XXXIV. évfolyam 8. szám
Vissza a legrissebb számokhoz

Közhirré tétetik!
 

2003. február 28.


Közhírré tétetik, hogy az úr 2003. esztendeje február havának 28. napjától azonos év március havának 1. napjáig karneváli időszámítás alkalmaztatik.
A felhívás kihirdetését követően Szentes város összes terein és utcáin a karneváli jelmez szabályos viseletnek minősíttetik. Ezért vasránap hajnali első kakasszóig jelmezhordás miatt senki meg ne büntettessék.


Bővebben


 

Lemondott az igazgató
 

2003. február 28.


Közvetlenül a Szentesi Kórházzal szemben érvényesíti kártérítési követelését az OEP a jogosulatlanul felvett műtéti támogatások visszafizetésére - tájékoztatott a Csongrád Megyei RFK sajtószóvivője.


Bővebben


 

Kitekintés a világra
 Külföldi kapcsolatok

2003. február 28.


A gyakorlati ismeretek, a korszerű módszerek elsajátítása alapvető fontosságú a különféle szakiskolák esetében, ahol a megfelelő tudású szakmunkásokat és a jövő szakembereit képzik. Két helyszínünkön, a Boros Sámuel Közgazdasági és Humán Szakközépiskolában és a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolában arra voltunk kíváncsiak, mennyire tartják fontosnak ebben a folyamatban a külföldi kapcsolatokat.


Bővebben


 

Lefeküdt az autóbusz
 

2003. február 28.


Lengyel KFOR katonákat szállító busz borult árokba szerdán hajnali 4 óra körül Szentesnél. A 40 utas közül hárman sérültek meg könnyebben.


Bővebben


 

Hol vagy jégtörő?
 

2003. február 28.


Bizony nagyon késel jégtörő Mátyás! Mintha úgy gondolnád, hogy hosszú farsanghoz, hosszú tél illik: vastag hótakaróval, hatalmas jégtorlaszokkal.
Persze közben arra is gondolnunk kell, hogy a jégtörőnek meteorológiai értelemben vett késedelmessége igazában nem is nagy baj, mert legalább nem olvadnak gyorsan a hótömegek, s mérséklődik az árvíz veszélye.


Bővebben


 

Jól látható oszlopok
 

2003. február 28.


A Vörösmarty utca szélesítésével a szakemberek szerint lényegesen javult a közlekedés, ám azzal együtt további problémát is felvetett a kialakítás. Az önkormányzat ülésén Karikó-Tóth Tibor képviselő amiatt interpellált, hogy az említett utcában lévő villanyoszlopsor közvetlenül az útszegély mellett húzódik, ami véleménye szerint balesetveszélyes. A képviselő intézkedést kért az ügyben.


Bővebben


 

Gallyaznak
 A lakosság fűthet vele

2003. február 28.


A városban is elkezdődtek a villanyvezetékek alatti gallyazások, tájékoztatta lapunkat Balogh Györgyi városi főkertész. Mint megtudtuk, a városellátó intézmény a Démász Rt.-vel kötött szerződést, a munkát megbízásukból egy erdész végzettségű vállalkozó végzi. A termelt gallyat a város fölajánlja a lakosságnak, bárki elviheti, akinek kell, szüksége van rá. Természetesen saját célra történő felhasználásra.


Bővebben


 

Lélekben ma is szentesi
 Dr. Varga Lajos 90 éves

2003. február 28.


Valamikor 1987-ben levél érkezett levéltárunkhoz dr. Varga Lajos ny. tanár aláírással, amelynek a lényege az volt, hogy az elmúlt 50 évben felgyülemlett irat, levél, fotó stb. hagyatékát a Szentesi Levéltárban szeretné elhelyezni. Hamar kiderült, hogy városunk köztiszteletben álló gyermekorvosának édesapjáról van szó, aki sok évtizede elkerült szülővárosából, és Tiszaföldváron él. A témában több levélváltás történt, de megállapodásra nem került sor. Ebben az időben jelent meg a Bodrits István könyvtáros kezdeményezésére készült Szentesi ki kicsoda? c. kiadvány, amelyben - mint elszármazott neves szentesi - Varga Lajos is szerepel.


Bővebben


 

Veszélyes
 

2003. február 28.


Csongrád megye egyes területein a hóban tárolt víz mennyisége 80-100 milliméter csapadéknak felel meg. Andó Mihály, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság védelemvezető-helyettese szerint Szentes és környéke a legveszélyeztetettebb térség a régióban. Itt a legvastagabb a hótakaró, és a belvízveszélyt csak fokozza, hogy a részben elolvadt januári csapadéktól az altalaj már telítődött.


 

Ki a legnépszerűbb diák?
 

2003. február 28.


A Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat pályázatot hirdet az iskola és a város legnépszerűbb diákja cím elnyerésére. Az iskola tanulói, tanárai, dolgozói titkos szavazással választják meg az intézmény legnépszerűbb diákját, illetve az intézményi eredmény alapján tehetnek javaslatot a legnépszerűbb általános és középiskolás diák címre.
A pályázatokat április 5-éig lehet leadni a városi diákpincébe vagy a polgármesteri hivatal postázójába. A pályázatoknak tartalmaznia kell az alapvető adatokat és a részletes indoklást.
A pályázatok városi döntőjét április 11-én, 15 órakor tartják a diákpincében. Díjak: a címet elnyerőknek széleskörű nyilvánosságot biztosítanak valamint pénzjutalom illeti meg.


 

Ruhagyáriak pénze
 A munkavédelmi felügyelőség vizsgálja

2003. február 28.


A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács elfogadta Szentes város újabb kérését, miszerint 3,7 millió forint támogatást biztosít a rendkívüli időjárás okozta károk enyhítésére. Minderről Szirbik Imre polgármester számolt be a február 24-ei testületi ülésen. A fontosabb eseményekről szóló tájékoztatójában a város első embere elmondta, hogy a városellátó intézmény emberei a kritikus útszakaszokon hozzákezdtek a jégréteg feltöréséhez. Munkájukkal - hogy az utakban, járdákban ne tegyenek kárt - csakis az időjárás függvényében tudnak haladni.


Bővebben


 

Sporttervek
 

2003. február 28.


További módosításokra lesz szükség a város sportkoncepciójával kapcsolatban, hangzott el az önkormányzat sportbizottságának ülésén. A bizottság tagjai szerint a város sportéletét meghatározó tervezetet vitára kell bocsátani, hogy az érintett egyesületek, szakosztályok megismerhessék és véleményt alkothassanak a koncepcióról. A sporttörvény tervezett módosítása miatt sincsenek elkésve a koncepció alkotói, a fórumok időpontjáról az önkormányzat tájékoztatja majd a szakágak vezetőit.


Bővebben


 

Biztos a kórház élén
 Drágulnak a fürdő szolgáltatásai

2003. február 28.


A kórház élére a Csongrád Megyei Közgyűlés önkormányzati biztost nevezett ki. Az intézkedést az egészségügyi intézmény gazdasági helyzetének helyreállítása követelte meg, tájékoztatta lapunkat Szirbik Imre polgármester. Már ismeretes, hogy a kórház pénzügyi helyzete nagyon rossz, ez a szituáció azt eredményezi, hogy az intézmény semmi olyat nem tud tovább működtetni, ami veszteséges és nem a gyógyító tevékenységhez kapcsolódik.


Bővebben


 

Feladatuk a jó előkészítés
 

2003. február 28.


Folytatjuk az önkormányzat mellett működő grémium külső tagjainak bemutatását. A héten a jogi és ügyrendi bizottság tagjai beszélnek munkájukról, a választásról.


Bővebben


 

Népi ülnökök
 

2003. február 28.


A polgármesteri hivatalból dr. Sztantics Csaba jegyző juttatta el szerkesztőségünkbe az alábbi felhívást.
A korábban megválasztott népi ülnökök megbízatása hamarosan lejár. Újbóli választásukra - várhatóan - a képviselő-testület március 21-én tartandó ülésén kerül sor. Kérik és várják mindazok jelentkezését, akik szívesen töltenék be e tisztséget. Ülnök az a választójogosult magyar állampolgár lehet, aki büntetlen előéletű, 30. életévét betöltötte, de a 70. életévét nem érte el.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2003. február 28.


Ijesztően megnőtt a tizenévesek által elkövetett súlyos, nem ritkán emberöléssel végződött bűncselekmények száma. Szinte naponként olvashatunk híradást arról, hogy nagyon fiatalok a gyilkolástól sem riadnak vissza, ha pénzhez akarnak jutni. Vajon mi váltja ki az elembertelenedésnek ezt az ijesztő formáját? És tett-e már valaki annak érdekében, hogy gátat vessen e szörnyű jelenség terjedésének? Meddig kell várnunk?


Bővebben


 

Újra megtaláljuk az értékeket!
 Népzenei emlékek nyomában

2003. február 28.


A napokban jelent meg Hankó Györgyné Paksi Márta "Szentes és környéke népzenéje és néptánca a XX. században" című könyve és a hozzá tartozó hanghordozó (CD, illetve kazetta), amelyen a korszak népzenei emlékei hallhatók szentesi művészek előadásában. A Klauzál Gábor Általános Iskola pedagógusa egyébként nemcsak e könyvvel hívja fel a figyelmet a népzene és a néptánc hagyományainak fontosságára: kéthetente szerdán a Rádió Szentes "Síppal, dobbal, nádihegedűvel" című népzenei magazinját vezeti, valamint a Zöldág Egyesület keretein belül tart néptánc foglalkozásokat.


Bővebben


 

"Játszani is engedd"...!
 

2003. február 28.


Óvodások és szüleik számára kínál rendhagyó, játékos, műsoros délutánt a Tóth József Színházteremben március 5-én, szerdán délután 5 órától a Petőfi Sándor Általános Iskola. Egy iskola, mely ezúttal rendhagyó módon mutatkozik be, rendhagyó közönségének. Játszanak.


Bővebben


 

Régi igazgató az új
 

2003. február 28.


További határozatlan időre dr. Vörös Gabriellát jelöli a megyei önkormányzat a Csongrád Megyei Múzeumok igazgatói posztjára. Megbízatása február 28-án jár le, azonban a fenntartó pályázati felhívása még nem jelent meg a Kulturális Közlönyben. Ezért a közgyűlés javaslata alapján Vörös Gabriella megbízásának időtartamát meghosszabbítják az intézmény magasabb vezetői állásra kiírt pályázat elbírálását követő kinevezésig. A kérdésben pénteki ülésén dönt a megyei közgyűlés.


 

Mindent a vevőért
 A nagyokkal versenyezve

2003. február 28.


A Szentes és Vidéke Áfész március 3-4-5-én tartja részközgyűléseit. A rendezvényeken a szövetkezet tagságát tájékoztatják az elmúlt esztendő eredményeiről, történéseiről, az elnökség jövőbeni elképzeléseiről. Miként azt Mészáros Zoltán elnöktől megtudtuk, a beszámoló ismét pozitív lesz, ami azt jelenti, hogy a szövetkezet eredményesen gazdálkodott.


Bővebben


 

Nyelvművelők a Petőfiben
 

2003. február 28.


Régi hagyomány a Petőfi Sándor Általános Iskolában, hogy az intézmény vendégül látja a megye legjobb anyanyelvápolóit. A hét elején Makóról, Szegedről, Csanádpalotáról, valamint városunk iskoláiból érkeztek diákok és kísérő tanárok.


Bővebben


 

"Jó mulatság, férfimunka volt?"
 

2003. február 28.


Némi iróniával így tudnám röviden jellemezni a Szentesi Élet február 14-i számában -Lövések az éjszakában - címmel megjelent újságcikk főhőseinek teljesítményét.
Nevezetesen arról a három "terminátorról" (szándékosan nem vadászt írok, mivel cselekményük - az említett újságcikkben leírtak szerint - köszönőviszonyban sincs
a vadász-etikával és a vadászias magatartással!) beszélek ill. írok most, akik nem
voltak restek január 18-án éjjel 11 órakor szégyenteljes módon kivégezni
dr. Filipsz István és Istenes Csilla hűséges komondorát.


Bővebben


 

Topolyától Kaarináig
 A világ hét városában

2003. február 28.


Szentes testvérvárosi és -iskolai kapcsolatairól átfogó tájékoztató ez idáig még nem készült az önkormányzat hivatalában. Ezt pótolandó került a képviselők asztalára az a tájékoztató, amely lényegében az együttműködést és az uniós csatlakozásból adódó lehetőségeket taglalja.


Bővebben


 

Graffiti pályázat
 

2003. február 28.


A Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat graffiti pályázatot hirdet 19 évesnél fiatalabb diákoknak. A műveket A2-es vagy A3-as formátumban kell leadni, amelyhez csatolni kell egy borítékban a nevet, lakcímet, iskolát, osztályt, telefonszámot tartalmazó adatokat. A borítékra feltétlenül rá kell írni: "Graffiti pályázat". A graffiti a polgármesteri hivatal címére küldhető el vagy leadható személyesen, minden pénteken délután 3 órától a diákpincében. Leadási határidő: április 5.


 

Ötezer egy nőért...
 

2003. február 28.


A szentesi rendőrkapitányság eljárást folytat egy helybéli fiatalember ellen, aki ékszereket tulajdonított el egyik hölgyismerősétől - akinél mellesleg albérletben lakott. A férfi a nő mobiltelefonját is eladta némi készpénzért. A gyanúsított korábban egy bizományosi kereskedés alkalmi dolgozójaként egy személygépkocsit két személynek ajánlott fel megvételre. Egyiküktől a foglalót, a másiktól a vételárat vette át, ráadásul a telephelyen elhelyezett járművek üzemanyagtankját is megcsapolta. A férfi ügyében - aki jelenleg is büntetőeljárás alatt áll - tízrendbeli bűncselekmény miatt vizsgálódik a rendőrség.


Bővebben


 

Szülők és tanárok bálja
 A Deák suliban tartották

2003. február 28.


Ebben az évben is egy "szuperbulit" rendezett a Deák Ferenc Általános Iskola. Február 15-én a Hungerit Rt. ebédlőjében szülő-tanár bálat szervezett iskolánk. A fantasztikusan sikerült zenés esten senki nem unatkozott. A megnyitón iskolatársaim kitettek magukért, szép programokkal szórakoztattak minket.


Bővebben


 

Nyomul a Carnex
 

2003. február 28.


A lányok tovább-, a fiúk egy kis pihenőhöz jutottak. A németországi Hagenben rendezett LEN-kupa selejtezőn a középdöntőbeli folytatást jelentő második helyet szerezte a Carnex-Szentes női vízilabdacsapata.


Bővebben


 

Damo-siker
 

2003. február 28.


Az új tanterv az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordít a tanulók közlekedési ismereteinek, biztonságos közlekedési képességeinek és közlekedési kultúrájának megalapozására.
Ennek szellemében rendezték meg az elmúlt héten Szegeden az általános iskolások közlekedési ismereti versenyének megyei döntőjét


Bővebben


 

Tavaszi torna
 

2003. február 28.


A Góliát-McDonald's FC - a HSZATÁK Gyermek Labdarúgó Klub támogatásával - tavaszi teremlabdarúgó tornát rendezett. Két korcsoportban 12 csapat, közel 120 gyerek vett részt a sportcsarnokbeli küzdelmekben.


Bővebben


 

Szoros mérkőzés
 

2003. február 28.


Kikaptak az NB II-es bajnokságban szereplő szentesi kosarasok. Szombaton a sportcsarnokban rendezett mérkőzésen a Mezőberényt látták vendégül a hazaiak. A szoros, kiélezett találkozón 81-77 arányban bizonyultak jobbnak a mezőberényiek.


 

Fokhagyma, zölddió
 

2003. február 28.


A pálinkákat kezdetektől fogva nemcsak "önmagában" fogyasztották, hanem különböző ízesítési eljárásokkal illetve növényi adalékokkal igyekeztek új típusú, gyakran méltán orvosságnak is tekintett italok előállítására is felhasználni.


Bővebben


 

SzVSC: tisztújítás
 Öt szakosztályt működtetnek

2003. február 28.


A Szentesi Vasutas Sportklub alapszabálya előírja, hogy négyévenként tisztújító közgyűlést kell tartani. Erre került sor a közelmúltban, az ott történt eseményekről tartott tájékoztatót Makra Zoltán, régi-új elnök.


Bővebben


 

Nyerő a Vasutas
 

2003. február 28.


Bravúros győzelemmel kezdte, majd újabb 3 pont begyűjtésével folytatta a hetet a Szentesi Vasutas NB II-es teremlabdarúgó-csapata. A hazaiak hétfőn az eddigi első helyezettel, az Abony csapatát, másnap a szegedi Charlton Gellért együttesét győzték le. Szentes-Abony Sirokkó 6-5, Szentes-Charlton-Gellért 7-2. A bajnokság az alapszakasz befejezése után a rájátszással folytatódik.


 

Szalva Péterre emlékeztek
 Asztalitenisz versennyel

2003. február 28.


Az elmúlt hét szombatján rendhagyó módon a szentesi Vetőmagkutató Állomás adott otthont egy sporteseménynek. Dr. Szalva Péterre, a kutató egykori igazgatójára, a szentesi asztaliteniszsport legnagyobb alakjára emlékezve rendeztek nyílt városi versenyt a Kurca partján. Mint azt a torna szervezői elmondták, határtalan szellemi képességei mellett mindenen felül kerekedő elhivatottsága volt az, ami tudományos és sport sikereit, s ezzel együtt a helyi asztalitenisz virágkorát is megalapozta. Az ő általa vezetett szakosztályban 60-70 pingpongos ütötte a labdát, és ez a létszám a mai napig felülmúlhatatlan.


Bővebben


 

Felhívás
 

2003. február 28.


Az esetleges belvíz okozta károk megelőzésére felhívjuk az ingatlan- tulajdonosok figyelmét, hogy a telken belül felhalmozódott hó megolvadásából eredő többletvíz kivezetésének útját tegyék szabaddá. A víz kivezetése az utcai vízelvezető rendszerbe megelőzi - különösen a sekély alapú vagy alap nélküli vályog és vert falú házak esetében - az épületek falainak felnedvesedését, és az ennek következtében jelentkező szerkezeti károsodásokat. Elkerülhető a lakások és pincék elöntése. Tegyünk meg mindent, otthonainkat fenyegető veszély csökkentésének érdekében.
Szentes Város Polgármesteri Hivatal
Műszaki osztály


 

Szentesiek sikere
 Íjászat

2003. február 28.


Országos íjászversenyt szervezett a Mindszenti Íjász Egyesület februárban, ahol
Gyula, Békéscsaba, Orosháza, Szeged, Hódmezővásárhely, Szarvas, Martfű, Szolnok, Szentes, Csongrád, Mindszent csapatai több száz indulóval vettek részt.
Eredmények, irányzék nélküli reflexíj gyermek (fiú) kategóriában: I. Varga József (Csongrád).
Tradicionálisok, serdülő fiú kategóriában: I. Piti Marcell (Szentes). Ifi fiú kat.: III. Némedi Márk (Szabadidős Sportklub). Felnőtt (férfi) kat.: I. dr. Harmath Levente (Szabadidős Sportklub), IV. Molnár Zsolt (Szabadidős Sportklub).
A sportcsarnokban február 14-én megrendezett díjkiosztón dr. Harmath Levente és Némedi Márk a 2002. évi sportteljesítményükért emlékplakettet kaptak.


 

Több verseny lesz
 Teniszezők közgyűlésen

2003. február 28.


A Szentesi Tenisz Klub túl van a 2002-es esztendőt lezáró közgyűlésen. Amikor is a szülőkkel, versenyzőkkel együtt értékelték a mögöttük álló versenyszakaszt. Megnéztük, mennyit léptünk előre, mennyivel vagyunk jobbak, mint korábban, mondja Mészáros Zoltán elnök. Vele beszélgetünk.


Bővebben


 

Magyar díja
 

2003. február 28.


Magyar József, a Hungerit Rt. vezérigazgatója kapta a Csongrád Megye Gazdaságáért díjat. A rangos kitüntetést a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szombati bálján vehette át a baromfifeldolgozó cég vezetője. A nagyvállalati kategóriában díjazott üzletember elmúlt évi teljesítményét ismerte el a megyei kamara.


 

Hungerit-kupa
 

2003. február 28.


A sportcsarnokban a Hungerit kupáért zajló teremlabdarúgó bajnokságon az 5. fordulóban az alábbi eredmények születtek: Szentesi TE ifi - FNM II. 1:3, Foci 2000 - Laver 2000 1:3, Csanytelek - Bundás Liba 3:5, Venezia - AL-KO, 12:3, Tömörkény - Metalcom 1:1, Loki - Rövidlábúak 1:3, Csanytelek - Hungerit Rt. 3:1, Belvárosi Favágók - Metalcom 1:1, Rövidlábúak - Tömörkény 0:1, Sikert Bt. - FNM I. 0:2, Zenner SE - Old Boys-Takarék 3:1, Biochip - Árpád Agrár Rt. 0:1, Káosz - Fiorello 0:3, Zenner SE - Sikert Bt. 3:0.


 

Vesztettek
 

2003. február 28.


Az elmúlt hét végén sem tétlenkedtek a Szentesi Tekézők Egyesületének tagjai. A Kurca-parti gárda a Szegvári Takarék csapatával játszott, és 5-3-ra a nagyközség együttese győzött. (Pontszerzők: Molnár 435, Kemenesi 381, Dömsödi 380 fát ütött). A szentesi tekések legközelebb március 9-én, vasárnap a kétegyházi DSK csapatával mérkőznek majd.


 

Suli-póló-siker
 

2003. február 28.


Kilenc nap, hét tétmérkőzés, továbbjutás, közel ötvenórás utazás, és nincs megállás. Iskola, bajnoki, válogatottság, és mindeközben edzés folyamatosan. Molnár Anett naplójából is idézhettem volna, de mindennapjainak csak néhány fontosabb programpontja került említésre. A LEN-kupa középdöntőjébe jutott Carnex-Szentes női vízilabdacsapatának 18 éves válogatott tehetségén meg sem látszik, hogy mi mindenen van túl, ragyogva mesél a történtekről és a terveiről.


Bővebben


 

Családi események
 

2003. február 28.


Született: Szabó László Attilának és Vanó Évának (Drahos u. 17.) László Miklós, Gyulai Tamásnak és Molnár-Farkas Reginának (Nagynyomás tanya 16/H) Tamás...


Bővebben


 

Ügyelet
 

2003. február 28.


Orvosi ügyelet: szombaton reggel 7-től, hétfő reggel 7 óráig a Sima Ferenc utca 29-33. szám alatt (mentőállomás) tartanak ügyeletet. Telefon: 400-114, 410-004, 400-104, fax és telefon is: 400-124.


Bővebben


 Vissza a legfissebb számokhoz