XXXIV. évfolyam 32. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Árpád kenyere, bora
  A csongrádi fesztiválon is

2003. augusztus 15.


Augusztus 20. Az alkotmány, az új kenyér ünnepeként éltük meg, mára végül is visszakapta hivatalos, Szent Istváni rangját. Nagyon sok helyen ezen a napon szentelik és szegik meg az új búzából készült kenyeret.

Az Árpád Agrár Rt. hagyományos búzatermelő cég. Az egyik legfontosabb gabonából az idén 2400 hektáron arattak. Búzából 3 tonnás termésátlagot értek el, amivel úgymond, nem kell szégyenkezniük, mivel a környékbeli gazdálkodók alacsonyabb mennyiségről számolhatnak be. Természetesen ez az eredmény az Árpád Rt. életében sem minősíthető csúcsteljesítménynek, hiszen voltak évek, amikor az öt tonnát is meghaladta az egy hektárra jutó termésátlag - tájékoztatta lapunkat Kovács László marketing igazgató.


Bővebben


 

Magas színvonalon
 

2003. augusztus 15.


Ünnepélyes keretek között véget ért az 5. Tiszai Euroatlanti Nyári Egyetem. A résztvevők 15 óra elméleti és ugyanannyi gyakorlati képzésben részesültek, melynek alapgondolata az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, valamint annak még hátralévő feladata volt. A 38 állandó résztvevő tanúsítványt kapott a képzés eredményes elvégzéséről.

Az ötnapos képzés alatt 16 előadást hallgattak meg az érdeklődők.


Bővebben


 

Igen, ez így jó!
 

2003. augusztus 15.


Miközben készültem hazafelé, egy barátságos német asszonyság megkérdezte tőlem: ugye Szent Istvánt fognak otthon ünnepelni? Örültem a kérdésnek, bár felmerült bennem a kétely: ugyan hányan fognak kis hazámban tényleg Szent Istvánra gondolni illő tisztességgel? Hát majd meglátjuk.

Egy biztos, hogy az én privát augusztus huszadikám már Heidelbergben megkezdődött akkor, mikor újra láthattam amaz "alte Kirchét", az öreg templomot, ahol 1991-ben felejthetetlenül ünnepelhettem meg néhány magyar társaságában első királyunkat. Akkor volt ugyanis Moszkvában az a híres puccs, mely aztán Gorbacsov bukásával végződött, de amely azokban a vészterhes napokban a szovjet uralom visszatértével rémisztgette lelkünket.


Bővebben


 

Aláírásgyűjtés
 Legyen bűncselekmény az állatkínzás

2003. augusztus 15.


Legyen bűncselekmény az állatkínzás! Ezzel a felhívással kezdeményeztek aláírásgyűjtést hazánkban. Mindezt azon felnőtt magyar állampolgárok számára tették lehetővé, akik egyetértenek azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa a BTK 1978-ban kelt ide vonatkozó törvényét annak érdekében, hogy az állatkínzás bűncselekménynek minősüljön. Az aláírást településünkön hivatalosan a Délvilág Szerkesztőségében (Kossuth u. 8. szám alatt) szeptember 20-áig lehet megtenni.


 

Horváth Mihály halála
 125 éve hunyt el a püspök

2003. augusztus 15.


A lexikonokból és számos életrajzi kiadványból közismert, hogy Horváth Mihály - korának kiemelkedő történetírója - Szentesen született 1809. október 20-án, Horváth József seborvos és Werner Erzsébet gyermekeként.

A teológiai és bölcsészeti tárgyakban kitűnő előmenetelt tanúsító férfiú 1841-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1848/49-ben csanádi püspök, a Szemere-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere. Szerepvállalása miatt emigrációba kényszerült. 1867 után a Magyar Történelmi Társulat, a Kisfaludy Társaság, az Országos Közoktatási Tanács és az MTA Történeti Osztályának elnöke. 1869-72 között Szeged, majd Budapest belvárosi kerületének országgyűlési képviselője.


Bővebben


 

Közterületek szépítői, kártevői
 

2003. augusztus 15.


Gugyin Józsefnét mutatta be a Szentesi Élet 1974 negyedik havi számában: 74 évesen a Jókai utca kötött földjét ásta virágainak. Cséfán János Marx-Apponyi tér K épület, tizenöt család által lakott lépcsőház előtti térség virágait, élősövényét öntevékenyen évtizedeken át gondozta. Példásan.

Hodossy Béla hódmezővásárhelyi születésű, szentesi lakos öt évtizede, Kurca-parti vallomásában városképet ábrázol: "Kossuth utca gyönyörű hársfákkal és mindkét oldalon rózsával és hortenziával beültetve... amelyet feleségem Bán Eszterkével gondozott. Napi 3-400 vödör vizet is kihordtak a virágokra.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2003. augusztus 15.


Amennyire rajtad áll, kerüld a vitatkozásokat: vita közben sebeket kaphatsz és az igazság sem mindig segít neked.

************************

Gonosz emberek is tesznek jót, de aki segít rajtad, nem feltétlenül barátod. A barátság ennél sokkal több, sőt más.


Bővebben


 

Közösségi nappali ellátás
 Népkonyhát működtet a Gondozási Központ

2003. augusztus 15.


A szentesi Gondozási Központ az idén is több pályázatot nyújtott be különböző fórumokhoz, hogy az intézmény munkáját fejlessze, hatékonyabbá, magasabb színvonalúvá tegye. Szebellédi Anna, az intézmény vezetője elmondta, hogy négy pályázatuk kapott pozitív elbírálást, ezek segítségével lehetőség lesz a jelzőrendszeres házi gondozás további működtetésére, a népkonyhai étkeztetés biztosítására, valamint a közösségi pszichiátriai nappali ellátás megvalósítására.


Bővebben


 

Szigetek - környezetünkért
 Szelektív hulladékgyűjtés

2003. augusztus 15.


Elkezdődött Szentesen a szelektív hulladékgyűjtés - mondta el Kiss Ferenc, a Szentesi Városellátó Intézmény hulladékgazdálkodási csoportvezetője. A Városellátó Intézmény három hulladékgyűjtő szigetet alakított ki, ahová a lakosok elvihetik a kommunális szemét bizonyos fajtáit.

Ilyen sziget van a kertvárosban a Köztársaság utcai ABC mellett, az Apponyi téren a Kála Áruház mellett, valamint a Klauzál utca elején. A hulladékgyűjtő szigetek vonzáskörzete egy kb. 350 m sugarú kör. Ennél messzebbről már nem igazán várható el a környék lakóitól, hogy a konténerekbe elvigyék a szemetet. A kihelyezett tárolók különböző színűek és felirat jelzi rajtuk, hogy milyen jellegű hulladék tárolására alkalmasak.


Bővebben


 

Közös biztonságunkért
 

2003. augusztus 15.


Nagy Gábor ezredes, a Magyar Haderőreform Bizottság titkára is részt vett a Tiszai Nyári Euroatlanti Egyetem munkájában. A vele készített interjú második részét közöljük.

- Előadásában elmondta, hogy a magyar honvédség jelenlegi vezetésének a legfontosabb az, hogy hogyan érzi magát a hivatásos, a szerződéses állomány és az egyes katona. A ruházattól kezdve sok mindenre nagy figyelmet fordítanak majd.


Bővebben


 

Gyaloghíd és járda
 

2003. augusztus 15.


A megyei önkormányzat beruházásában tavaly márciusban adták át a területi kórház sürgősségi tömbjét. A beruházás azonban nem tartalmazta az intézmény (épület) közterületen való megközelítését. Akkor határozott úgy a város képviselő-testülete, hogy a szűk keresztmetszetű Kiss Zsigmond utcai járda helyett újat épít a sürgősségi tömb (kórház) oldalán.

Ami végül is nem csekély munkával járt.


Bővebben


 

"Apróságok" a gyerekeknek
 A gyermekkönyvtár sikeresen pályázott

2003. augusztus 15.


Kéthetes zárva tartás után ismét fogadja a látogatókat a Városi Gyermekkönyvtár. Őszre már készen állnak új és megújult programokkal.
A szabadságolások és a nagytakarítás idejére zárt be a gyermekkönyvtár, mondta Puskásné Szűcs Ildikó, az intézmény igazgatója. Az állományellenőrzést tavaly nyáron végezték el munkatársaival.

A Városi Könyvtár tudvalevőleg csak augusztus végén nyit, ezért úgy tűnt, hogy a gyermekkönyvtár dolgozóira több feladat hárul a nyár folyamán. Az igazgatónő úgy látja, hogy nem kellett, de nem is lehet pótolni a ,,felnőtt" könyvtárt. Nem növekedett meg a forgalmuk. Eddig is voltak felnőtt olvasóik, akik elsősorban a gyerekekkel kapcsolatos szakirodalmat keresik.


Bővebben


 

Egy hétig a középkorban
 A Családsegítő Központ támogatásával

2003. augusztus 15.


Országszerte gyakran lép fel haditorna-bemutatóival a szentesi Zenthus János Középkori Hagyományőrző Egyesület, legutóbb például a Visegrádi Palotajátékokon vitézkedtek. Visszatérve pedig nyári tábort szerveztek a talán legfogékonyabb korosztálynak, a gyerekeknek.

Az augusztus elején megrendezett Élő Történelmi Tábor már a második alkalom volt, hogy egy hétre elvezessék a gyerekeket Károly Róbert és Mátyás király uralkodásának időszakába.

-Történelemtanítás, karitatív céllal, - utalt Sebők T. János csapatkapitány a tábor céljára. A kisiskolások oly módon nyerhetnek bepillantást a apródok és az udvarhölgyek életébe, hogy a fegyverforgatás, a korabeli kultúra és az etikett alapjaival testközelből szembesülnek.


Bővebben


 

A biztonság
 A legfontosabb

2003. augusztus 15.


Dr. Borbély Judit ifjúságvédelmi szakorvos szerint a gyakran nevelési problémaként megnevezett jelenségek mögött sokszor a családi élet, a házasság nehézségei, visszásságai állnak. A gyerekek, fiatalok nem tanulják meg igazi szerepeiket, sem a párkapcsolatban, sem egyéb társas kapcsolataikban.

- Praxisában hogyan látja, milyen súllyal jelennek meg ezek a problémák?


Bővebben


 

Képek hangra és fényre
 

2003. augusztus 15.


- Egy, a számomra nagyon kedves ember egyszer azt mondta: "Évi, egy jó fotót megcsinálni neked olyan élmény lehet, mint mikor mi próbán végre jól elnyomunk egy számot." Ez a gondolat szöget ütött a fejembe: mi lenne, ha összehoznánk a fotót és a zenét? Hiszen olyan rég ismerjük egymást. Ők egy profi amatőr zenekar, én egy próbálkozó fotós vagyok. Együtt lógunk már szinte évek óta, ismerjük egymás gondolatait, érzéseit. Mi lenne, ha ezekből a gondolatokból és érzésekből, benyomásokból és közös élményekből a zene által egyet faragnánk? Mi volna, ha mi nyolcan egy hangon tudnánk megszólalni?


Bővebben


 

Az első flotta (3)
 

2003. augusztus 15.


A fegyencek a fedélzet alatti térben töltötték az út nagy részét, fűtés és kellő világítás nélkül, állandó homályban. Némi meleget csupán a konyha nyújtott, nappali fény csak a fedélzet csapóajtói mentén szivárgott le. Nyílt láng (mint gyertya) használatát a tűzveszély miatt szigorúan korlátozták. Nehezen képzelhetjük el, hogy a szellőzés hiánya és a zsúfoltság következtében micsoda szag uralkodhatott a fedélzet alatti lapos térben, különösen meg, párás napokon és amikor többen tengeribetegek lettek.


Bővebben


 

Dr. Vass István
 Emlékezés egy történészre

2003. augusztus 15.


Most lenne 75 éves - és már 25 éve nincs közöttünk a "fényes szelek" nemzedékének egyik legígéretesebb szentesi tagja. A cimbalomjátékáról híres hékédi kubikos egyetlen fiát a diáktársai és tanárai egyként "az iskola eszének" tartották: a gimnázium évkönyveiül szolgált ún. közös értesítőkben nevét és év végi érdemjegyeit nyolc éven át a kitűnő rendűeknek kijáró vastag betűkkel szedték.

1948-ban az iskola történetébe az általa learatott jutalmak olyan özönével vonult be, amilyenre évtizedekre visszamenően nem volt példa, mely mindösszesen csaknem 600,- Ft-ot tett ki, s ez akkor egy tanárnak kéthavi fizetése volt!


Bővebben


 

Helyi irodalmi kör
 

2003. augusztus 15.


"Az autó, a bőség, a kényelem meg a rock kevés e földi útra. De nincs baj, amíg remélünk! Csak költeményt tudok küldeni és szerelmet!" - írta korunk egyik legnagyobb költője, Faludy György 1980-ban. A "küldemény" legnagyobbrészt azonban még most sem érkezett meg. A szerelem még csak-csak, de a költészet már alig, s ha tovább csűrjük-csavarjuk; a szerelmi költészet, de a költészet szerelme, szeretete sem.

Miért nem? A posta az ilyen eltévedt feladványokra csak annyit bélyegez: "a címzett nem létezik". Azonban azt tapasztaltam, hogy az emberek nem akarnak ilyen "bélyeget viselni".


Bővebben


 

Halálos áramütés
 Pénzhamisítás tízezerig

2003. augusztus 15.


Garázdaság miatt indult eljárás egy kutya tulajdonosa ellen a hét elején. A kutya a szomszéd udvarában elkapott egy tyúkot, viszont az esetnek volt egy szemtanúja, egy idős hölgy, aki azonnal beszámolt a történtekről a szárnyas gazdájának. A férfi azonban, akié a kutya volt, mindezt meghallotta, ezért dühében hozzávágott egy féltéglát a fecsegő nénihez, aki szerencsére nem sérült meg súlyosan.


Bővebben


 

Kétszer gázolták el
 

2003. augusztus 15.


Kétszer gázoltak el egy kerékpárost Szentesen, na nem véletlenül. Az elmúlt szombaton 17 óra körül tekert bringájával a Rákóczi utcán a Szalai utca felé egy férfi, amikor egy haragosa a Rúzs-Molnár utcából autójával kifordulva a kerékpár oldalának hajtott. A kerékpáros a földre esett, de alighogy feltápászkodott, az autós - miután visszafordult - fékezés közben újra elütötte a férfi, aki előbb a motorháztetőre, majd onnan az úttestre került. Csodával határos módon személyi sérülés nem történt. Az eljárás szakértők bevonásával még folyik, közúti veszélyeztetés bűntette miatt.


Bővebben


 

Ond vezér késői utódai
 Íjászverseny a sporttelepen

2003. augusztus 15.


Második alkalommal rendezték meg, a városi sporttelepen, Ond vezér lovas íjásza tiszteletére meghívásos pályaíjász versenyt. A verseny rajtja előtt lovag Imre Károllyal az Ond vezér íjászklub vezetőjével, a verseny főszervezőjével beszélgettem.

- Az ország különböző vidékéről érkeztek versenyzők; pl. Gödöllőről, Nyíregyházáról, sőt még Pécsről is. Összesen mintegy negyven hagyományőrző íjász érkezett. Kezdte bevezetőjében lovag Imre Károly. Majd így folytatta:


Bővebben


 

Úszók az OB-n
 

2003. augusztus 15.


Az utánpótlás, serdülő és felnőtt úszók országos versenyeit (vidékbajnokság, cápa seregszemle, serdülő, gyermek bajnokság) július 4-tól augusztus 3-ig rendezték, ahol a Szentes Városi Úszóklub versenyzői eredményesen és országos szinten is figyelemreméltó eredményeket értek el:

A Magyar Köztársaság 52. országos úszó vidék bajnokságon (Kaposvár, július 4-6.)s


Bővebben


 

Nemzetközi rögbitorna
 

2003. augusztus 15.


Az NB I-be jutott a Szentesi VSC "91-esek" rögbicsapata. Augusztus 16-án 10 órai kezdéssel, a városi sportkomplexum pályáin rendezik meg a VII. nemzetközi hetes (hét fő alkot egy csapatot) rögbitornát. A résztvevő csapatok: Szentes, Arad, Kecskemét, Bp. Elefántok, Bp. Bears, Dunaújváros, Esztergom, Beográd és Temesvár.

D.V.Z.


 

Sikeres úszó idényzárás
 

2003. augusztus 15.


Augusztus 9-10-én rendezték meg Orosháza-Gyopárosfürdőn a fedett uszodával nem rendelkező egyesületek VIII. országos bajnokságát. A Szentesi Úszóklubtól, versenyen kívül Bordás Ágnes ( 1992. születésű) versenyző vett részt 50 m és 100 m mellúszásban.

A kislány a július és augusztus elejei országos versenyeken korosztályában eredményesen szerepelve, a versenyidőszak utolsó versenyén 50 m mell: 2., 100 m mellen: 1. helyezésnek megfelelő időeredményt ért el az 1991-92-es korosztályban.


 

Döntetlen a nyitányon
 

2003. augusztus 15.


A szentesi labdarúgás híveinek hosszú évtizedes álma vált valóra azzal, hogy a Szentesi TE NB II-es mérkőzésen lépett pályára. A 2003-2004-es NB II-es bajnokság nyitó összecsapását mintegy nyolcszáz néző kísérte feszült figyelemmel. A Kurca-parti legények hazai pályán az Orosházi FC-t látták vendégül.


Bővebben


 

Kertvárosi nyár
 

2003. augusztus 15.


Változatos programok várták augusztus 8-9-én a Nádas Csárda környezetében megrendezett kertvárosi napok résztvevőit. A mindkét napon játékos vetélkedők, táncbemutató, rodeó, lézershow és népszerű együttesek szórakoztatták a közönséget. Sztárvendég: MC Hawer és a Tekknő. Képünkön Benyó Miklóst hallgatják rajongói.


 

Családi események
 

2003. augusztus 15.


Született: Sipos István Attilának és Lévai Ilonának (Árpád u. 32.) Ilona, Kotvics-Varga Imrének és Székely Annának (Nagyhegy 361/b) Mirjam...


Bővebben


 Vissza a legfrissebb számokhoz