NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2017. május 1. hétfő 


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


 NetSzemle  - már a hatodik évfolyam az e-Könyvtár Szentes gyűjteményében!

delmagyar.hu  szentesi cikkeinek archívuma:  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa meg később is!

 


  2017. január 1-től a Wikipédia szabad lexikon oldalain is épül az Évfordulónaptár! 

 


 ** 2017. május 1. hétfő - A munka ünnepe - Fülöp, Jakab, [szt. Walburga] *** A Nap kél 05:27 - nyugszik 19:54 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Fülöp férfinév a görög Philippos név rövidülésének a magyar alakváltozata. Jelentése: lókedvelő. Rokon név: Filip. // A Jakab bibliai férfinév. A név a héber Jákób (Jakov) magyar formája. A bibliai Jákób nevéből ered, aki a Tóra elbeszélése szerint a zsidók ősatyja volt. A héber név jelentése: „ő követni fog”. Női párja a Zsaklin. // További névnapok ma: József, Bánk, Benedek, Zsigmond, Berta, Fédra, Tétény, Benignusz, Szvetlána, Gyopárka, Leontina. // Holnap Zsigmond névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


A szentesi Termál Gyógyfürdő kupolája alatt. Forrás: www.szentes.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 27 éve, 1990. május 1-jén a Társadalombiztosítási Intézet a Termál Gyógyfürdőt a szentesi kórház új gyógyászati osztályának sorolta be, s átvette az üzemeltetését.

28 éve, 1989. május 1-jén az Ifjúsági Ház szabadtéri színpadán térzenét adott az Egyesített Városi Fúvószenekar, majd bemutatkozott a művelődési központ citerazenekara, táncklubja és bábcsoportja. Ezt követte Lehoczky Zsuzsa show-műsora, Csuka Mónika, Pfeifer Mária és a Szivárvány Táncduó közreműködésével.

A volt csendőrlaktanya. Forrás: Szentesi Élet34 éve, 1983. május 1-jén megnyitották a Helyőrségi Művelődési Otthon felújított kerthelyiségét.

67 éve, 1950. május 1-jén született Berkecz János üzemmérnök, tanár.

69 éve, 1948. május 1-jén a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Csongrád megyei vezetőségének felhívására 14 ezer ember vonult fel Szentesen a béke, a szabadság, az építő munka, a munkás-paraszt szövetség jelszavával.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet81 éve, 1936. május 1-jén Lakos István főjegyző, polgármester-helyettes rendkívüli közgyűlésen ismertette, hogy dr. Négyesi Imre polgármester, kormányfőtanácsos kérelmet adott be annak érdekében, hogy megromlott egészségi állapota miatt 1936. szeptember 1-jei hatállyal helyezzék nyugállományba, és addig is engedélyezzenek szabadságot számára. Köztudomású volt, hogy a polgármester valójában Kozma György főispán politikai nyomásának engedve, kényszer hatására mondott le, ennek ellenére megszavazták nyugdíjaztatását.

Móricz Zsigmond látogatása Szentesen (Csm. Hírlap, 1935. október 13. )81 éve, 1936. május 1–7 között Szentesen időzött Móricz Zsigmond író. Az ínségesek javára előadták a Nem élhetek muzsikaszó nélkül c. darabját (május 2-án és 3-án), amelynek a női főszerepét az író leánya, Móricz Lili alakította. A neves író két nagysikerű előadást tartott Szentesről a szentesieknek.

Dr. Csergő Károly (1879-1969) vármegyei II. főjegyző, alispán. Forrás: Szentesi Levéltár88 éve, 1929. május 1-jén dr. Csergő Károly alispán jelentést készített a megyebeli munkásság nyomasztó helyzetéről, segítséget kérve a miniszteriális szervektől. Részlet a jelentésből: „Kötelességemnek tartom bejelenteni, hogy Csongrád vármegye városaiban és nagyobb községeiben, ahol nagyobb gazdasági munkásosztály van, főként pedig Csongrádon és Szentesen ma már a munkanélküliség oly mérvet öltött, hogy a köznyugalmat alig lehet fenntartani. Naponta éhező csoportok jelennek meg a hivatalokban és követelik a munkát és kenyeret, a maguk és családjuk részére, amely szintén kenyér nélkül áll és éhezik. Több esetben megvizsgáltam a munkás családok helyzetét és azt rendkívül ínségesnek és nyomasztónak találtam. A nyomor miatt oly elégedetlenség és gyűlölködés harapódzik el a nép között, ami igen könnyen kirobbanásokra vezethet…”

89 éve, 1928. május 1-jén a szentesi rendőrség rajtaütésszerű házkutatást tartott a Földmunkás Szövetség helyiségében; lefoglalta a szövetség levelezését és könyvtárát, Kotvics József elnök és több társa ellen pedig eljárást indított tiltott szervezkedés címén.A Tóth József Színházterem Untermüller Ernő lapjám 1910 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye

99 éve, 1918. május 1-től a Tóth József Színházteremben folytatta működését az Apolló Mozgószínház, amely a filmvetítések mellett egyéb kulturális és tudományos rendezvények szervezését is felvállalta.

104 éve, 1913. május 1-jén a Szentesi II. 48-as Népkör megalakulásának 25 éves évfordulója alkalmából zászlóavatással egybekötött ünnepséget tartott. 

104 éve, 1913. május 1-jén dr. Nagy György részvételével megalakult az Országos Köztársasági Párt szentesi szervezete. (Alapító tagok száma 33 fő.)

Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000107 éve, 1910. május 1-jén a Nemzeti Munkapárt szentesi országgyűlési képviselőjelöltjévé Fekete Mártont választották. (Programjának mottója: Mindent Szentesért!)

110 éve, 1907. május 1-jén a szentesi szervezett munkások tüntető felvonulással és gyűléssel egybekötött népünnepélyt tartottak a Széchenyi-ligetben.

111 éve, 1906.május 1-jén a szentesi szervezett munkások tüntető felvonulással egybekötött népünnepélyt tartottak.

113 éve, 1904. május 1-jén a szentesi szociáldemokraták népgyűlést tartanak a Kossuth téren. (Napirend: 1. Május 1. Jelentősége. 2. A munkások helyzete. 3. A szociáldemokraták. Szónok: Árvai Bálint.)

114 éve, 1902. május 1-jén iskolát nyitott Szentesen Mészáros Hugó zenetanár.  

Május elsejei zenés ébresztő - 30q fúvóstag egy teherautó platóján :) - Fotó: Vidovics Ferenc - 2002115 éve, 1902. május 1-jén a helyi sajtó régi szentesi hagyományként emlegette a május elsejei reggeli zenés ébresztőt.

Népgyűlés a Kossuth téren Untermüller Ernő 1910 körül kiadott képeslapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye118 éve, 1899. május 1-jén a szentesi munkások és munkásnők népgyűlést tartanak a Kossuth téren. A polgármester azzal a feltétellel engedélyezi a gyűlést, ha azon nők nem beszélnek. (Szónokok: Árvai Bálint, Békési Imre, Fekete Nagy Balázs, Bajczer Imre.)

119 éve, 1898. május 1-jén dr. Lakos Imre polgármester betiltotta a szentesi munkások által bejelentett népgyűlést és körmenetet.

123 éve, 1894. május 1-jén Csató Zsigmond alispán jelentette a belügyminiszternek, hogy Csongrád megye területén rendzavarás nem fordult elő. Egyben tudatta, hogy Szentesen eddig 692 fő iratkozott be a munkásegyletbe. Jónak látná, ha az elkövetkezőkben egy zászlóaljnyi katonaság állandóan Szentesen állomásozna.

126 éve, 1891. május 1-jén Orosházán a csendőrök a május elsejét ünneplő munkások közé lőttek.

126 éve, 1891. május 1-jén megkezdődött Szentesen a Munkás Segélyegylet szervezése. (Az aláírások gyűjtése Farkas Sándor gyógyszerész lakásán folyt.)

127 éve, 1890. május 1-jén a munkásság először ünnepelte meg május elsejét Európa szerte.

135 éve, 1882. május 1-jén a Keresztes Nagy testvérek vállalkozásaként megindult a gőzhajójárat a Tiszán Szentes-Szolnok és Szentes-Szeged között. (A fellépő konkurencia miatt a járat 1882. jún. 30-án megszűnt.)

Szentesi cigányzenészek a századfordulón. Forrás: Szentesi Élet137 éve, 1880. május 1-jén 29 éves korában elhunyt Páczi János (1851-1880), az „Alföld legjobb muzsikusa”, Szentes szülötte. Fiatalon Szegedre került, s mint virtuóz prímás ott aratta sikereit. Tehetségének csodálói közé tartozott Mikszáth Kálmán is, aki gyönyörű nekrológgal búcsúztatta a fiatalon elhalt muzsikust.

163 éve, 1854. május 1-jén Bonyhády megyefőnök felkéri Sréter Antal polgármestert, hogy készítsen tervezetet az újonnan felállítandó városi tisztikar és szolgaszemélyzet létszámára, összetételére és fizetésére nézve. 

163 éve, 1854. május 1-jén megszűnt a kivételes állapot Magyarországon.

168 éve, 1849. május 1-jén született Bánfalván (Baranya megye) Deréki (Leipnik) Antal (1849–1938) színész, rendező, színigazgató, író, újságíró, lapszerkesztő, aki középiskoláit Szentesen végezte.

168 éve, 1849. május 1-jén Kossuth Lajos kormányzóelnök Szemere Bertalant nevezte ki belügyminiszterré, egyszersmind miniszterelnökké. A vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcát a szentesi születésű Horváth Mihály nyerte el.

 168 éve, 1849. május 1-jén Ferenc József császár katonai segítséget kért I. Miklós orosz cártól a magyar forradalom leverésére.Dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) tanár, történész, az MTA tagja, főispán - Both Menyhért, 1901 - Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

179 éve, 1838. május 1-jén Békéscsabán született dr. Zsilinszky Mihály (1838-1925) történetíró, országgyűlési képviselő, Csongrád, majd Zólyom vármegye főispánja, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium államtitkára, belső titkos tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. (1897-1900 között megírta Csongrád vármegye története című három kötetes monográfiáját.)Báró Harruckern János György. Egykoru festmény után Éble Gábor, a „Harruckern és a Károlyi család” cimű munkájából. Forrás: www.mek.oszk.hu

296 éve, 1721. május 1-jén Szentes közönsége 3 évre szóló haszonbéres szerződést kötött új földesurával, Harruckern János Györggyel. Ennek értelmében Harruckern évi 800 forintért haszonbérbe adta a Báró Harruckern János György mellszobra. Fotó: Tímár Ferenc szentesieknek mindazon jogokat és haszonvételeket (az adózást, a kilencedet, korcsmáltatást, mészárszéket, malmokat, halászatot stb.), amelyek őt, mint földesurat illették meg. (A későbbiekben többször megújított szerződés kedvezően hatott a település fejlődésére, lakóinak gyarapodására.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Csodálták a mozgófényképeket

-Megnyílt az első mozi - L.L., - 2003.04.18.

A Nemzeti Munkapárt győzelme (Fekete Mártonról)

-Választások a múltban (XX.) - L.L., - 2002.07.26.

30q fúvóstag a platón :) - Május elsejei zenés ébresztő - V.F., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2002.05.02.

Az Alföld legkitűnőbb muzsikusa // Mikszáth Kálmán örök emléket állított

-125 éve hunyt el Páczi Jancsi cigányprímás (I-II.) - L.L., - 2005.05.06-13.

Bronzban a Báró

-Elkészült Harruckern János György mellszobra - TF., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2008.04.22.

A Harruckernek kora (1720-1775) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. április 30. vasárnap - Katalin, Kitti, [szt. V. Pius pápa] *** A Nap kél 05:29 - nyugszik 19:53 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Katalin görög eredetű női név, a görög Αικατερίνη (Ekaterini) név magyar változata. Jelentése nem egyértelmű: elterjedt nézetek szerint a görög καθαρός (katharosz) szóból származik, amelynek jelentése: (mindig) tiszta. Mások szerint a görög Αεικαθερινα (aeikatherina) névből ered, melynek jelentése: nyilazó, biztosan célzó. A magyarba feltehetően a német Katharina vagy a latin Catharina forma közvetítésével került. Magyarországon a Katalin az Árpád-kor, illetve a keresztes hadjáratok óta a legkedveltebb nevek közé tartozik. // A Kitti női név a Katalin angol becenevéből, a Kitty-ből önállósult. // További névnapok ma: Ildikó, Ajtony, Karina, Tivadar, Zsófia, Marianna, Piusz, Hilda. // Holnap Fülöp, Jakab névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola épülete napjainkban. Forrás: www.boross-szentes.sulinet.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 51 éve, 1966. április 30-án felavatták a szentesi Közgazdasági Technikum új épületét az Ady Endre utcában. (Ma Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola)

88 éve, 1929. április 30-án megalakult a Szentesi Kultúr Egyesület. Elnöke dr. Csergő Károly alispán.

95 éve, 1922. április 30-án gróf Batthyány Tivadar programbeszédet tartott Szentesen a Tyúkpiac téren (ma Szabadság tér).

Arady Kálmán (1849-1910) árvaszéki ülnök, Szentes város rendőrfőkapitánya. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000107 éve, 1910. április 30-án 60 éves korában elhunyt Arady Kálmán (1849-1910) volt árvaszéki ülnök, 1884-1909 között Szentes város rendőrfőkapitánya.

118 éve, 1899. április 30-án Lakos Imre polgármester nem engedélyezte a szentesi munkásnők által bejelentett népgyűlést. (Elutasító határozatát többek között azzal indokolta, hogy a „nőknek főzőkanál és orsó való, nem pedig a politika”.) 

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000118 éve, 1899. április 30-án Sima Ferenc képviselői beszámolót tartott a Kossuth téren kb. 3-4 ezer fős hallgatóság előtt.

146 éve, 1871. április 30-án Ünnepség a 48-as Népkörben. Forrás: Szentesi ÉletFerenczy Sándor eltávolítása után a belügyminiszter jóváhagyta a Szentesi 48-as Népkör alapszabályát. (Május 29-én a népkör elnökévé ifj. Posta Jánost, alelnökévé Imrei Károlyt választották.)

157 éve, 1860. április 30-án Szentes Város Községi Választmánya megemlékezett gróf Széchenyi István munkásságáról és április 8-án bekövetkezett haláláról. A választmányi tagok határozatot hoztak a gyászünnepély megtartásának módozatairól: május 8-ra gyászistentiszteletet rendeltek, emellett felszólították a város lakosságát, A Széchenyi kongóút Stark Sándor egyik legelső lapján (1898). Forrás: Labádi Lajos-Szatmári Imre: Szentes régi képes levelezőlapokon - 1998 hivatalnokait és cselédeit, hogy a nemzet legnagyobb halottjáért 4 hétig külsőleg is gyászjelvényt viseljenek. Kimondták továbbá, hogy gróf Széchenyi István emlékének maradandó megörökítése végett az ún. Vecseri-fok sziget a jövőben a „Széchenyi-liget”, a Kurcától a Kucori őrházig vezető új országút pedig a „Széchenyi út” nevet viselje. (A Széchenyi-liget máig is a város egyik legszebb zöldövezete. A Széchenyi utat idővel többször átkeresztelték; ma Csongrádi út.) *** A Széchenyi-rekviemre a pesti belvárosi templomhoz 80 ezer ember vonult fel.

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc180 éve, 1837. április 30-án Szentes birtokos lakói közfelkiáltással főbíróvá választották Boros Sámuelt, az örökváltsági szerződés megalkotóját, aki Kiss Bálint református esperes kezébe letette a hivatali esküt. Az új főbíró vezetésével a város közgyűlése - a koordináció értelmében - pártfogóvá választotta Klauzál Gábort, Csongrád vármegye táblabíráját, volt országgyűlési követét, a liberális reformeszmék élharcosát...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Iskolánk története - a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola honlapjáról - www.boros.sulinet.hu

Városépítő polgármester --150 éve született dr. Lakos Imre polgármester - L.L., - 2005.02.11.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!"

-150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Széchenyi halála - Cs.L., www.historia.hu - 2002.02.02.

A liget születése - A szentesi Széchenyi-liget - Pályázati melléklet - CD/web: TEAM, 2001

A munkásmozgalom kezdete (1889-1906, Arady Kálmánról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. április 29. szombat - Péter, [Sziénai szt. Katalin] *** A Nap kél 05:31 - nyugszik 19:52 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Péter férfinév a latin petrus szóból származik. Jelentése: kőszikla. A Biblia szerint Jézus hívta Simont, tanítványainak egyikét, Kepha néven, amely arámiul sziklát jelent. Péter volt a szikla, amelyre Jézus szavai szerint az egyházát építette. Női párja: Petra. Rokon nevek: Pető, Petúr. // További névnapok ma: Antónia, Katalin, Hugó, Róbert, Tihamér. // Holnap Katalin és Kitti névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


A Szentes Modern Táncklub logója. (1961)Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 28 éve, 1989. április 29-én hagyományosan Szentesen, a Klauzál Utcai Ált. Iskola tornatermében rendezték meg a „C” osztályos országos társastánc bajnokságot.

29 éve, 1988. április 29-én a Városi Galériában megnyílt Csete Ildikó textiltervező kiállítása.

Kép az Aktfotó Biennálé pályázati felhívásáról. Forrás: www.szentesifotokor.hu 34 éve, 1983. április 29-én megnyílt a Móricz Zsigmond Művelődési Központ által meghirdetett I. Országos Aktfotó Pályázatra érkezett pályamunkákból válogatott II. Országos Aktfotó Kiállítás. A pályázatra 64 szerző 457 alkotását küldte el, ebből a zsűri 48 fotós 117 művét fogadta el kiállításra.

69 éve, 1948. április 29-én az országgyűlés elfogadta az 1948: XXV. törvénycikket a 100-nál több munkást foglalkoztató üzemek államosításáról.

Dr. Reis Samu (1855-1932) orvos, képviselő, a szentesi izraelita egyház elnöke. Forrás: Szentesi ÉletDr. Reis Samu (1855-1932) orvos sírja a szentesi zsidó temetőben. Forrás: ekonyvtar.vksz.hu85 éve, 1932. április 29-én elhunyt dr. Reis Samu (1855-1932) orvos, városi és megyei képviselő, a szentesi izraelita egyház volt elnöke, aki 52 éven át szolgált Szentesen. Családi sírboltja a zsidó temetőben van.

A román megszállók intézkedései. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200098 éve, 1919. április 29–30 között az előrenyomuló román csapatok az éjszaka folyamán megszállták Szentest. Piscureanu őrnagy, a megszálló csapatok parancsnoka április 30-án hajnalban közölte első parancsait a város régi, polgári tanácsának helyben levő tagjaival. Ennek alapján még aznap megjelent az első plakát, amely elrendelte a fegyverek, katonai, ruházati anyagok azonnali beszolgáltatását, a házak kapuira az ott lakók neveinek kiírását, és megtiltotta a csoportosulást. *** A városban állomásozó román egységek nagymennyiségű élelmiszert, ruhát és takarmányt foglaltak le, minden ellenszolgáltatás nélkül. 

98 éve, 1919. április 29-én a vörös különítményesek a kiskunfélegyházi vasútállomáson dr. Kiss Béla volt szentesi főjegyzőt, valamint az Óföldeákról túszként elhurcolt Návay Lajost és Návay Ivánt agyonlőtték.

A Szentesi Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Bank Rt. épülete. Forrás: Szentesi Élet106 éve, 1911. április 29-én megalakult a Szentesi Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Bank Rt. (Elnök: Regdon Géza, alelnök: Szabó Mihály, igazgató: Krausz Samu.)

111 éve, 1906. április 29-én ismét dr. Molnár Jenőt választották meg Szentes országgyűlési képviselőjévé. Három jelölt küzdött a mandátum elnyeréséért: dr. Molnár Jenő függetlenségi 48-as párti, Rónay Ákos 48-as Kossuth-párti és Vecseri János újjászervezett szociáldemokrata párti. (A szavazatok megoszlása: Molnár 544, Rónay 65, Vecseri 13.)

117 éve, 1900. április 29-én a szentesi szociáldemokraták népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Napirend: 1. A munkások helyzete; 2. Az általános titkos választójog; 3. Május első napjának ünneplése. (Szónokok: Mezőfi Vilmos és Békési Imre.)

dr. Péter (Polacsek) Ernő (1887-1949) ügyvéd, városi és megyei képviselő. Forrás: Szentesi Levéltár Fotótára (l.sz.: 2480)130 éve, 1887. április 29-én született dr. Péter (Polacsek) Ernő (1887-1949) ügyvéd, városi és megyei képviselő, számos társadalmi és politikai szervezet tisztiügyésze. (A Kossuth u. 1. számú ház falán emléktábla őrzi nevét.) Halálának körülményei máig tisztázatlanok.

158 éve, 1859. április 29-én megkezdődött az olasz-francia-osztrák háború. A magyar városokban is folyt az önkéntesek toborzása, adományok gyűjtése...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Mindenki "Doktor bácsija"

-150 éve született dr. Reis Sámuel - L.L., - 2005.02.11.

Az egykori bankpalota - 135 éves pénzintézet, 75 éves székház - L.L., - 2004.04.09.

A Szentesi Takarékpénztár volt székháza <- Épített környezet <- A szentesi Vármegyeháza 

-Pályázati melléklet - CD/web: TEAM, 2000

Szakadás a függetlenségi táborban (dr. Molnár Jenőről)

-Választások a múltban (XIX.) - L.L., - 2002.07.19.

Peres poros iratok közt...  (dr. Péter Ernőről) - R.G., - 1999.04.09.

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. április 28. péntek - Valéria, [Chanel szt. Péter] *** A Nap kél 05:32 - nyugszik 19:50 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Valéria latin eredetű név, a Valerius férfinév (magyarul Valér) női párja. Jelentése: erős, egészséges. // További névnapok ma: Pál, Patrik, Patrícia, Teodóra, Vitális, Bulcsú, Aszter. // Holnap Péter névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Márkus László (1881-1948) színházi szakró, rendező. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 69 éve, 1948. április 28-án elhunyt Márkus László (1881-1948) író, rendező, színházi szakíró, kritikus, díszlettervező, városunk szülötte.

98 éve, 1919. április 28-án este 10 órakor a vörös különítmény vonata elhagyta Szentest, megrakva terménnyel, élőállattal, takarmánnyal, élelmiszercikkekkel, egyéb árukészletekkel, hadfelszerelési cikkekkel, magánosoktól elvett értékekkel. E napon távozott a városból az itt levő vöröskatonaság, távoztak a vármegyei és városi direktórium tagjai, a pártszervezet és a szakszervezetek vezetői.

Rónay Lajos (1821-1891) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet110 éve, 1907. április 28-án a szentesi szervezett munkások nyilvános népgyűlést tartottak a Kossuth téren, amelynek napirendjén a cselédtörvény-javaslat elleni tiltakozás szerepelt.

123 éve, 1894. április 28-án a várható május 1-i munkástüntetésre tekintettel 100 főnyi katonaság érkezett Szentesre.

128 éve, 1889. április 28-án Rónay Lajos főispán benyújtotta lemondását...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Márkus László (1881-1948) - Magyar Színházművészeti Lexikon - http://mek.niif.hu 

Mi lesz veled, emberke? (törölve)

-Emlékezés Márkus Lászlóra (1881-1948) - G.Cs., www.lap.szinhaz.hu 

Száztíz éves igazságok - A szentesi munkások nyilatkozata - L.L., - 2003.03.28.

Szeged vagy Szentes? (Rónay Lajosról) // 125 éve Szentes nyert

-Küzdelem a megyeszékhelyért (I.- II.) - L.L., - 2003.03.28. / 04.04.

A munkásmozgalom kezdete (1889-1906) // Márkus László (1881-1948) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. április 27. csütörtök - Zita *** A Nap kél 05:36 - nyugszik 19:47 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Zita női név, a magyarba a német nyelvből került át, ott a Felicitász név becézett formája, és c-vel is ejtik. Az olasz Zita név is c-vel ejtendő, jelentése: hajadon. Felicitász jelentése még: jószerencse, boldogság. // További névnapok ma: Tas, Péter, Marianna, Anasztáz. // Holnap Valéria névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Dr. Ancsel Éva filozófus, tanszékvezető egyetemi tanár. Forrás: Szentesi Levéltár Fotótára (l.sz.: 2902)Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 33 éve, 1984. április 27-én dr. Ancsel Éva filozófus, tanszékvezető egyetemi tanár előadást tartott a Művelődési és Ifjúsági Házban korunk legfontosabb társadalmi és emberi problémáiról.

Csorba György, Szentes 1971-1983 közötti tanácselnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)44 éve, 1973. április 27-én a Szentes Városi Tanács megtartotta alakuló ülését. A végrehajtó bizottság elnökévé Csorba Györgyöt, elnökhelyettessé dr. Kocsis Ferencet választották meg. A vb-titkár továbbra is dr. Gilicze Lajos maradt.

81 éve, 1936. április 27-én az építőipari munkások újabb memorandumot szerkesztettek, ezúttal a főispánnak címezve. Kilenc pontban foglalták össze azokat az intézkedéseket, amelyeket elengedhetetlennek tartottak az építőipari munkások helyzetének javításához. Kulcskövetelésük ezúttal is a legkisebb munkabérek megállapításáról szóló rendelet minden építőipari szakmára történő kiterjesztése volt, de felvetették a 48, ill. 40 órás munkahét bevezetését is. A nyomaték kedvéért a főispánnak átnyújtott emlékiratot 106 építőmunkás írta alá.

Őze Lajos (1935-1984) színjátékos emléktáblája a mezőgazdasági szakközépiskola árkádja alatt - Vígh László, 1994Őze Lajos (1935-1984) színművész. Forrás: HMG fotóarchívum82 éve, 1935. április 27-én született Szentesen Őze Lajos (1935-1984) színművész, Jászai-díjas, érdemes és kiváló művész, posztumusz Kossuth-díjas. Középiskolai tanulmányait a szentesi Mezőgazdasági Technikumban végezte. A Színművészeti Főiskolán 1956-ban nyert diplomát. Kétévi miskolci színészkedés után 1959-től – 25 évig – a Nemzeti Színház tagja. Film- és színházi szerepeinek száma eléri az ötszázat. (Szentesen utca és mozi viseli nevét; volt iskolája, a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola bejárati árkádja alatt emléktáblája látható.)

86 éve, 1931. április 27–29 között Csongrád vármegye kisgyűlése, majd közgyűlése Zemplén vármegye felhívására elmarasztaló határozatot hozott Móricz Zsigmond író ellen, aki egy tudósításában elismerően szólt a Csehszlovákiában tapasztalt pezsgő magyar irodalmi életről. A neves írót hazafiatlansággal, a magyar nemzeti kultúra elárulásával vádolták meg. A kisgyűlésen és a közgyűlésen rendkívül heves vita bontakozott ki. Gilicze Antal és Böszörményi Jenő református lelkészek védelmükbe vették Móriczot, s kérték az ügy levételét a napirendről. A többség – élükön dr. Cicatricis Lajos ny. főispánnal – ragaszkodott az író megbélyegzéséhez, melyet a közgyűlés végül 46:22 arányban megszavazott.

Dr. Szalva Péter (1920-2002) biológus, növénynemesítő, szakíró, Szentes Díszpolgára. Forrás: Szentesi Mozaik - In memoriam...97 éve, 1920. április 27-én született dr. Szalva Péter (1920-2002) biológus, növénynemesítő, tudományos kutató, szakíró, címzetes egyetemi tanár, 1954-1979 között a szentesi Kertészeti Kutató Állomás alapító-igazgatója, nyugdíjasként tudományos főmunkatársa, 1995-től Szentes díszpolgára.

98 éve, 1919. április 27-én Molnár István parancsnoksága alatt Szentesre érkezett egy budapesti vörös különítmény, azzal a feladattal, hogy hajtsa végre a város anyagi és katonai kiürítését. Utasítására lefogtak 43 vagyonos polgárt, akiket túszként vagonokba tettek. Közöttük volt dr. Kiss Béla volt városi főjegyző és dr. Négyesi Imre is, aki eddig a polgármesteri teendőket látta el.

98 éve, 1919. április 27-én a Szegeden állomásozó francia csapatok megszállták Makót és Nagylakot. A román hadsereg elfoglalta Kabát, Balmazújvárost, Hajdúnánást és Nyíregyházát. A Vörös Hadsereg védelemre rendezkedett be a Tisza vonalánál. A 6. hadosztályhoz tartozó alakulatok zömét Szolnokra, a Makó–Hódmezővásárhely–Orosháza körzetében levő vörös alakulatokat (mintegy 5-6000 főt) Szentesre irányították.

105 éve, 1912. április 27-én a Tóth József Színházban nagysikerű növendék hangversenyt rendeztek Kiss János zenetanár és Vincze Józsefné zongoratanárnő tanítványai részvételével.

Szántó Kovács János (1852-1908) földmunkás, a hódmezovásárhelyi agrárszocialista mozgalom vezetője. Forrás: www.nlvk.hu123 éve, 1894. április 27-én a szentesi munkások – a Szentesi Lapban közzétett nyílt levélben tiltakoztak Szántó Kovács János és társai letartóztatása ellen. A vérontásért a vásárhelyi főkapitányt teszik felelőssé. Figyelmeztetik a hatóságokat, hogy a munkáskérdést törvényhozási úton lehet megoldani, nem pedig golyóval.

136 éve, 1881. április 27-én 55 éves korában elhunyt Ringvald József (1826–1881) városi seborvos.

Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Kinagyítható repro: Tímár Ferenc - 2005138 éve, 1879. április 27-én megtartotta alakuló tisztújító közgyűlését a Szentesi Polgári, Iparos és Gazdasági Kör, amelynek elnökévé Stammer Sándor alispánt, alelnökévé Kristó Nagy István volt polgármestert, jegyzőjévé Szántó Lajost választották meg. Három szakosztálya alakult: közművelődési, iparos és gazdászati szakosztály. (1882-ben mintegy 30 kereskedő lépett be a körbe, akik megalakították a kereskedelmi szakosztályt.)

150 éve, 1867. április 27-én megtartották a kiegyezés utáni első megyei tisztújítást. Ez alkalommal a szentesi járás főszolgabírójává Mikecz Ferenc szentesi ügyvédet választották meg.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka153 éve, 1864. április 27-én városi küldöttség utazott Pestre a Károlyi grófokhoz. A bíróságilag megítélt végrehajtástól nem tekintettek el, de hozzájárultak a tartozások részletekben történő kiegyenlítéséhez.

282 éve, 1735. április 27-én a Békés megyei elégedetlen jobbágyok Szentandráson fegyveres fölkelést robbantottak ki. Magukat kurucoknak nevezték; legfőbb követelésük a vallásszabadság biztosítása és az adóterhek enyhítése volt. Számuk Békés és Csongrád megyéből mintegy ezerre növekedett. Kapcsolatban álltak Szegedinác Pero szerb határőr kapitánnyal, aki a határőrök segítségét ígérte. A szentesiek nem csatlakoztak a fölkeléshez, mivel a város földesura biztosította a vallásszabadságot, a jobbágyait pedig különböző adókedvezményekben részesítette.   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Őze Lajos - Wikipédia szócikk - www.wikipedia.hu 

A színjátékos életei - Főszerepben: Őze Lajos - V.A., http://demoszthenesz.hu

Őze Lajos utca // Őze Lajos Filmszínház // Emléktábla - a "színjátékos" emléke Szentesen

A színjátékosra emlékezve - Őze Lajos emlékezünk - V.F., - 2004.10.25.

Hangfájl - 9:10 - 1.651 kB Sinkovits Imre emlékszik vissza Őze Lajosra - V.F., - 2004.10.25.

Emlékezés Őze Lajosra - halálának 20. évfordulója alkalmából - V.F., - 2004.11.22.

Hangfájl - 9:10 - 1.651 kB Őze emlékfilm - pályatársak emlékezése (hangfelvétel) - V.F., - 2004.11.22.

Dr. Szalva Péter (1920-2002) - In memoriam... - Szentesiek, akik elmentek - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.07.04.

Szántó Kovács János (1852-1908) - Hódmezővásárhely jelesei - L.J., www.nlvk.hu 

A Károlyiak kora és az örökváltság (1775-1848) // Õze Lajos (1935-1984): Himnusz - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. április 26. szerda - Ervin *** A Nap kél 05:36 - nyugszik 19:47 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Ervin férfinév a germán Erwin névből származik, amelynek Herwin változata annyit jelent, hogy a hadsereg barátja, míg Eberwin alakváltozatának jelentése vadkan erejű jóbarát. Női párja: Ervina. // További névnapok ma: Marcell, Mária, Berengár, Tihamér. // Holnap Zita névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Gaál Gaszton  országgyűlési képviselő. Forrás: en.wikipedia.orgSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 86 éve, 1931. április 26-án délelőtt zászlóbontó nagygyűlést tartott Szentesen (a Tyúkpiac téren) a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Agrárpárt, amelynek vezérszónoka Gaál Gaszton  országgyűlési képviselő volt. A népes gazdagyűlést dr. Vass Sándor országos titkár nyitotta meg. 

Dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200086 éve, 1931. április 26-án a Kossuth téren alakuló közgyűlést tartott a Magyar Revíziós Liga szentesi csoportja, amely feladatul tűzte ki a trianoni béke igazságtalansága ellen való küzdelem elősegítését. (A Liga helyi csoportjának elnökévé dr. Cicatricis Lajos ny. főispánt, örökös felsőházi tagot, ügyvezető igazgatójává pedig dr. Lakos István városi főjegyzőt választották meg.)

87 éve, 1930. április 26-án a munkanélküli építőmunkások egy memorandumot nyújtottak át a polgármesternek, mely kívánságaikat tartalmazta.

Burián Lajos (1844-1929) polgármester, a 48-as ellenzék szentesi vezéralakja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000103 éve, 1914. április 26-án megalakult a Szentesi (Alsópárti) III. Függetlenségi és 48-as Népkör. (Ideiglenes elnök: Burián Lajos, ideiglenes jegyző: Dóczi Ferenc.)

121 éve, 1896. április 26-án a helyi Függetlenségi és 48-as Párt értekezletén Balogh János országgyűlési képviselő Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Kinagyítható repro: Tímár Ferenc - 2005politikai működését csapongónak és megbízhatatlannak nyilvánították, amelyet tetézett azzal, hogy elvállalta a polgármester-jelöltséget a párt hivatalos jelöltjével szemben. Mindezek alapján Balogh Jánost kizárták a pártból.

125 éve, 1892. április 26-án Stammer Sándor alispán benyújtotta lemondását. (43 éven át állt Csongrád vármegye szolgálatában, ebből 21 évig alispánként.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Magyar Revíziós Liga - www.sulinet.hu 

A konzervativizmust képviselte - 145 éve született dr. Cicatricis Lajos - L.L., - 2007.01.19.

A 48-as ellenzék előretört - Közkeleti küzdelmek a múltban (X.) - L.L., - 2003.01.17.

Új korszak következett - 160 éve született Burián Lajos - L.L., - 2004.05.14.

Közigazgatás (1864-1929, Stammer Sándorról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. április 25. kedd - Márk, [szt. Márk] *** A Nap kél 05:38 - nyugszik 19:46 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Márk latin-német eredetű férfinév, jelentése: Mars hadisten- hez tartozó, neki szentelt; határvidék, erdő védője. // További névnapok ma: Ervin, Márkus, Ányos. // Holnap Ervin névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Fenyvesi István (1899–1973) földmunkás-kubikos. Forrás: Szentesi Levéltár FotótáraSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 44 éve, 1973. április 25-én elhunyt Fenyvesi István (1899–1973) földmunkás-kubikos. 1917-ben behívták katonának, 1918 decemberétől 1918 márciusáig nemzetőrként szolgált, majd vöröskatona lett. A Vörös Hadsereg 46. tüzérezredébe osztották be; részt vett az Érsekújvár körüli harcokban, majd a Tisza-vonal védelmében. 1923-ban bekapcsolódott a földmunkás szakszervezet, majd a Szociáldemokrata Párt munkájába.

Mag Pál, Szentes 1971-1990 közötti országgyűlési képviselője. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)46 éve, 1971. április 25-én Mag Pált választották meg Szentes város országgyűlési képviselőjévé. (Tisztségét 1990-ig viselte.)

47 éve, 1970. április 25-én  Szentesre látogatott Fock Jenő miniszterelnök. A városi séta során megtekintette a folyamatban Fock Jenő és kísérete a Kossuth téren 1970-ben. Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma lévő főutcai építkezéseket, a felújított színháztermet, valamint a városközpont rekonstrukciós tervének makettjét.

83 éve, 1934. április 25-én Szentes és a környékbeli községek kubikosainak küldöttsége kereste fel a földművelésügyi minisztert. Átadtak egy memorandumot, amelyben állami közmunkák beindítását szorgalmazták.

Gróf Bethlen István miniszterelnök, gróf Klebelsberg Kuno vallás- és köz-oktatásügyi miniszter és dr. Bud János kereskedelemügyi miniszter90 éve, 1927. április 25-én gróf Bethlen István miniszterelnököt, gróf Klebelsberg Kuno vallás- és köz-oktatásügyi minisztert és dr. Bud János kereskedelemügyi minisztert Szentes város díszpolgáraivá választották.

98 éve, 1919. április 25-én a városi munkástanács ülésén a szakszervezetek képviselői egyöntetűen kimondták a Vörös Hadsereghez való csatlakozást.

102 éve, 1915. április 25-én Rakovszky István néppárti képviselő javaslatot terjesztett elő a parlamentben a „hősök választójogáról”. Lényege: Minden 20 éven felüli, harctéri szolgálattal rendelkező férfi kapjon választójogot.

104 éve, 1913. április 25-én 87 éves korában elhunyt Magyar József (1826-1913) volt városi írnok, levéltárnok, jogi és pénzügyi tanácsnok, helyettes polgármester. (52 évig állt Szentes város szolgálatában.)

Wekerle Sándor (1848–1921) az otthonteremtő miniszterelnök. Forrás: www.sulinet.hu108 éve, 1909. április 25-én Wekerle Sándor miniszterelnök és kormánya benyújtotta lemondását.

Kárász benjamin (1792-1874) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000150 éve, 1867. április 25-én tartotta alakuló ülését Szegváron Csongrád Vármegye Bizottmánya, mely alkalommal horgosi Kárász Benjamin alkotmányosan kinevezett főispán letette a hivatali esküt.

173 éve, 1844. április 25-én az életveszélyessé nyilvánított régi katolikus templomot a torony kivételével elbontották. A Historia Domus erről a következőket tartalmazza: „Eljött az idő, a régóta olyannyira várt idő, mely a jelenkorban élő emberek lelkében soha el nem felejthető, és sok-sok év reménykedésére helyezte fel a koronát! Megkezdték ezen a napon az Ősi Templomot, amely már kifejezetten elhanyagolt állapotban volt, és a rátekintők szemének nem mutatott semmi mást, mint romhalmazt, amelyhez egyre inkább közelkerült, lebontani. Az egykori templom falait mindenütt rövid idő alatt – kivéve a tornyot – olyan alaposan lebontották úgy, hogy kő kövön nem maradt.” (A munka valóban gyors volt, július 6-án már folytak az új épület alapozási munkálatai.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Tanyai népiskolákat és egyetemeket alapított

-Hetvenöt éve hunyt el gróf Klebelsberg Kuno - L.L., - 2007.10.27.

Gróf Bethlen István - Wikipédia szócikk - http://hu.wikipedia.org 

Dr. Bud János - Békéscsaba díszpolgárai - G.B., www.nap-szam.hu 

Díszpolgárok megválasztása - 70 éve történt - L.L., - 1997.04.26.

Az otthonteremtő miniszterelnök - Wekerle Sándor és a Wekerle-telep - dr.B.F., www.sulinet.hu 

A szabadságharc idõszaka (1848-49, Kárász Benjaminról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. április 24. hétfő - György, [szt. György] *** A Nap kél 05:39 - nyugszik 19:45 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A György férfinév a görög Georgiosz névből, illetve ennek latin Georgius formájából származik. Jelentése: földműves, gazdálkodó. Női párja: Györgyi és Georgina. // További névnapok ma: Simon, Györgyi, Bonifác, Csaba, Egon, Melitta, Becse, Honóriusz, Hümér, Sebő. // Holnap Márk névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Bessenyei Ferenc kétszeres Kossuth-díjas színművész. Forrás: www.nemzetiszinhaz.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 38 éve, 1979. április 24-én Bessenyei Ferenc kétszeres Kossuth-díjas színművész önálló estet adott a Tóth József Színházteremben, amelyet a Magyar Rádió is közvetített.

58 éve, 1959. április 24-én elhunyt Kádár Sándor (1892-1959) kőművesmester.

Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200072 éve, 1945. április 24–25 között különböző feljelentések nyomán Tömpe András rendőr főtanácsos vizsgálatot folytatott ifj. Lakos József szentesi rendőrkapitány ellen. Megállapította, hogy „Lakos József volt detektív a múlt rendszerben erősen exponálta magát, és reakciós tevékenységét ma is folytatja, fedezi a múlt rendszer bűnöseit, és szabotálja a demokrácia tisztító munkáját”. Mindezek alapján intézkedett Lakos József őrizetbe vételéről, akit néhány nappal később (május 3-án) a mezőhegyesi internáló táborba kísértek. A városi rendőrkapitányság vezetését Nagy István vette át.

Garai Szabó Bálint nyugalmazott r. alezredes. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198893 éve, 1924-ben született Garai Szabó Bálint nyugalmazott r. alezredes, 1957-1979 között a Szentes Városi és Járási Rendőrkapitányság vezetője.

A Kapucinus Atyák szükségkápolnája és kolostora a Felsőpárton (képeslap) az 1920-as évekből). Forrás: Szentesi Levéltár97 éve, 1920. április 24-én megalakult Szentes második római katolikus plébániája, melyet Jézus Szent Szívéről kereszteltek el. A Felsőpárton felállított új parókia első plébánosává Nitsch Arthur korábbi adminisztrátort nevezték ki. (Az új plébánia 1925-1932 között szüneteltette működését.)

103 éve, 1914. április 24-én elhunyt dr. Füsti Molnár Sándor (1866-1914) ügyvéd, takarékpénztári ügyész, titkár.

108 éve, 1909. április 24-én a király elutasította az önálló magyar jegybank létrehozásának tervét.

123 éve, 1894. április 24-én a kormány kivételes állapotot rendelt el az Alföldön a szocialista szervezkedés letörése érdekében.

126 éve, 1891. április 24-én 89 éves korában elhunyt Bonyhády (Perczel) István (1802–1891), Csongrád megye 1850–1858 közötti megyefőnöke.

126 éve, 1891. április 24-én született Szentesen Kardos Lajos (1891-1919) tanár, irodalomtörténész, Kardos Albert fia. Fő műve Arany János Bolond Istókja. Debrecen, 1914.

Erzsébet és Ferenc József 1854-ben. Forrás: http://giren.freeweb.hu148 éve, 1869. április 24-én az 1869–1872. évi országgyűlést megnyitották.

163 éve, 1854. április 24-én Ferenc József császár házasságot Kiss Bálint (1772-1853) református esperes, író, történeti kutató, gazdasági reformer, az MTA levelező tagja. Zoó János festménye. Forrás: Wikipédia kötött Erzsébet bajor hercegnővel. Ez alkalomból részleges amnesztiarendelet jelent meg.

217 éve, 1800. április 24-én Kiss Bálint református lelkész feleségül vette Veresegyházi Pál és Szoboszlai Julianna leányát, Évát, akitől hat gyermeke született. (Csak három fiú élte meg a felnőttkort: Bálint, Ferenc és Pál.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  A felsőpárti katolikus templom // Szentesi emberek az oltárképen - 60 éves templom (I.) - .L., - 2003.06.16-20.

A munkásmozgalom kezdete (1880-1890) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.:Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 ** 2017. április 23. vasárnap - Béla, [szt. Adalbert] *** A Nap kél 05:41 - nyugszik 19:43 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Béla név bizonytalan eredetű, jelentésére több magyarázat született. A legvalószínűbb magyarázat – mivel uralkodók neveként jelent meg a magyarban – török eredet, a kora középkori eurázsiai sztyeppén széles körben használatos bojla méltóságnév. Amennyiben a magyar eredetet vizsgáljuk, úgy valószínűleg a régi magyar Bél személynévből származik a név, az -a betű itt kicsinyítőképző. A Bél jelentése belső rész, például: szív. // További névnapok ma: Sándor, Ilma, György, Ilona, Egyed, Egon, Gellért, Adalbert, Albert. // Holnap György névnapja lesz... - www.wikipedia.hu
 

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 28 éve, 1989. április 23-án nagysikerű koncertet tartott a színházban a Benkó Dixieland Band.

Május elsejei felvonulás Szentesen a 60-as években. Forrás: e-Könyvtár Szentes66 éve, 1949. április 23-án közzétették a 3610/1949. sz. kormányrendeletet, amely május 1-jét nemzeti ünneppé nyilvánította.

72 éve, 1945. április 23-án a Magyar Alföld tudósítása szerint a tavaszi mezőgazdasági munkák megszervezésére és ellenőrzésére alakult Termelési Bizottság a város határát nyolc tanyaközpontra osztotta fel: Eperjes, Belsődonát, D-oldal, Berekhát, Nagyhegy, Kaján, Nagytőke, Rét. A munkálatok megkezdéséhez 70 üzemképes traktor, 1500 ló és 250 igavonó ökör állt rendelkezésre.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet81 éve, 1936. április 23-án dr. Négyesi Imre polgármester – „egészségügyi okokra” hivatkozva – benyújtotta lemondását.

118 éve, 1899. április 23-án a szentesi munkások gyűléstartásra kértek engedélyt egyletalakítás céljából. Lakos polgármester az engedélyt megtagadta, mondván: a munkások nem rendelkeznek jóváhagyott szabályrendelettel.

121 éve, 1896. április 23-án az I. Függetlenségi és 48-as Pártkör választmánya elítélte Temesváry Antal pártbontó tevékenységét. Figyelmen kívül hagyva kilépési nyilatkozatát, egyhangú határozattal kizárták a pártkörből.

Dr. Vadnay Andor főispán. Forrás: Wikipédia122 éve, 1895. április 23-án munkásküldöttség kereste fel dr. Vadnay Andor főispánt, munkát kérve a közel 1000 szentesi munkanélküli földmunkásnak.

Május elsejei felvonulás a századfordulón (1908). Forrás: Szentesi Élet123 éve, 1894. április 23-án Tarnóczi Mihály, a szentesi  Általános Munkás Önképző Egylet ideiglenes elnöke, benyújtotta jóváhagyásra az egylet alapszabályait. Az alispán a belügyminiszterhez küldött felterjesztésében nem javasolta a jóváhagyást. Indok: a nevezett egyletnek be nem vallott célja a szocialisztikus és kommunisztikus elvek terjesztése, melyek veszélyeztetik a közrendet és vagyonbiztonságot. (Az alispáni vélemény alapján a belügyminiszter nem hagyta jóvá az egylet alapszabályait.)

142 éve, 1875. április 23-án elhunyt Dosics György (1820-1875) szolgabíró, cs. kir. asztalnok...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:  Száztíz éves igazságok

-A szentesi munkások nyilatkozata - L.L., - 2004.01.04.

A munkásmozgalom kezdete (1889-1906) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2017

 

<<< Vissza  

   


 

 Kapcsolódó oldal:  Szentes/Évfordulónaptár - április - Labádi Lajos munkáiból: TEAM, 2002-2017

 

 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


 

Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.