NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   --  Szentesi internetes kalendárium  --  2023. május  --   

 


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   A hónap szentesi évfordulói - Labádi Lajos (1953-2019) főlevéltáros emlékére  


 

2023.  január, február, március, áprilisx, június, júliusaugusztus, szeptember, október, november, december
május
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

  

Kárpáti Lajos iskolaigazgató, a Rádió Szentes szerkesztő-riportere. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető 19962023. május 31.

73 éve, 1950. május 31-én született Kárpáti Lajos (1950-2022) általános iskolai tanár, nyugalmazott iskolaigazgató, 2011-ig a Rádió Szentes-, később a Szentesi Gyors hangos hírportál szerkesztő-riportere. Tragikus hirtelenséggel hunyt el 2022. szeptember 24-én.

91 éve, 1932. május 31-én egyházi vizitációs körútja egyik állomásaként Szentesre érkezett dr. Baltazár Dezső tiszántúli református püspök.Dr. Csergő Károly (1879-1969) vármegyei II. főjegyző, alispán. Forrás: Szentesi Levéltár

105 éve, 1918. május 31-én megalakult a Csongrád Vármegyei Népruházati Bizottság. (Elnök: dr. Csergő Károly vármegyei II. főjegyző.)

109 éve, 1914. május 31-én A "Kárpáti Túra" autóverseny résztvevői a Kossuth téren. Untermüller Ernő képeslap-sorozatából, 1914. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteményea Királyi Magyar Automobil Club által rendezett „Kárpáti Túra” autóverseny résztvevői Szentesre érkeztek. (A Petőfi Szállóban feltálalt ebéd elfogyasztása után, a még versenyben lévő 34 jármű tovább indul Budapestre. A futam május 24-én indult Budapest - Kassa - Munkács - Máramarossziget - Szászrégen - Brassó - Szászváros - Herkulesfürdő - Arad - Szentes - Kecskemét - Bp. útvonalon.)

A Szentesi Torna Egylet Erzsébet-kerti sporttelepének díszes kapuja Szilágyi Dezső 1925-ös lapján. Forrás: a Szentes Levéltár képeslapgyűjteménye109 éve, 1914. május 31-én nemzetközi labdarúgó mérkőzést rendeztek Szentesen. (Az eszéki Slavonia I. horvát csapat játszott a Szentesi Torna Egylet I. csapatával. Eredmény: Szentes-Slavonia 2:1.)

129 éve, 1894. május 31-én Wekerle Sándor és kormánya benyújtotta lemondását.

Dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, főispán, a református egyházmegye tanácsbírája. Forrás: L.L., Szentesi Élet131 éve, 1892. május 31-én dr. Csató Zsigmondot Csongrád vármegye alispánjává választották.

A császári hatóság pecsétje. Forrás: Szentesi Élet162 éve, 1861. május 31-én katonai fedezettel Szentesre érkeztek a Szegedi Cs. Kir. Pénzügyigazgatóság megbízottai, és követelték az adófizetés megkezdését. Nagy Sámuel helyettes polgármester a város nevében határozottan megtagadta az adófizetést.

 

***   ***   ***

 

2023. május 30.

51 éve, 1972. május 30-án a Horváth Mihály Gimnáziumban rendhagyó irodalmi órát tartottak Szabó Magda és Szobotka Tibor írók.

76 éve, 1947. május 30-án Nagy Ferenc bejelentette lemondását miniszterelnöki tisztségéről. A köztársasági elnök Dinnyés Lajost (FKgP) nevezte ki miniszterelnökké.

Dr. Szűcs Judit néprajzkutató, a csongrádi Tary László Múzeum igazgatója. Fotó: Miskolczi Róbert76 éve, 1947. május 30-án született dr. Szűcs Judit néprajzkutató, a csongrádi Tari László Múzeum nyugalmazott igazgatója.

113 éve,  1910. május 30-án Szentes négy nyomdájában sztrájkba léptek a nyomdászsegédek. A helyi lapokat néhány napon keresztül a szerkesztőségek munkatársai állították elő.

Sarkadi Nagy Mihály (1851-1893) városi rendőrkapitány, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Sarkadi Nagy Antal (1850-1895) szentesi földbirtokos, Csongrád vármegye főpénztárnoka. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - 1996) 125 éve, 1898. május 30-án Szentes város képviselő-testülete díszközgyűlést tartott, amelyen leleplezték Sarkadi Nagy Mihály volt polgármester és Sarkadi Nagy Antal volt vármegyei főpénztárnok arcképeit. (Ünnepi szónokok: Sima Ferenc országgyűlési képviselő és dr. Lakos Imre polgármester. Az egyik festmény ma a városháza közgyűlési termében, a másik a Levéltárban látható.)

Ifj. Zsoldos Ferencné Fodor Anna. Forrás: Szentesi Élet125 éve, 1898. május 30-án a Szentesi Ipartestület zászlószentelési ünnepséget tartott. (Zászlóanya: ifj. Zsoldos Ferencné született Fodor Anna.)

127 éve, 1896. május 30-án a szentesi vármegyeháza nagytermében közszemlére tették Csongrád vármegye díszes millenniumi zászlóját.

127 éve, 1896. május 30-án a szentesi főgimnázium 77 tanulója Pusztaszerre kirándult az Árpád emlékműhöz. (Derzsi Kovács Ferenc tanár fényképfelvételeket készített.)

Gilicze Antal (1885–1944) református lelkész. Forrás: Szentesi Élet138 éve, 1885. május 30-án született Szentesen Gilicze Antal (1885–1944) református lelkész, hitoktató, városi és megyei képviselő, a városi iskolaszék tagja, az óvodafelügyelő bizottság elnöke, aki 1923-tól szolgált szülővárosában.

143 éve, 1880. május 30-án született dr. Bud János (1880-1950)  statisztikus, egyetemi tanár, kereskedelemügyi miniszter. 1927-ben gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszterrel együtt Szentes díszpolgárává választották. A kitüntető címet az októberi Tiszavidéki Kiállítás alkalmával vették át.

143 éve, 1880. május 30-31 között nagysikerű méhészeti kiállítást rendezett Szentesen a Bánfalva Vidéki Méhész Egylet. Az országosan is jegyzett rendezvény "Dongó bállal" zárult. 

Az Alföldi Figyelo c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000151 éve, 1872. május 30-án új lap indult Szentesen Alföldi Figyelő címen. (Kiadója Cherrier János, felelős szerkesztője Horváth József. A lap 1872. aug. 4-én megszűnt.)

Oroszi Miklós (1822-1892), polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi Élet156 éve, 1867. május 30-án megalakult a Szentesi Polgári Olvasókör. (Első elnöke Oroszi Miklós országgyűlési képviselő. Tagok száma: 325 fő.)

162 éve, 1861. május 30-án 40 éves korában váratlanul elhunyt Bálint László (1821–1861), a város január végén megválasztott polgármestere. (1932-ben utcát neveztek el róla.)

168 éve, 1855. május 30-án kinevezték Szentes város új tisztikarát és községi választmányát. A polgármester Sréter Antal maradt.Julius Freiherr von Haynau (1786-1853). Forrás: www.austro-hungarian-army.co.uk

174 éve, 1849. május  30-án I. Ferenc József Julius von Haynau táborszernagyot Kiss Zsigmond (1830-1911) ügyvéd, volt 48-as tüzérhadnagy, városi főügyész, a Szentesi Honvédegylet, Kaszinó, Ügyvédi Kör, Városi Iskolaszék stb. elnöke. Forrás: Szentesi Életnevezte ki a magyarországi császári hadak főparancsnokává.

193 éve, 1830. május 30-án született Kiss Zsigmond (1830-1911) ügyvéd, volt 48-as tüzérhadnagy, városi főügyész, a Szentesi Honvédegylet, Kaszinó, Ügyvédi Kör, Városi Iskolaszék stb. elnöke. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen; 1991-től ismét utca viseli nevét.)

 

***   ***   ***

 

2023. május 29.

a pálmás címer a Városháza Kossuth téri homlokzatán Vígh László munkája. 34 éve, 1989. május 29-én a 425-ös Emlékbizottság a város címerének ügyében összeállította a városi tanács elé terjesztendő állásfoglalását. Ennek fontosabb pontjai a következők voltak: a városi tanács a legközelebbi ülésén hozzon határozatot az ősi városcímer változatlan formában történő visszaállítására; a város zászlaja egyszínű középkék legyen, közepén az ősi címerrel; a tanács készíttesse el a pálmás címert színes majolikából, és helyeztesse el a városháza Kossuth téri homlokzatán; a tanács által adományozott okleveleket a jövőben az ősi címer díszítse.

Az ország első Eszperantó-hídja 1982-ben épült meg a Kurca felett. 41 éve, 1982. május 29–30 között a Szentesi Baghy Gyula Eszperantó Csoport és a Magyar Eszperantó Szövetség Csongrád Megyei Bizottsága „Zengő világ” címen országos eszperantó béketalálkozót és szavalóversenyt rendezett Szentesen. Az ország minden tájáról több mint 200 résztvevő jelent meg, 60 szavalóval. A program keretében felavatták az ország első Eszperantó-hídját, amely a Széchenyi-ligetnél a Kurcán ível át.

51 éve, 1972. május 29-én az Ünnepi Könyvhét megyei megnyitójának keretében Szentes vendégei voltak Szabó Magda, Szobotka Tibor és Illés Endre írók.

104 éve, 1919. május 29–31 között Szentesen Jovin nevű román kormánybiztos irányításával (15. beszerző osztag) jelentős rekvirálások kezdődtek. Ekkor főleg gabona- és lisztkészleteket, állatokat és gazdasági felszereléseket vettek igénybe, a legtöbb esetben ismét térítés és elismervény nélkül.

Vöröskatonák - köztük szentesiek. Forrás: Szentesi Élet104 éve, 1919. május 29–31 között a Vörös Hadsereg visszafoglalta Putnokot, Losoncot, Ipolyságot, Szikszót, Rimaszombatot és Edelényt.

108 éve, 1915. május 29-én 101 olasz nyelvű dél-tiroli lakos érkezett Szentesre, akiket az olasz hadműveleti területről internáltak Magyarországra. (Az olaszok szeptember közepéig tartózkodtak Szentesen.)

118 éve, 1905. május 29-én a megyei közgyűlés feliratot intézett a képviselőházhoz, amelyben kifejezte bizalmát a parlamenti többséget képező koalíció iránt, s támogatásáról biztosította az alkotmány megvédésére irányuló küzdelmében.

Szentes első ártézi kútja (1885/86) a Kossuth téren. Untermüller Ernő szinezett képeslapja (1901). Forrás: e-Könyvtár Szentes137 éve, 1886. május 29-én Zsigmondy Béla mérnök, az első szentesi ártézi kút készítője jelentette, hogy a fenékmélységet 312 méternél elérte, és a vízforrást megnyitotta. (A volt főtéri díszkút 1887-ben nyerte el végleges formáját. Emlékét a Luther téren 1998-ban felállított kút őrzi.)Csukás Benjamin (1833-1879) gimnáziumi igazgató, református egyházi főgondnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

144 éve, 1879. május 29-én 46 éves korában meghalt Csukás Benjamin (1833–1879) református lelkész-tanár, 1862–1869 között a szentesi gimnázium igazgatója, városi képviselő, iskolaszéki elnök, a református egyház főgondnoka, a Bökény–Mindszenti Tiszaszabályozási Társulat igazgatója, a helyi Deák-párt és az Úri Kaszinó elnöke, jeles publicista.

152 éve, 1871. május 29-én Ferenczy Sándor kényszertávozása után a Szentesi 48-as Népkör elnökévé ifj. Posta Jánost, alelnökévé Imrei Károlyt választották.

175 éve, 1848. május 29-én megérkezett István nádor levele, amelyben meghívta Szentes képviselőjét a július 2-án megnyíló  népképviseleti országgyűlésre. A város első alkalommal küldhetett saját követet az országgyűlésbe.

177 éve, 1846. május 29-én Bécsben született Gróf Apponyi Albert (1846-1933) politikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter. 1905-ben a szentesi függetlenségi párti képviselők indítványára a parlamentben szövetkezett ellenzéki pártok vezéreivel - Báró Bánffy Dezsővel, Kossuth Ferenccel és Ugron Gáborral - Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradékaegyütt Szentes díszpolgárává választották. Az 1920-as párizsi békekonferencián a magyar delegáció vezetője volt.

186 éve, 1837. május 29-én a Károlyi uradalom és Szentes város képviselői a váci káptalan előtt hitelesítették és letétbe helyezték az örökváltsági okmányokat.

205 éve, 1818. május 29-én született Szentesen Kamocsay János volt városi levéltárnok, közigazgatási tanácsnok, 1862-65 között Szentes város polgármestere, majd főbírája, a Bökény-Mindszenti Ármentesítő Társulat igazgatója.

 

***   ***   ***

dr. Purjesz János (1902-1990) tisztiügyész, a szentesi izraelita hitközség világi elnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda 19882023. május 28.

33 éve, 1990. május 28-án 88 éves korában elhunyt dr. Purjesz János (1902-1990) ügyvéd, 1945-1950 között Szentes város tisztiügyésze, a helyi Nemzeti Bizottság tagja, a szentesi izraelita hitközség világi elnöke.

Dr. Pigler László, a Zsoldos Ferenc Szakközépisola és Szakiskola mérnöktanára. Fotó: Szentesi Élet45 éve, 1978. május 28-án fúvószenekarok találkozója alkalmából közös térzenét adtak a Kossuth téren a városba érkezett együttesek.

76 éve, 1947. május 28-án született dr. Pigler László mérnöktanár.

Gilicze Antal (1885–1944) református lelkész. Forrás: Szentesi Élet79 éve, 1944. május 28-án 59 éves korában elhunyt Gilicze Antal (1885–1944) református lelkész, hitoktató, városi és megyei képviselő, a városi iskolaszék tagja, az óvodafelügyelő bizottság elnöke, aki 1923-tól szolgált szülővárosában.

84 éve, 1939. május 28-án Vitéz dr. Bonczos Miklós (1897-1971) ügyvéd, főispán, országgyűlési képviselő, belügyminiszter ellenjelölt nélkül dr. Bonczos Miklós államtitkárt választották meg Szentes országgyűlési képviselőjévé. (A Csongrád megyei lajstromos választókerület képviselői gróf Károlyi Viktor és vitéz dr. Várady László lettek.)

101 éve, 1922. május 28-án egységes párti programmal Szentes nemzetgyűlési képviselőjévé választották Bugyi Antal (1871-1960) főjegyző, lapkiadó, a Zsoldos Rt. vezérigazgatója, nemzetgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Bugyi Antal volt városi főjegyzőt, a Zsoldos Rt. vezérigazgatóját.

101 éve, 1922. május 28-án született dr. Dóczi Imre jogász, tisztviselő, tanár.

109 éve, 1914. május 28-án Justh Gyula lemondott az Egyesült Függetlenségi és 48-as Párt elnöki tisztjéről; a párt új elnökévé gróf Károlyi Mihályt választották.

113 éve, 1910. május 28-án a megyei tisztújító közgyűlés dr. Nagy Sándort választotta alispánná.

Dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) tanár, történész, az MTA tagja, főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000123 éve, 1900. május 28-án Csongrád vármegye közgyűlése határozatot hozott dr. Zsilinszky Mihály volt főispán, történetíró, a vármegye monográfiájának szerzője arcképének megfestetéséről. (A festmény leleplezésére 1902-ben került sor a szentesi megyeháza közgyűlési termében; alkotója Both Menyhért festőművész.)

124 éve, 1899. május 28-án a Csongrád Megyei Ellenzéki Egyesület megtartotta alakuló közgyűlését a Tabák-féle vendéglő kerthelyiségében. A szentesiek mellett a megyebeli települések 317 küldöttel képviseltették magukat. (Az alakulási ívet a helyszínen 1276-an írták alá. Az egyesületnek fiókegylete alakult Szegváron, Mindszenten, Sándorfalván, Algyőn, Dorozsmán és Csongrádon.)

141 éve, 1882. május 28-án a kunszentmártoni népünnepély egyik programjaként távgyaloglási versenyt rendeztek Szentes és Kunszentmárton között. (A 10 induló közül a szentesi Orosz Lajos ért elsőnek célba; ideje 3 óra 10 perc.)

150 éve, 1873. május 28. és szeptember 19. között kolerajárvány dúlt Szentesen. A város 28.000 lakosából 2078 betegedett meg, közülük 997 meghalt (398 férfi, 432 nő és 167 gyermek). A járvány megfékezése dr. Pollák Sándor városi főorvos nevéhez fűződik.

Oroszi Miklós (1822-1892), polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi ÉletA Szentesi Füzetek, a város első folyóirata. Forrás: Szentesi Élet152 éve, 1871. május 28-án Oroszi Miklós volt polgármester  szerkesztésében és kiadásában megjelent a Szentesi Füzetek című folyóirat, a “mezőgazdászat, gyümölcstenyésztés és községi élet közlönye”. Ez tekinthető a város első lapindítási kísérletének. (A tervezett évi 6 füzetből – eddigi ismereteink szerint – több nem jelent meg. Kárász benjamin (1792-1874) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Ennek magyarázata lehet, hogy Oroszi Miklós időközben elköltözött Szentesről.)

175 éve, 1848. május 28-án a szentesi nemzetőrség letette az esküt. Az ünnepélyes aktuson nyolc gyalogos, két lovas és egy vadász nemzetőr század (800 fő) sorakozott fel a zászlók alatt, nemzetiszínű karszalaggal és kokárdával. A zeneszóra felvonuló egységek tisztelgését Kárász Benjamin, Csongrád Vármegye főispánja fogadta.

 

***   ***   ***

2023. május 27.

Balla János (1909-1980) Kossuth-díjas. Fridrich fotó - Levéltári fotótár (l.sz.: 1870)43 éve, 1980. május 27-én 71 éves korában elhunyt Balla János (1909-1980) földmunkás-kubikos, 1950-57 között a Felszabadulás Tsz, 1957-65 között a Népszabadság Tsz elnöke. 1954-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.

125 éves az óvodai nevelés Szentesen. Fotóriport: Vidovics Ferenc45 éve, 1978. május 27-én a Tóth József színházteremben jubileumi ünnepséget tartottak a magyarországi óvodai intézmények fennállásának 150. évfordulója alkalmából. Megemlékeztek az első szentesi óvodákról is: az 1872-ben megnyílt nőegyleti óvodáról és az 1895-ben épült Rákóczi utcai városi kisdedóvóról. Elhangzott, hogy míg 44 éve, 1969-ben a városban 468 óvodai férőhely volt, addig 1978-ban ez a szám már meghaladta az 1200-at.

93 éve, 1930. május 27-én munkanélküli kubikosok keresték fel az alispánt és a polgármestert, kérve munkaalkalmak teremtését.

Az új Városháza Untermüller Ernő 1914 körül kiadott lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes111 éve, 1912. május 27-én ünnepélyesen felavatták a Bohn Alajos által tervezett új szentesi városházát.Dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) tanár, történész, az MTA tagja, főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

121 éve, 1902. május 27-én ünnepi megyegyűlés keretében leleplezték dr. Zsilinszky Mihály volt főispán, a Csongrád vármegye története c. 3 kötetes monográfia szerzőjének arcképét, Both Menyhért alkotását.

122 éve, 1901. május 27-én az I. 48-as Népkör tisztújító közgyűlése Sima Ferencet a kör díszelnökévé választotta. A rendes elnök Bálint József gazdálkodó lett.

129 éve, 1894. május 27-én az általános gyűléstilalomra való tekintettel hatóságilag betiltották a szentesi munkások meghirdetett népgyűlését. Tarnóczi Mihály és társai nyílt levélben fordultak a város birtokos lakosságához, amelyben ismertették a szervezett szocialista munkásság törekvéseit, visszaverve a mozgalom ellen irányuló vádaskodásokat.

138 éve, 1885. május 27-én az 1884:XVII. tc. rendelkezései alapján a Gróf Károlyi Sándor. Forrás: Szentesi Élet szentesi iparosok közgyűlése kimondta a Szentesi Ipartestület megalakulását. (Tényleges működését az alapszabályok jóváhagyása után, 1886. aug. 24-én kezdte meg.)

139 éve, 1884. május 27-én megtartotta alakuló közgyűlését a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület, amelyen Koller Gábor ideiglenes elnök ismertette a Szentes székhellyel alakítandó szervezet alapszabály-tervezetét. (A közgyűlés által elfogadott alapszabályt a belügyminiszter november 2-án hagyta jóvá.)

 

***   ***   ***

2023. május 26.

22 éve, 2001. május 26-án rangos japán vendégek részvételével Karate Európa-bajnokságot rendeztek a Városi Sportcsarnokban. A délutáni órákban, az épület előtt lévő parkban, Masutatsu Oyama 10 danos karatemester emlékére, egy Shinto kapuval egybeépített emlékművet avattak fel. Japánon kívül ez az első kegyeleti hely, amely a híres japán harcos emlékét őrzi.

Szentes város címere. Forrás: www.szentes.hu34 éve, 1989. május 26-án a 425-ös Emlékbizottság összeszámolta a városi címer ügyében leadott lakossági szavazatokat, amelyből kitűnt, hogy a város ősi, pálmafás címerét 4170, az érvényben lévő címert pedig 487 szavazat támogatta. A közvélemény-kutatás eredményeként tehát a lakosság 85,6%-a a régi címer visszaállítását támogatta.

35 éve, 1988. május 26-án „Esti parti” címmel rendhagyó közönségtalálkozót tartott a színházban a Magyarország c. hetilap. Vendégek voltak: Pálfy József, Oltványi Tamás, Gulyás Gábor, Farkasházi Tivadar, Máté Ottilia és Fábián Éva újságírók.

Hanauer Árpád István (1869–1942) váci püspök, hittudományi író. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu88 éve, 1935. május 26-án Szentesre érkezett Hannauer Á. István váci megyés püspök, aki másnap kereszthordó körmenetet és  főpapi misét tartott, majd kiosztotta a bérmálás szentségét.

88 éve, 1935. május 26-án nagy jégverés volt Szentesen, amely letarolta az egész határt. 2115 szentesi gazda szenvedett 2/3-nál nagyobb kárt.Károlyi Mihály gróf (1875-1955) liberális, majd demokrata politikus, köztársasági elnök. Forrás: L.L., Szentesi Élet (A búza, zöldség- és gyümölcstermés elpusztulása nyomán általános ínség alakult ki a városban.)

105 éve, 1918. május 26-án megalakult a Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt szentesi szervezete. A pártközpont nevében köszöntő beszédet mondott Hoch János. (Az új párt elnöke: Mezei László, titkára: dr. Lánczi Simon Pál.)

111 éve, 1912. május 26-án elhunyt Kabay Endre (1849-1912) református tanító.

 

***   ***   ***

2023. május 25.

A KISZ emblémája. Forrás: Wikipédia34 éve, 1989. május 25-én a KISZ városi küldöttértekezlete kimondta a szövetség feloszlatását. Helyébe megalakították a Szentes és Vonzáskörzete Ifjúsági Szövetséget, a SZEVISZ-t. A csatlakozási nyilatkozatot 843 alapító tag írta alá. Papp István a Kontavill mérnöke. Forrás: 40 Kontaév (képgyűjtemény, 2001) Az új szervezet társadalmi elnöke Papp István, korábbi városi titkár lett. Az új alapszabály szerint a SZEVISZ önálló jogi személy, amely a városban és a községekben lévő szervezeti egységek munkáját koordinálja, a közös rendezvényeket szervezi. Megszűnt a közvetlen megyei irányítás is. A megyei bizottság helyett Csongrád, Szentes, Makó és Hódmezővásárhely szervezete létrehozta a Demokratikus Ifjúsági Szervezetek Unióját (DISZU) és ezen keresztül csatlakozott a DEMISZ-hez, a KISZ KB jogutódjához. A szervezeti élet reformjában az egységek teljes önállóságára építenek.

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc34 éve, 1989. május 25-én A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola épülete napjainkban. Forrás: www.boross-szentes.sulinet.hu a Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola ünnepélyes keretek között felvette Boros Sámuel (1787–1866) egykori városi jegyző, főbíró, polgármester, országgyűlési képviselő, a XIX. századi reformkorszak kimagasló helyi vezetőjének nevét.

55 éve, 1968. május 25-én a Szentes Városi Tanács VB a nyugalomba vonuló Nagy György helyére dr. Bajomi Sándor eddigi elnökhelyettest választotta tanácselnökké. Az elnökhelyettes dr. Kocsis Ferenc, a vb-titkár dr. Gilicze Lajos lett.

97 éve, 1926. május 25-én 46 éves korában elhunyt dr. Lánczi Simon Pál (1880-1926) ügyvéd, a Szentesi Ellenőr c. újság szerkesztője, a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör ügyvezető titkára.

Kossuth Ferenc (1841–1914) politikus, mérnök, miniszter, ~ Lajos idősebb fia. Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990109 éve, 1914. május 25-én 73 éves korában meghalt Kossuth Ferenc (1841-1914) mérnök, politikus, a Függetlenségi és 48-as Párt vezéregyénisége, volt kereskedelmi miniszter. 1905-ben a szentesi függetlenségi párti képviselők indítványára a parlamentben szövetkezett ellenzéki pártok vezéreivel - Báró Bánffy Dezsővel, gróf Apponyi Alberttel és Ugron Gáborral - Szentes díszpolgáraivá választották.

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000124 éve, 1899. május 25-én közös értekezletre gyűltek össze Szentesen a megyebeli ellenzéki körök küldöttei. Határozat született egy olyan egyesület alakításáról, amely tömöríti a megye ellenzéki polgárait, s célul tűzte ki a hatósági túlkapások és visszaélések elleni fellépést. Az értekezlet hűségéről biztosította Sima Ferencet, a megyei ellenzék vezérét.

145 éve, 1878. május 25-én 48 éves korában meghalt Lubinszky György (1830-1878) volt szentesi főjegyző, megyei aljegyző, országgyűlési elnökségi titkár.

149 éve, 1874. május 25-én Buday József beszámolója alapján a szentesi 48-as kör választmánya elfogadta az ellenzéki gyűlés valamennyi határozatát, és tisztelgő levelet intézett a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt elnökéhez.

164 éve, 1859. május 25-én a szentesi községi választmány 1200 pengőforintot megajánlott a hadikiadások fedezésére.

Dr. Lakos Imre (1854-1925) ügyvéd, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000169 éve, 1854. május 25-én született Szentesen dr. Lakos Imre (1854–1925) ügyvéd, megyei és városi tisztviselő, Szentes 1897–1902 közötti polgármestere. (1932 óta utca viseli nevét.)

523 éve, 1500. május 25-én Szentesi Szekeres Imre feleségével, Ágotával, Gergely, Lukács és János fiaival, valamint leányaival beiratkozott a római Szentlélek- konfraternitás tagjai közé.

 

***   ***   ***

2023. május 24.  

75 éve, 1948. május 24-én a Szentesi Nemzeti Bizottság elnökévé Végső Sándort (MDP) választották meg.

77 éve,  1946. május 24-én született Berkes János operaénekes (tenor), érdemes művész, az Operaház magánénekese, Örökös Tagja. 2011-ben szülővárosa Szentes díszpolgárává fogadta.

Jókai Mór (1825-1904) regényíró, a magyar romantikus próza legkiemelkedőbb képviselője, az MTA tagja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Juhász Gyula Szentesen a Jókai centenáriumi ünnepség résztvevőivel - részlet! (1925. máj. 24.). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200098 éve, 1925. május 24-én Jókai-emlékünnepet tartottak Szentesen a népszerű író születésének 100 éves évfordulója alkalmából. A Tóth József Színházteremben rendezett megemlékezésen Juhász Gyula költő elszavalta Hódolat Jókainak c. saját szerzeményű alkalmi ódáját. A nagy író munkásságát a szentesi születésű dr. Négyesy László irodalomtörténész, egyetemi tanár méltatta.

103 éve, 1920. május 24-én Szentesre látogatott Haller István vallás- és közoktatási miniszter. A ligeti múzeum megtekintése után részt vett a  Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja választási nagygyűlésén, amelyen beszédet mondott dr. Miklós Ferenc nemzetgyűlési képviselőjelölt megválasztása érdekében.

Dobovszky József István (1882-1930) - építész, több jelentős építészeti emlékünk tervezője. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Dobovszky József István terve a felsőpárti református templomról (1912). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000109 éve, 1914. május 24-én ünnepélyesen fölszentelték a szentesi felsőpárti református templomot. Tervezője Dobovszky József István helyi építészmérnök. A szertartást végző díszvendég dr. Balthazár Dezső tiszántúli egyházkerületi püspök volt; záró imát mondott Böszörményi Jenő, az új templom lelkésze. Az ünnepségen rész vett gróf Dégenfeld József egyházkerületi főgondnok és Szabolcska Mihály, Temesvár költőpapja. Az ünnepi alkalomból Untermüller Ernő színes képeslapokat jelentetett meg az új templom külsejéről és belsejéről.

112 éve, 1911. május 24-én Budapesten elhunyt Báró Bánffy Dezső (1843-1911) képviselőházi elnök, miniszterelnök. 1905-ben a szentesi függetlenségi párti képviselők indítványára a parlamentben szövetkezett ellenzéki pártok vezéreivel - Kossuth Ferenccel, gróf Apponyi Alberttel és Ugron Gáborral együtt - Szentes díszpolgárává választották.

162 éve, 1861. május 24-én az adómegtagadás miatt 300 fős császári katonaság szállta meg a szomszédos Csongrádot, s kezdetét vette az erőszakos adóbehajtás.

 

***   ***   ***

2023. május 23.  

108 éve, 1915. május 23-án Olaszország hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának.

Hazai Samu honvédelmi miniszter112 éve, 1911. május 23-án Hazai Samu honvédelmi miniszter beterjesztette a képviselőházban az új véderőtörvény-javaslatot. Az újonclétszámot 40 ezer fővel, a katonai kiadásokat 50 %-kal kívánta emelni.

Dankó Pista (1858–1903) cigány származású nótaszerző. Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990117 éve, 1906. május 23-24-én a szentesi kovácssegédek beszüntették a munkát. A munkaidő csökkentésére irányuló követelésük eredménnyel járt.

121 éve, 1902. május 23-25 között Szentesen vendégszerepelt Dankó Pista híres cigányprímás-nótaszerző és daltársulata.

Csallány Gábor a múzeumi íróasztalánál - üvegnegatív, KJM - e-Könyvtár Szentes126 éve, 1897. május 23-án megtartotta első közgyűlését a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat, amelyen megválasztotta tisztikarát és a választmány tagjait.  (Elnökök: Fekete Márton, Balogh János és Bíró Elek, múzeumi őr: Csallány Gábor, titkár: dr. Berecz Sándor.)

A 60-as évek végén elbontott Haris-üzletház Unterműller Ernő 1900-ban kiadott lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye131 éve, 1892. május 23-án görög szertartás szerint letették a Haris-ház alapkövét. (A bazárként működő saroképület az 1960-as évek végéig a Kossuth tér 5. számú bérház helyén állt.)

139 éve, 1884. május 23-án Horváth Gyula, Szentes díszpolgárának társaságában városunkba látogatott Ordódy Pál volt közmunkaügyi- és közlekedési miniszter.

 

***   ***   ***

2023. május 22.

Szabó László (1915-1990), a szentesi Árpád Zöldség Termelőszövetkezet Állami-díjas elnöke. Forrás: Ötven év tükrében  - Árpád Agrár Zrt. (2010)33 éve, 1990. május 22-én 75 éves korában elhunyt Szabó László (1915-1990), a szentesi Árpád Zöldség Termelőszövetkezet Állami-díjas nyugalmazott elnöke, aki 25 éven keresztül állt a szövetkezet élén.

Karasszon Dezső orgonaművész a nagytemplom felújított orgonájánál. Fotó: Vidovics Ferenc - 201034 éve, 1989. május 22-én a református nagytemplomban orgonaestet adott a szentesi születésű Karasszon Dezső orgonaművész, a Debreceni Református Kollégium és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára.

36 éve, 1987. május 22-én az Ifjúsági Ház szabadtéri színpadán sikeres koncertet tartott a népszerű R-GO együttes.

Vajda Imre (1885-1952) földmunkás, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 78 éve, 1945. május 22-én dr. Négyesi Imre lemondását követően Vajda Imre földmunkást, a szentesi munkásság elismert vezetőjét választották Szentes város polgármesterévé. (1948. január 10-én lemondott hivataláról. 1959-1990 között utca őrizte nevét Szentesen.)

110 éve, 1913. május 22-én megalakult a Pénzintézetek Országos Egyesületének Szentes és Vidéke Szövetsége, amelynek tagjai lettek a 4 szentesi pénzintézet mellett a kiskunfélegyházi, csongrádi, hódmezővásárhelyi és kunszentmártoni pénzintézetek. (Elnök: Fekete Márton, társelnök: dr. Cicatricis Lajos, főtitkár: dr. Péter Albert, titkár: Háhn Izidor.)

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000124 éve, 1899. május 22-én fáklyás szimpátia tüntetést tartottak Sima Ferenc mellett. A korabeli sajtó tudósítása szerint 600 fáklya alatt közel 20 ezren gyűltek össze Csongrád megye városaiból és községeiből.

159 éve, 1864. május 22-én helytartótanácsi leirat érkezett a főispáni helytartóhoz, amelyben jelentést kértek a rendezett tanácsú városok anyagi helyzetéről, különös tekintettel arra, hogy vállalni tudják-e az első folyamodású bíráskodás várhatóan emelkedő költségeit.

 

***   ***   ***

2023. május 21.

Dr. Imre Ernő (1918-2013) a Negyedik újabb 500 gondolat c. könyvének bemutatóján. Fotó: Vidovics Ferenc, 200235 éve, 1988. május 21-én dr. Imre Ernő (1918-2013) református lelkészt, aki 37 éve szolgált Szentesen, ünnepélyesen beiktatták esperesi hivatalába. A számos egyházi és társadalmi tisztséget viselő lelkészt a Csongrádi Református Egyházmegye 28 gyülekezete választotta esperessé.

Az iskola emblémáját Drahos István exlibris-művész készítette. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200066 éve, 1957. május 21-én a szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola engedélyt kapott az ének-zene tagozat beindítására. Az országban elsők között kezdődött meg a Kodály-módszer szerinti képzés.

78 éve, 1945. május 21-én a Szociáldemokrata Párt helyi szervezete nagygyűlést tartott a Kossuth téren, amelyen megjelent és felszólalt Takács Ferenc iparügyi miniszter.

78 éve, 1945. május 21-én a Polgári Demokrata Párt gróf Teleki Géza kultuszminisztert látta vendégül.

84 éve, 1939. május 21-én hangáravató és gépkeresztelő ünnepséget tartottak a szentesi repülőtéren. A rendezvényen részt vett gróf Teleki Pál miniszterelnök, Darányi Kálmán ny. miniszterelnök, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter, Kárpáthy Kamilló ny. honvéd főparancsnok és még sokan mások. A sikeres repülőnapon ünnepi beszédet mondott Teleki Pál miniszterelnök és Bonczos Miklós belügyi államtitkár, a szentesi cserkészrepülők elnöke.

88 éve, 1935. május 21-én a Szentesi Polgári Párt és a Szentesi Kisgazda Párt egyesüléséből megalakult a Szentesi Polgári és Kisgazda Párt. Mivel az új párt hatóságilag jóváhagyott alapszabály nélkül kezdte meg működését, hamarosan vizsgálat indult ellene.

103 éve, 1920. május 21-én született Rónyai László késesmester, gépészmérnök.

Dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, lapszerkesztő, polgármester Kováts károly (1932) festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000114 éve, 1909. május 21-22 között megalakult a Magyar Városok Országos Kongresszusa, amelynek állandó bizottságába dr. Mátéffy Ferenc szentesi polgármestert is beválasztották. (Célja: a magyarországi városok érdekeinek megóvása és támogatása, a várostudomány fejlesztése és eredményeinek, valamint a gyakorlati tapasztalatoknak a városok javára való értékesítése.)Szalai József (1822-1908) református néptanító. Forrás: Szentesi Élet

115 éve, 1908. május 21-én 86 éves korában elhunyt Szalai József (1822-1908) református néptanító. (33 éven át működött Szentesen.)

118 éve, 1905. május 21-én Csongrád megye 48-as ellenzéki vezetői értekezletet tartottak Szentesen. Elhatározták a Vármegyei Szövetkezett 48-as Párt megalakítását, amely a jövőben hivatva lesz összefogni a községekben létező 48-as körök tagságát.

160 éve, 1863. május 21-én 41 éves korában meghalt Vecsery Zsigmond (1822-1863) ügyvéd, volt megyei esküdt, városi pénztári ellenőr, a szabadságharc idején Szentes főügyésze.

174 éve, 1849. május 21-én született Ónodi Lajos (1849–1899) városi főjegyző, anyakönyvvezető.

174 éve, 1849. május 21-én a honvédsereg bevette Buda várát.

 

***   ***   ***

2023. május 20.

79 éve, 1944. május 20-án megalakult a Magyar Megújulás Pártja Csongrád vármegyei és szentesi csoportja. A párt megyei szervezete élére dicskei Komáromy Ede szegvári földbirtokos került, a szentesi csoport vezetője pedig dr. Káldy Lajos ügyvéd lett. A megalakulás alkalmával táviratilag üdvözölték a párt országos vezérét, Imrédy Bélát.

104 éve, 1919. május 20-án a Vörös Hadsereg megindította ellentámadását Miskolc térségében; két nappal később visszafoglalta Miskolcot.

106 éve, 1917. május 20-án a szentesi főgimnázium emlékünnepet tartott Arany János születésének 100 éves évfordulója alkalmából.

109 éve, 1914. május 20-án általános tisztújítás Szentesen. (Dr. Mátéffy Ferencet közfelkiáltással ismét polgármesterré választják.) (Tisztségét 1902 óta viselte.) Az Első Szentesi Kenyérgyár Vecsevi Lajos 1918-ban kiadott lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes

112 éve, 1911. május 20-án megkezdte működését a báró Harruckern (ma Ady Endre) és a Bartha János (ma Arany János) utca sarkán felépült új szentesi kenyérgyár. Az Első Szentesi Kenyérgyár Rt. által üzemeltetett korszerű gyár sarokattikával és huszártoronnyal díszített épülete Bohn Alajos műépítész tervei alapján készült.

116 éve, 1907. május 20-án a Szentesi Általános Népkör műkedvelő előadást és táncvigalmat tartott a Tóth József színházteremben.Dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) tanár, történész, az MTA tagja, főispán - Both Menyhért, 1901 - Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

117 éve, 1906. május 20-án a szentesi református egyház Bocskai emléknapot tartott a bécsi béke 300 éves évfordulója alkalmából.

132 éve, 1891. május 20-án Zsilinszky Mihály főispán a belügyminiszter leirata alapján elrendelte a munkásgyűlések betiltását Csongrád megyében. (Indok: a veszélyes irányú munkásmozgalom terjedésének megakadályozása.)

139 éve, 1884. május 20-án az 1881–1884. évi országgyűlés utolsó ülését tartja.

 

***   ***   ***

2023. május 19. 

37 éve, 1986. május 19-én Nagy Bandó András humorista nagysikerű előadást tartott az Ifjúsági Házban, majd pedig a Tóth József Színházteremben.

A Magyar Hírmondó egyik 1780. évi számából. Forrás: Wikipédia52 éve, 1971. május 19-23. között országos sajtókiállítást  rendeztek a volt megyeháza nagytermében. Az országban megjelenő közel 400 féle újság mellett helyet kaptak a legkorábbi magyar sajtótermékek is, így II. Rákóczi Ferenc 1705-ben megjelent hadiújságja, valamint az első magyar nyelvű újság, az 1780-ban indult Magyar Hírmondó.

64 éve, 1959. május 19-én született Justin Viktória tanító, vízilabdázó.

Terney László (1947-1998) építész. Fotó: Szatmári Imre76 éve, 1947. május 19-én született Terney László (1947-1998) Dr. Gyovai Lajos szülész főorvos. Forrás: Szentesi ki kicsoda 1988 építész-tervező mérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, 1973–1994 között városi csoportvezető főmérnök, városi főépítész, tanácsos, 1995-től a VIMPERGA-T Építészeti Tervező BT ügyvezetője. Több lakóház, középület és ipari létesítmény tervezője. Elkészítette a volt szentesi zsinagóga, ma Városi Könyvtár hasznosítási tervét. (A könyvtár falán emléktáblája látható.)

86 éve, 1937. május 19-én született dr. Gyovai Lajos (1937-2020)szülész-nőgyógyász főorvos. 1962-1970 között a Szentesi Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának adjunktusa, majd nyugdíjba vonulásáig a Kórház- Rendelőintézet igazgatója. Orvosi hivatása mellett aktív szerepet vállalt a TIT szentesi szervezetében és a Magyar Rádióamatőr Szövetségben is. 2020. november 17-én hunyt el.

121 éve, 1902. május 19-én ismét Burián Lajos ügyvédet választották az I. 48-as Burián Lajos (1844-1921) polgármester, ügyvéd, az I. 48-as Népkör elnöke. Forrás: Labádi Lajos - Szentesi Élet Népkör elnökévé.

124 éve, 1899. május 19-én a Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 szegedi törvényszék csődeljárást indít Sima Ferenc ellen. (Politikai ellenfelei – élükön Vadnay Andor főispánnal – számos kísérletet tesznek anyagi tönkretételére, ezúttal sikerrel.)

128 éve, 1895. május 19-én a Szentesi I. Függetlenségi és 48-as Pártkör tisztújító közgyűlésén Balogh János országgyűlési képviselőt kihagyták a pártkör tisztikarából és választmányából.

 

***   ***   *** 

 

2023. május 18.

36 éve, 1987. május 18-án a Kossuth téri református nagytemplomban orgonahangversenyt adott Kovács Endre orgonaművész. Közreműködött Simándy József Kossuth-díjas operaénekes.

45 éve, 1978. május 18-án „Anyád nyelvét bízták rád a századok” címmel előadóestet tartott Bánffy György színművész az ÉLIKER Vállalat kultúrtermében.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet78 éve, 1945. május 18-án dr. Négyesi Imre polgármester megromlott egészségi állapotára hivatkozva kérelmezte hivatalából történő felmentését és nyugdíjazását. 

139 éve, 1884. május 18-án a király szentesítette az 1884: XVII. törvénycikket, az ipartörvényt. (A jogszabály képesítéshez köti számos ipar űzését, létrehozza az ipartestületeket, a gyári felügyeletet, intézkedik a tanoncoktatás megszervezéséről; a napi munkaidő felső határát 16 órában állapítja meg; a sztrájkjogot nem ismeri el; a vitás kérdések megoldására békéltető bizottságok felállítását rendeli el; az iparügyek elsőfokú hatósága a városokban a rendőrfőkapitány.)A szentesi Vármegyeháza - pályázati melléklet - HTML-CD/web: TEAM 2003

141 éve, 1882. május 18-án lerakták a Szentesen építendő új vármegyeháza alapkövét. (A Makay Endre által tervezett épületet 1883 decemberében adták át rendeltetésének.)

142 éve, 1881. május 18-án megalakult a Szentesi Korcsolyázó és Csónakázó Egylet, az első sportegyesület Szentesen. Alapítója Arady Kálmán volt, az első korcsolyapályák egyike a mai MÁV bérházak helyén terült el.)

174 éve, 1849. május 18-án a magyar kormány kiáltványt intézett az ország népéhez, amelyben keresztes hadjáratot hirdetett az orosz csapatok ellen.

 

***   ***   ***

2023. május 17.  

34 éve, 1989. május 17-én megalakult a Magyar Szociáldemokrata Párt szentesi alapszervezete. Ideiglenes ügyvezető titkár Aranyi László.

Hering Ferenc tanító, 1984-1890 között a Hazafias Népfront Városi titkára. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198834 éve, 1989. május 17-én megtartották a városi népfrontértekezletet Szentesen. A közel 150 résztvevő élénk vitát folytatott a mozgalom megújításáról és jövőbeni szerepléséről. Állást foglaltak a pártirányítástól független, önálló arculatú tömegmozgalom mellett. Az értekezleten a Hazafias Népfront városi bizottságának elnökévé Szabó Zoltánt, alelnökökké Négyesi Jánost, Karikó T. Lajost és Pék Józsefnét választották. A titkári tisztségben megerősítették Hering Ferencet.

Balázs Árpád (1937-) Erkel-díjas zeneszerző, Szentes díszpolgára (1988). Forrás: Kurca-parti dallamok - 200153 éve, 1970. május 17-én Szentesen volt Balázs Árpád Erkel-díjas zeneszerző Türkmén kesergő c. új darabjának ősbemutatója. (A szentesi születésű mester 1988-tól Szentes díszpolgára.)

109 éve, 1914. május 17-én született Bozó Sándor kubikos, pártmunkás.

109 éve, 1914. május 17-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör népgyűlést tart az új választói törvény szavazati jogra vonatkozó részének ismertetése és magyarázása céljából. (Előadó: dr. Lánczi Simon Pál.)A Körös-Tisza-Maros Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat székháza (1893) a Kiss Bálint utbában. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet

138 éve, 1885. május 17-én Szentes székhellyel megalakult a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat. Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Az ország legnagyobb ármentesítő társulata három vármegyére terjedt ki; Békéstől Apátfalváig 29 várost, községet és uradalmat foglalt magába, közel 600.000 hold ártérrel. (A társulat elnökévé gróf Károlyi Tibort, alelnökévé Návay Lajost választották. Első főigazgatója a szentesi illetőségű Fekete Márton lett.)

149 éve, 1874. május 17-én az Egyesült Közjogi Ellenzék felvette a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt nevet. Az új párt vezetője Mocsáry Lajos. A Budapesten megtartott országos népgyűlés elfogadja a különböző ellenzéki árnyalatokat egyesítő függetlenségi programot. (Követeli az állami önállóság kiterjesztését, a közös hadsereg, közös minisztériumok és a delegációk eltörlését; síkraszáll az elemi demokratikus jogokért, a széleskörű választójogért, az állam és az egyház szétválasztásáért, a megyei önkormányzati rendszer sértetlen fenntartásáért, az ország területi és politikai egységének megőrzéséért. Alapvető céljuk az ország teljes függetlenségének parlamenti úton való kiharcolása.) Az országos népgyűlésen a szentesi 48-as kört Buday József és Aradi Lajos képviseli.

239 éve, 1784. május 17-én Zerdahelyi Gábor titopolisi c. püspök, váci vikárius egyházi látogatást tett Szentesen.

 

***   ***   ***

2023. május 16.  

43 éve, 1980. május 16-án a Városi Galériában megnyílt Enyedi Zoltán (1939-2009) szegedi fotóművész kiállítása.

A volt Zsoldos Rt. gőzmalma, a szarvasi út jobb oldalán. Forrás: Szentesi Levéltár - Kontavill képgyűjteményBugyi Antal (1871-1960) főjegyző, lapkiadó, a Zsoldos Rt. vezérigazgatója, nemzetgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000105 éve, 1918. május 16-án Szentes két legnagyobb ipari és kereskedelmi vállalata - a Zsoldos-gyártelep és az Első Szentesi Kenyérgyár Rt. - Zsoldos Gőzmalom, Ipartelep és Kereskedelmi Részvénytársaság néven egyesült. (Az új vállalat vezérigazgatója: Bugyi Antal volt városi főjegyző, igazgatója: Zsoldos Géza.)

113 éve, 1910. május 16-án az I. 48-as Népkör rendkívüli közgyűlésén kísérlet történt a függetlenségi jelöltek közötti megállapodásra, de sikertelenül. *** A Szentes és Vidéke Ipartestület díszközgyűlésén leleplezték Soós Ferenc portréját, aki 48 éven át volt a csizmadia szakosztály elnöke.

115 éve, 1908. május 16-án általános városi tisztújítást tartottak Szentesen. A polgármesteri állásra dr. Mátéffy Ferenc és dr. Tasnády Antal adta be pályázatát. Mátéffy 117:83 szavazati aránnyal legyőzte Tasnádyt, így újabb 6 évre ő nyerte el a polgármesteri tisztséget.  (1902-ben választották meg első ízben.)

Derzsi Kovács Jenő (1889–1969) középiskolai tanár, népdalgyűjtő, zeneszerző, karnagy. Forrás: Szentes Helyismereti Kézikönyve (2000)134 éve, 1889. május 16-án született Szentesen Derzsi Kovács Jenő (1889–1969) középiskolai tanár, népdalgyűjtő, zeneszerző, karnagy, 1913–1955 között a Horváth Mihály Gimnázium tanára. A kb. 250 dalból álló kéziratos gyűjteményét a szentesi múzeum őrzi. (1971-ben utcát neveztek el róla, családi síremléke a Szeder temetőben van.)

A katolikus templom környéke 1900 körül ÜUntemüller Ernő lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes145 éve, az 1878. május 16-án kelt rendeletével Ferenc József a szentesi római katolikus egyházközségnek adományozta a templom és plébánia feletti kegyúri jogot. (Ez azt is jelentette, hogy a hitközség maga választhatta meg papját.)

204 éve, 1819. május 16-án született Schönvizner (Réti) János (1819-1900) megyei főorvos.

 

***   ***   ***

2023. május 15.  

74 éve, 1949. május 15-én országgyűlési választásokat tartottak. A választásra jogosultak 96,4 %-a szavazott, ebből 96,27 % a Népfront jelöltjeire.

75 éve, 1948. május 15-én a városi képviselő-testület határozatot hozott több utca nevének megváltoztatásáról. Ekkor lett a Fekete Márton utcából Sallai Imre utca (ma Fekete Márton u.), a Horváth Gyula, gróf Teleki Pál és Vásárhelyi utca helyett Lenin út (ma Vásárhelyi út), a Kalpagos utca helyett Elekes János (ma Kertész u.), a Lőrincz utca helyett Mészáros Lőrinc (ma Lőrinc u.), a Nagy Ferenc utca helyett Szabadság (ma Nagy Ferenc u.), a Rózsa utca helyett Rózsa Ferenc (ma Rózsa u.), a Simonyi Ernő utca helyett Budai Nagy Antal, a Toldi utca helyett Szántó Kovács János, a Vass utca helyett Áchim András, az Apponyi tér helyett Marx tér (ma Apponyi tér), a Toldi tér helyett Ifjúsági tér, az Erzsébet tér helyett Köztársaság tér (ma Erzsébet tér), a Tyúkpiac tér helyett Szabadság tér.

Dr. Csípő László (1925-2002) a kórházi röntgenosztály vezető főorvosa. Forrás: www.agyerbetegsegek.hu98 éve, 1925. május 15-én született dr. Csípő László (1925-2002) kórházi orvos, a röntgenosztály volt vezető főorvosa, a Dr. Bugyi István Emlékérem és a Szentes Városért Emlékérem kitüntetettje.

Dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, lapszerkesztő, polgármester Kováts károly (1932) festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000121 éve, 1902. május 15-én dr. Mátéffy Ferenc ügyvédet választották Szentes város polgármesterévé, aki 1918-ig állt a város élén.

139 éve, 1884. május 15-én született Szabó Béla (1884-1914) gimnáziumi tanár. Az I. világháború kezdetén, 1914. szeptember 11-én a galiciai Janow mellett hősi halált halt.

139 éve, 1884. május 15-én a lezajlott tisztújításon ifj. Sarkadi Nagy Mihály eddigi városi főkapitányt választották Szentes polgármesterévé. Szoros küzdelemben Kristó Nagy Istvánt győzte le 91:74 arányban. (Hivatalát 1891-ig viselte.) 

Horváth Mihály (1809-1878) r. kat. püspök, történetíró, miniszter. Forrás: Szentesi Levéltár156 éve, 1867. május 15-én megalakult  a Magyar Történelmi Társulat, amelynek első alelnöke, majd 1877-től elnöke Horváth Mihály történetíró, Szentes nagy szülötte lett.

Futó Zoltán (1863-1921) református lelkész (Joó Béla, 1908.).  Forrás:  Labádi Lajos - Szentesi Élet160 éve, 1863. május 15-én született Futó Zoltán (1863-1921) református lelkész, esperes, egyházi író, hitszónok, aki 1898-tól haláláig Szentesen szolgált. (1932-ben utcát neveztek el róla.)

179 éve, 1844. május 15-én született Kecskeméten Burián Lajos (1844–1921) ügyvéd, 1872-től 1893-ig városi főügyész, 1893–1896 közötti polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. (1945-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

214 éve, 1809. május 15-én a francia csapatok Pozsonynál átlépték a magyar határt.

 

***   ***   ***

2023. május 14.

A Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat irodaháza a mintabolttal. Forrás: www.hungerit.hu36 éve, 1987. május 14-én a Baromfifeldolgozó Vállalat mintaboltot nyitott az üzem szomszédságában. A baromfitermékeket és konzerveket árusító üzletet Mag Pál igazgató adta át a forgalomnak.

42 éve, 1981. május 14-én a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem rektori tanácsa az egyetem díszdoktorává avatta dr. Barta János nyugalmazott professzort, irodalom-történészt, az egyetem volt rektorát, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagját, városunk szülöttét.

Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: WikipédiaSima László sírja Szentesen a hékédi református temetőben - Wikipédia71 éve, 1952. május 14-én elhunyt Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok, Szentes monográfusa. Sírja a Hékédi temetőben van.

84 éve, 1939. május 14-én a Magyar Élet Pártja választási nagygyűlést szervezett, amelyen vitéz dr. Bonczos Miklós országgyűlési képviselőjelölt ismertette programját. A rendezvényen beszédet mondott még Szeder János, a Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE) elnöke és gróf Károlyi Viktor.

A Piac-tér, gömbakácokkal - Szilágyi Dezső 1914-ben kiadott lapján. Forrás: Szentes régi képes levelezőlapokon (1998)117 éve, 1906. május 14-én a városi közgyűlés határozatot hozott a Kossuth tér és a Tyúkpiac tér gömbakáccal történő befásításáról. (A tervezet a Kossuth térre 2000 gömbakác elültetését irányozta elő.)

Dr. Tasnády Antal 48-as körelnök. Forrás: Szentesi Élet118 éve, 1905. május 14-én a szentesi I. 48-as kör tisztújító közgyűlésén dr. Tasnády Antalt választották a kör elnökévé. Ezáltal a I. és II. szentesi 48-as kör irányítása egy kézbe került.

Dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, lapszerkesztő, polgármester Kováts károly (1932) festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000119 éve, 1904.május 14-én a rendezett tanácsú városok országos értekezletet tartottak Budapesten. (Az értekezleten 66 rt. város képviseltette magát. Szentest dr. Mátéffy Ferenc polgármester képviselte, akit beválasztottak a városok szövetsége alapszabályait kidolgozó 15 tagú bizottságba.)

124 éve, 1899. május 14-én a szentesi munkásnők megismétlik népgyűlési kérelmüket, de a polgármester ezúttal sem engedélyezte.Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

151 éve, 1872. május 14-én tisztújító közgyűlést tartottak Szentesen, mely alkalommal Kristó Nagy István nagygazdát választották a város polgármesterévé. (Tisztségét 1878-ig töltötte be.)

154 éve, 1869. május 14-én a királyi ügyek igazgatósága elrendelte a törvénytelenül fogva tartott Ferenczy Sándor ideiglenes szabadon bocsátását; ugyanakkor meghagyta bűnperbe fogását.

176 éve, 1847, május 14-én V. Ferdinánd (1835–1848) aláírta a negyedik szentesi országos vásár tartását engedélyező oklevelet.

178 éve, 1845. május 14-én Dósai Molnár Mihály földbirtokos alapítványt tett a szentesi nyomorgók, szegény árva gyermekek és özvegyek segélyezésére. Tőke alapul saját vagyonából letétbe helyezett 300-300 köböl búzát és árpát, amelynek hasznát a rászorulók között osztotta szét. A takarék-magtárként működő Dósai-féle gabona alapítvány évtizedeken át segítette a helyi szegényügy enyhítését.

 

***   ***   ***

2023. május 13.

35 éve, 1988. május 13-án a Tóth József Színházteremben közös előadóestet tartott Sunyovszky Szilvia és Szilágyi Tibor „Gyűlölöm, hogy imádlak” címen.

51 éve, 1972. május 13-án Pécsi Sándor Kossuth-díjas színművész vidám estet tartott a Tóth József Színházteremben.

85 éve, 1938. május 13-án elhunyt dr. Ecseri Lajos (1860-1938) ügyvéd, közgazdasági író, szociográfus, 1893-1902 között Szentes város tisztifőügyésze.Temesváry Antal (1827-1900) mint a Joó Károly vezette első szentesi Dalegylet tagja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

123 éve, 1900. május 13-án 73 éves korában elhunyt Temesváry Antal (1827-1900) volt 48-as honvédhadnagy, városi pénztárnok, aljárásbíró, városi és megyei képviselő, a Szentesi II. 48-as Népkör volt elnöke, a Szentesi Függetlenségi Kossuth-kör megalakítója és alelnöke.

123 éve, 1900. május 13-án az I. 48-as Népkör tisztújító közgyűlése ismét Sima Ferencet választotta a kör elnökévé.

129 éve, 1894. május 13-15-én a Magyarországi Szociáldemokrata Párt III. kongresszusát tartotta Budapesten. (A szentesi munkásokat Tarnóczi Mihály képviselte.)Balogh János (1845-1924) polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

145 éve, 1878. május 13-14-én általános városi tisztújító közgyűlést tartottak Szentesen. A polgármesteri tisztséget  Balogh János nyerte el Kristó Nagy István volt polgármesterrel szemben. (Az új tisztikar tagjai lettek: főkapitány - Sarkadi Nagy Mihály, főjegyző - Cicatricis Pál, tisztiügyész - Burián Lajos, gazdasági tanácsnok - Sima Ferenc, jogügyi tanácsnok - Magyar József, adóügyi tanácsnok - Babós Bálint, számvevő - Szabó Károly.)

162 éve, 1861. május 13-án Deák Ferenc a képviselőház elé terjesztette első felirati javaslatát, amelyben elutasította az Dobosy Mihály (1780-1853) református lelkész, író - ifj. Kiss Bálint (1840 körül) festményén. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996) Októberi Diplomát és a Februári Pátenst, szorgalmazva az 1848-as törvények hatályának visszaállítását, lehetségesnek tartva azok alkotmányos revízióját.

170 éve, 1853. május 13-án 73 éves korában elhunyt Dobosy Mihály (1780-1853) református lelkész, író, műfordító. (Kiss Bálint paptársaként 1813-tól haláláig szülővárosában, Szentesen szolgált.)

214 éve, 1809. május 13-án az osztrák seregek veresége után I. Napóleon császár bevonult Bécsbe.

 

***   ***   ***

2023. május 12.

Nagy János karvezető a kórustagok egy csoportjjával Celjében. http://zenebaratok.dinodesign.hu/37 éve, 1986. május 12-én Szentes vendége volt a celjei szlovén kórus Jugoszláviából. A Szentes és Vidéke Áfész Vegyeskórusa az előző évben hangversenyezett Celjében; most került sor a viszontlátogatásra. A 35 tagú kórus szép bemutatót tartott az Ifjúsági Házban. A gálaesten fellépett a szentesi kórus is, Nagy János és Majtényi András karnagyok vezetésével.

37 éve, 1984. május 12-én elhunyt Téli Lajos (1907-1984) kosárfonó, földmunkás.

Drahos István (1895-1968) grafikus, az exlibris művésze. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200055 éve, 1968. május 12-én 73 éves korában elhunyt Drahos István (1895-1968) grafikus, az exlibris művészet egyik legkiválóbb hazai képviselője, aki 1933-1957 között rajztanárként Szentesen működött. (Értékes hagyatékát a Koszta József Múzeum őrzi. 1971-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

96 éve, 1927. május 12-én Szentesen vendégszerepelt Salamon Béla és a budapesti Terézkörúti Színpad társulata. (Nóti és Vadnai bohózatokat adtak elő nagy sikerrel.)Dobovszky József István terve a felsőpárti református templomról (1912). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

110 éve, 1913. május 12-én ünnepélyesen letették a szentesi felsőpárti református templom alapkövét. (Tervezője Dobovszky József István helybeli építész.) Az alapkövet a 42 m magasra tervezett torony aljában, a templom főbejáratánál helyezték el. Az ünnepi beszédet Futó Zoltán esperes, az imát Böszörményi Jenő, az új templom első lelkésze tartotta.

116 éve, 1907. május 12-én született Téli Lajos (1907-1984) kosárfonó, földmunkás.

Horváth Gyula (1843-1897) ármentesítési kormánybiztos, Szentes első díszpolgára Vastagh György (1891) festményén. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)142 éve, 1881. május 12-én a képviselő-testület a város hálájának kifejezéseként Szentes díszpolgárává választotta Horváth Gyula ármentesítési kormánybiztost. (Ő a város első díszpolgára. – 1891-ben megfestették életnagyságú portréját, amely ma a levéltárban látható (Vastagh György alkotása). 1906-1932 között a mai Szent Imre herceg utca, majd 1948-ig a Vásárhelyi út Lakos térig terjedő szakasza az ő nevét viselte.

156 éve, 1867. május 12-én megalakult a Szentesi Honvédegylet. (Első elnöke Hutiray Lajos volt honvéd őrnagy lett. Alapító tagok száma: 567 fő.)

 

***   ***   ***

Friderikusz Sándor - forrás: www.friderikusz.hu 2023. május 11.  

36 éve, 1987. május 11-én a Művelődési és Ifjúsági Házban nagysikerű talk-show műsort tartott Friderikusz Sándor „Csak ma!” címmel. A népszerű riporter vendégei voltak Kondor Katalin műsorvezető-riporter, Presser Gábor zeneszerző és Lakatos Gabriella primabalerina.

Dr. Lakos Imre (1854-1925) ügyvéd, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200098 éve, 1925. május 11-én 71 éves korában Földesen (Hajdú-Bihar m.) elhunyt dr. Lakos Imre (1854-1925) ügyvéd, előbb megyei, majd városi tisztviselő, 1897-1902 között Szentes polgármestere. (1932 óta utca viseli nevét Szentesen.)Deák Ferenc (1803-1876) Karlovszky Bertalan (1895) festményén. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)Kossuth Lajos (1802-1894) Vastagh György (1895) festménxyén. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)

127 éve, 1896. május 11-én Csongrád Vármegye Törvényhatósági Bizottsága millenniumi díszközgyűlést tartott a szentesi megyeházán, amelyen leleplezték Kossuth Lajos és Deák Ferenc arcképeit. (A festményeket Vastagh György és Karlovszky Bertalan készítették, ma a Levéltárban láthatók.)

138 éve, 1885. május 11-én megalakult a Szentesi Vadásztársaság. (A tagok száma 42 fő.)

148 éve, az 1875. május 11-én tartott megyegyűlésen a szentesi küldöttek újólag sürgették, hogy mondják ki Csongrád megye székhelyének Szegvárról Szentesre történő áthelyezését‚ s küldjenek ki egy bizottságot a szükséges teendők kidolgozására. (Az indítványt szoros eredménnyel, 47:43 arányban leszavazták.)

239 éve, 1784. május 11-én II. József rendeleti úton a német nyelvet tette hivatalossá Magyarországon. A megyei és városi hatóságok 1785. november 1-jétől voltak kötelesek bevezetni a német nyelvű ügyintézést. Az oktatásban három év alatt kellett áttérni a német nyelvre.

 

***   ***   ***

2023. május 10. 

Az Ifjúsági és Művelődési Ház. 43 éve, 1980. május 10-én a Tóth József utcában ünnepélyesen felavatták az új Ifjúsági és Művelődési Házat. Ünnepi megnyitót mondott dr. Kornidesz Mihály, az MSZMP KB osztályvezetője. Az 1300 m2 alapterületű létesítményben nyolc szakköri helyiség, két előadóterem, két játékterem és három klubterem várja a látogatókat. Az ünnepi átadást követően megnyílt Katona Kiss Ferenc szentesi festőművész kiállítása.

dr. Faragó László biológus, kutatóállomás igazgató. Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988)83 éve, 1940. május 10-én született dr. Faragó László biológus, kutatóállomás igazgató.

83 éve, 1939. május 10-én a Független Kisgazdapárt szentesi szervezete bejelentette, hogy nem indít saját jelöltet a választásokon.

87 éve, 1936. május 10-én Móricz Zsigmond a Magyar Rádióban felolvasta a Májusi eső című novelláját. Elbeszélésének főszereplője egy szegény sorsú, fiatal szentesi házaspár.

Szentesi (Buzi) Antal diplomata. Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988)94 éve, 1929. május 10-én született Szentesi (Buzi) Antal diplomata.

107 éve, 1916. május 10-én 58 éves korában meghalt dr. Szánthó Lajos (1858–1916) ügyvéd, volt városi jegyző, hírlapíró, a Szentes és Vidéke munkatársa, a Csongrádmegyei Híradó kiadója és szerkesztője, az Alföldi Ellenzék főmunkatársa.

140 éve, 1883. május 10-én megalakult a Szentesi Kereskedő Ifjak Önképző Egylete. (Elnök Sonnenfeld Sámuel, alelnök Kugler Jusztin.)Csallány Gábor (1871-1945) ármentesítési tisztviselő, régész, alapító múzeum-igazgató Tokácsli Lajos festményén. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)

152 éve, 1871. május 10-én a Tolna megyei Tamásiban született Csallány Gábor (1871-1945) ármentesítési tisztviselő, régész, a Szentes székhelyű Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat alapítója, múzeumigazgató, régészeti szakíró, lapszerkesztő, a szentesi Múzeum Baráti Kör névadója. Emléktáblája megtalálható a Koszta József Múzeum falán. A Széchenyi-ligetben egy sétány viseli nevét; olajfestményű portréja a múzeumban látható, Tokácsli Lajos alkotása. *** 2022. május 10-én születésének 151 éves évfordulójának tiszteletére felavatták Csallány Gábor régész, múzeumalapító emléktábláját Tamásiban. A Kultúrák Háza falán elhelyezett táblát Porga Ferenc, Tamási polgármestere, dr. K. Németh András, a megyei múzeum régésze, főmuzeológusa és dr. Szalontai Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet régésze leplezte le.

 

***   ***   ***

2023. május 9. 

34 éve, 1989. május 9-én politikai nagygyűlést és fórumot tartott a helyi reformkör. Keserű Imre gimnáziumi tanár, a szentesi reformkör egyik alapítója és vezéregyénisége kiemelte, hogy a pártnak okvetlenül reformpártnak kell lennie, mert különben nincs esély a kívánt fordulatra, és országunk elmaradása csak növekszik a nemzetközi színvonalhoz képest.

35 éve, 1988. május 9-én Friderikusz Sándor műsorvezető „Csak ma!” című sorozatának vendégei voltak Karinthy Ferenc író, Kovács Erzsi táncdalénekes és Maros Gábor színművész.

Kép az Aktfotó Biennálé pályázati felhívásáról. Forrás: www.szentesifotokor.hu 36 éve, 1987. május 9-én a Városi Galériában megnyílt a IV. Országos Aktfotó Kiállítás. A művelődési központ által kiírt pályázatra 91 szerző 804 fotója érkezett be, amelyekből a zsűri 60 szerző 145 alkotását fogadta el kiállításra. A fődíjat Jung Zseni fotóművész nyerte el, amelyet Dóczi Gábor tanácselnök adott át. A kiállítást megnyitotta Kruzslicz Pál igazgató.

Csallány Gábor régész, múzeumalapító emléktábláját a Koszta József Múzeum falán.. Fotó: Tímár Ferenc52 éve, 1971. május 9-én születésének 100 éves évfordulójának tiszteletére felavatták Csallány Gábor régész, múzeumalapító emléktábláját a Koszta József Múzeum Széchenyi-ligeti épületének falán.

75 éve, 1948. május 9-én a két munkáspárt helyi szervezeteinek 220 küldötte közös pártértekezletet tartott, amelyen kimondták a két párt egyesülését és a Magyar Dolgozók Pártja szentesi szervezetének megalakítását.

79 éve, 1944. május 9–12 között a Szentesen nyilvántartott 567 zsidó lakosból gettóba zártak 398 főt. A helyi gettót a Nagyvölgy sor, a Vecseri utca páros oldala és az Apponyi tér által határolt területen alakították ki.

104 éve, 1919. május 9-12 között a Vörös Hadsereg megkezdte ellentámadását a salgótarjáni arcvonalon a csehszlovák hadsereg ellen; elfoglalta Szécsényt, majd Füleket.

114 éve, 1909. május 9-én a Kisdedóvók Országos Egyesületének Csongrád Vármegyei Köre a szentesi megyeháza közgyűlési termében tartotta meg éves kongresszusát, amelyre küldöttek érkeztek Szegedről, Szabadkáról, Kisvárdáról, Adáról, Dorozsmáról, Kunszentmártonról, Tápéról, Hódmezővásárhelyről és Csongrádról. A tanácskozás után nagysikerű mesemondó délutánt rendeztek a Tóth József Színházteremben.

123 éve, 1900. május 9-én született Darabos Imre (1900-1979) földmunkás.

Agyagművesség. Kiállítás a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat múzeumában (1930). Forrás: www.szentesinfo.hu/varmegyehaza126 éve, 1897. május 9-én Csallány Gábor kezdeményezésére megalakult Szentesen a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat, a mai múzeum jogelőde. (Alapító tagok száma 45 fő.)

127 éve, 1896. május 9-én millenniumi ünnepségeket tartottak a szentesi iskolákban.

159 éve, 1864. május 9-én az örökváltsági tartozások ügyében a Hétszemélyes Táblai ítélet hozott, amelynek értelmében a Károlyi grófok használatába kerültek a város hypothecalis (zálog) földjei.

A szentesi reformátusok temploma - 1761216 éve, 1807. május 9-én Jauernik Ferenc vásárhelyi kőművesmester tervei alapján megkezdték az 1761-ben épült szentesi református templom kibővítését. Néhány hónap múlva a presbitérium leállította a munkát, és egy teljesen új, nagyméretű templom építése mellett döntött. Az új templom terveinek elkészítésére Fischer Ágoston kecskeméti építőmestert kérték fel.

248 éve, 1775. május 9-én beiktatták Csongrád vármegye főispáni hivatalába gróf Pálffy Lipótot.

288 éve, 1735. május 9-én a békési fölkelők seregét Erdőhegynél (Arad vármegye) leverték. Ebben részt vettek a szentesiek is, amelyet a Petrák-krónika így örökített meg: „1735-ben a rác Péró haramia bandája ellen kellett a lakosságnak fegyvert fogni. Az egész megyéből összesereglett lakosság vezére volt az akkori Csongrád megyei alispán, Andrássy Zsigmond. A rablóbandát Erdőhegyesnél, Arad megyében semmisítették meg a Békés és Csongrád megyei lakosok. Az egyik vezért, Sebestyént, a szentesi Bokor Ferenc fogta el, rác Péró is elevenen került kézre. A szentesiek közül elesett 12, megsebesült 7.” (A fölkelés 14 vezetőjét, köztük Péro kapitányt, 1736. április 4-én halálra ítélték, és még aznap kivégezték.)

 

***   ***   ***

2023. május 8.

Buňol és Markgröningen címere: Forrás: www.szentes.hu34 éve, 1989. május 8-12 között Szentes vendége volt a spanyolországi testvérváros, Buňol polgármestere és helyettese, valamint az NSZK-ban található Markgröningen polgármestere, akivel tárgyalások folytak a testvérvárosi kapcsolatok felvételéről.

Szentes város címere. Forrás: www.szentes.hu34 éve, 1989. május 8-án a 425-ös Emlékbizottság nyilvános vitafórummal egybekötött címertörténeti kiállítást rendezett a Városi Könyvtárban. A Szentes régi címerét és pecsétnyomóit bemutató kiállítást megnyitotta, és a beszélgetést vezette dr. Kállay István egyetemi tanár, neves heraldikus, a Labádi Lajos főlevéltáros által írt Szentes címertörténete c. tanulmány szakmai lektora. A minél szélesebb körű véleménynyilvánítás érdekében a 425-ös Emlékbizottság a város 9 forgalmas intézményében (könyvtár, múzeum, könyvesbolt, művelődési központ, gimnázium, OTP, Kereskedelmi Bank, Kontavill, Pankotai Állami Gazdaság) közvélemény-kutató urnát helyezett el. A lakosság véleményt nyilváníthatott arról, hogy az ősi pálmás címert, vagy az 1975-ben elfogadott címert szeretné-e a város jelvényéül.

A Magyar Gyermekorvosok Társasága logója. Forrás: http://www.gyermekorvostarsasag.hu/36 éve, 1987. május 8-9 között a Magyar Gyermekorvosok Társasága Délmagyarországi Decentruma tudományos ülést tartott Szentesen a Művelődési és Ifjúsági Házban.

Ádor Pál, a művésztelep vezetője egy későbbi kiállítás megnyitásán. Fotó: Vidovics Ferenc - 200437 éve, 1986. május 8-án a Városi Galériában megnyílt a Topolyai Művésztelep alkotóinak festményeiből és szobraiból összeállított tárlat. Az 50-nél több alkotást Ádor Pál, a művésztelep vezetője ajánlotta a szentesi közönség figyelmébe.

39 éve, 1984. május 8-án Haumann Péter színművész önálló estet tartott a Művelődési és Ifjúsági Házban.

99 éve, 1924. május 8-án Herceg Jenő vette át a Szentesi Kisgazda c. politikai napilap szerkesztését.

119 éve, 1904. május 8-án az I. 48-as kör tisztújító közgyűlésén Burián Lajost megerősítették elnöki tisztségében, dr. Tasnády Antalt pedig választmányi elnökké választották.

123 éve, 1900. május 8-án született Szentesen Fekete Nagy Antal (1900-1969) történész, levéltáros, a magyar középkor jeles kutatója.Burián Lajos (1844–1921) ügyvéd, volt városi főügyész, polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

127 éve, 1896. május 8-án a városi tisztújító közgyűlésen nagy fölénnyel ismét Burián Lajost választották meg Szentes polgármesterévé. Burián 126, Balogh János 70 szavazatot kapott. A többi tisztviselő is a 48-as ellenzék jelöltjei közül került ki. (1893-tól ő töltötte be a tisztséget.)

134 éve, 1889. május 8-án a város tulajdonát képező alsó- és felső-csordajárási legelőket nagymennyiségű, és veszedelmessé vált sáskasereg lepte el, amely a legelőt és kaszálót tűzként pusztítja. Ahol összesereglettek, a földet megbarnították, s helyenként marokszám szedhetőek voltak. A városi tanács hajtókat rendelt ki a határba (215 fő), s mintegy 20 holdon elpusztították a sáskákat, de kevés idő múlva a meghajtott területet ismét ellepték. A sáskák Hékédnél a szőlőket is kezdték meglepni, s félő volt, hogy megszállják a vekerlaposi és tőkei földeket. 

Oroszi Miklós (1822-1892) polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000152 éve, 1871. május 8.–június 2. között a Szolnok Megyei Törvényszék tárgyalta Oroszi Miklós volt szentesi polgármester és Talányi János kunszentmártoni orvos 1868-ban kezdődött bűnfenyítő perét. Az ítélet a vádlottakat – „próbák elégtelensége” okán – felmentette a szándékos emberölés vádja alól, ugyanakkor elmarasztalta őket súlyos beszámítás alá eső kihágás vétségében. A vádlottak az ítélet ellen fellebbeztek.

158 éve, 1865. május 8-án a váltsági és gazdasági bizottmány tiltakozását fejezte ki a megyei tiszti gyűlés eljárásával szemben. A sérelmek orvoslása érdekében küldöttség indult a főispáni helytartóhoz.

Gróf Teleki László (1811-1861)162 éve, 1861. május 8-án a „határozati párt” vezére, gróf Teleki László (1811-1861) öngyilkosságot követett el.

163 éve, 1860. május 8-án Szentes város templomaiban gyászistentiszteletet tartottak gróf Széchenyi István emlékére. A nagy tömegeket megmozgató gyászünnepély rendzavarás nélkül ment végbe.

174 éve, 1849. május 8-án népgyűlést tartottak Szentesen,  amelyen Boros Sámuel polgármester ismertette a Függetlenségi Nyilatkozatot. Az országgyűlés trónfosztó határozatát a sok ezernyi résztvevő lelkesen üdvözölte. 

Az új katolikus templom 1900 körül. Forrás: Szentesi Élet195 éve, 1828. május 8-án Egerben elhunyt Flakovits János szentesi plébános, aki sokat tett a katolikus iskolák fejlesztéséért. Utódául a gróf Károlyi család volt derekegyházi káplánját, Leeb Mátyást nevezték ki, aki 1878-ban bekövetkezett haláláig állt a szentesi parókia élén. Beiktatásától kezdve élénken szorgalmazta az évtizedek óta romos templom felújítását, ennek ellenére majd csak 1842-ben mozdult ki a holtpontról a templomépítés ügye.

 

***   ***   ***

2023. május 7.

Lorincz Márton-emlékverseny a Klauzál G. Ált. Iskolában. Fotó: Szatmári Imre (1987) 35 éve, 1988. május 7-8 között hat megye részvételével Szentesen, a Klauzál Utcai Általános Iskola tornatermében rendezték meg a területi birkózó diákolimpiát.

36 éve, 1987. május 7-én Akarsz-e játszani? címmel zenés, vidám műsort adott Psota Irén és Bárdy György a Tóth József Színházteremben.

A Szentesi Lap címoldala 1875-ből. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000112 éve, 1911. május 7-én megindult a Szentes című társadalmi hetilap. (Kiadója Vajda Bálint Utóda; felelős szerkesztője Balázs Imre. Július elején beolvadt a Szentesi Lapba.)

112 éve, 1911. május 7-én, 25 évesen váratlanul elhunyt Sima Ferenc lánya Sima Júlia. Az Egyesült Államokat is megjárt szentesi írónő Amerikai történetek című novellisztikus, anekdotikus úti beszámolóját a Csongrádmegyei Hírlap, majd a Szentesi Lap folytatásokban adta közre.

Burián Lajos (1844-1929) polgármester, a 48-as ellenzék szentesi vezéralakja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000123 éve, 1900. május 7-én Burián Lajos és társai panaszos beadványa nyomán Csató Zsigmond alispán hatósági vizsgálatot indított az I. 48-as Népkör ellen. A vizsgálat lebonyolítását Lakos Imre polgármesterre bízta. (Az ügy hónapokon át húzódott.)

124 éve, Szívós Béla (1849-1912) gimnáziumi tanár, író, lapszerkesztő. Fotó:: Erdélyi, Vasárnapi Újság, 1912/15.1899. május 7-én a Szentesi Munkások Önképző Köre megtartja alakuló közgyűlését a Győri-féle vendéglőben, mintegy 100 fő részvételével. (Az alapszabály-tervezet elfogadását követően ideiglenes elnökké választják Békési Imrét.)

174 éve, 1849. május 7-én Hajdúszoboszlón született Szívós Béla (1849–1912) gimnáziumi tanár, író, lapszerkesztő, aki 11 éven át Szentesen működött.

 

***   ***   ***

2023. május 6.  

Kép az Aktfotó Biennálé pályázati felhívásáról. Forrás: www.szentesifotokor.hu 34 éve, 1989. május 6-án a Városi Galériában megnyílt a V. Országos Aktfotó Kiállítás. A művelődési központ által kiírt országos pályázatra 58 szerző 510 fotója érkezett be, amelyekből a zsűri 31 szerző 119 alkotását fogadta el kiállításra. A fődíjat Wágner Ferenc fotóművész nyerte el, amelyet Szirbik Imre tanácselnök adott át. A kiállítást megnyitotta Eifert János fotóművész.

45 éve, 1978. május 6-án a Szentes Városi Kórház és Rendelőintézet, valamint az Országos Urológiai Intézet és a Chinoin Gyógyszergyár országos konferenciát tartott a vesebetegségek időszerű kérdéseiről. A tudományos ankét elnöke dr. Balogh Ferenc egyetemi tanár, az Országos Urológiai Intézet igazgatója volt.

50 éve, 1973. május 6-án Szentesen rendezték meg a Csongrád Megyei Eszperantó Napot.

Dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) tanár, történész, az MTA tagja, főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000117 éve, 1906. május 6-án megalakult a Magyarországi Famunkások Szövetségének szentesi csoportja. (Elnök: ifj. Földvári Nagy István; a tagok száma 13 fő.)

126 éve, 1897. május 6-án született Karai Lajos (1897-1975) ács.

134 éve, 1889. május 6-án a király Zsilinszky Mihály történészt, a Magyar Tudományos Akadémia tagját nevezi ki Csongrád vármegye főispánjává.

A Darázs című élclap címoldala. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000140 éve, 1883. május 6-án megindult Szentesen a Darázs című élclap. (Kiadója és felelős szerkesztője Vutsák Sándor.  A szatirikus lap szeptember folyamán megszűnt.)

141 éve, 1882. május 6-án Böszörményi Jenő (1882-1955) író, képviselő, a felsőpárti reformátustemplom első lelkésze, Móricz Zsigmond barátja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 született Böszörményi Jenő (1882-1955) református lelkész, író, városi és megyei képviselő, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, a Nagykőrösi Arany János Társaság és a szegedi Dugonics Társaság tagja, Móricz Zsigmond barátja.

278 éve, 1745. május 6-án gróf Althan M. Károly váci megyés püspök szentesi vizitációja során megállapította: „Az egész község kálvinista, kevés szolgasorban lévő katolikus kivételével. Van toronnyal, szentéllyel és sekrestyével ellátott egykori katolikus temploma.” Utóbb ő lett a legfőbb szorgalmazója annak, hogy a templomot el kell venni a reformátusoktól. Egy korabeli megyei jelentés szerint a szóban forgó templom 7 öl hosszú és 3,5 öl széles (kb. 14x7 m), s benne legfeljebb 330 ember fér el. A katolikusok száma ekkor 23 fő.

 

***   ***   ***

2023. május 5.

34 éve, 1989. május 5-én nyilvános ülést tartott a Független Kisgazdapárt helyi szervezete. A 44 főre szaporodott tagság megvitatta a földtulajdonviszony állását. Éles megjegyzések hangzottak el a föld forgalmi értékével kapcsolatban. Sokallták a hektáronkénti 540 ezer forintot, már csak azért is, mert a tagosításkor a volt tulajdonosoknak nem fizettek semmit.

51 éve, 1972. május 5-én Latinovits Zoltán irodalmi előadóestet tartott Szentesen a Tóth József Színházteremben. A 20. századi magyar irodalom legkiválóbb íróit, költőit idézte meg. A rendezvény szervezője Dorogi Zsigmond volt, az előadást a Magyar Rádió is felvette. A hanganyagból 1988-ban műsoros kazetta, majd 2017-ben CD-lemez készült.

Vitéz dr. Bonczos Miklós (1897-1971) ügyvéd, főispán, országgyűlési képviselő, belügyminiszter84 éve, 1939. május 5-én a MÉP helyi szervezete vitéz dr. Bonczos Miklós államtitkárt kiáltotta ki jelöltjének.

103 éve, 1920. május 5-én megindult a Szentesi Kisgazda c. politikai napilap, a helyi Kisgazda Párt hivatalos lapja. (Felelős szerk.: Czirbus Sándor. 1927-ben beolvadt a Szentesi Hírlapba.)

Az 1920-ban felavatott tóra a szentesi zsidóság történetéről szóló kiadványon.111 éve, 1912. május 5-én a zsinagógában felavatták a szentesi izraelita hitközség új tóráját.

111 éve, 1912. május 5-én a Szentesi I. 48-as Népkör elnökévé választották Kalpagos Szabó Imre Jókai Mór (1825-1904) regényíró, a magyar romantikus próza legkiemelkedőbb képviselője, az MTA tagja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 gazdasági tanácsnokot, választmányi elnökké pedig dr. Kiss Béla közigazgatási jegyzőt.

119 éve, 1904. május 5-én 79 éves korában Budapesten meghalt Jókai Mór (1825-1904) író. (1906-ban utcát neveztek el róla Szentesen.)

123 éve, Antal Endre (1900-1971) építész, városi főmérnök. Forrás: Szentesi Élet1900. május 5-én született Antal Endre (1900–1971) városi főmérnök, több szentesi középület (Központi Református Népiskola, Dózsa-ház, kórházi kápolna stb.) és a csongrádi református templom tervezője.

134 éve, 1889. május 5-én a Szentesi II. 48-as Függetlenségi Népkör tisztújító közgyűlésén Beszédes Istvánt választották a kör elnökévé.

 

***   ***   ***

 

2023. május 4.

49 éve, 1974. május 4–5 között Szentesen rendezték meg a diákszínpadok országos minősítő versenyét. A Tóth József Színházteremben öt megye 16 csoportja mutatkozott be.

Csorba György, Szentes 1971-1983 közötti tanácselnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)52 éve, 1971. május 4-én Csorba Györgyöt választották a Szentes Városi Tanács elnökévé. (Tisztségét 1983-ig viselte.)

64 éve, 1959. május 4-én elhunyt Gombási István (1878-1959) téglagyári munkás.

Lengyel István őrnagy, vadászpilóta. Forrás: Szentesi ki kicsoda 198880 éve, 1943. május 4-én született Lengyel István őrnagy, vadászpilóta, aranykoszorús I. osztályú oktató.

84 éve, 1939. május 4-én a kormányzó feloszlatta a képviselőházat, s elrendelte az időelőtti választások kiírását.

84 éve, 1939. május 4-én megalakult a Szentesi Kiséri Polgári Olvasókör. Elnöke Kátai Pál Imre; tagok száma 70 fő.

104 éve, 1919. május 4-én a Forradalmi Kormányzótanács az újjászervezett Vörös Hadsereg főparancsnokává Böhm Vilmost, vezérkari főnökévé Stromfeld Aurélt nevezte ki.

110 éve, 1913. május 4-12. között a szentesi önálló iparosok vásárral egybekötött kiállítást rendeztek a városháza közgyűlési termében. (50 iparos mintegy 600 termékkel mutatkozott be.)

119 éve, 1904. május 4-19. A szentesi építőmunkások általános sztrájkja, amely a vármegyei építkezési szabályrendelet mesterek általi betartásának kikényszerítésére irányul. (A békéltető tárgyalások nem vezetnek eredményre. A segédek egy része vidékre megy munkát keresni, más részük a régi feltételek mellett felveszi a munkát.)

125 éve, 1898. május 4-én Molecz Béla (1874-1945), a szentesi gimnázium fiatal tanára A magyar szórend történeti fejlődése című dolgozatát a Magyar Tudományos Akadémia Marczibányi-díjjal jutalmazta. A tanulmány az MTA támogatásával két évvel később nyomtatott formában is megjelent.

Május elsejei felvonulás a századfordulón (1908). Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet126 éve, 1897. május 4-én Tarnóczi Mihály és Békési Imre benyújtotta jóváhagyásra az alakítani szándékolt Szentesi Földművelő Munkás Egylet alapszabály-tervezetét.  Az alispán arra hivatkozva, hogy a folyamodók ismert szocialista agitátorok, nem javasolta a jóváhagyást. (A belügyminiszter 1898. április 2-án kelt végzésével megtagadta a jóváhagyási záradékot.)

139 éve, 1884. május 4-én a helybeli evangélikus egyház bemutatta a gyülekezetének az imaház számára vásárolt új, négy és fél oktávos harmóniumot.

Buda várának 1849-es ostroma K. Klette festményén . Forrás: www.idg.hu158 éve, 1865. május 4-én a megyei tiszti gyűlés megtette jelöléseit a volt rendezett tanácsú városokban létesítendő új tisztviselői állásokra. A jelöltek névjegyzékének összeállítása zárt ajtók mögött történt, a tanácskozásra az érintett városok küldöttei nem nyertek bebocsátást.

174 éve, 1849. május 4-én a honvédsereg megkezdte Buda ostromát.

 

***   ***   ***

2023. május 3.

Az egykori  Kossuth Téri Általános Iskola ma Kiss Bálint nevét viseli. Fotó: www.szentesinfo.hu45 éve, 1978. május 3-án a Kossuth Téri Általános Iskolában rendezték meg a Vándor Sándor kórushangverseny megyei selejtezőjét. (Ma Kiss Bálint Református Általános Iskola)

77 éve, 1946. május 3-án a Nemzetgyűlés elfogadta az 1946: IX. törvénycikket a telepítésről és a földreform befejezéséről. Lényege: rögzíti a földreform eredményeit, szükség esetén kártérítést rendel el; kimondja, hogy azokat, akik lakóhelyükön földhiány miatt kimaradtak a földosztásból, telepítés útján kell kielégíteni. (Szentesen a föld nélkül maradt kubikosok és mezőgazdasági munkások közül 72 család kapott lehetőséget áttelepülésre.)

Az 1938-as a repülőtér avatón. Forrás: Pusztai János: Szentes és a repülés89 éve, 1934. május 3-án a polgármester előterjesztésére a városi közgyűlés jóváhagyta a felső-csordajárási légi turisztikai repülőtér területének kijelölését. A hékédi határrészen lévő városi legelő területén mérték ki a kb. 400 méter széles és 800 méter hosszú teret, amelyet akkor még nem szelt ketté a szelevényi műút. (A repülőtér planírozása ínségmunkával vette kezdetét.)

98 éve, 1925. május 3-án megalakult a Szentesi „Sötér” Méhész Egyesület. Elnöke Ónodi Szabó Lajos nyugalmazottDr. Vadnay Andor főispán. Forrás: Wikipédia miniszteri osztálytanácsos, ügyvezető elnöke Czakó Ferenc gimnáziumi tanár, igazgató Varga József, alelnök Rablóczky Imre.

122 éve, 1901. május 3-án 42 éves korában Szentesen meghalt dr. Vadnay Andor (1859-1901), Csongrád vármegye főispánja, a Tiszamellékről című könyv szerzője. (A vármegye 1942-ben megfestette arcképét.)A nyári ártézi uszoda Stark Nándor 1898-ban kiadott lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye

127 éve, 1896. május 3-án a Széchenyi-ligeti gőzfürdő épülete mögött megnyílt a nyári ártézi uszoda. 

169 éve, 1854. május 3-án megkezdte működését a Szentesi Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság. A szentesi járás Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 főszolgabírójává Stammer Sándort nevezték ki.

175 éve, 1848. május 3-án megalakult Csongrád Vármegye Központi Bizottmánya (= népképviseleti alapon választott megyei közgyűlés), élén Kárász Benjámin főispánnal.

Báró Harruckern János György (1664-1742). Egykoru festmény után Éble Gábor, a „Harruckern és a Károlyi család” cimű munkájából. Forrás: www.mek.oszk.hu300 éve, 1723. május 3-án Harruckern János György, Szentes földesura (honosításának törvénybe iktatása után) megkapta a Békés és Csongrád megyei területek birtoklásáról szóló királyi adománylevelet. (A birtokba történt ünnepélyes beiktatás augusztus 10-én történt meg.)

 

***   ***   *** 

 

2023. május 2.  

Az orvosi rendelő és az Eszes Gyógyszertár a Klauzál utvában. Forrás: www.szentes.hu45 éve, 1978. május 2-án megnyílt az új körzeti orvosi rendelő és gyógyszertár a Klauzál u. 6. sz. alatt.

89 éve, 1934. május 2-án kubikos küldöttség járt a polgármesternél, közbejárását kérve egy beinduló közmunkán való alkalmazásuk ügyében.

Dr. Benkó Gábor kórboncnok, osztályvezető főorvos a Bugyi István Emlékérem átadásán. Fotó: Vidovics Ferenc, 200291 éve, 1932. május 2-án született dr. Benkó Gábor kórboncnok, Bugyi István Emlékérmes ny. osztályvezető főorvos.

104 éve, 1919. május 2-án a Budapesti Munkástanács és a Forradalmi Kormányzótanács határozatot hozott a munkásosztály mozgósításáról és fölfegyverzéséről. Az elkövetkező napokban mintegy 44 ezer munkás állt be a Vörös Hadseregbe.

108 éve, 1915. május 2-án az Osztrák–Magyar Monarchia a galíciai Gorlicénél összpontosított támadást indított az oroszok ellen, és áttörte védelmi vonalukat.

Dr. Vadnay Andor főispán. Forrás: Wikipédia125 éve, 1898. május 2-án dr. Vadnay Andor főispán elrendelte az ideiglenesen megalakult Szentesi Szocialista Kör hatósági feloszlatását. Rendőri és csendőri fedezettel  zár alá helyezték a kör irományait, könyveit, zászlaját, jelvényeit és készpénzét. (Indok: a belügyminiszter nem hagyta jóvá a kör alapszabályát.)

127 éve, 1896. május 2-án Ferenc József király megnyitotta az ezredévi kiállítást Budapesten.

132 éve, 1891. május 2-án Békéscsabán a csendőrök tüzet nyitottak a munkáskör alapszabályainak jóváhagyásáért tüntetőkre.

Dr. Szeder Ferenc János (1877-1938) földbirtokos, képviselő, királyi főtanácsos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000146 éve, 1877. május 2-án született dr. Szeder Ferenc János (1877-1938) földbirtokos, városi és megyei képviselő, lapkiadó, Szentes 1926-1931 közötti országgyűlési képviselője, m. kir. gazdasági főtanácsos.

184 éve, 1839. május 2-án beiktatták Csongrád vármegye főispáni hivatalába gróf Károlyi Györgyöt.

 

***   ***   ***

2023. május 1.

A szentesi Termál Gyógyfürdő kupolája alatt. Forrás: www.szentes.hu33 éve, 1990. május 1-jén a Társadalombiztosítási Intézet a Termál Gyógyfürdőt a szentesi kórház új gyógyászati osztályának sorolta be, s átvette az üzemeltetését.

34 éve, 1989. május 1-jén az Ifjúsági Ház szabadtéri színpadán térzenét adott az Egyesített Városi Fúvószenekar, majd bemutatkozott a művelődési központ citerazenekara, táncklubja és bábcsoportja. Ezt követte Lehoczky Zsuzsa show-műsora, Csuka Mónika, Pfeifer Mária és a Szivárvány Táncduó közreműködésével.

A volt csendőrlaktanya. Forrás: Szentesi Élet40 éve, 1983. május 1-jén megnyitották a Helyőrségi Művelődési Otthon felújított kerthelyiségét.

73 éve, 1950. május 1-jén született Berkecz János üzemmérnök, tanár.

75 éve, 1948. május 1-jén a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Csongrád megyei vezetőségének felhívására 14 ezer ember vonult fel Szentesen a béke, a szabadság, az építő munka, a munkás-paraszt szövetség jelszavával.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet87 éve, 1936. május 1-jén Lakos István főjegyző, polgármester-helyettes rendkívüli közgyűlésen ismertette, hogy dr. Négyesi Imre polgármester, kormányfőtanácsos kérelmet adott be annak érdekében, hogy megromlott egészségi állapota miatt 1936. szeptember 1-jei hatállyal helyezzék nyugállományba, és addig is engedélyezzenek szabadságot számára. Köztudomású volt, hogy a polgármester valójában Kozma György főispán politikai nyomásának engedve, kényszer hatására mondott le, ennek ellenére megszavazták nyugdíjaztatását.

Móricz Zsigmond látogatása Szentesen (Csm. Hírlap, 1935. október 13. )87 éve, 1936. május 1–7 között Szentesen időzött Móricz Zsigmond író. Az ínségesek javára előadták a Nem élhetek muzsikaszó nélkül c. darabját (május 2-án és 3-án), amelynek a női főszerepét az író leánya, Móricz Lili alakította. A neves író két nagysikerű előadást tartott Szentesről a szentesieknek.

Dr. Csergő Károly (1879-1969) vármegyei II. főjegyző, alispán. Forrás: Szentesi Levéltár94 éve, 1929. május 1-jén dr. Csergő Károly alispán jelentést készített a megyebeli munkásság nyomasztó helyzetéről, segítséget kérve a miniszteriális szervektől. Részlet a jelentésből: „Kötelességemnek tartom bejelenteni, hogy Csongrád vármegye városaiban és nagyobb községeiben, ahol nagyobb gazdasági munkásosztály van, főként pedig Csongrádon és Szentesen ma már a munkanélküliség oly mérvet öltött, hogy a köznyugalmat alig lehet fenntartani. Naponta éhező csoportok jelennek meg a hivatalokban és követelik a munkát és kenyeret, a maguk és családjuk részére, amely szintén kenyér nélkül áll és éhezik. Több esetben megvizsgáltam a munkás családok helyzetét és azt rendkívül ínségesnek és nyomasztónak találtam. A nyomor miatt oly elégedetlenség és gyűlölködés harapódzik el a nép között, ami igen könnyen kirobbanásokra vezethet…”

95 éve, 1928. május 1-jén a szentesi rendőrség rajtaütésszerű házkutatást tartott a Földmunkás Szövetség helyiségében; lefoglalta a szövetség levelezését és könyvtárát, Kotvics József elnök és több társa ellen pedig eljárást indított tiltott szervezkedés címén.A Tóth József Színházterem Untermüller Ernő lapjám 1910 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye

105 éve, 1918. május 1-től a Tóth József Színházteremben folytatta működését az Apolló Mozgószínház, amely a filmvetítések mellett egyéb kulturális és tudományos rendezvények szervezését is felvállalta.

110 éve, 1913. május 1-jén a Szentesi II. 48-as Népkör megalakulásának 25 éves évfordulója alkalmából zászlóavatással egybekötött ünnepséget tartott. 

110 éve, 1913. május 1-jén dr. Nagy György részvételével megalakult az Országos Köztársasági Párt szentesi szervezete. (Alapító tagok száma 33 fő.)

Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000113 éve, 1910. május 1-jén a Nemzeti Munkapárt szentesi országgyűlési képviselőjelöltjévé Fekete Mártont választották. (Programjának mottója: Mindent Szentesért!)

116 éve, 1907. május 1-jén a szentesi szervezett munkások tüntető felvonulással és gyűléssel egybekötött népünnepélyt tartottak a Széchenyi-ligetben.

117 éve, 1906.május 1-jén a szentesi szervezett munkások tüntető felvonulással egybekötött népünnepélyt tartottak.

119 éve, 1904. május 1-jén a szentesi szociáldemokraták népgyűlést tartanak a Kossuth téren. (Napirend: 1. Május 1. Jelentősége. 2. A munkások helyzete. 3. A szociáldemokraták. Szónok: Árvai Bálint.)

121 éve, 1902. május 1-jén iskolát nyitott Szentesen Mészáros Hugó zenetanár.  

Május elsejei zenés ébresztő - 30q fúvóstag egy teherautó platóján :) - Fotó: Vidovics Ferenc - 2002121 éve, 1902. május 1-jén a helyi sajtó régi szentesi hagyományként emlegette a május elsejei reggeli zenés ébresztőt.

Népgyűlés a Kossuth téren Untermüller Ernő 1910 körül kiadott képeslapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye124 éve, 1899. május 1-jén a szentesi munkások és munkásnők népgyűlést tartanak a Kossuth téren. A polgármester azzal a feltétellel engedélyezi a gyűlést, ha azon nők nem beszélnek. (Szónokok: Árvai Bálint, Békési Imre, Fekete Nagy Balázs, Bajczer Imre.)

125 éve, 1898. május 1-jén dr. Lakos Imre polgármester betiltotta a szentesi munkások által bejelentett népgyűlést és körmenetet.

129 éve, 1894. május 1-jén Csató Zsigmond alispán jelentette a belügyminiszternek, hogy Csongrád megye területén rendzavarás nem fordult elő. Egyben tudatta, hogy Szentesen eddig 692 fő iratkozott be a munkásegyletbe. Jónak látná, ha az elkövetkezőkben egy zászlóaljnyi katonaság állandóan Szentesen állomásozna.

132 éve, 1891. május 1-jén Orosházán a csendőrök a május elsejét ünneplő munkások közé lőttek.

132 éve, 1891. május 1-jén megkezdődött Szentesen a Munkás Segélyegylet szervezése. (Az aláírások gyűjtése Farkas Sándor gyógyszerész lakásán folyt.)

133 éve, 1890. május 1-jén a munkásság először ünnepelte meg május elsejét Európa szerte.

141 éve, 1882. május 1-jén a Keresztes Nagy testvérek vállalkozásaként megindult a gőzhajójárat a Tiszán Szentes-Szolnok és Szentes-Szeged között. (A fellépő konkurencia miatt a járat 1882. jún. 30-án megszűnt.)

Szentesi cigányzenészek a századfordulón. Forrás: Szentesi Élet143 éve, 1880. május 1-jén 29 éves korában elhunyt Páczi János (1851-1880), az „Alföld legjobb muzsikusa”, Szentes szülötte. Fiatalon Szegedre került, s mint virtuóz prímás ott aratta sikereit. Tehetségének csodálói közé tartozott Mikszáth Kálmán is, aki gyönyörű nekrológgal búcsúztatta a fiatalon elhalt muzsikust.

169 éve, 1854. május 1-jén Bonyhády megyefőnök felkéri Sréter Antal polgármestert, hogy készítsen tervezetet az újonnan felállítandó városi tisztikar és szolgaszemélyzet létszámára, összetételére és fizetésére nézve. 

169 éve, 1854. május 1-jén megszűnt a kivételes állapot Magyarországon.

174 éve, 1849. május 1-jén született Bánfalván (Baranya megye) Deréki (Leipnik) Antal (1849–1938) színész, rendező, színigazgató, író, újságíró, lapszerkesztő, aki középiskoláit Szentesen végezte.

174 éve, 1849. május 1-jén Kossuth Lajos kormányzóelnök Szemere Bertalant nevezte ki belügyminiszterré, egyszersmind miniszterelnökké. A vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcát a szentesi születésű Horváth Mihály nyerte el.

 174 éve, 1849. május 1-jén Ferenc József császár katonai segítséget kért I. Miklós orosz cártól a magyar forradalom leverésére.Dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) tanár, történész, az MTA tagja, főispán - Both Menyhért, 1901 - Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

185 éve, 1838. május 1-jén Békéscsabán született dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) történetíró, országgyűlési képviselő, Csongrád, majd Zólyom vármegye főispánja, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium államtitkára, belső titkos tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. (1897-1900 között megírta Csongrád vármegye története című három kötetes monográfiáját.)Báró Harruckern János György. Egykoru festmény után Éble Gábor, a „Harruckern és a Károlyi család” cimű munkájából. Forrás: www.mek.oszk.hu

302 éve, 1721. május 1-jén Szentes közönsége 3 évre szóló haszonbéres szerződést kötött új földesurával, Harruckern János Györggyel. Ennek értelmében Harruckern évi 800 forintért haszonbérbe adta a Báró Harruckern János György mellszobra. Fotó: Tímár Ferenc szentesieknek mindazon jogokat és haszonvételeket (az adózást, a kilencedet, korcsmáltatást, mészárszéket, malmokat, halászatot stb.), amelyek őt, mint földesurat illették meg. (A későbbiekben többször megújított szerződés kedvezően hatott a település fejlődésére, lakóinak gyarapodására.)

 

 Szentesi Évfordulónaptár - április 

 

Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2023. 05. 01.