XXXVI. évfolyam 43. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Békében ünnepelni
 

2005. október 28.


Az önkormányzat koszorút helyez el az '56-os kopjafánál a református nagytemplom mellett. (Fotó: Vidovics Ferenc)

Kettős ünnepről beszélt Szirbik Imre polgármester a városháza dísztermében október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltása évfordulóján. Az ünnepi megemlékezés zászlófelvonással kezdődött a Kossuth téren, majd koszorúzással folytatódott a református nagytemplom mellett elhelyezett kopjafánál. Azt követően a résztvevők átsétáltak a városházára, az ünnepi megemlékezés ott folytatódott.


Bővebben


 

A repülés mérnöke
 Felsőpártról Amerikába

2005. október 28.


Gera József egy Gripen makettjét hozta ajándékba.

Díszpolgári cím. Az adományozott: Gera József repülőtervező, fejlesztőmérnök, a NASA Űrkutatási Központ nyugalmazott munkatársa. Az indoklásban ez áll: "az űrkutatás területén végzett világszínvonalú tevékenységéért, országunk és városunk hírnevének öregbítéséért".


Bővebben


 

Tizenegy utcában aszfaltoznak
 A város több pontján robog az úthenger

2005. október 28.


Az önkormányzat a közelmúltban kezdte meg azoknak az utcáknak a felújítását, amelyek nem érintettek a szennyvízcsatorna-építésben. A közműprogram keretében 21 ezer négyzetméter utat újítanak fel, a Belügyminisztérium 50 százalékos önerős támogatásával és a helyhatóság saját forrásából. Így a városban 11 utcában valósulhat meg útburkolás, teljes aszfaltszőnyegezéssel együtt. Az utak rendbetételére 62 millió forintot fordít a város.

Aszfaltoznak az Őze Lajos (730 m2), a József Attila (5746 m2), a Móricz Zsigmond (1743 m2), a Veres Péter (2059 m2), a Kiss Zsigmond (5668 m2), a Gaál István (991 m2), a Muskátli (640 m2), a Tiszavirág (901 m2), a Szeder Imre (1007 m2) és a Horváth Mihály (1475 m2) utcában, valamint lehetőség szerint parkolókat is kialakítanak.

Vidovics Ferenc felvétele a Kiss Zsigmond utcában készült.

 


 

Halottainkra gondolva
 

2005. október 28.


Jó volt hallani a híradásokból, hogy méltóságteljesen ünnepelte az ország 1956. október 23-át, meg 1989. október 23-át is. Bizonyára sokan felemelőnek érezték a hivatalos Magyarország egyperces csendjét ott az operaházi ünnepségen. Két lábon állt a tisztesség. Szép volt.

Így aztán megnyugtató hangulatban indulhat el a nagy proceszszió a temetők felé, és nagyon sokan úgy gyújthatjuk meg a gyertyákat szeretteink sírján, hogy elmondhatjuk: jó dolog az emlékezés, meg az is jó, hogy halottainknak lesz néhány "szabatos szava" hozzánk, hogy József Attilát idézzem. Én a magam részéről egyre közelebbről hallom a szót, mely tényleg nagyon szabatos és vitathatatlan: "Mi vagyunk többen!"


Bővebben


 

Az evangélikusok temploma
 100 éve épült

2005. október 28.


Az első evangélikus családok betelepülése a XVIII. század közepére tehető. Az 1773. évi összeíráskor számuk 49 fő, 1783-ban 85 fő. A kezdeti időkben vallásuk gyakorlása korlátozva volt. Az anyaeklézsiák lelkipásztorai nem járhattak ki hozzájuk, s nem vehették igénybe a református lelkészek szolgálatait sem. Keresztelés, temetés, házasságkötés végett a katolikus plébánoshoz kellett fordulniuk, a katolikus templomba kellett járniuk.


Bővebben


 

Betegségek állatról-emberre
 Hírforrás a Rádió Szentes

2005. október 28.


A Rádió Szentes műsora október 30-án, vasárnap délelőtt az állatról emberre terjedő betegségekkel foglalkozik. Szó lesz a madárinfluenzáról, a döghúsról és arról, hogy milyen veszélyt rejtenek a velünk élő háziállatok. Szakértő dr. Borotai György, az Állattenyésztők és Állatorvosok Üzletközpontjának állategészségügyi igazgatója lesz. A negyed 11-kor kezdődő műsorban a hallgatók véleményére is kíváncsiak a műsor készítői.

 


 

Újabb járdasziget
 Hírforrás a Rádió Szentes

2005. október 28.


A Rákóczi utcán a Dósai Molnár utcától kezdve több helyen is forgalomkorlátozás van érvényben. Egyrészt a szennyvízcsatorna-építés, a rákötések miatti útfelbontás lassítja a közlekedést, másrészt megkezdődött a Damjanich utcai kereszteződésben új járdasziget kialakítása. Az úttesten dolgozó munkagépek leszűkítik a forgalmi sávokat. A kivitelezők azt kérik, hogy az arra járók tartsák be a 20, ill. a 30 km/órás sebességkorlátozást.

 


 

Energiatakarékosság
 Hírforrás a Rádió Szentes

2005. október 28.


Hat szentesi társasház jelentkezett a lakóépületek energiatakarékos korszerű-sítésének pályázatára. A Brusznyai sétány 1-3. és 12., a Klauzál u. 8/A, a Kossuth tér 5., a József Attila u. 6. valamint a Drahos u. 10-12. számú társasházak, összesen 232 lakás tulajdonosa vállalta, hogy felújítják az épületeket. Ebből 56 lakás önkormányzati tulajdonban van, és a helyhatóság vállalja a ráeső 86 millió forint önrészt. Az összeget hitelből biztosítják nyertes pályázat esetében.

 


 

Gondolatok
 

2005. október 28.


Halottak napjára készülve bevallom, nem szeretem a "halottak" szót, helyette ajánlom, nevezzük elhunyt szeretteinket inkább elköltözötteknek. Ezzel fejezzük ki azt, hogy hiszünk a halál utáni életben. Megnyugtatóbb hinni, hogy elhunyt szeretteink a sok földi megpróbáltatás után a másvilágon örök nyugalomban élnek, mint hit nélkül a halál győzelmén keseregni.


Bővebben


 

Az új földesúr felvirágoztatta a várost
 Évfordulónaptár 2005

2005. október 28.


120 éve, 1885. október 22-én ünnepélyesen leleplezték Horváth Mihály történetíró és Tóth József színművész szentesi szülőházain elhelyezett emléktáblákat. A megyeháza nagytermében tartott megemlékezésen a családtagok mellett részt vettek a Magyar Tudományos Akadémia, a Petőfi Társaság és a Kisfaludy Társaság képviselői. A méltató szónoklatok után bemutatták Vastagh György Horváth Mihályról készített festményét, Csáktornyai (Filó) Lajos pedig elszavalta Tóth József tiszteletére írt ódáját.


Bővebben


 

Erzsike néni 103 éves
 

2005. október 28.


Harmadik esztendeje, hogy október 23-án köszönti a város vezetése Halász Sz. Mihálynét, aki most töltötte 103. életévét.

Erzsike nénit Zolnay Károly utcai otthonában Szirbik Imre polgármester kereste fel, akit az ünnepelt a következő szavakkal fogadott: Polgármester Úr! Köszönjük a járdát!

Tudni kell, hogy Erzsike néni az elmúlt évben kérte, ha lehet segítsen abban, hogy a házuk előtt simára aszfaltozzák a járdát, mert nehezen sétál rajta.

A tavalyi ünnepség után ez meg is történt és Erzsike néni nem felejtette el megköszönni.

Most is volt egy kívánsága, ami csak annyi, hogy legyen béke a Földön!

Kép és szöveg: Vidovics Ferenc

 


 

Különleges forradalom
 

2005. október 28.


Balás Piri László

A Szentesi Polgári Körök rendhagyó történelemórát tartott a Művelődési és Ifjúsági Házban. Érdeklődő pedig volt szép számmal, hiszen még a pótszékek is kevésnek bizonyultak.


Bővebben


 

Közmunkaprogram - hat hónapra
 

2005. október 28.


A kormány 100 lépés programjához kapcsolódva három minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi, valamint a Belügyminisztérium közmunkaprogram pályázatot hirdetett meg. A sikeres pályázat 2005 decemberétől hat hónapig 91 állástalan foglalkoztatását teszi lehetővé a szentesi kistérségben.


Bővebben


 

Élete a gyerekeké
 Városért emlékérem

2005. október 28.


Mészáros Júlia

Október 23-án a városházán adták át a "Városért" emlékérmet azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal, elért eredményeikkel Szentes hírnevét gazdagítják. A díjazottak között volt Mészáros Júlia nyugalmazott osztályvezető, pedagógus is, aki az oktatás és a közművelődés területén dolgozott több mint 4 évtizeden keresztül.


Bővebben


 

Operával a városért
 Városért emlékérem

2005. október 28.


Berkes János

Minden év október 23-án adják át a város legnagyobb elismeréseit, a Szentes Város Díszpolgára címet és a Szentesért Emlékérmet. Ez utóbbi kitüntetést vehette át Berkes János operaénekes, a Magyar Állami Operaház magánénekese.


Bővebben


 

Tanulmány a romákról
 Már szervezik a Ki mit tud?-ot

2005. október 28.


Zsúfoltnak nevezte az idei októbert a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese, Fehér Mónika. A fiatal hölgy az ösztöndíj pályázatokról, a megyei szintű Ki mit tud?-ról, és a készülő szociális térképről tett említést.


Bővebben


 

Beszámoló
 

2005. október 28.


A mozgáskorlátozottak szentesi csoportjának éves beszámoló összejövetele október 15-én volt. Idén először hívtunk zenészt a rendezvényünkre, és most új helyszínen, a gyermekélelmezési konyhán jött össze közel 170 ember a meghívott vendégekkel együtt. Külön öröm volt számunkra, hogy itt az étterem már rámpával ellátott, így a kerekes székes és a nehezen mozgó klubtagok is könnyen bejutottak az épületbe. Az összejövetelünkön részt vett Szirbik Imre polgármester, Szabó Ottóné egyesületünk titkára és a környező települések, társklubok vezetői is. A megjelenteket Lehoczki Józsefné csoporttitkár köszöntötte majd beszámolt az idei munkájukról és a sikeresen megrendezett programokról. Jövőre ünnepli az egyesület fennállásának 25. évfordulóját, már erre az alkalomra is készülünk. Arról is volt szó, hogy most már könnyebb a sérült embereknek a LÁT-támogatást intézni, mert 1 éve a város fizeti a tervező tiszteletdíját, és arról is, hogy városunkban nagyon jónak mondható a középületek akadálymentesítése. Erről személyes tapasztalatom van. A középületek többsége már akadálymentes, az üzletek nagy része sajnos csak1-2 lépcsős. A beszámoló után kis műsort adtak elő a gondozási központ nővérei és tagjai, akik a felszolgálásban is segítettek. Köszönjük nekik. Vacsora után énekléssel és táncolással telt el az idő késő estig, a jó hangulatról Farsang László zenész gondoskodott.

Nagy Zsolt
vezetőségi tag

 


 

HMG gólyabál
 

2005. október 28.


Szentesen tovább folytatódott a gólyák avatása, így a Horváth Mihály Gimnáziumban érkezett el az idő, hogy a kilencedikesek letegyék a gólyaesküt.

A 11. osztályos évfolyam már nagyon készült, hogy megmutassák az újoncoknak, hogy mit is jelent a HMG-ben gólyának lenni. Ők már átélték ezt, de a jóból senki sem maradhat ki!

A iskola tornaterme zsúfolásig megtelt diákokkal, hogy végrehajtsák "önként jelentkezés" útján a célul tűzött feladatokat.

Utcán táncolás, taxizás talicskával, számlára vásárlás 300 Ft-ból, tojás sütés adott háztömbben, gördeszkázás vizes bilivel, gyertya eloltása vízi pisztollyal, nyerstojás dobálás szappanos kézzel...

A gólyatanárok sem maradtak feladat nélkül, mert nekik búzát, rizst köménymagot kellett szétválogatni Hamupipőke módjára.

 


 

Sokszínű világ a képeken
 Megnyílt a XI. Alföldi Fotószalon

2005. október 28.


Hagyományosan október 23-án nyitották meg az Alföldi Fotószalont a Művelődési és Ifjúsági Házban. Az országos hírű seregszemle már a tizenegyedik alkalom volt fotóművészek számára, hogy megméressék magukat a szakértő zsűri előtt. Bár budapesti elsőség született, a helybeli fotókör is szép sikert ért el egy második helyezéssel és két különdíjjal.


Bővebben


 

Diákújságírók
 

2005. október 28.


A fogyasztóvédelem, a drogprevenció és az egészség jegyében a DUE (Diák és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete) szeptember végén, ötödik alkalommal rendezte meg a Diák-média fesztivált Budapesten. A programsorozat a Barátok közt két szereplőjének Balogh Edina (Kinga) és Csifó Dorina (Noémi) közönségtalálkozójával kezdődött, ahol a lelkes újságíró-palánták kérdezhették a TV "sztárokat".


Bővebben


 

Nemcsak a gyertyák égnek, élnek...
 

2005. október 28.


"Hallgatni orgonák búgását,
Síri harangok mély zúgását."


Nekünk csak szomorú ünnepeink vannak vagy mi, magyarok csak szomorkodva tudunk ünnepelni. Mondom ezt pont most, amikor a temetőket járjuk, s elhunyt hozzátartozóinkra, ismerőseinkre gondolunk. Pedig a halottaink miatt nem kellene búslakodnunk, hiszen aki azt gondolja, hogy a földi léttel minden befejeződött, annak azért, akik viszont abban hisznek, hogy a halállal csak a test pusztul el, de a lélek nem, azoknak épp ezért nem kellene szomorkodni.


Bővebben


 

Adó-info
 Törőcsik Norbert rovata

2005. október 28.


A Start munkáltató kedvezménye

Az állam által biztosított magas mértékű, rugalmas, a pályakezdő fiatalhoz kötődő, de a munkáltató által igényelhető, alanyi jogon járó járulék-kedvezmény a Start-program. A kedvezményt a munkáltató havonta érvényesítheti úgy, hogy a munkabért terhelő munkáltatói járulékfizetési kötelezettség (29 százalékos társadalombiztosítási járulék, 3 százalékos munkaadói járulék, továbbá 3 450, majd november 1-jétől 1 950 Ft tételes egészségügyi hozzájárulás) helyett, a program első évében mindösszesen a fiatal bruttó keresetének 15, míg a második évben a 25 százalékát kell közteherként lerónia.


Bővebben


 

Kétmilliós csalás
 

2005. október 28.


Büntetőeljárást indított a szentesi rendőrkapitányság egy helybéli fiatalember sikkasztás alapos gyanúja miatt. A férfi az egyik helyi iparcikk üzletben volt pénztáros, ahonnan - és még az üzlethez tartozó élelmiszer részlegtől is - rendszeresen ő vitte a bankba a napi bevételt. A két részleg bevételei közül azonban öt alkalommal is elvesztette a pénzt, de mindig csak az iparcikk üzletét. Összesen 900 ezer forint tűnt el ilyen körülmények között.
Beverték a Deák Ferenc utcai általános iskola ablakait. Az így okozott kár értéke eléri a 16 ezer forintot.

Nemcsak a kerékpárokat, már a tárolókat is lopják. Valaki valószínűleg olyan sok bringát lopott össze, hogy most már tárolóra is szüksége volt, ezért fogta, és elvitte a sportcsarnok előtt lévő két tárolórekeszt.

Jármű önkényes elvétele miatt indult eljárás egy férfi ellen, aki a munkáltatójától használatra kapott autóval a hétvégén szórakozni ment Fábiánsebestyénre. A férfinek eredetileg a Szeged-Szentes útvonalon lett volna szabad használnia a gépkocsit. A sofőrt igazoltatták, ekkor derült ki a turpisság, amit tovább tetézett azzal, hogy ittasan vezetett.

Csalás miatt nyomoz a rendőrség egy baksi férfi ellen, aki az egyik szentesi hitelintézetet tévesztette meg. Az illető lízingszerződést kötött egy autóra, de nem fizetett, ráadásul a nyomozók a járművet sem találják. A kár meghaladja a kétmillió forintot.

H. V.

 


 

Tóni bácsi konyhája
 

2005. október 28.


  • Burgundi marharagu fűszeres tésztával
  • Meggyes tojáskrém


Bővebben


 

Tisztes helytállás a nyitányon
 

2005. október 28.


Balról jobbra: Berki András (vezetőedző), Horváth Tamás, Benedek Tibor (technikai vezető), Döbrőssy Viktor, Gábor Barnabás, Szollár László, Torday Árpád, Papp Gábor, Juhász Zsolt, Vígh Róbert, Herczeg György, Hegedűs István, Németh Dániel, Szabó Nándor, Újházi Attila, Szabó Tamás, Józsa Tibor, Plézer János. Hiányzik a képről: Jaksa Márk. (Fotó: Vidovics)

Szerdán este megkezdődött a 2005/2006-os férfi vízilabda bajnokság, szentesi szempontból nem is akármilyen mérkőzéssel.


Bővebben


 

Sakkozó gyerekek
 

2005. október 28.


Október elején Budapesten rendezték a 9 évesek országos sakkbajnokságát, amelyen városunkból 5 gyerek vett részt.

Szép eredményt ért el Szalaji Renáta (Petőfi S. Ált. Isk.), aki a 44 versenyző közül a 10. helyet szerezte meg. A fiúk is jól szerepeltek, a nagyszámú résztvevő (112 fő) között Koplándi Péter 33. lett, a többiek - Miskolczi Máté, Kóczán Dániel, Hajós Ferenc - a középmezőnyben végeztek.

Október 15-én a Klauzál G. Ált. Iskolában rendezték meg gyerekek részére a hagyományos Gallasz Béla sakk emlékversenyt. Igen nagy volt az érdeklődés, 54-en vettek részt a nagy küzdelemben. Voltak Csé-páról és Szarvasról is.

Oltyán Lajos ny. igazgató nagy örömmel köszöntötte a nagy létszámú gyerekcsapatot és megköszönte a rendezőknek, hogy sok év óta lehetővé teszik a versenyt a sakkozni szerető gyerekek részére. Megemlítette, ebben az iskolában, egy régebbi Gallasz versenyen még Lékó Péter is játszott. Üdvözölte Sziváné Gallasz Máriát, aki anyagilag is támogatta a versenyt, Sport-szeletet, egyéb édességet hozott a gyerekeknek.

A versenyen a következő eredmények születtek:

Alsótagozatos lányok: 1. Szalaji Renáta (Petőfi isk.), 2. Selmeci Rita (Szarvas), 3. Horváth Nóra (Csépa). Felsőtagozatos lányok: 1. Kunos Nóra (Szarvas), 2. Molnár Nikolett (Csépa), 3. Sinka Bernadett (Szent Erzsébet isk.). Alsótagozatos fiúk: 1. Koplándi Péter (Deák isk.), 2. Kóczán Dániel (Szent Erzsébet isk.), 3. Miskolczi Máté (Petőfi isk.). Felsőtagozatos fiúk: 1. Hajdú Sándor (Szarvas), 2. Koplándi Tamás (Deák isk.), 3. Oberna István (Csépa).

Kőhalminé Forrai Julianna

 


 

A tabella élén
 Rögbisek az országos kupában

2005. október 28.


Tizenkét csapat részvételével rendezték meg a Felnőtt Rögbi Magyar Köztársaság Kupa 7-es tornáját Vácon.

A Szentesi VSC 91-esek két NB I-es csapattal, az ötszörös kupagyőztes Esztergommal és az Exiles csapatával került egy csoportba. Az esélytelenek nyugalmával induló Szentes első mérkőzésén a későbbi tornagyőztes Esztergomtól 35–0-s vereséget szenvedett. A másik csoportmecscsen viszont meglepetésszerű 17-0-s győzelmet ért el, így csoport másodikként az Elefántok II-es csapatával játszhatott a helyosztón az 5.--6. helyért. Ezt az akadályt is sikerrel vette a szentesi gárda, 19-7-es győzelmet ért el, így következhetett az 5. helyért a küzdelem az NB I-es Kecskemét ellen. Sajnos, az utolsó mérkőzésen sem fizikailag, sem pszichésen nem tudta már felvenni a küzdelmet Szentes első osztálybeli ellenfelével szemben. 19-7-es vereséggel az összes NB II-es és egy NB I-es csapatot megelőzve a 6. helyezést érte el a rögbi tornán. A torna győztese immár hatodszor Esztergom csapata lett. Az első osztályt is megjárt Szentes a másodosztályú bajnokságban a tabella élén áll. A magyar bajnokság pontszerző versenyében is a klub játékosa vezet: Fekete Csanád.

 


 

Sikeres dzsúdósok
 

2005. október 28.


A Pollák DSE dzsúdósai több versenyen is részt vettek az elmúlt napokban. Budapesten, a Honvéd Sportcsarnokban a felnőtt III. o. országos bajnokságon Szarka Zsolt (-100 kg) 3. helyezést ért el. Az Újpesti Sportcsarnokban az ifi (1989-90) országos bajnokságon Szerdahelyi Anett (–57 kg) 5. lett.

Újpesten a felnőtt I. o. országos bajnokságon Fekete Mónika (+78 kg) 3., Szarka Zsolt (-100 kg) 7. helyezést ért el. A Solton megtartott diák (1993) A országos bajnokságon szép eredményt ért el Őri József, aki -49 kg-ban 5. lett.

A Pollák DSE köszöni a szponzoroknak és az önkormányzatnak a támogatást, valamint az adózóknak a felajánlott 1 százalékot. Az így befolyt összeget (140.667 forint) a sportolók felkészítésére és versenyeztetésére fordítják.

 


 

Úszók
 

2005. október 28.


Kilenc csapat részvételével rendezték meg az Idegenforgalmi-kupát Csongrádon. A sporteseményen a Szentes Városi Úszóclub a pontversenyben második helyen végzett.

Eredmények, 50 m fiú gyors ('97. és később születettek) 2. Szécsi László, 3. Papp Dominik. ('95-ös) 3. Pellei Frank; ('90. és korábban születettek) 1. Mordvincev Sándor.

50 m leány gyors ('95.) 1. Elbert Stefánia, 3. Tihanyi Fanni, 3. Tóth Mónika; ('92.) 1. Bordás Ágnes.

50 m fiú hát, ('97.) 2. Szécsi László, ('90.) 3. Mordvincev Sándor.

50 m leány hát, ('92.) 1. Bordás Ágnes.

50 m fiú mell, ('97.) 2. Szabó Flórián, ('95.) 2. Erdélyi Martin, ('94.) 2. Hegedűs Bence, ('90.) 2. Mordvincev Sándor. 50 m leány mell, ('94.) 1. Csák Anikó, ('92.) 1. Bordás Ágnes. 50 m fiú pillangó, ('90.) 1. Mordvincev Sándor. 50 m leány pillangó, ('92.) 1. Bordás Ágnes.

4x50 fiú gyorsváltó ('97-98.) 1. Szentes (Rébeli Máté, Szécsi László, Papp Do-minik, Szabó Flórián). 4x50 leány gyorsváltó ('97-98.) 2. Szentes (Petz Zsófia, Gut Fanni, Makai Edit, Hernyik Orsolya). 4x50 m leány vegyes váltó ('90-ben és később születettek) 1. Szentes „A“ (Lakos Yvett, Bordás Ágnes, Csák Anikó, Dajka Dalma), 3. Szentes „B“ (Elbert Stefánia, Juhász Nóra, Tihanyi Fanni, Mizere Flóra), 4x50 felnőtt férfi gyors váltó 1. Szentes (Kádár Róbert, Bányai Barna, Máté Roland, Mordvincev Sándor.

 


 

Arany és ezüst
 

2005. október 28.


A közelmúltban a csehországi Érsekújváron rendeztek táncversenyt. Az eseményen a Szilver TSE táncosai is részt vettek.

D ifj. felnőtt standardben 1. Schwartz Péter-Zsíros Gabriella, C ifj. felnőtt latinban ugyanez a páros a 2. helyezést érte el.

Pécsett a III. Ritmo kupán C jun. I. st.: 1. Bődi DénesCsányi Nikoletta; D ifj. st-ben 2., D felnőtt st-ben 1. helyezett lett a Schwartz Péter-Zsíros Gabriella páros, ugyancsak ezüstérmesek lettek C ifj. latinban. C felnőtt st-ben és D jun. II. st-ben első helyezett lett Bacsa Tamás-Deák Csilla.

Budapesten a "Benkő emlékversenyen" B jun. II. lt-ban 1. Bődi Dénes-Csányi Nikoletta, D gyerek II. st-ben 1. Jéri Tamás-Bali Violetta páros. Felkészítő: Szatmári-Nagy Szilvia.

 


 

Két ponttal győztek
 

2005. október 28.


Az NB III-as bajnokságban szereplő Szentesi Tekézők Egyesülete október 22-én a kétegyházi DSK csapatát fogadta. Az SZTE 2928 fát, 3 egyéni pontot, a kétegyházi csapat 2886 fát ütött, 2 egyéni pontot szerzett. A több ütött fáért járó 2 ponttal a Szentesi Tekézők Egyesülete 5-3-ra győzött.

Pontszerzők: Varga Imre 497, Fábján Mihály 484, Szabó László 475 fa.

 


 

Lovász tizenhét gólja
 

2005. október 28.


A Szentesi Kinizsi NB II-es férfi kézilabda csapata legutóbbi hazai pályán látta vendégül az Újkígyóst.

Az összecsapás első per-ceiben a vendégek két gó-helyzettel kezdtek, de Miklós, a hazaiak kapusa bravúrosan hárított. Az első félidő 27. percéig a Kinizsi hol egy, hol két góllal vezetett. Az első etap utolsó három percében a vendégek vették át a vezetést, 14-16 oda. A félidőt jelző sípszóig a hazaiak a hátrányt egy gólra csökkentették, így a félidei eredmény 15-16.

Szünet után a Békés megyei gárda irányította a játékot, most a Kinizsi futott az eredmény után. A második félidő 22. percében az újkígyósiak hat góllal vezettek 27-33. A mérkőzés végére a hátrány négy gólra csökkent, s így alakult ki a végeredmény Szentesi Kinizsi-Újkígyós 32-36.

A mérkőzés végén Szaszkó Norbert így értékelt:

- A meccs közepén bekövetkezett hullámvölgy, valamint Miklós Krisztián kapusunk sérülése is közrejátszott abban, hogy a szoros küzdelemben, vereséget szenvedtünk. Lovász János tizenhét gólja is kevésnek bizonyult, olykor fegyelmezetlenül játszó csapatnak. Végre mondhatom azt, hogy nem sok góllal kaptunk ki. Azt gondolom, hogy a közönség mozgalmas mérkőzést látott.

D. V. Z.

 


 

23 órás sportnap
 

2005. október 28.


Október 22-én 17 órától, október 23-án 16 óráig rendezték meg a 23 órás Sport és Egészségnapot a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban.

Hat versenyszámban lehetett nevezhetett a város és város környéki diákság, valamint a sportolni vágyó felnőttek (asztalitenisz, kosárlabda, röplabda, aerobik, trinyó labdarúgás), amelyek jól megfértek egyszerre a sportcsarnok küzdőterén.

 


 

Ismerős vereség
 

2005. október 28.


Ismét a második negyedben bukott el egy rangadót a Hungerit-Top Cop Security Szentesi VK női vízilabdacsapata. Csakúgy, mint két héttel ezelőtt a Domino ellen, most is remekül kezdett a Szentes a bajnok Dunaújvárosi Főiskola otthonában, hiszen viszonylag gyorsan két gólos előnyre tettek szert Sipos Editék.

Kocsis István vezetőedző szerint a fegyelmezett, türelmes játéknak volt köszönhető a remek kezdés, a gyenge folytatás, és a későbbi hullámvölgy pedig a kapkodás, az elhamarkodott lövések számlájára írható. Előbb egyenlítettek, majd a második negyedben 5-2-re elhúztak a hazaiak. A lefordulásokat eredményesen fejezték be Mihók Attila tanítványai, amivel Szremkóék nem tudtak mit kezdeni. A félidő után ismét rendezte sorait a Top Cop, a harmadik nyolc perc már szoros volt, sőt az utolsó felvonást a mieink nyerték. Ekkorra újra összeállt a védekezés, a támadásokat pedig sikerült eredményesen befejezni, ám közelebb nem tudtak kerülni a vendéglátókhoz a mieink.

A bajnokságban most két hét pihenő következik, majd november 5-én, 16 órakor a Kecskeméttel mérkőzik a Hungerit-Top Cop hazai medencében.

H. V.

 


 

Zsoldos generációk síremléke
 

2005. október 28.


Zsoldos ipartelep, és a vasúti sínek mellett kezdődő, a Kunszentmártoni útig húzódó térség református középső temető középpontjába temették a Zsoldos Ferencz- Fodor Anna családalapító házaspárt 1905-ben. Alakjukat márvány alapon (63x127 cm) réz dombormű ábrázolja. A város felé tekintenek. Az alkotást szürke műkőkeret övezi, alsó része műkőből fűrészelt fagerendát ábrázoló darab, felette keresztvágó fűrész - két ember munkaeszköze - és faragóbárd fenyőágakkal díszítve. A felsőrész íves felületén: "Tebenned bíztunk · elejétől · fogva." A családalapítók mellett oldalról tíz utód neve, Zsoldos Andorral végződve. A sírhelyet Zsoldos kézi veretű téglával övezték, szürke műkővel fedték, díszes lakatos kerítéssel övezték.
A nemzedékek nyugvóhelyét ápolt virágok borítják. Innen kiemelkedik szürke műkő alkotás, elején keresztbe lévő fáklyák, a Zsoldos nemzedékek iparalapító tevékenységét (is) ábrázolhatja. Zsoldos generációk által szervezett, fenntartott munkahelyeken sokan kezdtük munkáséletünket... Zsoldosok tisztelőit számba venni aligha lehetséges. A családalapítók rézdomborművét mégis valakik leakarták feszíteni. De hajdanán jól rögzítették. Így még láthatjuk.

Zsoldosok síremléke előtti térség a vasútállomásig már nem temető. (A forgalmi irodával átellenben 1948-ban temettük édesapámat, majd 1963-ban exhumálni kellett.) A temető hajdani középpontjától a Kunszentmártoni útig a sírok előtt fekete márványkövek, kopjafák emlékeztetnek. Dísz- és erdei növények az életet ábrázolják.

Kátai Ferenc

 


 

Az első vereség
 

2005. október 28.


Elszenvedte első vereségét az idei bajnokságban a Legrand-Szentes NB I-es futsalcsapata. Az eddig veretlen Legrand a listavezető Rubeola otthonában kapott ki 8-4 arányban. Sajnos a Szentes tartalékosan volt kénytelen pályára lépni, hiszen összesen hét(!) labdarúgó hiányzott hétfőn este a gárdából, így a magabiztosan játszó hazaiak ellen nem is lehetett esélye a győzelemre. Győzelmével a Rubeola, ha csak néhány ponttal is, de "ellépett" az őt üldözőktől, akik között legnagyobb örömünkre a Legrand-Szentes is ott található.

Október 31-én nem lesz bajnoki forduló, november 7-én viszont igen, ekkor itthon játszik majd a Legrand. Ezen a hétfőn a Gödöllői Futsal Klub lesz Koncz Zsolték ellenfele, a mérkőzés 20 órakor kezdődik a Dr. Papp László Sportcsarnokban.

H. V.

 


 

Világranglista
 

2005. október 28.


A szentesi Szilver TSE bajnok párosa az első 50 helyezett között szerepel a világranglistán. A standard táncosok között a László Csaba-Szögi Szilvia kettős előrelépett, és a 31. helyen áll az 1509 páros összesítésében. A latin táncokban továbbra is második a magyar bajnok Maurizio Vescovo - Török-györgy Melinda páros.

Forrás: Rádió Szentes

 


 

Összeírók a mezőgazdaságban
 

2005. október 28.


Az Európai Unió előírásainak megfelelően november 14. és 28. között a KSH Gazdaságszerkezeti Összeírást végez, amelyet az 1996/ 2467. sz. EU Tanácsi rendelet tesz kötelezővé a tagországokban. A kormány a feladat végrehajtását a 303/2004. sz. rendeletben szabályozza.


Bővebben


 

Családi események
 

2005. október 28.


Született: Vincze Zsoltnak és Bölcskei-Molnár Ilonának (Mátyás kir u. 4/4.) Dóra Dorka, Kardos Jánosnak és Fülöp Krisztinának (Lapistó tanya 27.) Máté Hugó, Tarpai Attilának és Virágos-Kis Gabriellának (Vörösmarty u. 34.) Máté, Kis Tamás Lászlónak és Túri-Kis Piroska Editnak (Csongrád, Kétágú u. 56.) Orsolya, Bozó Tamásnak és Simon Editnek (Csongrád, Szent György u. 16/B) Hanna nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Kemenes Károly (Apponyi tér K ép.) és Nagy Erika (Dr. Be-rényi I. u. 142.).

Elhunyt: Gyarmati Józsefné Fórián Mária (Nagyhegy 450.), Vida-Szűcs János (Józsefszállás 6.), Bertókné Csányi Mária (Apponyi tér L ép. III. lh., Keresztes Antal (Temető u. 5.), Török Lászlóné Berki Erzsébet (Rákóczi F. u. 87.).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz