Dezsõ (Deréki) Lajos fordításának címlapja

1.9:Dezsõ (Deréki) Lajos

(Szentes, 1847. aug. 21. - Bp. 1904. aug. 15.) - tanár, tanügyi író, a sárospataki tanítóképzõ igazgatója. Szentesen kezdte középiskolai tanulmányait, a sárospataki kollégiumban érettségizett. Bölcsészeti, teológiai és jogi tanulmányokat folytatott, 1872-ben bírói államvizsgát tett. 1873-ban tanítóképzõs tanárjelöltként állami ösztöndíjjal 9 hónapot töltött Németországban, Svájcban és Franciaországban. Hazatérése után elõbb a lévai képzõ tanára lett, majd 1875-ben a sárospataki állami tanítóképzõ igazgatójává nevezték ki. Õ indította el Comenius életmûvének magyar elemzését, haladó eszméit elsõként ültette át a magyar pedagógiába. Gazdag szakirodalmi munkásságából kiemelkedik Johannes Amos Comenius Nagy Oktatástanának elsõ magyar fordítása (1896).