XXXIX. évfolyam 12. szám

2007. március 23.

Együtt ünnepeltek

Az alkalomhoz méltó palotás tánc és szavalatok várták az ünneplőket március 15-én

A város főterén együtt ünnepelték meg március 15-én az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 159. évfordulóját és helyezték el koszorúikat Kossuth Lajos és Horváth Mihály szobránál az önkormányzat, a fegyveres erők, a pártok és a civil szervezetek képviselői, valamint a város lakossága.

2007. március 23.

Óvodák, iskolák, keretszámok

Az intézményeknek a következő nevelési-, illetve tanévet érintő óvodai felvételeket és beiskolázást előkészítő feladatai szükségessé teszik, hogy a fenntartó már az ezt megelőző időszakban meghatározza a működés kereteit. A 2007/2008. tanítási évben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok számának meghatározása lényeges finanszírozási szempont, ugyanakkor fontos foglalkoztatás-politikai kérdés. Az indítható csoportok, osztályok számának csökkenése együtt jár a foglalkoztatható pedagóguslétszám, továbbá az egyéb munkakörökben alkalmazottak létszámának csökkentésével is.

2007. március 23.

Dr. Tóth Gyula elismerése

Harminc év munkáját jutalmazták

A Magyar Köztársaság elnöke nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta dr. Tóth Gyula mesteredzőnek, a Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás Szegedi Kirendeltség-vezető főállatorvosának. A kiváló szakemberrel sport sikerei színhelyén, az uszodában beszélgettünk.

2007. március 23.

Az óvodások is várják a jó időt

Múlt heti számunkban már hírt adtunk arról, hogy ismét tavaszköszöntőre várják az óvodás és iskolás gyerekeket. Szerdán a picit borús és hideg idő ellenére a Szent Anna utcai óvodások ismét megpróbálták előcsalogatni a tavaszt a Kurca ligeti szakaszán lévő Eszperantó fahídján. A nyolcadik alkalommal tartott köszöntőn Szirbik Imre polgármester, és az óvoda apróságai egy-egy szál virágot dobtak a város "folyócskájába", jelképesen köszöntve ezzel a meteorológiai tavaszt.

A Szent Anna utcai óvoda nevelőtestülete a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium "Zöld óvoda" cím elnyerésével is bebizonyította, hogy méltóak erre a címre, hiszen nemcsak ezzel a mostani gesztussal igyekeznek közelebb hozni a gyerekeket a természethez. Az intézményben egyebek mellett nagy hangsúlyt fordítanak a környezettudatos nevelésre, így például környezetünk védelmére, ápolására is. A tavaszköszöntő virágait a Jutka és a Borostyán virágüzlet ajánlotta fel.

2007. március 23.

Lássuk, amit láttunk!

Hát igen! Amit jó előre megjövendöltek, és amire a magyar sajtó a légkört hatásosan felkészítette, az bekövetkezett!

Vagyis volt ünnepük a csúzli-tulajdonosoknak; lezajlott - Petőfi "gyönyörűségére" - a csata az esernyővel védekezők és a "tojás-szűkében" nem lévő "hazafiak" között. Hatalmas zászlóerdő lelkesítette a kebleket az ugrásra kész "rendőrterror" ellen.

2007. március 23.

Szállodaépítési pályázat

Száztíz éve írták ki

Komor Marcell (1896)

A XIX. század végére felerősödött az igény Szentesen egy kor színvonalán álló szálloda és vendéglő építésére. Ez valóban indokolt volt, hisz a város központi részén csupán a Zöldkoszorú vendégfogadó és kocsma állt a városba érkező ide-genek rendelkezésére, amely még a Harruckern bárók idején épült az 1700-as évek első felében. Az 1836 óta a város tulajdonát képező düledező, romos léte-sítményt az átutazó vendégek elkerülték, de már régen nem elégítette ki a helyi igényeket sem.

2007. március 23.

A lakótelep fejlesztése

Évfordulók - 2007.

25 éve, 1982. március 17-én a Művelődési és Ifjúsági Ház Pódium termében "Lengyelország ma" címen külpolitikai fórumot tartott Meruk József, az MTI varsói tudósítója és Juszt László újságíró.

135 éve, 1872. március 18-án a városi képviselő-testület elfogadta Szentes város új szervezési és működési szabályrendeletét. Ennek értelmében a képviselő-testület taglétszáma 200 fő: fele virilis (legtöbb adót fizető), fele választott képviselő. Az ügyek intézését öt osztály végzi (háztartási, pénzügyi, jogi, gazdászati, rendőri osztályok), az osztályok élén egy-egy tanácsnok áll. A város összes alkalmazottainak száma 105 fő.

75 éve, 1932. március 18-án a városi közgyűlés határozatot hozott egyes utcák átkereszteléséről, illetve a névtelen utcák elnevezéséről.

145 éve, 1862. március 21-én az uralkodó kinevezte Petrovics István királyi biztost Csongrád megye főispáni helytartójává.

75 éve, 1932. március 21-én született dr. Balázs György kandidátus, helytörténész, ny. főiskolai tanár.

90 éve, 1917 márciusában dr. Cicatricis Lajos főispánt a király a Lipót-rend lovagkeresztjével, dr. Rimély Dezső ezredorvost, a vármegyei közkórház igazgató-főorvosát pedig a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki.

35 éve, 1972 március folyamán a Hámán Kató úti lakótelepen elkészült három 14 lakásos szövetkezeti és állami bérlakásos lakóépület. A lakótelep másik részén megkezdődött 202 OTP beruházású lakás (társasház) értékesítése. Befejeződött a lakótelephez szükséges közművek kiépítése.

Összeállította:
Labádi Lajos

2007. március 23.

Kazinczy-verseny

A köztudatban csupán "szép magyar beszéd" versenyként él a címben említett megmérettetés, melyet általános iskolás korú tizenéveseknek hirdetnek meg országos felfutással.

Az 1960-as években Péchy Blanka azzal a nem titkolt céllal hívta életre a Kazinczy Alapítványt, hogy segítse a magyar nyelv ápolását, szép magyar beszédre késztesse a magyar nyelv használóit, és nem utolsó sorban a diákokat.

A beszédművelésnek e-gyik alapeleme, hogy kifejezően, érthetően tudjanak az emberek olvasni. Az iskoláskorban minden pedagógus elsődleges teendője, hogy ezt megtanítsa a gyerekeknek. Hosszú a folyamat, míg a betűket silabizáló kisdiákból önálló szövegformálást bemutató kis "előadó" válik. Megéri a fáradságos munka, hiszen akik felolvasnak, másoknak is örömet szereznek. Ilyen felolvasó délutánt rendeztek a nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola pedagógusai.

A megnyitó után az izgalmas verseny két korcsoportban vette kezdetét. A gyerekek először felolvasták az otthonról hozott szöveget, majd egy ismeretlen történetet mutattak be. Általános tapasztalatként emelte ki az értékelés során mindkét zsű-rielnök, hogy jó és szép volt a gyerekek szövegválasztása, a azokat pontosan, jó artikulációval, megfelelő hangerővel tolmácsolták. Az értékelés után az alábbi gyerekeknek tapsolhattak a vendégek:

5-6. osztály:

1. Táborosi Mónika (For-ray Máté Általános Iskola) fk.: Mészáros Réka, 2. Libel Noémi (Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola) fk.: Ráfiné Gáspár Annamária, 3. Oroyovwe Onoriode Gréta (Petőfi Sándor Általános Iskola) fk.: Kis-Rácz Antalné. A Kazinczy-emléklapot a korosztály 1. helyezést elért tanulója, Táborosi Mónika kapta meg.

7-8. osztály:

1. Spitzer Jenő (Szent Erzsébet iskola) fk.: Ráfiné Gáspár Annamária, 2. Petri Viktória (Klauzál Gábor iskola) fk.: Dévay István, 3. Tóth Krisztina (Forray Máté iskola) fk.: Mészáros Réka. E korosztályból Spitzer Jenő jutott az országos döntőbe, melyet áprilisban Kisújszálláson rendeznek.

Kis-Rácz Antalné
m. szaktanácsadó

2007. március 23.

Végső búcsú a tanárnőtől

Ismét gyászol a Petőfi Sándor Általános Iskola. Megint átment a szellemi tantestületbe egy kedves kolléga, egy imádott osztályfőnök, igényes szaktanár. Nyolcvannyolc éves volt.

Március 12-én meghalt Ágoston Györgyné Vaál Erzsébet gyémántdiplomás tanárnő. A 40-50-60-as években magyart, történelmet tanított a volt polgári leányiskolában. Gyerekszemmel először a szépséget, kedves mosolyát csodáltuk, később megtapasztaltuk szigorát, következetességét mind a magatartásunk, mind az előmenetelünk terén. Tapintatosan formálta ízlésünket: leányregények helyett Mórát, Gárdonyit, Jókait adott a kezünkbe. Fáradhatatlanul javította fogalmazásainkat. Ha valamelyikünk tollából kicsúszott egy jó hasonlat, egy ötletesebb dolgozat, azt felolvasta a tanári szobában is. A háború utáni általános szegénység ellenére tanulmányi kirándulásokat szervezett, hogy szélesedjen a látókörünk. Nem tiltotta az emlékkönyvet, de a buta versikék közé ő Vörösmarty-idézetet írt: "Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:/ Egész világ nem a mi birtokunk;/ Amennyit a szív felfoghat magába,/ Sajátunknak csak annyit mondhatunk."

Kedves tanárnőnk mindent megtett szellemi gazdagodásunkért. Tisztelte és szerette a gyereket, igyekezett alaposan megismerni, képességeitől függően követelni tőle. Vele tettük meg az első lépéseket a továbbtanulás, választott hivatásunk felé. Figyelemmel kísérte pályafutásunkat, a legutóbbi évekig eljárt az osztálytalálkozókra.

Március 14-e óta Szeged-Felsőváros Dugonics temetőjében nyugszik szüleivel és férjével együtt. Két felnőtt lánya, öt unokája, a család mellett sok száz szentesi tanítványának is el kellett búcsúznia tőle. Emlékét szeretettel megőrizzük.

Mészáros Júlia

2007. március 23.

Kórházi kitérő

Elgondolkodtató felvetést tett Ollai Istvánné független képviselő a testület februári ülésén. Hozzátesszük: éppen az elkövetkező évek fejlesztéseiről tárgyalt az önkormányzat. A képviselőasszony megjegyezte, hogy a kórházigazgató választásakor a képviselő-testület meghallgatta ugyan a pályázókat, ám beleszólása nem volt az igazgató választásba. Na most, arról kell dönteniük, folytatta Ollainé, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a kórházban történő felújításokra (műtőblokk, infrastruktúra, onkológia program, egyéb), a város támogatja az egészségügyi intézményt, ugyanakkor érthetetlennek tartja, hogy nem szólhat bele az igazgató választásba. Miért nem? - kérdezte a képviselőasszony. Egy választ már kapott a felvetésére, miszerint a megyei közgyűlésben most a másik párt van többségben, így "nem kíváncsiak a helybéliek véleményére", ám ezt ő sem tartja valósnak, elfogadhatónak.

2007. március 23.

Rossz sorsúak és sorsrontók

Előző számunkban megkezdett írásunkat folytatjuk, akkor a szentesi hajléktalan-ellátás aktuális történéseiről, közel három millió forint értékű, nyertes pályázataikról számoltunk be Kocsyné Takács Ildikó tájékoztatása alapján.

A Hajléktalan Segítő Központ vezetőjét ezúttal az intézményből való kikerülés lehetőségeiről kérdezzük.

A téli krízis időszakában vagyunk, bár egyrészt már közeledik a vége, másrészt, enyhébb volt a tél a szokottnál. Ez utóbbi azonban nem azt jelenti, hogy ne lett volna szükség a szociális munkások segítségére a hűvös éjszakákon. A város utcáit járva többször is be kellett szállítaniuk a sürgősségi osztályra olyan embereket, akiket baleset ért, vagy az egészségi állapotuk ezt tette szükségessé. Akik viszont önhibájukból kerültek hasonló helyzetbe, sok esetben nem akarnak a szakemberekkel tartani az átmeneti szállóra, vagy az éjjeli menedékhelyre. Ők félnek kijönni, mert tömegiszonyuk van, vagy mert nem tudják elviselni az itt élő embereket, szűri le tapasztalatait Kocsyné.

2007. március 23.

Emberi méltóság és emberi jogok

A Kurca-parti esték keretében tartott előadást szerdán a Művelődési és Ifjúsági Házban Balog Zoltán országgyűlési képviselő Emberi méltóság és emberi jogok címmel. Az előadó többek között az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság elnöke, az Egyházak Világtanácsának (EVT) többszörös delegáltja, a Károli Gáspár Református Egyetem óraadó tanára, a budapesti Németajkú Egyházközség lelkipásztora.

2007. március 23.

Étkeztetéstől az idősek klubjáig

Nyolc területen nyújtanak segítséget

A városban két évtizede működik hatékonyan a gondozási központ, melynek a tavaly szeptembertől megbízottként, februártól pedig kinevezett vezetője Puskásné Halál Ágnes (képünkön). Vele beszélgettünk az intézmény munkájáról, terveikről, s eddigi eredményeikről.

2007. március 23.

Az iskola az élete

A Közéleti Kávéház márciusi vendége dr. Magyar Jánosné nyugalmazott pedagógus volt. Földi Vilmos hívta meg és mutatta be Incike nénit, aki 25 évig az "inasiskolában", azt megelőzően néhány évig Szegváron, Berekháton, majd a Kossuth téri iskolában tanított. Jelenleg a szentesi Pedagógus Nyugdíjas Klub lelkes tagja, "klubkrónikás", aki az összejövetelek minden érdekes mozzanatát dokumentálja. A szegvári Szép Öregkor nyugdíjasainak is tagja és kapcsolatot teremtett a két klub között. Amikor a szakmunkásképzőben tanított, akkor kapta a Munkás Művelődésben Eltöltött Kiváló Munkáért elnevezésű kitüntetést, ami felért a Munka Érdemrend bronz fokozatával. Az Eötvös Emlékérem bronz fokozatát is megkapta a Pedagógus Szakszervezetbeli munkájáért.

2007. március 23.

Hetvenhat éves kézimunka

A Művészetek Háza működésének legszebb és legmeghatóbb kiállítását tekintheti meg a látogató Zöldi Krisztina rendezésében. Nagymamáját köszöntötte ily módon karácsonykor egy elő-meghívóval, nőnapkor pedig már a 86 éves nagyi életmű-kiállításán. Balogh Sándorné Dancsik Terézia 76 éve hímez, kézimunkázik.

A Berekben élt és járt iskolába a három gyermek, hat unoka és hét dédunoka figyelmével és szeretetével körülvett Terike néni. Meghatározó volt számára az első iskola, ahol Szabó Mihály tanítótól sajátította el az általános műveltség alapjait, a tanító feleségétől pedig a kézimunkázás csínját-bínját. Tíz évesen készítette el az első riseliő terítőjét, s a csodálatos végeredmény látható a tárlóban, a Művészetek Házában. A mai napig eredeti szépségében tekinthető meg a hetvenhat évvel ezelőtt készült, gyermeki kézzel álmodott remek, túlélve a második világháborút és megannyi megpróbáltatást. Soha nem értékesített egyetlen hímzést sem a földművelésből élő és ma, nyolcvanhat évesen is friss Dancsik Sándorné. Csupán ajándékba készítette hófehér, áttört, leheletvékony vagy éppen színes alkotásait. Úgy mondta: mindig megnyugtatta a varrás és rajongással dolgozott a terítők, párnák, blúzok, kötények elkészítésén. Délben, mikor hazaszaladt főzni, gyorsan kivarrt egy virágot. Azt, pedig, hogy igazán nagy becsben tartották a megajándékozottak, a kiállítás is bizonyítja. Megőrizték a szorgos, gondos kéz munkáját.

Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató példaértékűnek nevezte a kezdeményezést és minden támogatást megadott Zöldi Krisztinának.

N. A.

2007. március 23.

Színes programok a Borosban

A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Boros-hetet rendezett március 7 és 14 között. Az egy hetes rendezvényen számos érdekes és színes programmal várták az iskola tanulóit és az érdeklődőket.

A programok között például tanár-diák focimérkőzés szerepelt a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban, a diákok angol és német civilizációs vetélkedőn mérhették össze tudásukat és ismereteiket, megtekinthették a tanirodai kiállítást, valamint részt vehettek a "Boros-expón", ahol bemutatták a tanulók diákvállalkozásait, s közben szakmai témájú előadásokat hallgathattak meg.

A hét egyik csúcspontja pedig a Művelődési és Ifjúsági házban megrendezett francia est volt, melyen a szakközépiskola és a Horváth Mihály Gimnázium tanulói szórakoztatták a közönséget francia nyelvű előadásukkal. A diákok a legkülönbözőbb színpadi műfajokat mutatták be a nézőknek. Elhangzott többek között LaFontaine a Tücsök és a hangya és a Holló és a róka című meséje, Antoine de Saint-Exupéry Kisherceg című művének egy részlete, de Paul Verlaine és Jacques Prévert közkedvelt verseit és Celine Dion és Lara Fabien dalait is meghallgathatták az érdeklődők. A diákok ezen kívül több színházi darabbal is készültek. Az egyik Shakespeare Rómeó és Júliájának egy modern feldolgozása volt, amit a narrátor úgy harangozott be a közönségnek, hogy az érdekkonfliktusok és eszközök hiányában nagyon innovatív előadás lesz. Érdekes, színes és nagy közönségsikert arató, szórakoztató darabot láthattak a nézők, mely a humor eszközével saját korunkhoz vitte közel a klasszikus történetet. Ezen kívül Pádár Zsolt és Hugo Duhayon rendezésében Samuel Beckett "Va-et-vient" (Menj és gyere) és Jean Tardieu "Qui est lá?" (Ki van ott?) című darabjait nézhették meg, melyben a középiskola tanulói hatásos színpadi eszközökkel és karakteres alakformálással kápráztatták el a francia est közönségét.

Cseh-Lakos

2007. március 23.

Mi a szabadság?

A Gondolkodók Klubjának beszélgetésén arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mi az a szabadság, miben vagyunk és egyáltalán miben lehetünk szabadok, s ehhez milyen feltételekre van szükség.

Az elmúlt kétezer évben többféle módon határozták meg a szabadság fogalmát. Az egyik szerint a szabadság szó hallatán elsősorban a cselekmény szabadságára kell gondolnunk, melynek gyökere a determinációból ered. Vannak olyan nézetek is, melyek elsősorban a fogalom jogi, filozófiai vagy teológiai alapját keresik.

2007. március 23.

Csókolom, Kispálék!

"A magyarock története" c. könyv szakértő szerzői a március elején nálunk járt Zanzibárt a "kortárs pop" kategóriájába sorolták. Ebből kiindulva bátran leszögezhetem: hosszú idő után ismét "nagy rock-koncert" lesz Szentesen! Jön a Kispál és a Borz, mégpedig március 31-én, szombaton 20 órára, az ifjúsági és művelődési házba!

Pontosabban, nem ők kezdenek a megjelölt időpontban, hanem az a Csókolom, amelyik a mai budapesti underground szcéna talán legkülönlegesebb bandája. Ujj Zsuzsi zenekara úgy tudta megőrizni a nyolcvanas-kilencvenes évek alter rockzenei hagyományait, hogy egyben meg is újította azt! Ráadásul, nemrég adtak ki egy elképesztő (ezt most tessék szó szerint érteni) jó lemezt! Ritkán hallható, furcsa koncertnek nézünk elé, amit kár lenne kihagyni!

És hogy mi van a Kispál és a Borzzal, amikor annyi mindent lehetett hallani, Lovasi Andris szabadidő-zenekara, a Kiscsillag lemezének megjelenésétől kezdve (van Lovasinak szabadideje?), az alkotói válságig? Nos, a csapat kissé átalakult, de köszöni szépen, jól van, és éli a 20 éves aranyifjak életét! A félreértés elkerülése végett: nem a zenekar tagjai ennyi idősek, hanem maga a zenekar! Ez alkalomból már volt egy ünnepi koncert Budapesten, a Petőfi Csarnokban, van egy koncertkörút vidéken, és lesz egy dupla lemez, amelyik a meglepő "20 év" címet viseli majd! Ha már a lemezeknél tartunk: egy friss hirdetés szerint a zenekar valamennyi CD-je "speciális áron" került forgalomba, az évfordulóra való tekintettel. Tehát, ha valakinek hiányzik a sorból valamelyik Kispál-album, reális esély nyílik a pótlására!

Ami pedig a személyi állomány átalakulását illeti: az új dobost Bóra Áronnak hívják, és a két András, Lovasi és Kispál mellett Dióssy D. Ákos is a csapat tagja maradt. Ennek megfelelően maradt tehát a jól ismert sound, és bizonyára megszólal majd a szentesi koncerten jó néhány jól ismert dal is!

Jegyek elővételben kaphatók a Szabadság téri Bootleg Musicban, vagy a helyszínen. A várható erős kockázat (telt ház) miatt a magam részéről nem fogok az utolsó pillanatig várni a vásárlással!

Olasz Sándor

2007. március 23.

Tolvajok a Berekben

Tolvajok fosztottak ki hétvégi házakat a Berekben, a hobbiföldeknél. A tettesek hat tárolót, szerszámoskamrát törtek fel, ahonnan különböző műszaki cikkeket, földművelési eszközöket vittek magukkal. A szentesi rendőrkapitányság munkatársai két-három ingatlan tulajdonosát még keresik, ezért kérik azok jelentkezését, akiknek fűnyírója vagy valamely más műszaki berendezése eltűnt a fenti városrészből, hívják az 561-310-es telefonszámot.

Alumíniumot, állványokat loptak az egyik szentesi kft. bekerített telephelyéről. A nyomozók szerencsére gyorsan elfogták a bűncselekmény elkövetőjét.

A Kertvárosban lopott kerékpárt egy helybéli férfi. A biciklitolvaj egy kertes ház udvaráról vitte el a bringát. A jármű már előkerült, és a vizsgálat befejeztével minden bizonnyal vissza is kerül tulajdonosához.

Szegvár külterületén loptak el személyes iratokat egy lezáratlan autóból. A tettes hétfőn délután százötvenezer forintot, két mobiltelefont is magával vitt.

H. V.

2007. március 23.

Tóni bácsi konyhája

  • Bulgár göngyölt hús
  • Cézár saláta
  • Meggyes-habos lepény
2007. március 23.

Adó-infó

Törőcsik Norbert rovata

A kedvezményesen adózó osztalékjövedelem utáni adó

Amennyiben a kifizetés (a jövedelem megszerzésének igazolása) 2007. február 5-ig megtörtént, akkor alkalmazni lehet az alábbi szabályokat A rendelkezés alapján megszerzett osztalékjövedelem után a magánszemélynek 10 százalék adót kell fizetnie. Az adófizetési kötelezettségének a magánszemély kétféle módon tehet eleget.

2007. március 23.

Döntetlen

Ismét vendégként ért el 3-3-as döntetlent a Legrand-MetalCom-Szentes futsal csapata. A mieink ezúttal Csömörre látogattak, ahol az első játékrész egy-egyes döntetlenje után, bár kétszer is vezettek, mégis meg kellett elégedni az egy ponttal. Koncz Zsolt játékos edző lapunknak elmondta, hogy a játékra nem lehetett panasz, a megbeszélteket betartva küzdöttek társai, és valamivel nagyobb koncentrálással és önbizalommal, a helyzetek értékesítésével a győzelmet is megszerezhették volna. Ez az iksz azt jelenti, hogy a forduló után a Szentes jelenleg az ötödik helyen áll a táblázaton 34 ponttal, három egységgel lemaradva a Kanárik gárdája mögött, akik hétfőn lesöpörték a pályáról a második Mezei-Vill csapatát (9-3). Március 26-án, hétfőn 19 órától a Gödöllő látogat a Dr. Papp László sportcsarnokba. Néhány hete 3-2-re és 7-1-re nyert városunkban a bajnok. Koncz szerint ha azt a játékot nyújtják, amit a 3-2 alkalmával, és hasznosítani tudják az összecsapás tapasztalatait, akkor akár meglepetést is okozhatnak. A szentesi játékmester ugyanakkor nem titkolta, hogy leginkább győzni szeret, és ez most sem lesz másként. A siker nagy lökést adhatna csapatának a hátralévő fordulókra, a négy közé kerülésért ugyanis egyre kiélezettebb a csata öt együttes között. A hétfő esti bajnokin nem léphet pályára Erhardt, aki már a Csömör elleni derbit is kihagyta.

H. V.

2007. március 23.

A legfiatalabb mester

Wing tsun kung-fuzni annyit jelent, mint arra az útra lépni, melyen a cél saját magunk szellemi és testi edzése és építése. Jól tudják ezt a szentesi kung-fusok, akik mesterfokozatok szerzésével hirdetik si-jo Leung Ting 10. mesterfokozatú stílusalapító nagymester tanait, aki Budapesten ünnepelte hatvanadik születésnapját látványos. Elkísérték Cheng Chuen Fun (10. mesterfokozatú ), Leung Koon (8. mesterfokozatú), Leung Kwok Wa ( 4. mesterfokozatú ) nagymesterek, akik káprázatos bemutatót tartottak, többen első alkalommal jártak Európában.

2007. március 23.

"48-as honvéd" lövészverseny

A Szabadidős Sportklub "48-as honvéd" légfegyveres lövészversenyt rendezett a Legrand lőcsarnokban március 17-én vidéki csapatok részvételével.

Eredmények, nők: 1. Fenyvesi Magdolna 161 kör (Szabadidős SK), 2. Simon Mihályné 144 kör, 3. Zádori Lajosné 136 kör (mindketten Bordányi Lövészklub).

Férfiak: 1. Lizon János 178 kör (Szarvasi Lövészklub), 2. Postás László 176 kör, 3. Tóth Pál 171 kör (mindketten Kontavill lövészklub).

Fiú: 1. Gránicz Balázs 161 kör (Szabadidős SK), 2. Baranyi Gábor 138 kör (Kontavill Lövészklub), 3. ifj. Lizon János 50 kör (Szarvasi Lövészklub).

Leány: 1. Ignácz Ivett 141 kör (Szabadidős SK.), 2. Lizon Mercédesz 32 kör (Szarvasi Lövészklub).

Ignácz János
lövészetvezető

2007. március 23.

Előrébb a tabellán

Az NB I-es női futsal tavaszi folytatásában a legutóbbi fordulóban a Szentesi Futsal Club női csapata idegenben Miskolcon lépett pályára. Jó mérkőzésen az alábbi összeállításban (Magyar-Kiss E., Milovanovics, Üveges, Csonka, csere: Hurton (kapus), Kiss Á., Baksa, edző: Tóth Antal) lépett pályára a Kurca-parti csapat, s végig vezetve aratott szoros összecsapáson 4-3-as győzelmet. Gólszerzők: Baksa 2, Üveges, Csonka 1-1. Ezzel a Miskolcon begyűjtött három ponttal a Szentesi Futsal Club a tabella harmadik helyéről, a másodikra lépett. Egy biztos: a csapat tagjai a soron következő mérkőzésig, március 25-én, 15 óráig a sportcsarnokban játszandó Veszta Székesfehérvár elleni összecsapásig meg is őrzik ezt az előkelő helyet. Hatalmas csatára számíthatnak a mérkőzésre ellátogatók, mert a jelenlegi listavezető lesz a vendég.

2007. március 23.

Csípős volt a gyulai

Az NB II-es férfi kézilabda bajnokság tavaszi sorozatában a Szentesi Kinizsi a következő összeállításban (Bondár-Bakó, Bőr, Nagy, Barak, Pólya, Berta, Kajla, cserék: Miklós (kapus), Sípos, Kósa, Szaszkó, Döme) fogadta Gyula csapatát. A Békés megyeiek hálátlanok voltak, hiszen 32-28-ra győztek a Kinizsi ellen.

A játék képe nem mutatott vereséget. A hazaiak maguk számára tették nehézzé a mérkőzést. A sok kihagyott helyzet, sorozatos kapufák, mint általában megbosszulta magát, s ez vezetett a vereséghez. Vereségből is lehet tanulni, a helyzeteket be kell lőni. A kézilabdát is gólra játsszák, nem pedig kapufára.

2007. március 23.

Értékes dzsúdós érmek

Március 11-én I. o. felnőtt dzsúdó országos bajnokságot rendeztek Miskolcon, ahol 3. lett Fekete Mónika (+78 kg). Ugyanezen a napon Solton régió diákolimpia döntő és Tavasz-kupa zajlott, ahol az alábbi eredményeket érték el a Pollák DSE cselgáncsosai:

Diák "C" (1997) 3. Vajda Zsolt (-27 kg, Petőfi isk., fk.: Vass Andrásné); Diák "B" (1996) 7. Paksi Ferenc (-35 kg, Deák isk., fk.: Kocsis István), 3. Kiss Zoltán (-38 kg, Arany János ÁMK és Ált. Isk. Fábiánsebestyén, fk.: Szvo-boda Gergely), 5. Varga Imre (Arany János ÁMK és Ált. Isk., fk.: Kun-Szabóné Molnár Renáta) és Tyityán Bendegúz (-41 kg, Klauzál isk., fk.: Vidovicsné Faragó Boglárka); Diák "A" (1995) 5. Gila Ádám (-41 kg, Koszta isk., fk.: Szabóné Borbás Edit), 1. Máté Dániel (-49 kg Fábiánsebestyéni ÁMK és ált.isk. fk.: Szvoboda Gergely), 2. Valkai Béla (-54 kg, Klauzál isk., fk.: Kuruczné Szabó Anikó), 1. Kürti Va-rínia (-56 kg Szent Erzsébet ált.isk. fk.: Varjú Attila).

Serdülő (1993-94-95): 3. Gila Ádám (-40 kg Koszta József ált.isk. fk.: Szabóné Borbás Edit), 1. Máté Dániel (-50 kg, Arany János ÁMK és Ált. Isk., fk.: Szvoboda Gergely), 1. Őri József (-60 kg, Kiss B. isk., fk.: Vincze László), 5. Paksi Tibor (-66 kg, Deák isk., fk.: Kocsis István), 3. Nagy Kitti (-48 kg Koszta József ált.isk. fk.: Szabóné Borbás Edit), 1. Kürti Varínia (-57 kg, Szent E. isk., fk.: Varjú Attila), 1. Kalydy Patrícia (-63 kg, Koszta isk., fk.: Szabóné Borbás Edit), 2. Gila Nóra (Koszta isk., fk.:Janiga Lászlóné)

A csapatversenyben a 19 csapatból a Paksi ASE és a Szekszárd csapatai mögött az értékes 3. helyezést érte el a Pollák DSE csapata.

Március 17. serdülő diák olimpia országos döntő, UTE csarnok: 3. Őri József (-60 kg Kiss Bálint Ref. ált. isk. fk.: Vincze László), 3. Kürti Va-rínia (-57 kg Szent Erzsébet Kat.ált.isk. fk.: Varjú Attila), 3. Kalydy Patrícia (-63 kg Koszta J.ált.isk. fk.: Szabóné Borbás Edit) 5. Gila Nóra(-63 kg Koszta J.ált.isk. fk.: Janiga Lászlóné).

Az egyesület és a saját nevemben ezúton szeretnék köszönetet mondani a sportolóinknak a kemény munkáért és segítőinknek, szponzorainknak a Szentes önkormányzatának, a megyei közgyűlésnek valamint a Wesselényi Miklós Közalapítványnak a támogatásért, hiszen nélkülük nem jutottunk volna oda, hogy az év edzőjének válasszanak.

Kalydy Zoltán

2007. március 23.

Kyokushin-kan Európa Kupa

Több szempontból is a legjelentősebb hazai kyo-kushin karate esemény helyszíne lesz március 24-én, szombaton 10 órától a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok.

Az Oyama Dojo SE szervezésében először gyermek, serdülő és ifjúsági kategóriában diákolimpiai döntőkre kerül sor. Ez a szakág legnagyobb magyarországi versenye, a feljutásos rendszerű küzdelemsorozat fináléja lesz a szentesi sportcsarnokban. Ennek az ifjúsági fiú, junior fiú-lány kategóriákban a kelet-magyarországi fordulóját is itt bonyolítják le.

2007. március 23.

Lebuktak a törmelék-lerakók

A közterület-felügyelet résen volt

Március 19-én délután 5 óra körül a Derzsi Kovács János út felé (a régi, megszüntetett szeméttelepre vezető úton) illegális szemétlerakókra lett figyelmes a városi közterület-felügyelet. Az elkövetők akkorra már minden előzetes bejelentés nélkül négy fuvarnyi bontásból származó építőanyagot szállítottak lovas kocsival a kiszemelt helyszínre. A közterület-felügyelet értesítette a rendőrséget, s a bejelentésre kiérkező járőrök igazoltatták az elkövetőket, akik elmondták, hogy egy lebontott épületből származik a törmelék, s úgy egyeztek a tulajdonossal, hogy az összes vályogot megkapják, ha többi törmeléket is eltüntetik. A rendőrjárőrök a helyi rendeletbe ütköző (27/1993. számú rendelet) szabálysértés elkövetése miatt feljelentést tettek az elkövetők ellen, s emellett az addig lerakott szemét elszállítására is kötelezték N. István és N. János szentesi lakosokat. Az elkövetőknek a városi szeméttelepen kell leadni a bontásból származó törmeléket, majd ezt bizonyíthatóan igazolniuk kell az ott kapott jeggyel.

A közterület-felügyelet ezúton felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy az épületek bontásakor a tulajdonosoknak rendelkezniük kell bontási engedéllyel és egy befogadási nyilatkozattal, amelyben szerepel, hogy a törmeléket hova kívánják lerakni. Valamint értesíti a lakosságot arról is, hogy a bejelentés nélkül illegális helyre történő hulladéklerakás 30 ezer forint pénzbüntetést is vonhat maga után. A polgárőrség, a közterület-felügyelet és a Hídépítő Zrt. ezzel a feladattal megbízott emberei folyamatosan figyelik és szúrópróbaszerűen ellenőrzik azokat a területeket, ahol illegálisan szoktak bontásból származó törmeléket vagy egyéb hulladékot elhelyezni.

2007. március 23.

Családi események

Született: Csikós Péternek és Nagy Melindának (Dr. Udvardi u. 57.) Anna és Fanni, Ormai Zoltánnak és Hlavács Andreának (Cseuz B. u. 2.) Zoltán, Bujáki Józsefnek és Bagi Évának (Alkotmány u. 38.) Zita, Bagi Jánosnak és Maszlag Emmának (Bocskai u. 6.) Szabolcs, Rostás Istvánnak és Boga Krisztinának (Árpád u. 32.) Bence István, Fülöp Gábor Józsefnek és Szőke Rozáliának (Kéreg u. 57.) Richárd József, Kovács Zoltán Antalnak és Törőcsik Izabellának (Kossuth u. 26.) Izabella Vanda, Deák Gábor Bélának és Sajber Andreának (Csongrád, Árvíz u. 31.) Gabriella Auróra, Domján Mihálynak és Romfa Anikónak (Csongrád, Wesselényi u. 20.) Mihály, Felföldi Norbertnek és Kallai Editnek (Csongrád, Kazinczy u. 3.) Csilla Mária, Kerekes Józsefnek és Radics Évának (Csongrád, Szentesi út 2.), Major Zoltán Sándornak és Deák Krisztinának (Csongrád, Orgona u. 14.) Máté nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Mihály Csaba és Horváth Andrea (Sáfrán M. u. 66.)

Elhunyt: Soós Lászlóné Nyilas Erzsébet (Dr. Uhlár u. 7/A), Bálint Istvánné Czakó Mária (Kossuth u. 30.), Deák Sándorné Kanász-Nagy Etelka (Vécsey K. u. 47.), Erdőháti-Nagy Lajos (Deák F. u. 87.), Molnár Imre (Deák F. u. 12.), Lantos Péterné Varga Mária Magdolna (Dr. Berényi u. 63.), Besze Imre (Szeder I. u. 2/B), Gyermán Istvánné Őze Judit (Rákóczi u. 139.), Kovács Sándorné Vecseri Borbála (Muskátli u. 11.), Szilágyi Józsefné Vida Magdolna (Jókai u. 105.), Jaksa Istvánné Bács Anna (Ipartelepi út 27.), Csányi Jánosné Molnár Mária (Mentő u. 22.), Bánfi Tamásné Deák Katalin Erzsébet (Csongrád, Darányi u. 30.), Berki Istvánné Vincze Julianna (Csongrád, Bercsényi u. 35.), Tyukász József (Csongrád, Új u. 18.), Zsíros Jánosné Horváth Rozália (Csongrád, Nyíl u. 28.).