XL. évfolyam 19. szám

2008. május 16.

Még néhány hét

Befejezés előtt a templom felújítása

Hamarosan véget érnek a Református Nagytemplom felújítási munkálatai, a kivitelező május végére ígéri, hogy befejeződik a rekonstrukció. Már üzembe helyezték az óraszerkezetet is. A Szentesi Református Idősek Otthonában pedig gyarapodott a lakók létszáma, bár a beköltözéshez szükséges engedélyezési folyamatok általában 1,5-2 hónapot vesznek igénybe.

2008. május 16.

Kötődésünk Szenteshez

Pártfeladat volt a baráti kör

A Budapesten élő szentesiek baráti körének több mint negyven éves történetét a leghitelesebb visszaemlékezés alapján, Hajnóczy Endre, a Baráti kör néhai alapító tagja írásának felhasználásával ismerhetjük meg az alábbiakban.

A levélből tudjuk, 1962 őszén Hajnóczy Endrét behívták a Hazafias Népfront Belgrád-rakparti székházába. Ott Erdei Mihály azzal fogadta, hogy megalakítják a Budapesten élő szentesiek baráti körét. Öt jelenlévő alapító taggal így indult a baráti kör históriája. Első elnöke Erdei Mihály lett, aki pártfeladatként kapta a baráti kör megszervezését. Hajnóczy így ír róla: "A háború előtt kubikos volt és már akkor részt vett az illegális kommunista párt munkájában. 1945 után, mint később kiderült, a párt ideológiájának és politikájának megvalósításában mai szemmel sajnos elnyomó, agresszív magatartást tanúsított."

2008. május 16.

Zászló a műszakiaknak

Az önkormányzat képviselő-testülete tisztelettel meghív minden érdeklődőt a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj részére adományozott alakulatzászló ünnepélyes átadására. Az ünnepséget május 20-án, kedden 11 órakor tartják a Kossuth téren. A zászlót átadja Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő Nyers József mérnök-ezredes, parancsnoknak.

2008. május 16.

Veszélyes hulladék

A városellátó intézmény  veszélyeshulladék-gyűjtési  akciót  szervez  május 17-én (szombat) és 18-án (vasárnap) a lakosságnak. Az akció célja az, hogy a speciális kezelést igénylő lakossági veszélyes hulladék elkülönítetten összegyűjtve, haladéktalanul ártalmatlanításra kerüljön.

A gyűjtés módja: május 17-én (szombat) és 18-án (vasárnap) reggel 8.30-16 óráig a lakosság a háztartásában keletkező, az alábbi pontban felsorolt veszélyes hulladékokat a polgármesteri hivatal udvarában (az Erzsébet tér felöl) díjmentesen leadhatja.

Leadható hulladékok:

elektromos-elektronikai berendezések (pl.: TV, hűtő, monitor, barkács és konyhai gépek stb.), festék - tintapatronok, kazetták, fáradt olaj, növényvédőszeres göngyöleg, növényvédőszer maradék, festékes, hígítós, ragasztós, vegyszeres fém- és műanyag göngyöleg, spray flakon, festékes, olajos rongy, akkumulátor, lejárt szavatosságú gyógyszerek, fénycsövek, kompakt izzók, szárazelemek, gumiabroncs, elhasznált konyhai sütőolaj és zsiradék.

Az akcióval kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a városellátó intézmény 63/ 313-343-as, vagy a 30/639-40-70-es telefonszámon.

2008. május 16.

Bajban az iskolák

Csökkenő gyereklétszám

Idén 1775 gyerek tanul Szentes általános iskoláiban, megközelítőleg tíz kisdiákra jut egy pedagógus. Az arány lényegében évek óta nem változott, a gyermekek száma viszont riasztóan csökken. 2004-ben még 1993-an tanultak a település alsó fokú oktatási intézményeiben, míg a 2008/ 2009-es tanévre mindössze 140 gyereket írattak be a szülők az önkormányzat által fenntartott négy általános iskolába.

2008. május 16.

Pünkösdi "kaland"

Gondolom, sokan ismerik a Bibliából Jézus Úr híres mondását: "A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindenki, aki Lélekből született." (János 3,8) Ennek a nagyon pünkösdi gondolatnak előre bocsátásával kezdem elmesélni idei pünkösdi "kalandomat".

Pünkösd hétfőjén immár tizenhetedszer zarándokoltam el Dunavarsányba, ahol harminc évig szolgáltam, 1943 és 1973 között. Ott áll a templom mellett XXIII. János pápa szobra márványtalapzaton. Kaptam e szobrot 1992-ben, aranymisére egy volt tanítványomtól, aki 1956-ban Amerikába szökött, ott meggazdagodott, majd hazatért, vagyonát eljótékonykodta és meghalt.

2008. május 16.

Vármegyénk monográfusa

Százhetven éve született dr. Zsilinszky Mihály történetíró (II.)

Both Menyhért: Zsilinszky Mihály (1901)

A várakozások ellenére, Zsilinszky Mihály Csongrád megyei főispáni működése nem volt szerencsésnek mondható. Beiktatása idején már folytak a megyei tisztújítás előcsatározásai, amelyek tovább fokozták a közéleti feszültségeket. Az ellenzék nyíltan hirdette, hogy legfőbb célja a megyei tisztikar személyi összetételének megváltoztatása, ezen belül Stammer Sándor alispán megbuktatása. Törekvésük utóbb kudarcot vallott, s nem kerülhették el a győztesek megtorló akcióit. Ezek éle elsősorban azok ellen irányult, akik vezérszerepet játszottak a megyei adminisztráció megváltoztatására irányuló mozgalomban. Az érintett személyek többségükben szentesiek voltak, amely azzal a következménnyel járt, hogy a megye vezető köreinek ellenszenve átterjedt magára a városra is.

2008. május 16.

Két vállalat egyesült

Évfordulók - 2008.

125 éve, 1883. máj. 10-én megalakult a Szentesi Kereskedő Ifjak Önképző Egylete. (Elnök Sonnenfeld Sámuel, alelnök Kugler Jusztin.)

95 éve, 1913. máj. 12-én ünnepélyesen letették a szentesi felsőpárti református templom alapkövét. Az alapkövet a 42 m magasra tervezett torony aljában, a templom főbejáratánál helyezték el. Az ünnepi beszédet Futó Zoltán esperes, az imát Böszörményi Jenő, az új templom első lelkésze tartotta.

40 éve, 1968. máj. 12-én 73 éves korában elhunyt Drahos István (1895-1968) grafikus, az exlibris művészet egyik legkiválóbb hazai képviselője, aki 1933-1957 között rajztanárként Szentesen működött. (Értékes hagyatékát a Koszta József Múzeum őrzi. 1971-ben utcát neveztek el róla a városban.)

2008. május 16.

Családterápia

A Rózsavölgyi-házban működő baba-mama klub következő találkozóját május 23-án, pénteken 10-12 óráig tartják. Az Ady Endre utcában a kismamáknak Binderné Berkecz Mária családterapeuta tart előadást A családterápiáról.

2008. május 16.

Rajzfilmes tábor

Animációsfilm-rajzoló

OKJ-s képzést indít a Magyar Rajzfilm Produkciós Iroda Kft. Budapesten. A szakma iránt érdeklődők a lentebb felsorolt elérhetőségeken jelentkezhetnek.

Rajzfilmes tábort tartanak 6-17 éveseknek egész nyáron Óbudán. A gyerekek elkészíthetik a stúdióban első rajzfilmjüket, melyet hazavihetnek. A tábor 5 napos, 9-16 óráig tart.

További felvilágosítás az 1/250-1355 és az 1/250-0432 telefonszámokon kérhető a Magyar Rajzfilm Kft.-től, www.magyarrajzfilm.hu

2008. május 16.

Színházsirató

Bontják a Petőfi Szállodát. Az átalakítás, felújítás óriási munkát ad a vállalkozónak, aki a szentesiek szerint nagy fába vágta a fejszéjét. Már maga a tervezett ötcsillagos építmény miatt is. Az elképzelések valóban fantasztikusak, a megálmodott szálloda már előre a csodálat képeit vetíti elénk. Amire sokan felkapják a fejüket. Vannak, akik örömmel fogadják, hogy végre megmozdult valami a városközpontot csúfító épületkomplexum körül, mások várakozó álláspontra helyezkedve lesik a dolgokat (munkálatokat), mondván, előbb lássanak is belőlük valamit. És vannak, akik kétkedve figyelik a terveket, nekik valóban csak álom az egész, és egy "kell ez nekünk?" felvetéssel lemondóan legyintenek az építkezésre.

2008. május 16.

Comenius

A hét elején, kedden a Kiss Bálint Református Általános Iskolába érkezett a Come-nius-program két partnerintézményének csoportja. A franciák Saint-Loubes-ből, az olaszok Nizza di Sicilia-ból jöttek és először a város nevezetességeivel ismerkedtek. A két külföldi intézmény diákjai, a helyi iskola színjátszóival kiegészülve, május 16-án, pénteken 18.30 órakor a Tóth József Színházteremben mutatják be a közös énekes-zenés színházi produkciót. Az előadásra a belépés ingyenes.

2008. május 16.

Fesztiválról

A Rádió Szentes műsora a Rádiós fogadóóra május 21-én, szerdán 10 órakor lesz hallható. A műsor vendége Mihály Béláné, a polgármesteri hivatal művelődési irodájának vezetője lesz, aki a Testvérvárosi Kulturális Fesztivál programjáról beszél a hallgatóknak.

2008. május 16.

Vendégváró Szentes

Szenteshez hasonlóan nagyon sok településen gondolják úgy, hogy a lakóhelyük egyik fejlesztési ereje, kitörési pontja az idegenforgalom. Erről hogyan gondolkodnak a szakemberek Szentesen? A következő körkép segítségével megpróbáljuk megismerni a véleményeket.

Elsőként a polgármesteri hivatal irodavezetőjét, Mészáros Zsuzsannát, a város idegenforgalmi referensét kerestük meg. Véleménye szerint a vendégjárás egyfajta lendítőerőnek számít, még akkor is, ha Szentes nem tartozik az idegenforgalmi központok közé.

2008. május 16.

Kétóránként induló vonatok

Az elmúlt év decembere új korszak kezdetét jelentette Szentes vasúti közlekedésében, mert bekapcsolódott a keleti országrész nagy részén egy éve bevezetett ütemes közlekedési rendszerbe. A menetrendet könnyű megjegyezni, mert a Szolnok - Hódmezővásárhely viszonylatú vonatok Szentesen mindig páros óra 30-kor találkoznak.

Ez Szolnok-Hódmezővásárhely között 2 óránkénti gyakoriságot jelent, melyet a Szolnok-Szentes betétjáratok csúcsidőben óránkéntire sűrítenek. Az ellenkező irányú vonatok indulásai az óra számlapjának 6-12 tengelyére szimmetrikusak: például Szentes felől Szolnokra a vonatok mindig óra 5-kor érkeznek, és 55-kor indulnak vissza.

2008. május 16.

Civil tér és strand-party

Uszodai szezonnyitó és szervezeti ismerkedés egy helyen

Uszodai szezonnyitót rendeztek a hétvégén a ligeti sportuszodában, melyen nemcsak a fürdő szolgáltatásait próbálhatták ki az érdeklődők, hanem a városunkban működő civil szervezetek profilját is megismerhették. Az úgynevezett Civil téren a legváltozatosabb programokra hívogatták a látogatókat.

2008. május 16.

Szülők az óvodáért

Gyereköltöztető verseny bátor apukáknak

Családi napra várták május 10-én a szentesieket a Köztársaság utcai óvodában. A szülők az eddigi hagyományokat megszakítva, olyan jótékonysági rendezvényt szerveztek, ahol kicsi és nagy, gyermek és szülő, nagyszülők, családtagok, barátok együtt tölthettek egy kellemes délutánt.

Több száz érdeklődőt vonzott szombaton a Kertvárosi Családi Nap, amely változatos programot kínált. Lehetett pónilovakkal körözni, lovas-kocsikázni, ki-ki megmutathatta kézügyességét, a pi-cúrok ugrálóvárban vezethették le fölös energiájukat. A családok mulatságos vetélkedőkön mérhették össze ügyességüket és gyorsaságukat. Volt öltöztető verseny apukáknak, múmiakészítés, lekváretetés, tojásfutás, kötélhúzás. A szervezők értékes jutalmakkal honorálták a versenyzők bátorságát.

2008. május 16.

Foltvarrók

Színek és virágok ünnepeken és hétköznapokon címmel a Jövőnkért Művészeti Iskola foltvarróinak munkáiból nyílik kiállítás. Az érdeklődőket a városi könyvtárba várják május 23-án, pénteken a 18 órakor kezdődő megnyitóra. Kiállítók: Kéveszkiné Pintér Katalin, Harangozóné Pengő Mária, Oroszi Istvánné, Remzsőné Lakos Mária, Szekeres D. Mónika. A kiállítást megnyitja Keller Jánosné, a művészeti iskola igazgatója.

2008. május 16.

Pályázat

A Szentesi Művelődési Központ igazgatói állására május 28-ig lehet benyújtani a pályázatokat. A pályázati feltételek a Kulturális Közlöny 8. sz. olvasható, valamint a www.szentes.hu honlapon is megtalálható. Bővebb információ a polgármesteri hivatalban a művelődési irodán Mihály Bélá-nétól kérhető a 63/ 510-345-ös telefonszámon. Az igazgatói állás július 1-jétől foglalható el.

2008. május 16.

Pénzgyűjtés vagy szenvedély

Az Addiktológia és Drogambulancia sorozata - A dohányzástól a heroinig

Életünk szerves részét alkotja, napjaink több óráját is kitölti a munka, melynek a szükséges pénz megszerzése a célja normális esetben. Egyes embereknél azonban szenvedéllyé, mániás tevékenységgé is válhat, drogként funkcionálhat, s háttérbe szorulhat mögötte a magánélet, eltűnhetnek a társas kapcsolatok.

2008. május 16.

Tiroli gyerekek érkeztek

Lassan másfél évtizedes a cserekapcsolat

Huszonhét tiroli gyerek töltött közel egy hetet a Koszta József Általános Iskolában egy tizennégy-éves cserekapcsolat révén. Az intézményekben tanulók csoportja évente felváltva látogatja meg a másik iskolában tanuló levelezőtársakat, idén a Niederndorf-i Hauptschule diákjai következtek, akik május 4-én érkeztek városunkba.

2008. május 16.

Rejtelmek.

Már kilencedik alkalommal rendezték meg az alkotó pedagógusok képzőművészeti tárlatát nemrégiben. A lap áprilisi számában volt olvashatták, hogy a négy megyére kiterjedő tárlat után, az előadó művészetben színre lépők követik az alkotó pedagógusok kilencedik találkozóját. A meghívón szerepel rendezőként az önkormányzat, a Szentesi Művelődési Központ és a Pedagógus Szakszervezet Csongrád Megyei Bizottsága. A VII. találkozóra már nem futotta írásos meghívó, de a bemutató résztvevőit dr. Bácskainé Fazekas Márta, az önkormányzat művelődési és oktatási bizottságának elnöke bátorító, meleg szavakkal és elismeréssel köszöntötte. Az előző évhez hasonlóan most is aktív és nyugdíjas pedagógusok vettek részt a produkciókban, ahol a zene, az ének és a tánc játszották a főszerepet.

A Csongrádi Zenebarátok Kórusa és Makó Vonós Vegyeskara kiemelkedett zenei tagoltságával, hangszeres kísérőzenéjével, de a Szentes Városi Óvónői Énekkar is kitűnt gyermekszeretetével, empátiakészségével, szakmai igényességével. A táncok műfajában kimagasló teljesítményt nyújtottak Makó görögtáncosai az Aphrodite lányai "Zorba a görög" világhírű dallamsoraival operálva. De a Felsőpárti Szentesi Óvónők tánccsoportja is szinte gálabemutatót tartott a gyermeki szeretet és a mozgás művészetének kapcsolatáról. A nyugdíjasokat és a versmondást dr. Magyar Já-nosné képviselte Szentesről, aki Babits Mihály: Emlékezés gyermeteg telekre című versét mondta el. A Békés megyei - lökösházi - fuvolás énekpáros stílusával nyűgözte le a megjelenteket.

Földi Vilmos ny. pedagó

2008. május 16.

Teadélután

A nyugdíjasok klubjának tagjai zenés-táncos teadélutánt rendeznek május 16-án, pénteken 14 órakor a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

2008. május 16.

Múzeumi hétvége

Babákat, mackókat és más régi gyermekjátékokat mutat be a Koszta József Múzeum a szegvári Falumúzeummal és a Baba-mackó Gyűjteménynyel közös kiállításán. A Széchenyi ligetben nyíló tárlatot május 17-én, szombaton 15 órakor dr. Bácskainé Fazekas Márta, a művelődési és oktatási bizottság elnöke ajánlja a közönség figyelmébe. Közreműködik a Petőfi Sándor Általános Iskola kórusa.

Másnap, 18-án, vasárnap a Múzeumi világnap idén a reneszánsz évhez kapcsolódik. A megyeházán a Koszta-múzeumban 14 órától a reneszánsz falusi és mezővárosi életről tart előadást dr. Béres Mária igazgató. Háromnegyed 3-tól a kor muzsikáját hallgathatjuk blockflőtén Csiszár Györgytől és Kruzslicz Tamástól. 15 órakor Bácskai Mihályné ny. tanárnő beszél Mátyás és a reneszánsz kapcsolatáról.

Ezen a napon a megyeházi és a ligeti kiállítások 10-17 óráig tartanak nyitva (a Péter Pál Polgárház és a Fridrich-fényírda külön kérésre), megtekintésük ingyenes.

2008. május 16.

Adomány az utókornak

Szép és értékes adománynyal gyarapodott a Koszta József Múzeum ipartörténeti gyűjteménye a közelmúltban. Díszes, ónémet bútoregyüttes került a múzeum birtokába egy helybeli nyugdíjas nemes gesztusaként.

A felajánló, Kispál István elmesélte: a Somogyi (akkoriban Lakos) utcában működött egy kocsma, annak tulajdonosáé, Kis Istváné volt, majd a lányáé lett a bútorcsalád. A házat később eladták az örökösök, így került az épülettel együtt a bútor is Kispál Istvánhoz. A nyugdíjas férfi nem akarta, hogy tűzrevalóként végezzék az értékes tárgyak. A '90-es években felújítatta az egészet, esztergáltatta az ágyak lábát, újra csiszoltatta a tükrös szekrények üvegét. Ennek köszönhetően használható állapotba került a szobányi bútor, benne két-két faragott ruhásszekrénnyel, ággyal, éjjeli- és tükrös szekrénnyel. Mindig is munkált benne a gondolat, hogy az érték mindenképpen múzeumba való, a jelenlegi igazgatónak is felajánlotta a bútorokat. Méghozzá úgy, hogy pénzt nem kért érte. Meg kell őrizni az utókornak, így indokolta önzetlenségét Kispál István. A tárgyak most a megyeházán várják, hogy egyszer majd a látogatók elé kerülhessenek. Dr. Béres Mária múzeumigazgató örült az adománynak, ezúton is köszöni, s úgy gondolja, a bútoregyüttes még jó szolgálatot tehet a későbbi kiállításokon.

D. J.

2008. május 16.

"Betiltva!"

Csakúgy, mint egy évvel ezelőtt, ismét jelentős under-ground esemény színhelye lesz Szentes, egészen pontosan a Dózsa-ház klubja, a Pepita Macska. A fenti című, Németországban komoly sikerrel bemutatott kiállítás megnyitójára május 23-án, pénteken 18.30-kor kerül sor. A tárlat június 6-ig látogatható, hétköznap 16.30 és 19 óra, pénteken és szombaton pedig 16 óra és éjfél között.

2008. május 16.

Kivetíti magát a tájon

Veszprém mellől érkezett Sáska Tibor festőművész, de kiállításán a művelődési központ Galériájában az alföldi táj jellegzetességeire ismerhetünk rá. Sáska Tibor az Országos Képző-és Iparművészeti Társaság tagja, galériák, nyári képző-és iparművészeti táborok vezetője. Itt, a Dél-alföldön nem lehet nem észrevenni, hogy Sáska a festészetében mintha a táj meghatározó festőművésze, Koszta József nyomdokain haladna.

2008. május 16.

A bronzért csatáznak

Egy mérkőzésen, május 19-én, hétfőn este 20 órakor, a szentesi sportcsarnokban dől el az, hogy a 2007/2008-as bajnoki szezonban a Le-grand-Szentes vagy az Euro- Mobil-Trans Győr gárdája szerzi-e meg a harmadik helyet. A mieink 15-0-s összesítéssel hullottak el az elődöntőben a Csömörrel szemben, nagy kérdés tehát, hogy a kifejezetten jól futballozó győriek kapuját képesek lesznek-e bevenni Kellerék, és ha igen, hány alkalommal.

2008. május 16.

Bertók-tanítványok sikerei

A Szentesi Kinizsi SZITE versenyzői szépen szerepeltek a múlt hét végi nemzetközi kick boksz versenyen, 6 érmet sikerült szerezniük a bordányi megmérettetésen. A nemzetközi mezőnyben többek között Egyiptom is képviseltette magát! Bertók Róbert edző a következőképpen látta az eseményeket: - Rendkívül elégedett vagyok a teljesítményükkel, elsősorban a küzdeni akarás volt az, amit nagyra értékeltem. Természetesen rengeteget kell még tanulniuk, de jó úton haladnak.

2008. május 16.

Ez lesz a bajnoki döntő!

Bajnoki döntőnek is beillő mérkőzést játszanak a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban május 18-án, vasárnap 17 órai kezdettel a szentesi Pusztai László Sporttelepen. A jelenlegi listavezető Szentesi Kinizsi fogadja ezen a játéknapon a második helyezett, mindössze egyetlen ponttal lemaradó Székkutas együttesét. A Kinizsi már hét ponttal is vezette a táblázatot, ám néhány nem várt eredmény is becsúszott, így az előny mindössze egyetlen pontra olvadt, mivel a Székkutas egyszer sem hibázott az előző fordulókban.

2008. május 16.

Két győzelem, egy döntetlen

A Szentesi Kinizsi NB III-as férfi asztalitenisz csapata az idei bajnoki idény 19-20-21. fordulóját teljesítette. Az eredményt időrendi sorrendben közöljük.

A 19. etapon hazai asztalnál látták vendégül a Kiskunhalas együttesét, s 11-7-re diadalmaskodtak a vendégek ellen. Pontszerzők: Simon-T. Nagy 3-3, Takács, Csúcs 2-2, T. Nagy-Simon 1.

A 20. fordulóban Jászberényben álltak asztalhoz. A szentesi pingpongosok 10-8-ra győztek a hazaiak ellen. Pontszerzők: Csúcs, Simon 3-3, Takács 2, Kürti 1, Takács-Simon 1.

A 21. körben itthon játszott a Kinizsi asztalitenisz csapata. Ellenfele Kisújszállás együttese volt. Az eredmény döntetlen. Pontszerzők: T. Nagy 3, Simon 2, Csúcs, Takáss 1-1, Csúcs-Takács, T. Nagy-Simon 1. Egy fordulóval a 2007/200-as NB III-as asztalitenisz bajnokság zárása előtt a Kinizsi csapata a tabella 6. helyén áll.

(dvz)

2008. május 16.

Renáta bronza

Az elmúlt héten szombaton és vasárnap Szombathelyen rendezték meg az országos egyéni korcsoportos sakkbajnokságot. A versenyen több mint négyszázan ültek asztal mellé, köztük a szentesi Szalaji Renáta is, aki a 12 éven aluli lányok kategóriában 3. helyezést ért el. A kilenc fordulóból öt győzelem, egy vereség, három döntetlent játszott. A Szentesi Spartacus SC sakkozójának felkészítője Volosin Vlagyimir, illetve napi szinten édesapja foglalkozik Renátával.

A fiatal versenyző legközelebb a Balatonlellén rendezendő országos diákolimpián képviseli városunkat.

2008. május 16.

Tizenhét év után újra verseny

A Birkózó Baráti Kör tagjainak, valamint a közelmúltban újjáalakult birkózó szakosztály vezetőinek álma válik valóra. Május 24-én, szombaton a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban, Lőrincz Márton és dr. Papp László Nemzetközi Birkózó Emlékversenyt rendeznek, diák korcsoportban, csapatverseny formában. A két ismert birkózó, de főként dr. Papp meghatározó szerepet játszott a város birkózó sportjának megalapításában és fejlődésében, valamint a nagyszerű eredmények elérésében.

Az emlékversenyen részt vevő csapatok: Baja, Esztergom FTC, Korond (Lőrincz Márton szülővárosa) és Szentes. Tizenhét év után ismét birkózóverseny lesz a városban, s a szőnyegre lépő birkózópalánták eredményeikkel újra helyet követelhetnek a szentesi sportpalettán. Remélhetőleg - az elődökhöz hasonlóan - ismét ragyogni fog a birkózósport csillaga.

(dvz).

2008. május 16.

Focitorna

Május 1-jén kispályás fel-nőtt labdarúgó tornát ren-deztek a Pusztai László Sporttelepen, ahol nyolc csapat mérte össze tudását. A torna végeredménye: 1. Laver - 2000, 2. Surprice (Csongrád), 3. Bundásliba, 4. Dream Team (Szabadidős SK). Legjobb góllövő Mihály Roland (Laver - 2000).

2008. május 16.

Tiszta levegőt - pályázat

A Gazdasági és Közlekedési, a Környezetvédelmi és Vízügyi, az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghirdeti hagyományos rajz-, és fotópályázatát a szeptember 16-22. között megrendezendő Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából.

A pályázat mottója: "TISZTA LEVEGŐT MINDENKINEK!"

2008. május 16.

Az utcán verekedtek

Verekedés volt pünkösd hétfőjén az Új utcában. Egy vidékről a városunkba rokonlátogatásra érkező pár hölgy tagjának volt élettársa jelent meg a helyszínen - családtagjai kíséretében -, majd szóváltás alakult ki a két csoport között, ami később tettlegességig fajult. A verekedésben előkerültek a botok is, majd később - az eddig rendelkezésre álló adatok alapján - a hölgy jelenlegi élettársát autóval elgázolták. A férfi a balesetben a kezét törte. A rendőrség szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot. Esetleges szemtanúk jelentkezését is várják a rendőrkapitányságon, az ő segítségükkel néhány kérdéses részlet lehetne tisztázható.

2008. május 16.

Filmklubban

A városi könyvtárban működő filmklub következő vetítésén a Holt költők társasága című amerikai filmet tekinthetik meg az érdeklődők május 20-án, kedden 18 órakor. A lopott, titkos szabadság éjszakai szökésre, színészi szereplésre, az áhított lány szerelmére viszi el a fiúkat, akik meg akarják ragadni a napot, hogy a mának élhessenek. A felismerés egyeseknek életre szóló szerelmet, másoknak tragédiát okoz.

2008. május 16.

Pótfűtés

Egy férfi nagyon vágyott egy hajóra, de a felesége hallani sem akart róla. Sok vita után a férj felajánlott egy lehetőséget:

- Kössünk kompromisszumot. Ha megvehetem a hajót, te adhatsz neki nevet.

Az asszony beleegyezett. Megvette a hajót, és rábízta feleségére, hogy fesse rá a nevet, amit választott. Másnap a férj kimegy a kikötőbe, látja a hajón az új feliratot: "Eladó".

2008. május 16.

Kis kukta

  • Bugaci leves
  • Otthonhagyottak ebédje
2008. május 16.

Pünkösdi futballtorna Sankt Augustinban

Hátsó sor, balról jobbra: Nagy András edző, Németh Arnold, Kánvási Bence, Debreczeni K. Ferenc, Merza Ádám, Kajla Ferenc, Lekrinszki Ariel, Polyák Csaba, Bordács László, Paczuk Zoltán. Guggolnak: Bögöthy Gábor, Helgert András, Szél Bence, Szabó Dániel, ifj. Nagy András, Sebők Zoltán, Lakatos Zoltán

Távolabbi német testvérvárosunk Sankt Augustin egyik városrészében Hangelarban a idén már negyvenhétszer rendezték meg a pünkösdi ifjúsági labdarúgótornát. Városunk 1994 óta rendszeresen kap meghívást az eseményre és fiatal futballistáink szívesen utaznak erre a nemzetközi megmérettetésre, hiszen egyéb alkalmuk ezen kívül nemigen akad ilyen nívós csapatokkal találkozni.

2008. május 16.

Pollák dzsúdó

Május 3-án Kanjiza Ban-jaban (Szerbia) román, magyar és szerb klubok részvételével felhozó cselgáncsversenyt rendeztek az újabb válogató verseny előtt. A Pollák DSE eredménye:

U 11 kategória (1998/99) 1. Kalydy Vivien Paloma (-27 kg), U 13 (1996/97) 5. Paksi Ferenc (-38 kg), U 15 (1994/95) 1. Gila Ádám (-50 kg), 1. Valkai Béla (-60 kg), 1. Kalydy Patricia Fatima (+63 kg), 2. Gila Nóra.

Május 10-én Pakson tartották a Dél-Magyarországi Regionális dzsúdó Bajnokságot, ahol a Pollákosok is tatamira léptek.

Diák C (1998) 1. Kalydy Vivien Paloma (-27 kg), diák B (1997) 3. Varga Mercédesz (-36 kg), diák A (1996) 5. Paksi Ferenc (-38 kg), 2. Kiss Zoltán (-49 kg). Serdülő (1994/95) 1. Kürti Varí-nia (-63 kg), 1. Kalydy Patrícia (+63 kg), 2. Gila Nóra, 5. Gila Ádám (-50 kg), 7. Kiss Zoltán, 1. Máté Dániel (-60 kg), 3. Valkai Béla.

Kalydy Zoltán, a Pollák DSE edzője az alábbiakat írta: Ezúton mondok a támogatókon kívül mindazoknak köszönetet, akik a betegségem miatt kisegítettek a felkészítésben és a versenyeztetésben.

2008. május 16.

Komédia

Az Anconai szerelmesek című zenés komédiát mutatják be az érdeklődőknek május 19-én, hétfőn 19 órakor a Tóth József Színházteremben. Az előadás a Tóth József-bérlet záró programja.

2008. május 16.

Hol a...

A városi könyvtárban Hol a határ. a felelősségérzet és az aggodalmaskodás között? címmel Cserbik Attila és Soós Attila bibliaoktatók tartanak előadást május 22-én, csütörtökön 18 órától.

2008. május 16.

Börze

A díszmadártenyésztő szakkör díszmadár- és kiállat börzét rendez a Móricz Zsigmond Művelődési Házban május 18-án, vasárnap 7-11 óráig.

2008. május 16.

Családi események

Született: Tóth Csabának és Szarvas Erikának Vendel Csaba, Dáma Norbertnek és Berényi Renátának Amira, Harcsa Sándornak és Sebők Erzsébetnek Beatrix, Kocych Jánosnak és Páhi Szilviának János Mátyás, Tari Arnold Sándornak és Tyukász Gabriellának (Csongrád) Botond, Seres Zsoltnak és Kátai Mária Juliannának (Csongrád) Zsolt André, Shultz Gyulának és Szili Katalinnak (Csongrád) Viola nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Bihari Zoltán és Hargitai Edit , Beszédes Péter Koppány és Czinkoczki Ildikó (Kiskőrös), Geönczeöl Tibor István és Illés Júlia Anna .

Elhunyt: Farkas Kálmán Mihály, Tarján Jánosné Kocsis Rozália.