XXXIX. évfolyam 40. szám

2007. október 5.

Kinevezték a kapitányt

Összefogás kell a tervek megvalósításához

Balogh-Szabó Imre alezredes egy éven át irányította a városi rendőrkapitányság munkáját. A szentesi születésű alezredes Földvári Nagy István volt rendőrkapitány nyugállományba vonulása és önkormányzati képviselővé választása óta megbízott vezetőként dolgozott a településen. Október 1-jén azonban a megye rendőri vezetőinek, Szűcs Lajos alpolgármesternek, a környék-beli polgármestereknek, a társszervek képviselőinek és kollégáinak jelenlétében a megyei rendőrkapitány, dr. Lukács János dandártábornok beiktatta városi rendőrkapitányi tisztségébe Balogh-Szabó Imrét.

2007. október 5.

Az eladósodás veszélye

Nem volt, és nincs tárgyalás, egyeztetés olyan külföldi befektetővel, aki úgymond kolóniát telepítene Szentesre - jelentette ki Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő a testület legutóbbi ülésén még a napirend előtti hozzászólások között. Kálmán János képviselő kérdésére, miszerint kínaiak jönnének a városba, a polgármester határozott nemmel válaszolt. Elmondta, több delegációt fogadott, köztük kínait is, s a beszélgetések folyamán szóba jött az esetleges gyártelepítés is. Mint mondta, olyan üzem esetében partner lenne a város, amely nagy többségben szentesi és Szentes környéki embereknek adna munkát.

2007. október 5.

Fogadóóra

Sipos Antal, a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselője fogadóórát tart október 6-án, szombaton 15 órától a Cserebökényi orvosi rendelőben, 16 órától a ka-jánújfalui óvodában. Meghívott vendég Farkas Sándor, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője.

2007. október 5.

Díjkiosztó

A polgármesteri hivatal konferencia termében október 11-én, 13 óra 30 perctől kerül sor a "Virágszínvonalasabb Szentesért 2007" verseny ünnepélyes díjkiosztó ünnepségére.

2007. október 5.

Az otthon működéséről

Az Együtt Szentesért Egyesület lakossági tájékoztatót tart a Parkerdő területén épülő idősek otthona működéséről október 10-én, szerdán 17 órakor a városi könyvtárban. Előadók: A-gócs Lászlóné egészségügyi referens és Lencséné Sza-lontai Mária szociálpolitikai osztályvezető. Önökkel e-gyütt Szentesért!

2007. október 5.

Megemlékezés

A FIDESZ helyi szervezete október 6-án 19 órakor, a Kossuth téren tartja megemlékezését az Aradi vértanúk tiszteletére. Beszédet mond: Dr. Zakar Péter, a Csongrád megyei közgyűlés alelnöke.

2007. október 5.

A Pákozdi ütközet emlékére

Több iskolából érkeztek gyerekek a koszorúzásra

A Kossuth szobornál koszorúzási ünnepséget rendezett az 1848. szeptember 29-i Pákozdi ütközet 159. évfordulójának emlékére a Szentes Városért Civil Fórum, a Szabadidős Sportklub, a szentesi gyermekbarátok, Szentes Város Önkormányzata és a Magyar Honvédség szentesi alakulata október 2-án. Az ünnepi alkalmon Juhász László százados felelevenítve a másfél évszázaddal ezelőtti eseményeket.

A kommunikációs tiszt elmondta, hogy fontos ez az ünnep, hiszen a Pákozdi csata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentős ütközete volt. - A pákozdi csata sem méreteit, sem a veszteségeket tekintve nem tartozott a szabadságharc nagy csatái közé, mégis a magyar honvédsereg egyik legfényesebb diadala lett, hiszen következményei a magyar függetlenségi harc továbbélése szempontjából felbecsülhetetlenek voltak. Ezek az események pedig tiszteletet parancsolnak minden korszakban a határokon innen és túl - mondta Juhász László, majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat és virágcsokraikat az emlékműnél.

Az alkalomhoz kapcsolódva meghirdették a 10 ezer lépés az egészségedért próbát, mely a Világ Gyalogló Nap programját is képezi, s melynek végpontja a Kossuth szobornál volt.

Cs. I.

2007. október 5.

Hátha megéri!

Egyik országos hírű írónk és politikusunk azt ajánlja, hogy "szálljon ima az égbe"! Mást is ajánl, de azt nincs kedvem tudomásul venni. Viszont az imádságra való felszólítást komolyan veszem, s mert mindenki tudja rólam, hogy pap vagyok, ennél fogva senki sem fog csodálkozni azon, ha ki tudja milyen kimenetelű október elején ide imádkozom a világhírű szentnek, Assisi Ferencnek imáját. Teszem ezt abban a reményben, hogy nem kevesen fogják utánam imádkozni. Hátha megéri!

"Uram, tégy a béke eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet van,/ hogy megbocsássak, ahol bűn van, hogy egyesítsek, ahol széthúzás van,/ hogy igazságot hozzak, ahol tévedés van, hogy hitet vigyek, ahol sötétség van,/ hogy örömet vigyek oda, ahol szenvedés van./ Nem azért, hogy vigasztalódjam, hanem hogy én vigasztaljak./ Nem azért, hogy megértsenek, hanem hogy én megértsek./ Nem azért, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek." Újra mondom: hátha megéri!

2007. október 5.

A "törvényes" tisztújítás

Szentes a kiegyezés idején (1867) XII.

Cicatricis Pál főjegyző

Oroszi Miklós polgármester és Bartha János vármegyei alügyész bejelentését tett követte. Mikecz Ferenc Szentes járási szolgabíró jelenlétében óvást emeltek a választási elnöknél, a szolgabírót pedig felkérték, hogy szerezzen érvényt a megyei határozatnak. Mikecz azt felelte, hogy a kérésnek eleget tesz, ha az óvást írásban is benyújtják hozzá. Bartha János és Oroszi nyomban megfogalmazták az óvást, s a helyszínen megkezdték az aláírások gyűjtését. Ezalatt a kisebbségi párt zavartalanul folytatta a szavazást a főbírói tisztségre kijelölt személyekre.

2007. október 5.

Kondor előadása

Kondor Katalin, a Magyar Rádió főmunkatársa tart előadást Közszolgálatiság, média és erkölcs címmel. A közismert személyiséget október 11-én, csütörtökön 18 órakor hallgathatják meg az érdeklődők a Művelődési és Ifjúsági Házban. Az eseményt a Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság szervezte.

2007. október 5.

A falusi turizmus Mekkája: az Alföld

Kétnapos konferenciát rendeztek Hódmezővásárhelyen a falusi turizmusban rejlő lehetőségekről. Tőlünk nyugatabbra már régóta felismerték, hogy a nagyvárosokban élő embereknek igényük van arra, hogy újra találkozzanak a természettel, a hagyományokkal. Vannak olyan külföldi vendégek, akik felújított tanyákat bérelnek csak azért, hogy kakasszóra ébredhessenek, megetessék az állatokat, egy kis időre saját gazdaságuk lehessen. Szerencsére hazánkban is egyre nagyobb teret hódít a falusi turizmus, s ez jó lehetőségeket kínál a kistérségben élőknek megélhetésükhöz.

2007. október 5.

Petróleumlámpa helyett villany

Évfordulók - 2007.

100 éve, 1907. szept. 29-én a polgármester nem engedélyezte a szentesi szociáldemokraták népgyűlését, amelyen a központi pártvezetőség által október 10-re meghirdetett országos általános sztrájkhoz való csatlakozást szándékozták előkészíteni.

95 éve, 1912. szept. 29-én megnyílt az iparos segéd és tanonc kézimunka kiállítás a Szentesi Ipartestület székházában. (Az október 6-ig tartó kiállításon 24 szakma közel 100 képviselője mutatkozott be 280 termékkel.)

80 éve, 1927. szept. 30-án dr. Miskolczy Jenő pápai kamarás, egyházi adminisztrátor átvette a szentesi Szent Anna plébánia vezetését a nyugalomba vonuló Fehér András apátplébánostól.

80 éve, 1927. okt. 1-jén megnyílt Szentesen a Tisza-vidéki Mezőgazdasági, Ipari, Kereskedelmi és Kulturális Kiállítás. Megnyitó beszédet mondott Mayer János földművelésügyi miniszter. A kiállítást megtekintette Horthy Miklós kormányzó és részt vett a Csongrád megyei leventék zászlóavató ünnepségén is. (A kiállításra leutazott Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszter.)

75 éve, 1932. okt. 1-jén a kormányzó igazságügy-miniszterré nevezte ki dr. Lázár Andort, Szentes országgyűlési képviselőjét. (1938 márciusáig volt miniszter.)

105 éve, 1902. okt. 2-től általánossá vált a villanyvilágítás használata Szentesen. (A villanytelep átadásával a korábbi 550 db petróleumlámpa helyett 600 db izzólámpa és 12 db ívlámpa világította meg a város utcáit és köztereit.)

100 éve, 1907. okt. 2-án elhunyt Békefi Antal (1859- 1907) író, újságíró, a Szegedi Napló szerkesztője, a Dugonics Társaság alapító tagja, majd főtitkára, a Vidéki Hírlapírók Szövetségének alelnöke, Szentes szülötte.

80 éve, 1927. okt. 3-án a Tiszavidéki Kiállítás keretében nagyszabású gazdagyűlést tartottak a Kossuth téren, amelyen Mayer János földművelésügyi miniszter ismertette munkatervét. - A városháza közgyűlési termében tartották meg a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara tanyai kongresszusát. - Értekezletet tartottak az alföldi gabonakereskedők is, és megalakították a Tisza-vidéki Gabonakereskedők Egyesületét.

70 éve, 1927. okt. 4-én gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter és dr. Bud János pénzügyminiszter, akik átvették Szentes város díszpolgári oklevelét.

85 éve, 1922. okt. 5-én dr. Csúcs Jánost beiktatták Csongrád vármegye főispáni hivatalába. (Tisztségét 1925-ig viselte.)

Összeállította:
Labádi Lajos

2007. október 5.

Iparosok a hadak útján

IPOSZ napok - nyitott napok címmel regionális programra várták az érdeklődőket a Szentes és Vidéke Ipartestület székházában. A rendezvényt az országos szövetség szervezte. Az eseményen jelen volt Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő, Horváth István kistérségi elnök a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről, Pántya Imre szakmai főigazgató helyettes a Délalföldi Regionális Munkaügyi Központtól, Dékány László a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hatóságtól, jelen volt IPOSZ vezérkar. A rendezvényen elhangzottakat Bőhm Sándorral a helyi ipartestület elnökével próbáltuk értékelni.

2007. október 5.

Esélyegyenlőség

Megyünk a Lenini úton. Szembe jön velünk Joszif Visszarionovics Sztálin. Kíváncsi ember, hát megkérdezi: hova, hova, elvtársak? Megmondjuk. Joszif Visszarionovics csak a fejét rázza. Az nem helyes út, mondja, aztán holmi új Toldi Miklósként a másik irányba mutat.

Ő csak tudja!

Úgy vagyok ezzel, hogy lassan már nem akarok hinni senkinek sem. Amióta bejelentették, jó úton halad az ország. Meg hogy dübörög. Az igen, a gazdaság. No hiszen! A Szemlőhegyi úton, meg a Kóka-Norma fánál, ott igen. Ott dübörög.

2007. október 5.

Új Élet Fa

Az "Új Élet Fa" ünnepélyes átadása október 11-én, csütörtökön 15 órakor lesz a polgármesteri hivatal udvarában. Az eseményen Szirbik Imre polgármester adja át az emléklapot és a fácskát az újszülöttek szüleinek. Akadályoztatás esetén a fa átvehető a városellátó intézménynél október 19-ig 8-10, 13-14 óra között.

2007. október 5.

Hivatalos behívó

A polgármesteri hivatalba invitáltak október 3-án munkanélkülieket azzal a céllal, hogy a helyi munkalehetőségek egyikéről, a szerzodéses katonai állományba történő csatlakozásról adjanak részletes tájékoztatást a megjelenteknek. Az alkalmon jelen volt Szűcs Lajos alpolgármester, Mészáros Ágnes a szociálpolitikai osztály ügyintézője, valamint a honvédség részéről Juhász László százados, kommunikációs tiszt, és Szabó István százados, a szentesi alakulat személyügyekkel foglalkozó tisztje.

2007. október 5.

Lakossági fórum

Szentes Város Önkor-mányzata értesíti a lakosságot, hogy elkészült a város településszerkezeti terve. A terv megtekinthető, és vele kapcsolatban vélemények, és észrevételek tehetők a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán, ügyfélfogadási időben. A településszerkezeti tervvel kapcsolatban lakossági fórumokat is rendeznek a Tóth József utcai Művelődési és Ifjúsági Ház mozi termében október 11-én, csütörtökön 17 órától, valamint október 12-én, pénteken 15 órai kezdettel.

2007. október 5.

Becsületes ember

Mára már általánosan bevett használati eszközzé vált a mobiltelefon, a mindennapi élet egyik sokszor nélkülözhetetlen velejáróvá. Olyannyira, hogy egy esetleges autófeltörés esetén a hirdetőújságok hasábjain nemcsak azt a kérést tennék közhírré, hogy a személygépkocsiból eltulajdonított hivatalos okmányainkat, és iratainkat adja vissza a becsületes megtaláló, esetlegesen jutalom ellenében. Nem. Szeretnénk visszakapni a mobiltelefonunkat is. No, elsődlegesen nem a készülék értéke miatt, hanem a benne tárolt adatok, információk miatt. Korunkban egy-egy telefonszám, egy tárolt üzenet elvesztése nagy veszteséggel járhat. Szükségünk van ezekre akár személyes, akár munkahelyi kapcsolatok, elfoglaltságok miatt is. Én is így vagyok ezzel.

2007. október 5.

Változatlan pedagógiai program

Csongrád-Szentes-Hódmezővásárhely

Szakmai ismeretek az iskolában

Ismeretes, a Csongrád Megyei Közgyűlés döntése alapján összevonták a vásárhelyi Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakiskolát a szentesi Rigó Alajos Általános Iskola, Diákotthon és Óvodát és annak csongrádi tagintézményét. Nevét a szentesi iskola megtartotta, kiegészítve azzal, hogy a vásárhelyi intézmény tagintézménye. A székhely Vásárhely lett. Elsőszámú vezetőnek egy tanévre a csongrádi tagintézmény igazgatónőjét, Kádár Évát nevezték ki.

2007. október 5.

Újszentesen jártunk

A Szabadidős Sportklub 12 fős delegációja meghívást kapott az Újszentesi Falunapok rendezvényére, amely szeptemberben volt. Először jártunk ezen a nevezetes helyen, rendkívül kedves volt a fogadtatás és minden jóval elláttak bennünket. A nagyszabású rendezvény programja igen színvonalas volt: bemutatták az újonnan épült kétemeletes iskolát, csupa modern berendezésekkel. Kár, hogy a magyarul tanuló gyermeke száma nagyon kevés. Az iskola udvarán elültettük a nyírfácskát idősebb rokonai mellé. Az iskola könyvtárába került az ajándékba vitt 230 kötet könyv is. Bízunk benne, hogy lesznek akik olvassák majd. Aláírtuk a további együttműködéssel kapcsolatos okmányokat, melyet a község polgármestere szignójával hitelesített.

Tánccsoportunk sikerrel szerepelt a szombat esti és vasárnap délutáni műsorban. Remek együttesek léptek fel, de a szentesieknek sem kellett szégyenkezniük. A Keller Nóra vezette moderntánc bemutató és a Deákos mazsorettek is szép sikert arattak. Németországból is volt egy fiatalokból álló küldöttség, ők is bemutatták produkciójukat. Szállásadóinknak külön is szeretném megköszönni kedvességüket, nemkülönben a házigazdáinknak.

A társadalmi összefogás szép példája volt ez a rendezvény. A község lakói közül igen sokan dolgoztak a rendezvény sikere érdekében és a vendégek jó ellátásért. A záró tűzijáték is nagyszerű volt. Ilyen kis községtől ilyen remek teljesítmény ritkaság. Nagyon jól éreztük magunkat és bízunk a viszontlátásban.

Léhi Gábor

2007. október 5.

Filmklub

A városi könyvtárban az Ingmar Bergman által rendezett Persona című fekete-fehér, szinkronizált svéd drámát vetítik október 9-én, kedden 18 órától. A film Isten csendjéről és az emberek közötti kommunikáció képtelenségéről szól, s elvezeti a nézőt a lélek legbensőbb titkai felé. Az alkotásban Elizabeth, az ünnepelt színésznő egyik előadása után elnémul és nem hajlandó senkivel sem kommunikálni. Idegklinikán ápolják, majd Almát rendelik mellé ápolónőnek. Elizabeth elfogadja az életvidám nővérkét, s a terápia folytatásaként elköltöznek...

2007. október 5.

Cserkészek kiállítása

Az 595. Bethlen Gábor Cserkészcsapat egy szom-bat estére hívta össze a játékos kedvű fiatalokat (köztük talán leendő cserkészeket), hogy szám-háborúzzanak a ligetben.

A kívülállók számára rend-hagyó esemény már a harmadik volt, egyike a cserkészek rendezvényeinek, a szentesieken kívül részt vett benne a csongrádi Szent Imre Herceg cserkészcsapat is, de ezúttal meghirdették az egész városban, s "civilek" is jöttek néhányan játszani. Az esti kezdés így őszidőben természetesen azt jelentette, hogy a játékosokra közben rásötétedett, de a cserkészek szerint a számháború éppen ettől izgalmas. Gyerekzsivaj verte fel a sötét liget csendjét, amint felharsant egy-egy leolvasott szám. Akit leolvastak, kiesett, nem kutathatott tovább a másik csapat zászlaja után. A számháború izgalmait kakaópartival pihenhették ki a gyerekek.

2007. október 5.

Latinovits

A városi könyvtárban "Kussoltat a sors": Lati-novits Zoltán emlékezetére című előadást hallgathatják meg az érdeklődők október 8-án, hétfőn délután fél hattól. A műsort előadja Pálfy Margit színművész, rendezte és szerkesztette Szokoly Tamás.

2007. október 5.

Szerelmem a filmszínház

Aradi Olga élete az állatokkal és a mozival teljes

"Szívem szerint én egy kisvárosi mozit üzemeltetnék. Egyrészt azért, mert szeretném, ha az én személyes felelősségem lenne a mozi nyereséges működése, másrészt, mert szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a városban és a vonzáskörzetében élő emberek több időt töltsenek tartalmas szórakozással a családjuk és a barátaik társaságában." - ezekkel a gondolatokkal kezdte záródolgozatát Aradi Olga, mikor befejezte moziüzem-vezetői tanulmányait. A szentesi származású hölgy zoológusként dolgozik Budapesten, azonban már hosszú ideje a mozival tölti szabadidejét.

2007. október 5.

Növekvő támogatás

Szentes Város Önkormányzat több éven át kapcsolódott az országos Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez hasonlóan hazánk nagyon sok településéhez Ez az ösztöndíj-rendszer egy havonta megállapított juttatási összeget határozott meg, melyet a felsőoktatási intézmények az önkormányzat által nyújtott rendszeres ellátásként vettek figyelembe, és az összeget az intézmények gyakran az egyetemi és főiskolai hallgatóknak adott támogatásokból vonták le.

A szentesi önkormányzat azonban 2003-tól Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat alapított és minden évben a költségvetésben forrást különített el a szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók támogatására. Idén erre a célra a költségvetésben 5 millió forintos összeget különítettek el. A képviselő-testület szeptember 28-ai ülésén a városatyák napirendi pontként tárgyalták a havi támogatási összegek kérdését, hiszen azok a kezdetek óta nem emelkedtek. Eddig havi 15 és 30 ezer forint közötti összeg volt megállapítható személyenként. Az egyéni kiadások növekedése miatt azonban a képviselők a maximális támogatási összeget 30 ezerről havi 50 ezer forintra módosították.

2007. október 5.

Mazsola és alma

Az ősz egyik legbiztosabb jele, hogy a művelődési központ munkatársai meghirdetik a következő évadra szóló színházbérleti-sorozatot a legkisebbeknek is. Az előzetes tájékoztatás szerint a mostani, 2007/2008-as színházi évadot zavartalanul megtarthatják a szervezők. A színházteremhez kötődő építkezés - várhatóan - jövő év áprilisában-májusában kezdődik. A gyerekeknek szóló Micimackó és Pinocchio-bérletben öt-öt vidám bemutatót láthatnak a gyermekek.

Az óvodásoknak szóló bemutató délelőtt 10 órakor kezdődik, a kisiskolások délután14 órára mehetnek a Tóth József Színházterembe. A tervek szerint október 16-17-én a Lúdas Matyi mesejátékot a Főnix Művészeti Műhely mutatja be.

Bálint Ágnes klasszikus meséje a Mazsola, az eredeti bábfigurákkal, a Fabula Bábszínház előadásában látható november 28-29-én.

Zenés mesejáték a Hatytyúk tava, amit a Nektár Gyermekszínház művészei elevenítenek meg február 21-22-én.

A Fogi Színháza ebben az évadban a Micimackó meséit hozza el Szentesre március 18-19-én.

Az Alma Együttes gyermekkoncertjét hallgathatják meg a Micimackó és a Pinocchio-bérlet tulajdonosai április 23-24-én.

A színház pénztárában a gyermekeknek szóló előadásokra már árulják a bérleteket..

2007. október 5.

Tárlat

A Koszta József Múzeum következő időszaki kiállítása október 5-én, pénteken 16 órakor nyílik. A múzeum ligeti épületében Fülöp Ilona és Mester Kata orosházi grafikusművészek, anya és lánya közös tárlata látható november 30-ig. Az anyag a szegedi Kass Galériából érkezett. Nem véletlen a legutóbbi helyszín, hiszen Fülöp Ilona Kass János grafikusművész egyik tanítványa volt, s megnyitó beszédet is maga a művész tart a múzeumban.

Fülöp Ilona grafikáit irodalmi folyóiratokban mutatták be, több könyv jelent meg illusztrációival. 1999-ben megkapta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma alkotói ösztöndíját. Mester Kata illusztrációival tavaly jelent meg a Mindjárt éjfél című mesekönyv. A legújabb képeit válogatta a kiállításra, többek között pályázatokra készített rajzait, de megemlíthetők a szegedi gyermekklinikának ajándékozott diplomamunkája, a nagyméretű Mesekép, illetve az Eötvös József Általános Iskola falára készített képek vázlatai is.

D. J.

2007. október 5.

Szól a rádió...

A címben feltett kérdésre jó az a válasz, hogy a Dél-Alföld legalább három megyéjében hallható a Rádió Szentes műsora. Nyerő megállapítás az is: a 106,1 MHz-en érhető el a szentesiek rádiója. Arra pedig csak a stúdió ügyvezető igazgatója, Besenyei Gábor tudja a helyes megoldást, hogy honnan szól majd a következő hónapokban, években a rádió. Vagyis hol és hogyan működik majd a stáb, erről kérdeztem Besenyei Gábort, akit - egy sikeres pályázat után - öt évre kinevezett a képviselő-testület a rádió vezetőjének.

2007. október 5.

Animáció

A Talent Animációs Iskola animációsfilm-rajzoló képzést indít Budapesten. Az ősszel induló képzésre korhatár nélkül lehet jelentkezni, az oktatás heti kétszer lesz délelőtti és délutáni csoportban. Tantárgyak: animáció, filmtörténet vetítéssel, filmtechnika, számítógépes program használata. A 8 hónapos oktatást vizsga zárja, és a hallgató államilag elismert "Animációsfilm-rajzoló" szakmai bizonyítványt kap. További felvilágosítás az 1/250-1355 és az 1/250-0432 telefonszámokon kérhető a Magyar Rajzfilm Kft.-től.

2007. október 5.

Holttest a kukoricásban

Láncfűrésszel vágott fát egy férfi saját házának udvarán, amikor az - elsődleges adatok szerint - megbotlott, az üzemben lévő láncfűrészt magára rántotta, és a nyaki ütőerén olyan súlyos, roncsolt, vágott sérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet.

Az ott dolgozó munkások találták meg annak a nőnek a holttestét, akit egy hónapja eltűnés miatt kerestek a szentesi rendőrkapitányság dolgozói. Az elhunytat egy kukoricásban találták meg, mellette volt kerékpárja és a hátrahagyott búcsúlevele is. A vizsgálat során idegenkezűségre utaló nyomot nem találtak a rendőrök.

Kábítószer birtoklásáért indult büntetőeljárás egy szegvári lakos ellen, akinek lakásán marihuanát találtak a nyomozók. Ebből a legkisebb mennyiség is elegendő ahhoz, hogy a rendőrség vizsgálatot indítson a birtokló ellen, ez történt ebben az esetben is.

Kedd reggelre virradóra törtek be ismeretlen tettesek egy Vásárhelyi úti lakásba, ahonnan kb. 100 ezer forintot vittek magukkal. Történt mindez az idő alatt, amíg a házigazda otthon békésen aludt az ágyában.

Két fiatalkorú gyermek találta meg annak a hajléktalannak a holttestét szeptember 24-én, a délutáni órákban, aki az Esze Tamás laktanyához közeli kőépületben hunyt el. A rendőrség itt sem talált idegenkezűségre utaló nyomot.

Továbbra is keresi a rendőrkapitányság azt a szentesi lányt, aki egy hónapja tűnt el a deszki tüdőszanatóriumból, és betegsége miatt orvosi kezelés alatt állt. A fiatalkorú L.B.-nek eddig nem akadtak a nyomára.

H. V.

2007. október 5.

Gepidák

A Koszta József Múzeum és a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület szentesi tagcsoportja meghívja az érdeklődőket október 7-én, vasárnap 14.30 órakor a Koszta József Múzeum előadótermébe. A megyeházán dr. B. Tóth Ágnes régész tart előadást Gepidák Szentesen és környékén - Kora népvándorlás-kori germán nép címmel. A belépés díjtalan.

2007. október 5.

Még mindig keresik

A 17 esztendős Göbölyös Andrea július 26-án a kora reggeli órákban távozott Szentesről, azóta nem találják. Göbölyös Andrea körülbelül 165 cm magas, szeme kékeszöld, haja szőke, hosszú. Eltűnésekor rövid farmernadrágot, barna felsőt és strandpapucsot viselt. Aki Göbölyös Andrea tartózkodási helyére vonatkozólag bármilyen információval rendelkezik, értesítse a Szentesi Rendőrkapitányságot a 63/561-310 telefonszámon, vagy hívja a rendőrség 107-es, 112-es hívószámát, esetleg az ingyenesen hívható TELEFONTANÚ 06-80-555-111-es számát.

2007. október 5.

Próbafűtés

Egy cowboy a bárban leül a pulthoz. Megkérdi a mellette ülő hölgyet:

- Meghívhatom egy italra?

- Köszönöm, de leszbikus vagyok.

- Leszbikus? Az meg micsoda?

2007. október 5.

Tóni bácsi konyhája

  • Pulykás rakottas
  • Almás rétes
2007. október 5.

Nyeregben voltak

Egy évvel ezelőtt először mutatkozott be a Szentes-Csongrád kerékpárút átadó ünnepségének keretein belül a Varga-Bringa Kupa amatőr mountain bike futam. A múlt hétvégén aztán következett az ismétlés, melyre szép számmal gyűltek össze vállalkozó kedvű, mosolygós arcú fiatalok és rutinosabb versenyzők egyaránt.

2007. október 5.

Szilver-tánc

A Szilver TSE táncosai az elmúlt időszakban több versenyen szerepeltek. Az eredményeket közöljük.

Zánka: Gyerek I. standard, latin: 2. és 3. Rónyai Zoltán-Forgó Éva. D oszt. gyerek II. st.: 1. Borda Ádám-Korom Eszter, 3. Tisza Dániel-Bendik Elizabet. C oszt. gyerek II. st. és lt.: 2. és 3. Katona András-Márton Katalin.

2007. október 5.

Dobogósaz Eb-n

Tizenkét év után ('95 Riccione, Szénászky Jánosné 200 m pillangó) újra szentesi úszó, Virágos Éva állhatott az Eb-dobogóra, a Szentesi Delfin ESC színeiben. A szlovéniai Kranj városában megrendezett Európa Bajnokságon 800 m-es gyorsúszásban 3. helyen ért célba. Az eredmény értékét növeli, hogy a versenyszám addigi OB csúcsát több mint 11 mp-cel megjavítva (12:41:52) a rangos mezőnyben meglepetésre leszorította a dobogóról a németek esélyesebb versenyzőjét is.

2007. október 5.

Még nem vesztettek

Ismét idegenből hozott haza pontokat a Hungerit-MetalCom-Szentes női vízilabda csapata. Szremkó Krisztináék ezúttal Egerből utazhattak haza győztesként, a házigazdák együttesét verték 12-7-re. A szentesiek két legeredményesebb játékosa a már említett Szremkó és az ukrán idegenlégiós Kotova volt, mindketten három-három alkalommal találtak az egriek kapujába. Kocsis István vezetőedző harcos, hajtós, munkás mér-kőzésről számolt be lapunknak. A koráb-biaknál erősebb ellenfél ellen is jól véde-keztek a lányok, ám támadásban sok helyzet kimaradt, ez egy "izmosabb" csapattal szemben nem engedhető meg. Október 6-án, szombaton itthon játszik a Hungerit-Metal-Com, az ellenfél a BVSC együttese lesz. A 16 órakor kezdődő találkozó toronymagas esélyese a jelenleg második helyen álló Szen-tes, a papírforma alapján csak a gólkülönb-ség lehet kérdéses.

H. V.

2007. október 5.

Szentesé az ezüstérem

Rögbi 7-es Magyar Kupa

Hat csapat részvételével zajlott le hétvégén Székesfehérváron, a 7-es Magyar Kupa. A 7-es rögbi lényege, hogy 7 játékos van egy csapatban, 2x7 percig tart a mérkőzés, de mindez ugyanazon a nagy pályán történik, mint a 15 fős játék. A Szentes egyetlen másodosztályú csapatként indult a tornán, a többi gárda mind az Extraligában versenyez. Az első ellenfél a házigazda fehérvári klub volt, akiket meggyőző játékkal 33-10 arányban sikerült legyőzni. A második összecsapás a battai alakulat ellen történt, akiket nehéz csatában 21-14 re vertek a 91-esek. Így a sokszoros magyar bajnok Esztergom ellen kellett küzdenie a döntőben a Szentesnek. Ők sajnos nagy falatnak bizonyultak, 43-7-re győztek, így a Vitézek lettek a kupagyőztesek, a Szentes pedig megszerezte - immár 2. alkalommal - az ezüstérmet.

A csapat tagjai: Fekete Csanád, Bélteki Zsolt, Gránicz Zsolt, Döme Zsolt, Tímár Zsolt, Tímár Ferenc, Szabó Árpád, Paul Jarvis, Dobos Attila (játékos-edző), Baranyi Gábor.

2007. október 5.

Swivel-tánc

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Swivel társastánc tagozata Gyomaendrődről, az alábbi eredménnyel tért haza: D jun. II. la: 4. helyezést ért el Veres-Szalacsek Dániel-Gulyás Alexandra. A Zánkai Diákolimpián ugyanez a páros, korcsoportjában a 8. helyen végzett. Felkészítő: Bajominé Varga Erzsébet.

2007. október 5.

Késés után pontszerzés

Huszonöt perces késéssel kezdődött a Pendola-Szentes - Elektroglob-Pécs első osztályú férfi vízilabda mérkőzés a múlt szombaton, mert a pécsieket szállító egyik személygépkocsi karambolozott. Úgy tűnt a történtek nem zavarták meg a vendégeket, az első negyedben magabiztosan őrizték előnyüket. Meglehetősen szigorú játékvezetői ítéletnek "köszönhetően" Vígh Róbertnek mindössze húsz másodpercig tartott a találkozó, ugyanis cserével, végleg száműzték a medencéből.

2007. október 5.

Fradi-verés a csarnokban

A Ferencváros vendégjátéka bármilyen sportágban nézőcsalogató eseménynek számít, különösen, ha labdarúgásról van szó. Az első osztályú futsal-bajnokság hétfő esti fordulójában a fővárosi zöld-fehérek látogattak a Dr. Papp László Sportcsarnokba, ahol háromszáz néző és a Legrand-MetalCom-Szentes csapata várta a bajnokság egyik újoncát. Megilletődöttségről szó sem volt, roppant magabiztosan kezdett a Fradi, visszafogottan a Szentes, ennek következtében két gyors góllal a vendégek elléptek ellenfelüktől. Időt kért Koncz Zsolt, a Legrand játékos-edzője, ami jót tett csapatának, hiszen összeszedettebb, pontosabb, és ami legfontosabb, eredményesebb lett a vendéglátók futballja, kifejezetten élvezetes periódust produkált ekkor a Szentes. Viszonylag gyorsan e-gyenlített, sőt a vezetést is megszerezte a MetalCom, a félidő lefújásakor pedig már két gólnyi volt Szarvas Zsolt-ék előnye. A második játékrészben is a hazaiak irányították a játékot, de a Fradi sem adta fel, mindig válaszolni tudtak a szentesi találatokra, így sosem tudott igazán megnyugtatóvá válni a mieink előnye. 5 és fél perccel a vége előtt lehozták kapusukat a zöld-fehérek, de ez sem segített rajtuk, az eredmény már nem változott, 6-4-re nyert a Legrand-MetalCom. Koncz Zsolt szerint sokkal simább, magabiztosabb lehetett volna a győzelmük, de hiányzott a százszázalékos összpontosítás a játékukból, ezért is kért időt a hatodik góljuk után, és erre hívta fel a figyelmet a szokásosnál határozottabb hangnemben. Következő ellenfelükről, az Újbudáról úgy nyilatkozott, hogy meglepetés az eddigi szereplésük, simán verték a Fradit, és döntetlent játszottak a Cső-Montage-zsal, ami komoly figyelmeztetés számukra is. A hétfőinél nagyobb összpontosítással ugyanakkor képesnek tartja csapatát a pont vagy pontok begyűjtésére. Mostani győzelmével a Szentes a harmadik helyen áll a tabellán.

H. V.

2007. október 5.

Hozták a kötelezőt

NB I-es női futsal

Az NB I-es női futsal bajnokság 2. fordulójában, a Szentesi Futsal Club női csapata ismét hazai pályán fogadta soros ellenfelét, a Salgótarjáni Vadmacskákat.

A játékosok az 5. percben Baksa találatával szereztek vezetést (1-0). A 8. percben sarok rúgást végeztek a vendégek, s érintés nélkül a hazaiak kapujában landolt a labda (1-1). A 10. percben egy kis zavar keletkezett a szentesi védelemben, s máris a nógrádiak vezettek (1-2). Még a szünet előtt Bacsa egyenlített (2-2), majd a 18. percben Milovanovics egy bomba góllal ismét a hazaiakat juttatta vezetéshez. Szünet után az első szentesi támadás gólt hoz, Baksa talál a kapuba, majd két perccel később egykezezés miatt a Kurca-partiak javára megítélt büntető kihasználatlanul marad. Az 5. percben Milo-vanovics jó helyen van (5-2). Ezután egy kapus hiba, majd egy védelmi rövidzárlat, s máris 5-4. Röviddel a mérkőzés vége előtt a hazai kapus kidobása Bacsáé, ő bead és érkezik Baksa, s alakítja ki a 6-4-es szentesi győzelmet. A klubnak ezzel a győzelemmel három pontja van. A harmadik fordulóra ismét hazai pályán kerül sor, október 14-én, vasárnap 16 órakor a városi sportcsarnokban a Salgótarjáni Skorpióval.

(dvz)

2007. október 5.

Váratlan vereség

Van egy edző hazánkban, aki még Sir Alex Ferguson-nál, a Manchester United legendás mesterénél is régebb óta ül ugyanannak a labdarúgó csapatnak a kispadján. A híres skót tréner 1986 óta edzi a MU-t, Miskolczi József tanár úr viszont még ennél is régebb óta ül, helyesebben inkább áll a szegedi főiskolások, most már egyetemisták kispadja mellett. Az általa dirigált Universitas látogatott az elmúlt szombaton Szentesre, hogy a megyei másodosztályú bajnokság legutóbbi fordulójában megmérkőzzön a Szentesi Kinizsivel. Az első játékrészben igazán nagy helyzet egyik kapu előtt sem adódott, a gólszerzéshez a játékot irányító Szentes állt közelebb, ám a játékosok leginkább a kapu körbelövöldözésében jeleskedtek. Fordulás után is inkább a mieinknél volt a labda, gólt mégis a szegediek szereztek, egy beívelés után a hazaiak egyik védőjátékosa lyukat rúgott a gólvonal előtt, így a földre lefejelt játékszer bepattant a szentesi kapuba. A vendégek vezető gólja után ment, erőlködött a Kinizsi, de nem sikerült az egyenlítés. Bozóki Zoltán vezetőedző szerint határozatlanok voltak a kapu előtt, nem volt igazi vezéregyénisége csapatának, és hiányzott az a kicsi plusz, ami gólt eredményezhetett volna. Október 6-án, szombaton 15 óra 30 perctől talán még nehezebb feladat vár Págerék-re, ugyanis a hódmezővásárhelyi Astra vendégeskedik a Kurca-partján.

H. V.

2007. október 5.

Józsa-szobrok

Józsa Lajos szobrászművész kiállítására várják az érdeklődőket október 10-én, szerdán 17 órakor. A kiállítást megnyitja Szirbik Imre polgármester, közreműködik Csiszár György, a Lajtha László iskola tanára. Megtekinthető november 3-ig kedd-péntek 10-13, 15-18 óráig, szombaton 9-13 óráig.

2007. október 5.

Pollák dzsúdó

27. Atom kupa nemzetközi dzsúdóversenyt rendeztek szeptember 16-án, ahol a Pollák DSE cselgáncsosai is tatamira léptek.

Diák "B" (1996) -41 kg 1. Kiss Zoltán, Diák "A" (1995) -60 kg 1. Valkai Béla

-54 kg 3. Máté Dániel. Serdülő (1993/94 és Diák "A"1995) +66 kg 3.Gila Nóra

-60 kg 1. Őri József, -66 kg 7. Paksi Tibor.

Szeptember utolsó hétvégéjén tartották a Diák "B" (1996) Országos Egyéni Bajnokságot, ahol -41 kg-ban 3. helyezett lett Kiss Zoltán, a Pollák DSE versenyzője.

2007. október 5.

Dackorszak

A Rózsavölgyi-házban működő baba-mama klub következő találkozóját október 12-én, pénteken 10-12 óráig tartják. Az Ady Endre utcában a kismamáknak Csonka Istvánné gyógypedagógus tart előadást A dackorszak és más problémás kérdések címmel.

2007. október 5.

Családi események

Született: Mészáros Krisztiánnak és Somodi Georginának (Köztársaság u. 12.) Lili, Pataki Tamás Pálnak és Fekete Anitának (Wesselényi u. 36.) Karina, Miklós Péternek és Valkai Máriának (Aulich L. u. 2.) Péter, Süle Róbertnek és Balogh Mónikának (Schweidel u. 15.) Mihály Róbert, Molnár Norbertnek és Bihari Szilviának (Kéreg u. 5/A) Andrea Jázmin, Fási Zoltán Dánielnek és Kis Brigitta Andreának (Alsórét 133.) Botond Bendegúz, Szabó Attilának és Kiss Editnek (Juhász Gy. u. 20.) Linett, Kozár Tamásnak és Tószegi Csillának (Madách u. 12.) Fanni, Mihály Lajosnak és Magyar Zsanettnek (Csongrád, Nagymező u. 4/B) Lajos nevű gyermeke.

Elhunyt: Szamosközi Imre (Bacsó B. u. 26.), Nagy Ferenc (Nagyhegy 270.), Ta-rczali Sándor (Szigeti u. 8.), Szamosközi István (Sarkadi N. M. u. 11.), Lakos János (Bercsényi u. 37.), Bokor Sándor (Petrovics u. 7.), Kádár Sándor (Honvéd u. 10.), Illés Mihály (Szentes), Antal Im-réné Juhász Piroska (Csongrád, Vasút 92.).