XXXVII. évfolyam 29. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Hipp-hopp, jön Vuk!
 

2006. július 21.


Hallhattuk és hallhatjuk ma is a nagysikerű mesefilm dalbetétét. És eljött! És tényleg ő lett a gyermekek nagy kedvence. Július 19-én Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő adta át a Jövendő utca mellett kialakított Vuk játszóteret. A Kossuth utcai óvodások műsorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek, majd a város vezetője közvetlen szavakkal utalt arra, hogy a kicsinyek most már birtokukba vehetik az új létesítményt.


Bővebben


 

Marad a Bartha
 

2006. július 21.


Nincs szó a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola megszüntetéséről - mondta Gráf József. Az agrárminiszter a parlament hétfői ülésnapján válaszolt Szirbik Imre országgyűlési képviselő kérdésére. Az FVM a fenntartásában működő intézmények átszervezését tervezi, mely során az oktatási intézmény jövője is kérdésessé vált. A szentesi mezőgazdasági iskolát a térséghez szeretnék integrálni, egy más szervezeti keretben. Gráf maga is járt az iskolában és nem vonja kétségbe az itt végzett szakmai munkát. A következő években éppen az üvegházi technológia szélesítését tervezik a fiatal nemzedék tudására alapozva. Ez az elképzelés is a képzés fejlesztését követeli meg.

(Forrás: Rádió Szentes)

 


 

Nyit a strand
 

2006. július 21.


Ha nyár, akkor tiszai strand! Nagyon sok szentesi embernek így kapcsolódik össze a hűsölés a tűző napfényben. A helyszínen még föllelhető kevés vadromantika a gyerekeknek is élmény a családban. Persze legyenek azért bejárható utak, tusolók, és ne hiányozzon az ivóvíz, a világítás, esetenként a szúnyogirtás, a tengó-pálya és a többi komfortos kellék, mert a szabad strand területén egymást érik a vikendházak és benne a tulajdonosok, a lakók sok időt töltenek itt pihenéssel, a környezet szépítésével.


Bővebben


 

Közös sírban
 

2006. július 21.


"Közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának" - idézte Gilicze András tiszteletes a bibliai verset, amikor négy közismert szentesi ember földi maradványait búcsúztatta a központi református temetőben. A csütörtök délelőtt tartott újratemetést a család kezdeményezte.


Bővebben


 

Segélyt ígértek
 

2006. július 21.


Két férfi csengetett be egy felsőpárti házba, ahol a házigazdának, egy idős bácsinak egyikük Szirbik Imreként, városunk polgármestereként mutatkozott be. A bácsi betessékelte a vendégeket, akik miközben elbeszélgettek az öreggel, zsebre vágták annak nyugdíját. Búcsúzáskor biztosították a férfit, hogy a polgármester intézkedni fog a meszelési segély ügyében.

Ismételten felhívjuk mindenki figyelmét, hogy ne engedjenek be idegeneket, magukat hivatalos személynek kiadó férfiakat, nőket a lakásukba semmilyen indokkal sem. Ilyen esetekben értesítsék a rendőrkapitányságot, a rendőrök majd ellenőrzik, hogy a házalók, becsengetők valóban azok-e akiknek kiadják magukat. A polgármesteri hivatal munkatársai nem ellenőriznek nyugdíjszelvényt, a rendőrség pedig nem keres háznál hamis pénzeket.


Bővebben


 

Elnöki aláírás után
 

2006. július 21.


Hát tényleg gyorsan telik az idő! Tegnap, hétfőn még arrólfogalmaztam meg egy tréfásnak szánt párbeszédet, hogy milyen indulatokat és gondolatokat kavart fel a foci világbajnokság a szurkolókban.

De már hétfőn kiderült, hogy a Zidáne-nak kiosztott piros lapnak szakálla nőtt. Gyorsan túlhalad rajta az idő. Legalábbis itt, hazánkban. Mert a köztársasági elnök - sok izgalmas találgatás után - aláírta a parlament által megszavazott - minek is nevezzem? - törvénycsomagot.


Bővebben


 

Szentes szolidaritása
 145 éve történt - Erőszakos adóbehajtás (IV.)

2006. július 21.


Illusztráció a Váry Gellért-féle csongrádi krónikából


Csongrád város helyzete június végére tovább romlott. Szorult helyeztükben újabb segélyért folyamodtak Szentes városához. A kérvény megtárgyalására 1861. június 23-án összeült közgyűlés előtt Oroszi polgármester az alábbiakban ecsetelte a csongrádiak helyzetét:


Bővebben


 

Dankóék húzták
 Évfordulók - 2006.

2006. július 21.


60 éve
, 1946. július 16-án megalakult a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége (NÉKOSZ). Elnök Gyenes András, főtitkár Szabó Gergely.

110 éve,
1896. július 17-én 72 éves korában tragikus körülmények között elhunyt Stammer Sándor (1824-1896) ügyvéd, királyi tanácsos, a Ferenc József Rend lovagja, volt főszolgabíró, Szentes város polgármestere, 1871-1892 között Csongrád vármegye alispánja. (A vármegye 1898-ban megfestette arcképét; Vastagh György alkotása. 1906-1945 között a mai Farkas Antal utca viselte nevét.)

90 éve, 1916. július 17-én megalakult a Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt. Néhány nappal később a Szentesi Kossuth Lajos Pártkör választmánya kimondta csatlakozását a Károlyi-párthoz.

70 éve,
1926. július 18-án díszközgyűlést tartott a Kisgazda Párt II. és III. 48-as Függetlenségi Népköre, amelyen megjelent Bugyi Antal nemzetgyűlési képviselő, Mada-rassy Gábor főispán, dr. Csergő Károly alispán, dr. Kövér Imre vármegyei főjegyző és dr. Négyesi Imre polgármester. A közgyűlést Bálint József pártelnök nyitotta meg, akinek az indítványára Bugyi Antalt a népkörök díszelnökévé választották.

110 éve,
1896. július 20-án Dankó Pista és daltársulata nagy sikerű hangversenyt tartott Szentesen.

105 éve,
1901. július 21-én Máramarosszigeten született Szöllősy Géza (1901-1970) gimnáziumi tanár, a Horváth Mihály Gimnázium 1942-1961 közötti igazgatója.

80 éve,
1926. július 21-én született Szentesen dr. Aranyi Gábor (1926-1999) jogász, köztisztviselő, volt zeneiskola-vezető, hegedűoktató, karnagy, zenetörténész.

 


 

A Klauzál Társaság látogatása
 

2006. július 21.


A társaság tagjai a levéltár kutatótermében. (A szerző felvétele.)


Az elmúlt év februárjában telefonon keresett egy számomra ismeretlen férfiú, aki dr. Dobos Károlyként, a Klauzál Gábor Társaság elnökeként mutatkozott be. Elmondta, hogy az internetről szereztek tudomást arról, miszerint Szentes városa is több szálon kötődik Klauzál Gáborhoz, a kiemelkedő reformkori politikushoz, későbbi 1848-as miniszterhez, ezért szeretnék közelebbről is megismerni ezeket az emlékeket.


Bővebben


 

A Kontaset három évtizede
 Egyedi és speciális termékeket gyártanak

2006. július 21.


Mácsai László tíz éve a Kontaset Kft. ügyvezető igazgatója. Programozóból lett műszaki vezető, igazgató, majd ügyvezető igazgató. A cég jelenéről és várható jövőjéről mesélt.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2006. július 21.


Ez is világbajnokság! 48 ország hajléktalanjaiból összeállított csapatok mérkőztek a nemzetközi elsőségért. Előtte itthon a magyar hajléktalan-válogatott "ronggyá verte" a politikusok csapatát, legyőzték az újságírókat is, mindössze a rendőrök bizonyultak jobbnak náluk. Bunda volt, nem volt bunda? Ki tudja? Annyi biztos, hogy egy alapítvány állta a költségeket. Hogy mik vannak!?

Vannak emberek, akik pénzt, energiát nem sajnálnak, csak mindenkinél gyorsabbak lehessenek. Nem ismerem őket, de azokat hallom, akik élvezettel köröznek késő esti időben a városban ágyúlövésre emlékeztető motorokon. Bizonyára nem olcsón szórakoznak, de a költségeket maguk állják. Vagy a papák...

Nagyszerű hírt közölt az újság: kitüntették a mentőket! Sokakkal együtt örülök ennek, én azért is, mert van három hivatás, amelynek a művelőit őszintén csodálom: a mentőket, a tűzoltókat és a bányászokat. Minden elismerést megérdemelnek. Isten áldja és óvja őket!

Aki csak egyetlen egy embert is gyűlöl, az lehet értékes, okos, tiszteletre méltó ember, csak egy nem: keresztény. Bár sokan egyetértenének velem abban, hogy a kereszténység a szeretet gyakorlása.

Édesapám megállapítását hallom újra: "Fiam, aki gyűlölni tud, az ölni is tudna, csak gyáva hozzá."

Dr. Imre Ernő

 


 

Az ügyfélkapun át
 

2006. július 21.


Május elsejétől az APEH is belépett az elektronikus közigazgatási hivatalok sorába. A legnagyobb adózók két hónapja már az elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül adnak számot tevékenységükről a hivatal felé, 2007. január 1-jétől ez a kötelezettség minden adózóra kiterjed. A szentesi CivilPont, a Csongrád Megyei Civil Szolgáltató Központ és a polgármesteri hivatal szervezésében kaphattak hasznos információkat a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok képviselői az elektronikus bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség mikéntjéről.


Bővebben


 

Nagyhegy következik
 

2006. július 21.


A szennyvízcsatorna kiépítésénél immár a negyedik öblözet munkálatainál tartanak a városban. Több helyütt dolgoznak az emberek a településen. Így: Berekháton, aztán a Csongrádi úttól délre eső területen, az Uhlár, a Futó, a Petrovics, a Táncsics, a Gaál István utcákban, a Csongrádi úton, az Ifjúsági sétányon, de bele tartozik a Somogyi Béla utca és környéke is.

A területen mintegy 25 kilométer gerinccsatorna lefektetése vár a szakemberekre, ebből 10 kilométer már elkészült. Sáfrán Bálint műszaki referens lapunknak elmondta, minden csőfektetési munkát be akarnak fejezni az idén, bár a határidő 2007. május 31. Ekkorra azonban már végeznek a végleges útlezárásokkal, aszfaltozásokkal.

A város megnyerte a Nagyhegy csatornázását is, közel 270 lakás bekötését. Ez az úgynevezett belterületi részre vonatkozik, és mintegy 5 kilométernyi csatornaszakaszt jelent. Most folyik a közbeszerzési eljárás, és várhatóan még az idén elkezdődik a munka. A befejezési határidő: 2008. május 31. A városban összesen 82 kilométer gerinccsatornát kellett megépíteni, ennek 80 százaléka már elkészült. A tervek szerint 5500-5600 bekötés ebből már 2600-nál több a rákötött lakások száma, közel 47 százalék. Ebből is látszik, hogy a lakosság igyekszik, magáénak érzi a szennyvízcsatornát, jegyezte meg a szakember.

 


 

Ezermesterek
 

2006. július 21.


A Szivárvány Művészeti Iskola nyári táborának minden napján rajzoltak, festettek a gyerekek. Hétfőtől péntekig mind e mellett nemezeltek, sámánfontak, batikoltak, agyagoztak, csuhédíszeket készítettek. Festettek selyemre, szőttek, gyertyát mártottak, egyszóval ezer mesterség rejtelmei között barangoltak a Kurca partján július első hetében.


Bővebben


 

Tandaloktól az óvodai programokig
 130 éves a szentesi óvoda III., befejező rész

2006. július 21.


Körjáték a Bocskai-óvodában.


Az első kisded óvodákban írni és olvasni tanították a gyermekeket. A betűk elsajátítását monitoring rendszerben - egy ügyes gyermek vezetésével kis csoportokban - gyakorolták. Amikor az 1868-as oktatási törvény általánossá tette a tankötelezettséget, az írás-olvasás tanítása kiszorult az óvodából.


Bővebben


 

Képviselők-választás előtt
 

2006. július 21.


Lapunk sorozatot indított, melyben bemutatja a szeptemberben leköszönő önkormányzati képviselőket. Két kérdésre vártuk válaszukat: egyrészt tervei közül mit sikerült megvalósítania az elmúlt négy évben, illetve tervezi-e az újabb megmérettetést az őszi képviselő-választáson, vagyis indul-e újra a mandátumáért.


Bővebben


 

A tizenötödik Coctail után...
 

2006. július 21.


Tizenöt év telt el azóta, hogy az ifjúsági házban nagysikerű zenés esteket tartó fiatal Coctail zenekar, élén Mészáros Gáborral, azaz Murphy-vel, elhatározta, hogy nyáron szabadtérre viszi a bulikat. 1992-ben hatalmas sikerrel, és több ezres tömeggel zajlott le, és tette le hagyománnyá válásának alapkövét az első Kurca Parti Coctail Party.


Bővebben


 

Foglalkozása: a Sziget
 

2006. július 21.


Az idén tizennegyedik alkalommal kerül sor az immár Európa-hírű kulturális fesztivál, a Sziget megrendezésére, mégpedig augusztus 9-től 16-ig. A fesztiválnak Szentesről elszármazott munkatársa is van: Marinka Csaba (képünkön), aki 2000-ben mint sajtófőnök kezdett a Sziget Irodánál. Jelenleg ő az iroda összes rendezvényének pr kommunikációjáért felelős vezetője. Most pedig készségesen vállalkozott egy kis internetes beszélgetésre.


Bővebben


 

Csiribiri, kék madár!
 

2006. július 21.


Ismeretlenségből hoz bennünket, lerak a helyünkre, és mielőtt teljesen megszoknánk a világot ismét bekopog. Megszínezi hajunkat, arcvonásainkat átrajzolja, csontunk néha sajogni kezd tőle, és bár az egész ellen lázadoz a lélek - mindhiába. A cifra fejedelem, a szakállas Idő, már nem önfeledt játszótársunk, hanem a korosodó évek, a fénylő emlékek mérőeszköze. Nem véletlenül öregebb mindenkinél a világon. Persze az emberre szabott idő mindig érték és igazából nem a múlása számít, hanem az átélése!

Ezt állapítjuk meg mi nagyokosok, szereplői érettségi diáktalálkozónak, azzal az odavetett kétkedő megjegyzéssel, hogy... "a tablófotód mintha jobban sikerült volna, ahhoz képest, ahogyan most kinézel..." A dramaturgia ezután piros lapot oszt ki jókedvünknek. Az osztálynaplót olvasó társunkkal együtt fejet hajtva megadjuk a kívülről néma, de belül fájdalmasan dübörgő tiszteletet a már örökké hiányzóknak, akik sajnos már nem lehetnek velünk és családjaikkal, szeretteikkel. Ezekben a pillanatokban a hiány tonnányi teherrel nehezedik ránk, anyagszerűen megtestesítve érzésünket.

A következő jelenetekben seregnyi vidám és félkomoly történetke, megtörtént epizód kerül elő a gimnáziumról, társainkról, önmagunkról, a tanárainkról, csipetnyi jelennel is fűszerezve. Csiribí-csiribá! A közös cilinderből elővarázsoljuk ifjúságunk kék madarát és röptetjük azzal a független csapongással és önjáró hangulattal, aminek a kedvéért tulajdonképpen összejövünk, és itt vagyunk. Energiaforrás valamennyiünknek.

Mindezt előmozdítjuk és szimbolizáljuk akként, hogy az iskolaudvarban fiatal tölgyfacsemetével a hátunk mögött készülnek az újabb csoport - és osztályképek. A múlt most nem lekötöz, hanem felszabadít. Szabad, reményre, szerencsére, jövőre, vagy bármi jóra, szépre gondolni, hiszen egy régi nóta sorainak mindig friss az üzenete: "Akad még őszi erdőn virágszál - Kivirulna, hogyha reá találnál."

-bert-

 


 

Tóni bácsi konyhája
 

2006. július 21.


  • Pisztráng firenzei módra
  • Vegyes saláta


Bővebben


 

Ütős nyitás
 

2006. július 21.


Mészáros Emese és Fricska Anett

Rendkívül jó eredményekkel nyitották az évet a Szentesi Tenisz Klub játékosai. Hosszú évek óta, talán ez az eddigi legeredményesebb gárda, amely pályára lépett. A hetven fővel működő klub főként utánpótlás-képzéssel foglalkozik, és jelenleg 13-15 rendszeresen versenyző játékos indul színeiben. A működésükről, és az eredményekről Bakos László vezetőedző nyilatkozott.


Bővebben


 

Maratoni horgászat
 

2006. július 21.


Halász-Szabó Imre az elmúlt hétvégét a Velencei-tónál töltötte. A fiatalember azonban nem nyaralni, hanem horgászni utazott Fejér-megyébe, méghozzá a Csongrád-megyei horgászválogatott tagjaként. A csapat végül a nyolcadik helyen fejezte be a kétnapos viadalt, ami a mezőny erősségét tekintve dicséretes teljesítmény. A szentesi horgász július végén, hazai vizeken, a Kurcán vesz részt legközelebb versenyen, ekkor a 27 órás maratoni csapatversenyt rendezik városunkban.


Bővebben


 

Maradt a kupa
 

2006. július 21.


Országos amatőr lábtenisz versenyt rendeztek július 8-án Szentesen, a Széchenyi-ligetben. A volt múzeum mögötti három teniszpályán lebonyolított rendezvényre Vácról, Balassagyarmatról, Budapestről, Miskolcról, Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Berettyóújfaluról, Kaposvárról és Szolnokról érkeztek csapatok, a hazai mezőny legjobbjai. Városunkat a Papp Tibor, Ferenczi Zoltán, Bertók Róbert fémjelezte gárda képviselte. A mérkőzések délelőtt kilenc órakor kezdődtek, a küzdelmeket körmérkőzéses rendszerben bonyolították le, melynek végén az első és második helyen álló két csapat játszotta a döntőt, a mögöttük álló két együttes pedig a bronzéremért csapott össze. A fináléban a vendéglátó szentesi trió végül 2-0-ra verte szolnoki ellenfelét, a bronz pedig Berettyóújfalura került, így ez a három csapat végzett a dobogón a Sportközpont és a Szentesi Lábtenisz Egyesület szervezte, a Kertép-Szolg. Kft, a Koccintó söröző és a Váczi-Vill. Kft. támogatta bajnokságon. A hazaiak sikerében, jó játékában jelentős szerepet játszott, hogy a kiváló minőségű ligeti teniszpályán edzhettek Papp Tiborék hétről hétre az országos versenyt megelőzően.

H.V.

 


 

Szentesi center a KSI-nél
 

2006. július 21.


Tizenhat évesen már a felnőttek között is bemutatkozhatott, tagja volt a két évvel ezelőtt Komjádi-kupát nyert szentesi csapatnak, tavaly pedig ugyanebben a küzdelemsorozatban ezüstérmet szerzett. Vad Lajostól meghívót kapott a juniorválogatott bővített keretébe, idén nyáron pedig Szentesről a fővárosba költözik. Hegedűs István , a Szentesi Vízisport Klub még mindig csak tizennyolc esztendős centere lehetőséget kapott az élettől, hogy vízilabdázó váljék belőle, ezért fogadta el a KSI invitálását. Hogy tudott-e élni ezzel a lehetőséggel, az egy esztendő múlva kiderül.


Bővebben


 

Bokszgála és Európa-bajnokság
 

2006. július 21.


Idén is lesz bokszgála a Dr. Papp László Sportcsarnokban. Az eredményes sportember, Bertók Róbert nevéhez fűződő rendezvényt a tavalyihoz képest egy hónappal korábban, várhatóan szeptemberben 16-án láthatjuk.

Az időpont a sporteseményt közvetítő TV 2 kérése volt, talán a nézettség miatt. Ismert sportolók nevei jártak köztudatban, úgy volt, hogy talán a "Csonttörő" is eljön egy visszatérő mérkőzésre, ennél azonban lényegesen jobb hír az, immár végleges, hogy Kovács "Vipera" Attila - aki Szentesen Európa bajnoki címet nyert, azóta világbajnoki címét is megszerezte - szorítóba lép a sportcsarnokban.


Bővebben


 

Épül a kerékpárút
 

2006. július 21.


Az önkormányzat 2005-ben nyújtotta be pályázatát a kerékpárút megépítésére. A nyertes tervezet két részből áll: egyik a Csongrádi út mellett, a ligeti bejárótól a Váradi Lipót utcáig terjedő közel 611 méteres szakasz, a másik pedig a Tisza-gáton, a strandfeljárótól a közúti hídig húzódó 2 kilométernyi szakasz.

Az első szakasz még tavaly elkészült. Sáfrán Bálint műszaki referens lapunk érdeklődésére elmondta, idén hamarabb szerettek volna hozzáfogni a külterületi szakaszhoz, de egyrészt a közbeszerzési eljárás elhúzódása, majd az árvízi helyzet miatt késtek a munka elkezdésével. Július 10-én fogtak hozzá a gát megerősítéséhez. Magasítva és szélesítve lesz, a munkák során közel 13 ezer köbméter földet használnak fel. A gát tetejére 3 méter széles aszfaltburkolat kerül, így Csongrád, benne a sokak által kedvelt Körös-torok kényelmesebben, balesetmentesebben közelíthető meg kerékpáron. A vízügyi igazgatóság együtt, a gát erősítésével engedélyezte a munkát, arról szólt a pályázat is. A munka befejezése szeptemberre várható. A kettő összköltsége 165 millió forint, ebből 95 százalék állami támogatás.

A csongrádi oldalon is dolgoznak a kerékpárúton. A közúti hídon egyelőre nem. Mint hallottuk, olyan ígéret van, hogy ott majd csak a Tisza-híd nagyjavításával együtt alakítják ki a kerékpársávot. A tervezett idő: 2-3 év.

 


 

Családi események
 

2006. július 21.


Született:
Murányi Istvánnak és Gila Zsuzsannának (Csaba u. 11.) Kitti Jázmin, Lakatos Antalnak és Pulya Renátának (Mátyás kir. u. 1.) Renáta, Nagy Istvánnak és Szekretár Anna Beatrixnek István Benjámin, Varga Csabának és Kása Gabriellának (Csongrád, Arany J. u. 43/A) Zsófia Andrea, Lajos Norbertnek és Ötvös Klára Zsuzsannának (Csongrád, Táncsics M. u. 13.) Sára nevű gyermeke.

Házasságot kötött:
Vincze Viktor (Köztársaság u. 18/5.) és Biácsi Terézia Erzsébet (Brusznyai stny.), Tóth Gábor (Szelevény, Ady E. u. 9.) és Nagy Edina Éva (Őze L. u. 24.), Varjú András (Soós u. 30.) és Balla Beáta (Mátyás kir. u. 21.).

Elhunyt:
Joó Ferencné Kósa Eszter (Dózsa Gy. u. 87.), Pászti-Tóth János (Csongrádi út 32.).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz