NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2016. július 28. csütörtök  


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


  
Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 149 éve volt az osztrák-magyar kiegyezés - az 1867:XII. t.c. - törvényének szentesítése...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

  


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


 NetSzemle  - már a ötödik évfolyam az e-Könyvtár Szentes gyűjteményében!

delmagyar.hu  szentesi cikkeinek archívuma:  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa meg később is!

 

<<< Vissza  

 


 ** 2016. július 28. csütörtök - Szabolcs *** A Nap kél 05:14 - nyugszik 20:24 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Szabolcs magyar eredetű név, Árpád fejedelem unokaöccsének és némely vélemény szerint egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése ismeretlen. // Holnap Flóra és Márta névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 69 éve, 1947. július 28-án megalakult a Magyar Függetlenségi Párt. Elnöke Pfeiffer Zoltán.

102 éve, 1914. július 28-án a Monarchia követe átnyújtotta a hadüzenetet Belgrádban.

Cicatricis Pál (1827-1880) városi főjegyző. Forrás: Szentesi ÉletA Cicatricis síremlék a szentesi Kálvária temetőben136 éve, 1880. július 28-án 53 éves korában meghalt dezséri Cicatricis Pál (1827-1880) volt 48-as honvéd főhadnagy, Szentes város egykori számvevője, aljegyzője, majd főjegyzője, a helyi olvasókör elnöke, a Szentesi Lap külső munkatársa, dr. Cicatricis Lajos későbbi főispán, örökös felsőházi tag édesapja.

Deák Ferenc Deák Ferenc (1803-1876) - Illusztráció: www.1000ev.hu142 éve, 1874. július 28-án megalakult a Szentesi Tímár Ipartársulat. (Tagok száma 17 fő.)

149 éve, 1867. július 28-án a király szentesítette az 1867:XII. törvénycikket, az osztrák-magyar kiegyezés törvényét. (Kimondja Magyarország közjogi és belkormányzati önállóságát. Közös ügynek nyilvánítja a kül- és hadügyet, valamint az ezek fedezéséről gondoskodó pénzügyet.) Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Kronológia - 1914 - www.bibl.u-szeged.hu 

1867. évi XII. törvénycikk - a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok között fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról - www.1000ev.hu 

A kiegyezés, 1867 - Kosáry Domokos: Újjászületés és polgárosodás c. könyvéből - www.historia.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. július 27. szerda - Olga, Liliána, [Ohridai szt. Kelemen] *** A Nap kél 05:13 - nyugszik 20:26 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Olga női név, a Helga orosz formájából származik, jelentése egészséges, boldog. // A Liliána angol eredetű női név, jelentése liliom. Rokon nevek: Lili. // Holnap Szabolcs névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Élelmiszerjegy. Forrás: http://hell.blog.hu/Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 70 éve, 1946. július 27-én közzétették a kormány 10860/1946. sz. rendeletét, amely az egész országra kiterjesztette az élelmiszer-jegyrendszert. A közellátási miniszter szabályozta a kenyér- és lisztfejadagokat, valamint a pótjegyre jogosultak körét.

90 éve, 1926. július 27-én Szentes székhellyel megalakult a Csongrád Vármegyei Kultúr Egyesület. Elnöke dr. Madarassy Gábor főispán.

92 éve, 1924. július 27-én Szittner Imre vette át a Szentesi Kisgazda c. újság szerkesztését.

102 éve, 1914. július 24-én a mozgósítási parancs értelmében a szentesi hadkötelesek első csoportja elindult Szolnokra.

155 éve, 1861. július 27–28 között rendkívüli városi közgyűlést tartottak Szentesen, amelynek a legfőbb tárgya az volt, hogy kitegyék-e a város lakosságát a közelgő császári csapatok megszállásának, vagy – okulva Csongrád példáján – önként kezdjék meg az adófizetést. A hosszúra nyúlt heves vita következtében Oroszi Miklós polgármester benyújtotta lemondását, de azt a képviselők nem fogadták el. Végül határozatilag kimondták, hogy a katonaság tényleges megérkezésekor a tanács belátása szerint döntsön.

Részlet a templom 1745-ben kelt latin nyelvű leírásából. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet167 éve, 1849. július 27-28-én Kossuth Lajos Kisújszállásról Szentesre érkezett. Másnap levelet küldött Csongrádra, amelyben megparancsolta a kisebb ellenséges alakulatok megsemmisítését, majd Szegedre utazott.

269 éve, 1747. július 27-én a szentesi reformátusok legfelsőbb rendeletre átadták az általuk használt templomot a katolikusoknak. Mivel az új templomuk még nem készült el, az istentiszteleteket hónapokon át egy ideiglenes faszínben tartották... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  75 éve állították fel --Hőseink emlékműve - L.L., - 2001.11.23.

Dédapáink akarata --Kossuth halálának évfordulójára - L.L., - 2004.03.19.

Kossuth Lajos és Szentes I. - II. - 200 éves évforduló - L.L., - 2002.09.06-13.

Az ótemplom visszaszerzése // Küzdelem az új templom felépítéséért // A Szent Anna-templom értékei - A központi katolikus templom története (I.- II.) - L.L., - 2003.07.11-18-25.

A város ősi temploma // Kibővítik a templomot? // "Új" templom születik // "... kő kövön nem maradt ..." - A Szent Anna templom története (1-4.) - N.G.B., - 2004.02.06-27.

A Szent Anna római katolikus templom - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. július 26. kedd - Anna, Anikó, [szt. Anna és szt. Joachim] *** A Nap kél 05:12 - nyugszik 20:27 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Anna női név a héber Channáh női névből ered. Jelentése: Isten kegyelme, báj, kellem, kecsesség. // Az Anikó női név az Anna női név erdélyi becenevéből ered. Rokon nevek: Anda, Anett, Anita // További névnapok ma: Mózes, Anita, Anett, Taddeus, Berill, Nina. // Holnap Liliána és Olga névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Árvai Bálint (1875–1919) sírja az Alsó-református temetőben. - Fotó: e-Könyvtár Szentes, Tímár F.Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 Árvai Bálint cipész, 1919-ben kivégzett szentesi munkásvezér. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200097 éve, 1919. július 26-án 44 éves korában mártírhalált halt Szentesen Árvai Bálint (1875–1919) cipész, a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezetének alapító tagja, az 1899-ben indított Szabad Szó c. szentesi munkáslap egyik szerkesztője, 1901-ben a Szentesi Általános Népkör alapító tagja, 1905-től elnöke, 1918-ban a helyi Nemzeti Tanács Intéző Bizottságának alelnöke, a Munkástanács vezetőségi tagja, a Népakarat c. megyei lap munkatársa. A várost megszálló román katonaság július 26-án brutálisan kivégezte. (1945–1990 között a mai dr. Udvardi László utca az ő nevét viselte.)

97 éve, 1919. július 26–27 között megkezdődött a Vörös Hadsereg visszavonulása a tiszai fronton. Feladta a szolnoki hídfőt, és mindenütt a Tisza mögé vonult vissza.

143 éve, 1873. július 26-án megalakult a Szentesi Kovács Ipartársulat. (Tagok száma 34 fő.)

A Szent Anna római katolikus templom 1900 körül. Forrás: Szentesi Élet169 éve, 1847. július 26-án Szent Anna tiszteletére fölszentelték az új római katolikus templomot. A szertartást Leeb Mátyás plébános végezte. Az építéskor a régi torony újabb emeletet és laternás, hagymatagos késő barokk sisakot kapott. A homlokzatot félköríves ablakokkal képezték ki. A főhomlokzat fülkéiben Szent József és Szent Péter szobra látható, amelyek még az 1768-i építési időszakból származhatnak. Az új hajó öt boltszakaszos, szintén félköríves ablakokkal. (Az új templom püspöki fölszentelését Raskoványi Ágoston váci megyés püspök 1853. évi látogatásakor végezte el.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Az ótemplom visszaszerzése // Küzdelem az új templom felépítéséért // A Szent Anna-templom értékei - A központi katolikus templom története (I.- II.) - L.L., - 2003.07.11-18-25.

A város ősi temploma // Kibővítik a templomot? // "Új" templom születik // "... kő kövön nem maradt ..." - A Szent Anna templom története (1-4.) - N.G.B., - 2004.02.06-27.

A Szent Anna római katolikus templom - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. július 25. hétfő - Jakab, Kristóf, [szt. Jakab apostol] *** A Nap kél 05:11 - nyugszik 20:28 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Jakab bibliai férfinév. A név a héber Jákób (Jakov) magyar formája. A bibliai Jákób nevéből ered, aki a Tóra elbeszélése szerint a zsidók ősatyja volt. A héber név jelentése: „ő követni fog”. Női párja a Zsaklin. // A Kristóf görög eredetű férfinév, jelentése: Krisztust hordozó. Rokon neve: Krisztofer. // További névnap ma: Valentin. // Holnap Anikó és Anna névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


"Szentes-kupa" repülomodellezo verseny (Cserebökény, 1986) (Sz. I.)Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 31 éve, 1985. július 25–28. között Szentesen rendezték meg a repülőmodellezők országos bajnokságát. A verseny három kategóriában folyt: szabadon repülő vitorlázók, gumimotoros és mechanikus modellek. Az MHSZ szervezetek által lebonyolított találkozón 250 versenyző vett részt. A legnagyobb közönségsikere a mechanikus motoros gépek versenyének volt, mely kategóriában a Csongrád megyei csapat végzett az első helyen. A győztes csapat tagja volt Turányi Imre szentesi modellező.

Harcok a Szentes-Csongrád közötti tiszai hídfőnél (1919) - Forrás: Szentesi Élet97 éve, 1919. július 25-én a szentesi tiszai hídfő a román túlerő miatt elesett, a hídfő védői a Tisza jobb partjára vonultak vissza. Szentest megszállták az 1. vadász- és a 18. erdélyi hadosztály alakulatai.

Dr. Imre Ernő a Negyedik újabb 500 gondolat c. könyvének bemutatóján. Fotó: Vidovics Ferenc, 200298 éve, 1918. július 25-én született dr. Imre Ernő (1918-2013) református lelkész, nyugalmazott esperes, teológiai író, publicista - Szentes város díszpolgára.

102 éve, 1914. július 25-én az uralkodó elrendelte a mozgósítást az Osztrák-Magyar Monarchiában.

107 éve, 1909. július 25-én megalakult a Szentesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A megválasztott tisztikar: elnök dr. Cicatricis Lajos alispán, alelnök és főparancsnok Zsoldos Ferenc gépészmérnök, titkár és alparancsnok Nagy Imre árvaszéki ülnök, főparancsnoki segédtiszt báró Maasburg Sándor hivatalnok. A rendes tagok száma 35 fő, a pártoló tagok száma 20 fő.

Kossuth Lajos (1802–1894) államférfi, a 19. sz.-i nemzeti függetlenségi küzdelem legnagyobb alakja. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu167 éve, 1849. július 25-26-án Kossuth Lajos Szegedről Szentesre érkezett. A városban éjszakázott, majd tovább utazott Kunmadarasra... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Isten éltessen Ernő bácsi! - Dr. Imre Ernő 90 éves - V.F., - 2008.08.02.

Exkluzív tallózó - dr. Imre Ernő és Neje - TF., - 2003.07.25.

Kronológia 1914-1918 - Szegedi Tudományegyetem - Egyetemi Könyvtár - www.bibl.u-szeged.hu

Iskolánk névadója Zsoldos Ferenc - A gyáros apa és mérnök fia - www.zsoldosf-szentes.sulinet.hu

Dédapáink akarata - Kossuth halálának évfordulójára - L.L., - 2004.03.19.

Kossuth Lajos és Szentes I. - II. - 200 éves évforduló - L.L., - 2002.09.06-13.

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


 ** 2016. július 24. vasárnap - Kincső, Kinga, [Árpádházi boldog Kinga] *** A Nap kél 05:10 - nyugszik 20:29 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Kincső magyar eredetű ősi női név, jelentése: számomra ő a kincs, Jókai Mór által alkotott régi irodalmi név. // A Kinga női név a német Kunigunde név magyaros változata. Rokon név: Gunda, Kunigunda. jelentése: szent szűz. // További névnapok ma: Krisztina, Csenge, Lujza, Bernát, Borisz. // Holnap Jakab és Kristóf névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  


Gut László magánfuvarozó, volt önkormányzati képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető 1996Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 83 éve, 1933. július 24-én született Gut László magán-fuvarozó, volt önkormányzati képviselő.

97 éve, 1919. július 24-én a Tiszánál megindult a román hadsereg általános ellenoffenzívája a Vörös Hadsereg visszaszorítására.

dr. Csipke Zoltán (1899-1966) gyógyszerész, a budapesti egyetem fővegyésze. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu117 éve, 1899. július 24-én született Szentesen dr. Csipke Zoltán (1899-1966) gyógyszerész, orvos, egyetemi rendkívüli tanár, kandidátus, a Budapesti Egyetemi Gyógyszertár vezetője.

127 éve, 1889. július 24-én emberemlékezet óta nem látott orkán erejű vihar vonult el Szentes és a szomszédos Szegvár, Mindszent, Mágocs, Derekegyház és Nagykirályság felett. A villámlással, esővel és jéggel járó vihar tetemes károkat okozott az épületekben és terményekben egyaránt.

151 éve, 1865. július 24-én a Szentesi Váltsági és Gazdasági Bizottmány felterjesztést készített gróf Mailáth György kancellárhoz, kérve a város rendezett tanácsának helyreállítását, valamint a tervbe vett átszervezés felfüggesztését.

155 éve, 1861. július 24-én a csongrádiak felhagytak a további kilátástalan ellenállással, és megkezdték az adófizetést... Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  A neoabszolutista berendezkedés idõszaka (1849-1867, a rendezett tanácsról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM - Szentes, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2016

 

<<< Vissza  

   


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.