NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2014. szeptember 17. szerda  


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


A TARTALOMBÓL - kattintson egy címre vagy gördítsen lejjebb a részletekért...
  

 09.07. vasárnap:  Neten a Szentesi Élet 2014. évi 35. száma 
 
Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 102 éve megkezdődött a felsőpárti református templom építése Dobovszky József István szentesi építész terve szerint....  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

  


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


   NetSzemle - új helyen, új formában az e-Könyvtár Szentes épülő gyűjteményében

a delmagyar.hu Szentesi cikkeinek 2012-es - 2013-as archívuma, és 2014-es írásai folyamatosan frissítve

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa később is!

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 17. szerda - Zsófia, [Bellarmin szt. Róbert] *** A Nap kél 06:22 - nyugszik 18:53 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Zsófia görög eredetű női név. Jelentése: bölcsesség. Rokon nevek: Szofi, Szófia, Szonja. // További névnapok ma: Ildikó, Róbert, Ludmilla, Ferenc, Lámbert, Palóma, Emánuel. // Holnap Diána napja lesz... - www.wikipedia.hu

 

    

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 82 éve, 1932. szeptember 17-én megnyílt Szentesen a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület által rendezett Kertészeti Kiállítás.

Dobovszky József István terve a felsőpárti református templomról (1912). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000102 éve, 1912. szeptember 17-én Dobovszky József István tervei alapján megkezdődött a felsőpárti református templom és lelkészlak építése. A tartós esőzés miatt a munka lassan haladt. Az év végéig a lelkészlak tető alá került, de a templomnak csak az alapjait sikerült lerakni.

110 éve, 1904. szeptember 17-én 79 éves korában meghalt Farkas Benedek (1825–1904) volt szentesi rendőrfőkapitány, majd iparügyi tanácsnok.

137 éve, 1877. szeptember 17-én született Jószai Bálint (1877–1957) gazdálkodó, városi képviselő, a Szentesi Kisgazda Szövetség elnöke, az Ideiglenes Nemzetgyűlés kisgazda képviselője.

149 éve, 1865. szeptember 17-én az uralkodó elfogadta Mailáth György kancellár felterjesztését, amely arra irányult, hogy állítsák helyre az 1861. november 5-én feloszlatott megyei és városi bizottmányokat, abból a célból, hogy megalakítsák az országgyűlési választási bizottmányokat.

Nemzetőrök viselete. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000166 éve, 1848. szeptember 17-én megkezdődött Szentesen a honvéd újoncok toborzása, amely az elkövetkező hónapokban szinte megszakítás nélkül folyt, egészen a végnapokig.

Gomb és csillag a református nagytemplom tornyán. Fotó: Tímár Ferenc188 éve, 1826. szeptember 17-én a református nagytemplom kupolájára feltették a gombot, a csillagot és a vitorlát. Ezzel befejeződött az 1808 óta tartó építkezés. A 40 métert meghaladó torony elkészültéről Kiss Bálint lelkész feljegyezte, hogy: Kiss Bálint kézírása a református ekklézsiatörténetben. Forrás: http://www.szentesinfo.hu/cd/ekklezsia/ „Somogyi Péter – a munkát végző egyik mester – a csillag tetején állván, ivott az egész világ egészségéért, lehajítván a poharat. Muzsikált odafenn az őrszobában Csonka Palkó a bandájával, s minden utca tele volt bámulókkal”. A 18 éven át épült templom összes költsége bankóban 110 774 forintot, ezüstben 34 176 forintot tett ki. A Fischer Ágoston tervei alapján készült klasszicista stílusú építmény a legnagyobb magyarországi református templomok sorába tartozik.

A katolikus templom  egy 1900 körül készült fotón. Forrás: Szentesi Élet199 éve, 1818. szeptember 17-én elhunyt Sáfrán Mihály katolikus plébános, a helyi felekezetek közötti béke egyik megteremtője, Horváth Mihály történetíró-püspök keresztapja, aki 1792-től haláláig, 26 éven át szolgált Szentesen. (1906-ban utcát neveztek el róla.) Utódául Flakovits János váci szemináriumi rektort nevezte ki Bissinger Ernő püspök, aki 1828-ig volt a szentesi katolikusok plébánosa.

Pulszky Ferenc (1814-1897) politikus, régész, művészettörténész. Forrás: Wikipédia200 éve, 1814. szeptember 17-én a Sáros vármegyei Eperjesen született Pulszky Ferenc (1814-1897) politikus, régész, művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a Képzőművészeti Társulat és a Régészeti Társulat elnöke, a Petőfi Társaság alapító tagja, Szentes 1867–1869 közötti országgyűlési képviselője...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   A felsőpárti reformátusoknak // Avatás a háború elő- estéjén --90 éve épült a templom (I.-II) - L.L., - 2004.05.21-28.

Iskolák, templomok megálmodója

-75 éve hunyt el Dobovszky József István építészmérnök - L.L., - 2005.12.23.

Az ótemplom visszaszerzése // Küzdelem az új templom felépítéséért

-A központi katolikus templom története (I-II.) - L.L., - 2003.07.11-18.

A felsõpárti református templom // Az 1945 és 1947-es koalíciós választások idõszaka (Jószai Bálintról) // Horváth Mihály - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár 

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 16. kedd - Edit, [szt. Kornél] *** A Nap kél 06:21 - nyugszik 18:55 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Edit női név germán eredetű. Elemeinek jelentése: vagyon és harc. // További névnapok ma: Soma, Kornélia, Kornél, Ambrus, Ciprián, Eufémia, Geminián, Imelda, Jozafát, Lúcia, Ludmilla, Milica, Titusz, Eugénia, Ditta. // Holnap Zsófia névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

    

  <<< Vissza
  


Dr. Kozma György főispán. Forrás: Szentesi ÉletSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 79 éve, 1935. szeptember 16-án Kozma György főispán bizalmas levelet intézett Gömbös Gyula miniszterelnökhöz, amelyben arról tájékoztatta, hogy Szentes város közigazgatása rossz, s ennek oka elsősorban Négyesi Imre polgármester. Kijelentette: Négyesi Imre polgármester Szentes város tisztikara élén (1927). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve „Elengedhetetlennek tartom, hogy Szentes város polgármesterével szemben teljes energiával lépjek fel, mert ha ezt nem teszem, akkor vérszemet kapnak mindazok az elemek, akikben mindég megvan a hajlandóság a kormányintenciókat kijátszani…” A levél további részéből kiderül, hogy konkrét mulasztásokról, melyek a polgármestert terhelnék, még nem tud beszámolni, épp ezért szükségesnek tartaná egy általános hivatali vizsgálat elrendelését. „A vizsgálatba magam is bele fogok folyni, s előreláthatóan ez a vizsgálat olyan fegyelmi vétségeket fog kideríteni, amelyek alapján módomban lesz Négyesi Imre polgármestert állásától felfüggeszteni” – zárta levelét Kozma. (A jelzett vizsgálat már szeptemberben elkezdődött, s közel fél éven át belügyminiszteri kiküldöttek tanulmányozták Szentes város teljes ügy- és vagyonkezelését; minden komolyabb eredmény nélkül.)

A szentesi magy. kir. állami Polgári Leányiskola és a női kereskedelmi szaktanfolyam értesítője (1929/30). Forrás: www.szentesinfo.hu/petofi/cd84 éve, 1930. szeptember 16-án 200–250 fős munkanélküli csoport vonult fel a városházára, hogy a polgármestertől munkaalkalmat kérjen.

102 éve, 1912. szeptember 16-án a Polgári Leányiskolában 28 tanulóval beindult az egyéves Női Kereskedelmi Szaktanfolyam.

Ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) nagyiparos, földbirtokos, megyei és városi képviselő, ipartársulati és iparkamarai elnök. Forrás: www.zsoldosf-szentes.sulinet.hu109 éve, 1905. szeptember 16-án 73 éves korában elhunyt ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) nagyiparos, földbirtokos, megyei és városi képviselő, a Szentesi Általános Ipartársulat, a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. (A szentesi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 1992 óta az ő nevét viseli.) 

Vitéz dr. Bonczos Miklós (1897-1971) ügyvéd, főispán, országgyűlési képviselő, belügyminiszter117 éve, 1897. szeptember 16-án született dr. vitéz Bonczos Miklós (1897-1971) katonatiszt, ügyvéd, Csongrád vármegye főispánja,  Szentes 1939-1944 közötti országgyűlési képviselője, államtitkár, belügyminiszter, a szentesi cserkészrepülők elnöke. 

Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc227 éve, 1787. szeptember 16-án a Szolnok vármegyei Túrkevén született Boros Sámuel (1787-1866), Szentes jegyzője, főbírája, első polgármestere, országgyűlési képviselője, az 1836. évi örökváltsági szerződés megalkotója...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   A "kultúrpalota" - Kis-Rácz Antalné: A Petőfi Sándor Általános Iskola képes története 1871-2002 - HTML-multimédia CD/web: TEAM, 2002

Iskolánk névadója Zsoldos Ferenc (1832-1905) - www.zsoldosf-szentes.sulinet.hu

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola <- Középiskolák <- Oktatás <- www.szentes.hu  

Repülés és hangáravató (dr. vitéz Bonczos Miklósról) - P.J., - 2003.02.14.

Boros Sámuel (1787-1866) - képes HTML-életrajz - L.L.-TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.12.27.

A Károlyiak kora és az örökváltság - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 15. hétfő - Enikő, Melitta, [Genovai szt. Katalin] *** A Nap kél 06:20 - nyugszik 18:57 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Enikő női nevet Vörösmarty Mihály költőnk alkotta meg az ősi Enech névből. Enech volt a monda szerint Hunor és Magor édesanyja. // A Melitta görög eredetű női név, jelentése: méh, szorgalmas. // További névnapok ma: Lóránt, Katalin, Mária, Roland, Töhötöm, Alpár, Bogáta, Borisz, Hetény, Imelda. // Holnap Edit névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

    

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 70 éve, 1944. szeptember 15-én dr. Molnár Imre főispánt nevezték ki a közép-tiszai hadműveleti terület kormánybiztosává, amelyhez Csongrád megye, valamint Hajdú, Békés, Csanád–Arad–Torontál, Jász–Nagykun–Szolnok és Heves megyék tartoztak, Szentes székhellyel.

A Szentesi Torna Egylet Erzsébet-kerti sporttelepének díszes kapuja Szilágyi Dezső 1925-ös lapján. Forrás: a Szentes Levéltár képeslapgyűjteménye79 éve, 1935. szeptember 15-én első alkalommal rendeztek szabadtéri színházi előadást Szentesen. A nagysikerű rendezvényre az Erzsébet-kerti sportpályán került sor, ahol Tolnay Andor színigazgató és társulata bemutatta Petőfi Sándor–Kacsó Pongrác: János vitéz c. zenés mesejátékát. A címszerepet maga a direktor, Iluska szerepét pedig Mészáros Ági játszotta. A nézők száma meghaladta a 2000 főt.

Dr. Dragon Károly (1928-1999) sebész, higiénikus, amatőrfilmes. Fotó: Szélpál István86 éve, 1928. szeptember 15-én született dr. Dragon Károly (1928-1999) sebész, higiénikus, ny. osztályvezető főorvos, a Szentesi Amatőrfilm Klub alapítója.

Szőke Mátyás (1915-1993) kubikos, agrármérnök, polgármester, miniszterhelyettes. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200099 éve, 1915. szeptember 15-én született Szőke Mátyás (1915-1993) kubikos, agrármérnök, 1946-48 között a MKP Szentes városi titkára, 1948-49-ben Szentes polgármestere, 1953-tól 1960-ig földművelésügyi miniszterhelyettes.

103 éve, 1911. szeptember 15-én 77 éves korában elhunyt Szathmáry Ede (1835–1911) ügyvéd, Szathmáry Ede (1835-1911) ügyvéd. Forrás: Szentesi Élet volt városi főjegyző, városi és megyei képviselő, a Szentesi Takarékpénztár és a Körös-Tisza-Maros Ármentesítő Társulat ügyésze., Csongrád vármegye tiszteletbeli főügyésze.

113 éve, 1901. szeptember 15-én dr. Molnár Jenő megtartotta programbeszédét a Kossuth téren. A szónokok között szerepelt Sima Ferenc fia, Sima László is.

Kossuth Lajos (1802-1894) Vastagh György 1895-ben elkészült egészalakos festményén (részlet). Forrás: Megfestett nagyjaink - 1996122 éve, 1892. szeptember 15-én Szentes város közgyűlése határozatot hozott Kossuth Lajos 90. születésnapjának méltó megünnepléséről. (Lényege: üdvözlő távirat küldése, életnagyságú arcképének megfestetése, 1000 forintos alapítvány a gimnázium javára; a város piactere és főutcája a jövőben Kossuth Lajos nevét viselje.)

Szentes 1703 októberében protekcionális levelet (védlevelet) nyert Rákóczi Ferenctől. Forrás: Szentesi Mozaik311 éve, 1703. szeptember 15-én Deák Ferenc kuruc ezredes csapata megtámadta a csongrádi révet, s megpróbálta kierőszakolni a Tiszán való átkelést. Kemény ütközetre került sor Kyba ezredes 3000 rác katonájával, aki eredetileg Szolnok felmentésére igyekezett. Az ütközet a kurucok vereségével végződött. A csongrádi csata mégis jelentősnek mondható, hisz Kyba ezredes meggyengített serege nem folytathatta útját Szolnokra, hanem visszavonult Szegedre...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Profi sebészorvos - "profi" amatőrfilmes

-In memoriam... dr. Dragon Károly - TF., - 2003.07.07.

Dr. Dragon Károly: Szentes, 1965 - filmetűd, 21' - e-Könyvtár Szentes - http://ekonyvtar.vksz.hu/

200 éves évforduló // Díszpolgárunk és fôterünk névadója // Maradandó Kossuth-emlékek 

-Kossuth Lajos és Szentes (I.- II.- III.) - L.L., - 2002.09.06-13-20.

A háború utáni politikai élet kialakulása (1944-1950, Szőke Mátyásról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár 

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 14. vasárnap - Szeréna, Roxána *** A Nap kél 06:18 - nyugszik 18:59 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Szeréna latin eredetű női név, jelentése: derűs, vidám. Férfi párja: Szerénusz. // A Roxána perzsa -> görög eredetű női név, jelentése: világos, ragyogó. // További névnapok ma: Ildikó, Ciprián, Emerita, Rozanna, Szerénusz, Szonóra. // Holnap Enikő és Melitta névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

    

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 55 éve, 1959. szeptember 14-én elhunyt dr. Purjesz Béla (1884-1959) orvos, újságíró.

A Csongrád Vármegyei Múzeum bejárata az 1930-as években. Forrás: www.szentesinfo.hu/varmegyehaza101 éve, 1913. szeptember 14-én megnyitották a Széchenyi ligeti volt városházába költöztetett, újrarendezett vármegyei múzeumot. (Az ünnepélyen részt vett dr. Fejérpataky László tanácsos, a múzeumok és könyvtárak országos felügyelője.)

110 éve, 1904. szeptember 14-én született Farmasi János (1904–1983) molnár, a két világháború közötti helyi munkásmozgalom egyik elismert vezetője.

Kossuth mellszobra 1898-1934 között állt a "híresztelő kő" helyén. Szilágyi Dezső színezett lapja, 1919. Forrás: e-Könyvtár Szentes112 éve, 1902. szeptember 14-én nagyszabású emlékünnepséget tartottak Szentesen Kossuth Lajos születésének 100 éves évfordulója alkalmából.

Balogh János (1845-1924) polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000123 éve, 1891. szeptember 14-én a városi képviselők értekezletet tartottak a polgármester-választás előkészítése ügyében. A túlnyomó többség Balogh János egykori polgármester jelölését támogatta; a kisebbségi „megyei párt” jelöltje dr. Tasnády Antal ügyvéd...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Vendéglő és gőzfürdő // Vendéglőből gimnázium, városháza, majd múzeum --135 éves ligeti épületek (I.- II.) - L.L., - 2004.01.23-30.

A múzeumi-egyetemi program - A szentesi Vármegyeháza - Pályázati melléklet - TEAM, 2003

http://muzeum.gportal.hu - a Koszta József Múzeum weboldala

200 éves évforduló // Díszpolgárunk és fôterünk névadója // Maradandó Kossuth-emlékek 

-Kossuth Lajos és Szentes (I.- II.- III.) - L.L., - 2002.09.06-13-20.

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 13. szombat - Kornél, [Aranyszájú szt. János] *** A Nap kél 06:17 - nyugszik 19:01 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Kornél latin eredetű férfinév, a Cornelius családnévből. Jelentése: somfa, szarv. Női párja: Kornélia. A nyelvújítás során keletkezett rokon név: Soma. // További névnapok ma: János, Lujza, Mór, Amadil, Amáta, Ludovika, Móric. // Holnap Szeréna és Roxána névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

    

  <<< Vissza
  


A régi vasútállomás (1887) - Szentes helyismereti kézikönyve Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 27 éve, 1987. szeptember 13-19 között változatos rendezvényekkel ünnepelték meg az első szentesi vasútvonal, a szentes-kunszentmártoni helyiérdekű vasút megnyitásának 100 éves évfordulóját. 125 éves a Kunszentmárton – Szentes vasútvonal. Forrás: Szentesi Mozaik Az ünnepi program keretében vasúttörténeti kiállítás nyílt a múzeumban; megrendezték a vasutas fúvószenekarok találkozóját; emléktáblát avattak a vasútállomás csarnokában; gőzmozdony által húzott nosztalgiavonat indult Kunszentmártonra és vissza. A Magyar Posta alkalmi emlékbélyegzőt használt az ünnepségen. A jubileum tiszteletére megjelent Rózsa Gábor: Száz éve épült a város első vasútja, a Kunszentmárton-Szentes HÉV című dokumentumgyűjteménye.

A Szentesi Lap 1947.05.11-i száma Cserebökényről. Forrás: e-Könyvtár Szentes42 éve, 1972. szeptember 13-án negyedszázados önálló községi lét után, a cserebökényi falugyűlés egyhangúlag kimondta az 1947-ben alakított Cserebökény község megszűnését és Szentes várossal történő egyesülését. (A közigazgatási összevonás 1973. április 15-én hivatalosan is megtörtént, Cserebökény Szentes külterületi lakott helyévé vált.)

70 éve, 1944. szeptember 13-án az alispán utasította a város vezetőit, hogy a lakosság bevonásával építsenek ki védelmi vonalat Szentes határában. A védelmi rendszer kiépítésére közmunkát szerveztek; a tankcsapdák egy része el is készült.

Dr. Négyesi Imre (1876-1945) városi rendőrkapitány helyettes, tartalékos százados, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200079 éve, 1935. szeptember 13-án Kozma György főispán utasította dr. Négyesi Imre polgármestert, hogy mielőbb intézkedjen két magas életkorú városi tisztviselő (a 69 éves dr. Purjesz János tisztiügyész és a 67 éves Strasser Sándor adópénztárnok, mindkettő izraelita vallású) nyugdíjazásáról. Nyomatékosan a polgármester tudtára adta, hogy abban az esetben, ha az említett tisztviselőket a képviselő-testület nem nyugdíjazná, abból a polgármester teljes megbízhatatlanságára és tehetetlenségére volna kénytelen következtetni. A szeptember 13-diki közgyűlés takarékossági megfontolásból egyhangúan leszavazta az érintett tisztviselők nyugdíjaztatását célzó polgármesteri előterjesztést.

Az Élelmiszer-kiviteli Rt. baromfifeldolgozó üzemének dolgozói. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200079 éve, 1935. szeptember 13-án a szociáldemokrata városi képviselők közgyűlési beadványban foglalkoztak az Élelmiszer-kiviteli Rt. telepén történő visszaélésekkel. Tiltakoztak az ellen, hogy a munkásoknak 16–18 órát kell dolgozniuk, s igen gyakran még a törvény által biztosított vasárnapi munkaszünetet sem kapják meg. Különösen sérelmesnek tartották, hogy a telepen 14 éven aluli gyermekeket is dolgoztatnak. Kérték az ügy sürgős kivizsgálását.

83 éve, 1931. szeptember 13-án Matuska Szilveszter felrobbantotta a biatorbágyi vasúti hidat. (22 ember meghalt, 17 megsebesült.)

dr. Böszörményi Ede (1911–2002) református lelkész, volt gimnáziumi hitoktató, demográfus. Forrás: Szentesi ki kicsoda 1988100 éve, 1914. szeptember 13-án megérkeztek az első sebesült katonák Szentesre.

103 éve, 1911. szeptember 13-án Meranban (Dél-Tirol) született dr. Böszörményi Ede (1911–2002) református lelkész, a Horváth Mihály Gimnázium volt diákja, 1935–1945 között hitoktatója, egyházi író, demográfus.

Járay (Jaeger) Imre (1883-1962) középiskolai tanár, gimnázium-igazgató. Forrás: Tíz év krónikája - HMG - 2000131 éve, 1883. szeptember 13-án született Járay (Jaeger) Imre (1883-1962) középiskolai tanár, a szentesi gimnázium 17 éven át volt igazgatója.

139 éve, 1875. szeptember 13-án született Farkas Antal (1875-1940)  néptanító, költő, író, újságíró, lapszerkesztő, városunk szülötte.  A gimnáziumot Szentesen végezte, majd tanítói oklevelet szerzett. Farkas Antal (1875-1940) költő, író, újságíró. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Tanyai tanítóként jelent meg első verseskötete (1894). 1902-től a Makó és Vidéke c. lap főmunkatársa, később szerkesztője. 1905-ben Budapestre ment, ahol a Népszava munkatársa lett. Versei öt kötetben jelentek meg, de írt regényeket és meséket is. 1945-ben utcát neveztek el róla Szentesen, és 1990-ig a volt ligeti Úttörőház is az ő nevét viselte.

164 éve, 1850. szeptember 13-án nyilvánosságra hozták a ¨Magyarországbani politikai közigazgatási hatóságok szervezete tárgyában" kiadott belügyminiszteri rendeletet, amely az országot öt közigazgatási kerületre osztotta. Csongrád megye a nagyváradi kerületből a pest-budai kerületbe került át.

164 éve, 1850. szeptember 13-án született Szentesen Páczi János (1850–1880), az „Alföld legjobb muzsikusa”. Fiatalon Szegedre került, s mint virtuóz prímás, ott aratta sikereit. Kárász benjamin (1792-1874) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Tehetségének csodálói közé tartozott Mikszáth Kálmán is, aki gyönyörű nekrológgal búcsúztatta a fiatalon elhalt muzsikust.

174 éve, 1840. szeptember 13-án elhunyt Babarczy Imre (1774-1840) alispán, országgyűlési követ.

222 éve, 1792. szeptember 13-án született Kárász Benjamin (1792-1874) országgyűlési követ, alispán, főispán.   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Dr. Böszörményi Ede elmúlt 90 éves

-Történetek, anekdoták - R.G., - 2001.11.16.

Böszörményi Ede Viktor, Meran, 1911.09.13. - Református lelkész - www.nlvk.hu 

A gimnáziumi reform végrehajtója 

-Százhuszonöt éve született Járay (Jaeger) Imre iskolaigazgató - L.L., - 2008.09.12..

Az iskola igazgatói - A szentesi Horváth Mihály Gimnázium története - www.hmg.hu

"A zseni, a géniusz illata csap meg" - Farkas Antalról - R.G., - 2000.09.08.

Szentes, Farkas Antal utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

Farkas Antal (1875-1940) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 12. péntek - Mária *** A Nap kél 06:15 - nyugszik 19:03 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Mária bibliai eredetű női név. Eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Magyarországon a középkor óta állandóan a gyakoribb női nevek között volt, ami nyilvánvalóan, Szűz Mária tiszteletével magyarázható, bár a 18. századig többen választották Mária édesanyjának a nevét (Anna). Népszerűsége csökken, de még napjainkban is gyakori. Az utóbbi száz évben viszont a legtöbbször anyakönyvezett női név. // További névnapok ma: Irma, Ibolya, Tóbiás, Gujdó, Marion. // Holnap Kornél névnapja lesz... - www.wikipedia.hu 

  

  <<< Vissza
  


Jánoky Sándor (1911-1984) színész. Forrás: Hírös NaptárSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 30 éve, 1984. szeptember 12-én elhunyt Jánoky Sándor (1911-1984) Jászai-díjas érdemes művész, Szentes szülötte.

70 éve, 1944. szeptember 12-én a Békepárt röpiraton jelentette be, hogy ismét felveszi a Magyar Kommunista Párt nevet.

Dr. Gabnai Margit fül-orr-gégész főorvos. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199675 éve, 1939. szeptember 12-én született dr. Gabnai Margit audiológus, nyugalmazott osztályvezető főorvos, Bugyi István Emlékérmes.

109 éve, 1905. szeptember 12-én a Fejérváry-kormány benyújtotta lemondását.

Bognárműhely a Koszta József Múzeum állandó néprajzi kiállításán. Fotó: Vidovics Ferenc - 2006140 éve, 1874. szeptember 12-én megalakult a Szentesi Kerékgyártó, Bognár Ipartársulat. (Tagok száma 33 fő.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Állandósult a múzeum kiállítása - Megnyílt a Koszta József Múzeum állandó néprajzi kiállítása - V.F., Szentesi Mozaik NetÚjság - 2006.12.27.

Bognárok avagy kerékgyártók // Társadalmi körök, egyesületek - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 11. csütörtök - Teodóra, [Boldog Perboyre János-Gábor] ** A Nap kél 06:13 - nyugszik 19:06 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Teodóra női név a Teodor férfinév párja, mely a görög Theodorosz névből származik, latin, majd német közvetítéssel. Jelentése: Isten ajándéka. // További névnapok ma: Károly, Milán, Emil, Félix, Jácint, Helga, Emánuel, Emilián, Igor, Jácinta. // Holnap Mária névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

  

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 50 éve, 1964. szeptember 11-én elhunyt Kiss Károly (1882-1964) római-katolikus tanító, zenetanár.

Dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, főispán, a református egyházmegye tanácsbírája. Forrás: L.L., Szentesi Életdr. Csató Zsigmond (1856-1922) főispán síremléke a Szeder temető 3. rátájában. Fotó: Molnár F. Zoltán, TEAMDr. Csató Zsigmond (1856-1922) gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes92 éve, 1922. szeptember 11-én elhunyt dr. Csató Zsigmond (1856-1922) ügyvéd, Csongrád megye főjegyzője, alispánja, majd főispánja, a békés-bánáti református egyházmegye tanácsbírája, a tiszántúli egyházkerület és a törvényhozó zsinat tagja.

100 éve, 1914. szeptember 11-én elhunyt Szabó Béla (1884-1914) gimnáziumi tanár.

102 éve, 1912. szeptember 11-én a mezőhegyesi hadgyakorlat felderítőinek egy repülőgépe és két léghajója átrepült Szentes fölött...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Az alkotmányosság védelmében (dr. Csató Zsigmondról)

-Szentes és az országos politika a századfordulón (V.) - L.L., - 2005.07.29.

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 10. szerda - Nikolett, Hunor *** A Nap kél 06:13 - nyugszik 19:08 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Nikolett női név, a görög-német eredetű Nikola (magyarul: Miklós) olasz kicsinyítő képzős alakja. Jelentése győzelem és nép. // A Hunor török – magyar eredetű férfinév, mely az onogur (hun) népnévből származik. A középkori eredetmondából, a csodaszarvast üldöző Hunor és Magor történetéből is származtatják. Női párja: Hunorka. // További névnapok ma: Zalán, Noémi, Erik, Miklós, Ciprián, Mikolt, Tardos, Honória. // Holnap Teodóra névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

  

  <<< Vissza
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 24 éve, 1990. szeptember 10-én az MSZMP Szentes Városi Koordinációs Bizottsága választási nagygyűlést szervezett a Művelődési és Ifjúsági Házban, amelynek előadója dr. Thürmer Gyula országos pártelnök volt.

79 éve, 1935. szeptember 10-én az Alföldi Újság tudósítása szerint a Szentesi Polgári és Kisgazda Párt testületileg belépett a Független Kisgazdapárt helyi szervezetébe. Ezzel kívánta elkerülni kilátásba helyezett feloszlatását.

Dr. Rébeli Szabó József (1932-2011) jogász, vízilabdázó. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198882 éve, 1932. szeptember 10-én született dr. Rébeli Szabó József (1932-2011) jogász, vízilabda-edző, Szentes 1990-1994 közötti polgármestere, díszpolgára.

Novobáczky Győző (1860-1931) mérnök. Forrás: Szentesi Élet83 éve, 1931. szeptember 10-én 71 éves korában elhunyt Novobáczky Győző (1860-1931) mérnök, Szentes 1894-1901 közötti gazdasági tanácsnoka, a Körös-Tisza-Maros Ármentesítő- és Belvízszabályozó Társulat főmérnöke, majd főszámvevője, a Csongrád-Szegedi Tiszai Halászati Társulat igazgatója. Tanácsnoksága idején újult meg a Széchenyi-liget (területén az első ártézi uszodával és teniszpályával), s készült el a Petőfi Szálló.

Dr. Hrabovszki Pál (1928-2009) mérnöktanár. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198886 éve, 1928. szeptember 10-én született dr. Hrabovszki Pál (1928-2009) mérnöktanár, nyugalmazott középiskolai igazgató.

90 éve, 1924. szeptember 10-én elhunyt dr. Csúcs János (1870-1924) főispán.

Barta László - Páhi Ferenc: Szentes utcanevei - Forrás: e-Könyvtár Szentes102 éve, 1912. szeptember 10-én a képviselő-testület elfogadta  a város utcaszabályozási tervét, amely tartalmazta az utcák kiegyenesítését, új utcák nyitását, zugok megszüntetését, a forgalmasabb utcák szélesítését, a belvárosban terek létesítését. (A tervet bevezetés előtt 30 napra kifüggesztették közszemlére.)

103 éve, 1911. szeptember 10-én megnyílt Szánthó Lajosné, született Mátéffy Izabella zongoraiskolája Szentesen.

Forrás: Szentesi Élet132 éve, 1882. szeptember 10-én nagysikerű lófuttatási versenyt rendeztek Szentesen, az alsó-tehénjárási gyepen. (Az 1512 méteres, ovális alakú pályán 5 futamot tartottak. A versenyre 26 lovat neveztek be Csongrád megyéből.)

133 éve, 1881. szeptember 10-én távgyaloglási versenyt rendeztek Szentes és Hódmezővásárhely között

311 éve, 1703. szeptember 10-én három kuruc ezred Szolnokhoz ért, és megkezdte a vár ostromát...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Rébeli-Szabó József a sportlegenda - a szentesi vízilabda újraalapítójára emlékezve - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2011.08.03.

Dr. Rébeli Szabó József (1932-2011) - TF., - 2011.02.09.

Szentesített lokálpatriotizmus --Jozsó bácsi hetedik iksze - F.S., - 2002.09.06.

A Széchenyi liget változása - www.szentesinfo.hu/liget - TEAM, 2001

A Petőfi Szálló képes története - L.L.-TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.02.23.

In memoriam dr. Hrabovszki Pál - B.Gy., - 2009.01.16.

Pedagógusnap 2003 - Arany díszoklevél dr. Hrabovszki Pálnak - V.F., - 2003.06.02.

Köszöntés a "MEZGÉ"-ben - Dr. Hrabovszki Pál 75 éves - - 2003.09.26.

Az első lóverseny - Százharminc évvel ezelőtt - L.L., - 2004.08.19.

A város fejlõdése 1854-1914 - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 9. kedd - Ádám, [Claver szt. Péter] *** A Nap kél 06:12 - nyugszik 19:09 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Ádám bibliai férfinév, az első emberpár férfitagjának neve. A név héber eredetű, az eredeti jelentése: atyám. A héber és az arab nyelvben az adam szó egyben „embert”, „földből valót” és „vörös színűt” is jelent. A héber név valószínűleg a sumer Adapa névre is visszavezethető. (Lásd: Adapa-eposz.) // További névnapok ma: Péter, Dorottya, Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Szerafina, Szergiusz, Tivadar. // Holnap Nikolett és Hunor névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

  

  <<< Vissza
  


Erdély címere. Forrás: WikipédiaSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 25 éve, 1989. szeptember 9-én az Erdélyi Szövetség Szentesi Szervezete megtartotta első rendes közgyűlését. Az alapszabály elfogadását követően megválasztották a tisztségviselőket: elnök dr. Barta László, a jogügyi csoport vezetője dr. Pataki Tamás, a művelődési csoport vezetője dr. Csipes Antal, munkaügyi, lakásügyi és szociális csoport vezetője Szabó Mihály, az egészségügyi csoport vezetője dr. Csíky László. A helyi szervezet taglétszáma 38 fő. A közgyűlés határozatot hozott arról, hogy kezdeményezi Tőkés László református lelkész Béke Nobel-díjra való jelölését. A szentesi szervezet megalakulása óta kb. 40 erdélyi menekültnek nyújtott segítséget.

Szentes Város Fúvószenekara - Minősítő hangverseny 1999 (CD-bemutató )26 éve, 1988. szeptember 9-10 között a Városi Egyesített Fúvószenekar a jugoszláviai testvérvárosban, Topolyán vendégszerepelt. A kétnapos program során a szentesi zenekar fellépett a Zobnaticai Lovasjátékokon, majd nagysikerű koncertet adott Topolya főterén és Gunaras község iskolájában.

26 éve, 1988. szeptember 9-én a Városi Galériában megnyílt Kő Pál szobrászművész tárlata. A kiállítást megnyitotta Kratochwill Mimi művészettörténész.

Katona Kiss Ferenc önarcképe (1942)30 éve, 1984. szeptember 9-én a Városi Galériában megnyílt Katona Kiss Ferenc szentesi festőművész kiállítása.

Halász-Szabó Sándor (1920-1997) festőművész. Fotó: Szentesi arcképcsarnok - 2004Halász-Szabó Sándor: Kollázs31 éve, 1983. szeptember 9-én a Városi Galériábann megnyílt a szentesi születésű, Svédországban élő festőművész, Halász Szabó Sándor kiállítása, aki utoljára 1958-ban mutatkozott be Szentesen. A kiállítást dr. Szíj Rezső művészettörténész nyitotta meg. Az elszármazott művész tizenegy alkotását szülővárosának ajándékozta.

A Szentes és Vidéke Áfész vegyeskara 1978-ban. 32 éve, 1982. szeptember 9-én 46 korában elhunyt Veréb Imre (1936–1982) zenetanár, a Szentesi Állami Zeneiskola 1965–1982 közötti igazgatója, a Szentes és Vidéke Áfész vegyeskarának karnagya.

Labádi Lajos levéltáros és a megnyitóbeszédet mondó dr. Novobáczky Sándor. Forrás: Szentesi Élet35 éve, 1979. szeptember 9-én Szentesi újságok címen sajtótörténeti kiállítás nyílt a Városi Galériában. 1871-től közel 100 féle lap jelent meg a városban, ezekből kaphattak ízelítőt a látogatók, régi városképek kíséretében. A kiállítást rendezte Labádi Lajos levéltáros; megnyitót mondott dr. Novobáczky Sándor újságíró.

Nagy János nyogalmazott zeneiskola-igazgató, karnagy, Szentes díszpolgára. Fotó: Szentesi Élet74 éve, 1940. szeptember 9-én született Nagy János zenetanár, zeneiskolai igazgató, orgonista, előadóművész, a Bárdos Lajos Vegyeskar alapítója és vezetője, Szentes díszpolgára.

Nádor István népművelő, újságíró, a Kapu c. havilap főmunkatársa. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199676 éve, 1938. szeptember 9-én született Nádor István népművelő, újságíró, a Kapu című folyóirat főmunkatársa, a Helyőrségi Művelődési Ház volt igazgatója.

78 éve, 1936. szeptember 9–17 között beszüntették a munkát a helybeli cipészsegédek (kb. 60 fő). A sztrájk megegyezéssel zárult.

Lakos József városi rendőrkapitány (1913-1946). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000101 éve, 1913. szeptember 9-én született ifj. Lakos József (1913-1946) rendőrségi nyomozó, városi rendőrkapitány,  akinek életét  szélsőséges elemek oltották ki. (Emlékét márványtábla őrzi a rendőrség falán.)

Pulszky Ferenc (1814-1897) régész, művészettörténész, az MTA tagja, képviselő. Fotó: Ellinger Ede - www.museum.hu117 éve, 1897. szeptember 9-én elhunyt Pulszky Ferenc (1814-1897) politikus, régész, művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, a Képzőművészeti Társulat és a Régészeti Társulat elnöke, a Petőfi Társaság alapító tagja, Szentes 1867-1869 közötti országgyűlési képviselője.

Az Alföldi Ellenzék c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)135 éve, 1879. szeptember 9-én született dr. Vajda Antal (1879–1954) ügyvéd, lapszerkesztő, az Alföldi Ellenzék (1918-tól Alföldi Újság) kiadó-tulajdonosa és felelős szerkesztője.

268 éve, 1746. szeptember 9-én földrengést észleltek Szentesen, de semmi kárt nem okozott...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Nagy János Szentes díszpolgára - - 2003.10.26.

25 éves a szentesi Bárdos Lajos Vegyeskar - TF., - 2003.03.10.

Az orgonánál: Nagy János // Bárdos Lajos Vegyeskar - zenei CD-k - TEAM, www.szentesinfo.hu

Tehetségeink (f)elismerése - Nádor István egyik cikke - - 1999.12.03.

Kapu - a folyóirat az Interneten - http://members.chello.hu/kapu 

Egy ember tragédiája - Lakos kapitány emlékének adóztak - L.J., - - 2004.03.12.

Lakos József meggyilkolása - Kurcavölgyi hírek - szentes.fidesz.hu - 2004.05.07.

Lakos Józsefre emlékeztek - V.F., - 2003.03.10.

Pulszky Ferenc kudarca - Választások a múltban (IV.) - L. L., - 2002.03.29.

www.museum.hu/pulszkytarsasag - a Pulszky Társaság Honlapja - www.museum.hu - 2004

Kórusok, zenekarok élete (A Bárdos Lajos Vegyeskarról) // Az élet és vagyonbiztonság megteremtése - (ifj. Lakos József rendőrkapitányról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár 

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 8. hétfő - Adrienn, Mária, [szt. Korbiniánusz] *** A Nap kél 06:10 - nyugszik 19:12 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Adrienn, Adrienne női nevek, az Adriana franciás alakjai. Jelentésük: (a Velence tartományban levő) Hadria városából való, azaz: hadriai. Férfi névpárjuk az Adrián, illetve annak régiesebb magyarosított változata, az Adorján. // A Mária bibliai eredetű női név. Eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Magyarországon a középkor óta állandóan a gyakoribb női nevek között volt, ami nyilvánvalóan, Szűz Mária tiszteletével magyarázható, bár a 18. századig többen választották Mária édesanyjának a nevét (Anna). Népszerűsége csökken, de még napjainkban is gyakori. Az utóbbi száz évben viszont a legtöbbször anyakönyvezett női név. // További névnapok ma: Adrián, Adriána, Irma, Csobán, Szerafina, Szergiusz, Engelbert, Alán, Adorján, Enna, Ibolya, Kilián, Nesztor. // Holnap Ádám névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

      

  <<< Vissza
  


A Szentesi Élet fejléce 1978-ból. Forrás: e-Könyvtár Szentes Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 24 éve, 1990. szeptember 8-án a Szentesi Életben megjelent az önkormányzati választásokon jelölteket állító pártok és szervezetek választási programja. (A programok ismertetése és a jelöltek bemutatása folytatódott a szeptember 15. és a szeptember 22-diki számokban.)

Czóbel Béla: Pipázó önarckép (dedikált, 1973). Forrás: www.nagyhazi.hu 25 éve, 1989. szeptember 8-án a Városi Galériában megnyílt Czóbel Béla Kossuth-díjas festőművész, grafikus emlékkiállítása. Az értékes anyagot a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága bocsátotta a művelődési központ rendelkezésére. A kiállítást a szentesi születésű Mucsi András művészettörténész rendezte. A tárlatot megnyitotta Bihari József, a Pest Megyei Múzeumok főigazgatója.

Zorán III. 1979 - Forrás: Wikipédia35 éve, 1979. szeptember 8-án Zorán Sztevanovity előadóestet tartott a Helyőrségi Művelődési Otthonban. Közreműködött Bakacsi Béla és a Főnix együttes.

73 éve, 1941. szeptember 8-án a közellátásügyi miniszter rendeletére bevezették a liszt, kenyér és száraztészta jegyre történő árusítását.

Csongrád vármegye címrere 1731-ben. Forrás: Szentesi Levéltár129 éve, 1885. szeptember 8-án 77 éves korában meghalt Pity István (1808-1885), megyei tisztviselő, Csongrád vármegye 1850–1885 közötti levéltárnoka. (Szülőhelyén, Szegváron temették el.)

A nagykirálysági új iskola (1925). Forrás: Szentesi Élet145 éve, 1869. szeptember 8-án született Papp Imre (1869–1928) állami népiskolai tanító, a külterületi iskolák igazgatója.

165 éve, 1849. szeptember 8-án jelentős személycseréket hajtottak végre a megbízhatatlannak ítélt szentesi tisztikarban. Polgármesterré Sréter Antalt nevezték ki.

Herzl (Hegedűs) Vilmos (1828-1893) - Szentes első fényképésze - feleségével. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet186 éve, 1828. szeptember 8-án a Tolna megyei Pakson született Herzl (Hegedűs) Vilmos (1828–1893), Szentes első fényképésze, aki 1855-től haláláig Szentesen működött...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Vármegyeháza története - A szentesi Vármegyeháza (pályázati melléklet) - www.szentesinfo.hu/varmegyehaza - CD/web: TEAM, 2003

A város első fényképésze --175 éve született, 110 éve hunyt el - L. L., - 2003.09.12.

A neoabszolutista berendezkedés idõszaka (1849-1862) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. szeptember 7. vasárnap - Regina, [Kassai vértanúk] *** A Nap kél 06:09 - nyugszik 19:14 *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Regina női név latin eredetű, eredeti jelentése királynő. Származtatható a németből is, ekkor jelentése: jótanács-adó(nő). Rokon nev(ek): Gina. // További névnapok ma: Begónia, Menyhért, István, Ivor, Márkus, Kósa, Lél. // Holnap Adrienn és Mária névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

      

  <<< Vissza
  


    Neten a Szentesi Élet 2014. évi 35. száma

Szentesi Élet - városi hetilapunk az InternetenA XLVI. évfolyamába lépett A Szentesi Élet Internet-archívumának kuriózuma az 1968. áprilisi első szám (szkennelt oldalak).Szentesi Élet Internet-archívuma 1997-ig nyúlik vissza. A régi lapszámok a folyamatos feldolgozás révén az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjteménybe kerülnek, ahol az 1968. áprilisi első számtól kezdve megtekinthetők. Városi lapunk a napi hírek mellet a helytörténeti információk jelentős forrása is...

 
 Kapcsolódó oldal: 
A Szentesi Élet az Interneten - TEAM, (1997-) 2002-2014
 

<<< Vissza  
  


Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 26 éve, 1988. szeptember 7-én a Művelődési és Ifjúsági Házban megnyílt Borsos Miklós és Csohány Kálmán grafikai kiállítása.

35 éve, 1979. szeptember 7-9 között ismét rangos nemzetközi vízilabdatorna helyszíne volt Szentes. A külföldi csapatok közül a sokszoros lengyel bajnok Arkonia Szczeczin és a svéd Järfälla Simsällskap vendégszerepeltek városunkban, a magyarokat az Újpesti Dózsa, a Vasas Izzó, az Eger SE és a házigazdák képviselték. A Szentes’79 elnevezésű nemzetközi tornát a Szentesi Vízmű SK csapata nyerte, megverve a Dózsát és a Vasast.

73 éve, 1941. szeptember 7-én a Földművelésügyi Minisztérium felhívására megalakult a Csongrád Vármegyei Állattenyésztő Egyesület, mely magába olvasztotta az 1937-ben alakult Csongrád Vármegyei Szarvasmarhatenyésztő Egyesületet. A Szentes székhellyel működő új egyesület tisztségviselői lettek: elnök dr. vitéz Baskay Gyula, társelnök dr. Dobay Andor alispán, alelnökök Csizmadia Sándor és vitéz Foltányi Lőrinc.

Szemerédi András igazgató, tanár. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)75 éve, 1939. szeptember 7-én született Szemerédi András igazgató, tanár.

89 éve, 1924. szeptember 7-én légi bemutatót tartottak a Felső-csordajáráson.

Kós Károly (1883-1977) erdélyi építész, író - dr. Csíky László portrészobra. Fotó: Szélpál István98 éve, 1916. szeptember 7-én Erdély kiürítése során a hadsereg-parancsnokság Szentesre helyezte át a nagyszebeni 21. honvéd pótzászlóaljat, valamint a kolozsvári és nagyenyedi népfelkelő és honvéd kiegészítő parancsnokságokat, összesen mintegy 120 tiszttel és kb. 6-7000 főnyi legénységgel. A katonák között volt Kós Károly (1883-1977) építész, író, tanár, könyvkiadó. (A katonaság 1918. január végéig állomásozott a városban.)

Az egykori Uránia Mozgószínház ma az Őze Lajos Filmszínház. Fotó: http://egykor.hu/szentes/752102 éve, 1912. szeptember 7-én megnyílt a Szentesi Uránia Mozgószínház a Nagy Ferenc utcában. (Ma Őze Lajos Filmszínház.)

107 éve, 1906. szeptember 7-én sztrájkba léptek a szentesi szabósegédek. (Béremelési követelésük eredménnyel járt; szeptember 19-től felvették a munkát.)

A Petőfi Szálló virágkorában - Untermüller Ernő színezett lapja 1915-ből. Forrás: Szentes régi képes levelezőlapokon (1998)118 éve, 1896. szeptember 7-én a városi képviselő-testület határozatot hozott egy kor igényeinek megfelelő, díszes szálloda építéséről az omladozó állapotú Zöldkoszorúhoz címzett nagyvendéglő telkén. A kiírt országos tervpályázat beadási határideje: 1896. december 31.

Fridrich János (1874–1959) fényképész ifjúkori portréja. Forrás: Wikipédia140 éve, 1874. szeptember 7-én Edelényben (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) született Fridrich János (1874–1959) fotográfus, aki az 1890-es évek elején telepedett le Szentesen. Saját műtermét 1905-ben nyitotta meg az ún. Görög Udvarban. A művészi fényképezés mellett majd minden szentesi családról készített felvételt. Megörökítette a város utcaképeit, középületeit, jeles személyiségeit és eseményeit. Értékes gyűjteményét a szentesi múzeum őrzi.

165 éve, 1849. szeptember 7-én Gyulai Gaál Eduárd kerületi főbiztos ismertette a kormányzási alapelveit. Kinevezte Csongrád megye ideiglenes tisztikarát: Temesváry István királyi biztost és Dobozy Lajos kormányzó alispánt megerősíti tisztségében,  Basa József polgármestert pedig kinevezte a szentesi járás főszolgabírájává. 

Hajdú Lajos emléktáblája a Kiss Bálint Református Általános Iskola falán. Fotó: Tímár FerencBörtönrajz Hajdú Lajosról (1854). Forrás: Szentesi Élet165 éve, 1849. szeptember 7-én lefogták és Szegedre szállították Hajdú Lajos (1813-1901) szentesi református népiskolai igazgatót. Az Aradon működő Cs. Kir. Rendkívüli Haditörvényszék felségsértés címén kötél általi halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. (Utóbb az ítéletet 20 évi várfogságra enyhítették.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Csodálták a mozgófényképeket

-Megnyílt az első mozi - L.L., - 2003.04.18.

Az Őze Lajos Filmszínház aktuális műsora - V.F., - 2008.09.

A Petőfi Szálló képes története - L.L.-TF., - 2003.02.23.

150 éve történt: Szabadulás a várfogságból - Hajdú Lajosra emlékezve - L.L., - 2006.04.14.

A szabadságharc szentesi bajnoka - Hajdú Lajos (1813-1901) - L.L., - 2001.03.02.

A neoabszolutista berendezkedés idõszaka - (1849-1867, Hajdú Lajosról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.