<<< Vissza

Beruházás és befizetések

2003. augusztus 1.

 
A városban, a tervezett szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó lakossági befizetések teljesítése eltérő mértékben, de folyamatosan halad. A napokban a Szentesi Csatornamű Társulat. értesítette a csatornázási programban résztvevő ügyfeleket részben a hátralékaik rendezéséről, részben pedig arról, hogy akik nagyobb összeget befizettek egyszerre, azok részére az Önkormányzat - ígéretéhez híven - a közműfejlesztési támogatás kifizetése iránt intézkedik.

Több mint 200 fő részére az értesítő levelek és a szükséges nyilatkozatok postázásra kerültek, így amennyiben az érintettek a Polgármesteri Hivatal 123-as szobájába a kitöltött nyilatkozatot és az igazolást visszajuttatják, úgy az ügyfél kívánsága szerinti módon a befizetett összeg 15 %-ának kiutalása legkésőbb a hét végéig, illetve folyamatosan (a beérkezett nyilatkozatok és igazolások alapján) megtörténik.

A havi 1.000 Ft-os befizetések után igénybe vehető közműfejlesztési támogatás kifizetése, előre láthatólag, évi két ütemben tervezett, mivel az összeg nagysága és a magas ügyfélszám miatt a negyedéves teljesítés gazdaságtalan volna.


<<< Vissza