XXXIV. évfolyam 29. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Közös pályázat
 Tervek a Kiss Bálint utcában

2003. július 25.


Távlati tervekről beszél Kovách Péter református lelkész. Mint mondja, az egyházközség és az önkormányzat közösen kívánja benyújtani uniós pályázatát a nagytemplom teljes felújítására. De más elképzelések is foglalkoztatják őket, ami valahogyan az egyházzal is összefügg.

Az egész, meséli, lényegében három részből tevődik össze. Az elsőbe tartozik a templom teljes (külső-belső) felújítása. Tervezik továbbá a Kiss Bálint utca 1. szám alatti, az egyháznak már korábban visszaadott épület idősek otthonává történő átalakítását. A Széchenyi-tervben már benyújtott nyeretlen pályázathoz képest az újabban kicsit kevesebbel számolnak, mint megtudtuk, nem lesz tetőtér, a bővítés lehetőségét azonban meghagyják az építkezés során.


Bővebben


 

Kényelmesebb katonaélet
 

2003. július 25.


Ünnepélyes keretek között adták át a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár szerződéses állománya részére a laktanya egyik teljesen felújított és átalakított épületét.

A felújított épületen avatáson részt vett Csák Gábor mérnök ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatalának főigazgatója és Győrössy Ferenc vezérőrnagy, a Magyar Honvédség szárazföldi erőinek parancsnoka.

Az átadott 155 férőhelyes " katona-lak" már 70 éves múltra tekint vissza. Annak idején az 1930-as években kezdték el belakni a laktanyát. Az említett épület akkoriban a II. Lovasezred szállásaként szolgált.


Bővebben


 

Kezdődhet a munka
 Negyedmilliárd csatornahálózatra

2003. július 25.


Az ez évi vízügyi célelőirányzat támogatására benyújtott pályázat alapján, a Kisér városrészben és a városközpontban kiépítendő szennyvízcsatorna-hálózat beruházásai 257,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A pályázat elnyeréséről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalosan is értesítette az önkormányzatot.


Bővebben


 

Megváltás? De hogyan?
 

2003. július 25.


Egy paptól mindenki joggal várja el, hogy higgyen abban, amiben hisz, és ne tegyen kísérletet arra, hogy hitét a kelleténél jobban bujtassa a korszerűség jelmezébe.

Én hiszek Jézus Krisztusban, az ő világmegváltó küldetésében, s hiszem, hogy rövid személyes jelenléte a történelem színpadán nem tartozik az elképzelések birodalmába. Viszont arról is meg vagyok győződve, hogy ha ő nem volt Isten fia, akkor alakja a világirodalom legszerencsésebb megfogalmazású alakja volt. És persze szent is olyan értelemben, hogy elveit elsőnek saját magán próbálta ki, s nem tette kortársait kísérleti nyulakká.


Bővebben


 

Értük szólunk
 

2003. július 25.


A három Somogy megyei kismama pereskedése után futótűzként terjedt a hír : visszamenőleg is jár a 6700 forintos jövedelempótlék. Ezen apropóból tartottak fórumot július 16-án Szentesen. A fórum vendége volt dr. Radovics Csilla a somogyi kismamák képviselője. A tájékoztatóra több, mint 500-an voltak kíváncsiak. Hogy miről is van szó? Valakik, valamiért elfelejtették kifizetni a kismamáknak - és a babáknak- a nekik járó összeget. Az évekig szőnyeg alá söpört ügyre figyelt fel a fiatal ügyvédnő.

És , hogy ki is járt ezzel a legjobban? Igen jó kérdés, de sajnos bizonytalan rá a válasz.


Bővebben


 

A Szent Anna-templom értékei
 A központi katolikus templom története (III.)

2003. július 25.


Az 1844-ben elkezdett építéskor a XVIII. század közepi torony újabb emeletet és hagymatagos, késő barokk stílusú sisakot kapott. A homlokzatot félkörös ablakokkal képezték ki. A főhomlokzat fülkéiben Szent József és Szent Péter szobra látható, amelyek még az 1768-as építési időszakból származhatnak. Az új hajó öt boltszakaszos, az elsőben két pilléren nyugszik az orgonakarzat. A templom vastag, erős oldalfalai egyenes vonalú szentélyfallal zárulnak. A szentély falainak négy sarkát négy pillér erősíti, ezeket négy boltív kapcsolja össze. A hajó oldalfalait 6-6 pillér erősíti, amelyeket egymással szemben és oldalt boltívek kötik össze. Az ötödik és hatodik pillér között van a kórus. A szentélyen 1-1, a hajón 5-5 félköríves ablak van. A harmadik és negyedik pillér között mindkét oldalon oldalbejárat található.


Bővebben


 

Építők kézjegyei IV.
 

2003. július 25.


Szentes, Petőfi u. 4. számú míves homlokzatú - műemlék jellegű - lakóépületének négy díszes szabadkéményeiből kettőre gólyák települtek, fészkeltek a múlt század elején. Az átutazók is figyelemre érdemesítették. A létesítmény állagának megóvására, biztosítására a város jelentős összeget fordított a közelmúltban.


Bővebben


 

Fejlesztés, kiajánlás
 A város idegenforgalma

2003. július 25.


A július 16-ai rádiós fogadóóra vendége Boros Szilvia volt, Szentes város Önkormányzatának idegenforgalmi referense, aki a város turisztikai helyzetéről tájékoztatta a hallgatókat. Mint megtudhattuk az idegenforgalmi referens legfőbb feladatai közé tartozik a rendezvényszervezés kiemelten a városi karnevál, a turisztikai pályázatok készítése, a város és a programmenedzselés, a vendégek fogadása és a programösszeállítás. Az idegenforgalmi referens feladata nem szezonális munka, ugyanis a pályázatok nagy részének kiírása tavasszal és ősszel történik. Ilyenkor folyik a karnevál szervezése, és a Hungexpo utazási kállításai is.


Bővebben


 

Különválogatva
 

2003. július 25.


Szentesen néhány héten belül megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés - erről adott tájékoztatást Kiss Ferenc, a Szentesi Városellátó Intézmény Hulladékgazdálkodási Csoportjának vezetője.

A város területén három úgynevezett hulladéksziget kerül kialakításra. Egy a kertvárosban az ÁBC mellett, egy az Apponyi téren, a harmadik pedig a Klauzál utca elején. Ezeken a területeken három különböző színű konténert helyeznek el, felirattal ellátva. Ezekbe lehet elhelyezni az üveg és fém, a műanyag és a papír hulladékot. Hagyományos szemétszállító autó fogja ezeket külön-külön elszállítani egy átmeneti tárolóhelyre, ahol szétválogatják a konténerek tartalmát, hogy csak az adott jellegű hulladék maradjon egy-egy területen.


Bővebben


 

Jövőre elkezdődhet
 Autóbusz-pályaudvar felújításra várva

2003. július 25.


Hosszabb távon talán a május volt a problémásabb, már ami a meleget illeti - mondja Kelemen László, a Tisza Volán Rt. szentesi kirendeltségének igazgatója. Abban egyetértünk, hogy a rekordokat döngető kánikula egyformán megvisel utast, sofőrt egyaránt. Azzal a különbséggel, hogy utóbbi azért tovább tartózkodik a járműben.

Ilyen téren nem sok újdonságról számolhatunk be a buszpályaudvar környékéről. Maradt a tavalyi állomány, meséli a főnök, illetve most kapnak majd egy új buszt, a típusát azonban még nem tudják.


Bővebben


 

Jubileumi túrán II.
 

2003. július 25.


A második nap a Küküllők vidékén talált bennünket. Szép, archaikus székely falvakat láttunk egyre több és díszesebb kapuval. Szovátán sétáltunk a Medve-tó partján, megcsodáltuk a monarchiabeli fürdőházakat, megérintettük a sóhegyek sebzett oldalát.

A parajdi sóbánya számomra a csodák birodalma. Hatalmas, egyiptomi sziklasírokra emlékeztető, földalatti termeivel, a bánya mélyén megbúvó oltárral, s a gyógyulni vágyó gyerekek játszótereivel.


Bővebben


 

Megszűnik a ruhagyári járat
 

2003. július 25.


Területi menetrendi értekezletet tartottak a városházán. Az új menetrend bevezetése előtt hagyomány már, hogy a Tisza Volán Rt. szakemberei és a polgármesteri hivatalok ezzel foglalkozó munkatársai megbeszélést tartanak. Mint ismeretes, az európai uniós elvárásoknak megfelelően tavaly óta hazánkban is decemberben történik menetrendváltozás.


Bővebben


 

Követelt, mert szerette diákjait
 

2003. július 25.


Hojcsi Pál nyugalmazott középiskolai igazgató mondogatja, ha rákérdeznek: életében óriási jelentősége volt a véletlennek és a szerencsének. Véletlen volt az, hogy pedagógus lett. Az úgy történt, nézeteltérése támadt egykori történelemtanárával, s hogy bebizonyítsa, neki van igaza, elkezdte tanulni a történelmet. Mindaddig, mígnem megszerette.


Bővebben


 

Békés-Tarhostól Sárospatakig
 

2003. július 25.


A Bárdos Lajos Vegyeskar július első hétvégéjén gazdag, meghívásos programokon vehetett részt. Az első: a XXVII. Békés-Tarhosi Zenei Napokon való megjelenés. A szakmai kihívásnak kitűnően tett eleget a kórus, hiszen itt ismert kórus szakemberek, énektanárok hallgatták a műsort és gratuláltak elismerően Nagy János karnagynak és a kórus tagjainak.

A tarhosi híres zenepavilon akusztikája gyönyörű éneklésre ösztönözte a kórust. A helyszínen eldöntött meglepetésprogram is volt: együtt énekelt a szentesi és a vásárhelyi kórus. Az eredmény: vastaps!


Bővebben


 

Az igazgató visszatért
 

2003. július 25.


Mint ismeretes, Kruzslicz Pált június 1-jével 5 évre megbízták a Művelődési Központ igazgatói teendőinek ellátásával. A kulturális intézmény régi-új vezetője így vall munkájáról:

- A Szentesi Életet két évig szerkesztettem, akik ismernek, tudják, valamikor főállásban már dolgoztam ott. Nem volt az nekem idegen terület. Mostanában gyakran megkérdezik tőlem: megint pályát módosítok? Valójában nem, mert életemben hatszor változtattam úgy, hogy újságíróként kezdtem, majd voltam művelődésszervező, aztán ismét újságíró lettem, mígnem visszamentem igazgatóhelyettesnek a Művelődési Központba, onnan eljöttem a rádióhoz, és most visszapályáztam a kulturális intézményhez. Valójában vissza-visszatérő stációk ezek, ha úgy tetszik, két nagy körben mozognak a váltások - mondja az igazgató.


Bővebben


 

Mindflowers, Fianna
 Lemezek, szentesi muzsikusokkal

2003. július 25.


A lemezek, amelyeket be fogok mutatni, nem vadonatújak: megközelítőleg azonos időben, több mint fél évvel ezelőtt kerültek a boltokba. A "földrajzi" kötődés sem hibátlan, hiszen a Mindflowers szentesije "csak" másodgenerációs. Mégis, kár lenne szó nélkül hagyni ezeket a cédéket, hiszen mindkettő jelentős eredményeket hozó, egyéni törekvésekkel bíró munka. Közös a kiadójuk is: az értékcentrikus Periferic Records, Böszörményi Gergely hiánypótlónak számító vállalkozása.

A Mindflowersszel egy tehetségkutató versenyen találkoztam, ahol a népes mezőny fölé nőttek tudásukkal.


Bővebben


 

La Bomba a Kurca partján
 

2003. július 25.


A szentesi Ifjúsági Ház szabadtéri színpada adott helyet a XII. Kurca-parti Coctail Party koncertjeinek. Az időjárás ugyan nem kedvezett a rendezvénynek, de estére már megtelt a színpad előtti tér és az igazi jó hangulatot még a borongós időjárás sem tudta elrontani. A kezdés ugyan csúszott- 4 óra helyett nagyjából fél 6-ra -, de erről is csak az a nyári zápor tehetett, ami éppen akkor vetődött Szentes fölé. A műsort egy amatőr együttes a Woodstock Exchange fellépése nyitotta meg. A fiatal zenekar mögött alig néhány hónapos múlt van, a mostani volt az első igazi fellépésük.


Bővebben


 

Baleset a posta előtt
 

2003. július 25.


Egy szegvári fiatalkorú ellen indított büntetőeljárást a szentesi rendőrkapitányság. A fiatalember egy esztendő leforgása alatt betört a helyi művelődési ház büféjébe, ellopott két mobiltelefont, valamint az egyik üzem területén lévő irodából pénzt vitt magával.

Az elmúlt hét péntekére virradóra ismeretlenek betörtek a szentesi Ady E. utcán található jérce boltba. A betörők felfeszítették az ajtót, majd 240 ezer forint értékű élelmiszert vittek el. Az ügy érdekessége, hogy a nyomozás megkezdése után a nyomozókutya azonnal szagot fogott, egészen a központi ABC-ig határozottan haladt a nyomon, amikor az útkereszteződéshez érve az egyik ott parkoló autó elindult, és majdnem elütötte a kutyát és a kísérőjét.


Bővebben


 

Tűzgyújtási tilalom
 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása

2003. július 25.


Az egész ország területén hosszú idő óta tapasztalható rendkívül aszályos időjárásra való tekintettel a minisztérium megerősíti, hogy a 2003. április 18-án az erdőkre elrendelt általános tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényben van. A tilalom értelmében tilos a tűzgyújtás az erdőkben, az erdőterületek határától számított 200 méteren belüli területen, valamint a kijelölt tűzrakó helyen.

A fokozott tűzveszélyre való tekintettel, kérjük az erdőgazdálkodókat, hogy - az érvényben lévő jogszabályok alapján - saját területükön tegyenek meg minden szükséges technikai, szervezési intézkedést a további erdei tűzesetek megelőzése érdekében.


Bővebben


 

Kung-fu csukott szemmel
 

2003. július 25.


A korábban tanultak felfrissítése mellett az a nem titkolt cél vezérelte Berezvai Istvánt, hogy kung-fu edzéseire új tanítványokat toborozzon a régiek mellé. A Zöldág Egyesület egyhetes edzőtáborában a rutinosabbak is tanulhattak újat.

Az edzéseken gyakorolt stílus a Free Fighting Kung-Fu elnevezést kapta Berezvai Istvántól. A magát nem mesternek, inkább tanítónak valló fiatalember tanult és máig tanul, akitől csak tud, olykor nagymesterektől is. A legkülönbözőbb keleti harcművészeti irányzatokból leste el az európai ember számára leginkább megfelelő elemeket, s ezeket fűzte önálló rendszerré.


Bővebben


 

Aktuális növényvédelmi munkák
 

2003. július 25.


Napjainkra az allergén és veszélyes gyomnövények felszaporodása komoly környezeti problémává vált a mezőgazdaságilag művelt és egyéb nem mezőgazdasági hasznosítású területeken (útszélek, árokpartok, parkok, ruderáliák) egyaránt.

Közülük is kiemelkedő jelentőségű a parlagfű, amely igen jelentős területeket fertőz és a lakosság majdnem egyharmadánál pollenje szénanáthás, allergiás tüneteket okoz. A parlagfű irtása a vonatkozó jogszabályok értelmében a terület tulajdonosára, használójára nézve kötelező. A gyomirtást a termelő a gyomnövény virágzásáig köteles elvégezni, amely július közepétől várható.


Bővebben


 

Gábor álma a Manchester
 

2003. július 25.


A sportágak fentmaradásának egyik oszlopa az utánpótlás. Jó dolog az, amikor egy város sportpalettáján olyan fiatal sportolókat találunk, akik több sportágban is bontogatják szárnyaikat.

Az 1991-ben született Kalydy Gábor egy küzdősport, a dzsúdó, illetve a labdarúgás aktív szereplője. Vele beszélgettem.

- Mikor kezdtél el versenyszerűen sportolni?


Bővebben


 

Madarak fészkei, házai
 

2003. július 25.


Mátrafüred: Muzsa-kilátó, Ördög-, és Csepegő-források, mátraházi turista utak közötti erdős térség, 1987. október, erdész iskolások rudakkal a fák ágaira 5-6 méter magasságban madárodúkat aggattak. A széljárás szerint lebegtek. Levehetők, megfigyelhetők, tisztításuk, karbantartásuk egyszerűbbnek tűnik, mint a rögzítetteké.
Repkedő madarakat 1996-ban is megnyugtató volt látni. Az újszegedi ligetben a fák törzseire különböző lyuk nagyságú, égtájak felé rögzített madárházikókat láthattunk 2003-ban.


Bővebben


 

Éremért úsztak a picik
 

2003. július 25.


A júliusi eső sem szegte kedvét annak a több mint hatvan úszócsemetének, akik múlt hét pénteken rajtkőre álltak a ligeti uszodában. A Szentes Városi Úszóklub legfiatalabb reménységei háziversenyen bizonyíthatták gyorsaságukat.

A megmérettetés apropójául az ifjú titánok tapasztalat-, illetve sikerélmény szerzése szolgált. Az egyenesen hulló skót esőben a picik izgatottan várták a rajtkőre szólítást.


Bővebben


 

Családi események
 

2003. július 25.


Született: Joó Antalnak és Ragács Évának (Berek 21.) Antal Armandó, Fodor Gábor Lajosnak és Molnár Tímeának (Derzsi K. J. u. 40.) Bence...


Bővebben


 Vissza a legfrissebb számokhoz