5-én rövid látogatásra Szentesre érkezett Révész Bálint, a tiszántúli református egyházkerület szuperintendense.

154 éve, 1869. augusztus 5-én a Legfelső Törvényszék elrendelte Oroszi Miklós és Talányi János kezesség melletti szabadlábra helyezését.

A szőregi csata 1849.08.05 - térkép-részlet. Forrás: www.bibl.u-szeged.hu174 éve, 1849. augusztus 5-én a szőregi csatában a Csukás Benjamin (1833-1879) gimnáziumi igazgató, képviselő, a református egyház főgondnoka. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 honvédsereg súlyos vereséget szenvedett.

190 éve, 1833. augusztus 5-én a Bács-Kiskun megyei Izsákon született Csukás Benjamin (1833-1879) tanár, publicista, gimnáziumi igazgató, iskolaszéki elnök, városi képviselő, a szentesi református egyház főgondnoka. Szerkesztésében jelent meg 1865-től a Szentesi Református Gimnázium Értesítője.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 4.

104 éve, 1919. augusztus 4-én a román csapatok bevonultak Budapestre és megszállták a főváros stratégiai fontosságú pontjait, épületeit és hivatalait.

A jégháború - Szentesi Lap, 1910.12.02. Forrás: e-Könyvtár Szentes113 éve, 1910. augusztus 4-én megkezdte működését az újonnan épített szentesi jéggyár.

146 éve, 1877. augusztus 4-5 között Szentesen időzött Simonyi Ernő országgyűlési képviselő, s nyilvános beszámolót tartott parlamenti működéséről. Simonyi Ernő (1821–1882) történetkutató, függetlenségi képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Simonyi az 1875. július 5-én megtartott választás során a helybeli Szabadelvű Párt jelöltjeként induló Jókai Mórt legyőzve lett a Szentesi 48-as és Függetlenségi Párt országgyűlési képviselője.

162 éve, 1861. augusztus 4-én 500-600 fős császári katonaság szállta meg Szentest a megtagadott adók behajtása végett. (A katonaság 10 napig tartózkodott a városban.)

Dobosy Lajos földbirtokos arcképe (Orlai Petrics Soma, Hódmezővásárhely, 1855) - Forrás: http://www.hung-art.hu/174 éve, 1849. augusztus 4-én Temesváry István királyi biztos kinevezte Dobosy Lajost Csongrád megye kormányzó alispánjává.

177 éve, 1846. augusztus 4-én gróf Károlyi Lajos elnökletével megalakult a Tiszavölgyi Első Gőzhajótársaság, amelynek Szentes városa is részvényese lett.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 3. 

75 éve, 1948. augusztus 3-án az országgyűlés elfogadta Tildy Zoltán köztársasági elnök lemondását; utódául Szakasits Árpádot választotta meg. (1950. április 24-én lemondott tisztségéről.)

Négyesi János tanár, általános iskolai igazgató. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199683 éve, 1940. augusztus 3-án született Négyesi János tanár, nyugalmazott általános iskolai igazgató.

Temesváry Kriszta (Molnár Kálmánné) (1905–1988) magyar-történelem szakos tanár118 éve, 1905. augusztus 3-án Abasáron (Heves megye) született Temesváry Kriszta (Molnár Kálmánné) (1905–1988) magyar-történelem szakos tanár, költő, 1951–1960 között a Horváth Mihály Gimnázium munkatársa. (Kiadatlan versei 1991-ben jelentek meg Szentesen Temesváry Kriszta Tíz vers – László Anna Tíz rajz címen.)

139 éve, 1884. augusztus 3-án 71 éves korában meghalt Jurenák Eduárd (1813-1884) földbirtokos, rövid ideig városi tanácsnok, majd polgármester; községi választmányi tag, megyei és városi képviselő, Szentes legvagyonosabb polgára.

Klauzál Gábor (1804-1866) politikus, ügyvéd, miniszter portréja Joó Béla festményén (részlet). Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)157 éve, 1866. augusztus 3-án 62 éves korában elhunyt Klauzál Gábor (1804–1866) ügyvéd, Csongrád vármegye volt országgyűlési követe, a reformellenzék tagja, az első felelős magyar kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere, Szentes város pártfogója. (1895-ben Joó Béla megfestette életnagyságú portréját, 1906-ban utcát, 1994-ben iskolát neveztek el róla Szentesen.)

174 éve, 1849. augusztus 3-án a császári csapatok Szentesről tovább vonultak Hódmezővásárhelyre.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 2. 

Dr. Zsoldos Ferenc (1920-2003) sebészfőorvos, szakíró, orvostörténész. Fotó: Szélpál István103 éve, 1920. augusztus 2-án született dr. Zsoldos Ferenc (1920-2003) ny. sebészfőorvos, szakíró, orvostörténész, Szentes díszpolgára. A nagyhírű szentesi Bugyi-iskola tagja volt, 1988-ban elsőként kapta meg a Dr. Bugyi Istvánról elnevezett Emlékérmet. Sebészi hivatása mellett Kórházának és az orvoslástörténetnek is elhivatott ismerője volt. Bugyi professzor 75. születésnapjára többekkel megírta a Szentesi Megyei Kórház emlékkönyvét (1972), majd az intézmény centenáriumára a Szentesi Kórház 100 éves jubileumi kötetét (1981). Példaadóan ápolta a jeles felmenők emlékét is. 1992-ben örömmel üdvözölhette a Zsoldos Ferenc Szakközépiskola névadását, majd 1997-ben a Zsoldos-telep egykori artézi kútjának ligeti felállítását. 2003. január 18-án hunyt el, sírja a szentesi Alsó-református temetőben van.

109 éve, 1914. augusztus 2-án Cicatricis Lajos főispán akciót indított a hadbavonultak családtagjainak segítésére. A segélyakció irányítására négy bizottság alakult.

A régi Színkör a Zöldkoszorú nagyvendéglő udvarán 1890 körül. Forrás: A Petőfi Szálló képes története.126 éve, 1897. augusztus 2-án ünnepélyesen letették a városi szálloda (Petőfi Szálló) alapkövét. Az építkezéssel párhuzamosan megtörtént a Zöldkoszorú nagyvendéglő elbontása. (Bontás alá került az 1874-ben létesített első állandó szentesi színkör fából készült épülete is.)

136 éve, 1887. augusztus 2-án született Lovászy Károly (1887-1952) költő, író, újságíró, lapszerkesztő, Szentes szülötte.

174 éve, 1849. augusztus 2-án a császári csapatok bevonultak Szentesre. Haynau táborszernagy főserege Szegedre érkezett. 

174 éve, 1849. augusztus 2-án gróf Cziráky János hadbiztos kinevezte Temesváry Istvánt Csongrád és Csanád megyék királyi biztosává.

 

***   ***   ***

2023. augusztus 1.

Lőrincz Mártont (1911-1969) a berlini Nyári Olimpián a görög-római (kötöttfogású) birkózás légsúlyú bajnoka.. Forrás: Dr. Papp László centenáriumi emlákoldala - TEAM, 2005Lőrincz Mártont, a légsúly olimpiai győztesét karjára emeli Palusula, az észt nehézsúlyú bajnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200054 éve, 1969. augusztus 1-én elhunyt Lőrincz Márton (1911-1969) birkózó olimpiai bajnok.   Az 1934. évi római birkózó EB 1. helyezettje, Szentesen készült fel (dr. Papp László birkózó társaságában) az 1936-os berlini olimpiára, ahol kötöttfogásban légsúlyú olimpiai bajnok lett. Szentes iránti háláját azzal fejezte ki,  hogy a győzelemért kapott tölgyfa csemetét a városnak ajánlotta fel. Az olimpiai tölgy ültetésére rendezett ünnepségre hívó plakát 1937-ből. Forrás: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002Elhatározását így indokolta a városi képviselő-testülethez intézett levelében:  „Hirdesse e tölgyfa Szentes város iránti szeretetemet Az olimpiai tölgy a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt. Fotó: Tímár Ferencés legfőképpen azt, hogy bár az ország sok városa megtisztelt ünneplésével,  szívemhez mégis ez a nemes város férkőzött legközelebb, amikor fiának fogadott.”  (A facsemete ünnepélyes elültetésére 1937. március 29-én került sor a Polgári Leányiskola (ma Petőfi Sándor Ált. Iskola) előtti parkban. Az azóta terebélyes tölgyfa ma is látható, mellette emléktáblával, amely a fent leírtakra utal.) 

56 éve, 1967. augusztus 1-jén megkezdte működését a Szentes Járási és Városi Földhivatal. Működését ideiglenesen a Városi Tanács épületében kezdte meg, majd 27 éven keresztül a Megyeház megürült helységeiben és udvari épületében nyert elhelyezést. 1994. augusztusában a Kossuth utca 8. szám alatti egykori Gyermekkórház épületébe költöztek át, ahol a 2004-es felújítás nyomán az emelet nagyobb részét is elfoglalták. Itt 2017. júniusáig működött a Földhivatal, ekkor költöztek át a jelenlegi helyükre, az Ady Endre utca 13. szám alatti saroképületbe.

Rigó Alajos (1916-1976) tanító57 éve, 1966. augusztus 1-jén Rigó Alajos (1916-1976) tanító, zene- és gyógypedagógus lett a Horváth Mihály utcában működő Állami Gyógypedagógiai Iskola igazgatója. Jogutód tagintézményként ma az ő nevét viseli a Rigó Alajos Gyermekotthon.

77 éve, 1946. augusztus 1-jén a kormány kibocsátotta az értékálló pénzt, a forintot. (1 Ft = 200 millió adópengő.)

Bese László nyug. alezredes, fazekas népművész, a szentesi feketekerámia mestere. Fortó: Vidovics Ferenc - 200997 éve, 1926. augusztus 1-jén született Bese László (1926-2011) keramikus, nyugalmazott alezredes, a Népművészet Mestere, a Magyar Kultúra Lovagja. Élete elválaszthatatlanul összeforrt a szentesi feketekerámia készítésével, amelynek alapfogásait az 1940-es évek elején Berényi László inasaként sajátította el. Sorkatonai szolgálata után a katonai hivatást választotta 1974-ben történt nyugdíjazásáig. Ezután visszatért az élete végéig művelt fazekassághoz, azon belül is a nagy hagyományú, ám ekkorra kiveszőben levő feketekerámiához. A díszedények készítése mellett generációkat vezetett be az agyagművesség rejtelmeibe. Életmű-kiállítása 2006. októberében volt a Hegedűs László Helyőrségi Klubban. 2010 februárjában hunyt el, sírja a szentesi Kálvária temetőben van.

104 éve, 1919. augusztus 1-jén lemondott a Forradalmi Kormányzótanács. A Budapesti Központi Munkás- és Katonatanács elfogadta a lemondást, és kinevezte miniszterelnökké Peidl Gyulát, aki megalakította szakszervezeti kormányát.

108 éve, 1915. augusztus 1-jén elhunyt dr. Balassa Péter (1843-1915) városi főorvos.

110 éve, 1912. augusztus 1-jén megkezdte működését a MÁV Szentesi Osztálymérnöksége. Hatáskörébe tartoztak a Szentesen keresztül futó vonalak: Orosháza, Csongrád, illetve Félegyházáig. Egyúttal a továbbiakban nem az aradi, hanem a szegedi üzletvezetőség alá tartozott.

Nagyajtósi István (1908-1989) gimnáziumi tanár, irodalomtörténész. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 1988115 éve, 1908. augusztus 1-jén született Nagyajtósi István (1908-1989) gimnáziumi tanár, irodalomtörténész, tankönyvíró, a Francia Akadémia lovagja. Pedagógusi munkáját a humanitás, a kellő szigor, a rendkívüli tárgyi tudás és a kiváló előadói készség jellemezte. Több kiadást megért francia nyelvkönyvek szerzője volt és nevéhez fűződik a Horváth Mihály Gimnázium francia tagozatának megalapítása. Emellett kutatta, és írásaiban, előadásaiban ismertette Szentes irodalom- és művelődéstörténeti vonatkozásait. 1989. november 21-én hunyt el, sírja a szentesi evangélikus temetőben van.

Dr. Kálmán Dezső (1906–1990) városi aljegyző, levéltáros. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 1988117 éve,  1906. augusztus 1-jén született dr. Kálmán Dezső (1906–1990) volt városi aljegyző, tanácsnok, levéltáros, családtörténész

123 éve, 1900. augusztus 1-jén Deutsch Dávid vasúti vendéglős a Központi Takarékpénztár Kossuth tér melletti épületében (a Haris-bazár szomszédságában) megnyitotta díszesen berendezett vendéglőjét és szállodáját.

124 éve, 1899. augusztus 1-jén megindult Szentesen a Csongrádmegyei Hírlap című társadalmi, közgazdasági és vegyes tartalmú lap. (Kiadója Hollósy és Vajda, felelős szerkesztője Hollósy István. Az újság hamarosan a Sima Ferenc vezette ellenzéki mozgalom ellenfeleinek legfőbb orgánumává vált.)

140 éve, 1883. augusztus 1-jén Filó János református lelkész és neje Gaál Róza nemes alapítványt tett egy református árvaház létesítésére.

158 éve, 1865. augusztus 1-jén született Szentesen Ehrlich Laura óvónő, aki Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc 1884-től Csongrádon, 1891–1898 között Szentesen tartott fönn magánóvodát.

174 éve, 1849. augusztus 1-jén a kormány és az országgyűlés Aradra helyezte át székhelyét. Boros Sámuel polgármester és a szentesi tisztviselők többsége elhagyta a várost.

 

***   ***   ***

 

  2023. augusztus további évfordulói  

 

33 éve, 1990 augusztusában a Japán Televízió nemzetközi rajzpályázatára a Hámán Kató Általános Iskola tíz tanuló munkáját küldte el. Horváth Anikó negyedik osztályos diák festményét a zsűri aranymedállal jutalmazta. Az országban mindössze tizenegy kisdiák ért el hasonló eredményt.

34 éve, 1989 augusztusában a Szentesi Élet alcímében első alkalommal jelent meg a „Várospolitikai lap” megnevezés. Ezt megelőzően évtizedeken át az „MSZMP Szentes Városi Bizottsága és a Városi Tanács lapja” megnevezés szerepelt. Az alcímváltás jelezni kívánta, hogy a jövőben a városi újság a helyben működő valamennyi politikai és társadalmi szerveződésnek helyet fog biztosítani.

34 éve, 1989 augusztusának végén Szentesre látogatott dr. Vastagh Pál, az MSZMP Csongrád Megyei Bizottságának első titkára. Programja során találkozott a gazdasági- és pártszervezeti vezetőkkel, értelmiségiekkel, valamint az új pártok és szervezetek tisztségviselőivel.

38 éve, 1985 augusztusában elkészült a Klauzál Utcai Általános Iskola korszerű tornaterme.

Az Eszperantó-híd a Kurcán. Fotó: Vidovics Ferenc - 201042 éve, 1981 augusztusában az ATIVIZIG szentesi szakaszmérnökségének tervezésében és kivitelezésében új gyaloghíd épült a Kurcán. A 24 tölgyfa cölöpre épült 45 méter hosszú és 1,5 méter széles fahíd a kiséri városrészt és a Széchenyi-ligetet köti össze. (A híd 1982 májusában – a Szentesen megrendezett országos eszperantó béketalálkozó emlékére – az Eszperantó-híd elnevezést kapta.)

44 éve, 1979 augusztusában a MÁV szentesi csomópontján belül megkezdte működését a Szentes Körzeti Üzemfőnökség. Az új szervezeti egységhez 17 állomás és két vontatási telep tartozik; a dolgozók száma megközelíti az ezer főt; vezetője Borsi István.

A Klauzál utcai Gyógyszertár. Fotó: Vidovics Ferenc - 200845 éve, 1978 augusztusában megnyílt az új gyógyszertár a Klauzál utcai lakótelepen.

Szentesi Élet - városi hetilapunk az Interneten48 éve, 1975 augusztusában a Kormány Tájékoztatási Hivatala - papírellátási nehézségekre hivatkozva - visszavonta a Szentesi Élet c. havilap kiadási engedélyét. Az 1968-ban indult városi újság előfizetőinek száma ekkor elérte a hétezret. (A kényszerszünet 1978 márciusáig tartott.)

53 éve, 1970 augusztusában az árvíz- és belvízkárok súlyosan érintették a helyi mezőgazdasági nagyüzemeket. A kárfelmérés szerint kipusztult 2527 kh szálastakarmány, 152 kh ipari növény és 125 kh zöldség. Ezeken túl a nagyüzemek 1000 kh szántóterületet nem tudtak beültetni a talaj víztelítettsége miatt. A kár értéke meghaladta a 24 millió forintot.

55 éve, 1968 augusztusában megalakult a városi tanács tervcsoportja mellett társadalmi alapon működő Kurca Bizottság, amely feladatának tartja a régóta napirenden lévő rendezés fokozatos megoldását. Már készül a Kurca-part feltöltésének, parkosításának, a sétányok kialakításának és fásításának a terve. Szeptemberben megkezdődik a munka, iskolák, üzemek és egyéb kollektívák bevonásával.

78 éve, 1945 augusztusában Váradi Hédi színművésznő pesti kislányként fél éven át Szentesen élt. 1945 nyarán itt szerepelt először nyilvánosság előtt, amikor a MADISZ színjátszó csoportjának előadásán verseket szavalt.

78 éve, 1945 augusztusában többnapos látogatásra Szentesre érkezett Szegfű Gyula neves történész, akivel a Magyar Alföld terjedelmes interjút készített.

79 éve, 1944 augusztusában a szentesi cigányzenészek több alkalommal térzenét adtak a bombakárosultak javára. Az első bemutatóra augusztus 13-án délután került sor a Kossuth téren. A térzenét a városban élő mintegy 30 cigányzenészből alakított egyesített zenekar adta, Baktai János és Lehota Lajos cigányprímások vezetésével.

104 éve, 1919 augusztusában különítményesek Kiskunfélegyházán kivégezték dr. Kiss Béla városi főjegyzőt.

108 éve, 1915 augusztusában az újabb ló-osztályozások eredményeként 2000 lovat vittek el Szentesről katonai célokra. (1917 őszéig több mint 4000 lovat szállítottak el a városból behívás és szabad vásár útján.)

109 éve, 1914 augusztusának végén a szentesi megyei kórházat hadikórházzá alakították át, ahová szeptemberben megérkeztek az első sebesültek.

113 éve, 1910. augusztus közepén megkezdődött a Bohn Alajos által tervezett új szentesi városháza építése. (1911 őszén beköltöztek a hivatalok; ünnepélyes felavatására 1912. május 27-én került sor.)

113 éve, 1910 augusztusában felépült a Szentes Vidéke Takarékpénztár Kossuth utcai új palotája, földszintjén a Brüll-féle áruházzal. Tervezője Mészáros Sándor építész. Később a Gyermekkórház, a Kisegítő Iskola, a középiskolai fiúkollégium majd a Földhivatal működött benne.

119 éve, 1904 augusztusában Juhász Gyula költő hosszabb ideig Szentesen időzött édesanyja nővérénél. Innen írt levelet Kosztolányi Dezsőhöz: “Már jó ideje Szentesen vagyok, tusculánumban (magányos békés hely, menedék), egy park közepén, nyíló rózsák, virító szőlők, suttogó nyárfák társaságában. Életem legszebb – sőt talán boldog napjaim közé számítom ezeket, de máris elfog, itt is meglátogat az őszi sejtés, mely a nyárfák esti beszélgetéséből kihallik.” 

122 éve, 1901. augusztus közepén „Szent Anna” néven megnyílt az ötödik gyógyszertár a Nagyörvény utcában. A kiséri patika tulajdonosa Török János volt, de ténylegesen Derecskey Mihály okleveles gyógyszerész üzemeltette.

141 éve, 1882. augusztus közepén megkezdődött a Széchenyi út (ma Csongrádi út) kikövezése kongó téglával.

156 éve, 1867 augusztusában a lemondott Oroszi Miklós helyére Pulszky Ferencet választották Szentes országgyűlési képviselőjévé.

175 éve, 1848. augusztus közepén a nemzetőri bizottmány gondoskodott a folyamatos utánpótlásról. A jelzett időben már 1953 gyalogos nemzetőr szerveződött 8 századba és 1 vadászcsapatba, továbbá 194 lovas alkotott 2 századot. A gyalogosoknak 566 szuronyos puskája volt, a többiek lándzsát és kiegyenesített kaszát kaptak. 162 lovasnak volt pisztolya és kardja, a többiek fokossal voltak fölfegyverezve.

318 éve, 1705 augusztusában báró Ludwig Herbeville tábornagy, császári főparancsnok megindult seregével a Csallóközből Erdélybe, Rabutin de Bussy tábornagy megsegítésére. Károlyi Sándor, hogy az átvonuló német hadak élelmezését megnehezítse, a környékbeli városok és falvak lakosságát kiköltöztette otthonából. A vásárhelyi, mindszenti és szentesi lakosok Csongrád környékére húzódtak, így a császáriak mindenütt csak üres falvakat találtak. (Csongrád németek által történt megszállása után a szentesiek hazatértek városukba.)

 

  Szentesi Évfordulónaptár - július 

 

Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2023. 08. 01.