XL. évfolyam 4. szám

2008. február 1.

Sport és idegenforgalom

A középtávú fejlesztési tervvel a Széchenyi-liget is átalakul

Az önkormányzat január végi ülésén dr. Gyenes Ágota a Fidesz Csongrád megyei 5. számú választókerület képviseletében nyílt levélben kérte Farkas Sándor és Szirbik Imre országgyűlési képviselőt, hogy ne szavazzák meg a társadalombiztosítás tervezett átalakításáról szóló törvényt a parlamentben. A képviselőasszony felolvasta az indokot is, miszerint hiányzik a társadalmi konszenzus az ország egyik legnagyobb ellátó rendszerének működéséről.

Azt követően a sportos témák töltötték be a délutánt. A képviselők az elfogadott napirend szerint elsőként a sportközpont 5 éves munkájáról szóló beszámolót vitatták meg. A mezőgazdasági, kereskedelmi és idegenforgalmi bizottság azzal a megállapítással élt, hogy a kitűzött célok nem valósultak meg maradéktalanul. A grémium felhívta a vezetés figyelmét arra, hogy aktívabban, nagyobb odafigyeléssel növeljék a meglévő szálláshelyek kihasználtságát. A képviselők közül többen kritikai észrevételeket tettek a sportközpont működésével kapcsolatban, mire Szirbik Imre polgármester arra kérte képviselőtársait, hogy a város sportkoncepcióját ne kérjék számon az igazgatón, Tomcsányi Ferencen, hiszen az a testület hatáskörébe tartozik.

Az előterjesztés - már ami a vitát illeti - szinte egybeolvadt a következő napirendi ponttal, a sportintézmények tevékenységének, működésének, irányításának, gazdálkodásának átvizsgálása témakörrel. Szűcs Lajos alpolgármester előterjesztésében elkészült anyagot első olvasatként vette számba a testület. Az intézmény tervezett szerkezeti átalakításával kapcsolatban úgy döntöttek a képviselők, hogy a gazdaságos működtetés, az érdekeltség és a beruházások áfa viszonyainak figyelembevételével tovább vizsgálódnak, mely társasági forma lehet a legalkalmasabb. Egyetértettek abban is, hogy majd csak az erről szóló előterjesztés elkészülte után határoznak az igazgató személyéről. Addig is Tomcsányi Ferencet bízták meg a vezetői teendők ellátásával. A pályázati kiírásra Tomcsányi mellett Kozák László közgazdász adta be pályázatát.

A vitában felvetődött annak a kérdésnek a mérlegelése, hogy az uszoda jelenleg kettős funkciót lát el, egyrészt, mint sportlétesítmény a vízi sportok otthonát jelenti, másrészt mára idegenforgalmi létesítménnyé is vált. Konfliktus az, hogy a vízfelületen kié legyen az elsőbbség, a sportolóké vagy a fizetős vendégeké. Elhangzott, el kell dönteni, melyik a fontosabb a város számára: az idegenforgalom vagy a sporttevékenység?

Lovas József

2008. február 1.

Fogadóóra

Demeter Attila a 7. sz. választókerület önkormányzati képviselője lakossági fogadóórát tart február 6-án, szerdán 17 órakor. A fogadóóra témája az Alsórét rendezési terve és a 2008. évi költségvetési koncepció. Az érdeklődő lakosságot a Csongrádi út 3. sz. alatt lévő Vízmű Kft. épületében várja.

2008. február 1.

Az igazság pártján

Farkas Sándor korántsem optimista

Rendkívül zaklatott, mozgalmas, a magyar emberek életét megnehezítő esztendő van mögöttünk, mondja Farkas Sándor országgyűlési képviselő. A Fideszes honatya szerint a megszorító intézkedések hatása a társadalom egész területén érzékelhető, melyek elsősorban az oktatást, valamint az egészségügyet érintették legfőképpen.

- A gazdaság területén, a mezőgazdaságban a soha nem látott forró nyári időszak nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában példátlan mértékben megemelte a termelői árakat. A közel 20 százalékos élelmiszerár-emelés sajnos ebben az évben tovább növekszik. Most jönnek be azok az emelések, melyeket a gyártók, feldolgozók érvényesítenek. A fizetőképes kereslet azonban nem követi a termékárakat. Az elmúlt évben 2 százalékkal kevesebbet költöttünk élelmiszerre, mennyiségileg is kevesebbet vásároltunk. A közel 8 százalékos inflációs ráta megfogta a pénztárcánkat. Úgy tűnik, az idei évben is hasonló inflációs rátával számolhatunk - mondja, majd így folytatja: - Meg kell nézni, mennyi vállalkozó ment tönkre, adta vissza igazolványát. A csődeljárások sokasága is azt jelzi, hogy nem a gazdasági fejlődés, inkább a visszafejlődés jellemezte az elmúlt esztendőt hazánkban.

2008. február 1.

A fiatalok kiszolgálásáról egyeztettek

A város közbiztonságának javítása érdekében egyeztető beszélgetésre hívták a helyi rendőrkapitányság működési területén lévő vendéglátóegységek üzemeltetőit. A fórum kiemelt témája volt a szórakozóhelyek és az italkimérő üzletek befolyása a gyermek- és fiatalkorúak magatartására, azaz szeszesital- és kábítószer-fogyasztására, dohányzására és játékgépezésére.

Megnyitó szavaiban Balogh Szabó Imre rendőrkapitány elmondta:

Fontos, hogy a vendéglátóiparban dolgozók együttműködjenek a hatóságokkal, hiszen csak akkor lehet eredményeket elérni az érintett területen. Ebben azonban kiemelt szerepe van a kommunikációnak, valamint annak, hogy egy-egy beszélgetésen mindkét fél ütköztesse álláspontját, véleményét. A cél az, hogy kollektív bölcsességgel kialakítsunk egy olyan koncepciót, amelyhez mindenki ragaszkodik.

2008. február 1.

Vállalkozókat vár az Ipari Park

Az Ipari Park fejlesztéséről kaptak információt a jelenlévők

Vállalkozásfejlesztési fórumot tartottak a megyeháza konferencia központjában, melyet már harmadik alkalommal szervezett közösen az önkormányzat, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Kistérségi Elnöksége és a Szentesi Vállalkozók Klubja.

Az Aktív Gazdaság programsorozat keretében ezúttal az Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztéséről volt szó. A pályázati projektet Bocs-kay István referens mutatta be részletesen a jelenlévőknek. Még formálnak rajta, a találkozó ezt a célt is szolgálta. Nagy utazáshoz hasonlította a projektet, melynek 2010 környékén lesz az első kikötője. A jelenlegi 128 hektáros területet akarják tovább fejleszteni, a településszerkezeti képen szemléltették is: égtáj szerinti zónákra osztották fel a parkot, más-más funkcióval. Az északi zónában innovációs övezet létrehozását szeretnék. Vállalkozói falu is szerepel a tervekben, melynek célja, hogy a befektetni szándékozó vállalkozások rendezett, jól meg-közelíthető környezetbe kerülhessenek, elsődlegesen a Szentesen már működő kisvállalkozásokra gondoltak. A déli övezetben a közép- és nagyvállalkozások kapnának helyet. A keleti zóna pedig speciális terület, a Dél-Alföldön biztosan nincs ilyen, s ha létrejön a biomassza erőmű, erre a megújuló energiára alapozva jönnének további cégek. A környezeti infrastruktúráról elhangzott: utak fejlesztése mellett közművek fejlesztését is tervezik. Azonban van olyan, amit ebben a pályázatban nem tudnak megvalósítani, mint a villamosenergia-fejlesztést, melynek 12 hónap az átfutási ideje. Megvan viszont a terve egy speciális agrármarketing és szolgáltató központnak. Az úgynevezett keresztmarketinggel azt szeretnék elérni, hogy egymást támogassák a betelepülő vállalkozások.

D. J.

2008. február 1.

Márciusi bravúrról

Hát ez a január gyorsan elszaladt. S ugyan milyen gyors lesz a február múlása? Így, hogy a politika jól megfarsangoltat majd bennünket! Érvek és ellenérvek jól megtáncoltatnak majd bennünket. De hát ez kell nekünk! Ilyen a szabadság! Ilyen kényelmetlen dolog!

De majd túlesünk ezen is! Csak ne úgy essünk túl rajta, "mint halasi asszony a talicskán!" Az lenne jó, ha az igenek és nemek párviadalából valamiféle megnyugvás kerülne ki győztesen.

Persze ehhez tennünk is kellene valamit! Mondjuk annyit, hogy jó bátorsággal elzsibbasztjuk felkavart indulatainkat, hadd pihenjék ki magukat. Rájuk fér egy kis pihenés 18 évig tartott hajszoltságuk után. És felébresztjük jó magyar eszünket, és rávesszük, hogy kössön szövetséget lelkiismeretünkkel, hogy tényleg kétszer-kettőnek lássuk, ami kétszer-kettő.

2008. február 1.

A gyülekezet megmentője

Kétszáznegyven éve hunyt el Gaál István prédikátor (II.)

Az 1747-ben épült templom alapköve

Gaál István a legnehezebb időszakban vette át a szentesi református gyülekezet vezetését. Mária Terézia 1742-ben elrendelte a protestánsok jogállását szabályozó, 1731-ben keletkezett ún. Carolina Resolutio végrehajtását, amely többek között előírta, hogy: a katolikus hit elhagyása büntetendő, vegyes házasságok csak katolikus pap előtt köthetők, a katolikus ünnepek megtartása a protestánsoknak is kötelező, a protestáns lelkészek a katolikus főesperességek felügyelete alá helyeztetnek.

2008. február 1.

Parkolna, de...

Nem nyugodott bele Gyovai Sándor a január 25-i számunkban fenti címmel megjelent cikkben kapott válaszadásba. Az üggyel kapcsolatban alábbi észrevételeit juttatta el szerkesztőségünknek. Őt idézzük:

Érthetetlen számunkra a másik fél reagálása, vagyis az üzemeltető Bujdosó úr érvelései, több szempontból is. Bujdosó úr állítása, miszerint a parkolási rendelet betartása minden érintett félre kötelező, enyhén szólva nem igaz. Ugyanis, aki a Kossuth tér 5. sz. alatt és a Petőfi u. 1. szám alatt rendelkezik ingatlannal annak a lakása előtt ingyenes a parkolás. Tehát egy szónak is száz a vége, aki a parkoló övezetben lakik, és nem a leírt két kiemelt ingatlanban, az rossz helyen vett lakást, ugyanis nekik fizetni kell. És ez nem más, mint diszkrimináció.

Igaz, hogy ideiglenesen vettem bérletet addig, míg az ügyemet nem rendezik. De ezzel nem oldódott meg semmi, nem oldódik meg a saját házam előtt lévő parkolásom, mert parkoló van odafestve és bárki oda állhat. Akkor miről beszélünk?! Ha fizetek, ha nem, akkor is gátolva vagyok a személyes szabadságomban, és ezzel semmi sem oldódik meg. A lakásom előtt lévő parkolásom csak úgy oldódhat meg, hogy mint az utcában a többi lakónak, a részemre is biztosítanak egy kocsibejárót, parkolót a lakásom előtt. Azt kérem, hogy a saját lakásomat - mint a többiek - meg tudjam közelíteni egész nap. Ne csak pénzért, vagy 200 méter távolságból, ne csak 17 óra után reggel 8 óráig. Ebben az időpontban ez nem más, mint a személyes szabadság korlátozása.

Az üzemeltető azt állítja, hogy tudok a lakásom előtt parkolni. Azért írok, mert nem tudok, csak 17 óra után reggel 8-ig. Vagy, ha tényleg így gondolja ahogy leírta, akkor nem kellene miről beszélnünk, nincs probléma.

Gyovai Sándor

2008. február 1.

Dolgoznak a Szidökösök

Ludvig Zoltán (képünkön) ifjúsági polgármesterrel beszélgetek a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (SZI-DÖK) elmúlt három hónapi tevékenységeiről és terveiről.

- Zoli, halottam, hogy még október végén is volt Magyartésen rendezvényetek, pedig akkor nagyon hideg volt már.

- Néhány napra sikerült megoldanunk a fűtést és ismét megszerveztük a hagyományos őszi találkozónkat a Nagytőkei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat valamint a Szolnoki Városi Diák Tanács képviselőivel. Erre a találkozóra már negyedik alkalommal került sor. A programból kiemelném azt az úgynevezett jövokép vizsgálatot, aminek segítségével 10-15 évre próbáltuk az életünket előre "feltérképezni".

2008. február 1.

Változik a helyi menetrend

A vonatok közlekedését is figyelembe vették

A Tisza Volán Zrt. helyi kirendeltsége minden évben bead egy módosítási javaslatot a helyijáratok közlekedésére vonatkozóan, az autóbuszok üzemeltetéséből származó bevétel, illetve a költségek értékelése alapján. Ennek ismeretében szavaz a képviselő-testület a város helyi közlekedésének tarifáiról - mondta el Mészáros Zoltán, aki arról tájékoztatta lapunkat, hogy február 3-tól új helyi autóbusz-menetrend lesz érvényben.

2008. február 1.

Az év példaképe

Az Ernst and Young idén is átadta Az év üzletembere ("Enterpreneuer of the Year" üzleti díjakat. Ezt a címet ebben az évben Jaksity György a Concorde Értékpapír Zrt. ügyvezető igazgatója nyerte el, míg a Példakép különdíjat Magyar Józsefnek, a Hungerit Zrt. vezérigazgatójának ítélte oda a Független Bíráló Bizottság.

A díj odaítélésekor nem csak a díjazott által vezetett vállalat eredményessége, hanem a klasszikus vállalkozói értékek képviselete, a stratégiai szemlélet, a személyes integritás, a kockázatvállalási hajlandóság és az innovatív szemlélet is döntő szempont volt.

Magyar József, a Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. vezérigazgatója Magyarország egyik legsikeresebb élelmiszeripari vállalkozását hozta létre közel négy évtized kitartó munkájával. Minden országnak szüksége van olyan példaképekre, akikre őszintén felnézhet.

2008. február 1.

Megbízva, de töretlenül.

Nem nevezték ki Tomcsányit!

A sportközpont igazgatói pályázatáról szóló képviselőtestületi döntés népmesei motívumokat is tartalmaz. Mondtuk is, meg nem is. döntöttünk, meg nem is ! A város sportéletéről, a sportközpont tevékenységéről és az intézményvezetői pályázatból mixelt vita igen hosszúra sikeredett. Ami nem is csoda, mert három különböző témáról egyszerre, nem is lehet röviden vitatkozni.

Szóval: vajúdtak a hegyek. és végül a nyári szünet előtti testületi ülésig, de legkésőbb december 31-ig nem kinevezték, hanem megbízták a réginek vitatott, de az újig elfogadott Tomcsányi Ferencet.

2008. február 1.

Gyermekvédelem

A Rádió Szentes (106,1 MHz) műsora a Rádiós fogadóóra február 6-án, szerdán 10 órakor lesz hallható. A műsor vendége Lencséné Szalontai Mária, a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályának vezetője, aki tájékoztatja a hallgatókat a szociális és gyermekvédelmi eljárás változásairól.

2008. február 1.

Torkos csütörtök

Városunkban eddig három vendéglátóhely csatlakozott a február 7-i Torkos csütörtök elnevezésű akcióhoz. A már hagyományosnak tekinthető akciós napon a az éttermek vállalják, hogy 'a la carte kínálatukból, vagy a saját maguk által kidolgozott Torkos Csütörtök menüsorból 50%-os kedvezményt adnak a betérő vendégeknek. Szentesen a Páterház Panzió és Étterem, a Galéria Kávéház és Étterem, valamint a Nádas Csárda csatlakozott a Torkos csütörtökhöz, így ezeken a helyeken féláron étkezhetnek a vendégek február 7-én.

2008. február 1.

Hangverseny

A Lajtha László művészeti iskolába várják a komolyzenét kedvelő közönséget február 7-én, csütörtökön 17 órakor. A farsangi hangverseny repertoárjában többek között Kálmán Imre, Mozart, Bizet, N. Rakoff, Dél-alföldi népdalok, Csajkovszkij művei szerepelnek. Belépő vásárolható, de a hangversenybérletek érvényesek.

2008. február 1.

Tóth Kálmánról

A Krúdy Gyula Baráti Társaság és a városi könyvtár közös rendezvényére várják az érdeklődőket február 6-án, szerdán 18 órakor. Tóth Kálmán a szerelem költője című rendezvényen a költő műveiből a társaság tagjai adnak elő részleteket a bibliotékában.

2008. február 1.

Nyugdíjba megy a telekkönyves

A szentesi Járásbíróság, mint Telekkönyvi Hatóság 1968 októberében érettségivel rendelkező, gépelni jól tudó férfi munkaerőt keresett. István Ferencnek (képünkön) szerencséje volt, november 1-jén már munkába is állhatott. Azt mondja hamar beletanult és megszerette a feladatát. Olyannyira, hogy '70 január elején sikeres telekkönyvi szakvizsgát tett az Igazságügyi Minisztériumban.

- Összesen kilencen voltunk az ország különböző részeiből. Köztük, a magam 22. évével én voltam a legfiatalabb. És úgy tudom, ez volt az utolsó telekkönyvi szakvizsga az országban - meséli.

2008. február 1.

A játékszenvedély

Az Addiktológia és Drogambulancia sorozata - A dohányzástól a heroinig

Azokat az embereket nevezzük játékszenvedély-betegeknek, akik napjuk nagy részét azzal töltik, hogy a játékra gondolnak, s ha nem jutnak játéklehetőséghez, akkor elvonási tüneteket produkálnak. Ők általában azért dolgoznak, hogy rendszeresen, s minél többször játszhassanak, a pénzhez jutásért pedig akár bűncselekményeket is képesek elkövetni. A játékszenvedélyről, a betegség kialakulásáról, jellemzőiről és kezeléséről kérdeztük dr. Szalayné Péter Ildikót. Magyarországon jelenleg 200-250 ezer ember játszik rendszeresen, közülük 3-4 ezer ember tekinthető szenvedélybetegnek - mondta el az addiktológiai konzultáns, aki arról is beszélt, hogy a legutóbbi kutatási eredmények szerint minden szenvedély ugyanazon a rendszeren keresztül fejti ki hatását az agyban, s minden szenvedélynek idegrendszeri alapja van. A túlzott játékszenvedély pedig nem más, mint az agyban termelődő vegyületek felborult egyensúlya, tehát idegrendszeri betegség.

2008. február 1.

Nem a pillanatot rögzíti!

Nagy Lili Anna fotói

Cseppet sem számít ritkaságnak a Művelődési és Ifjúsági Házban, hogy fotókiállítással jelentkeznek. Még az sem különleges, ha mindezt egy jeles ünnepnaphoz - most a Magyar kultúra napjához - kötődően mutatják be a tárlatot. De az, hogy egy 16 éves gimnazista legjobb képeit láthatják a nézők, mindez még nem fordult elő az intézmény történetében!

Pedig Nagy Lili Anna, ha nem állna a ragyogóan szerkesztett fotói mellé, aligha mondaná meg bárki, hogy "tizenévei" dereka táján szemléli a világot a képek szerzői. Erős hangulatot sugárzó tájak, életképek és a csendéletek érett szemléletmódra és jó megfigyelőképességre utalnak. A képnézőnek néha úgy tűnik, jó előre készül az ábrázolandó megörökítésére és szinte kivárja, hogy elébe kerüljön az a téma, amit felmutathat a nézők örömére.
Nagy Lili Anna szerint a portré készítés számára nehezebb, de a természetet hatodikos korától fényképezi. A kortársaihoz akar szólni elsősorban, de szeretné ha az idősebb korosztály is szeretettel fogadná műveit. Nem meghökkenteni akar, hanem a szépséget kívánja felmutatni. Nagyon örül a fiatal alkotó, hogy édesapja mellett, a Horváth Mihály Gimnázium tanárai is támogatják. Szülővárosa Békéscsaba mellett, a gimnáziumban is szeretné bemutatni fotóit.

- kruzslicz -

2008. február 1.

A Főtér népszerűsíti a várost

Az MTV stábja Szőkével és Badárral

A Főtér című utazási műsor stábja öt napig vendégeskedett városunkban, de ez idő alatt nem sokat pihentek: a Magyar Televízió népszerű egyórás adásában igyekeznek minél többet megmutatni Szentes kulturális és természeti értékeiből, a szentesiekről.

A forgatás előtt egy héttel bejárta a helyszíneket Sáska Péter szerkesztő, s a polgármesteri hivatal irodavezetőjével is felvette a kapcsolatot. Azonban egy-egy városról az ottani emberekkel beszélgetve is sikerül többletinformációkhoz jutnia a stáb tagjainak, miként Szentesen is.

2008. február 1.

Nyáriné búcsúzik

A Terney Béla Kollégium igazgatónője, Nyári Józsefné előrehozott öregségi nyugdíjba megy, ezért 2010. július 1-jéig szóló magasabb vezetői megbízásának visszavonását kérte a képviselő-testülettől. Az önkormányzat január 25-i ülésén született döntés alapján a megbízást április 21-vel vonják vissza, az igazgatónő közalkalmazotti jogviszonyát július 8-val szüntetik meg. Az új intézményvezetői állásra várhatóan pályázatot írnak a közeljövőben, s az átmeneti időszakban a vezetéséssel kapcsolatos feladatokat a kollégium szervezeti és működési szabályzatában foglalt helyettesítési rend szerint látják el.

2008. február 1.

Állatmenhely Szentesen

Tudták Önök hogy van ilyen is városunkban? Igen, van! Sokan tudták és remélem, még többen tudják majd, ha elolvassák ezt a néhány sort. A téglagyár mellett, a Nagynyomáson van az állatmenhely. Az aktivisták elérhetőségei: 63/314-548, 30/643-0934, 63/316-131 és 30/505-4131-es telefonszámon. De nézzük, hogyan kerülnek oda a kutyák? Kik azok, akik ott akarják kutyáikat elhelyezni?

A szemérmesek: (akik még azt sem vállalják, hogy valaha volt kutyájuk, titokban "ügyintézik" sorsukat). Ők talán azt gondolják: "Meguntuk már a kutyáinkat, minek törődjünk velük, sötétedés után Irány az állatmenhely! Kössük ki egy dróttal, lánccal, dobjuk be a menhely kerítésén, vagy a szaporulatot zsákba kötve (6 db kiskutya egy zsák) dobjuk ki szép autónkból az állatmenhely környékén, vagy valahol az országúton, mert sajnáljuk őket kíméletesen elaltatni, mi nagyon állatszeretők vagyunk!"

2008. február 1.

Betörtek az iskolába

Betörtek január 28-ára, hétfőre virradóra a derekegyházi általános iskolába. A tettesek ajtóbefeszítés és tetőbontás módszerével jutottak be az épületbe, ahonnan műszaki cikkeket vittek magukkal. A rendőrség munkatársai később a fiatalkorú elkövetőket elfogták, a náluk tartott házkutatás során pedig az ellopott tárgyak is előkerültek.

Villanyórát rongált meg ismeretlen elkövető Szegváron. Az okozott kár több tízezer forint, a szentesi rendőrkapitányság megindította a nyomozást az ügyben.

Tolvajok jártak a Pankotai Agrár Zrt. nagytőkei sertéstelepén január 26-án, szombaton. A tettesek alkalmi lopás módszerével több tízezer forint értékű szerszámot, és szerszámgépeket vittek magukkal.

H. V.

2008. február 1.

Egy százalék

A Szentes Városért Közalapítvány köszönetét fejezi ki mindazon magánszemélyeknek, akik 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával a közalapítványt támogatták. Ezeket az összegeket a kuratórium - az alapítvány tevékenységének megfelelően - a városszépítés, oktatás és egészségügy, művészeti csoportok, sport- és kulturális programok, tanulói ösztöndíjak, helytörténeti kiadványok támogatására fordította. Kérjük a kedves támogatókat, hogy továbbra is segítsék a lokálpatriotizmus ápolását szolgáló célkitűzéseink megvalósítását.
Adószám: 18450046-1-06.

Tisztelt Adományozó! Köszönjük, ha a személyi jövedelemadó 1 %-át a néptánc és asztalitenisz szakosztályokkal muködo Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület részére ajánlja fel.
Adószám: 18460210-1-06

A Szabadidős SK és a szentesi Gyermekbarát szervezet kéri az adózókat, hogy ebben az évben gondoljanak a szervezet tevékenységére, és személyi jövedelemadójuk 1 százalékát juttassák el az egyesületnek. Szabadidős Sportklub, adószám: 19084530-1-06.

2008. február 1.

Színházi előadás

A Szentesi Művelődési Központ színházbérletének harmadik előadását tekinthetik meg az érdeklődők február 6-án, szerdán 19 órától a Tóth József Színházteremben. Steinbeck Egerek és emberek című három felvonásos művét a Forrás Színház művészei mutatják be. A rendezvényre a Tóth József-bérlet érvényes, de jegyek is válthatók a színház pénztárában február 4-től, nyitva tartási időben.

2008. február 1.

Vetítenek

A Szívügy klub összejövetelt tart február 6-án, szerdán 16 órakor az ifjúsági házban. A találkozón dr. Kovács Aranka főorvossal beszélgetnek a jelenlévők a "Cukorbetegség összefüggése az érbetegségre" címmel. Ezután DVD-filmet is megtekintenek.

2008. február 1.

Belépőt nyertek

Lapunk, január 18-i számában megjelent keresztrejtvény megfejtése: Farsangi operett-gála. Farkas Bálint. Kovács Zsuzsa. A gálára 1 db belépőjegyet Szabó Lászlóné (Szentes, Kispatéi u. 183.), Fábján N. Erzsébet (Szentes, Dessewffy sor 3.), Héjja Erika (Szentes, Apponyi tér I. ép.), Tornyi M. Sándorné (Szentes, Rákóczi F. u. 88.) olvasónk nyerte. A belépőjegy február 11-e után vehető át a színház pénztárában nyitva tartási időben, levelünk felmutatásával. Az előadás február 18-án, hétfőn 19 órakor lesz.

2008. február 1.

Pótfűtés

A cowboy a kocsmában csendesen iszogatja whisky-jét, közben tökéletes karikákat ereget a szivarjából. Egyszercsak egy nagydarab indián kocogtatja meg a vállát:
- Te sápadtarcú, nagy bajban leszel ám, ha nem hagyod abba az anyázást!

2008. február 1.

Tóni bácsi konyhája

  • Tejfölös káposztaleves csülökkel
  • Almás piskótagombócok
2008. február 1.

Pontvesztés a BVSC ellen

Olyan mérkőzés várt a Pendola-Szentes-Elektroglob férfi vízilabda csapatára az elmúlt szombaton, amelyen reális esélye volt a két bajnoki pont begyűjtésére Berki András és Pengő László tanítványainak. A BVSC elleni találkozón szentesi színekben bemutatkozott a Becséről érkezett Srdjan Zivanovic, aki egyelőre a szezon végéig áll majd a csapat rendelkezésére. A jobbkezes játékos a bekk pozíciójában vethető be. Határozottan, jól kezdett a Szentes, előbb Maklári, majd Csente is gólt szerzett, a kissé megzavarodott vendégek nem tudták bevenni Horváth Tamás kapuját az első nyolc percben. Sajnos a második negyedben ötször is, 3-1 után megtorpant a Pendola, előbb egyenlítettek, majd Ambrus révén a vezetést is átvették a vendégek. A félidőt követően ismét a hazaiak percei következtek, Vígh Róbert egyenlített, majd Turzai lőtt nagy gólt, a védelem mögött pedig Horváth mutatott be komoly bravúrokat. 6-5-ös szentesi előnnyel kezdődött a záró negyed, amelyben már-már elérhető közelségbe került a győzelem, amikor előbb 7-5-re, 8-7-re, majd 9-8-ra is vezettek a mieink.

2008. február 1.

Megyei legjobbak

Juhász Nóra és Elbert Stefánia

A megye legjobb utánpótlás korú úszóit díjazták január 26-án a Galéria Kávéházban. Az esemény tíz évre tekint vissza, a Szentes Városi Úszó Club immár harmadik alkalommal látta vendégül a környező városok kiváló gyerekúszóit és a sportvezetőket.

A bensőséges hangulatú ünnepségen elhangzott: a '90-es években a megyei úszószövetség még a felnőtt úszókat díjazta hasonló módon, később úgy döntöttek, inkább az utánpótlás korúakat motiválják ezzel a további versenyzésre. Az országban egyedülálló az a többfordulós versenyrendszer, mely a megyében több mint 500 gyereknek ad lehetőséget a rendszeres megmérettetésre. A szegedi, vásárhelyi, makói és szentesi úszóklubok legjobbjainak Baranyi Imre, a Szentes Városi Úszó Club elnöke és dr. Rébeli Szabó Tamás, a városi sportbizottság elnöke adott át díszes serlegeket. Elsőként a házigazdák két kiválóságának, Juhász Nórának és Elbert Stefániának (edzők Vincze Edit és Paulovics Tamás - képünkön). A két 1995-ös születésű lány közül Nóra 50 és 100 méter mellen vezeti a korosztályos ranglistát, és cápa-seregszemlét nyert.

2008. február 1.

Győzelemmel kezdték a tavaszt

Asztalitenisz

A Szentesi Kinizsi Asztalitenisz csapatának is rövid pihenő jutott az NB III-as bajnokságban, az őszi és a tavaszi idény között. Hegedűs Gábor, szakosztályvezető az együttes félévi eredményét értékelte.

- Az őszi szezont az újjászervezett NB III-ban kezdtük, ami azt jelenti, hogy tizenkét csapatos csoport alakult. A lejátszott tizenegy mérkőzésen hat győzelmet és öt vereséget ért el a csapat, s a szerzett tizenkét ponttal a hatodik helyen zártunk. Teljesen új csapatot kellett kiépíteni az NB II-ből való kiesés után. Úgy próbáltuk kialakítani az együttes összetételét, hogy az idősebb, rutinosabb játékosok húzzák a fiatalokat. Ismerve ezt az NB III-as mezőnyt a fiatalabbak is megállták a helyüket. A csapat az elvárást (1-6. helyig) minimálisan teljesítette. Továbbra is célunk az első és a hatodik hely megszerzése a bajnokság végén.

Úgy gondolom, hogyha azokat az összecsapásokat, melyeket az ősszel megnyertek, tavasszal is hozzák a srácok, valamint ha sikerül egy-két meglepetés győzelmet aratni, akkor még a hatodik helynél előbbre léphetünk, s akár a dobogóra is felléphetünk. Az edzéslátogatottságról Hegedűs elmondta: mivel amatőr játékosokról van szó, ők munka mellett végzik a tevékenységüket. Ennek ellenére jól teljesítenek, mindenki a munkájához igazítja az edzést.

Az együttes hat játékossal vágott neki az őszi szezonnak, s ők játsszák végig az egész bajnokságot: T. Nagy Zsolt, Simon Viktor, Takács László, Csúcs János, Kürti-Szabó Imre és Sebestyén Péter.

A rövid pihenő után a Kinizsi pingpongosai megkezdték a tavaszi felkészülést. Az első fordulót sikerrel vették, hazai pályán a Lakitelek együttesét fogadták és 11-7 arányban győztek. Pontszerzők: T. Nagy 4, Takács 3, Csúcs 1, Simon 2, T. Nagy-Simon páros 1.

(dvz)

2008. február 1.

Vesztettek

A Szentesi Kosárlabda Klub az NB II-es bajnokság második fordulóján van túl. Hazai pályán a tabella 2. helyén álló Kiskunfélegyházát látta vendégül. A nagyon jól játszó Kurca-partiak nem tudták begyűjteni a győzelemért járó pontokat, ugyanis hosszabbítás után a vendég Bács megyei csapat 84-82-re győzte le a Szentest.

2008. február 1.

Áttörnék a Betont

7-1-re kikapott a Magyar Kupa visszavágón a Győrtől, és 11-6-os összesítéssel búcsúzott a további küzdelmektől a Legrand-Metal-Com-Szentes futsal csapata. A mieink az újonnan kinevezett vezetőedző, Némethy László irányításával mindössze hat játékossal érkeztek a találkozóra, a többiek sérülések, eltiltások, és egyéb egyesületi elfoglaltságok miatt nem állhattak a rendelkezésre. Egy cserével eredményesen végigjátszani egy mérkőzést viszont szinte a lehetetlennel egyenlő az élvonalbeli csapatok ellen. Éppen ezért volt meglepő, hogy mégis a Szentes szerzett vezetést Kazán révén, ám csak idő kérdése volt, hogy mikor fordít a hazai gárda. Erre nem is sokat kellet várni, végül magabiztos győri siker lett a vége. Bíró Mihály, Szabó László, Szabó Árpád, Brinszki Adrián, Kazán Attila, és Keller Zoltán hatalmasat küzdöttek, minden dicséret megilleti őket a vereség ellenére is. Némethy László szerint a hétfői, megyei rangadón a szegedi Első Beton ellen a hiányzókkal kiegészülve akár a győzelmet is meg lehetne szerezni, ehhez azonban a kupamérkőzésen tapasztalt nagy akarattal, maximális odafigyeléssel kell játszani. Különös pikantériája a mérkőzésnek, hogy a szegedi csapat éppen a Legrandból erősített a télen, jó lenne megmutatni nekik, hogy hiba volt elhagyni ezt a remek csapatot. A Szentes- Első Beton összecsapás február 4-én, este 20 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Változás még a MetalCom háza táján, hogy az eddigi játékos-edző, Koncz Zsolt, mivel új klubja a Kecskemét nem engedélyezte neki a további kispályás játékot.

2008. február 1.

Zsuzsa bízik a sikerben

Szentesiek az Eurovíziós dalfesztivál döntőjében

Előző számainkban már beszámoltunk olvasóinknak arról, hogy Mészáros Gábor és Varga Kis Sándor dala, melyet a szintén szentesi Imre Zsuzsa énekel, bekerült az Eurovíziós dalfesztivál hazai döntőjébe. A szép sikerről a szerzők véleményét már olvashatták e hasábokon. Ez alkalommal az énekesnőt kérdeztük.

- Minden előadó eljut egyszer arra a pontra, hogy saját dalokat szeretne. Ezzel a kéréssel kerestem meg Mészáros Gábort, akit a mai napig kiváló zenésznek tartok. Ő is éppen erre gondolt: önálló albumot készíteni. Céljaink találkoztak, és így született meg az Érintés című dal - mondja, majd így folytatja: - Nagyon örülök annak, hogy bejutottunk a döntőbe, és ígérem tőlem telhetően mindent megteszek azért, hogy megfelelően képviseljem városomat, a megyémet a dalfesztiválon.

2008. február 1.

Faur a válogatottban

Újabb szentesi sportsikerről számolhatunk be olvasóinknak. A Szentesi Kinizsi ökölvívó szakosztályából Faur Csaba meghívást kapott az ökölvívó junior válogatott edzőtáborába. A tehetséges sportoló immár a harmadik szentesi ökölvívó a sorban, aki eljutott odáig, hogy magyar válogatott kerettag lehetett. A mára edzői munkát vállaló Bertók Róbert, egykori tanítványa Petrovics István, és a mostani tanítvány Faur Csaba mondhatja el magáról a sportsikert. Amint azt Bertók Róbert kijelentette, de mi, szurkolók is így vagyunk ezzel, mindez a szentesi ökölvívósport elismerését jelenti.

2008. február 1.

Dzsúdó

Budapesten a BHSE edzőcsarnokában léptek tatamira a Pollák DSE dzsúdósai az elmúlt hétvégén. Az ifjúsági Magyar Köztársaság Kupán (válogató verseny) Kalydy Zoltán tanítványai értékes helyezéseket értek el. A cselgáncsosok ereményei:

Nők: -57 kg 5. Kürti Varí-nia, -63 kg 3. Kalydy Patrícia Fatima, -70 kg 3. Gila Nóra. Férfiak: -66 kg 5. Őri József.

2008. február 1.

Gála Utasi Árpival

Az egy évvel ezelőtti Színkör-gálához hasonlóan, ahol Rúzsa Magdi volt a fő attrakció, a február 7-én, csütörtökön 19 órától rendezendő eseményen is színpadra lépnek sztárok. Az alapítvány rendezésében színvonalas, szép színházi estét ígér Om-bódi Csilla művészeti vezető a Tóth József Színházteremben. Kötelességének érzi a tehetségkutatókat figyelni, a Csillag születik-győztes Utasi Árpit egyenesen csodának tartja.

Az iskola félévi gáláján az est első részében az alapítvány diákjaitól láthat a közönség moderntáncot Szil-vássy Balázs vezetésével, dramatikus táncszínházat Molnár Zsolt irányításával, valamint Seres Antal gitáros növendékeinek produkcióját. Mindig meghívást kapnak más művészeti iskolák is, ezúttal a Szilver táncosai közös műsorszámot adnak elő egy drámais diák, Kabai Alex közreműködésével. A csongrádi Alföld Néptáncegyüttes is fellép a gálán. Szünet után jönnek a Csillag születik sztárjai: Rontó Kitty énekhangját apja gitárjátékkal kíséri, majd élőben is jókat derülhetünk Csantavér falu hőse, Utasi Árpi monológjain. A kis mesemondónak visszatapsolás esetén sem lehet gondja, legalább száz történet van a repertoárjában.

A gálára jegyek elővételben 1300 forintért vásárolhatók az ifjúsági házban és a Babilon könyvesboltban, illetve 1500 forintért kaphatók a helyszínen.

(X)

2008. február 1.

A város története

A nyugdíjasok klubja február 1-jén, pénteken 14 órakor tartja következő összejövetelét a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A klubfoglalkozáson Szentes városrészeinek neve, története címmel Zsíros Katalin nyugalmazott tanárnő tart előadást.

2008. február 1.

Farsangi bál

A Király István Kertbarát-kör farsangi bált rendez február 2-án, szombaton 18 órakor a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

2008. február 1.

Családi események

Született: Szerdahelyi Mátyás Sán-dornak és Molnár Editnek Luca Csenge, Traj Mihálynak és Lakos Mónikának Nelli, Nagy Györgynek és Fazekas Gyöngyinek Álmos Botond, Lakatos Ferenc Richárdnak és Lakatos Anitának Mercédesz, Insperger Lászlónak és Lantos Andrea Beatrixnek Ferenc Illés, Kis Gábornak és Gémes Editnek Georgina nevű gyermeke.

Elhunyt: Újj János, Gémes Dezső, Polyák László, Bazsó János, Forgács Antal, Hankó Endréné Anton Róza, Baracsi Józsefné Tóth Terézia.