XXXVII. évfolyam 6. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Épül az idősek otthona
 Felújítják a református templomot

2006. február 10.


A hír örömteli: megkezdődik a főtér rekonstrukciójának újabb üteme. Mint ismeretes, a helyi önkormányzat a Szentes Nagytemplomi Református Egyházközséggel együttműködve tavaly támogatást nyert a városközpont rehabilitációjára. A munka három programot tartalmaz: a nagytemplom felújítását, az idősek otthonának kiépítését és a Kiss Bálint utca rekonstrukcióját.


Bővebben


 

Változott a segélyezés
 

2006. február 10.


Az elmúlt év végén megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Ez azt jelenti, hogy aki továbbra is jogosult erre a juttatásra, annak az a családi pótlékába épült be. Akiknek a gyermekei nappali rendszerű oktatási intézményekben tanulnak, azok a tanév végéig továbbra is jogosultak a juttatásra. A változások további részleteiről szóló leveleket ezekben a napokban postázta a szentesi polgármesteri hivatal osztálya. A segéllyel járó további kedvezményeket (például tankönyvtámogatás, étkezési hozzájárulás) változatlanul megkapják a rászorulók. A segély helyébe lépett gyermekvédelmi kedvezményt formanyomtatványon kell igényelni ez év júniusáig. További információkért, és a dokumentumokért a helyhatóság szociálpolitikai osztályát kell felkeresni.

Forrás: Rádió Szentes

 


 

Telefonos csalók
 

2006. február 10.


Az elmúlt hét bűnügyi történéseinek élére kívánkozik az a lopás, amelynek következménye akár súlyos baleset is lehet. Az Ipartelepi úton lévő két automata fénysorompó is működésképtelenné vált, mert ismeretlen tettesek megrongálták a berendezés vezetékrendszerét. A tolvajok a rézvezetéket vitték el, mintegy 15 kilónyit. Minden bizonnyal fémhulladékként értékesítették, kaptak is érte körülbelül ötezer forintot. Az, hogy milyen balesetveszélyes helyzetet teremtettek, az nem érdekli a tolvajokat. Ellenük vasúti közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt indult eljárás.


Bővebben


 

Találkozó az egyházak képviselőivel
 

2006. február 10.


A napokban a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ egyik tárgyalójában Szirbik Imre polgármester közös találkozó keretében köszöntötte a városban működő egyházak képviselőit az aktuális kérdések áttekintésére.

A résztvevők először rövid sétát tettek az épület emeleti traktusában, megszemlélve a rekonstrukció változásait. Ezután kötetlen beszélgetés következett, és ennek bevezetőjeként a polgármester ismertette a város idei legfontosabb lehetőségeit, a korábban és tavaly indított kezdeményezések alapján. Szólt többek között az önkormányzat és a református egyház pályázati együttműködéséről, amely kapcsolódik az öregek új otthonának kialakításához, valamint a főtéri Nagytemplom tetőzetének további korszerűsítéséhez. A városfejlesztés általános része már előrehaladott a csatornázás formájában a kerületekben, megoldásra vár a város tulajdonába visszakerült Petőfi Szálló ügye. Ennek érdekében ajánlati felhívás készült a befektetési vállalkozók számára, ezen kívül eredményes lépések történtek a Petőfi utcában álló, úgynevezett "gólyás-ház" funkciójának és átépítésének megtalálására.

A feltett kérdésekre Szirbik Imre és dr. Sztantics Csaba jegyző válaszolt. A megjelentek köréből elhangzott olyan vélemény, hogy a Petőfi Szálló újbóli megnyitása és a városba érkező vendégek itteni elhelyezése jól kiegészítené majd a Konferencia és Kulturális Központ rendezvényeit. A holokausztra utalva Vági László apát kiemelte, hogy Szentesen sem szabad elfeledkezni a "bevagonírozott" helyi zsidóság népes csoportjáról, akiknek tagjai sohasem tértek vissza. Egyéb vonatkozású témák is felmerültek és így került sor arra, hogy Gilicze András lelkész egyházi köszönőlevelet nyújtott át a polgármesternek, amiért az önkormányzat 4 millió forint támogatást adott a felsőpárti templom tető-héjazat cseréjének kivitelezéséhez.

 


 

Csak az igazat!
 

2006. február 10.


Így is lehet gondolkodni: "Én vallásos vagyok, tehát szent kötelességem szilárd erkölcsi elvek alapján mérlegelnem, hogy kire szavazok."

De másként is lehet gondolkodni: "Én ugyan vallást nem gyakorlok, de hiszek abban, amit Berzsenyi Dániel mondott a tiszta erkölcs jelentőségéről, ezért eltökélem, hogy erkölcsösen fogok szavazni."

Én meg, mivel reménység nélkül nem érdemes élni, abban bízom, hogy vannak még szép számmal olyan magyarok e hazában, akiknek érdemes elmondanom Péter apostol következő intelmét a beinduló kereszténység vezetői számára: "Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen..."


Bővebben


 

A Szabó-nemzedék
 

2006. február 10.


A családalapító városi utász munkakörben a Kossuth utcát tartotta tisztán, rendben. Gyermekei: Imre hentes-mészáros szakmát tanult... A második világháború rokkantja lett. Pál férfiszabó segéd lett. Majd együtt építőmunkásként dolgoztak. Leánytestvérük Virág Istvánné téglagyártásban nehéz fizikai munkában szorgoskodott évtizedeken át. László kőműves és művezető munkakörökben elévülhetetlen érdemeket szerzett, olvasható a Kurca-parti vallomások 318. oldalán. Elhunyt néhány éve.

Lajos életútjáról: szülei Temető utcai családi házából járt dolgozni, olykor gyalog. 1946-ban a Szentes-csongrádi hídépítéshez. Arany János u. 6. sz. ház épületkivitelezé-sénél szorgoskodott, amely a villamosmű székháza lett. Szociáldemokrata irodalmat ismerő Szőke Ferenc, Gyenes Péter kőművesek szakmai és politikai életútját folytatta. Az építők a múlt század közepén szakszervezeti tisztségviselőnek választották.

A kollektív szerződések megkötésében, betartásában Szentesen, Szegeden tevékenykedett. Tanult. A megyében közismert, népszerű lett. Kecskemétre helyezték, szakszervezeti beosztásba.

Csongrád megyei újság 2006. január 31-i számában szentesi gyászhír rovatában közölték: Szabó Lajos Állami Biztosító Bács-Kiskun megyei szervezetének nyugalmazott igazgatója 79 éves korában elhunyt. Építőmunkás kortársai csak néhányan élünk. Helyettük is tisztelettel emlékezem. Ezért bizonyára nem neheztelnek.

Kátai Ferenc

 


 

Szentesért élt és dolgozott
 35 éve hunyt el Antal Endre mérnök

2006. február 10.


Antal Endre főmérnök

A közelmúltban megemlékeztünk az egyik legtehetségesebb helyi építész-mérnökről, Dobovszky József Istvánról (1882-1930). Most egy fiatalabb pályatárs, Antal Endre mérnök munkásságát mutatjuk be, amely több ponton találkozott az idősebb mesterével, és hozzá hasonlóan számos szép középülettel gazdagította városunkat.


Bővebben


 

135 éve kezdődött a leányiskolai képzés
 Évfordulónaptár 2006

2006. február 10.


110 éve, 1896. február 4-én iktatták be Petrovics Soma szentesi evangélikus lelkészt az újonnan szervezett csongrád-csanádi egyházmegye esperesi hivatalába.

35 éve, 1971. február 4-én 71 éves korában hunyt el Antal Endre (1900-1971) városi főmérnök, több szentesi középület (Központi Református Népiskola, Dózsa-ház, kórházi kápolna, stb.) és a csongrádi református templom tervezője.


Bővebben


 

Gondolatok
 

2006. február 10.


Senki sem tudhatja, hogy milyen lesz 2006 útja. Hány kanyar, hány emelkedő nehezíti, hány lejtő könnyíti? Lehet találgatni, de nincs értelme. Egyet azonban biztosan tudok: a történelem ura velünk lesz és mindenre ad erőt. Annak, aki hisz ő benne... Én hiszek.

Van-e valami különös vágyad, célod az új esztendőre? A legtöbb ember három dologra vágyik: egyik a több pénz, a másik a sok siker, a harmadik (titokban) az ismertség. Valamelyik a te célod is? Amihez van tehetséged és lesz hozzá kitartásod, hidd, hogy eléred. Hogy fejezte be Madách Az ember tragédiáját: "Ember küzdj, és bízva bízzál!" Te is ezt tedd.

Mielőtt önéletrajzot írsz, előbb vizsgáld meg magadat, van-e elég önkritikád és döntsd el, hogy minden szavad, amit leírsz, igaz lesz.

"Csoda vagy szerencse?" harsogja egy újságcím. Az első oldalon! Halkan megsúgom neked: nincs vagy-vagy, hanem Isten teszi a csodákat, hogy te gyakran örülhess a "szerencsédnek". Egy dologban egyezzünk meg: véletlenek nincsenek, csak a mi megértésünk elmarad Isten és a tudós emberek cselekvésének gyorsasága mögött.

Hiába írja meg valaki maga a saját végrendeletét tintával, saját kezűleg, hiába egyértelmű, amit belefoglal, hiába tanúsítják tanúk a végakarat lényegét, ha nem végzett jogi egyetemet és nem írta bele a dátumot, vagy a helyet, ahol írta, kellékhiányosság miatt érvényteleníti a bíróság. Igazság nincs, csak jog van? Hátha az új évben igazság is lesz...

Dr. Imre Ernő

 


 

Parlament előtt a pályázat
 A polgármester dr. Sipos Ferencről nevezné el

2006. február 10.


A kormány benyújtotta a címzett támogatásokról szóló javaslatát a Parlamentnek - tudtuk meg Szirbik Imre polgármestertől. A végszavazás február 13-án lesz. A költségvetés szociális mellékletében szerepel a szentesi száz férőhelyes idősek otthonának támogatása. Az 1,3 milliárd forintos beruházás (benne 85 százalékos állami támogatással) elindításával régi álma teljesülhet a városnak.

A polgármester kijelentette: az önkormányzat tíz éve azon fáradozik, hogy egy teljes szociális hálót építsen ki a településen. Ennek sorában megépült az öregek napközi otthona, elkészült a hajléktalanok otthona, kiépült a házigondozás különféle intézményrendszere. Dr. Sipos Ferencre emlékezett, aki önkormányzati képviselőként sokat tett azért, hogy az idősek otthona létrejöhessen Szentesen. Magánvéleményét kinyilvánítva hozzátette: szeretné, ha a képviselő-testület róla nevezné el a szociális intézményt. "Remélem, közösen vesszük ki azt az alapkövet, amit a képviselő úr négy évvel ezelőtt lerakott, és elhelyezhetjük az új helyen, a Kurcán túli parkerdőben, a Kontaset mögött" - mondta.

(l. j.)

 


 

Jégrobbantás
 

2006. február 10.


Jégrobbantási gyakorlatot tartott február 8-án a MH 37/4. Török Ignác Műszaki- építő Zászlóalj a MH 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki dandár vízi gyakorlóterén a Tisza szentesi szakaszán. A gyakorlatot Győrössy Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság parancsnoka is megtekintette.


Bővebben


 

Gazdasági vezetők megbeszélése
 A városfejlesztés jegyében

2006. február 10.


Felvételünkön a meghívott gazdasági vezetők.


A hagyományokat folytatva a héten Szirbik Imre, Szentes város polgármestere közös megbeszélésre invitálta a helyi gazdasági fejlődést meghatározó legnagyobb egységek és vállalkozások vezetőit.

Az együttműködés lehetőségeit és a konkrét előrelépés irányait taglaló összejövetelen részvevő cégek vezetői meghallgatták a polgármester ismertetőjét az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a már befejezett és folyamatban lévő, illetve az előkészítés előtt álló beruházásokról. Ide tartozik például a városközpont további felújítása, a szélessávú Internet szolgáltatás megindítása, az idősek új otthonainak kialakítása és a lakosságot érintő több más fejlesztés.

A jelenlevők részéről érdeklődés mutatkozott adózási, költségvetési kérdések, az ipari park újabb "honfoglalói", valamint a nagy kereskedelmi áruházak iránt. Egyetértéssel fogadták Szentes és kistérségének pályázati szándékait, a még kedvezőbb modernizálási pozíciók elérésére. Másfelől közreműködnek a helyi szakmunkásképzés időszerű feladatainak kijelölésében a vállalati és vállalkozói innováció javára.

Bejelentés hangzott el, hogy február 9-én csütörtökön a Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara és a Szentes Városi Önkormányzat szervezésében Dél-Alföldre vonatkozó befektetési, gazdaságfejlesztési fórum lesz a volt megyeházán lévő Konferencia Központban.

 


 

A főváros legyen a vidékért!
 

2006. február 10.


A képen középen Szerdahelyi Mátyás képviselőjelölt.

A vidéki Magyarországot szeretné képviselni Szerdahelyi Mátyás, a Nádas csárda vezetője és tulajdonosa. Képviselői programját és jelölő pártját, a Magyar Vidék Polgári Pártot kedden délután mutatta be.


Bővebben


 

Fontos a térség versenyképessége
 Szirbik Imre országgyűlési képviselőjelölt:

2006. február 10.


Szirbik Imre polgármester és dr. Demeter Attila pártelnök. (Fotó: Vidovics Ferenc)

Az Magyar Szocialista Párt Csongrád megye 5. számú választókerületének szocialista képviselőjelöltje Szirbik Imre. A polgármester eredményes munkát végző, köztiszteletben álló ember - ezen szavakkal mutatta be dr. Demeter Attila, az MSZP helyi elnöke a sajtó képviselőinek a jelöltet. Aki valamelyest elhárította a méltatást, mondván, bemutatkozásra talán nincs is szükség, hiszen ismerik az emberek.


Bővebben


 

A fiatal szavazókért
 

2006. február 10.


Szentesre tette át székhelyét az SZDSZ Újgeneráció Csongrád megyei szervezete a választást megelőző időszakra, jelentették be sajtótájékoztató keretében.

A helyszínváltást azzal magyarázta Muhi Miklós, az ifjúsági szervezet megyei elnöke, hogy itteni és szegvári csoportjuk nagyon megerősödött, valamint támogatni kívánják a térség szabad demokrata képviselőjelöltjét, dr. Gombos Andrást. A kopogtatócédula-gyűjtés is szerepel az Újgeneráció programjában, valamint fiatal tagok toborzása soraikba. Tudják, ahol nagy a politikai aktivitás, ott jelen van a tőke vonzereje, vele a szellemi vonzerő is. Ma vidéken nagyon fontos a megtartó-képesség növelése, ha a fiatal, feltörekvő generációt itt tudják tartani a térségben. Szeretnék a fiatalságot arra ösztökélni, hogy hallassa hangját, ugyanis ötleteik sok esetben építő jellegűek. A rendszerváltás a bürokráciában még nem történt meg, fejtette ki álláspontját az Újgeneráció szentesi elnöke, Buda Richárd, aki mezőgazdasági vállalkozóként tapasztalta ezt. Ők az első generáció tagjai, akik már demokráciában nőttek fel, azt szeretnék képviselni. Azokat célozzák meg, akik elsősorban saját településükért tennének valamit. Kapcsolatrendszert alakítanának ki, szerintük ez vezet a térség felemelkedéséhez. A fiatalok politikai érdeklődéséről azt tartják: van egy értelmiségi réteg, mely fogékony. Az Újgeneráció Szegeden főleg főiskolásokból, egyetemistákból szerveződött. Rendezvényeken igyekeznek megfogni a fiatalokat, erre a hétvégére környékbeli településeken programsorozatot szerveztek, Szentesre vasárnap reggel 8 órakor a piacra ér tagtoborzó körútjuk, oda várják a liberalizmus iránt érdeklődő ifjúságot.

Munkájukon keresztül kívánják elismerteni magukat és pártjukat. Kampányfogásnak tűnhet mostani megmutatkozásuk, ám a megyei szervezet 2003-as megalakulása óta, főleg az elmúlt másfél évben folyamatosan dolgoztak, ide tartozik a fásítási program Szegváron, s felkarolták a Kurca ügyét, de az egyetemi szférában is mozogtak. Az ifjúsági szervezet kényesebb témákat is vállalhat, amiket egy képviselő nem tud zászlajára tűzni. A fiatalokat szeretnék szavazásra csábítani, saját szavazóikat mozgósítani.

D. J.

 


 

Levélváltás
 

2006. február 10.


Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!


Ami nem először fordul elő, arra bizony előbb-utóbb rásütik, hogy hagyomány.

Polgármester Úr!


Ön úgy látszik, hagyománytisztelő ember. Hiszen immár, rendszert csinál abból, hogy a korábbi politikai ellenfeleiből látszatellenséget kreálva, mellőzi őket a város jelentősebb eseményeiről. Emlékeztetem rá: a Nemzeti Sportvárosnak ma elsődlegesen az édesapám vezette, első szentesi szabadon választott önkormányzatának köszönhetően van városi sportcsarnoka. Megjegyzem: Ön és elvbarátai, akkortájt piacot szántak az említett területre építeni. Csakhogy, az 1994 őszéig regnáló polgári többségű helyhatóság - egy bölcs és előrelátó döntéssel -, a város hírnevét, azóta bizonyítottan öregbítő sportlétesítmény kivitelezésére kötelezte Önöket. És mi volt a köszönet érte? Az, hogy Polgármester Úr a sportcsarnok ünnepélyes avatására elfelejtette meghívni az ötletgazdákat: dr. Rébeli Szabó Józsefet és társait.


Bővebben


 

Kedvet csináltak programjaikhoz
 

2006. február 10.


A Művelődési Központ égisze alá tartozó szakkörök, klubok vezetői szokásukhoz híven január végén egy asztalhoz ültek, hogy közösen áttekintsék, megbeszéljék az elmúlt év történéseit. Idei tervekből is volt bőven.


Bővebben


 

A legrangosabb kitüntetés
 Ma is első munkahelyén dolgozik

2006. február 10.


A Bugyi István Kórház ebédlőjében ünnepi tudományos ülést tartottak, ahol Bugyi István Emlékérmet adtak át dr. B. Nagy Zoltán szülész-nőgyógyász főorvosnak. Pályaválasztásáról, munkájáról kérdeztem.


Bővebben


 

Földi létünk titkai
 Katona Bálint képei a galériában

2006. február 10.


Katona Bálint Debrecenben élő költő, arany-diplomás képzőművész, a DOTE Galéria művészeti vezetője. Ez alkalommal, mint festőművész mutatkozik be közönségének. A kiállítást február 2-án rendhagyó módon maga a művész nyitotta meg! (Közreműködtek a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai.)

A polihisztor alkotó nem először jár a főtéri galériában, mint fotóművész is több ízben kiállított már Szentesen. Rendszeres résztvevője és díjazottja volt az "Aktfotó" biennáléknak. A negyven országos és nyolc nemzetközi díjjal kitüntetett alkotó a "szintetikus művészet" úttörője - olvashatjuk az őt méltató írásos anyagban. A most látható festményein is felfedezhetőek az izmusok ötvözésének, tartalmi és formai megújulásának törekvései, az akadémizmustól a romantikán át az avantgárdig.

Katona Bálint közel százötven önálló kiállítást rendezett eddig a nagyvilágban. Alkotásait húsz országában láthatta a nagyérdemű. Több ízben járt Lyonban és Párizsban, ahol megnyerte az újító művészek világversenyét. Az utóbbi években amerikai alkotótáborok (Indianapolis, Chicago, Ohio) rendszeres meghívottja és kiállítója.

A galériában bemutatásra kerülő, mintegy félszáz alkotásán, a kísérletező és állandóan megújuló művész, a képek "sokfélesége" ellenére is egységes gondolatiságot hordoz. Szinte minden képének témája az édenkeresés, földi életünk, kapcsolataink, titkaink fürkészése, a két nem viszonyának analizálása, a szépség és a harmónia, és a vizuálisan megfogalmazható hit, hogy az ember sohasem roskadhat össze a vállaira nehezedő kereszt alatt...

A kiállítás február 25-éig, keddtől péntekig 10-13 és 15-18, szombaton 9-13 óra között tekinthető meg.

 


 

Gitárest a Lajthában
 Mediterrán ritmus

2006. február 10.


Február 14-én, kedden este 6 órai kezdettel egy igen különlegesnek, kellemesnek ígérkező hangversenyt ajánlok az érdeklődők figyelmébe.
Klasszikus gitárkoncertre kerül sor a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében.

Pavlovits Dávid gitárművész ad koncertet Szentesen. Egy Szegeden élő, ott alkotó, tanító fiatal művészt hallgathatunk meg, aki először látogat Szentesre. Egy világkarrier küszöbén álló fiatalember válogat ezen az estén szebbnél szebb műveket a klasszikus gitárirodalomból. Jó, hogy eljön hozzánk, találkozzunk vele és gitárművészetével!

Azt gondolom, jó lehetőség is egyben, e mostanában kedvelt hangszer és e hangszer nyomán megszülető diszkrét, érzelmekben gazdag világ megismeréséhez. Éppen ezért ígérkezik különlegesnek ez a hangverseny.

Ritkán adatik meg szolid, érzékenyen ható és intimitásában sokszor felülmúlhatatlan, elragadó zenével találkozni. Egyre harsányabb világunkban kivételes alkalomnak számíthat egy ilyen "találkozás", amely, többek között, a visszafogottságában is gazdag érzelemről és temperamentumról is szól.

Két részből áll a program. Az elsőben a spanyol gitármuzsikából, e gitármuzsikában rejlő érzésvilágból, színekből, és lüktetésből kapunk ízelí-
tőt Pavlovits "keze munkája" nyomán.

Nem véletlenül szenteli koncertjének felét a spanyol muzsikának, hiszen a gitár még ma is a spanyolok jelképe, annakidején ők terjesztették el egész Európában. Ritkán hallott, érdekes, mediterrán szellemiséggel átitatott zenékben gyönyörködhetünk Barrios, Torroba, vagy De Falla művei nyomán.

Mivel az est főszereplője nemcsak előadóművész, hanem zeneszerző is, a műsor második részében Pavlovits saját műveit játsza.

Három alkotása hangzik el, remélhetőleg a szentesi publikum megelégedésére.

Egy kivételes tehetségű muzsikus szeretete hangszere iránt, lehetne írni e koncert elé, s minden bizonnyal így is érzünk majd.

Bízva abban, hogy ez alkalommal is egy kivételes, örömteli élményben lehet részünk, kívánok kellemes kikapcsolódást kedd estére.

Mészárosné Surányi Olga

 


 

Adó-info
 Törőcsik Norbert rovata

2006. február 10.


SZJA 1+1%-os rendelkezések határideje


A magánszemély a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot, az adóbevallást helyettesítő munkáltatói és ezzel egyenértékű elszámolás esetén, legkésőbb az adóévet követő február 20-áig közvetlenül a munkáltatójának kell átadnia.

A cégautó tárolása a dolgozó lakóhelyén


A személyi jövedelemadó törvény szerint a lakóhelyről történő munkába járás személyes használatnak minősül, kivéve, ha az említett útvonalon történő használat kirendelés keretében történik. De mi a helyzet a távmunkában foglalkoztatott munkavállalókkal?


Bővebben


 

Tóni bácsi konyhája
 

2006. február 10.


  • Orjaleves
  • Töltött gomba
  • Alma csemege


Bővebben


 

A bajnokságban javítanának
 Kupabúcsú után

2006. február 10.


Február 13-án, hétfőn este 20 órakor a Dr. Papp László Sportcsarnokban a Legrand-Szentes első osztályú futsal csapata fogadja bajnoki mérkőzésen a Berettyóújfalu gárdáját. A pontvadászatot a jelenleg harmadik helyen álló szentesiek az ellen a csapat ellen folytatják, amelyet őszszel, az első fordulóban idegenben vertek 4-3-ra. Mindezek ellenére felelőtlenség lenne könnyű mérkőzésre számítani, gondoljunk csak a miskolciaktól elszenvedett hazai kupafiaskóra. Kérdés, mennyire tettél túl magukat a játékosok a nem várt vereségen.

Koncz Zsolt, a Legrand játékos-edzője elmondta, átbeszélték, kielemezték a kupamérkőzésen történteket. Koncz bízik abban, hogy mindenki átérzi majd a hétfői mérkőzés jelentőségét, és ennek megfelelően a maximumot nyújtva lépnek pályára játékostársai.

Nehéz mérkőzésre számít az Orosháza nagypályás labdarúgója, amelyen az lehet a döntő, hogy az aznapi edzésekről milyen állapotban érkeznek az esti összecsapásra a csapatának tagjai. Elméletileg minden labdarúgó bevethető, és játékra kész, sérültje nincs a gárdának.

H. V.

 


 

Tavaszi nyitány
 Női futsal

2006. február 10.


A Szentesi Futsal Klub hazai pályán fogadta a gyulaiak együttesét. A tavasz első derbijén a Tóth Antal által irányított szentesi csapat az alábbi összeállításban lépett a sportcsarnok küzdőterére: Hurton-Bacsa, Kiss E., Mikovanovics, Üveges, Kiss Á., Baksa, Csonka.

A kezdés után alig telt el egy perc, a vendégek máris 1-0-ra vezettek. A Békés megyei hölgyek öt percig örülhettek vezetésüknek, akkor Baksa egyenlített 1-1. Ezután a hazaiak kihagytak néhány ziccert. Következett egy huszáros hajrá, ekkor két perc alatt Üveges és Baksa volt eredményes, s máris 3-1 a hazaiak javára. Ez volt a félidei eredmény. Szünet után gyulai góllal indult a folytatás 3-2. A 6. percben ismét egy vendég gól, de ezúttal saját kapujukba landolt a labda 4-2. Két perccel később egy szép akció végén ismét a fürdővárosiak lőttek gólt, de ezúttal a szentesi kapuba 4-3.

A második félidő 13. percében a vendégek begyűjtötték a hat hibapontjukat, s ez a Kurca-partiaknak büntetőt ért, fél perc alatt kettő is volt belőle. Az ítéletvégrehajtó Üveges volt, s nem hibázott, az előny máris három gólra nőtt 6- Szentesnek. Ezután a hazaiak kapusa Hurta bravúrjai következtek, benne egy kivédett büntetővel. Ellentámadásból Csonka tovább növelte az előnyt 7-3. Nem sokkal ezután egy szép vendégtámadás mattolta a hazaiak védelmét 7-4. Bacsa is lépést tartott a góllövőkkel egy nagyszerű egyéni akció végén 8-4. A mérkőzés utolsó percében ismét két gól született Bacsa révén (9-4).

Az összecsapás utolsó találatát a gyulaiak szerezték, s alakították ki a 9-5-ös végeredményt. A Gyula elleni kötelező győzelem megszerzése után továbbra is nyílt a legjobb négybe való jutás. A felsőházba kerülést eldöntő mérkőzésre február 18-án, Szegeden kerül sor.

D. V. Z.

 


 

Élmény-játék bajnokokkal
 

2006. február 10.


Domino elleni öszecsapás. (Fotó: Vidovics)

Két sztárcsapat, a Vasas és a Honvéd-Domino gárdája vendégeskedett az elmúlt hétvégén a ligeti sportuszodában. Nem voltak tehát irigylésre méltó helyzetben a Legrand-Szentesi VK férfi gárdájának játékosai, hiszen Európa elitjéhez tartozó együttesek ellen kellett tisztességgel helytállni.


Bővebben


 

Internet alapítványi támogatással
 

2006. február 10.


Az elmúlt hét óta szélessávú internet kapcsolattal érik el a világhálót a szentesi Deák Ferenc Általános Iskola tanulói és tanárai. Ez az első oktatási intézmény, amely a Magyar.Net alapítvány közelmúltban elindított Penn@ programja keretében ilyen jellegű ingyenes szolgáltatáshoz jutott. Az alapítvány célja minél több iskolának a kor igényeit magas szinten kielégítő és azt meg is haladó internet hozzáférés biztosítása. Az átadás alkalmával Fenyvesi Csaba az alapítvány képviselője a következőket nyilatkozta: A Magyar.Net alapítvány azzal az elgondolással jött létre, hogy elősegítse az információs technológia, ezen belül is elsősorban a szélessávú internet elérhetőségét. Oktatási intézmények támogatására dolgoztuk ki a Penn@ programot, melyben egyik fő támogatónk a TvNetWork Rt. igen kedvező feltételekkel segíti a munkánkat. Általuk ingyenes szélessávú internet hozzáférést biztosítunk oktatási intézmények részére. Bízunk benne, hogy a jövőben egyre több iskola, óvoda részére tudunk hasonló lehetőséget felkínálni. A TvNetWork Rt. részéről Kothencz Richárd hozzátette: Örülünk hogy az alapítvány ilyen kezdeményezéssel állt elő. Szívesen támogatunk minden programot, amely biztosítja a jövő generációjának információszerzését, tudásának gyarapodását. Az oktatás minőségének fejesztése mindanyiunk közös érdeke. Azokon a területeken, ahol kiépített hálózatunk van, kedvező feltételekkel biztosítunk internet hozzáférést. Hamarosan újabb oktatási intézmény jut ilyen jellegű internet hozzáféréshez. Az alapítvány további iskolák jelentkezését várja, akik szeretnének részt venni a programban. E-mail elérhetőség: penna@tvnetwork.hu.

 


 

Fazekas tanfolyam
 A Munkaügyi Központ is támogatja

2006. február 10.


Január 29-én délután a Petőfi Sándor Általános Iskola pincéjébe látogattunk, ahol alkotás közben találtuk
a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola fazekas tanfolyamának résztvevőit. Ráczné Chikán Gabriella tanárnőt kérdeztük a január utolsó hétvégéjén indult tanfolyamról.


Bővebben


 

Kis segítség Nagyéknak
 

2006. február 10.


Orbán Viktor szentesi tartózkodása idején látogatott el a Nagy családhoz a Vajda telepre. A szó szoros értelmében "nagy" család kilenc gyermekkel egy szobában lakott egészen keddig.


Bővebben


 

Családi események
 

2006. február 10.


Született:
Lévai Józsefnek és Győri Szilvia Évának (Bihari sor 11.) Norbert József, Szabó Tibornak és Varga Tímeának (Mező u. 4.) Dominik Dávid, Atkári Róbertnek és Dinnyés Anikónak (Csongrád, Bethlen G. u. 95.) Ariella, Szabó Istvánnak és Csendes Lujza Katalinnak (Csongrád, Tömörkény u. 17/A) Lili, Tari Ferencnek és Atkári Edinának (Csongrádi, Hegyi A. u. 14.) Ivett, Palásti Tibornak és Szili Renátának (Csongrád, Gr. Andrássy u. 28.) Edina Anasztázia nevű gyermeke.

Házasságkötés nem volt.


Elhunyt: Nagy István (Korsós sor 15.), Gálfi Pál (Nagygörgős u. 10/A), Katona-Kiss János (Kossuth tér 5.), Gulyás Mátyás (Dr. Udvardy u. 37/A), Magyar Jánosné Molnár Erzsébet (Kossuth u. 25.), Kádár Istvánné Balogh Terézia (Csongrád, Viola u. 4.), Német Sándorné Forgó Mária (Csongrád, Justh Gy. u. 52/A).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz