NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   Szentesi internetes kalendárium -- 2019. november 17. vasárnap  

 


  NetSzemle Archívum // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   Szentesi évfordulók ma és a közelmúltban - Labádi Lajos (1953-2019) emlékére  


 *** 2019. november 17. vasárnap - Hortenzia, Gergő, [Avaloni szt. Hugó] *** A Nap kél 06.50 - nyugszik 16.07 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Hortenzia latin – francia eredetű női név, jelentése: kerti (~virág). // A Gergő férfinév, a görög eredetű Grégoriosz név latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik, a magyar Gergely névből önállósult. Fejlődési sora: Gergely, Gergé, Gergő. Jelentése: éberen őrködő. // További névnapok ma: Zágon, Ildikó, Ede, Dénes, György, Hilda, Zakeus, Viktória, Szalóme, Gergely. // Holnap Jenő névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  A Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola épülete: Forrás: http://www.szentesinfo.hu/bartha/Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 29 éve, 1990. november 17-én a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet fennállásának 50 éves évfordulóján jubileumi ünnepséget rendezett a Tóth József Színházteremben. Az ünnepség keretében dr. Szabó Zoltán főosztályvezető átadta a Földművelési Minisztérium dicsérő oklevelét.

30 éve, 1989. november 17-én az MDF Szentesi Brnya György. Forrás: e-Könyvtár Szentes Szervezete az Árpád Tsz székházában nyilvános vitaestet szervezett a mezőgazdaság jövőjéről.

30 éve, 1989. november 17-én a Népi Ellenőrző Bizottság rendkívüli ülést tartott Brnya György elnökletével, amelyen kimondták a szervezet jogutód nélküli megszűnését.

Lehota András hegedűművész. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198876 éve, 1943. november 17-én született Lehota András hegedűművész, városunk szülötte. 37 évig volt a holland Royal Concertgebouw Orchestra első hegedűse. 

88 éve, 1929. november 17-én megalakult a Szentesi Iparos Kör. 

Kaczúr István újságíró, lapszerkesztő. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198891 éve, 1928. november 17-én született Kaczúr István újságíró, lapszerkesztő, a Csongrád Megyei Hírlap főmunkatársa.

100 éve, 1919. november 17-én közzétették az 5985/1919. számú kormányrendeletet a nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi választójogról. Lényege: kimondja az általános, egyenlő és titkos választójogot; választójogot biztosít minden magyar állampolgárnak, aki a 24. életévét betöltötte, legalább fél éve ugyanabban a községben lakik vagy ott lakása van; nőknél azzal a megszorítással, hogy tud írni és olvasni.

101 éve, 1918. november 17-én a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezete szervező nagygyűlést tartott a Kossuth téren. 

101 éve, 1918. november 17-én megalakult Szentesen a Szellemi Munkások Demokrata Köre. (Elnök: Bárány Árpád tanfelügyelő, alelnök: dr. Rimély Dezső kórházi igazgató-főorvos.)

Balogh János (1845-1924) polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000130 éve, 1889. november 17-én a megyei képviselők egy csoportja értekezletet tartott az új megyei tisztikar személyi összetétele kérdésében. Stammer Sándor hivatalban lévő alispánnal szemben Balogh János megyei árvaszéki elnököt jelölték az alispáni tisztségre.

A Szentesi Lapok c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000149 éve, 1870. november 17-én a Szentes Városi Tanács támogató határozatot hozott Cherrier János gyöngyösi nyomdász kérvényére, amelyben bejelentette azon szándékát, hogy könyvnyomdáját, könyvkereskedését és kölcsönkönyvtárát Szentesre telepíti át. (Ez volt az első nyomdaipari vállalkozás a városban. A következő évben Cherrier újságot is indított Szentesi Lapok címen.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Hatvan esztendő a betűszérűkön - Kaczur Istvánról - szeged.hu - 2012.02.08.

'Kaczur István írta… - K.F., varosivisszhang.hu - 2009.08.15. 

'Majd szólunk, ha nem jól dolgozol'' - Kaczur Istvánról - B.A., delmagyar.hu - 2006.04.01.

Lehota Lajos (1911-1999, Lehota András édesapja) - R.G., - 1999.02.05.

"Egy város, akinek szíve van" // "Szellemi forradalom" Szentesen --80 éve hunyt el Balogh János polgármester (I.- II.) - L.L., - 2004.03.05-12.

A város első újságja - 130 éve jelent meg a Szentesi Lapok - L.L., - 2001.08.17.

Közigazgatás (1867-1929, Stammer Sándorról) // A város fejlõdése (1852-1918, Balogh Jánosról) // Társadalmi körök, egyesületek // A korszak sajtója (1871-1919, a Szentesi Lapok-ról) // Az õszirózsás forradalomtól a Tanácsköztársaságig (1918-19, a Szociáldemokrata Pártról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. november 16. szombat - Ödön, [Skóciai szt. Margit] *** A Nap kél 06.48 - nyugszik 16.08 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Ödön férfinév magyar névként eredetileg az Eugén megfelelője volt és közvetlen előzménye az Ögyén névalak. Jelentése: előkelő, nemes származású. A 19. században az Ödön nevet mesterségesen az Edmund illetve Edmond nevekkel azonosították, míg az Eugén nevet a Jenővel. Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényében ez vezetett a tragikus névcseréhez Baradlay Ödön és Jenő között. // További névnapok ma: Ágnes, Péter, Örs, Margit, Alfréd, Gertrúd, Agnéta, Ede, Gertrúd, Otmár, Hilda, Edmond. // Holnap Hortenzia és Gergő névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Dr. Papp Lehel György orvos, Szentes és térsége 1990-94 közötti országgyűlési képviselője (MDF). Forrás: www.parlament.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 30 éve, 1989. november 16-án a városi tanács végrehajtó bizottsága tárgyalta az új kórházigazgató kinevezésének kérdését. Szakmai és emberi vonatkozásokra tekintettel nem nevezte ki az intézmény élére az egyedül maradt pályázót, dr. Papp Lehel Györgyöt, hanem december 31-ig szólóan megbízott igazgatót kért fel a kórház vezetésére. Sokan politikai szándékot feltételeztek a döntés mögött, mivel Papp Lehel György a MDF helyi szervezetének társelnöki tisztségét viselte. Hivatalos részről ezt cáfolták, a döntés indokaként azt hozva fel, hogy Papp doktor ellen egy orvosi mulasztás miatt rendőrségi vizsgálat folyik, amelyet ő a pályázata beadásakor elhallgatott. Az ügy megosztotta a városi közvéleményt. 

31 éve, 1988. november 16-án a Tóth József Színházteremben vidám kabaré előadást tartott Bodrogi Gyula, Csala Zsuzsa, Szuhay Balázs, Verebes István és Forgács Gábor.

Zsiros Katalin Pro Urbe-díjas középiskolai tanár, néprajzkutató. Fotó: Borsodi ÁgnesZsiros Katalinnal beszélget Tímár Ferenc - Szentes TV, 201689 éve, 1930. november 16-án született Zsiros Katalin Pro Urbe-díjas középiskolai  tanár, néprajzkutató, a helyi Honismereti Bizottság volt elnöke, a Magyar Néprajzi Társaság tagja.

101 éve, 1918. november 16-án a Szentesi II. Függetlenségi és 48-as Népkör választmánya határozatot hozott a Szociáldemokrata Párthoz való csatlakozásról.

Nemzetőrök viselete az 1848-49-es szabadságharc alatt. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000171 éve, 1848. november 16-án újabb szentesi nemzetőr alakulat (381 fős) indult útnak Bartha János gyalogos és Lakos Ferenc lovas százados vezetésével. Előbb Nagyszentmiklósra érkeztek, innen Knézre vonultak, végül Zsombolyán szálltak táborba. (A 472 fős váltás megérkezése után, december közepén tértek haza Szentesre.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 A nevelés szolgálatában -
-Pro Urbe - 2003: Zsiros Katalin - L.J., - 2003.12.19.

Készüljünk a Karácsonyra! - Zsiros Katalin népszokásokról mesélt - V.F., - 2004.11.09.

Zsíros Katalin néprajzi gyűjteménye - Új szerzeményeink 2. - M.L., - 2005.09.30.

Emberes talány - Zsiros Katalinról a Mozaik Fóruma városvédő topikjában - - 2005.11.14.

A szabadságharc idõszaka (1848-49) // Fejezetek Szentes néprajzából (Zsiros Katalintól) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. november 15. péntek - Albert, Lipót, [Nagy szt. Adalbert] *** A Nap kél 06.47 - nyugszik 16.09 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Albert férfinév, mely a germán Adalbert név német rövidülése. Az Adalbert elemeinek jelentése: nemes és fényes, híres. Az Albert női névpárja az Alberta és az Albertina. A germán név változata: Adalbrecht, ennek rövidülése Albrecht. // A Lipót férfinév, a germán Liutbaldból származó Leopold magyar alakváltozata. A Liutbald, melynek első tagja bizonyára a latin Leo név hatására változott, két elemű név. Elemeinek jelentése: nép és merész. // További névnapok ma: Artúr, Gertrúd, Dezső, Alberta, Albertina, Bogáta, Ladomér, Leopold, Leopoldina, Richárd, Ányos. // Holnap Ödön névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Deli Pál, a Szentesi Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1986)Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 33 éve, 1986. november 15-én megalakult a Szentesi Városvédő és Városszépítő Egyesület. Az alakuló közgyűlésen az 55 alapító tag elfogadta az egyesület alapszabályát, majd megválasztotta a vezetőséget: elnök Deli Pál, alelnökök Bóka Imre és Juhász József, titkár Kruzslicz Pál.

74 éve, 1945. november 15-én lemondott Dálnoki Miklós Béla és kormánya. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöksége Tildy Zoltánt bízta meg a miniszterelnöki teendők ellátásával és kormányalakítással.

Göbölyös Gyula: Csendélet (1966) - Kinagyítható. Forrás: www.axioart.com79 éve, 1940. november 15-én született Szentesen Göbölyös Gyula festőművész, tanár.

93 éve, 1926. november 15-én Pataki Imre elnökletével a Kisgazda Párt székházában értekezletet tartott a Szentesi Politikai Pártok Intéző Bizottsága, amely a kormánypárti és kormánytámogató szervezeteket fogta össze az országgyűlési választások előkészítése és az egységes fellépés biztosítása érdekében.Bugyi Antal (1871-1960) főjegyző, lapkiadó, a Zsoldos Rt. vezérigazgatója, nemzetgyűlési képviselő - dr. Bugyi István édesapja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Bugyi Antal nemzetgyűlési képviselő általános politikai tájékoztatója után dr. Péter Ernő ügyvéd, az I. 48-as Népkör elnöke indítványozta, hogy az intéző bizottság ismételten Bugyi Antalt jelölje a város országgyűlési képviselőségére. A testület elfogadta az indítványt, s állásfoglalásáról táviratilag értesítette Bethlen István miniszterelnököt. (Említést érdemel, hogy a Szentesi Kisgazda Szövetség nem csatlakozott a Bugyi Antalt jelölő pártokhoz, hanem saját jelölt indításán fáradozott.)

A Szentes és Vidéke c. újság címlapja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000112 éve, 1907. november 15-én elhunyt Sz. Kovács Pál volt városi főszámvevő, ipartestületi jegyző, hírlapíró, a Szentesi Lap és a Szegedi Napló munkatársa, a Szentes és Vidéke, a Közérdek, a Kecskeméti Friss Újság és a Szabadság című lapok alapítója és szerkesztője.

115 éve, 1904. november 14-én megyei képviselőválasztásokat tartottak Szentesen. A 19 szentesi mandátumból a kormánypárt 11-et, az ellenzék 8-at szerzett meg. (A megye többi településén ellenzéki győzelem született; a választásra kerülő 30 mandátumból 23 az ellenzéknek, 7 pedig a kormánypártnak jutott.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 "Már nem volt kit megkérdeznem"
--Beszélgetés Gőbölyös Gyulával - Liget - Irodalmi és ökológiai folyóirat  - 2003/5.

A korszak sajtója (1871-1919) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. november 14. csütörtök - Aliz *** A Nap kél 06.45 - nyugszik 16.10 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Aliz női név az Alice névből ered, ez viszont az Adelheid, Alexandra és Elisabeth női nevek önállósult beceneve angolul és franciául. Jelentése nemes, harcos, bölcs. Korábban magyarul is Alice formában írták, sőt, így is ejtették. Rokon név: Eliz. // További névnapok ma: Vanda, Huba, Klementina, Jozafát, Erzsébet, Szidónia. // Holnap Albert és Lipót névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Dr. Balogh Ferenc (1932-2011) járásbíró, bírósági elnökSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 87 éve, 1932. november 14-én született dr. Balogh Ferenc (1932-2011) járásbíró, bírósági elnök, aki 1956-1996 között működött a Szentesi Járásbíróságon.

100 éve, 1919. november 14–16 között a román csapatok kivonultak Budapestről és a Duna-Tisza közéről. Horthy Miklós fővezér a “nemzeti hadsereg” élén bevonult Budapestre.

105 éve, 1914. november 14-én született Kovács János (1914-1969) kőműves.

Udvardi és kossuti Kossuth Ferenc Lajos Ákos (1841–1914) Kossuth Lajos idősebbik fia, politikus, országgyűlési képviselő. Forrás: Wikipédia125 éve, 1894. november 14-én Kossuth Ferenc országos körútja során Szentesre látogatott.

159 éve, 1860. november 14-én Sréter Antal szentesi polgármester benyújtotta lemondását. Az elkövetkező hetekben az Októberi Diploma hatására megindult átszervezések kerültek az érdeklődés középpontjába. Az alkotmányosság helyreállításáig a kinevezett régi tanács intézte a város ügyeit, a polgármesteri teendők intézését Dózsa Lajos rangidős tanácsnok vette át.

Sarkadi Nagy Mihály (1851-1893) városi rendőrkapitány, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000168 éve, 1851. november 14-én Szentesen született Sarkadi Nagy Mihály (1851-1893) volt városi főkapitány, 1884-1891 között Szentes polgármestere. Hivatali működése idején készült el a város első vasútvonala, a főtéri díszkút, a  hajléktalanok menháza, a gimnázium reprezentatív épülete, és számos egyéb közalkotás. (A város 1896-ban megfestette arcképét; 1932-ben utcát neveztek el róla.)

Báró Harruckern Ferenc (1696-1775), Szentes földesura. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - CD/web - 2000244 éve, 1775. november 14-én 79 éves korában Bécsben elhunyt báró Harruckern Ferenc (1696-1775), Szentes földesura. Vele a család férfiágon kihalt. A közel 800 000 holdat kitevő Harruckern birodalom utóbb női ágon három főúri család között került felosztásra (Wenckheim, Stockhammer és Károlyi családok). Szentes és környéke házasság révén a gróf Károlyi nemzetség birtokába jutott...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Csosza - dr. Balogh Ferenc (1932-2011) - - 2011.08.05.

Indóházból korszerű pályaudvar --Hetvenöt éve épült - L.L., - 2002.07.19.

A város ékessége volt - A Zsigmondy Béla által fúrt ártrézi kút - L.L.-TF., - 2004.01.15.

A díszes főépület elkészült // Küzdelem a kibővítésért --A gimnázium építése (I.- II.) - L.L., - 2003.08.22-29.

Szentes, Sarkadi Nagy Mihály utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

Sarkadi Nagy Mihály utca <- Várostérkép <- Turizmus <- www.szentes.hu 

A Harruckernek kora (1720-1775) // A Károlyiak kora és az örökváltság (1775-1836) // A város fejlõdése (1852-1914, Sréter Antalról és Sarkadi Nagy Mihályról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. november 13. szerda - Szilvia, [szt. Asztrik Anasztáz Radla] *** A Nap kél 06.44 - nyugszik 16.11 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Szilvia a latin Szilviusz férfinév női párja. Jelentése: erdei nő. // További névnapok ma: Jenő, Miklós, Eugén, Kilián, Arkád, Bulcsú, Kilény, Szaniszló, Szolón. // Holnap Aliz névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 55 éve, 1964. november 13-án elhunyt ifj. dr. Arady Kálmán (1893-1964) orvos, művészettörténész.

Dr. Joó Béla főorvos75 éve, 1944. november 13-án az alispán jelentéséből kitűnik, hogy az orvoshiány ellenére a szentesi megyei kórház minden osztályán megkezdődött a gyógykezelés. A kórház irányítását ekkoriban dr. Joó Béla, az idegosztály főorvosa látta el.

99 éve, 1920. november 13-án a nemzetgyűlés elfogadta az 1920/XXXVI. törvénycikket a földreformról, amely lehetővé tette házhelyek és kishaszonbérletek juttatását az „érdemes” és „gondos” gazdák számára. Szentesen az első összeíráskor (1921-ben) 2424 fő kért földet (1800 földnélküli, 270 törpebirtokos, 242 hadirokkant, 112 egyéb foglalkozású), 1735 fő pedig házhelyet. A földigénylők száma 1922-ben további 400 fővel gyarapodott. (A végrehajtás során az igénylők közül csupán 1647 fő részesült különböző nagyságrendű földjuttatásban: 544 földnélküli, 358 törpebirtokos, 348 hadijogosult, 397 iparos és közalkalmazott.)

118 éve, 1901. november 13-án a megyei képviselőválasztásokon a függetlenségi ellenzék csúfos vereséget szenvedett. A város valamennyi választókerületében a kormánypárt jelöltjei kerültek ki győztesen.

Horváth Ferenc képviselő aláírása 1849. április 26-án Debrecenben kelt levelén. Forrás: Szentesi Levéltár170 éve, 1849. november 13-án lefogták és Pestre szállították Horváth Ferencet, Szentes szabadságharc alatti országgyűlési képviselőjét. (Utóbb ideiglenesen szabadlábra helyezték, de az eljárás folytatódott ellene.)

 179 éve, 1840. november 13–14 között a vármegye nagy hajtóvadászatot tartott a szentesi határban a betyárok ellen, amelyben Szentesről 80 lovas és 300 gyalogos ember vett részt.

180 éve, 1839. november 13-án a városi tanács egy felségfolyamodást készített, amelyben kérték az uralkodót, hogy az örökváltsági szerződés alapján a város javára adjon ki egy privilégiumot, s ebben szabályozza Szentes jogállását. A település küldötteit audiencián fogadta V. Ferdinánd, akik élőszóban is előadták a város kérelmét. Az uralkodó megígérte, hogy intézkedni fog az ügyben...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Városunk első népképviselője -
-Kossuth Lajos azt üzente... - L.L., - 2003.03.14.

A szabadságharc időszaka (1848-49) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. november 12. kedd - Jónás, Renátó, [Polocki szt. Jozafát] *** A Nap kél 06.42 - nyugszik 16.13 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Jónás héber eredetű férfinév. Jelentése: galamb. // A Renátó férfinév a latin Renatus név olasz formájából ered. Jelentése: újjászületett. Női párja: Renáta. // További névnapok ma: Krisztián, Emil, Renáta, Emilián, Jozafát, Líviusz, Márton, Aba, Abád, Abbás, Abod, Bács, Emánuel, Hümér, Keresztély, Levente, Tihamér. // Holnap Szilvia névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Istváncsics Mária a polgári Leányiskola igazgatója a vöröskeresztes tanítványai körében. Forrás: www.szentesinfu/petofi/cdSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 103 éve, 1916. november 12-én a Vöröskereszt Egylet Szentesi Fiókja jótékonysági orgonahangversenyt rendezett a református nagytemplomban.

112 éve, 1907. november 12-én dr. Molnár Jenő szentesi országgyűlési képviselő és több társa kilépett a Függetlenségi és 48-as Pártból.

113 éve, 1906. november 12–13 között a rendezett tanácsú városok (köztük Szentes) kongresszust tartottak Budapesten. Memorandumban foglalták össze a városok sérelmeit és nehézségeit, amelyet eljuttattak a belügyminiszterhez.

Dr. Tasnády Antal ügyvéd. Forrás: Szentesi ÉletAz evangélikus templom toronycsúcsa Kováts Károly festményén115 éve, 1904. november 12-én egyházi szertartás kíséretében föltették az új evangélikus templom tornyára a gombot a kombinált kereszttel. (Az épület ünnepélyes átadására 1905 októberében került sor.)

128 éve, 1891. november 12-én a polgármester-választás ellen a belügyminiszterhez benyújtandó fellebbezés tárgyában összehívott rendkívüli közgyűlést Tasnády Antal feloszlatta... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Szakadás a függetlenségi táborban --Választások a múltban (XIX.) - L.L., - 2002.07.19.

A "kultúrpalota" (az Ifjúsági Vöröskeresztes Egyletről) - Kis-Rácz Antalné: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 - Multimédia-CD/web: TEAM, 2002

Politikai élet (1867-1918, dr. Molnár Jenőről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. november 11. hétfő - Márton, [Tours-i szt. Márton] *** A Nap kél 06.41 - nyugszik 16.14 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Márton férfinév a latin Martinus rövidülése. Jelentése: Mars hadistenhez hasonló, merész. Női párja: Martina. Rokon név: Martos.  // További névnapok ma: Andor, Atád. // Holnap Jónás és Renátó névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  ifj. dr. Filep Aladár szülész-nőgyógyász. Szentesi ki kicsoda? (1988)Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 75 éve, 1944. november 11-én született ifj. dr. Filep Aladár szülész-nőgyógyász.

Kossuth Ferenc (1841–1914) politikus, mérnök, miniszter, ~ Lajos idősebb fia. Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990110 éve, 1909. november 11-én a Függetlenségi és 48-as Párt országos értekezletén az önálló bank kérdésében 120:74 arányban leszavazták Kossuth Ferencet, aki híveivel elhagyta az anyapártot, és új pártot alakított Negyvennyolcas Függetlenségi Kossuth Párt néven. Ezzel a Függetlenségi és 48-as Párt kettészakadt. Az új párt elnökévé Kossuth Ferencet választották; az anyapártban maradt többség pedig Justh Gyulát tette meg hivatalos vezérévé.

Horváth Gyula (1843-1897) ármentesítési kormánybiztos, Szentes első díszpolgára Vastagh György (1891) festményén. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)124 éve, 1895. november 11-én Sima Ferenc beszédet tartott a képviselőházban az agrárszocialista mozgalmak terjedésének Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 gazdasági okairól.

137 éve, 1882. november 11-én báró Kemény Gábor közmunka- és közlekedési miniszter Horváth Gyula ármentesítési kormánybiztos kíséretében Szentesre érkezett az elkészült védőgátak megtekintésére...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Szakadás a függetlenségi táborban --Választások a múltban (XIX.) - L.L., - 2002.07.19.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!" --150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Az első: Horváth Gyula - Fejezetek a díszpolgári cím történetéből - L.L., - 2003.08.08.

A Tisza kalodában - Miként egy magasvasút... - R.G., - 2000.04.28.

A munkásmozgalom kezdete (1889-1894, Sima Ferencről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. november 10. vasárnap - Réka, [Nagy szt. Leó] *** A Nap kél 06.39 - nyugszik 16.15 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Réka a honfoglalás-kori Ríka hun-magyar női név megújult, mai változata. Voltaképpen a Kreka és Rekan névformák magyarosított alakja. A név eredeti török kiejtése Arikon volt, jelentése tiszta úrnő. Más elmélet szerint hun-magyar eredetű név, jelentése: patak, folyó. Egy harmadik elmélet szerint a Ré Ka "összeolvasott", egybeírt változata. Jelentése: A Nap lelke. // További névnapok ma: Leó, Tünde, András, Florentina, Delinke, Florencia, Jusztusz , Mátka, Rusztem, Tibor, Virginia. // Holnap Márton névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  T.N. Csongrád Vármegye Kereskedő- Posta és más Ország-útjait s Vizeit Képező Abrosza. Forrás: e-Könyvtár SzentesSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 31 éve, 1988. november 10-én a Városi Galériában megnyílt a Szentes város XIX. századi geometrái c. helytörténeti kiállítás. A város első földmérőinek és mérnökeinek kéziratos térképeit bemutató dokumentumtárlatot Labádi Lajos főlevéltáros és Rózsa Gábor mérnök-muzeológus rendezte.

Gilicze András református lelkész, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese. Forrás: Szentesi Élet71 éve, 1948. november 10-én született Gilicze András, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség lelkipásztora, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese, volt önkormányzati képviselő.

71 éve, 1948. november 10-én született Hering Ferenc tanító, a Hazafias Népfront volt városi titkára.

Szánthó Lajos zeneszerző, zenetanár. Forrás: Kurca-parti dallamok - 200184 éve, 1935. november 10-én született Szánthó Lajos zeneszerző, zenetanár.

89 éve, 1929. november 10-én elhunyt Nagy Imre (1876-1929) városi főjegyző, monográfus.

119 éve, 1900. november 10-én elhunyt Főző József (1839-1900) református kántor.

131 éve, 1888. november 10-én 74 éves korában meghalt Győri József (1814-1888) volt városi levéltárnok, tanácsnok, helyettes polgármester. (27 éven át állt Szentes város szolgálatában.)

Derzsi Kovács Ferenc portréja a Horváth Mihály Gimnázium alapítóinak emléktábláján. Részlet Vígh László reliefjéről.162 éve, 1857. november 10-én született Derzsi Kovács Ferenc (1857-1941), a gimnázium 1884–1915 közötti tanára, publicista, a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat főtitkára, a Népfőiskolai Tanfolyam elnök-igazgatója, a Kultúregyesület alelnöke, a Filharmonikusok elnöke.

Filó János (1823-1897) református lelkész családi síremléke a Központi református temetőben. Forrás: e-Könyvtár SzentesA Szentesi Magyar királyi Járásbíróság új épülete Szilágyi Dezső 1913-ban kiadott lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes170 éve,  1849. november 10-én megjelent a Magyarországban ideiglenesen behozandó bírósági szervezet című rendelet, amely intézkedett a járásbíróságok felállításáról.

196 éve, 1823. november 10-én született Filó János (1823-1897) református lelkész, teológiai tanár, az Országos Közoktatási Tanács tagja, nemes adományozó, aki 40 éven át szolgált Szentesen...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 A megtisztelő feladat gondjai
--Egyházmegyei esperes Gilicze András - K.P., - 2003.01.24.

Szentes, felsőpárti református templom - képekkel - www.templom.hu 

A díszes főépület elkészült // Küzdelem a kibővítésért (Derzsi Kovács Ferencről) - A gimnázium építése (I.- II.) - L.L., - 2003.08.22-29.

Haszonbérbe adott bíróság - Kilencven éve épült - L.L., - 2002.08.09.

Vörösmarty a paplakban - Református bérház (Filó Jánosról) - K.P.-M.L., - 2004.08.27.

A felsõpárti református templom // A Szentesi Kultúr Egyesület (Derzsi Kovács Ferencről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!
 

  Szentesi internetes kalendárium Labádi Lajos (1953-2019) emlékére 


Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2019. 05. 01.

 

 

.