NetSzemle - Szentesi internetes sajtófigyelő - Hírek, képek, aktualitások - Minden reggel friss!

   -- Szentesi internetes kalendárium  --  2020. február --  


Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár 1996-2000 c. írásai és későbbi művei alapján összeállította Tímár Ferenc

 

2020.  január, x, március, április, május, június, júliusaugusztus, szeptember, október, november, december
Február 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

 

2020. február 28.

Eötvös Károly (1842–1916) újságíró, ügyvéd, a Függetlenségi Párt politikusa. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.huSima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet123 éve, 1897. február 28-án Szentesre érkezett Eötvös Károly és több fővárosi politikus, hogy korteskedjenek Uray Imre országgyűlési képviselővé választása érdekében. A Kossuth téren összegyűlt 4-5 ezer fős közönség Sima Ferencet éltette, órákon át nem hagyva szóhoz jutni Urayt és korteseit. A népgyűlésen történt incidensek miatt Lakos Imre polgármester a pótválasztás napjára egy század huszár és két század gyalogos katonaság kivezénylését kérvényezte.

A Zöldkoszorú nagyvendéglő, mellette az új vigadó épülete 136 éve, 1884. február 28-án Rambovszky József vendéglős a túl a Kurcán lévő díszes kertjében megrendezte az első szentesi virágkiállítást. A híradás szerint a rendhagyó kiállítás „közel 3000 holland jácint, több mint 500 db különböző fajú nemesített rózsa, nagy mennyiségű kamélia, acália és ezeken kívül még számtalan díszes virágból fog állani”, amelyeket meg is lehet vásárolni.

Ünnepség a 48-as Népkörben. Forrás: Szentesi Élet151 éve, 1869. február 28-án Ferenczy Sándor ügyvéd kezdeményezésére Szentesen megalakul a 48-as Párt. Az alakuló közgyűlésen a párt elnökévé Józsa Jánost, jegyzőjévé Ferenczy Sándort választják. Az 1867. évi Andrássy-kormány. Egykorú litográfia. Forrás: http://mek.oszk.hu Az ügyek intézésére 48 fős bizottmányt alakítanak. 

153 éve, 1867. február 28-án örömünnepet tartottak Szentesen a felelős magyar kormány kinevezése alkalmából.

159 éve, 1861. február 28-án elhunyt Sas Károly (1810-1861) megyei-, városi seborvos.

 

***   ***   ***

2020. február 27.

94 éve, 1926. február 27-én a szegedi rendőrkerületi főkapitány Szentesre vezényelt két detektívet „a földmunkásmozgalmakkal kapcsolatos bizalmas nyomozások teljesítésére”.

1921. november 15.: felhúzzák a Nagytemplom tornyába az új nagyharangot. Fotó: Fridrich János103 éve, 1917. február 27-én harangbúcsúztató istentiszteletet tartottak Szentesen. (Hadi célra elszállították a Kossuth téri református templom nagyharangját, valamint a felsőpárti új templom két kisharangját.)

114 éve, 1906. február 27-én a belügyminiszter betiltotta az újságok utcai árusítását.

A Szentesi Torna Egylet Erzsébet-kerti sporttelepének díszes kapuja Szilágyi Dezső 1925-ös lapján. Forrás: a Szentes Levéltár képeslapgyűjteménye118 éve, 1902. február 27-én a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület közreműködésével megalakult Szentesen a Tejértékesítő Szövetkezet.

121 éve, 1899. február 27-én a szentesi közgyűlés Erzsébet királyné emlékére egy liget létesítését határozza el. (Helye a Széchenyi ligettel szembeni terület, a mai sportpálya és Dózsa-ház környéke.)

 

***   ***   ***

2020. február 26.

Hernádi Lajos (1906–1986) zongoraművész, egyetemi tanár, Kossuth-díjas érdemes művész. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu50 éve, 1970. február 26-án Szentesen vendégszerepelt a rangos Budapesti MÁV Szimfonikus Zenekar, Németh Gyula karmester vezényletével. A hangverseny világhírű szólistája Hernádi Lajos professzor, Kossuth-díjas zongoraművész volt.

Földi Vilmos (1933-2011) tanár, ny. kollégium-igazgató tablóképe. Fotó: Szentesi ki kicsoda - 198887 éve, 1933. február 26-án született Földi Vilmos (1933-2011) középiskolai tanár, Pro Urbe-díjas nyugalmazott kollégium-igazgató

89 éve, 1931. február 26-án a MÉMOSZ szentesi csoportjának évi rendes közgyűlésén részletes beszámoló hangzott el az építőmunkások és tanoncok nyomorúságos helyzetéről. (Helyzetük javításának módozatait utóbb emlékiratba foglalták, s március 4-én átnyújtották a főispánnak. Ebben szorgalmazták a 8 órai munkaidő bevezetését, a munkaközvetítés megreformálását és a közmunkákon tisztességes bérek fizetését.)

101 éve, 1919. február 26-án a párizsi békekonferencián a külügyminiszterek tanácsa határozatot hozott a magyar és román csapatok közti semleges zóna létrehozásáról. Lényege: a román hadsereg előrenyomul a Szatmárnémeti–Nagykároly–Nagyszalonta–Arad vonalig; a magyar csapatok visszavonulását március 23-án kell megkezdeni; a román zónában a magyar közigazgatás megszűnik, a semlegesben megmarad.

Világháborús katona feleségével. Forrás: Szentesi Élet102 éve, 1918. február 26-27-én a hadisegélyes asszonyok nagyszabású tüntetést tartottak Szentesen. Az évek óta kereső nélkül, csekély hadisegélyből élő családok helyzetének javítása érdekében mintegy ezer asszony vonult az utcára, követelve, hogy "adják vissza uraikat, adják meg a békét, adjanak egyenlő hadisegélyt". A tüntetőket a csendőrség és a katonaság oszlatta szét. (Az eset kapcsán 36 nőt letartóztattak, 10 személy ellen bűnvádi eljárás indult.)

Népgyűlés a Kossuth téren Untermüller Ernő 1910 körül kiadott képeslapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye121 éve, 1899. február 26-án a helybeli szocialista munkások népgyűlést tartanak a Kossuth téren. (Napirend: 1. Gazdasági és politikai helyzet. 2. Az általános választói jog és a polgári pártok. Ekkor szerepel első ízben nyilvános népgyűlésen női szónok Szentesen.) *** Elhunyt Balogh Ferenc (1834-1899) városi iktató.

129 éve, 1891. február 26-án a szentesi kőműves és ács ifjúság értekezletén elhatározták egy Általános Munkás Betegsegélyező Egylet alakítását.A Zsigmondy Béla által fúrt ártézi kút (1885/86-1934) Szentes főterén. Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma

135 éve, 1885. február 26-án Kiss Mihályné sz. Frigyer Jozefa három értékes alapítványt tett a város javára:  a Szentesen felállítandó árvaházra 5000 frt., a Kossuth téri ártézi kút fúrására 1000 frt., a tanyai iskolákban a vallásoktatás támogatására 1000 frt.

Irányi Dániel (1822-1892), politikus. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár 146 éve, 1874. február 26-án az 1848-as párt és az elvhű balközép egyesüléséből megalakul az Egyesült Közjogi Ellenzék. Irányi Dániel és csoportja nem csatlakozik, 48-as Párt néven működnek tovább.

153 éve, 1867. február 26-án örömünnepet tartottak Szentesen az Andrássy-féle felelős magyar kormány kinevezése alkalmából.

159 éve, 1861. február 26-án megjelent az ún. Februári Pátens és a hozzá kapcsolódó, szigorításokat tartalmazó császári rendelet.

 

***   ***   ***

2020. február 25.

Dr. Négyesi Imre polgármester. Forrás: Szentesi ÉletBugyi Antal (1871-1960) főjegyző, lapkiadó, a Zsoldos Rt. vezérigazgatója, nemzetgyűlési képviselő - dr. Bugyi István édesapja. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200095 éve, 1925. február 25-én nagygyűlést tartott a Kisgazda Párt, amelyen megerősítették az újjáalakult választmányt, majd a párt tiszteletbeli tagjaivá választották Bugyi Antal nemzetgyűlési képviselőt és dr. Négyesi Imre polgármestert.

Justh Gyula (1850–1917) liberális polgári politikus. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu108 éve, 1912. február 25-én a Szentesi II. 48-as Népkör választmánya kimondta csatlakozását a Justh Gyula vezetése alatt álló Függetlenségi és 48-as Párthoz.

114 éve, 1906. február 25-én a Az Alföldi Ellenzék c. újság fejléce. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve 2000 szegedi királyi ügyész vizsgálatot indított a Szentesen megjelenő Alföldi Ellenzék c. újság ellen, többrendbeli királysértés és izgatás címén. (A lap felelős szerkesztője dr. Vajda Antal.)

120 éve, 1900. február 25-én Kátai Pál János alelnök Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Életgyűlésre hívta egybe az I. 48-as Népkör választmányát azzal a céllal, hogy Sima Ferencet – csődügyére hivatkozva – leváltassa elnöki tisztségéből, és töröltesse a kör tagjainak sorából. Szándéka meghiúsult. Ellene hasonló indítványt nyújtottak be, szintén eredménytelenül.

135 éve, 1885. február 25-én megtartotta tisztújító közgyűlését a Szentesi Református Tanítók Egylete. Elnökké választották id. Csató Sándort.

159 éve, 1861. február 25-én a városi közgyűlés megvitatta a megválasztandó országgyűlési képviselővel szembeni elvárásokat. Alapvető követelményként kimondták, hogy „ismerje erkölcsi és hazafiúi kötelességének a becsületszó szent esküje mellett nyilvánítani a választóközönség előtt, miként politikai hitvallásul egyedül s kizárólag csak az 1848-iki törvényeket veendi iránytűül a nemzet jövendő boldogsága megalakítása s megszilárdítására”.

 

***   ***   ***

2020. február 24.

A Magyar Alföld cikke az állítólagos merényletről.74 éve, 1946. február 24-én az MKP helyi szervezete tömeggyűlést tartott a Tóth József Színházteremben. A szónokok éles kirohanást intéztek az egyre merészebbé váló reakció ellen, nevén nevezve Mindszenty bíborost, Futó Dezsőt és Lakos József volt rendőrkapitányt. Szóba került a Dadi Imre elleni állítólagos merénylet is, mely rendkívüli módon felizgatta a gyűlés résztvevőit.

Berkecz Istvánné Major Anna Edit grafikus, dekoratőr76 éve, 1944. február 24-én született Berkecz Istvánné Major Anna Edit grafikus, dekoratőr.

Cséplés az 1930-as években. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)85 éve, 1935. február 24-én megalakult a Magyarországi Bércséplők és Géptulajdonosok Országos Szövetségének szentesi fiókszövetsége. Tisztségviselői: elnök Búzás Lajos, alelnök Irházi Lajos, titkár Koroknay József. Említést érdemel, hogy a helyi szövetség több formában használta a nevét, így: Traktor és Gőzcséplőgép Tulajdonosok Szentesi Fiók Szövetsége, Szentesi Mezőgazdasági Bércséplő és Bérszántó Tulajdonosok Szövetsége. (A helyi szövetség működése 1952. március 19-én szűnt meg.)

100 éve, 1920. február 24-én a román hadsereg megkezdte a Tiszántúl kiürítését.

102 éve, 1918. február 24-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör rendkívüli közgyűlésén a pártkör díszelnökeivé választották gróf Károlyi Mihályt és gróf Batthyány Tivadart. A gyűlésen előtérbe került a helybeli hadisegélyes asszonyok ügye, akiket a pártkör támogatásáról biztosított.

Hajdú Lajos (1813-1901) emléktáblája a Kiss Bálint Református Általános Iskola falán.. Fotó: Tímár FerencKoszorúzás Hajdú Lajos (1813-1901) emléktáblájánál. Fotó: Vidovics Ferenc - 2008Keszi Hajdú Lajos (1813-1901) Síremléke Kisújszálláson, a Déli temetőben.. Forrás: http://www.kosakaroly.hu/119 éve, 1901. február 24-én 88 éves korában Kisújszálláson meghalt keszi Hajdú Lajos (1813-1901) volt szentesi református iskolai igazgató-tanár, újságíró, publicista, “az 1848/49-es mártírok krónikása”, Szentes szülötte. (1967-ben utcát neveztek el róla Szentesen, 1998-ban pedig emléktáblát helyeztek el tiszteletére a református iskola falán.)

125 éve, 1895. február 24-én Justh Gyula és 33 képviselő bejelentették kilépésüket az anyapártból. Külön pártkört alakítottak, de ők is megtartották a Függetlenségi és 48-as elnevezést. Balogh János szentesi képviselő a kilépőkhöz csatlakozott. A párt elnökévé Kossuth Ferencet választották.

144 éve, 1876. február 24-én Salgótarjánban (Nógrád megye) született Matyó Sándor (1876–1955) magyar-latin-görög szakos középiskolai tanár, aki 1899-től 1934-ig a szentesi főgimnáziumban tanított.

194 éve, 1826. február 24-én született Ringvald József (1826–1881) városi seborvos.

 

***   ***   ***

2020. február 23.  

Dr. Csőregh Éva kandidátus, iparművész, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének örökös elnöke.88 éve, 1932. február 23-án született dr. Csőregh Éva (1932-2015) kandidátus, tudományos kutató, iparművész, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete örökös elnöke..

96 éve, 1924. február 23-án elhunyt Farkas Eugénia (1849-1924). 1899 és 1909 között nyomdát üzemeltetett Szentesen.

Károlyi Mihály gróf (1875-1955) liberális, majd demokrata politikus, köztársasági elnök. Forrás: L.L., Szentesi ÉletKárolyi Mihály Kápolnán megkezdi a földosztást. - http://filmhiradokonline.hu/101 éve, 1919. február 23-án Károlyi Mihály (1875-1955) saját birtokán, Kápolnán (Heves megye) ünnepélyesen megkezdte a földosztást. A hónap folyamán mintegy 30 nagybirtokon sajátították ki a földet és létesítettek termelőszövet-kezeteket. *** Táncmulatsággal egybekötve felavatták a szentesi munkásotthont a Bartha János u. 10. sz. alatti Vincze-féle vendéglőben. (ma Arany János utca)

 

***   ***   ***

2020. február 22.  

Híradások a Reformkörről a Szentesi Életben. Forrás: e-Könyvtár Szentes31 éve, 1989. február 22-én a Városi Könyvtárban megtartotta alakuló ülését az MSZMP Szentes Városi Reformköre. (Az országban ez volt az első városi reformkör.)

A Magyar Alföld cikke az állítólagos merényletről.74 éve, 1946. február 22-én az éjszaka folyamán állítólag több lövéssel merényletet kíséreltek meg Dadi Imre kommunista nemzetgyűlési képviselő ellen. A korabeli sajtó szerint a lövések a kórház közelében dördültek el, s átlyukasztották a képviselő kalapját.

81 éve, 1939. február 22-én a Nemzeti Egység Pártjának országos értekezlete kimondta, hogy a Magyar Élet Mozgalom politikai céljait az újjászerveződő kormánypárt veszi át, amely ennek kifejezéséül felveszi a Magyar Élet Pártja (MÉP) nevet. Elnöke báró Vay László.

101 éve, 1919. február 22-én a szentesi 48-as körök értekezletet tartottak. A Károlyi-párt kettészakadását eltérően ítélték meg: egy részük Lovászyt, más részük Hock Jánost támogatta. Dr. Lánczi Simon Pál és a III. 48-as (alsópárti) népkör határozottan a „radikális, kispolgári, becsületes politika” mellett foglalt állást, és kimondta az Országos Függetlenségi és Károlyi Párthoz való csatlakozását. 

A Szentesi Ellenőr címoldala. Forrás: Szentesi Élet106 éve, 1914. február 22-én a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör és a Szociáldemokrata Párt közös népgyűlést tart az országos politikai helyzet és a városi képviselőválasztások napirenddel. (Szónokok: dr. Kalmár Antal, Papp József, Tarnóczi Lajos, Nyisztor György, dr. Lánczi Simon Pál.)

114 éve, 1906. február 22-én sztrájkba léptek a szentesi szobafestő segédek.  (A munkabér emelésére irányuló követelésük eredménnyel járt, a sztrájk márc. 15-én befejeződött.)

125 éve, 1895. február 22-én a Függetlenségi és 48-as Párt értekezletén vita bontakozott ki az országos intézőbizottság felállításának kérdésében. Justh Gyula pártelnök lemondott, és híveivel elhagyta az értekezletet. A 11 tagú intézőbizottság – amelybe Sima Ferencet is beválasztották – elnökévé Ugron Gábort választották.

Kosztka Károly (1814-1887) mérnök egy 1882-ben készült fényképen. Forrás: Szentesi Élet133 éve, 1887. február 22-én elhunyt Kosztka Károly (1814-1887) mérnök, feltaláló, volt 48-as honvéd tüzérszázados.

140 éve, 1880. február 22-én született Pásztor János (1880–1909) hírlapíró, a Szentesen megjelenő Csongrád megyei Ellenzék munkatársa, a Szabad Szó című szociáldemokrata lap és a Munkás Szövetség szerkesztője.

 

 

***   ***   ***

2020. február 21.  

dr. vitéz Várady László kormánypárti országgyűlési képviselő. Forrás: http://www.ogyk.hu/85 éve, 1935. február 21-én megalakult a Nemzeti Egység Párt Szentes Városi Ifjúsági Csoportja. Elnök dr. Nagy József, titkár Virágos Antal. A vezetőségben helyet kapott még 4 községi elnök, 2 községi alelnök, 3 szervezőtitkár és 8 körzeti titkár. Az alakuló gyűlésen megjelent és beszédet mondott vitéz dr. Várady László gyógyszerész, a NEP Csongrád Megyei Ifjúsági Csoportjának elnöke, valamint id. Cserna János gazdasági főtanácsos, a NEP szentesi szervezetének elnöke.

95 éve, 1925. február 21-én újjáalakították a Szentesi Kisgazda Párt választmányát, amelynek elnökévé Kiss Andrást választották meg.

Id. alsótorjai Vastagh György (1834-1922) festő - www.wikipedia.hu98 éve, 1922. február 21-én elhunyt Vastagh György (1834-1922) festőművész, számos szentesi jeles személy portréjának megfestője.

Az örökváltsági szerzodés hitelesítési záradéka. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000101 éve, 1919. február 21-én a rendőrség letartóztatta a Kommunisták Magyarországi Pártja vezetőit. (A hónap végéig 55 kommunista vezetőt fogtak le; a párt helyiségeit bezárták.)

184 éve, 1836. február 21-én az örökváltsággal összefüggésben a szentesi nemesség és a nem nemes község Előleges Egyességet kötött, rögzítve a helyi nemesség (74 fő) új körülmények közötti jogait és kötelességeit.

 

***   ***   ***

2020. február 20.  

ovag szentpáli Imre Károly - Forrás: http://fafaragasaim.5mp.eu/31 éve, 1989. február 20-án megalakult Szentesen a Független Kisgazdapárt helyi szervezete, amelynek elnöke Vass Károly, titkára Imre Károly (1938-2016) lett.

A szentesi TV-torony. Fotó: Szélpál IstvánReiner Endre: A szentesi televíziós antennatorony tervezése és építése - Forrás: e-Könyvtár Szentes60 éve, 1960. február 20-án megkezdte működését a szentesi TV adótorony.

67 éve, 1953. február 20-án 91 éves korában Szentesen elhunyt dr. Cicatricis Lajos (1862–1953) volt főszolgabíró, Csongrád vármegye főjegyzője, 1901–1910 között alispánja, majddr. Cicatricis Lajos (1862-1953) főispán, a Szentesi Kaszinó elnöke. Forrás: e-Könyvtár Szentes 1910-től 1917-ig főispánja, városi és megyei képviselő, királyi tanácsos, örökös felsőházi tag, a Lipót-rend lovagja. (1906–1945 között a későbbi Árvai Bálint utca, ma dr. Udvardi László utca viselte a nevét.)

Horváth "Rozoga" László életmű-díjas ny. testnevelő tanár, volt OB I-es vízilabdázó, úszóedző. Forrás: Szentesi ki icsoda - 199690 éve, 1930. február 20-án született Horváth "Rozoga" László életmű-díjas ny.  testnevelő tanár, volt OB I-es vízilabdázó, úszóedző.

99 éve, 1921. február 20-án a Szentesi Kisgazda Párt 100 fő részvételével megtartotta alakuló közgyűlését. A megválasztott tisztikar: elnök Pataki Imre, választmányi elnök Bálint József, alelnök Kálmán Imre, ügyész dr. Péter Ernő, főjegyző Kunos András, aljegyző Kátai Pál József, pénztáros Kiss András. (Az alapszabály végleges belügyminiszteri jóváhagyására csak 1924. március 1-jén került sor.)

121 éve, 1899. február 20-án a király Széll Kálmánt nevezi ki miniszterelnökké.

Május elsejei felvonulás a századfordulón (1908). Forrás: a Szentesi Levéltár Fotótára126 éve, 1894. február 20-án Aradi Kálmán rendőrfőkapitány jelenti az alispánnak, hogy Szentesen szociális irányú munkásmozgalom mutatkozik; a munkások között szocialista eszméket hirdető nyomtatványokat  terjesztenek és aláírási íveket köröztetnek. A mozgalom élén leginkább kubikos-földmunkás emberek állnak. A mozgalmat Budapestről és Hódmezővásárhelyről szítják.

Az Andrássy-kormány eskütétele a Várban - Rusz Károly fametszete. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár153 éve, 1867. február 20-án az uralkodó kinevezte a második, parlamentnek felelős magyar kormányt (Andrássy-kormány).

156 éve, 1864. február 20-án tervezet készül a megszűnt Gazdasági Bizottmány helyébe lépő (40 fős) ún.: külső tanács felállításáról.

 

***   ***   ***

2020. február 19.  

Zsiros Katalin tanárnő alkotói díjas néprajzkutató. Forrás: Szentesi Élet46 éve, 1974. február 19–20 között a Hazafias Népfront Országos Tanácsától Szentes az elsők között kapta meg a „Honismereti Város” kitüntető címet. Ennek köszönhetően a jelzett időpontban Szentes adott otthont a húsz város és négy tanárképző főiskola, valamint a Magyar Televízió képviselőinek részvételével megrendezett Országos Honismereti Találkozónak. A MTV-t Vitray Tamás és Liszkai Tamás képviselte. A honismereti mozgalom helyi szervezője Zsiros Katalin tanárnő volt.

Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200074 éve, 1946. február 19-én ifj. Lakos Józsefet szabadon engedték az internálótáborból. Gyógykezelésre befeküdt a szentesi kórház idegosztályára.

83 éve, 1937. február 19-én született Szentirmay Endre (1937-1999) római katolikus plébános, esperes.

Dr. Farkas Béla (1885-?) főispán. Forrás: Szentesi Élet85 éve, 1935. február 19-én a szentesi munkanélküli földmunkások segélykérő beadványt intéztek dr. Farkas Béla főispánhoz, amelyet 103-an írtak alá.

101 éve, 1919. február 19-én gróf Bethlen István vezetésével megalakult a Nemzeti Egyesülés Pártja (NEP).

110 éve, 1910. február 19-én megalakult a régi Szabadelvű Párt tagjait tömörítő, magát nyíltan 67-es alapon állónak valló Nemzeti Munkapárt, amely a dualista rendszer stabilitását tűzte ki céljául.

I. Ferenc József (1830-1916) portréja Vastagh György festményéről (1935). Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)114 éve, 1906. február 19-én a "Nemzeti Ellenállás" letörése érdekében Ferenc József rendkívüli intézkedéseket vezetett be. Katonai erő bevonásával feloszlatta a magyar országgyűlést, a belügyminiszter gyűléstilalmat rendelt el, megszigorította a cenzúrát, megvonta az ellenálló vármegyék javadalmazását, feloszlatta az Alkotmányvédő Bizottságokat, és intézkedett az adók hatalmi úton történő beszedéséről. Csongrád Vármegye Alkotmányvédő Bizottsága elítélte a fenti intézkedéseket, és a további ellenállás mellett foglalt állást.

127 éve, 1893. február 19-én megalakult a Szentesi Iparos Ifjak Önképző Köre. (Elnök: Rácz Zsigmond, alelnök: Kanász Nagy Antal.)

 

***   ***   ***

2020. február 18.

83 éve, 1937. február 18-án a szentesi földmunkások memorandumot nyújtottak át az alispánnak, amelyben követelték az igazságos földreform megvalósítását, a bankok és kartellek megrendszabályozását, a mezőgazdasági és kubikos munkások létminimumot biztosító munkabérének törvényes megállapítását, a munkaidő leszállítását, a mezőgazdasági munkásság betegségi, baleseti és aggkori biztosítását. (A dokumentumot 1376-an írták alá.)

Az 1887-ben a mai vasútállomás elődjeként épült indóház Stark Nándor korabeli lapján. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye93 éve, 1927. február 18-án a városi vasútügyi bizottság megvitatta és elfogadta a MÁV ajánlatát, amely Szentes motoros központtá fejlesztésére, s a meglévő kis állomás pályaudvarrá bővítésére vonatkozott.

Balogh János (1845-1924) polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200096 éve, 1924. február 18-án megalakult a Szentesi Köz- és Magánalkalmazottak Temetkezési Egylete. *** 80 éves korában elhunyt Balogh János (1845-1924) volt városi rendőrfőkapitány, 1878-1884 között Szentes polgármestere, megyei árvaszéki elnök, 1892-1896 között városunk országgyűlési képviselője, református egyházi főgondnok, 1898-1917 között a Szentesi Takarékpénztár igazgatója, 1897-től a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat társelnöke, számos helytörténeti munka szerzője. (1932 óta utca őrzi nevét Szentesen.)

Dr. Várady Lipót Árpád (1865-1923) portréja Éder Gyula festményéről (1935). Forrás: Megfestett nagyjaink (Történelmi arcképcsarnok - Szentes, 1996)97 éve, 1923. február 18-án elhunyt dr. Várady Lipót Árpád (1865-1923) teológiai doktor, egyházi író, miniszteri osztálytanácsos, győri püspök, kalocsai érsek, a szentesi gimnázium volt növendéke. (1932-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

Dr. Sipos István (1907-2002) református lelkész református lelkész. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1996113 éve, 1907. február 18-án született dr. Sipos István (1907-2002) református lelkész.

107 éve, 1913. február 18-án a városi képviselő-testület elfogadta Szentes utcáinak és tereinek szabályozási tervét.

114 éve, 1906. február 18-án a Szentesi Földművelő Munkások Egylete népgyűlést tartott a Kossuth téren, amelynek fő napirendje a Független Szocialista Szövetség programjának ismertetése volt. Szónokok: Várkonyi István és Boros Mihály.

121 éve, 1899. február 18-án Bánffy Dezső miniszterelnök és kormánya benyújtja lemondását.

Dr. Lakos Imre (1897-1902), a városfejlesztő polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve 2000123 éve, 1897. február 18-án dr. Lakos Imrét választották meg Szentes város  polgármesterévé.

Szentesi kubikosok a gátépítésen. Forrás: Szentesi Élet125 éve, 1895. február 18-án Tarnóczi Mihály (1858-1911) kubikos és társai benyújtották jóváhagyásra az általuk alakítani szándékolt Szentesi Népegylet alapszabályát. Az alispán nem javasolta a jóváhagyást, mondván: a kérvényezők eddigi működése arra enged következtetni, hogy a népegylet a szocialista tanok terjesztésére alakult budapesti központi egyletnek képezné fiókját. (A belügyminiszter nem hagyta jóvá az alapszabályt.)

145 éve, 1875. február 18-án 75 éves korában Szegváron elhunyt Bécsi József (1800-1875) vármegyei kerületi (járási) seborvos, aki 1832-ben lépett a megye szolgálatába.

170 éve, 1850. február 18-án felmentették Gyulai Gaál Eduárd szegedi császári királyi polgári kerületi főbiztost, helyére Cseh Eduárdot nevezték ki. 

 

***   ***   ***

2020. február 17.

75 éve, 1945. február 17-én a Szentesi Nemzeti Bizottság intézkedett a városi képviselő-testület újjáalakításáról. Több változtatás után a képviselő-testület összetétele a következőképp alakult: szakszervezetek 19, MKP, SZDP, FKgP 16–16, NPP és PDP 13–13 tagsági hely.

85 éve, 1935. február 17-én nagygyűlést tartott a helyi Kisgazda Párt a színházteremben. A gyűlés vezérszónoka Eckhardt Tibor országos elnök volt, aki sürgette a titkos választójog bevezetését, keményen támadva az ezt akadályozó Egységes Pártot és gróf Bethlen István volt miniszterelnököt. Eckhardt szentesi beszéde országos visszhangot keltett. (Beszédet mondott még Ulain Ferenc és Andaházy-Kasnya Béla.)

100 éve, 1920. február 17-én megindult Szentesen a Pletyka c. szatirikus hetilap. (Kiadója és felelős szerk.: Czirbus Sándor. 1922-ben megszűnt.)

119 éve, 1901. február 17-én a szentesi polgárok és munkások általános népgyűlést tartottak a Kossuth téren. Napirend: 1. A mai társadalmi rendszer és a szociáldemokrácia, 2. A szervezkedés és a sajtó. (Szónokok: Árvai Bálint és Frankl Manó.)

123 éve, 1897. február 17-én nagysikerű hangversenyt tartott a szentesi református egyház vegyeskara a Kass Szálló nagytermében. (Karnagy: Németh Elek.)Dr. Purjesz Zsigmond (1845-1896) belgyógyász, a kolozsvári egyetem tanára, udvari tanácsos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

Andrássy Gyula, gróf (1823-1890) politikus, miniszterelnök, az MTA tagja . Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár124 éve, 1896. február 17-én elhunyt dr. Purjesz Zsigmond (1845-1896) belgyógyász, orvostörténész, a kolozsvári egyetem magántanára, Szentes szülötte.

153 éve, 1867. február 17-én az uralkodó kinevezte gróf Andrássy Gyulát magyar miniszterelnökké. 

 

***   ***   ***

2020. február 16.

101 éve, 1919. február 16-án közzétették az 1919: XVIII. néptörvényt „a földmívelő nép földhöz juttatásáról”. Lényege: az úri birtok felső határát 500 katasztrális holdban szabta meg, az ezen felüli rész kártalanítás ellenében történő kisajátítását rendelte el. *** a néptörvény nyomán Szentesen 2879 földigénylő jelentkezett, de a földosztás elmaradt.

105 éve, 1915. február 16-án miniszterelnöki rendelet született arról, hogy a kenyérliszthez fele arányban lisztpótló – árpa, tengeri vagy burgonya – lisztet kell keverni.

Heltai Ferenc (1861-1913), közgazdasági író, Budapest főpolgármestere - www.wikipedia.hu107 éve, 1913. február 16-án Budapest főpolgármesterévé választották dr. Heltai Ferenc (1861-1913) jogászt, közgazdasági írót, Szentes jeles szülöttét. (1913. augusztus 11-én váratlanul elhunyt.)

115 éve, 1905. február 16-án a Szentesi Kőműves- és Ácssegédek Szakegylete közgyűlést tartott. Négyes bizottság alakult abból a célból, hogy készítse elő a Magyarországi Építő Munkások Országos Szövetségéhez (MÉMOSZ) való csatlakozást.

A Széchenyi kongóút Stark Sándor egyik legelső lapján (1898). Forrás: Labádi Lajos-Szatmári Imre: Szentes régi képes levelezőlapokon - 1998120 éve, 1900. február 16-án 64 éves korában elhunyt dr. Götzl Bertalan (1836-1900) orvos, Szentes tiszteletbeli városi főorvosa.

136 éve, 1884. február 16-án átadják a forgalomnak a Széchenyi kongóutat, Szentes első kövezett útját. (Ma Csongrádi út.)

 

***   ***   ***

2020. február 15.

Gróf Teleki Pál miniszterelnök Szentesen, az 1939-es hangáravató repülőnapon. Forrás: Pusztai János: Szentes és a repülés81 éve, 1939. február 15-én Imrédy Béla miniszterelnök benyújtotta lemondását. A kormányzó gróf Teleki Pált nevezte ki miniszterelnökké.

95 éve, 1925. február 15-én Szentesre látogattak az Országos Kossuth Lajos Párt vezető politikusai, Hankó László (1923 - 2000) zongorista, festő. Forrás: Szentesi alkotóművészek -1997. Szerk.: Bodrits István élükön Rupert Rezső országos pártelnökkel és Nagy Vince nyugalmazott belügyminiszterrel. Nyilvános népgyűlés tartását a rendőrség nem engedélyezte, ezért a Klauzál utcai volt Győri-féle vendéglőben tartották meg rendezvényüket.

97 éve, 1923. február 15-én született Hankó László (1923 - 2000) zongorista, festő.

Jócsák Kálmán kormánybiztos. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve (2000)101 éve, 1919. február 15-én Jócsák kormánybiztos rendelkezési állományba helyezte Csongrád vármegye főbb tisztviselőit, így dr. Csúcs János főjegyzőt, dr. Vecseri Sándor főügyészt, dr. Sulcz Lajos árvaszéki elnököt, továbbá a járások főszolgabíróit.

Dr. Varga Lajos (1913-2003) tanár, szakíró, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum alapítója. Forrás: Szentesi Élet - Labádi Lajos107 éve, 1913. február 15-én született dr. Varga Lajos (1913-2003) tanár, szakíró, a Tiszazugi Földrajzi Múzeum alapítója, városunk szülötte.

110 éve, 1910. február 15-én megalakult a Szentesi Kórógy-parti Olvasókör. Elnöke Piti Imre; tagok száma 94 fő. Egyévi működés után felvette a Külső-Dónáti Gazdakör nevet, s a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület tagszervezeteként folytatta működését.

115 éve, 1905. február 15-én a Szentesi Földművelő Munkások Egylete kérvényt nyújtott be az alispánhoz, melyben feltárták a földmunkásság nyomasztó helyzetét, s kérték, hogy az 1500 munkanélküli földmunkásnak segítsen munkát találni.

165 éve, 1855. február 15-én született Szentesen Bauer Henrik (1855-1933) neves építész, a Rudas fürdő úszócsarnokának, az óbudai Szent Margit Kórház stb. tervezője. 

 

***   ***   ***

2020. február 14.  

Ínségmunka - Filmhíradó 1933-ból - YouTube84 éve, 1936. február 14-én a városi közgyűlésen a szociáldemokrata képviselők indítványozták egy kormányhoz intézendő felirat megszövegezését, amelyben az építőipari és földmunkások munkához juttatása érdekében nagyobb szabású állami közmunkák beindítását követelnék. Indítványozták továbbá az ínségmunkán dolgozó munkások napi bérének 100 %-os felemelését, rossz idő esetére pedig a munkások gyorssegélyben részesítését. A két utolsó pont kivételével a képviselő-testület megszavazta az indítványt.

A szentesi főgimnázium épülete 1890 körül. Forrás: a Szentesi Levéltár fotógyűjteménye.108 éve, 1912. február 14-én ünnepélyesen felavatták a szentesi főgimnázium díszzászlaját. (Zászlóanya dr. Cicatricis Lajosné.)

115 éve, 1905. február 14-én a király elfogadta Tisza István kormányának lemondását, de meghagyta, hogy a miniszterek hivatali működésüket további elhatározásáig folytassák.

Árvai Bálint cipész, 1919-ben kivégzett szentesi munkásvezér. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000124 éve, 1896. február 14-én megalakult a Szentesi Általános Olvasó Egylet, amelynek ideiglenes elnöke Árvai Bálint cipész lett. (Az egylet alapszabályának jóváhagyását Vadnay Andor főispán nem javasolta, mert "a folyamodók jórészben, s különösen Árvai Bálint, mint szocialista agitátorok ismeretesek". A belügyminiszter nem engedélyezte az egylet megalakítását.)

127 éve, 1893. február 14-én elhunyt nemes Dózsa Lajos (1809–1893) nemzetőr százados, 22 éven át városi tanácsnok.

136 éve, 1884. február 14-én született Kuti Ferenc (1884-1915) református tanító. *** 1884. február 14-én 74 éves korában meghalt László Imre (1810-1884) 48-as függetlenségi párti politikus, Szentes város 1869–1875 közötti országgyűlési képviselője.

139 éve, 1881. február 14-én a király szentesítette a csendőrség felállításáról szóló 1881: III. törvénycikket. Eszerint az ország területe – a főváros kivételével – hat csendőrkerületre oszlott. Szentest az V. kerületbe sorolták be; székhelye Szeged.

159 éve, 1861. február 14-én az újonnan alakult városi képviselő-testület állást foglalt az alkotmányosság teljes visszaállítása mellett. Határozatilag kimondta, hogy csakis az 1848. évi törvényeket fogadja el alapul; a területén működő alkotmányellenes hatóságokat nem ismeri el, velük az érintkezést megszakítja; kézbe veszi a bírói hatalmat, megalakítva a helyi törvényszéket. (A hónap folyamán a városi törvényszék megkezdte működését, megelőzve a megyei törvényszék megalakítását.)

168 éve, 1852. február 14-én Jurenák Eduárd lemondása következtében a cs. kir. megyefőnök Sréter Antalt nevezte ki Szentes polgármesterévé.

 

***   ***   ***

2020. február 13.  

Ipper Pál (1927–1990) újságíró - Forrás: http://www.teleradio.eoldal.hu/46 éve, 1974. február 13-án a Városi Könyvtár és az Éliker Vállalat meghívására Szentesre látogatott Ipper Pál neves újságíró, s válaszolt a megjelent érdeklődők bel- és külpolitikai kérdéseire.

Koszta József (1861–1949) festőművész, a szentesi tanyai táj és életmód világhírű megörökítője. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200072 éve, 1948. február 13-án az országgyűlés elfogadta az 1948: XVIII. törvénycikket a Kossuth-díjról. Az első díjazottak között volt a Szentesen élő és alkotó Koszta József festőművész. (A díjat március 14-én osztották ki.)

74 éve, 1946. február 13-án Futó Dezső Lakos József (1913-1946) a meggyilkolt városi rendőrkapitány. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 kisgazdapárti nemzetgyűlési képviselő interpellált a belügyminiszternél a szentesi rendőrségen uralkodó állapotokról. Ismertette ifj. Lakos József volt rendőrkapitány letartóztatásának, megkínzásának és internálásának történetét, s szigorú vizsgálat elrendelését követelte. Az országos lapok is részletesen beszámoltak a botrányos esetről.

A felszabadulás elso évfordulójának megünneplése Szentesen (1946)74 éve, 1946. február 13-án a szentesi Kossuth téren sokezres tömeg gyűlt össze Budapest felszabadításának egyéves évfordulójának megünneplésére. A nagygyűlés politikai demonstrációvá vált, a földreform eredményeinek védelmében. A résztvevők egy memorandumot készítettek a Magyar Nemzeti Kormányhoz címezve, amelynek lényege: „1. Szentes város új földtulajdonosai nevében követeljük a szentesi, Csongrád megyei reakciós földhivatal vezetőségének azonnali eltávolítását. 2. Követeljük továbbá a földreformtörvényhez egy pótrendelet sürgős kiadását, mely szerint a földosztó parasztság határozatait és a birtoklevelek osztásával végleges befejezéshez juttatja a földreformot…3. Követeljük a Magyar Nemzeti Kormánytól a közigazgatás, a rendőrség és az igazságügyi szervek sürgős megtisztítását a nép ellenségeitől, mert nem tűrhető tovább, hogy a múlt rendszer hívei aláássák a demokráciánkat…”

75 éve, 1945. február 13-án a 2. ukrán front csapatai felszabadították Budapestet.

99 éve, 1921. február 13-án a Szentesi Kisgazda Párt előkészítő gyűlést tartott 34 tag részvételével.

Patai Szabó Sándorné (1912-1999) ny. vállalatigazgató, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 1988108 éve, 1912. február 13-án született Patai Szabó Sándorné  (sz. Döme Julianna, 1912-1999) élelmiszeripari munkás, a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat volt igazgatója, országgyűlési képviselő, 1977-től a város díszpolgára. (Címéről 1992-ben lemondott.).A Megyei Közkórház főépülete 1926-ban Szilágyi Dezső lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes

123 éve, 1897. február 13-án Csongrád Vármegye Törvényhatósági Bizottsága határozatot hozott a Szentesen létesítendő megyei közkórház alapításáról.

131 éve, 1889. február 13-án megalakul a Szentesi Sportegylet.

171 éve, 1849. február 13-án Hunkár Antal kormánybiztos rendeletére Szentesről 600 gyalogos és 30 lovas nemzetőr indul a rácok által fenyegetett Szeged védelmére.

 

***   ***   ***

2020. február 12.  

Szentesi tanyák - képeslap. Forrás: http://www.szentesikepeim.gportal.hu/71 éve, 1949. február 12-én közzétették az 1300/1949. sz. kormányrendeletet a tanyaközpontok kialakításának előmozdítására.

75 éve, 1945. február 12-én a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt helyi vezető testületei közös értekezletet tartottak, amelyen egység-megállapodást kötöttek. Ebben kimondták, hogy elfogadják a két párt „központi bizottságának” határozatait. Három-három tagból „tanácskozó szervezetet” hoztak létre. Kifejezték azon meggyőződésüket, hogy a két párt együttműködése erősíti a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot. A megállapodás aláírói: Vecseri Bálint, Dadi Imre, Mikecz János (MKP), Téli Lajos, Ambrus Albert, Papp Lajos (SZDP).

81 éve, 1939. február 12-én elhunyt Antal Endre (1858-1939) állampénztári igazgató, Antal Endre (1900-1971) építész édesapja.

Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató portréja Zolnay Géza festményén. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató síremléke a református Szeder temetőben. Fotó: http://ekonyvtar.vksz.hu95 éve, 1925. február 12-én 92 éves korában elhunyt Zolnay Károly (1833-1925) tanár, gimnáziumi igazgató, a szentesi középiskolai oktatás megszervezője, városi és megyei képviselő, a szentesi református egyház főgondnoka, a Ferenc József Rend lovagja. (Életnagyságú portréja a Horváth Mihály Gimnázium dísztermében látható, Zolnay Géza alkotása /1926/. 1932 óta utca őrzi nevét Szentesen. Gyászjelentése az e-Könyvtár gyűjteményében.)

Dr. Tasnádi Antal (1862-...) - Forrás: Szentesi Élet115 éve, 1905. február 12-én a II. szentesi 48-as kör tisztújító közgyűlésén dr. Tasnády Antalt választották a kör elnökévé. Kossuth Ferencet és gróf Apponyi Albertet díszelnökké választották.

119 éve, 1901. február 12-én megindult a Szentesi Friss Újság című lap. (Kiadója és felelős szerkesztője Stark Nándor.)

Sima Ferenc. Forrás: Szentesi Élet123 éve, 1897. február 12-én Sima Ferenc szentesi országgyűlési képviselő a megválasztása ellen benyújtott óvások miatt lemondott mandátumáról.

136 éve, 1884. február 12-én 74 éves korában Szakácsiban (Szilágy megye) elhunyt László Imre (1810–1884) függetlenségi párti politikus, a 48-as Párt alapító tagja és elnöke, Szentes város 1869–1875 közötti országgyűlési képviselője.

Az új katolikus templom és a régi parókia 1900 körül. Forrás: Szentesi Élet142 éve, 1878. február 12-én 80 éves korában elhunyt Leeb Mátyás apát-plébános, arany érdemkeresztes szentszéki ülnök, alesperes, aki 1828-tól haláláig, 50 éven át volt a szentesi római katolikus egyház plébánosa.

Deák Ferenc gyászjelentése. Forrás: e-Könyvtár Szentes143 éve, 1876. február 12-én gyászünnepélyt tartottak Szentesen Deák Ferenc elhalálozása alkalmából. (1896-ban a szentesi vármegyeháza nagytermében leleplezték életnagyságú arcképét, Karlovszky Bertalan festőművész alkotását. 1906-ban utcát, utóbb iskolát neveztek el róla Szentesen.)

161 éve, 1859. február 12-én elhunyt Vosits Ferenc (1812-1859) ügyvéd, városi jegyző.

 

***   ***   ***

2020. február 11.  

36 éve, 1984. február 11-én 77 éves korában elhunyt dr. Blanckenstein János (1907–1984) ny. zeneiskolai zenetanár. Zenei pályája Debrecenben kezdődött, majd Budapesten a Nemzeti Zeneakadémián folytatódott zongora, orgona és karmesterképző szakon. Szentesen először a Zeneoktatói Munkaközösségben, majd az állami zeneoktatás megindulása után, 1957-től 1978-ig az Állami Zeneiskolában tanított. Az iskola egyik legeredményesebb, legkitűnőbb tanára volt.

37 éve, 1983. február 11-én a Tóth József Színházteremben sikeres koncertet tartott Demjén Ferenc és a V’Moto-Rock együttes.

Mészáros Júlia tanár, nyugalmazott művelődési osztályvezető. Forrás: Szentesi ki kicsoda? (1988)86 éve, 1934. február 11-én született Mészáros Júlia tanár, volt művelődési osztályvezető.

Bucsány György középiskolai tanár, helytörténész. Fotó: Vidovics Ferenc87 éve, 1933. február 11-én született Bucsány György (1933-2012) tanár, nyugalmazott középiskolai igazgatóhelyettes,  helytörténész, Szentes Díszpolgára.

103 éve, 1917. február 11-én korcsolyaversenyt rendeztek Szentesen.

114 éve, 1906. február 11-én megalakult az Országos Munkásvédő Szövetség szentesi csoportja. (Elnök: Cseri Sándor; a tagok száma 26 fő.)

120 éve, Kristó Nagy István (1816-1900) városi és megyei képviselő, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 1900. február 11-én 85 éves korában elhunyt Kristó Nagy István (1816-1900) városi és megyei képviselő, volt református egyházi főgondnok, Szentes 1872-78 közötti polgármestere. (1906-ban utcát neveztek el róla, portréja a városi közgyűlési teremben látható.)

Az egykori Úri Kaszinó - ma zeneiskola - épülete. Forrás: Szentesi Élet127 éve, 1893. február 11-én fényes farsangi bál keretében felavatták az Úri Kaszinó Templom utcai (ma Kiss Bálint u.) új épületét, amelynek terveit Makay Endre, a megyeháza tervezője készítette. Az épületet 1957-ben a szentesi Állami Zeneiskola használatába adták, amely Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola néven ma is az épületben működik.

129 éve, 1891. február 11-én született Zolnay Dezső (1891-1966) gimnáziumi tanár, Zolnay Károly fia. A Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán magyar-latin-görög és francia szakos tanári oklevelet szerzett. Egyetemi évei alatt az Eötvös Kollégium diákja volt. 1914–1915, majd 1918–1949 között a szentesi gimnázium tanáraként működött. Eredményes tanári munkája elismeréseként 1942-ben címzetes igazgatói kinevezésben részesült.

138 éve, 1882. február 11-én ünnepélyesen megnyitották a szentesi jégpályát. 

Torday József (1831-1900) a Szentesi Református Tanítók Egyletének elnöke139 éve, 1881. február 11-én született Szentesen dr. Csák Béla (1881–1939) orvos, 1915–1936 között városi tiszti főorvos.

141 éve, 1879. február 11-én megtartotta tisztújító közgyűlését a Szentesi Református Tanítók Egylete, amelynek eredménye: elnök Torday József, jegyző Körtvélyessy Sándor, pénztárnok Kovács János, könyvtáros Kovács Lajos. (Az egylet korábbi elnöke Papp László volt.)

 

***   ***   ***

2020. február 10. A Tátrai Quartet. Forrás: www.kug.ac.at 

45 éve, 1975. február 10-én Szentesen vendégszerepelt a Kossuth-díjas Tátrai vonósnégyes.

73 éve, 1947. február 10-én Párizsban a Szövetséges Nagyhatalmak aláírták Magyarországgal, Romániával, Olaszországgal, Bulgáriával és Finnországgal a békeszerződést.

74 éve, 1946. február 10-én megtartotta átalakuló közgyűlését a Kaján-Határrészi Gazdakör, amely kimondta csatlakozását a Magyar Parasztszövetséghez.

101 éve, 1919. február 10-én a tüzelőanyag hiánya miatt a Krausz Testvérek gőzmalma és fűrésztelepe beszüntette működését. A szénhiány miatt nem üzemelt a városi fürdő sem.

Török Sándor (1877-1955) az elfeledett munkásvezér. Forrás: Szentes Élet120 éve, 1900. február 10-én megalakult a Szentesi Földmívelő Munkások Egylete. (Ideiglenes elnök: Török Sándor. Az egylet alapszabályát a belügyminiszter 1901. május 28-án hagyta jóvá.)

126 éve, 1894. február 10-én Sima Ferenc beszédet tart Szentes Város Hatósága szervezésének terve. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 a parlamentben a Csongrád megyében tapasztalható hatósági visszaélésekről. *** Elhunyt Nagy Imre (1842-1894) városi gazdasági tanácsnok.

156 éve, 1864. február 10-én Petrovics István főispáni helytartó – az első alispán és a szentesi polgármester véleményes jelentése alapján – cáfolja és megalapozatlannak minősíti Szűrszabó Nagy Jánosnak és társainak a szentesi rendezett tanács megszűntetésére vonatkozó panaszos beadványában foglaltakat. Megalakul az első Temetkezési Egylet Szentesen.

Május elsejei felvonulás 1908-ban. Forrás: Szentesi Élet158 éve, 1862. február 10-én Szentesi kubikosok. Forrás: Szentes Élet - 2008 Petrovics István királyi biztos kinevezte Kamocsay János közigazgatási tanácsnokot Szentes város polgármesterévé.

162 éve, 1858. február 10-én született Tarnóczi Mihály (1858-1911) földmunkás-kubikos, a korai szentesi szocialista munkásmozgalom vezéregyénisége.

 

***   ***   ***

2020. február 9.  

Tornyai János (1869-1936) festő. Forrás: Wikipédia 31 éve, 1989. február 9-én a Városi Galériában megnyílt a Tornyai János festménylelet c. kiállítás. A megnyitás előtt Dömötör János, a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója, a kiállítás rendezője előadást tartott az alkotóról, műveiről és azok kalandos sorsáról.

33 éve, 1987. február 9-én a Tóth József Színházteremben sikeres hangversenyt adott a nemzetközi hírű Magyar Rádió Gyermekkórusa. Vezényelt és a műsort vezette Reményi János.

37 éve, 1983. február 9-én a Művelődési és Ifjúsági Házban a Humoristák estjén fellépett Farkasházy Tivadar, Sinkó Péter, Boncz Géza és Lehr Ferenc.

ifj. Szőke Ferenc kőművessegéd, a képviselő-testület szociáldemokrata frakciójának tagja. Forrás: Szentes Élet90 éve, 1930. február 9-én a MÉMOSZ (Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége) szentesi csoportja megtartotta tisztújító közgyűlését. A helyi szervezet elnökévé ifj. Szőke Ferencet, jegyzőjévé Molnár Mihályt választották meg.

104 éve, 1916. február 9-én a miniszterelnök elrendelte a 10 mázsán felüli cukorkészletek állami felvásárlás céljából történő zárolását, valamint Cukorközpont felállítását.

Szűrszabó Nagy Imre (1828-1910) földbirtokos, városi képviselő, nemes adományozó. Forrás: Szentesi LevéltárA szentesi Református Kör épülete a Kiss Bálint utcában. Forrás: Wikipédia110 éve, 1910. február 9-én 82 éves korában elhunyt Szűrszabó Nagy Imre (1828-1910) földbirtokos, városi képviselő, nemes adományozó. a volt Kispiac téri ártézi kút és a Református Kör székházának építtetője. (1906 óta utca őrzi nevét Szentesen.)

136 éve, 1884. február 9-én Nagy Ibolyka egy 1902-ben kiadott képeslapon. Forrás: http://postcards.delcampe.netelhunyt gróf Cziráky János (1818-1884) kir. biztos, főtárnokmester.

156 éve, 1864. február 9-én született Szentesen Nagy Ibolya (1864-1946) színésznő, 1886-tól a Nemzeti Színház művésze, 1923-tól örökös tagja. 1924-ben arany gyűrűvel tüntették ki.

159 éve, 1861. február 9-én a városi képviselő-testület megtartotta alakuló közgyűlését a Dr. Reis Sámuel (1855-1932) orvos, képviselő, az izraelita egyház elnöke. Forrás: Szentesi ÉletKözponti Református Népiskola nagytermében. Bálint László polgármester emelkedett szavakkal méltatta azt a tényt, hogy az oly terhes 11 év után ismét alkalom nyílt az „önkormányzati tér” elfoglalására.

Az egykori Reis-féle házban ma is üzletek működnek. Untermüller Ernő színezett lapja 1911-ből. Forrás: e-Könyvtár Szentes165 éve, 1855. február 9-én született Szentesen dr. Reis Sámuel (1855-1932) orvos, városi és megyei képviselő, a szentesi izraelita egyház volt elnöke. (52 éven át szolgált orvosként Szentesen.)

 

***   ***   ***

 

2020. február 8.  

75 éve, 1945. február 8-án megindult Szentesen az Ifjúság c. újság, a Demokratikus Ifjúsági Szövetség szentesi szervezetének lapja. (Tíz nappal később betiltották.)

Sima Ferenc (1853-1904)  tanító, lapszerkesztő, országgyűlési képviselő. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000122 éve, 1898. február 8-án Sima Ferenc szentesi képviselő nagyhatású beszédet tartott a parlamentben az agrárszocializmus kérdéséről. Ismertette a mozgalom keletkezésének és terjedésének legfőbb okait, feltárva az alföldi földművelő munkásság legégetőbb problémáit.

171 éve, 1849. február 8-án gróf Vécsey Károly tábornok parancsára a Szentes városi tanács intézkedett egy katonai kórház felállításáról. A 180 ágyas kórház helye a központi református és katolikus népiskolák voltak. Felügyelő biztosokul Dózsa Lajos tanácsnokot és Sass Károly seborvost nevezték ki. A berendezett katonai kórház parancsnoka Debnár József kapitány lett.

211 éve, 1809. február 8-án az Udvari Haditanács javasolta I. Ferencnek, hogy indítson háborút I. Napóleon francia császár ellen.

 

***   ***   ***

2020. február 7. 

A Magyar Alföld c. demokratikus napilap fejléce. Forrás: delmagyar.hu75 éve, 1945. február 7-én megindult Szentesen a Magyar Alföld c. demokra- tikus napilap. (Felelős szerk.: Magyar Tibor. 1949 végén beolvadt a Viharsarok c. megyei újságba.)

Dr. Veszelovszky Iván szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi docens. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199682 éve, 1938. február 7-én született dr. Veszelovszky Iván szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi docens.

106 éve, 1914. február 7-én bemutatják Szentesen Edison új találmányát, a kinetofont (beszélő mozi).

A Polgári Leányiskola 1914-ben elkészült épülete Szilágyi Dezső korabeli lapján. Forrás: e-Könyvtár Szentes149 éve, 1871. február 7-én megkezdődött Szentesen a polgári leányiskolai képzés. (Az oktatás 36 tanulóval, egy nevelőnővel és két óraadó tanárral indult. A 2 osztályosra tervezett intézmény 1891-re 4 osztályos tanodává fejlődött, száznál több növendékkel és 13 fős tantestülettel.)

 

***   ***   ***

2020. február 6.  

39 éve, 1981. február 6-án a Városi Galériában megnyílt a levéltár munkatársai által rendezett Szentes közigazgatása 1720–1950 c. helytörténeti kiállítás. Megnyitót mondott Csorba György tanácselnök.

dr. Csipke Zoltán (1899-1966) gyógyszerész, a budapesti egyetem fővegyésze. Forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár - www.mek.oszk.hu54 éve, 1966. február 6-án elhunyt dr. Csipke Zoltán (1899-1966) gyógyszerész, a budapesti egyetem fővegyésze, magántanára, docense, az egyetemi gyógyszertár vezetője, Szentes szülötte.

Szabó Róbert (1932-2012) újságíró, lapszerkesztő, rádiószerkesztő, a Szentesi Élet egyik alapítója. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 1988Kiss Attila a Baromfifeldolgozó nyugalmazott főmérnöke. Forrás: Szentesi ki kicsoda? - 1988Dr. Geönczeöl Tibor sebész főorvos. Forrás: Szentesi ki kicsoda és városismertető - 199673 éve, 1947. február 6-án született dr. Geönczeöl Tibor (1947-2016) sebész főorvos.

82 éve, 1938. február 6-án született Kiss Attila gépészmérnök, baromfiipari szakíró.
 88 éve, 1932. február 6-án született Szabó Róbert (1932-2012) újságíró, lapszerkesztő, rádiószerkesztő, a Szentesi Élet egyik alapítója.Örkényi Strasszer István (1911–1944) Wolfner Gyula-díjas szobrászművész.. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000

109 éve, 1911. február 6-án született Szentesen Örkényi Strasszer István (1911–1944) Wolfner Gyula-díjas szobrászművész. Alkotásait a Nemzeti Galéria, a Zsidó Múzeum és a Legújabbkori Történeti Múzeum őrzi. (1969-ben emléktáblát helyeztek el József Attila utcai szülőháza falán.)

 

 

***   ***   ***

2020. február 5. 

84 éve, 1936. február 5-én a belügyminiszter rendelete alapján a polgármester a szentesi függetlenségi és 48-as népkörök helyiségeit lezáratta, ingó és ingatlan vagyonukat hatósági zár alá helyezte, majd elárvereztette.

Berekhát megállóhely. Fotó: www.vasutallomasok.hu109 éve, 1911. február 5-én átadták a forgalomnak a "Berekhát" nevű feltételes vasúti megállóhelyet.

111 éve, 1909. február 5-én újjáalakul a Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetségének (MÉMOSZ) szentesi csoportja. (Az alispán formai okokra hivatkozva nem engedélyezi a csoport működését.)

114 éve, 1906. február 5-én megalakult a A Petőfi utca (1899 előtt Úri u.) két oldalán fasorral. Untermüller Ernő lapja, 1920 k. Forrás: a Szentesi Levéltár képeslapgyűjteménye Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének szentesi csoportja. (Elnök: Labádi Pál; a tagok száma 229 fő.) – A városi közgyűlés határozatot hozott az országutak fásításáról. Végrehajtására 10 évi időtartamot állapított meg, kikötve, hogy a várostól 5 km távolságig eperfák, az azon túl eső útvonalakon pedig akácfák ültetendők.

Rudolf trónörökös haláláról a Szentesi lapban. Forrás: e-Könyvtár Szentes131 éve, 1889. február 5-én Rudolf trónörökös halála felett gyászistentiszteletet tartottak a református nagytemplomban. A szertartást Filó János lelkész végezte. „Mióta a templom fundamentumát letették, nem volt benne annyi nép. Nemcsak a padok, de a padok közt levő közterek is zsúfolva voltak, hogy szinte ember-ember hátán volt” – tudósított a Szentesi Lap. (A katolikus templomban koporsó kitétellel február 7-én tartottak gyászmisét Rudolf trónörökös lelki üdvéért.)

170 éve, 1850. február 5-én a szentesi hetivásáron lefogtak két szentesi lakost (Kovalik Józsefet és Skultéti Zsuzsannát), kiket tetten értek a "királyi felsőbbség" ellen szóló gúnyiratok és lázító nyomtatványok osztogatásában. Tettükért a Nagyváradi Cs. Kir. Haditörvényszék előtt kellett felelniük. 

 

***   ***   ***

2020. február 4.  

Illusztráció és tudósítás Reich Károly grafikusművész kiállításáról a Szentesi Életben. Forrás: e-Könyvtár Szentes37 éve, 1983. február 4-én a Városi Galériában megnyílt Reich Károly grafikusművész kiállítása. Megnyitót mondott Szabó G. László.

41 éve, 1979. február 4-én a Városi Galériában megnyílt Korniss Péter fotóművész kiállítása.

Antal Endre (1900-1971) építész, városi főmérnök. Forrás: Szentesi Élet49 éve, 1971. február 4-én elhunyt Antal Endre (1900-1971) városi főmérnök, több szentesi középület (Központi Református Népiskola, Dózsa-ház, kórházi kápolna stb.) és a csongrádi református templom tervezője.

Böszörményi Jenő (1882-1955) a felsőpárti református templom első lelkésze. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 200065 éve, 1955. február 4-én elhunyt Böszörményi Jenő (1882-1955) szentesi református lelkész, egyházmegyei tanácsbíró, zsinati tag, városi és megyei képviselő, novellaíró, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, a nagykőrösi Arany János Társaság, a szegedi Dugonics Társaság tagja, Móricz Zsigmond barátja.

73 éve, 1947. február 4-én a Független Kisgazdapárt országos politikai bizottsága kizárt a pártból 13 képviselőt a köztársaság elleni összeesküvésben való részvételük és a jobboldali politikai magatartásuk miatt.

74 éve, 1946. február 4-én a köztársasági elnök Nagy Ferencet (FKgP) nevezte ki miniszterelnökké.

Petrovics Soma (1843-1926) szentesi evangélikus lelkész.  Forrás:  Labádi Lajos: Szentesi Évfordulónaptár - TEAM 2003114 éve, 1908. február 4-én kigyulladt és leégett Kain Dezső Céhház utcai ecetgyára.

120 éve, 1900. február 4-én megtartották az időközi országgyűlési pótválasztás második fordulóját Szentesen. Dr. Molnár Jenő 1001, Dienes Márton 807 szavazatot nyert, tehát a Függetlenségi 48-as Párt jelöltje került ki győztesen.

124 éve, 1896. február 4-én beiktatták Petrovics Soma szentesi evangélikus lelkészt az újonnan szervezett csongrád-csanádi egyházmegye esperesi hivatalába. 

 

***   ***   ***

2020. február 3. A Rendelőintézet a kórház mellett. Fotó: Vidovics Ferenc

45 éve, 1975. február 3-án megkezdte működését  az új orvosi rendelőintézet. A háromszintes, korszerű létesítmény terveit a szentesi születésű Oláh Péter építészmérnök készítette. Az átlagosan napi ezer beteg ellátását biztosító új egészségügyi intézmény igazgató főorvosa dr. Gyovai Lajos.

Prof. dr. Petri István Sándor (1943-2012) sebész, osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi tanár. Forrás: Szentesi ki kicsoda - 199677 éve, 1943. február 3-án született prof. dr. Petri István Sándor (1943-2012) sebész, osztályvezető főorvos, címzetes egyetemi tanár.

108 éve, 1912. február 3-án Zsoldos Ferenc (1865-1912) gépészmérnök, gyáros, városi és megyei képviselő. Forrás: Szentesi LevéltárA Zsoldos család síremléke a református középtemetőben. Forrás: e-Könyvtár Szentes elhunyt Zsoldos Ferenc (1865-1912) gépészmérnök, gyáros, városi és megyei képviselő, a Csongrád Vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, a Szentesi Önkéntes  Tűzoltóság főparancsnoka, a Műkedvelők és Műpártolók Társaságának igazgatója.

112 éve, 1908. február 3-án a belügyminiszter alapszabály ellenes működés miatt betiltotta a Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ) szentesi csoportjának működését. (53 személy ellen kihágási eljárás indult.)

113 éve, 1907. február 3-4-én Szentesen vendégszerepelt Reményi Jenő hegedűművész.

Kossuth Lajos aláírása a szentesiekhez képviselővé választása alkalmából írt levélen - 1869.04.19. Forrás: Szentesi Levéltár133 éve, 1887. február 3-án a városi képviselő-testület egyhangú lelkesedéssel Szentes díszpolgárává választotta az emigrációban élő Kossuth Lajost

145 éve, 1875. február 3-án Tisza Kálmán parlamenti beszédében feladta a Balközép-párt programját. („Szögre akasztja” a bihari pontokat.)

 

***   ***   ***

 2020. február 2. 

90 éve, 1930. február 2-án az SZDP szentesi szervezete tisztújító közgyűlést tartott, amelyen megválasztották a 11 fős végrehajtó bizottság és az 5 fős ellenőrző bizottság tagjait.

Balázsovits Norbert (1847-1913) a Szentesi Kölcsönös Segélyező Szövetkezet alapító igazgatója. Forrás: Szentesi Élet136 éve, 1884. február 2-án megalakul a Szentesi Kölcsönös Segélyező Szövetkezet. Alapító igazgató Balázsovits Norbert (1847-1913). A pénzintézet 1922-ben megszűnt.

Dr. Csúcs János főispán. Forrás Szentesi Levéltár, Fotótár150 éve, 1870. február 2-án született dr. Csúcs János (1870-1924) Csongrád vármegye főispánja, a szentesi református egyház főgondnoka, egyházmegyei tanácsbíró, zsinati képviselő, a Szentesi Kisgazda Szövetség díszelnöke.

151 éve, 1869. február 2-án a szentesi választópolgárok egy csoportja úgy határoz, hogy a közelgő országgyűlési választáson balközép elvű képviselőt választ.

166 éve, 1854. február 2-án született Bóna Sándor (1854-1900) gimnáziumi tornatanár.

***   ***   ***

2020. február 1. 

38 éve, 1982. február 1-jén bevezették az ötnapos munkahetet a városi tanácsnál.

68 éve, 1952. február 1-jén megalakult a Szentesi Építőipari KTSZ.

71 éve, 1949. február 1-jén a Szentesi Nemzeti Bizottság megtartotta utolsó ülését. Téli Lajos alelnök megállapította, hogy „a Nemzeti Bizottság hivatását teljes mértékben betöltötte. Önzetlen, fáradhatatlan munkát végzett”. Kérte a jelenlévőket, hogy „a Magyar Függetlenségi Front Népi Bizottságában is hasonló módon dolgozzanak”. *** Megalakult a Magyar Függetlenségi Népfront ideiglenes országos tanácsa. Elnök Rákosi Mátyás, alelnökök Dobi István és Erdei Ferenc, titkár Rajk László.

Koszt György alezredes, nyugalmazott városi tűzoltóparancsnok. Fotó: Vidovics Ferenc72 éve, 1948. február 1-jén született Koszt György (1948-2006) tűzoltó alezredes, volt városi tűzoltóparancsnok.

74 éve, 1946. február 1-jén a nemzetgyűlés elfogadta az 1946: I. törvénycikket, amely eltörölte a királyság intézményét, és Vajda Imre (1885-1952) földmunkás, polgármester. Forrás: Szentes helyismereti kézikönyve - 2000 Magyarországot köztársasággá nyilvánította. Köztársasági elnökké Tildy Zoltánt választották. *** Szentesen a Nemzeti Bizottság ünnepi felvonulást szervezett. A képviselő-testület díszközgyűlést tartott, amelyen megjelent a szovjet városparancsnok, Panov ezredes, valamint a szövetséges ellenőrző bizottság vezetője, Tyopkin ezredes. Vajda Imre polgármester megnyitója után a pártok szónokai méltatták a köztársaság kikiáltásának jelentőségét.

86 éve, 1934. február 1-jén megalakult a „Hargitaváraljai” Jelképes Székelyközség szentesi társközsége.

A Zsigmondy Béla által fúrt ártézi kút (1885/86-1934) Szentes főterén. Forrás: a Szentesi Levéltár fotóarchívuma88 éve, 1932 februárjában a Mérnöki Hivatal kimutatása szerint összesen 93 ártézi kút volt Szentes kül- és belterületén.

Dr. Csergő Károly (1879-1969) vármegyei II. főjegyző, alispán. Forrás: Szentesi Mozaik101 éve, 1919. február 1-jén Jócsák Kálmán kormánybiztos nyugdíjazta dr. Nagy Sándor alispánt; az alispáni teendőket ettől kezdve dr. Csergő Károly vármegyei II. főjegyző látta el.

104 éve, 1916. február 1-jén 80 éves korában elhunyt Pázmány Dániel (1836–1916) egykori református lelkész, Csongrád vármegye 1886–1914 közötti főlevéltárnoka.

Balázsovits Norbert (1847-1913) főgimnáziumi igazgató síremléke a Kálvária temetőben. Fotó: e-Könyvtár SzentesBalázsovits Norbert (1847-1913) tanár, gimnáziumi igazgató (1898-1910), lapszerkesztő, megyei és városi képviselő. Forrás: e-Könyvtár Szentes107 éve, 1913. február 1-jén 66 éves korában elhunyt Balázsovits Norbert (1847-1913) tanár, gimnáziumi igazgató, lapszerkesztő, megyei és városi képviselő, a Polgári Olvasókör és a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat választmányának volt elnöke, a Szentesi Kölcsönös Segélyező Szövetkezet alapítója és igazgatója, a Szentesi Iparos Ifjak Önképző Körének alapítója és elnöke.

114 éve, 1906 februárjában megalakult a Szentesi Kőmíves és Ácsmesterek Szakosztálya. (Egy évvel később beolvadt a Szentesi Építőiparosok Szövetségébe.)

115 éve, 1905. február 1-jén Tisza István miniszterelnök és kormánya benyújtotta lemondását.

120 éve, 1900. február 1-jén értekezletet tartott a helyi függetlenségi párt Pázmándy Dénest felléptetők csoportja, s többségi határozattal kimondta, hogy az újabb választáson Molnár Jenőt támogatja.

A felsőpárti városi kisdedóvoda felújított épülete. Forrás: www.szentes.hu124 éve, 1896. február 1-jén Paksi Jánosné (Nagy Etelka) óvónő. Forrás: Szentesi Élet megnyílt a felsőpárti városi kisdedóvoda. Első óvónője a hódmezővásárhelyi születésű Nagy Etelka volt, aki Kistelekről érkezett Szentesre. (Paksiné Nagy Etelka 1925-ig vezette az óvodát, utóda dr. Szabó Zoltánné Beszédes Vilma lett.)

127 éve, 1893. február 1-jén megalakult a Szentes Kerületi Betegsegélyező Pénztár. Megnyílt Ehrlich Laura városi segéllyel fenntartott magánóvodája.

Meszéna István (1825-1881) 48-as honvéd alezredes. Forrás: Szentesi Élet139 éve, 1881. február 1-jén elhunyt Meszéna István (1825-1881) volt 48-as huszártiszt, alezredes, zászlóaljparancsnok, a hódmezővásárhelyi újonctelep parancsnoka, utóbb bajai dandárparancsnok. Aradon 10 évi várfogságra ítélték, 1852-ben kegyelmet kapott. 1867/68-ban kereskedelmi államtitkár, 1869-től honvéd alezredes, majd ezredes. Városunk szülötte.

188 éve, 1832. február 1-jén született Buday József (1832-1901) tanító, lapszerkesztő, a Szentesi 48-as Népkör elnöke.

212 éve, 1808. február 1-jén született Kiss Pál (1808-1880) református lelkész, aki 1836-1858 között szolgált Szentesen. (Kiss Bálint esperes fia.)

 

 Szentesi Évfordulónaptár - január 

 

Összeállította: Tímár Ferenc - támogató a TEAM Számítástechnika - www.szentesinfo.hu


Merítsen a múltból!

- a digitális emlékezet

ekonyvtar.vksz.hu


 

     

Szentes, 2020. 02. 01.