<<< Vissza

A szabadságharc legfontosabb eseményei

2003. október 10.

 
Az ünnepségsorozat láncszemeként nyílt meg a Hegedűs László Helyőrségi Klubban a dandár által rendezett, a szabadságharcot bemutató vándorkiállítás. Túri Andrea, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Horváth Miklós alezredes, a Hadtörténeti Múzeum igazgatója szólt a kiállításról, megnyitóbeszédében kiemelve a Rákóczi szabadságharc magyar és európai vonatkozásait, sikerét, eredményeit, ráirányítva a figyelmet II. Rákóczi Ferenc életútjára és tevékenységére.

Elmondta: a tárlat nemzeti történelmünk egy jelentős pontjához fűződik. A szabadságukért harcoló emberekről elsőként az emberi összefogás jut eszünkbe. 1703. május 21-én Tarpán, másnap a jómódú mezővárosban, Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc által kikiáltott szabadságharc zászlót bontott.

- Háromszáz esztendő telt el azóta, 12 emberöltő - figyelmeztetett az alezredes. - Milyen tanulságokat szolgáltat ennyi év távlatából a II. Rákóczi Ferenc szabadságharc a ma embere számára? Amire Rákóczi katonái felesküdtek: az a vallásszabadság, a magyar állam szabadsága. Tették mindezt az önálló Magyarország megvalósításáért. Rákóczit és az általa fellobbantott szabadságharcot sokan és sokféleképpen ábrázolták, sokan és sokféleképpen állították példaképül.

A vándorkiállítás lehetőséget szolgáltat arra, hogy megismerhessük a szabadságharc eseményeit, történelmi múltunk eredményeit és tévútjait, és magát II. Rákóczi Ferenc fejedelmet. A dokumentumok betekintést nyújtanak a szabadságharc legfontosabb eseményeibe. Bár a fejedelem a leggazdagabbak egyike volt, mégis lándzsát tört amellett, hogy a közterheket a nemességnek is viselnie kell. A jobbágysorból felszabadulni kívánkozó emberek mellé állt. Személye legendává, a magyar függetlenségi harc jelképévé vált. Közjószolgálata követendő példa ma is.
A vándorkiállításnak Szentes immár az ötödik állomáshelye. Mint megtudtuk, eljut a környező országokba is, a határon túlra. A tárlat október 17-ég látogatható.


<<< Vissza