XXXIV. évfolyam 28. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Kismamák tájékoztatása
 

2003. július 18.


Július 16-án a Fidesz MPP Szövetség helyi szervezete és Farkas Sándor elnök, országgyűlési képviselő meghívására dr. Radovics Csilla tartott fórumot a szentesi Művelődési és Ifjúsági Házban. Szavaira közel 500 érdeklődő volt kíváncsi.

Az ügyvédnő nevéhez kötődnek az úgynevezett gyes- perek, melynek alapján a Somogy Megyei Bíróság ezév január 28-án több, mint 500 ezer forintot ítélt meg három anyának. A közigazgatási perekben kihirdetett jogerős döntés szerint jár a havi 6700 forint összegű jövedelempótlék.


Bővebben


 

Nívós, sportos vasutasnap
 Díszkút a Nádai tér szomszédságában

2003. július 18.


Lassan hagyomány már, hogy a vasutasnapon átadnak valamit a városnak, annak polgárainak. Tavaly a vasútállomással átellenben lévő csúnya terület alakult át a MÁV Rt. dolgozóinak jóvoltából egy gyönyörű szép térré. Vele szemben, a Kolozsvári és Baross utcák találkozásánál található kis sarok akkor még bozótos, gazzal benőtt része volt a településnek. Mára azonban.... De ne vágjunk Halmai László önkormányzati képviselő szavába. Díszkutat avató beszédében a következőkről szólt a szép számban megjelent érdeklődő közönségnek:


Bővebben


 

Döntött a kuratórium
 

2003. július 18.


A város Intézményfejlesztési Alap Kuratóriuma által 2003-ban meghirdetett pályázati felhívásra 43 pályázat érkezett be határidőre. A kiírás alapján a tevékenységhez kapcsolódó szakmai eszközbeszerzésre (kifejezetten a feladatvállaláshoz kapcsolódó, annak színvonalát emelő eszközök beszerzésére), illetve szakmai programok, rendezvények - az intézmény feladataihoz kapcsolódó, azt kiegészítő és költségvetésből nem finanszírozható programok - megvalósítására lehetett pályázni. Ez utóbbinál előnyt élveztek a hosszabb távon is működtethető és eredményt biztosító, továbbá az önerővel is rendelkező szakmai programok.


Bővebben


 

Tisztább a kurca
 

2003. július 18.


A Kurcába folyamatos a vízbetáplálás, láthatóan tisztább a vize, mint az elmúlt években volt. Az önkormányzattal történt keret-megállapodás alapján a város alatti szakaszt karbantartjuk. Más folyóinknál azonban katasztrofális a vízállás. Aszályról, várható következményeiről szólnak írásaink a harmadik oldalon.


 

Emberi méltóság
 

2003. július 18.


Már hetek óta szakadatlanul korrupciós híreket kell hallgatnom. Folynak, mint csapból a vezetékes víz.

Ma már reggel hatkor bekapcsolhattam volna a híradást. Nem mertem. Hétre halasztottam. Sőt nyolcra. Közben olvasgattam, imádkoztam. Nyolckor aztán bekapcsoltam a rádiót arra számítva, hogy ilyenkor csak egész rövid a híradás, nem kell félnem. Persze nem volt elég rövid ahhoz, hogy mire a végéhez ért pénzügyi botrányok tálalása, azt ne mondjam magamban: "Megyek friss levegőre..." A Parasztbecsület c. híres opera közkedvelt szavai szinte spontán hirtelenséggel azt jelentették számomra: szinte jó lesz két hétre kiutaznom Németországba szokásos nyári helyettesítésre, mert ott is vannak ugyan botrányok, de azok rossz szaga nem éri el a szívemet.


Bővebben


 

Bátor emberek
 Építők kézjegyei III.

2003. július 18.


Vecseri László - utánam egy évre - 1933-ban lépte át Antal Aranka osztályának küszöbét. A tanítónő szeretettel fogta palavesszőt szorító kezét. Berczeli Károly, Dóczi Imre odafigyelő, jó apa módon nevelték. Laci és én Vecseri Sándor tantermében tanultunk ötven-egynéhány társunkkal. A következő tanévben ugyanígy 1938-ig. Tanítóink szívvel-lélekkel neveltek bennünket: életre, munkára.

Erdei Mihály bognármester mellett sajátította el a kézműipart. Birkózósportban jeles eredményeket ért el. 1947-ben a Margit híd építésén szorgoskodott.


Bővebben


 

Küzdelem az új templom felépítéséért
 A központi katolikus templom története (II.)

2003. július 18.


Képünkön: Az új katolikus templom (1900 körül)

A katolikus családok betelepítése folytatódott, amely különösen Szigeti István plébános idején (1763-1778) ért el látványos eredményeket. Egy 1773-ban készült összeírás szerint Szentes 7249 fős lakosságából a katolikus hívők száma elérte az 1900 főt. A régi templom már az 1760-as években szűknek bizonyult, ezért Szigeti plébános a kegyúrhoz fordult segítségért. Harruckern Ferenc báró vállalta a templombővítés költségeit, így 1767-ben a szentély kiszélesítése megtörténhetett. Ezt követően a váci püspök leiratot intézett a vármegyéhez és a földesúrhoz, intézkedést kérve, hogy a megnövelt templomhoz építtessenek tornyot is, méghozzá Szentes város közköltségén.


Bővebben


 

Sakktábor
 

2003. július 18.


Idén ötödik alkalommal rendezték meg a sakktábort Kőhalminé Forrai Julianna vezetésével. A táborba való jelentkezéshez nem volt feltétel a sakktudás, így volt néhány olyan résztvevő is, aki a tábor ideje alatt tanulta meg e sport alapjait.

A kezdő és a haladó csoportok délelőttönként nem csupán gyakorlati tudásukat fejleszthették, de a versenyekhez szükséges elméleti tudást egy részét is megszerezhették. Délután a gyakorlás mellett másfajta programokat is biztosítottak a gyerekeknek : így együtt játszhattak a ligeti játszótéren és a melegfürdőben is. Aki akart, persze délután is sakkozhatott.


Bővebben


 

Vizesek, kánikulában
 Biztonsággal szolgáltatnak

2003. július 18.


Meteorológiai szempontból érdekes időjárás járja. A kemény tél után rövid átmenet következett, majd hirtelen ránk köszöntött a kánikula, a rendkívül meleg időjárás. Szenvedünk a 35-38 Celsius fokos melegben.

- Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy a város vízellátása zavartalan. Ezidáig nem volt vízhiány - jelenti ki Ferwagner Péter, a Szentes Víz Kft. ügyvezetője.

- Milyen munkálatokkal vannak elfoglalva a cégnél?


Bővebben


 

Gondolatok
 

2003. július 18.


A bárány mindent mindig rendben levőnek talál. Nem gondol vezérkedésre, nem okosabb a többieknél. Csak a kosok öklelőznek. Nekem a bárányok rokonszenvesek, de tudom, vannak, akiknek a kosok tetszenek. Ki-ki a saját természete szerint...

++++++++++++++++++++++++

Gonoszért gonosszal ne fizess! Ha jót akarsz magadnak...


Bővebben


 

Húszmillió
 Támogat a Belügyminisztérium

2003. július 18.


Az önkormányzat pályázatot adott be az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásához. A kérés elutasításra került ugyan, ám a Belügyminisztérium 20 millió Ft-os támogatást ítélt meg a város részére a "Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása" címen benyújtott pályázat alapján.


 

Fejlesztőpedagógusok az óvodákban
 

2003. július 18.


Az önkormányzat képviselő-testülete júniusi ülésén - egyebek mellett - fejlesztőpedagógusi állásokról döntött. A testület jóváhagyta a Felsőpárti-, Apponyi téri, illetve a Kossuth- és Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzetben egy-egy fejlesztőpedagógusi állás kialakítását.

Szűcs Lajos alpolgármester egy korábbi döntés alapján kérte előzetesen az előterjesztés elfogadását.


Bővebben


 

Katasztrofális vízállás
 

2003. július 18.


Rendkívüli aszály van - tudatosítja bennünk a tényt Ötvös Mihály szakaszmérnök, az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság szentesi szakaszmérnökségének vezetője. Aztán hozzáteszi: tizenöt állomáson figyelik a lehullott csapadék mennyiségét, ebben a térségben jó esetben évi 550-600 milliméter csapadéknak kellene esni, de van olyan állomás, ahol az első hét hónapban 110 millimétert mértek.

- Ez nagyon kevés - mondja. - Még rosszabb a helyzet, ha tudjuk, ennek jelentős része hó formájában január-február hónapokban esett le.


Bővebben


 

Jubileumi túrán "Tündérországban"
 

2003. július 18.


A második nap a Küküllők vidékén talált bennünket. Szép, archaikus székely falvakat láttunk egyre több és díszesebb kapuval. Szovátán sétáltunk a Medve-tó partján, megcsodáltuk a monarchiabeli fürdőházakat, megérintettük a sóhegyek sebzett oldalát.

A parajdi sóbánya számomra a csodák birodalma. Hatalmas, egyiptomi sziklasírokra emlékeztető, földalatti termeivel, a bánya mélyén megbúvó oltárral, s a gyógyulni vágyó gyerekek játszótereivel.


Bővebben


 

Színjátszótábor Magyartésen
 

2003. július 18.


A magyartési VE-GA-ban pillanatok alatt kiderült az, hogy a résztvevő gyerekeknek nem csupán a színjátszáshoz van tehetségük. Bizonyította ezt a számtalan szebbnél szebb képzőművészeti alkotás is. Került ott a " gyöngyből vasalt katicán " át a saját kezűleg készített díszgyertyáig szinte minden, még felsorolni is nehéz lenne. A díszek különleges technikákkal készültek a tenger vizét idézve.

De mint a tábor neve is mutatja a résztvevők nem csak a képzőművészettel foglalkoztak.


Bővebben


 

"Aki fának rendeltetett..."
 Ötven éve a pedagógus pályán

2003. július 18.


Ötven év egy ember életében is fordulópont, visszatekintésre, összegzésre méltó pillanat. Ha valaki egy adott pályán tölt el 50 esztendőt, szép és nehéz periódusok emlékeit idézheti fel. A Bácskai házaspár, Miska bácsi ( aki már 51 éve pedagógus ) és Erzsike néni életútja mindenki számára példa lehet.

- Hogyan kezdődött? Manapság sajnos nem akkora dicsőség, nem túlzottan megbecsült feladat pedagógusnak lenni, de gondolom akkoriban ez nem így volt.


Bővebben


 

Segíteni a beteg embereken
 Szentesi elnök az országos civil szervezet élén

2003. július 18.


Körmendi Béláné egyesületet alapított. Nem is akármilyet. Országosat. Hogyan csinálta? Az alábbiakban erről lesz szó.

- Magam is rokkantnyugdíjas vagyok - mondja. - Nagyon tág látókörben figyelem a beteg embereket körülöttem. Mint korábbi aktív egészségügyi dolgozó, együttérzek velük. Először klubban gondolkodtam, de mivel abban a formában jószerivel semmilyen támogatásra nem számíthattunk volna, így nagyon rövid időn belül váltottam Szentesi Rokkantnyugdíjasok Baráti Köre Egyesületre. Ebből alakultunk át megyei egyesületté. Innentől kezdve már volt tevékenységi köre is az egyesületnek, amit a cégbíróság törvényesen megkövetelt tőlünk.


Bővebben


 

Sportos vasutasnap
 

2003. július 18.


Az időjárás nem vette kegyeibe az idei, immár 53. vasutas sportnapot. A hangulattal viszont nem volt semmiféle probléma. Ezt bizonyítja az is, hogy a zuhogó esőben is ugyanolyan jókedvvel fociztak egymás ellen a mozdonyvezetők és a műhely valamint a forgalom és a kocsiműszak játékosai. Az abszolút győztes - nem okozva nagy meglepetést - a kocsiműszak csapata lett. A futball mellett sakkban, biliárdban, ultiban, teniszben is összemérhették tudásukat a szentesi vasutasok.


Bővebben


 

A Felsőpártról Angliába
 

2003. július 18.


Június végén a Deák Ferenc Általános Iskola diákjai és tanárai 18 fővel kilenc napra Angliába, Liverpoolba látogattunk testvériskolánk, a St. Joann Primary School meghívására.

A két intézmény évek óta kapcsolatban áll egymással a Socrates programon keresztül. Sor került tanárcserére; egymás szokásait, kultúráját bemutató CD-k kimunkálására és sok más területen való együttműködésre.


Bővebben


 

Tanyatűz és megrontás
 

2003. július 18.


Az esztendő elején kétszer is betörtek a kertvárosi újságos pavilonba. A két gyanúsítottat elfogták a szentesi nyomozók. A tettesek közül az egyik már korábban rendőrkézre került, míg a másikat most "kapcsolták le", ő telefon- és internetkártyákat vitt el mintegy 230 ezer forint értékben. A szegedi férfi gyanúsítható a lakótelepi fodrászüzlet feltörésével is, innen mobiltelefont és fodrászati eszközöket vitt magával.

A szegvári bölcsődébe is betört egy férfi néhány napja, azóta már ő is a rendőrség vendégszeretetét élvezi. A tettes ezenkívül még két sörözőből vitt el dohányárut, italt és egy CD-s rádiót - zárás után.


Bővebben


 

Újoncként negyedik
 Gond a pályahasználat

2003. július 18.


Városunk NB III-as tekecsapatai közül az ezüstérmet szerzett Szentesi Vasutas Tekézők Egyesülete vezetőjével készült írást korábbi számunkban már közöltük. Mostani beszélgetőtársam Dömsödi Ferenc a Szentesi Tekézők Egyesületének vezetője.

- Köztudott, hogy az SZTE újoncként startolt a 2002-2003-as NB III-as bajnokságban, és az előkelő negyedik helyet szerezte meg. Önt mennyire lepte meg a csapat, ilyen jó szereplése?


Bővebben


 

Haraptak a kutyák
 

2003. július 18.


Veretlenül, százszázalékos teljesítményt nyújtva jutottak a szentesi Körkutyák az országos strandvízilabda-bajnokság augusztusi középdöntőjébe. A hétvégi, egri fordulóban hat csapat mérkőzött egymással, két hazai, három budapesti és a Körkutyák.

A vízilabda népszerűsítésére kitalált sportág sorozatban negyedik bajnokságát rendezik idén nyáron. Az ország leglátogatottabb fürdőhelyein megszervezett derbik bizonyítási lehetőséget adnak az amatőröknek, könnyed kikapcsolódást a profiknak. A szentesi csapat 2001-ben ezüst, tavaly pedig bronzérmet szerzett a viadalon, ahol az éppen Spanyolországban vitézkedő pólóválogatott tagjain kívül szinte minden vízilabdás képviselteti magát.


Bővebben


 

Jó úton, lóháton
 

2003. július 18.


Kézsmárkiné Piti Irén gyógypedagógus. Lovasterepauta. S hogy a kettő szorosan kiegészítené egymást? A kérdésre rábólint. Aztán mesél. Az igazat. Alább az ő szavait idézzük.

- A lányom kezdett el lovagolni egyik ismerősünknél. Aztán én is késztetést éreztem, hogy fölüljek a lóra. Magamon és a gyerekemen is észrevettem a lovaglás jótékony hatását. A figyelem- és a feladattudat terén nagyon sok változást, fejlődést hozott.
Ekkor jutott eszembe: a lovaglást a gyerekek fejlesztésére is lehet fordítani. A szakirodalmakat tanulmányoztam, így tudtam meg, hogy az oktatást Nyugat-Európában évtizedek óta végzik.


Bővebben


 

Karatésok táboroztak Szentesen
 

2003. július 18.


A Wadoriu Karate Szövetség július 7 és 12 között Szentesen rendezte meg ez évi, immáron hagyományosnak is mondható karatetáborát. A nemzetközi táborban a magyar versenyzőkön kívül részt vettek osztrák, román és angol karatésok is. A majd 150 fő közül igen magas - (kb. 1/3) volt a hölgyek aránya, bizonyítva ezzel azt is, hogy a "gyengébbik nem" jelző mára már nem teljesen fedi a valóságot. Mint Rostás Tibor a szövetség és a tábor vezetője elmondta, a táborban nem egyedül oktat. 16 év óta jár Magyarországra a sport egyik legjelesebb képviselője: Shiba - Mori - Kando mester, aki ezen táborok alkalmával tanítja a karatésokat.


Bővebben


 

Leverkusenen át Szegedre?
 

2003. július 18.


Az ökölvívás szerelmeseit izgatta a kérdés, vajon Leverkusenen át vezet-e az út Szegedre? A választ a WBO félnehézsúlyú interkontinentális trónján ülő Erdei Zsolt adta meg azzal, hogy a német városban rendezett gálán legyőzte kihívóját az olasz Massimiliano Saianit. Madár a negyedik címmérkőzését is győzelemmel zárta, és ezzel elhárított egy újabb akadályt a szeptember 6-ára tervezett szegedi gála elől.


Bővebben


 

Jelentés az éves tevékenységéről
 Szentes Városért Közalapítvány

2003. július 18.


A Szentes Városért Közalapítvány Kuratóriumának munkájáról, valamint pénzügyi helyzetéről évenként tájékoztatást kap a városi képviselő-testület. Az alapítvány alapszabálya előírja, hogy ezt nyilvánosságra kell hozni a Szentesi Élet hasábjain. Az alábbiakban az elmúlt évről szóló beszámolót ismerhetik meg az olvasók.

2002-ben a Kuratórium új elnök - Móra József - vezetésével végezte munkáját, mivel dr. Imre Ernő, a kuratórium elnöke lemondott a megbízatásról.


Bővebben


 

Lőttek
 

2003. július 18.


A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége Szolnokon rendezte meg kelet-magyarországi sportlövész országos bajnokságát.

A szentesi felnőtt sportolók eredményei a 20 lövéses versenyen. Légpuska, nők: 1. Négyesi Lászlóné, 3. Füzesi Szilvia, 5. Kuti Szilvia (mindhárom Kontavill Lövészklub). Légpuska, férfiak: 3. Puskás László, 4. Tánczos László (mindkettő Kontavill Lövészklub), 5. Ignácz János (Szabadidős Sportklub).


Bővebben


 

Családi események
 

2003. július 18.


Született:
Hovorka Istvánnak és Kemenesi Anitának (Lavotta u. 28.) Alexandra Petra, Várdai Bélának és Antal Erikának (Bercsényi u. 58.) Janka Jolán...


Bővebben


 Vissza a legfrissebb számokhoz