XLI. évfolyam 19. szám

2009. május 15.

Foghíjas ellátás

Nincs önálló rendelő a hétvégi ügyelethez

Évek óta megoldatlan problémát jelent Szentesen a hétvégi fogászati ellátás, hiszen jelenleg nincs senkinek kötelezettsége arra, hogy ellássa ezt a feladatot. A Dr. Bugyi István Kórházban nem működik a járóbetegellátásban fogászati szakrendelés, az intézményben lévő rendelők magánpraxisok, önálló forrásból beszerzett eszközökkel.

Szükség van arra, hogy a problémára megoldást találjanak, a kérdésben megegyezik a kórház főigazgatójának, dr. Várkonyi Katalinnak és Szűcs Lajos alpolgármesternek a véleménye. Az igazgatónőtől megtudtuk, hogy a fogászati ellátás eleve nem tartozik a kórház profiljába, hiszen az az alapellátáshoz tartozik, melyet az önkormányzatnak kell biztosítani. Hétköznap szájsebészeti rendelés van az intézményben. Illetve korábban működött szájsebészeti fekvőbeteg ellátás is, de a 2007-es ágyszám leépítés kapcsán megszűnt ez az osztály, amely korábban ügyeletes rendszerben fogadott betegeket. Ma azonban ez már nincs. A fogászat pedig nem a kórház kompetenciájába tartozó ellátási forma, hanem az önkormányzathoz kapcsolódva az alapellátás részegysége. A fogászati betegellátáshoz az intézmény csupán a helyszínt biztosítja.

2009. május 15.

A rokkantakért lobbizik

Szirbik Imre levele a miniszternek

Szentes nem hagyja magát. A város ismét kérte az Országos Orvosszakértői Intézet (OSZI) által korábban helyben működtetett rokkantsági minősítő és felülvizsgáló állomás tevékenységének visszaállítását. Ezúttal az új szociális miniszterhez, Herczog Lászlóhoz írt levelében szorgalmazta ezt Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő.

Érvként azt hangsúlyozta, hogy a térségből évente több száz ember utazik be Szegedre csak azért, hogy felülvizsgálatát elvégezzék. Ez esetenként többszöri megjelenést is jelenthet.

Joggal vetődik fel a kérdés - olvasható a levélben -, miért éri meg jobban évenként több száz beteg, közülük sok nehezen mozgó embert a társadalombiztosítás terhére utaztatni - a hordozható számítógépek és az internet világában -, mint egyszerű döntéssel, egy személygépkocsival két orvos és egy asszisztens a helyszínre kiszállva, a költségek töredékéért ellátná a feladatot?

A költségvetési megtakarításokra is figyelemmel, ma is úgy véli Szirbik Imre (2005-től kérelmezi a visszaállítást), hogy nemcsak szakmailag előnyösebb az, ha helyben történik a betegek ellátása, hanem gazdaságilag is kedvezőbb néhány szakértő utaztatása, a több ezer ellátott helyett.

A város egyébként felajánlotta az OSZI-nak, hogy a működtetés tárgyi feltételeit (helyiség, számítógép, berendezési tárgyak) biztosítja, a Dr. Bugyi István Kórház teljes diagnosztikai részlege pedig szakmai háttérként a betegek rendelkezésére áll.

2009. május 15.

Eboltás

Folytatódik az ebek veszettség elleni védőoltása és féregtelenítése, különböző helyszíneken. Az oltás a tulajdonos kérésére az eb tartási helyén és a rendelőkben is elvégezhető. Tájékozódni a kihelyezett plakátokról lehet.

2009. május 15.

Autó a szakszolgálatnak

Csütörtök délután rendkívüli ülést tartott a város képviselő-testülete. A határozat értelmében megválasztották a június 7-i Európa Parlamenti választások helyi szavazatszámláló bizottságának 3 tagját, és szükséges számban a póttagokat. A továbbiakban döntöttek a képviselők a pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatásával kapcsolatban benyújtandó pályázatról. A projektben 2,5 millió forintos személygépkocsi-vásárlásra pályázik az intézmény, mellyel az iskolapszichológus feladatainak ellátását biztosítanák. A testület zárt ülésen tárgyalt a Dr. Bugyi István Kórházban a sürgősségi betegellátás körülményein javító beruházással kapcsolatos önkormányzati tulajdonú ingatlanrész átadásáról. A döntés arról szól, hogy a sürgősségi osztály bővítéséhez szükséges területet, mintegy 478 négyzetmétert a város a beruházó megye tulajdonába adná át. A témára következő számunkban visszatérünk.

2009. május 15.

Fórum Tabajdival

Hazánk első európai parlamenti ciklusa - Magyarország nemzeti érdekei, A közös agrárpolitika jövője címmel rendeznek fórumot május 19-én, kedden 18 órakor. A megyeházán tartandó fórum vendége Tabajdi Csaba, európa parlamenti képviselő.

2009. május 15.

A jövő birkózói küzdöttek a csarnokban

Május 9-én, szombaton rendezte meg utánpótlás birkózó-versenyét, a hoszszú időn keresztül tartó Csipkerózsika álmából feléledt, birkózó szakosztály vezetője dr. Kis-Tóth Tihamér, aki elmondta: ezzel az emlékversennyel is szerettek volna megemlékezni dr. Papp Lászlóról, a nemzetközi hírű, többszörös bajnok birkózóról, a városi sportcsarnok névadójáról, illetve ennek a névadásnak az ötödik évfordulójáról. A verseny előtt a díszvendégek és a város sportolói megkoszorúzták a Petőfi iskola előtt az olimpiai tölgyfát, majd a sportcsarnok falán elhelyezett emléktáblát.

2009. május 15.

Gettóba zárták a zsidókat kár, hogy kiengedték őket

Évfordulónaptár - 2009.

120 éve, 1889. május 9-én az uralkodó dr. Zsilinszky Mihály történészt, a Magyar Tudományos Akadémia tagját nevezte ki Csongrád vármegye főispánjává, aki 1892-ig viselte hivatalát.

100 éve, 1909. május 9-én a Kisdedóvók Országos Egyesületének Csongrád Vármegyei Köre a szentesi megyeháza közgyűlési termében tartotta meg éves kongreszszusát, amelyre küldöttek érkeztek Szegedről, Szabadkáról, Kisvárdáról, Adáról, Dorozsmáról, Kunszentmártonról, Tápéról, Hódmezővásárhelyről és Csongrádról. A tanácskozás után nagysikerű mesemondó délutánt rendeztek a Tóth József Színházteremben.

65 éve, 1944. május 9-12. A Szentesen nyilvántartott 567 zsidó lakosból gettóba zártak 398 főt. A helyi gettót a Nagyvölgy sor, a Vecseri utca páros oldala és az Ap-ponyi tér által határolt területen alakították ki.

20 éve, 1989. május 9-én politikai nagygyűlést és fórumot tartott a helyi Reformkör. Keserű Imre gimnáziumi tanár, a Szentesi Reformkör egyik alapítója és vezéregyénisége kiemelte, hogy a pártnak okvetlenül reformpártnak kell lennie, mert különben nincs esély a kívánt fordulatra, és országunk elmaradása csak növekszik a nemzetközi színvonalhoz képest.

115 éve, 1894. május 13-15. között a Magyarországi Szociáldemokrata Párt III. kongresszusát tartotta Budapesten. A szentesi munkásokat Tarnóczi Mihály képviselte.

105 éve, 1904. május 14-én a rendezett tanácsú városok országos értekezletet tartottak Budapesten. Az értekezleten 66 rt. város képviseltette magát. Szentest dr. Mátéffy Ferenc polgármester képviselte, akit beválasztottak a városok szövetsége alapszabályait kidolgozó 15 tagú bizottságba.

165 éve, 1844. május 15-én megszületett Kecskeméten Burián Lajos (1844-1921) ügyvéd, 1872-től 1893-ig városi főügyész, 1893-1896 közötti polgármester, a Szentesi 48-as Népkör elnöke. (1945-ben utcát neveztek el róla Szentesen.)

125 éve, 1884. május 15. A lezajlott tisztújításon ifj. Sarkadi Nagy Mihály eddigi városi főkapitányt választották Szentes polgármesterévé. Szoros küzdelemben Kristó Nagy Istvánt győzte le 91:74 arányban. (Hivatalát 1891-ig viselte.)

140 éve, 1869 májusában megnyílt a 36 hold területű szentesi Széchenyi-liget. (A gyönyörű parkot az Országos Természetvédelmi Tanács 1953-ban természetvédelmi területté nyilvánította.)

100 éve, 1909. május folyamán a magyar hölgyek országos gyűjtést indítottak Mikszáth Kálmán, a legnagyobb élő regényíró javára, aki ekkor töltötte be 60. életévét, és most ünnepli írói működésének 40. évfordulóját. Szentesen dr. Cicatricis Lajosné vezette a gyűjtést.

30 éve, 1979 májusában a Csongrádi út melletti területen 76 telket osztottak ki, amelyeken 123 lakást építettek a Termál Tsz dolgozói.

Összeállította:
Labádi Lajos

2009. május 15.

Derzsi Kovács Jenő emlékére

"Gyerëkëk, lësz-ë csënd!"

Kettős évforduló késztet bennünket az emlékezésre. Derzsi Kovács Jenő, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanára 1969. április 12-én, tehát 40 éve hunyt el, és 1889. május 16-án, 120 éve született.

A tanár úr családi szálakkal kötődött a szentesi gimnáziumhoz. Anyai nagyapja, Zolnay Károly hosszú időn át volt a szentesi gimnázium iskolateremtő igazgatója, apja, Derzsi Kovács Ferenc pedig az intézmény tanára.

Gimnáziumi tanulmányait Szentesen, egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte. Szaktárgyai: természetrajz (biológia), vegytan (kémia) és földrajz. Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan zenei tanulmányokat is folytatott (összehangzattan, hangszerelés, zongora). A szentesi gimnáziumnak 1913-tól közel fél évszázadon át volt tanára.

2009. május 15.

Voga vadászat

Május 18-án Szentesre érkezik a Sláger Rádió nagysikerű road-showja, a Voga Vadászat. Hétfő este a 17 és 19 óra között szórakoztató programok keretében várják az érdeklődőket a Kossuth téren, ekkor lesz a következő napi műsor beharangozása. A Sláger Rádiós kamion zenével és háttértáncosokkal, a Sláger Rádiós sátrak kóstolókkal, valamint a műsort szponzoráló cégek bemutatkozásával várják a szórakozni vágyókat.

Május 19-én, kedden reggel 7-től kezdődik a Voga Vadászat a város utcáin. A kamionon utazik Voga és a személyzet, akik folyamatos zene mellett beszállókártyákat osztanak ki az érdeklődőknek. A beszállókártyákat, a kamiont követő autóknál lévő hostesseknek lehet kitöltve leadni. A műsor végén élő adásban lesz kihirdetve a nyertes. A program 10-kor zárul.

Tervezett útvonal: Kossuth tér - Kossuth Lajos u., Ady Endre u. - Batthyányi u. - Rákóczi Ferenc u. - Kossuth Lajos u. - Petőfi Sándor u. - Vásárhelyi út - Béke u. - Somogyi Béla u. - Kossuth Lajos u.- Kossuth Lajos tér

2009. május 15.

Kiállítás és névadó

A Koszta József Múzeum - Csallány Gábor Kiállítóhelyen a "Csíktól Bajáig" című Nagy István festőművész időszaki kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket május 18-án, hétfőn 16.30 órára. A tárlatot megnyitja: Ibos Éva művészettörténész. Ezt követően kerül sor Csallány Gábor emléktáblájának koszorúzására és a ligeti épület új névadó ünnepségére (helyszín: Széchenyi liget 1.) A tárlat szeptember 1-jéig tekinthető meg.

2009. május 15.

Segíthetünk magunkon

Az agykontroll a gyerekeket is sikerélményhez juttatja

Csodamódszernek tűnik a mind népszerűbb agykontroll, ellenben tudományos alapokon nyugszik. A legifjabbak is haszonnal gyakorolhatják a technikákat, hiszen már a gyerekeknek is számtalan nehézséggel, problémával kell szembenézniük. Az agykontrollt Szentesen a diákok számára Molnár Henriett teszi hozzáférhetővé.

- A Koszta iskolában tanítok, s amikor láttam a gyerekeken, hogy szoronganak, izgulnak, félnek, olyankor sokszor elképzeltem, Istenem, csak segíthetnék rajtuk, meséli Molnár Henriett. Tavaly nyáron, amikor agykontrollt végzett pedagógusok számára meghirdették a gyermekoktatói képzést, rögtön élt is a lehetőséggel. Szeptember óta tart foglalkozásokat, melyekre nem csak a városból vannak érdeklődők, hanem a környező településekről is. Az eddigi négy tanfolyamon mintegy 40 gyerek vett részt. A szakoktató tapasztalata szerint nagyon jól viselik a kisdiákok az agykontroll módszereit, mert lételemük az ilyen típusú gondolkodás.

2009. május 15.

Hová megy a bontott anyag?

Kozák János fideszes képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke a testület áprilisi ülésén foglalkozott a Pendola Kft.-vel. Elmondta, hogy a cég nagy lendülettel fogott hozzá a Petőfi Szálloda építéséhez. Azután a munkálatok ezen része hirtelen abbamaradt. Természetesen érdeklődött a dolgok menete felől, mire azt a választ kapta, hogy az engedélyezési eljárás még nem fejeződött be.

- Viszont a bontási munkák engedélyek nélkül megkezdődtek az épületben. Sok anyag került az udvaron felhalmozásra. Úgy tudom, vannak építési anyagok, amelyek máshová kerültek. Az előterjesztésből kiderül, hogy az építmény, mint apport nem lett átadva a Pendola Kft.-nek, az önkormányzat tulajdonában van. Mindössze 300 ezer forint átadására került sor - tájékoztatott a képviselő, majd megkérdezte: - Ha az épület az önkormányzat tulajdonában van, vitt-e el valaki téglát vagy más bontott anyagot? Ha vittek el, kitől kértek engedélyt? Ha engedéllyel vitték el, kinek fizették be a számlát?

2009. május 15.

Szakmai csereprogram

Hasonló profilú norvég iskola tanárai érkeztek a Barthában

A Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolához nemrég hét tanár érkezett egy NFÜ pályázati program keretében Norvégiából. Az Oslóhoz közel fekvő intézményben, a magyar középiskolához hasonló profilú Hvam-i iskolában néhány hónapja jártak a szentesi tanárok, hogy kutassák, hogyan zajlanak a mezőgazdasági jellegű tanítási folyamatok és hogyan végzik az oktatásszervezést. A szakmai program most érkezett csereállomásához.

A Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola igyekezett bemutatni vendégeinek a helyi képzésen kívül a teljes magyarországi képzési és szakképzési rendszert, kihegyezve a mezőgazdasági szakképzésre.

2009. május 15.

Szennyvíz: rákötések

Hány százalékos a szennyvíz-csatornázási bekötöttség mértéke a városban? A kérdésre Dongó László képviselő (Fidesz-MPSZ) kereste a választ az önkormányzat ülésén. Van-e lehetőség felszólításra azok körében, akik nem kötöttek rá a csatornarendszerre, hogy elvégeztessék a munkát? - kérdezett tovább a képviselő, majd gyorsan indokolta is a kérést. Környezetvédelmi szempont követelné azt, hogy ők is elvezettessék a szennyvizüket, mondta.

Szirbik Imre polgármester válaszában kifejtette, a szennyvíz-csatornarendszerre a lakosság közel 80 százaléka kötött rá. Azok a lakosok, ahol van lehetőség a szennyvíz-csatornarendszer rákötésre, de nem kötöttek rá, talajterhelési díjat fizetnek. Hatósági úton van lehetőség kötelezésre, de csak ott, ahol annak a feltételei fennállnak, jegyezte meg a polgármester.

2009. május 15.

Fogadóóra

Farkas Sándor, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség - KDNP országgyűlési képviselője tart fogadóórát május 21-én, csütörtökön 10-11.30 óráig a Kossuth u. 11. sz. alatti Fidesz irodában.

2009. május 15.

APEH

Az APEH kihelyezett ügyfélszolgálatot tart május 16-án, szombaton 10-16 óra között a városi könyvtárban. A szakemberek a már kitöltött adóbevallások ellenőrzésében és javításában segítenek.

2009. május 15.

Milliós bűnügyben lehet érintett a múlt csütörtökön elfogott férfi

Öngyilkossági szándékkal le akart ugrani, majd le is ugrott a Szentes és Csongrád közötti Tisza-hídról egy férfi az elmúlt héten. Amikor tettét végrehajtotta, már a helyszínen voltak a tűzoltóság, a rendőrség munkatársai, valamint a mentősök és a csongrádi vízirendészet dolgozói, akik végül kihúzták a vízből a férfit. Lapunk értesülései szerint az eset főszereplője azonos azzal a személlyel, akit az elmúlt héten az apósa légfegyverrel állon lőtt. A vízbeugrás körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Ismét egy idős helyi lakost csaptak be tolvajok néhány nappal ezelőtt városunkban. A gyanúsítottak azzal az indokkal állítottak be a 92 esztendős férfi lakásába, hogy az önkormányzattól jöttek, és mivel a férfi betöltötte 90. életévét, ezért a polgármesteri hivatal tiszteletdíj-járulékban szeretné részesíteni. Ennek átvételéhez azonban szükség lenne az otthon lévő bankjegyek sorszámára, valamint temetkezési pénzt is be kellett volna mutatni, a csalók szerint. Miközben ezeket a feltételeket ismertették, szóltak a bácsinak, hogy menjen, nyisson kaput, mert úgy hallották, hogy csengetett valaki. A férfi kiment, a bűnözők ez idő alatt a lakásban felkutatták az otthon tartott pénzt, és 260 ezer forintot zsebre vágva elmentek.

2009. május 15.

Éremdömping táncban

Rónyai - Farkas párosA Szilver TSE versenyzői az elmúlt hetekben két táncversenyen is sikeresen szerepeltek. Az első megmérettetésre Mohácson került sor, ahol II. Kolping Kupa, D Nyolctánc néven rendeztek országos bajnokságot.

A szentesi versenyzők eredményeit közöljük.

Gyerek II. Nyolctánc OB: 1. Androvics Márk - Palásti Sára, 3. Fedics Richárd - Lengyel Helga. Junior I: 1. Szilágyi Zoltán - Nagy Odett, 2. Medgyesi Csanád - Balogh Diána. Junior II: 1. Sági István Balázs - Sebők Anett, 2. Kotymán Arnold - Kóródi Bettina, 4. Lenkefi Richárd - Horváth Nikolett. Ifjúsági: 1. Balló Balázs - Kiss Valentina, 5. Bencsik Zoltán - Nagy Claudia. Junior II. D standard és latin: 1. Sági István Balázs - Sebők Anett. Junior I D latin: 2. Szilágyi Zoltán - Nagy Odett, standardben 1. helyezést értek el.

A C Tíztánc országos bajnokságnak Tököl adott otthont, ahonnan szintén előkelő helyezésekkel tértek haza a sportegyesület táncosai.

Junior I C Tíztánc: 1. Rónyai Zoltán - Farkas Boglárka, 3. Borda Ágám - Korom Eszter, 4. Horváth Kornél - Juhász Kitti, 5. Katona András - Szőke Ivett. Junior II: 1. Túri György - Katona Manuéla, 3. Petrovánszki Gábor - Ormándi Molli. Ifjúsági C Tíztánc: 4. Prozlik Ádám - Melis Bettina, 6. Bárándi János - Fehér Fanni. Felnőtt C Tíztánc: 1. Tapodi Richárd - Borbás Julianna, 6. Berta László - Torkos Rita.

2009. május 15.

Megújuló energia

Geotermikus mező a talpunk alatt címmel hallhatnak előadást az érdeklődők a városi könyvtárban. Móra József önkormányzati képviselő május 20-án, szerdán 18 órakor a gazdaságos megújuló energiaforrások egyikéről, a geotermikus energiáról tájékoztatja a hallgatóságot.

2009. május 15.

Ember a tájban

Dulity Tibor ábrázolásmódjában ember és táj különleges viszonyát láthatják a főtéri galériába ellátogató művészetkedvelők.

A 2005-ben elhunyt Bács-Kiskun megyei alkotó tárlatát Endrédi Józsefné művelődésszervező, a művelődési központ korábbi munkatársa segített közelebb hozni a szentesiekhez. Ugyanis a megnyitón utalt Dulity Tibor itteni kötődésére: felevení-tette a dél-alföldi fotószalon zsűrijében betöltött szerepét, és mesélt a művész általa rendezett, emlékezetes, 1992-es szentesi kiállításáról is. A jelenlegi, Ember a tájban - tájban az ember címet viselő kiállítás képein embert ugyan nem látni, de a művelődésszervező szerint ott érezzük az alakokat.

A festő ars poéticáját is idézte: "Számomra a festés igazságtevést, újjászületést, menedéket jelent."

A festő jakabszállási tanyáján lévő egykori műterméből érkezett anyag május 30-ig látogatható, s a kiállított képek meg is vásárolhatók.

D. J.

2009. május 15.

Kurca-parti esték

A Kurca-parti esték rendezvénysorozat következő előadása május 21-én, csütörtökön 18 órakor kezdődik a Művelődési és Ifjásági Házban. A rendszerváltás forgatókönyvétől a Gyurcsányi banánköztársaságig címmel hallhatnak előadást az érdeklődők Hankiss Ágnestől, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Európai Parlamenti képviselőjelöltjétől, a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet igazgatójától.

2009. május 15.

Emigrációban élők konferenciája

Emigrációban élő magyarokról szólt az a németországi konferencia, melynek egyik résztvevője volt nemrég Boros Tamás. A szentesi középiskolás az önkormányzat és a Gilicze László emlékalapítvány jóvoltából tölthetett néhány napot a Dortmund és Frankfurt között elhelyezkedő Holzhausen-ben.

Nem ez volt az első alkalom, hogy ezen a helyszínen rendezték meg az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferenciát (EMEIK), de volt már arra is példa, hogy Svédországban, Svájcban vagy Magyarországon gyűltek össze a különböző, döntő többségében református és evangélikus gyülekezetek tagjai. Boros Tamás most először járt a protestáns konferencián, mint mondja, pozitív élményekkel térhetett haza Szentesre, és a felsőpárti ifjúsági gyülekezetbe, ahol már a cserkész-élettel is ismerkedik.

2009. május 15.

Belpolitikai következménye is lehet az EP-választásoknak

A jelentős részvétel mellett elért Fidesz-győzelem az európai parlamenti választásokon akár előrehozott országos választásokhoz is vezethet - jelentette ki Kövér László május 12-i szentesi sajtótájékoztatóján, mely után az ifjúsági házban lakossági fórumot is tartott. A Fidesz országos választmányának elnöke szeretné, ha a Fidesz legalább 12 mandátumot szerezne az EP-választásokon.

A politikus a pécsi polgármester-választási győzelemről elmondta, hogy az adott belpolitikai helyzetben a pécsi emberek részéről az eredmény világos állásfoglalás az MSZP és az SZDSZ politikájáról. És - mint hangsúlyozta - miután néhány héttel vagyunk csak az európai parlamenti választások előtt, a kampánynak pedig a derekán vagyunk, ezért nem annyira kockázatos megfogalmazni előre, hogy az EP-választások is sokkal többről fognak szólni, mint pusztán arról, hogy 22 mandátumot hogyan osztanak el a politikai pártok.

2009. május 15.

Évszázados színháztörténet

Tóth József méltó volt a névadásra

A Színházkeresztelő-száz éve címmel nyílt kamara-kiállítás a művelődési központ galériájában. A tárlat és a hozzá kapcsolódó előadások apropóját a Tóth József Színházterem névadójának centenáriuma adta.

Színházunkat egy ideje nélkülöznünk kell, de mindenki nagyon várja már az újjászületését, ez köszönt vissza a beszédekből. Kruzslicz Pál újságíró-művelődésszervező beszélt Tóth József életéről, s felelevenítette az 1909-es, kétnapos névadó ünnepséget. Stark Nándor képviselő javaslatára nevezték el az addig városi színházként ismert intézményt Tóth Józsefről. Aligha kell indokolni, miért. A színházat szakmailag tekintélyes, szentesi származású emberről kellett elnevezni, mondta Kruzslicz, s a Nemzeti Színházat 17 éven át erősítő, ott 276 szerepet eljátszó Tóth József volt erre a legalkalmasabb.

2009. május 15.

Közös kincsünk: a víz

Márta Barbara, Barbye című műve (Üllés és Forráskút)Vízivilág címmel nemzetközi képzőművészeti pályázatot hirdetett a Művészetek Háza Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A pályázat kiírói (társrendező a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szeged) lehetőséget kívántak biztosítani a képzőművészeti alkotómunkához kedvet érző tanulóknak a bemutatkozásra.

A beküldött alkotások száma 748. Több mint 70 intézmény vett részt a pályázaton, és a neves személyekből álló szakmai zsűri (elnöke: Szekeres Ferenc, a szegedi Tudományegyetem rajzművész tanára) több órás vívódás után összesen 39 pályamunkát részesített díjban, elismerésben. A díjazottak és dicséretben részesülők mellett a zsűri 61 pályamunkát javasolt kiállításra.

2009. május 15.

Hősök-napi megemlékezés

Hősök-napi koszorúzást és megemlékezést tartanak az I. és a II. világháborús emlékműveknél május 22-én, pénteken 10 órakor.

A hősökre emlékezik Szirbik Imre polgármester. A koszorúzás alatt közreműködnek a Kiss Bálint Református Általános Iskola diákjai.

2009. május 15.

Egyházzenei találkozó

Az Egyházzenei találkozó kórushangversenyét rendezik meg május 24-én, vasárnap 16 órakor a református nagytemplomban. Az évente tartandó találkozókon eddig több mint hetven meghívott együttes vett részt, köztük erdélyi, szlovákiai, vajdasági magyar, valamint szlovén, német, holland kórusok.

A mostani hangversenyen a Bárdos kórus mellett, nagyszerű kórusokat hallhat a közönség, a balatonlellei Sotto Voce Kamara Énekegyüttesét, a Sárospataki Művelődési Ház Kamarakórusát, a Szegedi Egyetem Énekkarát, a Gyulai Erkel Ferenc Vegyeskarát.

Bevezetőt mond Virágh Sándor református lelkész (Sárospatak).

A műsor változatosnak ígérkezik, amelynek gerincét a klasszikus egyházi művek alkotják a reneszánsztól a 20. századig, de emellett több spiritualé is felcsendül.

2009. május 15.

Fotókörösök a Galériában

Králik Emese - SikátorA Szentesi Fotókör legutóbbi, Galéria-beli kiállításán egy időben két alkotó műveiből adott ízelítőt. Ezt a vonalat követve ismét két fotóköri tag, Králik Emese és Berezvai László képeiből láthatnak válogatást a fotózás iránt érdeklődők.

Berezvai László így vall a fotográfiával való kapcsolatáról: "A fotózással a munkám hozott közelebbi barátságba 2002-ben. Kisfilmes múlt nélkül, digitális ultra-zoomos kompakt géppel kezdtem az ismerkedést. A magam hibái, fotós társak építő kritikái, mások munkáinak megismerése nyújt segítséget további munkáimhoz. 2008-tól a Szentesi Fotókör szakmai segítségére is támaszkodhatom, tagként komponálom a képeimet. Bízom abban, hogy a technikai fejlődés mellett a tudásom és a látásmódom is folyamatosan fejlődik. Lelkesen próbálom természetünk apró szépségeit megörökíteni. Csak remélni merem, hogy a képeim másoknak is nyújtanak némi örömöt a mai rohanó világunkban."

Králik Emese gondolatai a következők: "A fotókörnek két éve vagyok a tagja. Előtte mindig azt gondoltam, milyen egyszerű dolog egy fotót elkészíteni: az ember belenéz a keresőbe, kattogtat néhányat és kép lesz belőle. Egyre inkább látom, hogy tévedtem. Ahogy telik az idő, belátom a hiányosságaimat, látom a képeim hibáit és a következő alkalommal megpróbálok jobbat készíteni. Örülök, ha egy nagy egészből észrevettem valamit, amit mások nem, vagy, ha találok egy furcsa látószöget, ahonnan talán még nem fotózták le azt a témát. Ahogy minden márványtömb belsejében van egy szobor, ugyanúgy a világ minden egyes történésében ott van egy fotó, csak nekünk is meg kell találni a helyes arányt, hogy mennyit "kalapáljunk le" belőle."

A kiállítás június 8-ig látható a kávéház nyitva tartási idejében.

2009. május 15.

Háromszék legendáiról mesélt

A Magyarok Háza nagy színházterme zsúfolásig megtelt - ezekkel a szavakkal kezdődött az a meghívó, melyben a szentesieket a megyeházára invitálták Kisgyörgy Zoltán Háromszéki vártúrák kalauza című könyvének bemutatójára. Ez a mondat május 12-én is beteljesedett, kevés hely maradt üresen a szerző előadásán.

A meghívó további soraiból kiderült: a geológus, író és újságíró előadását sokan azért választották a Háromszék napilapban olvashatók tanulsága szerint, mert ahhoz már korábban is szerencséjük volt, és nem akartak erről sem lemaradni. Mások azért mentek el, hogy tovább bővüljenek ismereteik a Háromszékről. Zoli bácsi Szentesen is tanúbizonyságot tett helytörténeti tudásáról, magával ragadó előadásmódjáról a nagyszámú érdeklődő előtt, akik Kisgyörgy Zoltán humoros, ám mégis komoly történeteinek hallatán, illetve a szerző káprázatos előadásmódja miatt folyamatosan figyeltek, s sokszor dőltek a nevetéstől.

2009. május 15.

Elfelejtett szentesi labdarúgók

Hosszú éveken keresztül, mondhatnám azt is, hogy közel három évtizeden át a szentesi Vízmű Labdarúgó Szakosztályánál tevékenykedtem utánpótlás edzőként, megszakítás nélkül. Feledhetetlen időszak számomra ez a nem kevés idő, hisz gyermek labdarúgó edzőnek lenni a legfelemelőbb érzés az ember életében, melyet nem fog elfelejteni soha senki, akinek ezt az Isten megadta.

Ezekben az időszakokban, sorozatban rendeztünk a gyermek labdarúgók részvételével "Emlék Finálékat", azoknak az elhunyt szentesi labdarúgók tiszteletére, akik itt éltek, itt dolgoztak, sportoltak és játékukkal szórakoztatták a nagyérdemű közönséget.

2009. május 15.

A sportbörze vendége volt Tégla Ferenc

A nagy dobások titka.

Azt hiszem Tégla Ferencet nem kell bemutatni Szentesen, azonban néhány eredményét megemlítjük: hétszeres magyar bajnok, ötvenegyszeres válogatott atléta, többszörös Európa-bajnoki döntős, három olimpián képviselte hazánkat. Ifjúsági világcsúcstartó és hosszú évekig magyar csúcstartó volt 67 méter 34 centiméteres eredményével.

- Több mint húsz év a világ élvonalában, páratlan teljesítmény! Hogyan sikerült?

- Szerencse, adottság és rengeteg munka lemondással, örömmel, bánattal.

2009. május 15.

Kell a biztatás

Két vereségével, elsősorban a székesfehérvári pontvesztésével nagyon nehéz helyzetbe került a Bodrogi Bau-Szentesi VK férfi vízilabda csapata az alsóházi rájátszás küzdelemsorozatában. A Fehérvár elleni vereség azt jelentette, hogy Horváth Tamásék visszacsúsztak a kiesést jelentő 12. helyre, és ebből a pozícióból várták az elmúlt szombati, OSC elleni összecsapást. Mindenképpen pontot kellet szerezni a fővárosiak ellen ahhoz, hogy életben maradjanak az első osztályú remények. Ennek megfelelően erőszakosan, jól kezdett a Szentes, Szőke és Jaksa találataival gyorsan kétgólos előnyhöz jutottak. Az OSC azonban összekapta magát, és még az első negyedben fordítottak Ibolya Tamásék, nem utolsó sorban a volt szentesi center két góljának is köszönhetően. A fővárosiak egészen a negyedik negyed közepéig tartották két-három gólos előnyüket, a találkozó utolsó periódusában azonban az utolsó tartalékait mozgósító Szentes egyenlített, sőt 26 másodperccel a vége előtt a vezetést is megszerezték a mieink. A három pontot mégsem sikerült megszerezni, mert az emberhátrányba került csapatunkkal szemben Gábor Barnabás - aki szintén földink - 4 másodperccel a lefújás előtt döntetlenre mentette a mecscset.

2009. május 15.

Dorozsmára került a vándorserleg

Ülnek, balról jobbra: Bátor Violetta, Vida Henrietta, Bárány Alexandra, Fehér Balázs, Szabó Benedek. Állnak: Molnár Tímea, Czesznak Dóra, Demeter Gréta, Finta Máté, Gedai Csenge, Czesznak György (edző). Hiányozik a képről: Sipos Balázs, Percze LajosÁprilis 25-én rendezték meg a Dr. Papp László Sportcsarnokban az I. Kiss Bálint Kézilabda Utánpótlás Kupát, 14 csapat részvételével. A három csoportból az első két helyezett került a legjobb hat közé, ahol körmérkőzéssel dőlt el a vándorserleg sorsa. A győzelmet végül a Dorozsmai KKSE első csapata szerezte meg a HNKC-Vadmacskák, a KSZSE -Szeged, a Földeák és a KKSE második együttesét megelőzve. A fiú csapatok közül a Kisteleki Általános Iskola szivacskézilabdázói bizonyultak a legjobbnak. A szentesi lányok összesítésben a hatodik, a fiúk a hetedik helyen végeztek.

2009. május 15.

Filmklub

A városi könyvtárban működő filmklub következő előadásán a Csúfak és gonoszak olasz tragikomédiát vetítik május 19-én, kedden 18 órakor.

Giacinto Mazzatella és népes családja egy római külváros barakkjában tengeti életét. A fiatalabb nemzedék az utcán próbál valami pénzmagra szert tenni - ki így, ki úgy. Giacinto viszont egy munkahelyi baleset miatt némi kártérítéshez jutott így valóságos milliomosnak számít. Az csak természetes, hogy még éjszaka is puskával őrzi a vagyonát.

2009. május 15.

Pótfűtés

A bíró megkérdi a vádlottól:
- Volt már büntetve?
- Az utolsó tíz évben nem.
- Egészen biztos ez?
- Hát persze, bíró úr! Hiszen az utolsó tíz évben börtönben ültem.

2009. május 15.

Kis kukta

  • Hirtelensült tavaszi körettel
  • Rántott agymakarikák
2009. május 15.

Lecsúsztak a dobogóról

A bronzéremért indult csatába a Hungerit-MetalCom-Szentesi VK és az Eger női vízilabda együttese az elmúlt szombaton a ligeti uszodában. Az egyik fél két győzelméig tartó párharcát a mieink kezdték pályaelőnynyel, majd kiderült, hogy emberelőnnyel is, a Heves-megyeiek ugyanis otthon felejtették ifjúsági játékosaik sportorvosi könyveit, így az egész meccset csere nélkül voltak kénytelenek lejátszani. A szentesiek ugyan Ipacs révén megszerezték a vezetést, ám ezt követően az első negyedet még "csak" két góllal, a másodikat viszont már néggyel nyerte az Eger, így 2-8-cal (!) tértek pihenőre a csapatok. A harmadik negyedben végre olyan játékot nyújtottak a mieink, amilyet az elejétől fogva elvártak a lányoktól a szurkolók. Két gólra megközelítette ellenfelét a Szentes, de mint később kiderült, borzalmasan sok volt az első két negyedben összeszedett hat gólos hátrány, amit a találkozó végéig már nem sikerült ledolgozni. A vége: 11-9-es egri győzelem. Dr. Tóth Gyula, a szentesiek vezetőedzője a mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek majd Egerben, bár azt tudja, hogy nem lesz könnyű dolguk.

Szerdán délelőtt aztán Egerben eldőlt, hogy a Hun-gerit-MetalCom Szentesi VK női vízilabda csapata a negyedik helyen végzett a 2008/2009-es bajnoki szezonban. A bravúr nem sikerült, másodjára is kikaptak Kotováék, ezúttal 10-6 arányban, ami azt jelentette, hogy kettős győzelemmel az Eger együttese szerezte meg idén a bronzérmet.

H. V.

2009. május 15.

Egy pont járt volna

Hazai pályán szenvedett egy gólos vereséget a Szentesi Kinizsi megyei első osztályú labdarúgó csapata. A mieink a negyedik helyen álló Mórahalomtól kaptak ki 1-0-ra, úgy, hogy a 85. percig döntetlenre állt a találkozó. Ekkor egy pontrúgást követően egy szerencsétlenül megpattanó labda talált utat a Kinizsi kapujába, ezzel a találattal aztán el is dőlt minden. A meccslabdát 15 perccel a vége előtt Stráma rontotta el, aki Mihály centerezését közelről a léc fölé vágta. A tipikusan egy gólos összecsapáson ez a helyzet dönthetett volna a három pont sorsáról a javunkra, de nem így történt. Ehelyett a vendégek éltek az előttük adódó lehetőséggel, és így ők örülhettek. Bozóki Zoltán szerint játékosai a mezőnyben teljesen egyenrangú ellenfelei voltak a mórahalmi-aknak, viszonylag fegyelmezetten játszottak, egy pontrúgás miatt azonban nem tudtak hozzátenni egyet sem a már meglévő 22 pontjukhoz. A csapat legközelebb az éllovas Sándorfalva otthonában lép pályára. A könnyűnek korántsem nevezhető találkozón továbbra sem léphet pályára a sérülésével bajlódó Borbás.

H. V.

2009. május 15.

Szabó Joe a díjátadó

Mars-vándorserlegért úsznak

Május 23-án és 24-én ismét megrendezésre kerül a ligeti uszodában Szentes város úszóversenye Óvodától az olimpiáig elnevezéssel. A torna történetében ez már a 13. esemény, melyen a legjobbak Szabó József kezéből vehetik át az érmeket. Személye példamutató lehet a fiatal úszók számára, hiszen Szabó Joe a 200 méteres mellúszás szöuli olimpia bajnoka, emellett világ-, és Európa-bajnoki címet is szerzett. A Mars Magyarország Kft. vándorserlegéért zajló megmérettetésre nevezési csúcs és 5-600 versenyző várható, meghívást kapott a teljes magyar mezőny, s a tavalyi évhez hasonlóan külföldi indulókra is számítanak, többek között Aradról, Sepsiszentgyörgyről.

D. J.

2009. május 15.

Kihívás Napja 2009.

Mindenki számára kellemes emlék a tavalyi Kihívás Napja, melynek megvalósítása a helyi szervezők és a sportot kedvelők kitartó és áldozatos munkájának köszönhető. Kérjük, hogy május 20-án (szerdán) a 00. órától-21 óráig tartó Kihívás Napján minél több 15 perces kitartó mozgás teljesítésével növeljék esélyünket, hogy a legjobbak között szerepelhessen Szentes városa idén is. Ehhez arra van szükség, hogy minél több 15 perces sporttevékenységet végezzenek, és azt regisztrálják, majd ezt követően a résztvevők számát lejegyezve leadják személyesen a városi sportcsarnokban vagy telefonon a 311-032-es telefonszámon.

Eredményes felkészülést és színvonalas, örömteli rendezvényeket kívánunk minden résztvevőnek Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevében is:

Szűcs Lajos
alpolgármester

2009. május 15.

Képek

"Koszovótól Kínáig" Képek egy szentesi molnár életéből címmel nyílik kiállítás május 16-án, szombaton 15 órakor. A Koszta József Múzeumban (megyeháza) látható tárlatot megnyitja Mód László, a Zsoldos malom működését bemutatja Nagy Iván Zoltán.

2009. május 15.

Családi események

Született: Lekrinszki Gábornak és Brusznyiczki Krisztinának Dávid, Sáfár Bertoldnak és Janiga Ágnes Magdolnának Ágnes Laura, Fodor Andrásnak és Berczeli Brigitta Katalinnak Bodza, Kuli Bálintnak és Váczi Andreának Bálint Balázs, Kolatsek Bélának és Sörös Mónikának Noel, Horváth Antal Attilának és Darida Mónikának Adrienn nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Nemes György Sándor és Ducza Katalin, Csala-Nagy Zsolt és Asztalos Szilvia, Kaczkó György és Marton Andrea.

Elhunyt: dr. Polner Tibor János, Kanfi-Horváth Józsefné Kőszegi Etelka, Bocskay István, Fábrik Gusztáv, Dalmadi István, Szabó Pál György, Boldizsár Imre, Székely Imréné Nyíri Mária, Bakai Ferenc, Bárány Sándorné Fekete-Nagy Franciska, Nemes Györgyné Rácz Aranka Erzsébet, Vincze Istvánné Szepesi Zsuzsanna, Pintér Gyuláné Mészáros Gizella, Lőrincz József, Kapás Jánosné Palásti Erzsébet.