<<< Vissza

Küzdelem az új templom felépítéséért
A központi katolikus templom története (II.)

2003. július 18.

 

Képünkön: Az új katolikus templom (1900 körül)

A katolikus családok betelepítése folytatódott, amely különösen Szigeti István plébános idején (1763-1778) ért el látványos eredményeket. Egy 1773-ban készült összeírás szerint Szentes 7249 fős lakosságából a katolikus hívők száma elérte az 1900 főt. A régi templom már az 1760-as években szűknek bizonyult, ezért Szigeti plébános a kegyúrhoz fordult segítségért.

Harruckern Ferenc báró vállalta a templombővítés költségeit, így 1767-ben a szentély kiszélesítése megtörténhetett. Ezt követően a váci püspök leiratot intézett a vármegyéhez és a földesúrhoz, intézkedést kérve, hogy a megnövelt templomhoz építtessenek tornyot is, méghozzá Szentes város közköltségén. A város ( némi nehezteléssel ugyan ( eleget tett a parancsnak, s 1768-ban (235 évvel ezelőtt) megépült a ma is álló barokk toronytest három szintje a templom keleti végén.
Az elkövetkező évtizedekben a város népessége, azon belül a római katolikusok száma lendületesen gyarapodott:

1783-ban 8223 fő (ebből katolikus 2181 fő), 1828-ban 16.134 fő (ebből katolikus 5772 fő), 1850-ben 22.136 fő (ebből katolikus 7075 fő). Látható, hogy az 1767/68-ban átépített templomot a katolikus hívők már régen kinőtték. Nem tekinthető tehát véletlennek, hogy a szentesi katolikus egyház talán legjelentősebb plébánosa ( a Nagykőrösről jött Sáfrán Mihály (1792-1818) ( működésének első percétől egy új templom építését tartotta legfontosabb feladatának. E tárgyban több alkalommal kéréssel fordult a kegyúrnőhöz, báró Harruckern Jozefához (gróf Károlyi Antal özvegyéhez), aki azonban a francia háborúk miatt csak egy nagyobb tatarozás elvégzését tudta finanszírozni. Sáfrán Mihály ezt követően is folyamatosan felszínen tartotta a templomépítés ügyét, de az ő idejében nem kerülhetett rá sor.

Feljegyezték róla, hogy az építés szükségességének bizonyítása érdekében utóbb még a templom esedékes meszeltetésétől is eltekintett, azzal a be nem vallott szándékkal, hogy az épület rozzantságát még inkább kifejezésre juttassa. Sikerült is elérnie ezzel, hogy az 1810 júniusában bérmálásra Szentesre érkező Kámánházy László megyéspüspök felfigyeljen a templom romos állapotára, de a meszeltetésre szóló felhíváson kívül egyéb segítséget nem kapott.

A püspöki utasítás ellenére sem meszeltette ki nyomban a templomot, mert eltökélt szándéka volt, hogy az építés ügyét dűlőre viszi. Két évig kérvényezett, agitált, de a nehéz gazdasági viszonyok miatt nem ért el eredményt. Be kellett érnie azzal, hogy 1812 nyarán az uradalom pénzén a templom belsejét teljesen rendbe hozatta. Kitűzött célját tehát nem valósíthatta meg, sikerként könyvelhette el viszont, hogy szakképzett tanítók alkalmazásával megemelte a katolikus iskolák színvonalát és tekintélyét, a hívek adományaiból 1807-ben az elrepedt két régi harang helyébe újakat vásárolt, 1809 decemberére pedig felépült a plébánia új épülete.

A templomépítés ügye Leeb Mátyás plébános idején (1828-1878) mozdult ki a holtpontról. Mint a gróf Károlyi család volt derekegyházi káplánja, működése kezdetén élvezte az új kegyurak támogatását, s ez bizakodásra adhatott okot. Beiktatása után a váci püspök is meglátogatta, akinek felhívta figyelmét a templom romos állapotára, közbenjárását kérve a régen vajúdó ügy megoldásához. A remélt kedvező fordulat azonban egyelőre elmaradt, amely elsősorban a város és a Károlyi grófok között húzódó ellentétekkel magyarázható. A váci püspök végül megelégelte a huzavonát, s az életveszélyre hivatkozva 1842. január 9-én bezáratta az omladozó templomot, egyúttal az iskolát jelölte ki az istentiszteletek helyéül.

Kétéves előkészítés után kezdetét vehette az új templom építése. A város 600.000 téglával és a toronyórákkal, a grófi család 58.000 forinttal, az egyházközség 33.000 forinttal járult hozzá a költségekhez. 1844 tavaszán a régi templomot a torony kivételével lebontották; az új templom alapkövének letételére 1844. július 6-án került sor. Jelenlegi klasszicizáló formáját 1847-ben nyerte el. Az új építményt 1847. július 26-án Leeb Mátyás plébános szentelte föl Szent Anna tiszteletére. A püspöki fölszentelés Raskoványi Ágoston váci megyéspüspök 1853. évi látogatásakor történt meg.

Labádi Lajos


<<< Vissza