<<< Vissza

Egy nap a repülőtéren

2003. október 10.

 
A Horváth Mihály Gimnázium 9/g osztálya a közelmúltban a repülőtéren tartott kihelyezett foglalkozást. A szervezést, irányítást Kátai Mónika tanárnő (aki egyébként aktív C vizsgás vitorlázó repülőgép vezető), nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel végezte. Mint tanítási nap összekapcsolódott az egyébkénti iskolai tantárgyakkal, így testnevelés, fizika és biológia órával is.

A foglalkozások előre kidolgozott órarend szerint zajlottak.. A tanulók részletes felvilágosítást kaptak a régi és új repülőklub és a repülőtér történetéről. Megismerkedtek a repülés elméletével, mint fizikával, a madarak repülésével, mint biológiával. Megjegyzendő, hogy a létező 8600 madárfajból 4700 repül.

Bemutatásra kerültek a különböző vitorlázó repülőgépek, motoros repülőgépek és a motoros sárkányrepülőgépek illetve azoknak szerkezeti alkatrészei. A kormányok mozgatása és azoknak a szerepe a repülés ideje alatt. A mentőejtőernyő működése, szerkezete és szükségszerinti alkalmazása is.

Ízelítőt kaptak a különböző meteorológiai helyzetek felismeréséről. Szélirány, szélsebesség, valamint a felhők kialakulásáról és fajtáiról. Az ember repülésének (mint repülőgép vezető) egészségügyi, fizikai és orvosi alkalmasság feltételeiről. A foglalkozási órák után a tanulók 25 tesztkérdésre adtak választ a tanultakról, írásban. Természetesen a vendéglátók uzsonnáját is jóízűen elfogyasztották.

A repülőgépek műszaki átvétele után megkezdődött a vitorlázó repülőgépek kézi, földi mozgatása, amely tornaórának felel meg, ugyanúgy mint a repülőtérre és vissza történő kerékpártúra.

Eligazításon került sor a repülőtér földi közlekedési szabályainak ismertetésére. A starthely, fel és leszállómező kialakítása az induló és érkező repülőgépek levegőbeli mozgásainak megfelelően. Repülővezető, oktató, startszolgálat kijelölve és a helyét elfoglalta. Csörlőagregátor üzemképes, a kötélvisszahúzás megoldott. Megkezdődött a repülés.

A repülési tesztlapokat Havasi Viktor tanuló töltötte ki a legjobban, így a ZLIN-142 típusú motoros repülőgéppel, Hári László repülőtér vezetővel sétarepülésben részesült. Az osztály létszámából 13 fő, szülői beleegyezéssel, GÓBÉ típusú vitorlázó repülőgéppel, Vigh Mátyás oktatóval sétarepülésben vehetett részt. Ezenkívül a vitorlázó repülésen túlmenően Aszipenka Edit, Bodré Edina és Sineger Judit még a motoros sárkányrepülőgépet is kipróbálták. Vigh Attila pilótával madártávlatból szemlélték a szép szentesi tájat.

Bízunk benne, hogy a jövőben több tanintézmény is élni fog a lehetőséggel.

A repülőklub vezetősége köszönetét fejezi ki a gimnázium igazgatójának, dr. Bácskainé Fazekas Márta igazgató asszonynak és Tóth Tibor osztályfőnök úrnak, hogy lehetővé tették e szép és csodálatos nap megrendezését az osztály tanulói részére.

Batta Sándor


<<< Vissza