XXXIV. évfolyam 42. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Szerencsétlen ünnep
 

2003. október 22.


Soha nem volt, és soha nem is lesz talán olyan szépséges őszi nap, mint 1956. október 23-án. A természet együtt ünnepelt a föltámadt néppel.

De este már dörögtek a fegyverek, dübörögtek a szovjet tankok. Néhány nap alatt a kiontott vérből megszületett a szabadság. Újabb néhány napra. Aztán jött a bosszú, a félelem és az elnyomás.


Bővebben


 

Távol az autópályától
 Megjutalmazták a tűzoltókat

2003. október 22.


Az M5-ös autópálya körül kialakult vitás helyzet a helyi képviselőket is foglalkoztatja. Napirend előtti felszólalásában Sipos Ferenc azt javasolta, hogy tárgyaljanak az autópálya további építéséről. Kérte, csatlakozzanak ahhoz a szövetséghez, amely az M5-ös autópályával kapcsolatos kormányígéretek betartását sürgeti.


Bővebben


 

Emléktábla a Deákban
 

2003. október 22.


Deák Ferenc már életében a "haza bölcse" titulust érdemelte ki kortársaitól. Az utókor is ezt a jelzős szerkezetet használja, ha rá emlékezik. Ez évben rá emlékezünk. Számtalan jelét adjuk Deák Ferenc iránti megbecsülésünknek. Egyik papírpénzünkön, a húszezer forinton az ő arcképe látható.


Bővebben


 

Szülőföld fája
 

2003. október 22.


Évente kétszer facsemetével ajándékozza meg az újszülötteket a város. Az első esemény óta nyolc év telt el, erdő lett az azóta elültetett sok kis fából. Ezt a tegnapi ünnepségen Szirbik Imre polgármester mondta köszöntőjében a városháza udvarán megjelent családoknak. Ma már iskolás korba léptek az első facsemeték tulajdonosai, s meg tudják azt becsülni, érzik: felelősséggel tartoznak a természetnek, folytatta a polgármester.


Bővebben


 

Szabadok vagyunk?
 

2003. október 22.


A múlt vasárnap este megnéztem azt a videomagnó-felvételt, mely számomra megörökítette a Magyar Köztársaság ünnepélyes kikiáltásának történelmi eseményét.

Megnéztem egyszer, megnéztem még egyszer. Aztán felsóhajtottam szomorkásan: "Akkor tényleg szabadok voltunk. Szabad volt a lelkünk!" Azóta eltelt tizennégy esztendő. És attól kell félnünk, hogy most már nem vagyunk annyira szabad-lelkű magyarok, mint voltunk akkor. Miből gondolom? Abból, hogy az akkori ünnepet nem tudtuk elrontani. Szabadok voltunk hozzá.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2003. október 22.


Október 23-án minden magyar álljon meg és mindent félre téve ünnepelje a magyar történelem 13 kiemelkedően csodálatos napját, amelyen magyar felnőttek és fiatalok, diákok és munkások, férfiak és nők, fegyverrel és fegyvertelenül, de egyaránt megmámorosodott fejjel és szívvel harcolt és erkölcsileg győzött a megszálló idegen óriás felett. 13 napon át tartott a dicsőség: a szabadság és függetlenség gyönyörűsége. Emlékezzünk és ünnepeljünk felemelt fejjel!


Bővebben


 

Zsinagógából könyvtár
 A zsinagóga építése (II.)

2003. október 22.


Képünkön: A könyvtár egyik olvasója

A II. világháború idején ( az ismert okok miatt ( a szentesi zsidóság létszáma is lecsökkent. Méretes templomuk az 1960-as évektől jobbára üresen állt, állaga egyre romlott. Az idők múlásával a födém több helyen beszakadt, az épület életveszélyessé vált, s felmerült elbontása is. Az 1970-es évek végén a város tervpályázatot írt ki a zsinagóga hasznosítására és környékének rendezésére. A tervek többsége kulturális funkciót szánt a közel 110 éves épületnek (képtár, hangversenyterem, audovizuális központ), amelyhez az izraelita egyház ragaszkodott is. Mivel az épület továbbra is egyházi tulajdonban maradt, nem kerülhetett sor a felújítására és hasznosítására.


Bővebben


 

Építőmunkások Szolnok megyében
 

2003. október 22.


Mesterszálláson Szemző Mátyás építész, Pusztai László művezető irányításával gépműhely, gépállomás, iroda és szolgálati lakások épültek 1953-54-ben. Musa Lajos, Tarczali Sándor, Szatmári Imre vasbetonszerelők. Szepesi János, Mácsai Ferenc, Vecseri László, Papp Lajos, Papp Gyula ácsok. Az építőmunkások mostoha körülmények között dolgoztak, építményüket a beruházók példásnak nyilvánították. Néhányak kitüntetésben részesültek.


Bővebben


 

A megbékélés emléktornya
 

2003. október 22.


A Lakos József Baráti Társaság építési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Daru utca és a Somogyi Béla utca találkozásánál lévő területen, Csete György Kossuth-díjas építészmérnök által tervezett Emléktorony elhelyezésére. Mint ismeretes, az építménnyel a háborúk és a mindenkori erőszak áldozatainak kívánnak emléket állítani.

A polgármesteri hivatal műszaki osztálya azzal az indokkal, hogy a "tervezett építmény a városképet gyökeresen befolyásoló", megküldte azt a Dél-alföldi Területi Főépítészi Iroda által működtetett területi tervtanácsnak.


Bővebben


 

Közös hangon
 

2003. október 22.


A Kiss Bálint Református Általános Iskola kis csoportja - öt pedagógus és három diák - október 11-16-a között Darmstandban, a Comenius-programot előkészítő látogatáson vett részt. Francia, német, svéd és egy erdélyi iskola mellett a szentesi iskola az ötödik, amely ebben a projectben vesz részt. Mint Karikó-Tóth Tibor igazgatótól megtudtuk, a nemzetközi kapcsolat célja egy olyan európai gyermekkórus létrehozása, amelyben a már említett iskolák 130 diákja közösen készül fel, utána az énekkarok minden évben más-más helyszínen lépnek majd fel.


Bővebben


 

Egy százalék
 

2003. október 22.


A Rigó-Fészek Alapítvány Kuratóriuma tisztelettel megköszöni minden támogatójának azt, hogy 2002. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át, azaz 125.000,- Ft-ot alapítványunknak ajánlották fel. Az összeget a sajátos nevelési igényű gyermekek tanulmányi kirándulásaira, táborozásra, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos eszköz beszerzésére fordítjuk.Az INVOKÁCIÓ "Segítségül hívás" Alapítvány (Terney Béla Középiskolai Kollégium, Szentes) megköszöni a SZJA 2002. évi 1 %-os támogatást, amelyből a szociálisan rászoruló diákjaink részesültek.


Bővebben


 

Újfajta műtéti eljárás a kórházban
 

2003. október 22.


Július 29 -én igen nagy jelentőségű műtétet végeztek el Szentesen. A vidéki kórházak közül először itt történt meg minimál invazív műtéti eljárással csípőprotézis beültetése. Az újszerű beavatkozást dr. Berki Sándor a baleseti és helyreállító sebészeti osztály vezetője végezte el.

A minimál invazív eljárás Amerikából indult ki, Európában is csak egy éve van jelen. Magyarországon elsőként a fővárosban, az Uzsoki utcai kórházban végezte el Hangodi László professzor.


Bővebben


 

Depolitizálás kábítószerügyben
 

2003. október 22.


A kábítószer-fogyasztás elleni harc az a terület, ahol nehezen mérhető az eredmény. Bár a nagyobb és kisebb településeken eltérő a fogyasztás mértéke, szükség van tapasztalatcserére. Ezt a célt szolgálta az október 20-án városunkban rendezett III. regionális konszenzusos konferencia is.

A programot a szentesi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) szervezte. Ennek elnöke, Garai Sz. Imre Békés, Bács és Szolnok megyébe is küldött meghívókat, mert Szentes bizonyos szempontból régióközpont. Információkat szeretnének adni a kábítószer ellen fellépő szervezeteknek a megelőzéshez és a felderítéshez. Ez a helyi KEF egyik feladata.


Bővebben


 

Kiss Bálintosok a Mátrában
 

2003. október 22.


Szeptember 20. (szombat), hajnali 5 óra: ekkor már nagy izgalommal készülődött az a 12 gyerek, aki aznap meg akarta hódítani a Mátrát. Háromnegyed 6-ra már ott nyüzsgött a vasútállomáson minden résztvevő. 6 óra. A vonat szépen elindult, és lassan elhaladt a Szentes tábla mellett.

Ott zötykölődött a vonaton a kis csapat, Pólya Sándor tanár úr felügyelete alatt. Épp hogy felért az égre a Nap, de a nebulók teljes frissességgel pletykáltak, szórakoztak. Megpillantottuk a megváltást jelentő táblát: Hatvan. Itt várakoznunk kellett a következő vonatra. Ezt a kis időt kihasználva minden 6. és 7. osztályos (és még egy 4.-es) tanuló rávetette magát a boltokra. Tovább is maradtunk volna, de a vonat begördült a pályaudvarra, így hát indulnunk kellett.


Bővebben


 

Tolna megyei portya
 

2003. október 22.


Szeptember 26-án verőfényes, nyárvégi időjárási körülmények között indultunk negyvenen, hogy többféle indíttatásunknak eleget téve felkeressük Tolna megye patinás, szép városát, Szekszárdot és környékét.

Ahogy az már a Szabadidős Sportklub túráin lenni szokott, az utunkba eső történelmi és kulturális nevezetességeket sem kerültük el. Így jutottunk el Petőfi Sándor szülőházába, Kiskőrösre, ahol elhelyeztük koszorúnkat és tisztelettel hajthattunk fejet a tragikus sorsú nagy költőnk emléke előtt. Következő megálló Kalocsa volt, ahol az építőművészet és népművészet mellett az iparművészet remekeivel is megismerkedhettünk.


Bővebben


 

Ők is tudnak örülni
 Szüreti mulatság a sportcsarnokban

2003. október 22.


A Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Ápoló Otthona a Sima Ferenc utcában - akkor még szeretetházként - az 1948-as években kezdte meg működését. Jelenlegi funkcióját '60 óta tölti be. Napjainkban 97 pszichiátriai betegségben szenvedő gondozottnak biztosítanak teljes körű ellátást. Ami magában foglalja az egészségügyi, a mentálhigiéniai gondozást és foglalkoztatást.

- Mindezt ötvenkettő dolgozóval látjuk el, közülük huszonöten szakdolgozók - mondja Bolyánné Szamosközi Gabriella igazgató. - Korábban a Gondozási Központ is hozzánk tartozott, a feladatok kibővülésével azonban levált, intézményünk pedig megyei fenntartású lett.


Bővebben


 

Drámais diákból drámaíró
 Az Örkény-ösztöndíjas Rácz Attila

2003. október 22.


Saját színdarabját hozta el nemrégen a gimi-napra Rácz Attila, a gimnázium egykori dráma-tagozatos diákja. Akkori osztálytársai közül néhányan, így Szekeres Adrienn, Borbás Erika vagy Fekete Katalin már sikeres előadóművészek. Vajon hol tart ma Rácz Attila? Az 1992-ben végzett IV. D tablója alatt telepedtünk le a beszélgetésre.

- Negyedéves dramaturg szakos hallgató vagyok a Színművészeti Egyetemen, - mondja Attila. - Közben játszom is a budapesti Stúdió K színházban működő alternatív csoportban, a Hólyag Cirkusz nevű társulatban.


Bővebben


 

Általános iskolásokat díjaztak
 

2003. október 22.


A Horváth Mihály-tanulmányi emlékverseny befejeztével a középiskolások után az általános iskolás kategóriában is eredményt hirdettek. Bácskainé Fazekas Márta, a Horváth Mihály Gimnázium igazgatója elmondta, hogy ezen a versenyen azért vannak korosztályok, hogy ne legyen kudarcélményük a még nem középiskolásoknak, s egyúttal a gimnáziummal is megismerkedhetnek. Sőt, a verseny legjobbjainak felajánlják, hogy az intézményben folytassák tanulmányaikat. Matematikából és idegen nyelvből felvételi nélkül juthatnak a legeredményesebbek a gimnáziumba.


Bővebben


 

Egy egészen különös könyv
 Edinburgh-Csongrád

2003. október 22.


1962-ben jelent meg az írás, amely - angol nyelven - foglalja össze hazánk rövid történelmét.

C. A. Macartney professzor munkája tartja magát az angolszáz szóláshoz: Hosszú az út a pohártól az ajkadig! Ugyanis csak mostanra olvasható a mű magyarul. Mégpedig a Csongrádi Öregdiákok egy kis társaságának fordításában. Feltétlenül könyvritkaság. A fülszöveg szerint ezt tanulják rólunk - magyarokról - az angol-amerikai diákok. (Vajon hányan lehetnek?) Szomszéd városunk értelmiségének néhány jeles képviselője azonban lefordította anyanyelvünkre, így mos szerény keretek között terjed, de elérhető.


Bővebben


 

Motorost keres a rendőrség
 

2003. október 22.


Elfogták a rendőrök azt a tolvajt, aki rendszeresen lopkodta a kerékpárokat a Koszta J. általános iskolából. A tettes mindössze 10 esztendős és a Deák Ferenc utcai Gyermekotthon lakója. Az eltulajdonított kerékpárokat haza nem vihette, mert azonnal lebukott volna, de a suliba sem mehetett vele, hiszen ő is a Kosztába jár. A bringákat ezért útközben támasztotta le, ha pedig nem találta ott, ahol hagyta őket, lopott másikat.


Bővebben


 

Elhunyt Papp László
 Ökölvívás

2003. október 22.


Budapesten született 1926-ban. A MOM-ban töltött rövid labdarúgó és ökölvívó múlt után, 1945-ben a vasúthoz került, s ekkor csatlakozott véglegesen az ökölvívók táborához. 1946-ban nyerte első egyéni magyar bajnokságát, s ezután még hat egyéni és négy csapatbajnokságot. Kétszer volt Európa bajnok amatőrként (1949 Osló, középsúly, 1951 Milánó, nagyváltósúly). Negyvenszer válogatott, háromszor olimpiai bajnok (London, 1948, Helsinki, 1952, Melbourne,1956) Magában a tény: három olimpián részt venni és háromszor nyerni az ökölvívó sportágban, elképesztően nagyszerű fegyvertény.


Bővebben


 

A g-átfutás margójára
 

2003. október 22.


Ragyogó ötlet. Csongrád és Szentes közötti 13 kilométeres távon, a Tisza gátján futógála. Immár hagyomány, hiszen hetedik alkalommal került megrendezésre. Remek volt a terep, jó volt az idő, a levegő, sütött a nap, dicséretes a lebonyolítás, érmek, serlegek külön díjak stb. Röviden tehát minden rendben volt. Minden rendben? - döntsék el az olvasók. Tovább gondolásra közreadok néhány statisztikai adatot: 111 induló, 42 vidéki, illetve külföldi, 50 csongrádi és 29 szentesi. Nem tévedés 29 szentesi. Ha ebből leszámítjuk a szenior korú megszállottakat, akkor hány szentesi fiatal is vett részt ezen a futógálán?


Bővebben


 

Szentes-Honvéd
 Magyar Kupa

2003. október 22.


Október 29., szerda 13 óra: Szentesi TE-Bp. Honvéd Magyar Kupa mérkőzés a nyolc közé jutásért Szentesen! Nagyon sok drukker várja már a találkozót, nekik szolgálunk néhány fontos információval az alábbiakban, valamint megszólaltattunk játékost, vezetőt és szurkolót is, hiszen kíváncsiak voltunk, mit várnak az összecsapástól.

A Szentes remek formában van, a Salgótarjánnak négyet, a BVSC-nek hármat "rámoltak be" Szarvasék, ráadásul Karcagról is elhoztak egy pontot. A formára éppenséggel a Honvéd sem panaszkodhat, annak ellenére nem, hogy szombaton a Bodajk ellen elszenvedte első vereségét az NB I/B-s bajnokságban Gálhidi György csapata.


Bővebben


 

BVSC: hármassal haza!
 

2003. október 22.


A Salgótarján után újabb, első osztályú hagyományokkal rendelkező labdarúgócsapat látogatott Szentesre, ezúttal NB II-es bajnoki mérkőzésre vasárnap. És ahogy a Salgótarján is, úgy a BVSC is nagy veréssel távozott a Kurca-partjáról. Pedig a találkozó első 36 percében egy Mátyás szabadrúgáson és egy Szarvas lövésen kívül gyakorlatilag csak mezőnyjáték folyt a két 16-os között, különösebb helyzetek nélkül.

Kilenc perccel az első játékrész vége előtt Tóth Csaba szabadrúgása a vendégek hálóőréről kipattant, Pálfi érkezett, középre adott, Gyagya pedig a kapuba bombázott. Középkezdés után közvetlenül Szarvas gyalogolt át a vasutasok védelmén, ám a kapust már nem tudta kicselezni, így kimaradt az óriási lehetőség.


Bővebben


 

Megvan az első győzelem
 Kézilabda NB II

2003. október 22.


Hosszú évek után ismét az NB II-es kézilabda-mérkőzésen aratott győzelemnek örülhettek a kézilabda szentesi hívei. A Szentesi Kinizsi NB II-es férfi gárdája legutóbbi összecsapásán, hazai pályán fogadta Kiskunmajsa csapatát. Háromszáz néző előtt a következő összeállításban lépett pályára: Kajtár-Bakó, Szaszkó, Lovász, Nagy, Dömsödi, Varsandán Játszott még: Kajla, Kristó, Sipos, Bondár (kapus), Herold (kapus)

A Kurca-parti alakulat kezdett jobban. Két gólos előnyt szereztek. De nem örülhettek sokáig a vezetésüknek.


Bővebben


 

Sporthírek röviden
 

2003. október 22.


Vízilabda... Három meccs után.

Diáksakk... Október 11-én a Klauzál Gábor Általános Iskola és a Szentesi Spartacus Sportkör rendezésében sakkversenyt tartottak általános iskolás korú tanulók részére.

Veretlen Hungerit... Őrzi száz százalékos mérlegét a Hungerit-Szentes női vízilabdacsapata.

Nyolcban az AL-KO... A töbi meccstől függetlenül.

Teke... A Szentesi Tekézők Egyesületének csapata a Szegvár Takarék csapata ellen játszott.

Elfogyott az előny?... A megyei III osztályban vitézkedő Szentesi Kinizsi labdarúgócsapata az előző heti döntetlen után hazai pályán is remizett.


Bővebben


 

Családi események
 

2003. október 22.


Született: Varga Lajosnak és Csepregi Erikának (Köztársaság u. 10.) Virág, Cserhalmi Dezső Tamásnak és Dávid Hajnalkának (Attila út 1/b) Ádám Dezső...


Bővebben


 Vissza a legfrissebb számokhoz