NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2015. március 4. szerda  


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


A TARTALOMBÓL - kattintson egy címre vagy gördítsen lejjebb a részletekért...
  

 02.22. vasárnap: 
 Neten a Szentesi Élet 2015. évi 7. száma 
 
Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 154 éve Boros Sámuel (1787-1866) volt polgármestert választották meg Szentes országgyűlési képviselőjévé...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

  


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


   NetSzemle - új helyen, új formában az e-Könyvtár Szentes épülő gyűjteményében

a delmagyar.hu Szentesi cikkeinek 2012-es - 2013-as archívuma, és 2014-es írásai folyamatosan frissítve

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa később is!

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. március 4. szerda - Kázmér, [szt. Kázmér] *** A Nap kél 06:17 - nyugszik 17:33  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Kázmér férfinév a lengyel eredetű Kazimír férfinév magyaros alakja. A szláv szóelemek jelentése: békét teremtő. // További névnapok ma: Adrienn, Adrián, Adriána, Lúciusz. // Holnap Adrián, Adorán névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


Borbás Lajos (1915-1994) kubikos, mezőgazdasági mérnök, író, publicista. Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988) Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 29 éve, 1986. március 4-én Borbás Lajos író, publicista, lapszerkesztő, a DÉFOSZ volt országos főtitkára, a MEDOSZ Központi Vezetőségének tagja előadást tartott a levéltárban A Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége szentesi csoportjának megalakulása és működése (1906–1945) címen.

Erdei Mihály (1907-1992) - Forrás: Szentesi Élet69 éve, 1946. március 4-én Erdei Mihály nemzeti bizottsági elnök vezetésével 250–300 fős tömeg vonult előbb a városháza, aztán a vármegyeháza, majd a járásbíróság elé, azzal a szándékkal, hogy „népítélettel” eltávolítják a reakciós tisztviselőket. A demonstráció során, azonnali hatállyal eltávolítottak 18 városházi, 17 megyeházi tisztviselőt és 3 bírót. (A következő napokban hasonló akciókra került sor Szegváron és Mindszenten is.)

83 éve, 1932. március 4-én megalakult Szentesen a Postás Sport Egylet. (Elnöke Vándor Manó főfelügyelő, alelnök-titkára dr. Rablóczky Árpád.)

A Szentesi Ellenőr címoldala. Forrás: Szentesi Élet101 éve, 1914. március 4-én a szegedi ügyészség kezdeményezésére elkobozzák a Szentesi Ellenőr március elsején megjelent számát. (A Nagy György köztársasági pere című cikk miatt eljárás indul a lap szerkesztője ellen. Vád: alkotmányos államforma elleni lázítás.)

Berczik Gyula építész és Kallós Ede szobrász 1896-os Árpád emlékműve. Forrás: www.opusztaszer.hu119 éve, 1896. március 4-én megkezdődött a pusztaszeri millenniumi emlékmű építése.

121 éve, 1894. március 4-én a szentesi szocialisták – élükön Tarnóczi Mihály földmunkással – munkásgyűlést szerveznek az általános választójog kiterjesztése, a munkásság helyzete, és a szakszervezkedés kérdései napirenddel. A városi rendőrfőkapitány az engedélyt megadja, de a rend fenntartására hivatkozva szükségesnek tartja a környék csendőreinek összevonását, valamint egy századnyi katonaság Szentesre vezénylését.  A túlhajtott karhatalmi előkészületek láttán a munkások elnapolják a népgyűlést, kijelentve, hogy szuronyok között nem tanácskoznak.

Boros Sámuel (1787-1866) mellszobra (Készítette Örkényi Strasszer István, 1935.) Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000154 éve, 1861. március 4-én az országgyűlési képviselőválasztásra az óvárosháza udvarán került sor, Seress László választási elnök irányításával. Két jelölt szállt küzdelembe: Boros Sámuel volt polgármester, főszolgabíró és Vecsery Zsigmond városi főbíró. Az 1555 szavazásra jogosult lakos közül 815 élt jogával. Boros 662, Vecsery 153 szavazatot kapott. Ennek alapján a választási elnök Boros Sámuel (1787-1866) volt polgármestert kiáltotta ki Szentes országgyűlési követének. (A tiszántúli járás megüresedett főszolgabírói állását Horváth Ferenc városi tanácsnok, volt 1848-as országgyűlési képviselő nyerte el.)

166 éve, 1849. március 4-én I. Ferenc József Olmützben új, oktrojált birodalmi alkotmányt ad ki, amelyben Magyarországot az ausztriai császárság tartományai közé sorolja...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Árpád-emlékmű - www.opusztaszer.hu 

Száztíz éves igazságok - A szentesi munkások nyilatkozata - L.J., - 2004.04.30. 

Boros Sámuel (1787-1866) - Szentes első polgármestere - L.L.-TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.12.27

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

A munkásmozgalom kezdete (1889-1906) Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 *** 2014. március 3. kedd - Kornélia, [szt. Kunigunda] *** A Nap kél 06:20 - nyugszik 17:31  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Kornélia latin eredetű női név, jelentése: somfa, szarv. A Kornél férfinév párja. // További névnapok ma: Kamilla, Irma, Kornél, Frigyes, Oszkár , Aszter. // Holnap Kázmér névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


Koncz Zsuzsa és Bródy János. Forrás: Blikk.hu Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 28 éve, 1987. március 3-án a színházban nagysikerű közös koncertet tartott Koncz Zsuzsa és Bródy János.

66 éve, 1949. március 3-án a Polgári Demokrata Párt és a Magyar Radikális Párt egyesült, és Magyar Radikális Párt néven csatlakozott a Magyar Függetlenségi Népfronthoz.

Molecz Béla (1874-1945) német, magyar nyelv és irodalom szakos gimnáziumi tanár, szakíró. Forrás: Szentesi Élet70 éve, 1945. március 3-án 71 éves korában elhunyt Molecz Béla (1874-1945) német, magyar nyelv és irodalom szakos főgimnáziumi tanár, c. igazgató, szakíró, aki 1897-től 1932-ig tanított szülővárosa középiskolájában, a szentesi gimnáziumban.

85 éve,  1930. március 3-án az építőmunkások egy beadvánnyal fordultak a polgármesterhez, amelyben számszerű adatokkal bizonyították az építőipari munkásság nyomorúságos helyzetét; munkaalkalmak teremtését kérve.

125 éve, 1890. március 3-án megjelent Szentesen a Csongrád megyei Közlöny című vegyes tartalmú hetilap. (Kiadója Goldstein Mór, felelős szerkesztője dr. Szánthó Lajos. Sarkadi Nagy Antal (1850-1895) szentesi földbirtokos, Csongrád vármegye főpénztárnoka. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - 1996) A lap 1891. január elején megszűnt.)

165 éve, 1850. március 3-án született Sarkadi Nagy Antal (1850-1895) szentesi földbirtokos, Csongrád vármegye volt főpénztárnoka, nemes adományozó, a szentesi árvaházi alap létrehozója. (A város 1896-ban megfestette portréját, 1906-ban pedig utcát nevezett el róla; ma József Attila utca.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   A gimnázium nyelvtudósa

-Hatvan éve hunyt el Molecz Béla - L.L., - 2005.03.04.

Az Állami Főgimnázium (Molecz Béláról)

-Szentes oktatásügye a kezdetektől az államosításig - http://ww3.szentes.hu 

A korszak sajtója (1871-1919) Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 *** 2014. március 2. hétfő - Albin *** A Nap kél 06:25 - nyugszik 17:28  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Albin férfinév, amely a latin Albinus családnévből ered. Jelentése: fehér. Lehetséges azonban, hogy a germán eredetű Alvin alakváltozatáról van szó. Az Alvin elemeinek jelentése: nemes (vagy: tündér) és barát. Az Albin női névpárja az Albina. // További névnapok ma: Félix, Dávid. // Holnap Lujza névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


A román megszállók intézkedései. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 95 éve, 1920. március 2-án kivonultak a román csapatok Szentesről. (1919. ápr. 29-től tartották megszállás alatt a várost.) A románok távozását követően kétfős antant küldöttség érkezett Szentesre, egy angol őrnagy és egy olasz kapitány. A város vezetőitől tájékoztatást kértek a néphangulatról, a megélhetési lehetőségekről, a románok által okozott károk mértékéről stb.

Horthy Miklós a Nemzeti Hadsereg főparancsnoka. Forrás: Wikipédia95 éve, 1920. március 2-án bevonult Szentesre Horthy Miklós Nemzeti Hadseregének egy százada, az újból felállított csendőrség egy századával. Velük együtt érkezett a városba a rendőrkapitányság személyi állománya is Hermanszky Emil rendőrtanácsos vezetésével.

96 éve, 1919. március 2-án Szegeden összeült az alföldi munkástanácsok kongresszusa 74 község 172 küldötte részvételével.

Újházi Ede (1844-1915) a realista színjátszás egyik úttörője. Forrás: Magyar Elektronikus könyvtár113 éve, 1902. március 2-3-án Szentesen vendégszerepelt Újházy Ede színművész.

140 éve, 1875. március 2-án az uralkodó felmentette Bittó István miniszterelnököt, és átmeneti kormányt nevezett ki báró Wenckheim Béla vezetésével.

165 éve, 1850. március 2-án Szentesre érkezett, s báró Ripperda őrnagy elnöklete alatt megkezdte működését a Cs. Kir. Katonai Felavató Bizottmány. Az előállítandók névjegyzékében 552 fő szerepelt (440 volt honvéd és 112 mozgó nemzetőr); ténylegesen előállítható volt 231 fő. Alkalmasnak találtak és besoroztak 123 főt (95 volt honvédet és 28 mozgó nemzetőrt). A bizottmány március 18-án fejezte be működését.

179 éve, 1836. március 2-án a Helytartótanács jóváhagyta a Károlyi grófok és Szentes városa között létrejött örökváltsági szerződést...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   A román katonai megszállás (1919-1920)Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 *** 2014. március 1. vasárnap - Lujza, [Lichfieldi szt. Chad] *** A Nap kél 06:22 - nyugszik 17:29  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Lujza francia eredetű női név. A Lajos férfinév francia megfelelőjének a női párjából (Louise) névből származik. Ez a régi germán Chlodovech névnek a francia Louis formájából származik, jelentése hírnév, háború, hangos. Német eredetű névváltozata: Ludovika. // További névnapok ma: Károly, Henrietta, Henrik, Absa, Absolon, Axel, Lél. // Holnap Kornélia névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


A Klauzál utcai óvoda. Forrás: Délmagyar.hu Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 26 éve, 1989. március 1-jén átadták a rendeltetésének a Baromfifeldolgozó Vállalat által építtetett új óvodát a Klauzál utcában. A 440 m2 alapterületű, 75 férőhelyes épületet a Csomiterv tervezte. (Az új létesítmény 14 millió forintba került.)

Az ecseri templomrom Fridrich János felvételén - http://csm-honismeret.uw.hu/68 éve, 1947. március 1-jén belügyminiszteri engedéllyel Cserebökény néven új község alakult. A település területét a Kiskirályság községhez tartozó Cserebökény és Terehalom egy részéből, a Szentes megyei városhoz tartozó Mucsihát, Külsőecser, Pankota, Belsőecser és Kaján egy részéből, továbbá az Öcsöd községhez tartozó Veresegyháza határrészből alakították ki. A Cserebökényhez csatolandó határrészek hivatalos átvétele 1947 februárjának végén megtörtént, így március 1-jén sor kerülhetett az ünnepélyes alakuló díszközgyűlésre. Az új község területe 16.408 katasztrális holdat tett ki, a tanyai lakosság száma 1502 fő. Az erőfeszítések ellenére nem alakult ki a belterülete, megmaradt szétszórt tanyás településnek, 10 külterületi egységgel. (A mostoha lakhatási és ellátási viszonyok miatt lakossága rohamosan fogyott; 1970-ben már csak 941 lelket számlált. 1972-ben a falugyűlés kimondta önállóságának megszűntetését és Szentes várossal való egyesülését.)

Illusztris vendégek az 1939. május 21-én tartott hangáravatón. Forrás: Szentesi Élet76 éve, 1939. március 1-jén a szentesi repülőtéren megkezdődött a hangár építése, az országban elsőként feszített héjszerkezetű vasbeton technikával. A 21x21 méter alapterületű hangár terveit, amely 10 vitorlázó és 3 motoros repülőgép befogadására volt alkalmas, Menyhárt István műegyetemi tanársegéd készítette. (Ünnepélyes avatására május 21-én került sor.)

Dorogi Zsigmond (1931-1993) - rádiószerkesztő, rendező, Szentes díszpolgára (1988). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200084 éve, 1931. március 1-én született Szentesen Dorogi Zsigmond (1931-1993) rádiószerkesztő, rendező. A gimnáziumot szülővárosában végezte 1949-ben, az egyetemi diplomáját az ELTE Bölcsésztudományi Karán szerezte 1954-ben. 1957-től a Magyar Rádió munkatársa, 1974-től az Irodalmi Szerkesztőség vezetője. Dorogi Zsigmond és Balázs Árpád a díszpolgárrá avatásukon. Fotó: Szatmári Imre Számos rangos irodalmi sorozat kötődik nevéhez: Amatőr szavalóverseny, Könyvről könyvért, Olvasmányélményeim c. műsorok. Csongrád megye településein nagysikerű irodalmi esteket szervezett, amelyeket a rádió élőben közvetített. A Kiváló Népművelő, a Németh László-emlékérem, Babits-emlékérem, a Darvas-emlékérem kitüntetettje. 1988-ban Szentes díszpolgárává választották.

88 éve, 1927. március 1-jén megnyílt Szentesen a Női Iparos Tanonciskola.

Szentesi kubikosok az 1930-as években. Forrás: Szentesi Élet90 éve, 1925. március 1-jén a Világ c. lapban cikk jelent meg „Négyezren koplalnak Szentes városában” címen, amely felhívta a figyelmet a földmunkás-kubikos családok növekvő nyomorára.

95 éve, 1920. március 1-jén a nemzetgyűlés Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választotta. A Huszár-kormány benyújtotta lemondását.

96 éve, 1919. március 1-jei hatállyal Jócsák Kálmán kormánybiztos a néptanács útján szabadságolta dr. Kiss Béla polgármester-helyettest; ettől kezdve dr. Négyesi Imre látta el a polgármester-helyettesi teendőket. 

A szentesi Villanytelep Szilágyi Dezső könyvkereskedő 1919-ben megjelent lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes96 éve, 1919. március 1-jén az energiahordozó anyagok szűkös volta miatt a városi tanács az utcai közvilágítást teljesen megszüntette, csak a Kossuth utcán maradt meg. A nyomdák és vízszivattyúk kivételével az összes villanymotort kikapcsoltatta, az üzletek, cukrászdák, irodák villanyvilágítását megtiltotta. Korlátozta a lakásokban használható izzók teljesítményét és számát. Az áramkorlátozás súlyos helyzetbe sodorta a villanyerőre berendezkedett kisipari műhelyeket; kénytelenek voltak termelésüket beszüntetni, ami a munkanélküliek számát növelte.

111 éve, 1904. március 1-jén Tisza István miniszterelnök-belügyminiszter rendeletet ad ki a vidéki szocialista agitáció megakadályozására. 

111 éve, 1904. március 1-jén az Alsópárton, a Villogó korcsma közelében megnyílt a hatodik gyógyszertár a „Szentháromsághoz” elnevezéssel, amelynek tulajdonosa Stammer László gyógyszerész volt.

140 éve, 1875. március 1-jén hivatalosan is egyesült az Országos Deák-párt és a Balközép-párt, s felvette a Szabadelvű Párt nevet.

141 éve, 1874. március 1-jén született dr. Dobos Károly (1874-1911) gimnáziumi tanár.

Tóth József (1823-1870) színész, a Nemzeti Színház második nemzedékének legjelentosebb realista jellemábrázolója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000144 éve, 1870. március 1-jén 47 éves korában Budapesten elhunyt Tóth József (1823-1870), Szentes szülötte, a Nemzeti Színház második nemzedékének egyik legjelentősebb jellemábrázoló színésze. (1906-ban a volt Kurcaparti utcát, 1909-ben a városi színházat nevezték el róla Szentesen. Szülőházát emléktábla jelzi; Tóth J. u. 26. A színház főbejáratánál (egykor) látható márvány emléktáblája és bronzba öntött mellszobra, Koncz Antal alkotása, 1923.)

150 éve, 1865. március 1-jén született Szentesen Károlyi Mór (1865-1945) nemzetközi hírű fogorvos, a róla elnevezett elmélet (Károlyi-effektus) megalapozója. 1890-től 1938-ig Joó Károly (1842-1917) református orgonista-kántor, a Szentesi Dalárda alapítója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Bécsben működött, majd hazatelepült Szentesre. 1944-ben deportálták; a theresienstadti gyűjtőtábor felszabadításának napjaiban hunyt el.

173 éve, 1842. március 1-jén született Joó Károly (1842-1917) református orgonista-kántor, dalszerző, a Szentesi Dalárda alapítója, a gimnázium ének és zenetanára, az iskolai énekkar vezetője.

216 éve, 1799. március 1-jén Franciaország hadat üzent I. Ferenc császár–királynak...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Tóth József (1823-1870) 

-"A színész kettős sírban nyugszik..." - B.Gy., - 2000.03.25.

A "Kurczaparti dalok szerzője"

-Joó Károly emléktábla avató - V.F., - 2004.12.03.

Joó Károly (1842-1917) - "Kurca-parti dallamok" - Millenniumi hangverseny szentesi zeneszerzők műveiből - www.szentesinfo.hu/cd/kurcaparti - TEAM, 2001.04.04

Tóth József (1823-1870) // Joó Károly (1842-1917) // Károlyi Mór (1865-1945) // Dorogi Zsigmond (1931-1993) Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 *** 2014. február 28. szombat - Elemér *** A Nap kél 06:26 - nyugszik 17:27  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Elemér bizonytalan eredetű régi magyar férfinév. Korábban Ilemer formában volt használatos, mai formájában Vörösmarty Mihály és Jókai Mór újította fel. Előfordulhat, hogy a szláv Velimir névből származik, melynek jelentése: nagy és béke, de eredhet a germán Elmar névből is, melynek elemei nemest és hírest jelentenek. // További névnapok ma: Antónia, Román. // Holnap Albin névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


Eötvös Károly (1842–1916) újságíró, ügyvéd, a Függetlenségi Párt politikusa. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.huSima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 118 éve, 1897. február 28-án Szentesre érkezett Eötvös Károly és több fővárosi politikus, hogy korteskedjenek Uray Imre országgyűlési képviselővé választása érdekében. A Kossuth téren összegyűlt 4-5 ezer fős közönség Sima Ferencet éltette, órákon át nem hagyva szóhoz jutni Urayt és korteseit. A népgyűlésen történt incidensek miatt Lakos Imre polgármester a pótválasztás napjára egy század huszár és két század gyalogos katonaság kivezénylését kérvényezte.

A Zöldkoszorú nagyvendéglő, mellette az új vigadó épülete 131 éve, 1884. február 28-án Rambovszky József vendéglős a túl a Kurcán lévő díszes kertjében megrendezte az első szentesi virágkiállítást. A híradás szerint a rendhagyó kiállítás „közel 3000 holland jácint, több mint 500 db különböző fajú nemesített rózsa, nagy mennyiségű kamélia, acália és ezeken kívül még számtalan díszes virágból fog állani”, amelyeket meg is lehet vásárolni.

Ünnepség a 48-as Népkörben. Forrás: Szentesi Élet146 éve, 1869. február 28-án Ferenczy Sándor ügyvéd kezdeményezésére Szentesen megalakul a 48-as Párt. Az alakuló közgyűlésen a párt elnökévé Józsa Jánost, jegyzőjévé Ferenczy Sándort választják. Az 1867. évi Andrássy-kormány. Egykorú litográfia. Forrás: http://mek.oszk.hu Az ügyek intézésére 48 fős bizottmányt alakítanak. 

148 éve, 1867. február 28-án örömünnepet tartottak Szentesen a felelős magyar kormány kinevezése alkalmából.

154 éve, 1861. február 28-án elhunyt Sas Károly (1810-1861) megyei-, városi seborvos...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Kossuth Lajos megválasztása (Ferenczy Sándorról)

-Választások a múltban (V.) - L.L., - 2002.04.05.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!"

-150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 *** 2014. február 27. péntek -  Ákos, Bátor *** A Nap kél 06:27 - nyugszik 17:26  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Régi magyar személynévből vált népszerűvé az Ákos név. Jelentése „Fehér Sólyom”. // A Bátor török eredetű régi magyar férfinévből származik, jelentése megegyezik a bátor melléknévvel. // További névnapok ma: Gábor, László, Éneás. // Holnap Elemér névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 89 éve, 1926. február 27-én a szegedi rendőrkerületi főkapitány Szentesre vezényelt két detektívet „a földmunkásmozgalmakkal kapcsolatos bizalmas nyomozások teljesítésére”.

1921. november 15.: felhúzzák a Nagytemplom tornyába az új nagyharangot. Fotó: Fridrich János98 éve, 1917. február 27-én harangbúcsúztató istentiszteletet tartottak Szentesen. (Hadi célra elszállították a Kossuth téri református templom nagyharangját, valamint a felsőpárti új templom két kisharangját.)

108 éve, 1906. február 27-én a belügyminiszter betiltotta az újságok utcai árusítását.

A Szentesi Torna Egylet Erzsébet-kerti sporttelepének díszes kapuja Szilágyi Dezső 1925-ös lapján. Forrás: a Szentes Levéltár képeslapgyűjteménye113 éve, 1902. február 27-én a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület közreműködésével megalakult Szentesen a Tejértékesítő Szövetkezet.

116 éve, 1899. február 27-én a szentesi közgyűlés Erzsébet királyné emlékére egy liget létesítését határozza el. (Helye a Széchenyi ligettel szembeni terület, a mai sportpálya és Dózsa-ház környéke.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   http://erzsebet-kiralyne.lap.hu - tematikus linkgyűjtemény - www.lap.hu 

A református nagytemplom // A felsõpárti református templomSzentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 *** 2014. február 26. csütörtök -  Edina [Gorzei szt. János] *** A Nap kél 06:29 - nyugszik 17:24  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Edina valószínűleg germán eredetű női név, melynek jelentése bőr, bunda vagy hedini nő. Más forrás szerint szerint az Éda alakváltozata, esetleg az Edna névből való, ahol az eredeti -adel, -edel névelem jelentése: nemes. Egyéb vélemények szerint a szintén germán -aed névelemből való, ennek a jelentése: birtok, vagyon. Az angolban az Edit változataként tartják számon.  // További névnapok ma: Géza, Sándor, Viktor, Győző, Nesztor. // Holnap Ákos és Bátor névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


Hernádi Lajos (1906–1986) zongoraművész, egyetemi tanár, Kossuth-díjas érdemes művész. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 45 éve, 1970. február 26-án Szentesen vendégszerepelt a rangos Budapesti MÁV Szimfonikus Zenekar, Németh Gyula karmester vezényletével. A hangverseny világhírű szólistája Hernádi Lajos professzor, Kossuth-díjas zongoraművész volt.

Földi Vilmos (1933-2011) tanár, ny. kollégium-igazgató tablóképe. Fotó: Szentesi ki kicsoda - 198882 éve, 1933. február 26-án született Földi Vilmos (1933-2011) középiskolai tanár, Pro Urbe-díjas nyugalmazott kollégium-igazgató

84 éve, 1931. február 26-án a MÉMOSZ szentesi csoportjának évi rendes közgyűlésén részletes beszámoló hangzott el az építőmunkások és tanoncok nyomorúságos helyzetéről. (Helyzetük javításának módozatait utóbb emlékiratba foglalták, s március 4-én átnyújtották a főispánnak. Ebben szorgalmazták a 8 órai munkaidő bevezetését, a munkaközvetítés megreformálását és a közmunkákon tisztességes bérek fizetését.)

96 éve, 1919. február 26-án a párizsi békekonferencián a külügyminiszterek tanácsa határozatot hozott a magyar és román csapatok közti semleges zóna létrehozásáról. Lényege: a román hadsereg előrenyomul a Szatmárnémeti–Nagykároly–Nagyszalonta–Arad vonalig; a magyar csapatok visszavonulását március 23-án kell megkezdeni; a román zónában a magyar közigazgatás megszűnik, a semlegesben megmarad.

Világháborús katona feleségével. Forrás: Szentesi Élet97 éve, 1918. február 26-27-én a hadisegélyes asszonyok nagyszabású tüntetést tartottak Szentesen. Az évek óta kereső nélkül, csekély hadisegélyből élő családok helyzetének javítása érdekében mintegy ezer asszony vonult az utcára, követelve, hogy "adják vissza uraikat, adják meg a békét, adjanak egyenlő hadisegélyt". A tüntetőket a csendőrség és a katonaság oszlatta szét. (Az eset kapcsán 36 nőt letartóztattak, 10 személy ellen bűnvádi eljárás indult.)

Népgyűlés a Kossuth téren Untermüller Ernő 1910 körül kiadott képeslapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye116 éve, 1899. február 26-án a helybeli szocialista munkások népgyűlést tartanak a Kossuth téren. (Napirend: 1. Gazdasági és politikai helyzet. 2. Az általános választói jog és a polgári pártok. Ekkor szerepel első ízben nyilvános népgyűlésen női szónok Szentesen.) *** Elhunyt Balogh Ferenc (1834-1899) városi iktató.

124 éve, 1891. február 26-án a szentesi kőműves és ács ifjúság értekezletén elhatározták egy Általános Munkás Betegsegélyező Egylet alakítását.A Zsigmondy Béla által fúrt ártézi kút (1885/86-1934) Szentes főterén. Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma

125 éve, 1885. február 26-án Kiss Mihályné sz. Frigyer Jozefa három értékes alapítványt tett a város javára:  a Szentesen felállítandó árvaházra 5000 frt., a Kossuth téri ártézi kút fúrására 1000 frt., a tanyai iskolákban a vallásoktatás támogatására 1000 frt.

Irányi Dániel (1822-1892), politikus. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár 141 éve, 1874. február 26-án az 1848-as párt és az elvhű balközép egyesüléséből megalakul az Egyesült Közjogi Ellenzék. Irányi Dániel és csoportja nem csatlakozik, 48-as Párt néven működnek tovább.

148 éve, 1867. február 26-án örömünnepet tartottak Szentesen az Andrássy-féle felelős magyar kormány kinevezése alkalmából.

154 éve, 1861. február 26-án megjelent az ún. Februári Pátens és a hozzá kapcsolódó, szigorításokat tartalmazó császári rendelet...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Búcsúzunk Tőled, Vili Bácsi

-Földi Vilmos (1933-2011) - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2011.02.19

Kollégiumok vonzásában --Pro Urbe - Szentes, 2003 - - 2003.11.14.

Isten éltesse, Vili bácsi! - L.J., - 2003.02.21.

www.terney-szentes.sulinet.hu - a Terney Béla Középiskolai Kollégium honlapja

Hadisegélyes asszonyok tüntetése --Nyolcvanöt éve történt - L.L., - 2003.03.07.

A város ékessége volt

-A Zsigmondy Béla által fúrt ártézi kút (1885/86-1934) Szentes főterén - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2004.01.15.

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 *** 2014. február 25. szerda -  Géza *** A Nap kél 06:30 - nyugszik 17:24  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Géza régi magyar férfinév, valószínűleg török méltóságnévből keletkezett, a jelentése hercegecske. Egyesek szerint viszont a tisztázatlan eredetű Gyécsa névből származik. Alakváltozatai: Décse, Gejza, Geyza, Gécsa, Gyécsa. A Géza név, ahogy ma használják, nem felel meg a régi kiejtésnek, s hibás olvasásnak köszönheti eredetét. Okleveleink a XII-XIV. századból, valamint a régi krónikáink Geyza, Geisa és Geicha alakban írják, előfordul Geythsa, Geisce regis, Geche regis, Gyesse regis formában is... // További névnapok ma: Vanda, Cézár. // Holnap Edina névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi ÉletBugyi Antal (1871-1960) főjegyző, lapkiadó, a Zsoldos Rt. vezérigazgatója, nemzetgyűlési képviselő - dr. Bugyi István édesapja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 90 éve, 1925. február 25-én nagygyűlést tartott a Kisgazda Párt, amelyen megerősítették az újjáalakult választmányt, majd a párt tiszteletbeli tagjaivá választották Bugyi Antal nemzetgyűlési képviselőt és dr. Négyesi Imre polgármestert.

Justh Gyula (1850–1917) liberális polgári politikus. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu103 éve, 1912. február 25-én a Szentesi II. 48-as Népkör választmánya kimondta csatlakozását a Justh Gyula vezetése alatt álló Függetlenségi és 48-as Párthoz.

109 éve, 1906. február 25-én a Az Alföldi Ellenzék c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve 2000 szegedi királyi ügyész vizsgálatot indított a Szentesen megjelenő Alföldi Ellenzék c. újság ellen, többrendbeli királysértés és izgatás címén. (A lap felelős szerkesztője dr. Vajda Antal.)

115 éve, 1900. február 25-én Kátai Pál János alelnök Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Életgyűlésre hívta egybe az I. 48-as Népkör választmányát azzal a céllal, hogy Sima Ferencet – csődügyére hivatkozva – leváltassa elnöki tisztségéből, és töröltesse a kör tagjainak sorából. Szándéka meghiúsult. Ellene hasonló indítványt nyújtottak be, szintén eredménytelenül.

130 éve, 1885. február 25-én megtartotta tisztújító közgyűlését a Szentesi Református Tanítók Egylete. Elnökké választották id. Csató Sándort.

154 éve, 1861. február 25-én a városi közgyűlés megvitatta a megválasztandó országgyűlési képviselővel szembeni elvárásokat. Alapvető követelményként kimondták, hogy „ismerje erkölcsi és hazafiúi kötelességének a becsületszó szent esküje mellett nyilvánítani a választóközönség előtt, miként politikai hitvallásul egyedül s kizárólag csak az 1848-iki törvényeket veendi iránytűül a nemzet jövendő boldogsága megalakítása s megszilárdítására”...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   A korszak sajtója (1871-1919) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 *** 2014. február 24. kedd -  Mátyás *** A Nap kél 06:32 - nyugszik 17:23  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Mátyás héber eredetű férfinév. Jelentése (a héber a Mattanaja: מת(נ)יהו rövidítéseként: Mattai: מתי) Jahve („Isten”) ajándéka. Rokon név: Máté. // További névnapok ma: János, Hedvig. // Holnap Géza névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


A Magyar Alföld cikke az állítólagos merényletről. Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 69 éve, 1946. február 24-én az MKP helyi szervezete tömeggyűlést tartott a Tóth József Színházteremben. A szónokok éles kirohanást intéztek az egyre merészebbé váló reakció ellen, nevén nevezve Mindszenty bíborost, Futó Dezsőt és Lakos József volt rendőrkapitányt. Szóba került a Dadi Imre elleni állítólagos merénylet is, mely rendkívüli módon felizgatta a gyűlés résztvevőit.

Berkecz Istvánné Major Anna Edit grafikus, dekoratőr71 éve, 1944. február 24-én született Berkecz Istvánné Major Anna Edit grafikus, dekoratőr.

Cséplés az 1930-as években. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)80 éve, 1935. február 24-én megalakult a Magyarországi Bércséplők és Géptulajdonosok Országos Szövetségének szentesi fiókszövetsége. Tisztségviselői: elnök Búzás Lajos, alelnök Irházi Lajos, titkár Koroknay József. Említést érdemel, hogy a helyi szövetség több formában használta a nevét, így: Traktor és Gőzcséplőgép Tulajdonosok Szentesi Fiók Szövetsége, Szentesi Mezőgazdasági Bércséplő és Bérszántó Tulajdonosok Szövetsége. (A helyi szövetség működése 1952. március 19-én szűnt meg.)

95 éve, 1920. február 24-én a román hadsereg megkezdte a Tiszántúl kiürítését.

97 éve, 1918. február 24-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör rendkívüli közgyűlésén a pártkör díszelnökeivé választották gróf Károlyi Mihályt és gróf Batthyány Tivadart. A gyűlésen előtérbe került a helybeli hadisegélyes asszonyok ügye, akiket a pártkör támogatásáról biztosított.

Hajdú Lajos (1813-1901) emléktáblája a Kiss Bálint Református Általános Iskola falán.. Fotó: Tímár FerencKoszorúzás Hajdú Lajos (1813-1901) emléktáblájánál. Fotó: Vidovics Ferenc - 2008Keszi Hajdú Lajos (1813-1901) Síremléke Kisújszálláson, a Déli temetőben.. Forrás: http://www.kosakaroly.hu/114 éve, 1901. február 24-én 88 éves korában Kisújszálláson meghalt keszi Hajdú Lajos (1813-1901) volt szentesi református iskolai igazgató-tanár, újságíró, publicista, “az 1848/49-es mártírok krónikása”, Szentes szülötte. (1967-ben utcát neveztek el róla Szentesen, 1998-ban pedig emléktáblát helyeztek el tiszteletére a református iskola falán.)

120 éve, 1895. február 24-én Justh Gyula és 33 képviselő bejelentették kilépésüket az anyapártból. Külön pártkört alakítottak, de ők is megtartották a Függetlenségi és 48-as elnevezést. Balogh János szentesi képviselő a kilépőkhöz csatlakozott. A párt elnökévé Kossuth Ferencet választották.

139 éve, 1876. február 24-én Salgótarjánban (Nógrád megye) született Matyó Sándor (1876–1955) magyar-latin-görög szakos középiskolai tanár, aki 1899-től 1934-ig a szentesi főgimnáziumban tanított.

189 éve, 1826. február 24-én született Ringvald József (1826–1881) városi seborvos...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Hadisegélyes asszonyok tüntetése

-Nyolcvanöt éve történt - L.L., - 2003.03.07.

Hajdú Lajosra emlékeztek - V.F., - 2008.03.24.

A szabadságharc szentesi bajnoka 

-Hajdú Lajos emlékezete (1813-1901) - L.L., - 2001.03.02.

Szentes, Hajdú Lajos utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

Kiss Bálint Református Általános Iskola <- Általános iskolák <- Oktatás <- www.szentes.hu

www.kissbalint.hu - a Kiss Bálint Református Általános Iskola honlapja

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 *** 2014. február 23. hétfő -  Alfréd, [szt. Polikárp] *** A Nap kél 06:35 - nyugszik 17:19  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Alfréd a germán Alfred névnek megfelelő férfinév. Elemeinek jelentése: tündér + tanács. Női párja: Alfréda. // További névnapok ma: Ottó, Lázár, Péter, Alfréda. // Holnap Mátyás névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


Dr. Csőregh Éva kandidátus, iparművész, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének örökös elnöke. Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 83 éve, 1932. február 23-án született dr. Csőregh Éva kandidátus, tudományos kutató, iparművész, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete örökös elnöke..

91 éve, 1924. február 23-án elhunyt Farkas Eugénia (1849-1924). 1899 és 1909 között nyomdát üzemeltetett Szentesen.

Károlyi Mihály gróf (1875-1955) liberális, majd demokrata politikus, köztársasági elnök. Forrás: L.L., Szentesi ÉletKárolyi Mihály Kápolnán megkezdi a földosztást. - http://filmhiradokonline.hu/96 éve, 1919. február 23-án Károlyi Mihály (1875-1955) saját birtokán, Kápolnán (Heves megye) ünnepélyesen megkezdte a földosztást. A hónap folyamán mintegy 30 nagybirtokon sajátították ki a földet és létesítettek termelőszövetkezeteket. *** Táncmulatsággal egybekötve felavatták a szentesi munkásotthont a Bartha János u. 10. sz. alatti Vincze-féle vendéglőben. (ma Arany János utca)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   A "Világ napórái" - V.F., - 2005.06.29.

Csőregh Éva: Azóta --Egy utánkövető vizsgálat tapasztalatai, kérdései - www.oki.hu 

Kelta Galéria - dr. Csőreg Éva szentesi kiállításáról - http://mroe.cmt.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 *** 2014. február 22. vasárnap -  Gerzson, [Cortonai szt. Margit] *** A Nap kél 06:37 - nyugszik 17:18  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Gerzson férfinév a héber eredetű bibliai Gerson férfinévből származik. Jelentése: száműzetés. Mózes adta fiának ezt a nevet, miután kiderült zsidó származása, s így száműzték az egyiptomi uralkodói udvarból. // További névnapok ma: Pál, Tas, Péter, Margit. // Holnap Alfréd névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


    Neten a Szentesi Élet 2015. évi 7. száma

Szentesi Élet - városi hetilapunk az InternetenA XLVII. évfolyamába lépett Szentesi Élet archívuma 1968-ig nyúlik vissza. A városi újságunk A Szentesi Élet Internet-archívumának kuriózuma az 1968. áprilisi első szám (szkennelt oldalak).feldolgozása befejeződött. Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény révén az 1968. áprilisi indulástól kezdve a kereshető PDF-állományokként eltárolt és közzétett 47 évfolyam lapszámai az Archívumba is be lettek csatolva, így a hivatalos weboldalról kiindulva is könnyen elérhetők.

Városi lapunk alapítása óta az aktuális hírek mellet a helytörténeti írások jelentős, folyamatosan bővülő forrása is. Jó nézelődést! 


 Kapcsolódó oldal: 
A Szentesi Élet teljes archívuma az Interneten - TEAM, 1968-2015
 

<<< Vissza  
  


Híradások a Reformkörről a Szentesi Életben. Forrás: e-Könyvtár Szentes Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 26 éve, 1989. február 22-én a Városi Könyvtárban megtartotta alakuló ülését az MSZMP Szentes Városi Reformköre. (Az országban ez volt az első városi reformkör.)

A Magyar Alföld cikke az állítólagos merényletről.69 éve, 1946. február 22-én az éjszaka folyamán állítólag több lövéssel merényletet kíséreltek meg Dadi Imre kommunista nemzetgyűlési képviselő ellen. A korabeli sajtó szerint a lövések a kórház közelében dördültek el, s átlyukasztották a képviselő kalapját.

76 éve, 1939. február 22-én a Nemzeti Egység Pártjának országos értekezlete kimondta, hogy a Magyar Élet Mozgalom politikai céljait az újjászerveződő kormánypárt veszi át, amely ennek kifejezéséül felveszi a Magyar Élet Pártja (MÉP) nevet. Elnöke báró Vay László.

96 éve, 1919. február 22-én a szentesi 48-as körök értekezletet tartottak. A Károlyi-párt kettészakadását eltérően ítélték meg: egy részük Lovászyt, más részük Hock Jánost támogatta. Dr. Lánczi Simon Pál és a III. 48-as (alsópárti) népkör határozottan a „radikális, kispolgári, becsületes politika” mellett foglalt állást, és kimondta az Országos Függetlenségi és Károlyi Párthoz való csatlakozását. 

A Szentesi Ellenőr címoldala. Forrás: Szentesi Élet101 éve, 1914. február 22-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör és a Szociáldemokrata Párt közös népgyűlést tart az országos politikai helyzet és a városi képviselőválasztások napirenddel. (Szónokok: dr. Kalmár Antal, Papp József, Tarnóczi Lajos, Nyisztor György, dr. Lánczi Simon Pál.)

109 éve, 1906. február 22-én sztrájkba léptek a szentesi szobafestő segédek.  (A munkabér emelésére irányuló követelésük eredménnyel járt, a sztrájk márc. 15-én befejeződött.)

120 éve, 1895. február 22-én a Függetlenségi és 48-as Párt értekezletén vita bontakozott ki az országos intézőbizottság felállításának kérdésében. Justh Gyula pártelnök lemondott, és híveivel elhagyta az értekezletet. A 11 tagú intézőbizottság – amelybe Sima Ferencet is beválasztották – elnökévé Ugron Gábort választották.

Kosztka Károly (1814-1887) mérnök egy 1882-ben készült fényképen. Forrás: Szentesi Élet128 éve, 1887. február 22-én elhunyt Kosztka Károly (1814-1887) mérnök, feltaláló, volt 48-as honvéd tüzérszázados.

135 éve, 1880. február 22-én született Pásztor János (1880–1909) hírlapíró, a Szentesen megjelenő Csongrád megyei Ellenzék munkatársa, a Szabad Szó című szociáldemokrata lap és a Munkás Szövetség szerkesztője...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Elfeledett 48-as tüzérszázados

-Százhúsz éve hunyt el Kosztka Károly - L.L., - 2007.02.23.

Oszlop és kereszt... - Kosztka Károlyról - R.G., - 2000.04.21.

Politikai élet a háború idõszakában (1914-18, dr. Lánczi Simon Pálról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.