NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2014. november 28. péntek  


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


A TARTALOMBÓL - kattintson egy címre vagy gördítsen lejjebb a részletekért...
  

 11.23. vasárnap:  Neten a Szentesi Élet 2014. évi 46. száma 
 
Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 165 éve az 1848-49 évi örökváltsági tartozás törlesztésének megkezdésére szólítják fel Szentes városát a Károlyi grófok...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

  


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


   NetSzemle - új helyen, új formában az e-Könyvtár Szentes épülő gyűjteményében

a delmagyar.hu Szentesi cikkeinek 2012-es - 2013-as archívuma, és 2014-es írásai folyamatosan frissítve

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa később is!

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. november 28. péntek - Stefánia *** A Nap kél 07.05 - nyugszik 15.58  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Stefánia női név az István férfinév párja. Magyar nyelvű (női) változata az Istvánka. A görög Sztefanosz névből származik, közvetlenül az Istefán alakból. Jelentése: virágkoszorú, korona („koszorút viselő”, „megkoronázott”). // További névnapok ma: Jakab, Dezdemóna, Szókratész. // Holnap Taksony névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

           

  <<< Vissza
  


Fotó: Kis Antal - www.viztorony.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 46 éve, 1968. november 28-án megtörtént az új víztorony műszaki átadása.

Dr. Szeder Ferenc János földbirtokos. Forrás: Szentesi Élet88 éve, 1926. november 28-án a város főterén mondta el programbeszédét dr. Szeder Ferenc János. Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy ő szintén rendíthetetlen híve Bethlen István miniszterelnöknek, de az eddig követett gazdaságpolitikáját több vonatkozásban nem tartja helyesnek.

88 éve, 1926. november 28-án Bugyi Antal egységes párti képviselőjelölt sikeres választási nagygyűlést tartott a Kossuth téren. Részletesen ismertette a Bethlen-kormány elért sikereit, elsősorban a gazdálkodókat és iparosokat igyekezve megnyerni a kormánypárti politikának.

A munkásgimnáziumnak is helyet adó "Kulturpalota" - ma Petőfi Sándor Ált. Iskola - Szilágyi Dezső 1914-ben kiadott színezett lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye104 éve, 1910. november 28-án munkásgimnázium létesült Szentesen.

125 éve, 1889. november 28-án átadták a forgalomnak a főtértől (Piac tér) a vasútállomásig a kikövezett szentesi Fő utcát. (1892-től Kossuth Lajos utca.)

141 éve, 1873. november 28-án született Fehér András apátplébános.

Oroszi Miklós (1822-1892) polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000149 éve, 1865. november 28-án országgyűlési képviselőválasztást tartottak Szentesen. Összesen 1529-en éltek szavazati jogukkal. Oroszi Miklós elsöprő győzelmet aratott Boros Sámuel fölött. (A leadott szavazatokból 1438-at Oroszi kapott, Boros csupán 91-et.)

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000165 éve, 1849. november 28-án a Károlyi grófok felszólították Szentes városát, hogy az 1848. és 1849. években keletkezett örökváltsági tartozásainak törlesztését kezdje meg, ellenkező esetben jogi útra terelik az ügyet.

186 éve, 1828. november 28-án született Ferenczy Sándor ügyvéd, volt 48-as honvédhadnagy, városi törvénykezési tanácsnok, lapszerkesztő, a Szentesi 48-as Párt megalakítója és első jegyzője.

288 éve, 1726. november 28-án újabb egyházlátogatásra került sor városunkban. A felvett jegyzőkönyvben az alábbiak olvashatók: „Szentes mezővárosa nemes Csongrád Vármegyében, és a Váci Egyházmegyében van, helvét hitvallást követő lakosai vannak, és nem egy katolikus; temploma pedig kőfalazatú, amely már a meglévő szentélyből és sekrestyéből is felismerhetően római katolikus volt, a lelkész jelenleg Pápai Ferenc, aki tanulmányait külföldi tartományokban végezte el. Az ugyanitt lakó katolikusok a szomszédos Hékéd nevezetű pusztára járnak misehallgatás céljából, és a felveendő szentségekhez is itt szoktak járulni. Ezen az elhagyott birtokon költséges átjárás épült a Tisza folyón keresztül, hajós révvel együtt, és ugyanott királyi harmincad-vámszedőhelyet is felállítottak. És mivel számos hajós, és a hidak őrei ugyanazon pusztát lakják, mint a szertartások helybeli végzőjét a Váci Püspöki Szeminárium példás növendékét, Menyhárt György atyát ide helyezték, akinek megfelelő és különálló hálószobát, a házi kápolnát a harmincad-vámszedő Úr hozta létre; élelemmel ellátja, és ötven forint járandósággal a császári serfőző látja el.”   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   A "kultúrpalota" (a munkásgimnáziumról) - Kis-Rácz Antalné: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 - Multimédia-CD/web: TEAM, 2002

Boros Sámuel (1787-1866) - városi jegyző, az örökváltsági szerződés előkészítője, főbíró, majd Szentes első polgármestere - L.L.-TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.12.27.

Dédapáink akarata

-Kossuth halálának évfordulójára (Ferenczy Sándorról) - L.L., - 2004.13.19.

A neoabszolutista berendezkedés idõszaka (1849-1866, Oroszi Miklósról) // A város fejlõdése (1852-1918, a munkásgimnáziumról) // A Károlyiak kora és az örökváltság (1775-1840) // Örökváltsági szerződés (1836. január 10.) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. november 27. csütörtök - Virgil, [Pignatelli szt. József Mária] *** A Nap kél 07.04 - nyugszik 15.58  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Virgil latin eredetű férfinév, jelentése: szűz. Női párja: Virgínia. (Más forrás szerint a latin Virgilius név rövidülése. Ennek az eredete bizonytalan, talán a Vergilius római nemzetségnévből való, amely ismeretlen, esetleg etruszk eredetű.) // További névnapok ma: Jakab, Amina, Jakus, Leonarda, Jákob. // Holnap Stefánia névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

           

  <<< Vissza
  


dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főispán, a Szentesi Kaszinó elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 Kiss Zsigmond (1830-1911) városi főügyész, a Szentesi Kaszinó elnöke. Forrás: Szentesi Levéltár82 éve, 1932. november 27-én a szentesi Kaszinóban ünnepélyesen leleplezték 3 egykori kaszinói elnök (Kiss Zsigmond, Pólya Ferenc és dr. Cicatricis Lajos) olajfestésű arcképét.

82 éve, 1932. november 27-én megkezdődtek a műszaki felmérések és előmunkálatok a Hősök Erdeje kialakításához. A földművelésügyi minisztérium felkérésére a terveket Ormos Imre kertészeti tanintézeti tanár már korábban elkészítette. Ennek megfelelően az épülő huszárlaktanya szomszédságában kijelölt területen 2600 facsemete ültetését készítik elő. A tavaszi faültetést Négyesi Imre polgármester Matyó Sándor városi főkertész közvetlen felügyelete alá helyezte.

Énekes István (1911-1940) vasúti tiszt, ökölvívó olimpiai bajnok. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár82 éve, 1932. november 27-én ökölvívó versenyt rendeztek a Tóth József Színházban. Szentes mérkőzött a Budapesti Vasutas Klub gárdájával. A versenyen részt vett Énekes István olimpiai bajnok, akit a Szentesi Munkás Testedző Klub (SZMTK) dísztagjává választottak.

Joó Béla (1874-1909) szentesi festőművész. Forrás: Szentesi Levéltár105 éve, 1909. november 27-én 35 éves korában meghalt Joó Béla (1874-1909) szentesi festőművész, Joó Károly református kántor fia. Ő készítette Klauzál Gábor (1895) és Futó Zoltán (1908) életnagyságú portréit.

105 éve, 1909.november 27-én a király Tisza István grófot bízta meg kormányalakítással, de kísérlete sikertelen volt.

116 éve, 1898. november 27-én Szentesre látogatott Bartha Miklós országgyűlési képviselő, az Ugron-féle 48-as párt országos elnöke. (Előadást tartott az I. 48-as Népkörben.)

140 éve, 1874. november 27-én született Bartucz András (1874–1956) földmunkás-kubikos, a két világháború közötti szentesi munkásmozgalom egyik elismert vezetője.

140 éve, 1874. november 27-én született Szentesen Joó Béla (1874-1909) festőművész, Joó Károly orgonista-kántor fia. Budapesten Bihari Sándor és Karlovszky Bertalan festőiskolájában, majd Münchenben és Nagybányán Hollósy Simonnál tanult. Szentesen látható főbb művei: Futó Zoltán református lelkészt és Klauzál Gábor ábrázoló festménye.

165 éve, 1849. november 27-én közzétették Magyarország új katonai kerületi beosztását, amelynek értelmében a szegedi polgári kerület – azon belül Csongrád megye – a nagyváradi katonai kerületbe került.

205 éve, 1809. november 27-én a király elrendelte a magyar nemesi fölkelés feloszlatását...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Úri Kaszinóból zeneiskola

-110 éve farsangi bállal avatták - L.L., - 2003.02.21.

Ahány hősi halott, annyi facsemete - A "Hősök erdeje" létesítése - L.L., - 2004.06.11.

Joó Béla festőművész - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. november 26. kedd - Virág, [Porto Mauriziói szt. Lénárd] *** A Nap kél 07.02 - nyugszik 15.59  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Virág magyar eredetű női név, jelentése a virág szó maga. A latin Flóra női név magyarítása. // További névnapok ma: Konrád, Péter, Atanáz, Lénárd, Viktorina, Berengár, Szilveszter, Leonárd, Leonarda, Ciklámen, Milán, Milos. // Holnap Virgil névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

           

  <<< Vissza
  


Dóczi Gábor (1938-1990) tanár, tanácselnök, MSZMP VB első titkár. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 1988Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 26 éve, 1988. november 26-án városi pártértekezletet tartottak Szentesen. A pártbizottság első titkárává ismét Dóczi Gábort választották meg, aki a jövőt illetően megállapította, hogy a pártmunkát radikálisan meg kell újítani, a testületek, alapszervezetek és az apparátus munkamódszerét pedig korszerűsíteni kell.

Lőrincz Mártont (1911-1969) a berlini Nyári Olimpián a görög-római (kötöttfogású) birkózás légsúlyú bajnoka.. Forrás: Dr. Papp László centenáriumi emlákoldala - TEAM, 2005Lőrincz Mártont, a légsúly olimpiai győztesét karjára emeli Palusula, az észt nehézsúlyú bajnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200045 éve, 1969. november 26-án elhunyt Lőrincz Márton (1911-1969) birkózó olimpiai bajnok.   Az 1934. évi római birkózó EB 1. helyezettje, Szentesen készült fel (dr. Papp László birkózó társaságában) az 1936-os berlini olimpiára, ahol kötöttfogásban légsúlyú olimpiai bajnok lett. Szentes iránti háláját azzal fejezte ki,  hogy a győzelemért kapott tölgyfa csemetét a városnak ajánlotta fel. Elhatározását így indokolta a városi képviselő-testülethez intézett levelében: Az olimpiai tölgy ültetésére rendezett ünnepségre hívó plakát 1937-ből. Forrás: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 „Hirdesse e tölgyfa Szentes város iránti szeretetemet és legfőképpen azt, hogy bár az ország sok városa megtisztelt ünneplésével, Az olimpiai tölgy a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt. Fotó: Tímár Ferenc szívemhez mégis ez a nemes város férkőzött legközelebb, amikor fiának fogadott.”  (A facsemete ünnepélyes elültetésére 1937. március 29-én került sor a Polgári Leányiskola (ma Petőfi Sándor Ált. Iskola) előtti parkban. Az azóta terebélyes tölgyfa ma is látható, mellette emléktáblával, amely a fent leírtakra utal.) 

66 éve, 1948. november 26-án az országgyűlés elfogadta az 1948: XLIII. törvénycikket a nők egyenjogúsításáról.

93 éve, 1921. november 26-án Bethlen miniszterelnök meghirdette a konszolidáció programját, amelynek lényege: szociális béke, együttműködési készség mindazokkal, akik hajlandók közreműködni az ország újjáépítésében. Egységes kormányzópárt megalakítására szólította fel a pártokat.

A Szentesi Segélyegylet igazgatója 36 éven át Kiss Zsigmond (1830-1911) volt. Forrás: Szentesi Élet138 éve, 1876. november 26-án újjáalakult a Szentesi Segélyegylet. Igazgató Kiss Zsigmond ügyvéd. (Az alapszabály jóváhagyására 1877. szeptember 3-án került sor.)

Az 1874. évi XXXIII. törvénycikk. Forrás: Ezer év törvényei - www.1000ev.hu140 éve, 1874. november 26-án a király szentesítette az 1874: XXXIII. törvénycikket, az új választójogi törvényt. (A választójogosultság feltétele: 1/4 telek vagy háromszobás városi háztulajdon, vagy 105 forint adóköteles jövedelem; önálló iparosoknál egy segéd alkalmazása, az értelmiségnél a diploma mellett kinevezéshez, illetve választáshoz kötött állás; adóhátralékosok nem szavazhatnak; kötelező a nyílt szavazás; a választók száma csökkent.)    Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   1874: XXXIII. törvénycik - www.1000ev.hu 

Az 1874. évi XXXIII. törvénycikk a választási eljárásról (részletek) - www.valasztas.hu 

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. november 25. kedd - Katalin, [Alexandriai szt. Katalin] *** A Nap kél 07.01 - nyugszik 16.00  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Katalin görög eredetű női név, a görög Αικατερίνη (Ekaterini) név magyar változata. Jelentése nem egyértelmű: elterjedt nézetek szerint a görög καθαρός (katharosz) szóból származik, amelynek jelentése: „(mindig) tiszta”. Mások szerint a görög Αεικαθερινα (aeikatherina) névből ered, melynek jelentése: „nyilazó”, „biztosan célzó”. A magyarba feltehetően a német Katharina vagy a latin Catharina forma közvetítésével került. Magyarországon a Katalin az Árpád-kor, illetve a keresztes hadjáratok óta a legkedveltebb nevek közé tartozik. // További névnapok ma: Alán, Karina, Emma, Kitti, Mózes, Ányos. // Holnap Virág névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

           

  <<< Vissza
  


Dr. Farkas Béla (1885-?) főispán. Forrás: Szentesi ÉletSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 88 éve, 1926. november 25-én beiktatták hivatalába alsótakáchi dr. Farkas Bélát, Csongrád megye új főispánját, aki tíz éven át állt a vármegye élén.

Borbás Lajos (1915-1994) kubikos, mezőgazdasági mérnök, publicista, képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198899 éve, 1915. november 25-én Csongrád-Mentettréten született Borbás Lajos (1915-1994) kubikos, mezőgazdasági mérnök, író, publicista, a Földmívelő c. lap alapítója, 1945/46-ban az MKP Szentes városi, 1946-tól 1949-ig Csongrád megyei titkára, 1949-1952 között a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetségének főtitkára, 1952-1958 között a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezetének országos elnöke, volt országgyűlési képviselő.

105 éve, 1909. november 25-én dr. Kelemen Béla főispán kinevezte Szentes város rendőrfőkapitányává Zilahy Kálmán nagyváradi rendőrfogalmazót.

110 éve, 1904. november 25-én a szentesi 48-as körök együttes választmánya elhatározta egy tiltakozó népgyűlés szervezését, amelyre meghívták az egyesült ellenzék országos vezetőit.

A Református Kör épülete (1906) és a mára tornyavesztett "Bagolyvár" Untermüller Ernő képeslapján (1907) . Forrás: Szatmári Imre képeslapgyűjteménye114 éve, 1900. november 25-én egyházi értekezleten Futó Zoltán lelkész kezdeményezésére kimondták a Szentesi Református Kör megalakítását. (Az alapszabály csak 1902-ben készült el.) 

Törs Kálmán (1843-1892) ügyvéd, író, újságíró, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000136 éve, 1878. november 25-én Simonyi Ernő lemondása folytán országgyűlési pótválasztást tartottak Szentesen. Törs Kálmán fővárosi ügyvéd, író, újságíró, a Függetlenségi Párt jelöltje került ki győztesen, 654:211 szavazati aránnyal megelőzve a helyi kormánypárt jelöltjét, Kiss Zsigmondot. (Ettől kezdve 14 éven át Törs Kálmán képviselte a várost a parlamentben.)    Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Az ellenzék a Tyúkpiac térre szorult // Választási napiparan- csok, hírszerzők és egyéb otrombaságok (Dr. Farkas Béla főispánról) // Az ajánlási ívek meghamisítása - Botrányos választás 1931-ben (I-II-III.) - L.L., - 2006.03.24.-04.07.

Fõispánok - Vásárhelyi Almanach - www.nlvk.hu 

Felavatták a Református Kört - 100 éve történt - L.L., - 2002.02.15.

Futó Zoltán emlékezete - 140 éve született - L.L., - 2003.05.16.

Ismét a Függetlenségi Párt győzött - Választások a múltban (VIII.) - L.L., - 2002.04.26.

Politikai élet (1867-1918) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. november 24. hétfő - Emma, [Boldog Dufresse Gábor-Taurin] *** A Nap kél 07.00 - nyugszik 16.00  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Emma női név a német Erna névből ered, ez pedig az Irma alakváltozata. A pontos jelentése vitás: van, aki a hermion nevű germán törzs nevére vezeti vissza, van, aki Irmin germán isten nevére. Rokon nevek: Imelda, Irma. // További névnapok ma: Virág, Flóra, Szvetlána. // Holnap Katalin névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

           

  <<< Vissza
  


Horn Gyula Szentesen. Forrás: Szentesi Élet Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 24 éve, 1990. november 24-én Szentesre látogatott dr. Horn Gyula, az MSZP és az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. A „Hol van Európa?” című katonai népfőiskolának volt a vitavezetője. A rendezvény után interjút adott a Szentesi Élet munkatársának, Dóczi Jusztinának.

35 éve, 1979. november 24-én elhunyt Pálinkás Mihály (1903-1979) géplakatos, járási tanácselnök.

Dr. Négyesi Imre (1876-1945) városi rendőrkapitány helyettes, tartalékos százados, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200070 éve, 1944. november 24-én dr. Négyesi Imre polgármester megalakította az ideiglenes városi tanácsot, amelynek hivatalból tagjai lettek Molnár Kálmán polgármester-helyettes, Cseuz Béla műszaki tanácsos és Für Géza, a közélelmezési hivatal vezetője. Rajtuk kívül tagokat delegálhattak a pártok, egyházak és egyéb szervezetek.

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200079 éve, 1935. november 24-én Lázár Andor országgyűlési képviselő lemondása miatt időközi választásokat tartottak Szentesen. Az ellenzéki pártok közül egyedül a Független Kisgazdapárt állított jelöltet Nagy Pál személyében, aki számíthatott a szociáldemokrata munkásság szavazataira is. Mindenki biztosra vette a kormánypárti jelölt, dr. vitéz Várady László fölényes győzelmét, ezért meglepőnek számított, hogy a kisgazda jelöltnek 3336 szavazatot sikerült szereznie. Ez azonban kevésnek bizonyult Várady 4432 voksával szemben, amellyel elnyerte Szentes város mandátumát. (A város 10 586 választópolgára közül 7768 élt szavazati jogával, vagyis a választók 73%-a.)

Jószai Bálint gazdálkodó, a Kisgazda Szövetség elnöke94 éve, 1920. november 24-én a belügyminiszter jóváhagyta a Szentesi Kisgazdák Szövetségének alapszabályát. Az ezt követően megtartott alakuló közgyűlésen Jószai Bálint gazdálkodót választották a szervezet elnökévé, aki 1945-ig viselte tisztségét. (1945 márciusában a Kisgazdák Szövetsége átalakult a Nemzeti Parasztpárt helyi szervezetévé.)

95 éve, 1919. november 24-én megalakult Huszár Károly koalíciós kormánya.

Lakos János Pál (1883-1920) festőművész. Forrás: Szentesi Élet102 éve, 1912. november 24-én a szentesi megyeháza nagytermében megnyílt Lakos János festőművész és Koncz Antal szobrászművész közös kiállítása, amelyet december 8-ig tekinthettek meg az érdeklődők.

Dr. Zalotay (Schupiter) Elemér (1894–1968) régész, helytörténész. Forrás: Wikipédia120 éve, 1894. november 24-én Szászsebesen (Erdély) született dr. Zalotay (Schupiter) Elemér (1894–1968) régész, helytörténész, a szentesi múzeum könyvtárosa, helyettes vezetője, a Haladás, a Csongrád megyei Könyvtár és az Aranykalász c. kulturális folyóiratok kiadója és szerkesztője.

Tasnádi Antal, az1891-ben erőszakkal megválasztott és 1893-ban felmentett polgármester. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet122 éve, 1892. november 24-én a városi közgyűlés ismét  felfüggesztette hivatalából Tasnády Antal polgármestert, s  elrendelte a fegyelmi eljárás megindítását. A polgármesteri teendők ellátását ezúttal is Burián Lajos tisztiügyészre bízták.

174 éve, 1840. november 24-én a Zemplén vármegyei Tállyán született Dósa Elek (1840-1916) gimnáziumi tanár, aki 1866-tól 1898-ig oktatta a latin, görög és magyar nyelvet a szentesi gimnáziumban...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Az ellenzék a Tyúkpiac térre szorult // Választási napiparan- csok, hírszerzők és egyéb otrombaságok // Az ajánlási ívek meghamisítása - Botrányos választás 1931-ben (I-II-III.) - L.L., - 2006.03.24.-04.07.

Helyi tehetségeink kiállítása a megyeházán // Meghódították a szentesieket --95 éve Lakos János Pál és Koncz Antal közös tárlata (I-II.) - L.L., - 2007.11.30.-12.07.

A polgármester felfüggesztése // Tasnády polgármester bukása --Közéleti küzdelmek a múltban (VII.- IX.) - L.L., - 2002.12.13. // 2003.01.10.

Új korszak következett - 160 éve született Burián Lajos - L.L., - 2004.05.14.

Középiskolai oktatás 

-Négyosztályos református gimnázium (Dósa Elekről) - K.P.-M.L., - 2004.05.14.

Az iskola igazgatói (Dósa Elekről) - A szentesi Horváth Mihály Gimnázium története - www.hmg.hu 

Politikai hatalmi viszonyok, a város igazgatási rendszere (1920-1944, dr. Lázár Andorról) // Koncz Antal szobrászművész (1884-1957) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. november 23. vasárnap - Kelemen, [szt. I. Kelemen] *** A Nap kél 06:58 - nyugszik 16.01  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Kelemen férfinév a latin Clemens névből ered, amelynek jelentése: jámbor, szelíd. Női párja: Klemencia. // További névnapok ma: Dániel, Kolumbán. // Holnap Emma névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

           

  <<< Vissza
  


    Neten a Szentesi Élet 2014. évi 46. száma

Szentesi Élet - városi hetilapunk az InternetenA XLVI. évfolyamába lépett A Szentesi Élet Internet-archívumának kuriózuma az 1968. áprilisi első szám (szkennelt oldalak).Szentesi Élet Internet-archívuma 1997-ig nyúlik vissza. A régi lapszámok a folyamatos feldolgozás révén az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjteménybe kerülnek, ahol az 1968. áprilisi első számtól kezdve megtekinthetők. Városi lapunk a napi hírek mellet a helytörténeti információk jelentős forrása is...

 
 Kapcsolódó oldal: 
A Szentesi Élet az Interneten - TEAM, (1997-) 2002-2014
 

<<< Vissza  
  


A Polgári Leányiskola 1914-ben elkészült épülete Szilágyi Dezső korabeli lapján. Forrás: e-Könyvtár SzentesSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 88 éve, 1926. november 23-án megalakult a Szentesi M. Kir. Polgári Leányiskola Segítő Egyesülete.

104 éve, 1910. november 23-án a szentesi megyei képviselőválasztáson a 19 mandátumból a függetlenségi párt csupán 4-et nyert el. Szentesen az ellenzék mélypontra jutott.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000180 éve, 1834. november 23-án a városi tanács vármegyei közvetítéssel felszólítást kapott a Helytartótanácstól, hogy az 1816 óta tartó úrbéres perben (amelynek középpontjában a legelőhasználat állt) igyekezzék egyezségre jutni az uradalommal. A tanács népgyűlést hívott egybe, amely a tanács mellé 8 tagú bizottságot választott az ügy megvitatására. A tárgyalások végeztével késznek mutatkoztak az egyezségre. A határozatot tudatták Gosztonyi Sándor uradalmi főügyésszel...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.