NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2014. október 30. csütörtök  


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


A TARTALOMBÓL - kattintson egy címre vagy gördítsen lejjebb a részletekért...
  

 10.26. vasárnap:  Neten a Szentesi Élet 2014. évi 41. száma 
 
Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 114 éve leplezték le Erzsébet királyné életnagyságú festményét Csongrád vármegye közgyűlésén...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

  


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


   NetSzemle - új helyen, új formában az e-Könyvtár Szentes épülő gyűjteményében

a delmagyar.hu Szentesi cikkeinek 2012-es - 2013-as archívuma, és 2014-es írásai folyamatosan frissítve

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa később is!

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. október 30. csütörtök - Alfonz, [szt. Marcell] *** A Nap kél 06.22 - nyugszik 16.32 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:   Az Alfonz a német Alfonsból képzett férfinév. Elemeinek jelentése: teljesen (harcra) kész. Női párja: Alfonzin. // További névnapok ma: Kolos, Fanni, Stefánia, Éneás, Aszter. // Holnap Farkas névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

        

  <<< Vissza
  


Barta László: Az 1956-os forradalom Szentesen. Forrás: e-Könyvtár SzentesSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 58 éve, 1956. október 30-án megalakult a 31 tagú  Szentesi Forradalmi Bizottság, a forradalom idején a város legfőbb hatalmi szerve. (Elnöke: Hering Béla tanár.)

A felrobbantott Tisza-híd. Forrás: Szentesi Élet.70 éve, 1944. október 30-án a szovjet városparancsnokság irányításával megkezdődött a Szentes–Csongrád közötti tiszai híd helyreállítása. A munkába nagymértékben bevonták a polgári lakosságot. A megterhelő közmunkán köteles volt részt venni minden 16–70 éves munkaképes férfi, és 16–50 éves nő. Az első hetekben Szentesről mintegy 3000 embert és 400 igás fogatot foglalkoztattak.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200082 éve, 1932. október 30-án Szentesre látogatott dr. Lázár Andor igazságügyi miniszter, városunk országgyűlési képviselője, és dr. Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter.

Harangozó Sándor tanár, ny. diákotthon-igazgató. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198886 éve, 1928. október 30-án született Harangozó Sándor tanár, ny. diákotthon-igazgató.

89 éve, 1925. október 30-31-én Szentesen vendégeskedett dr. Baltazár Dezső tiszántúli református egyházkerületi püspök, aki részt vett a helyi presbitérium díszközgyűlésén, s beszédet mondott a reformáció emléknapján.

104 éve, 1910. október 30-án megalakult a Szociáldemokrata Párt alföldi kerületi titkársága. Kerületi titkár Jócsák Kálmán; székhelye Szeged.

ERZSÉBET Amália Eugénia (1837-1898) Ausztria császárnéja, Magyarország királynéja, I. Ferenc József felesége, a magyarok pártfogója. (Olaj, vászon, 242x133,5 cm). F.: Révész Imre (1900). Forrás: Megfestett Nagyjaink - 1996 (Fotó: Dömötör Mihály)114 éve, 1900. október 30-án Csongrád vármegye közgyűlésén ünnepélyesen leleplezték Erzsébet királyné életnagyságú képét. (A festmény készítője Révész Imre festőművész.) (A levéltárban őrzött festmény a 2003. évi elektromos tűz során súlyosan megsérült.)

116 éve, 1898. október 30-án a Csongrád megyei szociáldemokrata földmunkások kongresszust tartottak Szegeden. Szentes két küldöttel képviseltette magát, közülük Bajczer Imrét beválasztották a 14 tagú megyei bizottságba.

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc123 éve, 1891. október 30-án a megyegyűlés elutasította a polgármester-választás ellen beadott, 101 városi képviselő által aláírt óvást.

189 éve, 1825. október 30-án az 1818-ban méltatlanul eltávolított Boros Sámuelt közóhajtásra ismét Szentes jegyzőjévé választották.

195 éve, 1819. október 30-án született Müller János (1819-1874) főszolgabíró...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Október huszonharmadika - B.Gy., - 2000.10.20.

Hering Béla: Egy tanár a forradalomban - B.G., - 1998.10.23.

Barta László: Az 1956-os forradalom Szentesen // Politikai hatalmi viszonyok, a város igazgatási rendszere (1920-1944 Lázár Andorról) // A munkásmozgalom kezdete - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. október 29. szerda - Nárcisz *** A Nap kél 06.21 - nyugszik 16.33 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Nárcisz görög eredetű női név, jelentése: nárcisz (növény). Férfi párja: Narcisszusz. // További névnapok ma: Teofil, Zénó, Melinda, Ermelinda. // Holnap Alfonz névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

        

  <<< Vissza
  


A kassai dóm, ahol a fejedelem hamvai nyugvóhelyet leltek. Forrás: www.radio.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 108 éve, 1906. október 29-én  Rákóczi ünnepséget tartottak Szentesen a fejedelem hamvainak hazahozatala alkalmából.

Az evangélikus templom Kováts Károly festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000109 éve, 1905. október 29-én felszentelték az új szentesi evangélikus templomot. A szertartást Bachát Dániel bányakerületi püspök végezte. (A templom tervezője Francsek Imre építész; az oltárkép a szentesi születésű Hegedűs László festőművész alkotása.)

109 éve, 1905. október 29-én Fejérváry Géza miniszterelnök bejelentette az új kormánypárt, a Haladó Párt megalakulását.

Blaha Lujza színművésznő, a “nemzet csalogánya”. Forrás: Szentesi Élet110 éve, 1904. október 29-31 között Szentesen vendégszerepelt Blaha Lujza színművésznő, a “nemzet csalogánya”, a Nemzeti Színház örökös tagja. A helyi sajtó tudósítása szerint: “Kitörülhetetlenül emlékezetébe marad mindenkinek, aki a három estén keresztül élvezhette Blaha Lujza utolérhetetlen nagy művészetét. Mind a három este zsúfolásig megtelt a színház, és olyan ovációban volt része Blaha Lujzának, amilyen neki se adatik mindennap. Vasárnap este a harmadik felvonás végén nem kevesebb, mint tizennyolcszor hívták lámpák elé. Koszorú, csokor, virág és a tisztelet minden külső jele megvolt, amit csak a közönség egy művésznőnek adni szokott.”

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000115 éve, 1899. október 29-én az I. és II. 48-as kör értekezlete bizalmat szavazott Sima Ferencnek A Kossuth Kör délutáni gyűlésén Sima hívei lehurrogták a vezérük ellen agitáló szónokokat. A verekedésbe torkolló gyűlést a rendőrség berekesztette.

Báró Maasburg Sándor földbirtokos, volt 1848-as honvéd főhadnagy síremléke a Kálvária temetőben. Forrás: www.szentesinfo.hu/petofi121 éve, 1893. október 29-én, 70 éves korában, a születése napján  elhunyt báró Maasburg Sándor (1823-1893) földbirtokos, volt 1848-as honvéd főhadnagy. (Síremléke a Kálvária temetőben található.)

191 éve, 1823. október 29-én született báró Maasburg Sándor (1823–1893) földbirtokos, volt 1848-as honvéd főhadnagy...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Rákóczi városai - www.radio.hu - 2004.04.27.

Blaha Lujza - ... minden ami egykor színház volt - www.szineszkonyvtar.hu 

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!"

-150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Báró Maasburg Sándor síremlékénél a Kálvária temetőben

-Iskolai élet (2003) - Petőfi Sándor Általános Iskola - www.szentesinfo.hu/petofi 

Az evangélikus templom // Hegedûs László - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. október 28. kedd - Simon, Szimonetta, [szt. Simon] *** A Nap kél 06:20 - nyugszik 16:34 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Simon héber eredetű férfinév, jelentése: meghallgattatás. Rokon nevek: Semjén, Simeon. // A Szimonetta női név a Simon olasz kicsinyítő- képzős női párja. // További névnapok ma: Alfréd, Alfréda, Anasztázia, Szalvia, Szalviusz, Szilviusz, Taddeus, Tádé, Tömör. // Holnap Nárcisz névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

        

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 26 éve, 1988. október 28-án „Vadászkürt szól, hajt a hajtó…” címmel vadászati, vadgazdálkodási és környezetvédelmi kiállítás nyílt a Helyőrségi Művelődési Otthonban.

1956 október 27-én a honvédség közremuködésével megtörténik a Kossuth téri szovjet emlékmű ledöntése. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200058 éve, 1956. október 28-án megalakult Szentesen a 11 tagú Ideiglenes Forradalmi Bizottság, amelynek elnökévé Hering Béla gimnáziumi tanárt választották. A járási és a városi tanácsnál, valamint a munkahelyeken munkástanácsokat választottak. *** Ugyanezen a napon megalakult a katonatanács is.

Bella János kisebbségi önkormányzati képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető 66 éve, 1948. október 28-án született Bella János kisebbségi önkormányzati képviselő.

69 éve, 1945. október 28-án Szentesre érkezett Kéthly Anna szakszervezeti vezető, s beszédet mondott a Szociáldemokrata Párt választási nagygyűlésén.

70 éve, 1944. október 28-án az épületek helyreállítása után a város legtöbb iskolájában – a tanyai iskolák kivételével – megkezdődött a tanítás. (Összesen 14 iskolaépületben, 35 tanár vezetésével folyt az oktatás.)

Lőrincz Mártont (1911-1969) a berlini Nyári Olimpián a görög-római (kötöttfogású) birkózás légsúlyú bajnoka.. Forrás: Dr. Papp László centenáriumi emlákoldala - TEAM, 2005103 éve, 1911. október 28-án Korondon (Erdély) született Lőrincz Márton (1911-1969) birkózó olimpiai bajnok. Lőrincz Mártont, a légsúly olimpiai győztesét karjára emeli Palusula, az észt nehézsúlyú bajnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Az 1934. évi római birkózó EB 1. helyezettje, Szentesen készült fel (dr. Papp László birkózó társaságában) az 1936-os berlini olimpiára, ahol kötöttfogásban légsúlyú olimpiai bajnok lett. Szentes iránti háláját azzal fejezte ki,  hogy a győzelemért kapott tölgyfa csemetét a városnak ajánlotta fel. Elhatározását így indokolta a városi képviselő-testülethez intézett levelében: Az olimpiai tölgy ültetésére rendezett ünnepségre hívó plakát 1937-ből. Forrás: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 „Hirdesse e tölgyfa Szentes város iránti szeretetemet és legfőképpen azt, hogy bár az ország sok városa megtisztelt ünneplésével, Az olimpiai tölgy a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt. Fotó: Tímár Ferenc szívemhez mégis ez a nemes város férkőzött legközelebb, amikor fiának fogadott.”  (A facsemete ünnepélyes elültetésére 1937. március 29-én került sor a Polgári Leányiskola (ma Petőfi Sándor Ált. Iskola) előtti parkban. Az azóta terebélyes tölgyfa ma is látható, mellette emléktáblával, amely a fent leírtakra utal.)

Népgyűlés a Kossuth téren Untermüller Ernő 1910 körül kiadott képeslapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye114 éve, 1900. október 28-án a szentesi munkások népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Napirend: 1. Az általános és titkos választójog; 2. Helyzetünk és a sajtó. (Szónokok: Bajczer Imre, Fenyvesi János, Frankl Manó, Huszka Mihály.)

Szabad Szó, a Nemzeti Parasztpárt központi napilapja. Forrás: http://server2001.rev.hu/115 éve, 1899. október 28-án megindult Szentesen a Szabad Szó, a Szentesi Szociáldemokrata Párt érdekeit képviselő hetilap. (Felelős szerkesztő Pásztor János, társszerkesztők Árvai Bálint és Békési Imre.) A lapot 1901 júniusától Budapesten szerkesztették, s a Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt központi közlönye lett. 1945-től a Nemzeti Parasztpárt központi napilapja.

Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán portréja (részlet) Festő: Vastagh György (1898). Repro: Tímár Ferenc116 éve, 1898. október 28-án a megyeháza közgyűlési termében leleplezték Stammer Sándor (1824-1896) volt szentesi polgármester, majd alispán, királyi tanácsos, a Ferenc József Rend lovagjának olajfestményű portréját, Vastagh György festőművész alkotását. (Ma a Szentesi Levéltárban látható. Kossuth tér. 1.)

Balogh János (1845-1924) polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000120 éve, 1894. október 28-án Balogh János országgyűlési képviselő beszámoló népgyűlést tartott a Kossuth téren.

141 éve, 1873. október 28-án megalakult a Szentesi Lakatos, Késes, Pintér, Fésűs, Szappanos és Kaskötő Ipartársulat. (Tagok száma 19 fő.)

148 éve, 1866. október 28-án született dr. Purjesz János ügyvéd, 1911–1937 között Szentes város tisztiügyésze.

Ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) nagyiparos, földbirtokos, megyei és városi képviselő, ipartársulati és iparkamarai elnök. Forrás: www.zsoldosf-szentes.sulinet.hu182 éve, 1832. október 28-án született ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) gyáros, földbirtokos, városi és megyei képviselő, a Szentesi Általános Ipartársulat, a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a szentesi Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola névadója.

A szentesi Kereszteltek Anyakönyve I. kötetének belső címlapja, Pruszkay Sámuel kezdő soraival, 1750. október 28. Forrás: Szentesi Élet264 éve, 1750. október 28-án beiktatták hivatalába az első szentesi római katolikus plébánost, Pruszkay Sámuelt. Ugyanekkor a fölújított templomot másodszor is fölszentelték Szent Anna tiszteletére. Ezzel az aktussal a szentesi plébánia levált a szegvári anyaegyházról, s megkezdte önálló működését. Kezdetét vette az anyakönyvek vezetése is. (Pruszkay Sámuel 1760-ig szolgált városunkban, majd Vácra távozott. Utóda Bodonyi Sándor lett.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Október huszonharmadika - B.Gy., Szentesi Élet - városi hetilap - 2000.10.20.

Az utolsó haditanács és a megszállás (Hering Béláról) - dr.B.L., Szentesi Élet - városi hetilap - 1999.11.05.

Az 1956-os forradalom Szentesen // Birkózás - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. október 27. hétfő - Szabina *** A Nap kél 06:18 - nyugszik 16:36 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Szabina női név a Szabin férfinév női párja. Jelentése: szabin nő. // Holnap Simon és Szimonetta névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

        

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 66 éve, 1948. október 27-én a Csongrád Megyei Parasztszövetség tagszervezeteivel ismertették a belügyminiszter 506816/1948. IV/3. számú rendeletét, amely a Magyar Parasztszövetség önkéntes feloszlatásával foglalkozott. Ennek kapcsán kimondták a Csongrád Megyei Parasztszövetség, mint tagszervezet feloszlatását.

Károlyi Mihály gróf (1875-1955) liberális, majd demokrata politikus, köztársasági elnök. Forrás: L.L., Szentesi Élet96 éve, 1918. október 27-én a Szentesi Függetlenségi és 48-as Károlyi Párt népgyűlést tartott a Tyúkpiac téren, mely kimondta, hogy az ország igazi képviselőjének csupán a gróf Károlyi Mihály elnöklete alatt megalakult Nemzeti Tanácsot ismeri el. Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Wikipédia Az egybegyűltek követelték Magyarország teljes függetlenségét és végleges elszakadását Ausztriától, az ország területi integritását, a háború azonnali befejezését, a német szövetség azonnali felbontását, a képviselőház feloszlatását, és új választások kiírását, az általános, egyenlő, titkos, nőkre is kiterjedő választójog bevezetését. (A népgyűlés szónokai: dr. Lánczi Simon Pál és Sima László.)

113 éve, 1901. október 27-én az országgyűlési pótválasztáson szoros küzdelemben ismét a 48-as Függetlenségi Párt jelöltjét, dr. Molnár Jenőt választották meg Szentes országgyűlési képviselőjévé. Molnár Jenő 954, Tasnády Antal 834 szavazatot kapott.

115 éve, 1899. október 27-én a II. 48-as kör választmánya felszólította Ádám Endre körelnököt, hogy mint valótlant, hírlapi nyilatkozatban cáfolja meg a kör csatlakozását a Sima Ferenc ellen indított akcióhoz, vagy pedig mondjon le az elnökségről.

Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000125 éve, 1889. október 27-én a Szentesi Sportegylet megtartotta tisztújító alakuló közgyűlését. A végleges tisztikar tagjai: elnök Fekete Márton, választmányi elnök dr. Perczel János, titkár dr. Sulcz Lajos; a rendes tagok száma 44 fő.

153 éve, 1861. október 27-én gróf Forgách Antal kancellár a megyegyűlések betiltására utasította a főispánokat...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Feledőbe merülő forradalom --85 éve történt - L.L., - 2003.11.07.

Az õszirózsás forradalom eseményei Szentesen - dr.T.E., - 1998.10.30.

Hadisegélyes asszonyok tüntetése - Nyolvanöt éve történt - L.L., - 2003.03.07.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!"

150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Politikai élet (1865-1918) // Politikai élet a háború idõszakában // Az õszirózsás forradalomtól a Tanácsköztársaságig - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. október 26. vasárnap - Dömötör *** A Nap kél 06:17 - nyugszik 16:38 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Dömötör férfinév a Demeter férfinév önállósult alakváltozata, amely pedig a görög Demetriosz latinos rövidülése. Jelentése: Démétérnek, a Föld istennőjének ajánlott. Önállósult, becézett formája a Döme. // Holnap Szabina névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

        

  <<< Vissza
  


    Neten a Szentesi Élet 2014. évi 41. száma

Szentesi Élet - városi hetilapunk az InternetenA XLVI. évfolyamába lépett A Szentesi Élet Internet-archívumának kuriózuma az 1968. áprilisi első szám (szkennelt oldalak).Szentesi Élet Internet-archívuma 1997-ig nyúlik vissza. A régi lapszámok a folyamatos feldolgozás révén az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjteménybe kerülnek, ahol az 1968. áprilisi első számtól kezdve megtekinthetők. Városi lapunk a napi hírek mellet a helytörténeti információk jelentős forrása is...

 
 Kapcsolódó oldal: 
A Szentesi Élet az Interneten - TEAM, (1997-) 2002-2014
 

<<< Vissza  
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 24 éve, 1990. október 26-án a Jókai utcában ünnepélyesen megnyitották a tágas, korszerű ABC kisáruházat.

dr. Mátyás Sándor (1908-1987) gimnáziumi tanár és Németh László Kossuth-díjas író. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200025 éve, 1989. október 26-án az Ifjúsági Házban megtartották a „Múltunk, értékeink” c. honismereti pályázat díjkiosztó ünnepségét. A beadott 12 pályamunka közül I. díjat nyert dr. Mátyás Sándorné: „A boldog korszak” – Németh László idézése. (Németh László levelei Mátyás Sándor barátjához.) című munkája. Emléktábla Boros Sámuel egykori lakóháza falán. Forrás: Szentesi Mozaik A díjakat átadta Hering Ferenc városi népfronttitkár. *** A Boros Sámuel Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola emléktáblát helyezett el névadója egykori lakóházának falán (Hajdú Lajos u. 1.).

A felsőpárti Jézus Szíve római katolikus templom. Fotó: Tímár Ferenc45 éve, 1969. október 26-án fölszentelték a felsőpárti katolikus templom harangjait (egy 2,5 mázsás és egy 1,5 mázsás harang), amelyeket Ducsák István harangöntő cége készített. Az ünnepi szertartást Bánk József váci megyés püspök végezte.

korabeli mentőautó a Kórház előtt. Forrás: e-Könyvtár Szentes84 éve, 1930. október 26-án megtartotta alakuló közgyűlését a Szentesi Önkéntes Mentőegylet, a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesületének fiókegylete. Az országos központot Littke Dezső főtitkár képviselte. Az alapító tagok száma 20 fő. A megválasztott tisztségviselők: elnök dr. Csergő Károly alispán, társelnök dr. Négyesi Imre polgármester, alelnök dr. Rimély Dezső kórházigazgató, ügyvezető igazgató dr. Csák Béla városi tiszti főorvos, igazgató főorvos, dr. Bugyi István sebész főorvos. Dr. Farkas Béla főispánt az egylet díszelnökévé választották. Az új egészségügyi alakulat egy mentőautóval kezdte meg működését.

98 éve, 1916. október 26-án miniszterelnöki rendelet született a Közélelmezési Hivatal és Tanács felállításáról. Feladata: az ország belső ellátásának megszervezése.

A Polgári Leányiskola 1914-ben elkészült épülete Szilágyi Dezső korabeli lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes100 éve, 1914. október 26-án újabb 51 sebesült katona érkezett Szentesre, akiket a polgári leányiskola épületében berendezett hadikórházban helyeztek el.

100 éve, 1914. október 26-án Szentesről 412 népfelkelő újonc vonult be Szegedre.

105 éve, 1909. október 26-án született Szentesen Balla János (1909–1980) Kossuth-díjas tsz-elnök. Gazdasági cseléd, kubikos, 1930-tól a Szociáldemokrata Párt tagja. 1946–1949 között egyéni gazdálkodó, 1949-től a szentesi Felszabadulás Tsz tagja, majd elnöke. A termelőszövetkezet vezetésében elért eredményeiért 1954-ben a Kossuth-díj bronz fokozatában részesítették. 1957–1965 között a cserebökényi Népszabadság Tsz, 1960-tól 1973-ig a Szentes és Környéke Víztársulás elnöke. (Lénárt Gábor 1953-ban könyvet írt róla A Felszabadulás Tsz elnöke címen.)

Dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, lapszerkesztő, polgármester Kováts károly (1932) festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000106 éve, 1908. október 26-án megalakult a Rendezett Tanácsú Városok Polgármestereinek Országos Egyesülete, amelynek 21 tagú vezetőségébe dr. Mátéffy Ferenc szentesi polgármestert is beválasztották.

Dr. Lakos Imre (1854-1925) ügyvéd, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000113 éve, 1901. október 26-án dr. Lakos Imre polgármester kérésére 200 gyalogos katona és 35 lovas csendőr érkezett Szentesre, az országgyűlési pótválasztás rendjének biztosítására.

115 éve, 1899. október 26-án fegyelmi vizsgálat indult dr. Lakos Imre polgármester és Novobáczky Győző gazdasági tanácsnok ellen. (A vizsgálat 1901 végéig elhúzódott.) 

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000115 éve, 1899. október 26-án a Szentesi Kossuth Kör felhívja a város közönségét, hogy pártkülönbség nélkül követeljék Sima Ferenc országgyűlési képviselő mandátumának megsemmisítését. A II. 48-as kör nevében dr. Ádám Endre körelnök is csatlakozik a felhíváshoz.

 205 éve, 1809. október 26-án született Szentesen nemes Dózsa Lajos (1809–1893) nemzetőr százados, 22 éven át városi tanácsnok...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Közéleti küzdelmek a múltban (XIV.)

-A békességet teremtő Mátéffy - L.L., - 2003.02.14.

Városépítő polgármester --150 éve született dr. Lakos Imre polgármester - L.L., - 2004.06.04.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!"

150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

A város fejlõdése (1852-1918) // Politikai élet (1867-1918) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.