NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2017. június 24. szombat 


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


 NetSzemle  - már a hatodik évfolyam az e-Könyvtár Szentes gyűjteményében!

delmagyar.hu  szentesi cikkeinek archívuma:  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa meg később is!

 


  Már a Wikipédia szabad lexikon oldalain is épül az Évfordulónaptár! 

 


 ** 2017. június 24. szombat - Iván, [Keresztelő szt. János] *** A Nap kél 04:46 - nyugszik 20:46 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Iván férfinév közvetlenül a szláv Ivan átvétele, de egybeesik a mai János egyik korábbi alakjának, a Jovános férfinévnek a rövidülésével is. Jelentése: kegyelmes az Isten, illetve Isten kegyelme. Női párja: Ivána. // További névnapok ma: János, Beáta, Levente. // Holnap Vilmos névnapja lesz.. - www.wikipedia.hu 
 

  <<< Vissza
  


Dr. Dömsödi József ügyvédSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 57 éve született dr. Dömsödi József ügyvéd, OB I-es vízilabdázó, volt önkormányzati képviselő és a szentesi Fidesz alapszervezet volt vezetője, a Szentesi Vízilabda Klub szakosztályvezetője.

86 éve, 1931. június 24-én az ellenzéki pártok felháborodással fogadták ajánlásaik többségének megsemmisítését, és elhatározták, hogy feljelentést tesznek az ajánlási ívek aláírásainak meghamisítása miatt. Az 1500 aláírással ellátott petíciós panaszukat azonban a közigazgatási bíróság alaki okokra hivatkozva elutasította.

Horthy Miklós Szentesen Cserő Károly és mások kíséretében (részlet). Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma89 éve, 1928. június 24-én vitéz Horthy Miklós kormányzó és felesége Szentesre érkezett, s részt vett a városban rendezett nagyszabású lóversenyen.

92 éve, 1925. június 24-én 300–400 főből álló munkáscsoport lepte el a városháza folyosóit. A polgármesternek és az alispánnak elpanaszolták, hogy hónapok óta munka és kereset nélkül vannak, és kérték megfelelő munkaalkalom biztosítását.

Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Sima László: Szentes város története (1914) című könyvének első oldala. Forrás: Szentesi Levéltár104 éve, 1913. június 24-én a városi képviselő-testület határozatot hozott Sima László: Szentes város története című munkájának kinyomtatásáról. Az 560 oldalas mű, amely kezdetektől 1836-ig tárgyalja városunk múltját, 1914-ben valóban megjelent.

111 éve, 1906. június 24-én a szentesi szervezett munkások népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Napirend: 1. Miként védjük meg szervezetünket?; A politikai helyzet; 3. A szervezkedés célja és haszna. (Szónok: Bokányi Dezső.) 

127 éve, 1890. június 24-én a király szentesítette a középiskolákról szóló 1890: XXX. törvénycikket, amely modernizálta a középiskolai oktatást.

Jócsák Kálmán (1876-1948) kormánybiztos-főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000141 éve, 1876. június 24-én a Szatmár megyei Pettyén született Jócsák Kálmán (1876-1948) malomipari munkás, 1906-tól a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének titkára, szociáldemokrata politikus, 1918/19-ben Csongrád megye kormánybiztos-főispánja.

142 éve, 1875. június 24-én – az éleződő pártküzdelmek részeként - hatósági hajsza indult Buday József szentesi függetlenségi pártelnök, lapszerkesztő ellen, amelynek következtében felfüggesztették városi pénztárnoki állásából.

145 éve, 1872. június 24-én országgyűlési képviselőválasztásokat tartottak Szentesen. (A választásra jogosult 1898 polgár közül 1726 adta le szavazatát. Ezek megoszlása a jelöltek között: László Imre 1110, Jókai Mór 396, Kerkápoly Károly 218. Vagyis László Imre, a 48-as Párt jelöltje, fölényes győzelmet aratott.)

158 éve, 1859. június 24-én az osztrák csapatok Solferinónál súlyos vereséget szenvednek III. Napóleon francia császártól.

180 éve, 1837. június 24-én az Örökváltsági pótszerződés értelmében a Károlyi uradalom megbízottai hivatalosan átadták Szentesnek a törvényhatóságot és – a szerződésekben foglalt megszorításokkal – birtokba helyezték a várost...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Szentes első monográfusa

-Százhúsz éve született Sima László - L.L., - 2004.08.27.

Sima László: Szentes város története - e-Könyvtár Szentes - http://ekonyvtar.vksz.hu/ 

Az első várostörténeti monográfia - Kilencven éve jelent meg - L.L., - 2004.09.03.

Ismét a Függetlenségi Párt győzött (Buday Józsefről)

-Választások a múltban (VIII.) - L.L., - 2002.04.26.

Jókai Mór nem nyert Szentesen (László Imréről) 

-Választások a múltban (VI.) - L.L., - 2002.04.12.

Solferino - Az 1859-es észak-itáliai háború előzményei - B.L., http://epa.oszk.hu 

Az õszirózsás forradalomtól a Tanácsköztársaságig (1918-19, Jócsák Kálmánról) - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017  

<<< Vissza  

   


 ** 2017. június 23. péntek - Zoltán, [Cafasso szt. József] *** A Nap kél 04:45 - nyugszik 20:46 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Zoltán régi magyar személynév. Az ótörök sultan, soltan szóból származik, eredetileg sz-szel ejtették. Jelentése: uralkodó, fejedelem. Hasonló eredetű a Solt, Zsolt nevünk is. Női párja: Zoltána. // További névnap ma: Szidónia. // Holnap Iván névnapja lesz.. - www.wikipedia.hu

 

***   ***   *** 

 

Olympic Day 2009 logo - Forrás: http://www.olympic.org.nz Világnapok, jeles napok:  Olimpiai Nap - - http://jelesnapok.oszk.hu

Annak emlékére, hogy 1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére összeült Párizsban a „Kongresszus az olimpiai játékok felújítására”, amelyen elhatározták az olimpia eszme újjáélesztését... // Olympic Day 2009 - www.olympic.org.nz 

Stop spam! - Illusztráció: http://itcafe.huSpam-ellenes Világnap - http://itcafe.hu - 2008.06.23. 

2003-tól tartják a Yahoo kezdeményezésére. „… a kéretlen reklámlevelek évente közel 65 milliárd eurós kárt jelentenek az Európai Uniónak. Magyarországon is egyre többen érzik jó üzleti lehetőségnek ezt a tiltott hirdetési formát..."

 
 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 71 éve, 1946. június 23-án a Baloldali Blokk nyílt levelet intézett a Független Kisgazdapárt tagjaihoz, amelyben javasolta, hogy a párt demokratikus paraszti többsége fogjon össze a párt jobboldala ellen.

Csajághy Gyula (1875-1945.) nótaíró sírja a Szeder-temetőben. Forrás: e-Könyvtár SzentesCsajághy Gyula (1875-1945) nótaszerző, költő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve72 éve, 1945. június 23-án 70 éves korában Szentesen elhunyt Csajághy Gyula (1875-1945) nótaszerző, költő, számos országos pályadíj nyertese. Legismertebb nótái: Érik a, érik a búzakalász, Árva vagyok, nincsen apám, Csongorádi bíró lánya. Szerzeményeit hangversenyeken és a rádióban gyakran előadták. 1939-ben végleg letelepedett Szentesen; haláláig városi tisztviselő. Sírja a Szeder-temetőben található.

A 100 éves bökényi duzzasztó volt az első vasbeton vízépítmény. Fotó: Vidovics Ferenc111 éve, 1906. június 23-27. között a bökényi duzzasztótelep építésénél dolgozó szentesi és más vidékről való ácsok, kőművesek, kovácsok és földmunkások beszüntették a munkát. (Béremelési követelésük eredménnyel járt.)

116 éve, 1901. június 23-án Szentesre érkezett több országos hírű függetlenségi politikus (Bartha Miklós, Lovászy Márton, Városy  Gyula, Visontai Soma stb.), és több ezer fős hallgatóság előtt agitáltak dr. Molnár Jenő országgyűlési képviselővé választása érdekében.

Horváth Ferenc képviselő aláírása 1849. április 26-án Debrecenben kelt levelén. Forrás: Szentesi Levéltár169 éve, 1848. június 23-án országgyűlési képviselő-választást tartottak Szentesen. A két jelölt (Boros Sámuel főbíró és Horváth Ferenc jegyző) közül Horváth Ferenc került ki győztesen, így ő lett a város követe az első népképviseleti országgyűlésen.

201 éve, 1816. június 23-án Hajdúbagoson született Basa János (1816–1868) ügyvéd, városi főkapitány (Basa József főjegyző, polgármester, majd főszolgabíró testvére)... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  A bökényi duzzasztó és hajózsilip (1905-07)

-KörösSárréti Útikalauz - www.mek.iif.hu 

100 éves a Bökényi duzzasztó - V.F., - 2006.08.08.

Körös körül a Körös körül IV. - A bökényi duzzasztóról - www.geocaching.hu 

Szakadás a függetlenségi táborban (dr. Molnár Jenőről)

-Választások a múltban (XIX.) - L.L., - 2002.07.19.

Városunk első népképviselője (Horváth Ferencről)

-Kossuth Lajos azt üzente... - L.L., - 2002.07.19.

A halálra itélt képviselõ (Horváth Ferencről) - L.L., - 1998.03.13.

Boros Sámuel (1787-1866) - V.F., - 2004.03.17.

Boros Sámuel emlékezete - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.12.27.

Politikai élet (1867-1918) - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017  

<<< Vissza  

   


 ** 2017. június 22. csütörtök - Paulina, [Nolai szt. Paulinus] *** A Nap kél 04:45 - nyugszik 20:46 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Paulina női név a Paula névből származik. Akárcsak párjuk, a Pál férfinév, a latin eredetű Paulusból származik, amelynek jelentése: kicsi. // További névnapok ma: Tamás, Ákos, Albin. // Holnap Zoltán névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Csete György Kossuth-díjas építész Lakos József emléktáblájánál. Fotó: Vidovics Ferenc, 2003Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 28 éve, 1989. június 22-én a tanácsülésen Dorogi Zsigmond, a város díszpolgára indítványozta, hogy a rendőrség épületén helyezzenek el egy Lakos József rendőrkapitány mártír voltát megörökítő emléktáblát. A testület úgy foglalt állást, hogy a Lakos-gyilkosság feltárásával megbízott szakértői bizottság vizsgálatának eredményétől függően, emléktábla örökítse meg a meggyilkolt kapitány emlékét.

Szentes város 1907-ben hitelesített címere.28 éve, 1989. június 22-én a városi tanács megvitatta a 425-ös Emlékbizottság címerrel kapcsolatos javaslatait. A testület 30 pártoló és 1 ellenszavazattal kimondta a történelmi pálmafás címer változatlan formában történő visszaállítását.

59 éve, 1958. június 22-én felszentelték a felsőpárti katolikus templom orgonáját, amelyet Kuczora Béla váci mester épített. (Az ünnepi szertartást Kovács Vince megyés főpásztor végezte.)

81 éve, 1936. június 22–25 között a minimális órabérek felemelése érdekében sztrájkba léptek a szentesi építőmunkások (kőművesek és ácsok, kb. 150 fő). A munkanélküliek szolidaritást vállaltak velük, és nem mentek el sztrájktörőknek. A munkabeszüntetés eredménnyel járt; az addigi 26–30 filléres órabéreket 32–36 fillérre sikerült felemeltetni a munkaadókkal.

Joó Károly (1842-1917) református orgonista-kántor sírja a Szeder temetőben. Forrás: e-Könyvtár SzentesJoó Károly (1842-1917) református orgonista-kántor, a Szentesi Dalárda alapítója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200097 éve, 1920. június 22-én született Laki Imre (1920-1974) földmunkás.

100 éve, 1917. június 22-én elhunyt Joó Károly (1842-1917) református orgonista- kántor, dalszerző, a Szentesi Dalárda megalakítója és karnagya.

112 éve, 1905. június 22-én a Fejérváry-kormány lemondott, de az uralkodó nem fogadta el.

133 éve, 1884. június 22-én a megtartott országgyűlési választáson ismét Törs Kálmánt választották Szentes város országgyűlési képviselőjévé. (Törs Kálmán 871, Ordódy Pál 360 szavazatot kapott.)

Pap Lajos (1860–1945) igazgató-tanító, református egyházi jegyző. Forrás: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002Papp Lajos igazgató-tanító, egyházi jegyző "A szentesi református Egyház története" c. kézírásos könyvének belső címlapja. Forrás: e-Könyvtár Szentes157 éve, 1860. június 22-én született Szentesen Pap Lajos (1860–1945) tanító, református leányiskolai igazgató, egyházi jegyző, egyháztörténész. 1879–1924 között működött igazgató-tanítóként. 1919/20-ban elkészült fő műve: A szentesi református egyház története c. munkája (kézirat). Egyháztörténeti cikkeit a helyi újságok is közölték... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  "Kurczaparti dalok szerzője"

-Joó Károly emléktábla avató - V.F., - 2004.12.03.

Joó Károly (1842-1917) // Politikai élet (1867-1918, Törs Kálmánról) - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017  

<<< Vissza  

   


 ** 2017. június 21. szerda - Alajos, Leila, [Gonzaga szt. Alajos] *** A Nap kél 04:45 - nyugszik 20:46 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Alajos a germán eredetű német Alois, Alwis férfinévnév magyar alakváltozata. Elemeinek jelentése: egész és bölcs. // A Leila arab eredetű női név. Jelentése: sötétség, éjszaka, fekete hajú. // További névnapok ma: Lujza, Olga. // Holnap Paulina névnapja lesz... - www.wikipedia.hu   

***   ***   *** 

 

Go Skateboarding Day - Forrás: www.wikipedia.hu Világnapok, jeles napok:  Gördeszka Világnap - www.extrem.hu 

Menj gördeszkázni nap, azaz a gördeszkázás világnapja. A gördeszkások találták ki ezt a nevet úgy, hogy a "No Skateboarding" (Tilos gördeszkázni) szavakat átalakították "Go Skateboarding"-ra (Menj gördeszkázni). Azt, hogy egy világnap legyen a gördeszkázás számára, az éS Footwear gördeszkás cég indította el a 2000-es évek elején...

Go Skateboarding Day - www.goskateboardingday.org 

On June 21, 2009, skateboarders around the globe will celebrate the pure exhilaration, creativity, and spirit of one of the most infuential activities in the world by blowing off all other obligations to go skateboarding...
 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 112 éve, 1905. június 21-én a képviselőház alkotmányellenesnek nyilvánította a kormányt, mivel nem a parlamenti többségből alakult. Az ellenzéki koalíció meghirdette a nemzeti ellenállást, felszólítva a törvényhatóságokat az adófizetés és az újoncállítás megtagadására.

Törs Kálmán (1843-1892) ügyvéd, író, újságíró, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000133 éve, 1884. június 21-én Szentesre érkezett Mocsáry Lajos, a Függetlenségi Párt országos elnöke, továbbá Hermann Ottó szegedi és Justh Gyula makói országgyűlési képviselő azzal a céllal, hogy mozgósítsák a függetlenségi választókat Törs Kálmán támogatására. Több ezer fős hallgatóság részvételével sikeres nagygyűlést tartottak a város főterén.

135 éve, 1882. június 21-én a Duna Gőzhajózási Társulat Szentes érintésével járatot indított a Tiszán Szeged-Szolnok között.

Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000168 éve, 1849. június 21-én született Szentesen Fekete Márton (1849–1924) vármegyei tisztviselő, ármentesítési főigazgató, országgyűlési képviselő. Csongrád vármegye főjegyzőjeként az 1876. és 1879. évi nagy árvizek idején kitűnt szervezőkészségével, melynek következtében Ordódy Pál közmunka- és közlekedésügyi miniszter az 1881. évi árvízveszély idején őt nevezte ki a Tisza Csongrád–Szolnok közötti szakaszának kormánybiztosává. Az Ármentesítő Társulat székháza Vecsevi István lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes Eredményes munkájának elismeréseként 1885-ben a szentesi székhellyel alakult Körös–Tisza–Maros Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatójává, majd 1895-ben a Tiszavölgyi Társulat titkárává választották. A vízügyi adminisztráció terén szerzett érdemeit az uralkodó királyi tanácsosi, majd udvari tanácsosi címmel ismerte el. 1910–1918 között Szentes város országgyűlési képviselője.

177 éve, 1840. június 21-én a város díszbandériummal és lelkes ünnepléssel fogadta a szegvári megyegyűlésre utazó gróf Károlyi Györgyöt, aki ebben az időben (1839–1842) Csongrád vármegye főispáni helytartói tisztséget viselte.

202 éve, 1815. június 21-én hatalmas jégeső szakadt a városra, amely 212 gazda minden termését elpusztította. A korabeli feljegyzések szerint amerre a zivatar átvonult, tönkreverte a vetést, szőlőket, s a tyúktojás és ökölnyi nagyságú jégdarabok agyonsújtották a kint ért aprójószágokat, bárányokat, malacokat. Még a következő napon is lapáttal lehetett hányni a jeget. A károsult gazdák adóelengedésben, valamint vetőmag- és élelemsegélyben részesültek... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Jeles publicista, közkedvelt képviselő

-165 éve született Törs Kálmán - L.L., - 2008.04.04.

Ismét a Függetlenségi Párt győzött --Választások a múltban (VIII.) - L.L., - 2002.04.26.

Egy személyszállító hajó a Körösökön - M.M.G., www.praelog.hu - 2002.06.26.

Politikai élet (1867-1918, Törs Kálmánról) - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017  

<<< Vissza  

   


 ** 2017. június 20. kedd - Rafael, [Magdeburgi szt. Adalbert] *** A Nap kél 04:45 - nyugszik 20:46 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Rafael férfinév a héber Refaél névből ered. Jelentése: Isten meggyógyít. Rokon név: Ráfis. Női párja: Rafaella. // További névnapok ma: Koppány, Margit, Florencia, Florentina, Benigna. // Holnap Alajos és Leila névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

***   ***   *** 

 

World Refugee Day 2009 - www.unhcr.ca  Világnapok, jeles napok:  A Menekültek Világnapja - http://jelesnapok.oszk.hu

Az ENSZ közgyűlése alapította. Az Afrikai Menekültek Napjával egybeesően tartják meg 2001 a rendezvényeket, amelyeken a menekültek helyzetére hívják fel a figyelmet világszerte... 

World Refugee Day - 2009 Theme: Real People, Real Needs - www.unhcr.ca 

Despite the efforts of many, including UNHCR, the needs of refugees worldwide are far from being met...
 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 32 éve, 1985. június 20-án Szentes az 1984. évben elért kiemelkedő társadalmi munkájával elnyerte a Hazafias Népfront Országos Tanácsa által adományozott nemzeti zászlót, amelynek ünnepélyes átadására a városi tanács alakuló ülésén került sor. A nemzeti zászlót Ribánszki Róbert, a HNF Országos Tanácsának titkára adta át Dóczi Gábor tanácselnöknek.

Dóczi Gábor (1938-1990) tanár, tanácselnök, MSZMP VB első titkár. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 198832 éve, 1985. június 20-án a városi tanács alakuló ülésén Dóczi Gábort választották tanácselnökké. Az elnökhelyettes Szirbik Imre, a vb-titkár pedig dr. Gilicze Lajos lett.

Csorba György, Szentes 1971-1983 közötti tanácselnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)37 éve, 1980. június 20-án a Szentes Városi Tanács alakuló ülésén tanácselnökké ismét Csorba Györgyöt, elnökhelyettessé dr. Kocsis Ferencet, vb-titkárrá pedig dr. Gilicze Lajost választották meg.

86 éve, 1931. június 20-án a kitűzött határidőre valamennyi pártnak sikerült összegyűjtenie az országgyűlési választáson való indulás kritériumát jelentő 1000 ajánlást. Az ajánlások felülvizsgálata után azonban kiderült, hogy mégsem lesz választási küzdelem Szentesen, ugyanis olyan nagymennyiségű ajánlást semmisítettek meg a választási biztosok, amelyek lehetetlenné tették az ellenzéki jelöltek indulását. (A Kossuth Lajos Párt 1557 ajánlásából 1143-at érvénytelenítettek, a Kisgazda Párt 1542 ajánlásából 1113-at, az SZDP 1011 ajánlásából 681-et, az Egységes Párt /Polgári Párt/ 7907 ajánlásából pedig 2779-et érvénytelenítettek. Vagyis egyedül a kormánypártnak maradt kellő számú ajánlása a jelöltállításhoz.)

A Szentháromság-szobor, hátterében a Szent Anna rk. templom. A Képzőművészeti Alap 1982-ben kiadott lapa. Forrás: e-Könyvtár Szentes131 éve, 1886. június 20-án felszentelték Szentesen a Szentháromság szobrát, Jablonszky Vince budapesti szobrász alkotását.

131 éve, 1886. június 20-án 48 éves korában Kunszentmiklóson meghalt Cherrier János (1838–1886) nyomdász, lapkiadó, az első szentesi újságok (Szentesi Lapok, Alföldi Figyelő, Szentesi Lap) elindítója.

A Szentesi Színkör épülete 1890 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma143 éve, 1874. június 20-án felavatták Szentesen a Zöldkoszorú nagyvendéglő udvarán épült első állandó színkört. Építtetője Rambovszky József vendéglős. (Az ünnepélyes megnyitáson előadták a Szigetvári vértanúk című drámát.)

246 éve, 1771. június 20-án kihirdették a megyegyűlésen az 1767. évi úrbéres rendelet értelmében végrehajtott földosztályozás eredményét, meghatározva a jobbágytelkek kiterjedését. Szentest az első osztályba sorolták, amelyben egy jobbágytelek állt 1 hold beltelekből, 22 hold rétből és 34 hold szántóföldből. (Szentesen ekkor 521 jobbágy, 841 házas zsellér és 287 háznélküli zsellér élt, családtagokkal együtt kb. 8-9000 fő. A telkek tényleges kimérésére csak 1775-ben került sor.) Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  A város első újságja (Cherrier Jánosról)

-130 éve jelent meg a Szentesi Lapok - L.L., - 2001.08.17.

A nyári színkör megnyitása - Színtársulatok városunkban - L.L., - 2004.08.13.

Városunk leghíresebb vendéglőse

-Száztíz éve hunyt el Rambovszky József - L.L., - 2004.08.13.

A korszak sajtója (1871-1919, Cherrier Jánosról) - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017  

<<< Vissza  

   


 ** 2017. június 19. hétfő - Gyárfás, [szt. Romuáld] *** A Nap kél 04:44 - nyugszik 20:45 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Gyárfás férfinév a görögből latinosított Gervasius név rövidüléséből ered. Jelentése: idős férfi. // További névnapok ma: Rómeó, Julianna, Hajnalka, Mihály. // Holnap Rafael névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 63 éve, 1952. június 19-én a városi tanács vb elnökévé Papp Istvánt választották meg.

Kruzslicz Pál népművelő, újságíró, lapszerkesztő, riporter, rádiószerkesztő. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198869 éve, 1948. június 19-én született Kruzslicz Pál népművelő, újságíró, lapszerkesztő, riporter, rádiószerkesztő, a Rádió Szentes volt stúdióvezetője, a Csongrád Megyei Közművelődési Egyesület volt elnöke.

98 éve, 1919. június 19-én a Szentesről Budapestre elhurcolt túszok, akiket eleinte a Markó utcai fogházban, később Rákospalotán őriztek, visszatértek lakhelyükre.

Harctéri sebesültek - illusztráció: Szentesi Élet98 éve, 1919. június 19-én a Tanácsok Országos Gyűlése elfogadta a Clemenceau-jegyzék föltételeit; a Vörös Hadsereg megkezdte visszavonulását a felvidéki arcvonalon.

101 éve, 1915. június 19-én dr. Csák Béla ezredorvost Szentes város tiszti főorvosává választották.

Népgyűlés a Tyúkpiac téren (1931) Forrás: Szentesi Élet107 éve, 1910. június 19-én a szentesi szociáldemokraták népgyűlést tartottak a Tyúkpiac téren. (Ma Szabadság tér.) (Napirend: a pártszervezet megalakítása.)

Dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, Csongrád megye főjegyzője, alispánja, majd főispánja. Forrás: 123 éve, 1894. június 19-én Csató Zsigmond alispán elnökletével megyei albizottság alakult a szociális munkásmozgalom eredetének, okainak, céljának és jogosultságának tanulmányozására.

143 éve, 1874. június 19-én az alsópárti példát követve, a belvárosban, a Kurczaparti utcában (ma Tóth József u.) özvegy Viczmándyné megnyitotta kisdedóvodáját, ahol “a kisdedek játszás közben magyar és német nyelven kis verseket, énekeket és imádságokat tanulnak.”

Ifj. Bartha János (1829-1890) gazdálkodó, képviselő, a mezőgazdasági szakiskola alapítója Ábrányi Lajos portréján. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet188 éve, 1829. június 19-én született Hódmezővásárhelyen ifj. Bartha János (1829-1890) gazdálkodó, aki 1855-ben házasság révén került Szentesre. 1867-től városi és megyei képviselő, a Polgári Olvasókör alelnöke, 1874–1879 között a református egyház főgondnoka. Végrendeletileg alapítványt tett egy mezőgazdasági iskola felállítására. (Az iskola 1940-ben megvalósult, s utóbb felvette a nemes adományozó nevét.)

191 éve, 1826. június 19-én született Magyar József (1826-1913) volt városi írnok, levéltárnok, jogi és pénzügyi tanácsnok, helyettes polgármester. (52 évig állt Szentes város szolgálatában.)

287 éve, 1730. június 19-én beiktatták hivatalába Csongrád vármegye új főispánját, báró Révay Mihályt...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Kruzslicz Pál: Gyalogjáró szavak - három évtized cikkeinek java egy kötetben... - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2008.07.03.

Izgalmas, szép mesterség --Kruzslicz Pál jubileumai - L.J., - 2005.02.04.

Nevezetes dalköltõnk: Csajághy Gyula (1875-1945) // A munkásmozgalom kezdete (1889-1906) - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017  

<<< Vissza  

   


 ** 2017. június 18. vasárnap - Arnold, Levente *** A Nap kél 04:44 - nyugszik 20:45 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Arnold férfinév a germán Arnwald névből származik, amelynek elemei sas és uralkodó jelentésűek. Női párja: Arnolda. // A Levente régi magyar személynévből származik, aminek jelentése: kis létező. A levente köznév ettől a névtől teljesen független, régebbi leventa formáját a nyelvújítás során módosították levente alakúra. A levente közszó szerb-horvát eredetű. Latin megfelelője: Luenta. // További névnapok ma: Kamilla, Márk, Márkus, Eufémia, Dezdemóna. // Holnap Gyárfás névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Fedák Sári (1879-1955) színésznő. Forrás: www.sulinet.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 85 éve, 1932. június 18-án Szentesen vendégszerepelt Fedák Sári, az ország legünnepeltebb színésznője. (A Szentesi Hírlap terjedelmes interjút készített a neves színésznővel.)

112 éve, 1905. június 18-án a király kinevezte Fejérváry Géza bárót miniszterelnökké. Megalakult az ún. darabont kormány.

A Csongrádmegyei Ellenzék c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000118 éve, 1899. június 18-án a Szentesi Lap utódlapjaként megindult a Csongrádmegyei Ellenzék. (Kiadója Sima Ferencné, felelős szerkesztője Hollósy István, főszerkesztője Sima Ferenc.)

119 éve, 1898. június 18-án egy század katonaság érkezett Szentesre, hogy megakadályozza a munkások várható újabb tüntetését.

Dr. Csikányi Károly és felesége. Forrás: Szentesi Élet144 éve, 1873. június 18-án 48 éves korában elhunyt dr. Csikányi Károly (1824-1873), Szentes város 22 éven át volt főorvosa. 

Dr. Várady Lipót Árpád (1865-1923) portréja Éder Gyula festményéről (1935). Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)152 éve, 1865. június 18-án született Temesváron dr. Várady Lipót Árpád (1865-1923) teológiai doktor, egyházi író, miniszteri osztálytanácsos, győri püspök, kalocsai érsek, a szentesi gimnázium volt növendéke. (1932 óta utca viseli nevét Szentesen. Éder Gyula 1935-ben megfestette portréját, mely a Szent Anna Plébánia épületében látható.)

202 éve, 1815. június 18-án letették az evangélikus imaház és iskola alapjait. (Az épület 1817-ben került tető alá.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Fedák Sári (1879-1955) színésznő - www.sulinet.hu 

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!"

-150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

A gimnázium híressége

-Nyolcvanöt éve hunyt el dr. Várady Lipót Árpád érsek - L.L., - 2008.02.29.

Szentes, Várady Lipót utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

Az ótemplom visszaszerzése //  Küzdelem az új templom felépítéséért // A Szent Anna-templom értékei - A központi katolikus templom története (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.07.11-18-25.

A korszak sajtója (1871-1919, a Csongrádmegyei Ellenzékről) // A munkásmozgalom kezdete - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017  

<<< Vissza  

   


 

 Kapcsolódó oldal:  Szentes/Évfordulónaptár - április - Labádi Lajos munkáiból: TEAM, 2002-2017

 

 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 

Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.