<<< Vissza

Megváltás? De hogyan?

2003. július 25.

 
Egy paptól mindenki joggal várja el, hogy higgyen abban, amiben hisz, és ne tegyen kísérletet arra, hogy hitét a kelleténél jobban bujtassa a korszerűség jelmezébe.

Én hiszek Jézus Krisztusban, az ő világmegváltó küldetésében, s hiszem, hogy rövid személyes jelenléte a történelem színpadán nem tartozik az elképzelések birodalmába. Viszont arról is meg vagyok győződve, hogy ha ő nem volt Isten fia, akkor alakja a világirodalom legszerencsésebb megfogalmazású alakja volt. És persze szent is olyan értelemben, hogy elveit elsőnek saját magán próbálta ki, s nem tette kortársait kísérleti nyulakká.

Ennek értelmében vállalt olyan átlagos életformát, mely a legtöbb ember életformája. Így aztán ott élt Názáret nevű kisvárosában 30 éves koráig, s polgártársai csak annyit tudtak róla, hogy egy József nevű ács fia, az anyját Máriának hívják.

Aztán földi életének túlnyomó részét fizikai erőt használó szakmunkával töltötte. Vagyis mondhatjuk: ez a Krisztus úgy kezdte megváltását, hogy előbb tudtára adta a világnak: kiknek szól és milyen eszköz bevetésével elsősorban: az egyszerű többségnek és kezükkel dolgozóknak.

S mert ez volt az ő eljárása, még a nem hívő is rámondhatja: okos közgazdász lehetett, aki őt kitalálta, és kitalált alakjának még vallási nyomatékot is adott. Meg aztán a jó ételnek sem árt egy kis fűszer.

S most nézzük csak a magyar gazdaság és társadalom baját! Miért fenyegeti csőd, s miért nehéz saját bajából megváltani. Először is azért, mert túlságosan sokan akarnak diplomások lenni úgy, hogy közben többségüknek eszébe sem jut feladni azt a léhűtő álmot, hogy azok teremtenek jobb világot, akik egy vacak diplomával többek csak szüleiknél, főleg ha azok csak "Józsefek és Máriák" voltak a városban.

Aztán hangzik a panasz: egyre kevesebb a kétkezi szakmunkás. S valóban, ez félelmetes tény! Mintha a jól képzett kétkezi munkának semmi becsülete nem volna! Mintha a két kézzel végzett munkának szégyelleni kellene magát csak azért, mert nevében Hitler és Sztálin iszonyú bűnöket követett el! Jó lenne komolyan venni, hogy még Noé apánk híres bárkáját is kétkezi munkások ácsolták össze, kik nélkül maga az igaz lelküknek találtatott pátriarka is a vízözönbe pusztult volna.

Igen nagy kérdés tehát, hogy mai társadalmunk ki tud-e magából termelni elég szakmunkást ahhoz, hogy elmondhassuk: a "mai Jézusok" megtértek ama "minta Jézushoz", aki magán mutatta be, hol kezdődik a megváltás. Minden megváltásnak ő adott forgatókönyvet. Ha őt egy Isten találta ki, áldassék érte a neve. De ha csak emberi találmány, akkor maga az ember tényleg csodálatos lény. Csak hű maradna magához!

Vági László


<<< Vissza