<<< Vissza

A megbékélés emléktornya

2003. október 22.

 
A Lakos József Baráti Társaság építési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Daru utca és a Somogyi Béla utca találkozásánál lévő területen, Csete György Kossuth-díjas építészmérnök által tervezett Emléktorony elhelyezésére. Mint ismeretes, az építménnyel a háborúk és a mindenkori erőszak áldozatainak kívánnak emléket állítani.

A polgármesteri hivatal műszaki osztálya azzal az indokkal, hogy a "tervezett építmény a városképet gyökeresen befolyásoló", megküldte azt a Dél-alföldi Területi Főépítészi Iroda által működtetett területi tervtanácsnak. A Maróthy Győző elnökletével munkálkodó tervtanács az adott környezetben a tervezett méretű létesítmény elhelyezését nem tartja aggályosnak, ugyanakkor javaslta az építmény délebbre helyezését, valamint kertépítészeti tervvel való kiegészítését. Továbbá felhívta a hivatal illetékes szerveinek figyelmét arra, hogy a kápolna köztéri művészi alkotásnak is tekinthető, így kezdeményezniük kell a tervek képzőművészeti szakzsűri előtti bemutatását.

Az indítványt az önkormányzat városrendezési, -fejlesztési és környezetvédelmi bizottsága megtárgyalta, az előterjesztést a képviselő-testület elé küldte. A testület több változatból vitathatta meg a tervdokumentációkkal kiegészített határozati javaslatot.

Ollai Istvánné annak a véleményének adott hangot, miszerint a Lakos kapitányról szóló könyvet '92-ben az önkormányzat adta ki, nem érti, hogy az Emléktorony elhelyezésére miért mondanak nemet. Mint mondta: több mint egy éve húzódik a dolog, épüljön föl már végre! Mint ismeretes, a helyén elhelyezett keresztet meggyalázták. Szűcs Lajos alpolgármester kijelentette: a kereszt meggyalázása nem vall a szentesi emberekre. Nem az a jellemző az itt élő polgárokra.

Halmai László felvetette: a terület kapja meg végre a "Lakos kapitány tér" elnevezést. Baranyi Imre, a fentebb említett szakbizottság elnöke egyetértett a polgári jobb oldal javaslatával, ugyanakkor ellenezte a szóban forgó tér Lakos kapitányról történő elnevezését. Mint mondta, Capri szigetén a "Magyar '56-osok terére" érkezik az ember, az emlékhely elnevezésére "A háborúk és az erőszak mindenkori áldozatainak emlékműve" nevet javasolta.

Amit végül is elfogadott a testület. (Halmai László módosító indítványát pedig elvetette.) Ám előtte még elfogadásra került az a határozati javaslat, miszerint az emlékhely kialakítását a képviselő-testület elviekben támogatja. Azzal a feltétellel, hogy az Emléktorony az épített környezethez harmonikusan illeszkedjen.

Oltyán Lajos és Pap Imre képviselők a döntést követően kihangsúlyozták: az építmény-együttes kivitelezésében, szellemiségében a megbékélést sugallják majd Szentesen.

L. J.


<<< Vissza