NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   --  Szentesi internetes kalendárium  --  2024. június  --   

 


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   A hónap szentesi évfordulói - Labádi Lajos (1953-2019) főlevéltáros emlékére  


 

2024.  január, február, március, április, május, xjúliusaugusztus, szeptember, október, november, december
június
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

   

2024. június 30. 

A Szentesi Élet 1968 áprilisi 1. száma - alapító felelős szerkesztő Szabó Róbert. Web: TEAM, 1997-200434 éve, 1990. június 30-tól hetilappá vált az 1968-tól havonta megjelenő Szentesi Élet. A korábban 10 oldalas újság terjedelme 4 oldalra csökkent, s elmaradt a Kulturális Magazin c. melléklet. Az új köntösben megjelenő városi hetilap fejlécéről lemaradt a Kurca-partot ábrázoló Drahos István-féle metszet; helyére a visszaállított pálmás címer ábrája került. A helyi újság alapító szerkesztője Szabó Róbert (1932-2012.)

133 éve, 1891. június 30-án dr. Mikecz Ödönt manipulált kandidációs eljárással Szentes város főjegyzőjévé választották.

Nittinger (Nádai) Géza (1890-1977) volt MÁV állomásfőnök, a szentesi vízilabdasport megalapítója. 134 éve, 1890. június 30-án született Kisteleken Nádai Géza (1890-1977)  MÁV tiszt, 1913-tól Szentesen szolgált, 1930-1947 között szentesi állomásfőnök, NB I-es futballista, sportszervező, a Szentesi MÁV Sport Club egyik alapítója, a helyi tenisz és a helyi vízisportok pártolója. Nevéhez köthető a ligeti sportuszoda, a vasutas sportpálya és a tekepálya megépítése. (2001-ben róla nevezték el a vasútállomás előtti teret, emlékét az állomás falán tábla is őrzi.)

Osztrovszky József (1786-1854) országgyűlési követ. Forrás: www.szegedma.hu163 éve, 1861. június 30-án a szomszédos Csongrádon 500 főre növelték az adószedő katonaság létszámát. A szentesi képviselő-testület 1000 osztrák forint kölcsönt utalt át a szomszédos város megsegítésére.

170 éve, 1854. június 30-án elhunyt Osztrovszky József (1786-1854) országgyűlési követ.

***   ***   ***

 

2024. június 29.

A Nemzeti Parasztpárt alapításának 50. évfordulójára emelt emlékmű Makón, a Maros partján - Wikipédia85 éve, 1939. június 29-én megalakult Makón a Nemzeti Parasztpárt. Programjában többek között a függetlenséget, a szabadságjogok biztosítását, az 500 holdon felüli nagybirtokok kisajátítását, az ország iparosítását követeli.

95 éve, 1929. június 29-én életbe lépett a közigazgatás rendezéséről szóló 1929: XXX. törvény, amely intézkedett az önkormányzati testületek újjászervezéséről, a közigazgatási tisztviselők és egyéb alkalmazottak személyi és szolgálati viszonyairól. Kimondta, hogy a rendezett tanácsú városokat – mint Szentes is – a jövőben megyei városoknak kell nevezni.

Gróf Apponyi Albert (1846–1933) miniszter, nagybirtokos, az MTA tagja. Forrás: http://x3.hu/freeweb119 éve,  1905. június 29-én Szentes város képviselő-testülete rendkívüli közgyűlést tartott. A függetlenségi párti képviselők indítványára a parlamentben szövetkezett ellenzéki pártok vezéreit – Kossuth Ferencet, gróf Apponyi Albertet , Ugron Gábort és báró Bánffy Dezsőt – Szentes díszpolgáraivá választották; továbbá felkérték Csongrád vármegye törvényhatóságát, hogy szólítsa fel a megyebeli községeket az adószedés és újoncállítás felfüggesztésére.

145 éve, 1879. június 29-én Törs Kálmán országgyűlési képviselő beszámoló népgyűlést tartott. (Több napot a városban töltött.)

Szathmáry Ede (1835-1911) ügyvéd. Forrás: Szentesi Élet189 éve, 1835. június 29-én született Szathmáry Ede (1835-1911) ügyvéd, volt városi főjegyző, megyei és városi képviselő, a református egyház presbitere, a Szentesi Takarékpénztár és a Körös-Tisza-Maros Ármentesítő Társulat ügyésze.

665 éve, 1359. június 29-én az aradi káptalan nevében Jakab olvasókanonok tanúsította, hogy előtte Szeri Pósa Margit Zeuleus és Zenmptes (Szentes) Csanád megyei (!) birtokban lévő részét gyerekeinek, Jánosnak és Istvánnak adta.

***   ***   ***

 

2024. június 28. 

A Közlekedéstudományi Egyesület logója. Forrás: www.ktenet.hu40 éve, 1984. június 28-29 között a Közlekedéstudományi Egyesület szervezésében országos közlekedési tanácskozást tartottak Szentesen.

80 éve, 1944. június 28-án a városi képviselő-testület megtartotta a korszak utolsó közgyűlését, amelyen a 80 képviselőből mindössze 21 jelent meg.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200093 éve, 1931. június 28-án dr. Lázár Andor hadügyi államtitkárt, az Egységes Párt jelöltjét kiáltották ki Szentes város „egyhangúan” megválasztott országgyűlési képviselőjének. (Az ellenzéki jelöltek ajánlási íveinek jelentős részét megsemmisítették, ezáltal dr. Lázár maradt az egyedüli jelölt.)

103 éve, 1921. június 28-án megalakult a Szentesi Munkás Testedző Klub (SZMTK). *** A volt Zsoldos Rt. gőzmalma, a szarvasi út jobb oldalán. Forrás: Szentesi Levéltár - Kontavill képgyűjtemény Szentesre érkezett Hegedüs Lóránt pénzügyminiszter, s előadást tartott az időszerű országos pénzügyi kérdésekről. A nap folyamán látogatást tett a Zsoldos Ipartelepen, majd tárgyalt a helyi Kisgazda Szövetség küldötteivel, akik emlékiratban foglalták össze és nyújtották át kívánságaikat.

106 éve, 1918. június 28-án a budapesti Belvárosi Színház vendégszerepelt Szentesen.

Egykorú rajz a szarajevói merényletről. Forrás: http://perso.wanadoo.fr110 éve, 1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét.

A Szegedi Athletikai Club labdarúgó csapata 1922-ben.  Forrás: www.huszadikszazad.hu110 éve, 1914. június 28-án Szentesen vendégszerepelt a Szegedi Atlétikai Klub “Merkur” nevű footballcsapata. Ezúttal a házigazdák győztek 4:1 arányban; a szegedi csapat elvesztette veretlenségét. A következő napon a hódmezővásárhelyiek csapatát verték meg a szentesiek 7:1 arányban. A házigazdák ezen a mérkőzésen érték el a 100. gólt, amellyel szemben mindössze 17 gólt kaptak.

145 éve, 1879. június 28-július 2 között Törs Kálmán országgyűlési képviselő Szentesen tartózkodott, június 29-én beszámoló népgyűlést tartott.

***   ***   ***

 

2024. június 27.

53 éve, 1971. június 27-én 85 éves korában elhunyt Takács Antal (1886-1971) földmunkás, 1910-től a helyi földmunkásszövetség és SZDP vezetőségi tagja, a munkáskönyvtár kezelője, 1918/19-ben a Munkástanács tagja. A Tanácsköztársaság bukása után Romániába internálták. 1921-től ismét bekapcsolódott a mozgalmi életbe; a kortársak szerint a szentesi munkásmozgalom egyik legnépszerűbb  vezetője volt.

Berkecz István festő, grafikus. Forrás: Szentesi Mozaik80 éve, 1944. június 27-én született Berkecz István festő, grafikus.

A Szent Jobb at ereklyetartóban. Forrás: www.terra.es86 éve, 1938. június 27-én 12 óra 49 perckor Szegvár felől begördült a szentesi állomásra a nemzeti ereklyénket, a Szent Jobbot – államalapító Szent István királyunk kardforgató és törvénybíró jobbját – szállító díszes „aranyvonat”. Az ereklyét tartalmazó üvegszekrényt baldachin alá, vörös bársony párnára helyezték, a koronaőrök védelme alatt. Katonai tiszteletadás, rövid egyházi szertartás és szavalat után, a szentesi, orosházi és kunszentmártoni nép tízezres tömege négyes sorokban vonult el az ereklye előtt. Az „aranyvonat” 14 óra 14 perckor kigördült az állomásról Csongrád felé.

89 éve, 1935. június 27-én a Csongrád megyei Hírlap közleménye szerint a belügyminiszter utasította az alispánt, hogy a Szentesi Polgári és Kisgazda Párt további működését minden rendelkezésére álló eszközzel akadályozza meg, és szükség esetén a vezetőség ellen kihágási eljárás megindítása iránt intézkedjék.

Fedák Sári (1879-1955) színésznő. Forrás: www.sulinet.hu92 éve, 1932. június 27-én egyhetes nyári szabadságra Szentesre érkezett Fedák Sári színésznő.

93 éve, 1931. június 27-én elhunyt ifj. Kókay István (1864-1931) ügyvéd, tb. megyei főügyész.

A szentesei vasútállomásVasbeton víztorony a vasútállomás mellett. Fotó: Németh Zoltán95 éve, 1929. június 27-én átadták a Magyary János műépítész tervei alapján készült, szecessziós stílusú új vasúti pályaudvart, valamint a szomszédságában épült 27 méter magas vasbeton víztornyot. (Az időközben romossá vált vasútállomást az 1980-as évek közepén fölújították.)

100 éve, 1924. június 27-én született Derekegyházán dr. Brusznyai Árpád (1924–1958) középiskolai tanár, az 1956-os forradalom mártírja. A gimnáziumot Szentesen végezte 1934–1942 között. A Budapesti Tudományegyetemen Göncz Árpád köztársasági elnök Brusznyai Árpád emléktáblájának avatásakor. Fotó: HMG - 1991Brusznyai Árpád emléktáblája a Gimnázium falán Eötvös-kollégistaként szerzett görög–magyar–történelem szakos tanári diplomát. 1952-től a veszprémi Lovassy László Gimnázium tanára. 1956. október 26-tól a megyei forradalmi tanács tagja, majd elnöke. Előbb életfogytiglani börtönre, majd kötél általi halálra ítélték; 1958. január 9-én kivégezték. (1991-ben egy sétányt neveztek el róla Szentesen;  emlékét márványtábla őrzi a Horváth Mihály Gimnázium falán, amelyet Göncz Árpád köztársasági elnök leplezett le.)

112 éve, 1912. június 27-én Szentesen elhunyt Ambrus Mór (1845-1912) magyar nyelv, irodalom és latin nyelv szakos gimnáziumi tanár, újságíró. 1873-tól a losonci gimnázium tanára, címzetes igazgatója, a Losonzi Lapok alapító szerkesztője volt. Sírja a református középső temetőben van.

Ónodi Szabó Lajos (1850-1899) volt városi aljegyző gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes125 éve, 1899. június 27-én 49 éves korában meghalt Ónodi Szabó Lajos (1850-1899) volt városi aljegyző, majd főjegyző. (17 évig állt Szentes szolgálatában.)

128 éve, 1896. június 27-én országos ezredéves ünnepséget tartottak a pusztaszeri Árpád emlékműnél.

Cseuz Béla (1881-1957) Szentes főmérnöke egy korabeli karikatúrán. Forrás: Szentesi Levéltár143 éve, 1881. június 27-én Kunszentmártonban (Szolnok megye) született Cseuz Béla (1881-1957) Szentes 1908-1955 közötti mérnöke, főmérnöke, műszaki tanácsosa. A századforduló utáni nagyarányú utcarendezések, csatornázások, útburkolások az ő nevéhez fűződnek. Működése idején, 1932-ben készült el a város új építkezési szabályrendelete. (1971-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

180 éve, 1844. június 27-én a vármegye által kirendelt úriszék ítéletileg elrendelte, hogy az örökváltsági tartozás 2/3-ad részének lefizetéséig Szentes igazgatásába vissza kell állítani a koordinációban meghatározott közigazgatási rendszert. 

***   ***   ***

 

2024. június 26.

83 éve, 1941. június 26-án Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak.

A Mária kongregáció folyóirat címlapja - Wikipédia92 éve, 1932. június 26-án megünnepelték a szentesi római katolikus leányok Mária Kongregációja alapításának és fennállásának 10 éves jubileumát. A rendezvényen részt vett és előadást tartott Bangha Béla jezsuita atya, neves egyházi tudós és szónok, valamint Jámbor László páter, a Mária Kongregációk Országos Szövetségének elnöke.

125 éve, 1899. június 26-án a folyamatban lévő csődeljárás miatt Sima Ferenc nevét törölték a városi és a megyei képviselők sorából.

Lakos János Pál (1883-1919) rajztanár, festőművész.141 éve, 1883. június 26-án született Lakos János Pál (1883-1919) rajztanár, festőművész.

Törs Kálmán (1843-1892) ügyvéd, író, újságíró, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000143 éve, 1881. június 26-án ismét Törs Kálmánt választották Szentes országgyűlési képviselőjévé. (Első ízben 1878-ban választották meg.)

159 éve, 1865. június 26-án az uralkodó fölmentette hivatalából Zichy Hermann magyar kancellárt, s utódául Mailáth Györgyöt nevezte ki.

160 éve, 1864. június 26-án „kalapos" népszavazás volt Szentesen. A formális hirdetés útján összegyűlt csekély számú lakos – kalapja lengetésével – úgy határozott, hogy a jövőben nem akarja fenntartani a költséges rendezett tanácsú városi közigazgatást. (Hasonló eredmény született a megye többi városában is.)

***   ***   ***

 

2024. június 25. 

dr. Beliczay Tamás nőgyógyász főorvos. Forrás: Szentes ki kicsoda 198887 éve, 1937. június 25-én született Szegeden dr. Beliczay Tamás szülész-nőgyógyász tüdőgyógyász főorvos. 1961-ben szerzett orvosi diplomát Szegeden, majd a Szentesi Kórházban kezdett dolgozni. Szakvizsgáit követően 1974-től a Család-és Nővédelmi Tanácsadó vezető főorvosa, és a helyi Vöröskereszt Családvédelmi Bizottságának tagja. Számos szakmai szervezet tagjaként, rendszeresen publikált szakmai folyóiratokban, de a Szentesi Életben is. A TIT előadójaként több száz ismeretterjesztő előadást tartott városszerte. Nevéhez fűződik a gyermek- és ifjúsági nőgyógyászati szakrendelés beindítása Szentesen.

93 éve, 1931. június 25-én az Alföldi Újság közzétett egy számítást az ajánlási ívek meghamisítása tárgyában. Eszerint az Egységes Párt jelöltjének ajánlási ívein volt 7907 aláírás, a három ellenzéki jelölt ívein pedig összesen 4190. Ez 12 097 aláírás. A szentesi választójogosultak száma összesen 10 300 fő. Ha hozzávesszük, hogy ebből távol volt, meghalt, elköltözött stb. kb. 1200 fő, s megközelítőleg ugyanennyi tartózkodott az aláírástól, akkor legfeljebb 7800 név szerepelhetett volna az ajánlási íveken. Vagyis közel 4000 aláírás hamisított volt!

Dr. Gila Mátyás főorvos, a Vöröskereszt volt körzeti elnöke. Forrás: Szentes ki kicsoda 199694 éve, 1930. június 25-én született dr. Gila Mátyás  ny. körzeti főorvos, háziorvos, fogorvos, a Vöröskereszt volt körzeti elnöke.

124 éve, 1900. június 25-én elhunyt Szabó Zsigmond (1821-1900) honvéd hadnagy.

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000125 éve, 1899. június 25-én tüntető népgyűlést tartottak a Kossuth téren Sima Ferenc mellett. (18-20 ezer fős tömeg követelte Vadnay Andor főispán lemondását. Az esti fáklyás felvonuláson a nép Simát éltette, kifejezve bizalmát és ragaszkodását.)

149 éve, 1875. június 25-én 84 éves korában elhunyt Dobosy Lajos (1791-1875), Csongrád vármegye volt alispánja, megyei törvényszéki elnök, szentesi birtokos.

226 éve, 1798. június 25-én elhunyt Szentmiklósi Sebők Sámuel református lelkész, esperes, aki 1777-től haláláig, 22 éven át szolgált Szentesen.

***   ***   ***

 

2024. június 24. 

Dr. Dömsödi József ügyvéd64 éve 1960. június 24-én született dr. Dömsödi József ügyvéd, OB I-es vízilabdázó, volt önkormányzati képviselő és a szentesi Fidesz alapszervezet volt vezetője, a Szentesi Vízilabda Klub szakosztályvezetője.

93 éve, 1931. június 24-én az ellenzéki pártok felháborodással fogadták ajánlásaik többségének megsemmisítését, és elhatározták, hogy feljelentést tesznek az ajánlási ívek aláírásainak meghamisítása miatt. Az 1500 aláírással ellátott petíciós panaszukat azonban a közigazgatási bíróság alaki okokra hivatkozva elutasította.

Horthy Miklós Szentesen Cserő Károly és mások kíséretében (részlet). Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma96 éve, 1928. június 24-én vitéz Horthy Miklós kormányzó és felesége Szentesre érkezett, s részt vett a városban rendezett nagyszabású lóversenyen.

99 éve, 1925. június 24-én 300–400 főből álló munkáscsoport lepte el a városháza folyosóit. A polgármesternek és az alispánnak elpanaszolták, hogy hónapok óta munka és kereset nélkül vannak, és kérték megfelelő munkaalkalom biztosítását.

Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Sima László: Szentes város története (1914) című könyvének első oldala. Forrás: Szentesi Levéltár111 éve, 1913. június 24-én a városi képviselő-testület határozatot hozott Sima László: Szentes város története című munkájának kinyomtatásáról. Az 560 oldalas mű, amely kezdetektől 1836-ig tárgyalja városunk múltját, 1914-ben valóban megjelent.

118 éve, 1906. június 24-én a szentesi szervezett munkások népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Napirend: 1. Miként védjük meg szervezetünket?; A politikai helyzet; 3. A szervezkedés célja és haszna. (Szónok: Bokányi Dezső.) 

134 éve, 1890. június 24-én a király szentesítette a középiskolákról szóló 1890: XXX. törvénycikket, amely modernizálta a középiskolai oktatást.

Jócsák Kálmán (1876-1948) kormánybiztos-főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000148 éve, 1876. június 24-én a Szatmár megyei Pettyén született Jócsák Kálmán (1876-1948) malomipari munkás, 1906-tól a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének titkára, szociáldemokrata politikus, 1918/19-ben Csongrád megye kormánybiztos-főispánja.

149 éve, 1875. június 24-én – az éleződő pártküzdelmek részeként - hatósági hajsza indult Buday József szentesi függetlenségi pártelnök, lapszerkesztő ellen, amelynek következtében felfüggesztették városi pénztárnoki állásából.

152 éve, 1872. június 24-én országgyűlési képviselőválasztásokat tartottak Szentesen. (A választásra jogosult 1898 polgár közül 1726 adta le szavazatát. Ezek megoszlása a jelöltek között: László Imre 1110, Jókai Mór 396, Kerkápoly Károly 218. Vagyis László Imre, a 48-as Párt jelöltje, fölényes győzelmet aratott.)

165 éve, 1859. június 24-én az osztrák csapatok Solferinónál súlyos vereséget szenvednek III. Napóleon francia császártól.

187 éve, 1837. június 24-én az Örökváltsági pótszerződés értelmében a Károlyi uradalom megbízottai hivatalosan átadták Szentesnek a törvényhatóságot és – a szerződésekben foglalt megszorításokkal – birtokba helyezték a várost.

***   ***   ***

 

2024. június 23.

78 éve, 1946. június 23-án a Baloldali Blokk nyílt levelet intézett a Független Kisgazdapárt tagjaihoz, amelyben javasolta, hogy a párt demokratikus paraszti többsége fogjon össze a párt jobboldala ellen.

Csajághy Gyula (1875-1945.) nótaíró sírja a Szeder-temetőben. Forrás: e-Könyvtár SzentesCsajághy Gyula (1875-1945) nótaszerző, költő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve79 éve, 1945. június 23-án 70 éves korában Szentesen elhunyt Csajághy Gyula (1875-1945) nótaszerző, költő, számos országos pályadíj nyertese. Legismertebb nótái: Érik a, érik a búzakalász, Árva vagyok, nincsen apám, Csongorádi bíró lánya. Szerzeményeit hangversenyeken és a rádióban gyakran előadták. 1939-ben végleg letelepedett Szentesen; haláláig városi tisztviselő. Sírja a Szeder-temetőben található.

A 100 éves bökényi duzzasztó volt az első vasbeton vízépítmény. Fotó: Vidovics Ferenc118 éve, 1906. június 23-27. között a bökényi duzzasztótelep építésénél dolgozó szentesi és más vidékről való ácsok, kőművesek, kovácsok és földmunkások beszüntették a munkát. (Béremelési követelésük eredménnyel járt.)

123 éve, 1901. június 23-án Szentesre érkezett több országos hírű függetlenségi politikus (Bartha Miklós, Lovászy Márton, Városy  Gyula, Visontai Soma stb.), és több ezer fős hallgatóság előtt agitáltak dr. Molnár Jenő országgyűlési képviselővé választása érdekében.

Horváth Ferenc képviselő aláírása 1849. április 26-án Debrecenben kelt levelén. Forrás: Szentesi Levéltár176 éve, 1848. június 23-án országgyűlési képviselő-választást tartottak Szentesen. A két jelölt (Boros Sámuel főbíró és Horváth Ferenc jegyző) közül Horváth Ferenc került ki győztesen, így ő lett a város követe az első népképviseleti országgyűlésen.

208 éve, 1816. június 23-án Hajdúbagoson született Basa János (1816–1868) ügyvéd, városi főkapitány (Basa József főjegyző, polgármester, majd főszolgabíró testvére).

 

***   ***   ***

2024. június 22. 

Csete György Kossuth-díjas építész Lakos József emléktáblájánál. Fotó: Vidovics Ferenc, 200335 éve, 1989. június 22-én a tanácsülésen Dorogi Zsigmond, a város díszpolgára indítványozta, hogy a rendőrség épületén helyezzenek el egy Lakos József rendőrkapitány mártír voltát megörökítő emléktáblát. A testület úgy foglalt állást, hogy a Lakos-gyilkosság feltárásával megbízott szakértői bizottság vizsgálatának eredményétől függően, emléktábla örökítse meg a meggyilkolt kapitány emlékét.

Szentes város 1907-ben hitelesített címere.35 éve, 1989. június 22-én a városi tanács megvitatta a 425-ös Emlékbizottság címerrel kapcsolatos javaslatait. A testület 30 pártoló és 1 ellenszavazattal kimondta a történelmi pálmafás címer változatlan formában történő visszaállítását.

66 éve, 1958. június 22-én felszentelték a felsőpárti katolikus templom orgonáját, amelyet Kuczora Béla váci mester épített. (Az ünnepi szertartást Kovács Vince megyés főpásztor végezte.)

88 éve, 1936. június 22–25 között a minimális órabérek felemelése érdekében sztrájkba léptek a szentesi építőmunkások (kőművesek és ácsok, kb. 150 fő). A munkanélküliek szolidaritást vállaltak velük, és nem mentek el sztrájktörőknek. A munkabeszüntetés eredménnyel járt; az addigi 26–30 filléres órabéreket 32–36 fillérre sikerült felemeltetni a munkaadókkal.

104 éve, 1920. június 22-én született Laki Imre (1920-1974) földmunkás.

Joó Károly (1842-1917) református orgonista-kántor sírja a Szeder temetőben. Forrás: e-Könyvtár SzentesJoó Károly (1842-1917) református orgonista-kántor, a Szentesi Dalárda alapítója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000107 éve, 1917. június 22-én elhunyt Joó Károly (1842-1917) református orgonista- kántor, dalszerző, a Szentesi Dalárda megalakítója és karnagya. Sírja a szentesi Szeder temetőben van. Kiss Bálint utcai lakóházán 2004 óta domborműves tábla őrzi az emlékét - Vígh László alkotása.

119 éve, 1905. június 22-én a Fejérváry-kormány lemondott, de az uralkodó nem fogadta el.

140 éve, 1884. június 22-én a megtartott országgyűlési választáson ismét Törs Kálmánt választották Szentes város országgyűlési képviselőjévé. (Törs Kálmán 871, Ordódy Pál 360 szavazatot kapott.)

Pap Lajos (1860–1945) igazgató-tanító, református egyházi jegyző. Forrás: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002Papp Lajos igazgató-tanító, egyházi jegyző "A szentesi református Egyház története" c. kézírásos könyvének belső címlapja. Forrás: e-Könyvtár Szentes164 éve, 1860. június 22-én született Szentesen Pap Lajos (1860–1945) tanító, református leányiskolai igazgató, egyházi jegyző, egyháztörténész. 1879–1924 között működött igazgató-tanítóként. 1919/20-ban elkészült fő műve: A szentesi református egyház története c. munkája (kézirat). Egyháztörténeti cikkeit a helyi újságok is közölték.

***   ***   ***

 

2024. június 21.  

119 éve, 1905. június 21-én a képviselőház alkotmányellenesnek nyilvánította a kormányt, mivel nem a parlamenti többségből alakult. Az ellenzéki koalíció meghirdette a nemzeti ellenállást, felszólítva a törvényhatóságokat az adófizetés és az újoncállítás megtagadására.

Törs Kálmán (1843-1892) ügyvéd, író, újságíró, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000140 éve, 1884. június 21-én Szentesre érkezett Mocsáry Lajos, a Függetlenségi Párt országos elnöke, továbbá Hermann Ottó szegedi és Justh Gyula makói országgyűlési képviselő azzal a céllal, hogy mozgósítsák a függetlenségi választókat Törs Kálmán támogatására. Több ezer fős hallgatóság részvételével sikeres nagygyűlést tartottak a város főterén.

142 éve, 1882. június 21-én a Duna Gőzhajózási Társulat Szentes érintésével járatot indított a Tiszán Szeged-Szolnok között. Egyidejűleg megszűnt a szentesi Nagy Testvérek Szolnok-Szentes közötti gőzhajójárata. A menetrendet a vasúti csatlakozásokhoz igazították.

Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000175 éve, 1849. június 21-én született Szentesen Fekete Márton (1849–1924) vármegyei tisztviselő, ármentesítési főigazgató, országgyűlési képviselő. Csongrád vármegye főjegyzőjeként az 1876. és 1879. évi nagy árvizek idején kitűnt szervezőkészségével, melynek következtében Ordódy Pál közmunka- és közlekedésügyi miniszter az 1881. évi árvízveszély idején őt nevezte ki a Tisza Csongrád–Szolnok közötti szakaszának kormánybiztosává. Az Ármentesítő Társulat székháza Vecsevi István lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes Eredményes munkájának elismeréseként 1885-ben a szentesi székhellyel alakult Körös–Tisza–Maros Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatójává, majd 1895-ben a Tiszavölgyi Társulat titkárává választották. A vízügyi adminisztráció terén szerzett érdemeit az uralkodó királyi tanácsosi, majd udvari tanácsosi címmel ismerte el. 1910–1918 között Szentes város országgyűlési képviselője.

184 éve, 1840. június 21-én a város díszbandériummal és lelkes ünnepléssel fogadta a szegvári megyegyűlésre utazó gróf Károlyi Györgyöt, aki ebben az időben (1839–1842) Csongrád vármegye főispáni helytartói tisztséget viselte.

209 éve, 1815. június 21-én hatalmas jégeső szakadt a városra, amely 212 gazda minden termését elpusztította. A korabeli feljegyzések szerint amerre a zivatar átvonult, tönkreverte a vetést, szőlőket, s a tyúktojás és ökölnyi nagyságú jégdarabok agyonsújtották a kint ért aprójószágokat, bárányokat, malacokat. Még a következő napon is lapáttal lehetett hányni a jeget. A károsult gazdák adóelengedésben, valamint vetőmag- és élelemsegélyben részesültek.

***   ***   ***

 

2024. június 20.

39 éve, 1985. június 20-án Szentes az 1984. évben elért kiemelkedő társadalmi munkájával elnyerte a Hazafias Népfront Országos Tanácsa által adományozott nemzeti zászlót, amelynek ünnepélyes átadására a városi tanács alakuló ülésén került sor. A nemzeti zászlót Ribánszki Róbert, a HNF Országos Tanácsának titkára adta át Dóczi Gábor tanácselnöknek.

Dóczi Gábor (1938-1990) tanár, tanácselnök, MSZMP VB első titkár. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 198839 éve, 1985. június 20-án a városi tanács alakuló ülésén Dóczi Gábort választották tanácselnökké. Az elnökhelyettes Szirbik Imre, a vb-titkár pedig dr. Gilicze Lajos lett.

Csorba György, Szentes 1971-1983 közötti tanácselnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)44 éve, 1980. június 20-án a Szentes Városi Tanács alakuló ülésén tanácselnökké ismét Csorba Györgyöt, elnökhelyettessé dr. Kocsis Ferencet, vb-titkárrá pedig dr. Gilicze Lajost választották meg.

93 éve, 1931. június 20-án a kitűzött határidőre valamennyi pártnak sikerült összegyűjtenie az országgyűlési választáson való indulás kritériumát jelentő 1000 ajánlást. Az ajánlások felülvizsgálata után azonban kiderült, hogy mégsem lesz választási küzdelem Szentesen, ugyanis olyan nagymennyiségű ajánlást semmisítettek meg a választási biztosok, amelyek lehetetlenné tették az ellenzéki jelöltek indulását. (A Kossuth Lajos Párt 1557 ajánlásából 1143-at érvénytelenítettek, a Kisgazda Párt 1542 ajánlásából 1113-at, az SZDP 1011 ajánlásából 681-et, az Egységes Párt /Polgári Párt/ 7907 ajánlásából pedig 2779-et érvénytelenítettek. Vagyis egyedül a kormánypártnak maradt kellő számú ajánlása a jelöltállításhoz.)

A Szentháromság-szobor, hátterében a Szent Anna rk. templom. A Képzőművészeti Alap 1982-ben kiadott lapa. Forrás: e-Könyvtár Szentes138 éve, 1886. június 20-án felszentelték Szentesen a Szentháromság szobrát, Jablonszky Vince budapesti szobrász alkotását.

138 éve, 1886. június 20-án 48 éves korában Kunszentmiklóson meghalt Cherrier János (1838–1886) nyomdász, lapkiadó, az első szentesi újságok (Szentesi Lapok, Alföldi Figyelő, Szentesi Lap) elindítója.

A Szentesi Színkör épülete 1890 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma150 éve, 1874. június 20-án felavatták Szentesen a Zöldkoszorú nagyvendéglő udvarán épült első állandó színkört. Építtetője Rambovszky József vendéglős. (Az ünnepélyes megnyitáson előadták a Szigetvári vértanúk című drámát.)

253 éve, 1771. június 20-án kihirdették a megyegyűlésen az 1767. évi úrbéres rendelet értelmében végrehajtott földosztályozás eredményét, meghatározva a jobbágytelkek kiterjedését. Szentest az első osztályba sorolták, amelyben egy jobbágytelek állt 1 hold beltelekből, 22 hold rétből és 34 hold szántóföldből. (Szentesen ekkor 521 jobbágy, 841 házas zsellér és 287 háznélküli zsellér élt, családtagokkal együtt kb. 8-9000 fő. A telkek tényleges kimérésére csak 1775-ben került sor.)

***   ***   ***

 

2024. június 19.

72 éve, 1952. június 19-én a városi tanács vb elnökévé Papp Istvánt választották meg.

Kruzslicz Pál népművelő, újságíró, lapszerkesztő, riporter, rádiószerkesztő. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198876 éve, 1948. június 19-én született Kruzslicz Pál (1948-2017) népművelő, újságíró, lapszerkesztő, riporter, rádiószerkesztő, a Rádió Szentes volt stúdióvezetője, a Csongrád Megyei Közművelődési Egyesület volt elnöke.

105 éve, 1919. június 19-én a Szentesről Budapestre elhurcolt túszok, akiket eleinte a Markó utcai fogházban, később Rákospalotán őriztek, visszatértek lakhelyükre.

Harctéri sebesültek - illusztráció: Szentesi Élet105 éve, 1919. június 19-én a Tanácsok Országos Gyűlése elfogadta a Clemenceau-jegyzék föltételeit; a Vörös Hadsereg megkezdte visszavonulását a felvidéki arcvonalon.

109 éve, 1915. június 19-én dr. Csák Béla ezredorvost Szentes város tiszti főorvosává választották.

Népgyűlés a Tyúkpiac téren (1931) Forrás: Szentesi Élet114 éve, 1910. június 19-én a szentesi szociáldemokraták népgyűlést tartottak a Tyúkpiac téren. (Ma Szabadság tér.) (Napirend: a pártszervezet megalakítása.)

Dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, Csongrád megye főjegyzője, alispánja, majd főispánja. Forrás: 130 éve, 1894. június 19-én Csató Zsigmond alispán elnökletével megyei albizottság alakult a szociális munkásmozgalom eredetének, okainak, céljának és jogosultságának tanulmányozására.

150 éve, 1874. június 19-én az alsópárti példát követve, a belvárosban, a Kurczaparti utcában (ma Tóth József u.) özvegy Viczmándyné megnyitotta kisdedóvodáját, ahol “a kisdedek játszás közben magyar és német nyelven kis verseket, énekeket és imádságokat tanulnak.”

Ifj. Bartha János (1829-1890) gazdálkodó, képviselő, a mezőgazdasági szakiskola alapítója Ábrányi Lajos portréján. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet195 éve, 1829. június 19-én született Hódmezővásárhelyen ifj. Bartha János (1829-1890) gazdálkodó, aki 1855-ben házasság révén került Szentesre. 1867-től városi és megyei képviselő, a Polgári Olvasókör alelnöke, 1874–1879 között a református egyház főgondnoka. Végrendeletileg alapítványt tett egy mezőgazdasági iskola felállítására. (Az iskola 1940-ben megvalósult, s utóbb felvette a nemes adományozó nevét.)

198 éve, 1826. június 19-én született Magyar József (1826-1913) volt városi írnok, levéltárnok, jogi és pénzügyi tanácsnok, helyettes polgármester. (52 évig állt Szentes város szolgálatában.)

294 éve, 1730. június 19-én beiktatták hivatalába Csongrád vármegye új főispánját, báró Révay Mihályt.

***   ***   ***

 

2024. június 18. 

Fedák Sári (1879-1955) színésznő. Forrás: www.sulinet.hu92 éve, 1932. június 18-án Szentesen vendégszerepelt Fedák Sári, az ország legünnepeltebb színésznője. (A Szentesi Hírlap terjedelmes interjút készített a neves színésznővel.)

119 éve, 1905. június 18-án a király kinevezte Fejérváry Géza bárót miniszterelnökké. Megalakult az ún. darabont kormány.

A Csongrádmegyei Ellenzék c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000125 éve, 1899. június 18-án a Szentesi Lap utódlapjaként megindult a Csongrádmegyei Ellenzék. (Kiadója Sima Ferencné, felelős szerkesztője Hollósy István, főszerkesztője Sima Ferenc.)

126 éve, 1898. június 18-án egy század katonaság érkezett Szentesre, hogy megakadályozza a munkások várható újabb tüntetését.

Dr. Csikányi Károly és felesége. Forrás: Szentesi Élet151 éve, 1873. június 18-án 48 éves korában elhunyt dr. Csikányi Károly (1824-1873), Szentes város 22 éven át volt főorvosa. 

Dr. Várady Lipót Árpád (1865-1923) portréja Éder Gyula festményéről (1935). Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)159 éve, 1865. június 18-án született Temesváron dr. Várady Lipót Árpád (1865-1923) teológiai doktor, egyházi író, miniszteri osztálytanácsos, győri püspök, kalocsai érsek, a szentesi gimnázium volt növendéke. (1932 óta utca viseli nevét Szentesen. Éder Gyula 1935-ben megfestette portréját, mely a Szent Anna Plébánia épületében látható.)

209 éve, 1815. június 18-án letették az evangélikus imaház és iskola alapjait. (Az épület 1817-ben került tető alá.)

***   ***   ***

 

2024. június 17.

Lengyel Károly (1917–1983) vállalatvezető. Forrás: Nagy szentesi sportkönyv (2006)41 éve, 1983. június 17-én 66 éves korában elhunyt Lengyel Károly (1917–1983) vállalatvezető. 1952 áprilisában az ő irányításával alakult meg az Ivóvíz-, Fürdő- és Csatornamű Vállalat. Néhány hónap múlva ebből nőtt ki szentesi központtal a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat, amelynek évtizedeken át az igazgatója volt. Sokat tett az úszó és vízilabda sportág felvirágzásáért.

A szentesi főgimnázium épülete 1890 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye.102 éve, 1922. június 17-én a szentesi gimnáziumban 1892-ben elsőként érettségizett volt növendékek 30 éves találkozójuk emlékére "Jutalomdíj-Emlékalapítványt" tettek a végzős gimnazisták javára.

107 éve, 1917. június 17-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör üdvözlő iratot intézett gróf Károlyi Mihály pártelnökhöz a Tisza-kormány bukása alkalmából, amelyben szorgalmazták a Károlyi-párt intenzív szervezésének megkezdését.  

Rigó Alajos (1916-1976) tanító108 éve, 1916. június 17-én született Rigó Alajos (1916-1976) tanító, zene- és gyógypedagógus, iskolaigazgató. Jogutód tagintézményként ma nevét viseli a Rigó Alajos Gyermekotthon.

137 éve, 1887. június 17-én ellenjelölt nélkül ismét Törs Kálmánt választották Törs Kálmán (1843-1892) ügyvéd, író, újságíró, országgyűlési képviselő (Roskovics Ignác rajza). Forrás: Szentesi ÉletDr. Uhlár István (1844-1919) apát-plébános. Forrás: Szentesi Élet Szentes országgyűlési képviselőjévé.

146 éve, 1878. június 17-én dr. Uhlár Istvánt a szentesi katolikus egyházközség plébánosává választották. (41 éven át Szentesen szolgált.)

149 éve, 1875. június 17-én született Árvai Bálint (1875-1919) cipész,Árvai Bálint cipész, 1919-ben kivégzett szentesi munkásvezér. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezetének alapító tagja, az 1899-ben indított Szabad Szó c. szentesi munkáslap egyik szerkesztője, 1902-ben a Szentesi Általános Népkör alapító tagja, 1905-től elnöke, 1918-ban a helyi Nemzeti Tanács Intéző Bizottságának alelnöke, a Munkástanács vezetőségi tagja, a Népakarat c. megyei lap munkatársa. A várost megszálló románok 1919. július 26-án brutálisan kivégezték. Sírja a Kálvária temetőben van. (1945-1990 között utca őrizte nevét Szentesen.)

***   ***   ***

 

2024. június 16.

76 éve, 1948. június 16-án az országgyűlés elfogadta az 1948: XXXIII. törvénycikket az egyházi iskolák államosításáról.

A felrobbantott tiszai vashíd (1944) - Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve79 éve, 1945. június 16-án a MÁV Igazgatósága és az „Olasz és Széchy” Hídépítési Vállalat megkezdte a németek által felrobbantott Szentes–Csongrád közötti vasúti híd újjáépítését.

A Gettó rendje - részlet a Holokauszt-emlékkiállításból. Forrás: Szentesi Élet80 éve, 1944. június 16-án a gettóba zárt szentesi zsidókat elszállították a szegedi gyűjtőállomásra, a téglagyárba, a többieket munkaszolgálatra vitték. Többségük haláltáborokban vesztette életét.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200093 éve, 1931. június 16-án megkezdődött a szentesi huszárlaktanya – a későbbi Damjanich Laktanya – építése. (Dr. Lázár Andor országgyűlési képviselőjelölt a kampány során a munkanélküliség enyhítésére állami építkezéseket ígért Szentesen, ennek volt látványos megnyilvánulása a laktanya építésének megkezdése.)

Kristó Nagy István (1921-2010) - Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 1988103 éve, 1921. június 16-án született Kristó Nagy István (1921-2010) irodalomtörténész, szerkesztő.

109 éve, 1915. június 16-án miniszterelnöki rendeletre állami igénybevétel céljából zárolták az 1915. évi gabonatermést, és Haditermény Rt. felállítását írták elő.

117 éve, 1907. június 16-án a szentesi szocialisták népgyűlést tartottak a Kossuth téren, amelyen határozatilag kimondták, hogy az általános választójog kiterjesztése érdekében felirattal fordulnak a képviselőházhoz.

Cherrier János nyomdász 1872. augusztusában indította el a Szentesi Lap című újságot. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000125 éve, 1899. június 16-án a Sima Ferenc ellen indított csőd következtében a nagymúltú, 1872-es alapítású Szentesi Lap megszűnt. 

A HMG Szilágyi Dezső lapján (1925)134 éve,  1890. június 16-án Szentes város képviselő-testülete határozatot hozott a városi gimnázium 8 osztályúvá történő átalakításáról. (Szeptembertől főgimnáziumként működött.)

140 éve, 1884. június 16-án a helybeli Szabadelvű Párt választási népgyűlést tartott a város főterén Ordódy Pál megválasztása érdekében.

Csajághy Gyula (1875-1945.) nótaíró fiatalkori képe a névadó "darázzsal". Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000149 éve, 1875. június 16-án született Csajághy Gyula (1875-1945) nótaszerző, költő, számos országos pályadíj nyertese. Legismertebb nótái: Érik a, érik a búzakalász, Árva vagyok, nincsen apám, Csongorádi bíró lánya. Szerzeményeit hangversenyeken és a rádióban gyakran előadták. 1939-ben végleg letelepedett Szentesen; haláláig városi tisztviselő volt.

163 éve, 1861. június 16-án a városi közgyűlés hetenként 200 osztrák forint átutalását határozta el a katonai megszállás alatt tartott csongrádiak segélyezésére.

***   ***   ***

 

2024. június 15. 

Labádi Lajos (1953-2019) főlevéltáros, a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára nyugalmazott igazgatója. Fotó: Szentesi Élet5 éve, 2019. június 15-én elhunyt Labádi Lajos (1953-2019) főlevéltáros, a Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára nyugalmazott igazgatója, a szentesi helytörténetírás kiemelkedően termékeny személyisége. Kutató és publikációs munkájának eredményét őrzi több ezer újságcikk és számos könyv, kiadvány. Élményszámba menő előadásai sokak számára tették vonzóvá a helytörténettel való foglalkozást. A jelen Évfordulónaptár is az ő támogatásával, kutatásainak eredményeit felhasználva kezdett működni 2002-ben.

Mag Pál, Szentes 1971-1990 közötti országgyűlési képviselője. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)49 éve, 1975. június 15-én ismét Mag Pált választották Szentes és környéke országgyűlési képviselőjévé. (1971-1990 között ő képviselte a várost a Parlamentben.)

83 éve, 1941. június 15-én megtartotta alakuló közgyűlését a Nemzeti Munkaközpont szentesi csoportja. Az alapító tagok száma 29 fő.

A hetvenötéves Szentesi takarékpénztár - forrás: e-Könyvtár Szentes90 éve, 1934. június 15-i részlet a Szentesi Takarékpénztár helyzetjelentéséből, amelyet a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankhoz intézett: “A munkásság helyzete igen nehéznek látszik, és folyton rosszabbodik. A kereseti viszonyok igen rosszak, és a magasabb búzaár következményeképpen a liszt és kenyérárak felmentek. Az itteni munkásság táplálékának túlnyomó részét teszi ki a kenyér vagy tészta, és a szalonna. A mezőgazdasági munkások keresete is igen számottevően fog csökkenni azáltal, hogy a termés gyenge…”

102 éve, 1922. június 15-én Móra Ferenc író felolvasó estet tartott Szentesen.

Dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000107 éve, 1917. június 15-én dr. Cicatricis Lajos főispán benyújtotta lemondását.

A Járásbíróság épülete. Szilágyi Dezső színezett lapja 1913-ból. Forrás: Szentes régi képes levelezőlapokon (1998)112 éve, 1912. június 15-én a szentesi járásbíróság megkezdte működését az az Erzsébet téri új épületében. (Tervezője Dobovszky József István.)

175 éve, 1849. június 15-én az orosz hadsereg (mintegy 200 ezer fő) megkezdte benyomulását Magyarországra.

176 éve, 1848. június 15-én a szentesi birtokos lakosok közgyűlése határozatot hozott az 1836/37. évi örökváltsági szerződés félre tételéről, vagyis a váltsági tartozások törlesztésének felfüggesztéséről. Az ebből keletkezett úrbéres per utóbb a Károlyi grófok javára dőlt el.

***   ***   ***

 

2024. június 14.

35 éve, 1989. június 14-én az MSZMP városi bizottságának kezdeményezésére közös tanácskozást tartottak a városban működő pártok és egyéb társadalmi szervezetek képviselői. Az első „szentesi kerekasztal” tárgyalásnál valamennyi meghívott szervezet képviseltette magát: MSZMP, Reformkör, SZEVISZ, Hazafias Népfront, szakszervezetek, MDF, Független Kisgazdapárt, A korabeli Szentes Élet fejléce. Forrás: e-Könyvtár SzentesErdélyi Szövetség, Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, Munkásőrök Baráti Köre, VEGA Békeklub.  Közös álláspontot alakítottak ki többek között a lakosság tájékoztatásának fejlesztéséről. Ezzel összefüggésben kimondták, hogy a Szentesi Élet mielőbb váljon hetilappá, s adjon több hírt a helyi politikai eseményekről. Szó esett az ünnepek mikénti megtartásáról, s egyéb aktuális kérdésekről.

A felsőpárti Jézus Szíve római katolikus templom. Fotó: Tímár Ferenc82 éve, 1942. június 14-én letették a felsőpárti Jézus Szíve templom alapkövét. Az ünnepi alkalomból Medgyesi Dezső kapucinus tartományfőnök mondott beszédet. A neoromán stílusú épület terveit Fábián Gáspár készítette; az építkezési munkálatokat Juhász Irén atya irányította.

83 éve, 1941. június 14-én dr. Lakos István városi főjegyző elhalálozása folytán sor került a főjegyzői (egyben polgármester-helyettesi) állás betöltésére. Több forduló után a választásból dr. Nagy József került ki győztesen.

89 éve, 1935. június 14-én született Négyesiné dr. Pásztor Zsuzsa zongoraművész, tanár.

Gömbös Gyula (1886-1936) jobboldali fajvédő politikus, hadügyminiszter, miniszterelnök, Szentes díszpolgára.. Forrás: www.wikipedia.hu93 éve, 1931. június 14-én Gömbös Gyula hadügyminiszter választási beszédet tartott a Kossuth téren a kormánypárti országgyűlési képviselőjelölt, dr. Lázár Andor hadügyi államtitkár megválasztása érdekében.

A szónok mellett jobbra gróf Klebelsberg Kuno vallás- és köz-oktatásügyi miniszter a Városháza dísztermében. (1930.06.14.) Reprodukció: Rózsa Gábor, KJM94 éve, 1930. június 14-15-én Szentesen tartotta soros közgyűlését az Alföldkutató Bizottság. A rendezvényt gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatás- ügyi miniszter nyitotta meg. Jelen volt Móra Ferenc szegedi múzeum-igazgató is, aki előadást tartott az Attila kérdésről.

149 éve, 1875. június 14-én Jókai Mór megtartotta programbeszédét Szentes főterén. Az ünnepelt író a délután folyamán meglátogatta a kaszinót, az olvasókört és a Széchenyi-ligetet, este pedig színielőadáson vett részt. (Másnap Hódmezővásárhelyre utazott, ahol szintén jelöltként léptette fel a Szabadelvű Párt.)

Gerőcz Lajos (1850-1912) református lelkész - Forrás: Szentesi Élet174 éve, 1850. június 14-én a Zemplén megyei Bodrogszöllöskén született Gerőcz Lajos (1850-1912) református lelkész, városi és megyei képviselő, iskolaszéki elnök, aki 33 éven át szolgált Szentesen.

215 éve, 1809. június 14-én az osztrák és az egyesült magyar nemesi csapatok a győri csatában vereséget szenvedtek a francia hadaktól. A Csekonics József tábornok által vezetett tiszántúli és erdélyi nemesi seregek a győri ütközet után értek csak a helyszínre, így a felsőbb hadvezetőség egyszerűen hazaküldte őket.

***   ***   ***

 

2024. június 13. 

Csergő Károly sírja a Kálvária temetőben. Forrás: e-Könyvtár SzentesDr. Csergő Károly (1879-1969) vármegyei II. főjegyző, alispán. Forrás: Szentesi Mozaik55 éve, 1969. június 13-án elhunyt dr. Csergő Károly (1879–1969) Dr. Csergő Károly emléktáblája szegvári szülőházán. Fotó: Purgel Zoltán (2004) vármegyei tisztviselő, közigazgatási reformer, szociográfus. A gimnáziumot Szentesen, jogi tanulmányait Budapesten és Kolozsváron végezte. 1903-ban jogtudorrá avatták. 1901-ben lépett Csongrád vármegye szolgálatába. 1912-ben főjegyzővé választották. Az első világháború idején ő szervezte meg és vezette a vármegyei közélelmezési ügyosztályt. Érdemeiért 1916-ban a Ferenc József Rend Lovagkeresztjével tüntették ki. 1918-ban jelent meg a Közigazgatási fórumok c. munkája, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia dicséretben részesített. 1925-ben Csongrád megye alispánjává választották, mely tisztségét nyugdíjazásáig, 1937-ig viselte. Alispáni működését a korszak súlyos gazdasági, szociális és közegészségügyi problémái iránti érzékenység jellemezte. Szociográfiai munkái: Az Alföld problémái (1931), A sokgyermekes családok védelme (1939). 1937-ben az Országos Mezőgazdasági Szociálpolitikai Tanács alelnökévé választották. 1946-ban a Gazdasági Főtanács felhívására tanulmányt készített a közigazgatás átalakításáról, munkáját aranyéremmel jutalmazták.

Dr. Filep Antal néprajzkutató, egyetemi tanár. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198888 éve, 1936. június 13-án született Szentesen dr. Filep Antal néprajzkutató, a MTA Néprajzi Intézetének tudományos munkatársa, egyetemi tanár.

Dr. Négyesy László (1861-1933) portréja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000104 éve, 1920. június 13-15 között nemzetgyűlési választásokat tartottak Szentesen. Három jelölt indult: dr. Miklós Ferenc a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP), dr. Négyesy László egyetemi magántanár az Országos Kisgazda és Földműves Párt színeiben, valamint dr. Tauffer Gábor keresztény nemzeti földműves programmal. A választást rendkívül nagy érdeklődés kísérte; ezt jelzi, hogy a 11 027 választásra jogosult polgár közül 10 490, vagyis a választók 95 %-a járult az urnákhoz. (Az érvényes szavazatok száma 10 182.) A szentesi születésű Négyesy László fölényes (74%-os) győzelmet aratott, amennyiben 7777 szavazatával szemben (74 %) Miklós Ferenc 1937 (18,5 %), Tauffer Gábor pedig csupán 776 (7,5 %) szavazatot kapott. (Ez utóbbi jelölt menet közben visszalépett.)

105 éve, 1919. június 13-án újabb Clemenceau-jegyzék íródott a Forradalmi Kormányzótanácshoz. Lényege: kijelöli Magyarország új határait, amelyek északon és keleten megegyeznek a későbbi trianoni békében meghúzott határral; felszólítja a Forradalmi Kormányzótanácsot, hogy csapatait legkésőbb június 19-ig vonja vissza a jegyzékben kijelölt határvonal mögé; ígéretet tesz, hogy ennek megtörténte után a román csapatokat kivonják a Tiszántúlról.

Sarkadi Nagy Antal (1850-1895) szentesi földbirtokos, Csongrád vármegye főpénztárnoka. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - 1996) 129 éve, 1895. június 13-án 45 éves korában elhunyt Sarkadi Nagy Antal (1850-1895) szentesi földbirtokos, Csongrád vármegye volt főpénztárnoka, nemes  adományozó, a szentesi árvaházi alap létrehozója. (A város 1896-ban megfestette portréját, 1906-ban pedig utcát nevezett el róla; ma József Attila utca.) 

140 éve, 1884. június 13-án Szentesre látogatott Neszveda István római katolikus püspök, akit fényes külsőségek között fogadtak, felekezetre való tekintet nélkül. A kortárs tudósító szerint: “Mikor ő nagyméltósága a vekeri csárdához ért, 3 ágyúlövés jelezte, hogy az elfogadtatás megtörtént. A város határához érve, megkondultak a harangok, s egész a templomig sűrű mozsárlövések és éljenek közt haladt a menet, melynél szebbet, fényesebbet még nem láttunk. Közvetlenül a püspöki fogat előtt haladt Bálint János vezetése alatt a 24 tagból álló fényes bandérium, ünnepi ruhába öltözve, és jelvényekkel díszítve. Az egész város visszhangzott a lelkes éljenzéstől, mely a püspököt egész útjában kísérte.”

Jókai Mór (1825-1904) regényíró, a magyar romantikus próza legkiemelkedőbb képviselője, az MTA tagja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000149 éve, 1875. június 13-án Szentesre érkezett Jókai Mór, a helyi Szabadelvű Párt országgyűlési képviselőjelöltje. A Tiszánál hatalmas tömeg és díszbandérium fogadta. A szentesiek pártállásra való tekintet nélkül ünnepelték a neves írót.

151 éve, 1873. június 13-án elhelyezték a Kiséri Református Elemi Népiskola alapkövét a mai Árpád utcában. Kiss Bálint (1772-1853) református esperes, író, történeti kutató, gazdasági reformer, az MTA levelező tagja. ifj. Kiss Bálint festménye. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Az új iskola építésénél közreműködött ifj. Zsoldos Ferenc ácsmester-fakereskedő, Kullik László kőműves és Kajtár Lajos üveges.

199 éve, 1825. június 13-án beiktatták Csongrád vármegye főispáni hivatalába gróf Keglevich Gábort.

225 éve, 1799. június 13-án Kiss Bálint református lelkész megtartotta bemutatkozó igehirdetését Szentesen. (Ettől kezdve, 1853-ban bekövetkezett haláláig Szentesen szolgált.)

***   ***   ***

 

2024. június 12.

Szakasits Árpád (1888-1965) - Forrás: Wikipédia76 éve, 1948. június 12-én az MKP IV. és az SZDP XXXVII. kongresszusa kimondta a két párt egyesülését Magyar Dolgozók Pártja (MDP) néven. Az új párt elnökévé Szakasits Árpádot, főtitkárává Rákosi Mátyást választották. A párt hivatalos lapja a Szabad Nép.

100 éve, 1924. június 12-én érdekvédelmi célkitűzéssel megalakult a Magyarországi Cipész és Csizmadia Munkások és Munkásnők Szakegyesületének szentesi csoportja. Elnök Bíró Mihály, jegyző Molnár Imre, pénztáros Berényi Lajos. (Az alakulást követő két hónap alatt a tagok létszáma 37-ről 69-re emelkedett.)

105 éve, 1919. június 12-én elhunyt Kardos Lajos (1891-1919) irodalomtörténész.

118 éve, 1906. június 12-én született Szentesen Molnár Imre (1906-1958) cipészmunkás, a helyi munkásmozgalom jeles személyisége. 1926-32 között a munkás szavalókórus vezetője, az eszperantó nyelv oktatója. 1932-től Budapesten élt, részt vett a Szociáldemokrata Párt munkájában. 1945-ben tagja az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, 1947-53 között országgyűlési képviselő, a parlament alelnöke.

Dr. Lakos Imre (1897-1902), a városfejlesztő polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve 2000126 éve, 1898. június 12-én dr. Lakos Imre polgármester nem engedélyezte a munkások által bejelentett népgyűlés megtartását, amelynek napirendjén a munkások és munkaadók közötti viszály kiegyenlítése, valamint az általános választói jog követelése szerepelt. A hatósági tilalom ellenére nagy tömeg gyűlt össze a Kossuth téren, ragaszkodva a gyűlés megtartásához. Többszöri felszólítás után a rendőrfőkapitány szuronyos csendőrök bevetésével feloszlatta a tömeget. (Ketten szuronysebet kaptak, két személyt letartóztattak. Politikai okból ekkor folyt először vér Szentesen.)

Filó János lelkész gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes127 éve, 1897. június 12-én elhunyt Filó János (1823-1897) református lelkész, teológiai tanár, az Országos Közoktatási Tanács tagja, aki 40 éven át szolgált Szentesen. (Az ő fiai voltak Csáktornyai (Filó) Lajos író, költő, publicista és dr. Filó Tihamér ügyvéd, városi főügyész.)

Rozgonyi Bertalan főispáni helytartó arcképe. Forrás: http://www.antikkonyv.hu/160 éve, 1864. június 12-én Rozgonyi Bertalan főispáni helytartó részletes instrukciókkal látta el a főszolgabírókat és polgármestereket a rendezett tanáccsal kapcsolatos népgyűlések tartásáról, nem hagyva kétséget afelől, hogy felsőbb helyen a rendezett tanácsok „önkéntes" megszüntetését várják.

I. Ferenc József (1830-1916) portréja Vastagh György festményéről (1935). Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)172 éve, 1852. június 12-én Ferenc József császár első magyarországi körútja alkalmával átutazott Szentesen.

173 éve, 1851. június 12-én Szentes város elveszítette az egy éve kezdődött kompromisszionális perét a Károlyi grófokkal szemben. A megtagadott örökváltsági tartozás törlesztési módjára egyezség született.

***   ***   ***

 

2024. június 11. 

A Móricz Zsigmond Művelődési Házban, az Ipartestület egykori székháza. Fotó: Vidovics Ferenc34 éve, 1990. június 11-én a szentesi iparosok gyűlést tartottak a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, az Ipartestület egykori székházában, és kimondták a Szentes és Vidéke Ipartestület újjáalakítását. A 604 iparost tömörítő érdekvédelmi szervezet kimondta csatlakozását az országos szövetséghez.

Halász-Szabó Sándor (1920-1997) festőművész. Fotó: Szentesi arcképcsarnok - 2004104 éve, 1920. június 11-én született Szentesen Halász Szabó Sándor (1920-1997) rajztanár, festőművész, a kollázs mestere. Első mestere Koszta József volt, a Képzőművészeti Főiskolán növendéke. 1963-tól Svédországban élt és alkotott, de kapcsolata nem szakadt meg szülővárosával.

Károlyi Mihály gróf (1875-1955) liberális, majd demokrata politikus, köztársasági elnök. Forrás: L.L., Szentesi Élet110 éve, 1914. június 11-én Szentesre érkezett és népgyűlést tartott gróf Károlyi Mihály, az Egyesült Függetlenségi és 48-as Párt új országos elnöke. Hatalmas tömeg gyűlt össze a fiatal pártvezér és kísérete (dr. Róth Endre, Laehne Hugó, Kun Béla, Reök István országgyűlési képviselők) fogadására. A 48-as körök zászlók alatt, zeneszóval vonultak az állomásra; a menet élén 54 lovasból álló díszbandérium haladt. A Tyúkpiac téren (ma Szabadság tér) megrendezett népgyűlést Burián Lajos ügyvéd nyitotta meg. Károlyi Mihály beszédében hosszasan bírálta Tisza István politikáját, a szuronyokkal teremtett „békét”. Kijelentette, hogy a szebb jövőt csak akkor lehet megvalósítani, ha a nép széles rétegeit bevonják az ország irányításába. Szükséges az általános, egyenlő és titkos választói jog, mert e nélkül nem lehet a nemzeti demokráciát megteremteni. Az új korszak új jelszava: „Jog! Föld! Kenyér!”

113 éve, 1911. június 11-én szocialista tiltakozó gyűlések zajlottak Budapesten és a vidéki városokban a katonai terhek ellen és az A Kurca kőhídja Untermüller Ernő 1914 körül kiadott lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye általános választójogért.

131 éve, 1893. június 11-én megalakult a Szentesi Katolikus Kör.

140 éve, 1884. június 11-én átadták a forgalomnak a városba vezető, ma is álló Széchenyi úti (ma Csongrádi út) kurcai kőhidat, amelyen ekkoriban fizetni kellett az átkelésért.

***   ***   ***

 

2024. június 10. 

75 éve, 1949. június 10-én a köztársasági elnök ismét Dobi Istvánt (FKgP) nevezte ki miniszterelnökké.

Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000114 éve, 1910. június 10-én országgyűlési képviselőválasztást tartottak Szentesen. A részekre szakadt függetlenségi párt jelöltjeivel szemben a Nemzeti Munkapárt jelöltje – Fekete Márton – került ki győztesen. (A szavazatok megoszlása: Fekete Márton 1018, Molnár Jenő 599, Kalpagos Szabó Imre 205. Kovács Dénes visszalépett.) Az országos eredmények alapján a Nemzeti Munkapárt nyerte meg a választásokat. Szentesen 1869 óta most első ízben jutott mandátumhoz a kormánypárt jelöltje.

125 éve, 1899. június 10-én Békési Imre ideiglenes elnök beterjesztette jóváhagyásra a Szentesi Munkások Önképző Körének alapszabály-tervezetét. Az alispán a jóváhagyást nem javasolta. Indok: az egylet vezetősége ismert szocialista vezérekből áll, s az egylet tulajdonképpeni célja az agrárszocialista mozgalom szervezése és ezen tanok terjesztése. (A belügyminiszter 1900. május 30-án kelt végzésével megtagadta az alapszabály jóváhagyását. Indok: az alapszabályban a kör céljaként feltüntetett törekvések annyira különfélék, hogy azok elérése egy önképző kör keretén belül nem remélhetők.)

Wekerle Sándor (1848–1921) az otthonteremtő miniszterelnök. Forrás: www.sulinet.hu130 éve, 1894. június 10-én a király ismét Wekerle Sándort nevezte ki miniszter- elnökké.

135 éve, 1889. június 10–14 között a városi tanács kirendelte a lakosságot a határba a hetek óta pusztító sáskák irtására.

A Havas-ház az Ady Endre utcában. Forrás: www.szentes.hu148 éve, 1876. június 10-én az alispán pályázatot írt ki a Szentesen fölállítandó személyes jogú harmadik gyógyszertár létesítésére. (Megnyitására 1877-ben került sor.)

154 éve, 1870. június 10-én megalakult a Szentesi 48-as Népkör. Kossuth Lajost közfelkiáltással tiszteletbeli elnökké választották. (Rendes elnök Ferenczy Sándor, alelnök ifj. Posta János. Tagok száma 186 fő.)

155 éve, 1869. június 10-én pótválasztást tartottak Szentesen. László Imre 48-as párti képviselőjelölt fölényes győzelmet aratott a Balközép-párt jelöltje, Horváth Ferenc volt 1848/49-es országgyűlési képviselő fölött. (A szavazatok aránya 907:287.)

Oroszi Miklós polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000163 éve, 1861. június 10-én  a városi képviselő-testület tagjainak többsége (73:31 arányban) Oroszi Miklós tanácsnokot, volt református népiskolai professzort, a tisztikar egyik legtevékenyebb és legtehetségesebb tagját választotta meg Szentes polgármesterévé. Oroszi egészségügyi okok miatt elhárította a megbízatást, de a többszöri felkérésnek engedve, utóbb elvállalta az adott körülmények között terhesnek ígérkező tisztséget.

187 éve, 1837. június 10-én beiktatták szentesi pártfogói tisztségébe Klauzál Gábort.

***   ***   ***

 

2024. június 9.

Népgyűlés a Tyúkpiac téren (1931) Forrás: Szentesi Élet93 éve, 1931. június 9-én a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezete Bresztovszky Ede írót léptette fel országgyűlési képviselőjelöltjének.

110 éve, 1914. június 9-én elhunyt dr. Herczegh József (1882-1914) megyei aljegyző, lapszerkesztő.

130 éve, 1894. június 9-én született Botyánszky János (1894-1976) evangélikus lelkész.

Sarkadi Nagy Mihály (1851-1893) városi rendőrkapitány, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000133 éve, 1891. június 9-én Csongrád Vármegye Közigazgatási Bizottsága hivatalvesztésre ítélte Tóth Kálmán városi tanácsnokot, ugyanakkor beszüntette a Sarkadi Nagy Mihály lemondott polgármester ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárást.

145 éve, 1879. június 9-én 67 éves korában Szarvason meghalt Kocsis Pál (1812–1879) uradalmi segédmérnök, 1847–1858 között városi mérnök, Szentes első átfogó telekkönyvének elkészítője. 1858-tól a szarvasi Kákafoki Ármentesítő Társulat mérnöke.

155 éve, 1869. június 9-én Szeghő József, a Szentesi Deák-párt képviselőjelöltje, a választás előtti éjjel – egy sikertelen kortesvacsora után – belátva esélytelenségét, elhagyta Szentest. Távozásával a jelöltek száma kettőre csökkent.

Szeremlei Sámuel: Szalay István szentesi református lelkész s békés-bánáti esperes élete - Forrás: e-Könyvtár Szentes208 éve, 1816. június 9-én Somogyvisontán született Szalai István (1816-1878) szentesi református lelkész, esperes, filozófiai író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, megyei és városi képviselő. (19 éven át szolgált Szentesen.)

***   ***   ***

 

2024. június 8.

35 éve, 1989. június 8-án a városi tanács végrehajtó bizottsága megtárgyalta a 425-ös Emlékbizottság javaslatait, s változtatás nélkül felvette a június 22-én tartandó tanácsülés napirendi pontjai közé.

Dr. Novobáczky Sándor (1924–1989) újságíró. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)Dr. Novobáczky Sándor (1924–1989) újságíró sírja az Óbudai temetőben.35 éve, 1989. június 8-án 65 éves korában Budapesten elhunyt dr. Novobáczky Sándor (1924–1989) újságíró, a Magyarország c. hetilap alapító tagja, 1968-tól haláláig rovatvezetője, városunk jeles szülötte. Újságírói pályáját a Szabad Nép c. napilapnál kezdte, majd a Magyar Nemzetnél folytatta. Az Irodalmi Újságban 1956. október 6-án megjelent Különös emberek? c. cikke miatt letartóztatták, majd tíz hónapi börtönbüntetésre ítélték. Kiszabadulása után évekig letiltották az újságírói pályáról. 1959-ben került a Népsport szerkesztőségébe.

Mag Pál, Szentes 1971-1990 közötti országgyűlési képviselője. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)39 éve, 1985. június 8-án megtartották az országgyűlési képviselő- és tanácstag választásokat. Szentes és környéke országgyűlési képviselőjévé ismét Mag Pált választották meg, aki 1971 óta viseli a tisztséget.

44 éve, 1980. június 8-án országgyűlési képviselő- és tanácstag-választásokra került sor. Szentes és környéke országgyűlési képviselőjévé ismét Mag Pált választották meg. (1971–1990 között megszakítás nélkül viselte a tisztséget.)

Dr. Lakos István szentesi főjegyző, h. polgármester. Forrás: Szentesi Levéltár fotótára (l.sz.: 48)88 éve, 1936. június 8-án a városi közgyűlésen dr. Lakos István főjegyző, helyettes polgármester jelentést tett a rendkívül rossz 1935/36-os gazdasági évről, a bekövetkezett általános ínség és nyomor enyhítésére szervezett akciókról. Beszámolóját azzal az indítvánnyal zárta, hogy az ínség legyőzése érdekében tett fáradozásaiért a képviselő-testület nyilvánítsa ki háláját és köszönetét elsősorban a miniszterelnöknek és a vezetése alatt álló kormánynak, valamint a főispánnak és az alispánnak. A szociáldemokrata képviselők a köszönetnyilvánítást a kormány iránti bizalomnyilvánításnak fogták fel, ezért az indítvány ellen foglaltak állást. Heves szóváltás és vita után a többség megszavazta az indítványt.

Darányi Kálmán (1886-1939) politikus, miniszterelnök. Forrás: www.wikipedia.hu89 éve, 1935. június 8-án Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter kárszemlét tartott a szentesi határban. A jégkárt szenvedett gazdáknak kedvezményes vetőmagot és adókedvezményeket ígért.

Lovak - illusztráció: Szentesi Élet94 éve, 1930. június 8-án nagysikerű lóversenyt tartottak Szentesen a felső-csordajárási lóversenytéren. A nézők száma elérte a 10 ezer főt.

105 éve, 1919. június 8–10 között gróf Károlyi Gyula ellenforradalmi kormánya Szegeden elrendelte a “magyar nemzeti hadsereg” felállítását. *** Június 8–10 között Kun Béla külügyi népbiztos távirati választ intézett Clemenceau jegyzékére. Lényege: a Tanácsköztársaság önvédelmi harcot folytat a belgrádi fegyverszüneti egyezmény megsértése miatt; kész a harcot beszüntetni, ha az érdekelt államok Bécsben összeülnek fegyverszünet megkötésére; a békekonferenciára való meghívást elfogadja. *** 1919. június 8–10 között a magyar Vörös Hadsereg elfoglalta Zólyomot, Rozsnyót és Bártfát.

116 éve, 1908. június 8-án megalakult Szentesen a Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíj Egyletének 208. fiókpénztára. (Elnök: Varga József; tagok száma 70 fő.)

128 éve, 1896. június 8-án Csongrád vármegye díszbandériuma felvonulást tartott Budapesten az ezredéves évforduló alkalmából.

Sarkadi Nagy Mihály (1851-1893) városi rendőrkapitány, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 133 éve, 1891. június 8-án a megyei vezetés részéről tapasztalt sorozatos támadások miatt Sarkadi Nagy Mihály szentesi polgármester benyújtotta lemondását.

Törs Kálmán (1843-1892) ügyvéd, író, újságíró, országgyűlési képviselő (Roskovics Ignác rajza). Forrás: Szentesi Élet140 éve, 1884. június 8-án a helybeli Szabadelvű Párt Ordódy Pál volt közmunkaügyi- és közlekedési minisztert, a Függetlenségi Párt pedig Törs Kálmánt választotta országgyűlési képviselőjelöltjévé.

152 éve, 1872. június 8-án a helyi 48-as Párt meghívására Szentesre érkezett Irányi Dániel országos pártelnök és Vidáts János országgyűlési képviselő. A város főterén nagyhatású beszédeket tartottak László Imre újbóli országgyűlési képviselővé választása érdekében. Értekezletet tartott a Szentesi Deák-párt is,  amelyen elhatározták, hogy Kerkápoly Károly pénzügyminisztert kérik fel a párt képviselőjelöltjének. A helyi Balközép-párt Jókai Mórt nyerte meg a jelölés elfogadására.

Ferenc József országvédelmet igérő négy kardvágása a Lánchíd (ma Roosevelt)tér közepén emelt koronázási dombon 1867. Június 8-án. Forrás: www.nepszabadsag.hu157 éve, 1867. június 8-án I. Ferenc József osztrák császárt és feleségét, Erzsébet császárnét Magyarország és társországai királyává és királynéjává koronázták Pest-Budán. Az ünnepségen Csongrád vármegye és Szentes lovas díszbandériummal képviseltette magát. 

159 éve, 1865. június 8-án az uralkodó elrendelte a Helytartótanács hagyományos hatáskörének helyreállítását, és a katonai bíróságok hatáskörének korlátozását.

***   ***   ***

 

2024. június 7. 

54 éve, 1970. június 7-én a gimnáziumban megalakult a Szentesi Diákok Baráti Társasága, amely programjában vállalta az iskolával való kapcsolat ápolását, az érettségi- és öregdiák találkozók megszervezését, valamint a városból elszármazott volt diákok (tudósok, művészek stb.) felkutatását.

Dr. Kanász Nagy Sándor (1888-1967) ügyvéd, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200057 éve, 1967. június 7-én Budapesten elhunyt dr. Kanász Nagy Sándor (1888-1967) ügyvéd, Szentes 1936-1944 közötti polgármestere. (A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.)

vitéz dr. Várady László. Forrás: Országgyűlési Almanach90 éve, 1934. június 7-én dr. Várady László városi képviselő indítványozta, hogy a képviselő-testület tagjaiból hozzanak létre egy bizottságot a szegénykérdéssel kapcsolatos ügyek intézésére. A bizottság feladata lenne: a/ szegénykataszter felállítása; b/ a szegénykérdés intézményes megoldása; c/ munkakataszter felállítása; d/ munkaalkalmak szerzése; e/ a munkások állandó munkával való foglalkoztatása, állami közmunkák megindításával. A bizottság felállítását a közgyűlés megszavazta.

105 éve, 1919. június 7-én Clemenceau, a párizsi békekonferencia elnöke, jegyzéket intézett a Forradalmi Kormányzótanácshoz. Lényege: a csehszlovák hadsereg elleni hadműveletek azonnali beszüntetését és a demarkációs vonalra való visszavonulást követeli; a jegyzék visszautasítása esetére általános antant-támadással fenyeget, teljesítése esetén viszont a magyar kormány képviselőjét meghívják a békekonferenciára.

Sima Ferenc (1853-1904) portréja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000127 éve, 1897. június 7-én a Szentesi Függetlenségi és 48-as Párt tiltakozó népgyűlést tartott a Kossuth téren. Napirend: 1. Tiltakozás a kvóta tervezett felemelése ellen; 2. A sajtószabadság védelme; 3. A 48-as Népszövetség megalakítása. A gyűlésre vendégek érkeztek Budapestről, Tiszaföldvárról és Mezőtúrról. Beszédet mondtak Sima Ferenc , Kassits Péter és Szederkényi Nándor országgyűlési képviselők. Feltűnést keltett, hogy a függetlenségi politikusok mellett felszólalt Tarnóczi Mihály, a szentesi szocialisták vezetője.

153 éve, 1871. június 7-én a király szentesítette a községek rendezéséről szóló 1871: XVIII. törvénycikket. Eszerint a községek közvetlen és elsőfokú végrehajtó szervei mind az önkormányzati jellegű, mind a központi állami közigazgatásnak; felügyeleti szervük a megyei törvényhatóság.

***   ***   ***

 

2024. június 6.

35 éve, 1989. június 6-án az MSZMP, az MDF, a Független Kisgazdapárt és a SZEVISZ helyi szervezetei közös szolidaritási nagygyűlést tartottak Szentesen, mélyen elítélve a pekingi mészárlást, a kínai vezetők emberellenes, brutális magatartását. (A hatalmon lévő párt és az alternatív politikai szervezetek első alkalommal tartottak közös rendezvényt.)

ifj. Mikecz János (1905-1988) kőműves, szociáldemokrata városi képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198836 éve, 1988. június 6-án 83 éves korában elhunyt ifj. Mikecz János (1905-1988) kőműves, szociáldemokrata városi képviselő, a Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége szentesi szervezetének volt elnöke.

A Szentes és Vidéke Áfész vegyeskara 1980. novemberében. Forrás: http://zenebaratok.dinodesign.hu/45 éve, 1979. június 6-án három kórus közreműködésével nagysikerű hangversenyt rendeztek az Állami Zeneiskolában. A műsorban fellépett a Horváth Mihály Gimnázium nőikara, Majtényi András vezetésével, a Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola nőikara, Nagy János vezetésével, valamint a Szentes és Vidéke Áfész vegyeskara, Nagy János és Veréb Imre vezényletével.

51 éve, 1973. június 6-án az Ünnepi Könyvhét alkalmából a Városi Könyvtár író-olvasó találkozót szervezett Nemeskürty Istvánnal, az Ez történt Mohács után és a Requiem egy hadseregért c. könyvek szerzőjével.

53 éve, 1970. június 6-án elhunyt Böszörményi Benjamin (1888-1970) földmunkás.

Dr. Kozma György főispán. Forrás: Szentesi Élet89 éve, 1935. június 6-án beiktatták hivatalába Szentesen vármegye és Hódmezővásárhely thj. új főispánját, dr. Kozma Györgyöt.

93 éve, 1931. június 6-án a Szentesi Függetlenségi és 48-as Kossuth Lajos Párt nyilvánosságra hozta, hogy dr. Rupert Rezsőt, a Kossuth Párt országos elnökét lépteti fel országgyűlési jelöltnek.

Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató portréja Zolnay Géza festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200098 éve, 1926. június 6-án a gimnázium dísztermében leleplezték Zolnay Károly egykori igazgató, a szentesi középiskolai oktatás megszervezőjének életnagyságú portréját, Zolnay Géza festőművész alkotását. Az ünnepségen beszédet mondott dr. Négyesy László egyetemi tanár, irodalomtörténész, Szentes szülötte, Zolnay Károly volt tanítványa.

110 éve, 1914. június 6-án megalakult az Országos Polgári Radikális Párt, Jászi Oszkár és Szende Pál vezetésével. (Követelték a politikai szabadságjogokat, a közigazgatás, a bíráskodás demokratizálását, a hitbizományi birtokok eltörlését, valamint az egyházi javak szekularizálását.)

115 éve, 1909. június 6-án a Függetlenségi Párt országos tüntető népgyűlést tartott Budapesten az önálló magyar bank mellett, amelyen Szentes 12 fős delegációval képviseltette magát. A szónokok között szerepeltek gróf Batthyány Tivadar, Holló Lajos és Hock János országgyűlési képviselők.

117 éve, 1907. június 6-án született dr. Pataki Tamás (1907-1977) ügyvéd, megyei tisztifőügyész.

Kulinyi Zsigmond (1854-1905) hírlapíró, lapszerkesztő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000119 éve, 1905. június 6-án 51 éves korában Szegeden meghalt Kulinyi Zsigmond (1854-1905) hírlapíró, lapszerkesztő, közgazdász, a Szentesi Lap, majd a Szegedi Napló szerkesztője, a Vidéki Hírlapírók Egyesületének alapítója és elnöke, a Dugonics Társaság tagja, Szentes szülötte.

157 éve, 1867. június 6-án a megyei közgyűlés elé került a szentesi rendezett tanács ügye, de érdemi döntés nem született.

***   ***   ***

 

2024. június 5.

Ferencsik János a Mozart Requiem TV felvételén 1983 - Forrás: nol.hu51 éve, 1973. június 5-én a Tóth József Színházteremben első alkalommal szerepelt a Magyar Állami Hangversenyzenekar, élén Ferencsik János kétszeres Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló művész vezetőkarnaggyal. Az esten közreműködött Kovács Dénes Kossuth-díjas hegedűművész.

110 éve, 1914. június 5-én Scholtz Gusztáv bányakerületi evangélikus püspök Szentesre látogatott, aki kíséretével meglátogatta a Széchenyi-ligetben lévő vármegyei múzeumot.

Ünnepség a 48-as Népkörben. Forrás: Szentesi Levéltár113 éve, 1911. június 5-én a Szentesi Általános Népkör zászlószentelő ünnepséget tartott a kör Rákóczi tér 9. sz. alatti helyiségében (ma Fekete Bárány Vendéglő).

Dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) tanár, történész, az MTA tagja, főispán - Both Menyhért, 1901 - Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000135 éve, 1889. június 5-én megyei díszközgyűlés keretében ünnepélyesen beiktatták hivatalába Csongrád vármegye új főispánját, dr. Zsilinszky Mihály történetírót. (Zsilinszky 1892-ig viselte hivatalát.)

155 éve, 1869. június 5-én és 6-án László Imre, a Szentesi 48-as Párt új országgyűlési képviselőjelöltje - Madarász József kíséretében - Szentesre érkezett. Több ezer fős hallgatóság előtt ismertette programját. A Balközép-párt színeiben Horváth Ferenc városi főkapitány indult el, remélve, hogy az idegen jelöltekkel szemben többséget szerezhet.

163 éve, 1861. június 5-én a képviselőházban Deák Ferenc felirati javaslata 155:152 szavazati aránnyal többséget szerzett a határozati javaslattal szemben.

***   ***   ***

 

2024. június 4.

Borbás Lajos (1915-1994) kubikos, mezőgazdasági mérnök, publicista, képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198851 éve, 1973. június 4-én az Ünnepi Könyvhét alkalmából a Városi Könyvtár író-olvasó találkozót szervezett Borbás Lajossal, a Közkatonák c. könyv szerzőjével.

53 éve, 1971. június 4-én az Ünnepi Könyvhét színházi megnyitóján fellépett Juhász Ferenc Kossuth-díjas költő, Hubay Miklós drámaíró és Zelk Zoltán kétszeres Kossuth-díjas költő. A város vendége volt még Borsos Miklós szobrászművész.

78 éve, 1946. június 4-én született Vidovics Ferenc (1946-2021) órásmester. Szentesi iparos családok sarja, édesapja Vidovics János talicskás volt. 56 éven át művelte az órás szakmát, tudását a város toronyórái és az általa életre keltett múzeumi zenegép is dicsérik. Bácskai Mihály diákszínpadosaként szerette meg az irodalmat és a zenét. Diákkorától tagja volt a Katolikus Énekkarnak, 1986 óta pedig feleségével együtt a Bárdos Lajos Vegyeskarnak. 2020. október 21-én, 74 éves korában hunyt el.

89 éve, 1935. június 4-én született Piti Péter (1935-1978) birkózó, országos bajnok, olimpiai 4. helyezett, kétszeres válogatott.

93 éve, 1931. június 4-én a szentesi kisgazda pártkörök közös értekezlete kimondta, hogy önálló jelöltet állítanak a közelgő országgyűlési választáson. Néhány nappal később megnevezték jelöltjüket is, Soós Sándor kisbirtokos, az Országos Gazdasági Liga elnöki tanácsának tagja személyében.

Magyarország elcsatolt területei. Forrás: Wikipédia104 éve, 1920. június 4-én aláírták a Magyarországgal kötött békeszerződést a versailles-i Kis-Trianon-palotában. (Az ország területe 283 ezer km2 -ről 93 ezerre, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent.)

108 éve, 1916. június 4-én megindult a Bruszilov-offenzíva az orosz hadszíntéren. Az orosz seregek áttörték az osztrák–magyar védővonalat.

Farkas Mihály (1828-1900) földbirtokos. Forrás: Szentesi Élet124 éve, 1900. június 4-én 72 éves korában meghalt Farkas Mihály (1828-1900) földbirtokos, városi képviselő, aki jelentős alapítványt tett a szentesi szegények javára. (1906-ban utcát neveztek el róla Szentesen.)

Ifj. Bartha János (1829-1890) gazdálkodó, képviselő, a mezőgazdasági szakiskola alapítója Ábrányi Lajos portréján. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet124 éve, az 1900. június 4-én tartott városi közgyűlésen leleplezték ifj. Bartha János (1829-1890) gazdálkodó, városi és megyei képviselő, a szentesi mezőgazdasági szakiskola alapítójának portréját, Ábrányi Lajos festőművész alkotását.

125 éve, 1899. június 4-én a szentesi munkások népgyűlést tartottak a Kossuth téren. (Napirend: 1. A munkások helyzete. 2. Az általános és titkos választójog. 3. Egyesülési és gyülekezési szabadság.)

175 éve, 1849. június 4-én I. Ferenc József kinevezte Karl von Geringer bárót Magyarország teljhatalmú császári biztosává, és megbízta az ország polgári közigazgatásának megszervezésével.

***   ***   ***

 

2024. június 3. 

Jókai Anna (1932) író. Forrás: http://ujember.katolikus.hu49 éve, 1975. június 3-án a Magyar Rádió Üdvözlet az olvasókhoz címmel élő adást közvetített az ÉLIKER kultúrterméből. A könyvhéten a város vendége volt még Jókai Anna József Attila-díjas írónő és Tóth Béla író.

Dr. Kunszeri Béla alispán az újjáépített szentesi hangár előtt rendezett '48-as centenáriumi ünnepségen. Forrás: Szentesi Élet56 éve, 1968. június 3-án megindult a Kistyúk c. üzemi lap, a BOV Szentesi Gyárának híradója. 

78 éve, 1946. június 3-án dr. Kunszeri Bélát (1909-1996) Csongrád megye alispánjává választották.

***   ***   ***

 

2024. június 2.

A HMG Szilágyi Dezső lapján (1925)40 éve, 1984. június 2-án a Horváth Mihály Gimnázium fennállásának 125 éves jubileuma alkalmából reprezentatív kiállítást rendeztek az iskola dísztermében. A kiállításon az iskolatörténeti dokumentumok mellett helyet kaptak a híressé vált egykori tanítványok és a gimnázium tudós tanárainak publikációi, relikviái.

Az Első Szentesi Kenyérgyár Vecsevi Lajos 1918-ban kiadott lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes41 éve, 1983. június 2-án a szentesi kenyérgyárban megszűnt a termelés. Megkezdődött az 1910/1911-ben épült üzem teljes felújítása, korszerűsítése. (A megfiatalított üzem 1985 októberében kezdte meg ismét a termelést. 2009 júniusában a kenyérgyár végleg bezárt.)

46 éve, 1978. június 2-án a Szentes Városi Tanács a város érdekében végzett kiemelkedő munka elismerésére „Szentes Városért” elnevezéssel kitüntetést alapított. A rendelet értelmében a kitüntetésből évente legfeljebb három adható ki; az egyes személyek mellett kollektívák is megkaphatják.

Csáky Károly Emmánuel, körösszegi és adorjáni, gr. (1852-1919) megyéspüspök. Forrás: http://thomas-sz.com/Szentesi iparos ifjaka múlt század elején (kinagyítható). Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma111 éve, 1913. június 2-án megalakult a Szentesi Iparos Kör (A tisztikart június 9-én választották meg. Elnök: Budai János, alelnök: dr. Tóth László.)

122 éve, 1902. június 2–4 között Szentesen tartózkodott Csáky Károly Emánuel váci püspök.

***   ***   ***

 

2024. június 1.

Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200035 éve, 1989. június 1-jén a városi pártbizottság háromtagú szakértői bizottságot állított fel azzal a feladattal, hogy hitelesen tárja fel Lakos József volt városi rendőrkapitány 1946-ban történt meggyilkolásának körülményeit. A bizottság tagjai: dr. Barta László levéltár-igazgató, Labádi Lajos főlevéltáros és dr. Virágos István jogász.

49 éve, 1975. június 1-jén az Ünnepi Könyvhét keretében irodalmi estet tartottak a Tóth József Színházteremben Szépirodalmi figyelő címmel. Az est vendégei voltak: Katkó István, Csukás István, Simon István és Mocsár Gábor.

51 éve, 1973. június 1-jén az államigazgatási intézményekben is életbe lépett a 44 órás munkahét. (Minden második szombat szabad.)

77 éve, 1947. június 1-jén művésztelep nyílt Szentesen. A város 4000 Ft-ot szavazott meg a telep és a művészek számára, akik szeptember 30-ig dolgozhattak a településen.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200089 éve, 1935. június 1-jén Szentesre érkezett dr. Lázár Andor  igazságügy-miniszter, s mezőgazdasági szakértők kíséretében kárszemlét tartott a jégverte szentesi határban.

104 éve, 1920. június 1-jén megindult Szentesen az Alföldi Sportélet c. újság. (Felelős szerk.: Piti Péter. A lap 1923-26 között szünetelt, 1927 októberében megszűnt.)

Vöröskatonák - köztük szentesiek. Forrás: Szentesi Élet105 éve, 1919. június 1–6 között a Vörös Hadsereg elvágta egymástól a csehszlovák és a román hadsereget; egész hosszában átlépte az Ipolyt; elfoglalta Lévát, Szerencset, majd Érsekújvárt, Tokajt, Sárospatakot, Sátoraljaújhelyet, Kassát, Korponát és Selmecbányát.

110 éve, 1914. június 1-jén a Szentesi II. 48-as Népkör díszközgyűlést tartott Sima Ferenc halálának 10. évfordulója alkalmából. (Indítvány hangzott el arról, hogy a Kurcaparti utcát neveztessék el Sima Ferencről, s indítsanak mozgalmat hamvainak hazaszállítása érdekében. Az esti társasvacsorán felavatták az ezüstből készült, nagyméretű, díszes Sima Ferenc emlékserleget, amely a következő feliratot viseli: „Megtörhettek, de meg nem hajoltam!”)

Sima Ferenc (1853-1904) portréja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000120 éve, 1904. június 1-jén 50 éves korában Amerikában meghalt Sima Ferenc (1853–1904) volt néptanító, városi tisztviselő, lapszerkesztő, ármentesítő társulati igazgató, országgyűlési képviselő, a Csongrád megyei és a szentesi függetlenségi 48-as ellenzék vezére. Az Ohio állambeli Fairport melletti painesvillei köztemetőben helyezik örök nyugalomra. (1945-ben utcát neveznek el róla Szentesen.)

Szentes Város Hatósága szervezésének terve - szabályrendelete 1872-ből. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000122 éve, 1902. június 1-jén életbe lépett Szentes város új szervezési szabályrendelete, amely a korábbihoz képest több fontos újítást tartalmazott.

Buday József levele. Forrás: Szentesi Élet123 éve, 1901. június 1-jén 69 éves korában Versecen (Bánság) elhunyt Buday József (1832-1901) tanító, városi pénztárnok, 1873-75 között a Szentesi Lap szerkesztője, a Szentesi 48-as Népkör elnöke, 1878-tól a verseci polgári iskolák igazgatója.

123 éve, 1891. június 1-5. között Szentesen vendégszerepelt Reményi Ede hegedűművész és Bodó Alajos zongoraművész. (Két hangversenyt tartottak, az egyiket a szegénymenház javára.)

Bóné Antalné Uhrin Irma óvónő. Forrás: Szentesi Élet134 éve, 1890. június 1-jén az első állandó óvoda vezetését (Hugyecz Elíz betegsége miatt) a békéscsabai születésű Uhrin Irma (1899-től férjezett Bóné Antalné) vette át.

140 éve, 1884. június 1-jén megszűnt Szentesen az éjjeliőri szolgálat. (A város 40 éjjeliőrét, akik síppal és lándzsával fölszerelve teljesítettek szolgálatot, nyugdíjazták. Indok: a városi csendőrség felállítása után nincs rájuk tovább szükség.)

Oroszi Miklós polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000160 éve, 1864. június 1-jén hatásköri súrlódások és viszálykodások kiküszöbölése érdekében Rozgonyi Bertalan főispáni helytartó közös értekezletre hívta egybe a városi tanácsot és a Váltsági Bizottmányt. A tanács kívánságára megszüntették Oroszi Miklós alelnöki megbízatását, s körvonalazták a hatásköröket. Kimondták, hogy a bizottmány 42 fővel, Váltsági és Gazdasági Bizottmány néven folytatja működését.

163 éve, 1861. június 1-jén a császári adóbehajtók átkutatták a városházát, de az adófőkönyveket nem találták meg. Fenyegetőzések közepette követelték az adótabellák kiadását, de hiába. Egy hét elteltével üres kézzel távoztak Szentesről.

163 éve, 1861. június 1-jén eltemették Bálint László polgármestert.

188 éve, 1836. június 1-jén a váltsági összeg kétharmadának fizetési határideje lejárt. A városi tanács haladékot kért a grófoktól, akik 1837. január 1-ig megadták a haladékot.

 

 Szentesi Évfordulónaptár - május 

 

Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2024. 06.01.