NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2018. február 19. hétfő 

 


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 NetSzemle  - már a hatodik évfolyam az e-Könyvtár Szentes gyűjteményében!

delmagyar.hu  szentesi cikkeinek archívuma:  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

  e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa meg később is!  


  Szentesi évfordulók - ma és az elmúlt napokban - Labádi Lajos munkái nyomán 


 ** 2018. február  19. hétfő - Zsuzsanna *** A Nap kél 06:43 - nyugszik 17:12  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Zsuzsanna ókori egyiptomi eredetű név, mely közvetítéssel került át más nyelvekbe. Eredeti alakja zššn, később zšn, jelentése: lótuszvirág. Női névként csak a héberbe történt asszimilációja után volt használatos, sosanna formában,  jelentése: liliom. A 17. századtól kezdve egészen az 1980-as évekig a leggyakoribb női nevek egyike volt. Rokon nevek: Zsuzsa, Zsuzsánna, Zsuzska. // További névnapok ma: Buda, Konrád, Eliza. // Holnap Aladár, Álmos névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Zsiros Katalin tanárnő alkotói díjas néprajzkutató. Forrás: Szentesi ÉletSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 44 éve, 1974. február 19–20 között a Hazafias Népfront Országos Tanácsától Szentes az elsők között kapta meg a „Honismereti Város” kitüntető címet. Ennek köszönhetően a jelzett időpontban Szentes adott otthont a húsz város és négy tanárképző főiskola, valamint a Magyar Televízió képviselőinek részvételével megrendezett Országos Honismereti Találkozónak. A MTV-t Vitray Tamás és Liszkai Tamás képviselte. A honismereti mozgalom helyi szervezője Zsiros Katalin tanárnő volt.

Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200072 éve, 1946. február 19-én ifj. Lakos Józsefet szabadon engedték az internálótáborból. Gyógykezelésre befeküdt a szentesi kórház idegosztályára.

81 éve, 1937. február 19-én született Szentirmay Endre (1937-1999) római katolikus plébános, esperes.

Dr. Farkas Béla (1885-?) főispán. Forrás: Szentesi Élet83 éve, 1935. február 19-én a szentesi munkanélküli földmunkások segélykérő beadványt intéztek dr. Farkas Béla főispánhoz, amelyet 103-an írtak alá.

99 éve, 1919. február 19-én gróf Bethlen István vezetésével megalakult a Nemzeti Egyesülés Pártja (NEP).

108 éve, 1910. február 19-én megalakult a régi Szabadelvű Párt tagjait tömörítő, magát nyíltan 67-es alapon állónak valló Nemzeti Munkapárt, amely a dualista rendszer stabilitását tűzte ki céljául.

I. Ferenc József (1830-1916) portréja Vastagh György festményéről (1935). Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)112 éve, 1906. február 19-én a "Nemzeti Ellenállás" letörése érdekében Ferenc József rendkívüli intézkedéseket vezetett be. Katonai erő bevonásával feloszlatta a magyar országgyűlést, a belügyminiszter gyűléstilalmat rendelt el, megszigorította a cenzúrát, megvonta az ellenálló vármegyék javadalmazását, feloszlatta az Alkotmányvédő Bizottságokat, és intézkedett az adók hatalmi úton történő beszedéséről. Csongrád Vármegye Alkotmányvédő Bizottsága elítélte a fenti intézkedéseket, és a további ellenállás mellett foglalt állást.

125 éve, 1893. február 19-én megalakult a Szentesi Iparos Ifjak Önképző Köre. (Elnök: Rácz Zsigmond, alelnök: Kanász Nagy Antal.) Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 1905-ös magyarországi belpolitikai válság
- szócikk - http://hu.wikipedia.org/wiki 

A nemzeti ellenállás leszerelése

-Szentes és az országos politika a századfordulón (VI.) - L.J.,  Szentesi Élet - városi hetilap - 2005.08.05.

Társadalmi körök, egyesületek (1860-1945) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 ** 2018. február  18. vasárnap - Bernadett, [szt. Bernadett] *** A Nap kél 06:45 - nyugszik 17:11  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Bernadett germán eredetű női név, a Bernát férfinév francia megfelelőjének női párja. A német Bernhard elemeinek eredeti jeletése: medve és erős. // További névnapok ma: Simon, Leó, Konrád, Simeon. // Holnap Zsuzsanna névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 81 éve, 1937. február 18-án a szentesi földmunkások memorandumot nyújtottak át az alispánnak, amelyben követelték az igazságos földreform megvalósítását, a bankok és kartellek megrendszabályozását, a mezőgazdasági és kubikos munkások létminimumot biztosító munkabérének törvényes megállapítását, a munkaidő leszállítását, a mezőgazdasági munkásság betegségi, baleseti és aggkori biztosítását. (A dokumentumot 1376-an írták alá.)

Az 1887-ben a mai vasútállomás elődjeként épült indóház Stark Nándor korabeli lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye91 éve, 1927. február 18-án a városi vasútügyi bizottság megvitatta és elfogadta a MÁV ajánlatát, amely Szentes motoros központtá fejlesztésére, s a meglévő kis állomás pályaudvarrá bővítésére vonatkozott.

Balogh János (1845-1924) polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200094 éve, 1924. február 18-án megalakult a Szentesi Köz- és Magánalkalmazottak Temetkezési Egylete. *** 80 éves korában elhunyt Balogh János (1845-1924) volt városi rendőrfőkapitány, 1878-1884 között Szentes polgármestere, megyei árvaszéki elnök, 1892-1896 között városunk országgyűlési képviselője, református egyházi főgondnok, 1898-1917 között a Szentesi Takarékpénztár igazgatója, 1897-től a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat társelnöke, számos helytörténeti munka szerzője. (1932 óta utca őrzi nevét Szentesen.)

Dr. Várady Lipót Árpád (1865-1923) portréja Éder Gyula festményéről (1935). Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)95 éve, 1923. február 18-án elhunyt dr. Várady Lipót Árpád (1865-1923) teológiai doktor, egyházi író, miniszteri osztálytanácsos, győri püspök, kalocsai érsek, a szentesi gimnázium volt növendéke. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

Dr. Sipos István (1907-2002) református lelkész református lelkész. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1996111 éve, 1907. február 18-án született dr. Sipos István (1907-2002) református lelkész.

105 éve, 1913. február 18-án a városi képviselő-testület elfogadta Szentes utcáinak és tereinek szabályozási tervét.

112 éve, 1906. február 18-án a Szentesi Földművelő Munkások Egylete népgyűlést tartott a Kossuth téren, amelynek fő napirendje a Független Szocialista Szövetség programjának ismertetése volt. Szónokok: Várkonyi István és Boros Mihály.

119 éve, 1899. február 18-án Bánffy Dezső miniszterelnök és kormánya benyújtja lemondását.

Dr. Lakos Imre (1897-1902), a városfejlesztő polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve 2000121 éve, 1897. február 18-án dr. Lakos Imrét választották meg Szentes város  polgármesterévé.

Szentesi kubikosok a gátépítésen. Forrás: Szentesi Élet123 éve, 1895. február 18-án Tarnóczi Mihály (1858-1911) kubikos és társai benyújtották jóváhagyásra az általuk alakítani szándékolt Szentesi Népegylet alapszabályát. Az alispán nem javasolta a jóváhagyást, mondván: a kérvényezők eddigi működése arra enged következtetni, hogy a népegylet a szocialista tanok terjesztésére alakult budapesti központi egyletnek képezné fiókját. (A belügyminiszter nem hagyta jóvá az alapszabályt.)

143 éve, 1875. február 18-án 75 éves korában Szegváron elhunyt Bécsi József (1800-1875) vármegyei kerületi (járási) seborvos, aki 1832-ben lépett a megye szolgálatába.

168 éve, 1850. február 18-án felmentették Gyulai Gaál Eduárd szegedi császári királyi polgári kerületi főbiztost, helyére Cseh Eduárdot nevezték ki...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Szentes, Dr. Várady Lipót utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

Dr. Várady Lipót Árpád (1865-1923) - Wikipédia szócikk - http://hu.wikipedia.org/wiki 

Városépítő polgármester - -150 éve született dr. Lakos Imre polgármester - L.L., - 2004.06.04.

Az első munkásszervezetek vezetője - -150 éve született Tarnóczi Mihály földmunkás - L.L., - 2008.02.15.

Móricz szentesi kubikosai - K.F., - 2004.02.20.

A város fejlõdése (1854-1918, dr. Lakos Imréről) // A munkásmozgalom kezdete (1889-1896, a Szentesi Népegyletről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 ** 2018. február  17. szombat - Donát, [Szervita alapítók] *** A Nap kél 06:46 - nyugszik 17:09  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Donát férfinév a latin Donatus név rövidülése. Jelentése: (az Úrtól) ajándékozott. Rokon nevek: Adeodát, Deodát, Donald. Női párja: Donáta. // További névnapok ma: Alex, Emőd, Elek, Egyed, Brúnó, Lukács. // Holnap Bernadett névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 73 éve, 1945. február 17-én a Szentesi Nemzeti Bizottság intézkedett a városi képviselő-testület újjáalakításáról. Több változtatás után a képviselő-testület összetétele a következőképp alakult: szakszervezetek 19, MKP, SZDP, FKgP 16–16, NPP és PDP 13–13 tagsági hely.

83 éve, 1935. február 17-én nagygyűlést tartott a helyi Kisgazda Párt a színházteremben. A gyűlés vezérszónoka Eckhardt Tibor országos elnök volt, aki sürgette a titkos választójog bevezetését, keményen támadva az ezt akadályozó Egységes Pártot és gróf Bethlen István volt miniszterelnököt. Eckhardt szentesi beszéde országos visszhangot keltett. (Beszédet mondott még Ulain Ferenc és Andaházy-Kasnya Béla.)

98 éve, 1920. február 17-én megindult Szentesen a Pletyka c. szatirikus hetilap. (Kiadója és felelős szerk.: Czirbus Sándor. 1922-ben megszűnt.)

117 éve, 1901. február 17-én a szentesi polgárok és munkások általános népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Napirend: 1. A mai társadalmi rendszer és a szociáldemokrácia, 2. A szervezkedés és a sajtó. (Szónokok: Árvai Bálint és Frankl Manó.)

121 éve, 1897. február 17-én nagysikerű hangversenyt tartott a szentesi református egyház vegyeskara a Kass Szálló nagytermében. (Karnagy: Németh Elek.)Dr. Purjesz Zsigmond (1845-1896) belgyógyász, a kolozsvári egyetem tanára, udvari tanácsos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

Andrássy Gyula, gróf (1823-1890) politikus, miniszterelnök, az MTA tagja . Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár122 éve, 1896. február 17-én elhunyt dr. Purjesz Zsigmond (1845-1896) belgyógyász, orvostörténész, a kolozsvári egyetem magántanára, Szentes szülötte.

151 éve, 1867. február 17-én az uralkodó kinevezte gróf Andrássy Gyulát magyar miniszterelnökké...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
A munkásmozgalom mártírja --Nyolcvanöt éve gyilkolták meg Árvai Bálintot - L.L., - 2004.07.30.

Dr. Purjesz Zsigmond (1846-1918) ifj. - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Zsidó és zsidó származású tanárok a kolozsvári egyetem tanári karában --ifj. Purjesz Zsigmond (1846-1918) - G.Gy., www.multesjovo.hu - 2004.06.29.

Dr. Purjesz Zsigmond (1845-1896) id., belgyógyász, orvostörténész - www.neumann-haz.hu 

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 ** 2018. február  16. péntek - Julianna, Lilla  *** A Nap kél 06:48 - nyugszik 17:07  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Julianna női név a Juliánusz férfinév latin eredetijének a női párja, aminek a jelentése: Julius nemzetséghez tartozó, ragyogó, Jupiternek szentelt. // A Lilla női név a Lívia és a Lídia régi magyar becézéséből alakult önálló névvé. Csokonai Vitéz Mihály szólította így Vajda Julianna nevű múzsáját, a név a Lilla-dalok hatására terjedt el és vált népszerűvé. Az arab nyelvben jelentése: éjszaka (ليلة). Héber jelentése kékes, fém-ólomszínű.  Olaszul orgonát jelent. // További névnapok ma: Fülöp, Illés, Dániel, Sámuel, Filippa. // Holnap Donát névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 99 éve, 1919. február 16-án közzétették az 1919: XVIII. néptörvényt „a földmívelő nép földhöz juttatásáról”. Lényege: az úri birtok felső határát 500 katasztrális holdban szabta meg, az ezen felüli rész kártalanítás ellenében történő kisajátítását rendelte el. *** a néptörvény nyomán Szentesen 2879 földigénylő jelentkezett, de a földosztás elmaradt.

103 éve, 1915. február 16-án miniszterelnöki rendelet született arról, hogy a kenyérliszthez fele arányban lisztpótló – árpa, tengeri vagy burgonya – lisztet kell keverni.

Heltai Ferenc (1861-1913), közgazdasági író, Budapest főpolgármestere - www.wikipedia.hu105 éve, 1913. február 16-án Budapest főpolgármesterévé választották dr. Heltai Ferenc (1861-1913) jogászt, közgazdasági írót, Szentes jeles szülöttét. (1913. augusztus 11-én váratlanul elhunyt.)

113 éve, 1905. február 16-án a Szentesi Kőműves- és Ácssegédek Szakegylete közgyűlést tartott. Négyes bizottság alakult abból a célból, hogy készítse elő a Magyarországi Építő Munkások Országos Szövetségéhez (MÉMOSZ) való csatlakozást.

A Széchenyi kongóút Stark Sándor egyik legelső lapján (1898). Forrás: Labádi Lajos-Szatmári Imre: Szentes régi képes levelezőlapokon - 1998118 éve, 1900. február 16-án 64 éves korában elhunyt dr. Götzl Bertalan (1836-1900) orvos, Szentes tiszteletbeli városi főorvosa.

134 éve, 1884. február 16-án átadják a forgalomnak a Széchenyi kongóutat, Szentes első kövezett útját. (Ma Csongrádi út.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentes, Csongrádi út - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 ** 2018. február  15. csütörtök - Kolos, Georgina, [Boldog Szász Jordán]  *** A Nap kél 06:50 - nyugszik 17:06  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Kolos régi magyar személynév, ami a német Klaus névnek a magyar formája, ez pedig a Nikolaus (magyarul Miklós) név rövidülése. Az utóbbi jelentése győzelem + nép, egyes források szerint a nép ragyogása. // A Georgina görög -> latin eredetű női név, jelentése: földműves, gazdálkodó; dália, gyöngyike. // További névnapok ma: Alfréd, Györgyi, Fausztina. // Holnap Julianna és Lilla névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Gróf Teleki Pál miniszterelnök Szentesen, az 1939-es hangáravató repülőnapon. Forrás: Pusztai János: Szentes és a repülésSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 79 éve, 1939. február 15-én Imrédy Béla miniszterelnök benyújtotta lemondását. A kormányzó gróf Teleki Pált nevezte ki miniszterelnökké.

93 éve, 1925. február Hankó László (1923 - 2000) zongorista, festő. Forrás: Szentesi alkotóművészek -1997. Szerk.: Bodrits István15-én Szentesre látogattak az Országos Kossuth Lajos Párt vezető politikusai,  élükön Rupert Rezső országos pártelnökkel és Nagy Vince nyugalmazott belügyminiszterrel. Nyilvános népgyűlés tartását a rendőrség nem engedélyezte, ezért a Klauzál utcai volt Győri-féle vendéglőben tartották meg rendezvényüket.

95 éve, 1923. február 15-én született Hankó László (1923 - 2000) zongorista, festő.

Jócsák Kálmán kormánybiztos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)99 éve, 1919. február 15-én Jócsák kormánybiztos rendelkezési állományba helyezte Csongrád vármegye főbb tisztviselőit, így dr. Csúcs János főjegyzőt, dr. Vecseri Sándor főügyészt, dr. Sulcz Lajos árvaszéki elnököt, továbbá a járások főszolgabíróit.

Dr. Varga Lajos (1913-2003) tanár, szakíró, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum alapítója. Forrás: Szentesi Élet - Labádi Lajos105 éve, 1913. február 15-én született dr. Varga Lajos (1913-2003) tanár, szakíró, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum alapítója, városunk szülötte.

108 éve, 1910. február 15-én megalakult a Szentesi Kórógy-parti Olvasókör. Elnöke Piti Imre; tagok száma 94 fő. Egyévi működés után felvette a Külső-Dónáti Gazdakör nevet, s a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület tagszervezeteként folytatta működését.

113 éve, 1905. február 15-én a Szentesi Földművelő Munkások Egylete kérvényt nyújtott be az alispánhoz, melyben feltárták a földmunkásság nyomasztó helyzetét, s kérték, hogy az 1500 munkanélküli földmunkásnak segítsen munkát találni.

163 éve, 1855. február 15-én született Szentesen Bauer Henrik (1855-1933) neves építész, a Rudas fürdő úszócsarnokának, az óbudai Szent Margit Kórház stb. tervezője...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Hankó László festõmûvész
(1923-2000) - R.G., - 2000.05.26.

Búcsú id. Varga Lajostól - L.L., - 2003.10.03.

Lélekben ma is szentesi - Dr. Varga Lajos 90 éves - L.L., - 2003.02.28.

100 éves az óbudai Szent Margit Kórház (tervezte Bauer Henrik) - www.sulinet.hu

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 ** 2018. február  14. szerda - Bálint, Valentin, [szt. Cirill és szt. Metód]  *** A Nap kél 06:51 - nyugszik 17:04  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Bálint a latin Valentinus családnévből származó férfinév. A Valentinus alapszava, a valens jelentése erős, egészséges. // A Valentin férfinév a Bálint név németes alakjából ered. Női párja: Valentina. // További névnapok ma: Konrád, Metód, Jozefa. // Holnap Kolos és Georgina névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Ínségmunka - Filmhíradó 1933-ból - YouTubeSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 82 éve, 1936. február 14-én a városi közgyűlésen a szociáldemokrata képviselők indítványozták egy kormányhoz intézendő felirat megszövegezését, amelyben az építőipari és földmunkások munkához juttatása érdekében nagyobb szabású állami közmunkák beindítását követelnék. Indítványozták továbbá az ínségmunkán dolgozó munkások napi bérének 100 %-os felemelését, rossz idő esetére pedig a munkások gyorssegélyben részesítését. A két utolsó pont kivételével a képviselő-testület megszavazta az indítványt.

A szentesi főgimnázium épülete 1890 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye.106 éve, 1912. február 14-én ünnepélyesen felavatták a szentesi főgimnázium díszzászlaját. (Zászlóanya dr. Cicatricis Lajosné.)

113 éve, 1905. február 14-én a király elfogadta Tisza István kormányának lemondását, de meghagyta, hogy a miniszterek hivatali működésüket további elhatározásáig folytassák.

Árvai Bálint cipész, 1919-ben kivégzett szentesi munkásvezér. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000122 éve, 1896. február 14-én megalakult a Szentesi Általános Olvasó Egylet, amelynek ideiglenes elnöke Árvai Bálint cipész lett. (Az egylet alapszabályának jóváhagyását Vadnay Andor főispán nem javasolta, mert "a folyamodók jórészben, s különösen Árvai Bálint, mint szocialista agitátorok ismeretesek". A belügyminiszter nem engedélyezte az egylet megalakítását.)

125 éve, 1893. február 14-én elhunyt nemes Dózsa Lajos (1809–1893) nemzetőr százados, 22 éven át városi tanácsnok.

134 éve, 1884. február 14-én született Kuti Ferenc (1884-1915) református tanító. *** 1884. február 14-én 74 éves korában meghalt László Imre (1810-1884) 48-as függetlenségi párti politikus, Szentes város 1869–1875 közötti országgyűlési képviselője.

137 éve, 1881. február 14-én a király szentesítette a csendőrség felállításáról szóló 1881: III. törvénycikket. Eszerint az ország területe – a főváros kivételével – hat csendőrkerületre oszlott. Szentest az V. kerületbe sorolták be; székhelye Szeged.

157 éve, 1861. február 14-én az újonnan alakult városi képviselő-testület állást foglalt az alkotmányosság teljes visszaállítása mellett. Határozatilag kimondta, hogy csakis az 1848. évi törvényeket fogadja el alapul; a területén működő alkotmányellenes hatóságokat nem ismeri el, velük az érintkezést megszakítja; kézbe veszi a bírói hatalmat, megalakítva a helyi törvényszéket. (A hónap folyamán a városi törvényszék megkezdte működését, megelőzve a megyei törvényszék megalakítását.)

166 éve, 1852. február 14-én Jurenák Eduárd lemondása következtében a cs. kir. megyefőnök Sréter Antalt nevezte ki Szentes polgármesterévé...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
A díszes főépület elkészült // Küzdelem a kibővítésért --A gimnázium építése (I.- II.) - L.L., - 2003.08.22-29.

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium története - www.hmg.hu 

A munkásmozgalom mártírja --Nyolcvanöt éve gyilkolták meg Árvai Bálintot - L.L., - 2004.07.30.

A szabadságharc szentesi bajnoka (a szentesi törvényszékről) --Hajdú Lajos (1813-1901) emlékezete - L.L., - 2004.07.30.

A város fejlődése (1854-1918, Sréter Antalról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 ** 2018. február  13. kedd - Ella, Linda, [Ricci szt. Katalin]  *** A Nap kél 06:53 - nyugszik 17:03  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Ella női név, amely több név egybeeséséből ered: részint a német Erla alakváltozása, részben az Elisabeth (magyarul: Erzsébet, az Eleonóra és a Heléna beceneveinek önállósulásából származik. Utóbbi pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó. // A Linda női név valószínűleg a német -linde női becenévképző önállósult alakja. Jelentése: hársfából készült pajzs; kígyó. // További névnapok ma: Gergely, Katalin, Leila, Maura, Benignusz, Levente. // Holnap Bálint és Valentin névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Ipper Pál (1927–1990) újságíró - Forrás: http://www.teleradio.eoldal.hu/Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 44 éve, 1974. február 13-án a Városi Könyvtár és az Éliker Vállalat meghívására Szentesre látogatott Ipper Pál neves újságíró, s válaszolt a megjelent érdeklődők bel- és külpolitikai kérdéseire.

Koszta József (1861–1949) festőművész, a szentesi tanyai táj és életmód világhírű megörökítője. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200070 éve, 1948. február 13-án az országgyűlés elfogadta az 1948: XVIII. törvénycikket a Kossuth-díjról. Az első díjazottak között volt a Szentesen élő és alkotó Koszta József festőművész. (A díjat március 14-én osztották ki.)

72 éve, 1946. február 13-án Futó Dezső Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 kisgazdapárti nemzetgyűlési képviselő interpellált a belügyminiszternél a szentesi rendőrségen uralkodó állapotokról. Ismertette ifj. Lakos József volt rendőrkapitány letartóztatásának, megkínzásának és internálásának történetét, s szigorú vizsgálat elrendelését követelte. Az országos lapok is részletesen beszámoltak a botrányos esetről.

A felszabadulás elso évfordulójának megünneplése Szentesen (1946)72 éve, 1946. február 13-án a szentesi Kossuth téren sokezres tömeg gyűlt össze Budapest felszabadításának egyéves évfordulójának megünneplésére. A nagygyűlés politikai demonstrációvá vált, a földreform eredményeinek védelmében. A résztvevők egy memorandumot készítettek a Magyar Nemzeti Kormányhoz címezve, amelynek lényege: „1. Szentes város új földtulajdonosai nevében követeljük a szentesi, Csongrád megyei reakciós földhivatal vezetőségének azonnali eltávolítását. 2. Követeljük továbbá a földreformtörvényhez egy pótrendelet sürgős kiadását, mely szerint a földosztó parasztság határozatait és a birtoklevelek osztásával végleges befejezéshez juttatja a földreformot…3. Követeljük a Magyar Nemzeti Kormánytól a közigazgatás, a rendőrség és az igazságügyi szervek sürgős megtisztítását a nép ellenségeitől, mert nem tűrhető tovább, hogy a múlt rendszer hívei aláássák a demokráciánkat…”

73 éve, 1945. február 13-án a 2. ukrán front csapatai felszabadították Budapestet.

97 éve, 1921. február 13-án a Szentesi Kisgazda Párt előkészítő gyűlést tartott 34 tag részvételével.

Patai Szabó Sándorné (1912-1999) ny. vállalatigazgató, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1988106 éve, 1912. február 13-án született Patai Szabó Sándorné  (sz. Döme Julianna, 1912-1999) élelmiszeripari munkás, a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat volt igazgatója, országgyűlési képviselő, 1977-től a város díszpolgára. (Címéről 1992-ben lemondott.).A Megyei Közkórház főépülete 1926-ban Szilágyi Dezső lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes

121 éve, 1897. február 13-án Csongrád Vármegye Törvényhatósági Bizottsága határozatot hozott a Szentesen létesítendő megyei közkórház alapításáról.

129 éve, 1889. február 13-án megalakul a Szentesi Sportegylet.

169 éve, 1849. február 13-án Hunkár Antal kormánybiztos rendeletére Szentesről 600 gyalogos és 30 lovas nemzetőr indul a rácok által fenyegetett Szeged védelmére...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Patai Szabó Sándorné
sz. Döme Julianna - Szentes város díszpolgárai 1881-2007 - www.szentesinfo.hu/diszpolgarok 

Kórháztörténet - a Területi Kórház Szentes honlapján - www.szentesi-korhaz.hu

Szentes sportélete (1881-től) // A szabadságharc idõszaka (1848-49) // Szentesi nemzetőr tisztek jelentése a szegedi táborból (1849.02.13.) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 ** 2018. február  12. hétfő - Lívia, Lídia, [Anianei szt. benedek]  *** A Nap kél 06:55 - nyugszik 17:01  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Lívia a latin Líviusz férfinév női párja. A Livius latin nemzetségnévből származik, jelentése lehet: ólomszürke, kékes. // A Lídia görög-héber eredetű bibliai név. Jelentése: az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nő, születés, Istentől született. // További névnapok ma: Lilla, Reginald. // Holnap Ella, Linda névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi tanyák - képeslap. Forrás: http://www.szentesikepeim.gportal.hu/Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 69 éve, 1949. február 12-én közzétették az 1300/1949. sz. kormányrendeletet a tanyaközpontok kialakításának előmozdítására.

73 éve, 1945. február 12-én a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt helyi vezető testületei közös értekezletet tartottak, amelyen egység-megállapodást kötöttek. Ebben kimondták, hogy elfogadják a két párt „központi bizottságának” határozatait. Három-három tagból „tanácskozó szervezetet” hoztak létre. Kifejezték azon meggyőződésüket, hogy a két párt együttműködése erősíti a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot. A megállapodás aláírói: Vecseri Bálint, Dadi Imre, Mikecz János (MKP), Téli Lajos, Ambrus Albert, Papp Lajos (SZDP).

79 éve, 1939. február 12-én elhunyt Antal Endre (1858-1939) állampénztári igazgató, Antal Endre (1900-1971) építész édesapja.

Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató portréja Zolnay Géza festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató síremléke a református Szeder temetőben. Fotó: http://ekonyvtar.vksz.hu93 éve, 1925. február 12-én 92 éves korában elhunyt Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató, a szentesi középiskolai oktatás megszervezője, városi és megyei képviselő, a szentesi református egyház főgondnoka, a Ferenc József Rend lovagja. (Életnagyságú portréja a Horváth Mihály Gimnázium dísztermében látható, Zolnay Géza alkotása /1926/. 1932 óta utca őrzi nevét Szentesen. Gyászjelentése az e-Könyvtár gyűjteményében.)

Dr. Tasnádi Antal (1862-...) - Forrás: Szentesi Élet113 éve, 1905. február 12-én a II. szentesi 48-as kör tisztújító közgyűlésén dr. Tasnády Antalt választották a kör elnökévé. Kossuth Ferencet és gróf Apponyi Albertet díszelnökké választották.

117 éve, 1901. február 12-én megindult a Szentesi Friss Újság című lap. (Kiadója és felelős szerkesztője Stark Nándor.)

Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet121 éve, 1897. február 12-én Sima Ferenc szentesi országgyűlési képviselő a megválasztása ellen benyújtott óvások miatt lemondott mandátumáról.

134 éve, 1884. február 12-én 74 éves korában Szakácsiban (Szilágy megye) elhunyt László Imre (1810–1884) függetlenségi párti politikus, a 48-as Párt alapító tagja és elnöke, Szentes város 1869–1875 közötti országgyűlési képviselője.

Az új katolikus templom és a régi parókia 1900 körül. Forrás: Szentesi Élet140 éve, 1878. február 12-én 80 éves korában elhunyt Leeb Mátyás apát-plébános, arany érdemkeresztes szentszéki ülnök, alesperes, aki 1828-tól haláláig, 50 éven át volt a szentesi római katolikus egyház plébánosa.

Deák Ferenc gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes142 éve, 1876. február 12-én gyászünnepélyt tartottak Szentesen Deák Ferenc elhalálozása alkalmából. (1896-ban a szentesi vármegyeháza nagytermében leleplezték életnagyságú arcképét, Karlovszky Bertalan festőművész alkotását. 1906-ban utcát, utóbb iskolát neveztek el róla Szentesen.)

159 éve, 1859. február 12-én elhunyt Vosits Ferenc (1812-1859) ügyvéd, városi jegyző...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Zolnay Károly
// A kezdetektől 1912-ig - Kis-Rácz Antalné: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 - TEAM, 2002

Középiskolák alapítója - Nyolcvan éve hunyt el Zolnay Károly - L.L., - 2005.02.25.

Zolnay Károly utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

The Imperial Austrian Franz Joseph Order - az Érdemrend - www.austro-hungarian-army.co.uk 

Középiskolai oktatás - K.P.-M.L., - 2004.09.10.

A díszes főépület elkészült // Küzdelem a kibővítésért --A gimnázium építése (I.- II.) - L.L., - 2003.08.22-29.

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium története - www.hmg.hu 

Szakadás a függetlenségi táborban (dr. Tasnády Antalról) --Választások a múltban (XIX.) - L.L., - 2002.07.19.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!" - 150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Az ótemplom visszaszerzése // Küzdelem az új templom felépítéséért // A Szent Anna-templom értékei -A központi katolikus templom története (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.07.11-18-25.

Zolnay Géza festőművész (1886-1965, Zolnay Károly unokaöccse) // A korszak sajtója (1871-1919) // A Szent Anna római katolikus templom - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


 ** 2018. február  11. vasárnap - Bertold, Marietta, [szt. Caedmon]  *** A Nap kél 06:56 - nyugszik 17:00  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Bertold férfinév a germán Berthold (Berchtold) férfinévből származik. Jelentése: pompával uralkodó. // A Marietta női név a Mária olasz nyelvű becenevéből önállósult, amelynek jelentése megfejtetlen, minden magyarázata vitatott. Rokon nevek még: Manon, Mara, Mariann, Marianna, Marica, Marina, Marinella, Marinetta, Marion, Marióra, Marita, Masa, Mia, Mietta, Mirjam, Ria. // További névnapok ma: Adolf, Paszkál, Dezső, Mária, Elek, Teodóra. // Holnap Lívia és Lídia névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza  
 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 34 éve, 1984. február 11-én 77 éves korában elhunyt dr. Blanckenstein János (1907–1984) ny. zeneiskolai zenetanár. Zenei pályája Debrecenben kezdődött, majd Budapesten a Nemzeti Zeneakadémián folytatódott zongora, orgona és karmesterképző szakon. Szentesen először a Zeneoktatói Munkaközösségben, majd az állami zeneoktatás megindulása után, 1957-től 1978-ig az Állami Zeneiskolában tanított. Az iskola egyik legeredményesebb, legkitűnőbb tanára volt.

35 éve, 1983. február 11-én a Tóth József Színházteremben sikeres koncertet tartott Demjén Ferenc és a V’Moto-Rock együttes.

Mészáros Júlia tanár, nyugalmazott művelődési osztályvezető. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)84 éve, 1934. február 11-én született Mészáros Júlia tanár, volt művelődési osztályvezető.

Bucsány György középiskolai tanár, helytörténész. Fotó: Vidovics Ferenc85 éve, 1933. február 11-én született Bucsány György (1933-2012) tanár, nyugalmazott középiskolai igazgatóhelyettes,  helytörténész, Szentes Díszpolgára.

101 éve, 1917. február 11-én korcsolyaversenyt rendeztek Szentesen.

112 éve, 1906. február 11-én megalakult az Országos Munkásvédő Szövetség szentesi csoportja. (Elnök: Cseri Sándor; a tagok száma 26 fő.)

118 éve, Kristó Nagy István (1816-1900) városi és megyei képviselő, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 1900. február 11-én 85 éves korában elhunyt Kristó Nagy István (1816-1900) városi és megyei képviselő, volt református egyházi főgondnok, Szentes 1872-78 közötti polgármestere. (1906-ban utcát neveztek el róla, portréja a városi közgyűlési teremben látható.)

Az egykori Úri Kaszinó - ma zeneiskola - épülete. Forrás: Szentesi Élet125 éve, 1893. február 11-én fényes farsangi bál keretében felavatták az Úri Kaszinó Templom utcai (ma Kiss Bálint u.) új épületét, amelynek terveit Makay Endre, a megyeháza tervezője készítette. Az épületet 1957-ben a szentesi Állami Zeneiskola használatába adták, amely Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola néven ma is az épületben működik.

127 éve, 1891. február 11-én született Zolnay Dezső (1891-1966) gimnáziumi tanár, Zolnay Károly fia. A Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán magyar-latin-görög és francia szakos tanári oklevelet szerzett. Egyetemi évei alatt az Eötvös Kollégium diákja volt. 1914–1915, majd 1918–1949 között a szentesi gimnázium tanáraként működött. Eredményes tanári munkája elismeréseként 1942-ben címzetes igazgatói kinevezésben részesült.

136 éve, 1882. február 11-én ünnepélyesen megnyitották a szentesi jégpályát. 

Torday József (1831-1900) a Szentesi Református Tanítók Egyletének elnöke137 éve, 1881. február 11-én született Szentesen dr. Csák Béla (1881–1939) orvos, 1915–1936 között városi tiszti főorvos.

139 éve, 1879. február 11-én megtartotta tisztújító közgyűlését a Szentesi Református Tanítók Egylete, amelynek eredménye: elnök Torday József, jegyző Körtvélyessy Sándor, pénztárnok Kovács János, könyvtáros Kovács Lajos. (Az egylet korábbi elnöke Papp László volt.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Egy szentesi tanárember --
Bucsány György 70. születésnapjára - V.F.-Sz.I.-TF. - - 2003.02.13.

Tisztesség és szeretet - Szentes város díszpolgára: Bucsány György - L.J., - 2007.10.27.

Fiatalodott a díszpolgárok társasága - Bucsány György és dr. Csíky László Szentes új díszpolgárai

-Hangfelvétel: Vidovics Ferenc Dr. Gyuricza Csaba méltatása és Bucsány György beszéde - V.F, - - 2007.10.29.

Bucsány György - Szentes díszpolgárai - www.szentesinfo.hu/diszpolgarok 

Kristó Nagy István polgármester - L.L., - 2000.02.25.

Zolnay Dezsô emlékezete (1891-1966) - B.Gy., - 2001.05.18.

A város fejlõdése (1854-1918, Kristó Nagy Istvánról) // Szentes sportélete (Korcsolyázó- és Csónakázó Egylet, 1881.) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2018

<<< Vissza  
 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.