NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   Szentesi internetes kalendárium -- 2020. november 2. hétfő  

 


  NetSzemle Archívum // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   Szentesi évfordulók ma és a közelmúltban - Labádi Lajos (1953-2019) emlékére  


 *** 2020. november 2. hétfő - Achilles, [Armaghi szt. Malakiás] *** A Nap kél 06.27 - nyugszik 16.26 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Achilles (ejtsd: ahilles) régi magyar férfinév. Az ógörög Akhilleusz (Aχιλλεύς) mitológiai névből származik, amelynek jelentése: „a kígyó fia”. A görög név latin formája Achilles (ejtsd ahillesz), amit a régi Magyarországon s-sel ejtettek ki, így a név ebben a formában honosodott meg a magyarban. // További névnapok ma: Viktor, Tóbiás, Bató, Bogdán, Viktória. // Holnap Győző névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Szirbik Imre és Szűrös Mátyás az emlékmű avatásán. Fotó: Geréby JózsefSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 31 éve, 1989. november 2-án Szűrös Mátyás, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke felavatta Szentesen a második világháború és a fasizmus áldozatainak emlékművét, Máté István csongrádi szobrászművész alkotását. Az avatóbeszéd után ökumenikus egyházi szertartás következett, amelyben közreműködött Imre Ernő református esperes és Vági László katolikus apátplébános. Szirbik Imre tanácselnök zárszava és a Szózat elhangzása után, az emlékmű talapzatát elborították a kegyelet koszorúi és virágai.

Friderikusz Sándor - forrás: www.friderikusz.hu32 éve, 1988. november 2-án az Ifjúsági Házban közkívánatra ismét megrendezték Friderikusz Sándor showját, amelynek vendégei ezúttal Kudlik Júlia TV-bemondó, Zalatnay Sarolta táncdalénekes és a szegedi Balogh Ferenc voltak.

Bandula Mihály testnevelő tanár, Szentes Sportjáért Életműdíjas edző. Fotó: Vidovics Ferenc82 éve, 1938. november 2-án született Bandula Mihály testnevelő tanár, Szentes Sportjáért Életműdíjas edző.

90 éve, 1930. november 2–18 között egymást követően 7 munkásküldöttség kereste fel a polgármesteri és az alispáni hivatalt munkaalkalmat követelve, sürgetve az ínségmunkák beindítását.

A polgári demokratikus forradalom - őszirózsás tüntetés Károlyi Mihály mellett (1918.10.30.) Forrás: www.sulinet.hu102 éve, 1918. november 2-án a rendkívüli városi közgyűlés üdvözölte a Magyar Nemzeti Tanácsot, elfogadta annak programját és kijelentette, hogy hazafias lelkesedéssel csatlakozik törekvéseihez. Utasította a polgármestert és a városi tisztikart, hogy csakis a Nemzeti Tanács, illetve a Károlyi-kormány utasításait hajtsa végre, a hűségesküt a helyi Nemzeti Tanács kezeihez tegye le.

Doboczky József (1854-1917) építőmester síremléke a Kálvária temetőben. Forrás: e-Könyvtár Szentes103 éve, 1917. november 2-án elhunyt Dobovszky József (1854-1917) építőmester, Dobovszky József István jeles építészmérnök édesapja.

A Szentesi Torna Egylet Erzsébet-kerti sporttelepének díszes bejárata Szilágyi Dezső 1925-ös lapján. Forrás: A Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye107 éve, 1913. november 2-án fúzió útján megalakult a Szentesi Torna Egylet. (Alakítható szakosztályok voltak: torna és vívó, atlétika, labdarúgó és lövész. Elnök: dr. Cicatricis Lajos főispán, választmányi elnök: dr. Csúcs János vármegyei főjegyző, alelnök: Kádár Árpád.)

134 éve, 1886. november 2-án született Szentesen dr. Panyik Tóth Demeter (1886-1942) Dr. Panyik Tóth Demeter (1886-1942) vármegyei tisztviselő, főlevéltárnok, árvaszéki elnök. Forrás: Szentesi Élet vármegyei tisztviselő, főlevéltárnok, árvaszéki elnök. A Tanácsköztársaság idején tagja a Szentes városi Munkás-, Paraszt- és Katonatanácsnak, majd a megyei tanács intézőbizottságának és 3 tagú direktóriumának. Az 1920-as években ügyvezető igazgatója a Szentesi Kisgazdák Szövetségének és a Szentesi Földmunkások Vállalkozó Szövetkezetének. Támogatója és rendszeres előadója volt a gazdák, iparosok és földmunkások művelésére szervezett ismeretterjesztő tanfolyamoknak.

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc175 éve, 1845. november 2-án ismét Boros Sámuelt választották főbíróvá.

186 éve, 1834. november 2-án a bíróválasztásra egybehívott népgyűlés nem fogadta el Boros Sámuel jegyző lemondását, sőt ragaszkodása jeléül egyhangú határozattal kimondta, hogy Borost véglegesíti állásában...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Életműdíjat kapott -
-Bandula tanár úr - B.D., - 2003.02.21.

A sportpálya születése - 90 évvel ezelőtt - L.L., - 2004.04.16.

Az õszirózsás forradalomtól a Tanácsköztársaságig (1918-19) // A proletárdiktatúra (1919) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. november 1. vasárnap - Marianna, [Mindenszentek napja] *** A Nap kél 06.26 - nyugszik 16.28 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Marianna női név végső soron a Mária eredeti héber formájából, a Mirjamból származik. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. // További névnapok ma: Igor, Benigna, Benignusz, Benke. // Holnap Achilles névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Horváth István a Kontavill igazgatója. Forrás: Kontavill képgyűjteménySzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 30 éve, 1990. november 1-jén a vállalati tanács Horváth István mérnök üzemgazdászt választotta meg a Kontavill (Kontakta) igazgatójává, aki a jelzett napon foglalta el beosztását.

31 éve, 1989. november 1-jén megalakult a Szabad Demokraták Szövetségének szentesi szervezete.

31 éve, 1989. november 1-jén megtörtént a Kossuth utcai új postaközpont hivatalos átadása. Avató beszédet mondott Kertész Pál, a posta vezérigazgató-helyettese.

A Szentesi Élet korabeli piros betűs fejléce. Forrás: e-Könyvtár Szentes32 éve, 1988. november 1-jén a városi pártbizottság a Szentesi Életben nyilvánosságra hozta és széleskörű vitára bocsátotta a városi pártértekezlet elé terjesztendő beszámoló-tervezetet, amelyhez a város lakói november 11-ig fűzhettek észrevételeket.

Dr. Badó Zoltán. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1986)Dr. Veszelovszky Iván. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1986)35 éve, 1985. november 1-jén az egészségügyi miniszter és Dr. Csikai Miklós. Forrás: http://www.novofer.hu/ a Szegedi Orvostudományi Egyetem dr. Badó Zoltán osztályvezető főorvosnak (traumatológiai osztály), valamint dr. Veszelovszky Iván osztályvezető főorvosnak (szülészet-nőgyógyászati osztály) a címzetes egyetemi docensi címet adományozta. Ugyancsak címzetes egyetemi docensi címet kapott a mezőgazdasági miniszter és a Kertészeti Egyetem rektori tanácsának javaslatára dr. Csikai Miklós, a Szentesi Korai Zöldségtermesztési Rendszer (KZR) igazgatója.

Kállai Gyula művelődésügyi miniszter (1957). Forrás: www.magyarfelsooktatas.hu52 éve, 1968. november 1-jén Szentesre látogatott Kállai Gyula, az országgyűlés elnöke, a MSZMP Politikai Bizottságának tagja. *** Megindult Szentesen a Vízmű Híradó c. üzemi lap. (Felelős szerkesztő: Kruzslicz Pál.)

Burián Lajos (1844–1921) ügyvéd, volt városi főügyész, polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000102 éve, 1918. november 1-jén a Szentes Városi Tanács kimondta csatlakozását a Magyar Nemzeti Tanácshoz. *** Megalakult a Szentesi Katonatanács. *** A Református Kör helyiségében (nagyszámú közönség, katonatisztek, katonák, polgárok, nők részvételével) megalakult a Nemzeti Tanács helyi szervezetének ideiglenes végrehajtó bizottsága. (A 24 tagú bizottság elnöke Burián Lajos ügyvéd.)

105 éve, 1914. november 1-jén megjelent a Szentesi Tudományos Mozgószínház Híradója c. reklámújság. Kiadta a Szentes és Vidéke; felelős szerkesztője Lichtenstein Manó.)

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000123 éve, 1897. november 1-jén Sima Ferenc szentesi országgyűlési képviselő bejelentette kilépését az Ugron Gábor vezette parlamenti frakcióból.

Dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000124 éve, 1896. november 1-jén a helyi Szabadelvű Párt  dr. Cicatricis Lajos megyei főjegyzőt kiáltotta ki országgyűlési képviselőjelöltjévé.

124 éve, 1896. november 1-jén Pfeifer Sándor szociáldemokrata jelölt nagygyűlést tartott. ** A szentesi függetlenségi 48-asok Kossuth-párti csoportja saját képviselőjelöltet állított Olay Lajos személyében, aki Eötvös Károly és Komjáthy Béla képviselők kíséretében Szentesre érkezett, és a főtéren megtartotta programbeszédét.

129 éve, 1891. november 1-jén Ehrlich Laura megnyitotta magánóvodáját Szentesen. A 70–120 gyermeket befogadó intézmény 1898 októberéig működött, ekkor anyagiak hiányában bezárt.

A Magyar Királyi Posta és Távírda Petőfi utcai épülete Untermüller Ernő 1918-as lapján. Forrás: A Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye138 éve, 1882. november 1-től a szentesi Postahivatal állami kezelésbe került.

160 éve, 1860. november 1-jén az uralkodó kinevezte Mailáth Györgyöt a Helytartótanács elnökévé...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Üzenő múlt (Kállai Gyuláról) -
-Oktatáspolitikusok és koncepciók (1945–1990)  VII. - M.M., www.magyarfelsooktatas.hu - 2003/1-2-3.

Új korszak következett - 160 éve született Burián Lajos - L.L., - 2004.05.14.

Csodálták a mozgófényképeket - Megnyílt az első mozi - L.L., - 2003.04.18.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!" --150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Régi idők postája - D.J., - 2004.07.02.

Politikai élet (1867-1918) // Az õszirózsás forradalomtól a Tanácsköztársaságig - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. október 31. szombat - Farkas, [Regensburgi szt. Wolfgang] *** A Nap kél 06.24 - nyugszik 16.29 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Farkas régi magyar férfinév, azon kevesek egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztény nevek. A szülők vélhetően azt az óhajukat kívánták kifejezni, hogy a gyermek legyen bátor, mint a farkas. // További névnapok ma: Alfonz, Cseke, Kristóf. // Holnap Marianna névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Barcsay Jenő (1900-1988) Kossuth-díjas festő és grafikusművészSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 34 éve, 1986. október 31-én a Városi Galériában megnyílt Barcsay Jenő Kossuth-díjas festő és grafikusművész grafikai kiállítása. Képzőművészeti életünk egyik legjelentősebb alkotójának műveit a szentendrei Ferenczy Múzeum munkatársai válogatták és rendezték a szentesi kiállítóteremben.

Szaszkó Ferenc 2012-ben. Forrás: Szentesi Élet70 éve, 1950. október 31-én megtartotta alakuló ülését a Szentes Városi Tanács. A végrehajtó bizottság elnökévé Szaszkó Ferencet választották. (Hivatalát 1952-ig viselte.)

73 éve, 1947. október 31-én ünnepélyesen felavatták  a szentesi református nagytemplom A szentesi református nagytemplom nagyharangja. Fotó: Tímár Ferenc újraöntetett nagyharangját.

91 éve, 1929. október 31-én született dr. Kása Imre vegyészmérnök.

91 éve, 1929. október 31-én ünnepélyesen felavatták a Központi Református Népiskola eklektikus stílusú új épületét. (Tervezték: Antal Endre és Dobovszky József István.) Az intézmény 1948-tól Kossuth Téri Általános Iskola néven működött. 1993-ban ismét egyházi kezelésbe került, felvéve az egykori iskolaépítő lelkész, tudós prédikátor, Kiss Bálint (1772–1853) nevét. A főbejárat mellett látható az egykori iskolaigazgató, az 1849-ben halálra, majd kegyelemből 20 évi várfogságra ítélt Hajdú Lajos (1813–1901) márvány emléktáblája, amelyet 1998-ban lepleztek le.

A református nagytemplom fennállásának 100. évfordulóján, 1926-ban készült emlékkép Fridrich János felvétele. Forrás: a Szentesi Levéltár fotótára 94 éve, 1926. október 31-én – a reformáció emléknapján ünnepelte a szentesi református egyházközség a Kossuth téri nagytemplom fennállásának 100. évfordulóját. A megemlékezésen jelen volt és beszédet mondott Balthazár Dezső, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

102 éve, 1918. október 31-én a szentesi függetlenségi és 48-as pártkörök vezetői (Burián Lajos, dr. Lánczi Simon Pál és Vajda Ernő) felszólították dr. Mátéffy Ferenc polgármestert, hogy a forradalmi kormány elismerése céljából hívjon egybe rendkívüli városi közgyűlést; egyben bejelentették, hogy november 3-án népgyűlést tartanak, amelyen megválasztják a Nemzeti Tanács helyi intézőbizottságát.

102 éve, 1918. október 31-én elhunyt Abaffy Béla (1875-1918) gimnáziumi tanár. 

A református nagytemplom belső tere. Fotó: Vidovics Ferenc111 éve, 1909. október 31-én az újrafestett református nagytemplom, három hónapi szünet után, a reformáció ünnepén ismét megnyitotta kapuit. A szentesi református nagytemplom orgonája. Fotó: Dömötör János Az ünnepélyes istentisztelet alkalmával felavatták az új orgonát. Az ünnepi hangulatban Futó Zoltán lelkész előterjesztése nyomán – Kálvin János születésének 400. évfordulóján – a presbitérium egyhangúlag kimondta, hogy: “A mai, reánk nézve sokszorosan nagy ünnepnapnak emlékezetesebbé és magasztosabbá tételére a felsőpárti új templom építésének előmunkálataihoz hozzákezd.” Megbízta az elnökséget, hogy készítsen egy tervezetet, “mely szerint az új templom mielőbbi felállítása lehetővé tétessék”. Délben a Református Körben szeretetvendégséget tartottak.

126 éve, 1894. október 31-én a Vásár téren (ma Apponyi tér) befejeződött egy újabb ártézi kút fúrása.

Az 1937-ben a régi paplak helyén felépült plébánia és az árkádsor Szilágyi Dezső azévi lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteményeDr. Miskolczy Jenő (1888-1952) pápai prelátus, apát-plébános, az új plébánia építtetője (Molnár M. festménye, 1947 - részlet). Forrás: Megfestett nagyjaink - Szentes, 1996132 éve, 1888. október 31-én született dr. Miskolczy Jenő (1888-1952) teológiai tanár, egyházkerületi tanfelügyelő, pápai prelátus, kamarás, főesperes, szentszéki jegyző, 1928-tól szentesi apátplébános, számos valláserkölcsi és szociológiai tanulmány szerzője, a szentesi új plébánia építtetője. (Olajfestményű portréja a Szt. Anna Plébánián látható; Molnár M. alkotása. Erzsébet tér 2.)

153 éve, 1867. október 31-én a belügyminiszter engedélyezte Szentes rendezett tanácsának helyreállítását, s az első folyamodású bíráskodás megszervezését.

157 éve, 1863. október 31-én tanácsi határozattal betiltották a koldulást Szentesen...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Húsz évig építették 
--175 éves a református nagytemplom (I.- II.) - L.L., - 2001.10.19.

Az elsőt átadták, a második leégett // A harmadik és a negyedik, mostani templom - -A szentesi református templomok története (1-2.) - K.P., - 2004.07.16-23.

A református nagytemplom // Az õszirózsás forradalomtól a Tanácsköztársaságig // Közigazgatás (1867-1929) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. október 30. péntek - Alfonz, [szt. Marcell] *** A Nap kél 06.22 - nyugszik 16.32 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:   Az Alfonz a német Alfonsból képzett férfinév. Elemeinek jelentése: teljesen (harcra) kész. Női párja: Alfonzin. // További névnapok ma: Kolos, Fanni, Stefánia, Éneás, Aszter. // Holnap Farkas névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Barta László: Az 1956-os forradalom Szentesen. Forrás: e-Könyvtár SzentesSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 64 éve, 1956. október 30-án megalakult a 31 tagú  Szentesi Forradalmi Bizottság, a forradalom idején a város legfőbb hatalmi szerve. (Elnöke: Hering Béla tanár.)

A felrobbantott Tisza-híd. Forrás: Szentesi Élet.76 éve, 1944. október 30-án a szovjet városparancsnokság irányításával megkezdődött a Szentes–Csongrád közötti tiszai híd helyreállítása. A munkába nagymértékben bevonták a polgári lakosságot. A megterhelő közmunkán köteles volt részt venni minden 16–70 éves munkaképes férfi, és 16–50 éves nő. Az első hetekben Szentesről mintegy 3000 embert és 400 igás fogatot foglalkoztattak.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200088 éve, 1932. október 30-án Szentesre látogatott dr. Lázár Andor igazságügyi miniszter, városunk országgyűlési képviselője, és dr. Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter.

Harangozó Sándor tanár, ny. diákotthon-igazgató. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198892 éve, 1928. október 30-án született Harangozó Sándor tanár, ny. diákotthon-igazgató.

95 éve, 1925. október 30-31-én Szentesen vendégeskedett dr. Baltazár Dezső tiszántúli református egyházkerületi püspök, aki részt vett a helyi presbitérium díszközgyűlésén, s beszédet mondott a reformáció emléknapján.

110 éve, 1910. október 30-án megalakult a Szociáldemokrata Párt alföldi kerületi titkársága. Kerületi titkár Jócsák Kálmán; székhelye Szeged.

ERZSÉBET Amália Eugénia (1837-1898) Ausztria császárnéja, Magyarország királynéja, I. Ferenc József felesége, a magyarok pártfogója. (Olaj, vászon, 242x133,5 cm). F.: Révész Imre (1900). Forrás: Megfestett Nagyjaink - 1996 (Fotó: Dömötör Mihály)120 éve, 1900. október 30-án Csongrád vármegye közgyűlésén ünnepélyesen leleplezték Erzsébet királyné életnagyságú képét. (A festmény készítője Révész Imre festőművész.) (A levéltárban őrzött festmény a 2003. évi elektromos tűz során súlyosan megsérült.)

122 éve, 1898. október 30-án a Csongrád megyei szociáldemokrata földmunkások kongresszust tartottak Szegeden. Szentes két küldöttel képviseltette magát, közülük Bajczer Imrét beválasztották a 14 tagú megyei bizottságba.

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc129 éve, 1891. október 30-án a megyegyűlés elutasította a polgármester-választás ellen beadott, 101 városi képviselő által aláírt óvást.

195 éve, 1825. október 30-án az 1818-ban méltatlanul eltávolított Boros Sámuelt közóhajtásra ismét Szentes jegyzőjévé választották.

201 éve, 1819. október 30-án született Müller János (1819-1874) főszolgabíró...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Október huszonharmadika
- B.Gy., - 2000.10.20.

Hering Béla: Egy tanár a forradalomban - B.G., - 1998.10.23.

Barta László: Az 1956-os forradalom Szentesen // Politikai hatalmi viszonyok, a város igazgatási rendszere (1920-1944 Lázár Andorról) // A munkásmozgalom kezdete - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. október 29. csütörtök - Nárcisz *** A Nap kél 06.21 - nyugszik 16.33 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Nárcisz görög eredetű női név, jelentése: nárcisz (növény). Férfi párja: Narcisszusz. // További névnapok ma: Teofil, Zénó, Melinda, Ermelinda. // Holnap Alfonz névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


dr. Pardy István (1917-2000) keramikus, tanárSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 20 éve, 2000. október 29-én Sümegen elhunyt dr. Pardy István (1917-2000) keramikus, szentesi füstön-fekete gölöncsér, tanár. A főutcai építkezések miatt 50 éves korában, 1970-ben kisajátították a házukat, és nem sikerült elérnie, hogy megváltást kapjon Felsőpárt szélén hagyományos Korsós-sori telekre vagy házra. Gyermekei után a Balaton mellé, Aszófő főutcájára költözött, ahol műhelyt épített, kemencét rakott. Élete végéig itt népszerűsítette a hagyományos-míves kerámiákat. Sírja a balatonfüredi köztemetőben van.

A kassai dóm, ahol a fejedelem hamvai nyugvóhelyet leltek. Forrás: www.radio.hu114 éve, 1906. október 29-én  Rákóczi ünnepséget tartottak Szentesen a fejedelem hamvainak hazahozatala alkalmából.

115 éve, 1905. október 29-én Az evangélikus templom Kováts Károly festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000felszentelték az új szentesi evangélikus templomot. A szertartást Bachát Dániel bányakerületi püspök végezte. (A templom tervezője Francsek Imre építész; az oltárkép a szentesi születésű Hegedűs László festőművész alkotása.)

115 éve, 1905. október 29-én Fejérváry Géza miniszterelnök bejelentette az új kormánypárt, a Haladó Párt megalakulását.

Blaha Lujza színművésznő, a “nemzet csalogánya”. Forrás: Szentesi Élet116 éve, 1904. október 29-31 között Szentesen vendégszerepelt Blaha Lujza színművésznő, a “nemzet csalogánya”, a Nemzeti Színház örökös tagja. A helyi sajtó tudósítása szerint: “Kitörülhetetlenül emlékezetébe marad mindenkinek, aki a három estén keresztül élvezhette Blaha Lujza utolérhetetlen nagy művészetét. Mind a három este zsúfolásig megtelt a színház, és olyan ovációban volt része Blaha Lujzának, amilyen neki se adatik mindennap. Vasárnap este a harmadik felvonás végén nem kevesebb, mint tizennyolcszor hívták lámpák elé. Koszorú, csokor, virág és a tisztelet minden külső jele megvolt, amit csak a közönség egy művésznőnek adni szokott.”

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000121 éve, 1899. október 29-én az I. és II. 48-as kör értekezlete bizalmat szavazott Sima Ferencnek A Kossuth Kör délutáni gyűlésén Sima hívei lehurrogták a vezérük ellen agitáló szónokokat. A verekedésbe torkolló gyűlést a rendőrség berekesztette.

Báró Maasburg Sándor földbirtokos, volt 1848-as honvéd főhadnagy síremléke a Kálvária temetőben. Forrás: www.szentesinfo.hu/petofi127 éve, 1893. október 29-én, 70 éves korában, a születése napján  elhunyt báró Maasburg Sándor (1823-1893) földbirtokos, volt 1848-as honvéd főhadnagy. (Síremléke a Kálvária temetőben található.)

197 éve, 1823. október 29-én született báró Maasburg Sándor (1823–1893) földbirtokos, volt 1848-as honvéd főhadnagy...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Rákóczi városai -
www.radio.hu - 2004.04.27.

Blaha Lujza - ... minden ami egykor színház volt - www.szineszkonyvtar.hu 

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!" --150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Báró Maasburg Sándor síremlékénél a Kálvária temetőben

-Iskolai élet (2003) - Petőfi Sándor Általános Iskola - www.szentesinfo.hu/petofi 

Az evangélikus templom // Hegedûs László - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. október 28. szerda - Simon, Szimonetta, [szt. Simon] *** A Nap kél 06:20 - nyugszik 16:34 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Simon héber eredetű férfinév, jelentése: meghallgattatás. Rokon nevek: Semjén, Simeon. // A Szimonetta női név a Simon olasz kicsinyítő- képzős női párja. // További névnapok ma: Alfréd, Alfréda, Anasztázia, Szalvia, Szalviusz, Szilviusz, Taddeus, Tádé, Tömör. // Holnap Nárcisz névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 32 éve, 1988. október 28-án „Vadászkürt szól, hajt a hajtó…” címmel vadászati, vadgazdálkodási és környezetvédelmi kiállítás nyílt a Helyőrségi Művelődési Otthonban.

1956 október 27-én a honvédség közremuködésével megtörténik a Kossuth téri szovjet emlékmű ledöntése. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200064 éve, 1956. október 28-án megalakult Szentesen a 11 tagú Ideiglenes Forradalmi Bizottság, amelynek elnökévé Hering Béla gimnáziumi tanárt választották. A járási és a városi tanácsnál, valamint a munkahelyeken munkástanácsokat választottak. *** Ugyanezen a napon megalakult a katonatanács is.

Bella János kisebbségi önkormányzati képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető 72 éve, 1948. október 28-án született Bella János kisebbségi önkormányzati képviselő.

75 éve, 1945. október 28-án Szentesre érkezett Kéthly Anna szakszervezeti vezető, s beszédet mondott a Szociáldemokrata Párt választási nagygyűlésén.

76 éve, 1944. október 28-án az épületek helyreállítása után a város legtöbb iskolájában – a tanyai iskolák kivételével – megkezdődött a tanítás. (Összesen 14 iskolaépületben, 35 tanár vezetésével folyt az oktatás.)

Lőrincz Mártont (1911-1969) a berlini Nyári Olimpián a görög-római (kötöttfogású) birkózás légsúlyú bajnoka.. Forrás: Dr. Papp László centenáriumi emlákoldala - TEAM, 2005109 éve, 1911. október 28-án Korondon (Erdély) született Lőrincz Márton (1911-1969) birkózó olimpiai bajnok. Lőrincz Mártont, a légsúly olimpiai győztesét karjára emeli Palusula, az észt nehézsúlyú bajnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Az 1934. évi római birkózó EB 1. helyezettje, Szentesen készült fel (dr. Papp László birkózó társaságában) az 1936-os berlini olimpiára, ahol kötöttfogásban légsúlyú olimpiai bajnok lett. Szentes iránti háláját azzal fejezte ki,  hogy a győzelemért kapott tölgyfa csemetét a városnak ajánlotta fel. Elhatározását így indokolta a városi képviselő-testülethez intézett levelében: Az olimpiai tölgy ültetésére rendezett ünnepségre hívó plakát 1937-ből. Forrás: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 „Hirdesse e tölgyfa Szentes város iránti szeretetemet és legfőképpen azt, hogy bár az ország sok városa megtisztelt ünneplésével, Az olimpiai tölgy a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt. Fotó: Tímár Ferenc szívemhez mégis ez a nemes város férkőzött legközelebb, amikor fiának fogadott.”  (A facsemete ünnepélyes elültetésére 1937. március 29-én került sor a Polgári Leányiskola (ma Petőfi Sándor Ált. Iskola) előtti parkban. Az azóta terebélyes tölgyfa ma is látható, mellette emléktáblával, amely a fent leírtakra utal.)

Népgyűlés a Kossuth téren Untermüller Ernő 1910 körül kiadott képeslapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye120 éve, 1900. október 28-án a szentesi munkások népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Napirend: 1. Az általános és titkos választójog; 2. Helyzetünk és a sajtó. (Szónokok: Bajczer Imre, Fenyvesi János, Frankl Manó, Huszka Mihály.)

Szabad Szó, a Nemzeti Parasztpárt központi napilapja. Forrás: http://server2001.rev.hu/121 éve, 1899. október 28-án megindult Szentesen a Szabad Szó, a Szentesi Szociáldemokrata Párt érdekeit képviselő hetilap. (Felelős szerkesztő Pásztor János, társszerkesztők Árvai Bálint és Békési Imre.) A lapot 1901 júniusától Budapesten szerkesztették, s a Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt központi közlönye lett. 1945-től a Nemzeti Parasztpárt központi napilapja.

Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán portréja (részlet) Festő: Vastagh György (1898). Repro: Tímár Ferenc122 éve, 1898. október 28-án a megyeháza közgyűlési termében leleplezték Stammer Sándor (1824-1896) volt szentesi polgármester, majd alispán, királyi tanácsos, a Ferenc József Rend lovagjának olajfestményű portréját, Vastagh György festőművész alkotását. (Ma a Szentesi Levéltárban látható. Kossuth tér. 1.)

Balogh János (1845-1924) polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000126 éve, 1894. október 28-án Balogh János országgyűlési képviselő beszámoló népgyűlést tartott a Kossuth téren.

147 éve, 1873. október 28-án megalakult a Szentesi Lakatos, Késes, Pintér, Fésűs, Szappanos és Kaskötő Ipartársulat. (Tagok száma 19 fő.)

154 éve, 1866. október 28-án született dr. Purjesz János ügyvéd, 1911–1937 között Szentes város tisztiügyésze.

Ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) nagyiparos, földbirtokos, megyei és városi képviselő, ipartársulati és iparkamarai elnök. Forrás: www.zsoldosf-szentes.sulinet.hu188 éve, 1832. október 28-án született ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) gyáros, földbirtokos, városi és megyei képviselő, a Szentesi Általános Ipartársulat, a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a szentesi Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola névadója.

A szentesi Kereszteltek Anyakönyve I. kötetének belső címlapja, Pruszkay Sámuel kezdő soraival, 1750. október 28. Forrás: Szentesi Élet270 éve, 1750. október 28-án beiktatták hivatalába az első szentesi római katolikus plébánost, Pruszkay Sámuelt. Ugyanekkor a fölújított templomot másodszor is fölszentelték Szent Anna tiszteletére. Ezzel az aktussal a szentesi plébánia levált a szegvári anyaegyházról, s megkezdte önálló működését. Kezdetét vette az anyakönyvek vezetése is. (Pruszkay Sámuel 1760-ig szolgált városunkban, majd Vácra távozott. Utóda Bodonyi Sándor lett.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Október huszonharmadika
- B.Gy., Szentesi Élet - városi hetilap - 2000.10.20.

Az utolsó haditanács és a megszállás (Hering Béláról) - dr.B.L., Szentesi Élet - városi hetilap - 1999.11.05.

Az 1956-os forradalom Szentesen // Birkózás - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. október 27. kedd - Szabina *** A Nap kél 06:18 - nyugszik 16:36 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Szabina női név a Szabin férfinév női párja. Jelentése: szabin nő. // Holnap Simon és Szimonetta névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 72 éve, 1948. október 27-én a Csongrád Megyei Parasztszövetség tagszervezeteivel ismertették a belügyminiszter 506816/1948. IV/3. számú rendeletét, amely a Magyar Parasztszövetség önkéntes feloszlatásával foglalkozott. Ennek kapcsán kimondták a Csongrád Megyei Parasztszövetség, mint tagszervezet feloszlatását.

Károlyi Mihály gróf (1875-1955) liberális, majd demokrata politikus, köztársasági elnök. Forrás: L.L., Szentesi Élet102 éve, 1918. október 27-én a Szentesi Függetlenségi és 48-as Károlyi Párt népgyűlést tartott a Tyúkpiac téren, mely kimondta, hogy az ország igazi képviselőjének csupán a gróf Károlyi Mihály elnöklete alatt megalakult Nemzeti Tanácsot ismeri el. Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Wikipédia Az egybegyűltek követelték Magyarország teljes függetlenségét és végleges elszakadását Ausztriától, az ország területi integritását, a háború azonnali befejezését, a német szövetség azonnali felbontását, a képviselőház feloszlatását, és új választások kiírását, az általános, egyenlő, titkos, nőkre is kiterjedő választójog bevezetését. (A népgyűlés szónokai: dr. Lánczi Simon Pál és Sima László.)

119 éve, 1901. október 27-én az országgyűlési pótválasztáson szoros küzdelemben ismét a 48-as Függetlenségi Párt jelöltjét, dr. Molnár Jenőt választották meg Szentes országgyűlési képviselőjévé. Molnár Jenő 954, Tasnády Antal 834 szavazatot kapott.

121 éve, 1899. október 27-én a II. 48-as kör választmánya felszólította Ádám Endre körelnököt, hogy mint valótlant, hírlapi nyilatkozatban cáfolja meg a kör csatlakozását a Sima Ferenc ellen indított akcióhoz, vagy pedig mondjon le az elnökségről.

Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000131 éve, 1889. október 27-én a Szentesi Sportegylet megtartotta tisztújító alakuló közgyűlését. A végleges tisztikar tagjai: elnök Fekete Márton, választmányi elnök dr. Perczel János, titkár dr. Sulcz Lajos; a rendes tagok száma 44 fő.

159 éve, 1861. október 27-én gróf Forgách Antal kancellár a megyegyűlések betiltására utasította a főispánokat...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Feledőbe merülő forradalom -
-85 éve történt - L.L., - 2003.11.07.

Az õszirózsás forradalom eseményei Szentesen - dr.T.E., - 1998.10.30.

Hadisegélyes asszonyok tüntetése - Nyolvanöt éve történt - L.L., - 2003.03.07.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!"

150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Politikai élet (1865-1918) // Politikai élet a háború idõszakában // Az õszirózsás forradalomtól a Tanácsköztársaságig - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. október 26. hétfő - Dömötör *** A Nap kél 06:17 - nyugszik 16:38 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Dömötör férfinév a Demeter férfinév önállósult alakváltozata, amely pedig a görög Demetriosz latinos rövidülése. Jelentése: Démétérnek, a Föld istennőjének ajánlott. Önállósult, becézett formája a Döme. // Holnap Szabina névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 30 éve, 1990. október 26-án a Jókai utcában ünnepélyesen megnyitották a tágas, korszerű ABC kisáruházat.

dr. Mátyás Sándor (1908-1987) gimnáziumi tanár és Németh László Kossuth-díjas író. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200031 éve, 1989. október 26-án az Ifjúsági Házban megtartották a „Múltunk, értékeink” c. honismereti pályázat díjkiosztó ünnepségét. A beadott 12 pályamunka közül I. díjat nyert dr. Mátyás Sándorné: „A boldog korszak” – Németh László idézése. (Németh László levelei Mátyás Sándor barátjához.) című munkája. Emléktábla Boros Sámuel egykori lakóháza falán. Forrás: Szentesi Mozaik A díjakat átadta Hering Ferenc városi népfronttitkár. *** A Boros Sámuel Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola emléktáblát helyezett el névadója egykori lakóházának falán (Hajdú Lajos u. 1.).

A felsőpárti Jézus Szíve római katolikus templom. Fotó: Tímár Ferenc51 éve, 1969. október 26-án fölszentelték a felsőpárti katolikus templom harangjait (egy 2,5 mázsás és egy 1,5 mázsás harang), amelyeket Ducsák István harangöntő cége készített. Az ünnepi szertartást Bánk József váci megyés püspök végezte.

korabeli mentőautó a Kórház előtt. Forrás: e-Könyvtár Szentes90 éve, 1930. október 26-án megtartotta alakuló közgyűlését a Szentesi Önkéntes Mentőegylet, a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesületének fiókegylete. Az országos központot Littke Dezső főtitkár képviselte. Az alapító tagok száma 20 fő. A megválasztott tisztségviselők: elnök dr. Csergő Károly alispán, társelnök dr. Négyesi Imre polgármester, alelnök dr. Rimély Dezső kórházigazgató, ügyvezető igazgató dr. Csák Béla városi tiszti főorvos, igazgató főorvos, dr. Bugyi István sebész főorvos. Dr. Farkas Béla főispánt az egylet díszelnökévé választották. Az új egészségügyi alakulat egy mentőautóval kezdte meg működését.

104 éve, 1916. október 26-án miniszterelnöki rendelet született a Közélelmezési Hivatal és Tanács felállításáról. Feladata: az ország belső ellátásának megszervezése.

A Polgári Leányiskola 1914-ben elkészült épülete Szilágyi Dezső korabeli lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes106 éve, 1914. október 26-án újabb 51 sebesült katona érkezett Szentesre, akiket a polgári leányiskola épületében berendezett hadikórházban helyeztek el.

106 éve, 1914. október 26-án Szentesről 412 népfelkelő újonc vonult be Szegedre.

111 éve, 1909. október 26-án született Szentesen Balla János (1909–1980) Kossuth-díjas tsz-elnök. Gazdasági cseléd, kubikos, 1930-tól a Szociáldemokrata Párt tagja. 1946–1949 között egyéni gazdálkodó, 1949-től a szentesi Felszabadulás Tsz tagja, majd elnöke. A termelőszövetkezet vezetésében elért eredményeiért 1954-ben a Kossuth-díj bronz fokozatában részesítették. 1957–1965 között a cserebökényi Népszabadság Tsz, 1960-tól 1973-ig a Szentes és Környéke Víztársulás elnöke. (Lénárt Gábor 1953-ban könyvet írt róla A Felszabadulás Tsz elnöke címen.)

Dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, lapszerkesztő, polgármester Kováts károly (1932) festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000112 éve, 1908. október 26-án megalakult a Rendezett Tanácsú Városok Polgármestereinek Országos Egyesülete, amelynek 21 tagú vezetőségébe dr. Mátéffy Ferenc szentesi polgármestert is beválasztották.

Dr. Lakos Imre (1854-1925) ügyvéd, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000119 éve, 1901. október 26-án dr. Lakos Imre polgármester kérésére 200 gyalogos katona és 35 lovas csendőr érkezett Szentesre, az országgyűlési pótválasztás rendjének biztosítására.

121 éve, 1899. október 26-án fegyelmi vizsgálat indult dr. Lakos Imre polgármester és Novobáczky Győző gazdasági tanácsnok ellen. (A vizsgálat 1901 végéig elhúzódott.) 

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000121 éve, 1899. október 26-án a Szentesi Kossuth Kör felhívja a város közönségét, hogy pártkülönbség nélkül követeljék Sima Ferenc országgyűlési képviselő mandátumának megsemmisítését. A II. 48-as kör nevében dr. Ádám Endre körelnök is csatlakozik a felhíváshoz.

 211 éve, 1809. október 26-án született Szentesen nemes Dózsa Lajos (1809–1893) nemzetőr százados, 22 éven át városi tanácsnok...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Közéleti küzdelmek a múltban (XIV.) -
-A békességet teremtő Mátéffy - L.L., - 2003.02.14.

Városépítő polgármester --150 éve született dr. Lakos Imre polgármester - L.L., - 2004.06.04.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!" -150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

A város fejlõdése (1852-1918) // Politikai élet (1867-1918) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


 *** 2020. október 25. vasárnap - Blanka, Bianka, [Boldog Mór] *** A Nap kél 06:15 - nyugszik 16:39 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Blanka női név a középkori latin Blanca névből származik, ez viszont a germán blank szóból, amelynek jelentése tiszta, fényes. Rokon név: Bianka. // További névnapok ma: Fodor, Margit, Mór, Krizanta, Bónis, Dárius, Jusztin, Marcián, János, Bonifác. // Holnap Dömötör névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Dr. Rébeli Szabó József (1932-2011) jogász, sportvezető, 1990-94 között Szentes polgármestere. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 1996Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 30 éve, 1990. október 25-én Szentes város 27 fős képviselő-testülete megtartotta alakuló közgyűlését. Titkos szavazással dr. Rébeli Szabó Józsefet választották a város polgármesterévé. (A helyhatósági választáson a pártokra leadott szavazatok megoszlása: Független Kisgazda Párt 22,7 %, Szabad Demokraták Szövetsége 20,1 %, Magyar Szocialista Párt 14,9 %, Fiatal Demokraták Szövetsége 14,7 %, Magyar Demokrata Fórum 10,1 %, Kereszténydemokrata Néppárt 5,3 %, Magyar Szocialista Munkáspárt 4,4 %, Kisiparosok és Kiskereskedők Szövetsége 3,8 %, Agrárszövetség 3,1 %, Városvédő Szövetség 0,9 %.) Megválasztották továbbá a megyei közgyűlés küldötteit: dr. Rébeli Szabó József, dr. Gombos András és dr. Sípos Ferenc.

Környezetünk védelméért - Hazafias Népfront - korabeli levélzáró. Forrás: vatera.hu35 éve, 1985. október 25-én a Hazafias Népfront városi értekezlete egyhangúlag állást foglalt abban, hogy a környezetvédelmet, s ezen belül a tisztasági mozgalmat várospolitikai rangra kell emelni.

76 éve, 1944. október 25-én városi és magántisztviselőkből megalakult a Szentesi Szellemi Munkások Szervezete, az első új szakszervezeti csoport.

Népgyűlés a Tyúkpiac téren (1931) Forrás: Szentesi Élet112 éve, 1908. október 25-én a Szentesi Általános Népkör nyilvános népgyűlést tartott a Tyúkpiac téren (ma Szabadság tér), amelynek napirendjén az általános és titkos választójog kérdése, valamint a nép gazdasági helyzetének megvitatása szerepelt.

149 éve, 1871. október 25-én 62 éves korában Szegeden elhunyt dr. Adler Ignác (1809–1871) orvostudor, 1839-től Csongrád vármegye tiszteletbeli, majd rendes főorvosa.

Harruckern János György (1664-1742) nagybirtokos. Forrás: Wikipédia300 éve, 1720. október 25-én a Harruckern János György által kért birtokok átadása megtörtént, de a magyar jogszokásoknak megfelelően beiktatási szertartásra csak három évvel később került sor. Harruckern birtokába került Szentes és környéke. Az új földesúr igyekezett az óriási pusztaságot minél előbb benépesíteni. Szentes ennek köszönhette felvirágzását, valódi várossá válását...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
Rébeli-Szabó József a sportlegenda - a szentesi vízilabda újraalapítójára emlékezve - 2011.08.03. // Elhunyt dr. Rébeli Szabó József - a szentesi vízilabda nagy alakja, volt polgármester  - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2011.02.10.

Jozsó bácsi hetedik iksze - Szentesített lokálpatriotizmus - F.S.,  - 2002.09.06.

A város a Kádár-korszakban és a rendszerváltás idején (1957-1990) // Társadalmi körök, egyesületek (1860-1945) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2019 - web: TEAM, 2002-2020

 

<<< Vissza  
 


NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!
 

  Szentesi internetes kalendárium Labádi Lajos (1953-2019) emlékére 


Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2019. 05. 01.

 

 

.