NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   Szentesi internetes kalendárium -- 2020. július 10. péntek 

 


  NetSzemle Archívum // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   Szentesi évfordulók ma és a közelmúltban - Labádi Lajos (1953-2019) emlékére  


 *** 2020. július 10. péntek - Amália, [Svéd szt. Erik] *** A Nap kél 04:55 - nyugszik 20:42 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Amália női név a germán Amál kezdetű nevekből származik, a névképző jelentése gót királyi család nevéből való, védelem. Rokon nevek: Amál, Amélia, Amilla. // További névnapok ma: Ulrik, Bekény, Engelbert. // Holnap Nóra és Lili névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 53 éve, 1967. július 10-én megnyílt a Felszabadulás úti (ma Csongrádi út) új ABC kisáruház.

Szentesen a Kiss Bálint u. 3. alatt volt 1946-49-ig a Táncsics Mihály Népi Kollégium. Fotó: Tímár Ferenc71 éve, 1949. július 10-én a Népi Kollégiumok Országos Szövetségének III. rendes közgyűlése kimondta a szövetség feloszlását és a népi kollégiumok átadását az államnak.

91 éve, 1929. július 10-én született Füsti Molnár János autóforgalmi műszaki tiszt.

98 éve, 1922. július 10-én leégett a szentesi szegénymenház és a sóház épülete a Tóth József utcában (a mai Gyógyfürdő helyén).

Burián Lajos (1844-1929) polgármester, a 48-as ellenzék szentesi vezéralakja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000124 éve, 1896. július 10-én a vármegyei fegyelmi választmány meghozta döntését a szentesi tisztviselők ellen 1895-ben indított fegyelmi vizsgálat ügyében. Burián Lajos polgármestert 500 forint (a kiszabható legnagyobb összeg) pénzbírsággal sújtották. A többi tisztviselőt szintén pénzbüntetésre ítélték.

Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000130 éve, 1890. július 10-én a július 22-re kitűzött városi tisztújítást Stammer Sándor alispán – a készülő új szervezési szabályrendeletre hivatkozva – elhalasztotta, tovább fokozva ezzel a városban uralkodó feszült közhangulatot.

147 éve, 1873. július 10-én megalakult a Szentesi Takács Ipartársulat. (Tagok száma 39 fő.)

Kossuth Lajos (1802–1894) államférfi, a 19. sz.-i nemzeti függetlenségi küzdelem legnagyobb alakja.. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu171 éve, 1849. július 10-én Kossuth Lajos kormányzóelnök és felesége Vukovics Sebő igazságügy-miniszter társaságában – Ceglédről Szegedre menet – Szentesre érkeztek, ahol rövid pihenőt tartottak, majd folytatták útjukat Hódmezővásárhelyre. Vukovics Sebő utóbb a következőket jegyezte fel visszaemlékezésében: Szentesre érkezvén, “hol a nép Kossuthot nagy lelkesültséggel fogta körül, s ketten fürödni mentünk a Kurca vizén felállított fürdőbe; Vásárhelyre menénk hálásra, hol még több nép gyülekezett össze látni s éljeneztetni a kormányzót”...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
200 éves évforduló // Díszpolgárunk és főterünk névadója -
-Kossuth Lajos és Szentes (I.- II.) - L.L., - 2002.09.06-13.

A szabadságharc idõszaka (1848-49) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. július 9. csütörtök - Lukrécia, Vera, [Giulianai szt. Veronika] *** A Nap kél 04:55 - nyugszik 20:42 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Lukrécia női név a latin Lucretius férfinév női párja. Mindkét név a latin lucrum (magyarul nyereség) szóra vezethető vissza, ilymódon a név jelentése mai szóhasználatban: megnyerő. // A Vera női név több név egybeesése: egyrészt a Veronika önállósult beceneve, másrészt a Veréna német Verena alakjából ered, továbbá a szláv Vera névből, amelynek jelentése: hit, végül a latin verus melléknév női alakjából, amelynek jelentése: igaz, igazmondó.  // További névnapok ma: Veronika, Eleonóra, Félix, Hajna, Koppány, Margit, Fausztina, Gotfrid. // Holnap Amália névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Koncz Antal (1884-1957) szobrászművész sírja a Szeder temetőben. Fotó: Tímár Ferenc - 2005Koncz Antal (1884-1957) szentesi szobrászművész Szamosi Sós Vilmos alkotásán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 63 éve, 1957. július 9-én elhunyt Koncz Antal (1884-1957) szentesi szobrászművész. Kereskedőtanoncként került Szentesre. Hegedűs László festőművész figyelt fel tehetségére. 1906-ban a városi tanács ajánlólevelével beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára, ahol Radnai Béla növendéke volt. Szentes város rendszeres ösztöndíjjal támogatta a tehetséges ifjút. 1911-ben visszatért Szentesre; a vármegyeházán műtermet kapott. A képzőművészeti tárlatok állandó szereplője. Hagyatéka egy részét a szentesi múzeum őrzi.

Heinrich Böll (1917–1985) emléktáblája a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola bejáratánál. Forrás: vendegvaro.hu76 éve, 1944. július 9–31 között sebesült német katonaként Szentesen időzött Heinrich Böll (1917–1985) későbbi Nobel-díjas író. Gyógykezelésre a gimnáziumban berendezett német hadikórházba járt, szállása a Bartha János Kertészeti Szakközépiskolában volt. Szentesről naponta küldött levelet vagy képeslapot Kölnben élő feleségének. A városunkban töltött időszakot az Ádám, hol voltál? c. kisregényének harmadik fejezetében örökítette meg. (Az iskola falán 1987 óta Böll emléktábla látható.)

Bíró Jenő (1937-2012) közgazdász, festő. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 199683 éve, 1937. július 9-én született Bíró Jenő (1937-2012) közgazdász, festő.

88 éve, 1932. július 9-én Szentesre látogatott Purgly Emil földművelésügyi miniszter.

Id. Kádár József ny. sportfelügyelő. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 198892 éve, 1928. július 9-én született Kádár József ny. sportfelügyelő.

104 éve, 1916. július 9-én gróf Károlyi Mihály lemondott a Függetlenségi Párt elnökségéről, és 25 társával kilépett a pártból, mivel nem értett egyet a párt többségének németbarát, a kormányt támogató politikájával.

106 éve, 1914. július 9-én 64 éves korában elhunyt Pósa Lajos (1850–1914) író, költő, újságíró, az 1880-as években a Szentesi Lap külső munkatársa.

Hugyecz Eliz emléktábla a Szent Anna utcai óvoda falán. Fotó: Lantos Imre.144 éve, 1876. július 9-én megnyitották az első szentesi óvodát, amelyet a Jótékony Nőegylet alapított a Serkorcsma közben (ma Farkas Mihály utca). Sonnenfeld Sámuel újonnan épült házában. Ünnepi beszédet mondott Kiss Zsigmond ügyvéd, a városi iskolaszék tagja. Az óvodások száma 60 fő; az óvónő Hugyecz Elíz, aki Kolozsvárról került Szentesre. 

A Szentesi Lapok c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000149 éve, 1871. július 9-én Szentesi Lapok címen megjelent a város első helyben előállított, rendszeresen megjelenő újságja. (A vegyes tartalmú hetilap kiadója Cherrier János, felelős szerkesztője Honthy László. 1872. június 30-án megszűnt.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Búcsú Bíró Jenő festőművésztől - V.F., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2012.03.08.

"Mesterem és barátom emlékére" --Bíró Jenő festő kiállítása a Galériában - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2004.01.12.

Bíró Jenő önvallomása - Mozaik Exkluzív - TF., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2004.01.09.

Az első óvoda Szentesen - Fné M.M., - 2001.07.20.

Szentes, Farkas Mihály utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

Farkas Mihály utca <- Várostérkép <- Turizmus <- www.szentes.hu 

A város első újságja - 130 éve jelent meg a Szentesi Lapok - L.L., - 2001.07.20.

A korszak sajtója (1871-1919, a Szentesi Lapokról) // Koncz Antal szobrászművész (1884-1957) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. július 8. szerda - Ellák, [szt. III. Jenő] *** A Nap kél 04:54 - nyugszik 20:43 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Ellák férfinév nem rokona az Ella női névnek. Attila hun uralkodó fiának, Ileknek a nevéből származik, helytelen olvasatban. A név eredete bizonytalan, talán a germán Eicke, Eilke névből származik, ez esetben a jelentése tölgy. Rokon nevek: Jelek, Üllő. // További névnapok ma: Jenő, Eszter, Eugén, Terézia, Kilián. // Holnap Lukrécia és Vera névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200031 éve, 1989. július 8-án a Független Kisgazdapárt helyi szervezetének kezdeményezésére gyászünnepséget rendeztek a Szeder-temetőben ifj. Lakos József egykori rendőrkapitány sírjánál, akit szélsőséges elemek 1946 márciusában brutális módon meggyilkoltak. Rózsa Gábor muzeológus alkalmi szónoklata után, Nyíri Sándor református lelkész – aki 1946-ban Lakos kapitányt temette – idézte fel a 43 évvel korábbi eseményeket. A Lakos család mellett a síron koszorút helyezett el a városi tanács, a rendőrség, a Hazafias Népfront, a Kisgazdapárt, a Magyar Demokrata Fórum, a Szociáldemokrata Párt, a Magyar Néppárt, és számos egykori ismerős.

34 éve, 1986. július 8–10 között Szentesen rendezték meg a XIII. Országos Labdarúgó Tehetség- kutató Torna döntőjét.

Nagy György (1908-1979) Szentes 1954-1968 közötti tanácselnöke. Fotó: Szentesi Élet41 éve, 1979. július 8-án 71 éves korában elhunyt Nagy György (1908-1979) kubikos, 1945-ben a Földigénylő Bizottság elnöke, városi és megyei képviselő, 1948–1949 és 1952–1954 között az MDP Szentes városi párttitkára, 1954-től 1968-ig tanácselnök.

109 éve, 1911. július 8-án földrengést észleltek Szentesen.

111éve, 1909. július 8-án 30 éves korában meghalt Pásztor János (1880–1909) hírlapíró, a Csongrád megyei Ellenzék volt munkatársa, a Szabad Szó című szocialista lap és a Munkás Szövetség szerkesztője.

120 éve, 1900. július 8-án elhunyt ifj. Kamocsay László (1849-1900) megyei várnagy.

A Széchenyi kongóút Stark Sándor egyik legelső lapján (1898). Forrás: Labádi Lajos-Szatmári Imre: Szentes régi képes levelezőlapokon - 1998138 éve, 1882. július 8-án Stark Nándor volt Temes megyei postamester megnyitotta Szentesen könyv-, zenemű-, papír-, rajz- és írószer kereskedését.

159 éve, 1861. július 8-án Szentes jelentős mennyiségű búzát és élelmiszert küldött az éhező csongrádiaknak.

171 éve, 1849. július 8-án a kormány Szegedre helyezte át székhelyét...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Jelentős károkat okozó földrengések Magyarországon -
-1911. július 8. Kecskemét (M=5.6) - http://fir.seismology.hu/foldrenges 

Száz éves a szentesi képes levelezõlap - Stark Nándorról - L.L., - 1998.07.24.

A kormány Szegeden - Reizler János: Szeged története 2./VIII. - www.bibl.u-szeged.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. július 7. kedd - Apollónia, [szt. Willibald és Wunibald] *** A Nap kél 04:53 - nyugszik 20:44 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Apollónia női név az Apollonius férfinév (magyar változata Apolló) női párja. A férfinév jelentése: Apollónak szentelt. // További névnapok ma: Bódog, Donát, Félix, Metód, Vilibald, Kasztor, Odó. // Holnap Ellák névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Kádár János és kísérete a pankotai kukoricatáblában. Forrás: Szentesi ÉletSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 59 éve, 1961. július 7-én Szentesre látogatott Kádár János, az MSZMP KB első titkára (a kíséretében volt Fehér Lajos KB titkár és Németh Károly mezőgazdasági osztályvezető). A vendégek megtekintették a Felszabadulás Tsz-nél folyó aratást, majd az épülő Erőtakarmány Gyárat. Hosszabban időztek a Szentesi Állami Gazdaságban, megszemlélve a gazdaság épülő szabadszállásos tehenészetét és tejkombinátját.

95 éve, 1925. július 7-én a nemzetgyűlés elfogadta az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1925: XXVI. törvénycikket. A nemzetgyűlés helyébe a kétkamarás országgyűlés képviselőháza lépett. A választói jogosultság feltételei lényegében azonosak maradtak a 2200/1922. számú kormányrendeletben foglaltakkal. A kisebb városokban és községekben megmaradt a nyílt szavazási rendszer.

Dobovszky templomterve (1912/14). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000108 éve, 1912. július 7-én a szentesi református presbitérium megtekintette a felsőpárti református templom építésére beérkezett pályázatokat. Tíz terv közül Dobovszky József István szentesi, és Wagner József békéscsabai építészek terveit választották ki, további kidolgozásra kérve a pályamunkák készítőit.

Hegedűs László (1870-1911) festőművész, a Képzőművészeti Főiskola tanára. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000109 éve, 1911. július 7-én 41 éves korában Budapesten meghalt Hegedűs László (1870-1911) festőművész, a Képzőművészeti Főiskola tanára, Szentes szülötte. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

111 éve, 1909. július 7-én a király újból Wekerle Sándort nevezte ki miniszterelnökké.

119 éve, 1901. július 7-én az I. 48-as Népkör választmánya állást foglalt dr. Molnár Jenő jelölése mellett.

123 éve, 1897. július 7-10. között Szentesen vendégszerepelt Újházy Ede színművész.

Bóné Antalné Uhrin Irma óvónő. Forrás: Szentesi ÉletRegatta a Tiszán 1935 körül. Szatmári Imre fotóarchívumából135 éve, 1885. július 7-én megalakult a Tiszai Fürdőtársaság, amely a tiszai strandon fürdőházat építtetett, s megszervezte a közlekedést a város és a partfürdő között. (A július végén átadott fürdőházat Tihanyi Ferenc ácsmester készítette.)

149 éve, 1871. július 7-én született Békéscsabán Uhrin Irma (1871–1958) óvónő, aki 1890–1932 között vezette a Szentesi Jótékony Nőegylet által 1876-ban alapított kisdedóvodát. (1899-től férjezett Bóné Antalné.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Kádár halála, Nagy Imre rehabilitálása
- www.mult-kor.hu - 2004.07.06.

A “kékhasú” százkoronás bankjegy (1901) --és alkotója: Hegedűs László festõmûvész - R.G., http://jam.nyirbone.hu 

Szentes, Hegedűs László utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

Az otthonteremtő miniszterelnök - Wekerle Sándor és a Wekerle-telep - www.sulinet.hu 

A felsõpárti református templom (1914) // Dobovszky József István építész (1882-1930) // Hegedűs László festőművész (1870-1911) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. július 6. hétfő - Csaba, [Goretti szt. Mária] *** A Nap kél 04:52 - nyugszik 20:44 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Csaba régi magyar személynév. Valószínűleg török eredetű, és a jelentése: ajándék. Egyes szerzők szerint a Csaba név a sumér „sab” (pásztor, vándor) szóból ered, amely előfordult sib, sub, suba stb. alakokban is. A szóbokor jelentései: fényes, ragyogó, tiszta, hős pásztor, népek pásztora, nagyúr. A nevet a 19. században fedezték fel újra, Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű. // További névnapok ma: Tamás, Marietta, Gyárfás, Mária. // Holnap Apollónia névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


A Postapalota épületeSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 30 éve, 1990. július 6-án a Szegedi Távközlési Igazgatóság üzembe helyezte a telefonközpontot az új postapalotában. Az induláskor 991 előfizetőt kapcsoltak be az automata forgalomba. A második félévben további 980, a következő évben pedig 1020 előfizető kapott telefont. A város különböző pontjain 21 nyilvános telefont állítottak üzembe.

79 éve, 1941. július 6-án Szentesen áttértek a jobboldali közlekedésre.

106 éve, 1914. július 6-án született dr. Bessenyei Kálmán gyermekorvos.

Az új katolikus templom 1900 körül. Forrás: Szentesi Élet176 éve, 1844. július 6-án letették az épülő új katolikus templom alapkövét. A város 600 000 téglával és a toronyórákkal, a kegyuraságot gyakorló gróf Károlyi család 58 000 forinttal, az egyházközség 33 000 forinttal járult hozzá a költségekhez. (A ma is álló templom 1847-ben nyerte el jelenlegi formáját.)

Hajdú Lajos emléktáblája a Kiss Bálint Református Általános Iskola falán.. Fotó: Tímár FerencKoszorúzás Hajdú Lajos (1813-1901) emléktáblájánál. Fotó: Vidovics Ferenc - 2008207 éve, 1813. július 6-án Szentesen született keszi Hajdú Lajos (1813-1901) református népiskolai igazgató-tanár, újságíró, publicista. (1967-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

 A református nagytemplom Eisler Lajos 1916-ban kiadott lapján. Forrás: Szentesi Levéltár212 éve, 1808. július 6-án Fischer Ágoston kecskeméti építőmester tervei alapján kiásták az új református nagytemplom (48 m hosszú és 24 m széles) alapjait, s július 6-án letették az alapkövet. (A ma is álló klasszicista stílusú műemlék templom építése 1826-ban fejeződött be.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Hajdú Lajosra emlékeztek -
-Koszorúzás az emléktáblánál - V.F., - 2008.03.24.

A szabadságharc szentesi bajnoka --Hajdú Lajos (1813-1901) emlékezete - L.L., - 2001.03.02.

Szentes, Hajdú Lajos utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. július 5. vasárnap - Emese, Sarolta, [Zaccaria szt. Antal Mária] *** A Nap kél 04:51 - nyugszik 20:44 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Emese régi magyar női név, jelentése: anyácska, szoptató. // A Sarolta női nevet sokáig összekapcsolták a Sára névvel, holott a Sarolt névből származik, amelyet később a Károly név francia nyelvű női párjának, a Charlotte-nak megfelelően magyarítottak. Jelentése fehér menyét. Spanyol névforma: Carlota... // További névnapok ma: Antal, Vilmos, Metód, Cipriána. // Holnap Csaba névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 34 éve, 1986. július 5-én az ifjúsági kategóriában Szentesen (Cserebökény) rendezték meg a vitorlázó modellek országos bajnokságát. Az ország 80 legjobb ifjúsági versenyzője mérte össze tudását.

72 éve, 1948. július 5-én született Udvarhelyi Gyula agrármérnök, volt önkormányzati képviselő.

Az egykori Horthy-ház ma a Sportközpontnak ad otthont. Fotó: Tímár Ferenc88 éve, 1932. július 5-én a Csongrádi úti sportpálya mellett megkezdődött a Horthy-ház (a mai Dózsa-ház) építése. Az építkezést dr. Farkas Béla főispán ünnepélyes kapavágása indította el. A neoromantikus stílusjegyeket hordozó épület terveit Dobovszky József István és Antal Endre szentesi építészek készítették. (Az épület teljes befejezésére majd csak 1937-ben került sor.Dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, lapszerkesztő, polgármester Kováts károly (1932) festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

93 éve, 1927. július 5-én elhunyt dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, lapszerkesztő, Szentes 1902-1918 közötti polgármestere.

105 éve, 1915. július 5-én heti két hústalan napot vezettek be Magyarországon.

Simonyi Ernő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000145 éve, 1875. július 5-én lezajlottak az országgyűlési választások Szentesen.  A rendkívül szoros küzdelemből Jókai Mórral szemben (524:509 szavazati aránnyal) az Egyesült 48-as és Függetlenségi Párt jelöltje, Simonyi Ernő került ki győztesen. (Az 1874:XXXIII. új választójogi törvény előírásai alapján - melyek szigorítottak a vagyoni cenzuson - a 28.000 lakosból 1351 választójogosult polgárt írtak össze Szentesen, szemben az 1872-ben összeírt 1896 választóval.)

147 éve, 1873. július 5-én megalakult a Szentesi Önkéntes Tűzoltó Egylet.

Tóth József (1823-1870) színész, a Nemzeti Színház második nemzedékének legjelentosebb realista jellemábrázolója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000197 éve, 1823. július 5-én született Tóth József (1823-1870) színész, a Nemzeti Színház második nemzedékének legjelentősebb realista jellemábrázolója. (Szülőházát 1883-ban emléktáblával jelölték meg, 1906-ban utcát neveztek el róla, a helyi színház 1909-ben az ő nevét vette fel, 1923-ban Koncz Antal szobrászművész megmintázta alakját.)

211 éve, 1809. július 5–6 között Napóleon Wagramnál (Alsó-Ausztria) döntő győzelmet aratott az osztrák csapatok fölött.

274 éve, 1746. július 5-én a Helytartótanács elrendelte, hogy a szentesi reformátusok adják át templomukat az ekkor még csekély számú katolikusoknak. A templom elvesztésének leírása Béládi István tollából. Forrás: A szentesi református ekklézsia története - dr. Takács Edit - TEAM, 2001 A szigorú parancs azonban megengedte, hogy a földesúr – báró Harruckern Ferenc – a reformátusok részére helyet jelöljön ki új imaház és harangláb építéséhez. Kikötötte viszont, hogy az imaház csak vályogból vagy puhafából épülhet, csupán a fundamentum lehet téglából. Egy év haladékot kaptak az építkezésre, addig használhatták a régi templomot. A kis fatemplom 1747-ben felépült, a mai főtéri nagytemplom helyén. Az 1760. évi tűzvész alkalmával leégett...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
A város nyugati kapuja (a Dózsa-házról) - L.J., - 2002.08.16.

A békességet teremtő Mátéffy - Közéleti küzdelmek a múltban (XIV.) - L.L., - 2003.02.14.

Az 1874. évi XXXIII. törvénycikk - Ezer év törvényei - www.1000ev.hu 

Tóth József utca // Tóth József Színházterem - www.szentes.hu 

Tóth József (1823-1870) - "A színész kettõs sírban nyugszik..." - B.Gy., - 2000.03.25.

A megholt Templomból lett szomorú ki-költözésünknek és számkivettetésünknek rendi és módgya - A Szentesi Református ekklézsia története (1700-1825) --Szerk.: dr. Takács Edit - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2001

Tóth József (1823-1870) //  Jókai Mór (1825-1904) // A város fejlõdése (1854-1918, dr. Mátéffy Ferencről) // Politikai élet (1867-1918, Simonyi Ernőről) // Koncz Antal szobrászmûvész (1884-1957) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!
 

  Szentesi internetes kalendárium Labádi Lajos (1953-2019) emlékére 


Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2019. 05. 01.

 

 

.