NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   Szentesi internetes kalendárium -- 2019. október 20. vasárnap  

 


  NetSzemle Archívum // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   Szentesi évfordulók ma és a közelmúltban - Labádi Lajos (1953-2019) emlékére  


 *** 2019. október 20. vasárnap - Vendel, [szt. Vendel]*** A Nap kél 07.08 - nyugszik 17:48 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Vendel német eredetű férfinév, jelentése: vandál (népéhez tartozó). Női párja: Vendelina. // További névnapok ma: János, Artúr, Irén, Cintia, Ödön, Vendelina, Artemon, Aurélián, Bendegúz, Fülöp, Vitális. // Holnap Orsolya névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Kun György, Nádai László a  MÁV Szentes vízilabda csapatában 1947-ben.Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 39 éve, 1980. október 20-án 59 éves korában elhunyt Nádai (Nittinger) László (1921–1980), az 1940-es évek I. osztályú szentesi vízilabda csapatának játékosa, kitűnő nemzetközi vízilabda játékvezető, a Magyar Úszó Szövetség elnökségének tagja, a Játékvezetői Bizottság vezetője.

Katona Kiss János festő, magtáros, volt önkormányzati képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199676 éve, 1943. október 20-án született Katona Kiss János festő, magtáros, volt önkormányzati képviselő.

105 éve, 1914. október 20-án újabb 88 sebesült katona érkezett Szentesre.

Futó Zoltán (1835-1921) - Joó Béla festménye, 1908114 éve, 1905. október 20-án a megyegyűlés által megválasztott Alkotmányvédő Bizottság megtartotta alakuló ülését. A bizottság elnökévé dr. Kelemen Béla országgyűlési képviselőt, alelnökökké Futó Zoltán szentesi református lelkészt és Szathmáry Ede szentesi ügyvédet választották meg.

122 éve, 1897. október 20-án megalakult a Szentesi Függetlenségi és 48-as Kossuth Kör, amely Kossuth Ferenc híveit fogta össze, szemben a 48-as anyapárttal. (Tagjainak száma kb. 200 fő; elnöke Csúcs Lajos gazdálkodó, alelnöke dr. Tasnády Antal ügyvéd, volt polgármester.)

Ünnepség a 48-as Népkörben. Az épület a közelmúltig a Horváth Mihály és a Jövendő utca sarkán állt. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye124 éve, 1895. október 20-án a Szentesi I. 48-as Népkör díszközgyűléssel ünnepelte meg megalakulásának 25 éves jubileumát.

A Szent Anna római katolikus templom Angster-orgonája. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve130 éve, 1889. október 20-án a katolikus egyház által 4200 forintért készíttetett új orgona felállítása befejeződött. A Rieger gyártmányú hangszert Angster József pécsi mester építette. Az orgona átvételénél szakértőként jelen volt Joó Károly református orgonista-kántor, aki gyönyörű játékával elragadtatta a bíráló bizottságot és a hallgatóságot. (Az orgona fölszentelését novemberre tervezik.)

Wenckheim Béla. Forrás: Wikipédia144 éve, 1875. október 20-án az uralkodó felmentette hivatalából Wenckheim Béla miniszterelnököt, és utódául kinevezte Tisza Kálmánt.

159 éve, 1860. október 20-án az uralkodó kibocsátotta az ún. Októberi Diplomát, amelyben újraszabályozta a birodalom közjogi viszonyait. Felmentette hivatalából Benedek Lajos táborszernagyot, és kinevezte báró Vay Miklóst magyar kancellárrá. Elrendelte a magyar országgyűlés összehívását‚ s az alkotmányos megyei intézmények helyreállítását.

Horváth Mihály (1809–1878) történetíró. Forrás: Wikipédia210 éve, 1809. október 20-án született Szentesen Horváth Mihály (1809–1878) történetíró, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, csanádi püspök, a Szemere-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a szentesi gimnázium névadója.

Veterani, Friedrich (?-1695) vezérőrnagy, a császári seregek erdélyi főparancsnoka. Forrás: Szentesi Levéltár333 éve, 1686. október 20-án a hagyomány szerint kemény ütközetre került sor Szentes határában a szegedi vár felmentésére igyekvő törökök és a császári-királyi csapatok között. A csata a törökök megfutamodásával végződött. A Petrák-krónika és Sima László leírása szerint a császáriak parancsnoka Veteráni tábornok volt, aki a győztes szentesi csatával eldöntötte Szeged sorsát. A valóságban Veteráni ezen a napon Zentánál verte meg a török felmentő sereget, s megfutamította az időközben megjelenő Szulejmán nagyvezír hadát is. (Kisebb összecsapás Szentes határában is lehetett, de nem olyan jelentőségű, mint a zentai csata, a császári csapatokat pedig nem Veteráni vezényelte.)

450 éve, 1569. október 20–25 között János Zsigmond fejedelem jelenlétében nyilvános hitvita folyt Váradon a kálvinista Melius Juhász Péter és az unitárius Dávid Ferenc között. A feljegyzések szerint Gerendási Balázs, a szentesiek tudós református prédikátora is belefolyt a Szentháromság tanáról folytatott vitába, s szereplésével nagy hírnevet szerzett magának...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Futó Zoltán emlékezete - 140 éve született - L.L., - 2003.05.16.

Szakadás a függetlenségi táborban - Választások a múltban (XIX.) - L.L., - 2002.07.19.

Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem (az Októberi Diplomáról) 

-Bibó István tanulmányai - Magyar Elektronikus könyvtár - http://mek.oszk.hu 

Veterani, Friedrich (?-1695) - vezérőrnagy, a császári seregek erdélyi főparancsnoka - www.varlap.hu 

A török uralom idõszaka (1526-1694) // Társadalmi körök, egyesületek (1860-1945) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. október 19. szombat - Nándor, [Keresztes szt. Pál]*** A Nap kél 07.06 - nyugszik 17:50 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Nándor magyar eredetű férfinév. Eredetileg a dunai bolgárokat hívták hasonló módon, keresztnévként a XIX. században terjedt el, valószínűleg a Ferdinánd név magyarosítása miatt. // További névnapok ma: Sára, Pál, Péter, Frida, Laura, Friderika, Lúciusz, Alárd, Berény, Ferdinánd, Joel. // Holnap Vendel névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Részlet az 1989-ben kiadott emlék-képeslapról. Forrás: e-Könyvtár SzentesSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 31 éve, 1988. október 19-én a HNF Szentes Városi Bizottságának kezdeményezésére megalakult a 425-ös Emlékbizottság, amely feladatul kapta, hogy készítse elő Szentes mezővárosként (oppidum) való említésének 425 éves évfordulóját. (Szentest egy 1564. április 4-én kelt királyi adománylevél említette először oppidumként. A korábbi források possessiónak, azaz falunak nevezték.) A 425-ös Emlékbizottság elnöke dr. Pék Józsefné, tagjai: Dóczi László, Kárpáti Lajos, Bóka Imre, dr. Vörös Gabriella, dr. Barta László, Labádi Lajos és Bodrits István.

75 éve, 1944. október 19-én a kommunisták kezdeményezésére elsőként a Zsoldos Rt. vekerzugi gazdaságában hattagú üzemi bizottság alakult. (Még ugyanebben a hónapban újabb öt üzemben vették át a termelés irányítását az üzemi bizottságok.) 

Mácsai Gábor szentesi pénzügyőr parancsnok. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198884 éve, 1935. október 19-én született Mácsai Gábor ny. szentesi pénzügyőr parancsnok.

Pusztai János a Szentes és a repülés szerzője. Forrás: Szentesi Mozaik85 éve, 1934. október 19-én született Pusztai János MHSZ városi titkár, újságíró.

89 éve, 1930. október 19-én a Debrecenben megtartott gazdagyűlésen a Szentesi Kisgazda Párt hat fős delegációval képviseltette magát. A tanácskozáson Bálint József is felszólalt, ismertetve a szentesi szervezet követeléseit.

Vági László (1918-2008) katolikus plébános, címzetes esperes és apát a pappá szenteslésének 65. évfordulóján. Fotó: Vidovics Ferenc101 éve, 1918. október 19-én született Vági László (1918-2011) katolikus plébános, címzetes esperes és apát, publicista, Szentes díszpolgára.

114 éve, 1905. október 19-én a megyegyűlés határozata alapján Szentes város tanácsa utasította a városi adóügyi tanácsnokot, valamint a katonaügy vezetésével megbízott főjegyzőt, hogy az adók beszedését, illetve az újoncok kiállítását szüntessék be.

Petrovics Soma (1843-1926) evangélikus lelkész. Forrás: Szentesi Élet130 éve, 1889. október 19-én dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi evangélikus püspök Szentesre érkezett veje, Petrovics Soma evangélikus lelkész látogatására.

147 éve, 1871. október 19-én 69 éves korában meghalt Sréter Antal (1802–1871) volt uradalmi gazdatiszt, városi árvagyám, Szentes 1852–1860 közötti polgármestere...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Szolgálni akartam -
Vági László apát úr emléke - V.F., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2008.07.04.

Egy alföldi kisváros dicsérete - Vági László díszpolgár V.L., - 1999.07.16.

A város fejlõdése (1850-1914, Sréter Antalról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. október 18. péntek - Lukács, [szt. Lukács]*** A Nap kél 07.06 - nyugszik 17:52 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Lukács latin eredetű férfinév (a Lucas névből származik). Jelentése: lucaniai férfi. // További névnapok ma: Ignác, Ambrus, Jusztusz , Celina. // Holnap Nándor névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Czine Mihály (1929-1999) Széchenyi-díjas irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár. Forrás: www.wikipedia.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 34 éve, 1985. október 18-án Szentesen az Ifjúsági és Művelődési Házban rendezték meg az Országos Szövetkezeti Könyvhetek 25. jubileumi megnyitóját. Az irodalmi műsor szerkesztője és vezetője Czine Mihály irodalomtörténész volt. A rendezvényre meghívott írók: Cseres Tibor, Jókai Anna, Fodor András, Horváth Dezső.

KEK, Stockholm, 1981. Forrás: Szentesi Élet38 éve, 1981. október 18-án a Szentesi Vízmű SK vízilabda csapata a svéd fővárosban, Stockholmban kivívta a KEK középdöntőbe jutást, egyben elnyerte a középdöntő rendezésének jogát.

75 éve, 1944. október 18-án a Magyar Kommunisták Szentesi Pártja kiadásában megjelent a Magyar Népakarat című napilap. Felelős kiadó Schiffer Armand Sándor; felelős kiadó Kalpagos Crisán János. (A lapot a helyi szovjet katonai parancsnokság október 27-én betiltotta, arra hivatkozva, hogy Debrecenben központi magyar nyelvű újság indul.)

Futó Zoltán (1863-1921) református esperes Joó Béla festményén (1908.). Kinagyítható. Forrás: Szentes Nagytemplomi Egyházközség111 éve, 1908. október 18-án ünnepélyesen leleplezték Futó Zoltán (1863-1921) református lelkész, egyházi író olajfestményű portréját, Joó Béla helyi festő alkotását. (Ma a Szentesi Központi Református Lelkészi Hivatalban látható, a Kiss Bálint u. 1. szám alatt.)

114 éve, 1905. október 18-án az uralkodó ismét Fejérváry Gézát nevezte ki miniszterelnökké, azonban most már választójogi programmal.

118 éve, 1901. október 18-20 között Szentesre érkezett Bartha Miklós, a Függetlenségi 48-as Ugron-párt országos elnöke, s hatásos beszédet tartott dr. Molnár Jenő megválasztása érdekében. Két nappal később Lovászy Márton szerepelt szónokként Molnár Jenő választási népgyűlésén.

123 éve, 1896. október 18-án Pfeifer Sándor, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt szentesi országgyűlési képviselőjelöltje programbeszédet tartott a Vásártéren.

Balogh János (1845-1924) országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi Élet126 éve, 1892. október 18-án pisztolypárbajra került sor Balogh János országgyűlési képviselő és Füsti Molnár Sándor árvaszéki ülnök között. (Balogh életveszélyesen megsebesült, de túlélte a lovagias affért.)

149 éve, 1870. október 18-án a Királyi Ítélőtábla Ferenczy Sándor ügyvédet, volt városi tanácsnokot, a Szentesi 48-as Népkör elnökét az uralkodó iránti hűtlenség bűntettében elmarasztalta és 1 évi várfogságra ítélte. (Büntetését a lipótvárosi és a váci államfogházban töltötte le.)    Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Czine Mihály
(1929-1999) - Wikipédia szócikk - www.wikipedia.hu 

Művelődési és Ifjúsági Ház <- Kultúra <- www.szentes.hu 

Az őrzők fényes szavú őrzője - Emlékezés Czine Mihályra - www.hetivalasz.hu - 2004.09.30.

Jókai Anna - B.L., www.irodalmiakademia.hu // Fodor András - http://konyvtar.fonyod.hu 

Futó Zoltán emlékezete - 140 éve született - L.L., - 2003.05.16.

Párbajjal végződő szócsata - Közéleti küzdelmek a múltban (VIII.) - L.L., - 2002.12.20.

"Egy város, akinek szíve van" // "Szellemi forradalom" Szentesen --80 éve hunyt el Balogh János polgármester (I.- II.) - L.L., - 2004.03.05-12.

Kossuth Lajos megválasztása (Ferenczy Sándorról) --Választások a múltban (V.) - L.L., - 2002.12.20.

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. október 17. csütörtök - Hedvig, [Antiochiai szt. Ignác]*** A Nap kél 07.05 - nyugszik 17:54 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Hedvig női név a német Hedwig névből ered, A név mindkét tagjának jelentése: harc. // További névnapok ma: Aranka, Margit, Hedvig, Ambrus, Gellért, Aurélia, Baldvin, Lél, Bedö, Bertram, Gálos. // Holnap Lukács névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Török janicsár. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 33 éve, 1986. október 17-én Buda visszavívásának 300. évfordulója emlékére látványos kiállítás nyílt a szentesi Helyőrségi Művelődési Otthonban Török-kori fegyvereink címen.

Társastáncklub, 1986. 33 éve, 1986. október 17-21 között a Művelődési Központ Társastánc Klubja vendégül látta a leunai Blau Silber Táncklub tagjait. A német vendégek az elmúlt év novemberében Leunában járt szentesi táncosok viszontlátogatására érkeztek Szentesre, az október 18-án megrendezett „E” és „D” osztályos egyéni és csapatversenyekre. A versenytáncok mellett nagysikerű bemutatót is tartottak Szentesen és Makón.

54 éve, 1965. október 17-én 79 éves korában BudapestenZolnay Géza (1866-1965): Kőfaragók. Festmény. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 elhunyt Zolnay Géza (1886-1965) szentesi születésű festőművész, tanár. (Nagybátyjáról, Zolnay Károlyról készített portréja a Horváth Mihály Gimnázium dísztermében, önarcképe a Koszta József Múzeumban látható.)

84 éve, 1935. október 17-én Szentesre érkezett Kozma Miklós belügyminiszter. Fogadta a közigazgatási és politikai élet vezetőit, majd ínségszemlét tartott néhány nyomorban élő munkáscsaládnál.

Katona Kiss Ferenc önarcképe (1942)110 éve, 1909. október 17-én született Szegváron Katona Kiss Ferenc (1909–1995) festőművész. A szentesi gimnáziumból a Képzőművészeti Főiskolára ment, ahol rajztanári és művészeti diplomát szerzett. Mestere Rudnay Gyula volt, de nagy hatással volt rá Koszta József is. Első önálló tárlatát 1958-ban rendezte meg Szentesen. A fiatal tehetséges művészek támogatására feleségével létrehozták a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítványt. Alkotásait a városra és a múzeumra hagyta.

Tasnádi Antal, az1891-ben erőszakkal megválasztott és 1893-ban felmentett polgármester. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet127 éve, 1892. október 17-én botrányba fulladt a városi közgyűlés. Tasnády polgármester provokatív magatartása miatt tettlegességig fajult a képviselők indulata. A felizgatott kedélyek a terembe rendelt csendőrök látványától sem csillapultak le, ezért a polgármester a közgyűlést feloszlatta. (Az incidens során Füsti Molnár Sándor árvaszéki ülnök sértő kifejezéseket használt Balogh János országgyűlési képviselővel szemben, aki ezért párbajra hívta ki Füstit.)

Az 1332-ben kelt oklevél részlete (A Magyar Országos Levéltár gyujteményébol.)687 éve, 1332. október 17-én kelt az az oklevél, amely a Szeri Pósa családon belüli osztozkodás kapcsán első alkalommal említette Szentes nevét, Scenthus (Szentüs) alakban. Az osztozás során „határjárást” tartottak, amelyben Szentest elhatárolták a szomszédos birtokoktól, közelebbről Hékédtől és Szegvártól. Az oklevélből kiderül, hogy Szentesen már egy kőtemplom állott, Szent András apostol nevére szentelve...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Zolnay Géza - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Zolnay Károly (1871-1884) - Igazgatók mondták - igazgatókról mondták - Kis-Rácz Antalné: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története - www.szentesinfo.hu/petofi/cd - Multimédia-CD/web: TEAM, 2002

www.hmg.hu - a Horváth Mihály Gimnázium weboldala

Koszta József Múzeum <- Kultúra <- www.szentes.hu 

Párbajjal végződő szócsata - Közéleti küzdelmek a múltban (VIII.) - L.L., - 2002.12.20.

"Egy város, akinek szíve van" // "Szellemi forradalom" Szentesen --80 éve hunyt el Balogh János polgármester (I.- II.) - L.L., - 2004.03.05-12.

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. október 16. szerda - Gál, [szt. Gál]*** A Nap kél 07.02 - nyugszik 17:55 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Gál kelta eredetű férfinév. (A latin Gallus név régi magyar formája a Gálos, ebből rövidült.) Jelentése: kakas. // További névnapok ma: Aranka, Margit, Hedvig, Ambrus, Gellért, Aurélia, Baldvin, Lél, Bedö, Bertram, Gálos. // Holnap Hedvig névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Óvári Miklós. Forrás: Szentesi ÉletSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 33 éve, 1986. október 16-án hivatalos látogatásra Szentesre érkezett Óvári Miklós, a MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Kíséretében volt Hárs István, a KB tagja, a Magyar Rádió elnöke. A vendégek megtekintették a Koszta József Múzeumot, a Baromfifeldolgozó Vállalatot, az Árpád Tsz-t és a Városi Könyvtárat. Este a Tóth József Színházban Óvári Miklós beszélt a legkedvesebb irodalmi olvasmányélményeiről, amelyekből neves színművészek – Benkő Gyula, Hámori Ildikó, Fülöp Zsigmond, Oszter Sándor, Szilágyi Tibor, Béres Ilona, Vitai Ildikó – olvastak fel részleteket. A Dorogi Zsigmond által rendezett irodalmi estet a Magyar Rádió is rögzítette.

75 éve, 1944. október 16-án született Debreczeny Pál tanár, operatőr, edző.

Szálasi Ferenc, a Nyilaskeresztes Párt vezére. Forrás: http://www.huszadikszazad.hu/75 éve, 1944. október 16-án a kormányzó – német nyomásra – Szálasi Ferencet, a Nyilaskeresztes Párt vezérét nevezte ki miniszterelnökké. Ugyanakkor visszavonta előző napi kiáltványát, és lemondott a kormányzóságról.

Dr. Kispál Mihály belgyógyász, osztályvezető főorvos. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199682 éve, 1937. október 16-án  született dr. Kispál Mihály belgyógyász, osztályvezető főorvos, Szentes díszpolgára.

110 éve, 1909. október 16-án Horváth Mihály (1809–1878) történetíró születésének közelgő  100 éves évfordulója alkalmából megalakult a szoborbizottság, Horváth Mihály szobrának felavatása - Képes Pesti Hírlap, 1934.10.23. amely célul tűzte ki, hogy méltó emléket állít Szentes nagy szülötte tiszteletére. A bizottság tisztségviselői lettek: díszelnök dr. Kelemen Béla főispán, elnökök dr. Cicatricis Lajos alispán és dr. Mátéffy Ferenc polgármester, jegyző dr. Csergő Károly vármegyei jegyző. (A szobor 1929-re készült el, de tényleges felállítására csak 1934-ben került sor a Kossuth téren. Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotása.)

Morse-távíró papírszalagos vevőkészüléke 1880 körül. Forrás: www.sci-tech.hu142 éve, 1877. október 16-án megkezdte működését a szentesi távírda.

145 éve, 1874. október 16-án 38 éves korában meghal ifj. Posta János, a Szentesi 48-as Népkör elnöke.

154 éve, 1865. október 16-án megalakult a Szentesi Harmadik Temetkezési Egylet. A tagok száma 1080 fő.

220 éve, 1799. október 16-án született Kugler (Kogler) János (1799-1857) postamester, polgármester...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Díszpolgári cím átadása - id. dr. Kispál Mihály
- V.F., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2009.10.26.

Tengernyi feladat, tengernyi tudás --Dr. Kispál Mihály Bugyi István Emlékérmes - H.Á., - 1999.02.19.

A klasszikus távíró üzemmód - Egy kis történelem - www.ham.hu 

Társadalmi körök, egyesületek (a Szentesi 48-as Népkörről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. október 15. kedd - Teréz, [Avilai szt. Teréz] *** A Nap kél 07.01 - nyugszik 17:57 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Teréz görög eredetű női név (a Terézia rövidülése). Jelentése: hőség, forróság, nyár, aratás, szüret; vadásznő; therai; therasiai. // További névnapok ma: Aranka, Vilma, Tekla, Hedvig, Aurélia, Fortunát, Bedö, Bertram, Gálos, Lélle, Berény. // Holnap Gál névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Állandó helytörténeti kiállítás a Szentesi Levéltárban. Fotó: Tímár FerencSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 32 éve, 1987. október 15-én a volt vármegyeháza (Kossuth tér 1.) földszinti folyosóján új kiállító terem megnyitására került sor. A „Csongrád megye, Szentes, levéltár” c. állandó levéltári tárlat a legszebb régi dokumentumokkal eleveníti meg a megye, a város és a levéltár történetét. A helytörténeti kiállítás 1988-tól a Tájak-Korok-Múzeumok bélyegző helye. (A kibővített anyag 2006-tól az emeleti részen látható a múzeumi kiállítások sorában: Szentes város évszázadai címen.) *** A Csongrád Megyei Levéltári Napok keretében helytörténeti felolvasóülést tartottak Szentesen a készülő várostörténeti monográfia fejezeteiből. Rózsa Gábor mérnök, Barta Gábor egyetemi tanár és Labádi Lajos levéltáros előadása után, kiosztották az 1986 novemberében meghirdetett „Múltunk, értékeink” c. helytörténeti pályázat díjait. A beadott 15 pályamunka közül első helyezést ért el dr. Kálmán Dezső: A Kálmán család története című munkája.

Szeptemberben még betonozták a medencét. Forrás: Szentesi Élet. 1970A 33 méteres medence és a lelátó madártávlatból. Forrás: www.szentes.hu49 éve, 1970. október 15-én átadták a sportuszoda új medencéjét és lelátóját.

75 éve, 1944. október 15-én a német csapatok megszállták Budapest stratégiai pontjait. *** Horthy Miklós kormányzó a rádióban felolvasott kiáltványban bejelentette, hogy fegyverszünetet kért a Szovjetuniótól.

Az Alföldi Újság fejléce.90 éve, 1929. október 15-én az Alföldi Újság nyilvánosságra hozta, hogy “Közös listával szavaz a megyei és városi választáson a polgárok és munkások szövetsége”. A szentesi Kossuth Lajos pártkörök választási szövetségre léptek a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetével. Létrehoztak egy közös szervet, a Polgárok és Munkások Választási Végrehajtó Bizottságát, mely hivatva volt irányítani a november elején esedékes megyei, majd ezt követően a városi képviselő-testületi választások előkészületeit. Közös programjukban harcot hirdettek az általános, titkos választói jogért, a szólás- és sajtószabadságért, s általában minden emberi és polgári jogért. Előirányozták a közterhek enyhítését, a városi pótadók mérséklését. A munkásságnak és iparosságnak elsősorban munkaalkalom teremtését, a gazdálkodóknak jó utakat, terményeik jobb értékesítését ígérték. A kereskedők érdekeit össze kívánták egyeztetni a gazdaérdekekkel.

Maróczy Géza pályája csúcsán (Deutsche Schachzeitung, 1906 január). Forrás: Wikipédia92 éve, 1927. október 15-én Szentesre látogatott Maróczy Géza sakk-nagymester és a Petőfi Szállóban 38 szentesi sakkozóval szimultánt játszott. (Négyen döntetlent értek el, a többiek vereséget szenvedtek a nagymesterrel szemben.)

94 éve, 1925. október 15-én megalakult a Kistőke-határrészi Olvasókör. Elnöke Novák István; a tagok száma 128 fő.

Zsille Győző (1925-2004) festőművész, grafikus. Fotó: Szélpál István94 éve, 1925. október 15-én Budapesten született Zsille Győző (1925-2005) festő- és grafikusművész, költő, aki Szentesen élt és alkotott. A Képzőművészeti Főiskolán Bortnyik Sándor és Szőnyi István tanítványa. 1945-től kiállítóművész. Munkái a Nemzeti Galériában, köz- és magángyűjteményekben található. Gyűjteményes verseskötete 2002-ben jelent meg Halálvágta címen.

113 éve, 1906. október 15-én az uralkodó kinevezte dr. Kelemen Béla országgyűlési képviselőt Csongrád vármegye és Szeged szabad királyi város főispánjává. (Ünnepélyes beiktatására november 26-án kerül sor Szentesen.)

120 éve, 1899. október 15-én a szentesi szocialisták értekezletet tartottak egy munkásérdekeket szolgáló újság megindítása tárgyában. A pártközpont ellenzését figyelmen kívül hagyva, kimondták a lapalapítást.

152 éve, 1867. október 15-én népszavazást tartottak Szentesen a rendezett tanács visszaállítása kérdésében. (A város 27.500 lakosa közül 1781 főnek volt szavazati joga. A népszavazáson megjelent 790 szavazó közül 786 a rendezett tanács visszaállítása mellett voksolt.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 A szentesi Vármegyeháza -> Levéltári program --
Pályázati melléklet - www.szentesinfo.hu/varmegyehaza - CD/web: TEAM, 2003

Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára <- Kultúra <- www.szentes.hu 

Sakk "világmester" szimultánja - Hetvenöt évvel ezelőtt - L.L., - 2002.08.16.

Sakk // A korszak sajtója (1871-1919) // Közigazgatás (1867-1929) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. október 14. hétfő - Helén, [szt. I. Callistus]*** A Nap kél 06:59 - nyugszik 17:59 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Helén női név a Heléna számos névváltozatának az egyike. Rokon nevek még: Elina, Héla, Hella, Ila, Ilka, Ilona. pontos jelentése vitás. Annyi bizonyos, hogy magyar "karrierjét" Vak Béla magyar király szerb származású feleségének, Jelenának a nevével kezdte. Jelentése "fény", vagy "fényeske", amit a Holdhoz és a Naphoz kapcsolnak. // További névnapok ma: Lívia, Ilma, Beatrix, Alán, Domos, Krizanta. // Holnap Teréz névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Választás - logóSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 29 éve, 1990. október 14-én megtartották az önkormányzati választások második fordulóját. A részvételi arány ezúttal 30,65 %-os volt. Az egyéni választókerületekben 14 főt választottak, 13 fő pártlistáról került a képviselő-testületbe: dr. Stern Sándor 52,89 % (FIDESZ-SZDSZ), Bencsik Gábor 25,22 % (FKgP), Gilicze András 57,08 % (független, kisgazda támogatással), Félegyháziné Somogyi Éva 32,40 % (FKgP), Simon Tamásné 38,12 % (FKgP), dr. Kádár József 33,81 % (MDF), dr. Kovalovszki Lajos 42,69 % (SZDSZ-FIDESZ), dr. Kertész Péter 37,41 % (FIDESZ), dr. Gombos András 57,17 % (SZDSZ), Vajda Józsefné 27,44 % (KDNP), Földvári Nagy István 61,65 % (független, kisgazda támogatással), Fodor János 49,66 % (FKgP), Geréby József 74,51 % (SZDSZ-FIDESZ), dr. Drávai Gyula 51,22 % (független, SZDSZ támogatással). -- A pártlistákról bejutott jelöltek: Szirbik Imre (MSZP), Ferwagner Péterné dr. (SZDSZ), László Béla (SZDSZ), dr. László Ferenc (SZDSZ), Szabó Tibor (SZDSZ), Udvarhelyi Gyula (FKgP), dr. Rébeli Szabó Tamás (FKgP), Hevérné Juhász Anikó (FKgP), dr. Pataki Tamás (FKgP), Tedás Zoltán (FIDESZ), Cseuz László (FIDESZ), dr. Nagy István (MDF), Horváth István (KDNP). -- A listás választás alapján a pártokra leadott szavazatok és az elért mandátumok aránya: MSZP 14,90 (15,38), SZDSZ 20,11 (23, 08), FKgP 22,67 (30,77), FIDESZ 14,71 (15,38), MSZMP 4,43 (nincs), MDF 10,06 (7,69), KDNP 5,28 (7,69), Kisiparosok és Kiskereskedők Szövetsége 3,84 (nincs), Agrárszövetség 3,09 (nincs), Városvédő Egyesület 0,91 (nincs). 

Megújult kenyérgyári gépek. Szatmári Imre felvétele a korabeli Szentesi Életből34 éve, 1985. október 14-én befejeződött a kenyérgyár korszerűsítése és általános felújítása, s megkezdődött a próbaüzem. A csehszlovák gyártmányú gáztüzelésű kemencék és a hozzá csatlakozó különféle gépek segítségével a gyár kapacitása napi 120 q kenyér előállítását teszi lehetővé. (A nagy múltú üzemet 2009-ben bezárták.)

99 éve, 1920. október 14-én megalakult a Szentesi Kisgazdák Szövetsége. Ideiglenes elnök Mezei László, jegyző Jószai István.

Az egykori Úri Kaszinó - ma zeneiskola - épülete. Forrás: Szentesi Élet127 éve, 1892. október 14-én elhunyt Farkas Gedeon (1824-1892) ügyvéd, volt nemzetőr százados, városi pénztárnok, főbíró, járásbíró, a Szentesi Kaszinó első elnöke, a helyi Deák-párt elnöke.

135 éve, 1884. október 14-én született dr. Purjesz Béla (1884-1959) orvos, újságíró.

A szentesi főgimnázium épülete 1890 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye.136 éve, 1883. október 14-én megalakult a szentesi gimnazisták Önképző Köre. (A tagok száma 108 fő.)

163 éve, 1856. október 14-én a Károlyi grófok végrehajtási eljárást Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 kezdeményeztek Szentes városa ellen az örökváltsági tartozások törlesztésének elakadása miatt. A Szegedi Cs. Kir. Megyei Törvényszék elrendelte a végrehajtást. (Szentes fellebbezéssel élt.)

171 éve, 1848. október 14-én Nemzetőrök viselete. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 2652 szentesi nemzetőr szállt táborba Müller Lajos és Boros Sámuel vezetésével, s részt vettek a császáriak kezén lévő Arad körülzárásában és ostromában. (A táborban töltött két hét alatt a szentesiek három napig voltak tűzben.)

185 éve, 1834. október 14-én reggel 8 órakor földrengés volt a városban; kár nem keletkezett.

515 éve, 1504. október 14-én Csongrád vármegye alispánja vizsgálódásra küldte ki Ellysi Kery György szolgabírót, aki megállapította, hogy a szentesi lakosok jogtalanul foglaltak földet a hékédi lakosoktól...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Úri Kaszinóból zeneiskola -
-110 éve farsangi bállal avatták - L.L., - 2003.02.21.

Kossuth Lajos megválasztása (Farkas Gedeonról és a Deák-pártról) --Választások a múltban (V.) - L.L., - 2002.04.05.

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium története - www.hmg.hu 

Kossuth toborzó útja Szentesen Müller Lajosról) - L.L., - 1998.10.02.

Boros Sámuel (1787-1866) - városi jegyző, az örökváltsági szerződés előkészítője, főbíró, majd Szentes első polgármestere - L.L.,TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss!  2003.12.27.

A Károlyiak kora és az örökváltság (1775-1848) // A szabadságharc idõszaka (1848-49) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. október 13. vasárnap - Ede, Kálmán *** A Nap kél 06:58 - nyugszik 18:01 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Ede férfinév a germán Edward névből rövidült. Jelentése birtok, vagyonőrzés, védelem. // A Kálmán török eredetű férfinév. Jelentése: „maradék”. Sokáig tévesen a „Coloman”, „Kolman” névvel azonosították. // További névnapok ma: Teofil, Jakab, Fatime. // Holnap Helén névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Zsoldos Péter (1930-1997) zenei szerkesztő, író, a Magyar Rádió főmunkatársa. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 30 éve, 1989. október 13-án Szentesről közvetítették a Ki nyer ma? c. rádiós zenei rejtvényműsort, valamint a Könyvről könyvért c. irodalmi rejtvényműsort. Író-olvasó találkozót tartottak Zsoldos Péter íróval, zenei szerkesztővel, városunk szülöttével.

35 éve, 1984. október 13-án Szentesen rendezték meg a Munkahelyi Olimpia megyei döntőit kispályás labdarúgás, kézilabda és lövészet sportágakban.

80 éve, 1942. október 13-án elhunyt ifj. Gálfy Sándor (1895-1942) újságíró, a Szentesi Napló belső munkatársa.

A kajáni ásatáson: Csallány Gábor múzeumigazgató, Móricz Zsigmond, Lampel Béla bankigazgató és Böszörményi Jenő ref. lelkész (1935). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200084 éve, 1935. október 13-16. között Móricz Zsigmond író adatgyűjtési szándékkal Szentesen tartózkodott. Móricz Zsigmond portréja egy Szentesen készült üvegnegatíc-felvételről. Forrás: e-Könyvtár Szentes Látogatást tett a vármegyei kórházban dr. Bugyi István igazgató-főorvosnál; órákig időzött a vásárosok között a hetipiacon; a Gazdasági Egyesületben elbeszélgetett a gazdálkodókkal és felkeresett egy sokgyermekes, nyomorban élő kubikos családot. Meglátogatta a múzeumot, s megtekintette a folyamatban lévő kajáni ásatásokat. Gazdag élményanyagából október 26-án előadást tartott a rádióban Az Alföld medencéjében - Szentesi körkép címen. Később a Rátkai családnál tett látogatását örökítette meg A kubikos c. riportjában.

Erdei Mihály (1907-1992) földmunkás-kubikos, képviselő, miniszterhelyettes, Szentes díszpolgára. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1988112 éve, 1907. október 13-án született Erdei Mihály (1907-1992) földmunkás-kubikos, a Szentesi Nemzeti Bizottság elnöke, országgyűlési képviselő, földművelésügyi miniszterhelyettes, Szentes díszpolgára.

121 éve, 1898. október 13-án született Kotvics József (1898-1944) földmunkás, a helyi Földmunkás Szövetség elnöke, városi képviselő, a munkás eszperantista mozgalom szentesi levelezője. 

Simonyi Ernő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000141 éve, 1878. október 13-án Szentesre látogatott Simonyi Ernő országgyűlési képviselő és Helfy Ignác országos 48-as pártvezér. Simonyi köszönetet mondott a személye iránt megnyilvánult bizalomért, de arról továbbra sem nyilatkozott, hogy megtartja-e a szentesi mandátumot,  vagy sem. (Utóbb az országos pártközpont kérésére a debreceni mandátum elfogadása mellett döntött.)

A Knábe Ignác tervezte mór stílusú zsinagóga 1868-72 között épült fel. Fotó: Szentesi Levéltár (1930 körül)Amatőrfilm a zsinagóga ereredi belső teréről (1972) - Forrás: e-Könyvtár Szentes147 éve, 1872. október 13-án ünnepélyesen felavatták a Knábe Ignác által tervezett, romantikus stílusban stílusban épült szentesi zsinagógát. (Az épület 1998 óta a Városi Könyvtárnak ad helyet.)

Nemzetorök viselete 1848-ban. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000171 éve, 1848. október 13-án a szerb felkelők támadást indítottak a Tisza két partján Óbecse, Törökbecse és Nagykikinda elfoglalására. Megtámadták Törökbecsét, amelyet Csuha Antal alezredes és Rohonczy Lipót őrnagy védett 600 Csongrád megyei (köztük szentesi) és 300 becsei nemzetőrrel, valamint 120 Turszky-gyalogossal. Három órán keresztül sikeresen visszaverték a támadásokat, végül az Óbecséről megérkező Damjanich János őrnagy megfutamította a szerb támadókat.

Széchenyi István (1791-1860) Barabás Miklós festményén (1836) - Forrás: www.wikipedia.hu174 éve, 1845. október 13-án a Tisza-szabályozás előkészítése ügyében Szentesre érkezett gróf Széchenyi István és Vásárhelyi Pál   (az általa beszintezett  2 "Fix Punct" A Tisza-szabályozás szintezése: "Fix Punct"-ok a templomokon. Forrás: Szentesi LevéltárA Tisza-szabályozást szintező "Fix Punct"-ok egyike a református nagytemplom hátsó ajtajánál. Fotó: Tímár Ferencegyike a református nagytemplom hátsó ajtajánál ma is látható). Széchenyi a Zöldkoszorú Nagyvendéglőben éjszakázott; Vásárhelyi felkereste Szentesen élő sógornőjét, Sebők Erzsébetet, gyermekei keresztanyját...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Szentes a rádióban  
--Móricz Zsigmond népünkről - L.L., - 2005.10.21.

Móricz Zsigmond és Szentes - Bucsány György előadása - V.F., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2004.10.25.

Móricz szentesi kubikosai - K.F., - 2004.02.20.

Hatósági zaklatás (Kotvics Józsefről) --75 éve május elsején történt - L.L., - 2003.05.02.

Ismét a Függetlenségi Párt győzött (Simonyi Ernőről) --Választások a múltban (VIII.) - L.L., - 2002.04.26..

Nehezen megvalósult építmény // Zsinagógából könyvtár - -A zsinagóga építése (I.- II.) - L.L., - 2002.04.26.

A Tisza a XIX. században - A nagy folyószabályozások kora - K.M., www.origo.hu - 2004.09.30.

Széchenyi István - Wikipédia szócikk - www.wikipedia.hu 

Gróf Széchenyi István (1791-1860) - V.B., www.gr-szechenyi.hu 

Móricz Zsigmond // Dr. Bugyi István // Politikai élet (1867-1918 Simonyi Ernőről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!
 

  Szentesi internetes kalendárium Labádi Lajos (1953-2019) emlékére 


Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2019. 05. 01.

 

 

.