XL. évfolyam 1. szám

2008. január 11.

Előrelépés az építkezésekben

Három hónapos várakozás után megkaptuk a Szentesi Református Idősek Otthonának elvi, azt követően pedig 11 napon belül a végleges működési engedélyét is. Így felvehettük az első jelentkezőket, akik már be is költöztek. Jelenleg több mint 10 lakója van az intézménynek, a létszám pedig folyamatosan gyarapodik - tájékoztatta lapunkat Kovách Péter.

2008. január 11.

Békés, alkotó esztendő

A 2007-es esztendő Szirbik Imre polgármester életében új feladatokat hozott, hiszen 2006 őszétől már a térség országgyűlési képviselőjeként is dolgozik. A város első embere a Rádió Szentesnek adott interjújában elmondta: a parlamenti munka nem kevés időt vesz igénybe, az időhiány az, ami a legnagyobb problémát okozza számára. Aztán a döntési mechanizmusokat említi, mint mondja, többször érezte úgy, hogy részinformációk alapján kellett nagyon gyors döntéseket hoznia.

2008. január 11.

Újdonságok a szociális ellátásban

Január 1-jétől több változás lépett életbe a Szociális-, és a Gyermekvédelmi Törvényben egyaránt. - Módosítottak a szociális támogatásokhoz kapcsolódó kérelmek beadásához szükséges jövedelemigazolásokra vonatkozó szabályozást. Itt az idei évtől a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét kell számításba venni a támogatások megállapításánál - tájékoztatta lapukat Lencséné Szalontai Mária.

2008. január 11.

Építési ügy

A Rádió Szentes (106,1 MHz) műsora a Rádiós fogadóóra január 16-án, szerdán 10 órakor lesz hallható. A műsor vendége Czirok Jánosné a polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezetője, aki tájékoztatja a hallgatókat az építésügyi eljárásrend változásairól.

2008. január 11.

Ingyen

látogathatják a Csongrád Megyei Múzeumi Szervezet állandó és egyes időszaki kiállításait a magyar diákcsoportok a határon túlról is. Ez vonatkozik a szegedi, a csongrádi, a szentesi, a makói és a szegvári múzeumokra is.

2008. január 11.

A tél örömét élvezhették

Mit nevezünk igazi télnek? Ha a gyerekeket kérdezzük, akkor ők azt válaszolják, hogy addig, amíg hó van. Ebből a megállapításból kiindulva szinte csak egy hétig volt igazi tél, amikor is lehetett élvezni a lehullott havat. A Kiss Bálint Református Általános Iskola tanárai a téli szünetből visszatért diákokat vitték ki a Tisza-gátra, hogy élvezzék a tél örömét. Egy órai csúszkálás után megérkezett a forró tea, amihez kísérőként zsíros kenyér dukált. Akik kint voltak az elmúlt héten a gáton, azok jól döntöttek, mert a napokban már enyhülés várható.

2008. január 11.

Családok karácsonya

Magyar József vezérigazgató és családja immár hetedik éve minden karácsonykor megajándékozza a Hungerit Zrt.-nél dolgozó családokat. Olyanokat, ahol sok gyerek van, vagy akik nehéz körülmények között élnek.

Hetedik éve más-más 15 családot hívnak meg. Reméljük, egyszer minden ilyen család sorra kerül majd - mondta Krausz Jánosné szakszervezeti elnök köszöntőjében.

2008. január 11.

2008 küszöbén

Jól kezdődött az újesztendő ama kedves fiatal hölgy számára, aki január 2-án 16 óra 20 perckor érkezett oda, ahol egy öregember belecsúszott a hóba. Mert így megtehette első segítségnyújtását.

Úgy történt a dolog, hogy leszálltam a Kossuth téren az autóbuszról, át akartam jutni a postára, de elestem. Nem ütöttem meg magam, de felállni nem tudtam volna, ha ott nem terem az említett hölgy, aki bűbájos határozottsággal parancsolt rám, hogy kapaszkodjam belé.

2008. január 11.

Gondolkodók

A városi könyvtárban Miért éleződött ki Magyarországon az egészségügyről szóló vita? címmel tartja következő találkozóját a gondolkodók klubja. A január 14-én, hétfőn 18 órakor kezdődő beszélgetést dr. Papp Erzsébet nyugalmazott gimnáziumi tanárnő vezeti.

2008. január 11.

A neves író csalódást okozott

85 éve - Móra Ferenc Szentesen

Móra Ferenc az 1920-as évek elején

A két világháború között gyakorta tartottak jótékonysági akciókat a szegény sorsú, sokgyermekes családok segélyezésére. Ezek többsége Horthy-akció néven futott, és a fővédnöki tisztet a kormányzó felesége töltötte be. Az 1867-ben alakult, nagy múltra visszatekintő Szentesi Jótékony Nőegylet élen járt a szervezésben.

2008. január 11.

Lovasőrséget szerveztek

Évfordulók - 2008.

35 éve, 1973. január 1-jén országosan bevezették a postai irányítószámokat. Szentes város irányítószáma 6600.

25 éve, 1983. január 1-jén az AFIT Tröszt megszűnésével a helyi részleg Szentesi Autójavító Kisvállalat (SZAKI) néven megkezdte önálló működését. A városi tanács felügyelete mellett működő vállalat vezetője Tóth András.

90 éve, 1918. január 2-án 69 éves korában elhunyt Pócsi Balogh Mihály (1849-1918) költő, zeneszerző, nyugalmazott ármentesítő társulati nyilvántartó.

110 éve, 1898. január 3-án született dr. Bugyi István (1898-1981) Kossuth-díjas sebészprofesszor, a szentesi megyei kórház 1933-1974 közötti igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem címzetes tanára, 1976-tól Szentes díszpolgára.

65 éve, 1943. január 3-án született dr. Molnár Gyula belgyógyász főorvos, a Szentes Városi Vöröskereszt elnöke.

120 éve, 1888. január 6-án megalakult a Szentesi Ügyvédi Kör.

85 éve, 1923. január 6-án Móra Ferenc felolvasást tartott a Szentesi Nőegylet műsoros rendezvényén.

75 éve, 1933. január 7-én elhunyt dr. Négyesy László (1861-1933) irodalomtörténész, egyetemi tanár, esztéta, pedagógiai író, Szentes szülötte. (1967-ben utcát neveztek el róla Szentesen; emlékét márványtábla őrzi a gimnázium falán.)

150 éve, 1858. január 11-én a közbiztonság biztosítása érdekében 7 főből álló tanyai lovas őrséget szerveztek Szentesen.

Összeállította:
L. L.

2008. január 11.

Az első érettségi

Emlékezetes dátumok - 2007. (II.)

255 éve, 1752-ben Ruttkay Imre uradalmi mérnök elkészítette Szentes első vázlatos belterületi térképét, Oppidum Szentes címen. E korai mappa a város északi felében már hét házsort mutat, a déli részen, a Kisér mellett a Kisér sortól keletre pedig négy új sort ábrázol.

240 éve, 1767-ben Harruc-kern Ferenc báró intézkedett a szentesi római katolikus templom kibővítéséről, amelynek során a szentélyt kiszélesítették. Ezt követően a váci püspök felkérte a kegyurat és a vármegyét, hogy a megnövelt templomhoz építtessenek tornyot is, méghozzá Szentes város költségén. A református többségű város - némi nehezteléssel ugyan - eleget tett a parancsnak, s 1768-ban megépült a ma is álló barokk toronytest három szintje a templom keleti végén.

235 éve, 1772-ben felsőbb hatósági engedéllyel elbontották a református templom tíz évvel korábban épült kis tornyát, s megkezdték egy új, magasabb és díszesebb torony építését. Indoklás: "A város megnagyobbodott, és a lakosság a csaknem két és fél öl magasban lévő harangok szavát meg nem hallhatja. és kell, hogy más városok példája szerint, az egész városra vigyázó strázsák legyenek a toronyban." A helyszínelő megyei küldöttség 12 öl (kb. 24 m) magasságot tartott szükségesnek, egyben engedélyezték azt is, hogy a tornyot hegyes tetővel lássák el. A több évig tartó munkát Welzer József kőműves- és Spiegel György ácsmesterek végezték. - A szentesi római katolikus egyház megszervezte a rendszeres elemi szintű oktatást. Ez elsősorban Szigeti István plébános érdeme volt, aki célul tűzte ki, hogy a reformátusokéhoz hasonló, magas színvonalú iskolát létesít, jól képzett tanerőkkel.

215 éve, 1792-ben a nagykőrösi illetőségű Sáfrán Mihályt nevezték ki a szentesi katolikus egyház plébánosává, aki 1818-ban bekövetkezett haláláig szolgált Szentesen. Működése idején helyreállt a békesség a katolikus és református lakosság között. Folyamatosan szorgalmazta az iskola fejlesztését és a templom újjáépítését. Városunk nagy szülöttének, Horváth Mihály történetíró-püspök keresztapja volt. (1906-ban utcát neveztek el róla Szentesen.)

200 éve, 1807-ben a katolikus templom elrepedt két régi harangja helyett a hívek adományaiból újakat vásároltak.

190 éve, 1817-ben a szentesi római katolikus temetőben elkészült a Kálvária szoborcsoport. Megkezdődött a szentesi izraelita hitközség megszervezése. Elkészült az első alapszabálya (templomrendje). Az egyház első elöljárója Götzl Izsák. (1817-ben 17 zsidó család élt Szentesen, összesen 92 lélek.)

185 éve, 1822-ben Vásárhelyi Pál mérnök munkája kapcsán több alkalommal megfordult Szentesen.

180 éve, 1827-ben érkezett első alkalommal vándor színtársulat Szentesre.

140 éve, 1867-ben a szentesi kiséri temető előtt felállították Szent Vendel szobrát.

135 éve, 1872-ben megkezdte működését Szentesen az Iparos- és Kereskedő Tanonciskola. - Megjelentek Joó Károly: Régi jó idők emléke és Farsang után c. kottafüzetei.

120 éve, 1887-ben megjelent Joó Károly: Kurczaparti dalok c. kottakönyve.

115 éve, 1892-ben tették az első érettségi vizsgát a szentesi főgimnáziumban. Megjelent Sajó Sándor: Szentes földrajza c. tankönyve.

110 éve, 1897-ben megkezdődött a Telefon Hírmondó előfizetőinek toborzása Szentesen. - A Széchenyi-ligetben kialakították az első teniszpályát. - Megjelent Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye története c. monográfiájának első kötete; Sima Ferenc: Az obstrukció, mint parlamenti fegyver c. munkája; Farkas Zsigmond szentesi prímás Millenniumi népdalok c. kottafüzete.

Összeállította:
Labádi Lajos

2008. január 11.

Egy évtizede zenével búcsúznak

A koncerten Mihály Erna is vezényelt

Jubileumi rendezvényen vehettek részt mindazok, akik december 30-án este
a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokba látogattak. Immár 10. alkalommal rendezték meg az Óévbúcsúztató hangversenyt, s egyre nagyobb közönséget befogadni tudó helyszínen. Erre emlékezette a megjelenteket Szirbik Imre polgármester is, aki felelevenítette az előző hangversenyeket, mikor még előbb a zeneiskola hangversenytermében, később pedig a Tóth József Színházteremben játszott az évet búcsúztatva a városi fúvószenekar.

2008. január 11.

Az év első babája

Az idei esztendő első szentesi újszülöttjének családját a Dr. Bugyi István Kórház újszülött osztályán január 3-án délelőtt 10 órakor köszöntötte Szirbik Imre polgármester, a térség országgyűlési képviselője az önkormányzat, valamint dr. Várkonyi Katalin főigazgató a kórház képviseletében. Halmai Gina Éva és Oláh Attila gyermeke, Oláh Vivien Jázmin január 1-én 18 óra 15 perckor született. A kislány súlya 3498 gramm, testhossza pedig 48 centiméter. Szirbik Imre virágcsokorral, dr. Várkonyi Katalin pedig babaápolási cikkekkel köszöntötte a szülőket, akik első gyermeküket egy nappal későbbre várták. - Majdnem hét órás apás szülés után, komplikációk nélkül született meg Vivien, s jelenleg is minden rendben van. A szülészünk dr. B. Nagy Zoltán szülész-nőgyógyász volt. - mondták a szülők, akik szeretnének még egy gyermeket. Lehetőleg egy kisfiút, hiszen véleményük szerint az optimális az, ha egy családban fiú és lány gyermek egyaránt van. Egyébként az édesanya saját bevallása szerint a szülést az is könnyebbé tette számára, hogy a Boros Sámuel Szakközépiskola és Szakiskola diákjaként csecsemőgondozást is tanult, illetve több csecsemőápolási versenyen is szép eredményt ért el, majd a Batsányiban gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tanulmányokat is folytatott. Így az iskolában tanultak felelevenítése a szakszerű ellátás mellett szintén oldotta félelmeit, s megkönnyítette a szülést.

(lakos)

2008. január 11.

Brusznyai Árpád, a szentesi diák

Ennek az írásnak az ad szomorú aktualitást, hogy a mártírhalált halt Brusznyai Árpádra emlékezünk halálának 50. évfordulóján. Ugyanis 1958. január 9-én lesz ötven éve, hogy az ítéletvégrehajtó kioltotta életét. Akkor 34 éves volt, most 84 lehetne! A számok megdöbbentőek, iszonyú tényeket közölnek. Vigasztaló csupán az lehet, hogy ma már nem kell hallgatnunk erről a tragédiáról, hanem ünnepi rendezvényeken emlékezhetünk rá.

2008. január 11.

Segítség a gyógyulásban

A Dr. Bugyi István Kórház gyermekosztályán december 21-én a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj képviseletében Nyers József mérnök ezredes, az alakulat parancsnoka, valamint Csurgó Attila alezredes egészségügyi berendezéseket adott át. Több tízezer forint értékben két darab ultrahangos porlasztót, valamint két tengerisós száraz inhalációs eszközt és egy párásító készüléket vásárolt az alakulat a november végén megrendezett műszaki bálon befolyt összegből. Dr. Tóth Edit főorvos, a gyermekosztály vezetője lapunk kérdésére elmondta, hogy előzetesen egyeztettek az alakulattal arról, hogy mi az, ami a leginkább szolgálná a bent lévők gyógyulását. Most azért döntöttek az említett berendezések mellett, mert ezek az eszközök segítenek a gégeszűkületes, illetve az asztmás betegek kezelésében. A főorvos tájékoztatása szerint könnyebb lesz általuk a gyermekeket kezelni, hiszen az eddigi készülékek zajosak, hangosak voltak, így a kicsik megijedtek tőlük. A most beszerzett eszközök azonban hangtalanok, így a gyermekek nem sírnak majd miattuk a kezelésekkor.

CS I.

2008. január 11.

Viselkedési addikció

Az Addiktológia és Drogambulancia sorozata - A dohányzástól a heroinig

Szenvedélybetegségeknek nevezzük azokat a viselkedésformákat, amelyek fölött a személyek képtelenek kontrollt gyakorolni. Ezért azokat kényszeresen újra és újra végrehajtják, illetve azok a személyekre és többnyire környezetükre is káros következményekkel vannak. Ezeknek a viselkedésformáknak a többsége egészséges mértékben jelen van az emberi viselkedésben. Azonban az már függőség, ha egy adott viselkedésforma uralni kezdi a személy viselkedését, s emiatt jelentős mértékben károsodik a korábbi életvitel, a testi és a lelki egészség, valamint a környezet. Sorozatunkban a témáról dr. Szalayné Péter Ildikó addiktológiai konzultáns tájékoztatta lapunkat.

2008. január 11.

Új szín a palettán

A megnyitó pillanata

Bemutatkozott városunkban is az egy éve alakult Paletta Alkotókör. Az amatőr festőkből szerveződött kis közösségnek a városi könyvtárban nyílt kiállítása az év elején.

Négy tárlaton vannak már túl a Paletta tagjai, első helybeli kiállításukat családi körben művészeti vezetőjük, Sziklay Sándor nyitotta meg. Elértéktelenedő világunkban a festészet feladata, hogy értéket mutasson fel, mutatott rá az "elgagyi-sodás" veszélyére a festőművész. Nem szabad rossz képet festeni, aki nem tud festeni, az ne fessen, aki pedig fest, köteles élete végéig tanulni, amit tanult, gyakorolni - szólt a festészet "szabályairól" Sziklay, majd sorban bemutatta a tagokat.

2008. január 11.

Múzeumi mesék

A Koszta József Múzeum a Fülöp Ilona és Mester Kata alkotásaiból nyílt időszaki kiállításához kapcsolódva meseíró-és rajzpályázatot írt ki diákok részére, illetve a rajzversennyel megcélozta az óvodáskorosztályt is. A három kategóriában meghirdetett pályázatra összesen 141 munkát küldtek be, a legtöbb és legjobb pályamű a Petőfi és a Koszta általános iskolákból valamint a Farkas Antal utcai óvodából érkezett. A december 14-i eredményhirdetésen vehették át ajándékaikat a legjobbak. A mesék versenyében az 5. osztályosoknál Vecseri Zita, a 6-osoknál Szabó Nikolett (mindketten a Koszta-iskolából) bizonyult a legjobb-nak pedagógusok értékelése alapján. Ahogyan a kiírásban szerepelt, a verseny végeztével a legjobb rajzok felkerülnek a múzeum honlapjára (www.muzeum.gportal.hu), a győztes történeteket pedig lapunkban is olvashatják.

2008. január 11.

A király és a koronája

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ez a király gondolt egyet és lement a tópartra. Sétálgat jobbra-balra, egyszer csak azt veszi észre, hogy a korona nem a fején van, hanem a vízbe merül. Megy a horgászhoz és kéri:

- Légy szíves, horgászd ki a koronámat, mert süllyed a vízben.

- Kihorgászom szívesen, ha hozol a földből gilisztát csalinak.

2008. január 11.

Köszönik a segítséget

A hagyományokhoz híven 2007. évben is felállították a város karácsonyfáját a Kossuth téren. Az ezüstfenyőt Lindák András szentesi vállalkozó ajándékozta a városnak, a díszítésében a városi gyermekkönyvtár munkatársai segítkeztek.

Szép esztétikai látványt nyújtott a karácsonyi vásár egységes kivitelű házacskái, melyet a városellátó intézmény munkatársai készítettek, díszítésükről a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola diákjai gondoskodtak.

Bensőséges hangulatot teremtett a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola által készített Betlehemi jászol, ahol a város iskoláinak tanulói mindennap műsorral és énekkel kedveskedtek az arra járóknak.

Köszönjük az adományozónak, az őrző-védő szolgálatnak és minden közreműködőnek, hogy a város valamennyi lakója számára meghitt karácsonyi hangulatot teremtettek.

Szentes Város Önkormányzata

2008. január 11.

"Nincs Szentesen olyan asszony."

Hangzott el többször is a Petőfi Sándor Általános Iskola patinás falai között decemberben. Bár az esztendő utolsó hónapja az iskolákban a téli ünnepekre készülés időszaka, ekkor érkezik a Télapó, ekkor mutatják be a kicsik és nagyok a megható karácsonyi műsorukat, és egyre izgatottabban számolják a gyerekek, hogy mennyi napot is kell aludni a téli szünet kezdetéig.

2008. január 11.

Kultúra Napja

A Magyar Kultúra napja tiszteletére tart előadást a városi könyvtárban Bucsány György nyugalmazott középiskolai tanár "Magyar nép-hymnussá váladik." címmel január 17-én, csütörtökön 18 órától. A rendezvényen zongorán közreműködik Lakatos Béla.

2008. január 11.

Nyugdíjas klub

A nyugdíjasok klubjának tagjai január 11-én, pénteken 14 órakor tartják foglalkozásukat a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Ezen a délutánon tombolatárgyakat sorsolnak. A következő összejövetelükön, január 18-án, pénteken 14 órától pótszilvesztert rendeznek a fent említett helyen.

2008. január 11.

Mindennapok hangulata

Már kisgyerekkoromban vonzottak a fényképek. A nagyszüleim régi falusi házának szobafalán lévő misztikus régi családtagok, úriasszonyok, képei valamint a dédnagyapám és nagyapám katonaképei egy különös világot jelentettek számomra.

A fotós szemléletmódom kialakulását az 1980-as évek elején, a munkahelyemen rendszeresen megrendezett diapályázatok hozták. A fotózásom egyik legjelentősebb állomása volt 1987., amikor tagja lettem a Gyulai Székely Aladár Fotóklubnak, 1994-től a Békéscsabai Lencsési Közösségi Ház Márvány Fotóműhelyének. A hazai és külföldi klubkiállításokon túlmenően itt kezdtem el regionális és országos pályázatokra képeket küldeni, ahol több ízben kerültek falra alkotásaim, ill. kétszer lettem díjazott.

Munkahelyem a Békés Megyei Közúti Szervezet, így nagyon sokat vagyok úton. Ilyenkor sok mindent észre kell vennem a munkámból adódóan, és sok minden mást is észreveszek: a tárgyak, az épületek, a természet részleteit, és ezek harmóniáját. Szeretem a fotózást, amikor szabadidőm engedi, legtöbbször ezzel foglalkozom. 2004 óta a digitális eljárást alkalmazom, képeimen keresztül próbálom megmutatni a mindennapok hangulatát.

Várok mindenkit a kiállításomra!

Virág Mihály

Békéscsaba

(Virág Mihály "A mindennapok hangulata" című kiállítását a Galéria kávéház emeleti kiállítótermében tekinthetik meg az érdeklődők február 3-ig).

2008. január 11.

Filmklub

Az Életjel Kulturális Egyesület, a Kiss Bálint Médiaműhely és a városi könyvtár szervezésében működő filmklub következő előadásán a Bin-Jip című filmet vetítik. A városi könyvtárban január 15-én, kedden 18 órától tekinthetik meg az érdeklődők a színes, szinkronizált dél-koreai-japán filmet.

2008. január 11.

Meglopták a tolvajt

Az elmúlt esztendő utolsó napjaira is tartogattak feladatot a rendőrség munkatársainak a bűnözők városunkban. December 23-án, a hajnali órákban történt, hogy a bejárati nagykapu benyomásával ismeretlen tettesek hatoltak be a Rákóczi utcai piac területére és ott három árusító pavilonról lefeszítették a lakatot. A bódékból édességeket, alkoholt, zöldségeket, mézet, őrölt paprikát vittek magukkal a tolvajok. Az árusokat 270 ezer forintnyi kár érte.

2008. január 11.

Vers, próza és mese

A Szabadidős Sportklub ismét megrendezi a Magyar Kultúra Napja tiszteletére, és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jegyében vers- és próza (mese) -mondó versenyét óvodások és általános iskolások részére.

A nagycsoportos óvodások versenye január 18-án, pénteken 15 órakor, az általános iskolásoké január 19-én, szombaton 9 órakor kezdődik a Művelődési és Ifjúsági Házban. Az óvodások megmérettetését Szirbik Imre polgármester nyitja meg. A zsűri elnöke Bácskai Mihály ny. gimnáziumi igazgató, aki megnyitót mond az iskolások versenyén.

A rendezvényen a Vajdaságból és Romániából (Novo-Orahovó és Újszentes) a magyar nyelvű iskolák tanulói is részt vesznek.

2008. január 11.

Kertbarátok találkozója

A Király István Kertbarát-kör január 14-én, hétfőn 18 órakor tartja idei első összejövetelét a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A hagyomány szerint a foglalkozáson fórumot rendeznek, melyre meghívták Szirbik Imre polgármestert, Ledó Ferencet, a Dél-alföldi Kertészek Szövetkezetének vezetőjét és Marsi Tibor falugazdászt. A találkozóra nemcsak a kör tagjait, hanem minden érdeklődőt várnak.

2008. január 11.

Pótfűtés

Amikor az angolok és a franciák harcban álltak egymással, az egyik csatában francia katonák foglyul ejtettek egy angol generálist. A francia hadvezér kikérdezte a generálist:

- Mondja, miért viselnek maguk, angolok, vörös zubbonyt? Nem tudják, hogy így sokkal könnyebb elfogni magukat?

- Nekünk hadvezéreknek azért vörös a zubbonyunk, hogy ha találat ér minket, és vérzünk, az embereink ne vegyék észre, így nem esnek pánikba.Azóta hordanak a francia katonák barna nadrágot...

2008. január 11.

Tóni bácsi konyhája

  • Újházi tyúkhúsleves
  • Töltött krumpli
2008. január 11.

A Honvéd ellen kezdenek

Az elődöntőben szenvedett vereséget, és ezzel megosztott harmadik helyet szerzett a Magyar Kupában a Hungerit-MetalCom-Szen-tes női vízilabda csapata. A mieink a csoportmérkőzések után a döntőbe jutásért újra a Dominóval akaszkodtak össze, és ezúttal is vereséget szenvedtek (7-16). A Szentes meglehetősen tartalékos felállásban szállt medencébe, hiszen Kotova, Magann és Dalmády sem játszhatott a találkozón. A papírforma igazolódott, a Honvéd jutott a döntőbe, amelyet aztán elvesztett az OSC-vel szemben. Kocsis István szerint mindent megtettek a győzelemért, ezúttal mindössze ennyire voltak képesek. A kupaküzdelmek befejezése óta pihenőjüket töltik a játékosok, a felkészülést a március 5-én folytatódó bajnokságra január 14-én kezdik. A két idegenlégiós február negyedikén csatlakozik a tár-sasághoz, míg a Szremkó Krisztina, Tóth Andrea és Győri Eszter a válogatott kerettel készülnek az olimpiai kvalifikációs tornára.

2008. január 11.

Feljebb lépnének

Dobogón, mégpedig a második helyen zárta a Szentesi Kinizsi labdarúgó csapata a megyei másodosztályú bajnokság őszi szezonját. Bozóki Zoltánnal, a Kinizsi vezetőedzőjével az első "félidőt" értékeltük.

- Kifejezetten jól teljesített csapata az ősszel. Mennyire reális elvárás a bajnoki cím megszerzése, vagyis a feljutás kiharcolása?

- Eredeti célunk az volt, hogy minél közelebb legyünk a feljutást jelentő pozícióhoz, amitől jelenleg két pont választ el minket. Ha jól sikerül a téli felkészülésünk, akkor az sem elképzelhetetlen, hogy a jelenlegi második helyről előrelépjünk.

2008. január 11.

Tánceredmények

Felnőtt-ifjúsági tíztánc ranglista és junior tíztánc ranglistaversenyt tartottak Mezőkövesden, ahol a Szilver TSE táncosai is részt vettek.

Junior I-II. ranglista tíztánc: 3. Bődi Dénes-Farkas Bettina, 4.Bugyi Bence-Kis Violetta, 7. Győrfi Norbert-Szűcs Liliána Veronika.

Felnőtt-ifjúsági ranglista tíztánc: 1. László Csaba-Mikes Anna, 4. Szalkai Szabó Gábor-Markó Ágnes.

A Füzesabonyban rendezett standard ranglista és D 8tánc OB klubközi verseny eredménye:

Gyermek I. D 8tánc: 1. Rónyai Zoltán- Farkas Boglárka, 3. Török Ince-Forgó Éva.
Gyermek II. D 8tánc: 1. Borda Ádám-Korom Eszter, 2. Medgyesi Csanád-Nagy Odett, 3. Lucz Zsolt-Balogh Diána, 4. Ujj Ákos-Gut Fanni Réka, 5. Gajda Gergő-Horváth Nikolett Bianka.

Junior I. D standard: 1. Borda Ádám-Korom Eszter, 2. Tisza Dániel-Bendik Elizabeth Hanna, 3. Lucz Zsolt-Balogh Diána, 4. Lengyel Bence-Lendvai Éva, 5. Paczuk Lénárd- Juhász Kitti.
Junior I. D latin: 2. Borda Ádám-Korom Eszter, 4. Paczuk Lénárd-Juhász Kitti.
Junior I. D 8tánc: 4. Lengyel Bence-Lendvai Éva, 6. Paczuk Lénárd-Juhász Kitti.

Ifjúsági D standard: 3. Bárándi János- Kengyel Krisztina.
Ifjúsági D latin: 5. Berta László-Torkos Rita.
Ifjúsági D 8tánc: 2. Tapodi Richárd-Jankovszki Eszter, 6. Bárándi János-Kengyel Krisztina.

Felnőtt, ifjúsági ranglista, standard: 1. László Csaba-Mikes Anna, 2. Szepesi József-Szepesi Judit, 4. Páli Erik-Páli Viktória, 6. Nagy Gergő-Horváth Alexandra.

2008. január 11.

Versenyfelhívás

A Városi Gyermekkönyvtár, a Koszta József Múzeum és a TEAM Számítástechnika közreműködésével kilencedik alkalommal rendeznek helytörténeti vetélkedőt 10- 14 éveseknek, melynek most a Vallási felekezetek Szentesen (Könyvben, képen, neten- a múltban és napjainkban) címet adták. Iskolánként két öt fős csapatot várnak a szervezők, melyet három helyszínen rendeznek meg: a gyermekkönyvtár-ban, a Koszta József Múzeumban és a TEAM-ben. Az utóbbi helyszínen előny, ha a versenyző rendelkezik informatikai ismeretekkel. A nevezéseket a timar.ferenc@t-online.hu e-mail-címre kérik eljuttatni, illetve le lehet adni adathordozón is a TEAM Számítástechnikában (Tóth József u. 13.). Az alábbi adatokat kell a nevezésen feltüntetni: az iskola neve, a csapattagok neve (2 fő "könyvbarát", 2 fő "múzeumbarát", és 1 fő "számítógépbarát"), a felkészítő nevelő(k) neve. Készíteni kell "beugró" feladatot is egy kiválasztott egyházi épületről, személyről, műalkotásról (leírás, fotók stb.). A vallási felekezetekhez kapcsolódó hagyományokról, szokásokról is lehet írni. Az elkészült Word dokumentumot vagy Power-Point prezentációt csatolni kell a nevezésekhez! A múzeumban pedig mindenki látogasson meg egy a témához kapcsolódó kiállítást! A látogatás igazolásáért és a beugró feladatért kapott pontokkal indulnak a versenyen a csapatok. Leadási határidő: március 28., péntek. A verseny helyszíne és időpontja: Városi Gyermekkönyvtár, április 9., szerda 13 óra. A részletes információk elérhetők a www.szentesinfo.hu/mozaik, illetve a www.szentesinfo.hu/petofi internetes címeken.

2008. január 11.

Teremfoci

A Szabadidős Sportklub ismét megrendezi hagyományos teremlabdarúgó tornáját február 2-3-án a Dr. Papp László Sportcsarnokban. A megmérettetésen részt vehetnek felnőtt amatőr sportolók, igazoltak (csak megyei II. osztályig) 10-10 fős csapatokkal. Nevezni lehet január 23-ig, a nevezési díj befizetésével (személyesen) szerdán 15-17 óra között a klubban. A vidéki csapatok a nevezési díjat február 7-ig juttassák el. Sorsolás és technikai értekezlet február 23-án, szerdán 17 órakor lesz a Tóth J. u. 28/A sz. alatt. Az 1-2-3. helyezett csapatoknak és a legjobb góllövőnek serleget és oklevelet adnak.

2008. január 11.

Margitka néni égi tervei

Egy évvel ezelőtt a 86. születésnapodhoz közeledve ugyanígy Te jártál az eszemben. "Az év sportolója" címre javasoltunk, s ehhez kerestem a gondolataimat. Akkor sokkal könnyebb helyzetben voltam. Tudtam, hogy lesz folytatás, sokat leszünk még együtt. Nem akarom elhinni, hogy ez már nem lesz így többé. De mégis - annyi szép emléket hagytál bennem s úszótársaidban, hogy - köztünk maradsz ezután is.

2008. január 11.

Nyerje vissza elveszettnek hitt egészségét!

Ez év elejétől már Szentesen is megtapasztalhatja a lakosság a dél-koreai piacvezető cég kiváló termékét a termoakupresszúrás maszszázs ágyat. A Klauzál utca 20. szám alatt található központ vezetői, Berta Lilian és Szabados Mihály ez alkalommal olvasóinkkal is megismerteti a CERAGEM jótékony hatásait. Szavaikból kitűnik: a CERAGEM segítségével a jelentős általános állapotjavulás mellett a mozgásszervi betegségek, gerincet érintő reumatikus elváltozások, hátfájás, derékfájás, porckorongsérv és daganatos betegségek esetén egyaránt kiemelkedő javulás tapasztalható.

2008. január 11.

Közös ünnepléssel az újévbe

A havazás, a mínusz 7 fokos hőmérséklet és a friss hó miatt csúszóssá vált utak ellenére rengeteg családi és baráti társaság látogatott ki szilveszter éjszakáján a Kossuth térre, hogy a város és a közeli települések lakosaival - hiszen sokan a falvakból és más városokból is ideutaztak - közösen gyönyörködjenek a megyeháza elől fellőtt tűzijátékban, és koccintsanak ismerőssel és ismeretlennel egyaránt az újesztendő első perceiben. Az oldott, önfeledt hangulatot fokozta a zeneválasztás is, hiszen 2007. utolsó félórájában a fiatalok és a gyerekek még táncra is perdültek a belvárosban a '70-es, '80-as évek slágereire. Emellett pedig a hagyományos szilveszteri kellékek sem maradhattak el. Azaz a pezsgő, a konfetti, a dudák hangja, na és a kistűzijátékok, melyek a város minden pontján kísérték a főtérre igyekvők útját is.

2008. január 11.

Verseny és pályázat

A Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Vezetősége ismét megrendezi hagyományos versenyeit, április 4-én, pénteken. A versenyt az Ady E. utcai csecsemő- és gyermektanácsadóban tartják, az alábbi időpontokban: 8.30 óra csecsemőgondozás és egészségnevelési verseny (3 fős csapat), 11 óra elsősegélynyújtó verseny (5 fős csapat), 13 óra rajzpályázat eredményhirdetése. Jelentkezni lehet március 20-ig a Vöröskeresztnél írásban a Kossuth tér 6. sz. alatt, vagy az 510-342-es telefonszámon.

"Élj egészségesen" címmel hirdet rajzpályázatot a Vöröskereszt területi vezetősége. A pályázatok szabadon választott technikával készülhetnek, szabadon választott méretben (maximum egynegyed ív). A hátoldalon kérik feltüntetni a pályázat címét, a pályázó nevét, életkorát, az iskola és a felkészítő tanár nevét. Beküldési határidő: március 20. Beadás helye: Vöröskereszt szentesi iroda, polgármesteri hivatal 220. sz. szoba. A beérkezett pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el. A rajzokból kiállítást szerveznek. Eredményhirdetés április 4-én lesz.

2008. január 11.

Madár-börze

A művelődési központ díszmadártenyésztő szakköre január 13-án, vasárnap 7-11 óráig díszmadárbörzét rendez a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.

2008. január 11.

Családi események

Születetett: Kövesdi Szabolcs Imrének és Veres Ritának Beatrix Rita, Kókai Zsoltnak és Pillár Anitának Csenge Panka, Harmati Sándornak és Pataki Zsuzsannának Sándor, Sarusi-Kis Tamásnak és Varsányi Nikolettának Nóra, Gurdon Lajosnak és Kovács Helga Teréziának Lajos, Piti Péter Pálnak és Zoltai Zsuzsának Péter Pál, Kozák Gábornak és dr. Berente Ágnesnek Míra, Tomcsányi Ferencnek és Lucz Szilviának András, Tóth Zsoltnak és Szamosközi Anikónak Zalán, Bélteki János Zsoltnak és Vig Gabriella Bettinának Teó, László Attilának és Deák Katának Botond, Oláh Attilának és Halmai Gina Évának Vivien Jázmin, Kovács Attilának és Komjáti Máriának Dóra, Pintér Lajosnak és Bartók Gabriella Editnek Anna Veronika, Jakab Imrének és Buzder-Lantos Juditnak Gergely Vilmos, Somodi Szabolcs Attilának és Palásti Mariannak Adrienn, Áfra Sándornak és Jámbori Anikónak Dorina, Kocsis Istvánnak és Forgó Melindának Anett Maja, Góg Ferecnek és Darida Ildikónak Roni, Donka Attilának és Kiss Erikának Ádám Mátyás, Jakab Mártonnak és Misik Katalinnak Dávid, Brindza Gábornak és Mihály Dianának Balázs Gábor, dr. Dancsó Géza Hubertnek és Hajdú Dórának Péter Tamás, Rácz Attilának és Wagner Zsuzsanna Nikolettának Bendegúz, Palatinus Norbertnek és Varga Nikolettának Dominik nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Berkin Serdar és Krausz Edina.

Elhunyt: Windisch Lajos Dénesné Lénárt Ilona, Molnár Imréné Adamik Katalin, Milinker Lászlóné Héjja Julianna, Gombos Sándor, Dandé József, Kovács Imréné Füsti-Molnár Margit, Nádudvary Zol-tánné Balika Anna, Kun László, Balog-Szabó Sándor, Hanka Györgyné Huszák Julianna, Varga Ferenc, Sándor Istvánné Piti Mária Terézia, Ujj Jánosné Szalai Erzsébet, Szabó Erzsébet, Muladi István, Podhoretz Antalné Móré Julianna, Sági György, Dóczi Lajosné Nádudvari Lídia, Mészáros Margit.