NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

  Szentesi internetes sajtófigyelő - 2014. december 18. csütörtök  


  Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


A TARTALOMBÓL - kattintson egy címre vagy gördítsen lejjebb a részletekért...
  

 12.14. vasárnap:  Neten a Szentesi Élet 2014. évi 49. száma 
 
Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 108 éve fogadta el a város véglegesnek szánt címerét (a pálmás címert) a képviselő-testület, és hitelesítésre felterjesztette a Belügyminisztériumhoz...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

  


Merítsen a múltból! - a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu

 


   NetSzemle - új helyen, új formában az e-Könyvtár Szentes épülő gyűjteményében

a delmagyar.hu Szentesi cikkeinek 2012-es - 2013-as archívuma, és 2014-es írásai folyamatosan frissítve

 

e-Könyvtár Szentes - a delmagyar.hu Szentesről szóló cikkeinek archívumaarchiv

Az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény napról-napra bővül - látogassa később is!

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. december 18. csütörtök - Auguszta *** A Nap kél 07.25 - nyugszik 15.55  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Auguszta női név a latin eredetű Augustus (magyarul Ágost) férfinév párja. A latin név jelentése: magasztos, fennkölt. Rokon név: Augusztina. // További névnapok ma: Dezső, Mária, Töhötöm. // Holnap Viola névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

    

  <<< Vissza
  


Kádár Ferenc ny. református esperes. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 1996 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 24 éve, 1990. december 18-án a református nagytemplomban Kádár Ferencet (1926-2011), a Szentes-Alsópárti Református Egyházközség lelkészét – dr. Kocsis Elemér tiszántúli egyházkerületi püspök közreműködésével – ünnepélyesen beiktatták a Csongrádi Református Egyházmegye esperesi hivatalába.

66 éve, 1948. december 18-án közzétették a 14000/1948. sz. kormányrendeletet a mezőgazdasági termelőszövetkezetek szervezéséről és működésük szabályozásáról.

70 éve, 1944. december 18-án az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottságának felhívására a Tóth József Színházteremben nagygyűlést tartottak, amelyen a pártok és szakszervezetek jelöltjeiből megválasztották Szentes város 6 nemzetgyűlési képviselőjét: Dadi Imét, Vecseri Bálintot (MKP), Téli Lajost (SZDP), Jószai Bálintot, vitéz Fekete Imrét (FKGP), Erdei Mihályt (Szakszervezeti Bizottság).

Dobovszky József István (1882-1930) - építész, több jelentős építészeti emlékünk tervezője. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200084 éve, 1930. december 18-án 48 éves korában elhunyt Dobovszky József István (1882-1930) szentesi építészmérnök, a katolikus népiskola, a járásbíróság, a felsőpárti református templom stb. tervezője.

Dr. Barta István: A fiatal Kossuth - Forrás: Szentesi Levéltár104 éve, 1910. december 18-án született Szentesen dr. Barta István (1910-1966) történész, a történettudományok doktora, a Teleki Intézet, majd a MTA Történettudományi Intézetének főmunkatársa, neves Kossuth kutató. Középiskoláit szülővárosában, az egyetemet Szegeden, majd Budapesten, mint az Eötvös Kollégium tagja végezte. 1935-ben megszerezte a tanári és bölcsészdoktori oklevelet. Másfél évet a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként külföldi levéltári kutatásokkal töltött. 1936 végétől a budapesti Egyetemi Könyvtárban gyakornok, 1941-től a Teleki Pál Tudományos Intézet tanára. 1945-től a Kelet-Európai Tudományos Intézet, majd a MTA Történettudományi Intézetének munkatársa, 1960-tól főmunkatársa. Kezdetben középkori művelődéstörténeti kutatásokat folytatott, az 1940-es évek második felétől pedig Kossuth Lajos Összes Munkái kiadásával kapcsolatban a magyar reformkor, valamint az 1848/49-es forradalom és szabadságharc sok fontos kérdését tisztázta. Könyvei mellett számos tanulmánya jelent meg történelmi szaklapokban.

105 éve, 1909. december 18-án született Király István a szentesi Kertbarát Kör elnöke.

Szentes város 1907-ben hitelesített címere.108 éve, 1906.  december 18-án a képviselő-testület elfogadta a város  véglegesnek szánt címerét (pálmás címer),  s hitelesítésre felterjesztette a Belügyminisztériumhoz. (Az ősi címer használata 1950–1988 között szünetelt; 1989-ben visszahelyezték jogaiba.)

116 éve, 1898. december 18-án a Szentesi Függetlenségi és 48-as Párt nagyszabású tiltakozó népgyűlést tartott a kormány ellen. A Kossuth téren közel 10 ezer fős hallgatóság gyűlt össze; vezérszónok Sima Ferenc országgyűlési képviselő. (A népgyűlés tiltakozó emlékiratot intézett a képviselőházhoz.)

154 éve, 1860. december 18-án Csongrád vármegye 1848-ban megválasztott Bizottmánya alakuló ülést tartott Hódmezővásárhelyen Tomcsányi József főispán elnöklete alatt. A 433 fős megyei Bizottmányban Szentes városa 91 taggal képviseltette magát...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Iskolák, templomok megálmodója - 75 éve hunyt el Dobovszky József István építészmérnök - L.L., - 2005.12.23.

A katolikus népiskola építése - Kettős évforduló - L.L., - 2002.08.23.

Haszonbérbe adott bíróság --Kilencven éve épült - L.L., - 2002.08.09.

Szentes város címere - 1906 

-A város jelképeiről és történetükről - képekben - L.L.-TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2003.12.18.

Politikai küzdelmek áldozata // "Megtörhettek, de meg nem hajoltam!" - Száztíz éve történt: Sima Ferenc bukása (I.-II.) - L.L., - 2009.07.03-17.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!"

-150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Dobovszky József István (1882-1930) // A felsõpárti református templom // dr. Barta István (1910-1966) // A szabadságharc idõszaka (1848-49, Csongrád Vármegye Bizottmányáról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. december 17. szerda - Olimpia, Lázár, [szt. Olümpiász] *** A Nap kél 07.25 - nyugszik 15.544  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Olimpia női név a görög Olümpiasz névből származik. Jelentése egyes magyarázatok szerint: égi, mennyei, isteni, míg másutt az Olümposz hegyéről való jelentést tulajdonítják a névnek. // A Lázár héber eredetű férfinév. Az El(e)azár név görög rövidüléséből, illetve ennek a latin Lazarus formájából származik, jelentése: Isten segített/Isten a segítőm. // További névnapok ma: Belizár, Begónia. // Holnap Auguszta névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

    

  <<< Vissza
  


Pitti Katalin és Leblanc Győző. Forrás: Szentes Levéltár Fotótár, lsz. 3200 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 30 éve, 1984. december 17-én „Szentesi színészek a színpadon” címen előadást rendeztek a Művelődési Házban a Szentesről elszármazott színészek részvételével. Közreműködtek: Gáspár Sándor, Bácskai János, Pitti Katalin és Leblanc Győző.

Erdei Mihály (1907-1992) földmunkás-kubikos, országgyűlési képviselő, Szentes díszpolgára. Forrás: Szentesi Élet70 éve, 1944. december 17-én az újjáalakult szakszervezetek képviselőiből megalakult a Szentes Városi Szakszervezeti Bizottság. A bizottság elnöke Erdei Mihály (földmunkás szakszervezet), jegyzője Kürtösi Károly (szellemi munkások szakszervezete). (December végére újabb szakcsoportok csatlakoztak. A kibővült testület felvette a Szakszervezeti Tanács nevet.)

A Szentesi Magyar királyi Járásbíróság új épülete Szilágyi Dezső 1913-ban kiadott lapján. Forrás: A Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye108 éve, 1906. december 17-én a városi közgyűlés a Szentesen építendő új járásbírósági épület részére telket, 200 ezer téglát és szükséges mennyiségű homokot ajánlott fel az igazságügyi kormányzatnak. (Az épület csak 1912-ben készült el, Dobovszky József István tervei alapján.)

Dr. Kardos Sándor (1900-1978) járási főorvos, sportorvos, a Vöröskereszt volt járási elnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1988114 éve, 1900. december 17-én született dr. Kardos Sándor (1900-1978) Szentes járási főorvos, 1954-1978 között városi és járási sportorvos, a Vöröskereszt járási elnöke.

Sima Ferenc (1853-1904) lapszerkesztő, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi Élet115 éve, 1899. december 17-én Sima Ferenc párthívei népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Tiltakoztak az összeférhetetlenségi bizottság határozata ellen, és ismét Simát kiáltották ki a párt képviselőjelöltjének.

129 éve, 1885. december 17-én 50 éves korában  elhunyt Honthy László (1835-1885) katolikus iskolai néptanító, volt városi gazdasági tanácsnok, A Szentesi Lapok c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 az 1871/72-ben megjelent első szentesi újságok (Szentesi Lapok, Alföldi Figyelő, Szentesi Lap) felelős szerkesztője.

164 éve, 1850. december 17-én az uralkodó elrendelte a szentesiek perének felülvizsgálását, s a végrehajtás felfüggesztését.

202 éve, 1812. december 17-én Szentesen született Kocsis Pál (1812-1879) városi mérnök, Szentes első részletes telekkönyvének elkészítője...  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Haszonbérbe adott bíróság - -Kilencven éve épült - L.L., - 2002.08.09.

Politikai küzdelmek áldozata // "Megtörhettek, de meg nem hajoltam!" - Száztíz éve történt: Sima Ferenc bukása (I.-II.) - L.L., - 2009.07.03-17.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!"

-150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

130 éve jelent meg - A város elsô újságja - L.L., - 2001.08.17.

Az első szentesi telekkönyv megalkotója - 130 éve hunyt el Kocsis Pál mérnök - L.L., - 2009.06.19.

Dobovszky József István (1882-1930) // A korszak sajtója (1871-1901, Honthy Lászlóról) // A Károlyiak kora és az örökváltság (1775-1848, a szentesiek peréről) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. december 16. kedd - Etelka, Aletta, [szt. Adelheid] *** A Nap kél 07.24 - nyugszik 15.54  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  Az Etelka az Etele férfinév női párja. (Ez az Attila ősi, a 13. században keletkezett változata.) Az Etelka Dugonics András író (1740–1818) alkotása. Rokon nevek: Eta, Etel. Az első magyar regény címe is Etelka volt. A hun fejedelem germán, közelebbről gót eredetű neve. A gót atta szó kicsinyítõképzős származéka. Jelentése: atyácska. // Az Aletta igen ritka női név, mely az Adelheid fríz és németalföldi formájából származik. Az Adelheid elemeinek jelentése: nemes és alak, személy. // További névnapok ma: Tihamér, Beáta, Özséb. // Holnap Auguszta névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

    

  <<< Vissza
  


Petrovics Soma (1843-1926) szentesi evangélikus lelkész.  Forrás:  Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár - TEAM 2003 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 96 éve, 1918. december 16-án a Tóth József Színházteremben műsoros megemlékezést tartottak Lehota Bandi cigányprímás 50 éves muzsikusi jubileuma alkalmából.

96 éve, 1918. december 16-án megalakult a Szentesi Néptanács. (Elnök: dr. Ecseri Lajos; alelnökök: Burián Lajost, dr. Rimély Dezső és Blum Mihály. A Néptanács 1919. március 22-ig folytatta működését.)

A Magyar Királyi Állami Főgymnasium épülete 1910 körül. Forrás: www.hmg.hu100 éve, 1914. december 16-án a katonai vezetés 1000 sebesült befogadására alkalmas katonai kórház felállítását kezdte meg Szentesen. (A kórház befogadására kijelölt épületek: gimnázium, katolikus és izraelita népiskola, katolikus és református kör, felsőpárti óvoda, kaszinó, a városháza közgyűlési terme és az anyakönyvi hivatal; szükség esetén a színházterem.)

II. Rákóczi Ferenc fejedelem (1676-1735), a kuruc szabadságharc vezére. Révész Imre életnagyságú portréja. Forrás: Megfestett nagyjaink - történelmi arcképcsarnok - 1996107 éve, 1907. december 16-án  Csongrád vármegye közgyűlésén ünnepélyesen leleplezték II. Rákóczi Ferenc fejedelem életnagyságú képét, Révész Imre festőművész alkotását. (Ünnepi beszédet mondott dr. Kelemen Béla főispán és Futó Zoltán református lelkész.)

125 éve, 1889. december 16-án elkészült a Szentesi Sportegylet jégpályája a régi Werner-ház alatti Kurca-örvényen. A bekerített, folyamatosan hizlalt és sepretett pályán üvegverandás faházat építettek a melegedni kívánók részére. Vásár- és ünnepnapokon az egylet zenéről is gondoskodott. Idényjegyek 2 forint 50 krajcárért, diákoknak 1 forintért váltható. Napijegy 10 krajcár, zenés napokon 20 krajcár. (A jégpálya ünnepélyes megnyitóját december 22-én tartották meg.)

Petrovics Soma (1843-1926) szentesi evangélikus lelkész.  Forrás:  Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár - TEAM 2003131 éve, 1883. december 16-án beiktatták hivatalába Petrovics Soma (1843-1926) szentesi evangélikus lelkészt. (43 éven át szolgált Szentesen.) 

147 éve,  1867. december 16-án a belügyminiszter Oroszi Miklós polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 utasítására a megyei közgyűlés elrendelte a szentesi választások kivizsgálását. Az eredmény megszületéséig felfüggesztették a két napja hivatalba lépett városi tisztikart. A közigazgatási teendők intézését a volt provizórikus tanácsra bízták. Oroszi Miklós polgármester megtagadta a város pecsétjének és kulcsainak átadását. (1868 februárjában új választásokra került sor; a polgármester továbbra is Oroszi Miklós maradt.)  Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Lehota Lajos  

-(1911-1999, Lehota Bandi fia) - R.G., - 1999.02.05.

Az Alföld legkitűnőbb muzsikusa // Mikszáth Kálmán örök emléket állított

-125 éve hunyt el Páczi Jancsi cigányprímás - L.L., - 2005.05.06-13.

Révész Imre (1859-1944) festőművész - http://hungart.euroweb.hu 

Futó Zoltán emlékezete - 140 éve született - L.L., - 2003.05.16.

Petrovics Soma (1843-1926) - evangélikus lelkész, esperes - L.L.-TF., NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Minden reggel friss! - 2004.12.07.

Az alkotmányos párt jelöltje gyôzött (Oroszi Miklósról)

-Választások a múltban (III.) - L.L., - 2002.03.22.

A neoabszolutista berendezkedés idõszaka (1849-1866, Oroszi Miklósról) // Szentes az elsõ világháború idején (1914-18) // Az õszirózsás forradalomtól a Tanácsköztársaságig (a Szentesi Néptanácsról) - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. december 15. hétfő - Valér *** A Nap kél 07.23 - nyugszik 15.54  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Valér latin eredetű férfinév, a Valerius nemzetségnévből. Jelentése: erős, egészséges. Női párja: Valéria. // További névnapok ma: Dezső, Mária. // Holnap Aletta és Etelka névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

    

  <<< Vissza
  


Nagy Dániel az Elnöki Tanács elnökhelyettese. MTI Fotó: Vigovszki Ferenc Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 31 éve, 1983. december 15-én elhunyt el Nagy Dániel (1910-1983) mezőgazdasági munkás, 1945-től a Független Kisgazdapárt tagja, városi képviselő, a helyi Földigénylő Bizottság tagja, 1947-49, majd 1953-67 között országgyűlési képviselő. 1954-ben részt vett a Hazafias Népfront megalakításában, amelynek Országos Tanácsába több cikluson át beválasztották. 1949-től 1971-ig a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának tagja, 1949-63 között az Elnöki Tanács elnökhelyettese.

A helyreállított szentesi Tisza-híd 1946-ban. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200068 éve, 1946. december 15-én Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter felavatta a helyreállított Szentes–Csongrád közötti tiszai vashidat.

Dr. Négyesi Imre (1876-1945) városi rendőrkapitány helyettes, tartalékos százados, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200069 éve, 1945. december 15-én 69 éves korában elhunyt dr. Négyesi Imre (1876-1945) volt városi rendőrfőkapitány, Szentes 1919-1936, majd 1944-1945 közötti polgármestere.

74 éve, 1940. december 15-én megalakult a Szentesi Bőriparosok Termelő és Értékesítő Szövetkezete.

Dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, lapszerkesztő, polgármester Kováts károly (1932) festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200081 éve, 1933. december 15-én a városháza közgyűlési termében ünnepélyesen leleplezték dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) ügyvéd, volt polgármester olajfestményű portréját, Kováts Károly helyi festőművész alkotását. Ezt követően Szentes díszpolgáraivá választották vitéz Gömbös Gyula honvédelmi miniszter-miniszterelnököt és dr. Lázár Andor igazságügy-minisztert, a város országgyűlési képviselőjét.

85 éve, 1929. december 15-én a közigazgatás rendezéséről szóló 1929: XXX. tc. alapján városi képviselő-testületi választásokat tartottak Szentesen. A törvény értelmében a városi képviselők száma 200 főről 80 főre csökkent, ebből 40 fő virilis jogon (legtöbb adót fizető), 40 fő pedig választás által lehetett tagja a testületnek. A szavazati joggal rendelkező 6601 szentesi polgár közül 3825 adta le szavazatát, tehát a választók 58 %-a élt szavazati jogával. Az egyesült ellenzék jelentős sikert könyvelhetett el, amennyiben az öt választókerület közül háromban az ellenzéki lista 100 %-os győzelmet aratott, egy választókerületben a kormánypárti lista futott be, egyben pedig vegyes eredmény született. A 40 választott képviselői mandátumból az ellenzék 24-et (60 %) szerzett meg, a maradék 16 mandátum (40 %) a kormánypártnak jutott. A 24 ellenzéki mandátumból a Kossuth Párt 11-et, a Kisgazda Párt 7-et, az SZDP 6-ot mondhatott magáénak. A 80 fős testület tagjainak foglalkozás és társadalmi hovatartozás szerinti megoszlása a következőképp alakult: földbirtokos 8, gazdálkodó 17, gyáros 5, magánzó 6, ügyvéd 9, orvos 4, gyógyszerész 3, tisztviselő 5, lapkiadó, szerkesztő 2, lelkész 4, iparos 6, kereskedő 6, munkás 5.

Burián Lajos (1844-1929) polgármester, a 48-as ellenzék szentesi vezéralakja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000113 éve, 1901. december 15-én az I. 48-as Népkör rendkívüli közgyűlésén Burián Lajost választották a kör elnökévé. A korábban kilépett körtagok visszalépésével helyreállt az egység.

115 éve, 1899. december 15-én a parlament összeférhetetlenségi bizottsága megsemmisítette Sima Ferenc mandátumát.

Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató portréja Zolnay Géza festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000128 éve, 1886. december 15-én született Szentesen Zolnay Géza (1886-1965) festőművész, tanár. A Képzőművészeti Főiskolán 1912-ben szerzett rajztanári diplomát. A fővárosban telepedett le. Tanári munkássága mellett rendszeresen kiállította olajfestményeit és pasztellképeit a Nemzeti Szalonban és a Műcsarnokban. Kiváló portréfestő volt. (Nagybátyjáról, Zolnay Károlyról készített portréja a Horváth Mihály Gimnázium dísztermében látható.)

A szentesi Vármegyeháza - pályázati melléklet - TEAM 2003139 éve, 1875. december 15-én a megyegyűlés határozatilag kimondta, hogy székhelyváltozás esetén  Csongrád megye települései közül egyedül Szentest tartja arra alkalmasnak. Erről feliratban értesítette a belügyminisztériumot. (Három éves küzdelem után Tisza Kálmán miniszterelnök-belügyminiszter elrendelte Csongrád vármegye székhelyének Szegvárról Szentesre történő áthelyezését. Ténylegesen 1883-ban, az új székház felépülése után került a megyeszékhely Szentesre. 1950-ben a székhely átkerült Hódmezővásárhelyre.)

Csongrád Vármegye czimere (1731)140 éve, 1874. december 15-én Szentes megindította a küzdelmet a megyeszékhely elnyeréséért. A megyegyűléshez benyújtott folyamodványában felajánlotta, hogy a Szentesen felépítendő új megyeháza céljára megfelelő telket, 1 millió faltéglát és kellő számú fedélcserepet minden díjazás nélkül rendelkezésre bocsát. Döntés egyelőre nem született.

153 éve, 1861. december 15-én született Papp Antal (1861–1933) református igazgató-tanító.

159 éve, 1855. december 15-én az igazságügy-miniszter elrendelte az új telekkönyvi rendszer bevezetését Magyarországon.

Pokomándy Gábor (1799-1884) földbirtokos, uradalmi inspektor, a Szentesi Takarékpénztár első elnöke. Forrás: a 75 éves Szentesi Takarékpénztár (1944)164 éve, 1850. december 15-én Pokomándy Gábor főszolgabíró lemondott hivataláról; a szentesi járás vezetését ismét Basa József vette át.

199 éve, 1815. december 15-én született Szentesen Farkas Zsigmond (1815–1863) gyógyszerész, a második szentesi patika megalapítója. Gyógyszerész oklevelét 1839-ben nyerte a Pesti Királyi Egyetemen. A Megváltóhoz címzett gyógyszertárát 1847-ben nyitotta meg bérelt helyiségben, amely 1856-ban új, végleges helyére költözött (ma Kossuth u. 11.)...    Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Szentes–csongrádi_vasúti_Tisza-híd - www.wikipedia.hu

A békességet teremtő Mátéffy --Közéleti küzdelmek a múltban (XIV.) - L.L., - 2003.02.14.

A "garabonciás" néptanító // Az országos politika porondján // "Muszka önkény!"

-150 éve született Sima Ferenc (I.- II.- III.) - L.L., - 2003.11.14-21-28.

Szeged vagy Szentes? // 125 éve Szentes nyert

-Küzdelem a megyeszékhelyért (I.- II.) - L.L., - 2003.03.28./04.04.

A Vármegyeháza története - A szentesi Vármegyeháza - pályázati melléklet - TEAM, 2003

Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Magyar életrajzi lexikon - 1000-1990 --K.Á., www.mek.oszk.hu

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


 *** 2014. december 14. vasárnap - Szilárda, [Keresztes szt. János] *** A Nap kél 07.22 - nyugszik 15.54  *** 


 
Boldog névnapot! Névnapi köszöntő:  A Szilárda női név a Konstantin magyarítására a magyar nyelvújítás során alkotott Szilárd férfinév női párja. A latin eredetű Konstantin eredeti jelentése: állhatatos, szilárd. // További névnapok ma: Szilárd, Bertold. // Holnap Valér névnapja lesz... - www.wikipedia.hu

    

  <<< Vissza
  


    Neten a Szentesi Élet 2014. évi 49. száma

Szentesi Élet - városi hetilapunk az InternetenA XLVI. évfolyamába lépett A Szentesi Élet Internet-archívumának kuriózuma az 1968. áprilisi első szám (szkennelt oldalak).Szentesi Élet Internet-archívuma 1997-ig nyúlik vissza. A régi lapszámok a folyamatos feldolgozás révén az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjteménybe kerülnek, ahol az 1968. áprilisi első számtól kezdve megtekinthetők. Városi lapunk a napi hírek mellet a helytörténeti információk jelentős forrása is...

 
 Kapcsolódó oldal: 
A Szentesi Élet az Interneten - TEAM, (1997-) 2002-2014
 

<<< Vissza  
  


Bucsány György a Drahos emléktábla avatóján. Szentesi Levéltár Fotótára, lsz. 2633 Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007 29 éve, 1985. december 14-én születésének 90. évfordulóján a Köztársaság Téri Általános Iskola (ma Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola) falán leleplezték Drahos István (1895–1968) nemzetközi hírű grafikusművész emléktábláját. A Koszta József Múzeum és a Csallány Gábor Múzeumbaráti Kör kezdeményezésére elhelyezett táblánál Bucsány György középiskolai tanár méltatta a mester munkásságát.

65 éve, 1949. december 14-én közzétették a minisztertanács 4343/1949. sz. rendeletét a megyék székhelyének és területének megállapításáról. Az ország területét államigazgatási szempontból 19 megyére osztotta (az addigi 25 helyett), és kijelölte ezek székhelyét. Az átszervezés 1950. január 1-jén lépett életbe. Csongrád megye területe e rendelet nyomán egészült ki a volt Csanád, Arad, Torontál közigazgatásilag egyesített megyék településeivel, s helyezték át a megyeszékhelyet Szentesről Hódmezővásárhelyre.

Drahos István (1895-1968) grafikus, az exlibris művésze. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000119 éve, 1895. december 14-én Drahos István exlibrise Budapesten született Drahos István (1895–1968) grafikus, a magyar exlibris művészet belföldön és külföldön egyaránt elismert képviselője. 1920–25 között az Iparművészeti Iskolában Helbing Ferenc tanítványa volt. 1933-tól 1957-ig, nyugalomba vonulásáig rajztanárként működött Szentesen. Elsősorban fametszetben dolgozott, a düreri hagyományú, vonalas metsző technikát művelte, amelyben igazi virtuóznak mutatkozott. Munkásságáról 870 számozott exlibris tanúskodik, de készített könyvillusztrációt és bélyegterveket is. Gyűjteményes hagyatékát a Koszta József Múzeum gondozza. 1971-ben utcát neveztek el róla Szentesen. 1985-ben emléktáblát helyeztek el tiszteletére a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola falán, mely alkalommal Bucsány György középiskolai tanár méltatta a mester munkásságát.

149 éve, 1865. december 14-én az uralkodó megnyitotta a magyar országgyűlést...   Szentesi Évfordulónaptár - Labádi Lajos munkája nyomán - TEAM, 2002-2007

   
 Kapcsolódó oldalak:   Koszta József Múzeum - www.szentes.hu 

Drahos István utca - Feliratos műholdkép - http://maps.google.hu 

Drahos István (1895-1968) // Rövid életrajz - Szentes helyismereti kézikönyve --Szerk.: Kis-Rácz Antalné, Labádi Lajos, Vörös Gabriella - Multimédia-CD/web: TEAM, 2000

Szentesi évfordulónaptár - Labádi Lajos, 1996-2013 - web: TEAM, 2002-2014

 

<<< Vissza  

 


Aktuális // 2012 // 2011 // 2010 / 2009 // 2008 // 2007 // 2006 // 2005 // 2004 // 2003 // kereső


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

Szentes elsö internetes újságja

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával

 

.