NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2016. május 5. csütörtök  


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


  
Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 104 éve a szentesi izraelita hitközség felavatta az új tóráját...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

  


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


 NetSzemle  - már a ötödik évfolyam az e-Könyvtár Szentes gyűjteményében!

delmagyar.hu  szentesi cikkeinek archívuma:  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa meg később is!

 

<<< Vissza  

 


 ** 2016. május 5. csütörtök - Györgyi, [Hildesheimi szt. Gotthárd] *** A Nap kél 05:21 - nyugszik 20:00 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Györgyi női név a György férfinévből keletkezett a 19. században, eredetileg Györgyike formában. A György a görög Georgiosz névből, illetve ennek latin Georgius formájából származik. Jelentése: földműves, gazdálkodó. Nem rokona a hasonló hangzású Gyöngyi. // További névnapok ma: Viola, Irén, Judit, Erna, Piusz. // Holnap Ivett és Frida névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 27 éve, 1989. május 5-én nyilvános ülést tartott a Független Kisgazdapárt helyi szervezete. A 44 főre szaporodott tagság megvitatta a földtulajdonviszony állását. Éles megjegyzések hangzottak el a föld forgalmi értékével kapcsolatban. Sokallták a hektáronkénti 540 ezer forintot, már csak azért is, mert a tagosításkor a volt tulajdonosoknak nem fizettek semmit.

Vitéz dr. Bonczos Miklós (1897-1971) ügyvéd, főispán, országgyűlési képviselő, belügyminiszter77 éve, 1939. május 5-én a MÉP helyi szervezete vitéz dr. Bonczos Miklós államtitkárt kiáltotta ki jelöltjének.

96 éve, 1920. május 5-én megindult a Szentesi Kisgazda c. politikai napilap, a helyi Kisgazda Párt hivatalos lapja. (Felelős szerk.: Czirbus Sándor. 1927-ben beolvadt a Szentesi Hírlapba.)A szentesi Zsinagóga 1930 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotótára

104 éve, 1912. május 5-én a zsinagógában felavatták a szentesi izraelita hitközség új tóráját.

104 éve, 1912. május 5-én a Szentesi I. 48-as Népkör elnökévé választották Kalpagos Szabó Imre Jókai Mór (1825-1904) regényíró, a magyar romantikus próza legkiemelkedőbb képviselője, az MTA tagja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 gazdasági tanácsnokot, választmányi elnökké pedig dr. Kiss Béla közigazgatási jegyzőt.

112 éve, 1904. május 5-én 79 éves korában Budapesten meghalt Jókai Mór (1825-1904) író. (1906-ban utcát neveztek el róla Szentesen.)

Antal Endre (1900-1971) építész, városi főmérnök. Forrás: Szentesi Élet116 éve, 1900. május 5-én született Antal Endre (1900–1971) városi főmérnök, több szentesi középület (Központi Református Népiskola, Dózsa-ház, kórházi kápolna stb.) és a csongrádi református templom tervezője.

127 éve, 1889. május 5-én a Szentesi II. 48-as Függetlenségi Népkör tisztújító közgyűlésén Beszédes Istvánt választották a kör elnökévé...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Nehezen megvalósult építmény // Zsinagógából könyvtár

-A zsinagóga építése (I.- II.) - L.L., - 2003.10.17-22.

Szakadás a függetlenségi táborban (Kalpagos Szabó Imréről)

-Választások a múltban (XIX.) - L.L., - 2002.07.19.

Száz éve hunyt el Jókai Mór - L.L., - 2004.06.25.

Szentes, Jókai utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

Jókai Mór (1825-1904) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 4. szerda - Mónika, Flórián, [szt. Flórián] *** A Nap kél 05:23 - nyugszik 19:59 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Mónika (régebbi írásmódja Monika) vitatott eredetű női név. A leginkább valószínű, hogy karthágói származású, jelentése: istennő, viszont egyesek szerint görög eredetű és jelentése: magányos, megint mások szerint viszont latin eredetű és jelentése: intő, figyelmeztető. Egyes források indogermán eredetű névként említik, ahol jelentése: megmentő. // A Flórián férfinév a latin Florianus rövidülése. Jelentése: virágos, virágzó. Önállósult becenevek: Flóris, Fóris. Rokon név: Florin. // További névnapok ma: Antónia, László, Amália, Pelágiusz, Bulcsú. // Holnap Györgyi névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 42 éve, 1974. május 4–5 között Szentesen rendezték meg a diákszínpadok országos minősítő versenyét. A Tóth József Színházteremben öt megye 16 csoportja mutatkozott be.

Csorba György, Szentes 1971-1983 közötti tanácselnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)45 éve, 1971. május 4-én Csorba Györgyöt választották a Szentes Városi Tanács elnökévé. (Tisztségét 1983-ig viselte.)

57 éve, 1959. május 4-én elhunyt Gombási István (1878-1959) téglagyári munkás.

Lengyel István őrnagy, vadászpilóta. Forrás: Szentesi ki kicsoda 198873 éve, 1943. május 4-én született Lengyel István őrnagy, vadászpilóta, aranykoszorús I. osztályú oktató.

77 éve, 1939. május 4-én a kormányzó feloszlatta a képviselőházat, s elrendelte az időelőtti választások kiírását.

77 éve, 1939. május 4-én megalakult a Szentesi Kiséri Polgári Olvasókör. Elnöke Kátai Pál Imre; tagok száma 70 fő.

97 éve, 1919. május 4-én a Forradalmi Kormányzótanács az újjászervezett Vörös Hadsereg főparancsnokává Böhm Vilmost, vezérkari főnökévé Stromfeld Aurélt nevezte ki.

103 éve, 1913. május 4-12. között a szentesi önálló iparosok vásárral egybekötött kiállítást rendeztek a városháza közgyűlési termében. (50 iparos mintegy 600 termékkel mutatkozott be.)

112 éve, 1904. május 4-19. A szentesi építőmunkások általános sztrájkja, amely a vármegyei építkezési szabályrendelet mesterek általi betartásának kikényszerítésére irányul. (A békéltető tárgyalások nem vezetnek eredményre. A segédek egy része vidékre megy munkát keresni, más részük a régi feltételek mellett felveszi a munkát.)Május elsejei felvonulás a századfordulón (1908). Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet

119 éve, 1897. május 4-én Tarnóczi Mihály és Békési Imre benyújtotta jóváhagyásra az alakítani szándékolt Szentesi Földművelő Munkás Egylet alapszabály-tervezetét.  Az alispán arra hivatkozva, hogy a folyamodók ismert szocialista agitátorok, nem javasolta a jóváhagyást. (A belügyminiszter 1898. április 2-án kelt végzésével megtagadta a jóváhagyási záradékot.)

132 éve, 1884. május 4-én a helybeli evangélikus egyház bemutatta a gyülekezetének az imaház számára vásárolt új, négy és fél oktávos harmóniumot.

Buda várának 1849-es ostroma K. Klette festményén . Forrás: www.idg.hu151 éve, 1865. május 4-én a megyei tiszti gyűlés megtette jelöléseit a volt rendezett tanácsú városokban létesítendő új tisztviselői állásokra. A jelöltek névjegyzékének összeállítása zárt ajtók mögött történt, a tanácskozásra az érintett városok küldöttei nem nyertek bebocsátást.

167 éve, 1849. május 4-én a honvédsereg megkezdte Buda ostromát...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Száztíz éves igazságok

-A szentesi munkások nyilatkozata - L.L., - 2004.04.30.

Lánchíd és szabadságharc - képekben - Az Aula Kiadó CD-jéről - www.idg.hu - 1993.

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 3. kedd - Tímea, Irma, [szt. Fülöp és szt. Jakab] *** A Nap kél 05:24 - nyugszik 19:57 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Tímea Jókai Mór által alkotott női név. Először Az arany ember című regényében tűnt fel Timéa alakban, vélhetően a görög Euthümia névből alkotta. Az eredeti görög név elemeinek jelentése: és tisztelet. // Az Irma a germán Irmina istenség nevéből származó női név. Más magyarázat szerint a germán hermion néptörzs nevéből való. Rokon nevek: Emma, Imelda. // További névnapok ma: Viola, Antónia, Timót, Sándor, Fülöp, Jakab, Maura. // Holnap Mónika és Flórián névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Az egykori  Kossuth Téri Általános Iskola ma Kiss Bálint nevét viseli. Fotó: www.szentesinfo.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 38 éve, 1978. május 3-án a Kossuth Téri Általános Iskolában rendezték meg a Vándor Sándor kórushangverseny megyei selejtezőjét. (Ma Kiss Bálint Református Általános Iskola)

70 éve, 1946. május 3-án a Nemzetgyűlés elfogadta az 1946: IX. törvénycikket a telepítésről és a földreform befejezéséről. Lényege: rögzíti a földreform eredményeit, szükség esetén kártérítést rendel el; kimondja, hogy azokat, akik lakóhelyükön földhiány miatt kimaradtak a földosztásból, telepítés útján kell kielégíteni. (Szentesen a föld nélkül maradt kubikosok és mezőgazdasági munkások közül 72 család kapott lehetőséget áttelepülésre.)

Az 1938-as a repülőtér avatón. Forrás: Pusztai János: Szentes és a repülés82 éve, 1934. május 3-án a polgármester előterjesztésére a városi közgyűlés jóváhagyta a felső-csordajárási légi turisztikai repülőtér területének kijelölését. A hékédi határrészen lévő városi legelő területén mérték ki a kb. 400 méter széles és 800 méter hosszú teret, amelyet akkor még nem szelt ketté a szelevényi műút. (A repülőtér planírozása ínségmunkával vette kezdetét.)

91 éve, 1925. május 3-án megalakult a Szentesi „Sötér” Méhész Egyesület. Elnöke Ónodi Szabó Lajos nyugalmazottDr. Vadnay Andor főispán. Forrás: Wikipédia miniszteri osztálytanácsos, ügyvezető elnöke Czakó Ferenc gimnáziumi tanár, igazgató Varga József, alelnök Rablóczky Imre.

115 éve, 1901. május 3-án 42 éves korában Szentesen meghalt dr. Vadnay Andor (1859-1901), Csongrád vármegye főispánja, a Tiszamellékről című könyv szerzője. (A vármegye 1942-ben megfestette arcképét.)A nyári ártézi uszoda Stark Nándor 1898-ban kiadott lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye

120 éve, 1896. május 3-án a Széchenyi-ligeti gőzfürdő épülete mögött megnyílt a nyári ártézi uszoda. 

162 éve, 1854. május 3-án megkezdte működését a Szentesi Cs. Kir. Vegyes Szolgabíróság. A szentesi járás Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 főszolgabírójává Stammer Sándort nevezték ki.

168 éve, 1848. május 3-án megalakult Csongrád Vármegye Központi Bizottmánya (= népképviseleti alapon választott megyei közgyűlés), élén Kárász Benjámin főispánnal.

Báró Harruckern János György (1664-1742). Egykoru festmény után Éble Gábor, a „Harruckern és a Károlyi család” cimű munkájából. Forrás: www.mek.oszk.hu293 éve, 1723. május 3-án Harruckern János György, Szentes földesura (honosításának törvénybe iktatása után) megkapta a Békés és Csongrád megyei területek birtoklásáról szóló királyi adománylevelet. (A birtokba történt ünnepélyes beiktatás augusztus 10-én történt meg.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Vadnay Andor - Magyar Országgyűlési Almanach 1886 - www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy 

Vendéglő és gőzfürdő // Vendéglőből gimnázium, városháza, majd múzeum

-135 éves ligeti épületek (I.- II.) - L.L., - 2004.01.23-30.

Báró Harruckern János György mellszobra. Fotó: Tímár FerencBronzban a Báró

-Elkészült Harruckern János György mellszobra - TF., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2008.04.22.

Közigazgatás (1864-1929, Stammer Sándorról) // A Harruckernek kora (1720-1775) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 2. hétfő - Zsigmond, [Alexandriai szt. Atanáz] *** A Nap kél 05:26 - nyugszik 19:56 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Zsigmond férfinév, mely a germán eredetű német Siegmund, Sigismund névből származik. Elemeinek jelentése: győzelem + védelem. // További névnapok ma: Ráhel, Atanáz, Borisz. // Holnap Tímea és Irma névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Az orvosi rendelő és az Eszes Gyógyszertár a Klauzál utvában. Forrás: www.szentes.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 38 éve, 1978. május 2-án megnyílt az új körzeti orvosi rendelő és gyógyszertár a Klauzál u. 6. sz. alatt.

82 éve, 1934. május 2-án kubikos küldöttség járt a polgármesternél, közbejárását kérve egy beinduló közmunkán való alkalmazásuk ügyében.

Dr. Benkó Gábor kórboncnok, osztályvezető főorvos a Bugyi István Emlékérem átadásán. Fotó: Vidovics Ferenc, 200284 éve, 1932. május 2-án született dr. Benkó Gábor kórboncnok, Bugyi István Emlékérmes ny. osztályvezető főorvos.

97 éve, 1919. május 2-án a Budapesti Munkástanács és a Forradalmi Kormányzótanács határozatot hozott a munkásosztály mozgósításáról és fölfegyverzéséről. Az elkövetkező napokban mintegy 44 ezer munkás állt be a Vörös Hadseregbe.

101 éve, 1915. május 2-án az Osztrák–Magyar Monarchia a galíciai Gorlicénél összpontosított támadást indított az oroszok ellen, és áttörte védelmi vonalukat.

Dr. Vadnay Andor főispán. Forrás: Wikipédia118 éve, 1898. május 2-án dr. Vadnay Andor főispán elrendelte az ideiglenesen megalakult Szentesi Szocialista Kör hatósági feloszlatását. Rendőri és csendőri fedezettel  zár alá helyezték a kör irományait, könyveit, zászlaját, jelvényeit és készpénzét. (Indok: a belügyminiszter nem hagyta jóvá a kör alapszabályát.)

120 éve, 1896. május 2-án Ferenc József király megnyitotta az ezredévi kiállítást Budapesten.

125 éve, 1891. május 2-án Békéscsabán a csendőrök tüzet nyitottak a munkáskör alapszabályainak jóváhagyásáért tüntetőkre.

Dr. Szeder Ferenc János (1877-1938) földbirtokos, képviselő, királyi főtanácsos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000139 éve, 1877. május 2-án született dr. Szeder Ferenc János (1877-1938) földbirtokos, városi és megyei képviselő, lapkiadó, Szentes 1926-1931 közötti országgyűlési képviselője, m. kir. gazdasági főtanácsos.

177 éve, 1839. május 2-án beiktatták Csongrád vármegye főispáni hivatalába gróf Károlyi Györgyöt...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  "Holtak az élõket tanítják"

-Beszélgetés dr. Benkó Gábor főorvossal - F.P., - 1999.01.29.

Tudományos ülés - dr. Benkó Gáboré a Bugyi István Emlékérem - V.F., - 2002.02.01.

Dr. Szeder Ferenc János - Magyar Országgyűlési Almanach 1927-32 - www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy 

Politikai hatalmi viszonyok, a város igazgatási rendszere (1920-1944, dr. Szeder Ferenc Jánosról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. május 1. vasárnap - A munka ünnepe - Fülöp, Jakab, [szt. Walburga] *** A Nap kél 05:27 - nyugszik 19:54 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Fülöp férfinév a görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése: lókedvelő. Rokon név: Filip. // A Jakab bibliai férfinév. A név a héber Jákób (Jakov) magyar formája. A bibliai Jákób nevéből ered, aki a Tóra elbeszélése szerint a zsidók ősatyja volt. A héber név jelentése: „ő követni fog”. Női párja a Zsaklin. // További névnapok ma: József, Bánk, Benedek, Zsigmond, Berta, Fédra, Tétény, Benignusz, Szvetlána, Gyopárka, Leontina. // Holnap Zsigmond névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


A szentesi Termál Gyógyfürdő kupolája alatt. Forrás: www.szentes.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 26 éve, 1990. május 1-jén a Társadalombiztosítási Intézet a Termál Gyógyfürdőt a szentesi kórház új gyógyászati osztályának sorolta be, s átvette az üzemeltetését.

27 éve, 1989. május 1-jén az Ifjúsági Ház szabadtéri színpadán térzenét adott az Egyesített Városi Fúvószenekar, majd bemutatkozott a művelődési központ citerazenekara, táncklubja és bábcsoportja. Ezt követte Lehoczky Zsuzsa show-műsora, Csuka Mónika, Pfeifer Mária és a Szivárvány Táncduó közreműködésével.

A volt csendőrlaktanya. Forrás: Szentesi Élet33 éve, 1983. május 1-jén megnyitották a Helyőrségi Művelődési Otthon felújított kerthelyiségét.

66 éve, 1950. május 1-jén született Berkecz János üzemmérnök, tanár.

68 éve, 1948. május 1-jén a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Csongrád megyei vezetőségének felhívására 14 ezer ember vonult fel Szentesen a béke, a szabadság, az építő munka, a munkás-paraszt szövetség jelszavával.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet80 éve, 1936. május 1-jén Lakos István főjegyző, polgármester-helyettes rendkívüli közgyűlésen ismertette, hogy dr. Négyesi Imre polgármester, kormányfőtanácsos kérelmet adott be annak érdekében, hogy megromlott egészségi állapota miatt 1936. szeptember 1-jei hatállyal helyezzék nyugállományba, és addig is engedélyezzenek szabadságot számára. Köztudomású volt, hogy a polgármester valójában Kozma György főispán politikai nyomásának engedve, kényszer hatására mondott le, ennek ellenére megszavazták nyugdíjaztatását.

Móricz Zsigmond látogatása Szentesen (Csm. Hírlap, 1935. október 13. )80 éve, 1936. május 1–7 között Szentesen időzött Móricz Zsigmond író. Az ínségesek javára előadták a Nem élhetek muzsikaszó nélkül c. darabját (május 2-án és 3-án), amelynek a női főszerepét az író leánya, Móricz Lili alakította. A neves író két nagysikerű előadást tartott Szentesről a szentesieknek.

Dr. Csergő Károly (1879-1969) vármegyei II. főjegyző, alispán. Forrás: Szentesi Levéltár87 éve, 1929. május 1-jén dr. Csergő Károly alispán jelentést készített a megyebeli munkásság nyomasztó helyzetéről, segítséget kérve a miniszteriális szervektől. Részlet a jelentésből: „Kötelességemnek tartom bejelenteni, hogy Csongrád vármegye városaiban és nagyobb községeiben, ahol nagyobb gazdasági munkásosztály van, főként pedig Csongrádon és Szentesen ma már a munkanélküliség oly mérvet öltött, hogy a köznyugalmat alig lehet fenntartani. Naponta éhező csoportok jelennek meg a hivatalokban és követelik a munkát és kenyeret, a maguk és családjuk részére, amely szintén kenyér nélkül áll és éhezik. Több esetben megvizsgáltam a munkás családok helyzetét és azt rendkívül ínségesnek és nyomasztónak találtam. A nyomor miatt oly elégedetlenség és gyűlölködés harapódzik el a nép között, ami igen könnyen kirobbanásokra vezethet…”

88 éve, 1928. május 1-jén a szentesi rendőrség rajtaütésszerű házkutatást tartott a Földmunkás Szövetség helyiségében; lefoglalta a szövetség levelezését és könyvtárát, Kotvics József elnök és több társa ellen pedig eljárást indított tiltott szervezkedés címén.A Tóth József Színházterem Untermüller Ernő lapjám 1910 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye

98 éve, 1918. május 1-től a Tóth József Színházteremben folytatta működését az Apolló Mozgószínház, amely a filmvetítések mellett egyéb kulturális és tudományos rendezvények szervezését is felvállalta.

103 éve, 1913. május 1-jén a Szentesi II. 48-as Népkör megalakulásának 25 éves évfordulója alkalmából zászlóavatással egybekötött ünnepséget tartott. 

103 éve, 1913. május 1-jén dr. Nagy György részvételével megalakult az Országos Köztársasági Párt szentesi szervezete. (Alapító tagok száma 33 fő.)

Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000106 éve, 1910. május 1-jén a Nemzeti Munkapárt szentesi országgyűlési képviselőjelöltjévé Fekete Mártont választották. (Programjának mottója: Mindent Szentesért!)

109 éve, 1907. május 1-jén a szentesi szervezett munkások tüntető felvonulással és gyűléssel egybekötött népünnepélyt tartottak a Széchenyi-ligetben.

110 éve, 1906.május 1-jén a szentesi szervezett munkások tüntető felvonulással egybekötött népünnepélyt tartottak.

112 éve, 1904. május 1-jén a szentesi szociáldemokraták népgyűlést tartanak a Kossuth téren. (Napirend: 1. Május 1. Jelentősége. 2. A munkások helyzete. 3. A szociáldemokraták. Szónok: Árvai Bálint.)

113 éve, 1902. május 1-jén iskolát nyitott Szentesen Mészáros Hugó zenetanár.  

Május elsejei zenés ébresztő - 30q fúvóstag egy teherautó platóján :) - Fotó: Vidovics Ferenc - 2002114 éve, 1902. május 1-jén a helyi sajtó régi szentesi hagyományként emlegette a május elsejei reggeli zenés ébresztőt.

Népgyűlés a Kossuth téren Untermüller Ernő 1910 körül kiadott képeslapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye117 éve, 1899. május 1-jén a szentesi munkások és munkásnők népgyűlést tartanak a Kossuth téren. A polgármester azzal a feltétellel engedélyezi a gyűlést, ha azon nők nem beszélnek. (Szónokok: Árvai Bálint, Békési Imre, Fekete Nagy Balázs, Bajczer Imre.)

118 éve, 1898. május 1-jén dr. Lakos Imre polgármester betiltotta a szentesi munkások által bejelentett népgyűlést és körmenetet.

122 éve, 1894. május 1-jén Csató Zsigmond alispán jelentette a belügyminiszternek, hogy Csongrád megye területén rendzavarás nem fordult elő. Egyben tudatta, hogy Szentesen eddig 692 fő iratkozott be a munkásegyletbe. Jónak látná, ha az elkövetkezőkben egy zászlóaljnyi katonaság állandóan Szentesen állomásozna.

125 éve, 1891. május 1-jén Orosházán a csendőrök a május elsejét ünneplő munkások közé lőttek.

125 éve, 1891. május 1-jén megkezdődött Szentesen a Munkás Segélyegylet szervezése. (Az aláírások gyűjtése Farkas Sándor gyógyszerész lakásán folyt.)

126 éve, 1890. május 1-jén a munkásság először ünnepelte meg május elsejét Európa szerte.

134 éve, 1882. május 1-jén a Keresztes Nagy testvérek vállalkozásaként megindult a gőzhajójárat a Tiszán Szentes-Szolnok és Szentes-Szeged között. (A fellépő konkurencia miatt a járat 1882. jún. 30-án megszűnt.)

Szentesi cigányzenészek a századfordulón. Forrás: Szentesi Élet136 éve, 1880. május 1-jén 29 éves korában elhunyt Páczi János (1851-1880), az „Alföld legjobb muzsikusa”, Szentes szülötte. Fiatalon Szegedre került, s mint virtuóz prímás ott aratta sikereit. Tehetségének csodálói közé tartozott Mikszáth Kálmán is, aki gyönyörű nekrológgal búcsúztatta a fiatalon elhalt muzsikust.

162 éve, 1854. május 1-jén Bonyhády megyefőnök felkéri Sréter Antal polgármestert, hogy készítsen tervezetet az újonnan felállítandó városi tisztikar és szolgaszemélyzet létszámára, összetételére és fizetésére nézve. 

162 éve, 1854. május 1-jén megszűnt a kivételes állapot Magyarországon.

167 éve, 1849. május 1-jén született Bánfalván (Baranya megye) Deréki (Leipnik) Antal (1849–1938) színész, rendező, színigazgató, író, újságíró, lapszerkesztő, aki középiskoláit Szentesen végezte.

167 éve, 1849. május 1-jén Kossuth Lajos kormányzóelnök Szemere Bertalant nevezte ki belügyminiszterré, egyszersmind miniszterelnökké. A vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcát a szentesi születésű Horváth Mihály nyerte el.

 167 éve, 1849. május 1-jén Ferenc József császár katonai segítséget kért I. Miklós orosz cártól a magyar forradalom leverésére.Dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) tanár, történész, az MTA tagja, főispán - Both Menyhért, 1901 - Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

178 éve, 1838. május 1-jén Békéscsabán született dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) történetíró, országgyűlési képviselő, Csongrád, majd Zólyom vármegye főispánja, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium államtitkára, belső titkos tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. (1897-1900 között megírta Csongrád vármegye története című három kötetes monográfiáját.)Báró Harruckern János György. Egykoru festmény után Éble Gábor, a „Harruckern és a Károlyi család” cimű munkájából. Forrás: www.mek.oszk.hu

295 éve, 1721. május 1-jén Szentes közönsége 3 évre szóló haszonbéres szerződést kötött új földesurával, Harruckern János Györggyel. Ennek értelmében Harruckern évi 800 forintért haszonbérbe adta a Báró Harruckern János György mellszobra. Fotó: Tímár Ferenc szentesieknek mindazon jogokat és haszonvételeket (az adózást, a kilencedet, korcsmáltatást, mészárszéket, malmokat, halászatot stb.), amelyek őt, mint földesurat illették meg. (A későbbiekben többször megújított szerződés kedvezően hatott a település fejlődésére, lakóinak gyarapodására.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Csodálták a mozgófényképeket

-Megnyílt az első mozi - L.L., - 2003.04.18.

A Nemzeti Munkapárt győzelme (Fekete Mártonról)

-Választások a múltban (XX.) - L.L., - 2002.07.26.

30q fúvóstag a platón :) - Május elsejei zenés ébresztő - V.F., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2002.05.02.

Az Alföld legkitűnőbb muzsikusa // Mikszáth Kálmán örök emléket állított

-125 éve hunyt el Páczi Jancsi cigányprímás (I-II.) - L.L., - 2005.05.06-13.

Bronzban a Báró

-Elkészült Harruckern János György mellszobra - TF., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2008.04.22.

A Harruckernek kora (1720-1775) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.