<<< Vissza

A halálraítélt emlékezik
Harsányi Jenő - Patthy Anna: Egy orvos a történelem sodrában

2003. május 23.

 

Két klasszikus műfaj: a memoárirodalom és az útleírás ötvözeteként született meg ez a könyv, amely egy 46 éve emigrációban élő magyar orvos életútját mutatja be. Harsányi Jenő az 1956-os forradalom és szabadságharc aktív résztvevője volt, ezért nov. 4-én menekülnie kellett. Svédországban talált új hazára.

Nincs mit csodálkoznunk ezen a társításon, hiszen Harsányi Jenő számára az egész élet egyetlen nagy utazás, amely - hál' Istennek - jelenleg is tart, és - remélhetőleg - még további kalandokat tartogat. A szabálytalan életúthoz szabálytalan műfajkezelés dukál: bár memoár ez a könyv a javából, de az önigazolás kényszere nélkül, útleírás, de nem az ismeretterjesztés penzumával.

Tanulság és szórakoztatás, forrásanyag és regényes olvasmány, történelem és szépirodalom, magyar és európai szellemiség, szikár, elemző hangvétel és könnyed csevegés kapcsolódik egymásba, erősíti fel egymás hatását.

A visszaemlékezés megírásával Misztótfalusi "Maga mentsége" nem lehetett célja az egykori politikai halálraítéltnek hiszen a sors különös kegye folytán megérte, hogy a történelem meghozta számára az igazolást, a felmentést. Az igazságot sem neki kellett megfogalmaznia: a jóvátételi bizottságok már kimondták helyette. Az is valószínűsíthető, hogy a sikeres karriert befutó orvos, a félelmetes bridzsjátékos, a biztos egzisztenciát két országban is megteremtő értelmiségi Bethlen Miklóssal együtt vallhatja: "nem a haszontalan hírnek, névnek viszketeges kívánsága" sarkallta, hogy annyi év madártávlatából végigtekintse a szentesi Kurca értől induló magyar fiúnak az Atlanti-óceánig tartó, majd onnan az egykori Római Birodalom területeit bebarangoló vándor férfikalandjainak hosszú sorát.

Mi hát? Nem tudjuk, de nem is ez a fontos. És bár a mindenkori emigránsok gyakran éreznek késztetést arra, hogy emlékiratot írjanak, személyes hangú visszaemlékezést a történelmi eseményekre, élményekre, ebben az esetben mégsem ez motiválhatta a szerzőt, a szerzőket. Sokkal inkább a szellemi kaland, az irodalom kalandja. "Én Don Quijote voltam és maradtam, mert annak neveltek, és az akartam lenni." - olvashatjuk ars poeticáját.

Messze tekintő tervek és földhözragadt vidéki elmaradottság ütközött ezen az életúton sokáig, ábrándok és kiábrándulások csaptak össze, szélmalomharcokat kellett folytatni nem egyszer, halál és élet folytatott esztelen párviadalt, mégis elért az Ér az Óceánba.

"Kis nemzetnek még lélegzetet venni is csak radikálisan szabad." - Adyval együtt vallotta a fiatal lázadó orvostanhallgató, s ezt a meggyőződését még az akasztófa árnyékában sem adta fel. De Adyt idézi a Tűz csiholójának kezdő versszaka is, amely az Előszóban az egész életút mottójaként jelenik meg.

A könyv második felében az otthonra talált ember "kirajzásait" megjelenítő útirajzok foglalják el. A szó szorosabb és tágabb értelmében egyaránt érthető ez a műfaji megjelölés, hiszen a régi álmok megvalósulását a szavak mellett rajzok, fotók is dokumentálják. Ha az előző nagy fejezet történéseit a röntgenorvos mindent átvilágító, diagnosztizáló szemével láttuk, most a szenvedélyes amatőr fotós lencséjének objektumán keresztül csodálkozhatunk rá a világtörténelem számos mesés, hihetetlenül színes és izgalmas színhelyére, az arab népek egzotikus kultúrájára, a rómaiak modernségére, a világ kaleidoszkopikus változatosságára. A hangvétel is megváltozik, könnyedebb, ironikusabb lesz.

"Régóta minden szavukat értem, sok mindennel egyet is értek, de ugyanakkor alapjában véve továbbra is idegen maradtam és vagyok." - vallja a több mint négy évtizede Svédországban svéd állampolgárként élő orvos. Egy másik helyen pedig ezt olvashatjuk: "Megszerettem a tájat, amit mind a mai napig úgy írok le, hogy a Mátra és a Balaton között fekszik." A Puerto Ricóba "szakadt" Ferdinandy György szavai jutnak akaratlanul is az olvasó eszébe: "Innen a trópusokról hajnalban pontosan az Érdi útra nyílik a kilátás." - Majd így folytatódik Harsányi doktor vallomása: "Nem számít, mennyi időt töltött külföldön az ember, a mércéjét mindig hazulról hozza magával, és egész életen át azzal mér mindent, teljesen függetlenül attól, hogy hová vetette a sors."

A könyv borítója jól illeszkedik a Püski Kiadó puritánul fehér köteteinek sorába, mégis egyéníti Püski Irén sokat sejtető rajza. Egy magányos férfi szélnek feszülő, a télelő viharával szembeszegülő alakjával, az ideges fákkal és magányos paddal, a bizonytalanságba vezető ösvénnyel mi mást is juttathatna eszünkbe, mint a magyarság egyik legnagyobb tragédiáját, az elbukott '56-os forradalmat, a bujdosást, az árvaságot.

"A legszebb álom mindig az, ami soha be nem teljesül." - olvashatjuk a könyvben. Mi mégis azt kívánjuk, hogy ebben az egyetlen esetben ne legyen igaza szerzőinknek.

Dr. Erdélyi Erzsébet


<<< Vissza