XXXIX. évfolyam 44. szám

2007. október 31.

Vita a parkolókról

Az önkormányzat március 30-i ülésén rendeletet alkotott a fizető parkolási rendszer bevezetéséről. Július elejére kijelölték a fizetős helyeket, amelyeknél 2-án 14 parkolóórát helyeztek el. A fizetős rendszert július 5-én vezették be. Az eltelt időszak tapasztalatai igen vegyesek. A rendelet bevezetése óta zavartalanabbá, biztonságosabbá vált a közlekedés, az útkereszteződések átláthatóbbak lettek. A belvárosban megszűnt a "kényelmi" szempontból történő parkolás. Az áruszállítást, rakodást megnyugtató módon tudják kezelni. Ugyanakkor a parkolási övezetekkel közvetlenül érintett utcák, lakóövezetek parkolói autókkal teltek meg.

2007. október 31.

Védőoltás

A háziorvosoknál október 30-ától kérhető a térítésmentes influenza elleni védőoltás. Az ÁNTSZ Csongrád megyében 54 ezer ingyenes vakcinát oszt szét, melyet a 60 év felettiek, a krónikus betegek, a baromfitelepek - és feldolgozók munkatársai, az egészségügyi intézmények, illetve a szociális otthonok dolgozói kérhetnek. Az idei esztendőben a régiós gyermek-háziorvosok ezen kívül 3500 adag gyermekeknek adható védőoltást is kapnak. Ez a fél és három év közötti krónikus betegségben vagy fejlődési rendellenességben szenvedő gyerekeknek ingyenes. Szentesről a múlt héten 2 influenzaszerű megbetegedést jelentettek a figyelőszolgálatnak, míg a megyéből összesen 13-at. Az influenza elleni védőoltás nem kötelező, de a beadásáért mindazoknak fizetni kell, akiknek nem jár ingyen a védőoltás.

2007. október 31.

A tudás tíz napja

Ismét sor kerül városunkban A tudás tíz napja elnevezésű rendezvénysorozatra, melynek november 6. és november 28. között zajlanak a programjai. A Koch Sándor Csongrád Megyei TIT szentesi szervezete és a művelődési központ közös hagyományőrző rendezvénye 8-án, csütörtökön délután 2 és 5 óra között tankönyv-, taneszköz-és fejlesztő játék-kiállítással, vásárral kezdődik, tizenöt országos kiállító részvételével. Ezen a napon szakmai előadásokkal is várják az érdeklődőket. Az Apáczai Könyvkiadó képviseletében dr. Faragó Attiláné helybeli tankönyvszerző a kooperatív technikákról a szövegértés tanításában tart beszámolót. Majd a Teleki Pál Országos Földrajz Verseny tájékoztatóját hallgathatják meg Szemerédi András megyei versenyszervezőtől. Más kiadók bemutatkozását követően pályaválasztási fórum, a későbbiekben színházi előadások, filmvetítés, írás és rajzelemzés, homeopátiás előadás is helyet kapnak a sokrétű programban.

2007. október 31.

Október 23-án

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő kitüntetéseket adott át a Városházán.

"Szentes Város" Emlékérem kitüntetésben részesült: dr. Balázs György ny. főiskolai tanár, dr. Berki Sándor traumatológus főorvos, Hojcsi Pál ny. középiskola igazgató, Kis-Rácz Antalné tanárnő, dr. Orosz Pál sportoló, Szőke András és Badár Sándor színművész, Zemlényi István cipész, a Szentesi Zenebarátok Egyesülete, továbbá Félegyháziné Somogyi Éva, Halmai László, Oltyán Lajos és Papp Imre volt önkormányzati képviselők.

2007. október 31.

Privatizáció a kórházban

A megyei lapban megjelent "Mikola követ dobott a vízbe" című cikket idézte Antal Balázs Tibor (Fidesz MPSZ) a szentesi képviselő-testület októberi ülésén. A képviselő az újságból tudta meg, hogy az egészségügyi intézményt működtető megyei önkormányzat tulajdonosi bizottsága a közelmúltban kihelyezett ülést tartott a Dr. Bugyi István Kórházban, ahol megjelent Mikola István, a Fidesz szakpolitikusa is. Antal szerint az ominózus újságcikkben utalás történt arra, hogy az egészségügyi intézményt privatizálni akarják. - Védjük meg a kórházat, a város tulajdonát! - fogalmazott a képviselő.

2007. október 31.

Egységet teremtő reformációról

Huszonnyolc éve annak, hogy először vettem részt a reformáció ünnepségén a szentesi református nagytemplomban. Most, hogy erre visszagondolok, csak azt tehetem, hogy hálás szívvel hálálkodom Isten elé a zsoltár szavait: "Tág teret nyitottál lépteimnek, és bokáim nem gyengültek el." "Ezért dicsérlek, Uram, a nemzetek között, és zsoltárt zengek nevednek." (Zsolt 18, 37, 50)

2007. október 31.

A pusztától az Országházig

100 éve született Erdei Mihály földmunkás-kubikos

Pásztor, juhász dinasztia leszármazottja; görögkeleti ősei a XVIII. század közepén telepedtek le Szentesen és környékén. Apja, Erdei Sándor juhász, Nagybecskereken nősült 1893-ban, feleségül véve egy távoli rokon juhász famíliából származó 17 éves leányt, Papp Annát. Hét gyermekük közül Mihály született utoljára, aki Szentesen látta meg a napvilágot 1907. október 13-án.

A gazdasági függetlenségre, szabad életre törekvő apa bérelt földeken juhászkodott és gazdálkodott Szentes határában. A család 1915-től a Széchenyi utcai városi házban lakott, így Mihály már városi iskolába járhatott. 1916-1920 között elvégezte a négy elemit, majd apja mellett megtanulta a földművelést és a juhászságot.

2007. október 31.

Bányavirágok tárlata

A természet maga is művész, nem is akármilyen. Csodálatosan kimunkált kincsek kerülhetnek elő a földből, vagy a föld színéről, mint azt a Koszta József Múzeumban nyílt új időszaki kiállításon is láthatjuk: az ásványok, kőzetek a földtörténet néma, mégis beszédes tanúi.

2007. október 31.

Lelkészbeiktatás

Évfordulók - 2007.

175 éve, 1832. okt. 28-án született Szentesen ifj. Zsoldos Ferenc (1832-1905) gyáros, földbirtokos, városi és megyei képviselő, a Szentesi Általános Ipartársulat, a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a szentesi Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola névadója.

75 éve, 1932. okt. 30-án Szentesre látogatott dr. Lázár Andor igazságügyi miniszter, városunk országgyűlési képviselője, és dr. Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter.

140 éve, 1867. okt. 31-én a belügyminiszter engedélyezte Szentes rendezett tanácsának helyreállítását, s az első folyamodású bíráskodás megszervezését.

60 éve, 1947. okt. 31-én ünnepélyesen felavatták a szentesi református nagytemplom újraöntetett nagyharangját.

25 éve, 1982 októberében dr. Bartha Tibor református püspök beiktatta tisztségébe a Szentes-Központi Református Egyházközség új lelkészét, Kádár Ferencet, aki 23 évi szolgálat után Hódmezővásárhelyről került Szentesre. (1990-től a Csongrádi Református Egyházmegye esperese.)

125 éve, 1882. nov. 1-től a Szentesi Postahivatal állami kezelésbe került.

Összeállította:
Labádi Lajos

2007. október 31.

Betöltetlen feladatkörök

Novemberben új álláshelyeket hirdetnek meg az idősek otthonában

A Református Idősek Otthona a férőhelyek mellett munkalehetőséget is kínál több ember számára. A szakmai álláshelyeket már meg is hirdették, lejárt a pályázati határidő, és körülbelül 70 személy jelentkezett a különböző munkakörök betöltésére - nyilatkozta lapunknak Kovách Péter (képünkön), a Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora.

2007. október 31.

Kevesebb pénz jut

A mozgáskorlátozottak szentesi csoportja októberben tartotta éves beszámoló gyűlését vacsorával és műsorral a központi konyhán. Lehoczki Józsefné titkár köszöntötte a megjelent vendégeket, a csoporttagokat és a családtagjaikat.

A beszámolóban elhangzottak az elmúlt év sikerei, programjai. A vezetőség és a csoport örül a felajánlásoknak és az együtt működő szervezeteknek. Ebben az évben is tudtak élelmiszer csomagot osztani a Vöröskereszt jóvoltából. A gondozási központtal és a NOSZA támogató szolgálattal közösen szervezték meg a rokkantak szeretetnapját. Nagyon jó, hogy Szentesen egyre több középületbe akadálymentesen be lehet jutni rámpa vagy feljáró segítségével. Több társuk Hollandiából kapott mopedet segélyszállítmányból, így egyre több sérült embert látnak a városban közlekedni.

Tóth Margit, a megyei egyesület elnöke szólt arról, hogy az év nagyon nehéz volt. De még szomorúbb a 2008-as költségvetés, mert a fogyatékosok részére kevés jut. A LÁT-térítés alacsony, kicsi a közlekedési támogatás értéke és a gépkocsiszerzési támogatás is. Dicsérte a helyi csoportot, amely már 26 éve jól működik és pénzügyi helyzetük is kielégítőnek mondható. Ezért is gondolt a megyei vezetőség arra, hogy a 2008-as mozgáskorlátozottak megyei találkozóját a szentesiek szervezzék meg. Közel 600-700 fő látogatása várható erre az alkalomra.

A polgármesteri hivatalt Ollai Istvánné képviselte és megígérte, hogy közvetíti azt a kérést a polgármesternek, miszerint a helyhatóság anyagilag járuljon hozzá a rendezvényhez.

Fekete Béláné
alapító tag

2007. október 31.

1517 méter

Pontosan 1517 métert futottak a város felső tagozatos diákjai a reformáció napi futóversenyen. Immár hagyomány, hogy a Kiss Bálint Református Általános Iskola így is megemlékezik 1517. október 31-ről. Hetedik esztendeje pedig versenyre is hívja a gyerekeket.

Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 490 évvel ezelőtt ezen a napon tűzte ki a wittenbergi vártemplom kapujára a reformot elindító 95 tételt. Ebben azokra a viszszásságokra hívta fel a figyelmet, amit akkor tapasztalt: az egyházi tanítás miben tér el a Biblia tanításától. Luther tanítása gyorsan terjedt, így amikor a pápa kiátkozta, hittételei alapján új vallás alakult.

A futóverseny eredményei: '96-ban született lány: 1. Kozák Dóra (Klauzál isk.), 2. Horváth Kata (Damo), 3. Pászti Rebeka (Deák isk.); '96 fiú: Szaszkó Dominik (Klauzál isk.), 2. Pusztai Ádám (Deák), 3. Török Roland (Klauzál isk.). '95. lány: Horváth Diána (Damo), 2. Lengyel Lujza (Kiss Bálint isk.), 3. Szécsi Szimonetta (Kiss B. isk.); '95. fiú: Bánfi Dániel (Szegvár), 2. Dóczi Antal (Kiss Bálint isk.), 3. Tóth Rolnad (Kiss B. isk.); '94. lány: Gránicz Nikolett (Damo), 2. Móricz Szimonetta (Klauzál isk.), 3. Kádár Ildikó (Klauzál isk.); '94. fiú: Légrádi Zsolt (Klauzál isk.), 2. Kovács István (Szegvár), 3. Hajdú Lehel (Kiss B. isk.); '93. lány: Bagi Alexandra (Kiss B. isk.), 2. Juhász Éva (Szegvár), 3. Kovács Márta (Szegvár); '93. fiú: 1. Gajda János, 2. Kovács Gyula, 3. Őri József (mindhárman Kiss B. isk.)

Az összesített eredmények alapján a reformáció napi futóversenyt mind a lányok, mind a fiúk versenyében a Klauzál Gábor Általános Iskola csapata nyerte meg, így a vándorkupát is ők őrizhetik a jövő évi versenyig.

2007. október 31.

Szolgálatban a traffipax

Közlekedési fórumot tartottak a rendőrkapitányságon

A múlt héten közlekedési fórumot tartottak a rendőrkapitányságon, melyre nemcsak a szakembereket, hanem a kistérség önkormányzatainak, oktatási intézményeinek, illetve a civilszervezeteknek a képviselőit is meghívták, valamint a város lakosait.

Mindenekelőtt Nagy János rendőr százados, a közlekedésrendészeti osztály vezetője tartott tájékoztatót Szentes és a környező települések közlekedési helyzetéről, a helyi rendőrkapitányság munkájáról és szervezeti struktúrájáról, valamint a baleseti statisztikáról, illetve azok kiváltó okairól. Napirenden volt a hatályos KRESZ-szabályok betartásának és pontos értelmezésének kérdése is. A balesetek kiváltó okairól, a gondatlanságról, a településünkön is néhol jelen lévő kaotikus közlekedési állapotokról, a követési távolság figyelmen kívül hagyásáról és a biztonságtechnikai eszközök használatáról is meghallgathatták a résztvevők a szakembereket. Majd beszélgettek a Kossuth utca közlekedésének átalakításáról, melyről az önkormányzati képviselők sokszor egyeztettek, illetve melyet már több fórumon is megvitattak a helybeli lakosok, hiszen még mindig nem dőlt el, hogy jelzőlámpás vagy körforgalommal szabályozott megoldások lesznek a forgalmas csomópontokban. Majd az egyre szélesebb körben elterjedő elektromos kerékpárok használatáról, s a néhány hónappal ezelőtt megépített derekegyházi forgalomlassító járdaszigetről beszélgettek. A közlekedési fórumon azt is bejelentették, hogy néhány nap múlva szolgálatba állítják Szentesen az új, Speed Capture System típusú traffipaxot, melyet virradattól alkonyatig alkalmazhatnak a gépjárművek sebességének felmérésére. A műszer kezelésére már ki is képezték a helyi járőröket, akik a jövőben rendszeresen ellenőrizik majd a település és környékének forgalmát.

Cs. I.

2007. október 31.

Egyedi megoldások

Szentesi katedráról, az amerikai űrakadémia padjába III., befejező rész

Az előző napi igazi űrhajós élmények után kisebb csoportokra oszlottak, majd államot terveztek. Meghatározták milyen funkciókat lásson el, aztán kaptak csapatonként ezer dollárt, hogy licitáljanak az általunk fontosnak tartott feladatok megszerzéséért. Minden csapat megszerzett 5-6 "állami feladatot", ezek működését és kapcsolatát dolgozták ki. Az államalapítás után marsszondához - amit egy nyerstojás reprezentált - építettek a leszállás utolsó fázisában használatos rendszereket. A megépítést próba követte. A modell második emeleti lépcsőről való kihajítás után épségben ért padlót. Délután az űrrepülőgép augusztusi útjáról hallhattak részletesen. Ezután került sor a második szimulációs kísérletre, melyben ezúttal kettesszámú küldetés specialistaként vett részt a szentesi Aranyi László.

2007. október 31.

Ingyen angolul

A gondozási központ újra meghirdeti önkéntes programját. Első alkalommal nyáron indították ezt a segítő akciót, mely sikeresnek bizonyult: mindkét részről igény mutatkozott az önkéntes tevékenységre, 42 aktív önkéntes párosult 37 fogadó személyhez. Sok volt a diák, akikre a tanév kezdetétől már nem számíthattak ugyanolyan mértékben, ezért most újra közzéteszik a felhívást. A vállalható önkéntes tevékenységek között van beszélgetés idősekkel, sétálás, kisebb ház körüli munkák, foglalkoztatásban való részvétel, stb. Munkájukért cserébe heti 1-2 alkalommal ingyenes, főleg a kommunikációra épülő angolórákon vehetnek részt az önkéntesek. Pályázati pénzzel is támogatott a program, mely sokban segíti az önkéntesség népszerűsítését a városban és a kistérségben. A központ munkatársai minden társintézménynek szeretnének segíteni, folyamatosan veszik fel a kapcsolatot a civil szervezetekkel, árulta el Paksai Jusztina. Ő koordinálja jelenleg a programot, de már nem sokáig, ugyanis tervei szerint Angliában csatlakozik egy önkéntes programhoz, s a későbbiekben Indiában, vagy Afrikában folytatja a városunkban és Szegeden megkezdett munkáját, tehát az önkéntesség népszerűsítését és életvitelszerű űzését.

Az ingyenes angol oktatás és önkéntesség iránt érdeklődők informálódhatnak a 30/ 538-9844-es, illetve a 63/ 312 352-es telefonszámokon.

Darók

2007. október 31.

A jellem-szobrász

Szentes díszpolgára: Dr. Csíky László member of I.S.C.

Némi túlzással, némi iróniával álláshalmozónak nevezte Losonci Miklós művészettör-ténész. Aztán sorolta is, hogy miért: híres kalapácsveto, az ifjúsági magyar válogatott egykori edzője, gyakorló háziorvos jelenleg is és nem utolsó sorban nemzetközi híru, elismert jellem-szobrász. Gondolatokat ébresztő szobrászművész - tette hozzá a műértő szigorúságával Kő Pál "Prima Primissima", Kossuth díjas szobrászművész, aki Csíky Lászlót Kossuth díjra javasolta. Az első nekifutásra nem jött össze.

2007. október 31.

Grafológia

A városi könyvtárban Mi mindent "tud" a grafológia? Bemutatkozik a Grafo-klub címmel K. Horváthné Szabó Edit grafológus tart előadást november 5-én, hétfőn 18 órától. A szervezők elemzik grafológiai szemmel az érdeklődők által az előadásra elhozott írásokat is.

2007. október 31.

Ügyfelek

A polgármesteri hivatal november 1-jén (csütörtökön), 2-án (pénteken) és 3-án (szombaton) zárva tart. Ezeken a napokon az ügyfélfogadás szünetel.

2007. október 31.

Filmklub

A városi könyvtárban a Laetitia Colombani által rendezett Szeretni bolondulásig című színes, szinkronizált francia filmdrámát vetítik november 6-án, kedden 18 órától. Az alkotásban Angélique, a hóbortos diáklány számára a szerelem egyet jelent Loic nevével. Az orvos azonban nős és hamarosan apa lesz, így sok akadály áll a boldogság útjában. De ez nem számít, hiszen ha szeretünk valakit, akkor reményben élünk. Azonban más szemszögből nézve a dolgokat ugyanaz a szerelem egészen másmilyennek látszik. A film hamisíthatatlan francia bájjal és humorral mesél el egy történetet a tőlünk semmiben sem különböző hétköznapi emberekről.

2007. október 31.

A könyvtárban táboroznak a cserkészek

"Jó munkát - Légy résen!"

Sátrat állítottak a cserkészek a könyvtár emeletén. Ott a hálózsák, a kulacs, még a rőzse is, szabályos tábortűzhöz rendezve. Szinte beköltözne a kényelmes hálóhely sarkába a táborozáshoz szokott. A könyvtárosok között alighanem nagy lenne a riadalom, ha valaki életet szeretne lehelni a tűzifába a szentesi 595-ös Bethlen Gábor Cserkészcsapat kiállításán.

2007. október 31.

A tűhasználat,

Az Addiktológia és Drogambulancia sorozata - A dohányzástól a heroinig

A kábítószereseknél jelentkező egészségügyi problémák sokszor a tűhasználatból erednek. Ennek ellenére a drogosok sokszor élnek ezzel a kábítószerzési formával, melynek segítségével jóval hamarabb és kisebb mennyiségű szer alkalmazásával el lehet érni a kívánt hatást. Ilyenkor azonban nemcsak a tiszta szer, hanem a gyártás során a tisztítási folyamatból visszamaradt oldószermaradékok és egyéb szemét is az emberi szervezetbe kerül. Sorozatunkban a témáról dr. Szalayné Péter Ildikó addiktológiai konzultáns adott felvilágosítást.

2007. október 31.

Informálódtak

A gondozási központba voltak hivatalosak a városunkban működő civil szervezetek képviselői, ahol Magyar Szabolcs, a Mobilitas Dél-alföldi Regionális Irodájának képviselője adott tájékoztatást a megjelenteknek a különböző pályázati lehetőségekről, illetve bemutatta az iroda működését.

2007. október 31.

Irodalom

A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központba hívják az érdeklődőket november 7-én, szerdán 18 órára a Történetek az emberi ostobaságról című irodalmi estre. A műsort vezeti Poszler György. Felolvasnak: Bajomi Nagy György, Papp László, Keserű Imre, Perjésné Dózsa Erzsébet, Rácz Attila. A rendezvényre belépőjegyek a helyszínen vásárolhatók.

2007. október 31.

Csete György hetvenéves

Városunk szülötte, Csete György Kossuth-díjas építész 1937. november 5-én látta meg a napvilágot. Tehát a közeli napokban tölti be hetvenedik évét.

Elemi és általános iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd miután egyetlen szentesi középiskolába sem vették fel, az egyik szentesi református lelkész, Kanász Nagy József ajánlására a Debreceni Református Kollégiumba került. Itteni gimnáziumi tanulmányai befejeztével a Budapesti Műszaki Egyetemen építőmérnöki oklevelet szerzett.

2007. október 31.

Kiállítás

A könyvtárban dr. Apró Ferencné Szarka Ilona kiállításának megnyitójára november 10-én, szombaton 15 órától lesz. A kiállítást november 30-áig tekinthető meg.

2007. október 31.

Tüzelőanyaggal csalnak

Garázdaság miatt indított büntetőeljárást a szentesi rendőrkapitányság ismeretlen tettesek ellen, akik az elmúlt vasárnapra virradóra megrongálták, megrugdosták, a virágokat pedig kitaposták azokból a díszpadokból, amelyek virágosládákkal vannak kombinálva a Brusznyai sétányon. Az okozott kár 8 ezer forint. A rendőrség munkatársai szemtanúk jelentkezését várják az esettel kapcsolatban.

2007. október 31.

Pótfűtés

A '60-as években az osztálynak dolgozatot kellett írni az "ellenforradalomról". Idézet Móricka írásművéből: "Az imperialista-bérenc suhancok benzines palackkal dobálták a békésen lövöldöző szovjet tankokat!"

2007. október 31.

Tóni bácsi konyhája

  • Töltött sertésrolád
  • Szilvás-mandulás keksz
2007. október 31.

Egy százalék

A Szentesi Kiséri Óvodásokért Alapítvány köszöni mindazoknak, akik a 2005. évi adójuk 1 %-át tevékenységünk támogatására ajánlották fel. Az átutalt teljes összeg, 180.016 forintból udvari játékokat vásárolt az alapítvány. A jövőben is szívesen fogadnak felajánlásokat az 57200031-10022441 számlaszámra.
*
Az "Invokáció Segítségül hívás" Alapítvány (Terney Béla Kollégium) megköszöni a személyi jövedelemadó 2006. évi 1 %-os támogatást, amelyből szociálisan rászoruló diákok részesültek.

2007. október 31.

Edina aerobikot oktat

Egy színpadon Martinekkel

Gáspárné Edina Martinek Jánossal a bemelegítést tartotta

A közelmúltban Olimpiai Futónapot rendeztek hazánk több nagyvárosában, ennek egyik állomása volt Kaposvár. A Somogy megyei városba meghívást kapott Gáspárné Csernus-Lukács Edina, aki aerobik oktatással foglalkozik, immár tíz éve. A kaposvári eseményen olyan neves versenyző is jelen volt, mint Martinek János olimpiai és világbajnok öttusázó, s Edinával a színpadon a futás előtti bemelegítést tartotta.

2007. október 31.

Szeretett Buksi!

"Buksi" Magyarország, Csongrád megye". Ausztráliából kaptál egyszer így címezve egy levelet, mely célba ért. Nagyon boldog voltál akkor, hogy ilyen hiányos címzés ellenére is megkaptad az írást.

A mostani üzenetet már csak az égi futballpályáról olvashatod, de tudd, hogy az alábbiak szeretetünk, tiszteletünk megannyi apró megnyilvánulásai.

2007. október 31.

Sikeresen szerepelnek a férfiak

Folytatta remek szereplését a férfi vízilabdázók első osztályában a Pendola-Szentes-Elektroglob csapata. A hétközi székesfehérvári siker után ezúttal az OSC otthonából hozták el mindkét pontot Horváth Tamásék. A mieink végig vezettek a találkozón, az utolsó negyedben már négy góllal is, végül 10-8-as szentesi siker született. Berki András vezetőedző szerint kezdettől fogva jól működött a védekezésünk, és egységesebb csapat benyomását keltette együttese. Tudták, hogy kemény, nehéz mérkőzésre kell számítaniuk, és várakozásaik be is igazolódtak. Arra a kérdésre, hogy tudja-e, mikor állt utoljára hatodik helyen a Szentes a bajnokságban, nemmel válaszolt, de szerinte nem is ez a lényeg. Örülnek az utolsó két meccsen szerzett négy pontnak, de még számos nehéz feladat áll előttük. Nem is a hétvégi, Eger elleni mérkőzésre gondolt, itt egy tisztességes eredménnyel kiegyeznének, hanem az azt követő Szolnok és Újpest elleni összecsapásokra.

Két találkozót is játszott az elmúlt hétvégén a Hungerit-MetalCom-Szentes női gárdája. Szombaton sima győzelmet arattak Szremkóék az ASI-REHAU ellen (8-14), majd szoros mérkőzésen kaptak ki a bajnokesélyes OSC-től (7-9). Kocsis István vezetőedző az ASI ellen mindenkinek igyekezett játéklehetőséget biztosítani, ezért tudott felzárkózni a fővárosi csapat. Az OSC ellen az első két negyed volt a döntő, itt elhúzott a hazai együttes, és ezzel el is dőlt a találkozó, hiába kapaszkodott a Szentes. Kocsis szerint kapkodó, hibás döntéseket hoztak a találkozó elején, az emberelőnyös lehetőségeket gyengén használták ki, ezen mindenképpen változtatni kell a következő találkozókon. Legközelebb november 3-án játszik itthon a csapat, 16 órától az UTE lesz az ellenfél.

H. V.

2007. október 31.

Jobb volt a Tolna

A Szentesi Futsal Club NB I-es női csapata Tolnán vendégeskedett. A kirándulás nem hozott szerencsét a Kurca-partiaknak, hiszen 5-1-es vereséget szenvedtek. A sérüléshullám, ami a csapatot sújtja, a kispad rövidségéhez vezetett, s ez nagyban befolyásolta az idegenbeli sikertelenséget. A szentesiek gólszerzője Szabó.

2007. október 31.

Büntetők és mesterhármas

Újabb győzelmével tartja az első helyét a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban a Szentesi Kinizsi csapata. A mieink ezúttal hazai pályán arattak magabiztos, 4-1 arányú győzelmet a Deszk gárdája ellen, kifejezetten érdekes körülmények között. A szemmel láthatóan rutinos labdarúgókkal, és némi súlyfelesleggel érkező vendégek annak ellenére megszerezték a vezetést, hogy a mieink kezdték jobban a játékot. Az első félidő hajrájában azonban Páger révén egyenlített a Kinizsi. Ekkor még nem tudhattuk, hogy Gyuri még kétszer végezhet el büntetőrúgást ezen a meccsen. A második játékrészben tíz főre fogyatkoztak a vendégek egy kiállítás miatt, ekkor mindenki azt hitte, hogy sima lesz a derbi, ám nagyon nehezen ment a vendégek védelmének a feltörése. Büntetőből aztán megszerezte a vezetést a Kinizsi, köszönhetően annak is, hogy időközben a deszkiek előbb kilenc, majd nyolc főre fogyatkoztak a piros lapoknak köszönhetően. Páger eközben magabiztosan rugdosta a büntetőket, szépen csendben mesterhármast ért el, a végén még Törőcsik is betalált beállítva ezzel a végeredményt. Bozóki Zoltán, a Szentes vezetőedzője szerint mindhárom tizenegyes jogos volt a mutatott játék alapján pedig megérdemeltnek tartja csapata győzelmét a Mester. November 4-én, vasárnap Szőregre utazik a Kinizsi.

H. V.

2007. október 31.

Hetven közös esztendő

Lakodalmas muzsikától volt hangos a közelmúltban az Aranykalász Étterem különterme, ahol házassági évforduló ünneplésére gyűltek össze rokonok és barátok. Eddig semmi különös nincs a hírben, az viszont igazi kuriózum, hogy a 97 esztendős Csernák Mihály és a 86 éves Apró Julianna a hetvenedik, igen, jól tetszettek olvasni, a hetvenedik házassági évfordulójukat ünnepelték. Misi bácsi és Julika néni 1937. október 3-án fogadtak örök hűséget egymásnak Mindszenten, azóta kitartanak egymás mellett jóban-rosszban.

2007. október 31.

Támogatás

A Szent Erzsébet Rózsái Alapítvány köszöni mindazoknak, akik a 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítvány javára ajánlották fel. A kapott 392.154 Ft-ot a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda dísztermének világítás-korszerűsítésére; tanulmányi versenyek nevezési díjára, jutalmazására; az iskola szociálisan rászoruló tanulói tanulmányi kirándulásának támogatására; hagyományőrző programok szervezésére: iskolánkban vendégeskedő szovátai gyermekek ellátására fordítottuk.

A jövőben is támogassák alapítványunkat! Szent Erzsébet Rózsái Alapítvány adószám: 18471052-1-06, számlaszám: 57200031-10042009.
*
A Szentesi Zenebarátok Egyesülete köszöni mindazoknak, akik a 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-val az egyesületet támogatták. A befolyt 370.222 Ft-ot a fúvószenekar és a vegyes kar utaztatására fordították.
*
A Szent Anna Templom Orgonájáért Alapítvány kuratóriuma köszöni a nagylelkű támogatóknak a 2006. évi személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlását. A 140.609 Ft-ot az alapítványi célnak megfelelően az alaptőke növelésére fordították.

2007. október 31.

Szalay

A Szentesi Művelődési Központ a főtéri galériába várja az érdeklődőket Szalay Ferenc festőművész kiállítására november 8-án, csütörtökön 17 órakor. A kiállítást megnyitja: Kruzslicz Pál ny. igazgató. Közreműködnek a Színkör Művészeti Alapítvány diákjai. A kiállítás megtekinthető december 1-ig, keddtől-péntekig 10-13 és 15-18 óráig, szombaton 9-13 óráig.

2007. október 31.

Börze

A Szentesi Művelődési Központ Díszmadártenyésztő szakköre november 11-én, vasárnap 7-12 óráig díszmadár- és kisállat börzét rendez a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

2007. október 31.

Tombola

A nyugdíjasok klubja november 9-én, pénteken 14 órakor tartja foglalkozását a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Ezen a délutánon tombolatárgyakat sorsolnak.

2007. október 31.

Gallasz Béla sakk emlékverseny

Október 13-án a Klauzál iskolában rendezték meg a Gallasz Béla sakk emlékversenyt a Szentesi Spartacus SK és a Klauzál G. Ált. Iskola szervezésében. Az ifjúsági és sportbizottság nevében Oltyán Lajos ny. igazgató köszöntötte a megjelenteket, a 47 általános iskolás versenyzőt és felkészítőiket. Szeretettel üdvözölte a Gallasz család megjelent tagjait is. Megnyitó beszédében elmondta, hogy most 38. alkalommal, 1969 óta kerül megrendezésre ez a verseny a kiváló sakkozó emlékére. Nincs még egy ilyen emlékverseny, amit ilyen hosszú ideje, folyamatosan minden évben megrendeznének. Jó versenyzést és szép eredményeket kívánt a résztvevőknek.

A helyi versenyzőkön kívül meghívottként Csé-páról és Fábiánsebestyén-ről is voltak versenyzők. A népes mezőny bőven adott munkát a szervezőknek is. Dr. Makay Andor, Kőhalminé Forrai Julianna, Szemerédi András voltak a verseny levezetői. Eredmények, alsó tagozatos lányok:

1. Csókási Dzsenifer, 2. Mitlasóczki Edit (Fábián-sebestyén), 3. Turák Lejla (Petőfi isk.). Alsó tagozatos fiúk: 1. Baranyi Barnabás, 2. Mélykúti Ferenc, 3. Király Máté (mindhárman Koszta isk.). Felső tagozatos lányok: 1. Molnár Nikolett (Csépa), 2. Molnár Anett (Fábiánsebes-tyén), 3. Halmai Vivien (Csépa). Felső tagozatos fiúk:

1. Szalaji Renáta (Petőfi), 2. Koplándi Tamás (HMG), 3. Balogh Lajos (Klauzál).

2007. október 31.

Csoportelsők

Balról: Csiziné Magyar Ildikó, Csizi Evelin, Fehér O. Tímea, Csizi Henriett, Fehér O. Andrea, Czibulya Anita.
A képről hiányzik: Szabó Zsuzsa

A Szentesi Kinizsi SZTE 2004-ben újjászerveződött felnőtt női teniszcsapata két bronz- és egy ezüstérem után az idén első helyen végzett csoportjában az országos bajnokság II. osztályában. "A feljutásért a találkozót valóban elvesztettük, de csapatunknak nem volt a minden áron való győzelem a cél" - mondta a csapatkapitány.

Múlt heti számunkban "Vesztes teniszezők" címmel jelent meg írás a csapatról. A Kinizsi SZTE teljesítménye elismerésre méltó, eredményük számukra és város számára is szép sikerként könyvelhető el. Az érintettek elnézését kérjük!

2007. október 31.

Családi események

Született: Rácz Gábornak és Faur Julianna Renátának Kornél, Rébeli-Szabó Tamásnak és Csatári Edit Eszternek Edit, Mizsei Gábornak és Magyar Krisztinának Kata Flóra, Arató Csanád Istvánnak és Verbó Aliznak Lili, Bátaszéki Péternek és Szabó Anitának Zsombor, Szabó Péternek és Szarvadi Lenke Anitának Lázár, Nagyistók Mihálynak és Sárga Ilonának Léna Dorina nevű gyermeke.

Elhunyt: Piti Ferencné Balog Mária, Keller Sándor, Vincze András.