Szentesi Évfordulónaptár - 2013. január  


Forrásul szolgáltak Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár 1996-2000 c. írásai és későbbi művei

 

2013.  x, február, március, április, május, június, júliusaugusztus, szeptember, október, november, december
Január
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

 

2013. január 31.

23 éve, 1990. január 31-én szentesi delegáció utazott a Temesvár melletti Újszentesre (Dumbravita). Szirbik Imre tanácselnök és dr. Barta László levéltár-igazgató, az Erdélyi Szövetség szentesi szervezetének elnöke a testvérvárosi kapcsolat felvételére tették meg az előkészületeket; Ludányi István vöröskeresztes titkár és Gilicze András református lelkész pedig a segélyezés formáiról tárgyaltak.

Csallány Gábor (1871-1945) ármentesítési tisztviselő, régész, alapító múzeum-igazgató Tokácsli Lajos festményén. Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)68 éve,  1945. január 31-én Csallány Gábor (1871-1945) emléktáblája a ligeti múzeum falán. Fotó: Tímár Ferenc 74 éves korában elhunyt Csallány Gábor (1871-1945) ármentesítési tisztviselő,  régész, a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat megalakítója,  múzeum-igazgató, régészeti szakíró, lapszerkesztő, publicista, a szentesi Múzeum Baráti Kör névadója. (Emléktáblája megtalálható a Koszta József Múzeum falán; a Széchenyi-liget Kurca-parti sétánya az ő nevét viseli; olajfestményű portréja a múzeumban látható, Tokácsli Lajos alkotása.) 

Dr. Barta László (1936-2009) gimnáziumi tanár, ny. levéltár-igazgató, helytörténész. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199677 éve, 1936. január 31-én született dr. Barta László (1936-2009) gimnáziumi tanár, ny. levéltár-igazgató, helytörténész.

108 éve, 1905. január 31-én született Szentesen Szigeti György (1905–1978) Kossuth-díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnökségi tagja. 

Balogh János (1845-1924) polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000121 éve, 1892. január 31-én Törs Kálmánnal szemben Balogh Jánost választották Szentes országgyűlési képviselőjévé.

129 éve, 1884. január 31. Balogh János szentesi polgármester benyújtja lemondását.

132 éve, 1881. január 31-én született Szentesen Szeder Ferenc (1881-1952) földmunkás,  szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő, a Boros Sámuel (1787-1866) szentesi jegyző, főbíró, majd a város első polgármestere (Ifj. Kiss Bálint, festménye - 1893). Reprodukció: Vidovics Ferenc Földműves Szövetség országos titkára, az SZDP főtitkárhelyettese, az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a Nemzeti Főtanács tagja.

140 éve, 1873. január 31-én megalakult a Szentesi Szabó Ipartársulat. (Tagok száma 50 fő.) 

164 éve, 1849. január 31. Megalakul Szentes város rendezett tanácsú szervezete. Az első tisztújítás alkalmával polgármesterré Boros Sámuel volt főbírót választják.

***   ***   ***

2013. január 30.Wekerle Sándor (1848–1921) miniszterelnök, az állami munkáslakások építtetője. Forrás: www.sulinet.hu

104 éve, 1909. január 30. Wekerle Sándor miniszterelnök közvetítő javaslatot terjeszt elő a jegybank körüli harcban, az ún. kartellbank tervét. (Legyen külön osztrák és magyar jegybank, de ezek működjenek szorosan együtt.)

113 éve, 1900. január 30-án Dienes Márton Kossuth-párti jelölt megválasztásának támogatására Szentesre érkezett Eötvös Károly neves ügyvéd, országgyűlési képviselő.

124 éve, 1889. január 30-án Rudolf főherceg trónörökös öngyilkosságot követett el Meyerlingben. Szentesi cigányzenészek a századfordulón. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet A hír hallatán Szentes gyászt öltött: „A csapás, mely Rudolf halálával érte nemzetünket, városunk minden polgára teljes nagyságban átérzi. A királyfi halálesetét a megyeház, városház, kaszinó, 48-as népkör s a többi közhelyeken kitűzött gyászlobogók is szomorúan hirdetik.” – írta a Szentesi Lap.

130 éve, 1883. január 30-án 47 éves korában meghalt Páczi Mihály (1836-1883) híres szentesi cigányprímás.

***   ***   ***

2013. január 29.

130 éve, 1883. január 29-én született Vecseri Bálint (1883-1954) földmunkás. *** A városi közgyűlés határozatot hozott egy iskolai könyvtár felállításáról a szegény sorsú tanulók könyvekkel és egyéb taneszközökkel való ellátása céljából.

138 éve, 1875. január 29-én elhunyt Reinholz Károly (1845-1875) gimnáziumi tanár.

Zsoldos Ferenc (1865-1912) gépészmérnök, gyáros, városi és megyei képviselő. Forrás: Szentesi LevéltárA Zsoldos család síremléke a református középtemetőben. Fotó: Molnár F. Zoltán, TEAM148 éve, 1865. január 29-én született Zsoldos Ferenc (1865-1912) gépészmérnök, gyáros, városi és megyei képviselő, a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, a Szentesi Önkéntes Tűzoltóság főparancsnoka, a Műkedvelők és Műpártolók Társaságának igazgatója.

149 éve, 1864. január 29-én született ifj. Kókay István (1864-1931) ügyvéd, tb. megyei főügyész.

252 éve, 1761. január 29-én a Helytartótanács engedélyt adott egy új református templom építésére, az előző évben leégett helyett. Eszerint: a templom a régi alapokon ugyan, de szilárd anyagból (tégla) építhető föl tornyával együtt úgy, hogy a belső mennyezet deszkával boltozandó, a templom és a torony nem épülhet egybe, nem lehet díszes, és nem hasonlíthat a katolikus templomokhoz. A torony magasságát 5 ölben (kb. 10 m) határozták meg, amely teljesen lapos tetővel látandó el.

***   ***   ***

2013. január 28.

Dr. Papp László (1905–1989) jogász, birkózó, mesteredző, szakíró, a szentesi Sportcsarnok névadója - www.szentesinfo.hu/dr-papp-laszlo/24 éve, 1989. január 28-án 84 éves korában Budapesten elhunyt dr. Papp László (1905–1989) jogász, birkózó, mesteredző, szakíró. Sportolói pályafutását szülővárosában kezdte 1922-ben a Szentesi Munkás Testedző Klub birkózójaként. 1923–28 között a Magyar Atlétikai Club (MAC), majd 1928–35 között az FTC birkózója. Hétszeres magyar bajnok, tizenötszörös válogatott, kétszeres Európa-bajnok, 1928-ban az amszterdami olimpián kötöttfogású kisközépsúlyban olimpiai 2. helyezett. 1935–45 között a Magyar Birkózó Szövetség szövetségi kapitánya. 1945-től 1949-ig Szentesen a Csongrád Megyei Földhivatal vezetője, a helyi földreform irányítója. 1949–1956 között a Pest Megyei Bíróság elnöke, Szirbik Imre a II. világháborús emlékmű avatásakor, 1989-ben. Fotó: id. Geréby József 1957-től 1971-ig a Legfelsőbb Bíróság bírája. Az FTC örökös tagja, Aranydiplomása, számos birkózással kapcsolatos szakkönyv szerzője.

25 éve, 1988. január 28-án a Szentes Városi Tanács Szirbik Imrét választotta tanácselnökké, aki 1977-től állt a tanács alkalmazásában, s 1985 óta ellátta az elnökhelyettesi teendőket.

Fotó: Kis Antal - www.viztorony.hu44 éve, 1969. január 28-án a Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat üzembe helyezte az új víztornyot, amely 1500 köbméter víz befogadására alkalmas.

88 éve, 1925. január 28-án született Szentesen Török László, Csongrád megye tanácselnöke, az OTP megyei igazgatója. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1988 Török László, Csongrád megye 1962-71 közötti tanácselnöke, majd az OTP megyei igazgatója, műkedvelő festő.

94 éve, 1919. január 28-án a Vörös Újság híradása szerint “Szentesi katona elvtársaink Pintér elvtárs előadása után megalakították a szentesi katonák kommunista csoportját.” (Pártszervezet alakulásáról nincs adat. Későbbi források a kommunista eszmék helyi terjesztői közé sorolták dr. Nagy Endre rendőrkapitányt, Stancz Gyulát, Kiss Ferencet, Ádám Takács Istvánt, Faragó Lászlót, Fenyvesi Lajost, Farsang Andrást, id. Mikecz Jánost, Vajda Imrét.)

113 éve, 1900. január 28-án a II. 48-as népkör tisztújító közgyűlésén Sima Ferencet választották a kör elnökévé, ezáltal az I. és II. szentesi 48-as népkör vezetése egy kézbe került.

114 éve, 1899. január 28–február 1. között a Petőfi Szálló színháztermében öt estén át bemutatót tartott az Edison színház, mely a korszak jelentős találmányával, a mozgófényképpel szórakoztatta a közönséget.

118 éve, 1895. január 28-án a Magyarországi Szociáldemokrata Párt "Magyarország jogtalan népéhez" címmel felhívást adott ki az általános választójog érdekében. A röpirat számos példányát lefoglalták Szentesen.

Deák Ferenc (1803–1876) államférfi, jogtudós, igazságügy-miniszter, a "Haza bölcse". Forrás: www.sulinet.huSima Ferenc (1853-1904) portréja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000121 éve, 1892. január 28-án Sima Ferenc szentesi lapkiadó-szerkesztőt 48-as függetlenségi programmal a tápéi kerület országgyűlési képviselőjévé választották.

137 éve, 1876. január 28-án 73 éves korában meghalt Deák Ferenc (1803–1876) államférfi, jogtudós, az első felelős magyar kormány igazságügy-minisztere, a "Haza bölcse". (Február 12-én gyászünnepélyt tartottak Szentesen. 1896-ban a vármegyeháza nagytermében leleplezték életnagyságú arcképét, Karlovszky Bertalan festőművész alkotását. 1906-ban utcát, utóbb iskolát neveztek el róla.)

***   ***   ***

2013. január 27.dr. Mátyás Sándor (1908-1987) nyugalmazott gimnáziumi tanár és Németh László barátok voltak. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

26 éve, 1987. január 27-én elhunyt dr. Mátyás Sándor (1908-1987) nyugalmazott gimnáziumi tanár, Németh László író barátja.Terney Béla (1905-1972) gimnáziumi tanár, igazgató, festőművész, a középiskolai kollégium névadója. HMG-tablókép.

41 éve, 1972. január 27-én elhunyt Terney Béla (1905-1972) gimnáziumi tanár, igazgató, festőművész, a középiskolai kollégium névadója. A február 2-án megtartott temetésen a volt tanítványok nevében Bucsány György mondott gyászbeszédet.

53 éve, 1960. január Az Árpád Agrár Rt. logója. Forrás: www.arpad.hu 27-én megalakult az Árpád Zöldség Termelőszövetkezet. (Az alapító tagok száma 239 fő, területe 1019 kh. Jogelőde a Szentes és Vidéke Zöldség Gyümölcs Termelő és Értékesítő Szakszövetkezet.)

78 éve, 1935. január 27-én a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezete tisztújító taggyűlést tartott a Munkásotthonban. A résztvevők bírálták a párt országos vezetőit, s kezdeményezték az országos antifasiszta népfront megalakítását az előretörő szélsőjobboldali szervezkedés visszaszorítására.

Dr. Purjesz Zsigmond (1846-1918) belgyógyász, a kolozsvári egyetem tanára, udvari tanácsos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200095 éve, 1918. január 27-én elhunyt dr. Purjesz Zsigmond (1846-1918) belgyógyász, a kolozsvári egyetem tanára, udvari tanácsos, Szentes szülötte. (Volt tanítványai emlékszobrot állítottak tiszteletére a kolozsvári klinika épülete előtt.)

98 éve, 1915. január 27-én az orosz csapatok újból benyomultak a Kárpátokba.

103 éve, 1910. január 27-én született Babós József mezőgazdász, TSZ-elnök.

106 éve, 1907. január 27. Megalakult az Építőiparosok Országos Szövetségének szentesi csoportja. (A tagok száma 35 fő.) *** Csallány Gábor és Gulyás Pap Etelka mozgalmat indított Szentesen egy tüdőszanatórium létesítése érdekében.Ifj. Kiss Bálint (1802-1868) festőművész, Kiss Bálint ref. lelkész fia. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

111 éve, 1902. január 27-én született László Béla (1902-1960) gimnáziumi tanár.

119 éve, 1894. január 27. A Szentesi Polgári Olvasókör Jókai Mór 50 éves írói működésének megünneplésére irodalmi estet tart.

145 éve, 1868. január 27-én 66 éves korában meghalt ifj. Kiss Bálint (1802-1868) festő, a Pesti Műegylet alapító tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum Képtárának őre, Szentes szülötte. (Apja Kiss Bálint református esperes.)

***   ***   ***

2013. január 26.

77 éve, 1936. január 26-án Kozma György főispán személyes tapasztalatai alapján jelentést készített a belügyminiszternek a Csongrád megyében uralkodó ínséges állapotokról. Beszámolójának lényege: „Kétségtelen, hogy a nyomor egészen rendkívüli. A rossz táplálkozás folytán kiéhezett arcok tömegével lehet találkozni. Szórványosan előfordulnak olyan betegségek is, amelyek a rossz táplálkozásra és a nyomorúságra vezethetők vissza, de különösen aggasztó a tüdőbaj szaporodása… A nyomorúság a legnagyobb mértékű Szentes városában és a Szenteshez közel fekvő mindszenti járás községeiben. Szentes városában 2 ezer vagyontalan és munkanélküli család van mintegy 10 ezer lélekkel…”

A szentesi Vármegyeháza - pályázati melléklet - HTML-CD/web: TEAM 200381 éve, 1932. január 26-án a megyegyűlés határozottan kinyilvánította, hogy továbbra is Szentest óhajtja Csongrád megye székhelyeként megtartani.

108 éve, 1905. január 26-án országgyűlési képviselőválasztást tartottak Szentesen. A küzdelemből dr. Molnár Jenő függetlenségi párti jelölt került ki győztesen. (A szavazatok megoszlása: Molnár Jenő 1015, Mátéffy Ferenc 518, Éder János 11.) A választások országos eredményeként a 30 éve kormányzó Szabadelvű Párt kisebbségbe került a parlamentben.

118 éve, 1895. január 26-án Sima Ferenc parlamenti interpellációt nyújtott be a belügy- és földművelésügyi miniszterhez az alföldi szociális izgatások ügyében.

314 éve, 1699. január 26-án Karlócán aláírták a békét a Szent Liga és a Porta képviselői. A 25 évre szóló békeszerződéssel Erdély és a Bácska I. Lipót (1640–1705) uralma alá került; a Maros-Tisza köze és Temesvár a szultán fennhatósága alatt maradt. A magyar-török államhatár Csongrád megyei szakaszát a Tisza és a Maros folyók mentén jelölték ki.

***   ***   ***

2013. január 25.

Molnár Lajos agrármérnök, a Május 1. Tsz volt elnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198878 éve, 1935. január 25-én született Molnár Lajos agrármérnök, a Május 1. Tsz volt elnöke.

79 éve, 1934. január 25-én született dr. Orosz Pál tanár, labdarúgó-edző.

93 éve, 1920. január 25-26 között nemzetgyűlési választásokat tartottak az ország felszabadult területein. Mivel Szentes még román megszállás alatt volt, a választásokra csak júniusban került sor.

94 éve, 1919. január 25-én a Függetlenségi (Károlyi) Párt kettészakadt. A kilépők Hock János vezetésével megalakították az Országos Függetlenségi és Károlyi Pártot.

103 éve, 1910. január 25-én a Szappanos István vezetése alatt álló 48-as Balpárt beolvadt a Justh Gyula vezette Függetlenségi és 48-as Pártba.

107 éve, 1906. január 25-én a fenyegetések ellenére a megyegyűlés újból kimondta, hogy továbbra is megmarad a nemzeti ellenállás terén, és ismételten eltiltotta a tisztviselői kart az állami adók beszedésétől és az újoncozásba való részvételtől.

134 éve, 1879. január 25. Megválasztják Gerőcz Lajos  segédlelkészt a szentesi református egyház rendes lelkészévé. (A választást utóbb megsemmisítik.)

Pokomándy Gábor (1799-1884) földbirtokos, uradalmi inspektor, a Szentesi Takarékpénztár első elnöke. Forrás: a 75 éves Szentesi Takarékpénztár (1944)143 éve, 1870. január 25-én a Szentesi Takarékpénztár megtartotta első rendes közgyűlését. (Az intézet első elnökévé Pokomándy Gábor nyugalmazott uradalmi inspektort választották.)

174 éve, 1839. január 25-én a szentesi külső tanács elhatározta egy gazdasági iskola felállítását. Tanárnak meghívták Csötönyi Mártont, aki elkészítette az oktatandó mezőgazdasági tárgyak tematikáját. A tervezet nem nyerte meg a közgyűlés tetszését, ezért a belső tanácsot kérték fel egy célirányos tanítási terv elkészítésére. Mire ez megtörtént, a város nehéz anyagi körülmények közé került, ezért utóbb elállt a gazdasági iskola felállításától. (Hasonlóan járt a kisdedóvó létesítésének ügye is, amelyet a gazdasági iskolával párhuzamosan szerettek volna megvalósítani.)

***   ***   ***

2013. január 24.

HŐSEINK 1914-1918 - Pásztor János alkotását 1926-ban állították fel az Erzsébet téren. A kép 1937-ben készült. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye92 éve, 1921. január 24-én a városi képviselő-testület határozatot hozott a világháborúban elesett szentesi hősök emlékének megörökítéséről. Kimondták többek között az elesettek nevének A Hősök Erdeje az I. Világháború 1223 szentesi áldozatának állít emléket. Fotó: Vidovics Ferenc - Szentesi Élet jegyzőkönyvbe foglalását, egy maradandó emlékmű felállítását, továbbá a hősök erdejének megvalósítását. (Ez utóbbit dr. Vajda Antal képviselő kezdeményezte. Indítványának lényege: egy alkalmas területen annyi fát ültessenek, ahányan elestek a háborúban, s folyamatosan pótolják, ha valamelyik fa kipusztulna. A határozatban foglaltak 1926-ra megvalósultak.)

109 éve, 1904. január. 24. A II. 48-as népkör tisztújító közgyűlésén dr. Tasnády Antalt – a megszűnt Kossuth-párt volt alelnökét – a népkör elnökévé választják.

115 éve, 1898. január 24-én született ifj. Cserna János földbirtokos, mezőgazdasági reformer, magyar királyi gazdasági tanácsos. A 48-as öreg honvédek a korabeli fényképen 1898 március 15-én. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye.

131 éve, 1882. január 24-én született Kiss Károly (1882-1964) római-katolikus tanító, zenetanár.

133 éve, 1880. január 24-én 64 éves korában elhunyt Hutiray Lajos (1816-1880) volt 48-as honvédőrnagy, városi birtoknyilvántartó, a Szentesi Honvédegylet első elnöke.

138 éve, 1875. január 24-én Buday József városi pénztárnokot, a Szentesi Lap szerkesztőjét választották meg a Szentesi 48-as Népkör elnökévé.

152 éve, 1861. január 24–30 között a szavazásra jogosult lakosok közvetlen választással megválasztották Szentes város új tisztikarát. A polgármesteri tisztséget – Horváth Ferenc és Jurenák Eduárd ellenében – Bálint László gazdálkodó nyerte el, aki a leadott 715 szavazatból 537-et kapott. (1932-ben utcát neveztek el róla.) Főbíróvá Vecsery Zsigmondot, főkapitánnyá Balogh Lajost választották meg. Tanácsnokok lettek: Molnár István, Dózsa Lajos, Oroszi Miklós, Győri József, Kamocsay János, Horváth Ferenc, Nagy Sámuel és Borsos Károly.

 

***   ***   ***

2013. január 23.

Dr. Papp Lehel György orvos, Szentes és térsége 1990-94 közötti országgyűlési képviselője (MDF). Forrás: www.parlament.hu23 éve, 1990. január 23-án az MDF szentesi szervezete nyilvánosságra hozta, hogy országgyűlési képviselőjelöltje dr. Papp Lehel György sebész, a kórház adjunktusa.

31 éve, 1982. január 23-án 25 éves jubileumi csapatgyűlést tartott a szentesi Árvai Bálint munkásőr egység.

39 éve, 1974. január 23-án megtartotta első foglalkozását az újonnan alakult Zenebarátok Klubja, amelynek vezetője Nagy János zeneiskolai tanár.

Az 1989. novemberében felavatott II. világháborús emlékmű - előtte a kezdeményező Geréby József. 82 éve, 1931. január 23-án született Geréby József (1931-2009) mezőgazdasági mérnök, Állami Díjas ny. vezérigazgató, a Magyar Agrárkamara tagja, volt városi képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke. (Jelentős szerepe volt a II. világháborús emlékmű 1989-es felállításában.)

87 éve, 1926. január 23-án beszámoló közgyűlést tartott a Szentesi Kisgazda Párt, amelyen Pataki Imrét örökös tiszteletbeli elnökké választották. Az ügyvezető elnök Bálint József maradt.

103 éve, 1910. január 23-án az Alföldi Ellenzék c. lap kampányt indított dr. Molnár Jenő országgyűlési képviselő ellen. (A lap ettől kezdve a Kossuth Ferenc vezette párt helyi szócsövévé vált.)

A szentesi főgimnázium épülete 1890 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye.116 éve, 1897. január 23-án állami kezelésbe került a szentesi főgimnázium. (A leltár melletti átvételt Géresy Kálmán Debrecen tankerületi főigazgató végezte.)

132 éve, 1881. január 23-án a Korcsolyázó és Csónakázó Egylet zeneszó mellett megnyitotta az első jégpályát, amely a református egyház kertje alatt elterülő kurcai részen volt.

137 éve, 1876. január 23-án Buday József távozása után Pataki Imrét választották a Szentesi 48-as Népkör elnökévé.

148 éve, 1865. január 23-án az uralkodó megbízta Zichy Hermann kancellárt, hogy dolgozzon ki egy tervet a katonai bíráskodás felfüggesztésének és az országgyűlés egybehívásának előkészítésére.

267 éve, 1746. január 23-án Gaál István lelkipásztor átvette a református egyházközség vezetését. (1768-ban bekövetkezett haláláig szolgált Szentesen.)

***   ***   ***

2013. január 22.

23 éve, 1990. január 22-én a Lajtha László Zeneiskola hangversenytermében fellépett Fellegi Ádám zongoraművész.

67 éve, 1946. január 22-én a Derekegyházoldali Gazdakör megtartotta átalakuló közgyűlését, amelyen kimondta, hogy a jövőben a Magyar Parasztszövetség Derekegyházoldali Szervezete néven folytatja működését. (A tagok száma 45 fő. 1948-ban a többi gazdakörrel együtt feloszlatták.)

81 éve, 1932. január 22-én a városi képviselő-testület tiltakozó határozatot hozott a megyeszékhelynek Szentesről Szegedre történő áthelyezése ellen.

Böszörményi Jenő (1882-1955) a felsőpárti református templom első lelkésze. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000100 éve, 1913. január 22-én Böszörményi Jenőt a felsőpárti református gyülekezet lelkészévé választották. (Ünnepélyes beiktatására május 4-én került sor.)

114 éve, 1899. január 22-én pénzhamisító bandát fogott le a csendőrség Szentesen. A bűnbanda tagjai már másfél éve működtek a megye városaiban. Néhány nap alatt 70 embert gyűjtöttek be a környékről, s kísértek Hódmezővásárhelyre, ahol a vizsgálat folytatódott.

124 éve, 1889. január 22-én elhunyt Jakó Mihály (1824-1889) városi írnok.

A Szentes-vidéki Takarékpénztár épülete a Kossuth utcán. Untermüller Ernő szinezett képeslapja (1911). Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye139 éve, 1874. január 22. Megkezdi működését a Szentes Vidéki Takarékpénztár.

163 éve, 1850. január 22-én Csongrád megye területét közigazgatásilag négy járásra osztották (szegedi, csongrádi, vásárhelyi, szentesi).

***   ***   ***

2013. január 21.

35 éve, 1978. január 21-én elhunyt Piti Péter (1935-1978) birkózó, országos bajnok, olimpiai 4. helyezett, kétszeres válogatott.

36 éve, 1977. január 21-én elhunyt dr. Pataki Tamás (1907-1977) ügyvéd, volt megyei tisztifőügyész.

1945. január 21-én megalakult a Nemzeti Parasztpárt (NPP) szentesi szervezete, amelyhez a volt Szentesi Kisgazda Szövetség tagjai testületileg csatlakoztak. Elnöke Székely Antal. *** A Kommunista Ifjúsági Szervezet kezdeményezésére megalakult Szentesen a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ). Elnök dr. Hönig Vilmos, alelnök ifj. Papp Lajos, titkár Szőke Albert, jegyző Vass Imre, propagandavezető Fazekas Antal.

97 éve, 1916. január 21-én az Osztrák-Magyar Monarchiában 50 évről 55 évre emelték fel a hadkötelezettség korhatárát. Az év folyamán Szentesről négy alkalommal történt bevonulás. (A hadbavonult szentesiek összes száma kb. 8000 fő.)

107 éve, 1906. január 21-én megalakult a Magyarországi Szabómunkások és Munkásnők szentesi csoportja. (Elnök: Fischer Farkas; a tagok száma 20 fő.)

A Szentesi Általános Népkör tagjai egy korabeli felvétele. Forrás: Szentesi Élet113 éve, 1900. január 21-én a szentesi munkások egy csoportja a Grünvald-féle vendéglőben megalakította a Szentesi Általános Népkört.  (Ideiglenes elnök: Kecskeméti Szabó Sándor. A kör alapszabályát a belügyminiszter 1900. december 15-én hagyta jóvá.)

154 éve, 1859. január 21-én született Révész Imre (1859-1945) festőművész.

172 éve, 1841. január 21-én a szentesi zsidóság kérvényt intézett a városi tanácshoz, amelyben bejelentette, hogy „gyermekeik nevelése és oktatása egy közönséges iskola felállítását kívánván, Absolon János köteles házát megvette, kéri a megnevezett ház megvételét helyesíteni”. Mivel az 1840: XXIX. tc. Gaál István (1723-1768) református lelkipásztor sírjának jelölése az 1761-1801 között volt előző templom alaprajzán. Forrás: Papp Lajos kézírásos egyháztörténete értelmében a zsidóknak telekszerzésre nincs joguk, Gaál István (1723-1768) református lelkipásztor emléktáblája a Nagytemplomban. Fotó: Tímár Ferenc a házvételt a tanács nem hagyta jóvá, a nevezett épület iskolai célra történő használatát azonban engedélyezte.

245 éve, 1768. január 21-én 45 éves korában elhunyt Gaál István (1723-1768) református lelkipásztor, a szentesi ref. eklézsia történetének egyik írója, aki 1746-tól haláláig, 23 éven át szolgált városunkban. (A szentesi ref. nagytemplomban van eltemetve. 1932 óta utca viseli nevét.)

***   ***   ***

2013. január 20.

66 éve, 1947. január 20-án a Szentesi Kisgazdapárt választmányi ülése visszautasította a Baloldali Blokk pártjainak ultimátumát.

68 éve, 1945. január 20-án Moszkvában aláírták a magyar fegyverszüneti egyezményt.

Szatmári Imre (1938-2003) fotóművész, újságíró, a Szentesi Élet újság egyik alapítója.75 éve, 1938. január 20-án született Szatmári Imre (1938-2003) vállalatvezető, újságíró, FIAP-díjas fotóművész.

86 éve, 1927. január 20-án holland vendégek érkeztek Szentesre B. A. Knoppers amsterdami lelkész vezetésével, akiket dr. Sebestyén Jenő, a budapesti theológiai akadémia professzora kísért.

128 éve, 1885. január 20-án megtartotta tisztújító közgyűlését a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület. A megválasztott tisztségviselők: elnök gróf Károlyi Sándor, alelnökök Sarkadi Nagy Mihály szentesi polgármester és Burger Alajos uradalmi inspektor. (A gazdasági egyesület 136 taggal kezdte meg működését; ez a szám az Kiss Pál (1808-1880) református lelkész sírja. Fotó: Tímár Ferenc 1920-as évek végére 1500–1800 főre emelkedett. 1945 szeptemberében az egyesület csatlakozott a Magyar Parasztszövetséghez.)

133 éve, 1880. január 20-án elhunyt Kiss Pál (1808-1880) református lelkész, aki 1836–1858 között szolgált szülővárosában, Szentesen. (Kiss Bálint esperes fia.).

167 éve, 1846. január 20-án gróf Széchenyi István vezetésével megalakult Pesten a Tiszavölgyi Társulat, amelynek célja a Tisza szabályozása. Boros Sámuel szentesi főbíró tagja lett a társulat központi választmányának.

 ***   ***   ***

 

2013. január 19.

68 éve, 1945. január 19-én megalakult a Nemzeti Segély helyi szervezete. Vezetője Marton János. Első jelentősebb tevékenysége az „éhező Budapestért” akció megszervezése volt, amelynek során márciusig 3 teherautó és 10 vagon, összesen kb. 130 000 tonna élelmiszert küldtek Budapestre. A helyi nőszövetséggel közösen 250 éhező, a háború viszontagságai miatt leromlott egészségű budapesti gyermeket helyeztek el az egyes szentesi családoknál. (Közöttük volt Váradi Hédi későbbi jeles színművésznő.)

94 éve, 1919. január 19-én a Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE) tisztújító közgyűlése Gömbös Gyulát választotta elnökévé.

111 éve, 1902. január 19-én született ifj. dr. Purjesz János (1902-1990) ügyvéd, városi tisztiügyész.

Fonográf - illusztráció. Forrás: www.fonograf.com117 éve, 1896. január 19-én mutatták be először Szentesen a fonográfot.

129 éve, 1884. január 19-én született dr. Személyi Kálmán (1884-1946) jogtudós, egyetemi tanár.

dr. Cicatricis Lajos (1862-1953). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000151 éve, 1862. január 19-én született dr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főszolgabíró, Csongrád vármegyei főjegyző, alispán, majd főispán, városi és megyei képviselő, királyi tanácsos, örökös felsőházi tag, a Lipót-rend lovagja.

152 éve, 1861. január 19-én választási értekezletet tartott a város szabadságharc alatti képviselő-testülete és tisztikara. Tisztújítási elnökké választották Farkas Gedeon ügyvédet.

***   ***   ***

2013. január 18.

68 éve, 1945. január 18-án a pártok és szakszervezetek képviselőiből megalakult az 5–5 tagú Szentesi I., II. és III. számú Igazoló Bizottság.

70 éve, 1943. január 18-án született dr. Kicska Zoltán ügyvéd.

94 éve, 1919. január 18-án ünnepélyesen megnyitották a békekonferenciát Párizsban. *** A köztársasági elnök Berinkey Dénest nevezte ki miniszterelnökké, aki megalakította kormányát.

Dr. Csergő Károly megyei II. főjegyző, később alispán. Forrás: Szentesi Élet - Levéltár96 éve, 1917. január 18-án Csongrád megye közellátásának szervezésére felállították Szentes székhellyel a megyei közélelmezési hivatalt, élén dr. Csergő Károly megyei II. főjegyzővel.

99 éve, 1914. január 18. Szentesre érkezik dr. Nagy György, az Országos Kossuth Lajos Párt elnöke, akit a helyi pártkör közgyűlése díszelnökévé választ. (Rendes elnök: Kátai Pál János, ügyvezető elnök: dr. Lánczi Simon Pál.)Dr. Mátéffy Ferenc (1856-1927) polgármester, országgyűlési képviselő Kováts Károly festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

103 éve, 1910. január 18-án ismét megalakult a MÉMOSZ szentesi csoportja. Elnök Mikecz Imre; a tagok száma 34 fő. (Az alispán november 4-én kelt határozatával tudomásul vette.)

104 éve, A Petofi Szálló és a Tóth József Színház az 1909-es képeslapon. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 1909. január 18. A képviselő-testület határozatilag kimondja, hogy a városi színház Szentes nagy szülöttjéről, Tóth Józsefről neveztessék el.

108 éve, 1905. január 18-án a szentesi kormánypárti tisztviselők fáklyás felvonulást szerveztek dr. Mátéffy Ferenc polgármester tiszteletére, s felkérték az országgyűlési képviselőjelöltség elfogadására. Mátéffy pártonkívüli programmal elfogadta a jelölést.

***   ***   ***

2013. január 17.

59 éve, 1954. január 17-én elhunyt dr. Vajda Antal (1879–1954) ügyvéd, lapszerkesztő, az Alföldi Ellenzék (1918-tól Alföldi Újság) kiadó-tulajdonosa és felelős szerkesztője.

66 éve, 1947. január 17-én nyilvános népbírósági tárgyalást tartottak Szentesen a Szentesi Napló c. újság tulajdonosa, Bugyi Antal, és két újságírója, Kun Sándor és Szathmári István ügyében. A vád háborús uszítás, németbarát propaganda, kommunista- és demokráciaellenes hangulat szítása volt. Kun és Szathmári 3–3 évet kapott, Bugyi Antal esetében a bizonyítás kiegészítését rendelte el a bíróság. (Őt utóbb felmentették.)

Borsodiné Nedényi Ilona (1932-2011) tanár, ny. városi tisztviselő. Magángyűjteményből.81 éve, 1932. január 17-én született Borsodiné Nedényi Ilona (1932-2011) tanár, nyugalmazott városi tisztviselő, népművelő.

1926. január 17-én megalakult a Nagynyomás-határrészi Olvasókör (tagok száma 36 fő). A Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület gazdaköreként működött. (1945-től a Magyar Parasztszövetség tagszervezeteként folytatta tevékenységét 1948-ban bekövetkezett feloszlatásáig.)

116 éve, 1897. január 17-én a szentesi földmunkások értekezletet tartottak a Győri-féle vendéglőben, amelyen részletesen kidolgozták az általuk elfogadható bérek és egyéb járandóságok tarifáit. Határozatot hoztak Május 1. méltó megünnepléséről.Török Sándor (1877-1955) földmunkás-kubikos, a Szentesi Földművelő Munkások Egyletének alapító tagja és elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

136 éve, 1877. január 17-én született Török Sándor (1877-1955) földmunkás-kubikos, a Szentesi Földművelő Munkások Egyletének alapító tagja és elnöke.

164 éve, 1849. január 17-én Kárász Benjamin főispán kinevezte a szentesi önkéntes mozgó nemzetőrség parancsnokává Beliczay Pál századost, a lovas nemzetőrség kapitányát. A toborzás során Szentesen 193 fő jelentkezett mozgó nemzetőrnek (115 lovas és 78 gyalogos). A lovasság a Délvidékre vonult Bene Lajos, a Csongrád megyei mozgó nemzetőrség alezredesének vezetésével, ahol Perczel Mór honvédseregét támogatták.

Balogh János (1845-1924) polgármester, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000168 éve, 1845. január 17-én született Balogh János (1845-1924) volt városi rendőrfőkapitány, 1878-1884 között Szentes polgármestere, 1892-1896 között országgyűlési képviselője, utóbb a Szentesi Takarékpénztár igazgatója, 1897-től a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat társelnöke, számos helytörténeti munka szerzője. (1932 óta utca őrzi nevét Szentesen.)

***   ***   ***

2013. január 16.

24 éve, 1989. január 16-án a Művelődési Házban önálló estet adott Haumann Péter Kossuth-díjas színművész „Minden csak komédia” címen.

82 éve, 1931. január 16-án elhunyt Chobot Ferenc (1860-1931) római katolikus prépost-plébános.

103 éve, 1910. január 16-án elhunyt Dósa Béla (1846-1910) gyógyszerész, takarékpénztári igazgató.

107 éve, 1906. január 16-án a belügyminiszter megsemmisítette a Csongrád megyei közgyűlés 1905. december 28-án hozott határozatait; Volt szentesi honvédek csoportja (1903). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 az Alkotmányvédő Bizottság működését betiltotta, s utasította az alispánt az adószedés és újoncállítás azonnali megkezdésére.

108 éve, 1905. január 16-án 83 éves korában elhunyt Bartha János (1822-1905) ügyvéd, megyei alügyész, majd királyi aljárásbíró, Szentes városi képviselő, volt 48-as honvéd.

134 éve, 1879. január 16-án született Pauli Antal megyei főlevéltárnok.

***   ***   ***

2013. január 15.

82 éve, 1931. január 15-én a Gaál Gaszton és Szijj Bálint vezette Független Kisgazdapárt zászlóbontó nagygyűlést tartott Budapesten a Vigadó nagytermében. A szentesi kisgazdák Bálint József vezetésével 16 fős küldöttséggel képviseltették magukat, kimondva csatlakozásukat az új párthoz.

108 éve, 1905. január 15-én választási gyűlést tartottak a szentesi újjászervezett szociáldemokraták, akiknek országgyűlési képviselőjelöltje Éder János csongrádi lapszerkesztő.

114 éve, 1899. január 15-én a szentesi szocialista munkások népgyűlést tartanak a Kossuth téren. (Napirend: 1. A munkások helyzete. 2. Az általános választójog. 3. Mit akarnak a szociáldemokraták? Szónokok: Békési Imre, Fekete Nagy Balázs.)Szentes első ártézi kútja (1885/86) a Kossuth téren. Untermüller Ernő szinezett képeslapja (1901). Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye

128 éve, 1885. január 15-én Szentes főterén megkezdődött a város első ártézi kútjának fúrása. A munkát Zsigmondy Béla budapesti mérnök irányította. (A 312 méteres fenékmélységet 1886. május végén érték el. A díszes felépítményű kutat 1934-ben elbontották. Szobrai ma a Luther téren láthatók.)

132 éve, 1881. január 15-én Aradi Kálmán házában szervező értekezletet tartottak a Szentesi Korcsolyázó és Csónakázó Egylet megalakítása érdekében. Mintegy 50 tag részvételével kimondták az egylet megalakítását. (Az alapszabály-tervezetet május folyamán terjesztették fel jóváhagyásra; az alakuló közgyűlést december 11-én tartották meg.)

152 éve, 1861. január 15-én népszavazást tartottak Szentesen, amelyen egyhangúlag kimondták a szabadságharc leverése után elveszített rendezett tanácsú városi jogállás helyreállítását.

179 éve, 1834. január 15-én a közbiztonság javítása céljából a Helytartótanács utasította a vármegyéket, hogy a nagyobb városokban szervezzenek kapitányi állásokat, akik a szolgabírák irányítása alatt működjenek. Az első szentesi kapitányt január 15-én nevezték ki nemes Boros Szabó Gergely személyében, aki feladatul kapta a rablók üldözését és elfogását a város belterületén és külterületén egyaránt.

***   ***   ***

2013. január 14.

79 éve, 1934. január 14-én megalakult a Szentesi Gyorsúszók Egyesülete.

94 éve, 1919. január 14-én Hock János lemondott a Függetlenségi Párt elnöki tisztségéről; utóda Lovászy Márton lett.

Török Sándor (1877-1955) földmunkás-kubikos, a Szentesi Földművelő Munkások Egyletének alapító tagja és elnöke. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 107 éve, 1906. január 14-én a Szentesi Földművelő Munkások Egylete nagygyűlést tartott a Kossuth téren. Napirend: 1. A nép anyagi helyzete és a politikai helyzet; 2. Az általános, egyenlő és titkos választójog. (Szónokok: Kiss József és Török Sándor Szentesről, Várkonyi István és Boros Mihály Budapestről.)

113 éve, 1900. január 14-én időközi országgyűlési képviselőválasztást tartottak Szentesen. A választási küzdelem három  függetlenségi 48-as jelölt és egy szocialista jelölt között zajlott, a kormánypárt nem állított jelöltet. Az abszolút többséget egyik jelöltnek sem sikerült megszereznie. Dobosy Mihály ifj. Kiss Bálint festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 (Eredmény: Dienes Márton 681, Molnár Jenő 614, Pázmándy Dénes 154, Mezőfi Vilmos 104 szavazatot nyert. A két legtöbb szavazatot kapó jelölt között új választást írtak ki.)

118 éve, 1895. január 14-én az uralkodó báró Bánffy Dezsőt nevezte ki miniszterelnökké.

159 éve, 1854. január 14-én született Gelléri Mór (1854-1915) közgazdasági író.

233 éve, 1780. január 14-én született Dobosy Mihály (1780-1853) református lelkész, író, műfordító, aki 40 éven át szolgált szülővárosában, Szentesen.

***   ***   ***

2013. január 13. 

Lovag szentpáli Imre Károly arcképe a weboldaláról23 éve, 1990. január 13-án a Független Kisgazdapárt Csongrád megyei választmánya értekezletet tartott Szentesen az Ifjúsági Házban. Az ülésen újraválasztották a megyei vezetőséget. Megyei elnökké Imre Károly szentesi titkárt választották meg, egyben őt javasolták országgyűlési képviselőjelöltnek az 5. számú választókörzetben. Simonné Vecseri Márta szervezőtitkári megbízást kapott.

Csete György Kossuth-, Ybl- és Prima Primissima Díjas építészmérnök. Fotó: Vidovics Ferenc24 éve, 1989. január 13-án a Városi Galériában megnyílt a szentesi születésű Csete György építészmérnök kiállítása. A rendhagyó tárlatot Sulyok Miklós művészettörténész nyitotta meg. (A magyar építészetért folytatott több évtizedes alkotói tevékenységéért 1992-ben Ybl-díjat, 1997-ben Kossuth-díjat kapott.)

29 éve, 1984. január 13-án a Városi Galériában megnyílt Molnár C. Pál festőművész emlékkiállítása.

77 éve, 1936. január 13-án a belügyminiszter – alapszabály ellenes működésre hivatkozva – elrendelte a Szentesi I., II. és III. Függetlenségi és 48-as Népkörök feloszlatását.

Árvai Bálint cipész, 1919-ben kivégzett szentesi munkásvezér. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200094 éve, 1919. január 13-án az állásából felfüggesztett Zilahy Kálmán helyére dr. Nagy Endre budapesti rendőrfőtanácsost nevezték ki Szentes rendőrkapitányává.

106 éve, 1907. január 13-án a szentesi szervezett munkások népgyűlést tartottak a Kossuth téren, amelynek napirendje: 1. A mai politikai helyzet, 2. A szervezkedés célja és haszna.

112 éve, 1901. január 13-án a szentesi polgárok és munkások népgyűlést tartottak a Tabák-féle vendéglőben. (Szónokok: Mezőfi Vilmos és Árvai Bálint). A délután folyamán megtartotta alakuló közgyűlését a Szentesi Általános Népkör a Kohn Gábor-féle házban.A Szentesi Lapok c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

114 éve, 1899. január 13. Megjelenik a Szentesi Lapok című vegyes tartalmú közlöny. (Kiadója és felelős szerkesztője Pintér Gyula.)

Sima Ferenc (1853-1904) portréja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 135 éve, 1878. január 13-án Sima Ferenc volt tanítót, városi levéltárnokot, a Szentesi Lap felelős szerkesztőjét a Szentesi 48-as Népkör elnökévé választották.

163 éve, 1850. január 13-án a Szentes városi tanács visszautasította a Károlyi nemzetség követelését, s kimondta a grófok visszaintését. A dokumentumot küldöttség vitte Pestre Geringer Károly polgári főbiztoshoz.

***   ***   ***

2013. január 12.

29 éve, 1984. január 12-én a városi tanács elfogadta az 1984. évi költségvetési tervet. A működési költség összege 321,5 millió forint.

68 éve, 1945. január 12-én Puruczkai Mihály szentesi zenetanár városi fúvószenekart alakított. Ebből nőtt ki a ma is létező aranydiplomás városi fúvószenekar.

Dr. Négyesy László (1861-1933) portréja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000100 éve, 1913. január 12-én a Szentesi I. Függetlenségi és 48-as Népkör tisztújító közgyűlésén a kör díszelnökévé választották a város jeles szülöttét, dr. Négyesy László egyetemi tanárt. Futó Zoltán (1863-1921) református esperes Joó Béla festményén (1908.). Kinagyítható. Forrás: Szentes Nagytemplomi Egyházközség (Rendes elnök: Burián Lajos, választmányi elnök: dr. Kiss Béla, másodelnök: Nyíri Antal.)

111 éve, 1902. január 12-én megalakult a Szentesi Református Kör. (Elnöke Futó Zoltán lelkész. A tagok száma 474 fő.)

144 éve, 1869. január 12. Kárász Benjamin főispán vezetéséve, Szegváron megalakul a Csongrád megyei Deák-kör (Deák-párt). A programot tartalmazó dokumentumot 25 fő írja alá.

318 éve, 1695. január 12-én az egy év óta körülzárt Gyula várát a török őrség szabad elvonulás fejében feladta. A török hódoltság ezzel a Tisza–Maros közére szorult vissza. Gyula bevétele után Lambion hadmérnök-ezredes beutazta a térséget, s a bécsi hadvezetés megbízásából térképet készített a felszabadított vidékről. Úti jegyzetében Vásárhelyről azt írta, hogy „Nagy falu, ahol a házak megvannak, de nem lakják”, Makóról pedig azt, hogy „Nagy falu, de nem lakják, a házak mind romban hevernek”. Ezekkel szemben Szentesről azt jegyezte fel, hogy „Szentes, falu, magyarok lakják”.

 

***   ***   ***

2013. január 11.

23 éve, 1990. január 11-én újabb segélyszállítmány indult Szentesről Romániába. **** A Városi Galériában megnyílt Táncos László grafikusművész kiállítása, amelyet a népszerű író, Hernádi Gyula nyitott meg.

84 éve, 1929. január 11-én elhunyt lovag Prunkl János (1862-1929) mozgószínház tulajdonos.

94 éve, 1919. január 11-én gróf Károlyi Mihály miniszterelnök bejelentette lemondását. A Nemzeti Tanács Károlyi Mihályt köztársasági elnöki minőségben ideiglenes államfői hatáskörrel ruházta fel. A köztársasági elnök Berinkey Dénes igazságügy-miniszternek adott megbízatást a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátására.

113 éve, 1900. január 11-13 között választási népgyűléseket tartottak Szentesen.

Basa József (1806-1855) polgármester, járási főszolgabíró. Forrás: Szentesi Élet133 éve, 1880. január 11-én elhunyt Aigner Imre (1829-1880) városi aljegyző.

155 éve, 1858. január 11-én a közbiztonság biztosítása érdekében 7 főből álló tanyai lovas őrséget szerveztek Szentesen.

207 éve, 1806. január 11-én született Basa József (1806-1855), Szentes város volt ügyésze, főjegyzője, polgármestere, 1849-1854 között a szentesi járás főszolgabírája.

***   ***   ***

2013. január 10.Csoóri Sándor költő portréja. Forrás: www.irodalmiakademia.hu

23 éve, 1990. január 10-én Szentesre látogatott Csoóri Sándor József Attila-díjas író-költő. Találkozott a Horváth Mihály Gimnázium diákjaival, majd önálló szerzői estet tartott a Tóth József Színházteremben, amelyet a Magyar Rádió is felvett.

27 éve, 1986. január 10-én a Városi Galériában építészeti kiállítás nyílt Novák István Ybl-díjas építész és felesége, Juhász Márta legsikeresebb alkotásaiból. A rendhagyó tárlatot Balázs Árpád Erkel-díjas zeneszerző nyitotta meg.

65 éve, 1948. január 10-én Vajda Imre polgármester a városi tanácshoz címzett beadványában tudatta, hogy január 31-gyel lemond állásáról.

68 éve, 1945. január 10-én a Nemzeti Bizottság utasította a műszaki hivatalt, hogy a Gömbös Gyula és a Mussolini utcáknak adja vissza régi nevét, vagyis a Gömbös utcából Vásárhelyi utca, a Mussolini utcából Lakos utca legyen. Az ügy tanácsi vitáján dr. Négyesi Imre polgármester indítványozta, hogy a Gömbös Gyula utcát gróf Teleki Pálról nevezzék el. A tanács a javaslatot elfogadta: a Mussolini utcát Lakos utcára, a Gömbös utcát gróf Teleki Pál utcára keresztelték át.

68 éve, 1945. január 10-én a Nemzeti Bizottság felmentette hivatalából ifj. Lakos József városi rendőrkapitányt. Dr. Mátéffy László alispán utóbb megsemmisítette a határozatot, és visszahelyezte állásába ifj. Lakost.

82 éve, 1931. január 10-én három munkásküldöttség és a szegényasszonyok egy csoportja kereste fel a polgármestert, és kérték, hogy a városi ínségakciót a rászoruló felnőttekre is terjessze ki.

Berezvai Lajosné ny. könyvtárigazgató. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 198886 éve, 1927. január 10-én született Berezvai Lajosné (1927-2006) nyugalmazott könyvtárigazgató.

97 éve, 1916. január 10-én, az első világháború harmadik évében, a közellátás nehézségei miatt Szentesen az ellátatlanok liszt fejadagját napi 24 dkg-ban állapították meg, amely 32 dkg kenyérnek felelt meg.

Bohn Alajos Városház-terve Untermüller Ernő képeslapján (1907) . Forrás: Szentes régi képes levelezőlapokon - 1998106 éve, 1907. január10-én országos pályázatot írtak ki az építendő új szentesi városháza terveinek elkészítésére. (Beküldési határidő március 30.)

109 éve, 1904. január 10. A szentesi kőműves- és ácssegédek mozgalmat indítanak helyzetük javítása érdekében. Értekezletükön új munkarendet dolgoznak ki, amelyben munkaidő csökkentést és béremelést követelnek. (Napi 10 órás munkáért 32 filléres órabért.) Heteken át eredménytelenül folyik az alkudozás a vállalkozókkal és mesterekkel.

109 éve, 1904. január 10-én Goda István csongrádi vendéglős omnibusz járatot indított Szentes és Csongrád között. A napi két járaton a viteldíj: I. osztályon 1 korona, II. osztályon 60 fillér.

Balogh János (1845-1924) polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000121 éve, 1892. január 10-én a Szentesi 48-as Függetlenségi Párt többségi szavazattal Balogh János volt polgármestert választotta országgyűlési képviselőjelöltjévé. A kisebbségben maradt csoport és a Szentesi Szabadelvű Párt a régi képviselő, Törs Kálmán jelölését támogatta.

122 éve, 1891. január 10-én megindult Szentesen a Csongrádmegyei Híradó című vegyes tartalmú hetilap. (Kiadója és felelős szerkesztője dr. Szánthó Lajos ügyvéd.)

129 éve, 1884. január 10-én elhunyt Vutsák János (1814-1884) lapszerkesztő.

177 éve, 1836. január 10-én Navaro Ferenc tervei alapján elkészült a klasszicista stílusú, magas tetejű, oszlopos tornáccal ellátott új református lelkészlak, amely ma műemléki védelmet élvez (Kiss Bálint u. 2.)

177 éve, 1836. január 10-én Szentes város örökváltsági szerződést kötött földesuraival, a Károlyi grófokkal, lerázva ezzel a feudális kötelékeket, biztosítva a dinamikusabb polgári fejlődést.

***   ***   ***

Kardos Albert (1861–1945) irodalomtörténész. Forrás: http://fmg.huKossuth Lajos időskori fotója. Forrás: www.cardinalbook.com2013. január 9.

68 éve, 1945. január 9-én 84 éves korában deportáltként, koncentrációs táborban elhunyt Kardos Albert (1861-1945) neves irodalomtörténész, 1887-1891 között a szentesi gimnázium tanára.

94 éve, 1919. január 9-én a helyi szociáldemokrata munkások (mintegy 4–5000 fő) tiltakozó felvonulást és népgyűlést tartottak a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesületbe tömörült „reakciós elemek” tevékenysége ellen, délután pedig a leszerelt katonák foglaltak állást a forradalom vívmányai mellett, támogatásukról biztosítva a Szociáldemokrata Pártot.

127 éve, 1886. január 9-én megnyílt Parlaghy Vilma festőművész kiállítása Szentesen, amelyen bemutatta Kossuth Lajos időskori képeit.

171 éve, 1842. január 9-én a váci püspök az életveszélyre hivatkozva bezáratta az omladozó szentesi katolikus templomot, egyúttal az iskolát jelölte ki az istentiszteletek helyéül.

***   ***   ***

2013. január 8.

82 éve, 1931. január 8-án megalakult a Szentesi MÁV Sportegylet.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000108 éve, 1905. január 8-án a szentesi 48-as körök által szervezett népgyűlés dr. Molnár Jenőt kiáltotta ki a Függetlenségi Párt országgyűlési képviselőjelöltjének.

Dr. Filó Tihamér (1865-1897) ügyvéd, lapszerkesztő. Forrás: Szentesi Élet133 éve, 1880. január 8-án 82 éves korában elhunyt felsővályi Nagy Sámuel (1798-1880) ügyvéd,  Szentes város volt jegyzője, ügyésze, főbírója, majd tanácsnoka, az örökváltsági szerződés egyik előkészítője.

148 éve, 1865. január 8-án született dr. Filó Tihamér (1865-1897) ügyvéd, lapszerkesztő, városi főjegyző, majd főügyész, a Szentesi II. 48-as Népkör elnöke.

152 éve, 1861. január 8-án a megyei bizottmány ülésén heves vita bontakozott ki a rendezett tanácsok újjászervezésének kivitelezési módjáról. Végül határozatilag kimondták, hogy az érintett városok lakossága megyei küldöttségek által kérdeztessék meg: rendezett tanáccsal akarják-e magukat kormányozni? A szentesi népszavazás megszervezésére Boros Sámuel főszolgabírót, Mikecz Ferenc alszolgabírót és Bartha János esküdtet nevezték ki.

177 éve, 1836. január 8-án Navaro Ferenc tervei alapján elkészült a klasszicista stílusú, magas tetejű, oszlopos tornáccal ellátott új református lelkészlak, amely ma műemléki védelmet élvez (Kiss Bálint u. 2.)

222 éve, 1791. január 8-án született Schéner György (1791-1849) megyei mérnök, aki 1820–1840 között fölmérte és térképezte Csongrád vármegyét, és e művét nyomtatásban is kiadta.

***   ***   ***

2013. január 7.

54 éve, 1959. január 7-én elhunyt Osztie József (1874-1959) gimnáziumi tanár.

68 éve, 1945. január 7-én a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezete nagygyűlést tartott a Tóth József Színházteremben. Szőke Ferenc pártelnök előadta, hogy az SZDP programjában a szocialista társadalom felépítését tűzte ki célul, amelyet a többi demokratikus párttal összhangban kívánnak megvalósítani.

Négyesy László portréja (Vígh László rajza). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200080 éve, 1933. január 7-én elhunyt dr. Négyesy László (1861-1933)  irodalomtörténész, egyetemi tanár, esztéta, pedagógiai író, Szentes szülötte. (1967-ben utcát neveztek el róla Szentesen, emlékét márványtábla őrzi a gimnázium falán.)Szabolcska Mihály (1862-1930), a sokat vitatott költő. Forrás: www.mek.iif.hu

107 éve, 1906. január 7-én előadóestet tartott Szentesen Szabolcska Mihály költő. *** Megalakult a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége (MFOSZ). Elnök: Csizmadia Sándor, másodelnök Buchinger Manó. A Budapesten székelő vezetőség mellett 300 tagú választmány alakult, amelynek székhelye Szeged. A hivatalos megalakulást követte országszerte a helyi szervezetek megalakulása.

113 éve, 1900. január 7-én a több részre szakadt függetlenségi 48-as pártok választási népgyűléseket tartottak Szentesen. Délelőtt Pázmándy Dénes tartotta meg programbeszédét, akinek támogatására Szentesre érkezett Ugron Gábor, Polónyi Géza és Kossuth Ferenc (1841–1914) politikus, mérnök, miniszter, ~ Lajos idősebb fia. Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990 Visontai Soma országgyűlési képviselő. Délután a helyi Kossuth-párt jelöltje - Dienes Márton - tartott gyűlést, aki mellett Kossuth Ferenc mondott beszédet. A jelöltek és híveik beszorultak a Petőfi Szállóba, mivel a főteret a Sima Ferenc vezette párt egész nap megszállva tartotta, folyamatosan éltetve saját jelöltjét, dr. Molnár Jenőt.

116 éve, 1897. január 7-én megalakult a Szentesi Mezőgazdasági és Ipari Hitelszövetkezet. (Vezérigazgató Sima Ferenc országgyűlési képviselő.)

134 éve, 1879. január 7-én született Magasházy László (1879-1959) tábornok. 

***   ***   ***

2013. január 6.

29 éve, 1984. január 6-án Szirtes Ádám Jászai-díjas, Érdemes Művész önálló estet tartott a Művelődési és Ifjúsági Házban.

38 éve, 1975. január 6-án 91 éves korában elhunyt Ambrus Albert (1884-1975) kőműves, a Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetsége szentesi szervezetének elnöke, a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének vezetőségi tagja, a szentesi szakszervezetek összvezetőségének elnöke, 1929-1948 között megyei és városi képviselő, a Nemzeti Bizottság tagja.

39 éve, 1974. január 6-án elhunyt Laki Imre (1920-1974) földmunkás.

68 éve, 1945. január 6-án a Szentesi Nemzeti Bizottság kezdeményezte a Mezőgazdasági Bizottság (Termelési Bizottság) megalakítását. A bizottságba minden párt és szakszervezet 4-4 tagot küldhetett; elnökéül Jószai Bálintot választották.

74 éve, 1939. január 6-án a pesti vigadóban Imrédy Béla meghirdette a Magyar Élet Mozgalmat, amelynek főbb jelszavai: nemzeti egység, földreform, fajvédelem, katonai szellemű fegyelem. “Ősi magyar földön új magyar élet.”

Mucsi András (1929–1998) muzeológus, művészettörténész84 éve, 1929. január 6-án született Szentesen Mucsi András (1929–1998) muzeológus, művészettörténész. Fő művei a középkori magyar festészet és a kortárs magyar festészet tárgykörében születtek.

88 éve, 1925. január 6-án elhunyt Purjesz Lajos (1881-1925) lapszerkesztő, a budapesti Újságírók Egyesületének főtitkára.

Móra Ferenc (1879-1934) író, újságíró, muzeológus. Forrás: www.mora-szeged.sulinet.hu 90 éve, 1923. január 6-án Móra Ferenc felolvasást tartott a Szentesi Nőegylet műsoros rendezvényén.

94 éve, 1919. január 6-án a 48-as függetlenségi népkörök lapja – a Hétfői Alföldi Újság – a polgári erők és a szociáldemokraták összefogását sürgette a kommunizmus ellen.

109 éve, 1904. január 6-16. Sztrájkolnak a szentesi nyomdászok. (Béremelési követelésük részben teljesül.)

124 éve, 1889. január 6-án a református egyháztanács az elemi iskoláknál eltörölte a féléves vizsgákat. Ezentúl csak az éves záróvizsgákat tartották meg.

Kristó Nagy István (1816-1900) városi és megyei képviselő, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 125 éve, 1888. január 6-án megalakult a Szentesi Ügyvédi Kör.

137 éve, 1876. január 6-án született Nagy Imre (1876–1929) városi főjegyző, Szentes monográfusa.

197 éve, 1816. január 6-án született Kristó Nagy István (1816-1900) városi és megyei képviselő, volt református egyházi főgondnok, Szentes 1872-1878 közötti polgármestere. (1906-ban utcát neveztek el róla Szentesen.)

***   ***   ***

2013. január 5.

66 éve, 1947. január 5-én a Belügyminisztérium hivatalos közleményt adott ki a köztársaság-ellenes összeesküvés leleplezéséről, amely szerint az összeesküvés célja a „jogfolytonosság alapján” a Horthy-rendszer visszaállítása volt, fegyveres erővel. (A leleplezéskor 55 személyt letartóztattak.)

68 éve, 1945. január 5-én megtartotta alakuló közgyűlését a Ruházati Munkások Szakszervezetének helyi csoportja.

94 éve, 1919. január 5-én a kormány közzétette az 1919: III. néptörvényt az egyesülési és gyülekezési szabadságról.

Bánfalvi (Leipnik) Lajos (1851-1912) író, újságíró, lapszerkesztő. Forrás: Szentesi ÉletA Szentes és Vidéke c. újság címlapja - 1884.01.12. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 101 éve, 1912. január 5-én elhunyt Bánfalvi (Leipnik) Lajos (1851-1912) író, újságíró, lapszerkesztő, a Szegedi Híradó volt munkatársa, a Szegedi Napló egyik alapítója, a Szentes és Vidéke c. lap 1884-1912 közötti szerkesztője, a Dugonics Társaság tagja.

198 éve, 1815. január 5-én született Medgyaszay Károly (1815-1884) vásárhelyi ügyész, megyei árvaszéki elnök.

148 éve, 1865. január 5-én az uralkodó a monarchia érdekének nyilvánítja a magyar országgyűlés összehívását.

***   ***   ***

2013. január 4.

68 éve, 1945. január 4-én közzétették az Ideiglenes Nemzeti Kormány 14–15/1945. sz. rendeletét a közigazgatás újjászervezéséről és az állami alkalmazottak magatartását felülvizsgáló igazoló bizottságok felállításáról.

Dr. Papp László (1905-1989) birkózó, edző, jogász - a Városi Sportcsarnok névadója. 99 éve, 1914. január 4-én A Szentesi II. 48-as Népkör közgyűlése kimondja, hogy a körnek nem lehet tagja az, aki a Kossuth Lajos Pártkör tagja. Az ellenzék egységét megbontó határozat hatására dr. Lánczi Simon Pál kilép a II. 48-as körből. 

103 éve, 1910. január 4-11 között az uralkodó ismét Lukács Lászlót bízta meg kormányalakítással, aki ezúttal sem járt sikerrel. Ezért Ferenc József gróf Khuen-Héderváry Károlyt kérte fel, hogy alakítson kormányt.

108 éve, 1905. január 4-én született Szentesen dr. Papp László (1905-1989) jogász, birkózó, többszörös országos és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, edző, szakíró, a szentesi Sportcsarnok névadója.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000113 éve, 1900. január 4-én Mezőfi Vilmos szocialista országgyűlési képviselőjelölt nagysikerű népgyűlést tartott Szentes főterén.

119 éve, 1894. január 4-én a Werner-féle ház alatti kurcai örvénynél ünnepélyesen megnyitották a városi jégpályát.

Jakó Géza (1886-1943) - keramikus, iparmuvész, szaktanár. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 127 éve, 1886. január 4-én született Szentesen Jakó Géza (1886-1943) keramikus, iparművész, a Székesfővárosi Iparrajziskola, majd az Iparművészeti Iskola tanára.

163 éve, 1850. január 4-én a Károlyi grófok intő levelet intéztek Szentes városához, melyben az 1836/37-ben kötött örökváltsági és haszonbéres szerződést a maguk részéről felbontották, bejelentve, hogy a szentesi regálékat és zálogos földeket visszaveszik.

192 éve, 1821. január 4-én született kiszombori Rónay Lajos (1821–1891), Torontál vármegye 1848/49-es országgyűlési képviselője, Csongrád vármegye 1871–1889 közötti főispánja.

***   ***   ***

2013. január 3.

25 éve, 1988. január 3-án a kórház vezetősége és tudományos bizottsága Bugyi István (1898–1981) Kossuth-díjas sebészprofesszor, volt kórházigazgató születésének 90. évfordulójára Bugyi István Emlékérmet alapított a Szentesen tevékenykedő orvosok részére. Az emlékérmet elsőként a volt tanítványnak és munkatársnak, dr. Zsoldos Ferenc (1920-2003) sebész főorvosnak ítélték oda, több évtizedes tudományos és kutatómunkája elismeréseként.

Dr. Molnár Gyula belgyógyász főorvos lett a Dr. Bugyi István Emlékérem kitüntetettje 2005-ben - Fotó: Vidovics Ferenc70 éve, 1943. január 3-án született dr. Molnár Gyula belgyógyász főorvos, a Szentes Városi Vöröskereszt elnöke, a Dr. Bugyi István Emlékérem kitüntetettje.

94 éve, 1919. január 3-án született Szentesen Arató János (1919–1989) festőművész, címzetes egyetemi tanár. Alkotásai a Szentendrei Városi Képtárban és a Nemzeti Galériában találhatók.

107 éve, 1906. január 3-án átadták a forgalomnak az Orosháza-Szentes közötti vasútvonalat.Dr. Bugyi István sebészprofesszor, kórházigazgató a "pipás" képen. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

108 éve, 1905. január 3-án a király feloszlatta az országgyűlést. *** 1905. január 3-án az Apponyi Albert vezette Nemzeti Párt, valamint Ugron Gábor és csoportja belépett a Függetlenségi Pártba.

115 éve, 1898. január 3-án született dr. Bugyi István (1898-1981) Kossuth-díjas sebészprofesszor, a szentesi megyei kórház 1933-1974 közötti igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem címzetes tanára, 1976-tól Szentes díszpolgára.

Hegedűs László: Jézus és a szamáriai asszony. Festmény az evangélikus templom szószékén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000(1988-ban Bugyi István Emlékérmet alapítottak a Szentesen tevékenykedő orvosok számára. Születésének 100. évfordulóján emléktáblát avattak szülőháza falán, s a központi gyógyszertár - majd 2005. január 1-jétől a Kórház is - felvette nevét.)

Hegedűs László (1870-1911) önarcképe. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 143 éve, 1870. január 3-án született Szentesen Hegedűs László (1870-1911) festőművész, a Képzőművészeti Főiskola tanára. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen. Az ő nevét viseli a Helyőrségi Művelődési Otthon, amelynek előterében emléktáblája látható.)

170 éve, 1843. január 3-án született dr. Balassa Péter (1843-1915) városi főorvos.

 ***   ***   ***

2013. január 2. A 1872 és 1947 között megjelent 45 évfolyama - e-Könyvtár Szentes

68 éve, 1945. január 2-án 25 évi szünetelés után ismét megindult a Szentesi Lap. Felelős szerk.: Sima László. 1946 februárjától a helyi Szociáldemokrata Párt lapja. 1947. okt. 1-től Csongrádmegyei Népszava címen jelent meg.)

94 éve, 1919. január 2-án Csongrád megyei szociáldemokrata kongresszust tartottak Szentesen a vármegyeháza nagytermében. Az országgyűlési választásokra történő megfelelő felkészülés volt az egyik központi kérdés. A téma előadója Sima László volt

95 éve, 1918. január 2-án 69 éves korában elhunyt Pócsi Balogh Mihály (1849-1918) költő, zeneszerző, nyugalmazott ármentesítő társulati nyilvántartó.

Rónay Lajos (1821-1891) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet122 éve, 1891. január 2-án Budapesten meghalt Rónay Lajos, Szentes város szervezési szabályrendelete (1872). Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Csongrád vármegye 1871-1889 közötti főispánja, volt országgyűlési képviselő.

141 éve, 1872. január 2-án a városi képviselő-testület az új városi szervezési és működési szabályrendelet kidolgozására 28 tagú bizottságot alakított, Ónodi Sándor elnöklete alatt.

169 éve, 1844. január 2-án a Helytartótanács által kiadott rendelet foglalkozik a város által benyújtott felségfolyamodványokkal. Részben a városnak, részben az uradalomnak ad igazat.

***   ***   ***

2013. január 1.

30 éve, 1983. január 1-jén az AFIT Tröszt megszűnésével a helyi részleg Szentesi Autójavító Kisvállalat (SZAKI) néven megkezdte önálló működését. A városi tanács felügyelete mellett működő vállalat vezetője Tóth András.

36 éve, 1977. január 1-jén megalakult a Szentesi Asztalos- és Vasipari Szövetkezet. 

40 éve, 1973. január 1-jén országosan bevezették a postai irányítószámokat. Szentes város irányítószáma 6600.

44 éve, 1969. január 1-jén egyesült a városban működő két postagalamb sportkör. A Szentesi Postagalamb Sportegyesület taglétszáma 15 fő, vezetője Anton Aladár főtitkár. A helyi egyesület a Magyar Postagalamb Szövetség irányításával működik; országos jelzése U-16. (Az „U” betűjel Csongrád megyét, a 16-os sorszám pedig Szentest jelenti.) A szentesi versenyzők az I. és II. osztályú szinten vannak nyilvántartva.

66 éve, 1947. január 1-jén megalakult a város első kisipari termelőszövetkezete, a Szentesi Cipész Ktsz. 18 alapító taggal, és az általuk befizetett 1118 Ft értékű részjeggyel kezdték meg a munkát. *** Szentes város alapító tagként belépett a Bartók Szövetségbe; évenként 1200 Ft tagdíjat fizetett.

Kováts Károly: Önarckép. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Kováts Károly (1875-1945) festőművész síremléke a Kálvária temető művészparcellájában. Fotó: Tímár Ferenc68 éve, 1945. január 1-jén elhunyt Kováts Károly (1875-1945) festőművész, a két világháború közötti Szentes képi megörökítője. (Értékes hagyatékát a Koszta József Múzeum őrzi. 1989-ben díszes síremléket állítottak tisztelői a Kálvária temetőben.)

94 éve, 1919. január 1-jén Jócsák Kálmán kormánybiztos-főispán kezdeményezésére nyugdíjazták dr. Mátéffy Ferenc polgármestert. A polgármesteri állást Jócsák saját emberével, dr. Kerekes Sámuel, Csík vármegyéből menekült tisztviselővel töltötte be. (Egyelőre polgármester-helyettessé nevezte ki, majd polgármesterré.) *** A Népakarat c. lap tudósítása szerint a “bolsevizmus Szentesen is híveket szerzett magának”.

99 éve, 1914. január 1. Megindul a Szentesi Ellenőr című politikai és társadalmi folyóirat, a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör lapja. (Kiadója és felelős szerkesztője: dr. Lánczi Simon Pál.)

103 éve, 1910. január 1-jén költségvetésen kívüli (exlex) állapot Magyarországon.

114 éve, 1899. január 1. Az ország költségvetés nélküli (exlex) állapotba kerül.

116 éve, 1897. január 1-jén megalakult a Szentesi Központi Takarékpénztár.

116 éve, 1897. január 1-jén városi kezelésbe került a Szentesi Jótékony Nőegylet által alapított és fenntartott kisdedóvoda.A Szentes és Vidéke c. újság címlapja - 1884.01.12. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

133 éve, 1880. január 1-jén megindult a Rónay Lajos (1821-1891) országgyűlési követ, főispán. Forrás: Szentesi Levéltár - Szentesi Élet Szentes és Vidéke című vegyes tartalmú hetilap. Kiadója és első felelős szerkesztője Kovács Pál. (A lap 1919. március 23-ig élt.)

164 éve, 1849. január 1. Windischgrätz tábornagy serege a főváros felé vonul. Az Országos Honvédelmi Bizottmány és az országgyűlés Debrecenbe költözik.

177 éve, 1836. január 1-jén elkészült az uradalom örökváltsággal kapcsolatos tervezete, mely a végleges szerződés alapját képezte.

192 éve, 1821. január 1-jén született kiszombori Rónay Lajos, Csongrád vármegye későbbi főispánja.

204 éve, 1809. január 1-jén született Szegeden dr. Adler Ignác (1809–1871) orvostudor, 1839-től Csongrád vármegye tiszteletbeli, majd rendes főorvosa.

212 éve, 1801. január 1-jén bevezetett új közigazgatási rend szerint Szentesen a 24 fős városi tanács létszáma 12 főre csökkent. Míg a tanácsbeliek a tisztüket eddig életfogytiglan viselték, mostantól a főbíróval és az esküdtbíróval együtt évenként választás alá estek.

***   ***   ***

  2013. január további évfordulói  

 

23 éve, 1990 januárjában az MSZMP Szentes városi koordinációs bizottsága megtárgyalta az országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos teendőket. Úgy határozott, hogy Bertus Pált, a fábiánsebestyéni Kinizsi Tsz elnökét jelöli képviselőnek. *** Az Árpád Tsz közgyűlésén a termelőszövetkezet új elnökévé dr. Csikai Miklóst, a KZR eddigi vezetőjét választották meg.

24 éve, 1989 januárjának végén dr. Nagy István ügyvéd kezdeményezésére kb. 20 fő – jogászok, tanárok, orvosok, mérnökök, közgazdászok – részvételével megtartotta alakuló összejövetelét a Magyar Demokrata Fórum szentesi szervezete.

31 éve, 1982 januárjában elkészült a 98 lakásos garzonház a Horváth Mihály utcában. *** Az országos tröszt megszűnésével megkezdte önálló működését a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat.

42 éve, 1971 januárjában a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem tanácsa aranydiplomát adományozott dr. Bugyi István Kossuth-díjas címzetes egyetemi tanárnak, a szentesi megyei kórház sebész főorvosának abból az alkalomból, hogy orvosi diplomáját 50 éve szerezte meg az akkori Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fakultásán. Az ünnepélyes átadásra Szegeden került sor. ***  Átadták a forgalomnak a Kossuth utcai Központi ABC áruházat. A kereskedelmi létesítmény vezetője Mészáros Sándor.

69 éve, 1944 januárjában Szentesre látogattak a Szociáldemokrata Párt országos vezetői (Szeder Ferenc, Kéthly Anna és Marosán György), és megbeszélést folytattak a Bocskai utcai Munkásotthonban a helyi szociáldemokrata vezetőkkel. Éles vita alakult ki, mert a központi pártvezetés szerint a szentesiek túlságosan balra csúsztak, és inkább kommunisták, mint szociáldemokraták. A megnevezettek ezt tagadták ugyan, de nem hagytak kétséget afelől, hogy a szentesi pártszervezet nem követi többé a központi vonalat.

120 éve, 1893 januárjában ideiglenes kísérleti telefonvonalat helyeztek üzembe Szentes és Gyula között.

Táncsics Mihály (1799-1884). Forrás: http://hungary.ciw.edu131 éve, 1882 januárjában gyűjtés indult Szentesen a nyomorban élő, vak és beteg Táncsics Mihály (1799-1884) javára...

139 éve, 1874 januárjában Szlávy József (1818-1900) miniszterelnök megindítja a tárgyalásokat a Deák-párt és a Balközép-párt fúziójáról.

A ligeti vendéglő (a későbbi múzeum) 1873-1888 között a gimnáziumi tanfolyammal egybekötött polgári fiúiskola használatába került. 142 éve, 1871 januárjában megkezdte működését a gimnáziumi tanfolyammal egybekötött 4 osztályos Szentesi Polgári Fiúiskola.

149 éve, 1864 január–februárban általános ínség volt Szentesen. A közsegélyre szoruló szűkölködő családok száma 717 (1981 családtaggal).

161 éve, 1852 januárjában felsőbb utasításra megszűnt az önálló városi rendőrkapitányság, megtiltották a főkapitányi elnevezés használatát. A helyrendőri teendőket a városi tanács hatáskörébe utalták.

Honvéd gyalogostiszt az 1848/49-es szabadságharc idején. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000163 éve, 1850 január végén Geringer Károly polgári főbiztos átmenetileg engedélyezte Szentes városának a 12 pengőforintig terjedő ítélkezési és bíráskodási jog gyakorlását. *** Megkezdődött a volt szentesi honvédek összefogdosása és császári királyi sorozó bizottság elé állítása

Gaál István (1723-1768) református lelkipásztor sírjának jelölése az 1761-1801 között volt előző templom alaprajzán. Forrás: Papp Lajos kézírásos egyháztörténete164 éve, 1849 januárjában a 8. huszárezred tartalékát Kecskemétről Szentesre helyezik át.

262 éve, 1751 január-márciusában az előző évi vízáradás tovább folytatódott, az állandó mozgásban levő vizek nem fagytak be. A közlekedés szinte lehetetlenné vált. A Kórógyra és a Vekerre kompokat és révészeket kellett állítani, hogy a várostól elzárt határrészekkel a kapcsolat fenntartható legyen. A Kurca és a Tisza közötti terület, amely rendes viszonyok között is jobbára vízjárta földekből állt, most egyetlen sima víztükör volt. A Petrák-krónika feljegyzése szerint január közepén a Fertő kezdett áradni; víz alá került az egész Nyomás és a Derekegyházi oldal nagy része is, a tanyákkal együtt. Február közepén nagy hóförgeteg, majd kegyetlen hideg köszöntött be; a hónap végére a folyóvizek befagytak. A jégréteg olyan vastag volt, hogy a legnagyobb teherrel is nyugodtan lehetett rajta közlekedni. A Kurca a Tiszával egyetlen óriási jégpáncél alatt állott heteken keresztül, míg végre március vége felé megkezdődött az olvadás. Magát a várost elkerülte a pusztítás; mindössze a Kurca és a Kisér mentén öntött el a víz néhány házat.

265 éve, 1748 januárjában Gaál István református lelkész vezette be azt a szokást Szentesen, hogy a keresztszülők jelen legyenek a keresztelésen és keresztszülői fogadalmat tegyenek.

272 éve, 1741 januárjában a szentesi református egyháznál megkezdődött az anyakönyvek vezetése, amely Makai Dobsa Tamás lelkész nevéhez fűződött.

 

 Szentesi Évfordulónaptár - 2012. december 

 

Szentes, 2013. 01. 01.


Összeállította: Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával