NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2017. október 21. szombat 


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


 NetSzemle  - már a hatodik évfolyam az e-Könyvtár Szentes gyűjteményében!

delmagyar.hu  szentesi cikkeinek archívuma:  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa meg később is!

 


  Már a Wikipédia szabad lexikon oldalain is épül az Évfordulónaptár! 

 


 ** 2017. október  21. szombat - Orsolya, [szt. Orsolya]*** A Nap kél 07:09 - nyugszik 17:46 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Orsolya női név a latin Ursula név magyaros olvasatából ered. Fejlődési sora: Ursula, Orsola, Orsolya. Jelentése: kis medve, ami egyesek szerint a Kis Medve csillagképre utal. Újabban ezt a származtatást kétségbe vonják, és egy ófelnémet név latinosított változatának vélik. Ez a név a Hors, Ors, a mai német nyelvben Ross, jelentése: ló, paripa. A lovat szent állatként tisztelték, ezért a név valószínűleg totem-név lehetett. Az időjósok szerint a tél rámutató napja. // További névnapok ma: Zsolt, Kende, Klementina, Celina, Hiláriusz, Orsika. // Holnap Előd névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 72 éve, 1945. október 21-én a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete nagygyűlést tartott a Kossuth téren, amelynek vezérszónoka Révai József hírlapíró, a Nemzeti Főtanács tagja volt.

77 éve, 1940. október 21-én Imrédy Béla a képviselőházban bejelentette a Magyar Megújulás Pártja megalakulását. A párt vezére Imrédy Béla.

99 éve, 1918. október 21-én Szerbia kiürítése folytán Szentesre helyezték a 10. tábori tűzér ezred pótütegét. (Az üteget alkotó 250 embert és 42 lovat a Felsőpárton szállásolták el.)

Horváth Mihály (1809-1878) történetíró, csanádi püspök, vallás- és közoktatásügyi miniszter - Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobra Szentes főterén. Fotó: Tímár Ferenc108 éve, 1909. október 21-én a közgyűlés Horváth Mihály történetíró születésének 100 éves évfordulója alkalmából 10.000 koronát szavazott meg a város nagy szülöttének állítandó szobor költségeire. (1934-ben avatták fel.)

Burián Lajos (1844–1921) ügyvéd, volt városi főügyész, polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000121 éve, 1896. október 21-én a belügyminiszter hivatalvesztésre ítélte Burián Lajos szentesi polgármestert és Nyíri Gyula iparügyi tanácsnokot.

140 éve, 1877. október 21-23. között katonai lóosztályozást tartottak Szentesen. (A városban található lovak száma 6459.)

163 éve, 1854. október 21-én Szentes város külön kezelt váltsági pénztára megszűnt.

228 éve, 1789. október 21-én Békés, Csanád és Csongrád egyesített vármegyék nemesi közgyűlése élesen tiltakozott II. József abszolutisztikus kormányzati módszere ellen, s határozottan megtagadta a törvénytelen katonaállítást és élelmezést... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Horváth Mihály (történész) - Wikipédia szócikk - www.wikipedia.hu 

Horváth Mihály halála --125 éve hunyt el a püspök - L.L., - 2003.08.15.

Iskolánk névadója: Horváth Mihály - www.hmg.hu 

Ki lesz az új polgármester? - Burián Lajos hivatalvesztése után - S.F., Szentesi Lap - 1897.01.31.

Új korszak következett - 160 éve született Burián Lajos - L.L., - 2004.005.14.

A háború utáni politikai élet kialakulása (1944-1950) // Horváth Mihály (1809-1878) // A Károlyiak kora és az örökváltság (1803-1854) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár 

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. október  20. péntek - Vendel, [szt. Vendel]*** A Nap kél 07.08 - nyugszik 17:48 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Vendel német eredetű férfinév, jelentése: vandál (népéhez tartozó). Női párja: Vendelina. // További névnapok ma: János, Artúr, Irén, Cintia, Ödön, Vendelina, Artemon, Aurélián, Bendegúz, Fülöp, Vitális. // Holnap Orsolya névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Kun György, Nádai László a  MÁV Szentes vízilabda csapatában 1947-ben.Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 37 éve, 1980. október 20-án 59 éves korában elhunyt Nádai (Nittinger) László (1921–1980), az 1940-es évek I. osztályú szentesi vízilabda csapatának játékosa, kitűnő nemzetközi vízilabda játékvezető, a Magyar Úszó Szövetség elnökségének tagja, a Játékvezetői Bizottság vezetője.

Katona Kiss János festő, magtáros, volt önkormányzati képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199674 éve, 1943. október 20-án született Katona Kiss János festő, magtáros, volt önkormányzati képviselő.

103 éve, 1914. október 20-án újabb 88 sebesült katona érkezett Szentesre.

Futó Zoltán (1835-1921) - Joó Béla festménye, 1908112 éve, 1905. október 20-án a megyegyűlés által megválasztott Alkotmányvédő Bizottság megtartotta alakuló ülését. A bizottság elnökévé dr. Kelemen Béla országgyűlési képviselőt, alelnökökké Futó Zoltán szentesi református lelkészt és Szathmáry Ede szentesi ügyvédet választották meg.

120 éve, 1897. október 20-án megalakult a Szentesi Függetlenségi és 48-as Kossuth Kör, amely Kossuth Ferenc híveit fogta össze, szemben a 48-as anyapárttal. (Tagjainak száma kb. 200 fő; elnöke Csúcs Lajos gazdálkodó, alelnöke dr. Tasnády Antal ügyvéd, volt polgármester.)

Ünnepség a 48-as Népkörben. Az épület a közelmúltig a Horváth Mihály és a Jövendő utca sarkán állt. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye122 éve, 1895. október 20-án a Szentesi I. 48-as Népkör díszközgyűléssel ünnepelte meg megalakulásának 25 éves jubileumát.

A Szent Anna római katolikus templom Angster-orgonája. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve128 éve, 1889. október 20-án a katolikus egyház által 4200 forintért készíttetett új orgona felállítása befejeződött. A Rieger gyártmányú hangszert Angster József pécsi mester építette. Az orgona átvételénél szakértőként jelen volt Joó Károly református orgonista-kántor, aki gyönyörű játékával elragadtatta a bíráló bizottságot és a hallgatóságot. (Az orgona fölszentelését novemberre tervezik.)

Wenckheim Béla. Forrás: Wikipédia142 éve, 1875. október 20-án az uralkodó felmentette hivatalából Wenckheim Béla miniszterelnököt, és utódául kinevezte Tisza Kálmánt.

157 éve, 1860. október 20-án az uralkodó kibocsátotta az ún. Októberi Diplomát, amelyben újraszabályozta a birodalom közjogi viszonyait. Felmentette hivatalából Benedek Lajos táborszernagyot, és kinevezte báró Vay Miklóst magyar kancellárrá. Elrendelte a magyar országgyűlés összehívását‚ s az alkotmányos megyei intézmények helyreállítását.

Horváth Mihály (1809–1878) történetíró. Forrás: Wikipédia208 éve, 1809. október 20-án született Szentesen Horváth Mihály (1809–1878) történetíró, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, csanádi püspök, a Szemere-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a szentesi gimnázium névadója.

Veterani, Friedrich (?-1695) vezérőrnagy, a császári seregek erdélyi főparancsnoka. Forrás: Szentesi Levéltár331 éve, 1686. október 20-án a hagyomány szerint kemény ütközetre került sor Szentes határában a szegedi vár felmentésére igyekvő törökök és a császári-királyi csapatok között. A csata a törökök megfutamodásával végződött. A Petrák-krónika és Sima László leírása szerint a császáriak parancsnoka Veteráni tábornok volt, aki a győztes szentesi csatával eldöntötte Szeged sorsát. A valóságban Veteráni ezen a napon Zentánál verte meg a török felmentő sereget, s megfutamította az időközben megjelenő Szulejmán nagyvezír hadát is. (Kisebb összecsapás Szentes határában is lehetett, de nem olyan jelentőségű, mint a zentai csata, a császári csapatokat pedig nem Veteráni vezényelte.)

448 éve, 1569. október 20–25 között János Zsigmond fejedelem jelenlétében nyilvános hitvita folyt Váradon a kálvinista Melius Juhász Péter és az unitárius Dávid Ferenc között. A feljegyzések szerint Gerendási Balázs, a szentesiek tudós református prédikátora is belefolyt a Szentháromság tanáról folytatott vitába, s szereplésével nagy hírnevet szerzett magának... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Futó Zoltán emlékezete - 140 éve született - L.L., - 2003.05.16.

Szakadás a függetlenségi táborban - Választások a múltban (XIX.) - L.L., - 2002.07.19.

Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem (az Októberi Diplomáról) 

-Bibó István tanulmányai - Magyar Elektronikus könyvtár - http://mek.oszk.hu 

Veterani, Friedrich (?-1695) - vezérőrnagy, a császári seregek erdélyi főparancsnoka - www.varlap.hu 

A török uralom idõszaka (1526-1694) // Társadalmi körök, egyesületek (1860-1945) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. október  19. csütörtök - Nándor, [Keresztes szt. Pál]*** A Nap kél 07.06 - nyugszik 17:50 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Nándor magyar eredetű férfinév. Eredetileg a dunai bolgárokat hívták hasonló módon, keresztnévként a XIX. században terjedt el, valószínűleg a Ferdinánd név magyarosítása miatt. // További névnapok ma: Sára, Pál, Péter, Frida, Laura, Friderika, Lúciusz, Alárd, Berény, Ferdinánd, Joel. // Holnap Vendel névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Részlet az 1989-ben kiadott emlék-képeslapról. Forrás: e-Könyvtár SzentesSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 29 éve, 1988. október 19-én a HNF Szentes Városi Bizottságának kezdeményezésére megalakult a 425-ös Emlékbizottság, amely feladatul kapta, hogy készítse elő Szentes mezővárosként (oppidum) való említésének 425 éves évfordulóját. (Szentest egy 1564. április 4-én kelt királyi adománylevél említette először oppidumként. A korábbi források possessiónak, azaz falunak nevezték.) A 425-ös Emlékbizottság elnöke dr. Pék Józsefné, tagjai: Dóczi László, Kárpáti Lajos, Bóka Imre, dr. Vörös Gabriella, dr. Barta László, Labádi Lajos és Bodrits István.

73 éve, 1944. október 19-én a kommunisták kezdeményezésére elsőként a Zsoldos Rt. vekerzugi gazdaságában hattagú üzemi bizottság alakult. (Még ugyanebben a hónapban újabb öt üzemben vették át a termelés irányítását az üzemi bizottságok.) 

Mácsai Gábor szentesi pénzügyőr parancsnok. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198882 éve, 1935. október 19-én született Mácsai Gábor ny. szentesi pénzügyőr parancsnok.

Pusztai János a Szentes és a repülés szerzője. Forrás: Szentesi Mozaik83 éve, 1934. október 19-én született Pusztai János MHSZ városi titkár, újságíró.

87 éve, 1930. október 19-én a Debrecenben megtartott gazdagyűlésen a Szentesi Kisgazda Párt hat fős delegációval képviseltette magát. A tanácskozáson Bálint József is felszólalt, ismertetve a szentesi szervezet követeléseit.

Vági László (1918-2008) katolikus plébános, címzetes esperes és apát a pappá szenteslésének 65. évfordulóján. Fotó: Vidovics Ferenc99 éve, 1918. október 19-én született Vági László (1918-2011) katolikus plébános, címzetes esperes és apát, publicista, Szentes díszpolgára.

112 éve, 1905. október 19-én a megyegyűlés határozata alapján Szentes város tanácsa utasította a városi adóügyi tanácsnokot, valamint a katonaügy vezetésével megbízott főjegyzőt, hogy az adók beszedését, illetve az újoncok kiállítását szüntessék be.

Petrovics Soma (1843-1926) evangélikus lelkész. Forrás: Szentesi Élet128 éve, 1889. október 19-én dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi evangélikus püspök Szentesre érkezett veje, Petrovics Soma evangélikus lelkész látogatására.

146 éve, 1871. október 19-én 69 éves korában meghalt Sréter Antal (1802–1871) volt uradalmi gazdatiszt, városi árvagyám, Szentes 1852–1860 közötti polgármestere... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Szolgálni akartam - Vági László apát úr emléke - V.F., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2008.07.04.

Egy alföldi kisváros dicsérete - Vági László díszpolgár V.L., - 1999.07.16.

A város fejlõdése (1850-1914, Sréter Antalról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. október  18. szerda - Lukács, [szt. Lukács]*** A Nap kél 07.06 - nyugszik 17:52 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Lukács latin eredetű férfinév (a Lucas névből származik). Jelentése: lucaniai férfi. // További névnapok ma: Ignác, Ambrus, Jusztusz , Celina. // Holnap Nándor névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Czine Mihály (1929-1999) Széchenyi-díjas irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár. Forrás: www.wikipedia.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 32 éve, 1985. október 18-án Szentesen az Ifjúsági és Művelődési Házban rendezték meg az Országos Szövetkezeti Könyvhetek 25. jubileumi megnyitóját. Az irodalmi műsor szerkesztője és vezetője Czine Mihály irodalomtörténész volt. A rendezvényre meghívott írók: Cseres Tibor, Jókai Anna, Fodor András, Horváth Dezső.

KEK, Stockholm, 1981. Forrás: Szentesi Élet36 éve, 1981. október 18-án a Szentesi Vízmű SK vízilabda csapata a svéd fővárosban, Stockholmban kivívta a KEK középdöntőbe jutást, egyben elnyerte a középdöntő rendezésének jogát.

73 éve, 1944. október 18-án a Magyar Kommunisták Szentesi Pártja kiadásában megjelent a Magyar Népakarat című napilap. Felelős kiadó Schiffer Armand Sándor; felelős kiadó Kalpagos Crisán János. (A lapot a helyi szovjet katonai parancsnokság október 27-én betiltotta, arra hivatkozva, hogy Debrecenben központi magyar nyelvű újság indul.)

Futó Zoltán (1863-1921) református esperes Joó Béla festményén (1908.). Kinagyítható. Forrás: Szentes Nagytemplomi Egyházközség109 éve, 1908. október 18-án ünnepélyesen leleplezték Futó Zoltán (1863-1921) református lelkész, egyházi író olajfestményű portréját, Joó Béla helyi festő alkotását. (Ma a Szentesi Központi Református Lelkészi Hivatalban látható, a Kiss Bálint u. 1. szám alatt.)

112 éve, 1905. október 18-án az uralkodó ismét Fejérváry Gézát nevezte ki miniszterelnökké, azonban most már választójogi programmal.

116 éve, 1901. október 18-20 között Szentesre érkezett Bartha Miklós, a Függetlenségi 48-as Ugron-párt országos elnöke, s hatásos beszédet tartott dr. Molnár Jenő megválasztása érdekében. Két nappal később Lovászy Márton szerepelt szónokként Molnár Jenő választási népgyűlésén.

121 éve, 1896. október 18-án Pfeifer Sándor, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt szentesi országgyűlési képviselőjelöltje programbeszédet tartott a Vásártéren.

Balogh János (1845-1924) országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi Élet125 éve, 1892. október 18-án pisztolypárbajra került sor Balogh János országgyűlési képviselő és Füsti Molnár Sándor árvaszéki ülnök között. (Balogh életveszélyesen megsebesült, de túlélte a lovagias affért.)

147 éve, 1870. október 18-án a Királyi Ítélőtábla Ferenczy Sándor ügyvédet, volt városi tanácsnokot, a Szentesi 48-as Népkör elnökét az uralkodó iránti hűtlenség bűntettében elmarasztalta és 1 évi várfogságra ítélte. (Büntetését a lipótvárosi és a váci államfogházban töltötte le.) Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Czine Mihály (1929-1999) - Wikipédia szócikk - www.wikipedia.hu 

Művelődési és Ifjúsági Ház <- Kultúra <- www.szentes.hu 

Az őrzők fényes szavú őrzője - Emlékezés Czine Mihályra - www.hetivalasz.hu - 2004.09.30.

Jókai Anna - B.L., www.irodalmiakademia.hu // Fodor András - http://konyvtar.fonyod.hu 

Futó Zoltán emlékezete - 140 éve született - L.L., - 2003.05.16.

Párbajjal végződő szócsata - Közéleti küzdelmek a múltban (VIII.) - L.L., - 2002.12.20.

"Egy város, akinek szíve van" // "Szellemi forradalom" Szentesen 

-80 éve hunyt el Balogh János polgármester (I.- II.) - L.L., - 2004.03.05-12.

Kossuth Lajos megválasztása (Ferenczy Sándorról)

-Választások a múltban (V.) - L.L., - 2002.12.20.

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. október  17. kedd - Hedvig, [Antiochiai szt. Ignác]*** A Nap kél 07.05 - nyugszik 17:54 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Hedvig női név a német Hedwig névből ered, A név mindkét tagjának jelentése: harc. // További névnapok ma: Aranka, Margit, Hedvig, Ambrus, Gellért, Aurélia, Baldvin, Lél, Bedö, Bertram, Gálos. // Holnap Lukács névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Török janicsár. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 31 éve, 1986. október 17-én Buda visszavívásának 300. évfordulója emlékére látványos kiállítás nyílt a szentesi Helyőrségi Művelődési Otthonban Török-kori fegyvereink címen.

Társastáncklub, 1986. 31 éve, 1986. október 17-21 között a Művelődési Központ Társastánc Klubja vendégül látta a leunai Blau Silber Táncklub tagjait. A német vendégek az elmúlt év novemberében Leunában járt szentesi táncosok viszontlátogatására érkeztek Szentesre, az október 18-án megrendezett „E” és „D” osztályos egyéni és csapatversenyekre. A versenytáncok mellett nagysikerű bemutatót is tartottak Szentesen és Makón.

52 éve, 1965. október 17-én 79 éves korában BudapestenZolnay Géza (1866-1965): Kőfaragók. Festmény. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 elhunyt Zolnay Géza (1886-1965) szentesi születésű festőművész, tanár. (Nagybátyjáról, Zolnay Károlyról készített portréja a Horváth Mihály Gimnázium dísztermében, önarcképe a Koszta József Múzeumban látható.)

82 éve, 1935. október 17-én Szentesre érkezett Kozma Miklós belügyminiszter. Fogadta a közigazgatási és politikai élet vezetőit, majd ínségszemlét tartott néhány nyomorban élő munkáscsaládnál.

Katona Kiss Ferenc önarcképe (1942)108 éve, 1909. október 17-én született Szegváron Katona Kiss Ferenc (1909–1995) festőművész. A szentesi gimnáziumból a Képzőművészeti Főiskolára ment, ahol rajztanári és művészeti diplomát szerzett. Mestere Rudnay Gyula volt, de nagy hatással volt rá Koszta József is. Első önálló tárlatát 1958-ban rendezte meg Szentesen. A fiatal tehetséges művészek támogatására feleségével létrehozták a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítványt. Alkotásait a városra és a múzeumra hagyta.

Tasnádi Antal, az1891-ben erőszakkal megválasztott és 1893-ban felmentett polgármester. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet125 éve, 1892. október 17-én botrányba fulladt a városi közgyűlés. Tasnády polgármester provokatív magatartása miatt tettlegességig fajult a képviselők indulata. A felizgatott kedélyek a terembe rendelt csendőrök látványától sem csillapultak le, ezért a polgármester a közgyűlést feloszlatta. (Az incidens során Füsti Molnár Sándor árvaszéki ülnök sértő kifejezéseket használt Balogh János országgyűlési képviselővel szemben, aki ezért párbajra hívta ki Füstit.)

Az 1332-ben kelt oklevél részlete (A Magyar Országos Levéltár gyujteményébol.)685 éve, 1332. október 17-én kelt az az oklevél, amely a Szeri Pósa családon belüli osztozkodás kapcsán első alkalommal említette Szentes nevét, Scenthus (Szentüs) alakban. Az osztozás során „határjárást” tartottak, amelyben Szentest elhatárolták a szomszédos birtokoktól, közelebbről Hékédtől és Szegvártól. Az oklevélből kiderül, hogy Szentesen már egy kőtemplom állott, Szent András apostol nevére szentelve... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Zolnay Géza - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Zolnay Károly (1871-1884) - Igazgatók mondták - igazgatókról mondták - Kis-Rácz Antalné: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története - www.szentesinfo.hu/petofi/cd - Multimédia-CD/web: TEAM, 2002

www.hmg.hu - a Horváth Mihály Gimnázium weboldala

Koszta József Múzeum <- Kultúra <- www.szentes.hu 

Párbajjal végződő szócsata - Közéleti küzdelmek a múltban (VIII.) - L.L., - 2002.12.20.

"Egy város, akinek szíve van" // "Szellemi forradalom" Szentesen 

-80 éve hunyt el Balogh János polgármester (I.- II.) - L.L., - 2004.03.05-12.

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. október  16. hétfő - Gál, [szt. Gál]*** A Nap kél 07.02 - nyugszik 17:55 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Gál kelta eredetű férfinév. (A latin Gallus név régi magyar formája a Gálos, ebből rövidült.) Jelentése: kakas. // További névnapok ma: Aranka, Margit, Hedvig, Ambrus, Gellért, Aurélia, Baldvin, Lél, Bedö, Bertram, Gálos. // Holnap Hedvig névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Óvári Miklós. Forrás: Szentesi ÉletSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 31 éve, 1986. október 16-án hivatalos látogatásra Szentesre érkezett Óvári Miklós, a MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Kíséretében volt Hárs István, a KB tagja, a Magyar Rádió elnöke. A vendégek megtekintették a Koszta József Múzeumot, a Baromfifeldolgozó Vállalatot, az Árpád Tsz-t és a Városi Könyvtárat. Este a Tóth József Színházban Óvári Miklós beszélt a legkedvesebb irodalmi olvasmányélményeiről, amelyekből neves színművészek – Benkő Gyula, Hámori Ildikó, Fülöp Zsigmond, Oszter Sándor, Szilágyi Tibor, Béres Ilona, Vitai Ildikó – olvastak fel részleteket. A Dorogi Zsigmond által rendezett irodalmi estet a Magyar Rádió is rögzítette.

73 éve, 1944. október 16-án született Debreczeny Pál tanár, operatőr, edző.

Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes Párt vezére. Forrás: http://www.huszadikszazad.hu/73 éve, 1944. október 16-án a kormányzó – német nyomásra – Szálasi Ferencet, a Nyilaskeresztes Párt vezérét nevezte ki miniszterelnökké. Ugyanakkor visszavonta előző napi kiáltványát, és lemondott a kormányzóságról.

Dr. Kispál Mihály belgyógyász, osztályvezető főorvos. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199680 éve, 1937. október 16-án  született dr. Kispál Mihály belgyógyász, osztályvezető főorvos, Szentes díszpolgára.

108 éve, 1909. október 16-án Horváth Mihály (1809–1878) történetíró születésének közelgő  100 éves évfordulója alkalmából megalakult a szoborbizottság, Horváth Mihály szobrának felavatása - Képes Pesti Hírlap, 1934.10.23. amely célul tűzte ki, hogy méltó emléket állít Szentes nagy szülötte tiszteletére. A bizottság tisztségviselői lettek: díszelnök dr. Kelemen Béla főispán, elnökök dr. Cicatricis Lajos alispán és dr. Mátéffy Ferenc polgármester, jegyző dr. Csergő Károly vármegyei jegyző. (A szobor 1929-re készült el, de tényleges felállítására csak 1934-ben került sor a Kossuth téren. Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotása.)

Morse-távíró papírszalagos vevőkészüléke 1880 körül. Forrás: www.sci-tech.hu140 éve, 1877. október 16-án megkezdte működését a szentesi távírda.

143 éve, 1874. október 16-án 38 éves korában meghal ifj. Posta János, a Szentesi 48-as Népkör elnöke.

152 éve, 1865. október 16-án megalakult a Szentesi Harmadik Temetkezési Egylet. A tagok száma 1080 fő.

218 éve, 1799. október 16-án született Kugler (Kogler) János (1799-1857) postamester, polgármester... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Díszpolgári cím átadása - id. dr. Kispál Mihály - V.F., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2009.10.26.

Tengernyi feladat, tengernyi tudás

-Dr. Kispál Mihály Bugyi István Emlékérmes - H.Á., - 1999.02.19.

A klasszikus távíró üzemmód - Egy kis történelem - www.ham.hu 

Társadalmi körök, egyesületek (a Szentesi 48-as Népkörről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. október  15. vasárnap - Teréz, [Avilai szt. Teréz] *** A Nap kél 07.01 - nyugszik 17:57 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Teréz görög eredetű női név (a Terézia rövidülése). Jelentése: hőség, forróság, nyár, aratás, szüret; vadásznő; therai; therasiai. // További névnapok ma: Aranka, Vilma, Tekla, Hedvig, Aurélia, Fortunát, Bedö, Bertram, Gálos, Lélle, Berény. // Holnap Gál névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Állandó helytörténeti kiállítás a Szentesi Levéltárban. Fotó: Tímár FerencSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 30 éve, 1987. október 15-én a volt vármegyeháza (Kossuth tér 1.) földszinti folyosóján új kiállító terem megnyitására került sor. A „Csongrád megye, Szentes, levéltár” c. állandó levéltári tárlat a legszebb régi dokumentumokkal eleveníti meg a megye, a város és a levéltár történetét. A helytörténeti kiállítás 1988-tól a Tájak-Korok-Múzeumok bélyegző helye. (A kibővített anyag 2006-tól az emeleti részen látható a múzeumi kiállítások sorában: Szentes város évszázadai címen.) *** A Csongrád Megyei Levéltári Napok keretében helytörténeti felolvasóülést tartottak Szentesen a készülő várostörténeti monográfia fejezeteiből. Rózsa Gábor mérnök, Barta Gábor egyetemi tanár és Labádi Lajos levéltáros előadása után, kiosztották az 1986 novemberében meghirdetett „Múltunk, értékeink” c. helytörténeti pályázat díjait. A beadott 15 pályamunka közül első helyezést ért el dr. Kálmán Dezső: A Kálmán család története című munkája.

Szeptemberben még betonozták a medencét. Forrás: Szentesi Élet. 1970A 33 méteres medence és a lelátó madártávlatból. Forrás: www.szentes.hu47 éve, 1970. október 15-én átadták a sportuszoda új medencéjét és lelátóját.

73 éve, 1944. október 15-én a német csapatok megszállták Budapest stratégiai pontjait. *** Horthy Miklós kormányzó a rádióban felolvasott kiáltványban bejelentette, hogy fegyverszünetet kért a Szovjetuniótól.

Az Alföldi Újság fejléce.88 éve, 1929. október 15-én az Alföldi Újság nyilvánosságra hozta, hogy “Közös listával szavaz a megyei és városi választáson a polgárok és munkások szövetsége”. A szentesi Kossuth Lajos pártkörök választási szövetségre léptek a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetével. Létrehoztak egy közös szervet, a Polgárok és Munkások Választási Végrehajtó Bizottságát, mely hivatva volt irányítani a november elején esedékes megyei, majd ezt követően a városi képviselő-testületi választások előkészületeit. Közös programjukban harcot hirdettek az általános, titkos választói jogért, a szólás- és sajtószabadságért, s általában minden emberi és polgári jogért. Előirányozták a közterhek enyhítését, a városi pótadók mérséklését. A munkásságnak és iparosságnak elsősorban munkaalkalom teremtését, a gazdálkodóknak jó utakat, terményeik jobb értékesítését ígérték. A kereskedők érdekeit össze kívánták egyeztetni a gazdaérdekekkel.

Maróczy Géza pályája csúcsán (Deutsche Schachzeitung, 1906 január). Forrás: Wikipédia90 éve, 1927. október 15-én Szentesre látogatott Maróczy Géza sakk-nagymester és a Petőfi Szállóban 38 szentesi sakkozóval szimultánt játszott. (Négyen döntetlent értek el, a többiek vereséget szenvedtek a nagymesterrel szemben.)

89 éve, 1925. október 15-én megalakult a Kistőke-határrészi Olvasókör. Elnöke Novák István; a tagok száma 128 fő.

111 éve, 1906. október 15-én az uralkodó kinevezte dr. Kelemen Béla országgyűlési képviselőt Csongrád vármegye és Szeged szabad királyi város főispánjává. (Ünnepélyes beiktatására november 26-án kerül sor Szentesen.)

118 éve, 1899. október 15-én a szentesi szocialisták értekezletet tartottak egy munkásérdekeket szolgáló újság megindítása tárgyában. A pártközpont ellenzését figyelmen kívül hagyva, kimondták a lapalapítást.

149 éve, 1867. október 15-én népszavazást tartottak Szentesen a rendezett tanács visszaállítása kérdésében. (A város 27.500 lakosa közül 1781 főnek volt szavazati joga. A népszavazáson megjelent 790 szavazó közül 786 a rendezett tanács visszaállítása mellett voksolt.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  A szentesi Vármegyeháza -> Levéltári program 

-Pályázati melléklet - www.szentesinfo.hu/varmegyehaza - CD/web: TEAM, 2003

Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára <- Kultúra <- www.szentes.hu 

Sakk "világmester" szimultánja - Hetvenöt évvel ezelőtt - L.L., - 2002.08.16.

Sakk // A korszak sajtója (1871-1919) // Közigazgatás (1867-1929) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 

 Kapcsolódó oldal:  Szentes/Évfordulónaptár - szeptember - Labádi Lajos munkáiból: TEAM, 2002-2017

 

 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 

Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.