NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2015. április 28. kedd  


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


A TARTALOMBÓL - kattintson egy címre vagy gördítsen lejjebb a részletekért...
  

 04.19. vasárnap: 
 Neten a Szentesi Élet 2015. évi 15. száma 
 
Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 67 éve elhunyt Márkus László (1881-1948) író, rendező, színházi szakíró, kritikus, díszlettervező, Szentes szülötte...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

  


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


   NetSzemle - új helyen, új formában az e-Könyvtár Szentes épülő gyűjteményében

a delmagyar.hu Szentesi cikkeinek 2012-es - 2013-as archívuma, és 2014-es írásai folyamatosan frissítve

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa később is!

 

<<< Vissza  

 


 * 2014. április 28. kedd - Valéria, [Chanel szt. Péter] *** A Nap kél 05:32 - nyugszik 19:50 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Valéria latin eredetű név, a Valerius férfinév (magyarul Valér) női párja. Jelentése: erős, egészséges. // További névnapok ma: Pál, Patrik, Patrícia, Teodóra, Vitális, Bulcsú, Aszter. // Holnap Péter névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


Márkus László (1881-1948) színházi szakró, rendező. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 67 éve, 1948. április 28-án elhunyt Márkus László (1881-1948) író, rendező, színházi szakíró, kritikus, díszlettervező, városunk szülötte.

96 éve, 1919. április 28-án este 10 órakor a vörös különítmény vonata elhagyta Szentest, megrakva terménnyel, élőállattal, takarmánnyal, élelmiszercikkekkel, egyéb árukészletekkel, hadfelszerelési cikkekkel, magánosoktól elvett értékekkel. E napon távozott a városból az itt levő vöröskatonaság, távoztak a vármegyei és városi direktórium tagjai, a pártszervezet és a szakszervezetek vezetői.

Rónay Lajos (1821-1891) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet108 éve, 1907. április 28-án a szentesi szervezett munkások nyilvános népgyűlést tartottak a Kossuth téren, amelynek napirendjén a cselédtörvény-javaslat elleni tiltakozás szerepelt.

121 éve, 1894. április 28-án a várható május 1-i munkástüntetésre tekintettel 100 főnyi katonaság érkezett Szentesre.

126 éve, 1889. április 28-án Rónay Lajos főispán benyújtotta lemondását...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Márkus László (1881-1948) - Magyar Színházművészeti Lexikon - http://mek.niif.hu 

Mi lesz veled, emberke? (törölve)

-Emlékezés Márkus Lászlóra (1881-1948) - G.Cs., www.lap.szinhaz.hu 

Száztíz éves igazságok - A szentesi munkások nyilatkozata - L.L., - 2003.03.28.

Szeged vagy Szentes? (Rónay Lajosról) // 125 éve Szentes nyert

-Küzdelem a megyeszékhelyért (I.- II.) - L.L., - 2003.03.28. / 04.04.

A munkásmozgalom kezdete (1889-1906) // Márkus László (1881-1948) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 * 2014. április 27. hétfő - Zita *** A Nap kél 05:36 - nyugszik 19:47 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Zita női név, a magyarba a német nyelvből került át, ott a Felicitász név becézett formája, és c-vel is ejtik. Az olasz Zita név is c-vel ejtendő, jelentése: hajadon. Felicitász jelentése még: jószerencse, boldogság. // További névnapok ma: Tas, Péter, Marianna, Anasztáz. // Holnap Valéria névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


Dr. Ancsel Éva filozófus, tanszékvezető egyetemi tanár. Forrás: Szentesi Levéltár Fotótára (l.sz.: 2902) Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 31 éve, 1984. április 27-én dr. Ancsel Éva filozófus, tanszékvezető egyetemi tanár előadást tartott a Művelődési és Ifjúsági Házban korunk legfontosabb társadalmi és emberi problémáiról.

Csorba György, Szentes 1971-1983 közötti tanácselnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)42 éve, 1973. április 27-én a Szentes Városi Tanács megtartotta alakuló ülését. A végrehajtó bizottság elnökévé Csorba Györgyöt, elnökhelyettessé dr. Kocsis Ferencet választották meg. A vb-titkár továbbra is dr. Gilicze Lajos maradt.

79 éve, 1936. április 27-én az építőipari munkások újabb memorandumot szerkesztettek, ezúttal a főispánnak címezve. Kilenc pontban foglalták össze azokat az intézkedéseket, amelyeket elengedhetetlennek tartottak az építőipari munkások helyzetének javításához. Kulcskövetelésük ezúttal is a legkisebb munkabérek megállapításáról szóló rendelet minden építőipari szakmára történő kiterjesztése volt, de felvetették a 48, ill. 40 órás munkahét bevezetését is. A nyomaték kedvéért a főispánnak átnyújtott emlékiratot 106 építőmunkás írta alá.

Őze Lajos (1935-1984) színjátékos emléktáblája a mezőgazdasági szakközépiskola árkádja alatt - Vígh László, 1994Őze Lajos (1935-1984) színművész. Forrás: HMG fotóarchívum80 éve, 1935. április 27-én született Szentesen Őze Lajos (1935-1984) színművész, Jászai-díjas, érdemes és kiváló művész, posztumusz Kossuth-díjas. Középiskolai tanulmányait a szentesi Mezőgazdasági Technikumban végezte. A Színművészeti Főiskolán 1956-ban nyert diplomát. Kétévi miskolci színészkedés után 1959-től – 25 évig – a Nemzeti Színház tagja. Film- és színházi szerepeinek száma eléri az ötszázat. (Szentesen utca és mozi viseli nevét; volt iskolája, a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola bejárati árkádja alatt emléktáblája látható.)

84 éve, 1931. április 27–29 között Csongrád vármegye kisgyűlése, majd közgyűlése Zemplén vármegye felhívására elmarasztaló határozatot hozott Móricz Zsigmond író ellen, aki egy tudósításában elismerően szólt a Csehszlovákiában tapasztalt pezsgő magyar irodalmi életről. A neves írót hazafiatlansággal, a magyar nemzeti kultúra elárulásával vádolták meg. A kisgyűlésen és a közgyűlésen rendkívül heves vita bontakozott ki. Gilicze Antal és Böszörményi Jenő református lelkészek védelmükbe vették Móriczot, s kérték az ügy levételét a napirendről. A többség – élükön dr. Cicatricis Lajos ny. főispánnal – ragaszkodott az író megbélyegzéséhez, melyet a közgyűlés végül 46:22 arányban megszavazott.

Dr. Szalva Péter (1920-2002) biológus, növénynemesítő, szakíró, Szentes Díszpolgára. Forrás: Szentesi Mozaik - In memoriam...95 éve, 1920. április 27-én született dr. Szalva Péter (1920-2002) biológus, növénynemesítő, tudományos kutató, szakíró, címzetes egyetemi tanár, 1954-1979 között a szentesi Kertészeti Kutató Állomás alapító-igazgatója, nyugdíjasként tudományos főmunkatársa, 1995-től Szentes díszpolgára.

96 éve, 1919. április 27-én Molnár István parancsnoksága alatt Szentesre érkezett egy budapesti vörös különítmény, azzal a feladattal, hogy hajtsa végre a város anyagi és katonai kiürítését. Utasítására lefogtak 43 vagyonos polgárt, akiket túszként vagonokba tettek. Közöttük volt dr. Kiss Béla volt városi főjegyző és dr. Négyesi Imre is, aki eddig a polgármesteri teendőket látta el.

96 éve, 1919. április 27-én a Szegeden állomásozó francia csapatok megszállták Makót és Nagylakot. A román hadsereg elfoglalta Kabát, Balmazújvárost, Hajdúnánást és Nyíregyházát. A Vörös Hadsereg védelemre rendezkedett be a Tisza vonalánál. A 6. hadosztályhoz tartozó alakulatok zömét Szolnokra, a Makó–Hódmezővásárhely–Orosháza körzetében levő vörös alakulatokat (mintegy 5-6000 főt) Szentesre irányították.

103 éve, 1912. április 27-én a Tóth József Színházban nagysikerű növendék hangversenyt rendeztek Kiss János zenetanár és Vincze Józsefné zongoratanárnő tanítványai részvételével.

Szántó Kovács János (1852-1908) földmunkás, a hódmezovásárhelyi agrárszocialista mozgalom vezetője. Forrás: www.nlvk.hu121 éve, 1894. április 27-én a szentesi munkások – a Szentesi Lapban közzétett nyílt levélben tiltakoztak Szántó Kovács János és társai letartóztatása ellen. A vérontásért a vásárhelyi főkapitányt teszik felelőssé. Figyelmeztetik a hatóságokat, hogy a munkáskérdést törvényhozási úton lehet megoldani, nem pedig golyóval.

134 éve, 1881. április 27-én 55 éves korában elhunyt Ringvald József (1826–1881) városi seborvos.

Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Kinagyítható repro: Tímár Ferenc - 2005136 éve, 1879. április 27-én megtartotta alakuló tisztújító közgyűlését a Szentesi Polgári, Iparos és Gazdasági Kör, amelynek elnökévé Stammer Sándor alispánt, alelnökévé Kristó Nagy István volt polgármestert, jegyzőjévé Szántó Lajost választották meg. Három szakosztálya alakult: közművelődési, iparos és gazdászati szakosztály. (1882-ben mintegy 30 kereskedő lépett be a körbe, akik megalakították a kereskedelmi szakosztályt.)

148 éve, 1867. április 27-én megtartották a kiegyezés utáni első megyei tisztújítást. Ez alkalommal a szentesi járás főszolgabírójává Mikecz Ferenc szentesi ügyvédet választották meg.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka151 éve, 1864. április 27-én városi küldöttség utazott Pestre a Károlyi grófokhoz. A bíróságilag megítélt végrehajtástól nem tekintettek el, de hozzájárultak a tartozások részletekben történő kiegyenlítéséhez.

280 éve, 1735. április 27-én a Békés megyei elégedetlen jobbágyok Szentandráson fegyveres fölkelést robbantottak ki. Magukat kurucoknak nevezték; legfőbb követelésük a vallásszabadság biztosítása és az adóterhek enyhítése volt. Számuk Békés és Csongrád megyéből mintegy ezerre növekedett. Kapcsolatban álltak Szegedinác Pero szerb határőr kapitánnyal, aki a határőrök segítségét ígérte. A szentesiek nem csatlakoztak a fölkeléshez, mivel a város földesura biztosította a vallásszabadságot, a jobbágyait pedig különböző adókedvezményekben részesítette...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Őze Lajos - Wikipédia szócikk - www.wikipedia.hu 

A színjátékos életei - Főszerepben: Őze Lajos - V.A., http://demoszthenesz.hu

Őze Lajos utca // Őze Lajos Filmszínház // Emléktábla - a "színjátékos" emléke Szentesen

A színjátékosra emlékezve - Őze Lajos emlékezünk - V.F., - 2004.10.25.

Hangfájl - 9:10 - 1.651 kB Sinkovits Imre emlékszik vissza Őze Lajosra - V.F., - 2004.10.25.

Emlékezés Őze Lajosra - halálának 20. évfordulója alkalmából - V.F., - 2004.11.22.

Hangfájl - 9:10 - 1.651 kB Őze emlékfilm - pályatársak emlékezése (hangfelvétel) - V.F., - 2004.11.22.

Dr. Szalva Péter (1920-2002) - In memoriam... - Szentesiek, akik elmentek - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.07.04.

Szántó Kovács János (1852-1908) - Hódmezővásárhely jelesei - L.J., www.nlvk.hu 

A Károlyiak kora és az örökváltság (1775-1848) // Õze Lajos (1935-1984): Himnusz - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 * 2014. április 26. vasárnap - Ervin *** A Nap kél 05:36 - nyugszik 19:47 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Ervin férfinév a germán Erwin névből származik, amelynek Herwin változata annyit jelent, hogy a hadsereg barátja, míg Eberwin alakváltozatának jelentése vadkan erejű jóbarát. Női párja: Ervina. // További névnapok ma: Marcell, Mária, Berengár, Tihamér. // Holnap Zita névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


Gaál Gaszton  országgyűlési képviselő. Forrás: en.wikipedia.org Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 84 éve, 1931. április 26-án délelőtt zászlóbontó nagygyűlést tartott Szentesen (a Tyúkpiac téren) a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Agrárpárt, amelynek vezérszónoka Gaál Gaszton  országgyűlési képviselő volt. A népes gazdagyűlést dr. Vass Sándor országos titkár nyitotta meg. 

Dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200084 éve, 1931. április 26-án a Kossuth téren alakuló közgyűlést tartott a Magyar Revíziós Liga szentesi csoportja, amely feladatul tűzte ki a trianoni béke igazságtalansága ellen való küzdelem elősegítését. (A Liga helyi csoportjának elnökévé dr. Cicatricis Lajos ny. főispánt, örökös felsőházi tagot, ügyvezető igazgatójává pedig dr. Lakos István városi főjegyzőt választották meg.)

85 éve, 1930. április 26-án a munkanélküli építőmunkások egy memorandumot nyújtottak át a polgármesternek, mely kívánságaikat tartalmazta.

Burián Lajos (1844-1929) polgármester, a 48-as ellenzék szentesi vezéralakja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000101 éve, 1914. április 26-án megalakult a Szentesi (Alsópárti) III. Függetlenségi és 48-as Népkör. (Ideiglenes elnök: Burián Lajos, ideiglenes jegyző: Dóczi Ferenc.)

119 éve, 1896. április 26-án a helyi Függetlenségi és 48-as Párt értekezletén Balogh János országgyűlési képviselő Stammer Sándor (1824-1896) főszolgabíró, polgármester, alispán. Kinagyítható repro: Tímár Ferenc - 2005 politikai működését csapongónak és megbízhatatlannak nyilvánították, amelyet tetézett azzal, hogy elvállalta a polgármester-jelöltséget a párt hivatalos jelöltjével szemben. Mindezek alapján Balogh Jánost kizárták a pártból.

123 éve, 1892. április 26-án Stammer Sándor alispán benyújtotta lemondását. (43 éven át állt Csongrád vármegye szolgálatában, ebből 21 évig alispánként.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Magyar Revíziós Liga - www.sulinet.hu 

A konzervativizmust képviselte - 145 éve született dr. Cicatricis Lajos - L.L., - 2007.01.19.

A 48-as ellenzék előretört - Közkeleti küzdelmek a múltban (X.) - L.L., - 2003.01.17.

Új korszak következett - 160 éve született Burián Lajos - L.L., - 2004.05.14.

Közigazgatás (1864-1929, Stammer Sándorról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 * 2014. április 25. szombat - Márk, [szt. Márk] *** A Nap kél 05:38 - nyugszik 19:46 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Márk latin-német eredetű férfinév, jelentése: Mars hadisten- hez tartozó, neki szentelt; határvidék, erdő védője. // További névnapok ma: Ervin, Márkus, Ányos. // Holnap Ervin névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


Fenyvesi István (1899–1973) földmunkás-kubikos. Forrás: Szentesi Levéltár Fotótára Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 42 éve, 1973. április 25-én elhunyt Fenyvesi István (1899–1973) földmunkás-kubikos. 1917-ben behívták katonának, 1918 decemberétől 1918 márciusáig nemzetőrként szolgált, majd vöröskatona lett. A Vörös Hadsereg 46. tüzérezredébe osztották be; részt vett az Érsekújvár körüli harcokban, majd a Tisza-vonal védelmében. 1923-ban bekapcsolódott a földmunkás szakszervezet, majd a Szociáldemokrata Párt munkájába.

Mag Pál, Szentes 1971-1990 közötti országgyűlési képviselője. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)44 éve, 1971. április 25-én Mag Pált választották meg Szentes város országgyűlési képviselőjévé. (Tisztségét 1990-ig viselte.)

45 éve, 1970. április 25-én  Szentesre látogatott Fock Jenő miniszterelnök. A városi séta során megtekintette a folyamatban Fock Jenő és kísérete a Kossuth téren 1970-ben. Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma lévő főutcai építkezéseket, a felújított színháztermet, valamint a városközpont rekonstrukciós tervének makettjét.

81 éve, 1934. április 25-én Szentes és a környékbeli községek kubikosainak küldöttsége kereste fel a földművelésügyi minisztert. Átadtak egy memorandumot, amelyben állami közmunkák beindítását szorgalmazták.

Gróf Bethlen István miniszterelnök, gróf Klebelsberg Kuno vallás- és köz-oktatásügyi miniszter és dr. Bud János kereskedelemügyi miniszter88 éve, 1927. április 25-én gróf Bethlen István miniszterelnököt, gróf Klebelsberg Kuno vallás- és köz-oktatásügyi minisztert és dr. Bud János kereskedelemügyi minisztert Szentes város díszpolgáraivá választották.

96 éve, 1919. április 25-én a városi munkástanács ülésén a szakszervezetek képviselői egyöntetűen kimondták a Vörös Hadsereghez való csatlakozást.

100 éve, 1915. április 25-én Rakovszky István néppárti képviselő javaslatot terjesztett elő a parlamentben a „hősök választójogáról”. Lényege: Minden 20 éven felüli, harctéri szolgálattal rendelkező férfi kapjon választójogot.

102 éve, 1913. április 25-én 87 éves korában elhunyt Magyar József (1826-1913) volt városi írnok, levéltárnok, jogi és pénzügyi tanácsnok, helyettes polgármester. (52 évig állt Szentes város szolgálatában.)

Wekerle Sándor (1848–1921) az otthonteremtő miniszterelnök. Forrás: www.sulinet.hu106 éve, 1909. április 25-én Wekerle Sándor miniszterelnök és kormánya benyújtotta lemondását.

Kárász benjamin (1792-1874) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000148 éve, 1867. április 25-én tartotta alakuló ülését Szegváron Csongrád Vármegye Bizottmánya, mely alkalommal horgosi Kárász Benjamin alkotmányosan kinevezett főispán letette a hivatali esküt.

171 éve, 1844. április 25-én az életveszélyessé nyilvánított régi katolikus templomot a torony kivételével elbontották. A Historia Domus erről a következőket tartalmazza: „Eljött az idő, a régóta olyannyira várt idő, mely a jelenkorban élő emberek lelkében soha el nem felejthető, és sok-sok év reménykedésére helyezte fel a koronát! Megkezdték ezen a napon az Ősi Templomot, amely már kifejezetten elhanyagolt állapotban volt, és a rátekintők szemének nem mutatott semmi mást, mint romhalmazt, amelyhez egyre inkább közelkerült, lebontani. Az egykori templom falait mindenütt rövid idő alatt – kivéve a tornyot – olyan alaposan lebontották úgy, hogy kő kövön nem maradt.” (A munka valóban gyors volt, július 6-án már folytak az új épület alapozási munkálatai.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Tanyai népiskolákat és egyetemeket alapított

-Hetvenöt éve hunyt el gróf Klebelsberg Kuno - L.L., - 2007.10.27.

Gróf Bethlen István - Wikipédia szócikk - http://hu.wikipedia.org 

Dr. Bud János - Békéscsaba díszpolgárai - G.B., www.nap-szam.hu 

Díszpolgárok megválasztása - 70 éve történt - L.L., - 1997.04.26.

Az otthonteremtő miniszterelnök - Wekerle Sándor és a Wekerle-telep - dr.B.F., www.sulinet.hu 

A szabadságharc idõszaka (1848-49, Kárász Benjaminról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 * 2014. április 24. péntek - György, [szt. György] *** A Nap kél 05:39 - nyugszik 19:45 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A György férfinév a görög Georgiosz névből, illetve ennek latin Georgius formájából származik. Jelentése: földműves, gazdálkodó. Női párja: Györgyi és Georgina. // További névnapok ma: Simon, Györgyi, Bonifác, Csaba, Egon, Melitta, Becse, Honóriusz, Hümér, Sebő. // Holnap Márk névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


Bessenyei Ferenc kétszeres Kossuth-díjas színművész. Forrás: www.nemzetiszinhaz.hu Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 36 éve, 1979. április 24-én Bessenyei Ferenc kétszeres Kossuth-díjas színművész önálló estet adott a Tóth József Színházteremben, amelyet a Magyar Rádió is közvetített.

56 éve, 1959. április 24-én elhunyt Kádár Sándor (1892-1959) kőművesmester.

Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200070 éve, 1945. április 24–25 között különböző feljelentések nyomán Tömpe András rendőr főtanácsos vizsgálatot folytatott ifj. Lakos József szentesi rendőrkapitány ellen. Megállapította, hogy „Lakos József volt detektív a múlt rendszerben erősen exponálta magát, és reakciós tevékenységét ma is folytatja, fedezi a múlt rendszer bűnöseit, és szabotálja a demokrácia tisztító munkáját”. Mindezek alapján intézkedett Lakos József őrizetbe vételéről, akit néhány nappal később (május 3-án) a mezőhegyesi internáló táborba kísértek. A városi rendőrkapitányság vezetését Nagy István vette át.

Garai Szabó Bálint nyugalmazott r. alezredes. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198891 éve, 1924-ben született Garai Szabó Bálint nyugalmazott r. alezredes, 1957-1979 között a Szentes Városi és Járási Rendőrkapitányság vezetője.

A Kapucinus Atyák szükségkápolnája és kolostora a Felsőpárton (képeslap) az 1920-as évekből). Forrás: Szentesi Levéltár95 éve, 1920. április 24-én megalakult Szentes második római katolikus plébániája, melyet Jézus Szent Szívéről kereszteltek el. A Felsőpárton felállított új parókia első plébánosává Nitsch Arthur korábbi adminisztrátort nevezték ki. (Az új plébánia 1925-1932 között szüneteltette működését.)

101 éve, 1914. április 24-én elhunyt dr. Füsti Molnár Sándor (1866-1914) ügyvéd, takp. ügyész, titkár.

106 éve, 1909. április 24-én a király elutasította az önálló magyar jegybank létrehozásának tervét.

121 éve, 1894. április 24-én a kormány kivételes állapotot rendelt el az Alföldön a szocialista szervezkedés letörése érdekében.

124 éve, 1891. április 24-én 89 éves korában elhunyt Bonyhády (Perczel) István (1802–1891), Csongrád megye 1850–1858 közötti megyefőnöke.

124 éve, 1891. április 24-én született Szentesen Kardos Lajos (1891-1919) tanár, irodalomtörténész, Kardos Albert fia. Fő műve Arany János Bolond Istókja. Debrecen, 1914.

Erzsébet és Ferenc József 1854-ben. Forrás: http://giren.freeweb.hu146 éve, 1869. április 24-én az 1869–1872. évi országgyűlést megnyitották.

160 éve, 1854. április 24-én Ferenc József császár házasságot Kiss Bálint (1772-1853) református esperes, író, történeti kutató, gazdasági reformer, az MTA levelező tagja. Zoó János festménye. Forrás: Wikipédia kötött Erzsébet bajor hercegnővel. Ez alkalomból részleges amnesztiarendelet jelent meg.

215 éve, 1800. április 24-én Kiss Bálint református lelkész feleségül vette Veresegyházi Pál és Szoboszlai Julianna leányát, Évát, akitől hat gyermeke született. (Csak három fiú élte meg a felnőttkort: Bálint, Ferenc és Pál.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   A felsőpárti katolikus templom // Szentesi emberek az oltárképen - 60 éves templom (I.) - .L., - 2003.06.16-20.

A munkásmozgalom kezdete (1880-1890) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.:Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 * 2014. április 23. csütörtök - Béla, [szt. Adalbert] *** A Nap kél 05:41 - nyugszik 19:43 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Béla név bizonytalan eredetű, jelentésére több magyarázat született. A legvalószínűbb magyarázat – mivel uralkodók neveként jelent meg a magyarban – török eredet, a kora középkori eurázsiai sztyeppén széles körben használatos bojla méltóságnév. Amennyiben a magyar eredetet vizsgáljuk, úgy valószínűleg a régi magyar Bél személynévből származik a név, az -a betű itt kicsinyítőképző. A Bél jelentése belső rész, például: szív. // További névnapok ma: Sándor, Ilma, György, Ilona, Egyed, Egon, Gellért, Adalbert, Albert. // Holnap György névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 26 éve, 1989. április 23-án nagysikerű koncertet tartott a színházban a Benkó Dixieland Band.

Május elsejei felvonulás Szentesen a 60-as években. Forrás: e-Könyvtár Szentes66 éve, 1949. április 23-án közzétették a 3610/1949. sz. kormányrendeletet, amely május 1-jét nemzeti ünneppé nyilvánította.

70 éve, 1945. április 23-án a Magyar Alföld tudósítása szerint a tavaszi mezőgazdasági munkák megszervezésére és ellenőrzésére alakult Termelési Bizottság a város határát nyolc tanyaközpontra osztotta fel: Eperjes, Belsődonát, D-oldal, Berekhát, Nagyhegy, Kaján, Nagytőke, Rét. A munkálatok megkezdéséhez 70 üzemképes traktor, 1500 ló és 250 igavonó ökör állt rendelkezésre.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet79 éve, 1936. április 23-án dr. Négyesi Imre polgármester – „egészségügyi okokra” hivatkozva – benyújtotta lemondását.

116 éve, 1899. április 23-án a szentesi munkások gyűléstartásra kértek engedélyt egyletalakítás céljából. Lakos polgármester az engedélyt megtagadta, mondván: a munkások nem rendelkeznek jóváhagyott szabályrendelettel.

119 éve, 1896. április 23-án az I. Függetlenségi és 48-as Pártkör választmánya elítélte Temesváry Antal pártbontó tevékenységét. Figyelmen kívül hagyva kilépési nyilatkozatát, egyhangú határozattal kizárták a pártkörből.

Dr. Vadnay Andor főispán. Forrás: Wikipédia120 éve, 1895. április 23-án munkásküldöttség kereste fel dr. Vadnay Andor főispánt, munkát kérve a közel 1000 szentesi munkanélküli földmunkásnak.

Május elsejei felvonulás a századfordulón (1908). Forrás: Szentesi Élet121 éve, 1894. április 23-án Tarnóczi Mihály, a szentesi  Általános Munkás Önképző Egylet ideiglenes elnöke, benyújtotta jóváhagyásra az egylet alapszabályait. Az alispán a belügyminiszterhez küldött felterjesztésében nem javasolta a jóváhagyást. Indok: a nevezett egyletnek be nem vallott célja a szocialisztikus és kommunisztikus elvek terjesztése, melyek veszélyeztetik a közrendet és vagyonbiztonságot. (Az alispáni vélemény alapján a belügyminiszter nem hagyta jóvá az egylet alapszabályait.)

140 éve, 1875. április 23-án elhunyt Dosics György (1820-1875) szolgabíró, cs. kir. asztalnok...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Száztíz éves igazságok

-A szentesi munkások nyilatkozata - L.L., - 2004.01.04.

A munkásmozgalom kezdete (1889-1906) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 * 2014. április 22. szerda - Csilla, Noémi *** A Nap kél 05:43 - nyugszik 19:42 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Csilla magyar származású női név, írói alkotás a csillag szóból. A nevet Vörösmarty Mihály alkotta. A csilla növénynév is, a Scilla növény- nemzetség magyar nevének, a csillagvirágnak a változata. // A Noémi héber eredetű bibliai női név, a Naomi magyar megfelelője. Jelentése: gyönyörűségem. Rokon neve a Naómi. // További névnapok ma: Kelemen, Noé. // Holnap Béla névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 70 éve, 1945. április 22-én megalakult a Mérnökök és Technikusok Szakszervezetének szentesi csoportja.

71 éve, 1944. április 22-én a munkásmozgalom szentesi vezetőit (Vecseri Bálintot, Mikecz Jánost, Virág Sándort és Kádár Sándort) lefogták, és Budapestre szállították. Egy héten át elzárva tartották őket a Keleti pályaudvar melletti toloncházban, majd közülük Vecseri Bálintot Ricsére, Mikecz Jánost és Virág Sándort Kistarcsára, Kádár Sándort Nagykanizsára internálták.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet79 éve, 1936. április 22-én mivel nyílt titokká vált, hogy főispáni nyomásra dr. Négyesi Imre polgármester le fog mondani hivataláról, Dr. Kozma György főispán. Forrás: Szentesi Élet a Nemzeti Szocialista Párt helyi szervezete nevében Ibolya János ny. főhadnagy egy hálálkodó levelet intézett Kozma György főispánhoz. Az igen bőbeszédű levél lényege: „Örültünk és megnyugvással hallottuk, hogy a magyarul gondolkodni nem tudó, filoszemita érzelmű és liberális felfogású, valamint minden fajvédő gondolat iránt érzéketlen és arról modortalan és gunyoros hangon nyilatkozó Négyesi polgármester letűnt végre a porondról…”

96 éve, 1919. április 22–23 között a román csapatok elfoglalták Mátészalkát, Gyulát, Debrecent és Hajdúszoboszlót. A csehszlovák hadsereg Ungvárnál támadást indított.

96 éve, 1919. április 22-én a városi és a vármegyei direktórium tárgyalt a túszok kijelölésének kérdéséről. A legenyhébb eljárást választották: beidéztek 10 vagyonosabb személyt, közölték velük, hogy túszok, de a városból nem viszik el őket, internálásukat nem tartják szükségesnek. Sima László (1884-1952) lapszerkesztő, történetíró, városi tanácsnok. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 A Munkás-, Katona- és Paraszttanács délutáni ülésén azonban újból napirendre került a Kormányzótanács rendeletének végrehajtása, és többen követelték a túszok elfogását és Budapestre szállítását. Ezt az eljárást a mérsékeltebb tagok, élükön Sima Lászlóval, visszautasították. A túszok kijelöléséről a direktórium másnapi sajtóközleménye tudósított azzal a megjegyzéssel, hogy a kijelöltek Szántó Kovács János (1852-1908) földmunkás, a hódmezovásárhelyi agrárszocialista mozgalom vezetője. Forrás: www.nlvk.hu (számukat nem közölték) személyükben felelősek a rend megtartásáért és az esetleges helyi ellenforradalmi kísérletekért.

121 éve, 1894. április 22-én Hódmezővásárhelyen összecsaptak a tüntető munkások a kivonuló katonasággal. Szántó Kovács Jánost (1852-1908), a hódmezővásárhelyi Általános Munkás Olvasóegylet elnökét letartóztatták.

124 éve, 1891. április 22-én Csongrád megyéből Horváth Gyula (1843-1897) ármentesítési kormánybiztos, Szentes első díszpolgára. Forrás: L.L., Szentesi Élet - 2003.08.08. 100 fős monstre deputáció utazott a fővárosba. A delegáció részt vett a parlament délelőtti ülésén, ahol két interpelláció hangzott el a Csongrád megyében uralkodó állapotokról. A küldöttséget délután fogadta  Szapáry Gyula miniszterelnök-belügyminiszter. Gróf Zichy Hermann - Rohn és Grund 1864-iki kőnyomata után. Forrás: http://mek.oszk.hu A Csongrád megyei vezetés elleni panaszokat tartalmazó terjedelmes emlékiratot Horváth Gyula, Szentes díszpolgára nyújtotta át. A miniszterelnök ígéretet tett a bajok orvoslására.

151 éve, 1864. április 22-én az uralkodó fölmenti hivatalából gróf Forgách Antal kancellárt, s utódjául gróf Zichy Hermannt nevezte ki...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Szántó Kovács János (1852-1908) 

-Hódmezővásárhely jelesei -  L.J., - www.nlvk.hu 
   A provisorium (gróf Zichy Hermannról) - A magyar nemzet története - Sz., http://mek.oszk.hu 

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 * 2014. április 21. kedd - Konrád [Parzhami szt. Konrád] *** A Nap kél 05:45 - nyugszik 19:40 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Konrád férfinév a német Kuonrat nébvől származik. Elemeinek jelentése: merész és tanács. Rokon név: Kunó. // További névnapok ma: Zelma, Simeon, Anasztáz. // Holnap Csilla és Noémi,névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


A román megszállók intézkedései. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 96 éve, 1919. április 21-én a román hadsereg a Huszt – Szatmárnémeti – Nagykároly – Nagyvárad – Nagyszalonta – Arad vonalról újabb támadást indított. A Hadügyi Népbiztosság egységes vezetés alá helyezte a keleti frontot. Főparancsnok Böhm Vilmos; az arcvonal mögötti területek teljhatalmú biztosa Szamuely Tibor.

Károlyi Mihály gróf (1875–1955) politikus, köztársasági elnök. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár97 éve, 1918. április 21-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör politikai értekezletet tartott, amelyen elhatározták, hogy egy népgyűlés keretében megalakítják a Károlyi Mihály elnöklete alatt álló Függetlenségi és 48-as Párt helyi szervezetét.

119 éve, 1896. április 21-én a képviselőház megszavazta a honalapítás ezredik évfordulójának millennium törvénybe iktatását (VIII. tc.).

150 éve, 1865. április 21-én megyei tisztigyűlést tartottak az új városi szervezetek kidolgozása tárgyában. Elutasították a szentesi küldöttek azon kérését, hogy az újabb népszavazásig engedélyezzék a rendezett tanács fenntartását.

152 éve, 1863. április 21-én született Király László (1863-1931) gimnáziumi tanár, aki 1894-től működött Szentesen...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Az õszirózsás forradalom Szentesen - dr.T.E., - 1998.10.30.

Közigazgatás (1867-1929, a rendezett tanácsról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 * 2014. április 20. hétfő - Tivadar *** A Nap kél 05:48 - nyugszik 19:38 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Emma női név a német Erna névből ered, ez pedig az Irma alakváltozata. A pontos jelentése vitás: van, aki a hermion nevű germán törzs nevére vezeti vissza, van, aki Irmin germán isten nevére. Rokon nevek: Imelda, Irma. // További névnapok ma: Buda, Leó, Gerold. // Holnap Tivadar névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


Dr. Filep Aladár (1896-1987) szülész-nőgyógyász főorvos, kórházigazgató, egyetemi magántanár. Repro: Szélpál IstvánDr. Filep Aladár (1896-1987) gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 28 éve, 1987. április 20-án 91 éves korában elhunyt dr. Filep Aladár (1896-1987) szülész-nőgyógyász főorvos, kórházigazgató, egyetemi magántanár.

36 éve, 1979. április 20-án a Hungária együttes sikeres koncertet tartott a Tóth József Színházteremben.

44 éve, 1971. április 20-án Mező László Liszt-díjas gordonkaművész és felesége, Várady Katalin zongoraművész, hangversenyt adtak Szentesen.

Dr. Barta István: A fiatal Kossuth - Forrás: Szentesi Levéltár49 éve, 1966. április 20-án elhunyt dr. Barta István (1910 – 1966) történész, a Teleki Pál Tudományos Intézet volt tanára, a MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársa, neves Kossuth-kutató, Szentes szülötte

79 éve, 1936. április 20-án a szociáldemokrata városi képviselők egy felirattervezetet terjesztettek a közgyűlés elé, amelyben követelték a 8 órás munkaidő és a munkanélküli segély sürgős törvénybe iktatását. A polgármester nem engedélyezte az indítvány megvitatását, mondván: az politikai természetű, és meghaladja a képviselő-testület hatáskörét.

Zsoldos Péter (1930-1997) zenei szerkesztő, író, a Magyar Rádió főmunkatársa. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200085 éve, 1930. április 20-án született Szentesen Zsoldos Péter (1930-1997) zenei szerkesztő, író, a Magyar Rádió főmunkatársa.

Petrovics Soma (1843-1926) szentesi evangélikus lelkész.  Forrás:  Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár - TEAM 2003Petrovics Soma (1843-1926) evangélikus lelkész sírja89 éve, 1926. április 20-án elhunyt Petrovics Soma (1843-1926) evangélikus lelkész, esperes, egyházi író, költő, városi és megyei képviselő, aki 43 éven át Szentesen szolgált. (1932-ben utcát neveztek el róla, síremléke az evangélikus temetőben található.)

96 éve, 1919. április 20-án a békéscsabai 6. hadosztály toborzóbizottságának jelentése szerint a szentesi toborzójárás területén az elmúlt két hétben 752 fő lépett be a Vörös Hadseregbe: 382 gyalogos, 78 lovas, 104 tüzér, 24 műszaki, 5 árkász, 8 telefonista és 151 újonc. (A mindszenti toborzójárásban 771 fő, a hódmezővásárhelyiben 704 fő; vagyis Csongrád vármegye területén belépett összesen 2227 fő.)

176 éve, 1839. április 20-án a vármegyei küldöttség újabb vizsgálatot tartott a városnál. Pontos kimutatást kértek a város által 1836 óta felvett kölcsönökről, ezek hova fordításáról, ill. elszámolásuk módjáról.

A Kórház ma is álló főépülete 1902-ben. Forrás: Szentesi Élet187 éve, 1828. április 20-án a burgenlandi Németújváron született dr. Pollák Sándor (1828-1905) városi főorvos, megyei tisztifőorvos, az 1873. évi kolerajárvány megfékezője, a kórház létesítésének egyik legfőbb szorgalmazója, a Ferenc József Rend lovagja. (1856-tól haláláig Szentesen működött. Pollák Antal feltaláló és ifj. Pollák Sándor orvos édesapja.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Zsoldos Péter (1930-1997) - Wikipédia szócikk - www.wikipedia.hu 

Az evangélikusok legjelesebb lelkésze

-Százhatvanöt éve született Petrovics Soma - L.L. - 2008.12.12.

Szentes, evangélikus templom - Templomok és harangok - B.F., www.templomter.hu 

A kolerajárvány megfékezője - Dr. Pollák Sándor emlékezete - L.L. - 1998.04.24.

Dr. Barta István (1910-1966) // Zsoldos Péter (1930-1997) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


 * 2014. április 19. vasárnap - Emma *** A Nap kél 05:47 - nyugszik 19:39 ** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Tivadar férfinév a Teodor névből származik, akárcsak a Tódor. Fejlődési sora: Teodor, Tiodor, Tiadar, Tivadar. Rokon nevek: Fedor, Teodor, Tódor. Angol megfelelője Theodore. A Tivadar név jelentése: Isten ajándéka. // További névnapok ma: Konrád, Töhötöm, Tihamér. // Holnap Konrád névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

     

  <<< Vissza
  


    Neten a Szentesi Élet 2015. évi 15. száma

Szentesi Élet - városi hetilapunk az InternetenA XLVII. évfolyamába lépett Szentesi Élet archívuma 1968-ig nyúlik vissza. A városi újságunk A Szentesi Élet Internet-archívumának kuriózuma az 1968. áprilisi első szám (szkennelt oldalak).feldolgozása befejeződött. Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény révén az 1968. áprilisi indulástól kezdve a kereshető PDF-állományokként eltárolt és közzétett 47 évfolyam lapszámai az Archívumba is be lettek csatolva, így a hivatalos weboldalról kiindulva is könnyen elérhetők.

Városi lapunk alapítása óta az aktuális hírek mellet a helytörténeti írások jelentős, folyamatosan bővülő forrása is. Jó nézelődést! 


 Kapcsolódó oldal: 
A Szentesi Élet teljes archívuma az Interneten - TEAM, 1968-2015
 

<<< Vissza  
  


Markgröningen címere Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 25 éve, 1990. április 19–23 között a testvérvárosi kapcsolatok jegyében népes NSZK küldöttség tartózkodott Szentesen. Markgröningen társadalmi életének vezetői és képviselői megismerkedtek Szentes kulturális, egészségügyi, oktatási, gazdasági, sport stb. életével, a város nevezetességeivel.

25 éve, 1990. április 19–20 között a Magyar Irodalomtörténeti Társaság „Csongrád megye irodalmi öröksége” címmel konferenciát tartott Csongrádon (19-én) és Szentesen (20-án). Előadások hangzottak el városunk jeles szülötteiről, dr. Négyesy László (1861–1933) és dr. Barta János (1901–1988) irodalomtudósokról. Bucsány György (1933-2012) tanár A két professzor tiszteletére emléktáblát állítottak egykori iskolájukban, a Horváth Mihály Gimnáziumban. A rendezvényhez kapcsolódott a Koszta József Múzeum „Szentes irodalmi kapcsolatai” című kiállítása, amelyet Bucsány György tanár, helytörténész rendezett. Az ünnepséget követően a művelődési központ pódiumtermében a Magyar Rádió rendezésében a Tiszatáj c. folyóirat szerkesztőivel beszélgetett Dorogi Zsigmond, a rádió főmunkatársa.

37 éve, 1978. április 19-én a Fegyveres Erők Klubjában emlékkiállítás nyílt a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) megalakulásának 30 éves évfordulója tiszteletére.

69 éve, 1946. április 19-én Szentes székhellyel megalakult a Csongrád Vármegyei Nemzeti Bizottság. Elnök Szőke Ferenc, alelnök Erdei Mihály, titkár dr. Kunszeri Béla.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi Élet95 éve, 1920. április 19-én a Horthy-korszakban első ízben ült össze Szentes város képviselő-testülete, dr. Négyesi Imre polgármester-helyettes elnökletével. Megnyitó beszédében ismertette, hogy a testület 1918. december 1-jén tartotta utolsó közgyűlését, s ezt követően 15 hónapig szünetelt. Bejelentette, hogy időközben 12 városi képviselő hunyt el, és több tisztviselői állás is megüresedett.

96 éve, 1919. április 19-én a Forradalmi Kormányzótanács az ellenforradalom megakadályozására a vagyonos polgárok soraiból túszok szedését rendelte el.

Tóth József (1823-1870) színész, a Nemzeti Színház második nemzedékének legjelentősebb realista jellemábrázolója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000106 éve, 1909. április 19-20 között megtartották a városi színház névadási ünnepségét. A Petőfi Szálló épületében kialakított színházat a város nagy szülöttjéről, Tóth Józsefről (1823–1870), a Nemzeti Színház kiemelkedő tagjáról nevezték el. Az ünnepségen részt vettek a névadó fiai, ifj. Tóth József gyömrői református lelkész, Tóth Kázmér fóti jegyző és Tóth Imre, a Nemzeti Színház igazgatója. (Tóth József 82 éves özvegye levélben köszönte meg a város megemlékezését.) A vendégek között voltak gróf Festetich Andor országos színészeti felügyelő, valamint Jászai Mari, Pethes Imre és Rózsahegyi Kálmán ünnepelt színművészek, akik felléptek a díszelőadáson. Alkalmi verset írt Tóth Józsefről dr. Váradi Antal udvari tanácsos, író, költő, a Petőfi Társaság főtitkára, amelyet Jászai Mari mondott el nagy sikerrel. Az Alföldi Ellenzék c. helyi újságban Újházi Ede színművész vallott a nagy példaképről. Az esti díszelőadáson Shakespeare: A makrancos hölgy c. darabját adták elő, Pethes Imre és Rózsahegyi Kálmán főszereplésével.

Az új Városháza. Untermüller Ernő képeslapja (1907) Bohn Alajos tervét jeleníti meg. Forrás: Szentes régi képes levelezőlapokon.108 éve, 1907. április 19-én eredményt hirdettek az új szentesi városháza építésére kiírt tervpályázat ügyében, amelyre 38 pályázótól 47 pályamű érkezett. A bíráló bizottság döntése alapján az első díjat jelentő 2000 koronát Bohn Alajos építész terve nyerte el.

111 éve, 1904. április 19-24 között országos általános vasutassztrájk volt.

Kossuth Lajos aláírása a szentesiekhez képviselővé választása alkalmából írt levélen - 1869.04.19. Forrás: Szentesi Levéltár146 éve, 1869. április 19-én Kossuth Lajos levélben tudatta ifj. Bartha János választási elnökkel, hogy az ismert politikai okok miatt nem fogadja el a szentesi mandátumot. A lemondó nyilatkozat után a képviselőház elnöksége új választásra szólítja fel Szentes városát. (A terjedelmes levél a Szentesi Levéltár féltve őrzött kincse.)

155 éve, 1860. április 19-én az uralkodó állandósította Benedek Lajost Magyarország főkormányzói és főhadparancsnoki tisztségében. A kinevezést tartalmazó legfelső kézirat megszűntette az ország öt kerületre való osztását; a helytartósági osztályokat az Összpontosított Helytartóságba egyesítette, kilátásba helyezve a községi önkormányzat, a megyegyűlések és az országgyűlés helyreállítását.

159 éve, 1856. április 19-én a községi választmányon belül 6 tagú úrbérkárpótlási bizottmány alakult a város örökváltsági ügyének intézésére. (A bizottmány elnöke Jurenák Eduárd.)

167 éve, 1848. április 19-én a szentesi népgyűlés megválasztotta a 86 tagú ún. Nagyválasztmányt, amely a függőben lévő örökváltsági ügyek intézésére alakult, de a gyakorlatban a képviselő-testület szerepét is betöltötte.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka178 éve, 1837. április 19-én a kitűzött határidőig a szentesiek nem tudták teljesíteni az örökváltsági szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeket, ezért pótszerződést kötöttek a Károlyi grófokkal. Ez az örökváltsági szerződés legtöbb pontját érintetlenül hagyta, de a törlesztés módjában gyökeres változást hozott. A váltságösszeget 20 év alatt kellett letörleszteni 5 %-os kamattal. A tartozás zálogául Szentes 20.000 hold földet lekötött a grófok számára. A pótszerződéssel együtt a szentesiek elfogadták annak függelékeit: a haszonbéres szerződést, a zálogos levelet és a város igazgatásának ideiglenes rendjét, az ún. koordinációt...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Tóth József Színházterem - részlet a régebbi városi oldalról - www.szentes.hu 

Színházkeresztelő - Száz éve történt - K.P., - 2009.04.17.

A Petőfi Szálló képes története - L.L.-TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss!  - 2003.02.23.

Tóth József (1823-1870) - A színész kettős sírban nyugszik.. -  B.Gy., - 2000.03.25.

A Városháza - A szentesi Vármegyeháza - Pályázati melléklet - CD/web: TEAM, 2003

Dédapáink akarata - Kossuth halálának évfordulójára - L.L. - 2004.03.19.

Jókai Mór nem nyert Szentesen - Választások a múltban (VI.) - L.L. - 2002.04.12.

A Károlyiak kora és az örökváltság (1775-1848) // Tóth József (1823-1870) // A Városháza - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2015

 

<<< Vissza  

   


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.