NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2014. október 2. csütörtök  


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


A TARTALOMBÓL - kattintson egy címre vagy gördítsen lejjebb a részletekért...
  

 09.28. vasárnap:  Neten a Szentesi Élet 2014. évi 38. száma 
 
Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 112 éve a villanytelep átadásával általánossá vált a villanyvilágítás használata Szentesen...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

  


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


   NetSzemle - új helyen, új formában az e-Könyvtár Szentes épülő gyűjteményében

a delmagyar.hu Szentesi cikkeinek 2012-es - 2013-as archívuma, és 2014-es írásai folyamatosan frissítve

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa később is!

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. október 2. csütörtök -  Petra *** A Nap kél 06:42 - nyugszik 18:23 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Petra a Péter nőnemű alakja, és a Petronella önállósult becézése is. Jelentése: kő, szikla. // További névnapok ma: Tamás, Örs, Berengár, Tomaj. // Holnap Helga névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

       

  <<< Vissza
  


Nádor István: Megy e a megye? c. kötetének borítója. Forrás: www.vatera.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 25 éve, 1989. október 2-án a Városi Könyvtárban rendezték meg Nádor István: Megy e a megye? c. kötetének könyvpremierjét, amelyen részt vett Kovács András filmrendező is. A szatirikus hangvételű könyv karikatúráit Brenner György készítette, akinek kiállítása nyílt a könyvtárban. Az est házigazdája dr. Tráser László egyetemi adjunktus volt.

A Magyar Reklámszövetség logója. Forrás: http://www.mrsz.hu/35 éve, 1979. október 2-5 között zajlott a kirakatrendezők versenye Szentesen. A városi tanács és a Magyar Reklámszövetség szervezésében országos minősítő kirakatversenyt rendeztek, amelyre 17 kirakatrendező érkezett városunkba. Három kategóriában (élelmiszer, ruházati és vegyes iparcikk) lehetett pályázni. A versenykirakatokat két hétig láthatták a város lakói. A szakemberekből álló zsűri október 5-én hirdetett eredményt: élelmiszer kategóriában Zentai Kálmán, a ruházati kategóriában Rágyánszky Katalin, a vegyesipari termékeknél Gréczi Sándor lett a győztes. Szentes város különdíját Berkeczné Major Anna Edit, a reklámszövetség különdíját Magyar Sándor nyerte el.

Papp Imre (1900-1973) földműves, néprajzi gyűjtő, a „tanyavilág tudósa”. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000A parasztember élete Szentes tanyavilágában című könyv borítója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200041 éve, 1973. október 2-án elhunyt Papp Imre (1900-1973) földműves, néprajzi gyűjtő. Értékes kéziratos hagyatékát a Koszta József Múzeum, a Szentesi Levéltár és a Móra Ferenc Múzeum őrzi. (Válogatott néprajzi írásai 1982-ben A parasztember élete Szentes tanyavilágában címen jelent meg. 2008 őszén újabb munkája került kiadásra, a helyi múzeum és Mód László néprajzkutató gondozásában.)

78 éve, 1936. október 2-án megtartották a Négyesi Imre lemondása folytán esedékessé vált polgármester-választást. Az állásra 12-en nyújtottak be pályázatot, de időközben hatan visszaléptek. Végül két jelölt között – Dr. Kanász Nagy Sándor (1888-1967) ügyvéd, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000dr. Kanász Nagy Sándor és dr. Kréter Kálmán – került sor a szavazásra, amelynek eredményeként 57:33 szavazati aránnyal dr. Kanász Nagy Sándor került ki győztesen. A megválasztott új polgármester a tisztújítószék előtt letette a hivatali esküt. (A korszak hátralévő részében, 1944. október 8-ig dr. Kanász Nagy Sándor viselte a polgármesteri tisztséget.)

87 éve, 1927. október 2-án a Tiszavidéki Kiállítás megtekintésére Szentesre érkezett Horthy Miklós kormányzó, aki részt vett a Csongrád megyei leventék zászlóavató ünnepségén is.

Vajda Imre (1885-1952) földmunkás, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 93 éve, 1921. október 2-án országos földmunkás kongresszust tartottak Szentesen, amelyen 22 vidéki csoport küldöttsége vett részt. A tanácskozás eredményeként december elején megalakult a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének első vidéki titkársága, melyhez a tiszántúli megyék tartoztak Szentes központtal. A körzet titkára Vajda Imre szentesi földmunkás lett. (Szentest ekkoriban kezdték "kubikos fővárosnak" nevezni.)

Békefi Antal (1859-1907) író, újságíró. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000107 éve, 1907. október 2-án elhunyt Békefi Antal (1859-1907) író, újságíró, a Szegedi Napló szerkesztője, a Dugonics Társaság alapító tagja, majd főtitkára, a Vidéki Hírlapírók Szövetségének alelnöke, Szentes szülötte. 

A szentesi Villanytelep Szilágyi Dezső könyvkereskedő 1919-ben megjelent lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes112 éve, 1902. október 2-től általánossá vált a villany- világítás használata Szentesen. (A villanytelep átadásával a korábbi 550 db petróleumlámpa helyett 600 db izzólámpa és 12 db ívlámpa világította meg a város utcáit és köztereit.)

118 éve, 1896. október 2-án a Várkonyi István által indított Földmívelő című munkáslap közölte Békési Imre szentesi földmunkás “Szervezkedjünk!” c. cikkét, amelyben sürgette a földmunkás szakszervezetek megalakítását.

Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Dr. Filó Tihamér szentesi főjegyző. Forrás: Szentesi Élet124 éve, 1890. október 2-án éjjel dr. Filó Tihamér szentesi főjegyző macskazenét szervezett Stammer Sándor alispánnak, tiltakozásul a megyei túlkapások ellen. A megyei vezetés ellene is fegyelmi eljárást indított nyilvános botrányokozás címen.

Horváth Ferenc képviselő aláírása 1849. április 26-án Debrecenben kelt levelén. Forrás: Szentesi Levéltár149 éve, 1865. október 2-án az 1861-ben megválasztott Szentes városi képviselő-testület ülést tartott az országgyűlési választások előkészítése tárgyában. A 14 tagú központi választmány elnökévé Horváth Ferenc volt 1848. évi országgyűlési képviselőt választották.

A templom-építés részletei - Kiss Bálint kézírása az Ekklézsia-történet oldalain. 203 éve, 1811. október 2-án a tető alá került, félig kész, vakolatlan főtéri református nagytemplomban megtartották az első istentiszteletet...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Várost épített I. - II. rész (a villamosításról) 

-Cseuz Béla emlékezete - L.L.,  - 2001.07.06-13.

Városunk első népképviselője (Horváth Ferencről) - L.L.,  - 2003.03.14.

A Koszta József Múzeum és a Szentesi Levéltár <- Kultúra <- www.szentes.hu 

A táj és ember // Gyerekek a gazdaságban (Papp Imréről) // Békefi Antal // Közigazgatás (Stammer Sándorról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár 

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. október 1. szerda - Malvin, [Lisieux-i szt. Teréz] *** A Nap kél 06:41 - nyugszik 18:25 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Malvin germán eredetű, összetett női név (a németben a Malwin férfinév, női névpárja a Malwine). A név elemeinek valószínű jelentése: bíróság és barát. // További névnapok ma: Rómeó, Ludovika, Terézia. // Holnap Petra névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

       

  <<< Vissza
  


Az MDF címere. Forrás: WikipédiaSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 25 éve, 1989. október 1-jén az MDF szentesi szervezete irodát nyitott a Művelődési és Ifjúsági házban.

42 éve, 1972. október 1-jén megkezdte működését a Társadalmi Ünnepeket és Szertartásokat Szervező Iroda.

Munkásnő a Ruhagyárból. Forrás: délmagyar.hu46 éve, 1968. október 1-jén a Szentesi Ruhagyár – a városi üzemek közül elsőként – áttért a 48 órás munkahétről a 44 órás heti munkaidőre. (A Kontakta és a Baromfifeldolgozó Vállalat a következő év januárjától vezette be az új munkarendet.)

65 éve, 1949. október 1-jén a városban befejeződött a 10-nél több munkást foglalkoztató üzemek állami tulajdonba vétele.

70 éve, 1944. október 1-jén hatóságilag elrendelték, hogy a szentes–szarvasi határrészről az állatállományt a gazdák hajtsák át a Tisza jobb partjára, a csongrád–bokrosi közlegelőkre.

Balázs Árpád (1937-) Erkel-díjas zeneszerző, Szentes díszpolgára (1988). Forrás: Kurca-parti dallamok - 200177 éve, 1937. október 1-jén született Balázs Árpád Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Erkel-díjas zeneszerző, érdemes művész, Szentes díszpolgára

Lázár Andor (1882-1971) ügyvéd, gazdasági szakíró, igazságügyminiszter. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200082 éve, 1932. október 1-jén a kormányzó igazságügy-miniszterré nevezte ki dr. Lázár Andort, Szentes országgyűlési képviselőjét. (Miniszteri tisztségét 1938 márciusáig viselte.)

87 éve, 1927. október 1-jén megnyílt Szentesen a Tiszavidéki Mezőgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Kulturális Kiállítás, amelynek helyszínei voltak: a Gimnázium, a Polgári Leányiskola (ma Petőfi S. Ált. Isk.) és a Központi Katolikus Népiskola valamennyi terme és udvara, a Megyeháza közgyűlési terme, a Múzeum, valamint a Széchenyi-liget mögötti városi kert. Megnyitó beszédet mondott Mayer János földművelésügyi miniszter. (A kiállításra leutazott Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszter.)

94 éve, 1920. október 1-jén Szentesre látogatott dr. Vass József közélelmezési miniszter.

103 éve, 1911. október 1-jén Csúcs Lajost az I. 48-as Népkör elnökévé választották.

Dr. Bodor Antal: Vadászerdő telepes község monográfiája (1907) - e-Könyvtár Szentes123 éve, 1891. október 1–3 között a Temes vármegyei Vadászerdőre települő szentesi családok aláírták a telepítési okmányokat. A telepítés 133 családot érintett, összesen 768 fővel, akik Újszentesnek nevezték el új lakhelyüket. (A falu román neve utóbb Dumbraviţa lett.)

Kulinyi Zsigmond (1854-1905) hírlapíró, lapszerkesztő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000139 éve, 1875. október 1-jén a szentesi születésű Kulinyi Zsigmond, a Szegedi Híradó munkatársa vette át a Szentesi Lap szerkesztését. (Egy évvel később leköszönt állásáról. 1878-ban a Szegedi Napló főmunkatársa, majd 1884-től felelős szerkesztője lett.) 

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc163 éve, 1851. október 1-jén a Pesti Cs. Kir. Haditörvényszék felségárulás címén teljes vagyonelkobzásra és kötél általi halálra ítélte Boros Sámuelt, Szentes szabadságharc alatti polgármesterét. (Az ítéletet utóbb kegyelemből 4 évi várfogságra változtatták, amelyet a josefstadti börtönben töltött le.)

Kossuth Lajost 1869. márciusában közfelkiáltással Szentes országgyűlési képviselőjévé választották. Forrás: Szentesi Élet166 éve, 1848. október 1-jén délután Szentesre érkezett Kossuth Lajos teljhatalmú országos népfölkelési biztos, és nagyhatású toborzó beszédet tartott a város főterén. Emléktábla Boros Sámuel egykori házának a falán. (Hajdú Lajos u. 1.) Hívó szavára 554 szentesi jelentkezett népfölkelőnek. Másnap életbe léptette a rendkívüli állapotot; a népfölkelők katonai parancsnokául kinevezte Müller Lajos őrnagyot, polgári biztosául pedig Boros Sámuel főbírót. (Kíséretében volt Jókai Mór, Egressy Gábor és Csernátony Lajos. Az éjszakát Boros Sámuel házában töltötte, a mai Hajdú Lajos u. 1. sz. alatt.)

193 éve, 1821. október 1-jén katonaság szállta meg Szentest, s megkezdte az adók erőszakos behajtását. (A katonai egzekúció közel egy hónapig tartott.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Balázs Árpád - pályakép és kapcsolódások - http://kincsestar.radio.hu 
 Hangfelvételek: 
Balázs Árpád négy műve -
Kurca-parti dallamok - Millenniumi hangverseny szentesi zeneszerzők műveibõl - Multimédia-CD/web: TEAM, 2001
 Képekkel: 
70 éves Balázs Árpád - V.F., - 2007.10.08.

Balázs Árpád: Laudáció - méltatás Nagy János díszpolgárrá avatásán - V.F., - 2003.10.26.

Magyar Örökség Díjat kapott Balázs Árpád - V.F., - 2002.12.31.

Kulinyi Zsigmond emlékezete - Az újságírás nagymestere - L.L., - 2004.04.02.

Boros Sámuel (1787-1866) - Szentes első polgármestere - L.L.-TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.12.27.

Politikai hatalmi viszonyok, a város igazgatási rendszere (1920-1944) (Lázár Andorról) // A korszak sajtója (1871-1919) (Kulinyi Zsigmondról) // A neoabszolutista berendezkedés idõszaka (1849-1867) (Boros Sámuelről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 30. kedd - Jeromos, [szt. Jeromos] *** A Nap kél 06:40 - nyugszik 18:27 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Jeromos görög eredetű férfinév (Hieronümosz), jelentése: szent nevű. Női párja: Jeronima. // További névnapok ma: Zsófia, Felícia, Örs, Viktor, Becse, Honória, Honóriusz. // Holnap Malvin névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

       

  <<< Vissza
  


Választás - logóSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 24 éve, 1990. szeptember 30-án megtartották az önkormányzati választások első fordulóját. Mivel a választásra jogosultaknak csupán 33,04 %-a járult az urnákhoz, így a törvény értelmében a választás eredménytelennek bizonyult. Mindössze a 2. sz. választókerületben született eredmény, ahol a választópolgárok 42,22 %-a leadta szavazatát, és ebből 25,22 % Bencsik Gábor kisgazda jelöltre voksolt, aki ezzel bekerült a városi képviselő-testületbe. A pártlistákra leadott szavazatok aránya a következő: MSZP 17,15 %, SZDSZ 18,42 %, FKgP 20,42 %, FIDESZ 13,69 %, MSZMP 5,20 %, MDF 11,26 %, Kisiparosok és Kiskereskedők Szövetsége 3,95 %, Agrárszövetség 3,07 %, Városvédő Egyesület 1,43 %, KDNP 5,42 %. Az alacsony részvételi arány miatt a listás mandátumok esetében sem született eredmény.

69 éve, 1945. szeptember 30-án a Külső-dónáti (Kórógyparti) Gazdakör megtartotta átalakulási közgyűlését, amelyen kimondták, hogy a Magyar Parasztszövetség Dónáti Szervezete néven folytatják működésüket. (A tagok száma 62 fő. A többi gazdakörrel együtt 1948-ban feloszlatták.)

A Vármegyeháza épülete Szilágyi Dezső 1913-ban kiadott lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye83 éve, 1931. szeptember 30-án a megyegyűlésre két indítványt nyújtottak be a szociáldemokrata frakció szentesi képviselői. Az egyikben követelték a Bethlen-kormány vád alá helyezését, a másikban pedig indítványozták egy felirat elkészítését, melyben sürgetnék az általános, egyenlő és titkos választójogról szóló törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztését, valamint az országgyűlés feloszlatását és új választások elrendelését. Az elnöklő főispán az indítványokkal kapcsolatban kijelentette, hogy az azokban foglaltak kizárólag a törvényhozás hatáskörébe tartoznak, tehát tárgyalásra nem alkalmasak. Az ellenzéki képviselők felháborodottan tiltakoztak az eljárás ellen, közben azonban a közgyűlés kormánypárti többsége felállással megszavazta a főispáni előterjesztést, miszerint a törvényhatósági bizottság nem kívánja tárgyalni az indítványokat. A szociáldemokraták és még néhány ellenzéki képviselő kivonultak a teremből.

Dr. Miskolczy Jenő (1888-1952) pápai prelátus, apát-plébános, az új plébánia építtetője (Molnár M. festménye, 1947 - részlet). Forrás: Megfestett nagyjaink - Szentes, 199687 éve, 1927. szeptember 30-án dr. Miskolczy Jenő pápai kamarás, egyházi adminisztrátor átvette a szentesi Szent Anna plébánia vezetését a nyugalomba vonuló Fehér András apátplébánostól.

Az új iskola a Horváth Mihály utcában. Forrás: Szentesi Élet108 éve, 1906. szeptember 30-án felavatták az új izraelita iskolát Szentesen. (Az épület a Horváth Mihály utcában állt, az 1980-as évek közepén elbontották.)

 123 éve, 1891. szeptember 30-án botrányos körülmények között, csendőri fedezetalatt zajlott le a szentesi polgármester-választás. Stammer Sándor alispán a kandidáló bizottság elnökeként töröltette Balogh Jánost a jelöltek Dr. Tasnády Antal ügyvéd. Forrás: Szentesi ÉletBalogh János polgármester. Forrás: Szentesi Élet sorából, s a képviselők heves tiltakozása ellenére elrendelte a szavazást. A törlést figyelmen kívül hagyva, 121 képviselő Balogh Jánosra szavazott;  dr. Tasnády Antal csupán 61 szavazatot kapott. Az elnöklő alispán az érvényes szavazatokra hivatkozva, Tasnádyt törvényesen megválasztott Hugyecz Eliz emléktábla a Szent Anna utcai óvoda falán. Fotó: Lantos Imre. polgármesternek nyilvánította. A képviselők többsége óvást emelt a választás ellen.

123 éve, 1891. szeptember 30-án harminc éves korában Kolozsváron elhunyt Hugyecz Elíz (1861–1891) óvónő, aki 1876–1890 között vezette Szentes első állandó kisdedóvodáját...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   A Szent Anna-templom értékei (dr. Miskolczy Jenőről)

-A központi katolikus templom története (I. - II. - III. rész - ) - L.L.,  - 2003.07.11-18-25.

A Szentesi Szent Anna Római Katolikus Egyházközség története - www.szentannaplebania.hu 

Amikor 61 több mint 121 (dr. Tasnády Antalról)

-Közéleti küzdelmek a múltban (II.) - L.L.,  - 2002.11.08.

A polgármester felfüggesztése

-Közéleti küzdelmek a múltban (VII.) - L.L.,  - 2002.12.13.

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 29. hétfő - Mihály *** A Nap kél 06:38 - nyugszik 18:29 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Mihály héber eredetű bibliai férfinév, a Mikháel magyar formája. Jelentése: Ki olyan, mint az Isten? (Tulajdonképpen: Senki sem olyan, mint az Isten.) Néha megkísérlik Aki olyan, mint az Isten formában feloldani a név jelentését, ez azonban héber nyelvi alapon nem igazolható (a "mi" kérdőszó csak kérdő "ki?" értelemben állhat, "aki" jelentése önállóan nem adatolható), és ellentétes lenne a bibliai gondolkodással is, mely a név eredeti közege. // További névnapok ma: Gábor, Rafael, Gabriella. // Holnap Jeromos névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

      

  <<< Vissza
  


A szentesi dandár jelvénye. Forrás: www.szentes.huSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 25 éve, 1989. szeptember 29-én a honvédelmi miniszter intézkedése alapján lehetővé vált, hogy a katonai szervezetek számok helyett nevet válasszanak maguknak. A fegyveres erők napján a Damjanich laktanya egyik alakulata az országban elsőként élt ezzel a lehetőséggel. A Magyar Néphadsereg 2348-as számú magasabb egység – elnevezése ezentúl Damjanich János pontonos hidászdandár.

"Szentes-kupa" repülomodellezo verseny (Cserebökény, 1986) (Sz. I.)28 éve, 1986. szeptember 29-én megrendezték a „Szentes Kupa” országos modellező versenyt, amely a szabadon repülő modellek kategóriájában, a felnőtt korcsoportnak, az országos bajnokság befejező fordulóját is jelentette. A cserebökényi legelőn rendezett országos versenyre – amelyet IX. alkalommal rendeztek meg – 112-en neveztek be, s 108-an álltak starthoz.

Szöllősy Géza (1901-1970) a Horváth Mihály Gimnázium 1942-1961 közötti igazgatója. Forrás: HMG-évkönyv 200144 éve, 1970. szeptember 29-én 69 éves korában elhunyt Szöllősy Géza (1901-1970) gimnáziumi tanár, a Horváth Mihály Gimnázium 1942-1961 közötti igazgatója. Emlékét a gimnáziummal szemben róla elnevezett tér is őrzi. Síremléke a szentesi evangélikus temetőben van.

66 éve, 1947. szeptember 29-én megindult Szentesen a Délvidéki Népsport című hetilap. (Kiadója Göröcs Tibor, felelős szerkesztője Samarjai Tibor. A lap december elején megszűnt.) 

Jávor Pál Bródy: A tanítónő c. drámájából 1945-ben készített filmben.. Forrás: www.tvfilm.hu79 éve, 1935. szeptember 29-én Szentesen vendégszerepelt Jávor Pál színművész. (Bródy Sándor: Tanítónő c. darabjában lépett fel.)

Pék Józsefné (1929-2005) igazgató, tanár. Forrás: Ki kicsoda Szentesen? (1986)85 éve, 1929. szeptember 29-én született Pék Józsefné (1929-2005) igazgató, tanár.

102 éve, 1912. szeptember 29-én megnyílt az iparos segéd és tanonc kézimunka kiállítás a Szentesi Ipartestület székházában. (Az október 6-ig tartó kiállításon 24 szakma közel 100 képviselője mutatkozott be 280 termékkel.)

Gálfy Sándor (1867–1909) városi tisztviselő, újságíró gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes105 éve, 1909. szeptember 29-én 42 éves korában meghalt Gálfy Sándor (1867–1909) városi tisztviselő, újságíró, a Szentesi Lap és a Csongrádmegyei Ellenzék volt szerkesztője, a Szentesi I. 48-as Népkör főjegyzője, a Szentesi Iparos Ifjak Önképző Körének elnöke.

107 éve, 1907. szeptember 29-én a polgármester nem engedélyezte a szentesi szociáldemokraták népgyűlését, amelyen a MÉMOSZ szentesi csoportjának felfüggesztése ellen kívántak tiltakozni, valamint a központi pártvezetőség által október 10-re meghirdetett országos általános sztrájkhoz való csatlakozást szándékozták előkészíteni. 

111 éve, 1903. szeptember 29-én született Pálinkás Mihály (1903-1979) géplakatos, járási tanácselnök.

Sarkadi Nagy Mihály (1851-1893) városi rendőrkapitány, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000124 éve, 1890. szeptember 29-én a megye és a város megromlott viszonyának következményeként Csongrád Vármegye Közigazgatási Bizottsága fegyelmi vizsgálatot indított Sarkadi Nagy Mihály szentesi polgármester és Tóth Kálmán adóügyi tanácsnok ellen.

130 éve, 1884. szeptember 29-én az 1884–87. évi országgyűlés megnyitásával egy időben a Mocsáry vezette Függetlenségi és az Irányi-féle Negyvennyolcas Párt Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt néven egyesült, és közzétette programját.

165 éve, 1849. szeptember 29-én újabb változások történtek a szentesi tisztikar személyi összetételében. Sréter Antalt Kugler János váltotta fel a polgármesteri tisztségben.

Arady Kálmán főkapitány. Forrás: Szentesi Élet165 éve, 1849. szeptember 29-én született Arady Kálmán (1849–1910) árvaszéki ülnök, 1884–1909 között Szentes város rendőrfőkapitánya.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka174 éve, 1840. szeptember 29-én hosszadalmas viták és pereskedések után a vármegye törvényszéke megsemmisítette Szentes 1837-ben kialakított igazgatási rendjét, és visszaállította a földesúri törvényhatóságot. Ez azt jelentette, hogy a bíráskodás joga visszaszállt az uradalomra, a földesúr újból élhetett a bírójelölés jogával, és felülvizsgálhatta a város pénzügyeit. Szentes újra úrbéres, földesúri mezőváros lett, azzal a különbséggel, hogy nem úrbéres szolgáltatásokat teljesített, hanem azok váltságát fizette.

Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató portréja Zolnay Géza festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000181 éve, 1833. szeptember 29-én született Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató, pedagógiai szakíró, a szentesi középiskolai oktatás megszervezője, városi és megyei képviselő a református egyház főgondnoka, a Ferenc József Rend lovagja. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen. Életnagyságú portréja a gimnázium dísztermében látható; Zolnay Géza alkotása - 1926.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   A szeretett igazgató  

-(Szöllősy Gézáról) - L.J.,  - 2000.03.25.

Az iskola igazgatói - A Horváth Mihály Gimnázium története - www.hmg.hu 

Avatattak "UTTYEPÁR"! - Szöllősy Géza tér - V.F., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2001.08.30.

www.szentesinfo.hu/testulet - Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei - HTML szöveg- és hangarchívum - TEAM Számítástechnika, 2000-2003 Közterület elnevezése - Szöllõsy Géza volt gimnáziumi igazgatóról tér elnevezése - A Képviselő-
testülete jegyzőkönyvéből - www.szentesinfo.hu/testulet - 2000.10.13.

A tanítónő (Jávor Pálról) - www.tvfilm.hu 

Középiskolák alapítója - Nyolcvan éve hunyt el Zolnay Károly - L.J.,  - 2005.02.25.

Igazgatók mondták - igazgatókról mondták - (Zolny Károlyról) - Kis-Rácz Antalné: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 - Multimédia-CD/web: TEAM, 2002

Szentes, Zolnay Károly utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com

A gimnáziumi vonal - Szentes város oktatástörténete a kezdetektől az államosításig - B.L., http://ww3.szentes.hu/oktatas 

A korszak sajtója (1871-1919) // A város fejlõdése (Sarkadi Nagy Mihályról) // Zolnay Géza festőművész (1886-1965) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 28. vasárnap - Vencel, [szt. Vencel] *** A Nap kél 06:37 - nyugszik 18:31 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Vencel szláv – német eredetű férfinév, jelentése: koszorú, dicsőség. // További névnapok ma: Bernát, Jusztina, Salamon, Szelim, Tárkány. // Holnap Mihály névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

      

  <<< Vissza
  


    Neten a Szentesi Élet 2014. évi 38. száma

Szentesi Élet - városi hetilapunk az InternetenA XLVI. évfolyamába lépett A Szentesi Élet Internet-archívumának kuriózuma az 1968. áprilisi első szám (szkennelt oldalak).Szentesi Élet Internet-archívuma 1997-ig nyúlik vissza. A régi lapszámok a folyamatos feldolgozás révén az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjteménybe kerülnek, ahol az 1968. áprilisi első számtól kezdve megtekinthetők. Városi lapunk a napi hírek mellet a helytörténeti információk jelentős forrása is...

 
 Kapcsolódó oldal: 
A Szentesi Élet az Interneten - TEAM, (1997-) 2002-2014
 

<<< Vissza  
  


A Kiséri Napok logója Berkecz istván munkája.Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 29 éve, 1985. szeptember 28.-október 5. között a Hazafias Népfront IV. körzeti bizottsága első alkalommal rendezte meg a Kiséri Napok ’85 elnevezésű programsorozatot.

Cseuz Béla (1881-1957), Szentes 1908-1955 közötti mérnöke, főmérnöke. Forrás: Szentesi Élet57 éve, 1957. szeptember 28-án elhunyt Cseuz Béla (1881-1957), Szentes 1908-1955 közötti mérnöke, főmérnöke, műszaki tanácsosa. (1971-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

68 éve, 1946. szeptember 28– október 1 között a Magyar Kommunista Párt megtartotta III. kongresszusát. Csongrád megyéből 10 küldött és 5 meghívott vett részt a kongresszuson. Szentest Erdei Mihály, Borbás Lajos és Szőke Mátyás küldöttek képviselték, akik előre megfogalmazott programmal utaztak a fővárosba. Borbás Lajos (1915-1994) kubikos, mezőgazdasági mérnök, író, publicista. Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988) Első helyen a szentesi munkanélküliség felszámolásának követelése állott; második helyen a szegényparasztság s azon belül az újbirtokosok helyzetének javítását fogalmazták meg. Javasolták továbbá, hogy a pártpolitikában a reális vonalvezetés érvényesüljön; a párt dolgozza ki a koalíciós politikával kapcsolatos terveket. Borbás Lajos, a megyei kongresszus szónokaként, a szeptember 29-én elhangzott felszólalásában a fentiek mellett elmondta, hogy a „B” listáknál nem mindig érvényesült a demokrácia. Követelte továbbá, hogy államosítsák a gyárakat, nagyüzemeket, bányákat.

Farkas Antal (1875-1940) költő, író, újságíró. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200074 éve, 1940. szeptember 28-án elhunyt Farkas Antal (1875-1940) költő, író, újságíró, lapszerkesztő, a Makó és Vidéke, a Szegedi Napló és a Népszava munkatársa, városunk szülötte. (1945 óta utca őrzi nevét Szentesen.)  

Dr. Rabloczky György orvos, egyetemi tanár, az MTA tagja.. Forrás: Szentesi ki kicsoda (1988)75 éve, 1939. szeptember 28-án született dr. Rabloczky György orvos, egyetemi tanár, az MTA tagja.

83 éve, 1931. szeptember 28-án a városi közgyűlés költségvetési vitáján Kádár Sándor szociáldemokrata képviselő bejelentette, hogy frakciója nem fogadja el az 1932. évi költségvetést, mivel azt nem törvényesen tárgyalták. Bejelentette továbbá, hogy egyébként is bizalmatlan a polgármester iránt, mert a „választások alkalmával a polgármester úr a város pénzén kortes úton volt”. Heves vita bontakozott ki, amelynek során Kádár Sándortól megvonták a szót.

Wekerle Sándor (1848–1921) az otthonteremtő miniszterelnök. Forrás: www.sulinet.hu105 éve, 1909. szeptember 28-án a Wekerle-kormány újból benyújtotta lemondását, mert az uralkodó nem volt hajlandó engedményekre a bankkérdésben.

Tomcsányi József (1807-1876) Békés vármegye főispánja 1867 és 1876 között149 éve, 1865. szeptember 28-án Tomcsányi József főispán átvette Csongrád vármegye tényleges kormányzását. Intézkedett a megye székhelyének Szegedről Szegvárra, az „ősi” székhelyre történő visszahelyezéséről.

152 éve, 1862. szeptember 28-án a lakosság közvetlen választásával megalakult Szentes város 104 fős Gazdasági Bizottmánya.

155 éve, 1859. szeptember 28-án született Szentesen Békefi Antal (1859–1907) író, újságíró, lapszerkesztő, a Szegedi Napló főmunkatársa, majd 1899-től haláláig felelős szerkesztője, a Dugonics Társaság egyik alapító tagja, majd főtitkára, a szépirodalmi szekció elnöke, a Vidéki Hírlapírók Szövetségének alelnöke...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Várost épített (I.- II.)

-Cseuz Béla (1881-1957) emlékezete - L.L., - 2001.07.06-13.

Cseuz Béla utca - Szentes utcáinak, tereinek névadói - L.L., - 2011.02.11.

Szentes, Cseuz Béla utca // Farkas Antal utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.hu

Az otthonteremtő miniszterelnök

-Wekerle Sándor és a Wekerle-telep - www.sulinet.hu 

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.