XXXIV. évfolyam 40. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Gimnazisták az unióról
 

2003. október 10.


Ebben az évben nyolcadik alkalommal rendezték meg az "Összefogás a könyvtárakét" elnevezésű országos akciót, melynek központja Csongrád megye volt. A rendezvénysorozat október 5-én az úgynevezett "könyves vasárnappal" kezdődött. A szentesi Városi Könyvtár Kht., valamint a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ - kapcsolódva az országos programhoz - október 5-én vetélkedőt szervezett, melyen a csongrádi Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a szentesi Horváth Mihály Gimnázium tíz-tíz fős csapata mérte össze az Európai Unióról megszerzett tudását.


Bővebben


 

A szabadságharc legfontosabb eseményei
 

2003. október 10.


Az ünnepségsorozat láncszemeként nyílt meg a Hegedűs László Helyőrségi Klubban a dandár által rendezett, a szabadságharcot bemutató vándorkiállítás. Túri Andrea, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Horváth Miklós alezredes, a Hadtörténeti Múzeum igazgatója szólt a kiállításról, megnyitóbeszédében kiemelve a Rákóczi szabadságharc magyar és európai vonatkozásait, sikerét, eredményeit, ráirányítva a figyelmet II. Rákóczi Ferenc életútjára és tevékenységére.


Bővebben


 

Amire büszkék vagyunk
 

2003. október 10.


A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság történetében eddig egyedülálló sikert értünk el szeptember 25-én, a IV. Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőn. A Főváros XIII. Kerületi Tűzoltóságán megrendezett döntőben I. helyezést ért el csapatunk. A sikert tovább szépíti, hogy a csapatelsőség mellé Kálmán Rajmund tü. fhdgy. irányítói kategóriában az első, Vida Szűcs Sándor tü. tzls. gépjárművezetői kategóriában az első, Tóth Csaba tü. zls. beosztotti kategóriában a harmadik helyezést szerezte meg.


Bővebben


 

Tényleg gyászünnep volt!
 

2003. október 10.


Az Aradi Óriások ünnepén Mindszenten szolgáltam. Helyettesítettem az ottani fiatal kollégát. Pontosan hat órára érkeztem oda. Néhány asszonyka várt reám. Befejezték éppen az októberben szokásos szentolvasó-imádkozást. Akár el is keseredhettem volna azt látván, hogy az ősrégi kegyes szokás hogyan sorvad el még a hivők világában is. De elkeseredésem helyett nagy neki buzdulás dolgozott bennem, mely ama hétfői délutánon robbanásszerűen indult be szívemben és elmémben. Így aztán e néhány idős asszony imádságos jelenlétét is nagy alkalomnak tartottam arra, hogy körükben megemlékezzem az aradi vértanúkról.


Bővebben


 

A Kun testvérek tragédiája, 1944.
 

2003. október 10.


Gyula a Zsoldos Rt. cserép- és téglaverésének, gyártásának - téglamestere - főnököm volt a negyvenes évek elején. A II. világháború áldozatai között olvasható a neve és halálának éve: 1944. Születési időpontja nincs feltüntetve... Imre a testvére, a Hoffman égetőkemence dolgozója és munkatársam volt.

A korszakról: a Zsoldos Rt. üzemei a malom, a kenyérgyár, a fafeldolgozó, az agyagipar, a sertéshizlalda, a kertészeti részlegek hadiüzemként termeltek, Szatmári honvédszázados felügyelete mellett.


Bővebben


 

Köszönik
 

2003. október 10.


A Szent László Lovas Sport Klub köszöni azok segítségét, akik a személyi jövedelemadójuk egy százalékával, összesen 134.883,- forint átutalásával támogatták a klub tevékenységét. Az összeget versenyrendezésre és eszközök vásárlására fordítottuk. A jövőben is számítunk támogatásukra. Köszönettel a klub vezetősége.


Bővebben


 

Különdíjas a Zsoldosból
 

2003. október 10.


Deák Ferenc születése 200. évfordulójára a budapesti Deák Ferenc Középiskolai Kollégium pályázatot írt ki "Deák Ferenc korában éltem" címmel. Városunkból Vecseri Sarolta a Zsoldos Ferenc Szakközépiskola 11. K osztályos tanulója elnyerte a pályázat különdíját. A kollégium a sikeres munkákat nyomtatásban is megjelenteti. A díjkiosztást október 13-án rendezik. Segítő szaktanárok: Mészáros Júlia és Erdeiné Papp Éva.


 

Ötvenedik
 

2003. október 10.


Képünkön: Miklós János és felesége Dudog Etelka
(Fotó: Vidovics Ferenc)

Két szentesi házaspár is megerősítette ötven évvel ezelőtt tett házassági fogadalmát az anyakönyvvezető előtt a napokban. Miklós János és Dudog Etelka, valamint Czuczi Imre és Nagy Franciska újra örök hűséget esküdtek egymásnak. A ceremónián elhangzott, ötven évet együtt, házastársként, békességben megélni nagyon nagy idő. A házasságkötéskor lelkükben érezték: egyszeri alkalom. Ennek az egynek kell tökéletesnek, boldognak lenni. A munka és a család szeretete betöltötte életüket, ez tette boldoggá őket.


Bővebben


 

Nyugdíjasan, elégedetten
 

2003. október 10.


1953-ban e szép szeptemberi napok egyikén 50 éve annak, hogy átléptem az Állami pedagógiai Főiskola küszöbét Szegeden, s lettem magyar nyelv és irodalom szakos. A szentesi Horváth Mihály Gimnázium reál osztályából indultam, s gyakorlóévre szülőhelyemre, Szegvárra kerültem. Lettem "hazámban próféta" öt évig. Innen kerültem a város szélére, Berekhátra, a mai gróf Széchenyi István, majd a város központi Kossuth téri általános iskolába. Innen már egyenes volt utam az akkori 603-as Szakmunkásképző Intézetbe, ahonnan 25 évi munka után nyugdíjba mentem, ma már ennek is 15 éve.


Bővebben


 

Rákóczi évforduló
 Vetélkedő és vándorkiállítás

2003. október 10.


Képünkön: A győztes csapat (SZÉ fotó)

A Rákóczi szabadságharc 300 évfordulóján több rendezvényen emlékeznek meg a fejedelemről. Szeptember 29-én a Szentes Városért Civil Fórum kezdeményezésére, a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár részvételével és támogatásával emléktáblát avattak a fejedelem tiszteletére. Az emléktáblát, mint arról már lapunkban is beszámoltunk, a Rákóczi Ferenc utcában helyezték el.

Az ünnepségsorozat második része a helyi dandár által szervezett vetélkedő volt, amely természetesen a Rákóczi-szabadságharcról szólt. A Hegedűs László Helyőrségi Klubban rendezett eseményen hat csapat vetélkedett.


Bővebben


 

Szólt a riasztósziréna
 A katasztrófa-és egészségvédelmi napon

2003. október 10.


Egy héttel az elméleti előadások után az akkor elhangzott "tananyagból" vizsgáztak, és egyúttal ügyességüket is próbára tehették a Katasztrófa-és Elméleti Nap folytatásán résztvevő gyerekek, a sportcsarnokban és környékén.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke, Garai Sz. Imre a "Biztonságos Magyarországért" című pályázat alapján szervezte a veszélyhelyzetekre való felkészítést az önkormányzat, az ÁNTSZ, a Vöröskereszt, a mentők, a tűzoltóság, a rendőrség, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a helyi polgári védelmi kirendeltség közreműködésével.


Bővebben


 

Iparosok az unió küszöbén
 

2003. október 10.


Gondokról, bajokról, más szóval a hogyan tovább? kérdéskörről beszélt Szűcs György, az Iparosok Országos Szövetségének elnöke a helyi iparosgyűlésen. Mondandóját azzal kezdte, hogy a 2004-es év legalább olyan döntő fordulatot hoz az életünkbe, mint az 1989-90-es esztendő hozott. Az előadó a rendszerváltásra és az Európai Uniós csatlakozásra utalt szavaival. Mint mondta, amikor megszülettek a döntések, egyszerre kiderült, az elhatározás és a szándék egy dolog, a végrehajtás, a struktúra, a rendszer, az pedig egy másik dolog.


Bővebben


 

Damjanich koszorúi
 

2003. október 10.


Október 6-án délelőtt a Damjanich János Általános Iskola udvarán lévő emlékműnél helyezték el a megemlékezés virágait és mécseseit az iskola diákjai. Előtte ünnepi műsor keretében idézték fel a tizenhárom aradi vértanú kivégzéséhez vezető történelmi eseményeket.


 

Egy nap a repülőtéren
 

2003. október 10.


A Horváth Mihály Gimnázium 9/g osztálya a közelmúltban a repülőtéren tartott kihelyezett foglalkozást. A szervezést, irányítást Kátai Mónika tanárnő (aki egyébként aktív C vizsgás vitorlázó repülőgép vezető), nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel végezte. Mint tanítási nap összekapcsolódott az egyébkénti iskolai tantárgyakkal, így testnevelés, fizika és biológia órával is.


Bővebben


 

Virágok, mécsesek, gyertyák...
 Arad-Szentes

2003. október 10.


Hétfőn, október hatodikán este kicsi (talán 80-100 fős) csapat gyűlt össze városunk főterén, a Horváth Mihály szobor előtt, hogy tiszteletét és lelki azonosulását fejezze ki a nemzet gyásznapján az egykori áldozatokkal. A tudós püspök szobra kifogástalan helyszínválasztás, hiszen őt - távollétében - halálra ítélték, és (szerencsére) jelképesen, az ítéletet végre is hajtották.

A megjelentek hallották Halmai István rövid, tényszerű, minden fölösleges szószaporítást nélkülöző szavait.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2003. október 10.


Aki azért vár a megbocsátással, mert a bűnös még nem tért meg, az nem akar megbocsátani.

*****************************

Aki neked egyszer hazudott, azzal légy óvatos, mert nem először tette, csak nem vetted észre. Aki először hazudik, az legtöbbször elárulja magát. Kisgyermek koromban elhittem a szüleimnek, hogy nem érdemes hazudnom, mert az az orromra lesz írva. Máig hat rám az intelmük.


Bővebben


 

Autómentes nap
 

2003. október 10.


Azt, hogy a kis dolgok is milyen nagy jelentőséggel bírhatnak bizonyítja az, ami szeptember 23-án, azon az őszi napon történt Szentes főutcájának egy részén. Illetve nem történt. Nem történt meg az, mint ami az év minden napján számtalanszor, hogy buszok, autók és motorok száguldozzanak át a városközponton. Azon a napon bárki nyugodtan átsétálhatott a bankból a zöldségeshez vagy az óvodából a cukrászdába, anélkül, hogy gépjárművekkel találkozott volna. Szentes is csatlakozott ugyanis az idei Nemzetközi Autómentes Nap rendezvényeihez.


Bővebben


 

Fiatal alkotók a galériában
 

2003. október 10.


Képünkön: Endrédi Józsefné, László Dániel és Beke Anikó

Idén immár tizenkettedik alkalommal adták Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítvány pályázatának díjait. A pályázatra 15 szerző küldte el alkotásait Szentesre. Szám szerint 45-öt. Színes a paletta, műfajukban, mondanivalójukban is különböző alkotásokkal találkozhatunk a Kossuth téri galériában.

Endrédi Józsefné, az alapítvány kuratóriumának titkára megnyitóbeszédében köszöntötte a díjazottakat, a megjelent érdeklődő közönséget, majd gyertyát gyújtott az alapítók emlékére.


Bővebben


 

Mana: a fesztiválok éve
 

2003. október 10.


A két éve alakult, eddig két demó-lemezt készített, jelenleg négy tagot számláló szentesi Mana nevű zenekar (Szaszkó Zsolt - basszusgitár, Gyarmati Ferenc - gitár, Szabics Péter - ének, Kovácsházi Attila - dob) sikeres időszakot tudhat maga mögött. Januárban, a szarvasi Zebra Klubban megrendezett országos rockzenei tehetségkutató versenyen a közönség szavazatai segítségével a döntőbe jutottak.


Bővebben


 

Faludy György Csongrádon
 

2003. október 10.


Szeptember 25-én Faludy-estet tartottak a Csongrádi Művelődési házban. Faludy Györggyel, a 93 éves, Kossuth-díjas költővel Góg János, a csongrádi irodalmi kör vezetője beszélgetett.

Az előadás első perceiben Csák Lászlótól lanton hallhattunk bevezető dallamokat. Ezután lépett színpadra a költészet húrjait mesterien pengető Faludy György, akit az igen nagy számú közönség hatalmas tapsorkánnal köszöntött. Ezúttal Viharos évszázad című kötete került részletesebb bemutatásra.


Bővebben


 

Vidáman pengettek a citerások
 Minősítő-verseny előtt

2003. október 10.


Már hetedik alkalommal szervezett népzenei találkozót a szentesi Pengető Citerazenekar és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház. A fesztiválra múlt szombaton három megyéből érkeztek citerazenekarok és népdalkörök, melyeket baráti kötelék is egymáshoz fűz.

Pest és Békés megyei citerások és kórusok is felléptek a szentesi és a környékbeli együttesek mellett a fesztivál hagyományos helyszínén. Ahogy a szentesi Pengető Citerazenekar minden évben megfordul a különböző népzenei találkozókon, ők is meghívnak más együtteseket, akár egy baráti kör.


Bővebben


 

Janika a színházban
 

2003. október 10.


A Turai Ida Színtársulat előadásában a Janika című vígjátékkal indult az évad a Tóth József Színházteremben. Janika alakját - a legendás nadrágszerepet - filmen és színpadon is Turai Ida keltette életre először. A klasszikus mű humorforrása, hogy egy közkedvelt színésznő (Pápai Erika) belebújik egy felkínált színdarab címszereplőjének bőrébe, s Janikát, mint saját kisfiát alakítja. Mégpedig azért, hogy visszacsábítsa magához az Amerikából tizenöt év után, válási szándékkal hazatérő férjet (Nemcsák Károly).


 

Baleset a diszóvágáson
 

2003. október 10.


Szeptemberben három alkalommal került a figyelem középpontjába a Somogyi utca - Daru utca sarkán elhelyezett fakereszt. Először akkor, amikor ott elhelyezték, később amikor gyalázkodó feliratot tűztek ki rá, majd legvégül, amikor összetörték és fejjel lefelé a földbe szúrták. A rendőrség az utóbbi két esetben vizsgálatot folytatott az elkövetők ellen és nyomozásuk eredményesnek bizonyult.


Bővebben


 

Sürgés-forgás a bunyósoknál
 

2003. október 10.


Az eddig csendesen dolgozó Szentesi Kinizsi ökölvívó és kick-box szakosztályánál egyszeriben nagy lett a sürgés-forgás. Igen sűrű program vár rájuk a következő hónapban. November elején junior magyar bajnokság, majd ezután a hónap végén a már hagyományos küzdősport fesztiválon való szereplés. Az előttük álló feladatokra lázasan készülnek közösen a Szegedi Box Klub tagjaival. A szentesi sportcsarnokban megtartott közös edzésen látogattam meg őket. Az edzésmunka végzése közben, az ebben a sportágban ismert arcokat lehetett látni.


Bővebben


 

VI. Belvárosi Verseny
 Szenior úszók

2003. október 10.


Október 4-én Békéscsabán rendezték meg a VI. Belvárosi Versenyt. A rendező dr. Regele Károly Senior Úszóklub most első alkalommal 25 méteres sprintszámokat is kiírt, ami a versenyzők körében nagy lelkesedést váltott ki. A versenyen megyénket a csongrádi és szentesi úszók képviselték.


Bővebben


 

Teher mentesen
 

2003. október 10.


A Szentesi Kinizsi NB III-as asztalitenisz csapata a tavalyi gyenge szereplés után, a 2003-2004-es idényben bízik a jóval jobb eredményben. Zoltai Zoltán szakosztályvezető az idei tervekről beszélt.

- Négy fordulón van túl a csapat. Az eddigi mérleg egy győzelem, egy döntetlen, s két vereség. Szégyent nem vallottunk, de a bajnoki elsőségért már nem tudunk harcba szállni.


Bővebben


 

Sporthírek röviden
 

2003. október 10.


Tekében pontosak... Szentesi Tekézők Egyesületének Vs. Kecskeméti KÖBÁL SK

Pólóbemutató 30-1, ide... A Szenior Eger női vízilabdacsapata sem jelentett akadályt

Rögbi NB I... Újabb vereség


Bővebben


 

Sima négyes
 

2003. október 10.


Szoros mérkőzésnek indult, sima négy-nulla lett a vége az elmúlt hétvégi Szentes-Salgótarján derbinek. Magabiztosan kezdtek a hazaiak, sorra alakították ki a helyzeteket Krajecz kapuja előtt, ám vagy a kapufa mentett, vagy a szentesi játékosok hibázták el az ígéretes lehetőségeket. A 34. percben aztán végre a zöld-fehér mezben futballozó salgótarjániak kapujába került a labda. Tóth Cs. jobb oldali beadása után Szabó T. gurított a hálóba.


Bővebben


 

Gyorsan jött a segítség
 Szobakerékpár a gyógyuláshoz

2003. október 10.


Egy gyors felajánlásnak köszönhetően a Máltai Szeretetszolgálat szentesi csoportja szobakerékpárral ajándékozott meg egy régóta beteg kislányt. A tizenöt éves Négyesi Anett gyógyulásában sokat segíthet a készülék.

Anett hét éves korában a játszótéren lett rosszul.Az anyagcsere-betegség az első évben járt a legkellemetlenebb tünetekkel : fej-és kézrázás, hányinger is kínozta a kislányt. Még most is negyedévente jár a budapesti Heim Pál Kórházba.


Bővebben


 

Pontyok a tóban
 

2003. október 10.


Örülnek a szentesi horgászok, mert október 9-én 30 mázsa másfél és két kilogramm közötti pontyokat telepítettek a Gerecz-tóba.

A most betelepített halak értéke meghaladja a másfél millió forintot. Egyenlőre senki sem horgászhat a tavon, mert a betelepítés után október 12-én reggelig horgásztilalmat rendeltek el. Előzőnap a Szentesi Horgász Egyesület házi pontyfogó versenyt rendez a tavon.


 

Családi események
 

2003. október 10.


Született: Halász Tibornak és Dani Tímeának (Dózsa Gy. u. 48/b) Kamilla Janka, Benedek Jánosnak és Angyal Gabriellának (Csongrád, Vörösmarty u. 53.) Roland...


Bővebben


 Vissza a legfrissebb számokhoz