XL. évfolyam 34. szám

2008. augusztus 29.

A világ legjobb harcosai

Össze akarják hozni a Kyokushin világot

Kyokushin karate világbajnokságot rendeznek 2009. október 2. és 4. között Budapesten, a Papp László Sportarénában a szentesi Oyama Dojo Sportegyesület szervezésében. Az egyesület vezetője, Brezovai Sándor 4 danos mester elmondta: a világbajnokságon a kyokushin karatéhoz kapcsolódó 15 világszervezet világválogatottakkal indulhat, de Magyarország számára biztosított egy extra kontingens is, tehát 28 versenyzőnk a világválogatottakon kívül szerepelhet a megmérettetésen.

2008. augusztus 29.

Közétkeztetés

Ezen a nyáron 282 gyermek ingyenes étkeztetését finanszírozta a szentesi önkormányzat. A központi költségvetésből az idén erre a célra kapott anyagi lehetőséget szinte teljesen fel tudták használni. A központi konyha az átalakítási munkák miatti nehéz körülmények ellenére vállalta, hogy 30 munkanapon keresztül főz a rászoruló gyermekeknek, akik így díjmentesen napi egyszeri meleg ételhez jutottak.

Forrás: Rádió Szentes

2008. augusztus 29.

Taroltak

Nyár végén rendezték meg rangsor alapján a German Open Championship elnevezésű világversenyt, melyen több mint 600 pár vett részt, köztük a szentesi Szilver TSE versenyzői is. A Grand Slam Standard kategóriában László Csaba-Mikes Anna páros a 15. helyezést érték el. Az elmúlt hérvégén megrendezett budapesti Hungarian Open elnevezésű nyílt bajnokságon pedig a felnőtt standard kategóriában, a több nemzetet is elvonultató mezőnyben László Csaba és Mikes Anna első lett.

2008. augusztus 29.

Fejlesztik az ipari parkot

Több száz milliós beruházás a város versenyképességéért

Az ipari parkba most betelepülő vállalkozókat is bemutatták a sajtó képviselőinek

Több mint 181 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Programraja keretében kiírt Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázaton. Az elnyert forrást az ipari park fejlesztésére fordítják, a közel 364,3 millió forintos teljes beruházási költségből 2010-ig fejlesztik a 130 hektáros terület úthálózatát, illetve a telekhatárokig kiépítik a víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-vezetékeket. A beruházás megvalósításához szükséges fennmaradó részt, mintegy 182,5 millió forintot az önkormányzat biztosítja.

2008. augusztus 29.

Becsöngetnek

Jövő héttől újra benépesülnek az iskolapadok

Elérkeztünk szeptember 1-jéhez, amely egy új tanév kezdetét is jelenti. Szűcs Lajos alpolgármesterrel a felkészülésről, a felújításokról, az átszervezésekről beszélgetünk. Az oktatásért felelős alpolgármester elöljáróban még visszatekint: azt mondja, néhány mondat erejéig azért térjünk vissza a 2007/2008-as tanévhez. Mert hát hogyan is búcsúztunk akkor? Azt fontolgatta a képviselő-testület, hogy a gyermeklétszám csökkenése miatt pedagóguslétszám leépítést hajtanak végre. Ezt végül is nyugdíjaztatással oldották meg. Voltak, akik a koruknál fogva, mások az úgynevezett prémiumévek segítségével tudtak nyugdíjba menni.

2008. augusztus 29.

A püspöki székhely várományosa Szentes

Száz éve - Megalakult a görögkeleti magyar egyház (IV.)

Szentesi görögkeleti egyháztanács

A vallás- és közoktatásügyi miniszter hosszú távra rendezni kívánta a szentesi görögkeleti egyházközség jogállását, ezért a fentebb hivatkozott 1905. márciusi leiratában instrukciókkal látta el Csongrád vármegye közgyűlését és a vármegye alispánját. Utasította őket, hogy mint az egyházközséget közvetlenül felügyelő és ellenőrző közigazgatási hatóság, az érintett felek meghallgatásával alkossanak határozatot a görögkeleti felekezet jövőbeli jogkörére és működésére nézve. Pontokba szedve felsorolta azokat a területeket, amelyekre a megyei határozatnak ki kellett terjednie. Ezek közül a legfontosabbak: - Kik a szentesi görögkeleti görög egyház fenntartói, és miből áll az egyházközség vagyona? Kiket illet meg a vagyonkezelés joga? Megilleti-e a fenntartókat vagy az egyházközséget a papválasztás joga? Mi az istentisztelet szertartási nyelve, illetve a belső ügyintézés nyelve?

2008. augusztus 29.

Elindult az egészségügyi tagozat

Évfordulók - 2008.

75 éve, 1933. aug. 30-án vitéz Horthy Miklós kormányzó József főherceg társaságában átutazott Szentesen.

110 éve, 1898. aug. 31-én villanyvilágítási próbát tartottak a Szentesen, a Kossuth téren.

2008. augusztus 29.

Tisztelgés egy már nem létező iskola és tanítói előtt

A Derekegyház-oldali Általános Iskola egykori tanulói találkozót szerveznek minden érintett tanító és diák számára. Ez a tanyasi iskola Eötvös József kultuszminisztersége alatt, az 1871-es oktatási törvény következményeként épült.

Pap Lajosné Gonda Júlia az 1895-96-os Értesítő-ben megírta, hogy 1883-ban egy kataszteri holdon egy tantermes, 2 szobás tanítói lakással, gazdasági épülettel, wc-vel és kerekes kúttal iskola épült, októberben pedig elkezdődött a tanítás.

2008. augusztus 29.

Hadifoglyok

A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége következő öszszejövetelét szeptember 2-án, kedden 14 órakor tartja a helyőrségi klubban.

2008. augusztus 29.

Lecsós hétvége

Csapjunk a lecsóba - olvasható a Szentesi Lecsófesztivál ízlésesen elkészített és ízletes finomságokat kínáló receptfüzetében. Hát csapjunk! - nézünk össze Mészáros Zoltánnal, a Hunor Coop Zrt. vezérigazgatójával hetekkel a nagy esemény előtt. A rendezvény kiötlője elmondja, már év elejétől érdeklődnek nála az emberek a fesztivál iránt.

2008. augusztus 29.

A tükör visszanéz

Turbósítva Ady Endre versének egyik sorát, manapság jó néhányan vallhatják magukat Góg és Demagóg fiainak. Divat és módszer lett a felelőtlen szájaskodás, aminek bujtatott célja, hogy az unásig ismételt és elfogult vélemények túlzó tartalma tényként ülepedjen meg a tájékozatlan emberek fejében. Sokkal könnyebb "papagájszöveget" kitalálni és átvenni, mint utána nézni a dolgok valódiságának. Holott a bölcs francia eredetű jellemzés szerint önmagában a vélemény még nem bizonyíték. A túlzó vélemény alkalmatlan a tények igazolására, mert olyan személyes nézet kifejezője, amelyik mellőzi a tárgyi körülményeket.

2008. augusztus 29.

Lakossági fórum

Szentes város főépítésze és a polgármesteri hivatal műszaki osztálya lakossági fórumra hívja az érdeklődőket, amelynek témája:

Szentes város teljes közigazgatási területére készülő helyi építési szabályzat és szabályozási terv ismertetése.

Időpont: szeptember 3., szerda és 4., csütörtök 17 óra.

A fórum helyszíne a városháza díszterme.

2008. augusztus 29.

Fogadóóra

Demeter Attila a 7. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart szeptember 3-án, szerdán 18 órakor. A fogadóóra témája a Vecseri-foki beruházás és az Alsórét rendezési terve. Az érdeklődő lakosságot a Csongrádi út 3. sz. alatt lévő Vízmű Kft. épületében várja a képviselő.

2008. augusztus 29.

Rendőrök biztosítanak az iskoláknál

Ismét gázóra-leolvasónak adta ki magát egy csaló, és csapta be az idős házigazdát a Könyök utcában augusztus 22-én. A tulajdonos figyelmét elterelve a tettes negyvenezer forintjától fosztotta meg a gazdát.

Lineár-berendezést, üzemanyagtartályt és akkumulátort loptak el ismeretlenek Eperjesen az elmúlt héten hétfőn.

2008. augusztus 29.

Mobil körforgalmi csomópont

A Csongrádi út Tóth József utca kereszteződésében a megadott határidőre elkészült a körforgalmi csomópont. Az augusztus 26-án befejeződött munkálatok során áthelyezésre kerültek a járdakapcsolatok, elhelyezték a körgyűrű elemeit, majd megkezdődött a körgyűrű és a terelőszigetek humuszfeltöltése, növények telepítése. Vele párhuzamosan elvégezték a burkolatfestést és a közúti táblák cseréjét. A Szentes Városi Szolgáltató Kft. a rekonstrukciós munkák során távhővezeték cserét hajtott végre, mellette a polgármesteri hivatal előtt egy halaszthatatlan karbantartási munkát végeztek el a szakemberek.

2008. augusztus 29.

Egy "európai" játszótér

Reggel hét óra tájban a játszótéren még csak a kutyások haladnak keresztül, állataikkal együtt. Az nem zavarja őket, hogy napközben gyerekek futkároznak a gyepen. Igaz, nemcsak futkároznak, hanem szétdobálják a rengeteg szalvétát, műanyag flakont. Édesanyjuk biztosan nem örülne, ha odahaza is ezt csinálnák. Fél nyolckor már nyikorognak a hinták, a nagyobb fiúk közül páran a padon ülve cigarettáznak, ha megunták a lóbálást. A gyermekkocsival érkező anyukák és apukák állítólag a jó levegőért és a nyugalomért jönnek ide és délig eltraccsolnak. Ha nincs iskolai szünet, akkor a közeli intézményből az alsósok is megjelennek néha kikapcsolódás céljából. Még ritkábban hatósági emberek beszédbe elegyednek a már nagykamasz fiúkkal és lányokkal, vélhetőleg az iránt érdeklődnek tőlük, hogy milyen "töltet" lapul a cigarettájukban.

2008. augusztus 29.

Országos tanévnyitót tartanak

A rendezvényt a Magyart Televízió élőben közvetíti

A júniusi tanévzáró ünnepséget már a felújított nagytemplomban tartották

A Kiss Bálint Református Általános Iskola nyerte meg a jogot idén arra, hogy megrendezze az országos református tanévnyitó ünnepélyt. Az eseményre szeptember 30-án, szombaton 10 órától kerül sor a református Nagytemplomban, az istentiszteletet a Magyar Televízió élő adásban közvetíti.

2008. augusztus 29.

Középiskolai felújítások

A Csongrád Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények már készülnek az új tanévre. A megyében több iskolaépületet felújítottak, illetve bővítettek, a tantestületek létszáma azonban szinte változatlan.

Idén a megye kezelésében lévő tanintézmények 7072 diákot várnak - hatvannégygyel kevesebbet mint tavaly -, őket 678 tanár oktatja majd. Az elmúlt évben ez utóbbi létszám 679 volt, tehát az oktatói létszám nem változott jelentős mértékben.

A szentesi intézmények közül a Horváth Mihály Gimnázium épületében még zajlik egy tanterem-felújítás, amelyhez a forrást a megye, illetve a város közösen teremtette elő. A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola négy tantermét, illetve tetőszerkezetét is felújították egy egymillió forintos beruházás során, az épület új villámhárítót is kapott. A Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tornatermét ugyancsak teljesen felújították, s új linóleumot kapott a folyosó is.

2008. augusztus 29.

Nyugdíjasok

Nyári szünet utáni első foglalkozásukat tartják a nyugdíjasok klubjának tagjai szeptember 5-én, pénteken 14 órakor. A klubtagok a Móricz művelődési házban a második félévre tervezett programot beszélik meg.

2008. augusztus 29.

Borral, pálinkával

Másodszor ünnepelünk a Kossuth téren

Szeptember 19-21-én rendezik meg a Szentesi Bor és Pálinka Ünnepet. A tavaly nagy sikert aratott esemény helyszíne ezúttal is a Kossuth tér lesz, annak is a szökőkút felöli része. Bertók Róbert, a rendezvény főszervezője lapunknak elmondta, hogy idén több ismert személyiséget is sikerült elhívnia a rendezvényre. Gyakorlatilag szinte az összes Szent Vince Borrendi tag jelen lesz a 19.-i megnyitó ünnepségen, amely péntek este 6 órakor kezdődik egy rövid, a központi abc-től a Kossuth térig tartó felvonulással. A felvonulásban közel 50 borrendi lovag vesz majd részt, akik több megyéből érkeznek erre az eseményre. A menet rendkívül látványos lesz, hiszen a borlovagok a díszes talárjaikban vonulnak fel, közel 30 fúvós zenész és hintók, szekerek kíséretében - sorolta a rendező.

2008. augusztus 29.

Csodaváró zarándoklatok

Elődeink nyomdokain Máriaradnán

A mai Románia területén, Aradtól 30 kilométerre keletre található Máriaradna egykor Szentes egyik búcsújáróhelye volt. Idén 300. évfordulója van a zarándoklatoknak, érdemes lehet felkeresni a bazilikát. Aki ma odalátogat, elődeink nyomába is tehet egy időutazást.

Máriaradnára járnak magyarok manapság is, régen viszont ott találkoztak a dél-alföldi hívők, köztük városunkból is a katolikusok. A szentesi kapcsolatok ékes bizonyítéka a kegytemplom mögött álló kálvária IX. stációján olvasható felirat: "Alapították a szentesi hívek 1889-ben, újraállították 1914-ben". Szentesről az út régen gyalog egy hétig, szekéren három napig is eltarthatott, ma gépkocsival két óra alatt elérhető.

2008. augusztus 29.

Showder klub élőben

A stand up comedy népszerűségére jó példa, hogy Szentesen is mindig megtelik a nézőtér, ha a Godot Kávéház-beli Dumaszínház képviselteti magát egy-egy szereplővel. Városunk jó nevekkel van jelen az egyszemélyes show műfajában: Szőke, Badár mellett az elmúlt években reflektorfénybe került Kőhalmi Zoltán is.

A Szentesről származó humorista legutóbb, a megyeháza udvarán tartott fellépésén egyik állandó társával, Bödőcs Tiborral felváltva próbálkozott nevettetéssel felmelegíteni a hangulatot az augusztus végi hűvös estén. A telibe találó, de azért kíméletes poénoktól senki sem volt biztonságban, a szülei, a volt tanárai, az anyósa, a felesége sem. Igaz, magát sem kímélte: öniróniával szemlélte építészmérnöki tanulmányait, melyből kiderült, jobban járt az emberiség, hogy inkább humoristának állt.

2008. augusztus 29.

Helytállt az alakulat

Több feladatot is teljesítettek egy hét alatt

Több feladat is hárult az elmúlt napokban a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj katonáira. A szentesiek a kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai bemutatón, illetve a budapesti augusztus 20-i rendezvénysorozat keretében megrendezett Red Bull Air Race-en is feladatokat láttak el, immár hagyományosan.

Az augusztus 16-17-i repülőnapon az érdeklődők megtekinthették az alakulat technikai eszközeinek statikus bemutatóját, míg a víztisztító század katonái ellátták a vendégeket ivóvízzel. A feladat teljesítése előkészületeket igényelt, hiszen a megfelelő tisztaságú víz biztosítása csak a víztisztító berendezések előzetes szakszerű és precíz fertőtlenítésével valósítható meg. A szentesiek a kijelölt ivóvíz ellátó pontokon a víztisztító berendezések csomagoló egységeivel előállított zacskós ivóvízzel kínálták a két napos repülőnap résztvevőit.

Nemzeti ünnepünkön, Budapesten a szentesi zászlóalj hídépítő századai és a kiszolgáló egységek biztosították a RED BULL AIR RACE repülő világbajnokság technikai kiszolgálását az idei évben is. Összesen 122 katona és 110 darab technikai eszköz utazott a fővárosba a feladat végrehajtásához. Még a verseny előtt letelepítették a Dunán a verseny akadálypályáját képező felfújható ballonoknak helyt adó, hadihíd elemekből összeállított különböző méretű felületeket, kompokat. Majd leúsztatták a Duna Parlament előtti szakaszára az örvényekkel teli, gyors folyású folyón és GPS-sel pontosan meghatározott helyekre navigálták és szakszerűen rögzítették azokat. A Dunán 7 szigetet és 1 leszállópályát alakítottak ki és üzemeltettek a katonák, akiknél augusztus 19-én Nyers József mérnök ezredes, a zászlóalj parancsnoka is látogatást tett. A jutalmazásban részesült katonáknak pedig a Duna partján nyújtotta át megérdemelt elismeréseiket.

2008. augusztus 29.

Tájkép, csendélet

A főtéri galériában

A főtéri galériába várják az érdeklődőket Kollár László festőművész kiállítására szeptember 4-én, csütörtökön 17 órakor. A tárlatot Sreto Bosnjak művészettörténész nyitja meg, ajánlja a közönség figyelmébe. A programban közreműködik Csiszár György. A kiállítás szeptember 27-ig látogatható.

2008. augusztus 29.

Szívügy

A Szívügy Klub legközelebbi összejövetele szeptember 3-án, szerdán 17 órakor lesz a Tóth József utcai ifjúsági házban. A klubtagok megbeszélik az erdélyi kirándulás részleteit.

2008. augusztus 29.

Farkas Sándor, a néprajzi gyűjtő

Farkas Sándor nagy alföldi magyar néprajzi gyűjteménye

A Koszta József Múzeum életében a tavalyi és az idei esztendő is kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel jeles évfordulók kapcsolódnak mindkettőhöz. 2007-ben emlékeztünk, illetve emlékezünk meg a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat megalakulásának 110., 2008-ban pedig Csalog József régész, múzeumigazgató születésének 100. évfordulójáról, ami kiváló lehetőséget teremt arra, hogy felidézzük a 19-20. század fordulójának helyi viszonyait.

2008. augusztus 29.

Sakk a strandon

Harmadik alkalommal rendeztek sakkversenyt a ligeti strandfürdőben augusztus 20-án. A Strand Sakk-kupán lelkes amatőrök éppúgy megjelentek, mint az úgynevezett profik, akik versenyszerűen játszanak. Itt volt például Dél-Magyarország két legjobbja.

Alapvetően baráti időtöltésnek indult a minden évben a nemzeti ünnepünkre meghirdetett torna, hiszen jó ismerőseikkel találta ki Vo-losin Vlagyimir, a Horváth Mihály Gimnázium matematika tanára, aki Makón az NB I-ben játszik és Paulovics Tamás úszóedző, ám a verseny szépen kinőtte magát.

2008. augusztus 29.

Gördülő generációk

Újabb állomásához érkezett a St. Jupát SE Gördülő generációk, együtt a cél felé elnevezésű kerékpáros kirándulássorozata. A korhatár nélküli program első őszi fordulóját szeptember 6-án, szombaton délelőtt 10 órától rendezik meg, a biciklis csapat a Dózsa-ház (Csongrádi út 2.) elől indul. A szervezők azonban azt kérik az indulóktól, hogy a kirándulás gördülékenysége miatt minden résztvevő érkezzen meg a helyszínre háromnegyed 10-re. Valkai Zsolt, az egyesület vezetője lapunknak elmondta, a rendezvénnyel az a céljuk, hogy a kirándulásokon a különböző korosztá-lyokhoz tartozó emberek bele tudjanak kóstolni a kerékpáros életbe. Nem az a cél, hogy a kerékpárosok sok-sok kilométert tekerjenek le, hanem az, hogy kedvet kapjanak a biciklizéshez. A szeptember 6-i körülbelül 20 kilométeres távon bárki elindulhat előképzettség és speciális jármű nélkül is. Bővebb információ kérhető a 20/321-1693-as telefonszámon, illetve a www.jupat.hu/prog-ramok internetes oldalon.

2008. augusztus 29.

Repülőrajttal indultak

A kispadon

Három forduló elteltével immár nyugodt szívvel kijelenthetjük: remekül sikerült a rajt a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban a Szentesi Kinizsi labdarúgó csapatának. Érsek Zsolték a nyitányon Kiszomboron nyertek, majd hazai környezetben játszottak döntetlent a Kistelek együttesével augusztus huszadikán, az elmúlt hétvégén pedig újra vendégként arattak két gólos sikert Röszkén. A hétközi találkozóról szólva Bozóki Zoltán, a Kinizsi vezetőedzője elmondta, hogy az első játékrész kiegyenlített játéka után a második játékrész kezdetén inkább nekik voltak lehetőségeik, ezt követően a kistelekiek kerültek enyhe mezőnyfölénybe. Gólt Pataki révén mégis a Szentes szerzett, ám egy figyelmetlenségnek köszönhetően egyenlíteni tudtak az akkor már sérülés miatt emberhátrányban futballozó vendégek. A megítélt büntetőt Miskolczi nem tudta hárítani, így alakult ki az 1-1-es döntetlen. Bozóki mester szerint az élbolyhoz tartozó Kistelek ellen reális volt a pontosztozkodás. Röszkén viszont a kialakított helyzetek, és a mutatott játék képe alapján is megérdemelt Kinizsi győzelem született. Az első fél óra végén Mihály Róbert jól helyezett lövésével szerzett előnyt a Szentes, amit a csatár a 45. percben megduplázott. Helyzeteik akadtak a hazaiaknak is, de Miskolczi kapus mindig a helyén volt. Fordulást követően Polyák és Mihály is rontott egy-egy helyzetet, további gól azonban már nem született az összecsapáson. Három mérkőzésen hét pontot szerzett a Kinizsi, amire Bozóki szerényen csak annyit mondott, hogy "Nem rossz.", és a pontok gyűjtögetését továbbra is folytatni szeretnék. Jó volt látni, hogy van tartása, arculata a csapatának, igyekeztek fegyelmezetten futballozni 90 percen keresztül. Szeretnék megszerezni hazai pályán is első győzelmüket Págerék, erre legközelebb augusztus 30-án, szombaton, 17 órától lesz lehetőségük, amikor a Tápé együttese látogat Szentesre.

H. V.

2008. augusztus 29.

Hőguta

Smith 500 dollárt veszít pókeren, a szívéhez kap, és holtan zuhan le a székről. A többiek abbahagyják a játékot, és sorsot húznak, hogy ki mondja meg a feleségének. Rippington húzza a rövidebbet. A lelkére kötik, hogy legyen diszkrét és tapintatos. A feleség nyit ajtót.
- Asszonyom, azért jöttem, hogy közöljem, a férje most vesztett 500 dollárt pókeren.
Az asszony kifakad:
- Mondja meg neki, hogy forduljon fel!
- Oké!

2008. augusztus 29.

Kis kukta

  • Kolbászos sárgaborsóleves
  • Húsos-gombás makaróni csőben sütve
2008. augusztus 29.

Szombaton érkezik Cseuz

Cseuz László Pekingben a magyar pólós lányokkal

Augusztus 30-án, szombaton 17 órakor érkezik a Kossuth térre Cseuz László pekingi útjáról. A testnevelő tanár május 1-jén indult kerékpárral az olimpiára. A szombat délutáni érkezését szerkesztőségünkkel is pontosította Cseuz, így most már biztos, hogy ezen a napon gördül be biciklijével a város főterére.

2008. augusztus 29.

Családi sportnap

A Szentes Városáért Civil Fórum által rendezett Alkotmány-napi Családi és Sportnap versenyeinek eredménye:

Augusztus 19., éjszakai kispályás felnőtt labdarúgó torna: 1. Surprice, 2. Laver 2000, 3. Dream-Team, 4. Öcsi Team.

Augusztus 20., fogathajtók versenye, pónifogatok: 1. id. Földvári László, 2. Vida Szűcs Sándor, 3. Fülöp Róbert, 4. Pető Endre, 5. Török László.

Nagylovas fogatok: 1. Gila Márton, 2. ifj. Földvári László, 3. Balla Péter.

A szervezőbizottság nevében
Léhi Gábor klubelnök
(Szabadidős Sportklub)

2008. augusztus 29.

Támogatás

Az Egészségügyi Minisztérium 3,9 milliárdos kiegészítő támogatásából összesen 194 millió forintot kapnak a Csongrád megyei egészségügyi intézmények, amelyet a várólisták csökkentésére kell fordítaniuk. A pénzt novemberben és decemberben a szokásos juttatásokkal együtt utalják át. A Dr. Bugyi István Kórház várhatóan közel 55 milliós plusz pénzzel számolhat.

2008. augusztus 29.

Cserháti emléktorna

A ligeti uszodában rendezik meg augusztus 29-30-án, pénteken és szombaton a Cserháti Gyula Emléktornát. A kétnapos viadal kezdő napján (29-én) 10 órakor a Bodrogi Bau-Szentesi VK- Szolnok összecsapásra kerül sor, majd 18 órakor az OSC ellen játszanak. 30-án, szombaton az első meccs fél 12-kor kezdődik, a szentesiek ellenfele a Mariupol csapata lesz. 18 órakor a Bodrogi Bau-Szentesi VK gárdája a BVSC-vel méri össze erejét. Eredményhirdetés este negyed 8-kor lesz.

2008. augusztus 29.

Családi események

Született: Olasz Tamásnak és Hajdu Krisztinának Gergő, Sándor Rolandnak és Kövér-Kis Anikónak Kira, Orosz Endre Istvánnak és Bálint Beáta Ibolyának Éva, Lantos Péternek és Lakatos Borbálának Jonatán, Szőke Lajos Norbertnek és Tálas Angélának Nimród Noel, Horváth Gábornak és Molnár Annamáriának Mária Valentina, Aszipenka István Ferencnek és Fássy Anita Katalinnak Boglárka nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Váczi Ferenc és Szabó Ágnes, Biró Dávid és Baranyi Regina Erzsébet, Németh Márk és Ugrai Ildikó.

Elhunyt: Kiss Sándor, Seres Sándor, Dósai-Molnár Gábor, Lajos Erzsébet, Nagy Bálint, Kollár Jánosné Kósa Erzsébet Julianna, Csányi Istvánné Botos Mária, Kanfi-Horváth Imréné Arató Erzsébet, Félegyházi-Török István Sándorné Fekete Ilona, Kiss Lajosné Székely-Tóth Mária.