XXXIX. évfolyam 29. szám

2007. július 20.

Új igazgatók

Cseuz László és Dongó László

Cseuz László

A középiskolák összevonásával kapcsolatban a képviselő-testület kifejtette véleményét. Ám időközben az előterjesztés is módosult: a Csongrád Megyei Közgyűlés e témában (is) július 19-én rendkívüli ülést tartott. E lapok hasábjain megírtuk, hogy azt megelőzően a szentesi képviselő-testület kormánypárti többsége határozatban kimondta: ragaszkodik a középiskolák önállóságához. Azt viszont a jobboldali képviselők is megszavazták, hogy a város, mint tulajdonos egyetértése nélkül a megye ne tudja megváltoztatni az oktatási intézmények pedagógiai programját.

2007. július 20.

Középiskolák sorsa

A hétfői rendkívüli ülésen folyt az eszmecsere

A képviselő-testület elhamarkodottnak, előkészítetlennek, megalapozatlannak tartja a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről szóló előterjesztést. Megvalósíthatósága a 2007/2008-as tanév kezdetére rendkívül kétséges.

2007. július 20.

A légimentés centruma

Korábban beszámoltunk arról, hogy Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő ez év januárjában írta alá a megállapodást a Légimentő Kht. vezetőjével, hogy az önkormányzat a vásárhelyi úti repülőtér mellett biztosít területet a helikopterbázis kialakítására. A megye még az előző ciklusban elkülönített forrást arra, hogy a Dr. Bugyi István Kórháznál megépülhessen a leszállópálya. Már a jogerős építési engedélyt is megkapták a bázis létesítésére, amikor április végén a szaktárca és az Országos Mentőszolgálat úgy döntött, Szentes helyett Szegeden lesz a központ.

- Az ügy még nem záródott le. Ezzel kapcsolatban levelet írtam a miniszter asszonynak. Az egészségügyi tárca vezetője ennek kapcsán kért egy fölülvizsgálatot az Országos Légi Mentőszolgálattól. Letették jelentésüket a miniszter asztalára, ebben szakmai érveket fölsorakoztatva egyértelműen arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a mentés szempontjából legideálisabb a Szentes központú légi bázis. A szegedi bázissal a terület csak 75-80 százaléka fedhető le, szentesivel közel 98 százalék, így mind Szolnok, mind Csongrád megye önkormányzata a Szentesre való telepítését támogatja. Döntés a miniszteré - tájékoztatott a polgármester.

2007. július 20.

Nincs vége a hőségnek

Kedd éjfélig meghosszabbította az országos tiszti főorvos a harmadfokú hőségriadót csütörtökön. Az újabb intézkedésre azért van szükség, mert a meteorológusok szerint a jövő héten is marad a 30 fok feletti kánikula. Eredetileg péntekig tartott volna a legmagasabb fokozatú hőségriadó. A legmelegebb pénteken és szombaton lesz. Ezen a két napon az ország nagy részén 36-42 fok közötti hőmérséklet várható, és ezzel megdőlhet a 2000. augusztus 21-én Békéscsabán mért 41,7 Celsius-fokos melegrekord.

Szentesen is a vízpartokra menekültek az emberek, de hétköznap délután is sokan látogatták a strandot. A strandra látogatóknak pedig egy jó tanács: ha valaki a tilosban (pl. a liget zöld területén) parkol, annak a belépőjegy mellett számítania kell büntetésre is. Érdemes igénybe venni a Csongrádi út liget felöli oldalát a parkolásra, ahol ingyen és árnyékban állhatunk meg!

2007. július 20.

A megbüntethetetlen apa kérdése

Azt nem tudhatom, hogy kedves olvasóim közül hányan tudtak azonosulni azzal, amit a valóban független igazságszolgáltatás jótékony társadalmi hatalmáról papírra ábrándoztam két héttel ezelőtti írásomban.

Azt viszont határozottam merem biztosra venni, hogy igen sok jó érzésű magyar embert nagyon megrendített annak a szegény édesapának a lelkiállapota, kinek lelkét gyermekének halála terheli.

2007. július 20.

Kedvező változások a vármegyékben

Szentes a kiegyezés idején (1867) I.

Tomcsányi József alkotmányos főispán

1865 nyarán már érzékelhetők voltak azok a változások, amelyek az uralkodó és a nemzet, a birodalom és Magyarország közötti viszony javítását, új alapokra helyezését voltak hivatva előmozdítani. A megindult kiegyezési tárgyalások részeként jelentős személycserékre került sor a birodalom és a magyarországi kormányszékek vezetésében egyaránt. Az uralkodó hozzájárult a magyar országgyűlés öszszehívásához. Ezzel összefüggésben napirendre került az 1861 novemberében felfüggesztett megyei és városi autonóm testületek helyreállításának kérdése. A megyék élére új főispánok kerültek, kibővített hatáskörrel. Kiemelt feladatukká tették az országgyűlés előkészítését, valamint a megyei tisztikarok személyi összetételének szükség szerinti módosítását.

2007. július 20.

Levél a tanítványokhoz!

Lehet, hogy már nektek elmondtam, elmondom hát mindenkinek, hogy én a nagy gazdasági világválság idején születtem, ti pedig akkor, amikor én "tizenéves" voltam. Ennyi a korkülönbség közöttünk: megszülettetek éppen, vagy még meg sem születtetek, amikor hazánkban elhallgattak a fegyverek, nem láthattuk tovább az eperfák fölött az angol gépeket elhúzni magasan, mint egy fecskeraj. Igaz cukrot, minden egyebet nehezen lehetett kapni, de vége lett a háborúnak, béke lett. Ti felnőttetek, és én 1937-ben elballagtattalak benneteket. Ennek immár 50 éve. Igaz, ezek az évek sem voltak könnyűek, ekkor sem lehetett cukrot kapni, a fegyverek ropogását a néprádiókon keresztül hallgattuk, mert Pesten kitört a forradalom. 1956. október 28-át írtunk, s mi akkor ünnepeltük volna házassági évfordulónkat, az elsőt. De inkább féltünk, mint ünnepeltünk. Veletek vonultunk ki a 48-as emlékműhöz ünnepelni, s aztán visszajöttünk tanulni. Ilyen idők jártak akkor, és ennek már el is múlt fél évszázada.

2007. július 20.

Harmincöt éves téglagyár

Évfordulók - 2007.

80 éve, 1927. július 14-én Szentesre érkezett Aljechin sakk-nagymester, világbajnok, s részt vett a Petőfi Szállóban rendezett, 40 játékossal, tábla nélküli játékkal lefolyó sakktornán.

85 éve, 1922. július 16-án harangszentelő ünnepet tartott a szentesi római katolikus egyház.

75 éve, 1932. július 17-én Szentesen tartotta búcsúmérkőzését dr. Papp László birkózó Európa-bajnok, amelyen részt vett Keresztes Lajos világbajnok, Tasnády József Európa-bajnok és dr. Ambrus Pál sokszoros magyar bajnok.

110 éve, 1897 júliusában aratósztrájkok zajlottak az Alföldön és a Dunántúlon. Csongrád megyében a hatóságok összeírták a sztrájkok szervezésében élenjárók névsorát. (Szentesről a polgármester 11 szervező nevét terjesztette fel.)

35 éve, 1972 júliusában megkezdődött a rendszeres termelés az új szentesi téglagyárban.

Összeállította:
Labádi Lajos

2007. július 20.

Kilépett a frakcióból

Hornyik függetlenként dolgozik tovább

Hornyik László kilép a frakcióból

A Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet vezető óvónői állásra benyújtott pályázatokat a képviselő-testület június 29-i ülésén tárgyalta, azonban döntés nem született a dologban. Hosszas vita után sem sikerült megválasztani két jelölt közül a vezetőt, mivel egyik pályázó sem kapta a meg a megbízáshoz szükséges minősített többséget.

2007. július 20.

A Deák iskolából a tajgára

Egy uniós pályázat keretében a Deák Ferenc Általános Iskola néhány pedagógusa nemrég Finnországban járt: egy biológiai kutatás eredményeit mutatták be a projekt nemzetközi résztvevőinek.

2007. július 20.

Szentesi élet?

Nem a lapcímre gondolok: jó, hogy van. Ám számomra is volt szentesi élet. Születésem napja 1928. november 17. óta mindig volt. A szülői ház akkori címe: dr. Prjesz Zsigmond utca 25. Ma Esze Tamás. Amarról sajna sokáig nem tudtam semmit, majd amikor "kitagadták" vagy letagadták, mert zsidó volt, s helyette Egán Edéről neveztük lakóutcánkat, kezdtünk gondolkodni: mi történik körülöttünk?

2007. július 20.

Bicajjal az olimpiákra - Barcelonától Pekingig

Cseuz László ötödik olimpiájára készül. A 63 éves testnevelő tanár komoly edzésekkel, és elhatározással vágott neki az előkészületeknek, pontosan úgy, mint a nagy sportesemény versenyzői. Csakhogy ő addigra már bejárja a fél világot és kikerékpározza magát, mire felgyúl az olimpiai láng, hogy azután nézője lehessen honfitársai minden elismerést megérdemlő sportteljesítményének.

2007. július 20.

Testvérnek lenni...

Válasz Gődér Lajosnak

Tisztelt Gődér Úr!

Olvasva a Szentesi Élet július 6-i számában napvilágot látott írását, úgy éreztem, hogy válaszolnom kell Önnek, mivel én magam is meg lettem szólítva. Ön nyilván nem tudhatja azt, hogy nekem semmi közöm sincs ahhoz a pályázathoz, amelyből megvalósult a Művészetek Háza. Egyetlen fillért sem kaptam azért, hogy "megrendezhessem" a szentesi kézművesség múltját bemutató tárlatot az idei év június 24-én megnyílt kamarakiállítással egyetemben, amely az újszentesi telepeseknek kíván emléket állítani. Pusztán jószándékból és a falu népi kultúrája iránti érdeklődésemből adódóan igyekeztem a gólyásház előterében látható tablókat összeállítani, amihez az általam folytatott (saját finanszírozású) kutatómunka során összegyűjtött anyagot használtam fel. Éppen ezért tartom sérelmesnek azt, hogy személyem ily módon összefüggésbe került azzal a pályázattal, amelyhez semmi közöm sincs, ezért nem rajtam kell számonkérni az esetleges hiányosságokat. Tavaly szeptemberben a nyitás előtt néhány héttel "ugrottam be", háttérbe szorítva ezzel a megyeházi néprajzi kiállításokkal kapcsolatos teendőimet (ami egyébként a munkaköri kötelességeim közé tartozott), mivel megpróbáltam segíteni. Mindezt az ügy érdekében tettem, nem azért, hogy munkámért bármiféle anyagi viszonzást várjak.

Lehet, hogy a külső szemlélő számára a 4 tablóra rápillantva úgy tűnik, mintha összeállításuk mögött kevés munka rejlene. Ajánlom, hogy próbáljon utánajárni a Békés-Bánáti Református Egyházmegye iratainak (aho-va Újszentes is tartozott), vagy átnézni a településre vonatkozó cikkeket a korabeli szentesi sajtóban, ami biztosan nem egy hetet fog igénybe venni. A kiállításon a kutatási eredmények sűrítve, a nagyközönségeknek szánva jelennek meg, hiszen ez egy teljesen más műfaj. A négy tablóról talán még anynyit, hogy a gólyásházban ennyi hely állt rendelkezésre, ezért a falura vonatkozó legfontosabb információkat kellett ily módon összefoglalnom. Úgy vélem tehát, hogy a lehetőségekhez mérten sikerült tisztességesen emléket állítani az újszentesi telepeseknek (a kiállítás természetesen tovább bővíthető). Remélem, hogy a jövőben a falu értékeinek feltárása során együtt tudunk működni és erőfeszítéseinket egyesítve minél jobban megismerhetjük a telepesközség múltját.

Baráti üdvözlettel:
Mód László
(néprajzkutató-muzeológus)

2007. július 20.

Koffein és nikotin

Az Addiktológia és Drogambulancia sorozata - A dohányzástól a heroinig

Két általános ismert, és sokak által használt "anyag" hatásait szeretnénk most megismertetni olvasóinkkal. Az egyik a koffein, melynek sok pozitív hatását említjük meg. Mostani másik témánk a nikotin, melynek függőségi hatása a kokainéhoz mérhető. Sorozatunkban a témáról dr. Szalayné Péter Ildikó addiktológiai konzultáns adott felvilágosítást.

2007. július 20.

Élethű haditorna

A lovagok vonulását a főutcán is láthatták

Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Zenthus János Középkori Haditorna fesztivált a tizenhatodik Kurca Parti-Coctail Partyval egy időben illetve helyszínen. A Pusztai László Sporttelepen sátortábor fogadta a messziről érkezett lovagokat és vitézeket - akik többek között a Vajdaságból, Debrecenből, Visegrádról és Heves megyéből jöttek -, valamint az érdeklődő közönséget.

2007. július 20.

Hardcore Malaysiából

Időről időre szélesedik azoknak a tábora, akik megtapasztalhatják, hogy nem csak egyetlen rétege létezik Magyarországon az underground kultúrának. Ebbe a körbe a könnyűzene azon előadói tartoznak, akikről gyakorlatilag nem vesz tudomást a média. Nem hogy nem "sztárolják" őket, de nem is játsszák a dalaikat, klipjeiket a rádiók, illetve a televíziók. Ettől függetlenül a saját kiadású, vagy under-ground társaságoknál megjelenő lemezeik mégis hozzáférhetők (elsősorban koncerteken), ugyanakkor minőséget jelentenek, értéket képviselnek.

2007. július 20.

Bezárt világ

Nagy István fotós alkotásaiból nyílt kiállítás a Galéria kávéházban. Mint ismeretes, a Szentesi Fotókör vezetője nem is olyan régen második díjat nyert az országos aktfotó kiállításon. Mostani, Galéria kávéházi kiállításán más témát választott. Válogatott képein az utcát és a magán területet elválasztó kapukat mutatja be szépségükkel és jellegzetességükkel.

"Régen az emberek a kapukkal, ajtókkal, kilincsekkel próbálták a világ tudtára adni, hogy milyen ember lakik a házban. Kifejezte a társadalmi és vagyoni helyzetüket, a készítő mesteremberek kézügyességét. Fotós kirándulásaim során nagyon megragadtak a régi és míves munkával elkészített kapuk, ezért megörökítettem néhányat, melyeket most egy csokorban adok át a nézőknek. Az öreg, akár 100 évet is meghaladó zárszerkezetek bemutatnak és közölnek valamit az elmúlt évekből, elöregedő falvak és városok utcaképéből. A megkopott festék, elrozsdásodott vasszerkezetek, patinás rézkilincsek, elöregedett farészek talán a képeken keresztül is visszaadják azt a hangulatot, amit én a fotózás, képválogatás során éreztem. Sokszor beszélni is tudtam a kilincsek, zárak által bezárt világban élő emberekkel, kik elmeséltek egy-egy szeletet az életükből" - vallja önmagáról, majd még hozzáfűzi:

"A fotózás, mint kreatív alkotás nagyon megtetszett, szívesen készítek művészi hatású képeket. Képeimet a konzervatív látásmód jellemzi. Megpróbálom a szépséget és a harmóniát közvetíteni a fotóimmal a befogadó, a képeket szemlélő nézőnek."

A kiállítás augusztus 26-ig tekinthető meg a Galéria kávéházban (Szentes, Petőfi u. 7.).

2007. július 20.

Adó-infó

Törőcsik Norbert rovata

Munkaidő számítás és beosztás új szabályai

A 2007. évi LXXIII. Tv. változása alapján a törvény elismeri az ügyeleti idő teljes beszámíthatóságát. A munkáltató által meghatározott helyen munkavégzésre képes állapotban történő rendelkezésre állás teljes egészében munkaidőnek minősül. Pontosabban a szabály módosítása után a heti munkaidő legmagasabb mértékére megállapított felső határ alkalmazásakor az ügyelet teljes tartama munkaidőnek tekintendő. Ügyeletben, a nem készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló napi munkaideje maximum huszonnégy óra lehet.

2007. július 20.

Tóni bácsi konyhája

  • Amerikai sertésmáj
  • Friss gyümölcsturmix
2007. július 20.

Búcsúzott Mordvincev

Három éves korában kezdett el úszni még Ungváron, majd 2001-ben Szentesre költözött, hogy itt váljon még jobb úszó belőle. A Klauzál iskolában végezte el a hetedik-nyolcadik osztályt, idén pedig a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett Mordvincev Sándor. A tizenkilenc esztendős fiatalember éveken keresztül szállította a fényesebbnél fényesebb érmeket Szentesre, most azonban - tanulmányai miatt is - Pécsre költözik, az ottani úszóklub versenyzője lesz.

2007. július 20.

Már elkezdték a munkát

A tavalyi hatodik helyhez képest egy pozíciót javított a Szentesi Kinizsi megyei másodosztályú labdarúgó csapata. Hogy a jobb helyezés hozott-e tartalmasabb játékot is, arra Bozóki Zoltán vezetőedző válaszolt.

- Bár valóban javítottunk, ez nem jelenti azt, hogy maximálisan elégedett lennék az idei teljesítményünkkel. Az előző szezonhoz képest átalakult a gárda, sok fiatal labdarúgó jutott játéklehetőséghez, és bebizonyították, hogy lehet rájuk számítani. A kapuban Miskolci Balázs, a hátsó alakzatban Boldizsár, Lajos és Polyák teljesített jól, meghatározó tagjai lettek a csapatunknak. A középpályásaink rapszodikusabban teljesítettek, a legfájóbb pontunk mégis a támadósor volt. Rengeteg helyzetet elpuskáztak, sok gól maradt bennük. Tavasszal Hidas volt a legjobb formában közülük.

- Sokáig az élbolyban tanyáztak, hazai pályán pedig kifejezetten imponáló teljesítményt nyújtottak.

- Három hazai mérkőzéssel kezdtük az őszi szezont, mindhármat megnyertük, valóban a közvetlen élbolyhoz tartoztunk. Később néhány helyet visszaestünk ugyan, de ott tudtunk ragadni a tabella elején. Tavasszal ingadozóbban teljesítettünk, az utolsó négy fordulóban viszont négyszer nyertünk, 15-3-as gólarányt produkáltunk, és ami a legfontosabb, jó játékot nyújtottunk. Ekkor más hadrendben játszottunk, és ezt a szisztémát szeretném tovább folytatni augusztustól is. Hazai pályán egyszer kaptunk ki, sajnos az utolsó percben kapott gól azt jelentette, hogy nem lehettünk negyedikek. Idegenben a szegvári 0-4 volt a legfájóbb.

- Mikor kezdik a felkészülést a bajnokságra?

- Július 10-én már edzettünk, a következő héten pedig edzőmérkőzéseket is játszunk. Öt-hat mérkőzést terveztem be, augusztus elején Magyar Kupa mérkőzésünk lesz, a hónap közepén pedig kezdődik a bajnokság. 20-22 fős kerettel kezdjük a munkát, hogy lesznek-e érkezők, arra még nem tudok válaszolni, bár a támadóposzton ránk férne az erősítés. Egyelőre senki nem jelezte távozási szándékát a klubtól, ami külön öröm számomra.

H. V.

2007. július 20.

Lemondott Zoltai

Asztalitenisz

A 2006/2007-es NB II-es asztalitenisz küzdelmekben városunkat a Szentesi Kinizsi képviselte. Zoltai Zoltán, szakosztályvezető az NB II-es pontvadászatot értékelte.

- A csapat az utolsó helyen végzett a tabellán, s ez a kiesést jelenti az NB II-ből - kezdte a szakosztályvezető. Több olyan tényező volt, ami nem kedvezett nekünk. A kezdéskor tervünk volt a bent maradás. Így utólag tudva, hogy a tizenkét fős csoportból az utolsó öt búcsúzik, irreális lett volna a bent maradás. Nem az utolsó helyet érdemeltük, ennél jobb teljesítményre is képesek lehettünk volna. Sajnos egy-két játékos nem megfelelően állt hozzá az edzéshez, illetve Erdész Tibor félidőben hagyta abba a játékot. A lelkesedés is alább hagyott a bajnokság végére. Négy pontot gyűjtöttünk (egy győzelem, két döntetlen). A rengeteg utazás, a sok edzés felőrölte a csapatot, az egység sem volt már meg.

Zoltai Zoltán szakosztályvezető lemondott, az új vezető Hegedűs Gábor. Ez a változás egy hete történt. Annyit fűzött még hozzá Zoltai, hogy folytatás az NB III-ban lesz. Többen távoztak az együttestől: Erdész Tibor abbahagyta, Juhász Gábor és Zoltai Zoltán is eligazol.

(dvz)

2007. július 20.

Ladóczki emlékére

A szabadkai versenyen ebben az évben nevezési rekord született. A szerb-horvát és magyar versenyzők mellett román úszók is részt vettek a kiváló úszó, edző emlékére rendezett versenyen, aki Szabadka közéletének is kiemelkedő szereplője volt. A Szentesi Delfin ESC eredménye:

Berezvainé Virágos Éva: 50 hát, 100 gyors, 200 vegyes, 400 gyors, 100 hát, 50 gyors 1. dr. Bakacsi Gyula: 50 hát, 50 mell, 100 gyors, 100 hát, 100 mell, 50 gyors 1. Bocskay Zsófia: 50 pille, 100 pille, 400 gyors, 200 vegyes, 100 gyors 1. Melkuhn Dezső: 100 pille, 200 vegyes, 400 gyors, 100 mell 1. 50 hát, 100 hát 2. Pólyáné Téli Éva: 100 pille, 50 pille, 100 mell, 50 mell 1. 50 gyors 2. Debreczeni Beáta: 50 mell, 100 mell, 400 gyors 1. 200 vegyes 2. Cseuz László: 400 gyors, 50 pille 1. 200 vegyes 2. 100 mell 3. Ba-lázsné Lukátsy Katalin: 50 hát, 50 mell, 200 vegyes, 100 hát, 100 mell, 50 gyors 2. Bihari János: 50 mell, 100 mell 2. 50 pille, 50 hát, 50 gyors 3.

4x50 m női vegyes váltó: 1. Szentes (Virágos, Debreczeni, Téli, Bocskay), 4x50 férfi vegyes váltó: 2. Szentes (Bihari, Melkuhn, Cseuz, Kasza).

Pólyáné Téli Éva

2007. július 20.

Fiatalokkal - jövőre is

A tűzzel játszott, de végül nem égett meg a Szentesi VK férfi vízilabda csapata, a gárda bent maradt az első osztályban. Berki András vezetőedző pontosan tudja, hogy a szentesi szurkolóknak nem az a siker, ha a csapat bent marad az OB I-ben, de a jelenlegi körülményeket tekintve ezt is sikerként lehet elkönyvelni.

2007. július 20.

Teniszbajnok pedagógus

Július elején nyolcadik alkalommal rendezték meg Balatonalmádiban az Országos Pedagógus Teniszbajnokságot a Pedagógus Szakszervezet és a Balatonalmádi Teniszklub szervezésében.

Nőknél 40 év alatti és 40 év feletti kategóriában lehetett nevezni. Tíz versenyző indult a 40 év feletti kategóriában. Csiziné Magyar Ildikó (képünkön) - a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola testnevelője és teniszedző - nyerte meg a döntőt egyéniben és párosban is. A döntőt a páros partnere, egy bajai pedagógus ellen játszotta. A nyolcadszor rendezett bajnokságról hatszor ő hozta el a fődíjat, mely idén két gravírozott emléktárgy volt. Kenyeres Zsuzsanna, aki szintén a Zsoldos iskola testnevelője, a 40 év alatti korosztály versenyén vett részt, a Horváth Mihály Gimnáziumot pedig Volosin Vlagyimir képviselte a férfiak között. Minden versenyző kapott pólót, kulcstartót és ingyen strandbelépőt, valamint szombat este közös gulyáspartit rendeztek.

Csiziné Magyar Ildikó a szentesi Kinizsi Szabadidő- és Tornaegylet OB II-es női csapatának vezetője. Az országos csoportbajnokság tavaszi fordulója után első helyen állnak a csoportban.

M. A.

2007. július 20.

"A néni Keleti Andrea?"

Keleti Andrea 15 éve jött először a városba

Megkedvelte Szentest, s a ligeti strand vált a kedvenc üdülőhelyévé Keleti Andreának. A Szombat esti láz népszerű táncosa kezdetben tanítani jött városunkba, ebből az évek folyamán kellemes romantikázással, nyaralással egybekötött tánctábor lett.

2007. július 20.

Levetette hátáról a póniló

Ez év május 10-étől közel egy hónapot parkolhatott a Kossuth téren egy Ford Escort kistehergépkocsi. Azért csak annyit, mivel július 11-ére virradóra ismeretlen tettesek eltulajdonították. A '88-as évjáratú kék színű teherautó értéke 120 ezer forint. A rendőrség nyomoz az ismeretlen tettes(ek) után.

2007. július 20.

Kukakép a játszótér mellől

Levél érkezett a szerkesztőségünkbe. Panaszos anyuka írt, bár aláírásként nem önmagát nevezte meg, hanem játszótéri gyerekeket, anyákat, nagymamákat. Egy fotót is küldött. S mint írja, a fotó a Kertvárosban, a Pinokkió játszótér mellett készült egy vasárnap este. A kép önmagáért beszél: szemét mindenütt. Több is, mint amenynyi a konténerben elfér. A gyerekekre vigyázó anyák megunták az áradó bűzt és a ronda látványt, segítségünket kérték. Nem lehetne valamit tenni?

Kiss Ferencet, a városellátó intézmény munkatársát kérdeztük. A válaszban azonban sok a feltételes kötőszó.

Ha a lakók megegyeznek az új helyben, a konténer át is helyezhető, nekik egy a fontos, hulladékgyűjtéskor a kukásautó könnyen hozzáférjen. Ez az érv szól a jelenlegi helye mellett. A megoldás lenne az is, ha a nagy konténert 4 kisebbre cserélnénk, s minden lépcsőháznak lenne egy sajátja. Ehhez szintén a lakók megegyezése szükséges. Egyébként erre máshol is volt példa. Kevesebb szemét gyűlne össze vasárnapra, ha csak az ott lakók használnák a konténert, illetve ha többen használnák a szelektív hulladékgyűjtőt, ami nincs is messze (az abc előtt). S kevesebb lenne a szemét akkor is, ha pl. a megunt nappali bútort nem az utcára vinné a tulajdonos. Ennek darabjait tették be a játszótéri homokozóba, ahonnan a városellátó munkatársai szállították külön teherautóval.

Túl sok a ha. Kiss Ferenc elmondta még azt is, jó lenne, ha a lakók felkeresnék a közös képviselőt, aki jelezné számukra az összes hulladék elhelyezéssel felmerülő problémát.

2007. július 20.

Családi események

Született: Bella Zsolt Egonnak és Lakatos Máriának (Magyari u. 24.) Zsolt, Szarka Sándornak és Forgó Ágnesnek (József A. u. 41.) Nándor, Némethy Kornélnak és Győrffy Márta Angélának (Szabadság tér 1.) Kornél, Bölcskei-Molnár Józsefnek és Őze Brigittának (Dózsa Gy. u. 81.) Dániel nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Orosz Endre István (Arany J. u. 18.) és Bálint Beáta Ibolya (Békéscsaba, Pongrácz A. u. 32.), Berezvai Zoltán (Kátai u. 12.) és Varga Katalin Rozália (Dr. Berényi u. 39.), Marcsó Ferenc Balázs (Wesselényi u. 10.) és Gál Andrea (Sima F. u. 51.), Tóth Gábor (Hódmezővásárhely, Temesvár u. 50.) és Bari Lejla Etelka (Magyari u. 12.).

Elhunyt: Horváth Jánosné Vida Mária (Kistőke 185.), Keresztes Antalné Vida-Szűcs Jusztina (Nagyhegy 19.), Ignácz Istvánné Csányi Anna (Nádudvary u. 6.), Gál Antalné Rácz Mária (Honvéd u. 16/B), Székely Sán-dorné Sípos Mária (Nagyhegy 400.), Kurucz László (Bajcsy-Zs. u. 10/A), Mészáros Sándorné Kis Éva (Horváth M. u. 3.).