NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   -- Szentesi internetes kalendárium  --  2024. február --  

 


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   A hónap szentesi évfordulói - Labádi Lajos (1953-2019) főlevéltáros emlékére  


 

2024.  január, x, március, április, május, június, júliusaugusztus, szeptember, október, november, december
Február 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

 

2024. február 28.

Eötvös Károly (1842–1916) újságíró, ügyvéd, a Függetlenségi Párt politikusa. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.huSima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet127 éve, 1897. február 28-án Szentesre érkezett Eötvös Károly és több fővárosi politikus, hogy korteskedjenek Uray Imre országgyűlési képviselővé választása érdekében. A Kossuth téren összegyűlt 4-5 ezer fős közönség Sima Ferencet éltette, órákon át nem hagyva szóhoz jutni Urayt és korteseit. A népgyűlésen történt incidensek miatt Lakos Imre polgármester a pótválasztás napjára egy század huszár és két század gyalogos katonaság kivezénylését kérvényezte.

A Zöldkoszorú nagyvendéglő, mellette az új vigadó épülete 140 éve, 1884. február 28-án Rambovszky József vendéglős a túl a Kurcán lévő díszes kertjében megrendezte az első szentesi virágkiállítást. A híradás szerint a rendhagyó kiállítás „közel 3000 holland jácint, több mint 500 db különböző fajú nemesített rózsa, nagy mennyiségű kamélia, acália és ezeken kívül még számtalan díszes virágból fog állani”, amelyeket meg is lehet vásárolni.

Ünnepség a 48-as Népkörben. Forrás: Szentesi Élet155 éve, 1869. február 28-án Ferenczy Sándor ügyvéd kezdeményezésére Szentesen megalakul a 48-as Párt. Az alakuló közgyűlésen a párt elnökévé Józsa Jánost, jegyzőjévé Ferenczy Sándort választják. Az 1867. évi Andrássy-kormány. Egykorú litográfia. Forrás: http://mek.oszk.hu Az ügyek intézésére 48 fős bizottmányt alakítanak. 

157 éve, 1867. február 28-án örömünnepet tartottak Szentesen a felelős magyar kormány kinevezése alkalmából.

163 éve, 1861. február 28-án elhunyt Sas Károly (1810-1861) megyei-, városi seborvos.

 

***   ***   ***

2024. február 27.

98 éve, 1926. február 27-én a szegedi rendőrkerületi főkapitány Szentesre vezényelt két detektívet „a földmunkásmozgalmakkal kapcsolatos bizalmas nyomozások teljesítésére”.

1921. november 15.: felhúzzák a Nagytemplom tornyába az új nagyharangot. Fotó: Fridrich János107 éve, 1917. február 27-én harangbúcsúztató istentiszteletet tartottak Szentesen. (Hadi célra elszállították a Kossuth téri református templom nagyharangját, valamint a felsőpárti új templom két kisharangját.)

118 éve, 1906. február 27-én a belügyminiszter betiltotta az újságok utcai árusítását.

A Szentesi Torna Egylet Erzsébet-kerti sporttelepének díszes kapuja Szilágyi Dezső 1925-ös lapján. Forrás: a Szentes Levéltár képeslapgyűjteménye122 éve, 1902. február 27-én a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület közreműködésével megalakult Szentesen a Tejértékesítő Szövetkezet.

125 éve, 1899. február 27-én a szentesi közgyűlés Erzsébet királyné emlékére egy liget létesítését határozza el. (Helye a Széchenyi ligettel szembeni terület, a mai sportpálya és Dózsa-ház környéke.)

 

***   ***   ***

2024. február 26.

Hernádi Lajos (1906–1986) zongoraművész, egyetemi tanár, Kossuth-díjas érdemes művész. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu54 éve, 1970. február 26-án Szentesen vendégszerepelt a rangos Budapesti MÁV Szimfonikus Zenekar, Németh Gyula karmester vezényletével. A hangverseny világhírű szólistája Hernádi Lajos professzor, Kossuth-díjas zongoraművész volt.

Földi Vilmos (1933-2011) tanár, ny. kollégium-igazgató tablóképe. Fotó: Szentesi ki kicsoda - 198891 éve, 1933. február 26-án született Kevermesen Földi Vilmos (1933-2011) középiskolai tanár, Pro Urbe-díjas nyugalmazott kollégium-igazgató

91 éve, 1933. február 26-án született Szentesen dr. Szilágyi Imre tanár, filozófus. 1974-ben a filozófiai tudományok kandidátusa lett. Kutatási területe az érték szférája és objektivitásának paradoxonja.

93 éve, 1931. február 26-án a MÉMOSZ szentesi csoportjának évi rendes közgyűlésén részletes beszámoló hangzott el az építőmunkások és tanoncok nyomorúságos helyzetéről. (Helyzetük javításának módozatait utóbb emlékiratba foglalták, s március 4-én átnyújtották a főispánnak. Ebben szorgalmazták a 8 órai munkaidő bevezetését, a munkaközvetítés megreformálását és a közmunkákon tisztességes bérek fizetését.)

105 éve, 1919. február 26-án a párizsi békekonferencián a külügyminiszterek tanácsa határozatot hozott a magyar és román csapatok közti semleges zóna létrehozásáról. Lényege: a román hadsereg előrenyomul a Szatmárnémeti–Nagykároly–Nagyszalonta–Arad vonalig; a magyar csapatok visszavonulását március 23-án kell megkezdeni; a román zónában a magyar közigazgatás megszűnik, a semlegesben megmarad.

Világháborús katona feleségével. Forrás: Szentesi Élet106 éve, 1918. február 26-27-én a hadisegélyes asszonyok nagyszabású tüntetést tartottak Szentesen. Az évek óta kereső nélkül, csekély hadisegélyből élő családok helyzetének javítása érdekében mintegy ezer asszony vonult az utcára, követelve, hogy "adják vissza uraikat, adják meg a békét, adjanak egyenlő hadisegélyt". A tüntetőket a csendőrség és a katonaság oszlatta szét. (Az eset kapcsán 36 nőt letartóztattak, 10 személy ellen bűnvádi eljárás indult.)

Népgyűlés a Kossuth téren Untermüller Ernő 1910 körül kiadott képeslapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye125 éve, 1899. február 26-án a helybeli szocialista munkások népgyűlést tartanak a Kossuth téren. (Napirend: 1. Gazdasági és politikai helyzet. 2. Az általános választói jog és a polgári pártok. Ekkor szerepel első ízben nyilvános népgyűlésen női szónok Szentesen.) *** Elhunyt Balogh Ferenc (1834-1899) városi iktató.

133 éve, 1891. február 26-án a szentesi kőműves és ács ifjúság értekezletén elhatározták egy Általános Munkás Betegsegélyező Egylet alakítását.A Zsigmondy Béla által fúrt ártézi kút (1885/86-1934) Szentes főterén. Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma

139 éve, 1885. február 26-án Kiss Mihályné sz. Frigyer Jozefa három értékes alapítványt tett a város javára:  a Szentesen felállítandó árvaházra 5000 frt., a Kossuth téri ártézi kút fúrására 1000 frt., a tanyai iskolákban a vallásoktatás támogatására 1000 frt.

Irányi Dániel (1822-1892), politikus. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár150 éve, 1874. február 26-án az 1848-as párt és az elvhű balközép egyesüléséből megalakul az Egyesült Közjogi Ellenzék. Irányi Dániel és csoportja nem csatlakozik, 48-as Párt néven működnek tovább.

157 éve, 1867. február 26-án örömünnepet tartottak Szentesen az Andrássy-féle felelős magyar kormány kinevezése alkalmából.

163 éve, 1861. február 26-án megjelent az ún. Februári Pátens és a hozzá kapcsolódó, szigorításokat tartalmazó császári rendelet.

 

***   ***   ***

2024. február 25.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi ÉletBugyi Antal (1871-1960) főjegyző, lapkiadó, a Zsoldos Rt. vezérigazgatója, nemzetgyűlési képviselő - dr. Bugyi István édesapja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200099 éve, 1925. február 25-én nagygyűlést tartott a Kisgazda Párt, amelyen megerősítették az újjáalakult választmányt, majd a párt tiszteletbeli tagjaivá választották Bugyi Antal nemzetgyűlési képviselőt és dr. Négyesi Imre polgármestert.

Justh Gyula (1850–1917) liberális polgári politikus. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu112 éve, 1912. február 25-én a Szentesi II. 48-as Népkör választmánya kimondta csatlakozását a Justh Gyula vezetése alatt álló Függetlenségi és 48-as Párthoz.

118 éve, 1906. február 25-én a Az Alföldi Ellenzék c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve 2000 szegedi királyi ügyész vizsgálatot indított a Szentesen megjelenő Alföldi Ellenzék c. újság ellen, többrendbeli királysértés és izgatás címén. (A lap felelős szerkesztője dr. Vajda Antal.)

124 éve, 1900. február 25-én Kátai Pál János alelnök Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Életgyűlésre hívta egybe az I. 48-as Népkör választmányát azzal a céllal, hogy Sima Ferencet – csődügyére hivatkozva – leváltassa elnöki tisztségéből, és töröltesse a kör tagjainak sorából. Szándéka meghiúsult. Ellene hasonló indítványt nyújtottak be, szintén eredménytelenül.

139 éve, 1885. február 25-én megtartotta tisztújító közgyűlését a Szentesi Református Tanítók Egylete. Elnökké választották id. Csató Sándort.

163 éve, 1861. február 25-én a városi közgyűlés megvitatta a megválasztandó országgyűlési képviselővel szembeni elvárásokat. Alapvető követelményként kimondták, hogy „ismerje erkölcsi és hazafiúi kötelességének a becsületszó szent esküje mellett nyilvánítani a választóközönség előtt, miként politikai hitvallásul egyedül s kizárólag csak az 1848-iki törvényeket veendi iránytűül a nemzet jövendő boldogsága megalakítása s megszilárdítására”.

 

***   ***   ***

2024. február 24.

A Magyar Alföld cikke az állítólagos merényletről.78 éve, 1946. február 24-én az MKP helyi szervezete tömeggyűlést tartott a Tóth József Színházteremben. A szónokok éles kirohanást intéztek az egyre merészebbé váló reakció ellen, nevén nevezve Mindszenty bíborost, Futó Dezsőt és Lakos József volt rendőrkapitányt. Szóba került a Dadi Imre elleni állítólagos merénylet is, mely rendkívüli módon felizgatta a gyűlés résztvevőit.

Berkecz Istvánné Major Anna Edit grafikus, dekoratőr80 éve, 1944. február 24-én született Berkecz Istvánné Major Anna Edit grafikus, dekoratőr.

Cséplés az 1930-as években. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)89 éve, 1935. február 24-én megalakult a Magyarországi Bércséplők és Géptulajdonosok Országos Szövetségének szentesi fiókszövetsége. Tisztségviselői: elnök Búzás Lajos, alelnök Irházi Lajos, titkár Koroknay József. Említést érdemel, hogy a helyi szövetség több formában használta a nevét, így: Traktor és Gőzcséplőgép Tulajdonosok Szentesi Fiók Szövetsége, Szentesi Mezőgazdasági Bércséplő és Bérszántó Tulajdonosok Szövetsége. (A helyi szövetség működése 1952. március 19-én szűnt meg.)

104 éve, 1920. február 24-én a román hadsereg megkezdte a Tiszántúl kiürítését.

106 éve, 1918. február 24-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör rendkívüli közgyűlésén a pártkör díszelnökeivé választották gróf Károlyi Mihályt és gróf Batthyány Tivadart. A gyűlésen előtérbe került a helybeli hadisegélyes asszonyok ügye, akiket a pártkör támogatásáról biztosított.

Hajdú Lajos (1813-1901) emléktáblája a Kiss Bálint Református Általános Iskola falán.. Fotó: Tímár FerencKoszorúzás Hajdú Lajos (1813-1901) emléktáblájánál. Fotó: Vidovics Ferenc - 2008Keszi Hajdú Lajos (1813-1901) Síremléke Kisújszálláson, a Déli temetőben.. Forrás: http://www.kosakaroly.hu/123 éve, 1901. február 24-én 88 éves korában Kisújszálláson meghalt keszi Hajdú Lajos (1813-1901) volt szentesi református iskolai igazgató-tanár, újságíró, publicista, “az 1848/49-es mártírok krónikása”, Szentes szülötte. (1967-ben utcát neveztek el róla Szentesen, 1998-ban pedig emléktáblát helyeztek el tiszteletére a református iskola falán.)

129 éve, 1895. február 24-én Justh Gyula és 33 képviselő bejelentették kilépésüket az anyapártból. Külön pártkört alakítottak, de ők is megtartották a Függetlenségi és 48-as elnevezést. Balogh János szentesi képviselő a kilépőkhöz csatlakozott. A párt elnökévé Kossuth Ferencet választották.

148 éve, 1876. február 24-én Salgótarjánban (Nógrád megye) született Matyó Sándor (1876–1955) magyar-latin-görög szakos középiskolai tanár, aki 1899-től 1934-ig a szentesi főgimnáziumban tanított.

198 éve, 1826. február 24-én született Ringvald József (1826–1881) városi seborvos.

 

***   ***   ***

2024. február 23.  

Dr. Csőregh Éva kandidátus, iparművész, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének örökös elnöke.92 éve, 1932. február 23-án született dr. Csőregh Éva (1932-2015) kandidátus, tudományos kutató, iparművész, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete örökös elnöke..

100 éve, 1924. február 23-án elhunyt Farkas Eugénia (1849-1924). 1899 és 1909 között nyomdát üzemeltetett Szentesen.

Károlyi Mihály gróf (1875-1955) liberális, majd demokrata politikus, köztársasági elnök. Forrás: L.L., Szentesi ÉletKárolyi Mihály Kápolnán megkezdi a földosztást. - http://filmhiradokonline.hu/105 éve, 1919. február 23-án Károlyi Mihály (1875-1955) saját birtokán, Kápolnán (Heves megye) ünnepélyesen megkezdte a földosztást. A hónap folyamán mintegy 30 nagybirtokon sajátították ki a földet és létesítettek termelőszövet-kezeteket. *** Táncmulatsággal egybekötve felavatták a szentesi munkásotthont a Bartha János u. 10. sz. alatti Vincze-féle vendéglőben. (ma Arany János utca)

 

***   ***   ***

2024. február 22.  

Híradások a Reformkörről a Szentesi Életben. Forrás: e-Könyvtár Szentes35 éve, 1989. február 22-én a Városi Könyvtárban megtartotta alakuló ülését az MSZMP Szentes Városi Reformköre. (Az országban ez volt az első városi reformkör.)

A Magyar Alföld cikke az állítólagos merényletről.78 éve, 1946. február 22-én az éjszaka folyamán állítólag több lövéssel merényletet kíséreltek meg Dadi Imre kommunista nemzetgyűlési képviselő ellen. A korabeli sajtó szerint a lövések a kórház közelében dördültek el, s átlyukasztották a képviselő kalapját.

85 éve, 1939. február 22-én a Nemzeti Egység Pártjának országos értekezlete kimondta, hogy a Magyar Élet Mozgalom politikai céljait az újjászerveződő kormánypárt veszi át, amely ennek kifejezéséül felveszi a Magyar Élet Pártja (MÉP) nevet. Elnöke báró Vay László.

87 éve, 1937. február 22-én született Szentesen Gera József Mátyás repülőtervező-, fejlesztő mérnök, a NASA nyugalmazott munkatársa. 2005-ben Szentes díszpolgárává választották.

105 éve, 1919. február 22-én a szentesi 48-as körök értekezletet tartottak. A Károlyi-párt kettészakadását eltérően ítélték meg: egy részük Lovászyt, más részük Hock Jánost támogatta. Dr. Lánczi Simon Pál és a III. 48-as (alsópárti) népkör határozottan a „radikális, kispolgári, becsületes politika” mellett foglalt állást, és kimondta az Országos Függetlenségi és Károlyi Párthoz való csatlakozását. 

A Szentesi Ellenőr címoldala. Forrás: Szentesi Élet110 éve, 1914. február 22-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör és a Szociáldemokrata Párt közös népgyűlést tart az országos politikai helyzet és a városi képviselőválasztások napirenddel. (Szónokok: dr. Kalmár Antal, Papp József, Tarnóczi Lajos, Nyisztor György, dr. Lánczi Simon Pál.)

118 éve, 1906. február 22-én sztrájkba léptek a szentesi szobafestő segédek.  (A munkabér emelésére irányuló követelésük eredménnyel járt, a sztrájk márc. 15-én befejeződött.)

129 éve, 1895. február 22-én a Függetlenségi és 48-as Párt értekezletén vita bontakozott ki az országos intézőbizottság felállításának kérdésében. Justh Gyula pártelnök lemondott, és híveivel elhagyta az értekezletet. A 11 tagú intézőbizottság – amelybe Sima Ferencet is beválasztották – elnökévé Ugron Gábort választották.

Kosztka Károly (1814-1887) mérnök egy 1882-ben készült fényképen. Forrás: Szentesi Élet137 éve, 1887. február 22-én elhunyt Kosztka Károly (1814-1887) mérnök, feltaláló, volt 48-as honvéd tüzérszázados.

144 éve, 1880. február 22-én született Pásztor János (1880–1909) hírlapíró, a Szentesen megjelenő Csongrád megyei Ellenzék munkatársa, a Szabad Szó című szociáldemokrata lap és a Munkás Szövetség szerkesztője.

 

 

***   ***   ***

2024. február 21.  

dr. vitéz Várady László kormánypárti országgyűlési képviselő. Forrás: http://www.ogyk.hu/89 éve, 1935. február 21-én megalakult a Nemzeti Egység Párt Szentes Városi Ifjúsági Csoportja. Elnök dr. Nagy József, titkár Virágos Antal. A vezetőségben helyet kapott még 4 községi elnök, 2 községi alelnök, 3 szervezőtitkár és 8 körzeti titkár. Az alakuló gyűlésen megjelent és beszédet mondott vitéz dr. Várady László gyógyszerész, a NEP Csongrád Megyei Ifjúsági Csoportjának elnöke, valamint id. Cserna János gazdasági főtanácsos, a NEP szentesi szervezetének elnöke.

99 éve, 1925. február 21-én újjáalakították a Szentesi Kisgazda Párt választmányát, amelynek elnökévé Kiss Andrást választották meg.

Id. alsótorjai Vastagh György (1834-1922) festő - www.wikipedia.hu102 éve, 1922. február 21-én elhunyt Vastagh György (1834-1922) festőművész, számos szentesi jeles személy portréjának megfestője.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000105 éve, 1919. február 21-én a rendőrség letartóztatta a Kommunisták Magyarországi Pártja vezetőit. (A hónap végéig 55 kommunista vezetőt fogtak le; a párt helyiségeit bezárták.)

188 éve, 1836. február 21-én az örökváltsággal összefüggésben a szentesi nemesség és a nem nemes község Előleges Egyességet kötött, rögzítve a helyi nemesség (74 fő) új körülmények közötti jogait és kötelességeit.

 

***   ***   ***

2024. február 20.  

ovag szentpáli Imre Károly - Forrás: http://fafaragasaim.5mp.eu/35 éve, 1989. február 20-án megalakult Szentesen a Független Kisgazdapárt helyi szervezete, amelynek elnöke Vass Károly, titkára Imre Károly (1938-2016) lett.

A szentesi TV-torony. Fotó: Szélpál IstvánReiner Endre: A szentesi televíziós antennatorony tervezése és építése - Forrás: e-Könyvtár Szentes64 éve, 1960. február 20-án megkezdte működését a szentesi TV adótorony.

71 éve, 1953. február 20-án 91 éves korában Szentesen elhunyt dr. Cicatricis Lajos (1862–1953) volt főszolgabíró, Csongrád vármegye főjegyzője, 1901–1910 között alispánja, majddr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főispán, a Szentesi Kaszinó elnöke. Forrás: e-Könyvtár Szentes 1910-től 1917-ig főispánja, városi és megyei képviselő, királyi tanácsos, örökös felsőházi tag, a Lipót-rend lovagja. (1906–1945 között a későbbi Árvai Bálint utca, ma dr. Udvardi László utca viselte a nevét.)

Horváth "Rozoga" László életmű-díjas ny. testnevelő tanár, volt OB I-es vízilabdázó, úszóedző. Forrás: Szentesi ki icsoda - 199694 éve, 1930. február 20-án született Horváth "Rozoga" László életmű-díjas ny.  testnevelő tanár, volt OB I-es vízilabdázó, úszóedző.

103 éve, 1921. február 20-án a Szentesi Kisgazda Párt 100 fő részvételével megtartotta alakuló közgyűlését. A megválasztott tisztikar: elnök Pataki Imre, választmányi elnök Bálint József, alelnök Kálmán Imre, ügyész dr. Péter Ernő, főjegyző Kunos András, aljegyző Kátai Pál József, pénztáros Kiss András. (Az alapszabály végleges belügyminiszteri jóváhagyására csak 1924. március 1-jén került sor.)

125 éve, 1899. február 20-án a király Széll Kálmánt nevezi ki miniszterelnökké.

Május elsejei felvonulás a századfordulón (1908). Forrás: a Szentesi Levéltár Fotótára130 éve, 1894. február 20-án Aradi Kálmán rendőrfőkapitány jelenti az alispánnak, hogy Szentesen szociális irányú munkásmozgalom mutatkozik; a munkások között szocialista eszméket hirdető nyomtatványokat  terjesztenek és aláírási íveket köröztetnek. A mozgalom élén leginkább kubikos-földmunkás emberek állnak. A mozgalmat Budapestről és Hódmezővásárhelyről szítják.

Az Andrássy-kormány eskütétele a Várban - Rusz Károly fametszete. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár157 éve, 1867. február 20-án az uralkodó kinevezte a második, parlamentnek felelős magyar kormányt (Andrássy-kormány).

160 éve, 1864. február 20-án tervezet készül a megszűnt Gazdasági Bizottmány helyébe lépő (40 fős) ún.: külső tanács felállításáról.

 

***   ***   ***

2024. február 19.  

Zsiros Katalin tanárnő alkotói díjas néprajzkutató. Forrás: Szentesi Élet50 éve, 1974. február 19–20 között a Hazafias Népfront Országos Tanácsától Szentes az elsők között kapta meg a „Honismereti Város” kitüntető címet. Ennek köszönhetően a jelzett időpontban Szentes adott otthont a húsz város és négy tanárképző főiskola, valamint a Magyar Televízió képviselőinek részvételével megrendezett Országos Honismereti Találkozónak. A MTV-t Vitray Tamás és Liszkai Tamás képviselte. A honismereti mozgalom helyi szervezője Zsiros Katalin tanárnő volt.

Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200078 éve, 1946. február 19-én ifj. Lakos Józsefet szabadon engedték az internálótáborból. Gyógykezelésre befeküdt a szentesi kórház idegosztályára.

87 éve, 1937. február 19-én született Szentirmay Endre (1937-1999) római katolikus plébános, esperes.

Dr. Farkas Béla (1885-?) főispán. Forrás: Szentesi Élet89 éve, 1935. február 19-én a szentesi munkanélküli földmunkások segélykérő beadványt intéztek dr. Farkas Béla főispánhoz, amelyet 103-an írtak alá.

105 éve, 1919. február 19-én gróf Bethlen István vezetésével megalakult a Nemzeti Egyesülés Pártja (NEP).

114 éve, 1910. február 19-én megalakult a régi Szabadelvű Párt tagjait tömörítő, magát nyíltan 67-es alapon állónak valló Nemzeti Munkapárt, amely a dualista rendszer stabilitását tűzte ki céljául.

I. Ferenc József (1830-1916) portréja Vastagh György festményéről (1935). Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)118 éve, 1906. február 19-én a "Nemzeti Ellenállás" letörése érdekében Ferenc József rendkívüli intézkedéseket vezetett be. Katonai erő bevonásával feloszlatta a magyar országgyűlést, a belügyminiszter gyűléstilalmat rendelt el, megszigorította a cenzúrát, megvonta az ellenálló vármegyék javadalmazását, feloszlatta az Alkotmányvédő Bizottságokat, és intézkedett az adók hatalmi úton történő beszedéséről. Csongrád Vármegye Alkotmányvédő Bizottsága elítélte a fenti intézkedéseket, és a további ellenállás mellett foglalt állást.

131 éve, 1893. február 19-én megalakult a Szentesi Iparos Ifjak Önképző Köre. (Elnök: Rácz Zsigmond, alelnök: Kanász Nagy Antal.)

 

***   ***   ***

2024. február 18.

50 éve, 1974. február 18-án Budapesten elhunyt dr. Palasovszky Béla (1899-1974) jogász végzettségű költő, aki közel másfél évtizedes szentesi tartózkodása alatt (1925 – 1939) komoly irodalmi tevékenységet fejtett ki. Költészete, líraisága kiemelkedő volt, a magasabb irodalmi körökben is pozitív visszhangra lelt, ám irredenta hangvételű és nacionalista érzelmű versei miatt a szocialista érában mellőzték. Életéről bővebb leírás található a Szentes irodalmi emlékei c. kötetben, ugyanitt számos verse is olvasható.

87 éve, 1937. február 18-án a szentesi földmunkások memorandumot nyújtottak át az alispánnak, amelyben követelték az igazságos földreform megvalósítását, a bankok és kartellek megrendszabályozását, a mezőgazdasági és kubikos munkások létminimumot biztosító munkabérének törvényes megállapítását, a munkaidő leszállítását, a mezőgazdasági munkásság betegségi, baleseti és aggkori biztosítását. (A dokumentumot 1376-an írták alá.)

Az 1887-ben a mai vasútállomás elődjeként épült indóház Stark Nándor korabeli lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye97 éve, 1927. február 18-án a városi vasútügyi bizottság megvitatta és elfogadta a MÁV ajánlatát, amely Szentes motoros központtá fejlesztésére, s a meglévő kis állomás pályaudvarrá bővítésére vonatkozott.

Balogh János (1845-1924) polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000100 éve, 1924. február 18-án megalakult a Szentesi Köz- és Magánalkalmazottak Temetkezési Egylete. *** 80 éves korában elhunyt Balogh János (1845-1924) volt városi rendőrfőkapitány, 1878-1884 között Szentes polgármestere, megyei árvaszéki elnök, 1892-1896 között városunk országgyűlési képviselője, református egyházi főgondnok, 1898-1917 között a Szentesi Takarékpénztár igazgatója, 1897-től a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat társelnöke, számos helytörténeti munka szerzője. (1932 óta utca őrzi nevét Szentesen.)

Dr. Várady Lipót Árpád (1865-1923) portréja Éder Gyula festményéről (1935). Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)101 éve, 1923. február 18-án elhunyt dr. Várady Lipót Árpád (1865-1923) teológiai doktor, egyházi író, miniszteri osztálytanácsos, győri püspök, kalocsai érsek, a szentesi gimnázium volt növendéke. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

Dr. Sipos István (1907-2002) református lelkész református lelkész. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1996117 éve, 1907. február 18-án született dr. Sipos István (1907-2002) református lelkész.

111 éve, 1913. február 18-án a városi képviselő-testület elfogadta Szentes utcáinak és tereinek szabályozási tervét.

118 éve, 1906. február 18-án a Szentesi Földművelő Munkások Egylete népgyűlést tartott a Kossuth téren, amelynek fő napirendje a Független Szocialista Szövetség programjának ismertetése volt. Szónokok: Várkonyi István és Boros Mihály.

125 éve, 1899. február 18-án Bánffy Dezső miniszterelnök és kormánya benyújtja lemondását.

Dr. Lakos Imre (1897-1902), a városfejlesztő polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve 2000127 éve, 1897. február 18-án dr. Lakos Imrét választották meg Szentes város  polgármesterévé.

Szentesi kubikosok a gátépítésen. Forrás: Szentesi Élet129 éve, 1895. február 18-án Tarnóczi Mihály (1858-1911) kubikos és társai benyújtották jóváhagyásra az általuk alakítani szándékolt Szentesi Népegylet alapszabályát. Az alispán nem javasolta a jóváhagyást, mondván: a kérvényezők eddigi működése arra enged következtetni, hogy a népegylet a szocialista tanok terjesztésére alakult budapesti központi egyletnek képezné fiókját. (A belügyminiszter nem hagyta jóvá az alapszabályt.)

149 éve, 1875. február 18-án 75 éves korában Szegváron elhunyt Bécsi József (1800-1875) vármegyei kerületi (járási) seborvos, aki 1832-ben lépett a megye szolgálatába.

174 éve, 1850. február 18-án felmentették Gyulai Gaál Eduárd szegedi császári királyi polgári kerületi főbiztost, helyére Cseh Eduárdot nevezték ki. 

 

***   ***   ***

2024. február 17.

79 éve, 1945. február 17-én a Szentesi Nemzeti Bizottság intézkedett a városi képviselő-testület újjáalakításáról. Több változtatás után a képviselő-testület összetétele a következőképp alakult: szakszervezetek 19, MKP, SZDP, FKgP 16–16, NPP és PDP 13–13 tagsági hely.

89 éve, 1935. február 17-én nagygyűlést tartott a helyi Kisgazda Párt a színházteremben. A gyűlés vezérszónoka Eckhardt Tibor országos elnök volt, aki sürgette a titkos választójog bevezetését, keményen támadva az ezt akadályozó Egységes Pártot és gróf Bethlen István volt miniszterelnököt. Eckhardt szentesi beszéde országos visszhangot keltett. (Beszédet mondott még Ulain Ferenc és Andaházy-Kasnya Béla.)

104 éve, 1920. február 17-én megindult Szentesen a Pletyka c. szatirikus hetilap. (Kiadója és felelős szerk.: Czirbus Sándor. 1922-ben megszűnt.)

123 éve, 1901. február 17-én a szentesi polgárok és munkások általános népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Napirend: 1. A mai társadalmi rendszer és a szociáldemokrácia, 2. A szervezkedés és a sajtó. (Szónokok: Árvai Bálint és Frankl Manó.)

127 éve, 1897. február 17-én nagysikerű hangversenyt tartott a szentesi református egyház vegyeskara a Kass Szálló nagytermében. (Karnagy: Németh Elek.)Dr. Purjesz Zsigmond (1845-1896) belgyógyász, a kolozsvári egyetem tanára, udvari tanácsos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

Andrássy Gyula, gróf (1823-1890) politikus, miniszterelnök, az MTA tagja . Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár128 éve, 1896. február 17-én elhunyt dr. Purjesz Zsigmond (1845-1896) belgyógyász, orvostörténész, a kolozsvári egyetem magántanára, Szentes szülötte.

157 éve, 1867. február 17-én az uralkodó kinevezte gróf Andrássy Gyulát magyar miniszterelnökké. 

 

***   ***   ***

2024. február 16.

70 éve, 1954. február 16-án született Csongrádon Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera (1954-2021) jogász, aljegyző. Munkásságáért 2017-ben megkapta a Csongrád Megye Közigazgatásáért díjat, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete pedig példamutató közszolgálati tevékenysége és emberközpontúsága elismeréseképpen a Dr. Csergő Károly Emlékéért Díjat adományozta számára. 2021. október 14-én hunyt el.

85 éve, 1939. február 16-án Szentesre költözött Csajághy Gyula (1875-1945) az országszerte ismert, de anyagilag rendkívül rossz helyzetben lévő nótaköltő. Kanász Nagy Sándor polgármester jóvoltából az anyakönyvi hivatalba kapott munkát. Feleségével a Nagyhegy 180/b számú házban laktak. Szerénységére jellemző, hogy a házára a következő sorokat írta fel: "Akinek a kicsi soha se lesz kevés, Dáriussá teszi a … megelégedés!" Életrajza és versei a Szentes irodalmi emlékei című kötetben olvashatók.

105 éve, 1919. február 16-án közzétették az 1919: XVIII. néptörvényt „a földmívelő nép földhöz juttatásáról”. Lényege: az úri birtok felső határát 500 katasztrális holdban szabta meg, az ezen felüli rész kártalanítás ellenében történő kisajátítását rendelte el. *** a néptörvény nyomán Szentesen 2879 földigénylő jelentkezett, de a földosztás elmaradt.

109 éve, 1915. február 16-án miniszterelnöki rendelet született arról, hogy a kenyérliszthez fele arányban lisztpótló – árpa, tengeri vagy burgonya – lisztet kell keverni.

Heltai Ferenc (1861-1913), közgazdasági író, Budapest főpolgármestere - www.wikipedia.hu111 éve, 1913. február 16-án Budapest főpolgármesterévé választották dr. Heltai Ferenc (1861-1913) jogászt, közgazdasági írót, Szentes jeles szülöttét. (1913. augusztus 11-én váratlanul elhunyt.)

119 éve, 1905. február 16-án a Szentesi Kőműves- és Ácssegédek Szakegylete közgyűlést tartott. Négyes bizottság alakult abból a célból, hogy készítse elő a Magyarországi Építő Munkások Országos Szövetségéhez (MÉMOSZ) való csatlakozást.

124 éve, 1900. február 16-án 64 éves korában A Széchenyi kongóút Stark Sándor egyik legelső lapján (1898). Forrás: Labádi Lajos-Szatmári Imre: Szentes régi képes levelezőlapokon - 1998elhunyt dr. Götzl Bertalan (1836-1900) orvos, Szentes tiszteletbeli városi főorvosa. 1895-ben az ő kezdeményezése nyomán létesült a ligeti gőz- és kádfürdő szomszédságában az ártézi kisuszoda.

140 éve, 1884. február 16-án átadják a forgalomnak a Széchenyi kongóutat, Szentes első kövezett útját. (Ma Csongrádi út.)

 

***   ***   ***

2024. február 15.

Gróf Teleki Pál miniszterelnök Szentesen, az 1939-es hangáravató repülőnapon. Forrás: Pusztai János: Szentes és a repülés85 éve, 1939. február 15-én Imrédy Béla miniszterelnök benyújtotta lemondását. A kormányzó gróf Teleki Pált nevezte ki miniszterelnökké.

99 éve, 1925. február 15-én Szentesre látogattak az Országos Kossuth Lajos Párt vezető politikusai, Hankó László (1923 - 2000) zongorista, festő. Forrás: Szentesi alkotóművészek -1997. Szerk.: Bodrits István élükön Rupert Rezső országos pártelnökkel és Nagy Vince nyugalmazott belügyminiszterrel. Nyilvános népgyűlés tartását a rendőrség nem engedélyezte, ezért a Klauzál utcai volt Győri-féle vendéglőben tartották meg rendezvényüket.

101 éve, 1923. február 15-én született Hankó László (1923 - 2000) zongorista, festő.

Jócsák Kálmán kormánybiztos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)105 éve, 1919. február 15-én Jócsák kormánybiztos rendelkezési állományba helyezte Csongrád vármegye főbb tisztviselőit, így dr. Csúcs János főjegyzőt, dr. Vecseri Sándor főügyészt, dr. Sulcz Lajos árvaszéki elnököt, továbbá a járások főszolgabíróit.

Dr. Varga Lajos (1913-2003) tanár, szakíró, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum alapítója. Forrás: Szentesi Élet - Labádi Lajos111 éve, 1913. február 15-én született dr. Varga Lajos (1913-2003) tanár, szakíró, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum alapítója, városunk szülötte.

114 éve, 1910. február 15-én megalakult a Szentesi Kórógy-parti Olvasókör. Elnöke Piti Imre; tagok száma 94 fő. Egyévi működés után felvette a Külső-Dónáti Gazdakör nevet, s a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület tagszervezeteként folytatta működését.

119 éve, 1905. február 15-én a Szentesi Földművelő Munkások Egylete kérvényt nyújtott be az alispánhoz, melyben feltárták a földmunkásság nyomasztó helyzetét, s kérték, hogy az 1500 munkanélküli földmunkásnak segítsen munkát találni.

169 éve, 1855. február 15-én született Szentesen Bauer Henrik (1855-1933) neves építész, a Rudas fürdő úszócsarnokának, az óbudai Szent Margit Kórház stb. tervezője. 

 

***   ***   ***

2024. február 14.  

Ínségmunka - Filmhíradó 1933-ból - YouTube88 éve, 1936. február 14-én a városi közgyűlésen a szociáldemokrata képviselők indítványozták egy kormányhoz intézendő felirat megszövegezését, amelyben az építőipari és földmunkások munkához juttatása érdekében nagyobb szabású állami közmunkák beindítását követelnék. Indítványozták továbbá az ínségmunkán dolgozó munkások napi bérének 100 %-os felemelését, rossz idő esetére pedig a munkások gyorssegélyben részesítését. A két utolsó pont kivételével a képviselő-testület megszavazta az indítványt.

93 éve, 1931. február 14-én született Hódmezővásárhelyen dr. Lucza István reumatológus főorvos.

A szentesi főgimnázium épülete 1890 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye.112 éve, 1912. február 14-én ünnepélyesen felavatták a szentesi főgimnázium díszzászlaját. (Zászlóanya dr. Cicatricis Lajosné.)

119 éve, 1905. február 14-én a király elfogadta Tisza István kormányának lemondását, de meghagyta, hogy a miniszterek hivatali működésüket további elhatározásáig folytassák.

Árvai Bálint cipész, 1919-ben kivégzett szentesi munkásvezér. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000128 éve, 1896. február 14-én megalakult a Szentesi Általános Olvasó Egylet, amelynek ideiglenes elnöke Árvai Bálint cipész lett. (Az egylet alapszabályának jóváhagyását Vadnay Andor főispán nem javasolta, mert "a folyamodók jórészben, s különösen Árvai Bálint, mint szocialista agitátorok ismeretesek". A belügyminiszter nem engedélyezte az egylet megalakítását.)

131 éve, 1893. február 14-én elhunyt nemes Dózsa Lajos (1809–1893) nemzetőr százados, 22 éven át városi tanácsnok.

140 éve, 1884. február 14-én született Kuti Ferenc (1884-1915) református tanító. *** 1884. február 14-én 74 éves korában meghalt László Imre (1810-1884) 48-as függetlenségi párti politikus, Szentes város 1869–1875 közötti országgyűlési képviselője.

143 éve, 1881. február 14-én a király szentesítette a csendőrség felállításáról szóló 1881: III. törvénycikket. Eszerint az ország területe – a főváros kivételével – hat csendőrkerületre oszlott. Szentest az V. kerületbe sorolták be; székhelye Szeged.

163 éve, 1861. február 14-én az újonnan alakult városi képviselő-testület állást foglalt az alkotmányosság teljes visszaállítása mellett. Határozatilag kimondta, hogy csakis az 1848. évi törvényeket fogadja el alapul; a területén működő alkotmányellenes hatóságokat nem ismeri el, velük az érintkezést megszakítja; kézbe veszi a bírói hatalmat, megalakítva a helyi törvényszéket. (A hónap folyamán a városi törvényszék megkezdte működését, megelőzve a megyei törvényszék megalakítását.)

172 éve, 1852. február 14-én Jurenák Eduárd lemondása következtében a cs. kir. megyefőnök Sréter Antalt nevezte ki Szentes polgármesterévé.

 

***   ***   ***

2024. február 13.  

Ipper Pál (1927–1990) újságíró - Forrás: http://www.teleradio.eoldal.hu/50 éve, 1974. február 13-án a Városi Könyvtár és az Éliker Vállalat meghívására Szentesre látogatott Ipper Pál neves újságíró, s válaszolt a megjelent érdeklődők bel- és külpolitikai kérdéseire.

Koszta József (1861–1949) festőművész, a szentesi tanyai táj és életmód világhírű megörökítője. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200076 éve, 1948. február 13-án az országgyűlés elfogadta az 1948: XVIII. törvénycikket a Kossuth-díjról. Az első díjazottak között volt a Szentesen élő és alkotó Koszta József festőművész. (A díjat március 14-én osztották ki.)

78 éve, 1946. február 13-án Futó Dezső Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 kisgazdapárti nemzetgyűlési képviselő interpellált a belügyminiszternél a szentesi rendőrségen uralkodó állapotokról. Ismertette ifj. Lakos József volt rendőrkapitány letartóztatásának, megkínzásának és internálásának történetét, s szigorú vizsgálat elrendelését követelte. Az országos lapok is részletesen beszámoltak a botrányos esetről.

A felszabadulás elso évfordulójának megünneplése Szentesen (1946)78 éve, 1946. február 13-án a szentesi Kossuth téren sokezres tömeg gyűlt össze Budapest felszabadításának egyéves évfordulójának megünneplésére. A nagygyűlés politikai demonstrációvá vált, a földreform eredményeinek védelmében. A résztvevők egy memorandumot készítettek a Magyar Nemzeti Kormányhoz címezve, amelynek lényege: „1. Szentes város új földtulajdonosai nevében követeljük a szentesi, Csongrád megyei reakciós földhivatal vezetőségének azonnali eltávolítását. 2. Követeljük továbbá a földreformtörvényhez egy pótrendelet sürgős kiadását, mely szerint a földosztó parasztság határozatait és a birtoklevelek osztásával végleges befejezéshez juttatja a földreformot…3. Követeljük a Magyar Nemzeti Kormánytól a közigazgatás, a rendőrség és az igazságügyi szervek sürgős megtisztítását a nép ellenségeitől, mert nem tűrhető tovább, hogy a múlt rendszer hívei aláássák a demokráciánkat…”

79 éve, 1945. február 13-án a 2. ukrán front csapatai felszabadították Budapestet.

99 éve, 1925. február 13-án született Szentesen dr. Homoki-Nagy Istvánné Zsoldos Zsuzsanna (1925-2007) gyártásvezető. Jeles szentesi családok (Zsoldos Ferenc gyáros, Stammer Sándor alispán, Vecseri János gyógyszerész) leszármazottja, Zsoldos Andor - a Világ Igaza - lánya. Fényképész mesterlevelet Szentesen Fridrich Jánosnál szerzett, majd a Filmművészeti Főiskola gyártásvezető szakán végzett 1955-ben. 31 éven át, nyugdíjazásáig a Magyar Filmgyártó Vállalat operatőre, rendezője, majd gyártásvezetője volt. Férjével ők készítették el az első egész estét betöltő színes természetfilmet (Vadvízország, 1951). Alkotásaik magas művészeti elismerésekben részesültek. A Gyöngyvirágtól lombhullásig című film 1953-ban a Velencei Biennálé I. díját kapta. 2007. június 29-én hunyt el, 82 évesen. Hamvai a szülei mellé a Szeder-temetőbeli Vecseri családi kriptába kerültek.

103 éve, 1921. február 13-án a Szentesi Kisgazda Párt előkészítő gyűlést tartott 34 tag részvételével.

Patai Szabó Sándorné (1912-1999) ny. vállalatigazgató, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1988112 éve, 1912. február 13-án született Szentesen Patai Szabó Sándorné  (sz. Döme Julianna, 1912-1998) élelmiszeripari munkás, vállalatigazgató. 14 éves korától gyári munkás (Hartmann és Kohen, Hangya, Zsoldos téglagyár). 1946-tól a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat dolgozója, telepvezetője, majd 1952-1967 között igazgatója. Tanácsi tisztségek mellett 1967-1971 között Szentes országgyűlési képviselője. Számos kitüntetés mellett a Szentes Város Díszpolgára (1977), és a Munka Érdemrend arany fokozat (1979) birtokosa. Díszpolgári címéről 1992-ben lemondott. Szentesen hunyt el 1998. április 4-én, 86 évesen. Sírja a Szeder temetőben van.

A Megyei Közkórház főépülete 1926-ban Szilágyi Dezső lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes127 éve, 1897. február 13-án Csongrád Vármegye Törvényhatósági Bizottsága határozatot hozott a Szentesen létesítendő megyei közkórház alapításáról.

135 éve, 1889. február 13-án megalakul a Szentesi Sportegylet.

175 éve, 1849. február 13-án Hunkár Antal kormánybiztos rendeletére Szentesről 600 gyalogos és 30 lovas nemzetőr indul a rácok által fenyegetett Szeged védelmére.

 

***   ***   ***

2024. február 12.  

Szentesi tanyák - képeslap. Forrás: http://www.szentesikepeim.gportal.hu/75 éve, 1949. február 12-én közzétették az 1300/1949. sz. kormányrendeletet a tanyaközpontok kialakításának előmozdítására.

79 éve, 1945. február 12-én a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt helyi vezető testületei közös értekezletet tartottak, amelyen egység-megállapodást kötöttek. Ebben kimondták, hogy elfogadják a két párt „központi bizottságának” határozatait. Három-három tagból „tanácskozó szervezetet” hoztak létre. Kifejezték azon meggyőződésüket, hogy a két párt együttműködése erősíti a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot. A megállapodás aláírói: Vecseri Bálint, Dadi Imre, Mikecz János (MKP), Téli Lajos, Ambrus Albert, Papp Lajos (SZDP).

85 éve, 1939. február 12-én elhunyt Antal Endre (1858-1939) állampénztári igazgató, Antal Endre (1900-1971) építész édesapja.

Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató portréja Zolnay Géza festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató síremléke a református Szeder temetőben. Fotó: http://ekonyvtar.vksz.hu99 éve, 1925. február 12-én 92 éves korában elhunyt Zolnay Károly (1833-1925) tanár, 28 éven át gimnáziumi igazgató, Fáradhatatlan és szívós munkával rakta le az intézmény alapjait, s ezzel megteremtette a szentesi középiskolai oktatás feltételeit. Emellett városi és megyei képviselő, és a szentesi református egyház főgondnoka volt.  Kimagasló pedagógiai munkásságáért az uralkodótól megkapta a Ferenc József Rend lovagkeresztjét. Életnagyságú portréja a Horváth Mihály Gimnázium dísztermében látható - unokaöccse, Zolnay Géza alkotása (1926). 1932 óta utca őrzi nevét Szentesen. Gyászjelentése az e-Könyvtár gyűjteményében található.

Dr. Tasnádi Antal (1862-...) - Forrás: Szentesi Élet119 éve, 1905. február 12-én a II. szentesi 48-as kör tisztújító közgyűlésén dr. Tasnády Antalt választották a kör elnökévé. Kossuth Ferencet és gróf Apponyi Albertet díszelnökké választották.

123 éve, 1901. február 12-én megindult a Szentesi Friss Újság című lap. (Kiadója és felelős szerkesztője Stark Nándor.)

Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet127 éve, 1897. február 12-én Sima Ferenc szentesi országgyűlési képviselő a megválasztása ellen benyújtott óvások miatt lemondott mandátumáról.

140 éve, 1884. február 12-én 74 éves korában Szakácsiban (Szilágy megye) elhunyt László Imre (1810–1884) függetlenségi párti politikus, a 48-as Párt alapító tagja és elnöke, Szentes város 1869–1875 közötti országgyűlési képviselője.

Az új katolikus templom és a régi parókia 1900 körül. Forrás: Szentesi Élet146 éve, 1878. február 12-én 80 éves korában elhunyt Leeb Mátyás apát-plébános, arany érdemkeresztes szentszéki ülnök, alesperes, aki 1828-tól haláláig, 50 éven át volt a szentesi római katolikus egyház plébánosa.

Deák Ferenc gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes148 éve, 1876. február 12-én gyászünnepélyt tartottak Szentesen Deák Ferenc elhalálozása alkalmából. (1896-ban a szentesi vármegyeháza nagytermében leleplezték életnagyságú arcképét, Karlovszky Bertalan festőművész alkotását. 1906-ban utcát, utóbb iskolát neveztek el róla Szentesen.)

165 éve, 1859. február 12-én elhunyt Vosits Ferenc (1812-1859) ügyvéd, városi jegyző.

 

***   ***   ***

2024. február 11.  

40 éve, 1984. február 11-én 77 éves korában elhunyt dr. Blanckenstein János (1907–1984) ny. zeneiskolai zenetanár. Zenei pályája Debrecenben kezdődött, majd Budapesten a Nemzeti Zeneakadémián folytatódott zongora, orgona és karmesterképző szakon. Szentesen először a Zeneoktatói Munkaközösségben, majd az állami zeneoktatás megindulása után, 1957-től 1978-ig az Állami Zeneiskolában tanított. Az iskola egyik legeredményesebb, legkitűnőbb tanára volt.

41 éve, 1983. február 11-én a Tóth József Színházteremben sikeres koncertet tartott Demjén Ferenc és a V’Moto-Rock együttes.

Mészáros Júlia tanár, nyugalmazott művelődési osztályvezető. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)90 éve, 1934. február 11-én született Mészáros Júlia magyar-történelem szakos középiskolai tanár, 1960-tól a Vámos Ilona Középiskolai Leánykollégium igazgatója, 1970-től 1989-ee nyugdíjba vonulásáig a Városi Tanács Művelődési Osztályának vezetője. Ezt követően több évig középiskolák óraadó tanára és napjainkig aktív közéleti ember. Elismerései közül kiemelkedő a Szentes Város Fejlesztéséért kitüntetés (1974) és a Munka Érdemred arany fokozata.

Bucsány György középiskolai tanár, helytörténész. Fotó: Vidovics Ferenc91 éve, 1933. február 11-én született Bucsány György (1933-2012) magyar-történelem szakos középiskolai tanár, 1959-től a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola tanára, 1969-től igazgatóhelyettese. Honismereti és várostörténeti kutatásokban, különösen Szentes irodalomtörténeti vonatkozásainak feltárásában kiemelkedő munkát végzett. E témákból rendszeresen tartott előadásokat, cikkei jelentek meg a Szentesi Életben és másutt. Neki köszönhetően kapta vissza iskolája 1989-ben Bartha János nevet majd 1990-ben összeállította az iskola első évkönyvét. Számos emléktábla állításának is kezdeményezője, szervezője volt. Nagy tervét, egy szentesi irodalmi olvasókönyv összeállítását Vágvölgyi Zoltán könyvtáros valósította meg a tanár úr emlékének ajánlva. Elismerései közül kiemelkedő a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (1997), és a Szentes Város Díszpolgára cím (2007). 2012. szeptember 25-én hunyt el, sírja a szentesi Kálvária temetőben, a díszpolgárok parcellájában van.

107 éve, 1917. február 11-én korcsolyaversenyt rendeztek Szentesen.

118 éve, 1906. február 11-én megalakult az Országos Munkásvédő Szövetség szentesi csoportja. (Elnök: Cseri Sándor; a tagok száma 26 fő.)

124 éve, Kristó Nagy István (1816-1900) városi és megyei képviselő, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 1900. február 11-én 85 éves korában elhunyt Kristó Nagy István (1816-1900) városi és megyei képviselő, volt református egyházi főgondnok, Szentes 1872-78 közötti polgármestere. Tiszta ítélőképessége, nagy törvénytudása, jó beszélő és vitázó tehetsége, hajthatatlan vasakarata miatt kortársai előtt nagy tiszteletetben állt. Hatéves regnálása idején indult el Szentes a polgári fejlődés útján. 1874-ben az ő vezetésével kezdődött meg a küzdelem a megyeszékhely elnyeréséért, amely 1878-ban Szentes javára dőlt el. Az ő idejében nyílt meg a nagyobb fokú érdeklődés a polgárok körében a közdolgok iránt. 1906-ban utcát neveztek el róla, portréja a városi közgyűlési teremben látható.

Az egykori Úri Kaszinó - ma zeneiskola - épülete. Forrás: Szentesi Élet131 éve, 1893. február 11-én fényes farsangi bál keretében felavatták az Úri Kaszinó Templom utcai (ma Kiss Bálint u.) új épületét, amelynek terveit Makay Endre, a megyeháza tervezője készítette. Az épületet 1957-ben a szentesi Állami Zeneiskola használatába adták, amely Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola néven ma is az épületben működik.

133 éve, 1891. február 11-én született Zolnay Dezső (1891-1966) gimnáziumi tanár, Zolnay Károly fia. A Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán magyar-latin-görög és francia szakos tanári oklevelet szerzett. Egyetemi évei alatt az Eötvös Kollégium diákja volt. 1914–1915, majd 1918–1949 között a szentesi gimnázium tanáraként működött. Eredményes tanári munkája elismeréseként 1942-ben címzetes igazgatói kinevezésben részesült.

142 éve, 1882. február 11-én ünnepélyesen megnyitották a szentesi jégpályát. 

Torday József (1831-1900) a Szentesi Református Tanítók Egyletének elnöke143 éve, 1881. február 11-én született Szentesen dr. Csák Béla (1881–1939) orvos, 1915–1936 között városi tiszti főorvos.

145 éve, 1879. február 11-én megtartotta tisztújító közgyűlését a Szentesi Református Tanítók Egylete, amelynek eredménye: elnök Torday József, jegyző Körtvélyessy Sándor, pénztárnok Kovács János, könyvtáros Kovács Lajos. (Az egylet korábbi elnöke Papp László volt.)

 

***   ***   ***

2024. február 10. A Tátrai Quartet. Forrás: www.kug.ac.at 

49 éve, 1975. február 10-én Szentesen vendégszerepelt a Kossuth-díjas Tátrai vonósnégyes.

77 éve, 1947. február 10-én Párizsban a Szövetséges Nagyhatalmak aláírták Magyarországgal, Romániával, Olaszországgal, Bulgáriával és Finnországgal a békeszerződést.

78 éve, 1946. február 10-én megtartotta átalakuló közgyűlését a Kaján-Határrészi Gazdakör, amely kimondta csatlakozását a Magyar Parasztszövetséghez.

Török Sándor (1877-1955) az elfeledett munkásvezér. Forrás: Szentes Élet105 éve, 1919. február 10-én a tüzelőanyag hiánya miatt a Krausz Testvérek gőzmalma és fűrésztelepe beszüntette működését. A szénhiány miatt nem üzemelt a városi fürdő sem.

124 éve, 1900. február 10-én megalakult a Szentesi Földmívelő Munkások Egylete. (Ideiglenes elnök: Török Sándor. Az egylet alapszabályát a belügyminiszter 1901. május 28-án hagyta jóvá.)

130 éve, 1894. február 10-én Sima Ferenc beszédet tartottSzentes Város Hatósága szervezésének terve. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 a parlamentben a Csongrád megyében tapasztalható hatósági visszaélésekről. *** Elhunyt Nagy Imre (1842-1894) városi gazdasági tanácsnok.

Szűrszabó Nagy Imre (1828-1910) földbirtokos, városi képviselő, nemes adományozó. Forrás: Szentesi LevéltárA szentesi Református Kör épülete a Kiss Bálint utcában. Forrás: Wikipédia114 éve, 1910. február 10-én 82 éves korában elhunyt Szűrszabó Nagy Imre (1828-1910) földbirtokos, városi képviselő, nemes adományozó, a volt Kispiac téri ártézi kút és a Református Kör székházának építtetője. (1906 óta utca őrzi nevét Szentesen.)

160 éve, 1864. február 10-én Petrovics István főispáni helytartó – az első alispán és a szentesi polgármester véleményes jelentése alapján – cáfolja és megalapozatlannak minősíti Szűrszabó Nagy Jánosnak és társainak a szentesi rendezett tanács megszűntetésére vonatkozó panaszos beadványában foglaltakat. Megalakul az első Temetkezési Egylet Szentesen.

Május elsejei felvonulás 1908-ban. Forrás: Szentesi Élet162 éve, 1862. február 10-én Szentesi kubikosok. Forrás: Szentes Élet - 2008 Petrovics István királyi biztos kinevezte Kamocsay János közigazgatási tanácsnokot Szentes város polgármesterévé.

166 éve, 1858. február 10-én született Tarnóczi Mihály (1858-1911) földmunkás-kubikos, a korai szentesi szocialista munkásmozgalom vezéregyénisége.

 

***   ***   ***

2024. február 9.  

Tornyai János (1869-1936) festő. Forrás: Wikipédia 35 éve, 1989. február 9-én a Városi Galériában megnyílt a Tornyai János festménylelet c. kiállítás. A megnyitás előtt Dömötör János, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója, a kiállítás rendezője előadást tartott az alkotóról, műveiről és azok kalandos sorsáról.

37 éve, 1987. február 9-én a Tóth József Színházteremben sikeres hangversenyt adott a nemzetközi hírű Magyar Rádió Gyermekkórusa. Vezényelt és a műsort vezette Reményi János.

41 éve, 1983. február 9-én a Művelődési és Ifjúsági Házban a Humoristák estjén fellépett Farkasházy Tivadar, Sinkó Péter, Boncz Géza és Lehr Ferenc.

ifj. Szőke Ferenc kőművessegéd, a képviselő-testület szociáldemokrata frakciójának tagja. Forrás: Szentes Élet94 éve, 1930. február 9-én a MÉMOSZ (Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége) szentesi csoportja megtartotta tisztújító közgyűlését. A helyi szervezet elnökévé ifj. Szőke Ferencet, jegyzőjévé Molnár Mihályt választották meg.

108 éve, 1916. február 9-én a miniszterelnök elrendelte a 10 mázsán felüli cukorkészletek állami felvásárlás céljából történő zárolását, valamint Cukorközpont felállítását.

140 éve, 1884. február 9-én Nagy Ibolyka egy 1902-ben kiadott képeslapon. Forrás: http://postcards.delcampe.netelhunyt gróf Cziráky János (1818-1884) kir. biztos, főtárnokmester.

161 éve, 1863. február 9-én született Szentesen Nagy Ibolya (1864-1946) színésznő, 1886-tól a Nemzeti Színház művésze, 1923-tól örökös tagja. 1924-ben arany gyűrűvel tüntették ki.

163 éve, 1861. február 9-én a városi képviselő-testület megtartotta alakuló közgyűlését a Dr. Reis Sámuel (1855-1932) orvos, képviselő, az izraelita egyház elnöke. Forrás: Szentesi ÉletKözponti Református Népiskola nagytermében. Bálint László polgármester emelkedett szavakkal méltatta azt a tényt, hogy az oly terhes 11 év után ismét alkalom nyílt az „önkormányzati tér” elfoglalására.

Az egykori Reis-féle házban ma is üzletek működnek. Untermüller Ernő színezett lapja 1911-ből. Forrás: e-Könyvtár Szentes169 éve, 1855. február 9-én született Szentesen dr. Reis Sámuel (1855-1932) orvos, városi és megyei képviselő, a szentesi izraelita egyház volt elnöke. 52 éven át szolgált orvosként Szentesen. Közmegbecsülésnek örvendett a gyakori járványok - kolera, influenza, diftéria, skarlát - idején tanúsított fáradhatatlan gyógyító munkája miatt. Önzetlenségével kiérdemelte a "mindenki Doktor bácsija" titulust.

 

***   ***   ***

2024. február 8.  

79 éve, 1945. február 8-án megindult Szentesen az Ifjúság c. újság, a Demokratikus Ifjúsági Szövetség szentesi szervezetének lapja. (Tíz nappal később betiltották.)

93 éve, 1931. február 8-án született dr. Fenyvesi István (1931-2016) tanszékvezető egyetemi tanár, Ruszista Életmű-díjas docens. 1953-ban orosz nyelv és irodalom-, 1961-ben francia szakos tanári diplomát szerzett. 1962-től a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Orosz Nyelv és Irodalom tanszékének vezetője volt. Időséta. Szentes, Szeged, szlávok című visszaemlékezése egyszerre életrajzi-filológiai szöveg és várostörténet. 2016. február 22-én hunyt el, sírja az újszegedi temetőben van.

Sima Ferenc (1853-1904)  tanító, lapszerkesztő, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000126 éve, 1898. február 8-án Sima Ferenc szentesi képviselő nagyhatású beszédet tartott a parlamentben az agrárszocializmus kérdéséről. Ismertette a mozgalom keletkezésének és terjedésének legfőbb okait, feltárva az alföldi földművelő munkásság legégetőbb problémáit.

175 éve, 1849. február 8-án gróf Vécsey Károly tábornok parancsára a Szentes városi tanács intézkedett egy katonai kórház felállításáról. A 180 ágyas kórház helye a központi református és katolikus népiskolák voltak. Felügyelő biztosokul Dózsa Lajos tanácsnokot és Sass Károly seborvost nevezték ki. A berendezett katonai kórház parancsnoka Debnár József kapitány lett.

215 éve, 1809. február 8-án az Udvari Haditanács javasolta I. Ferencnek, hogy indítson háborút I. Napóleon francia császár ellen.

 

***   ***   ***

2024. február 7.  A Magyar Alföld c. demokratikus napilap fejléce. Forrás: delmagyar.hu

79 éve, 1945. február 7-én megindult Szentesen a Magyar Alföld c. demokratikus napilap. (Felelős szerk.: Magyar Tibor. 1949 végén beolvadt a Viharsarok c. megyei újságba.)

Dr. Veszelovszky Iván szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi docens. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199686 éve, 1938. február 7-én született Zomborban dr. Veszelovszky Iván PhD szülész-nőgyógyász főorvos, kandidátus (1980), címzetes egyetemi docens (1984), a Dr. Bugyi István Emlékérem (1993) és a Semmelweis-emlékérm (2001) kitüntetettje. Az egyetemi tanulmányok  és 10 éves szegedi szakmai és tudományos munka után 1976-2003 között a Szentesi Kórház Szülészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, a Tudományos Bizottság elnöke (1995-2003), orvos-szakmai társaságok tagja. Fő kutatási területe, a perinatológia és az endoszkópos nőgyógyászati beavatkozások témaköreiben számos tudományos közleményt jegyez. Orvos- és szakma-történeti írásai is forrásértékűek..

91 éve, 1933. február 7-én Genfben elhunyt Gróf Apponyi Albert (1846-1933) politikus, vallás- és közoktatásügyi miniszter, az MTA igazgatósági tagja, Szentes díszpolgára (1905). A város elismerését Ugron Gábor és báró Bánffy Dezső ellenzéki képviselőkkel együtt a 48-as körök javaslatára kapta meg, a Fejérvári-kormány kinevezése elleni tiltakozásként. Gróf Apponyi Albert az 1920-as párizsi békekonferencián a magyar delegáció vezetője volt, hosszú politikai pályafutásának ez a legismertebb mozzanata..

98 éve, 1926. február 7-én a Magyarság című fővárosi lap művészgárdája nagysikerű kultúrestet tartott Szentesen a Tóth József Színházteremben. Irodalmi felolvasások, opera betétdalok, népdalok, zongoradarabok hangzottak el. Az előadást táncmulatság követte, melyen a résztvevő művészek mellett a korabeli szentesi értelmiség színe-java megjelent.

110 éve, 1914. február 7-én bemutatják Szentesen Edison új találmányát, a kinetofont (beszélő mozi).

A Polgári Leányiskola 1914-ben elkészült épülete Szilágyi Dezső korabeli lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes153 éve, 1871. február 7-én megkezdődött Szentesen a polgári leányiskolai képzés. Az oktatás 36 tanulóval indult meg. A magyar nyelv tanára Zolnay Károly (1833-1925) igazgató volt, a számtant Reinholcz Károly (1845-1875) gimnáziumi tanár, a többi tárgyat Fornet Kornélné nevelőnő tanította. A 2 osztályosra tervezett intézmény 1891-re 4 osztályos tanodává fejlődött, száznál több növendékkel és 13 fős tantestülettel. Méltó elhelyezést az 1913-ra elkészült kultúrpalotában kapott, amely Dobovszky József István vázlatai és Bohn Alajos bécsi építész terve alapján épült meg.

 

***   ***   ***

2024. február 6.  

Dr. Rébeli Szabó József - Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199613 éve, 2011. február 6-án 79 éves korában elhunyt dr. Rébeli Szabó József (1932-2011) jogász, vízilabda-edző, polgármester. Vízilabda-játékos korszaka után edzőként az alapoktól építette fel a szentesi vízilabdacsapatot, amely 1972-től újra az OB I-ben szerepelhetett. 1990-ben ő lett Szentes rendszerváltás utáni első polgármestere, kezdeményezte egyebek mellett a Sportcsarnok felépítését. 1986-2000 között a a város legnagyobb civil szervezete, a Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület elnökeként is tevékenykedett. Munkásságát 2009-ben Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Díszpolgári cím adományozásával ismerte el.

Dr. Szalva Péter (1920-2002) biológus, növénynemesítő, szakíró, Szentes Díszpolgára. Forrás: Szentesi Mozaik - In memoriam...22 éve, 2002. február 6-án elhunyt dr. Szalva Péter (1920-2002) biológus, növénynemesítő, tudományos kutató, szakíró, címzetes egyetemi tanár, 1954-1979 között a szentesi Kertészeti Kutató Állomás alapító-igazgatója, nyugdíjasként tudományos főmunkatársa, 1995-től Szentes díszpolgára.

dr. Csipke Zoltán (1899-1966) gyógyszerész, a budapesti egyetem fővegyésze. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu43 éve, 1981. február 6-án a Városi Galériában megnyílt a levéltár munkatársai által rendezett Szentes közigazgatása 1720–1950 c. helytörténeti kiállítás. Megnyitót mondott Csorba György tanácselnök.

58 éve, 1966. február 6-án elhunyt dr. Csipke Zoltán (1899-1966) gyógyszerész, a budapesti egyetem fővegyésze, magántanára, docense, az egyetemi gyógyszertár vezetője, Szentes szülötte.

Dr. Geönczeöl Tibor sebész főorvos. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199677 éve, 1947. február 6-án született Budapesten dr. Geönczeöl Tibor (1947-2016) sebész főorvos, baleseti- és plasztikai sebész, NB-III-as teniszező. Szegedi egyetemi tanulmányai után 1971-től a Szentesi Kórház sebészeti osztályán kezdett dolgozni. Fő szakterülete a térd- és csípő-ízületek protetizálása volt. 2007-ben szabálytalanul elszámolt műtétek miatt 9 hónapos börtönbüntetést töltött le. 2016. októberében hunyt el, 69 évesen. Sírja a szentesi Kálvária temetőben van.

80 éve, 1944. február 6-án született Szentesen dr. Farkas András (1944-2020) matematikus, informatikus, egyetemi doktor (1987), 1984-től az MTA Pszichológiai Intézet, majd a TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet főmunkatársa. Később érdeklődése kiterjedt a festészet pszichológiájának területére is. Művészetpszichológiai tanulmányai nemzetközi szinten is elismerést keltettek, magyar nyelvű kötetei a terület alapvető írásai. Nyugdíjba vonulása után novellagyűjteménye és verseskötete is megjelent.  2020. április 17-én 77 éves korában hunyt el Budapesten.

Kiss Attila a Baromfifeldolgozó nyugalmazott főmérnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 198886 éve, 1938. február 6-án született Szentesen Kiss Attila gépészmérnök, baromfiipari szakíró. Budapesti egyetemi tanulmányai után 1961-től a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat műszaki osztályvezetője, majd 1971-től főmérnöke, 1984-től termelési- és műszaki igazgatóhelyettese. Közben a szegedi Élelmiszeripari Főiskola óraadója, szakkönyvek szerzője, címzetes főiskolai docens (1980).

Szabó Róbert (1932-2012) újságíró, lapszerkesztő, rádiószerkesztő, a Szentesi Élet egyik alapítója. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 198892 éve, 1932. február 6-án született Budapesten Szabó Róbert (1932-2012) újságíró, lapszerkesztő, rádiószerkesztő, 1968-1993 között a Szentesi Élet egyik alapítója, felelős szerkesztője. 1955-ben az ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar-történelem szakán, illetve az újságírói szakon szerzett oklevelet. 1968-ban elvégezte a Testnevelési Főiskola úszóedzői szakát is. 1951-től 10 éven át OB-I-es vízilabdázó, majd 1967-től újabb 10 éven át úszóedző. Városismertető kötetek szerkesztője (1962, 1985). (1996-2005 között Örkényi Strasszer István (1911–1944) Wolfner Gyula-díjas szobrászművész.. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000az Orient Rádió ügyvezető-riportere, majd a Rádió Szentes munkatársa volt. Emlékeit 2011-ben A kíváncsiság napszámosa című kötetében írta meg. Rövid betegség után 2012. január 3-án hunyt el. Sírja a szentesi Alsó-református temetőben van.

113 éve, 1911. február 6-án született Szentesen Örkényi Strasszer István (1911–1944) Wolfner Gyula-díjas szobrászművész. Alkotásait a Nemzeti Galéria, a Zsidó Múzeum és a Legújabbkori Történeti Múzeum őrzi. (1969-ben emléktáblát helyeztek el József Attila utcai szülőháza falán.)

 

 

***   ***   ***

2024. február 5. 

88 éve, 1936. február 5-én a belügyminiszter rendelete alapján a polgármester a szentesi függetlenségi és 48-as népkörök helyiségeit lezáratta, ingó és ingatlan vagyonukat hatósági zár alá helyezte, majd elárvereztette.

Berekhát megállóhely. Fotó: www.vasutallomasok.hu113 éve, 1911. február 5-én - 18 évvel a Szentes-Hódmezővásárhelyi Helyi Érdekű Vasútvonal megnyitása után  átadták a forgalomnak a "Berekhát" nevű feltételes vasúti megállóhelyet. A város északi részén található hékédi mellett ez volt a város másik megállóhelye, ahonnan Hódmezővásárhely felé lehetett utazni. Épületében 1996 végéig volt szolgálat. Kis forgalma miatt megszüntették a 2007. december 9-ei menetrendváltással, a személyvonatok azóta nem állnak meg itt.

115 éve, 1909. február 5-én újjáalakul a Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetségének (MÉMOSZ) szentesi csoportja. (Az alispán formai okokra hivatkozva nem engedélyezi a csoport működését.)

118 éve, 1906. február 5-én megalakult a A Petőfi utca (1899 előtt Úri u.) két oldalán fasorral. Untermüller Ernő lapja, 1920 k. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének szentesi csoportja. (Elnök: Labádi Pál; a tagok száma 229 fő.) – A városi közgyűlés határozatot hozott az országutak fásításáról. Végrehajtására 10 évi időtartamot állapított meg, kikötve, hogy a várostól 5 km távolságig eperfák, az azon túl eső útvonalakon pedig akácfák ültetendők.

Rudolf trónörökös haláláról a Szentesi lapban. Forrás: e-Könyvtár Szentes135 éve, 1889. február 5-én Rudolf trónörökös halála felett gyászistentiszteletet tartottak a református nagytemplomban. A szertartást Filó János lelkész végezte. „Mióta a templom fundamentumát letették, nem volt benne annyi nép. Nemcsak a padok, de a padok közt levő közterek is zsúfolva voltak, hogy szinte ember-ember hátán volt” – tudósított a Szentesi Lap. (A katolikus templomban koporsó kitétellel február 7-én tartottak gyászmisét Rudolf trónörökös lelki üdvéért.)

174 éve, 1850. február 5-én a szentesi hetivásáron lefogtak két szentesi lakost (Kovalik Józsefet és Skultéti Zsuzsannát), kiket tetten értek a "királyi felsőbbség" ellen szóló gúnyiratok és lázító nyomtatványok osztogatásában. Tettükért a Nagyváradi Cs. Kir. Haditörvényszék előtt kellett felelniük. 

 

***   ***   ***

2024. február 4.  

Illusztráció és tudósítás Reich Károly grafikusművész kiállításáról a Szentesi Életben. Forrás: e-Könyvtár Szentes41 éve, 1983. február 4-én a Városi Galériában megnyílt Reich Károly grafikusművész kiállítása. Megnyitót mondott Szabó G. László.

45 éve, 1979. február 4-én a Városi Galériában megnyílt Korniss Péter fotóművész kiállítása.

Antal Endre (1900-1971) építész, városi főmérnök. Forrás: Szentesi Élet53 éve, 1971. február 4-én elhunyt Antal Endre (1900-1971) városi főmérnök, több szentesi középület (Központi Református Népiskola, Dózsa-ház, kórházi kápolna stb.) és a csongrádi református templom tervezője.

Böszörményi Jenő (1882-1955) a felsőpárti református templom első lelkésze. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200069 éve, 1955. február 4-én 73 éves korában elhunyt Böszörményi Jenő (1882-1955) szentesi református lelkész, egyházmegyei tanácsbíró, zsinati tag, városi és megyei képviselő, novellaíró, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, a nagykőrösi Arany János Társaság, a szegedi Dugonics Társaság tagja. Írásaiban realisztikusan, a való életből merített történeteken keresztül mutatja be a szentesi kisembert, a tanyai gazdálkodót. Négy novelláskötete jelent meg, művei országosan is pozitív kritikát kaptak, a legmagasabb egyházi és világi körök méltatták. Móricz Zsigmond barátja volt, többször vendégül látta őt Szentesen. Móricz több novellájának anyagát Böszörményitől kapta. Művei megtalálhatók az e-Könyvtár Szentes gyűjteményében, illetve válogatás található belőlük a Szentes irodalmi emlékei c. kötetben is. Családi sírboltja a református középtemetőben található.

71 éve, 1953. február 4-én született Szentesen G. Szabó Lenke (1953-2014) népművelő, informatikus-könyvtáros, a Szentes Városi Könyvtár 2001-2014 közötti igazgatója. 1994-től a régióban az elsők között kapcsolódott be a könyvtár-informatikai fejlesztőmunkába. A hagyományos könyvtári szolgáltatás színvonalát megőrizve az új kihívásokhoz alkalmazkodva munkatársaival valódi kulturális-információs centrummá tette az 1998-tól az egykori zsinagógába költözött intézményt. Kimagasló szakmai munkájáért 2009-ben neki ítélték a Csongrád Megye Közművelődéséért Díjat. Hosszú, súlyos betegség után 2014. július 18-án, 61 éves korában hunyt el.

77 éve, 1947. február 4-én a Független Kisgazdapárt országos politikai bizottsága kizárt a pártból 13 képviselőt a köztársaság elleni összeesküvésben való részvételük és a jobboldali politikai magatartásuk miatt.

78 éve, 1946. február 4-én a köztársasági elnök Nagy Ferencet (FKgP) nevezte ki miniszterelnökké.

Petrovics Soma (1843-1926) szentesi evangélikus lelkész.  Forrás:  Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár - TEAM 2003115 éve, 1908. február 4-én kigyulladt és leégett Kain Dezső Céhház utcai ecetgyára.

124 éve, 1900. február 4-én megtartották az időközi országgyűlési pótválasztás második fordulóját Szentesen. Dr. Molnár Jenő 1001, Dienes Márton 807 szavazatot nyert, tehát a Függetlenségi 48-as Párt jelöltje került ki győztesen.

128 éve, 1896. február 4-én beiktatták Petrovics Soma szentesi evangélikus lelkészt az újonnan szervezett csongrád-csanádi egyházmegye esperesi hivatalába. 

 

***   ***   ***

2024. február 3. A Rendelőintézet a kórház mellett. Fotó: Vidovics Ferenc

49 éve, 1975. február 3-án megkezdte működését  az új orvosi rendelőintézet. A háromszintes, korszerű létesítmény terveit a szentesi születésű Oláh Péter építészmérnök készítette. Az átlagosan napi ezer beteg ellátását biztosító új egészségügyi intézmény igazgató főorvosa dr. Gyovai Lajos.

76 éve, 1948. február 3-án született Szegeden dr. Győry Kiss Ferenc (1948-2017) sebész főorvos, országosan jegyzett rádióamatőr. 1973-ban a Szentesi Kórházban dr. Bugyi István osztályán kezdett dolgozni. 1986-tól Várpalotán, majd 20 évig a németrországi Wetzlar oktató kórházában osztályvezető főorvos. A 2000-es évek elején több kamionnyi kórházi felszerelést és más adományt juttatott el Szentesre. A Honoris Causa Emlékérem (2012)  Szentes Városért Emlékérem (2016) és a kitüntetettje. 2017. március 8-án Wetzlarban hunyt el 69 évesen.

Prof. dr. Petri István Sándor (1943-2012) sebész, osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi tanár. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 199681 éve, 1943. február 3-án született Szatmárnémetiben prof. dr. Petri István Sándor (1943-2012) sebész, osztályvezető főorvos, kandidátus, címzetes egyetemi tanár. A szegedi egyetemi évek, majd klinikai és tudományos munka után 1983-tól nyugdíjba vonulásáig, 2010-ig vezette a Dr. Bugyi István Kórház Sebészeti Osztályát. Számos szakmai elismerés mellett 1994-ben megkapta a Dr. Bugyi István Emlékérmet, majd 2011-ben a Batthyány-Strattmann László díjat. 2013-ban domborműves emléktáblát állítottak tiszteletére a kórházi osztályán, amely Lantos Györgyi szobrászművész alkotása..

112 éve, 1912. február 3-án Zsoldos Ferenc (1865-1912) gépészmérnök, gyáros, városi és megyei képviselő. Forrás: Szentesi LevéltárA Zsoldos család síremléke a református középtemetőben. Forrás: e-Könyvtár Szentes elhunyt Zsoldos Ferenc (1865-1912) gépészmérnök, gyáros, városi és megyei képviselő, a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, a Szentesi Önkéntes  Tűzoltóság főparancsnoka, a Műkedvelők és Műpártolók Társaságának igazgatója.

116 éve, 1908. február 3-án a belügyminiszter alapszabály ellenes működés miatt betiltotta a Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ) szentesi csoportjának működését. (53 személy ellen kihágási eljárás indult.)

117 éve, 1907. február 3-4-én Szentesen vendégszerepelt Reményi Jenő hegedűművész.

Kossuth Lajos aláírása a szentesiekhez képviselővé választása alkalmából írt levélen - 1869.04.19. Forrás: Szentesi Levéltár137 éve, 1887. február 3-án a városi képviselő-testület egyhangú lelkesedéssel Szentes díszpolgárává választotta az emigrációban élő Kossuth Lajost

149 éve, 1875. február 3-án Tisza Kálmán parlamenti beszédében feladta a Balközép-párt programját. („Szögre akasztja” a bihari pontokat.)

 

***   ***   ***

 2024. február 2. 

94 éve, 1930. február 2-án az SZDP szentesi szervezete tisztújító közgyűlést tartott, amelyen megválasztották a 11 fős végrehajtó bizottság és az 5 fős ellenőrző bizottság tagjait.

Balázsovits Norbert (1847-1913) a Szentesi Kölcsönös Segélyező Szövetkezet alapító igazgatója. Forrás: Szentesi Élet140 éve, 1884. február 2-án megalakul a Szentesi Kölcsönös Segélyező Szövetkezet. Alapító igazgató Balázsovits Norbert (1847-1913). A pénzintézet 1922-ben megszűnt.

Dr. Csúcs János főispán. Forrás Szentesi Levéltár, Fotótár154 éve, 1870. február 2-án született dr. Csúcs János (1870-1924) Csongrád vármegye főispánja, a szentesi református egyház főgondnoka, egyházmegyei tanácsbíró, zsinati képviselő, a Szentesi Kisgazda Szövetség díszelnöke. Alapelve szerint mindig a köz javát kell szolgálni. Gyűlölségtől mentes jelleme és tevékenysége miatt pártállástól függetlenül népszerű volt. Sokat munkálkodott a segélyakciók terén, valamint az iskolán kívüli oktatás érdekében.

155 éve, 1869. február 2-án a szentesi választópolgárok egy csoportja úgy határoz, hogy a közelgő országgyűlési választáson balközép elvű képviselőt választ.

169 éve, 1854. február 2-án született Bóna Sándor (1854-1900) gimnáziumi tornatanár.

***   ***   ***

2024. február 1. 

42 éve, 1982. február 1-jén bevezették az ötnapos munkahetet a városi tanácsnál.

69 éve, 1955. február 1-jén Szalva Péter (1920-2002) biológus, növénynemesítő irányításával megkezdte működését a Szentesi Kutató Állomás.

71 éve, 1953. február 1-jén született Miskolcon Majtényiné Túri Katalin (1953-1999) népművelő, informatikus-könyvtáros, főiskolai tanár. 1982 és 1993 között Szentesen a Városi Könyvtár igazgatójaként munkatársaival intenzív kulturális- és közéleti rendezvényszervező munkát végzett. Ekkor váltak rendszeressé Dorogi Zsigmond irodalmi műsorai, emellett a későbbi rendszerváltó személyiségek közül - Csurka Istvántól Bíró Zoltánig - sokan tartottak a könyvtárban emlékezetes fórumokat. 1993-tól a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár igazgatóhelyetteseként kezdeményezte az integrált könyvtári rendszer bevezetését, és a kiépülő városi üvegszálas informatikai hálózatra alapozva a könyvtár információs központ jellegének megerősítését. Emellett 1994-től a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola óraadó tanára, és 1995-96 között a Szentesi Élet városi hetilap felelős szerkesztője volt.

72 éve, 1952. február 1-jén megalakult a Szentesi Építőipari KTSZ.

75 éve, 1949. február 1-jén a Szentesi Nemzeti Bizottság megtartotta utolsó ülését. Téli Lajos alelnök megállapította, hogy „a Nemzeti Bizottság hivatását teljes mértékben betöltötte. Önzetlen, fáradhatatlan munkát végzett”. Kérte a jelenlévőket, hogy „a Magyar Függetlenségi Front Népi Bizottságában is hasonló módon dolgozzanak”. *** Megalakult a Magyar Függetlenségi Népfront ideiglenes országos tanácsa. Elnök Rákosi Mátyás, alelnökök Dobi István és Erdei Ferenc, titkár Rajk László.

Koszt György alezredes, nyugalmazott városi tűzoltóparancsnok. Fotó: Vidovics Ferenc76 éve, 1948. február 1-jén született Koszt György (1948-2006) tűzoltó alezredes, volt városi tűzoltóparancsnok.

78 éve, 1946. február 1-jén a nemzetgyűlés elfogadta az 1946: I. törvénycikket, amely eltörölte a királyság intézményét, és Vajda Imre (1885-1952) földmunkás, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Magyarországot köztársasággá nyilvánította. Köztársasági elnökké Tildy Zoltánt választották. *** Szentesen a Nemzeti Bizottság ünnepi felvonulást szervezett. A képviselő-testület díszközgyűlést tartott, amelyen megjelent a szovjet városparancsnok, Panov ezredes, valamint a szövetséges ellenőrző bizottság vezetője, Tyopkin ezredes. Vajda Imre polgármester megnyitója után a pártok szónokai méltatták a köztársaság kikiáltásának jelentőségét.

90 éve, 1934. február 1-jén megalakult a „Hargitaváraljai” Jelképes Székelyközség szentesi társközsége.

A Zsigmondy Béla által fúrt ártézi kút (1885/86-1934) Szentes főterén. Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma92 éve, 1932 februárjában a Mérnöki Hivatal kimutatása szerint összesen 93 ártézi kút volt Szentes kül- és belterületén.

Dr. Csergő Károly (1879-1969) vármegyei II. főjegyző, alispán. Forrás: Szentesi Mozaik105 éve, 1919. február 1-jén Jócsák Kálmán kormánybiztos nyugdíjazta dr. Nagy Sándor alispánt; az alispáni teendőket ettől kezdve dr. Csergő Károly vármegyei II. főjegyző látta el.

108 éve, 1916. február 1-jén 80 éves korában elhunyt Pázmány Dániel (1836–1916) egykori református lelkész, Csongrád vármegye 1886–1914 közötti főlevéltárnoka.

Balázsovits Norbert (1847-1913) főgimnáziumi igazgató síremléke a Kálvária temetőben. Fotó: e-Könyvtár SzentesBalázsovits Norbert (1847-1913) tanár, gimnáziumi igazgató (1898-1910), lapszerkesztő, megyei és városi képviselő. Forrás: e-Könyvtár Szentes111 éve, 1913. február 1-jén 66 éves korában elhunyt Balázsovits Norbert (1847-1913) tanár, gimnáziumi igazgató, lapszerkesztő, megyei és városi képviselő, a Polgári Olvasókör és a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat választmányának volt elnöke, a Szentesi Kölcsönös Segélyező Szövetkezet alapítója és igazgatója, a Szentesi Iparos Ifjak Önképző Körének alapítója és elnöke.

118 éve, 1906 februárjában megalakult a Szentesi Kőmíves és Ácsmesterek Szakosztálya. (Egy évvel később beolvadt a Szentesi Építőiparosok Szövetségébe.)

119 éve, 1905. február 1-jén Tisza István miniszterelnök és kormánya benyújtotta lemondását.

124 éve, 1900. február 1-jén értekezletet tartott a helyi függetlenségi párt Pázmándy Dénest felléptetők csoportja, s többségi határozattal kimondta, hogy az újabb választáson Molnár Jenőt támogatja.

A felsőpárti városi kisdedóvoda felújított épülete. Forrás: www.szentes.hu128 éve, 1896. február 1-jén Paksi Jánosné (Nagy Etelka) óvónő. Forrás: Szentesi Élet megnyílt a felsőpárti városi kisdedóvoda. Első óvónője a hódmezővásárhelyi születésű Nagy Etelka volt, aki Kistelekről érkezett Szentesre. (Paksiné Nagy Etelka 1925-ig vezette az óvodát, utóda dr. Szabó Zoltánné Beszédes Vilma lett.)

131 éve, 1893. február 1-jén megalakult a Szentes Kerületi Betegsegélyező Pénztár. Megnyílt Ehrlich Laura városi segéllyel fenntartott magánóvodája.

Meszéna István (1825-1881) 48-as honvéd alezredes. Forrás: Szentesi Élet143 éve, 1881. február 1-jén elhunyt Meszéna István (1825-1881) volt 48-as huszártiszt, alezredes, zászlóaljparancsnok, a hódmezővásárhelyi újonctelep parancsnoka, utóbb bajai dandárparancsnok. Aradon 10 évi várfogságra ítélték, 1852-ben kegyelmet kapott. 1867/68-ban kereskedelmi államtitkár, 1869-től honvéd alezredes, majd ezredes. Városunk szülötte.

153 éve, 1871. febr. 1-jén megkezdte működését a 2 osztályú Szentesi Polgári Leányiskola.

192 éve, 1832. február 1-jén született Buday József (1832-1901) tanító, lapszerkesztő, a Szentesi 48-as Népkör elnöke.

216 éve, 1808. február 1-jén született Kiss Pál (1808-1880) református lelkész, aki 1836-1858 között szolgált Szentesen. (Kiss Bálint esperes fia.)

 

 Szentesi Évfordulónaptár - január 

 

Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2024. 02. 02.