XXXIV. évfolyam 30. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Egyenrangú leányvállalat
 A Legrand Kontavill Részvénytársaság

2003. augusztus 1.


Francois Grappote, a Legrand vállalatcsoport elnöke harmadik alkalommal járt Szentesen. Először '93. januárjában, amikor a Legrand cég megvette a Kontavill részvényeit. Az öt évvel ezelőtti ('98. januári) látogatását idén júliusban követte a harmadik találkozás szentesi kollégáival.

Ez a tizedik év, amit a Legrand csoportban töltünk el, jegyezte meg Horváth István vezérigazgató. Aki érdeklődésünkre elmondta, forgalmuk a kezdeti 1 milliárd forintról várhatóan 7 milliárd forint fölé emelkedik az idén. A cég tíz esztendő alatt egy teljes átalakuláson ment át, mintegy 7 milliárd forintos beruházást hajtottak végre. A gyár kívül-belül átalakult, kínálatában, működésében egy óriási modernizáción, fejlődésen ment keresztül.


Bővebben


 

Beruházás és befizetések
 

2003. augusztus 1.


A városban, a tervezett szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó lakossági befizetések teljesítése eltérő mértékben, de folyamatosan halad. A napokban a Szentesi Csatornamű Társulat. értesítette a csatornázási programban résztvevő ügyfeleket részben a hátralékaik rendezéséről, részben pedig arról, hogy akik nagyobb összeget befizettek egyszerre, azok részére az Önkormányzat - ígéretéhez híven - a közműfejlesztési támogatás kifizetése iránt intézkedik.


Bővebben


 

Nyári egyetem
 

2003. augusztus 1.


A Hegedűs László Helyőrségi Klub ötödik alkalommal ad helyet a Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetem rendezvénysorozatának. Mint azt Túri Andrea intézményigazgató lapunk érdeklődésére elmondta, idén a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumhoz adták be a 30 órás tematikájukat, amely fele-fele arányban elméleti és gyakorlati részből áll. Azok blokkjai: gazdaság és biztonság, integráció és globalizáció, az önkéntes hadsereg, humán erő és az EU. A gyakorlati blokknak a gazdasági kommunikáció és haderőreform a témája. A programot a minisztérium jónak ítélte, szerencsére sokan is támogatják.


Bővebben


 

Ingatlanhasznosítás
 

2003. augusztus 1.


A Szentes Berekhát 11. számú ingatlan - a volt Csongrád Megyei Vízmű Vállalat irodaházának - önkormányzati tulajdonba adásának érdekében közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz fordult Szirbik Imre polgármester.

A város szociális célra kívánja hasznosítani az épületet, melynek átvételét 1999 óta több fórumon kezdeményezte, de nem járt sikerrel. Szentes első embere bízik abban, hogy a nagy múltú épületet még megmenthető.

Az OEP válaszát követően a témára a jövőben visszatérünk.


 

Gondolatok egy német kiskatona sírjánál
 

2003. augusztus 1.


Úgy tudni, hogy a németek romantikus hajlandóságúak. Lehet ebben valami, mert most én is romantikus gondolatokkal foglalkozom egy 1945-ben meghalt 17 éves német katona sírjánál. Az idén immár tizedszer van alkalmam arra, hogy naponta felkeressem ezt a szerény sírt, hogy a mellette levő padon kipihenjem egyre gyengülő lábam fáradalmait, és jólesően eltépelődjek az én sorsom alakulásán. Miért is lett e hely számomra sajátosan egyéni "zarándokhellyé"?


Bővebben


 

Építők kézjegyei (5)
 

2003. augusztus 1.


Kovács József az életútját - röviden - vázolja. "Szüleim Nagytőke területén földműveléssel foglalkoztak. Hármunkat neveltek. A Szentesi Asztalos Szövetkezetnél 1966-ban lettem Kollár István tanulója - 3 évig. A megrendelések csökkenése következményeként 1970-ben a Délépnél kezdtem dolgozni. Munkaköröm bútorok, nyílászárók beépítése, szerelése. Huszonhárom év után munkanélküli lettem. Segélyből, szociális támogatásból nem akartam létezni, élni. Kényszerből vállalkozó lettem. Rákóczi utcai családi házunk mellé 24 m2 alapterületű műhelyt építettünk.


Bővebben


 

A város elfelejtett tehetsége
 170 éve született Csukás Benjamin

2003. augusztus 1.


A szentesi református egyház 1859-ben elhatározta egy négyosztályos gimnázium felállítását, elkülönítve az elemi iskolai képzéstől. Az október 1-jén megnyílt első osztály tanárául meghívták Debrecenből a 26. életévében járó Zolnay Károlyt. Az elkövetkező évben Zolnay tanár úr egyedül oktatta az I-II. osztályt; majd csak a III. osztály beindításakor kapott egy ideiglenes kisegítőt Fülöp Mihály személyében. Az egyháztanács belátta a helyzet tarthatatlanságát, s 1862 nyarán országos pályázatot hirdetett a III-IV. osztályok tanári állására. Kilenc pályázó közül - kitűnő bizonyítványai alapján - Csukás Benjamin gyönki gimnáziumi igazgató-tanárra, felszentelt lelkészre esett a választás, akit megbíztak az igazgatói teendők ellátásával is. Zolnay és Csukás fáradozásainak köszönhetően az új intézmény 1864-re VI osztályosra fejlődött, megalapozva a majdani VIII osztályos főgimnázium értékes könyvtárát, múzeumát és szertárait.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2003. augusztus 1.


Jó családi nevelésről ott lehet beszélni, ahol az apa férfimintát ad a gyermeknek, az anya pedig érzelmi hatásokat áraszt a gondoskodásban, a testvér pedig osztozni tanít.


Bővebben


 

Isten lefoglalt embere
 

2003. augusztus 1.


Imre Ernő nyugalmazott református esperes, Szentes díszpolgára 85 éves. A köszöntőt meglepetésnek szántuk volna. Más lett belőle. A vele való beszélgetés azonban úgy véljük, mindannyiunk számára sokat mondó. Szólaljon hát meg ő maga.

- Amióta élek, Isten lefoglalt embere voltam, az vagyok ma is. Ez azt jelenti, hogy sohasem a saját akaratom vitt előre, soha nem ajánlkoztam, soha nem pályáztam, mindent felkérésre vagy megbízásból tettem. Így volt ez az életem 85 évében a kezdetektől mind a mai napig. Úgy vagyok ezzel, mint a vonaton háttal ülő ember, aki nem oda néz, ahova majd eljut, hanem oda, ahol már volt, és ahol éppen van.


Bővebben


 

Díszpolgár
 

2003. augusztus 1.


Idén július 30-áig lehetett javaslatokat tenni a Díszpolgári címre valamint a "Szentes Városért" emlékérem kitüntetésekre. Az előkészületi bizottság javaslata alapján a képviselő-testület szeptemberi ülésén dönti el, hogy kik kapják az október 23-án ünnepélyes keretek között átadásra kerülő városi elismeréseket.

A Díszpolgári címet, és a "Városért" (ez 1992-ig a Szentes Város Fejlesztéséért nevet viselte) emlékérem kitüntetéseket 1974-ben adta át először a város vezetése az arra méltó állampolgároknak. A környező nagyobb településeken ekkor már létezett hasonló elismerés, és 29 évvel ezelőtt Szentes is meghozta azt a rendeletet, amely alapján az arra méltó személyek és kollektívák megkaphatják ezeket az elismeréseket.


Bővebben


 

Tűzoltónak lenni
 

2003. augusztus 1.


Tűzoltónak lenni - sokak által irigyelt, különleges feladat, szakma. Így van ezzel Molnárné Vida Szűcs Ildikó is. Azzal a különbséggel, hogy ő már a parancsnokság berkein belül van. 2003. július 2-án vehette át főhadnagyi kinevezését, amit Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter asszony írt alá.

- Tizenöt év munkája, ami mára beért - mondja -. 1988-ban jöttem a parancsnokságra dolgozni, mint ügykezelő. Ritkaság számba ment annak idején, hogy a parancsnokságra fiatal nő megy dolgozni.


Bővebben


 

Diákközélet itt és ott
 Kapcsolatok épülnek a sankt augustini Jugendparlamenttel

2003. augusztus 1.


Az elmúlt hetekben a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (SZIDÖK) képviselőinek két alkalommal (előbb Németországban, majd Szentesen) nyílt alkalma arra, hogy megteremtsék egy hosszabb távú együttműködés alapjait a sankt augustini Jugendparlamenttel, a SZIDÖK ottani megfelelőjével. A találkozásokkal kapcsolatos részletekről Korom Páltól, a SZIDÖK mentorától és Baranyi Margit tanárnőtől, a SZIDÖK egyik felnőtt képviselőjétől érdeklődtem.


Bővebben


 

Népi játékokkal ismerkedtek a gyerekek
 

2003. augusztus 1.


A Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület, Hankó Györgyné vezetésével harmadik alkalommal szervezett néptánc és játéktábort Szentesen. A "Ki játszik ilyet?" elnevezésű táborban az általános iskolás gyerekek megismerkedhettek a múlt század és századok táncaival és népi játékaival. A kisgyermekek nagyon fogékonyak ezekre a zenékre és táncokra, mivel életükben még kevés ilyen kultúrával találkoztak. A felnőtteknél már nehezebb a helyzet, mert hajlamosak a már eddig megszokott dolgokhoz ragaszkodni. A harmadik alkalommal megrendezett táborban vannak visszatérők, és olyanok, akik iskolai szinten is részt vesznek a néptáncoktatásban. Jövőre mindenképpen előrelépés lenne, ha olyan tábort tudnának tartani, ahol életkor szerint megosztanák a gyerekeket.


Bővebben


 

Pergőbb, dinamikusabb műsor
 

2003. augusztus 1.


Amint azt bizonyára sokan észrevették, július 28-án reggel 6 órától új műsorszerkezettel várja hallgatóit a Rádió Szentes stábja. Mint Besenyei Gábor stúdióvezetőtől megtudtuk, az időponttól reggel 6 órától óránként jelentkeznek friss hírekkel, napi négy alkalommal pedig hírösszefoglalóval. Ezen belül helyi hírekkel délelőtt 9, 12, délután 3 és 6 órakor jelentkeznek. Közben úgynevezett beszélgető műsorokkal kötik le az érdeklődő hallgatók figyelmét.


Bővebben


 

Az első flotta
 

2003. augusztus 1.


Az elvágyódásnak, a nagy lehetőségeknek ma is egyik változatlan célpontja a legkisebb kontinens, a távoli Ausztrália. A bevándorlás mondhatni szüntelen folyamat és ebből "jó szokásunk" szerint nem maradunk ki mi magyarok sem. Legutoljára nagyobb hullámban az 1956-os események után keltek útra hazánkfiai és -lányai és meg sem álltak a déltengeri Ausztráliáig.

A régebben ott élő európai telepesek - a történetírás tanúsága szerint - az akkori gyarmattartó Angliából érkeztek, méghozzá fegyencszállítmányok keretében.


Bővebben


 

Egy világnap margójára
 

2003. augusztus 1.


Augusztus 1-je az anyatejes táplálás világnapja. Nem szeretnék senkit ismételni. Mégis azt gondolom, szükséges, ha máskor nem is, legalább ezen a napon végiggondolni, mit is jelent mindez a babának, és mit a mamának. Mindemellett jó néhány gyakorlati tudnivalót is megoszt az érintettekkel Móricz Jánosné védőnő.

- Mik a legfontosabb okok, amik miatt elengedhetetlen az anyatej a baba számára?


Bővebben


 

Előítéletek nélkül
 Milyenek az Erotikus Görények?

2003. augusztus 1.


Aki nem görény-fiú vagy görény-lány szemével nézi a világot, el sem hiszi, hogy a hírhedt állatkáknak létezik effajta tulajdonságuk is. Azok a srácok sem gondolták komolyan, akik erre ráirányították a figyelmet. A zenekar neve azonban (mert egy zenekarról van szó) azonnal rögzül az ember agyában! Ezzel a kétharmadában szentesi punkbanda (amelynek egy koncertjéről az egyik rockzenei lap már beszámolt) elérte a célját.
s
Meggyőződésem, hogy a punk sem külön "állatfaj" neve, hanem teljesen hétköznapi emberek alkotta réteg. Annyiban mások csak, hogy egy picit kritikusabban szemlélik a világot és más zenét kedvelnek, mint a nagy átlag. Horváth Attilával, Németh Rókussal és Török Imrével, vagyis az Erotikus Görényekkel erről is beszélgettem.


Bővebben


 

Motorosok sebességben
 Látni és láttatni

2003. augusztus 1.


Nem elégszer beszélünk róla, úgy látszik többször is el kell mondani: a motorosok nem tartják be a sebességhatárokat. A megengedett 50 kilométeres sebességet jóval meghaladva közlekednek a belváros területén.

Májusban a Horváth Mihály és a Kossuth utcák kereszteződésében történt közlekedési baleset, amikor a szabályosan balra kanyarodni kívánó személygépkocsi elé fordult egy 70-80 kilométeres sebességgel haladó motorkerékpár. A motoros súlyos, a kezén maradandó sérülést szenvedett. Nemrégen (július 21-én) a Kossuth utcán, a posta előtti parkolóból tovább haladni akaró személygépkocsi elé kanyarodott egy gyorsan haladó motorkerékpáros. A motoros ez esetben is súlyosan megsérült.


Bővebben


 

Szentesi Fiesta
 Népek ételei a Tiszti Klubban

2003. augusztus 1.


Augusztus 4. és 9-e között sokakat érdeklő programok lesznek a Tiszti Klub kertjében. Esténként nemzetek, népek, kultúrák zenéit, táncait mutatják be.

Ennek része lesz 4-én az olasz est, amikor a Los Andinos együttes játszik majd, ételkülönlegességként a botaggiot, italnak pedig a grappát ajánlják. Az 5-ei magyar esten marhapörkölt lesz galuskával, a zenét pedig a Kákics zenekar szolgáltatja. Augusztus 6-án az amerikai éjszakában a turnedos steak-ot kínálják, italként pedig whiskyt. A modern táncok bemutatóján a Jazzabell együttes játszik. A 7-ei görög esten ételben a musszaka lesz a sláger, italnak pedig Ouzót szolgálnak fel. Az est vendégzenekara a Pireusz lesz, a tánc pedig a csodálatos szirtaki. A programok este 7 órakor kezdődnek.


Bővebben


 

Futballzászlók dobozban
 Kolumbiában meglepődtek a levelén

2003. augusztus 1.


Sportklubok százaival levelez Dunás Varga Zoltán, így gyarapítja ma már több mint ötszáz darabos futballzászló - gyűjteményét.

Zoltán sport iránti rajongása közismert, hiszen hét éve tudósít több újságot - köztük a Szentesi Életet - különböző sporteseményekről, emellett a Kurca-parti B közép elnevezésű szurkolói csoport lelkes tagja. Egy másik helybeli gyűjtő, Somogyi Ferenc kollekcióját látva kapott kedvet ehhez a hobbihoz.


Bővebben


 

Ismét próbálkozik
 A Zöldág az asztalitenisz III-ban

2003. augusztus 1.


Szentes város asztalitenisz sportját ismét két csapat fogja képviselni a 2003-2004-es NB III-as bajnokságban. Köztudott, hogy az előző évi pontvadászatot csak a Szentesi Kinizsi fejezte be, hiszen a Zöldág csapata a bajnokság félidejénél visszalépett. Az újrakezdés lehetőségéről beszélgettem Takács Ajtony szakosztályvezetővel.

- Mi volt a visszalépés oka?


Bővebben


 

Szenior úszók
 

2003. augusztus 1.


A szeniorok országos bajnokságának programját ezúttal az augusztus végén a franciaországi Millauban rendezendő Európa Bajnoksághoz igazították, s a hagyományoktól eltérően a 200 méteres számokat is megrendezték, hogy a versenyzők felmérhessék valamennyi távon, hol tartanak a felkészülésben. A háromnapos versenyen rajthoz álltak sokan olyanok is, akik éremesélyesek az EB-n. Kiemelkedő eredmények születtek sok számban, különösen figyelemre méltó Csikány József teljesítménye, aki korosztálya világcsúcsánál jobb idővel ért a célba hátúszásban.


Bővebben


 

Tűzelhalás a kiskertekben!
 

2003. augusztus 1.


Szentes és környékén található kiskertekben is megjelent a tűzelhalás betegsége, mely az almatermésű gyümölcs és dísznövény fajokat veszélyezteti. Az almatermésűek tűzelhalás betegségét az "Erwinia amylovora" nevű baktérium okozza. Nevét onnan kapta, hogy a hajtásszáradással és elhalással járó tünetei leginkább a tűz okozta perzseléshez hasonlítanak.


Bővebben


 

Karate edzőtábor
 Látványos övvizsga

2003. augusztus 1.


Évek óta hagyomány, hogy Szentesen júliusban nemzetközi Kyokushin karate edzőtábort rendeznek, a szentesi Brezovai Sándor elnök által irányított Magyar Tradícionális Kyokushin Karate Szövetség, illetve a Szentesi Oyama Dojo SE közös szervezésében.


Bővebben


 

Ismét a harcsák vezetnek
Yamaha csónakmotor a szerencsésnek  

2003. augusztus 1.


Harcsából harminckettő darab, süllőből tizenkettő, pontyból nyolc, márnából hat, csukából kettő - a Tisza jelölt halai közül ennyi esett a horgászok-halászok zsákmányául az idei év első felében. Mindez a Tisza-Maros Közhasznú Társaság által végzett, s immár harmadik éve folyó halmegjelölési program eredménye. A 2001. novemberében, a romániai cianidszennyezést követően kezdődött haljelölési programnak fő célkitűzése, hogy a szakemberek tudományos alapossággal elemezhessék a folyó egyes szakaszainak a halmegtartó képességét, a halak növekedési jellemzőit és vándorlási szokásait.


Bővebben


 

Családi események
 

2003. augusztus 1.


Született: Siskó Jánosnak és Gajda Tímeának (Gógány u. 72.) Tímea, Czinka Jánosnak és Dávid Máriának (Dankó P. u. 14.) Mária Cintia...


Bővebben


 Vissza a legfrissebb számokhoz