NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   Szentesi internetes kalendárium -- 2019. december 14. szombat  

 


  NetSzemle Archívum // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


     


   Szentesi évfordulók ma és a közelmúltban - Labádi Lajos (1953-2019) emlékére  


 *** 2019. december 14. szombat - Szilárda, [Keresztes szt. János] *** A Nap kél 07.22 - nyugszik 15.54  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Szilárda női név a Konstantin magyarítására a magyar nyelvújítás során alkotott Szilárd férfinév női párja. A latin eredetű Konstantin eredeti jelentése: állhatatos, szilárd. // További névnapok ma: Szilárd, Bertold. // Holnap Valér névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Bucsány György a Drahos emléktábla avatóján. Szentesi Levéltár Fotótára, lsz. 2633Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 34 éve, 1985. december 14-én születésének 90. évfordulóján a Köztársaság Téri Általános Iskola (ma Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola) falán leleplezték Drahos István (1895–1968) nemzetközi hírű grafikusművész emléktábláját. A Koszta József Múzeum és a Csallány Gábor Múzeumbaráti Kör kezdeményezésére elhelyezett táblánál Bucsány György középiskolai tanár méltatta a mester munkásságát.

70 éve, 1949. december 14-én közzétették a minisztertanács 4343/1949. sz. rendeletét a megyék székhelyének és területének megállapításáról. Az ország területét államigazgatási szempontból 19 megyére osztotta (az addigi 25 helyett), és kijelölte ezek székhelyét. Az átszervezés 1950. január 1-jén lépett életbe. Csongrád megye területe e rendelet nyomán egészült ki a volt Csanád, Arad, Torontál közigazgatásilag egyesített megyék településeivel, s helyezték át a megyeszékhelyet Szentesről Hódmezővásárhelyre.

Drahos István (1895-1968) grafikus, az exlibris művésze. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000124 éve, 1895. december 14-én Drahos István exlibrise Budapesten született Drahos István (1895–1968) grafikus, a magyar exlibris művészet belföldön és külföldön egyaránt elismert képviselője. 1920–25 között az Iparművészeti Iskolában Helbing Ferenc tanítványa volt. 1933-tól 1957-ig, nyugalomba vonulásáig rajztanárként működött Szentesen. Elsősorban fametszetben dolgozott, a düreri hagyományú, vonalas metsző technikát művelte, amelyben igazi virtuóznak mutatkozott. Munkásságáról 870 számozott exlibris tanúskodik, de készített könyvillusztrációt és bélyegterveket is. Gyűjteményes hagyatékát a Koszta József Múzeum gondozza. 1971-ben utcát neveztek el róla Szentesen. 1985-ben emléktáblát helyeztek el tiszteletére a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola falán, mely alkalommal Bucsány György középiskolai tanár méltatta a mester munkásságát.

154 éve, 1865. december 14-én az uralkodó megnyitotta a magyar országgyűlést...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Koszta József Múzeum
- www.szentes.hu 

Drahos István utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.hu 

Drahos István (1895-1968) // Rövid életrajz - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. december 13. péntek - Luca, Otília, [szt. Lúcia] *** A Nap kél 07.21 - nyugszik 15.54  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Luca latin eredetű női név, eredetileg Lucia formában használták, jelentése: virradatkor született. // Az Otília germán eredetű női név, az Odettből származik, melynek előtagja birtok, vagyon jelentéssel bír. // További névnapok ma: Elza, Lúcia, Enid. // Holnap Szilárda névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 75 éve, 1944. december 13-án Debrecenben megalakult az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottsága. Felhívást intézett a felszabadult területek lakosságához, hogy válassza meg küldötteit az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe.

Dobossy Lajos ny. bankigazgató, volt vízilabdázó. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198884 éve, 1935. december 13-án született Dobossy Lajos ny. bankigazgató, volt vízilabdázó.

100 éve, 1919. december 13-án született dr. Müller Harald (1919–2004) 1954-1980 között a szentesi kórház fül-orr-gége osztályának osztályvezető főorvosa.

Kiss Zsigmond (1830-1911) városi főügyész, a Szentesi Kaszinó elnöke. Forrás: Szentesi Levéltár108 éve, 1911. december 13-án 81 éves korában meghalt Kiss Zsigmond (1830-1911) ügyvéd, vvolt 48-as tüzér hadnagy, városi főügyész, megyei és városi képviselő, a Szentesi Segélyegylet igazgatója, a Szentesi Honvédegylet, a helyi Balközép-párt, Kaszinó, Ügyvédi Kör, Iskolaszék stb. elnöke, a református egyház főgondnoka. Az uralkodó 1910-ben királyi tanácsosi címmel tüntette ki. (1932-ben utcát neveztek el róla.)

115 éve, 1904. december 13-án az ellenzéki képviselők, válaszul a november 18-i „zsebkendőszavazásra”, szétverték a képviselőház berendezését.

Simonyi Ernő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000198 éve, 1821. december 13-án Zsámbokréten (Pest vármegye) született Simonyi Ernő (1821–1882) jogász, történeti kutató, 48-as függetlenség-párti politikus, Szentes 1875-1878 közötti országgyűlési képviselője. (1906-tól 1948-ig a mai Budai Nagy Antal utca viselte a nevét Szentesen.)

Az 1761 és 1811 között állt református templom rajza. Forrás: Papp Lajos (1860-1945) - A szentesi református Egyház története c. kézírásos könyve258 éve, 1761. december 13-án felavatták a szentesi reformátusok új templomát, amely a mai főtéri nagytemplom helyén állt. Az ünnepi szentbeszédet Füredi Mihály vásárhelyi lelkész tartotta, ugyanaz, aki tizennégy évvel korábban az 1760-ban leégett templomot is fölavatta.  (A korábbi, 1747-ben épült fatemplom az 1760. évi tűzvész alkalmával leégett. Az új, kisméretű templomot 1811-ben bontották el.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Véget ért egy fejezet -
-Dobossy úgy megy, hogy marad - L.J., - 2001.05.11.

A márciusi forradalom (Kiss Zsigmondról) - B.Gy., - 2004.03.12.

Úri Kaszinóból zeneiskola - 110 éve farsangi bállal avatták - L.L., - 2003.02.21.

Szentes, Kiss Zsigmond utca // Budai Nagy Antal utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com

Az újkori Parlament „bűnesetei” - az 1904-es "zsebkendőszavazás" - www.ujneplap.hu 

Ismét a Függetlenségi Párt győzött (Simonyi Ernőről) --Választások a múltban (VIII.) - L.L., - 2002.04.26.

A szentesi reformátusok temploma - 1761 - Papp Lajos (1860-1945) igazgató-tanító, egyházi jegyző kézírásos egyháztörténetéből

Az elsőt átadták, a második leégett // A harmadik és a negyedik, mostani templom --A szentesi református templomok története 1-2. - K.P., - 2004.07.16-23.

175 éves a református nagytemplom - Húsz évig építették I-II. - L.L., - 2001.10.19.

Politikai élet (1867-1910, Kiss Zsigmond, Simonyi Ernő) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. december 12. csütörtök - Gabriella, [Chantel szt. Franciska] *** A Nap kél 07.21 - nyugszik 15.54  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Gabriella női név, a Gabriel férfinév latinos nőiesítése. A Gabriella férfinévpárja a Gábor. Jelentése: Isten embere, Isten bajnoka. // További névnapok ma: Franciska, Johanna, Bulcsú. // Holnap Luca és Otília névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Tudósítás a  Sass-kabaréról. Forrás: Szentesi ÉletSzentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 31 éve, 1988. december 12-én a színházban bemutatták a Sass kabaré c. műsort, amelyben fellépett Sas József, Körmendi János és Angyal János.

Ágh Attila politológus31 éve, 1988. december 12-én az Ifjúsági Házban izgalmas előadást tartott Ágh Attila politológus a nyilvánosság, tömegkommunikáció és a politika összefüggéseiről.

75 éve, 1944. december 12-én megalakult Szentesen a Szabadelvű Demokrata Párt, amely az orvosok, ügyvédek, tanárok és tisztviselők mellett elsősorban a kisiparosok és kiskereskedők összefogására törekedett.

78 éve, 1941. december 12-én Magyarország hadat üzent az Amerikai Egyesült Államoknak.

80 éve, 1939. december 12-én elhunyt Aradi József (1882-1939) kőműves.

82 éve, 1937. december 12-én ünnepélyesen felavatták a szentesi Bocskai u. 13. szám alatti Munkásotthont. (A fővárosi vendégek közül üdvözlőbeszédet mondtak többek között: Szeder Ferenc, Szakasits Árpád, Kéthly Anna, Esztergályos János, a Szociáldemokrata Párt országos vezetői. Az épületet 2006-ban elbontották.)

103 éve, 1916. december 12-én a központi hatalmak a béketárgyalás mielőbbi megkezdését javasolták az antant hatalmaknak.

Terney Béla (1905-1972) gimnáziumi tanár, igazgató, festőművész, a középiskolai kollégium névadója. HMG-tablókép.114 éve, 1905. december 12-én Orosházán (Békés megye) született Terney Béla (1905–1972) tanár, festőművész, 1947-től a Horváth Mihály Gimnázium tanára, 1961–1966 között igazgatója, a szentesi középiskolai kollégium névadója. A Képzőművészeti Főiskolán 1928-ban rajztanári diplomát szerzett; mesterének Karlovszky Bertalant vallotta. Művészetének fő témája az ember és a természet, de készített mesekönyv-illusztrációkat is. Dr. Kanász Nagy Sándor (1888-1967) ügyvéd, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Szentes egyházművészetét is gazdagította; a Szent Anna templomban a diadalív seccóját (Magyar szentek hódolata c.) 1949-ben ő készítette.

131 éve, 1888. december 12-én született dr. Kanász Nagy Sándor (1888-1967) ügyvéd, Szentes 1936-1944 közötti polgármestere.

132 éve, 1886. december 12-13-án megalakult a Szentesi Hitelszövetkezet. (Elnök: Kiss Zsigmond ügyvéd, alelnök: Sarkadi Nagy Mihály polgármester, igazgató: Dósa Béla.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Kubikosból lett polgármester (a Munkásotthontól) --Török János emlékezete (1898-1982) - L.L., - 2002.08.02.

Névadónk Terney Béla - A Középiskolai Kollégium honlapján - www.terney-szentes.sulinet.hu

A Horváth Mihály Gimnázium története, igazgatói (Terney Béláról) - www.hmg.hu 

Terney Napok - 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 - A kollégium rendezvénysorozata - V.F., - 2002-2007.

Politikai hatalmi viszonyok, a város igazgatási rendszere (1920-1944, Dr. Kanász Nagy Sándorról) //  Terney Béla - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. december 11. szerda - Árpád, [szt. I. Damazusz] *** A Nap kél 07.20 - nyugszik 15.54  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Árpád régi magyar férfinév, az ótörök eredetű árpa szó -d kicsinyítőképzős származéka. Az Árpádhoz hasonlóan alakult ki a ma már alig használatos Buzád név is, mely a búza szóból ered. Az Árpád női párja a szintén kevéssé ismert Árpádina. A -d képző a valamiben bővelkedőt is jelenti, így jelentése azonos lehet 'árpás-árpácska' jelentésével. // További névnapok ma: Artúr, Dániel, Szabin. // Holnap Gabriella névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Vajda Imre (1885-1952) földmunkás, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 34 éve, 1985. december 11-én születésének Vajda Imre centenáriumi táblája100 éves évfordulójának tiszteletére a Városháza emeleti folyosóján leleplezték Vajda Imre (1885–1952) földmunkás, a helyi munkásmozgalom kiemelkedő vezetőjének, volt városi és megyei képviselő, a Nemzeti Bizottság elnöke, 1945–1948 között Szentes város polgármesterének emléktábláját. Vajda Imre munkásságát méltatta és a táblát leleplezte Dóczi Gábor tanácselnök. (Az 1990-es évek elején az emléktáblát méltatlanul eltávolították.)

64 éve, 1955. december 11-én 79 éves korában elhunyt Matyó Sándor (1876-1955) gimnáziumi tanár, aki 1899-1934 között tanította a latin és magyar irodalmat a szentesi gimnáziumban

Az MNDZ vezetősége 1945-men. Forrás: Szentesi Levéltár fotótára - lsz. 125075 éve, 1944. december 11-én mintegy 300 nő részvételével megalakult a Női Dolgozók (Nőmunkások) Szakszervezete, a későbbi Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (MNDSZ) szentesi szervezetének közvetlen jogelőde. Elnöke Patai Szabó Sándorné.

Sipos Árpád református lelkész, a Csongrádi Református Egyházmegye volt tanácsbírája, volt önkormányzati képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198881 éve, 1938. december 11-én született Sipos Árpád református lelkész, a Csongrádi Református Egyházmegye egykori tanácsbírája, volt önkormányzati képviselő. Jelenleg a Kisújszállási Református Egyházközség lelkésze.

115 éve, 1904. december 11-én a szentesi szociáldemokraták tiltakozó népgyűlést tartottak a Kossuth téren. (Napirend: 1. A parlament és a nép. 2. Mit akar a szociáldemokrácia? 3. Szervezkedés és a sajtó.)

Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet128 éve, 1891. december 11-én a polgármester-választás megsemmisítése ügyében Szapáry Gyula miniszterelnök-belügyminiszter fogadta Törs Kálmánt és Sima Ferencet, de a kérelemre kitérő választ adott. A parlamentben Komjáthy Béla képviselő feltárta a Csongrád megyei kormányzat törvénytelenségeit, részletesen ismertetve a szentesi polgármester-választás botrányos lefolyását.

Vajda Imre (1885–1952) földmunkás. Forrés: Szentesi Élet134 éve, 1885. december 11-én született Vajda Imre (1885–1952) földmunkás-kubikos, 1929-től megyei és városi képviselő, 1945-ben a helyi Nemzeti Bizottság elnöke, 1945-1948 között Szentes polgármestere. (1959-1990 között utca viselte nevét Szentesen; ma Soós u. 1985-ben emléktáblát helyeztek el tiszteletére a városháza emeleti folyosóján; 1992-ben eltávolították.)

138 éve, 1881. december 11-én a Szentesi Korcsolyázó és Csónakázó Egylet megtartotta alakuló tisztújító közgyűlését. A választás eredménye: elnök Arady Kálmán, alelnök Szalai István, titkár Hódi Pál, igazgató Juhász János, ügyész Burián Lajos.

169 éve, 1850. december 11-én Ferenc József császár fogadta a szentesi küldötteket, s intézkedést ígért a város kompromisszionális ügyében...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
Szentes, Soós utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

A szentesi Horváth Mihály Gimnázium története - www.hmg.hu

A legtiszteltebb földmunkás - 120 éve született Vajda Imre - L.L., - 2005.12.09.

Városháza // A Károlyiak kora és az örökváltság (1775-1848) // A munkásmozgalom kezdete (1890-1906, a szociáldemokratákról) // A háború utáni politikai élet kialakulása (1944-49, Vajda Imréről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. december 10. kedd - Judit *** A Nap kél 07.19 - nyugszik 15.54  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Judit női név héber eredetű. Jelentése: Judeából való nő. Rokon nevek: Ivett, Ivetta, Jutta. // További névnapok ma: Ábel, Leona, Georgina, György, Valéria, Péter, Györgyi, Filotea. // Holnap Árpád névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Tokácsli Lajos (1915-2000) önarckép (részlet)Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 37 éve, 1982. december 10-én a Helyőrségi Művelődési Otthonban megnyílt Tokácsli Lajos szentesi festőművész gyűjteményes kiállítása.

70 éve, 1949. december 10-én az országgyűlés elfogadta az 1949: XXV. törvényt az első ötéves tervről. (1950. január 1-től 1954. december 31-ig.)

71 éve, 1948. december 10-én a köztársasági elnök Dobi Istvánt (FKgP) nevezte ki miniszterelnökké.

Dr. Csergő Károly (1879-1969) vármegyei II. főjegyző, alispán. Forrás: Szentesi Levéltár87 éve, 1932. december 10-én a Vöröskereszt Egylet Csongrád Vármegyei Választmánya dr. Csergő Károly alispánt választotta meg a megyei szervezet elnökévé.

89 éve, 1930. december 10-én a Független Kisgazdapárt egyesült Gaál Gaszton Agrárpártjával. Az új párt neve Független Kisgazda Földműves és Polgári Agrárpárt - röviden Független Kisgazdapárt.

Dr. Szeder Ferenc János földbirtokos. Forrás: Szentesi Élet93 éve, 1926. december 10-én országgyűlési képviselőválasztást tartottak Szentesen. Az Egységes Párt és a helyi kisgazda pártkörök támogatását élvező Bugyi Antal 1864 (39%), a kormánytámogató pártonkívüli programmal fellépő dr. Szeder Ferenc János 2871 (61%) szavazatot kapott, vagyis ez utóbbi jelölt nyerte el a szentesi képviselő mandátumot. (A választásra jogosult 7669 polgár közül 4735 élt szavazati jogával, azaz a választók 62%-a.)

A Vármegyeháza épülete Szilágyi Dezső 1913-ban kiadott lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye136 éve, 1883. december 10-én átadták a Makay Endre tervei alapján épült, klasszicista stílusú szentesi megyeházát. Csongrád vármegye tisztikara és törvényhatósági bizottsága ünnepélyes díszközgyűléssel vette birtokába új otthonát.

Oroszi Miklós (1822-1892), polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi Élet152 éve, 1867. december 10-én megválasztották a 120 fős Szentes városi képviselő-testület tagjait.

154 éve, 1865. december 10-én Deák-kör néven képviselőházi klub alakult. (Oroszi Miklós szentesi követ is Deák Ferenc táborához csatlakozott.)

168 éve, 1851. december 10-én Jurenák Eduárd szentesi polgármester egészségügyi okokra hivatkozva benyújtotta lemondását. A kerületi főispán a lemondást nem fogadta el. (A terhes hivataltól majd csak 1852 februárjában sikerült megszabadulnia.)

170 éve, 1849. december 10-én Szentes városa megtagadta örökváltsági tartozásainak törlesztését, mondván: az úrbériség 1848-ban megszűnt...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 Dr. Csergő Károly alispánra emlékeztek -
V.F., - 2005.01.21.

Dr, Csergő Károly alispán festménye előtt lánya, dr. Széchenyiné Csergő Judit. Fotó: Vidovics Ferenc - 2005A legnépszerűbb főtisztviselő // A puritán becsületesség megtestesítője --125 éve született, 35 éve hunyt el  dr. Csergő Károly (I.- II.) - L.L., - 2004.09.24.-10.01.

A pályázat kiírása // Makay Endre pályamunkája győzött // Az elkészült reneszánsz "palota" --120 éve épült a megyeháza (I.- II. III.) - L.L., - 2003.12.05-12-19.

Pulszky Ferenc kudarca (a Deák-körről) - Választások a múltban (IV.) - L.L., - 2003.03.29.

Szegvári emléktábla a szülőházon: 125 éve született dr. Csergő Károly alispán - TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.12.10.A szentesi Vármegyeháza - pályázati melléklet - HTML-CD/web: TEAM 2003

A Károlyiak kora és az örökváltság (1775-1848) // Dr. Csergõ Károly (1879-1969) // A Megyeháza - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

A SZENTESI VÁRMEGYEHÁZA - pályázati melléklet - HTML-CD/web: TEAM 2003

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. december 9. hétfő - Natália, [Fourier szt. Péter] *** A Nap kél 07.18 - nyugszik 15.54  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Natália latin (dies natalis Domini) eredetű női név, jelen- tése: az Úr Jézus születésnapja. (Régen ezt a nevet a karácsonykor született leány- gyermekek kapták.) // További névnapok ma: Ábel, Leona, Georgina, György, Valéria, Péter, Györgyi, Filotea. // Holnap Judit névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  Balázs Árpád zeneszerző az 1988-as kiállítás-megnyitón - Forrás: Szentesi Levéltár fotótára, lsz. 2664Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 31 éve, 1988. december 9-én a Városi Galériában megnyílt Balázs Árpád zeneszerző munkásságának dokumentumait bemutató kiállítás. A rendhagyó tárlatot Dóczi Gábor városi párttitkár nyitotta meg.

Balázs Árpád Erkel- és SZOT-díjas zeneszerző. Forrás: Szentesi Levéltár fotótára - lsz. 314931 éve, 1988. december 9-én a Tóth József Színházteremben szerzői estet rendeztek Balázs Árpád Erkel- és SZOT-díjas zeneszerzőnek, Szentes díszpolgárának. Ősbemutatóként előadták Balázs Árpád Szentesi jeladás’88 című művét, amelyet három „B” trombitára írt. A szerzői esten közreműködtek a zeneiskola tanárai és tanulói, a Petőfi Sándor Általános Iskola két kórusa, a Deák Ferenc és a Kossuth Téri Általános Iskola énekkara, a Horváth Mihály Gimnázium leánykara és a Bárdos Lajos Vegyeskar. Fellépett a Magyar Néphadsereg Központi Fúvószenekara. A szerzői esten Mészáros Júlia, a városi tanács művelődési osztályának vezetője köszöntötte a neves zeneszerzőt.

Dorogi Zsigmond (1931-1993) rádiószerkesztõ, rendezõ, Szentes díszpolgára35 éve, 1984. december 9-én „Üdvözlet az olvasónak” címmel irodalmi vetélkedőt rendeztek a Művelődési és Ifjúsági Házban, amelyet a Magyar Rádió egyenes adásban közvetített. Szerkesztő-rendező Dorogi Zsigmond. Közreműködtek: Avar István, Kállai Ferenc, Nagy Attila, Benkő Gyula, Szabó Gyula, Havasi Judit, Hámori Ildikó, Kohut Magda, Hajas Ilona.

Labádi Sándor, az MSZMP Szentes Városi Bizottságának első titkára. Forrás: Szentesi Levéltár fotógyűjteménye91 éve, 1928. december 9-én született Labádi Sándor (1928–2002) géplakatos, 1957–1987 között a MSZMP Szentes Városi Bizottságának első titkára, a megyei pártbizottság tagja, 1950–1986 között a Szentes Városi Tanács és VB tagja.

110 éve, 1909. december 9-én a Rendezett Tanácsú Városok Polgármestereinek Országos Egyesülete közgyűlést tartott Újpesten. (A megalakításra kerülő szakbizottságokba beválasztották Bugyi Antal, Papp László és Sima László szentesi tisztviselőket.)

A Református Kör épülete (1906) és a mára tornyavesztett "Bagolyvár" Untermüller Ernő képeslapján (1907) . Forrás: Szatmári Imre képeslapgyűjteménye113 éve, 1906. december 9-én Szűrszabó Nagy Imre (1828-1910) földbirtokos, városi képviselő, nemes adományozó. Forrás: Szentesi Levéltárfelavatták a Református Kör szecessziós stílusú, téglaszalagdíszes székházát a Kiss Bálint utcában. (Az épületet Borsos József tervezte. Az avatási ünnepségen leleplezték az adományozó, Szűrszabó Nagy Imre arcképét, Lakos János Pál helyi festőművész alkotását.)

115 éve, 1904. december 9-én dr. Csató Zsigmond főispán felsőbb utasításra kísérletet tett arra, hogy a megyegyűléssel bizalmat szavaztasson Tisza Istvánnak és kormányának. Mivel ez nem sikerült, 54 megyei képviselőből megalakította a Csongrád Megyei Szabadelvű Pártot, mely kész volt bizalmat szavazni.

125 éve, 1894. december 9-én a király szentesítette a házassági jogról szóló 1894. XXXI., a gyermekek vallásáról szóló XXXII. és az állami anyakönyvekről szóló XXXIII. törvénycikket. (Kötelező volt a polgári házasság, állami anyakönyvvezetés, és vegyes házasság esetében a reverzális elfogadása.)

Fekete Márton (1849-1924) képviselő, királyi tanácsos, a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatója. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000134 éve, 1885. december 9-én közfelkiáltással Fekete Mártont választották  a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat főigazgatójává.

Kiss Bálint (1772-1853) református esperes, író, történeti kutató, gazdasági reformer, az MTA levelező tagja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000247 éve, 1772. december 9-én a Békés vármegyei Vésztőn született Kiss Bálint (1772-1853) református lelkész, egyházi író, tankönyvíró, gazdasági reformer, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a békés-bánáti egyházmegye esperese. (Utca és iskola viseli nevét Szentesen.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 
100 éve történt - Felavatták a Református Kört - L.L., - 2002.02.15.

Egy szentesi nábob - Szûrszabó Nagy Imre - L.L., - 1998.06.05.

Az 1894. XXXI., XXXII. és XXXIII. törvénycikk - www.1000ev.hu 

Az Ármentesítő Társulat székháza - 110 éve épült - L.L., - 2003.05.30.

www.kissbalint.hu - a Kiss Bálint Református Általános Iskola honlapja

Kiss Bálint Református Általános Iskola - www.szentes.hu 

Szentes, Kiss Bálint utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.com 

Politikai élet (1867-1918, Fekete Mártonról) // Kiss Bálint (1772-1853) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


 *** 2019. december 8. vasárnap - Mária *** A Nap kél 07.17 - nyugszik 15.54  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Mária bibliai eredetű női név. Eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Magyarországon a középkor óta állandóan a gyakoribb női nevek között volt, ami nyilvánvalóan, Szűz Mária tiszteletével magyarázható, bár a 18. századig többen választották Mária édesanyjának a nevét (Anna). Népszerűsége csökken, de még napjainkban is gyakori. Az utóbbi száz évben viszont a legtöbbször anyakönyvezett női név. // További névnapok ma: Mátyás, Emőke, Immakuláta. // Holnap Natália névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

 

  <<< Vissza
  A szentesi Vármegyeháza - pályázati melléklet - HTML-CD/web: TEAM 2003Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 36 éve, 1983. december 8-án a Városi Galériában megnyílt a 100 éves a levéltár c. helytörténeti kiállítás, amely megemlékezett a megyeszékhely Szentesre kerülésének centenáriumáról.

75 éve, 1944. december 8–20 között újjáalakultak a szentesi élelmezési, faipari, nyomdász és vasipari munkások szakszervezeti csoportjai.

Kiss Ottó Pro Urbe-díjas sportszervező. Forrás: Nagy szentesi sportkönyv91 éve, 1928. december 8-án született Kiss Ottó (1928-2017) Pro Urbe-díjas sportszervező, a vízilabda sportkör technikai vezetője.

Jócsák Kálmán (1876-1948) kormánybiztos-főispán. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000101 éve, 1918. december 8-án a belügyminiszter kinevezte Jócsák Kálmánt Csongrád vármegye területére a főispáni teendők ellátásával megbízott kormánybiztossá. (December 11-én Szentesre érkezett és megkezdte működését.)

118 éve, 1901. december 8-án a szentesi munkások általános népgyűlést tartottak a városi közgyűlési Árvai Bálint (1875-1919) cipész, a kivégzett szentesi munkásvezér. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 teremben. Napirend: 1. A munkanélküliség oka és orvoslása; 2. Mit akarnak a szociáldemokraták? (Előadó: Árvai Bálint.)

A görögkeleti templom és a görög bérház Szilágyi Dezső 1928-as lapján - a korabeli parókus beírásával. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye233 éve, 1786. december 8-án Szent Miklós tiszteletére felszentelték a ma is álló szentesi görögkeleti templomot. (A szertartást Avakumovics Pál, az arad-kerületi görögkeleti püspök végezte. A szentesi lelkészek sorát 1786-ban Nikolics Mihály nyitotta meg.) (A templom eredetileg torony nélkül épült. Az 1900-as évek elején előbb egy tetőből kinövő favázas harangtoronnyal egészült ki; a mai 22 méteres kőtorony 1927-ben épült a templomhoz. A belső térben látható ikonosztázion héttengelyes, háromszintes, favázrendszerű, copf stílusú építmény, 39 festett táblával.)   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007


 Kapcsolódó oldalak: 
 A munkásmozgalom mártírja -
-Nyolcvanöt éve gyilkolták meg Árvai Bálintot - L.L., - 2001.08.10.

Görög kereskedők Szentesen - M.L., - 2004.07.30.

A görög ortodox templom - www.szentes.hu 

A görög ortodox templom // A munkásmozgalom kezdete (1891-1906, Árvai Bálintról) //  Az õszirózsás forradalomtól a Tanácsköztársaságig (1918-19, Jócsák Kálmánról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu - Magyar Elektronikus Könyvtár

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2017 - web: TEAM, 2002-2019

 

<<< Vissza  
 


NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!
 

  Szentesi internetes kalendárium Labádi Lajos (1953-2019) emlékére 


Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2019. 05. 01.

 

 

.