VÁROSI  ÜNNEPSÉG

 az 56-os októberi  forradalom és szabadságharc

évfordulója alkalmából

 

 

 

2003. október 23-án térzenével és zászlófelvonással kezdődött meg Szentesen a Köztársaság kikiáltására és az 1956-os októberi forradalom és szabadságharcra emlékező városi ünnepség.

 

 

 

A fegyveres erők testületeinek vezetői és a városi vezetők mellett a zászlófelvonáson és a városi ünnepségen megjelent Pál Tibor a Belügyminisztérium politikai államtitkára.

 

 

 

A zászlófelvonás után az ünneplők átsétáltak a Református Nagytemplom mellett található 56-os Kojafához, hogy elhelyezzék az emlékezés koszorúit.

 

 

 

 

 

 Ünnepi képviselői-testületi ülés

 

 

A Kossuth téri megemlékezés után került sor a Városháza dísztermében az ünnepi képviselő-testületi ülésre, melynek keretében Szentes város díszpolgári címeinek és a Szentes "Városért" Emlékérem adományozására került sor.

 

 

A polgármesteri köszöntő után Pál Tibor államtitkár ünnepi beszédjét hallhattuk.

  Az ünnepi beszéd ITT meghallgatható! 

 

 

 

Részlet az ünnepi beszédből: „Gyújtsunk gyertyát az ’56-os forradalmárokért, a név nélküli részt vevőkért és a névvel ismert aktív alkotókért, akik mintegy élhetőbb és egy szebb országot szerettek volna. Égjen a gyertya az áldozatokért, akik ott és akkor, hogy utána áldozták életüket, hogy áldoztak emberi létükből, szabadságukból, hitükből. És gyújtsunk gyertyát a hozzátartozókért, a barátokért, a közösséget vállalókért. És gyújtsunk gyertyát mindannyiunkért. Igen mindannyiunkért, hiszen 1956 öröksége közvetve vagy közvetlenül mindannyiunkat megérint.”

 

 

  Díszpolgári címek átadása

 

dr. Csikai Miklós

Szirbik Imre polgármester adja át dr. Csikai Miklósnak a kitüntető címet.

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Csikai Miklós címzetes docensnek, Gábor Dénes díjas agrárszakembernek, az Árpád-Agrár RT elnök-vezérigazgatójának, az Országos Agrárkamara elnökének adományozza SZENTES VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet, a mezőgazdasági tájkultúra fejlesztésében és gondozásában végzett kimagasló szakmai tevékenységéért.

 

 

 

Dr. Dimény Imre akadémikus, professzor emeritus úr méltatta dr. Csikai Miklós kitüntetett munkásságát.

A méltató beszéd szöveges és hallható formátumban!

 

Nagy János

Szirbik Imre polgármester adja át Nagy Jánosnak a kitüntető címet.

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy János, a Lajtha László Zeneiskola címzetes igazgatójának, a Bárdos Lajos Vegyeskar karnagyának, a Szentesi Zenebarátok Egyesülete elnökének adományozza SZENTES VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet, kiemelkedő pedagógiai, karnagyi és művészeti tevékenységéért.

 

 

 

Balázs Árpád Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Erkel-díjas zeneszerzőt, Érdemes-művészt, Szentes Város Díszpolgára méltatta Nagy János kitüntetett munkásságát.

A méltató beszéd szöveges és hallható formátumban!

 

 Köszönő szavak a kitüntetettektől

Dr. Csikai Miklós                                                                                 Nagy János   

                                                                       

 

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szentes "Városért" Emlékérem adományoz

 

 

Bácskai Mihályné pedagógusnak, hosszú évtizedeken át végzett pedagógiai tevékenységéért. Bácskainé Erzsike néni az 1950-es években kezdte pályáját városunkban. Mindig a katedra jelentette, és jelenti számára ma is a kiteljesedést. Nemzedékek sokaságát nevelte a szépre, jóra, egymás és a magyar nyelv szeretetére és megbecsülésére. Diákjai megállják helyüket az élet különböző területein, nem egy közülük nemzetközi sikereket is elért, ami szintén magas szintű pedagógiai munkáját bizonyítja. Ma is aktívan dolgozik. Nincs olyan felkérés, amelyet ne fogadna el ha a fiatalok előmeneteléről, szellemi fejlődéséről van szó, s ebben ő segíthet. A férjével együtt képviselt oktatási modell méltán vált országosan elismertté.

 

 

 

Dr. Csiky László szobrásznak, képzőművészeti munkásságáért. Olyan művészeti ág képviselője, amelynek hozzáfogható, prominens személyisége kevés volt városunk életében. Egyedülálló művészetével beírta magát nemcsak városunk, de a nemzetközi szobrászat történelem könyvébe is. 1994-ben a Világkiállítás pályázat nyerteseként mutatkozott be, majd 1995-ben Genfben a Feltalálók Világkongresszusán munkái aranyplakettet érdemeltek ki. A világ számos országában állította ki műveit, legutóbb Kínában a Világ Symposiumon ért el kiemelkedő sikereket, a közelmúltban pedig Guinness rekordot állított fel. Emellett egyaránt elismerésre érdemes közéleti és sporttevékenysége.

 

 

 

Földi Vilmos nyugalmazott igazgatónak, a város kollégiumi életének megteremtés érdekében végzett kiemelkedő vezetői munkájáért és pedagógiai tevékenységéért. A Terney Béla Középiskolai Kollégium világa egész életét meghatározta; a gyerekek szeretete, a nevelőtársak tisztelete, önállóságuk támogatása, a színes kollégiumi élet szorgalmazása jellemezte vezetői munkásságát. A kollégiumi tevékenység megújításában szívesen segítette, segíti utódait. Nevéhez fűződik a Kollégiumi Baráti Kör létrehozása, a régi kollégisták támogatására építve. Szakmai tanácskozásokon örömmel osztja meg pedagógiai tapasztalatait. Sok évig ezzel egyidőben a városi pedagógus szakszervezet titkára volt. Számos újságcikk szerzője, így jelen van írásaival a város közéletében is.

 

 

 

Horváth Mihály Gimnázium drámai tagozatának, (a kitüntetést átvette dr. Bácskainé Fazekas Márta igazgatónő) kulturális és művészeti tevékenységékért, a város jó hírnevének öregbítéséért, Azért a kitartásért, hogy 25 éve őrzik a folytonosság lángját. Pedagógiai munkájuk fő célja a személyiségfejlesztés. Szeretnének kreatív, önálló és nyitott embereket nevelni, akik közéleti érdeklődéssel, jó kapcsolatteremtő képességekkel bírnak, mernek és tudnak a nyilvánosság előtt szerepelni, egyaránt fogékonyak társadalmi és művészeti kérdésekre. Az irodalom, a történelem, az anyanyelv, az ének és a színházművészet iránt érdeklődő fiatalokat eredményesen készítik fel a továbbtanulásra. A tagozaton évente hat-nyolc diákszínpadi előadás készül, a lehető legkülönbözőbb stílusokban. Ezek a darabok állandó meghívottjai az amatőr színjátszó-fesztiváloknak, az utóbbi években angol, francia és német találkozókon is rendszeresen föllépnek diákjaik és előkelő helyezéseket érnek el.

 

 

 

László Béla volt önkormányzati képviselőnek, három választási cikluson át végzett önkormányzati képviselői és bizottsági munkájáért. 12 éven át volt Szentes Város Képviselő-testületének tagja. Javaslataival, interpellációival aktívan segítette a döntések előkészítését, a város fejlődését szolgáló célkitűzések megvalósítását. Jelentős szerepet játszott a pártok közötti egyeztetésekben, amellyel nagyban elősegítette képviselőtársai kompromisszum-készségét. Képviselői megbízatása mellett ellátta a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöki tisztét is.

 

 

 

Dr. Pataki Ilona főorvosnőnek, a kórházi laboratórium nyugalmazott vezetőjének, hosszú évtizedek óta kifejtett szakmai és tudományos rnunkásságáért. A Szentesi Területi Kórház laboratóriumának vezetője volt (1956-tól 1984-ig). Tudományos tanulmányait 1968-tól a szakirodalmi kiadásokban közlik. Az SOS laboratóriumi munka életeket ment. Letéteményese kórháza hírnevének. Mindemellett aktívan sportol, tagja a Delfin MSE-nek, ahol hát és mell úszásban számos sikereket ért el.

 

 

 

Szentesi Szabadidős Sportklub részére (kitüntetést átvette Léhi Gábor), kulturális és karitatív tevékenységükért. Több mint 10 éve eredményesen működő civil szervezet. Részt vállal a város kulturális, karitatív és sport tevékenységében. Évenként rendszeresen megrendezett jelentős számú résztvevőt megmozgató sportrendezvényei több sportágban lehetőséget adnak a mozgást kedvelő amatőröknek a versenyzésre. Részt vállalnak a város kulturális életében elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály részére szervezett szavaló és képzőművészeti versenyek megrendezésével. A nyári időszakban több kulturális és sport jellegű tábort szerveznek, ahol jelentős számban vesznek részt határon túli magyar fiatalok is. Több mint 10 éve végzik azt a karitatív tevékenységet, amely a szegény sorsú idős korúak karácsonyi megajándékozását tűzte ki célul.

 

 

 

Udvarhelyi Gyula volt önkormányzati képviselőnek, három választási cikluson át végzett önkormányzati képviselői és bizottsági munkájáért. 12 éven át volt a város Képviselő-testületének tagja. Rendíthetetlenül kitartott álláspontja mellett. Szívügyének tekintette a hátrányosabb helyzetű külterületi lakosság életkörülményeinek javítását, a nagyhegyi és kajáni körzet fejlesztését, a szociálisan rászorulók folyamatos segítségét. Elnökként, tagként részt vett a Lakásügyi Bizottság munkájában is, ahol szintén lehetősége nyílt felkarolni a rászorultakat.

 

 

 

Zsíros Katalin néprajzkutatónak, pedagógiai és néprajzi munkásságáért. Rendszeresen végzett néprajzi gyűjtőmunkát. Az 1960-as évek végén bekapcsolódott az országosan folyó földrajzi nevek gyűjtésébe. Ennek eredményeként jelent meg Szentes földrajzi nevei című könyve. Megírta Szentes rövid néprajzát, amely Szentes helyismereti kézikönyve című kötetben jelent meg. Neve szorosan összekapcsolódott a Szentesen élő emberek és az innen elszármazottak tudatában a szentesi hagyományok ismeretével. Ezt a tudást szívesen megosztja a szakemberekkel és az érdeklődőkkel, hiszen évtizedek óta rendszeresen tart előadást a szentesi népszokásokról és a régi szentesi hétköznapi élet hagyományairól. Számtalan tudományos elemzés, szakdolgozat, pályamű született az ő szellemi támogatásával.

Szentes, 2003. 10. 26.

 

A 2001-es esztendő díjazottjai ITT tekinthetők meg!