NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2014. július 28. hétfő  


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


A TARTALOMBÓL - kattintson egy címre vagy gördítsen lejjebb a részletekért...
  

 07.20. vasárnap:  Neten a Szentesi Élet 2014. évi 28. száma 
 
Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 147 éve volt az osztrák-magyar kiegyezés - az 1867:XII. t.c. - törvényének szentesítése...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007    

  


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


   NetSzemle - új helyen, új formában az e-Könyvtár Szentes épülő gyűjteményében

a delmagyar.hu Szentesi cikkeinek 2012-es - 2013-as archívuma, és 2014-es írásai folyamatosan frissítve

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa később is!

 

<<< Vissza  

 


 ** 2014. július 28. hétfő - Szabolcs *** A Nap kél 05:14 - nyugszik 20:24 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Szabolcs magyar eredetű név, Árpád fejedelem unokaöccsének és némely vélemény szerint egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése ismeretlen. // Holnap Flóra és Márta névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

<<< Vissza
 


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 67 éve, 1947. július 28-án megalakult a Magyar Függetlenségi Párt. Elnöke Pfeiffer Zoltán.

100 éve, 1914. július 28-án a Monarchia követe átnyújtotta a hadüzenetet Belgrádban.

Cicatricis Pál (1827-1880) városi főjegyző. Forrás: Szentesi ÉletA Cicatricis síremlék a szentesi Kálvária temetőben134 éve, 1880. július 28-án 53 éves korában meghalt dezséri Cicatricis Pál (1827-1880) volt 48-as honvéd főhadnagy, Szentes város egykori számvevője, aljegyzője, majd főjegyzője, a helyi olvasókör elnöke, a Szentesi Lap külső munkatársa, dr. Cicatricis Lajos későbbi főispán, örökös felsőházi tag édesapja.

Deák Ferenc Deák Ferenc (1803-1876) - Illusztráció: www.1000ev.hu140 éve, 1874. július 28-án megalakult a Szentesi Tímár Ipartársulat. (Tagok száma 17 fő.)

147 éve, 1867. július 28-án a király szentesítette az 1867:XII. törvénycikket, az osztrák-magyar kiegyezés törvényét. (Kimondja Magyarország közjogi és belkormányzati önállóságát. Közös ügynek nyilvánítja a kül- és hadügyet, valamint az ezek fedezéséről gondoskodó pénzügyet.)    Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

  
 Kapcsolódó oldalak:   Kronológia - 1914 - www.bibl.u-szeged.hu 

1867. évi XII. törvénycikk - a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok között fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról - www.1000ev.hu 

A kiegyezés, 1867 - Kosáry Domokos: Újjászületés és polgárosodás c. könyvéből - www.historia.hu 

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 ** 2014. július 27. vasárnap - Olga, Liliána, [Ohridai szt. Kelemen] *** A Nap kél 05:13 - nyugszik 20:26 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Olga női név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. // A Liliána angol eredetű női név, jelentése liliom. Rokon nevek: Lili. // Holnap Szabolcs névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

<<< Vissza
 


Élelmiszerjegy. Forrás: http://hell.blog.hu/Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 68 éve, 1946. július 27-én közzétették a kormány 10860/1946. sz. rendeletét, amely az egész országra kiterjesztette az élelmiszer-jegyrendszert. A közellátási miniszter szabályozta a kenyér- és lisztfejadagokat, valamint a pótjegyre jogosultak körét.

88 éve, 1926. július 27-én Szentes székhellyel megalakult a Csongrád Vármegyei Kultúr Egyesület. Elnöke dr. Madarassy Gábor főispán.

90 éve, 1924. július 27-én Szittner Imre vette át a Szentesi Kisgazda c. újság szerkesztését.

100 éve, 1914. július 24-én a mozgósítási parancs értelmében a szentesi hadkötelesek első csoportja elindult Szolnokra.

153 éve, 1861. július 27–28 között rendkívüli városi közgyűlést tartottak Szentesen, amelynek a legfőbb tárgya az volt, hogy kitegyék-e a város lakosságát a közelgő császári csapatok megszállásának, vagy – okulva Csongrád példáján – önként kezdjék meg az adófizetést. A hosszúra nyúlt heves vita következtében Oroszi Miklós polgármester benyújtotta lemondását, de azt a képviselők nem fogadták el. Végül határozatilag kimondták, hogy a katonaság tényleges megérkezésekor a tanács belátása szerint döntsön.

Részlet a templom 1745-ben kelt latin nyelvű leírásából. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet165 éve, 1849. július 27-28-én Kossuth Lajos Kisújszállásról Szentesre érkezett. Másnap levelet küldött Csongrádra, amelyben megparancsolta a kisebb ellenséges alakulatok megsemmisítését, majd Szegedre utazott.

267 éve, 1747. július 27-én a szentesi reformátusok legfelsőbb rendeletre átadták az általuk használt templomot a katolikusoknak. Mivel az új templomuk még nem készült el, az istentiszteleteket hónapokon át egy ideiglenes faszínben tartották...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

  
 Kapcsolódó oldalak:   75 éve állították fel --Hőseink emlékműve - L.L., - 2001.11.23.

Dédapáink akarata --Kossuth halálának évfordulójára - L.L., - 2004.03.19.

Kossuth Lajos és Szentes I. - II. - 200 éves évforduló - L.L., - 2002.09.06-13.

Az ótemplom visszaszerzése // Küzdelem az új templom felépítéséért // A Szent Anna-templom értékei - A központi katolikus templom története (I.- II.) - L.L., - 2003.07.11-18-25.

A város ősi temploma // Kibővítik a templomot? // "Új" templom születik // "... kő kövön nem maradt ..." - A Szent Anna templom története (1-4.) - N.G.B., - 2004.02.06-27.

A Szent Anna római katolikus templom - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 ** 2014. július 26. szombat - Anna, Anikó, [szt. Anna és szt. Joachim] *** A Nap kél 05:12 - nyugszik 20:27 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Anna női név a héber Channáh női névből ered. Jelentése: Isten kegyelme, báj, kellem, kecsesség. // Az Anikó női név az Anna női név erdélyi becenevéből ered. Rokon nevek: Anda, Anett, Anita // További névnapok ma: Mózes, Anita, Anett, Taddeus, Berill, Nina. // Holnap Liliána és Olga névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

<<< Vissza
 


Árvai Bálint (1875–1919) sírja az Alsó-református temetőben. - Fotó: e-Könyvtár Szentes, Tímár F.Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 Árvai Bálint cipész, 1919-ben kivégzett szentesi munkásvezér. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200095 éve, 1919. július 26-án 44 éves korában mártírhalált halt Szentesen Árvai Bálint (1875–1919) cipész, a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezetének alapító tagja, az 1899-ben indított Szabad Szó c. szentesi munkáslap egyik szerkesztője, 1901-ben a Szentesi Általános Népkör alapító tagja, 1905-től elnöke, 1918-ban a helyi Nemzeti Tanács Intéző Bizottságának alelnöke, a Munkástanács vezetőségi tagja, a Népakarat c. megyei lap munkatársa. A várost megszálló román katonaság július 26-án brutálisan kivégezte. (1945–1990 között a mai dr. Udvardi László utca az ő nevét viselte.)

95 éve, 1919. július 26–27 között megkezdődött a Vörös Hadsereg visszavonulása a tiszai fronton. Feladta a szolnoki hídfőt, és mindenütt a Tisza mögé vonult vissza.

141 éve, 1873. július 26-án megalakult a Szentesi Kovács Ipartársulat. (Tagok száma 34 fő.)

A Szent Anna római katolikus templom 1900 körül. Forrás: Szentesi Élet167 éve, 1847. július 26-án Szent Anna tiszteletére fölszentelték az új római katolikus templomot. A szertartást Leeb Mátyás plébános végezte. Az építéskor a régi torony újabb emeletet és laternás, hagymatagos késő barokk sisakot kapott. A homlokzatot félköríves ablakokkal képezték ki. A főhomlokzat fülkéiben Szent József és Szent Péter szobra látható, amelyek még az 1768-i építési időszakból származhatnak. Az új hajó öt boltszakaszos, szintén félköríves ablakokkal. (Az új templom püspöki fölszentelését Raskoványi Ágoston váci megyés püspök 1853. évi látogatásakor végezte el.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

 
 Kapcsolódó oldalak:   Az ótemplom visszaszerzése // Küzdelem az új templom felépítéséért // A Szent Anna-templom értékei - A központi katolikus templom története (I.- II.) - L.L., - 2003.07.11-18-25.

A város ősi temploma // Kibővítik a templomot? // "Új" templom születik // "... kő kövön nem maradt ..." - A Szent Anna templom története (1-4.) - N.G.B., - 2004.02.06-27.

A Szent Anna római katolikus templom - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000 

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 ** 2014. július 25. péntek - Jakab, Kristóf, [szt. Jakab apostol] *** A Nap kél 05:11 - nyugszik 20:28 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Jakab bibliai férfinév. A név a héber Jákób (Jakov) magyar formája. A bibliai Jákób nevéből ered, aki a Tóra elbeszélése szerint a zsidók ősatyja volt. A héber név jelentése: „ő követni fog”. Női párja a Zsaklin. // A Kristóf görög eredetű férfinév, jelentése: Krisztust hordozó. Rokon neve: Krisztofer. // További névnap ma: Valentin. // Holnap Anikó és Anna névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

<<< Vissza
 


"Szentes-kupa" repülomodellezo verseny (Cserebökény, 1986) (Sz. I.)Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 29 éve, 1985. július 25–28. között Szentesen rendezték meg a repülőmodellezők országos bajnokságát. A verseny három kategóriában folyt: szabadon repülő vitorlázók, gumimotoros és mechanikus modellek. Az MHSZ szervezetek által lebonyolított találkozón 250 versenyző vett részt. A legnagyobb közönségsikere a mechanikus motoros gépek versenyének volt, mely kategóriában a Csongrád megyei csapat végzett az első helyen. A győztes csapat tagja volt Turányi Imre szentesi modellező.

Harcok a Szentes-Csongrád közötti tiszai hídfőnél (1919) - Forrás: Szentesi Élet95 éve, 1919. július 25-én a szentesi tiszai hídfő a román túlerő miatt elesett, a hídfő védői a Tisza jobb partjára vonultak vissza. Szentest megszállták az 1. vadász- és a 18. erdélyi hadosztály alakulatai.

Dr. Imre Ernő a Negyedik újabb 500 gondolat c. könyvének bemutatóján. Fotó: Vidovics Ferenc, 200296 éve, 1918. július 25-én született dr. Imre Ernő (1918-2013) református lelkész, nyugalmazott esperes, teológiai író, publicista - Szentes város díszpolgára.

100 éve, 1914. július 25-én az uralkodó elrendelte a mozgósítást az Osztrák-Magyar Monarchiában.

105 éve, 1909. július 25-én megalakult a Szentesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A megválasztott tisztikar: elnök dr. Cicatricis Lajos alispán, alelnök és főparancsnok Zsoldos Ferenc gépészmérnök, titkár és alparancsnok Nagy Imre árvaszéki ülnök, főparancsnoki segédtiszt báró Maasburg Sándor hivatalnok. A rendes tagok száma 35 fő, a pártoló tagok száma 20 fő.

Kossuth Lajos (1802–1894) államférfi, a 19. sz.-i nemzeti függetlenségi küzdelem legnagyobb alakja. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu165 éve, 1849. július 25-26-án Kossuth Lajos Szegedről Szentesre érkezett. A városban éjszakázott, majd tovább utazott Kunmadarasra...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

 
 Kapcsolódó oldalak:   Isten éltessen Ernő bácsi! - Dr. Imre Ernő 90 éves - V.F., - 2008.08.02.

Exkluzív tallózó - dr. Imre Ernő és Neje - TF., - 2003.07.25.

Kronológia 1914-1918 - Szegedi Tudományegyetem - Egyetemi Könyvtár - www.bibl.u-szeged.hu

Iskolánk névadója Zsoldos Ferenc - A gyáros apa és mérnök fia - www.zsoldosf-szentes.sulinet.hu

Dédapáink akarata - Kossuth halálának évfordulójára - L.L., - 2004.03.19.

Kossuth Lajos és Szentes I. - II. - 200 éves évforduló - L.L., - 2002.09.06-13.

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 ** 2014. július 24. csütörtök - Kincső, Kinga, [Árpádházi boldog Kinga] *** A Nap kél 05:10 - nyugszik 20:29 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Kincső magyar eredetű ősi női név, jelentése: számomra ő a kincs, Jókai Mór által alkotott régi irodalmi név. // A Kinga női név a német Kunigunde név magyaros változata. Rokon név: Gunda, Kunigunda. jelentése: szent szűz. // További névnapok ma: Krisztina, Csenge, Lujza, Bernát, Borisz. // Holnap Jakab és Kristóf névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

<<< Vissza
 


Gut László magánfuvarozó, volt önkormányzati képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető 1996Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 81 éve, 1933. július 24-én született Gut László magánfuvarozó, volt önkormányzati képviselő.

95 éve, 1919. július 24-én a Tiszánál megindult a román hadsereg általános ellenoffenzívája a Vörös Hadsereg visszaszorítására.

dr. Csipke Zoltán (1899-1966) gyógyszerész, a budapesti egyetem fővegyésze. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu115 éve, 1899. július 24-én született Szentesen dr. Csipke Zoltán (1899-1966) gyógyszerész, orvos, egyetemi rendkívüli tanár, kandidátus, a Budapesti Egyetemi Gyógyszertár vezetője.

125 éve, 1889. július 24-én emberemlékezet óta nem látott orkán erejű vihar vonult el Szentes és a szomszédos Szegvár, Mindszent, Mágocs, Derekegyház és Nagykirályság felett. A villámlással, esővel és jéggel járó vihar tetemes károkat okozott az épületekben és terményekben egyaránt.

149 éve, 1865. július 24-én a Szentesi Váltsági és Gazdasági Bizottmány felterjesztést készített gróf Mailáth György kancellárhoz, kérve a város rendezett tanácsának helyreállítását, valamint a tervbe vett átszervezés felfüggesztését.

153 éve, 1861. július 24-én a csongrádiak felhagytak a további kilátástalan ellenállással, és megkezdték az adófizetést...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

 
 Kapcsolódó oldalak:   A neoabszolutista berendezkedés idõszaka (1849-1867, a rendezett tanácsról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 ** 2014. július 23. szerda - Lenke, [Svéd szt. Brigitta]*** A Nap kél 05:09 - nyugszik 20:31 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Lenke német (Lenchen) – szláv (Lenka) eredetű női név. Az előbbi nevek önállósult, becézett alakja. A név jelentése: nap, hold szépségű. // Holnap Kincső és Kinga névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

<<< Vissza
 


A Yüzme Ihtisas Istanbul Klub logója. Forrás: http://www.iyik.org.tr/Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 24 éve, 1990. július 23–29 között a Szentesi SC felnőtt férfi vízilabdacsapata a török bajnok Yüzme Ihtisas Istanbul Klub meghívására edzőtáborozáson vett részt Isztambulban. A július 5-én tartott hivatalos mérkőzésen a Szentesi SC 9:7 arányban legyőzte a török bajnokcsapatot.

Bücker Bü-131 kétfedelű, két egymásmögött üléses iskola-gyakorló gép. Forrás: Pusztai János: A szentesi repülés rövid története25 éve, 1989. július 23-án találkozót szervezett a Repülés Baráti Köre Szentesen, a repülés helyi kezdetének 50 éves, valamint az 1949. évi motoros repülőiskola 40 éves jubileuma alkalmából.

67 éve, 1947. július 23-án a nemzetgyűlés elfogadta az 1947: XXII. törvénycikket, az új választójogi törvényt.

Horváth István József tanár, volt önkormányzati képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető 199682 éve, 1932. július 23-án született Horváth István József tanár, volt városi képviselő, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

Vöröskatonák - köztük szentesiek. Forrás: Szentesi Élet95 éve, 1919. július 23-án a Vörös Hadsereg elfoglalta Kisújszállást, Szentesnél azonban a várost kiürítve a Tisza jobb partjára vonult vissza. Tóth Sándor alezredes, hadosztályparancsnok vezetésével a magyar csapatok még ugyanezen a napon ismét kiszorították a románokat Szentesről.

97 éve, 1917. július 23-án beiktatták tisztségébe dr. Kelemen Bélát, Csongrád megye és Szeged új főispánját.

Sarkadi Nagy Mihály (1851-1893) városi rendőrkapitány, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000100 éve, 1914. július 23-án Belgrádban az Osztrák-Magyar Monarchia követe átnyújtotta az ultimátumot.

125 éve, 1889. július 23-án Sarkadi Nagy Mihály polgármester műútépítési pályázatot hirdetett, amely a főtértől a vasútállomásig terjedő 1500 méter hosszú és 8 méter széles műút kiépítésére vonatkozott. (A keramitút építése szeptember elején vette kezdetét.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

 
 Kapcsolódó oldalak:   Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Világégés a szarajevói szikrából - http://hiros.index.hu - 2004.06.26.

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 ** 2014. július 22. kedd - Magdolna, [szt. Mária Magdolna]*** A Nap kél 05:08 - nyugszik 20:32 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Magdolna női név, a héber eredetű Magdaléna magyar alakváltozata.Jelentése: torony, bástya; Magdala városából származó nő. // További névnapok ma: Lipót, Mária, Lenke, Krisztina. // Holnap Lenke névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

<<< Vissza
 


Dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, Csongrád megye főjegyzője, alispánja, majd főispánja. Forrás: Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 116 éve, 1898. július 22-én megalakult Szentesen a Középtiszai Halászati Társulat. (Elnöke dr. Csató Zsigmond alispán.)

Dr. Uhlár István (1844-1919) apát-plébános. Forrás: Szentesi Élet153 éve, 1861. július 22-én a képviselőházban kihirdették a Deák-féle feliratot elutasító uralkodói válaszleirat szövegét.

170 éve, 1844. július 22-én született Nógrádon dr. Uhlár István (1844–1919) katolikus lelkész, tanár, esperes, apát, pápai prelátus, aki 1878-tól haláláig lelkipásztor volt Szentesen. (1932 óta utca viseli nevét.)    Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

 
 Kapcsolódó oldalak:   Az alkotmányosság védelmében - (Dr. Csató Zsigmond alispánról) - Szentes és az országos politika a századfordulón (V.) - L.L.,  Szentesi Élet - városi hetilap - 2005.07.29.

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 ** 2014. július 21. hétfő - Dániel, Daniella, [Brindisi szt. Lőrinc]*** A Nap kél 05:06 - nyugszik 20:33 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Dániel férfinév héber eredetű, jelentése: Isten a bírám. Női változata: Daniella. // További névnapok ma: Özséb, Jeromos, Aurél, Margit. // Holnap Magdolna névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

<<< Vissza
 


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 84 éve, 1930. július 21-én a helyi munkásszervezeteket összefogó Szakszervezeti Bizottság beadvánnyal fordult a polgármesterhez, amelyben anyagi támogatást kértek egy munkásotthon létesítéséhez.

dr. Aranyi Gábor (1926-1999) jogász, zeneiskola-vezető, hegedűoktató, karnagy. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199688 éve, 1926. július 21-én született dr. Aranyi Gábor (1926-1999) jogász, köztisztviselő, volt zeneiskola-vezető, hegedűoktató, karnagy.

Harcok a Szentes-Csongrád közötti tiszai hídfőnél (1919) - Forrás: Szentesi Élet95 éve, 1919. július 21-én a Vörös Hadsereg I. hadtestének 2. hadosztálya – amelyben több száz szentesi is szolgált – koncentrikus támadással felszabadította Szentest, Szegvárt és Mindszentet. A Kossuth téren toborzó nagygyűlést tartottak, amelynek hatására több mint 2000-en jelentkeztek a Vörös Hadseregbe. A város és környéke az elkövetkező napokban hadszíntérré vált.

102 éve, 1912. július 21-én Szánthay Ferenc vívómester vezetésével a Szentesi Vívóegylet vívóversenyt rendezett  a Tóth József Színházban, amelyen részt vettek a székesfehérvári, hódmezővásárhelyi és kunszentmártoni vívóklubok versenyzői.

Szöllősy Géza (1901-1970) a Horváth Mihály Gimnázium 1942-1961 közötti igazgatója. Forrás: HMG-évkönyv 2001 113 éve, 1901. július 21-én Máramarosszigeten született Szöllősy Géza (1901-1970) gimnáziumi tanár, a Horváth Mihály Gimnázium 1942-1961 közötti igazgatója.

Burián Lajos (1844-1929) polgármester, a 48-as ellenzék szentesi vezéralakja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000122 éve, 1892. július 21-én a városi közgyűlés Tasnády Antal polgármester felfüggesztésének idejére Burián Lajos tisztiügyészt helyettes polgármesterré választotta.

124 éve, 1890. július 21-én született Papp Lajos (1890-1975) földmunkás...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

 
 Kapcsolódó oldalak:   Dr. Aranyi Gábor (1926-1999) - R.G., - 1999.06.25.

A szeretett igazgató - Szöllõsy Géza - L.J., - 2000.03.25.

A polgármester felfüggesztése (Burján Lajosról)

-Közéleti küzdelmek a múltban (VII.) - L.L., - 2002.12.13.

Új korszak következett - 160 éve született Burián Lajos - L.L., - 2004.05.14.

Tóth József Színházterem // Horváth Mihály Gimnázium <- Kultúra, oktatás <- www.szentes.hu 

www.szentesinfo.hu/testulet - Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei - HTML szöveg- és hangarchívum - TEAM Számítástechnika, 2000-2003 Közterület elnevezése - Szöllõsy Géza volt gimnáziumi igazgatóról tér elnevezése - a képviselő-testület 2000. évi 8. rendes ülésének hangos jegyzőkönyvéből - 2000.10.13. - www.szentesinfo.hu/testulet - TEAM, 2000-2005

Vívás - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 ** 2014. július 20. vasárnap - Illés, [Antióchiai szt. Margit]*** A Nap kél 05:05 - nyugszik 20:34 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Illés az Éliás önállósult változata. Utóbbi héber – görög eredetű férfinév, jelentése: Jahve az én Istenem. Női párja: Eliána. // További névnapok ma: Özséb, Jeromos, Aurél, Margit. // Holnap Dániel névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

<<< Vissza
 


    Neten a Szentesi Élet 2014. évi 28. száma

Szentesi Élet - városi hetilapunk az InternetenA XLVI. évfolyamába lépett A Szentesi Élet Internet-archívumának kuriózuma az 1968. áprilisi első szám (szkennelt oldalak).Szentesi Élet Internet-archívuma 1997-ig nyúlik vissza. A régi lapszámok a folyamatos feldolgozás révén az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjteménybe kerülnek, ahol az 1968. áprilisi első számtól kezdve megtekinthetők. Városi lapunk a napi hírek mellet a helytörténeti információk jelentős forrása is...

 
 Kapcsolódó oldal: 
A Szentesi Élet az Interneten - TEAM, (1997-) 2002-2014
 

<<< Vissza  
  


Török János (1898-1982) földmunkás-kubikos, polgármester, Szentes díszpolgára. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 32 éve, 1982. július 20-án 84 éves korában elhunyt Török János (1898-1982) földmunkás-kubikos, 1947–1948 között a FÉKOSZ megyei titkára, 1949-ben főtitkárhelyettese, Szentes 1949-1950 közötti polgármestere, a város díszpolgára.

67 éve, 1947. július 20-án Balogh István bejelentette a Független Magyar Demokratikus Párt megalakulását.

95 éve, 1919. július 20-án megindult a Vörös Hadsereg támadása a tiszai arcvonalon; a magyar csapatok átkeltek a Tiszán Tokajnál, Szolnoknál és Csongrádtól délre.

118 éve, 1896. július 20-án Dankó Pista és daltársulata nagysikerű hangversenyt tartott Szentesen.

Simonyi Ernő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000136 éve, 1878. július 20-án Szentesre érkezett Simonyi Ernő országgyűlési képviselő. Beszámolója után ismét őt választották meg a helybeli Függetlenségi Párt országgyűlési képviselőjelöltjévé.

141 éve, 1873. július 20-án 60 éves korában elhunyt kiszombori Rónay Mihály (1813-1873), Csongrád vármegye volt országgyűlési követe, szabadságharc alatti alispánja.

164 éve, 1850. július 20-án a kompromisszionális bíróság ítéletében elmarasztalta Szentes városát, s kimondta a végrehajtás 30 napon belőli megkezdését. A város fellebbezést nyújtott be az igazságügyi minisztériumhoz.

165 éve, 1849. július 20-án a vesztett turai ütközet után Perczel Mór csapatai visszavonultak Szeged irányába. Haynau akadálytalanul előrenyomult a Duna-Tisza közén...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

 
 Kapcsolódó oldalak:   Kubikosból lett polgármester

-Török János emlékezete (1898-1982) - L.L., - 2002.08.02.

A turai ütközet - Kalendárium - www.fuggetlenseg.hu 

Haynau - egy eszme megszállottja? - www.sulinet.hu 

A Károlyiak kora és az örökváltság (1775-1848) // A háború utáni politikai élet kialakulása (1944-46, Török Jánosról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.