XXXV. évfolyam 23. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Pedagógusokat köszöntöttek
 

2004. június 11.


Amióta az iskolarendszer működik, a pedagógus úgy érzi, a nemzet napszámosa. Azokkal foglalkozik, akik majdan átveszik tőle a stafétabotot. Elmondhatja, munkájának megtalálta az értelmét.

Őket köszöntötte a városvezetés a művelődési és ifjúsági házban megtartott ünnepségen. És azokat a gyerekeket, akik munkájuk során sikereket értek el. Tanulásban, sportban.


Bővebben


 

Színházi esték
 

2004. június 11.


A drámai tagozat 25. évfordulóján rendezett ünnepségsorozat adta az ötletet. Egykori szentesi diákokkal, ma már színészekkel beszélgetve felötlött, milyen jó lenne, ha most nyáron is lenne itt valami - meséli Szebeni Zoltán gimnáziumi tanár.

Eszükbe jutott, valamikor volt itt ennek hagyománya. Nyáron a megyeháza udvarán rendeztek színházi estéket. Mi lenne, ha megpróbálnák feleleveníteni, tradicionálissá tenni a dolgokat?! Akár egy fesztiváljelleggel elindítani egy programsorozatot. Elkezdtek mozgolódni, érdeklődni, kérdezősködni, ki mit szól hozzá, milyenek az igények. Azt mondták, borzasztó jó az ötlet. Dr. Bertók Gyulával és Perjésné Dózsa Erzsébettel létrehozták a Tükör Szentes Kulturális Életéért Alapítványt. A szervezők annak segítségével próbálják az anyagiakat előteremteni.


Bővebben


 

A kiséri városrész indított
 Egy év múlva rá kell kötni

2004. június 11.


A város csatornázottsága ötven százalékos. A településen döntően azok a városrészek nélkülözik a csatornarendszert, ahol családi házak vannak. Szirbik Imre polgármester mindemellett felgyorsult fejlődésről beszélt. Az elmúlt tizenegynéhány évben lakossági összefogással valamennyi utcában ott van a gáz, telefon, ivóvíz, az utcák szilárd burkolatú úton megközelíthetők. Egy valami hiányzott nagyon, a szennyvízcsatorna.


Bővebben


 

Pihentetőül
 

2004. június 11.


Nem mesét mondok. Igaz történetet. Itt, Szentesen a Kálvária-temetőben mutatta be május milyen varázslatokra képes. Minden szavam valóságban átélt élményről beszél.

Temettem, mint helyettes lelkipásztor. Egy nagycsaládos szegény asszonyt, kinek igen nehéz volt az élete. Szépen akartam búcsúztatni. Ezért még költői szavakat is igénybe vettem. Azt kértem a gyászoló gyülekezettől, hogy sok szeretettel temessünk. És igazzal, mint amilyen igaz, hogy másutt van. Május, melyről oly szépen írja Mécs László: május "Beugrik, mint egy bűvész. Bűvölete - sugárzik róla: minden hajaszála más-más virággá változik..."

Mikor beszédemet felolvastam, még nem gondoltam arra, hogy május most tényleg beugrik, bűvészkedik és hatalmas virágcsokorrá változik a temetőben, egy elhagyott sírt egészen beborítván.


Bővebben


 

Ahány hősi halott, annyi facsemete
 A "Hősök erdeje" létesítése

2004. június 11.


Képünkön: A "Hősök erdeje" (Fotó: Vidovics Ferenc)

Az első világháborút követően - 1921. január 24-én - Szentes város képviselő-testülete határozatot hozott a háborúban elesett szentesi hősök emlékének megörökítéséről. Kimondták többek között az elesettek nevének összegyűjtését és jegyzőkönyvbe foglalását, egy maradandó emlékmű felállítását, továbbá a "Hősök erdejének" megvalósítását. Ez utóbbit dr. Vajda Antal ügyvéd, városi képviselő, az Alföldi Újság szerkesztője kezdeményezte, aki tartalékos hadnagyként maga is végigküzdötte a világháborút. Indítványának lényege az volt, hogy egy alkalmas területen annyi fát ültessenek, ahányan elestek a háborúban, s folyamatosan pótolják, ha valamelyik fa kipusztulna.


Bővebben


 

Ötvenöt éves találkozó a gimiben
 

2004. június 11.


1949-ben a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett öregdiákok június 20-án tartják találkozójukat. Legutóbb 2002-ben elhatározták, hogy mint néhány éve nagytekintélyű és közmegbecsülésnek örvendő egykori igazgatójuknak, Szöllősi Gézának emléket állítanak. Most az 55. évben kedves és tudós tanáruk - részben osztályfőnökük - Nagyajtósi István, a Francia Akadémiai Pálma Rend lovagja, magyar-francia szakos tanár emlékét is megörökítik.


Bővebben


 

Frontvonal a kertek alatt - 1944 (2.)
 

2004. június 11.


Május 31-ről június 1-jére virradó éjszaka a brit bombázók több bombát is dobtak a Tisza vonalára, de azok nagy része befulladt, ami felrobbant, az sem okozott kárt. Ugyanakkor nagy mennyiségű röplapot is szórtak és sztaniol szalagokat a kecskeméti és a békéscsabai német lokátor-rendszer megzavarására. Június 3-án a Tiszába dobott úszó aknára futott a Szeged-Szentes-Csongrád között közlekedő "Lukács Béla" személyszállító hajó a szegvári folyószelvényben. Tíz nappal később a mindszenti komp közelében egy partnak ütköző akna robbanása okozott riadalmat.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2004. június 11.


Mindegyik életkor kötelez: a fiatal embert arra, hogy a nála idősebbeket tisztelje és semmiképpen ne viselkedjen velük szemben megalázó módon. Még akkor sem, ha bízik a maga igazságában. Az idős embert pedig arra kötelezi a kora, hogy minden helyzetben viselkedjék példaadó módon, nem feledvén, hogy az ősz haj az elvárható bölcsesség és mértéktartás jele.


Bővebben


 

Fizetnie kell a Bodrogi Bau-nak
 

2004. június 11.


Bodrogi Bau Kft. a Horváth Mihály u. 4-6. szám alatti építési munkáihoz a közterület -használati díj elengedését kérte az önkormányzattól. A május 28-ai testületi ülésen Bodrogi Ferenc ügyvezető arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az építkezéssel szépen haladnak és már folyamatban van a társasházi ingatlanok értékesítése. A földszinten levő üzlethelyiségek gazdára találtak. A lakások és a garázsok értékesítése megkezdődött, eddig két lakást adtak el. A közterület-használati díj elengedése iránti kérelmet azzal indokolják, hogy a Kossuth tér e része még rendezetlen, a beruházás kapcsán a tér képe pozitívan megváltozik majd, a városnak azzal csak jót tesznek. Közel ötven parkolóhelyet alakítanak ki a városközpontban. Az ügyvezető arra hivatkozott, hogy más városokban hasonló beruházásoknál nem terhelte a céget közterület-használati díj. Amikor a telket megvásárolták, akkor még nem volt szó ilyen díjfizetési kötelezettségről.


Bővebben


 

A tisztelet hangján
 Búcsú az iskolától, tanítványoktól

2004. június 11.


Ünnepnap ez a mai, az Önök és az iskola életében, amit jelez a sok ember és a milliónyi virág. Nyolc kemény, közös esztendő eredményeként, az alapfokú oktatás befejezéseként, a tanulók még egyszer végigjárják az osztálytermeket, hogy kellő tudással felvértezve, ősztől már magasabb szinten gyarapítsák az ismereteiket.


Bővebben


 

Leplezzük le a rongálókat
 

2004. június 11.


Szentes Város Önkormányzata az őszi telepítési időszakban elültetett 400 db díszfát, 1000 tő rózsatövet és közel 4000 db cserjét és évelő növényt. Ez év áprilisában felújította a városellátó intézmény és a Bartha János Kertészeti Szakiskola a Koszta teret. Napjainkban kiültetett egynyári virágpalánták száma megközelíti a 30000 db-ot.

A kertvárosi övezetben új virágágyások kerültek kialakításra, illetve új ültetésű fák gyarapítják ezen városrész faállományát és újra füvesített részek teszik még üdébbé a környezetet.


Bővebben


 

Színpompás egynyáriak
 

2004. június 11.


Az egynyári virágok kertünk legfeltűnőbb díszei. Mivel jól bokrosodnak a talajt eltakarják, ezáltal összefüggő színfoltot alkotnak. A virágágyak kialakításánál ügyeljünk arra, hogy méretük arányosan alkalmazkodjék a kert nagyságához. A túl nagy virágtömeg zsúfolt kert hatását kelti és rontja annak harmóniáját.


Bővebben


 

A jogi segítségnyújtás igénybevételről
 

2004. június 11.


A szociálisan rászorulók számára április l-jétől törvény biztosítja, hogy jogaik érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához jogi segítséget kapjanak.
A jogi segítő kizárólag peren kívül ad tanácsot, szerkeszt beadványt, szükség esetén a keresetlevelet is elkészíti, illetve jogi felvilágosítást, tanácsot ad a mindennapi megélhetést érintő kérdésekben (birtokháborítás, lakhatási, hagyatéki, munka- és foglalkoztatási, hatósági, szabálysértési, közüzemi tartozás ügyek, stb.).


Bővebben


 

Beiskolázási támogatás
 

2004. június 11.


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében annak a gyermeknek, akire tekintettel a tárgyév május hónapjában rendszeres gyermekvédelmi támogatás kerül folyósításra, egyszeri beiskolázási támogatás jár. Az egyszeri támogatás összege - iskoláskorú gyermekenként - a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegével azonos, vagyis 5104 forint, gyámság alatt lévő gyermek esetében 9750 forint.
Az egyszeri beiskolázási segélyt nem kell külön igényelni, a szociálpolitikai osztály minden jogosult részére automatikusan utalja június hónapban a rendszeres ellátással egyidőben.

Azok a családok, akik nem részesülnek rendszeres támogatásban, de szociális helyzetük indokolja, augusztus 31-ig rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként igényelhetnek beiskolázási segélyt.

A kérelemhez csatolni kell a család utolsó háromhavi nettó jövedelméről szóló igazolásokat.
A kérelmeket a városháza szociálpolitikai osztályán a földszint 115-116-os szobákban lehet benyújtani ügyfélfogadási napokon hétfőn és csütörtökön 8 és 16 óra között.

Lencséné Szalontai Mária
osztályvezető

 


 

Egy szál virág helyett...
 

2004. június 11.


Rég volt, amikor elkezdtük a szülés előtti tornafoglalkozásokat városunkban, Szentesen-vidéken elsőnek.
Már akkor adott nekünk helyet a tornatermében, tanévben a Boros Sámuel Közgazdasági Szakközépiskola. Azóta sem zárták be a kismamák, de a kispapák előtt sem az ajtót.

Hétfőnként megszokott látvány, hogy a leendő anyukák, apukák kézen fogva jönnek órára. Eleinte furcsa volt talán, ha ilyenkor babasírástól volt hangos a földszint, amikor visszajöttek látogatóba gyöngyszemükkel a büszke anyukák, apukák.


Bővebben


 

In memoriam Kiss Sándor
 

2004. június 11.


Olyan keveset tudunk egymásról, pedig fél életet töltünk együtt a közös munkahelyen. Összefutunk minden szünetben, de a sebtében váltott mondatok nem rólunk szólnak. A gyerekről, a tanítványról, aki jó vagy kevésbé jó, tehetséges vagy kevésbé tehetséges, szorgalmas vagy éppen lusta, de mindig ad témát, mert most már fel akar nőni, a szárnyait vagy a karmait próbálgatja.


Bővebben


 

Regények lapjain a város
 

2004. június 11.


Szentes irodalmi életéről, irodalmi kapcsolatairól tartott előadást Bucsány György nyugalmazott középiskolai tanár a 75. jubileumi könyvhét apropóján a városi könyvtárban.
A városban 1750-től vezetett Petrák-krónikáról beszélve a tanár úr nem csak a VIII. századi humorról emlékezett meg, de az egyik lapon nagyszülei fényképét is megmutatta. Mint kiderült, 1924-ig nagyapja is írta a krónikát.


Bővebben


 

Presszóhangulatban
 

2004. június 11.


Régen láttam egyszerre ennyi zenészt - a közönség soraiban! A punktól a metálig minden olyan stílus képviseltette magát, ami Szentesen és környékén létezik mostanában, sőt "komolyzenészek" is megfordultak június 4-én, a Petőfi utca egyik újonnan nyílt, többfunkciós vendéglátó helyiségében.

Mindezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert tapasztalatból tudom, hogy a zenészek ráéreznek, ha valami érdekes újdonság van készülőben. A Plasmapress együttes koncertjéről - amely miatt megtelt a kávézó tulajdonképpen - az "érdekes újdonság" jelző a legkevesebb, ami elmondható. A zenekar amúgy a "rejtőzködő" fajtából való: ritkán lép közönség elé. (A tagok ígérete szerint ezen változtatni fognak a jövőben.)


Bővebben


 

Nyári programok
 

2004. június 11.


A művelődési központ szervezésében június utolsó vasárnapján, vagyis június 27-én délután 17 órától pótolják a népi vásáron, az eső miatt elmaradt programokat. Táncbemutató, játszóház után körülbelül 18 órától a Pom-Pom együttes szerepel a gyerekek örömére.
Júliusban két szabadtéri színházi előadásra várják az érdeklődőket az ifjúsági ház parkszínpadára. Július 9-én a Chioggiai csetepaté című fergeteges Goldoni-vígjátékot békéscsabai színészek és a nemrég városunkban járt színitanoda hallgatói mutatják be.


Bővebben


 

Valóság lírai ecsettel
 

2004. június 11.


Képünkön: Dömötör János művészettörténész méltatja Gyalai Béla munkásságát, középen Varróné Szabó Ildikó az intézmény igazgatóhelyettese.

Gyalai Béla festőművész alkotásait mutatták be a Szentesi Művelődési Központ főtéri galériájában. Az alkotó munkásságát és sokszínű képzőművészethez kapcsolódó tevékenységét Dömötör János művészettörténész idézte fel a megnyitó közönsége előtt. A bemutatott művek hármas tagozódására hívta fel a közönség figyelmét és azon belül a művek sokszínűségét taglalta.


Bővebben


 

Buda várából a szegedi várba
 Múzeumunk műkincsei vendégségben

2004. június 11.


Képünkön: Fotó: Pápai Zoltán

A kedves olvasók közül néhányan esetleg látták a múlt év végén, ez év elején a Koszta József Múzeumban a "Kaszálj nékem búzát, árpát!" c. kiállítást, amely a néprajzi gyűjtemény játékállományából készült. Ha a vendégek közül valaki úgy érezte, hogy egyik-másik műtárgy - képletesen szólva - kissé szomorkodik, talán lehetett benne némi igazság. Közülük ugyanis némelyik hetekkel a mi megnyitónk előtt meghívást kapott a Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállításában való részvételre. Mivel a mi fenntartónk által jóváhagyott munkatervünkben erre az időpontra már szerepelt egy saját, önálló, ilyen témájú kiállítás, a néprajzi műtárgyak így itthon teljesítettek szolgálatot - sok vendégünk nagy megelégedésére. Kölcsönadtuk viszont a régészeti gyűjtemény néhány darabját, amelyek azután olyan helyen "grasszáltak", ahol öt-hatszáz évvel ezelőtt a magyar királyok - köztük az "igazságos" Mátyás - élték mindennapjaikat, ülték ünnepeiket. Valóban előkelő társaságba kerültek a mi apróságaink, hiszen a szomszédos termekben pl. főúri, nagypolgári babaszobákat lehetett megcsodálni a Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönzései jóvoltából.


Bővebben


 

Bombariadó a laktanyában
 

2004. június 11.


Bombariadó volt hétfőn este a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár Csongrádi úti laktanyában. A névtelen telefonáló közölte, hogy rövidesen bomba fog robbanni a honvédségi területen. A helyszínt természetesen azonnal átfésülték a szakértők, ám semmiféle robbanóanyagnak nem találták nyomát. A rendőrség közveszéllyel való fenyegetés miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.


Bővebben


 

A gyufáról
 

2004. június 11.


A múlt század első felében a "Szikra biztonsági gyufa" pirosvégű szálai meszelt falakon, cipők, csizmák bőrtalpán meggyulladt, lángra kapott. Amerikai régi filmekben látható.

Szegedi gyufagyár nyárfarönkjeinek szorgos feldolgozóinak munkafolyamatait, termékük elkészítéséig, építőmunkás társaimmal 1971-ben volt szerencsém látni. Gyufaszálakkal telített dobozolt árut használtunk a közelmúltig.
Nyárfa hazánkban terem! Gyufakészítő emberek vannak....
Hazai gyufa miért nincs?

Forgalomba került a "Trademark". Parrot safety-match. Made in Sweden-gyufa.
Török, Horvát, Cseh: származási helyek termékei. Importálja a (egy magyar cég neve). Átlag negyven szál/doboz. Ez a mennyiség benne is van. Húsz szálnak még maradt hely.

Kátai Ferenc


 

Tóni bácsi konyhája
 

2004. június 11.


Szicíliai halszeletek fűszeres-paradicsomos rizzsel

Hozzávalók: 2 db citrom, 60 dkg filézett hal, mustár, olívaolaj, chili, só, bors, vöröshagyma, fokhagyma, 20 dkg rizs, 2 dl húslé, 2 dl paradicsomlé, 1 cs. koriander vagy petrezselyem, tejföl, őrölt köménymag.


Bővebben


 

Pünkösdi focitorna
 Sankt Augustinban jártunk

2004. június 11.


Sankt Augustinban az idén 43. alkalommal rendezték meg a "Nemzetközi Pünkösdi Labdarúgótornát". Szentes város ifjúsági labdarúgó-válogatottja tizenegyedszer kapott meghívást az eseményre. Tizennyolc órás buszozás után szombaton délben értünk oda és a vasárnap reggeli megnyitó ünnepség után - melyen részt vett Klaus Schumacker, a város polgármestere is - az első meccset a mieink játszották a vendéglátó és a tornát szervező VFr Hangelar együttesével. Az eredmény nagy küzdelem után 0-0 lett.


Bővebben


 

Férfiak, hogyan tovább?
 Kézilabda, ismét bajnoki pontokért

2004. június 11.


A Szentesi Kinizsi kézilabda szakosztályánál tartott vezetőségi ülésen elhangzott a férfi és a női szakág jelenlegi és a jövőbeli helyzete. Városunk kézilabda sportját befolyásolja a sportág pénzügyi helyzete. Sajnos a 2003-2004-es pontvadászat alatt nagyon sokszor az NB II-es férfi gárda saját gépkocsival utazott a vidéki mérkőzésekre. Ez a megoldás nem tartható sokáig. A közelmúltban befejeződött, az NB II-es férfi kézilabda bajnokság, a Szentesi Kinizsi az utolsó helyen végzett a tabellán, ami elméletileg a kiesést jelenti. Hogyan tovább? Erre a kérdésre kerestem a választ. Dr. Nagymélykúti László a férfi együttes szakosztályvezetője válaszolt..


Bővebben


 

Szeniorok a rajtkövön
 A Delfin ESC szervezésében

2004. június 11.


A Szentesi Delfin ESC szervezésében rendezték meg, a IX. nemzetközi szenior úszóversenyt. A városi fúvószenekar pattogós zenéjére vonult be a 24 egyesület (közöttük Szerbia-Montenegro és Németország) 250 szenior úszója. A Himnusz elhangzása után Szirbik Imre polgármester köszöntötte a versenyzőket: - A sport arról szól, hogy emberek barátságban összemérik teljesítményüket kortól, egészségi állapotuktól függetlenül. Igazán értik és érzik azt, hogy ami a teljesítmény mögött van, napi edzésmunka, kinek-kinek az a felkészülési periódus amit fizikai állapota és kora megenged és a sport szabályai szerint mérik össze tudásukat - hallhattuk üdvözlő szavaiban. A startpisztoly eldördülése előtt Filep Aladár illetve a verseny szereplői egyperces néma csenddel emlékeztek a közelmúltban, 57 évesen elhuny Haraszti Zsoltra (a neve összeforrt az úszás és vízilabdasporttal).


Bővebben


 

Labdarúgás
 

2004. június 11.


Köztudott, hogy korábban a Szentesi Kinizsi labdarúgó szakosztálya rövid ideig szüneteltette működését. Tóth Györgynek köszönhetően - összefogta azokat a szentesi focistákat, akik nem fértek be az SZTE gárdájába - neki vágtak a megye III. osztályban a pontvadászatnak. Mikor a Kinizsi újra feltűnt a város labdarúgó palettáján sokan legyintettek. Tóth György akkor azt mondta, hogy lehetőséget kell adni azoknak a srácoknak, akik szeretnek focizni, hogy itt maradjanak. Meg is lett az eredménye. A legutóbbi fordulóban hazai pályán egy hatost hintve a vendég ferencszállásiaknak véglegessé vált, hogy a 2003-2004-es megye III. osztályú bajnokság utolsó fordulójának eredményétől függetlenül a Szentesi Kinizsi labdarúgócsapata a megye II. osztályba jutott. Szentesi Kinizsi-Ferencszállás 6-0. Góllövők: Szabó (2), Varga Zs., ifj. Tóth, Labádi, Borák. Tóth Györggyel a Szentesi Kinizsi labdarúgó szakosztályának vezetőjével és edzőjével készült beszélgetést későbbi számunkban közöljük.

D. V. Z.


 

Lovaglás
 

2004. június 11.


A Szent László Lovasklub versenyzői a közelmúltban ismét lóra szálltak.
Díjlovaglásban Üllőn, a Pest környéki regionális forduló szereplőjeként Babinszky Zsuzsanna "Morcos" nevű lovával L3-as kategóriában 2. helyet szerzett. Díjugratásban Mindszenten a megyei forduló szereplőjeként a felnőttek között Makai Zsolt C kategóriában "Rio Chicho" nevű lovával 2. helyen végzett. A B1-es kategóriában szintén ezüstérmes.
A pontgyűjtő versenyszámban Szécsényi Péter "Titok" nevű lovával 3. helyezést ért el.


 

Arany minősítés és különdíj
 

2004. június 11.


Képünkön: Felvételünk a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tánctagozatának (társastánc és néptánc) évzáró előadásán készült.

Szegeden rendezték meg május 29-30-án a "Bossa - Nova Minősítő" fesztivált. Az országos minősítőn a művészeti iskolák társastánc tagozatos osztályai, csoportjai mutatták be műsorukat és öttagú zsűri értékelte, minősítette táncukat. Az egész ország képviseltette magát a versenyen, Miskolctól Szigetváron keresztül Győr, Alsózsolca és még sok művészeti iskola, a megyéből is többen szerepeltek. Szentest a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola társastánc tagozata képviselte. A csoport tavaly a Művészeti Iskolák Első Országos Társastánc Tanulmányi Versenyen Bécsi keringő formációért különdíjat kapott, most 70 társastánc koreográfiából a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Szamba koreográfiája, ,,Arany minősítés" -sel és egy különdíjjal érkezett haza, nagy közönségsikert aratva a fesztiválon.
Koreográfus és tánctanár: Bajominé Varga Erzsébet
Az iskola várja a társastánc iránt érdeklődő gyerekek, fiatalok jelentkezését a szeptemberben kezdődő tanévre.
Beiratkozás az iskolában (Szentes, Kiss Bálint u. 11.).


 

Elmosta az eső a gyermeknapot
 

2004. június 11.


Az időjárás nem volt kegyes az elmúlt hét végén a népi kirakodóvásár és gyerkőcnap látogatóihoz. Kora délután egy tűt sem lehetett volna megtalálni a vásárban az árusok asztala körül. A Kossuth téren külföldi és helyi népművészeti portékákat kínáltak. Megtalálható volt többek között a szentesi fekete kerámia, az ehető mézeskalács szív, kékfestőműhelyben készült ruha alkalmatosságok, de fajátékokat is lehetett vásárolni. A gyermeknapi programban először az óvodások moderntáncát nézhették meg az érdeklődők, majd ... a következett. Míg az aprókák táncát csodálta a közönség, közben a hűvöst adó fa alatt sorban álltak a gyerekek a mostanában nagyon népszerű arcfestésért. A Pom-Pom együttes gyermeknapi műsora a zuhogó eső miatt elmaradt, de a szervezők azt ígérik, hogy június utolsó vasárnapján ismét lesz gyerkőcnap.


 

Lábtenisz mindenkinek
 

2004. június 11.


Új lábteniszpályán pattoghat a labda a szentesi uszodában a hétvégétől. A tengó szerelmesei mostantól a 33-as medence melletti gépház szomszédságában hódolhatnak szenvedélyüknek. Ferenczi Zoltán, a többszörös megyei lábtenisz-bajnok és barátai által indított pályaépítési akció támogatókra talált, majd Tomcsányi Ferenc a sportközpont vezetője kijelölte az új pálya területét.

A régi "hátsó" pályán az uszoda legendái nőttek fel (Mikó Józsi-Breku, Soós Laci-Socó, a verhetetlen Bugyi testvérek, Józsa Laci, a nullafokos szögben való fejelés feltalálója, László Gábor-Mangec, a régi pálya történetének legjobb védőjátékosa. Teljesítményét válogatott futballisták is csodálattal nézték), minden bizonnyal az új játéktér szintén generációk sorát "neveli" majd fel. A pálya nem titkolt céllal nem kizárólag a felnőttek szórakoztatására szolgál majd, hanem a gyerekeknek is lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra. Ferenczi Zoltán elmondása szerint a régi pályán nagy lábtenisz csaták zajlottak, valószínűleg így lesz ez az új küzdőtéren is. Az érdeklődés máris óriási, hiszen még el sem készültek a munkások, máris sokan érdeklődtek, és szerették volna birtokba venni a pályát. A hétvégétől mindenki megteheti.

H. V.


 

Családi események
 

2004. június 11.


Született: Ágoston Zoltánnak és Debreczeni Erzsébetnek (Jókai u. 124.) Máté, Kálmán Gábornak és Seres Juditnak (Csongrád, Nyíl u. 27.) Bence, Kovács Józsefnek és Kovács Erikának (Csongrád, Rigó S. u. 9.) József nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Orosz Árpád (Kossuth L. u. 37-39.) és dr. Tóth Györgyi Szilvia (Honvéd u. 7.), Ábrahám László (Nagymágocs, Jókai M. u. 21.) és Juhász Mária (Nagymágocs, Tölgyes u. 16.), Dunai János (Báthori u. 12.) és Lukács Tünde (Szilfa u. 11.).

Elhunyt: Kelenczés István (Munkás u. 17.), Kovács Sándor (Ady E. u. 49.), Faragó István (D-oldal 112.), Dányi Lászlóné Gergely Erzsébet (Attila u. 1/B), Virágos Lajos (Sima F. u. 29/A), Szabó Imre (Dózsa Gy. u. 145.), Ornyik Imre (Bocskai u. 8.), Kátai-Pál Gábor (Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.), Atkári Ferencné Tyukász Julianna (Csongrád, Dohány sor 14.).


 

A lányok is bizonyítottak
 

2004. június 11.


Május végén az ifjúsági ház melletti gödörben tartották a mountain bike-osok versenyt. Négy kategóriában próbálhatták ki tudásukat a bringások. A jelenlévők izgalmas versenynek lehettek tanúi.

Eredmények: III. korcsoport (5-6. osztályosok, 3 körön át nyomták a pedált), 1. Tóth István, 2. Hankó Emánuel, 3. Imre Ádám. IV. korcsoport (7-8. oszt., 5 kört teljesítettek) 1. Őze Krisztián, 2. Döme Bence. Ugyanebben a korcsoportban a lányok versenyén 1. Antal Éva, 2. Szatmári Zita.


Bővebben


 Vissza a legfrissebb számokhoz