NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2016. május 24. kedd  


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


  
Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 102 éve volt a felsőpárti református templom felszentelése. A szertartást dr. Balthazár Dezső püspök végezte...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

  


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


 NetSzemle  - már a ötödik évfolyam az e-Könyvtár Szentes gyűjteményében!

delmagyar.hu  szentesi cikkeinek archívuma:  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa meg később is!

 

<<< Vissza  

 


 ** 2016. május 24. kedd - Eszter, Eliza *** A Nap kél 04:57 - nyugszik 20:24 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Eszter női név héber vagy perzsa eredetű bibliai név, amelynek kettős jelentése van: egyrészt mirtusz, másrészt csillag, bájos fiatal leány. // Az Eliza női név, amely az Elisabeth (magyarul: Erzsébet) német rövidüléséből származik. A héber eredetű Elisabeth jelentése: Isten az én esküm, Isten megesküdött, vagy: Isten a teljesség, a tökéletesség. Rokon nevek: Eliz, Elizabet, Elza, Erzsébet, Izabella. - www.wikipedia.hu // További névnapok ma: Vince, Simon, Zsófia, Mária, Szimonetta, Simeon. // Holnap Orbán névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

***   ***   ***

 

Az Európai Nemzeti Parkok Napja (Europarc Federation) emblémája. Forrás: www.bnpi.hu  Világnapok, jeles napok:  Az Európai Nemzeti Parkok Napja - www.greenfo.hu 

Az EUROPARC Szervezet május 24-ét nyilvánította az Európai Parkok Napjává. 1909-ben ezen a napon a Svéd Királyi Tudományos Akadémia kezdeményezésére Svédországban Európa első nemzeti parkjaként egyszerre hét nemzeti park alakult meg...

www.europarc.org - EUROPARC Federation - az Európai Nemzeti Parkok Föderációja

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 68 éve, 1948. május 24-én a Szentesi Nemzeti Bizottság elnökévé Végső Sándort (MDP) választották meg.

Juhász Gyula Szentesen a Jókai centenáriumi ünnepség résztvevőivel - részlet! (1925. máj. 24.). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Jókai Mór (1825-1904) regényíró, a magyar romantikus próza legkiemelkedőbb képviselője, az MTA tagja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200091 éve, 1925. május 24-én Jókai-emlékünnepet tartottak Szentesen a népszerű író születésének 100 éves évfordulója alkalmából. A Tóth József Színházteremben rendezett megemlékezésen Juhász Gyula költő elszavalta Hódolat Jókainak c. saját szerzeményű alkalmi ódáját. A nagy író munkásságát a szentesi születésű dr. Négyesy László irodalomtörténész, egyetemi tanár méltatta.

96 éve, 1920. május 24-én Szentesre látogatott Haller István vallás- és közoktatási miniszter. A ligeti múzeum megtekintése után részt vett a  Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja választási nagygyűlésén, amelyen beszédet mondott dr. Miklós Ferenc nemzetgyűlési képviselőjelölt megválasztása érdekében.

Dobovszky József István (1882-1930) - építész, több jelentős építészeti emlékünk tervezője. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Dobovszky József István terve a felsőpárti református templomról (1912). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000102 éve, 1914. május 24-én ünnepélyesen fölszentelték a szentesi felsőpárti református templomot. Tervezője Dobovszky József István helyi építészmérnök. A szertartást végző díszvendég dr. Balthazár Dezső tiszántúli egyházkerületi püspök volt; záró imát mondott Böszörményi Jenő, az új templom lelkésze. Az ünnepségen rész vett gróf Dégenfeld József egyházkerületi főgondnok és Szabolcska Mihály, Temesvár költőpapja. Az ünnepi alkalomból Untermüller Ernő színes képeslapokat jelentetett meg az új templom külsejéről és belsejéről.

155 éve, 1861. május 24-én az adómegtagadás miatt 300 fős császári katonaság szállta meg a szomszédos Csongrádot, s kezdetét vette az erőszakos adóbehajtás... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  A felsőpárti reformátusoknak // Avatás a háború előestéjén 

-Kilencvenéves templom (I.- II.) - L.L., - 2004.05.21-28.

A felsőpárti református templom - Templomok - www.szentes.hu 

Jókai Mór (1825-1904) // Dr. Négyesy László (1861-1933) // Juhász Gyula (1883-1937) // A felsõpárti református templom - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 23. hétfő - Dezső *** A Nap kél 04:58 - nyugszik 20:23 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Dezső férfinév a régi magyar Dezsidérius név csonkolt és -ő kicsinyítő képzővel ellátott származéka. A név végső soron a latin Desiderius névre vezethető vissza, amelynek jelentése: kívánt, óhajtott (mai értelemben "családtervezett") gyermek... // További névnapok ma: Vilmos, Renáta. // Holnap Eszter és Eliza névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 101 éve, 1915. május 23-án Olaszország hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának.

Hazai Samu honvédelmi miniszter105 éve, 1911. május 23-án Hazai Samu honvédelmi miniszter beterjesztette a képviselőházban az új véderőtörvény-javaslatot. Az újonclétszámot 40 ezer fővel, a katonai kiadásokat 50 %-kal kívánta emelni.

Dankó Pista (1858–1903) cigány származású nótaszerző. Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990110 éve, 1906. május 23-24-én a szentesi kovácssegédek beszüntették a munkát. A munkaidő csökkentésére irányuló követelésük eredménnyel járt.

114 éve, 1902. május 23-25 között Szentesen vendégszerepelt Dankó Pista híres cigányprímás-nótaszerző és daltársulata.

Csallány Gábor a múzeumi íróasztalánál - üvegnegatív, KJM - e-Könyvtár Szentes119 éve, 1897. május 23-án megtartotta első közgyűlését a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat, amelyen megválasztotta tisztikarát és a választmány tagjait.  (Elnökök: Fekete Márton, Balogh János és Bíró Elek, múzeumi őr: Csallány Gábor, titkár: dr. Berecz Sándor.)

A 60-as évek végén elbontott Haris-üzletház Unterműller Ernő 1900-ban kiadott lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye124 éve, 1892. május 23-án görög szertartás szerint letették a Haris-ház alapkövét. (A bazárként működő saroképület az 1960-as évek végéig a Kossuth tér 5. számú bérház helyén állt.)

132 éve, 1884. május 23-án Horváth Gyula, Szentes díszpolgárának társaságában városunkba látogatott Ordódy Pál volt közmunkaügyi- és közlekedési miniszter... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  A múzeumi-egyetemi program // A "Fehér Ház" (épített környezet) - -A szentesi Vármegyeháza -  pályázati melléklet - CD/web: TEAM, 2003

Vendéglő és gőzfürdő // Vendéglőből gimnázium, városháza, majd múzeum --135 éves ligeti épületek (I.- II.) - L.L., - 2004.01.23-30.

Móricz Zsigmond (látogatása Csallány Gábor ásatásán) - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 22. vasárnap - Júlia, Rita, [Casciai szt. Rita] *** A Nap kél 04:59 - nyugszik 20:22 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Júlia a Júliusz férfinév női párja, amely latin eredetű, egy híres, ősrégi római nemzetség nevéből származik. Jelentése bizonytalan, talán Jupiter istennek szentelt; ragyogó. // A Rita női név az olasz Margerita rövidüléséből származik. Jelentése: gyöngy, tenger leánya. Rokon nevek: Gréta, Margaréta, Margit, Margita, Réta. // További névnapok ma: Emil, Renáta, Ugron, Román. // Holnap Dezső névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

***   ***   ***

 

A Convention on Biological Diversity (CBD) emblémája. Forrás: www.unctad.org  Világnapok, jeles napok:  A biológiai sokféleség világnapja - www.sulinet.hu 

2000. december 20-án az ENSZ közgyűlése május 22-ét, a biológiai sokféleség megőrzéséről szóló egyezmény aláírásának napját a biológiai sokféleség világnapjává nyilvánította.

The International Day for Biological Diversity - 22 May 2009 - www.cbd.int

 

  <<< Vissza
  


Szabó László (1915-1990), a szentesi Árpád Zöldség Termelőszövetkezet Állami-díjas elnöke. Forrás: Ötven év tükrében  - Árpád Agrár Zrt. (2010)Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 26 éve, 1990. május 22-én 75 éves korában elhunyt Szabó László (1915-1990), a szentesi Árpád Zöldség Termelőszövetkezet Állami-díjas nyugalmazott elnöke, aki 25 éven keresztül állt a szövetkezet élén.

Karasszon Dezső orgonaművész a nagytemplom felújított orgonájánál. Fotó: Vidovics Ferenc - 201027 éve, 1989. május 22-én a református nagytemplomban orgonaestet adott a szentesi születésű Karasszon Dezső orgonaművész, a Debreceni Református Kollégium és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára.

29 éve, 1987. május 22-én az Ifjúsági Ház szabadtéri színpadán sikeres koncertet tartott a népszerű R-GO együttes.

Vajda Imre (1885-1952) földmunkás, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 71 éve, 1945. május 22-én dr. Négyesi Imre lemondását követően Vajda Imre földmunkást, a szentesi munkásság elismert vezetőjét választották Szentes város polgármesterévé. (1948. január 10-én lemondott hivataláról. 1959-1990 között utca őrizte nevét Szentesen.)

103 éve, 1913. május 22-én megalakult a Pénzintézetek Országos Egyesületének Szentes és Vidéke Szövetsége, amelynek tagjai lettek a 4 szentesi pénzintézet mellett a kiskunfélegyházi, csongrádi, hódmezővásárhelyi és kunszentmártoni pénzintézetek. (Elnök: Fekete Márton, társelnök: dr. Cicatricis Lajos, főtitkár: dr. Péter Albert, titkár: Háhn Izidor.)

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000117 éve, 1899. május 22-én fáklyás szimpátia tüntetést tartottak Sima Ferenc mellett. A korabeli sajtó tudósítása szerint 600 fáklya alatt közel 20 ezren gyűltek össze Csongrád megye városaiból és községeiből.

152 éve, 1864. május 22-én helytartótanácsi leirat érkezett a főispáni helytartóhoz, amelyben jelentést kértek a rendezett tanácsú városok anyagi helyzetéről, különös tekintettel arra, hogy vállalni tudják-e az első folyamodású bíráskodás várhatóan emelkedő költségeit...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Árpád népe ünnepelt - 45 évesek - L.J., - 2005.02.04.

Politikus nem akartam lenni - Díszpolgári cím 2003: dr. Csikai Miklós - - 2003.10.31.

Negyvenéves az Árpád - Árpád Zöldségtermelõ Szövetkezet, 1960 - L.J., - 2000.01.28.

A legtiszteltebb földmunkás - 120 éve született Vajda Imre - L.L., - 2005.12.09.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján  // "Muszka önkény!"

 150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Politikai élet (1867-1918,Sima Ferencről) // A háború utáni politikai élet kialakulása (1944-48, Vajda Imréről) - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 21. szombat - Konstantin *** A Nap kél 05:00 - nyugszik 20:20 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Konstantin latin eredetű férfinév, jelentése: Constantius családjához tartozó; szilárd, állhatatos, következetes. Női párja: Konstancia. // További névnapok ma: Teofil, Mirella, András. // Holnap Júlia és Rita névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Dr. Imre Ernő (1918-2013) a Negyedik újabb 500 gondolat c. könyvének bemutatóján. Fotó: Vidovics Ferenc, 2002Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 28 éve, 1988. május 21-én dr. Imre Ernő (1918-2013) református lelkészt, aki 37 éve szolgált Szentesen, ünnepélyesen beiktatták esperesi hivatalába. A számos egyházi és társadalmi tisztséget viselő lelkészt a Csongrádi Református Egyházmegye 28 gyülekezete választotta esperessé.

Az iskola emblémáját Drahos István exlibris-művész készítette. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200059 éve, 1957. május 21-én a szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola engedélyt kapott az ének-zene tagozat beindítására. Az országban elsők között kezdődött meg a Kodály-módszer szerinti képzés.

71 éve, 1945. május 21-én a Szociáldemokrata Párt helyi szervezete nagygyűlést tartott a Kossuth téren, amelyen megjelent és felszólalt Takács Ferenc iparügyi miniszter.

71 éve, 1945. május 21-én a Polgári Demokrata Párt gróf Teleki Géza kultuszminisztert látta vendégül.

77 éve, 1939. május 21-én hangáravató és gépkeresztelő ünnepséget tartottak a szentesi repülőtéren. A rendezvényen részt vett gróf Teleki Pál miniszterelnök, Darányi Kálmán ny. miniszterelnök, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter, Kárpáthy Kamilló ny. honvéd főparancsnok és még sokan mások. A sikeres repülőnapon ünnepi beszédet mondott Teleki Pál miniszterelnök és Bonczos Miklós belügyi államtitkár, a szentesi cserkészrepülők elnöke.

81 éve, 1935. május 21-én a Szentesi Polgári Párt és a Szentesi Kisgazda Párt egyesüléséből megalakult a Szentesi Polgári és Kisgazda Párt. Mivel az új párt hatóságilag jóváhagyott alapszabály nélkül kezdte meg működését, hamarosan vizsgálat indult ellene.

96 éve, 1920. május 21-én született Rónyai László késesmester, gépészmérnök.

Dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, lapszerkesztő, polgármester Kováts károly (1932) festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000106 éve, 1909. május 21-22 között megalakult a Magyar Városok Országos Kongresszusa, amelynek állandó bizottságába dr. Mátéffy Ferenc szentesi polgármestert is beválasztották. (Célja: a magyarországi városok érdekeinek megóvása és támogatása, a várostudomány fejlesztése és eredményeinek, valamint a gyakorlati tapasztalatoknak a városok javára való értékesítése.)Szalai József (1822-1908) református néptanító. Forrás: Szentesi Élet

108 éve, 1908. május 21-én 86 éves korában elhunyt Szalai József (1822-1908) református néptanító. (33 éven át működött Szentesen.)

111 éve, 1905. május 21-én Csongrád megye 48-as ellenzéki vezetői értekezletet tartottak Szentesen. Elhatározták a Vármegyei Szövetkezett 48-as Párt megalakítását, amely a jövőben hivatva lesz összefogni a községekben létező 48-as körök tagságát.

153 éve, 1863. május 21-én 41 éves korában meghalt Vecsery Zsigmond (1822-1863) ügyvéd, volt megyei esküdt, városi pénztári ellenőr, a szabadságharc idején Szentes főügyésze.

167 éve, 1849. május 21-én született Ónodi Lajos (1849–1899) városi főjegyző, anyakönyvvezető.

167 éve, 1849. május 21-én a honvédsereg bevette Buda várát...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Rendkívüli testületi: megszűnik a Petőfi és a Damó

-8–7 a név szerinti szavazáson - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2011.05.31.

Petőfi Sándor Általános Iskola - www.szentes.hu 

Ének-zene tagozat az iskola életében - Kis-Rácz Antalné: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 - Multimédia-CD/web: TEAM, 2002

Az ének-zene tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai (a Kodály-módszerről) - L.N.K., www.oki.hu 

A Magyar Városok Országos Kongresszusának iratai - http://opac.ub.uni-tuebingen.de 

A békességet teremtő Mátéffy - Közéleti küzdelmek a múltban (XIV.) - L.L., - 2003.02.14.

Szalai József néptanító - Egy szentesi "lámpás" - L.L., - 2003.05.23.

"Édes hazánk léte" (Vecsery Zsigmondról) 

-Választások a múltban (II.) - L.L., - 2002.03.15.

Buda bevétele (1849. május 4-21.) - A magyar hadtörténet nagy csatái - http://crowland.uw.hu 

Politikai élet (1867-1918, a 48-as ellenzékről) - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 20. péntek - Bernát, Felícia, [Sziénai szt. Bernardin] *** A Nap kél 05:01 - nyugszik 20:19 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Bernát germán eredetű férfinév. Elemeinek eredeti jelentése: medve és erős. A Bernát női névpárja a Bernadett. // A Felícia női név a latin eredetű Félix férfinév női párja. Jelentése: boldog. Rokon név: Lícia. // További névnapok ma: Johanna, Palóma. // Holnap Konstantin névnapja lesz... - www.wikipedia.hu


 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 72 éve, 1944. május 20-án megalakult a Magyar Megújulás Pártja Csongrád vármegyei és szentesi csoportja. A párt megyei szervezete élére dicskei Komáromy Ede szegvári földbirtokos került, a szentesi csoport vezetője pedig dr. Káldy Lajos ügyvéd lett. A megalakulás alkalmával táviratilag üdvözölték a párt országos vezérét, Imrédy Bélát.

97 éve, 1919. május 20-án a Vörös Hadsereg megindította ellentámadását Miskolc térségében; két nappal később visszafoglalta Miskolcot.

99 éve, 1917. május 20-án a szentesi főgimnázium emlékünnepet tartott Arany János születésének 100 éves évfordulója alkalmából.

102 éve, 1914. május 20-án általános tisztújítás Szentesen. (Dr. Mátéffy Ferencet közfelkiáltással ismét polgármesterré választják.) (Tisztségét 1902 óta viselte.) Az Első Szentesi Kenyérgyár Vecsevi Lajos 1918-ban kiadott lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes

105 éve, 1911. május 20-án megkezdte működését a báró Harruckern (ma Ady Endre) és a Bartha János (ma Arany János) utca sarkán felépült új szentesi kenyérgyár. Az Első Szentesi Kenyérgyár Rt. által üzemeltetett korszerű gyár sarokattikával és huszártoronnyal díszített épülete Bohn Alajos műépítész tervei alapján készült.

109 éve, 1907. május 20-án a Szentesi Általános Népkör műkedvelő előadást és táncvigalmat tartott a Tóth József színházteremben.Dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) tanár, történész, az MTA tagja, főispán - Both Menyhért, 1901 - Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

110 éve, 1906. május 20-án a szentesi református egyház Bocskai emléknapot tartott a bécsi béke 300 éves évfordulója alkalmából.

125 éve, 1891. május 20-án Zsilinszky Mihály főispán a belügyminiszter leirata alapján elrendelte a munkásgyűlések betiltását Csongrád megyében. (Indok: a veszélyes irányú munkásmozgalom terjedésének megakadályozása.)

132 éve, 1884. május 20-án az 1881–1884. évi országgyűlés utolsó ülését tartja...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  A Horváth Mihály Gimnázium története - www.hmg.hu 

A békességet teremtő Mátéffy

-Közéleti küzdelmek a múltban (XIV.) - L.L., - 2003.02.14.

Szentesi Kenyérgyár (1910-2009) - térségi élelmiszerközpont lehet a patinás épület - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2009.07.08.

Pékműhely a huszártorony alatt - Kilencvenöt éve épült a kenyérgyár - L.L., - 2005.08.26.

Tóth József Színházterem - a történetről - képekkel <- Kultúra <- www.szentes.hu 

Bécsi béke - A Wikipédiából, a szabad lexikonból - http://hu.wikipedia.org 

A munkásmozgalom kezdete (1889-1906) - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 19. csütörtök - Ivó, Milán, [szt. V. Celesztin] *** A Nap kél 05:02 - nyugszik 20:18 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Ivó férfinév közvetlenül az Iván szláv becenevének (Ivo) az átvétele, de eredetileg a german Ivo névből származik, amelynek jelentése: tiszafa, utalásként e fából készült íjra illetve az íjászra. Női párja: Ivonn. // A Milán szláv eredetű férfinév, közkedvelt Csehországban, Szlovákiában, és a volt Jugoszlávia szláv utódállamaiban, jelentése: kedves. // // További névnap ma: Emiliána. // Holnap Bernát, Felícia névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 30 éve, 1986. május 19-én Nagy Bandó András humorista nagysikerű előadást tartott az Ifjúsági Házban, majd pedig a Tóth József Színházteremben.

A Magyar Hírmondó egyik 1780. évi számából. Forrás: Wikipédia45 éve, 1971. május 19-23. között országos sajtókiállítást  rendeztek a volt megyeháza nagytermében. Az országban megjelenő közel 400 féle újság mellett helyet kaptak a legkorábbi magyar sajtótermékek is, így II. Rákóczi Ferenc 1705-ben megjelent hadiújságja, valamint az első magyar nyelvű újság, az 1780-ban indult Magyar Hírmondó.

57 éve, 1959. május 19-én született Justin Viktória tanító, vízilabdázó.

Terney László (1947-1998) építész. Fotó: Szatmári Imre69 éve, 1947. május 19-én született Terney László (1947-1998) Dr. Gyovai Lajos szülész főorvos. Forrás: Szentesi ki kicsoda 1988 építész-tervező mérnök, műemlékvédelmi szakmérnök, 1973–1994 között városi csoportvezető főmérnök, városi főépítész, tanácsos, 1995-től a VIMPERGA-T Építészeti Tervező BT ügyvezetője. Több lakóház, középület és ipari létesítmény tervezője. Elkészítette a volt szentesi zsinagóga, ma Városi Könyvtár hasznosítási tervét. (A könyvtár falán emléktáblája látható.)

79 éve, 1937. május 19-én született dr. Gyovai Lajos szülész főorvos.

114 éve, 1902. május 19-én ismét Burián Lajos ügyvédet választották az I. 48-as Burián Lajos (1844-1921) polgármester, ügyvéd, az I. 48-as Népkör elnöke. Forrás: Labádi Lajos - Szentesi Élet Népkör elnökévé.

117 éve, 1899. május 19-én a Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 szegedi törvényszék csődeljárást indít Sima Ferenc ellen. (Politikai ellenfelei – élükön Vadnay Andor főispánnal – számos kísérletet tesznek anyagi tönkretételére, ezúttal sikerrel.)

121 éve, 1895. május 19-én a Szentesi I. Függetlenségi és 48-as Pártkör tisztújító közgyűlésén Balogh János országgyűlési képviselőt kihagyták a pártkör tisztikarából és választmányából...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  A szentesi Vármegyeháza

-Pályázati melléklet - CD/web: TEAM, 2003

Építész és könyvbarát - Terney Lászlóról -  P.Gy., - 1999.03.28.

Szentesi zsinagóga  //  Szentes Városi Könyvtár - Wikipédia szócikkek - www.wikipedia.hu 

Nehezen megvalósult építmény // Zsinagógából könyvtár (Tervező: Terney László)

-A zsinagóga építése (I.- II.) - L.L., - 2003.10.17-22.

Új korszak következett - 160 éve született Burián Lajos - L.L., - 2004.05.14.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján  // "Muszka önkény!"

 150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Politikai élet (1867-1918,Sima Ferencről) // A Megyeháza - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 18. szerda - Erik, Alexandra, [szt. I. János] *** A Nap kél 05:03 - nyugszik 20:17 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Erik férfinév a germán Erik név átvétele, jelentése nagyrabecsült. Más magyarázat szerint, jelentése egyedül. Női párja: Erika. // Az Alexandra női név végső soron a latinosított Alexander név görög eredetijére (Alexandrosz) vezethető vissza (lásd a Sándornál), annak női változata, jelentése: az emberek védelmezője. Rokon nevek: Alexa, Alexia, Szandra. // További névnapok ma: Kamilla, Bódog, Klaudia, Félix, Erika. // Holnap Ivó és Milán névnapja lesz... - www.wikipedia.hu  

***   ***   ***

 

A nemzeti múzeum. Vasquez Károly litográfiája - http://mek.niif.hu Világnapok, jeles napok:  Múzeumi Világnap - http://jelesnapok.oszk.hu 

A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977 májusában Moszkvában megtartott XI. konferenciáján határozták el a MÚZEUMI VILÁGNAP ünneplését. 1978. május 18-án tartották meg először...

International Museum Day - hivatalos oldal - http://icom.museum 

 

Az Internet Világnapja - http://jelesnapok.oszk.hu 

 AZ INTERNET VILÁGNAPJÁnak nincsenek olyan hagyományai, mint a távközlés világnapjának, az ENSZ még nem is ismerte el hivatalosan, de a folyamatosan növekedő világháló, mindenki számára egyre fontosabbá válik. Az internet világnapja szervesen összetartozik a távközlés világnapjával...
 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 29 éve, 1987. május 18-án a Kossuth téri református nagytemplomban orgonahangversenyt adott Kovács Endre orgonaművész. Közreműködött Simándy József Kossuth-díjas operaénekes.

38 éve, 1978. május 18-án „Anyád nyelvét bízták rád a századok” címmel előadóestet tartott Bánffy György színművész az ÉLIKER Vállalat kultúrtermében.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet71 éve, 1945. május 18-án dr. Négyesi Imre polgármester megromlott egészségi állapotára hivatkozva kérelmezte hivatalából történő felmentését és nyugdíjazását. 

132 éve, 1884. május 18-án a király szentesítette az 1884: XVII. törvénycikket, az ipartörvényt. (A jogszabály képesítéshez köti számos ipar űzését, létrehozza az ipartestületeket, a gyári felügyeletet, intézkedik a tanoncoktatás megszervezéséről; a napi munkaidő felső határát 16 órában állapítja meg; a sztrájkjogot nem ismeri el; a vitás kérdések megoldására békéltető bizottságok felállítását rendeli el; az iparügyek elsőfokú hatósága a városokban a rendőrfőkapitány.)A szentesi Vármegyeháza - pályázati melléklet - HTML-CD/web: TEAM 2003

134 éve, 1882. május 18-án lerakták a Szentesen építendő új vármegyeháza alapkövét. (A Makay Endre által tervezett épületet 1883 decemberében adták át rendeltetésének.)

135 éve, 1881. május 18-án megalakult a Szentesi Korcsolyázó és Csónakázó Egylet. (Alapító Arady Kálmán, az első korcsolyapályák egyike a mai MÁV bérházak helyén terült el.)

167 éve, 1849. május 18-án a magyar kormány kiáltványt intézett az ország népéhez, amelyben keresztes hadjáratot hirdetett az orosz csapatok ellen...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  1884: XVII. törvénycikk - Az ipartörvény <- Ezer év törvényei - www.1000ev.hu 

A pályázat kiírása // Makay Endre pályamunkája győzött // Az elkészült reneszánsz "palota"

-120 éve épült a megyeháza (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.12.05-12-19.

Szép emlékek nyomában - Sporttörténeti kiállítás a csarnokban - L.J., - 2001.05.04.

A Vármegyeháza története - A szentesi Vármegyeháza - pályázati melléklet - CD/web: TEAM, 2003

Szentes sportélete (a Korcsolyázó- és Csónakázó Egyletről) // A Megyeháza - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 17. kedd - Paszkál *** A Nap kél 05:05 - nyugszik 20:16 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Paszkál héber eredetű férfinév, jelentése: húsvét. Női változata: Paszkália. // További névnapok ma: Brúnó, Andor, Szolón, Szalók. // Holnap Erik és Alexandra névnapja lesz... - www.wikipedia.hu  

 

***   ***   ***

 
World Telecommunication Day 2009 - logo: www.altiusdirectory.com
Világnapok, jeles napok:  A Távközlés Világnapja - http://jelesnapok.oszk.hu 

1865. május 17-én Párizsban húsz ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a TÁVKÖZLÉSI VILÁGNAPot...

World Telecommunication Day - history -  http://www.altiusdirectory.com
 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 27 éve, 1989. május 17-én megalakult a Magyar Szociáldemokrata Párt szentesi alapszervezete. Ideiglenes ügyvezető titkár Aranyi László.

Hering Ferenc tanító, 1984-1890 között a Hazafias Népfront Városi titkára. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198827 éve, 1989. május 17-én megtartották a városi népfrontértekezletet Szentesen. A közel 150 résztvevő élénk vitát folytatott a mozgalom megújításáról és jövőbeni szerepléséről. Állást foglaltak a pártirányítástól független, önálló arculatú tömegmozgalom mellett. Az értekezleten a Hazafias Népfront városi bizottságának elnökévé Szabó Zoltánt, alelnökökké Négyesi Jánost, Karikó T. Lajost és Pék Józsefnét választották. A titkári tisztségben megerősítették Hering Ferencet.

Balázs Árpád (1937-) Erkel-díjas zeneszerző, Szentes díszpolgára (1988). Forrás: Kurca-parti dallamok - 200146 éve, 1970. május 17-én Szentesen volt Balázs Árpád Erkel-díjas zeneszerző Türkmén kesergő c. új darabjának ősbemutatója. (A szentesi születésű mester 1988-tól Szentes díszpolgára.)

102 éve, 1914. május 17-én született Bozó Sándor kubikos, pártmunkás.

102 éve, 1914. május 17-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör népgyűlést tart az új választói törvény szavazati jogra vonatkozó részének ismertetése és magyarázása céljából. (Előadó: dr. Lánczi Simon Pál.)A Körös-Tisza-Maros Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat székháza (1893) a Kiss Bálint utbában. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet

131 éve, 1885. május 17-én Szentes székhellyel megalakult a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat. Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Az ország legnagyobb ármentesítő társulata három vármegyére terjedt ki; Békéstől Apátfalváig 29 várost, községet és uradalmat foglalt magába, közel 600.000 hold ártérrel. (A társulat elnökévé gróf Károlyi Tibort, alelnökévé Návay Lajost választották. Első főigazgatója a szentesi illetőségű Fekete Márton lett.)

142 éve, 1874. május 17-én az Egyesült Közjogi Ellenzék felvette a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt nevet. Az új párt vezetője Mocsáry Lajos. A Budapesten megtartott országos népgyűlés elfogadja a különböző ellenzéki árnyalatokat egyesítő függetlenségi programot. (Követeli az állami önállóság kiterjesztését, a közös hadsereg, közös minisztériumok és a delegációk eltörlését; síkraszáll az elemi demokratikus jogokért, a széleskörű választójogért, az állam és az egyház szétválasztásáért, a megyei önkormányzati rendszer sértetlen fenntartásáért, az ország területi és politikai egységének megőrzéséért. Alapvető céljuk az ország teljes függetlenségének parlamenti úton való kiharcolása.) Az országos népgyűlésen a szentesi 48-as kört Buday József és Aradi Lajos képviseli.

232 éve, 1784. május 17-én Zerdahelyi Gábor titopolisi c. püspök, váci vikárius egyházi látogatást tett Szentesen...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Balázs Árpád - Életrajz, zenetár, képgaléria, linkek - http://kincsestar.radio.hu 

Balázs Árpád műveiből - Kurca-parti dallamok - millenniumi hangverseny szentesi zeneszerzők műveiből - www.szentesinfo.hu/cd/kurcaparti - 2001.04.04.

Hadisegélyes asszonyok tüntetése - Nyolcvanöt éve történt - L.L., - 2003.03.07.

Az Ármentesítő Társulat székháza - 110 éve épült - L.L., - 2003.05.30.

Gróf Károlyi Tibor // Návay Lajos - Magyar Országgyűlési Almanach 1901-1910 - http://kiwi.ogyk.hu 

Politikai élet (1867-1918, Fekete Mártonról) - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 16. hétfő Pünkösd - Mózes, Botond, [Nepomuki szt. János] *** A Nap kél 05:06 - nyugszik 20:14 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Mózes bibliai eredetű férfinév. A Biblia szerint jelentése: vízből kihúzott; fiú, és a fáraó lánya nevezte el így Mózest, amikor megtalálta; nem valószínű azonban, hogy egy egyiptomi nő héber nevet adott volna a gyerekének, így hihetőbb, hogy az egyiptomi mosze vagy mesz = „valakinek a gyereke” névből ered, ami pl. a Thotmesz névben is megtalálható. // A Botond régi magyar személynévből származik. Valószínűleg a bot szó akkoriban buzogányt is jelentett, így a vélhető jelentése botos, azaz buzogányos harcos. // További névnapok ma: János, Simon. // Holnap Paszkál névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

 ***   ***   ***

  

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége honlapjáról - www.sos505.hu Világnapok, jeles napok:  A Lelki Elsősegély-szolgálatok Világnapja

A Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége ezzel hívja fel a figyelmet arra, hogy a hétköznapi emberi kommunikáció már önmagában is konfliktus-és krízisoldó hatású, s hogy lelki krízishelyzetben is létezik segítség... www.sos505.hu
 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 36 éve, 1980. május 16-án a Városi Galériában megnyílt Enyedi Zoltán (1939-2009) szegedi fotóművész kiállítása.

A volt Zsoldos Rt. gőzmalma, a szarvasi út jobb oldalán. Forrás: Szentesi Levéltár - Kontavill képgyűjteményBugyi Antal (1871-1960) főjegyző, lapkiadó, a Zsoldos Rt. vezérigazgatója, nemzetgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200098 éve, 1918. május 16-án Szentes két legnagyobb ipari és kereskedelmi vállalata - a Zsoldos-gyártelep és az Első Szentesi Kenyérgyár Rt. - Zsoldos Gőzmalom, Ipartelep és Kereskedelmi Részvénytársaság néven egyesült. (Az új vállalat vezérigazgatója: Bugyi Antal volt városi főjegyző, igazgatója: Zsoldos Géza.)

106 éve, 1910. május 16-án az I. 48-as Népkör rendkívüli közgyűlésén kísérlet történt a függetlenségi jelöltek közötti megállapodásra, de sikertelenül. *** A Szentes és Vidéke Ipartestület díszközgyűlésén leleplezték Soós Ferenc portréját, aki 48 éven át volt a csizmadia szakosztály elnöke.

108 éve, 1908. május 16-án általános városi tisztújítást tartottak Szentesen. A polgármesteri állásra dr. Mátéffy Ferenc és dr. Tasnády Antal adta be pályázatát. Mátéffy 117:83 szavazati aránnyal legyőzte Tasnádyt, így újabb 6 évre ő nyerte el a polgármesteri tisztséget.  (1902-ben választották meg első ízben.)

Derzsi Kovács Jenő (1889–1969) középiskolai tanár, népdalgyűjtő, zeneszerző, karnagy. Forrás: Szentes Helyismereti Kézikönyve (2000)127 éve, 1889. május 16-án született Szentesen Derzsi Kovács Jenő (1889–1969) középiskolai tanár, népdalgyűjtő, zeneszerző, karnagy, 1913–1955 között a Horváth Mihály Gimnázium tanára. A kb. 250 dalból álló kéziratos gyűjteményét a szentesi múzeum őrzi. (1971-ben utcát neveztek el róla, családi síremléke a Szeder temetőben van.)

A katolikus templom környéke 1900 körül ÜUntemüller Ernő lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes138 éve, az 1878. május 16-án kelt rendeletével Ferenc József a szentesi római katolikus egyházközségnek adományozta a templom és plébánia feletti kegyúri jogot. (Ez azt is jelentette, hogy a hitközség maga választhatta meg papját.)

196 éve, 1819. május 16-án született Schönvizner (Réti) János (1819-1900) megyei főorvos...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Képek a Zsoldos-ipartelepről - Kontavill képgyűjtemény - A 40 éves jubileumra készült HTML-fotóarchívum - CD/web: TEAM, 2002

A követi tekintély helyreállítója

-Ötven éve hunyt el Bugyi Antal nemzetgyűlési képviselő - L.L., - 2010.03.26.

A békességet teremtő Mátéffy --Közéleti küzdelmek a múltban (XIV.) - L.L., - 2003.02.14.

A polgármester felfüggesztése // Tasnády polgármester bukása

-Közéleti küzdelmek a múltban (VII.- IX.) - L.L., - 2002.12.13.-2003.01.10.

Az ótemplom visszaszerzése // Küzdelem az új templom felépítéséért // A Szent Anna-templom értékei - A központi katolikus templom története (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.07.11-18-25.

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 15. vasárnap Pünkösd - Szonja, Zsófia *** A Nap kél 05:07 - nyugszik 20:13 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Szonja női név a görög eredetű Zsófia név orosz változatából (Szonya) származik, német helyesírási közvetítéssel. // A Zsófia görög eredetű női név. Jelentése: bölcsesség... // További névnapok ma: János, Izidor. // Holnap Mózes, Botond névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 67 éve, 1949. május 15-én országgyűlési választásokat tartottak. A választásra jogosultak 96,4 %-a szavazott, ebből 96,27 % a Népfront jelöltjeire.

68 éve, 1948. május 15-én a városi képviselő-testület határozatot hozott több utca nevének megváltoztatásáról. Ekkor lett a Fekete Márton utcából Sallai Imre utca (ma Fekete Márton u.), a Horváth Gyula, gróf Teleki Pál és Vásárhelyi utca helyett Lenin út (ma Vásárhelyi út), a Kalpagos utca helyett Elekes János (ma Kertész u.), a Lőrincz utca helyett Mészáros Lőrinc (ma Lőrinc u.), a Nagy Ferenc utca helyett Szabadság (ma Nagy Ferenc u.), a Rózsa utca helyett Rózsa Ferenc (ma Rózsa u.), a Simonyi Ernő utca helyett Budai Nagy Antal, a Toldi utca helyett Szántó Kovács János, a Vass utca helyett Áchim András, az Apponyi tér helyett Marx tér (ma Apponyi tér), a Toldi tér helyett Ifjúsági tér, az Erzsébet tér helyett Köztársaság tér (ma Erzsébet tér), a Tyúkpiac tér helyett Szabadság tér.

Dr. Csípő László (1925-2002) a kórházi röntgenosztály vezető főorvosa. Forrás: www.agyerbetegsegek.hu91 éve, 1925. május 15-én született dr. Csípő László (1925-2002) kórházi orvos, a röntgenosztály volt vezető főorvosa, a Dr. Bugyi István Emlékérem és a Szentes Városért Emlékérem kitüntetettje.

Dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, lapszerkesztő, polgármester Kováts károly (1932) festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000114 éve, 1902. május 15-én dr. Mátéffy Ferenc ügyvédet választották Szentes város polgármesterévé, aki 1918-ig állt a város élén.

132 éve, 1884. május 15-én született Szabó Béla (1884-1914) gimnáziumi tanár.

132 éve, 1884. május 15-én a lezajlott tisztújításon ifj. Sarkadi Nagy Mihály eddigi városi főkapitányt választották Szentes polgármesterévé. Szoros küzdelemben Kristó Nagy Istvánt győzte le 91:74 arányban. (Hivatalát 1891-ig viselte.) 

Horváth Mihály (1809-1878) r. kat. püspök, történetíró, miniszter. Forrás: Szentesi Levéltár149 éve, 1867. május 15-én megalakult  a Magyar Történelmi Társulat, amelynek első alelnöke, majd 1877-től elnöke Horváth Mihály történetíró, Szentes nagy szülötte lett.

Futó Zoltán (1863-1921) református lelkész (Joó Béla, 1908.).  Forrás:  Labádi Lajos - Szentesi Élet153 éve, 1863. május 15-én született Futó Zoltán (1863-1921) református lelkész, esperes, egyházi író, hitszónok, aki 1898-tól haláláig Szentesen szolgált. (1932-ben utcát neveztek el róla.)

172 éve, 1844. május 15-én született Kecskeméten Burián Lajos (1844–1921) ügyvéd, 1872-től 1893-ig városi főügyész, 1893–1896 közötti polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. (1945-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

206 éve, 1809. május 15-én a francia csapatok Pozsonynál átlépték a magyar határt...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  In memoriam dr. Csípő László (1925-2002) - dr.M.E., www.agyerbetegsegek.hu 

A 20. Bugyi István emlékérem - dr. Monoki Erzsébet - V.F., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2007.01.28.

Szentes Városért Emlékérem - dr. Csípő László a kitüntetettek között - www.szentes.hu 

A békességet teremtő Mátéffy  

-Közéleti küzdelmek a múltban (XIV.) - L.L., - 2003.02.14.

Kristó Nagy István polgármester - L.L., - 2003.02.14.

Horváth Mihály (1809-1878) - Wikipédia szócikk - www.wikipedia.hu 

Horváth Mihály halála - 125 éve hunyt el a püspök - L.L., - 2003.08.15.

Iskolánk névadója: Horváth Mihály - A gimnázium weboldaláról - www.hmg.hu 

A Magyar Történelmi Társulat rövid története - Alapítva: 1867 - www.tti.hu/mtt 

Futó Zoltán emlékezete - 140 éve született - L.L., - 2003.05.16.

Futó Zoltán utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.hu 

Horváth Mihály (1809-1878) // A város fejlődése (1852-1918) - Szentes helyismereti kézikönyve - Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.