2007. július 20.

Középiskolák sorsa

A hétfői rendkívüli ülésen folyt az eszmecsere

A képviselő-testület elhamarkodottnak, előkészítetlennek, megalapozatlannak tartja a középfokú oktatási intézmények átszervezéséről szóló előterjesztést. Meg-valósíthatósága a 2007/2008-as tanév kezdetére rendkívül kétséges.

Mint megtudtuk, a helyi önkormányzat azon kérését, miszerint a Rigó Alajos iskola székhelye ne Hódmezővásárhelyen legyen, hanem Szentesen, nem apcettálták Szegeden. Az előterjesztő továbbra is Vásárhelyt jelöli, míg a szentesi és a csongrádi iskolát tagintézményként kapcsolta a vásárhelyihez. A középiskolák esetében az a javaslat, hogy a Horváth Mihály Gimnázium és a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola egy intézményt képezzen, a Zsoldos Ferenc Középiskola és a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola úgyszintén.

Többszöri kérés ellenére sem kapott a város számítási adatokat tartalmazó anyagot, jelentette be Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő a testület minapi rendkívüli ülésén. Mint mondta az anyag előterjesztője arra az alapra helyezkedik, hogy a kormányzati magatartás és a forráskivonás miatt alakult ki a jelenlegi helyzet. Az állami szerepvállalás nem csökkent, hanem nőtt a középiskolák vonatkozásában, mondta a polgármester. Ezt számításokkal támasztotta alá. Számára nem megalapozott az előterjesztés.

Horváth István furcsának találta, hogy ahány település, annyi megoldás az ügyben. Makón önálló marad a gimnázium, Csongrádon minden intézményt összevonnak, Szentesen 2-2 középiskola összevonásáról van szó.

Móra József arról szólt, hogy az előterjesztés szándéka a sorok között rejlik: felsővezető leépítés, új program, stb. - sorolta a képviselő. A gyors átalakításban nem látja az előrelépést a költségtakarékos és hatékony megoldásra. Ami pedig Rigó Alajost illeti, neve Hódmezővásárhelyen nem mond semmit.

Kozák János azt nehezményezte, hogy nincs jelen a középiskolákat működtető megyei önkormányzat képviselője, így érdemben senki sem tudta vitatni Szirbik Imre megállapításait.

Szűcs Lajos alpolgármester annak a véleményének adott hangot, hogy ki kell kérni a tulajdonos véleményét. Ez szerepel az átadási szerződésben. A megyei anyag határozatában benne van az is, hogy a megyén az intézményvezetők felmentését és átszervezését kezdeményezik. Rossz döntés, jelentette ki az alpolgármester, majd így folytatta:

- Tradíciókkal megáldott iskoláink vannak, amit nem lenne szabad összevonni. Komoly szakmai érvek ezek, miért van az, hogy szembe mennek az egész megyével. Egyetlen iskolai és szülői szervezet, iskolaszék, diákönkormányzat, senki nem támogatta az egészet.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta, a képviselő-testület művelődési és oktatási bizottságának elnöke, a Horváth Mihály Gimnázium igazgatója kijelentette: az ilyen átszervezéseket hosszú hónapokig tartó előkészítő munkák előzik meg, mivel számtalan szakmai kérdésben egyeztetni kell. A tanárok szabadságon vannak, mire visszajönnek, megtörténik az iskolák átszervezése. Majd valamibe belecsöppennek, mondta, majd így folytatta:

- Lehetetlen helyzetben van mindenki. A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola jelenleg teljesen más munkamódszerrel, profillal, más céllal dolgozik: A mi intézményünk egy klasszikus gimnázium, szintén megvannak a maga módszerei, profilja, hangulata. Arculata, amit 148 év alatt sikerült kialakítani. Azt eddig is tudtuk, hogy 2008. január 1-jétől közös gazdálkodásúak lesznek az intézmények. Szakmailag nem látjuk, hogy milyen együttműködésre lennénk képesek. Egy klaszszikus gimnáziumot nem lehet összevonni semmilyen szakközépiskolával.

Dr. Sztantics Csaba jegyző kérdésre válaszolva elmondta: a szerződésben benne van, hogy az átvevő az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásához megkéri az átadó egyetértését. Tehát annak hiányában a megyei közgyűlés nem tudja elfogadni az előterjesztést.

Móra József kijelentette: ha már benne van a szerződésben, hogy a pedagógiai program véleményezése a képviselő-testület dolga, és mivel a pedagógiai program változik az átszervezéssel, gyakorlatilag a megyei közgyűlésben megszegik a szerződést. Egyetértésben Hornyik Lászlóval kérte, a képviselő-testület vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy az oktatási intézményeket viszszavegye a város.

A polgármester elmondta, hogy annak a 80 millió forintnak a fedezete, amely az állami normatíva és a bekerülési költség között van, az a szentesiek illeték befizetéséből ott van a megyei közgyűlés kasszájában. Kijelentette: hajlandó tárgyalni a visszaadásról, de akkor az említett pénzt is adják vele.

Kozák János figyelmeztetett: esetükben gazdasági összevonásról van szó, a szakmai munkába nem kíván beleszólni a megye. Felvetésére Bácskainé így reagált: elolvasta a közgyűlés július 19-i előterjesztését, mint mondta, abban az országos beiskolázású drámai osztályt sehol nem találja. Horváth István javaslattal élt: fogadjanak el egy olyan határozatot, amelyben leszögezik, a képviselő-testület a pedagógia programot előzetesen meg kívánja ismerni, hogy egyetértési lehetőségéről dönteni tudjon.

Kozák János kijelentette: a polgári frakció elfogadja Horváth István javaslatát, a határozat többi részével azonban nem értenek egyet.

Lovas József