XXXIV. évfolyam 20. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Arany Titán-díj
 Ifjúságbarát város

2003. május 23.


A legjobban ifjúságbarát települések pályázatára már harmadik alkalommal szervezték Szentest a fiatalok. A Diákújságírók Országos Egyesülete 2001-ben hirdette meg először a pályázatot. Az elismerésre azok a települések nevezhetnek, ahol az önkormányzat mindennapi munkájában tevékenyen részt vesznek a fiatalok. Bevonják az ifjúságot a különböző döntések előkészítésébe és rendszeresen elmondhatják gondolataikat.


Bővebben


 

Nem a visszafejlesztés a cél
 Egyéni érdekek mozgatták a kórházat

2003. május 23.


A területi kórháznál kialakult gazdálkodási gondok miatt az egészségügyi intézményt üzemeltető megyei önkormányzat megbízta a CitiFund Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Kft.-t a problémák feltárásával és az adósságból kivezető teendők meghatározásával.
Csongrád Megye Önkormányzata legutóbb április 24-én tárgyalt az önkormányzati biztos első jelentéséről, és a válsághelyzetet enyhítő, azonnali intézkedésekről döntött. Közben a tanácsadó szervezet elkészítette a kórház adósságrendezéséről a végleges intézkedési tervet.


Bővebben


 

Egy órával rövidebb
 Takarékoskodik a posta

2003. május 23.


Módosul néhány nagyobb posta nyitvatartási ideje. Így június 1-jétől megváltozik a Szentes 1-es postahivatal ügyfélszolgálati rendje. Ettől az időponttól munkanapokon a jelenlegi 19 óra helyett 18 órakor zárnak. A szombati nyitva tartás változatlan, a korábbiakhoz hasonlóan déli 12 óráig fogadja ügyfeleit a posta.


Bővebben


 

Sínen az orosz motorkocsik
 

2003. május 23.


A közeljövőben 40 modern orosz iker motorkocsit állít be a MÁV Rt. Ebből 24 a térség utasainak kényelmét és kulturált utazását szolgálja majd. Mint már előző számunkban megírtuk, a légkondicionált szerelvény 142 kényelmes ülőhellyel várja az utazóközönséget. A nagyközönség éppen lapzártánk időpontjában, a Jendrassik György Gépészeti Főnökségen rendezett műszaki nap keretében nyerhetett bepillantást a vasútnál történő változásokba. Az eseményen bemutatták az iker motorvonatot és a felújított Hargita kormányvonatot, továbbá szakmai előadások színesítették a programot.


 

Mi van velünk?
 

2003. május 23.


Mi van velünk, magyarokkal? Ezt kell kérdeznem azután, hogy az Európai Unióba való belépésről sikeresebben szavaztak a litvánok és Szlovákia polgárai is. Magyarország népe 1956-ban bámulatba ejtette a világot, 1989-ben beindította az Európát kettévágó vasfüggöny leomlását. Tényleg nagy becsületet szerzett magának. Hatalmas erkölcsi és politikai tőkét halmozott fel a jövő nemzedék javára. Mindezek után miért van az, hogy sorra megelőznek minket más népek?


Bővebben


 

Édesanyák elismerése
 

2003. május 23.


A Honvédelmi Minisztérium erkölcsi és anyagi elismerésben kívánja azokat az édesanyákat részesíteni, akiknek öt vagy több fiú, illetve leány gyermeke teljesített katonai szolgálatot. A jövő évben anyák napja alkalmából esedékes elismerés feltétele, hogy a gyermekek és a szülők feddhetetlen előéletű, a társadalmi normáknak megfelelő életet éljenek, valamint az, hogy az édesanya korábban ilyen elismerésben nem részesült.


Bővebben


 

Szalai József néptanító
 Egy szentesi "lámpás"

2003. május 23.


Képünkön: Szalai József néptanító

A történelem búvárait, de a sajtó munkatársait is gyakorta éri az a vád (valószínűleg jogosan), hogy állandóan csak a politikai közélet területén tevékenykedő személyiségekkel foglalkoznak; s minél nagyobb botrányhős valaki, annál többet. Szemben az "egyszerű", becsületesen dolgozó emberekkel, akik egy életen át tisztességgel teszik a dolgukat, névtelenül, minden "magas" elismerés nélkül. S mivel csendben, kirívó kilengésektől mentesen élték le életüket, munkásságuk - ha mégoly hasznos volt is - a feledés homályába merül.


Bővebben


 

Kézműves családi nap
 

2003. május 23.


Másodszor került megrendezésre óvodánkban május 17-én a kézműves családi nap. Az előző év tapasztalatait felhasználva nagy izgalommal készültünk erre a rendezvényre. Célunk az óvoda - család kapcsolatának erősítése, a gyermekek számára életkoruknak megfelelő, minél érdekesebb tevékenység biztosítása volt. A napot a nagycsoportosok rövid, vidám műsora nyitotta meg, majd ezután mindenki megkereshette a számára legkedvesebb elfoglaltságot. Sokan választották az agyagozás-korongozás lehetőségét.


Bővebben


 

Kukakereső
 

2003. május 23.


Valószínűleg éjszaki pusztítók tördelték le a szeméttartó edényeket a város központban. A városellátó vállalat bejelentésére a városi rendőrkapitányság is foglalkozik a városban különböző helyen történt pusztításokkal. A rendőrség kérésére a szentesi tűzoltók segítettek kiszedni a szeméttartókat a Kurcából.


 

Segítenek a kismamáknak
 

2003. május 23.


Amit Medgyessy Péter miniszterelnök egy évvel ezelőtt kimondott, annak bizony az ellenkezője vált valóra. Gázáremelésre számíthat az ország. Farkas Sándor országgyűlési képviselő ennélfogva választási hazugságnak nevezte a miniszterelnök 2002. április 16-ai kijelentését a gázszolgáltatás díjáról. A honatya legutóbbi sajtótájékoztatóján kijelentette: a Fidesz a közel 12 százalékos gázenergia-emelést elfogadhatatlannak tartja. "Ez irreális. Úgy gondoljuk, semmiféle gazdasági, közgazdasági kényszer nem indokolja" - mondta.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2003. május 23.


Súlyos gondja a mai társadalomnak, főleg a fiataloknak és szüleiknek a drogok kísértése. Folyik a vita a könnyű meg a nehéz drogok veszélyeiről, illetve folynék, ha mindkét oldal képes, vagy legalább kész volna a vitára, de egyik sem könnyű: érvelni a könnyű ellen vagy mellett. Én beleavatkozás helyett azt ajánlom a kísértésben levő fiataloknak, hogy a könnyű drogok kipróbálása helyett magukat próbálják ki: képesek-e belekóstolni abba a gyönyörűségbe, amit például egy jó könyv elolvasása kínál, vagy egy kellemes sportág gyakorlása, abban kitűzött teljesítmény elérése, idegen nyelv elsajátításában kellő számú ismeretlen szó megtanulása, egy-egy rövid idegen szöveg sikeres lefordítása vagy okos társakkal folytatott szórakoztató beszélgetés, esetleg új hangszeren játszani tanulás jelent.


Bővebben


 

Jubileum és kárpótlás
 

2003. május 23.


Régebben történt. Tíz esztendővel ezelőtt, '93 május 25-én a Hegedűs László Helyőrségi Klubban 108 volt hadifogoly találkozott. Más településekhez hasonlóan úgy döntöttek, hogy Szentesen is megalakítják a bajtársi szövetséget. Akkor Darabos Józsefet választották elnöknek.
A korábbi vezetőségi tag, a mai elnök, Nagy Zoltán így emlékezik vissza arra az időre:
- Szerencsénk volt, segítséget kaptunk a médiától, a honvédségtől. Minden hó első keddjén találkoztunk és találkozunk ma is. Hirtelen sok munkánk lett, kezdődött a kárpótlás, a kérelmezők száma megszaporodott. Ki is bővült a létszám százhúszra.


Bővebben


 

Állami díjasok nyomában
 

2003. május 23.


Gyarmati Ferenc géplakatossal emlékezünk. "A cserebökényi gépállomáson kezdtem munkáséletem. 1951-ben húszévesen a Pankotai ÁG gépműhelyében folytattam, Juhász-Szabó István brigádjában. Gépek javítása, üzemeltetése volt a feladatunk. Az időjárás viszontagságainak kitett körülményekben és műhelyben dolgoztunk. Kitüntettek bennünket többször.


Bővebben


 

Az olvasás élménye
 

2003. május 23.


Hatalmas tarisznyával érkeztem, ami telis-tele van dicsérettel - mondta Csige Istvánné, a Petőfi Sándor Általános Iskola tanára a gyermekkönyvtárban. Ahol a "Magyar népmese illusztráció" és "Népművészet" című megyei rajzpályázat legkiemelkedőbb alkotásaiból rendeztek kiállítást.
- A pályázat célja az olvasás csodálatos élményét, a rajzolás örömet nyújtó alkotó tevékenységével összekapcsolni a gyermekek életében.


Bővebben


 

Segíteni kell az irodalmat
 

2003. május 23.


A magyar irodalom külföldi megítéléséről tartott érdekes és tanulságos előadást Vezényi Pál csütörtökön a Városi Könyvtár előadótermében. A Svájcban élő magyar írót egykori egyetemi évfolyamtársa Földi Vilmos mutatta be a közönségnek. A főként kritikusként, publicistaként ismert szerző 1956-ban végzős egyetemistaként hagyta el az országot. Svájcban néprajz, középkori történelem, valamint német nyelv és irodalom tárgyakból doktorált.


Bővebben


 

Civilek, ha összefognak
 

2003. május 23.


A '89-es egyesülési törvény zöld utat engedett a társadalmi szervezetek létrejöttének. Eredményeként - a nyugat-európai országokéhoz hasonlóan - tudatos civilpolitizálás kezdődött el Magyarországon. A civil szerveződések létrejötte, egy-egy közösség alakulása fontos eleme a társadalomnak.
Miért?


Bővebben


 

Elballagtak
 

2003. május 23.


Ünnepélyes keretek között, a hagyományoknak megfelelően megtartották ballagási ünnepségüket a Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakmunkásképző végzős tanulói. Nagyon sok vendég hallgatta végig a megható búcsúszavakat és a ballagók búcsút intettek iskolájuknak.


 

A halálraítélt emlékezik
 Harsányi Jenő - Patthy Anna: Egy orvos a történelem sodrában

2003. május 23.


Két klasszikus műfaj: a memoárirodalom és az útleírás ötvözeteként született meg ez a könyv, amely egy 46 éve emigrációban élő magyar orvos életútját mutatja be. Harsányi Jenő az 1956-os forradalom és szabadságharc aktív résztvevője volt, ezért nov. 4-én menekülnie kellett. Svédországban talált új hazára.


Bővebben


 

Diákszínjátszók a Móriczban
 

2003. május 23.


Az első "Kurca fátyla" Gyermekszínjátszó Találkozót négy évvel ezelőtt hívták össze. Már azt is együtt szervezte a Kiss Bálint Református Általános Iskola és a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola.
A rendezvényről a szervező Almásiné Szaszkó Edit tanárnő így vélekedik: "Célunk az volt, és ma is ehhez tartjuk magunkat, hogy baráti találkozóra hívjuk össze Szentes és környékének színjátszó csoportjait. Fölelevenítve ezzel a régi szentesi színjátszóhagyományokat is".


Bővebben


 

Szilveres sikerek
 Szőke Tisza táncverseny

2003. május 23.


Szeged adott helyet a "Szőke Tisza 2003" elnevezésű nemzetközi táncversenynek. A május 17-ei rendezvényen a Szilver TSE táncosai a következő eredményeket érték el.


Bővebben


 

Negyvenöt éve kezdődött
 

2003. május 23.


Megható, csendes jubileumi műsor hallgatói és szemlélői lehettek azok a kedves vendégek, akik megtisztelték intézményünket május 16-án a Tóth József Színházteremben rendezett évzáró hangversenyünkön.
A Petőfi Sándor Általános Iskola 1957. május 21-én kapta meg az engedélyt az ének-zene tagozat működéséhez. Az így induló első osztály 1957/58-ban tanult először Kodály Zoltán módszereinek alkalmazásával.


Bővebben


 

Maradt az NB II
 

2003. május 23.


Lejátszotta utolsó mérkőzését a 2002/2003-as nemzeti sakk csapatbajnokság NB II-es Tóth Lajos csoportjában a Szentes Spartacus SK. Sakkozóink 10-2 arányban bizonyultak jobbnak a Lajosmizse SE gárdájától. A győzelem egyben azt is jelentette, hogy dr. Makai Andor csapata bentmaradt a másodosztályban.
Nyertek: Pallos László, Hajdú István, Karsai István, Papp József, Hajdú Balázs, Nagy Helga, Lőrinczy László, Mészáros Imre, Bardóczi János. Döntetlent ért el: Fábián-Nagy Sándor és Palásti Ferenc.
*
Ugrai Imre sakk szimultán versenyt rendeznek május 25-én, vasárnap reggel 8 órakor a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A szimultánst Hajdú István, a Szentesi Spartacus SK sakkozója adja.


 

Megütötte a vendéget
 Betörés-kábítószer-baleset

2003. május 23.


Folyik a nyomozás az április 30-a és május 4-e között elkövetett rongálások és szemetesek eltulajdonítása ügyében. A lakosság felháborodását is kiváltó esetekben az Eszperantó hídról a fenti időszakban ellopták a virágokat, leszerelték és eltüntették a kukákat, valamint a Kossuth téren lévő díszkútban is kárt okoztak ismeretlenek. A rendőrség várja a szemtanúk jelentkezését a fenti esetekkel kapcsolatban.


Bővebben


 

Vandálok dolgoztak
 

2003. május 23.


Tavaly júliusban rendezték meg a IV. Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetem programjait a Hegedűs László Helyőrségi Klubban. Ez alkalomból a résztvevők egy svéd berkenyefát ültettek el a ház előtt. El is nevezték azt "Európa-fának". A csemetét gondozták, rendezett körülmények között tartották és tartják mind a mai napig. Sokan figyelték hajtásait, növekedését, várták, hogy árnyat adó lombos fa kerekedjen ki belőle.


Bővebben


 

A realitáson túl
 

2003. május 23.


Kádár József, a Kontavill-Szentes férfi vízilabdacsapatának vezetőedzője néhány héttel ezelőtt úgy döntött, lejáró szerződésének meghosszabbításáról nem kíván tárgyalni, a felnőtt gárda helyett inkább az egyik utánpótlás alakulat mellett dolgozna szívesen. Az OB-I-es csapat kilencedik helyéről, a már évtizedes múltra visszatekintő "Sas Tornáról" és a folytatásról érdeklődtem a szakvezetőnél.


Bővebben


 

A nyuszival játszottunk
 

2003. május 23.


Szeptemberben egy pályázati felhívás kapcsán a Kiss Bálint Református Általános Iskola 3.a osztályosai elhatározták, hogy részt vesznek a Quickycsoda című játékban. Az egyes fordulók érintették a sport, az iskola, a természettudományok és a zene világát. A versenyt 6 fordulósra tervezték, minden fordulóból csak a legjobbak léphettek tovább a 3000 induló iskolából. A tanító nénik vezetésével számos, híres emberekhez kötődő feladatot kellett megoldaniuk. A gyerekek az összegyűjtött fogalmazásokat, rajzokat nagyon tetszetős külsejű, szép füzetekké állították össze. Az egész tanéven át tartó fáradozás nem volt hiábavaló.


Bővebben


 

Lóra ülnek a versenyzők
 

2003. május 23.


A lovassportban is megkezdődött, a 2002-2003-as versenyidény. Babinszky Zsuzsanna a Szent László Lovasklub vezetője, a klubnál történt változásokról illetve az idei versenyidényről tartott beszámolót.
- Gyakorlatilag a klub működése ugyanazon az alapokon fekszik mint az előző években hallottuk bevezető szavaiban, majd így folytatta.


Bővebben


 

Évzáró a női focistáknál
 Pályára lépett a B-közép

2003. május 23.


Remélhetőleg hagyományt teremtő évzárót tartottak az AL-KO Szentesi TE női teremlabdarúgói. Az egész évben mellettük kitartó és hangoskodó "B" közép focimeccsre hívta ki az NB I-es női teremlabdarúgó-csapatot. Az ötször húszperces derbin bebizonyosodott, hogy a "B" közép a lelátón jobb műsort produkált mint a Szentes Városi Sportcsarnok parkettáján. A szurkolók válogatottja számolatlanul kapta a gólokat, sőt be is segítettek két öngól erejéig a hölgyeknek. Igyekeztek a szurkolók is, jó néhányszor be is találtak a hölgyek kapujába


Bővebben


 

Pólós körkép
 Harmadik helyen a lányok

2003. május 23.


Hétvégi győzelmével a Bertók SC versenyben maradt a vidék legjobbja címért. A Kontavill-Szentes utánpótlás csapatai az Egerrel és a BVSC-vel találkoztak. A Carnex-Szentes ifjúsági gárdája a harmadik helyen zárta az alapszakaszt.
Az OB-I/B-s vízilabdabajnokság hetedik helyén álló Bertók-fiúk vasárnap az Egri Vízmű csapatát látták vendégül a ligeti uszodában.


Bővebben


 

Megtört a nyeretlenségi sorozat!
 

2003. május 23.


Négy nyeretlen mérkőzés után a legutóbbi hazai fellépés végén győztesen vonultak le a pályáról a Szentesi TE NB III-as gárdájának tagjai. A Soós-Márics (Nyerges), Erdei, Tóth Cs., Keller-Kelemen (Nana), Mátyás, Koncz Szarvas-Török, Pálinkó (Kurucsai) összállítású Bozóki legénység hazai pályán fogadta Szarvas csapatát.


Bővebben


 

Sporthírek röviden
 

2003. május 23.


Bronzérem... a Petőfi DSE cselgáncsosainak

Botlottak... a Szentesi Kinizsi hazai pályán kapott ki

Diadal... ismét győztek a Szentesi VSC 91'-esek


Bővebben


 

Családi események
 

2003. május 23.


Született: Tarján Andrásnak és Gál Katalinnak (Ürge u. 30.) Viktória Mária, Péter Tibornak és Zana Adriennek (Orosházi út 12.) Anna Csenge...


Bővebben


 Vissza a legfrissebb számokhoz