Szentesi Évfordulónaptár - 2018. április  


Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár 1996-2000 c. írásai és későbbi művei alapján összeállította Tímár Ferenc

 

2018.  január, február, március, x,  május, június, júliusaugusztus, szeptember, október, november, december
április
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

  

2018. április 30.  

A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola épülete napjainkban. Forrás: www.boross-szentes.sulinet.hu52 éve, 1966. április 30-án felavatták a szentesi Közgazdasági Technikum új épületét az Ady Endre utcában. (Ma Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola)

89 éve, 1929. április 30-án megalakult a Szentesi Kultúr Egyesület. Elnöke dr. Csergő Károly alispán.

96 éve, 1922. április 30-án gróf Batthyány Tivadar programbeszédet tartott Szentesen a Tyúkpiac téren (ma Szabadság tér).

Arady Kálmán (1849-1910) árvaszéki ülnök, Szentes város rendőrfőkapitánya. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000108 éve, 1910. április 30-án 60 éves korában elhunyt Arady Kálmán (1849-1910) volt árvaszéki ülnök, 1884-1909 között Szentes város rendőrfőkapitánya.

119 éve, 1899. április 30-án Lakos Imre polgármester nem engedélyezte a szentesi munkásnők által bejelentett népgyűlést. (Elutasító határozatát többek között azzal indokolta, hogy a „nőknek főzőkanál és orsó való, nem pedig a politika”.) 

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000119 éve, 1899. április 30-án Sima Ferenc képviselői beszámolót tartott a Kossuth téren kb. 3-4 ezer fős hallgatóság előtt.

147 éve, 1871. április 30-án Ünnepség a 48-as Népkörben. Forrás: Szentesi ÉletFerenczy Sándor eltávolítása után a belügyminiszter jóváhagyta a Szentesi 48-as Népkör alapszabályát. (Május 29-én a népkör elnökévé ifj. Posta Jánost, alelnökévé Imrei Károlyt választották.)

158 éve, 1860. április 30-án Szentes Város Községi Választmánya megemlékezett gróf Széchenyi István munkásságáról és április 8-án bekövetkezett haláláról. A választmányi tagok határozatot hoztak a gyászünnepély megtartásának módozatairól: május 8-ra gyászistentiszteletet rendeltek, emellett felszólították a város lakosságát, A Széchenyi kongóút Stark Sándor egyik legelső lapján (1898). Forrás: Labádi Lajos-Szatmári Imre: Szentes régi képes levelezőlapokon - 1998 hivatalnokait és cselédeit, hogy a nemzet legnagyobb halottjáért 4 hétig külsőleg is gyászjelvényt viseljenek. Kimondták továbbá, hogy gróf Széchenyi István emlékének maradandó megörökítése végett az ún. Vecseri-fok sziget a jövőben a „Széchenyi-liget”, a Kurcától a Kucori őrházig vezető új országút pedig a „Széchenyi út” nevet viselje. (A Széchenyi-liget máig is a város egyik legszebb zöldövezete. A Széchenyi utat idővel többször átkeresztelték; ma Csongrádi út.) *** A Széchenyi-rekviemre a pesti belvárosi templomhoz 80 ezer ember vonult fel.

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc181 éve, 1837. április 30-án Szentes birtokos lakói közfelkiáltással főbíróvá választották Boros Sámuelt, az örökváltsági szerződés megalkotóját, aki Kiss Bálint református esperes kezébe letette a hivatali esküt. Az új főbíró vezetésével a város közgyűlése - a koordináció értelmében - pártfogóvá választotta Klauzál Gábort, Csongrád vármegye táblabíráját, volt országgyűlési követét, a liberális reformeszmék élharcosát.

 

***   ***   ***

2018. április 29. 

A Szentes Modern Táncklub logója. (1961)29 éve, 1989. április 29-én hagyományosan Szentesen, a Klauzál Utcai Ált. Iskola tornatermében rendezték meg a „C” osztályos országos társastánc bajnokságot.

30 éve, 1988. április 29-én a Városi Galériában megnyílt Csete Ildikó textiltervező kiállítása.

Kép az Aktfotó Biennálé pályázati felhívásáról. Forrás: www.szentesifotokor.hu 35 éve, 1983. április 29-én megnyílt a Móricz Zsigmond Művelődési Központ által meghirdetett I. Országos Aktfotó Pályázatra érkezett pályamunkákból válogatott II. Országos Aktfotó Kiállítás. A pályázatra 64 szerző 457 alkotását küldte el, ebből a zsűri 48 fotós 117 művét fogadta el kiállításra.

70 éve, 1948. április 29-én az országgyűlés elfogadta az 1948: XXV. törvénycikket a 100-nál több munkást foglalkoztató üzemek államosításáról.

Dr. Reis Samu (1855-1932) orvos, képviselő, a szentesi izraelita egyház elnöke. Forrás: Szentesi ÉletDr. Reis Samu (1855-1932) orvos sírja a szentesi zsidó temetőben. Forrás: ekonyvtar.vksz.hu86 éve, 1932. április 29-én elhunyt dr. Reis Samu (1855-1932) orvos, városi és megyei képviselő, a szentesi izraelita egyház volt elnöke, aki 52 éven át szolgált Szentesen. Családi sírboltja a zsidó temetőben van.

A román megszállók intézkedései. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200099 éve, 1919. április 29–30 között az előrenyomuló román csapatok az éjszaka folyamán megszállták Szentest. Piscureanu őrnagy, a megszálló csapatok parancsnoka április 30-án hajnalban közölte első parancsait a város régi, polgári tanácsának helyben levő tagjaival. Ennek alapján még aznap megjelent az első plakát, amely elrendelte a fegyverek, katonai, ruházati anyagok azonnali beszolgáltatását, a házak kapuira az ott lakók neveinek kiírását, és megtiltotta a csoportosulást. *** A városban állomásozó román egységek nagymennyiségű élelmiszert, ruhát és takarmányt foglaltak le, minden ellenszolgáltatás nélkül. 

99 éve, 1919. április 29-én a vörös különítményesek a kiskunfélegyházi vasútállomáson dr. Kiss Béla volt szentesi főjegyzőt, valamint az Óföldeákról túszként elhurcolt Návay Lajost és Návay Ivánt agyonlőtték.

A Szentesi Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Bank Rt. épülete. Forrás: Szentesi Élet107 éve, 1911. április 29-én megalakult a Szentesi Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Bank Rt. (Elnök: Regdon Géza, alelnök: Szabó Mihály, igazgató: Krausz Samu.)

112 éve, 1906. április 29-én ismét dr. Molnár Jenőt választották meg Szentes országgyűlési képviselőjévé. Három jelölt küzdött a mandátum elnyeréséért: dr. Molnár Jenő függetlenségi 48-as párti, Rónay Ákos 48-as Kossuth-párti és Vecseri János újjászervezett szociáldemokrata párti. (A szavazatok megoszlása: Molnár 544, Rónay 65, Vecseri 13.)

118 éve, 1900. április 29-én a szentesi szociáldemokraták népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Napirend: 1. A munkások helyzete; 2. Az általános titkos választójog; 3. Május első napjának ünneplése. (Szónokok: Mezőfi Vilmos és Békési Imre.)

dr. Péter (Polacsek) Ernő (1887-1949) ügyvéd, városi és megyei képviselő. Forrás: Szentesi Levéltár Fotótára (l.sz.: 2480)131 éve, 1887. április 29-én született dr. Péter (Polacsek) Ernő (1887-1949) ügyvéd, városi és megyei képviselő, számos társadalmi és politikai szervezet tisztiügyésze. (A Kossuth u. 1. számú ház falán emléktábla őrzi nevét.) Halálának körülményei máig tisztázatlanok.

159 éve, 1859. április 29-én megkezdődött az olasz-francia-osztrák háború. A magyar városokban is folyt az önkéntesek toborzása, adományok gyűjtése.

 

***   ***   ***

2018. április 28. 

Márkus László (1881-1948) színházi szakró, rendező. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200070 éve, 1948. április 28-án elhunyt Márkus László (1881-1948) író, rendező, színházi szakíró, kritikus, díszlettervező, városunk szülötte.

99 éve, 1919. április 28-án este 10 órakor a vörös különítmény vonata elhagyta Szentest, megrakva terménnyel, élőállattal, takarmánnyal, élelmiszercikkekkel, egyéb árukészletekkel, hadfelszerelési cikkekkel, magánosoktól elvett értékekkel. E napon távozott a városból az itt levő vöröskatonaság, távoztak a vármegyei és városi direktórium tagjai, a pártszervezet és a szakszervezetek vezetői.

Rónay Lajos (1821-1891) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet111 éve, 1907. április 28-án a szentesi szervezett munkások nyilvános népgyűlést tartottak a Kossuth téren, amelynek napirendjén a cselédtörvény-javaslat elleni tiltakozás szerepelt.

124 éve, 1894. április 28-án a várható május 1-i munkástüntetésre tekintettel 100 főnyi katonaság érkezett Szentesre.

129 éve, 1889. április 28-án Rónay Lajos főispán benyújtotta lemondását.

 

***   ***   ***

2018. április 27.

Dr. Ancsel Éva filozófus, tanszékvezető egyetemi tanár. Forrás: Szentesi Levéltár Fotótára (l.sz.: 2902)34 éve, 1984. április 27-én dr. Ancsel Éva filozófus, tanszékvezető egyetemi tanár előadást tartott a Művelődési és Ifjúsági Házban korunk legfontosabb társadalmi és emberi problémáiról.

Csorba György, Szentes 1971-1983 közötti tanácselnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)45 éve, 1973. április 27-én a Szentes Városi Tanács megtartotta alakuló ülését. A végrehajtó bizottság elnökévé Csorba Györgyöt, elnökhelyettessé dr. Kocsis Ferencet választották meg. A vb-titkár továbbra is dr. Gilicze Lajos maradt.

82 éve, 1936. április 27-én az építőipari munkások újabb memorandumot szerkesztettek, ezúttal a főispánnak címezve. Kilenc pontban foglalták össze azokat az intézkedéseket, amelyeket elengedhetetlennek tartottak az építőipari munkások helyzetének javításához. Kulcskövetelésük ezúttal is a legkisebb munkabérek megállapításáról szóló rendelet minden építőipari szakmára történő kiterjesztése volt, de felvetették a 48, ill. 40 órás munkahét bevezetését is. A nyomaték kedvéért a főispánnak átnyújtott emlékiratot 106 építőmunkás írta alá.

Őze Lajos (1935-1984) színjátékos emléktáblája a mezőgazdasági szakközépiskola árkádja alatt - Vígh László, 1994Őze Lajos (1935-1984) színművész. Forrás: HMG fotóarchívum83 éve, 1935. április 27-én született Szentesen Őze Lajos (1935-1984) színművész, Jászai-díjas, érdemes és kiváló művész, posztumusz Kossuth-díjas. Középiskolai tanulmányait a szentesi Mezőgazdasági Technikumban végezte. A Színművészeti Főiskolán 1956-ban nyert diplomát. Kétévi miskolci színészkedés után 1959-től – 25 évig – a Nemzeti Színház tagja. Film- és színházi szerepeinek száma eléri az ötszázat. (Szentesen utca és mozi viseli nevét; volt iskolája, a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola bejárati árkádja alatt emléktáblája látható.)

87 éve, 1931. április 27–29 között Csongrád vármegye kisgyűlése, majd közgyűlése Zemplén vármegye felhívására elmarasztaló határozatot hozott Móricz Zsigmond író ellen, aki egy tudósításában elismerően szólt a Csehszlovákiában tapasztalt pezsgő magyar irodalmi életről. A neves írót hazafiatlansággal, a magyar nemzeti kultúra elárulásával vádolták meg. A kisgyűlésen és a közgyűlésen rendkívül heves vita bontakozott ki. Gilicze Antal és Böszörményi Jenő református lelkészek védelmükbe vették Móriczot, s kérték az ügy levételét a napirendről. A többség – élükön dr. Cicatricis Lajos ny. főispánnal – ragaszkodott az író megbélyegzéséhez, melyet a közgyűlés végül 46:22 arányban megszavazott.

Dr. Szalva Péter (1920-2002) biológus, növénynemesítő, szakíró, Szentes Díszpolgára. Forrás: Szentesi Mozaik - In memoriam...98 éve, 1920. április 27-én született dr. Szalva Péter (1920-2002) biológus, növénynemesítő, tudományos kutató, szakíró, címzetes egyetemi tanár, 1954-1979 között a szentesi Kertészeti Kutató Állomás alapító-igazgatója, nyugdíjasként tudományos főmunkatársa, 1995-től Szentes díszpolgára.

99 éve, 1919. április 27-én Molnár István parancsnoksága alatt Szentesre érkezett egy budapesti vörös különítmény, azzal a feladattal, hogy hajtsa végre a város anyagi és katonai kiürítését. Utasítására lefogtak 43 vagyonos polgárt, akiket túszként vagonokba tettek. Közöttük volt dr. Kiss Béla volt városi főjegyző és dr. Négyesi Imre is, aki eddig a polgármesteri teendőket látta el.

99 éve, 1919. április 27-én a Szegeden állomásozó francia csapatok megszállták Makót és Nagylakot. A román hadsereg elfoglalta Kabát, Balmazújvárost, Hajdúnánást és Nyíregyházát. A Vörös Hadsereg védelemre rendezkedett be a Tisza vonalánál. A 6. hadosztályhoz tartozó alakulatok zömét Szolnokra, a Makó–Hódmezővásárhely–Orosháza körzetében levő vörös alakulatokat (mintegy 5-6000 főt) Szentesre irányították.

106 éve, 1912. április 27-én a Tóth József Színházban nagysikerű növendék hangversenyt rendeztek Kiss János zenetanár és Vincze Józsefné zongoratanárnő tanítványai részvételével.

Szántó Kovács János (1852-1908) földmunkás, a hódmezovásárhelyi agrárszocialista mozgalom vezetője. Forrás: www.nlvk.hu124 éve, 1894. április 27-én a szentesi munkások – a Szentesi Lapban közzétett nyílt levélben tiltakoztak Szántó Kovács János és társai letartóztatása ellen. A vérontásért a vásárhelyi főkapitányt teszik felelőssé. Figyelmeztetik a hatóságokat, hogy a munkáskérdést törvényhozási úton lehet megoldani, nem pedig golyóval.

137 éve, 1881. április 27-én 55 éves korában elhunyt Ringvald József (1826–1881) városi seborvos.

Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Kinagyítható repro: Tímár Ferenc - 2005139 éve, 1879. április 27-én megtartotta alakuló tisztújító közgyűlését a Szentesi Polgári, Iparos és Gazdasági Kör, amelynek elnökévé Stammer Sándor alispánt, alelnökévé Kristó Nagy István volt polgármestert, jegyzőjévé Szántó Lajost választották meg. Három szakosztálya alakult: közművelődési, iparos és gazdászati szakosztály. (1882-ben mintegy 30 kereskedő lépett be a körbe, akik megalakították a kereskedelmi szakosztályt.)

151 éve, 1867. április 27-én megtartották a kiegyezés utáni első megyei tisztújítást. Ez alkalommal a szentesi járás főszolgabírójává Mikecz Ferenc szentesi ügyvédet választották meg.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka154 éve, 1864. április 27-én városi küldöttség utazott Pestre a Károlyi grófokhoz. A bíróságilag megítélt végrehajtástól nem tekintettek el, de hozzájárultak a tartozások részletekben történő kiegyenlítéséhez.

283 éve, 1735. április 27-én a Békés megyei elégedetlen jobbágyok Szentandráson fegyveres fölkelést robbantottak ki. Magukat kurucoknak nevezték; legfőbb követelésük a vallásszabadság biztosítása és az adóterhek enyhítése volt. Számuk Békés és Csongrád megyéből mintegy ezerre növekedett. Kapcsolatban álltak Szegedinác Pero szerb határőr kapitánnyal, aki a határőrök segítségét ígérte. A szentesiek nem csatlakoztak a fölkeléshez, mivel a város földesura biztosította a vallásszabadságot, a jobbágyait pedig különböző adókedvezményekben részesítette.

 

***   ***   ***

2018. április 26.

Gaál Gaszton  országgyűlési képviselő. Forrás: en.wikipedia.org87 éve, 1931. április 26-án délelőtt zászlóbontó nagygyűlést tartott Szentesen (a Tyúkpiac téren) a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Agrárpárt, amelynek vezérszónoka Gaál Gaszton  országgyűlési képviselő volt. A népes gazdagyűlést dr. Vass Sándor országos titkár nyitotta meg. 

Dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200087 éve, 1931. április 26-án a Kossuth téren alakuló közgyűlést tartott a Magyar Revíziós Liga szentesi csoportja, amely feladatul tűzte ki a trianoni béke igazságtalansága ellen való küzdelem elősegítését. (A Liga helyi csoportjának elnökévé dr. Cicatricis Lajos ny. főispánt, örökös felsőházi tagot, ügyvezető igazgatójává pedig dr. Lakos István városi főjegyzőt választották meg.)

88 éve, 1930. április 26-án a munkanélküli építőmunkások egy memorandumot nyújtottak át a polgármesternek, mely kívánságaikat tartalmazta.

Burián Lajos (1844-1929) polgármester, a 48-as ellenzék szentesi vezéralakja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000104 éve, 1914. április 26-án megalakult a Szentesi (Alsópárti) III. Függetlenségi és 48-as Népkör. (Ideiglenes elnök: Burián Lajos, ideiglenes jegyző: Dóczi Ferenc.)

122 éve, 1896. április 26-án a helyi Függetlenségi és 48-as Párt értekezletén Balogh János országgyűlési képviselő Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Kinagyítható repro: Tímár Ferenc - 2005politikai működését csapongónak és megbízhatatlannak nyilvánították, amelyet tetézett azzal, hogy elvállalta a polgármester-jelöltséget a párt hivatalos jelöltjével szemben. Mindezek alapján Balogh Jánost kizárták a pártból.

126 éve, 1892. április 26-án Stammer Sándor alispán benyújtotta lemondását. (43 éven át állt Csongrád vármegye szolgálatában, ebből 21 évig alispánként.)

 

***   ***   ***

2018. április 25. 

Fenyvesi István (1899–1973) földmunkás-kubikos. Forrás: Szentesi Levéltár Fotótára45 éve, 1973. április 25-én elhunyt Fenyvesi István (1899–1973) földmunkás-kubikos. 1917-ben behívták katonának, 1918 decemberétől 1918 márciusáig nemzetőrként szolgált, majd vöröskatona lett. A Vörös Hadsereg 46. tüzérezredébe osztották be; részt vett az Érsekújvár körüli harcokban, majd a Tisza-vonal védelmében. 1923-ban bekapcsolódott a földmunkás szakszervezet, majd a Szociáldemokrata Párt munkájába.

Mag Pál, Szentes 1971-1990 közötti országgyűlési képviselője. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)47 éve, 1971. április 25-én Mag Pált választották meg Szentes város országgyűlési képviselőjévé. (Tisztségét 1990-ig viselte.)

48 éve, 1970. április 25-én  Szentesre látogatott Fock Jenő miniszterelnök. A városi séta során megtekintette a folyamatban Fock Jenő és kísérete a Kossuth téren 1970-ben. Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma lévő főutcai építkezéseket, a felújított színháztermet, valamint a városközpont rekonstrukciós tervének makettjét.

84 éve, 1934. április 25-én Szentes és a környékbeli községek kubikosainak küldöttsége kereste fel a földművelésügyi minisztert. Átadtak egy memorandumot, amelyben állami közmunkák beindítását szorgalmazták.

Gróf Bethlen István miniszterelnök, gróf Klebelsberg Kuno vallás- és köz-oktatásügyi miniszter és dr. Bud János kereskedelemügyi miniszter91 éve, 1927. április 25-én gróf Bethlen István miniszterelnököt, gróf Klebelsberg Kuno vallás- és köz-oktatásügyi minisztert és dr. Bud János kereskedelemügyi minisztert Szentes város díszpolgáraivá választották.

99 éve, 1919. április 25-én a városi munkástanács ülésén a szakszervezetek képviselői egyöntetűen kimondták a Vörös Hadsereghez való csatlakozást.

103 éve, 1915. április 25-én Rakovszky István néppárti képviselő javaslatot terjesztett elő a parlamentben a „hősök választójogáról”. Lényege: Minden 20 éven felüli, harctéri szolgálattal rendelkező férfi kapjon választójogot.

105 éve, 1913. április 25-én 87 éves korában elhunyt Magyar József (1826-1913) volt városi írnok, levéltárnok, jogi és pénzügyi tanácsnok, helyettes polgármester. (52 évig állt Szentes város szolgálatában.)

Wekerle Sándor (1848–1921) az otthonteremtő miniszterelnök. Forrás: www.sulinet.hu109 éve, 1909. április 25-én Wekerle Sándor miniszterelnök és kormánya benyújtotta lemondását.

Kárász benjamin (1792-1874) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000151 éve, 1867. április 25-én tartotta alakuló ülését Szegváron Csongrád Vármegye Bizottmánya, mely alkalommal horgosi Kárász Benjamin alkotmányosan kinevezett főispán letette a hivatali esküt.

174 éve, 1844. április 25-én az életveszélyessé nyilvánított régi katolikus templomot a torony kivételével elbontották. A Historia Domus erről a következőket tartalmazza: „Eljött az idő, a régóta olyannyira várt idő, mely a jelenkorban élő emberek lelkében soha el nem felejthető, és sok-sok év reménykedésére helyezte fel a koronát! Megkezdték ezen a napon az Ősi Templomot, amely már kifejezetten elhanyagolt állapotban volt, és a rátekintők szemének nem mutatott semmi mást, mint romhalmazt, amelyhez egyre inkább közelkerült, lebontani. Az egykori templom falait mindenütt rövid idő alatt – kivéve a tornyot – olyan alaposan lebontották úgy, hogy kő kövön nem maradt.” (A munka valóban gyors volt, július 6-án már folytak az új épület alapozási munkálatai.)

 

***   ***   ***

2018. április 24.  

Bessenyei Ferenc kétszeres Kossuth-díjas színművész. Forrás: www.nemzetiszinhaz.hu39 éve, 1979. április 24-én Bessenyei Ferenc kétszeres Kossuth-díjas színművész önálló estet adott a Tóth József Színházteremben, amelyet a Magyar Rádió is közvetített.

59 éve, 1959. április 24-én elhunyt Kádár Sándor (1892-1959) kőművesmester.

Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200073 éve, 1945. április 24–25 között különböző feljelentések nyomán Tömpe András rendőr főtanácsos vizsgálatot folytatott ifj. Lakos József szentesi rendőrkapitány ellen. Megállapította, hogy „Lakos József volt detektív a múlt rendszerben erősen exponálta magát, és reakciós tevékenységét ma is folytatja, fedezi a múlt rendszer bűnöseit, és szabotálja a demokrácia tisztító munkáját”. Mindezek alapján intézkedett Lakos József őrizetbe vételéről, akit néhány nappal később (május 3-án) a mezőhegyesi internáló táborba kísértek. A városi rendőrkapitányság vezetését Nagy István vette át.

Garai Szabó Bálint nyugalmazott r. alezredes. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198894 éve, 1924-ben született Garai Szabó Bálint nyugalmazott r. alezredes, 1957-1979 között a Szentes Városi és Járási Rendőrkapitányság vezetője.

A Kapucinus Atyák szükségkápolnája és kolostora a Felsőpárton (képeslap) az 1920-as évekből). Forrás: Szentesi Levéltár98 éve, 1920. április 24-én megalakult Szentes második római katolikus plébániája, melyet Jézus Szent Szívéről kereszteltek el. A Felsőpárton felállított új parókia első plébánosává Nitsch Arthur korábbi adminisztrátort nevezték ki. (Az új plébánia 1925-1932 között szüneteltette működését.)

104 éve, 1914. április 24-én elhunyt dr. Füsti Molnár Sándor (1866-1914) ügyvéd, takarékpénztári ügyész, titkár.

109 éve, 1909. április 24-én a király elutasította az önálló magyar jegybank létrehozásának tervét.

124 éve, 1894. április 24-én a kormány kivételes állapotot rendelt el az Alföldön a szocialista szervezkedés letörése érdekében.

127 éve, 1891. április 24-én 89 éves korában elhunyt Bonyhády (Perczel) István (1802–1891), Csongrád megye 1850–1858 közötti megyefőnöke.

127 éve, 1891. április 24-én született Szentesen Kardos Lajos (1891-1919) tanár, irodalomtörténész, Kardos Albert fia. Fő műve Arany János Bolond Istókja. Debrecen, 1914.

Erzsébet és Ferenc József 1854-ben. Forrás: http://giren.freeweb.hu149 éve, 1869. április 24-én az 1869–1872. évi országgyűlést megnyitották.

163 éve, 1854. április 24-én Ferenc József császár házasságot Kiss Bálint (1772-1853) református esperes, író, történeti kutató, gazdasági reformer, az MTA levelező tagja. Zoó János festménye. Forrás: Wikipédia kötött Erzsébet bajor hercegnővel. Ez alkalomból részleges amnesztiarendelet jelent meg.

218 éve, 1800. április 24-én Kiss Bálint református lelkész feleségül vette Veresegyházi Pál és Szoboszlai Julianna leányát, Évát, akitől hat gyermeke született. (Csak három fiú élte meg a felnőttkort: Bálint, Ferenc és Pál.)

 

***   ***   ***

2018. április 23.

29 éve, 1989. április 23-án nagysikerű koncertet tartott a színházban a Benkó Dixieland Band.

Május elsejei felvonulás Szentesen a 60-as években. Forrás: e-Könyvtár Szentes69 éve, 1949. április 23-án közzétették a 3610/1949. sz. kormányrendeletet, amely május 1-jét nemzeti ünneppé nyilvánította.

73 éve, 1945. április 23-án a Magyar Alföld tudósítása szerint a tavaszi mezőgazdasági munkák megszervezésére és ellenőrzésére alakult Termelési Bizottság a város határát nyolc tanyaközpontra osztotta fel: Eperjes, Belsődonát, D-oldal, Berekhát, Nagyhegy, Kaján, Nagytőke, Rét. A munkálatok megkezdéséhez 70 üzemképes traktor, 1500 ló és 250 igavonó ökör állt rendelkezésre.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet82 éve, 1936. április 23-án dr. Négyesi Imre polgármester – „egészségügyi okokra” hivatkozva – benyújtotta lemondását.

119 éve, 1899. április 23-án a szentesi munkások gyűléstartásra kértek engedélyt egyletalakítás céljából. Lakos polgármester az engedélyt megtagadta, mondván: a munkások nem rendelkeznek jóváhagyott szabályrendelettel.

122 éve, 1896. április 23-án az I. Függetlenségi és 48-as Pártkör választmánya elítélte Temesváry Antal pártbontó tevékenységét. Figyelmen kívül hagyva kilépési nyilatkozatát, egyhangú határozattal kizárták a pártkörből.

Dr. Vadnay Andor főispán. Forrás: Wikipédia123 éve, 1895. április 23-án munkásküldöttség kereste fel dr. Vadnay Andor főispánt, munkát kérve a közel 1000 szentesi munkanélküli földmunkásnak.

Május elsejei felvonulás a századfordulón (1908). Forrás: Szentesi Élet124 éve, 1894. április 23-án Tarnóczi Mihály, a szentesi  Általános Munkás Önképző Egylet ideiglenes elnöke, benyújtotta jóváhagyásra az egylet alapszabályait. Az alispán a belügyminiszterhez küldött felterjesztésében nem javasolta a jóváhagyást. Indok: a nevezett egyletnek be nem vallott célja a szocialisztikus és kommunisztikus elvek terjesztése, melyek veszélyeztetik a közrendet és vagyonbiztonságot. (Az alispáni vélemény alapján a belügyminiszter nem hagyta jóvá az egylet alapszabályait.)

143 éve, 1875. április 23-án elhunyt Dosics György (1820-1875) szolgabíró, cs. kir. asztalnok.

 

***   ***   ***

2018. április 22.  

73 éve, 1945. április 22-én megalakult a Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének szentesi csoportja.

74 éve, 1944. április 22-én a munkásmozgalom szentesi vezetőit (Vecseri Bálintot, Mikecz Jánost, Virág Sándort és Kádár Sándort) lefogták, és Budapestre szállították. Egy héten át elzárva tartották őket a Keleti pályaudvar melletti toloncházban, majd közülük Vecseri Bálintot Ricsére, Mikecz Jánost és Virág Sándort Kistarcsára, Kádár Sándort Nagykanizsára internálták.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet82 éve, 1936. április 22-én mivel nyílt titokká vált, hogy főispáni nyomásra dr. Négyesi Imre polgármester le fog mondani hivataláról, Dr. Kozma György főispán. Forrás: Szentesi Élet a Nemzeti Szocialista Párt helyi szervezete nevében Ibolya János ny. főhadnagy egy hálálkodó levelet intézett Kozma György főispánhoz. Az igen bőbeszédű levél lényege: „Örültünk és megnyugvással hallottuk, hogy a magyarul gondolkodni nem tudó, filoszemita érzelmű és liberális felfogású, valamint minden fajvédő gondolat iránt érzéketlen és arról modortalan és gunyoros hangon nyilatkozó Négyesi polgármester letűnt végre a porondról…”

99 éve, 1919. április 22–23 között a román csapatok elfoglalták Mátészalkát, Gyulát, Debrecent és Hajdúszoboszlót. A csehszlovák hadsereg Ungvárnál támadást indított.

99 éve, 1919. április 22-én a városi és a vármegyei direktórium tárgyalt a túszok kijelölésének kérdéséről. A legenyhébb eljárást választották: beidéztek 10 vagyonosabb személyt, közölték velük, hogy túszok, de a városból nem viszik el őket, internálásukat nem tartják szükségesnek. Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 A Munkás-, Katona- és Paraszttanács délutáni ülésén azonban újból napirendre került a Kormányzótanács rendeletének végrehajtása, és többen követelték a túszok elfogását és Budapestre szállítását. Ezt az eljárást a mérsékeltebb tagok, élükön Sima Lászlóval, visszautasították. A túszok kijelöléséről a direktórium másnapi sajtóközleménye tudósított azzal a megjegyzéssel, hogy a kijelöltek Szántó Kovács János (1852-1908) földmunkás, a hódmezovásárhelyi agrárszocialista mozgalom vezetője. Forrás: www.nlvk.hu (számukat nem közölték) személyükben felelősek a rend megtartásáért és az esetleges helyi ellenforradalmi kísérletekért.

124 éve, 1894. április 22-én Hódmezővásárhelyen összecsaptak a tüntető munkások a kivonuló katonasággal. Szántó Kovács Jánost (1852-1908), a hódmezővásárhelyi Általános Munkás Olvasóegylet elnökét letartóztatták.

127 éve, 1891. április 22-én Csongrád megyéből Horváth Gyula (1843-1897) ármentesítési kormánybiztos, Szentes első díszpolgára. Forrás: L.L., Szentesi Élet - 2003.08.08. 100 fős monstre deputáció utazott a fővárosba. A delegáció részt vett a parlament délelőtti ülésén, ahol két interpelláció hangzott el a Csongrád megyében uralkodó állapotokról. A küldöttséget délután fogadta  Szapáry Gyula miniszterelnök-belügyminiszter. Gróf Zichy Hermann - Rohn és Grund 1864-iki kőnyomata után. Forrás: http://mek.oszk.hu A Csongrád megyei vezetés elleni panaszokat tartalmazó terjedelmes emlékiratot Horváth Gyula, Szentes díszpolgára nyújtotta át. A miniszterelnök ígéretet tett a bajok orvoslására.

154 éve, 1864. április 22-én az uralkodó fölmenti hivatalából gróf Forgách Antal kancellárt, s utódjául gróf Zichy Hermannt nevezte ki.

 

***   ***   ***

2018. április 21.

A román megszállók intézkedései. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200099 éve, 1919. április 21-én a román hadsereg a Huszt – Szatmárnémeti – Nagykároly – Nagyvárad – Nagyszalonta – Arad vonalról újabb támadást indított. A Hadügyi Népbiztosság egységes vezetés alá helyezte a keleti frontot. Főparancsnok Böhm Vilmos; az arcvonal mögötti területek teljhatalmú biztosa Szamuely Tibor.

Károlyi Mihály gróf (1875–1955) politikus, köztársasági elnök. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár100 éve, 1918. április 21-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör politikai értekezletet tartott, amelyen elhatározták, hogy egy népgyűlés keretében megalakítják a Károlyi Mihály elnöklete alatt álló Függetlenségi és 48-as Párt helyi szervezetét.

122 éve, 1896. április 21-én a képviselőház megszavazta a honalapítás ezredik évfordulójának millennium törvénybe iktatását (VIII. tc.).

153 éve, 1865. április 21-én megyei tisztigyűlést tartottak az új városi szervezetek kidolgozása tárgyában. Elutasították a szentesi küldöttek azon kérését, hogy az újabb népszavazásig engedélyezzék a rendezett tanács fenntartását.

155 éve, 1863. április 21-én született Király László (1863-1931) gimnáziumi tanár, aki 1894-től működött Szentesen.

 

***   ***   ***

2018. április 20. 

Dr. Filep Aladár (1896-1987) szülész-nőgyógyász főorvos, kórházigazgató, egyetemi magántanár. Repro: Szélpál IstvánDr. Filep Aladár (1896-1987) gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes31 éve, 1987. április 20-án 91 éves korában elhunyt dr. Filep Aladár (1896-1987) szülész-nőgyógyász főorvos, kórházigazgató, egyetemi magántanár.

39 éve, 1979. április 20-án a Hungária együttes sikeres koncertet tartott a Tóth József Színházteremben.

47 éve, 1971. április 20-án Mező László Liszt-díjas gordonkaművész és felesége, Várady Katalin zongoraművész, hangversenyt adtak Szentesen.

Dr. Barta István: A fiatal Kossuth - Forrás: Szentesi Levéltár52 éve, 1966. április 20-án elhunyt dr. Barta István (1910 – 1966) történész, a Teleki Pál Tudományos Intézet volt tanára, a MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársa, neves Kossuth-kutató, Szentes szülötte

82 éve, 1936. április 20-án a szociáldemokrata városi képviselők egy felirattervezetet terjesztettek a közgyűlés elé, amelyben követelték a 8 órás munkaidő és a munkanélküli segély sürgős törvénybe iktatását. A polgármester nem engedélyezte az indítvány megvitatását, mondván: az politikai természetű, és meghaladja a képviselő-testület hatáskörét.

Zsoldos Péter (1930-1997) zenei szerkesztő, író, a Magyar Rádió főmunkatársa. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200088 éve, 1930. április 20-án született Szentesen Zsoldos Péter (1930-1997) zenei szerkesztő, író, a Magyar Rádió főmunkatársa.

Petrovics Soma (1843-1926) szentesi evangélikus lelkész.  Forrás:  Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár - TEAM 2003Petrovics Soma (1843-1926) evangélikus lelkész sírja92 éve, 1926. április 20-án elhunyt Petrovics Soma (1843-1926) evangélikus lelkész, esperes, egyházi író, költő, városi és megyei képviselő, aki 43 éven át Szentesen szolgált. (1932-ben utcát neveztek el róla, síremléke az evangélikus temetőben található.)

99 éve, 1919. április 20-án a békéscsabai 6. hadosztály toborzóbizottságának jelentése szerint a szentesi toborzójárás területén az elmúlt két hétben 752 fő lépett be a Vörös Hadseregbe: 382 gyalogos, 78 lovas, 104 tüzér, 24 műszaki, 5 árkász, 8 telefonista és 151 újonc. (A mindszenti toborzójárásban 771 fő, a hódmezővásárhelyiben 704 fő; vagyis Csongrád vármegye területén belépett összesen 2227 fő.)

179 éve, 1839. április 20-án a vármegyei küldöttség újabb vizsgálatot tartott a városnál. Pontos kimutatást kértek a város által 1836 óta felvett kölcsönökről, ezek hova fordításáról, ill. elszámolásuk módjáról.

A Kórház ma is álló főépülete 1902-ben. Forrás: Szentesi Élet190 éve, 1828. április 20-án a burgenlandi Németújváron született dr. Pollák Sándor (1828-1905) városi főorvos, megyei tisztifőorvos, az 1873. évi kolerajárvány megfékezője, a kórház létesítésének egyik legfőbb szorgalmazója, a Ferenc József Rend lovagja. (1856-tól haláláig Szentesen működött. Pollák Antal feltaláló és ifj. Pollák Sándor orvos édesapja.)

 

***   ***   ***

2018. április 19.

Markgröningen címere28 éve, 1990. április 19–23 között a testvérvárosi kapcsolatok jegyében népes NSZK küldöttség tartózkodott Szentesen. Markgröningen társadalmi életének vezetői és képviselői megismerkedtek Szentes kulturális, egészségügyi, oktatási, gazdasági, sport stb. életével, a város nevezetességeivel.

28 éve, 1990. április 19–20 között a Magyar Irodalomtörténeti Társaság „Csongrád megye irodalmi öröksége” címmel konferenciát tartott Csongrádon (19-én) és Szentesen (20-án). Előadások hangzottak el városunk jeles szülötteiről, dr. Négyesy László (1861–1933) és dr. Barta János (1901–1988) irodalomtudósokról. Bucsány György (1933-2012) tanár A két professzor tiszteletére emléktáblát állítottak egykori iskolájukban, a Horváth Mihály Gimnáziumban. A rendezvényhez kapcsolódott a Koszta József Múzeum „Szentes irodalmi kapcsolatai” című kiállítása, amelyet Bucsány György tanár, helytörténész rendezett. Az ünnepséget követően a művelődési központ pódiumtermében a Magyar Rádió rendezésében a Tiszatáj c. folyóirat szerkesztőivel beszélgetett Dorogi Zsigmond, a rádió főmunkatársa.

40 éve, 1978. április 19-én a Fegyveres Erők Klubjában emlékkiállítás nyílt a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) megalakulásának 30 éves évfordulója tiszteletére.

72 éve, 1946. április 19-én Szentes székhellyel megalakult a Csongrád Vármegyei Nemzeti Bizottság. Elnök Szőke Ferenc, alelnök Erdei Mihály, titkár dr. Kunszeri Béla.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet98 éve, 1920. április 19-én a Horthy-korszakban első ízben ült össze Szentes város képviselő-testülete, dr. Négyesi Imre polgármester-helyettes elnökletével. Megnyitó beszédében ismertette, hogy a testület 1918. december 1-jén tartotta utolsó közgyűlését, s ezt követően 15 hónapig szünetelt. Bejelentette, hogy időközben 12 városi képviselő hunyt el, és több tisztviselői állás is megüresedett.

99 éve, 1919. április 19-én a Forradalmi Kormányzótanács az ellenforradalom megakadályozására a vagyonos polgárok soraiból túszok szedését rendelte el.

Tóth József (1823-1870) színész, a Nemzeti Színház második nemzedékének legjelentősebb realista jellemábrázolója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000109 éve, 1909. április 19-20 között megtartották a városi színház névadási ünnepségét. A Petőfi Szálló épületében kialakított színházat a város nagy szülöttjéről, Tóth Józsefről (1823–1870), a Nemzeti Színház kiemelkedő tagjáról nevezték el. Az ünnepségen részt vettek a névadó fiai, ifj. Tóth József gyömrői református lelkész, Tóth Kázmér fóti jegyző és Tóth Imre, a Nemzeti Színház igazgatója. (Tóth József 82 éves özvegye levélben köszönte meg a város megemlékezését.) A vendégek között voltak gróf Festetich Andor országos színészeti felügyelő, valamint Jászai Mari, Pethes Imre és Rózsahegyi Kálmán ünnepelt színművészek, akik felléptek a díszelőadáson. Alkalmi verset írt Tóth Józsefről dr. Váradi Antal udvari tanácsos, író, költő, a Petőfi Társaság főtitkára, amelyet Jászai Mari mondott el nagy sikerrel. Az Alföldi Ellenzék c. helyi újságban Újházi Ede színművész vallott a nagy példaképről. Az esti díszelőadáson Shakespeare: A makrancos hölgy c. darabját adták elő, Pethes Imre és Rózsahegyi Kálmán főszereplésével.

Az új Városháza. Untermüller Ernő képeslapja (1907) Bohn Alajos tervét jeleníti meg. Forrás: Szentes régi képes levelezőlapokon.111 éve, 1907. április 19-én eredményt hirdettek az új szentesi városháza építésére kiírt tervpályázat ügyében, amelyre 38 pályázótól 47 pályamű érkezett. A bíráló bizottság döntése alapján az első díjat jelentő 2000 koronát Bohn Alajos építész terve nyerte el.

114 éve, 1904. április 19-24 között országos általános vasutassztrájk volt.

Kossuth Lajos aláírása a szentesiekhez képviselővé választása alkalmából írt levélen - 1869.04.19. Forrás: Szentesi Levéltár149 éve, 1869. április 19-én Kossuth Lajos levélben tudatta ifj. Bartha János választási elnökkel, hogy az ismert politikai okok miatt nem fogadja el a szentesi mandátumot. A lemondó nyilatkozat után a képviselőház elnöksége új választásra szólítja fel Szentes városát. (A terjedelmes levél a Szentesi Levéltár féltve őrzött kincse.)

158 éve, 1860. április 19-én az uralkodó állandósította Benedek Lajost Magyarország főkormányzói és főhadparancsnoki tisztségében. A kinevezést tartalmazó legfelső kézirat megszűntette az ország öt kerületre való osztását; a helytartósági osztályokat az Összpontosított Helytartóságba egyesítette, kilátásba helyezve a községi önkormányzat, a megyegyűlések és az országgyűlés helyreállítását.

161 éve, 1856. április 19-én a községi választmányon belül 6 tagú úrbérkárpótlási bizottmány alakult a város örökváltsági ügyének intézésére. (A bizottmány elnöke Jurenák Eduárd.)

170 éve, 1848. április 19-én a szentesi népgyűlés megválasztotta a 86 tagú ún. Nagyválasztmányt, amely a függőben lévő örökváltsági ügyek intézésére alakult, de a gyakorlatban a képviselő-testület szerepét is betöltötte.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka181 éve, 1837. április 19-én a kitűzött határidőig a szentesiek nem tudták teljesíteni az örökváltsági szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeket, ezért pótszerződést kötöttek a Károlyi grófokkal. Ez az örökváltsági szerződés legtöbb pontját érintetlenül hagyta, de a törlesztés módjában gyökeres változást hozott. A váltságösszeget 20 év alatt kellett letörleszteni 5 %-os kamattal. A tartozás zálogául Szentes 20.000 hold földet lekötött a grófok számára. A pótszerződéssel együtt a szentesiek elfogadták annak függelékeit: a haszonbéres szerződést, a zálogos levelet és a város igazgatásának ideiglenes rendjét, az ún. koordinációt.

 

***   ***   ***

2018. április 18.

Dr. Barta János (1901-1988) irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA tagja. Vígh László rajza - 199029 éve, 1988. április 18-án 87 éves korában elhunyt dr. Barta János (1901-1988) irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Szentes szülötte.

38 éve, 1980. április 18-án a Városi Galériában megnyílt Fritz Mihály szegedi szobrászművész kiállítása.

73 éve, 1945. április 18-án a Szentesi Nemzeti Bizottság határozatot hozott arról, hogy „ideiglenesen behelyezi a rendőrkapitányságra Nagy István szentesi lakost, azzal a megbízással, hogy a rendőrkapitányi tisztséget Lakos Józseffel együtt gyakorolják”.

73 éve, 1945. április 18-án a Szakszervezeti Bizottság titkárának jelentéséből kiderül, hogy Szentesen erre az időre 18 különféle szakszervezet alakult meg, s tagjainak létszáma 3898 fő. (Május végére a szakszervezeti csoportok száma 21-re emelkedett.)

Lovag Imre Károly mezőgazdasági termelésirányító, politikus, a Lakos József Baráti Társaság alapítója. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető 199680 éve, 1938. április 18-án született Imre Károly (1938-2016) mezőgazdasági termelésirányító, a FKgP Szentesi Szervezetének alapító tagja, volt titkára, a párt volt megyei elnöke, a Lakos József Baráti Társaság alapítója, a Csongrád Megyei Keresztény Szakszervezet elnöke, a Keresztényszociális Szakszervezetek Országos Szövetségének társelnöke, a Pro Patria Mozgalom Csongrád megyei elnöke, a Szent György Lovagrend tagja. 2016. március 3-án hunyt el.

99 éve, 1919. április 18-án a Forradalmi Kormányzótanács a román csapatok elleni harc felvétele mellett foglalt állást. A Hadügyi Népbiztosság Stromfeld Aurélt kinevezte a Keleti Hadsereg vezérkari főnökévé.

114 éve, 1904. április 18-án Szentes városa csatlakozik Zalaegerszeg felhívásához, amely a rendezett tanácsú városok szövetségének megalakítására irányul.

125 éve, 1893. április 18-án elhunyt Kamocsay János (1818-1893) volt városi levéltárnok, közigazgatási tanácsnok, 1862-65 között Szentes város polgármestere, majd főbírája, a Bökény-Mindszenti Ármentesítő Társulat igazgatója.

Az Úri Kaszinó épülete ma zeneiskola. Forrás: Szentesi Élet126 éve, 1892. április 18-án az Úri Kaszinó közgyűlése elfogadta az építendő új székház terveit, amelyet Makay Endre (a megyeháza tervezője) készített.

142 éve, 1875. április 18-án László Imre, Szentes országgyűlési képviselője mintegy 6000 fős hallgatóság előtt megtartotta beszámolóját az elmúlt parlamenti ciklusról, a szentesiek bizalmába ajánlva Simonyi Ernőt, aki hatásos beszédet intézett az egybegyűltekhez.

170 éve, 1848. április 18-án a szentesi nemzetőrség létszáma folyamatosan gyarapodott. A jelzett időben már 5 gyalogos, 1 lovas és 1 vadász század állt talpon, és kezdte meg a kiképzést. Megtörtént a tisztek és altisztek megválasztása is. Az első választáskor kapitányok lettek: Kása Antal, Balog Lajos, Kocsis Pál, Müller Lajos, Seress László gyalogos; Beliczay Pál lovas; Horváth László vadász.

181 éve, 1837. április 18-án a szentesi népgyűlés elfogadta a Károlyi grófokkal kötött örökváltsági pótszerződést.

Báró Harruckern János György. Egykoru festmény után Éble Gábor, a „Harruckern és a Károlyi család” cimű munkájából. Forrás: www.mek.oszk.hu276 éve, 1742. április 18-án Bécsben elhunyt báró Harruckern János György (1664-1742) élelmezési hadbiztos, udvari kamarai tanácsos, német-római birodalmi lovag, 1720-tól Szentes földesura, a település felvirágoztatója. Hamvait – végrendelete értelmében – minden pompa nélkül a bécsi Szent István dóm kriptájában helyezték örök nyugalomba. Bárő Harruckern János György (1664-1742) szobra - Máté István és Lantos Györgyi, 2008 1906-ban utcát neveztek el róla Szentesen. (1942-ig a mai Ady Endre utca viselte nevét.) 1994-ben Máté István szobrászművész elkészítette mellszobrát, amelyet a városháza közgyűlési termében helyeztek el. 2008-ban ez alapján bronz szobor készült a Szentesi Városszépítő Egyesület kezdeményezésére. Szentes új földesura báró Harruckern Ferenc lett, aki mindenben igyekezett követni apja városfejlesztő politikáját. Ő kezdte el betelepíteni az első katolikus iparos családokat, ezzel is gyarapítva a népességet.

 

***   ***   ***

2018. április 17.

86 éve, 1932. április 17-én beiktatták a szentesi izraelita hitközség lelkészi állásába dr. Würdiger Józsefet, az újonnan megválasztott főrabbit.

Hegedűs László: A vérszerződés (részlet). Forrás: www.tarsolyosok.hu108 éve, 1910. április 17-24. között a Nemzeti Szalon megtartotta első képzőművészeti kiállítását Szentesen. A 264 festményből és kisplasztikából álló tárlatot a megyeháza dísztermében rendezték be. A kiállító neves kortárs művészek között szerepelt több szentesi kötődésű mester is, így Hegedűs László, Cserna Károly és Lakos János Pál. Hegedűs László itt állította ki először készülő történelmi képének, A vérszerződés címűnek a vázlatait, amelyeket a tárlat végén a helyi múzeumnak ajándékozott.

119 éve, 1899. április 17-én városi képviselő-választások zajlottak Szentesen. A Függetlenségi és 48-as Párt fölényes győzelmet aratott. A város 10 választókerületéből 8-ban az ellenzéki jelöltek futottak be. A megválasztott 50 képviselőből 41 függetlenségi. (A helyi Kossuth-párt a kormánypárt jelöltjeit támogatta.)

Balogh János (1845-1924) polgármester. Forrás: Szentesi Élet134 éve, 1884. április 17-én a városi képviselők értekezletet tartottak a polgármester-jelölés kérdésében. A többség Balogh János jelölése mellett voksolt, de Balogh elhárította a felkérést.

Simonyi Ernő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000143 éve, 1875. április 17-én Szentesre látogatott a Függetlenségi Párt országos vezetőségének két tagja, László Imre országgyűlési képviselő és Simonyi Ernő. A vendégeket többszáz fős tömeg fogadta a Tiszánál.

144 éve, 1874. április 17-én a király szentesítette az egységes, tízes felosztású mértékrendszert (méter, kg, liter) 1876. január 1-vel bevezető 1874: VIII. törvénycikket.

152 éve, 1866. április 17-én 42 éves korában elhunyt Rákos Antal (1824–1866) volt levéltárnok, városi főkapitány.

1848-as nemzetorök viselete. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000169 éve, 1849. április 17-én Szentes város közgyűlése Kossuth Lajos április 7-én kelt toborzási felhívása nyomán határozatilag kimondta, hogy minden újonc – a 20 forintos állami foglalópénzen felül – egy 325 négyszögöles házhelyet és egy hold földet kap a várostól. Szentesnek ekkor 82 honvédet kellett volna kiállítania, ezzel szemben – a felajánlásnak köszönhetően – 162 újoncot állított ki. Az ígért telkeket nyomban kimérték, s a birtokleveleket is kiadták. A szentesiek ösztönző eljárásáról, mint követendő példáról, a kormány hivatalos lapja, a Közlöny is megemlékezett.

 

***   ***   ***

2018. április 16. 

Féja Géza (1900-1978) író, publicista, szociográfus, kritikus. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200081 éve, 1937. április 16-án a városi képviselő-testület határozatilag kimondta, hogy sajtó útján elkövetett rágalmazás miatt bűnvádi feljelentést tesz Féja Géza író ellen, aki Viharsarok című könyvében valótlanságokat írt Szentesről. (A könyvet az ügyészség már korábban elkobozta.)

92 éve, 1926. április 16-án elhunyt dr. Molnár Jenő (1861-1926) ügyvéd, Szentes 1900–1910 közötti országgyűlési képviselője.

Vöröskatonák - köztük szentesiek. Forrás: Szentesi Élet99 éve, 1919. április 16-án a román hadsereg megindította támadását a Tanácsköztársaság ellen. Csapatai előrenyomultak a Szamos és a Maros között.

100 éve, 1918. április 16-20. között népszámlálást tartottak Szentesen a város következő évi közélelmezési szükségleteinek felmérésére. A katonai bevonulások miatt a törzslakosság létszáma összesen: 29.801 fő (11.969 férfi és 17.832 nő, vagyis közel 6000-rel kevesebb a férfi népesség); hadifoglyok száma: dr. Pardy István (1917-2000) keramikus, tanár 1122 fő; hadikórházi ápolt: 326 fő; szállodai vendég: 16 fő; internált: 1 fő. A város népessége mindösszesen: 31.266 fő. Az őstermelők, önálló gazdálkodók száma: 8027 (4116 férfi, 3911 nő); iparosok és kereskedők száma: 1343 (871 férfi, 472 nő).

101 éve, 1917. április 16-án született dr. Pardy István (1917-2000) keramikus, szentesi füstön-fekete gölöncsér, tanár. (50 évesen Aszófőre költözött.)

Az Alföldi Ellenzék c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve 2000113 éve, 1905. április 16-án a Szentesen megjelenő Alföldi Ellenzék című újság Munkásszövetség címen melléklapot indított. (Szerkesztője Pásztor János. A hetenként megjelenő melléklap októberben megszűnt.)

Abaffy Zsigmond (1833-1902), Szentes 1871-1898 közötti mérnöke. Forrás: Szentesi Élet116 éve, 1902. április 16-án elhunyt Abaffy Zsigmond (1833-1902), Szentes 1871-1898 közötti mérnöke.

118 éve, 1900. április 16-án megalakult a Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt Mezőfi Vilmos vezetésével. Az alakuló ülésen a szentesi munkásokat Békési Imre és Kürti Szabó Mária képviselte. Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka Mindkettőjüket beválasztották a párt országos földműves bizottságába.

146 éve, 1872. április 16-án a Magyar Királyi Curia ítéletével lezárult a több évtizede tartó örökváltsági per Szentes városa és a Károlyi grófok között. (A lekötött zálogföldek visszakerültek a város tulajdonába.)

153 éve, 1865. április 16-án a Pesti Naplóban megjelent Deák Ferenc húsvéti cikke, amely komoly lépést jelentett a kiegyezési tárgyalások megkezdése felé.

 

***   ***   ***

2018. április 15.

46 éve, 1972. április 15-én 52 éves korában elhunyt Hajnal Mihály (1920–1972), a Felszabadulás Tsz elnöke, 1964–1967 között városi párttitkár.

A MÁV-tömbház képeslapon. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 197048 éve, 1970. április 15-én az Attila utcában átadták a MÁV 18 lakásos lakóépületét. (Mellette két másik hasonló társasház készül, ezek tervezett átadási ideje augusztus 15. és október 15.)

73 éve, 1945. április 15-én megalakult a Csongrád Megyei Orvosok Szakszervezete.

88 éve, 1930. április 15-én munkanélküli építőmunkások népes küldöttsége kereste fel a polgármestert, részletesen ismertetve tarthatatlan helyzetüket.

A Csongrád Vármegyei Múzeum bejárati része 1930 körül. Forrás: Szentesi Levéltár 105 éve, 1913. április 15-én a városi közgyűlés határozatot hozott a Széchenyi ligeti volt városháza múzeum részére történő átadásáról. (A múzeum anyagát addig a Petőfi Szállóban bérelt szobákban tárolták.)

112 éve, 1906. április 15-16. között Szentesen tartották a Magyarországi Független Szocialista Szövetség országos kongresszusát, amelyen 115 település képviseltette magát. A Várkonyi István vezetése alatt álló Független Szocialista Szövetség és Áchim András Szocialista Parasztpártjának egyesüléséből megalakult a Független Szocialista Parasztszövetség, valamint ennek szakszervezeteként a Magyarországi Földművelők, Kisgazdák és Kubikosok Országos Szakegyesülete. (A párt elnökévé Várkonyi Istvánt, a szakszervezet elnökévé pedig Áchim Andrást választották.)

118 éve, 1900. április 15-16 között a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megtartotta VII. kongresszusát Budapesten. A pártellenzék Mezőfi Vilmos vezetésével kivonult a kongresszusról.

 

***   ***   ***

2018. április 14.

Bodrogi Gyula színész, rendező, színházigazgató. Forrás: http://www.orokostagsag.hu/39 éve, 1979. április 14-én a Tóth József Színházteremben a Radnóti Színpad művészei vendégszerepeltek. Bodrogi Gyula rendezésében bemutatták a Volt egyszer egy kabaré c. zenés, táncos kabaré műsort. Főszereplők: Pécsi Ildikó, Harsányi Gábor és Hollai Kálmán.

Ábrányi Lajos: Ifj. Bartha János portréja (1898) - Forrás: Szentesi Élet75 éve, 1943. április 14-én a Szentesi M. Kir. Téli Gazdasági Iskola és Mezőgazdasági Állomás a földművelésügyi miniszter engedélyével felvette az iskolaalapító, ifj. Bartha János (1829-1890) gazdálkodó nevét. (1946-tól elmaradt a névhasználat, ezért a jogutódnak számító Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 1988-ban ismét felvette Bartha János nevét.)

78 éve, 1940. április 14-én a Szentesi Iparos Nőegylet az árvízkárosultak javára műsoros teaestet rendezett az Ipartestület székházában. Az est vendégei voltak Móricz Zsigmond és Németh László írók, akik műveikből tartottak felolvasást. Fellépett még Csajághy Gyula nótaszerző saját verseivel, és Brusznyai Árpád szavalattal.

99 éve, 1919. április 14-én a vármegyei munkás-, katona- és paraszttanács megválasztotta a vármegyei intézőbizottság 11 tagját, köztük 5 szentesit (Sima Lászlót, dr. Panyik Tóth Demetert, Kiss Ferencet, Jócsák Kálmánt, Ádám Takács Istvánt), továbbá 2 hódmezővásárhelyi, 2 csongrádi, 1 mindszenti és 1 szegvári lakost. A tanácskozás két adminisztratív szervet hozott létre: a vármegyei direktóriumot (tagjai Jócsák Kálmán elnök, Kiss Ferenc és dr. Panyik Tóth Demeter) és a vármegyei birtokrendező bizottságot (tagjai Ádám Takács István Szentesről, Csala Imre Hódmezővásárhelyről és Nagy Ferenc Csongrádról). Ugyanez az ülés a Tanácsok Országos Gyűlésébe Csongrád vármegye képviselőjeként Jócsák Kálmánt, Szentes képviselőjeként Vajda Imrét, Csongrád képviselőjeként Domokos Rókust delegálta.

Zsoldos Ferenc (1865-1912) gépészmérnök, gyáros, városi és megyei képviselő. Forrás: Szentesi Levéltár109 éve, 1909. április 14-én megalakult a Szentesi Műpártoló és Műkedvelő Társaság. Elnöke Zsoldos Ferenc mérnök.

Sarkadi Nagy Mihály (1851-1893) városi rendőrkapitány, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000125 éve, 1893. április 14-én 42 éves korában elhunyt Sarkadi Nagy Mihály (1851-1893) volt városi rendőrkapitány, 18841891 között Szentes polgármestere. (1932-ben utcát neveztek el róla a városban.)

127 éve, 1891. április 14-én Csongrád Vármegye Közigazgatási Bizottsága nyilvános botrányt okozó kihágás címén hivatalvesztésre  ítélte dr. Filó Tihamér szentesi főjegyzőt.

Dr. Tasnádi Antal (1862-...) - Forrás: Szentesi Élet156 éve, 1862. április 14-én született dr. Tasnády Antal ügyvéd, Szentes 1891-1893 közötti polgármestere, városi tisztifőügyész, a Szentesi Kossuth Kör elnöke.

169 éve, 1849. április 14-én az országgyűlés a debreceni nagytemplomban kimondta Magyarország függetlenségét és a Habsurg-Lotharingiai ház trónfosztását. Kossuth Lajost kormányzóelnökké választották.

 

***   ***   ***

2018. április 13.

A Szentes Modern Táncklub logója. (1961)38 éve, 1980. április 13-án Szentesen rendezték meg a „C” osztályos országos társastánc bajnokságot.

Harctéri sebesültek (1915) - Forrás: Szentesi Élet79 éve, 1939. április 13-án 58 éves korában váratlanul elhunyt dr. Csák Béla (1881–1939) orvos, 1915–1936 között városi tiszti főorvos.

93 éve, 1925. április 13-án megtartotta alakuló közgyűlését a Szentesi Fuvaros Iparosok Egyesülete. A megválasztott tisztikar: elnök Gullay Bertalan, alelnök Bán Szabó István, titkár Gyuricza György, pénztáros Paczali Mihály, jogtanácsos dr. Czukermann Andor.

Az alispán és a lapszerkesztő párbaja. Forrás: Szentesi Élet119 éve, 1899. április 13-án kardpárbaj zajlott Sima Ferenc országgyűlési képviselő és dr. Vadnay Andor főispán között. (A heves összecsapás során mindketten megsérültek, kibékülés nélkül váltak el.) 

146 éve, 1872. április 13-án Szentesre érkeztek László Imre és Madarász József országgyűlési képviselők, a 48-as Párt országos vezetői. László Imre szentesi képviselő beszámolt 3 éves parlamenti működéséről.

Szentes város szervezési szabályrendelete (1872)153 éve, 1865. április 13-án Szentes város Váltsági és Gazdasági Bizottmánya utólag elhamarkodottnak és felületesnek ítélte a múlt évi június 26-i népgyűlési határozatot, mely lemondott a rendezett tanács fenntartásáról. Kimondta, hogy kellő felvilágosítás után a lakosságot újból meg kell kérdezni a rendezett tanács megszüntetése tárgyában.

165 éve, 1853. április 13-án született Gyuricza István (1853-1929) görögkeleti kántortanító.

 

***   ***   ***

2018. április 12.

Dr. Papp Lehel György orvos, Szentes és térsége 1990-94 közötti országgyűlési képviselője (MDF). Forrás: www.parlament.hu28 éve, 1990. április 12-én dr. Papp Lehel György megválasztott országgyűlési képviselő átvette megbízólevelét dr. Molnár Margit választási elnöktől. *** A Városi Galériában megnyílt Szántó Piroska Munkácsy- és Kossuth-díjas festőművész kiállítása. Megnyitót mondott Mucsi András művészettörténész. A tárlat megnyitóján jelen volt Vas István Kossuth-díjas költő, akinek a verseit Hegedűs D. Géza színművész tolmácsolta a megjelent közönségnek.

Bubori Zoltán és Hargitai Éva, Bolero TSK Szentes (1986) - Fotó: Bajominé Varga Erzsébet32 éve, 1986. április 12-én huszonnyolc pár részvételével Szentesen rendezték meg az országos „C” osztályos társastánc bajnokságot, amelynek helyszíne ezúttal a Klauzál Utcai Általános Iskola új tornaterme volt. A bajnokságot négy területi verseny előzte meg Székesfehérváron, Budapesten, Nyíregyházán és Orosházán, ahol több mint nyolcvan táncospár szerepelt. Az ötórás szentesi vetélkedést 400 néző tapsolta végig. Az első helyezést elért páros (Lantos Béla és Sebők Gabriella) Szegedről érkezett. A szentesi páros Bubori Zoltán és Hargitai Éva a közönség egyik különdíját nyerte el.

Dr. Dragon Károly: Szentes - az Amatőrfilm Klub munkáiból. - Forrás: e-Kövytár Szentes44 éve, 1974. április 12–14 között Szentesen rendezték meg a XXI. Országos Amatőrfilm Fesztivált. Első ízben fordult elő, hogy nem megyeszékhely nyerte el a rendezés jogát. Ez a szentesi filmesek nívós munkája elismeréseként fogható fel.

Derzsi Kovács Jenő (1889–1969) középiskolai tanár, népdalgyűjtő, zeneszerző, karnagy. Forrás: Szentes Helyismereti Kézikönyve (2000)Derzsi Kovács Jenő (1889–1969) sírja s Szeder temetőben. Forrás: e-Könyvtár Szentes49 éve, 1969. április 12-én elhunyt Derzsi Kovács Jenő (1889–1969) középiskolai tanár, népdalgyűjtő, zeneszerző, karnagy, 1913–1955 között a Horváth Mihály Gimnázium tanára. A kb. 250 dalból álló kéziratos gyűjteményét a szentesi múzeum őrzi. (1971-ben utcát neveztek el róla, családi síremléke a Szeder temetőben van.)

A Széchenyi-ligeti volt városi gőzfürdő - később Úttörőház, Családsegítő) épülete. Fotó Vidovics Ferenc57 éve, 1961. április 12-én a Széchenyi-ligeti volt városi gőzfürdő épületét a kisdobosok és úttörők használatába adták. Első hivatalos elnevezése Farkas Antal Természetkutató Állomás volt, majd néhány hónap múlva felvette a Farkas Antal Úttörőház nevet. Az ifjúsági szakkörök mellett 1966-tól nyári tábornak is otthont adott.

69 éve, 1949. április 12-én a köztársasági elnök feloszlatta az országgyűlést. A Népfrontba tömörült pártok közös listával indultak az új országgyűlési választásokon.

Toókos Ferencné Sinóros Szabó Edit a HMG tanára. Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988)78 éve, 1940. április 12-én született Toókos Ferencné gimnáziumi tanár.

99 éve, 1919. április 12-én a Szentes városi és járási tanács együttes ülése megválasztotta a Csongrád Vármegyei Munkás-, Katona- és Paraszttanács tagjait. (Szentesről 8 küldött került be.)

A Szentesi Torna Egylet Erzsébet-kerti sporttelepének díszes bejárata Szilágyi Dezső 1925-ös lapján. Forrás: A Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye104 éve, 1914. április 12–13 között a Szentesi Torna Egylet (SZTE) felavatta az Erzsébet-kertben újonnan készült footballpályáját. A pályamegnyitóra sikerült Szeged két legjobb egyesületének – a Szegedi Atlétikai Klub és a Szegedi Testgyakorlók – labdarúgócsapatát egy-egy barátságos mérkőzésre megnyerni. A húsvéti ünnepekben megtartott mérkőzések óriási közönség előtt folytak le. A szentesi csapat, amely csak erre az alkalomra állt össze, és nélkülözte a régi játékosainak többségét, mindkét vendégcsapattól vereséget szenvedett.

Részlet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) díszes okleveléről. Forrás: web.comhem.se133 éve, 1885. április 12-én Kolozsvárott megalakult az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE). Sarkadi Nagy Mihály polgármester kezdeményezésére Szentes város alapító tagként belépett az egyesületbe.

Oroszi Miklós (1822-1892), polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi Élet154 éve, 1864. április 12-én a városi tanács kívánságára újabb birtokossági gyűlést tartottak. A már működő váltsági küldöttség taglétszámát felemelték 40 főre. A Váltsági Bizottmány néven megalakult testület elnöke Kamocsay János polgármester, alelnök Oroszi Miklós lett.

184 éve, 1834. április 12-én született Vastagh György (1834-1922) festőművész.

 

***   ***   ***

2018. április 11.

A Klauzál Gábor Általános Iskola épülete: Forrás: www.szentes.hu31 éve, 1987. április 11-én a hagyományokhoz híven Szentesen, a Klauzál Utcai Általános Iskolában rendezték meg az országos „C” osztályos társastánc bajnokságot.

73 éve, 1945. április 11-én Debrecenből Budapestre költözött az Ideiglenes Nemzeti Kormány.

108 éve, 1910. április 11-én megalakult a Szentesi Szabók Termelőszövetkezete. A tisztségviselőket április 25-én választották meg: elnök Vecseri Sándor, jegyző Sághy Zsigmond, pénztáros Berkovics József. (A szövetkezet 1911. augusztus 21-én feloszlatta magát.)

Az egykori Uránia Mozgószínház ma az Őze Lajos Filmszínház. Fotó: http://egykor.hu/szentes/752110 éve, 1908. április 11-én megkezdte működését Szentesen az Apolló Mozgófénykép Színház (mozi).

112 éve, 1906. április 11-én a Szabadelvű Párt bejelentette feloszlását.

Jelkép - The Chevrah Kadisha Group. Forrás: www.jhbchev.co.za119 éve, 1899. április 11-én megalakul a Chevra Cadischa Zsidó Szövetség Szentesi Egylete. Elnöke Lőwy Ignác.

121 éve, 1897. április 11-én elhunyt Pokomándy Ferenc (1829-1897) honvéd őrmester, v. írnok.

Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet143 éve, 1875. április 11-én megtartotta alakuló pártértekezletét a Szentesi Függetlenségi Párt. A párt elnökévé Buday Józsefet, jegyzőjévé Sima Ferencet választották. Az értekezlet csatlakozási felhívást intézett a város azon balközép elvű polgáraihoz, akik rosszallással fogadták a „bihari pontok” önkényes feladását és nem támogatták a fúziót.

209 éve, 1809. április 11-én I. Ferenc osztrák császár utasította József nádort, hogy hívja fegyverbe a magyar nemesi fölkelést Napóleon francia császár ellen. Csongrád vármegye ezúttal 285 embert állított ki, amelyből Szentesre 43 fő esett. A besorozottakon kívül Szentesről 68-an önként léptek be a nemesi fölkelő seregbe, a lakosság pedig 2354 forintot és 13 lovat adományozott hadi célokra. A megye többi településéről is sok önkéntes jelentkezett, így a vármegye összesen 621 fővel szállt táborba.

A Vásárhelyi Náhije 1560-1570. Forrás: Tanulmányok Szentes város történetéből554 éve, 1464. április 11-én a Hékédi család, illetve örökösei kérésére a fehérvári keresztes konvent és a budai káptalan határjárással tisztázta Szentes és Hékéd, valamint Szentjános és Böld között a választóvonalat.

777 éve, 1241. április 11-én a tatár fősereg Batu kán vezetésével a Sajó (muhi) menti csatában legyőzte IV. Béla hadait. A tatárdúlás Szentes vidékét is érintette. Petrák Ferenc kéziratos krónikája erről így írt: „Az 1241-ik esztendőben ezen várost a Tatárok kirabolták s végképpen elpusztították.” Szentes lakosai a Kurca nádasaiban és mocsaraiban kerestek menedéket. Határában több falu teljesen elnéptelenedett, így Ecser és Szentmihály.

 

***   ***   ***

2018. április 10.

A Szentes Modern Táncklub logója. (1961)35 éve, 1983. április 10-én immár hagyományosan Szentesen, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban rendezték meg a „C” osztályos országos társastánc bajnokságot.

71 éve, 1947. április 10-én a nemzetgyűlés elfogadta az 1947: XI. törvénycikket a szövetkezetekről.

72 éve, 1946. április 10-én a Független Kisgazdapártból kizárt képviselők megalakították a Magyar Szabadságpártot. Elnök Sulyok Dezső, társelnökök Nagy Vince és Vásáry István.

Nagy György (1908-1979) Szentes 1954-1968 közötti tanácselnöke. Fotó: Szentesi Élet99 éve, 1919. április 10-én megalakult a Szentes Járási Munkás-, Katona- és Paraszttanács. Az 55 tagú testületbe Szentes város 28, a községek (Nagymágocs, Mindszent, Szegvár, Derekegyház) összesen 27 képviselőt küldhettek.

110 éve, 1908. április 10-én született Nagy György (1908-1979) földmunkás, városi és megyei képviselő, a Földigénylő Bizottság elnöke, a Magyar Dolgozók Pártja helyi szervezetének titkára,  Szentes város 1954-1968 közötti tanácselnöke.

Dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, főispán, a református egyházmegye tanácsbírája. Forrás: L.L., Szentesi Élet112 éve, 1906. április 10-én dr. Csató Zsigmond főispán benyújtotta lemondását. (Szeptemberig hivatalban maradt.)

Dr. Lakos István (1885-1941) városi főjegyző, h. polgármester síremléke a Református Középtemetőben. Fotó: Tímár FerencDr. Lakos István (1885-1941) városi főjegyző, h. polgármester. Portré a Városatyák c. sorozatból - Péter Pál Polgárház133 éve, 1885. április 10-én született dr. Lakos István (1885-1941) városi főjegyző, h. polgármester, nemes műpártoló.

168 éve, 1850. április 10-én felmentették hivatalából Temesváry Istvánt, Csongrád megye cs. kir. megyefőnökét, s helyére az erőszakosságáról ismert Bonyhády (Perczel) István volt Baranya megyei szolgabírót nevezték ki.

 

***   ***   ***

2018. április 9. 

Sensei Brezovai Sándor. Fotó: http://www.budomagazin.hu/28 éve, 1990. április 9-én a Budapesti Körcsarnokban rendezték meg a kyokushinkai karate országos bajnokságát, amelyen 120 versenyző mérte össze tudását. Szenzációsan szerepelt a Szentesi Szent Jupát SE színeiben induló Brezovai Sándor, aki a 72 kg-osok mezőnyében országos bajnoki címet nyert, a formagyakorlatban pedig a dobogó második fokára állhatott.

31 éve, 1987. április 9-én a színházteremben sikeres koncertet adott Katona Klári népszerű táncdalénekes.

32 éve, 1986. április 9-én az Ifjúsági Házban megtartotta alakuló összejövetelét a Videoklub, amelynek vezetője Tóthné Derdák Erzsébet.

Az Éneklő Rajok III. Országos Találkozója - 1977. Szentes. Forrás: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-200247 éve, 1971. április 9-10. Vajda Imre (1885-1952) földmunkás-kubikos, képviselő, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 között Szentes adott otthont az Éneklő Rajok I. országos találkozójának. (A Balázs Árpád zeneszerző kezdeményezésére megvalósult rendezvény sikerét jelzi, hogy a továbbiakban évről évre megismételték.)

66 éve, 1952. április 9-én elhunyt Vajda Imre (1885-1952) földmunkás-kubikos, városi és megyei képviselő, a Nemzeti Bizottság elnöke, Szentes 1945-1948 közötti polgármestere. (1991-ig utca viselte nevét Szentesen - ma Soós utca.)

Jócsák Kálmán (1876-1948) kormánybiztos-főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200070 éve, 1948. április 9-én elhunyt Jócsák Kálmán (1876-1948) szociáldemokrata politikus, 1918/19-ben Csongrád vármegye kormánybiztos-főispánja.

Csorba György, Szentes 1971-1983 közötti tanácselnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)95 éve, 1923. április 9-én született Csorba György (1923-2012) Szentes 1971-1983 közötti tanácselnöke.

99 éve, 1919. április 9-én a gyalogos katonaság összpontosításának egyik gyűjtőközpontjává Szentest jelölték ki: a békéscsabai 6. hadosztály 101. dandárcsoportja rendezte be gyűjtő és felszerelési állomását városunkban.

Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200099 éve, 1919. április 9-én a városi munkás-, katona- és paraszt- tanács Sima László elnökletével megtartotta első ülését a városháza közgyűlési termében. Az ügyek vitelére hat bizottságot választottak: intézőbizottság, lakásbizottság, anyagelosztó bizottság, birtokrendező bizottság, közélelmezési bizottság, szocializáló bizottság. A legnagyobb fontosságú a 9 tagú intézőbizottság volt, amely a korábbi városi tanács ügykörét látta el. Tagjai: Sima László újságíró, Török Sándor földmunkás, Berezvai Mihály kőműves (ők alkották továbbra is a városi direktóriumot), Ádám Takács István földmunkás, Gombási István téglagyári munkás, Király Sándor cipész, Kiss Károly tanító, Nervetti Károly villanytelepi főgépész és Székely Lajos számvevőségi tanácsos. A városi direktórium ettől kezdve az intézőbizottság megbízásából és ellenőrzése alatt vezette a város adminisztratív ügyeit.

Futó Zoltán (1835-1921) - Joó Béla festménye, 1908119 éve, 1899. április 9-én Futó Zoltán szentesi református lelkész első alkalommal tart gyermek-istentiszteletet.

Az egykori Uránia Mozgószínház ma az Őze Lajos Filmszínház. Fotó: http://egykor.hu/szentes/752156 éve, 1862. április 9-én született lovag Prunkl János (1862-1929), a Szentesi Tudományos Mozgószínház tulajdonosa.

168 éve, 1850. április 9-én született Pósa Lajos (1850-1914) költő, meseíró.

 

***   ***   ***

2018. április 8.

Dr. Papp Lehel György orvos, Szentes és térsége 1990-94 közötti országgyűlési képviselője (MDF). Forrás: www.parlament.hu28 éve, 1990. április 8-án dr. Papp Lehel Györgyöt (MDF) választották meg Szentes és térsége országgyűlési képviselőjévé. (A pártokra leadott szavazatok megoszlása: dr. Papp Lehel György MDF 44,26 %, László Béla SZDSZ 27,96 %, Imre Károly FKgP 27,78 %. Magyar Demokrata Fórum 26,9 %, Független Kisgazda Párt 21,4 %, Szabad Demokraták Szövetsége 14,9 %, Agrárszövetség 8,7 %, Független 8,1 %, Magyar Szocialista Párt 6,2 %, Magyar Szocialista Munkáspárt 5,8 %, Hazafias Választási Koalíció 4,2 %, Kereszténydemokrata Néppárt 3,8 %.)

39 éve, 1979. április 8-án a Móricz Zsigmond Művelődési Központban országos „C” osztályos társastánc bajnokságot rendeztek, amelyen 24 táncospár mérte össze tudását.

Mácsai Katalin: (1962-1975) a Petőfi Sándor Általános Iskola tanára, igazgatója. Forrás: www.szentesinfo.hu/petofi/cd98 éve, 1920. április 8-án született Mácsai Katalin (1920-1988) magyar-német-történelem szakos polgári iskolai tanárnő, 1962-1975 között a volt Petőfi Sándor Általános Iskola egykori igazgatója.

103 éve, 1915. április 8-án 51 éves korában elhunyt dr. László (Lőwy) Vilmos (1864-1915), Szentes város 22 éven át volt tiszti főorvosa, megyei képviselő, tiszteletbeli megyei főorvos, a szentesi gimnázium közegészségtan tanára.

Futó Zoltán (1835-1921) - Joó Béla festménye, 1908Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000105 éve, 1913. április 8-10. között Szentesen tartották meg a békés-bánáti református egyházmegye közgyűlését a városháza dísztermében. A program ünnepélyes részét képezte Futó Zoltán szentesi lelkész esperessé és Fekete Márton udvari tanácsos, szentesi országgyűlési képviselő egyházmegyei főgondnokká történt beiktatása.

Wekerle Sándor (1848–1921) az otthonteremtő miniszterelnök. Forrás: www.sulinet.hu112 éve, 1906. április 8-án a király fölmentette a Fejérváry-kormányt; miniszterelnökké Wekerle Sándort nevezte ki.

114 éve, 1904. április 8-án a városi népkönyvtár a Jurenák-féle házból a ligeti városházára (ma múzeum) költözött. A könyvtár kezelője Tóth Gyula.

Május elsejei felvonulás a századfordulón (1908). Forrás: Szentesi Élet124 éve, 1894. április 8-án a szentesi munkások – mintegy 4000 fős hallgatóság részvételével – megtartják a márciusban elnapolt népgyűlésüket. (Szónokok: Molnár Ferenc, Tarnóczy Mihály, Békési Imre.) Kimondják az Általános Munkás Önképző Egylet megalakítását. (Ideiglenes elnök: Tarnóczy Mihály, alelnök: Fekete Nagy Balázs.)

134 éve, 1884. április 8-án Lovag Thyr Miksa ezredes parancsnokságával Szentesre érkezett a menetgyakorlatot teljesítő 46. gyalogezred 28 tisztje és 500 közlegénye. A város a legénység számára 20 óriási bográcsban főzetett ebédet, a tiszteket pedig a nagyvendéglőben látták vendégül. A katonák másnap reggel tovább vonultak.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka154 éve, 1864. április 8-án az örökváltsági tartozások törlesztése ügyében küldöttség utazik Hódmezővásárhelyre, Gróf Széchenyi István (1791-1860). Forrás: http://szechenyi.gymsmuzeum.hu a Károlyi grófok uradalmi ügyészéhez. (Kedvező megoldási tervezettel térnek haza.)

158 éve, 1860. április 8-án gróf Széchenyi István a hatósági zaklatások hatására Döblingben öngyilkosságot követett el.

283 éve, 1735. április 8-án a törökországi Rodostóban meghalt II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) fejedelem.

 

***   ***   *** 

2018. április 7.

99 éve, 1919. április 7-én megválasztották a 72 tagú Szentes Városi Munkás-, Katona- és Paraszttanácsot. A választáson 4793 szavazatot adtak le. A megválasztottak társadalmi összetétele: 24 földmunkás, 25 kisipari munkás, 5 nagyüzemi munkás, 4 háztartásbeli, 9 tisztviselő, 3 tanár és tanító, 1 vasutas, 1 méhész.

Népgyűlés a Kossuth téren Untermüller Ernő 1910 körül kiadott képeslapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye111 éve, 1907. április 7-én a szentesi földmunkások népgyűlést tartottak a Kossuth téren, amelynek napirendje: 1. A földmunkások helyzete, 2. Egyesülési és gyülekezési jog.

A Tabák-féle vendéglő egy korabeli képe,. Forrás: Szentesi Élet117 éve, 1901. április 7-9. között a Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt országos kongresszust tartott Szentesen a Tabák-féle vendéglőben. (57 település 250-300 küldöttel képviseltette magát.) A kongresszus határozatait a Szabad Szó c. munkáslap tette közzé.

126 éve, 1892. április 7-9-én Balogh János és Sima Ferenc országgyűlési képviselők parlamenti szűzbeszédeikben feltárták a Csongrád megyében uralkodó zavaros állapotokat, kemény bírálatot mondva Zsilinszky Mihály főispán és Stammer Sándor alispán jogsértéseken alapuló rendszeréről.

Deák Ferenc (1803–1876) államférfi, jogtudós, igazságügy-miniszter, a "Haza bölcse". Forrás: www.sulinet.hu151 éve, 1867. április 7-én Deák Ferenc levelet intézett Oroszi Miklós szentesi ország-gyűlési képviselőhöz, amelyben Oroszi lemondása esetén Pulszky Ferencnek javasolta felajánlani a szentesi mandátumot. (Ez a nyár folyamán megtörtént.)

Gaál István (1723-1768) lelkipásztor leírása a tűzvészről a Szentesi Ref. Eklézsia történetében. Forrás: www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia153 éve, 1865. április 7-én Augusz Antal báró a császár megbízottjaként tárgyalásokat folytatott Deák Ferenccel a kiegyezés feltételeiről.

258 éve, 1760. április 7-én délután hatalmas tűzvész ütött ki Szentesen, amelynek következtében a város kétharmad része megsemmisült. A középületek mellett (iskolák, református templom, magtárak, malmok) 211 lakóház égett hamuvá. Leégett a városháza is, benne a város régi irataival.

 

***   ***   ***

2018. április 6.

38 éve, 1980. április 6-án az órák előreállításával (Magyarországon első ízben) életbe lépett a nyári időszámítás, amely szeptember 28-ig tartott.

Élelmiszerjegy. Forrás: http://hell.blog.hu/78 éve, 1940. április 6-án kormányrendelet jelent meg a cukor- és zsírjegyek bevezetéséről.

Tehenek a Kurca-parton (Mester János lapja, 1912)79 éve, 1939. április 6-án befejeződött a szentesi jószágállomány szemléje és összeírása, amelynek eredménye: szarvasmarha összesen 6576, ebből 665 bika (47 tenyészbika, 29 egyéb bika, 589 bikaborjú), 3057 tehén, 1881 üsző, 483 ökör, 490 tinó; lovak száma összesen 5618, ebből 436 mén (32 tenyészmén, 42 egyéb mén, 362 méncsikó), 3287 kanca, 1724 paripa, 171 paripa csikó; sertések száma összesen 17 958, ebből 4070 kan (77 tenyészkan, 14 egyéb kan, 3979 malac), 9304 koca (2609 koca, 6695 malac), 4584 ártány; juhok száma összesen 4936, ebből 482 kos (186 tenyészkos, 21 egyéb kos, 275 kosbárány), 3913 juh, 332 bárány, 209 ürü; 208 kecske és 3 szamár. A haszonállatok száma összesen 35 299 darab.

88 éve, 1930. április 6-án Füsti Molnár Sándor a Polgári Párt választmányi ülésén élesen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját, különösen az adóügyi intézkedéseit. Kijelentette, hogy az adózó polgárok a köztartozások súlya alatt már az összeomlás határán állnak.

89 éve, 1929. április 6-án elhunyt Gyuricza István (1853-1929) görögkeleti kántortanító.

99 éve, 1919. április 6-án tanácsválasztást előkészítő Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 nagygyűlést tartottak a Kossuth téren. Király Sándor megnyitója után felszólaltak: Lévai Antal helyi párttitkár, Fazekas Ferenc budapesti kiküldött és Molnár Ödön, a Vörös Hadsereg 6. hadosztályának toborzó biztosa. A gyűlés végén Sima László direktóriumi tag nyugalomra, rendre, munkára hívta fel az egybegyűlteket.

Világháborús katona feleségével. Forrás: Szentesi Élet99 éve, 1919. április 6-án megalakult a Szentesi Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Egyesülete.

102 éve, 1916. április 6-án 180 orosz hadifogoly érkezett Szentesre, akiket a helyi gazdák között osztottak szét mezőgazdasági munkára.

Szívós Béla (1849-1912) gimnáziumi tanár, író, lapszerkesztő. Fotó:: Erdélyi, Vasárnapi Újság, 1912/15.106 éve, 1912. április 6-án elhunyt Szívós Béla (1849-1912) gimnáziumi tanár, író, a Szentes és Vidéke szerkesztője, a Vasárnapi Újság belső munkatársa.

118 éve, 1900. április 6-án elhunyt Schönvizner (Réti) János megyei főorvos.

170 éve, 1848. április 6-án megkezdte működését a vármegye által kinevezett 16 tagú szentesi Közcsendi Választmány, amely a miniszterelnöki rendelet értelmében a szentesítésre váró törvények ismertetését és magyarázatát, valamint a nemzetőrség szervezését kapta feladatul. (Elnöke: Szabó Lajos járási főszolgabíró.)

 

***   ***   ***

2018. április 5. .

A német női kórusok a Zeneiskolában (1990)28 éve, 1990. április 5-én a Bárdos Lajos Vegyeskar vendégeként Szentesre látogatott a Német Szövetségi Köztársaság Rheine és a szomszédos Mesum városának női kara. A vendégkórusok a zeneiskola hangversenytermében és a Szent Anna templomban mutatták be műsorukat.

70 éve, 1948. április 5-én a képviselő-testület három pályázó közül közfelkiáltással Szőke Mátyást (MKP) választotta a város polgármesterévé. (Tisztségét egy évig viselte.)

Bóka Imre (1948-2002) tanár, a Deák Ferenc Általános Iskola volt igazgatója. Forrás: Szentesi ki kicsoda 199670 éve, 1948. április 5-én született Bóka Imre (1948-2002) tanár, a Deák Ferenc Általános Iskola volt igazgatója.

109 éve, 1909. április 5-én a városi képviselő-testület határozatot hoz Szentes legforgalmasabb utcáinak aszfaltburkolásáról. Dr. Hadzsy János (1851-1903) orvos, sebész, szemész. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 (Az érintett utcák száma 22, összesen 10410 folyóméter hosszúságban. A már kiépített műutak hossza a város belterületén összesen 8500 folyóméter.)

144 éve, 1874. április 5-én született Sándor Mátyás (1874-1971) kőműves.

167 éve, 1851. április 5-én született Szentesen dr. Hadzsy János (1851-1903) orvos, sebész, szemész specialista, az Országos Orvosszövetség igazgatótanácsának tagja, az újverbászi kerület országgyűlési képviselője. (Bácskatopolyán az ő nevét viseli az egészségügyi központ; 1981-ben emléktáblát helyeztek el szentesi szülőházának – Ady E. u. 8. – falán.)

Törs Kálmán (1843-1892) ügyvéd, író, újságíró, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000175 éve, 1843. április 5-én született Törs Kálmán (1843-1892) ügyvéd, író, újságíró, Szentes 1878-1892 közötti országgyűlési képviselője. Gaál István (1723-1768) lelkipásztor kézírása a Szentesi Ref. Eklézsia történetét leíró könyvben. Forrás: www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia (1906-ban utcát neveztek el róla a városban.)

271 éve, 1747. április 5-én a vármegye az építendő az új szentesi református templom helyéül az akkori városháza és az uradalmi istálló közötti szemét- és trágyarakodót jelölte ki, megszabva, hogy a templom 8 öl hosszú és 7 öl széles lehet (kb. 36x14 m), de külsejében nem hasonlíthat a katolikus templomokhoz. Az alapkövét Gál István lelkész helyezte el.

 

***   ***   ***

2018. április 4. 

Dr. Hajas József, a Kontavill igazgatóhelyettese. - Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988)Dr. Csikai Miklós agrármérnök - Forrás: www.novofer.hu29 éve, 1989. április 4-én a Csongrád Megyei Tanács Alkotói-díjat adományozott dr. Csikai Miklós agrármérnöknek, a KZR alapítójának és igazgatójának, valamint dr. Hajas Józsefnek, a Kontavill igazgató-helyettesének.

A Szentesi Élet tudósítása a V. Nemzetközi Régészeti Diákkonferenciáról. Forrás: e-Könyvtár Szentes32 éve, 1986. április 4-10 között nyolc ország mintegy 40 régészhallgatójának részvételével Szentesen rendezték meg az V. Nemzetközi Régészeti Diákkonferenciát, amelynek témája: A Kárpát-medence régészeti kapcsolatai Európában. A szakmai előadások mellett a vendégek megismerkedhettek Csongrád megye településeivel, valamint a folyamatban lévő ásatásokkal.

A Városi Galéria belső tere34 éve, 1984. április 4-én a tíz éve megnyitott Városi Galériában addig 134 kiállítást rendeztek, amelyek 220 ezer látogatót vonzottak.

39 éve, 1979. április 4-én elhunyt Darabos Imre (1900-1979) földmunkás.

A kis makrancos szobor - 1959 - az első termálkút emlákáre. Forrás: Szentes kincsei39 éve, 1979. április 4-én a kórház első termálkútjának vizét már 1968-ban gyógyforrássá nyilvánították. Erre alapozva a tisztasági fürdőben elkészült a vízgyógyászati részleg: súlyfürdő, víz alatti masszázs, előáztató medence stb. A fizikoterápiához tartoznak különböző sugár- és hullámkezelések, orvosi felügyelettel. Naponta száznál több járó betegről gondoskodnak.

44 éve, 1974. április 4-én megalakult a Magyar-Szovjet Baráti Társaság szentesi csoportja.

Dr. Kocsis Ferenc avató beszédet mondja, mellette dr. Pogány Ö. Gábor, a kiállítást megnyitó művészettörténész. Forrás: Szentesi Levéltár, FotótárA Városi Galária. Fotó: Lantos Imre, Szentes kincsei44 éve, 1974. április 4-én felavatták a város új kiállítótermét, a Városi Galériát (Kossuth tér 5.). Az ünnepi megnyitón hat Szenteshez kötődő művész – Csúcs Ferenc szobrász- és éremművész, Arató János, Göbölyös Gyula, Sinóros Szabó György, Tokácsli Lajos és Zsille Győző festőművészek – közös tárlatát tekinthették meg az érdeklődők. A tárlatmegnyitót dr. Pogány Ö. Gábor, a Nemzeti Galéria főigazgatója tartotta. (A nyitó rendezvényen 4 kisplasztika, 15 plakett és 45 festmény került a közönség elé.)

74 éve, 1944. április 4-én megjelent az 1500/1944. sz. kormányrendelet a hadműveleti területekre vonatkozó különleges közigazgatási szabályokról, amelynek lényege: az egyes hadműveleti területeken minden törvényhatósági és községi hatóság, hivatal és intézmény, valamint az ezek felügyelete alá tartozó testületek és szervezetek felett a kormány által kinevezett hadműveleti kormánybiztos rendelkezik.

Dr. Tari Gábor (1936–2000) sebész főorvos az általa megálmodott kézműtőasztallal. Szentesi Levéltár Fotátára, l.sz. 2616Dr. Tari Gábor (1936–2000) sebész főorvos szobra a Kórház parkjában Lantos Györgyi és Máté István alkotása.Szánthó Lajos riportja dr. Tari Gábor kézsebésszel. Forrás: e-Könyvtár Szentes82 éve, 1936. április 4-én született Csongrádon dr. Tari Gábor (1936–2000) sebész főorvos, nemzetközi hírű plasztikai- és kézsebész specialista, több évtizeden át a szentesi kórház munkatársa. 2001-ben felállították mellszobrát a kórház parkjában; Lantos Györgyi és Máté István csongrádi művész házaspár alkotása.

109 éve, 1909. április 4-én a Szentesi Jótékony Nőegylet megünnepelte fennállásának 40 éves évfordulóját. Emlékbeszédet mondott Futó Zoltán református esperes, majd Zsoldos Ferenc titkár ismertette az egylet négy évtizedes történetét. Az esti társasvacsorán Petrovics Soma evangélikus esperes mondott köszöntőt.

112 éve, 1906. április 4-én a koalíció vezetői megegyeztek az uralkodóval. A paktum lényege: a kormányalakítás érdekében készek a korábbi programjuk teljes feladására; cserében a király fölmenti a Fejérváry-kormányt, és hozzájárul a választójogi reform megvalósításához.

138 éve, 1880. április 4-én 62 éves korában elhunyt Balogh Dániel (1819-1880) városi tanácsnok, helyettes főkapitány.

215 éve, 1803. április 4-én 35 éves korában Bécsben váratlanul elhunyt gróf Károlyi József (1768–1803), Szentes földesura, három fiú és három leánygyermeket hagyva maga után. A kiskorú grófok (István, Lajos és György) gyámja – egyben birtokaik kezelője – előbb gróf Keglevich Ágoston, majd gróf Waldstein Emánuel volt, akik a korábbinál szigorúbb igazgatási rendszert vezettek be a szentesi uradalomban.

Oppidum Szentes  - a 425. évfordulóra kiadott képeslap. Forrás e-Könyvtár Szentes454 éve, 1564. április 4-én Vitézlő Szentesi Tornyai Tamás önmaga és rokonai nevében arra kérte a királyt, hogy mivel vonatkozó okleveleik az elmúlt zavaros esztendőkben elvesztek, Szentes mezőváros felét illető jogaikat erősítse meg, s azokra új adománylevelet állítson ki. I. Ferdinánd az óhajnak eleget tett, majd a fenti napon utasította az egri káptalant, végezze el a szükséges beiktatási eljárást. Szentest ekkor nevezte először hivatalos irat „oppidumnak”, mezővárosnak.

 

***   ***   ***

2018. április 3.  Dr. Bugyi István (1898-1981) sebészprofesszor, kórházigazgató dr. Tari Gábor festményén. Repro: Szélpál IstvánDr. Bugyi István (1898-1981) sebészprofesszor, kórházigazgató a kórházban felállított ravatalon. Fotó: Szélpál István

Bugyi István emlékfilm - Szentesi Amatőrfilm Klub, 1971 - Forrás: e-Könyvtár Szentes 37 éve, 1981. április 3-án 83 éves korában elhunyt dr. Bugyi István (1898-1981) Kossuth-díjas sebészprofesszor, a szentesi megyei kórház 1933–1974 közötti igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem címzetes tanára, 1976-tól Szentes díszpolgára, 9 sebészeti szakkönyv és 90 tudományos közlemény szerzője. Dr. Bugyi István (1898-1981) sebészprofesszor, kórházigazgató halotti értesítője. Forrás: e-Könyvtár Szentes Működése alatt a kórház „Bugyi iskolája” nemzetközi hírnévre tett szert. 1988-ban Bugyi István Emlékérmet alapítottak a Szentesen tevékenykedő orvosok számára. Születésének 100. évfordulóján emléktáblát  avattak volt Ady E. u. 29. sz. alatti lakóháza falán, a Kossuth téri központi gyógyszertár, majd később a kórház felvette nevét. Csíky László szobrászművész elkészítette mellszobrát, amely a kórházi parkban látható.)

68 éve, 1950. április 3-án a városi képviselő-testület ünnepi ülése kimondta, hogy hazánk felszabadításának emlékére a Széchenyi út elnevezését Felszabadulás útjára (ma Csongrádi út), a Luther tér elnevezését pedig Tolbuhin térre változtatja át (ma Luther tér).

77 éve, 1941. április 3-án gróf Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságot követett el. A kormányzó Bárdossy Lászlót nevezte ki miniszterelnökké.

Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000108 éve, 1910. április 3-án megalakult Szentesen a Csongrád Megyei Nemzeti Munkapárt. (Elnök: gróf Károlyi Imre, alelnök Novák József, ügyvezető elnök Fekete Márton. A 25 fős végrehajtó bizottságban 12 szentesi kapott helyet.)

Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet119 éve, 1899. április 3-án a szentesi szocialista munkások népgyűlést tartottak a Kossuth téren. (A bejelentett szónokok között szerepel Sima Ferenc és dr. Ádám Endre függetlenségi politikus, valamint két női szónok. Ez utóbbiak szereplését Lakos Imre polgármester nem engedélyezte.)

145 éve, 1873. április 3-án megalakult a Szentesi Csizmadia Ipartársulat. (Tagok száma 180 fő.)

154 éve, 1864. április 3-án a váltsági küldöttség megtartotta első értekezletét. A városi tanács tilalma ellenére működését nem függesztette fel, hanem megtette a szükséges intézkedéseket a váltsági ügy kedvező megoldására.

Börtönrajz Hajdú Lajosról. Forrás: Szentesi ÉletHajdú Lajos emléktáblája a Kiss Bálint Református Általános Iskola falán.. Fotó: Tímár Ferenc162 éve, 1856. április 3-án Hajdú Lajos szentesi református iskolai igazgató, akit 1849-ben felségsértés címén előbb halálra, majd 20 évi várfogságra ítéltek, közkegyelem útján kiszabadult fogságából, melyet előbb az olmützi, majd a josefstadti várban töltött. (Tiszteletére 1967-ben utcát neveztek el Szentesen, 1998-ban pedig emléktáblát helyeztek el a Kiss Bálint Református Általános Iskola falán.)

182 éve, 1836. április 3-án született ifj. Posta János (1836–1874), a Szentesi 48-as Párt első elnöke.

 

***   ***   ***

2018. április 2.

Veres Péter (1897–1970) író, politikus - Forrás: mek.oszk.hu73 éve, 1945. április 2-án Szentesre érkezett Veres Péter író, az Országos Földbirtokrendező Tanács elnöke, és nagygyűlésen tájékoztatta a földigénylőket a földreform munkálatairól.

Vitéz dr. Bonczos Miklós (1897-1971) ügyvéd, főispán, országgyűlési képviselő, belügyminiszter79 éve, 1939. április 2-án a Magyar Élet Pártja szentesi szervezete nagygyűlést tartott a Tóth József Színházteremben. A rendezvényen vitéz dr. Bonczos Miklós belügyi államtitkár ismertette a MÉP programját és az ország előtt álló teendőket, gróf Teleki Mihály földművelésügyi miniszter pedig beszélt a kormány földbirtokpolitikai elképzeléseiről, majd ígéretet tett a szentesi gazdasági iskola építésének mielőbbi megkezdésére.

99 éve, 1919. április 2-án az igazságügyi népbiztosság jóváhagyásával megalakult a Szentesi Forradalmi Törvényszék, amelynek elnöke id. Mikecz János, tagjai Ádám Takács István, Bajczer Imre, Gombási István és Czillich Péter, vádbiztosa Győri József, jegyzője dr. Erdélyi Henrik. (Működése alatt kb. 10 ügyben hozott ítéletet, szeszesital fogyasztása és árdrágítás miatt. Szabadságvesztést nem szabott ki, csupán pénzbüntetést.)

102 éve, 1915. április 2-13 között a kárpáti csatában a Monarchia hadserege az oroszokat ismét kiszorította Magyarország területéről.

Kossuth Lajos (1802–1894) gyászjelentése - Forrás: e-Könyvtár SzentesIsmeretlen festő: Kossuth Lajos, a turini remete. Forrás: www.evelet.hu/124 éve, 1894. április 2-án Kossuth Lajost ünnepélyes külsőségek közt eltemették Budapesten. A városi közgyűlés részvéttáviratot küldött Kossuth fiainak; a hatóságok részére 6 hónapos gyászt rendelt el, kimondva, hogy ezen idő alatt a város fekete pecséttel zárja hivatalos leveleit. Elhatározta, hogy addig is, amíg a város Kossuth Lajosnak szobrot emelhet, egy díszes emlékkővel jelöli meg a főtérnek azt a helyét, ahol 1848-ban Kossuth a beszédét tartotta. Kimondta továbbá, hogy az elkövetkezőkben minden év március 20. napján gyászlobogót tűzet a város középületeire, s elrendeli, hogy ezen a napon a város iskoláiban a tanítás szüneteljen. (A gyászünnepély egyik rendezője Sima Ferenc.)

131 éve, 1887. április 2-án megalakult a Szentesi Ipartestület Békéltető Bizottsága.Horváth Gyula (1843-1897) ármentesítési kormánybiztos, Szentes első díszpolgára. Forrás: L.L., Szentesi Élet - 2003.08.08.

137 éve, 1881. április 2-től árvízveszély fenyegette Szentest. Horváth Gyula ármentesítési kormánybiztos határozott intézkedéseinek köszönhetően a hónap végére a város megmenekült az árvíz pusztításától. (Fentiek miatt ő lett Szentes első Díszpolgára.)

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka154 éve, 1864. április 2-án a városi tanács törvénytelennek, s ezáltal semmisnek nyilvánítja a birtokossági gyűlés határozatait. Felszólítja a váltsági küldöttséget, hogy szüntesse be működését.

168 éve, 1850. április 2-án a Károlyi grófok és Szentes városa közötti ellentétek tisztázására Geringer polgári főbiztos kompromisszionális bíróság felállítását rendelte el.

215 éve, 1803. április 2-án született Szentesen Nyíri József (1803-1877) tímármester, 1842-1855 között városi tanácsnok, a szentesi örökváltság egyik intézője.

 

***   ***   ***

2018. április 1.

Dr. Vajdovich István - Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988)28 éve, 1990. április 1-jén a városi tanács vb. négyéves időtartamra dr. Vajdovich István eddigi igazgatóhelyettest nevezte ki a kórház- és rendelőintézet igazgatójává. ***  április 1–2-án a Horváth Mihály Gimnázium drámai tagozatos tanulói sikeres műsort tartottak az újszentesi kultúrházban és Temesváron a Magyar Színházban. A vendégszereplést Keserű Imre tanár szervezte.

Ifj. Bartha János (1829-1890) gazdálkodó, képviselő, a mezőgazdasági szakiskola alapítója Ábrányi Lajos portréján. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet30 éve, 1988. április 1-jén a Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet ünnepélyesen felvette a nemes adományozó, iskolaalapító, ifj. Bartha János (1829–1890) gazdálkodó nevét. Az intézmény jogelődének számító Szentesi M. Kir. Téli Gazdasági Iskola és Mezőgazdasági Állomás 1943–1946 között már viselte Bartha János nevét, de utóbb ez feledésbe merült.

41 éve, 1977. április 1-jén megalakult a Csongrád Megyei Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi Szövetkezeti Vállalat Szentesi Kirendeltsége (ZÖLDÉRT). *** Közigazgatásilag Szenteshez csatolták az 1946-ban önállósult Magyartés községet. Ezáltal visszakerültek Szenteshez a Bökény, Tehenes és Zalota nevű külterületi lakott helyek.

Nagy György (1908-1979) Szentes 1954-1968 közötti tanácselnöke. Fotó: Szentesi Élet64 éve, 1954. április 1-jén a városi tanács vb elnökévé Nagy Györgyöt választották meg. (A tisztséget nyugalomba vonulásáig, 1968-ig viselte.)

66 éve, 1952. április 1-jén megkezdte működését a Központi Statisztikai Hivatal  Szentes Járási Felügyelősége.

79 éve, 1939. április 1-jén a református egyház nagysikerű Magyar Estet tartott a Tóth József Színházteremben. Előadást tartottak Harsányi Pál esperes és dr. Révész Imre, a tiszántúli egyházkerület püspöke. A közreműködő Iparos Dalárda előadta Jakó Dezső helyi zeneszerző-karnagy több szerzeményét.

Lehota Lajos (1911-1999) prímás - Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988)107 éve, 1911. április 1-jén született Lehota Lajos prímás.

109 éve, 1909. április 1–2 között a Gyermekvédő Liga szentesi vezetősége gyűjtéssel egybekötött gyermeknapokat szervezett az elhagyott és ínséges viszonyok között élő gyermekek javára.

113 éve, 1905. április 1-jén 77 éves korában elhunyt dr. Pollák Sándor (1828-1905) városi, majd vármegyei főorvos, aki 44 évig működött Szentesen. Munkásságáért az uralkodó 1904-ben a Ferenc József Rend lovagkeresztjével tüntette ki.

Ünnepség a 48-as Népkörben. Forrás: Szentesi Élet118 éve, 1900. április 1-jén az I. 48-as Népkör közgyűlése tudomásul vette a kilépéseket, s gondoskodott a megüresedett tisztségek betöltéséről.

119 éve, 1899. április 1-jén üzembe helyezik a távbeszélő hálózatot Csongrád megyében.Bugyi Antal (1871-1960) főjegyző, lapkiadó, a Zsoldos Rt. vezérigazgatója, nemzetgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

147 éve, 1871. április 1-jén született Szentesen Bugyi Antal (1871-1960) volt városi főjegyző, lapkiadó, a Zsoldos Rt. vezérigazgatója, Szentes 1922-1926 közötti nemzetgyűlési képviselője, dr. Bugyi István Kossuth-díjas sebészprofesszor édesapja.

157 éve, 1861. április 1-jén Dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, Csongrád megye főjegyzője, alispánja, majd főispánja. Forrás: született dr. László (Lőwy) Vilmos (1861–1915), Szentes város 22 éven át volt tiszti főorvosa, megyei képviselő, tiszteletbeli megyei főorvos, a szentesi gimnázium közegészségtan-tanára.

162 éve, 1856. április 1-jén született Szentesen dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, volt Csongrád vármegyei alispán, majd főispán.

 

 

 Szentesi Évfordulónaptár - március 

 

Szentes, 2018. 04. 01.


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

  

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával