XXXVI. évfolyam 24. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Tervezzünk együtt!
A kérdőívre írják elképzeléseiket

2005. június 17.


Szentes Város Általános Rendezési Terve több éven át szolgálta a település fejlődését. Azonban a megváltozott viszonyok, a jogszabályi változások miatt új rendezési terv készítésére kerül sor. A rendezési terv feladata, hogy a város fejlődésének térbeli elrendezését biztosítsa, szabályozza a közlekedési, kommunális, kereskedelmi és ipari létesítmények elhelyezését, valamint segítse az egységes városszerkezet és városkép kialakítását.


Bővebben


 

Főtanácsosok
 

2005. június 17.


Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként Hornyik Lászlóné, a Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet vezető óvónője, és Varga Sándorné, a Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója főtanácsosi címben részesült. Az elismeréseket Szirbik Imre polgármester adta át.

 


 

Hírlevél
 

2005. június 17.


A szentesi önkormányzat internetes újsággal is segíti a vállalkozókat, hogy hozzájussanak a legfrissebb információkhoz. A Városi hírlevél elindításával a város arra törekszik, hogy - a település kommunális problémáinak megoldásán, infrastrukturális helyzetének javításán túl - a munkanélküliség helyzetében legyen pozitív elmozdulás. Teszi ezt minden olyan eszközzel, ami a vállalkozások megerősödését, új munkahelyek teremtését, a már meglévők megőrzését, a munkavállalók jövedelmi viszonyainak javítását jelenti.

A www.szentes.hu/invest weboldalon bárki megtalálhatja a hírlevelet, ahol díjtalanul veheti igénybe a legkülönbözőbb szolgáltatásokat.

 


 

Pályázatok értékelése
 

2005. június 17.


Az első félévben benyújtott pályázatokról volt szó a Városházán. Szirbik Imre polgármester megköszönte a pályázatkészítők munkáját, azoknak, akik az első félévben munkájukat meghaladva pályázatírásra adták a fejüket. Mint mondta, vannak gyakorlott visszatérők, ismerős arcok, de látott új arcokat is, örült annak, hogy a példa ragadóssá vált, hiszen közös munka és felelősség, hogy ezt a várost előbbre vigyük.


Bővebben


 

Ülésezik a testület
 

2005. június 17.


A város önkormányzata június 24-én, pénteken délután 2 órakor tartja soros ülését a Városháza dísztermében. A napirend szerint ekkor veheti át megbízólevelét az újonnan meg választott diákpolgármester és diák alpolgármester.

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót követően a Pedagógiai Szakszolgálat vezetői megbízásáról döntenek a képviselők. Várhatóan a jelenlegi megbízott, Kiss Gabriella feladatkörét hosszabbítják meg további egy évre. Az ülésen adják át a város "Közéleti és ifjúsági díjait". A kitüntető címre a SZIDÖK Korom Annamária egyetemi hallgatót és Lantos Anitát, a Boros Sámuel Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola diákját javasolta.

A napirenden szerepel az önkormányzat mellett működő gyermek, ifjúsági és sportbizottság, valamint a szociális és egészségügyi bizottság beszámolója. A továbbiakban a Szentesen élő időskorú lakosság helyzetéről szóló tájékoztatót vitatják meg a képviselők, majd várhatóan elfogadják a város újonnan készült egészségtérképét és a település ifjúsági koncepcióját. Az önkormányzat - a képviselő-testület hozzájárulásával - pályázatot nyújt be a területi kiegyenlítést szolgáló alapra, infrastrukturális fejlesztésre. A 14 millió forintos tanyavillamosítási program elnyerhető (vissza nem térítendő) támogatás mértéke a kiviteli költség 70 százaléka.

A testületi ülés nyilvános, arról a Rádió Szentes (106.1 MHz) egyenes adásban számol be a hallgatóknak.

 


 

Bekövetkezett
 

2005. június 17.


Amit legutóbbi írásomban biztosra vettem, az - sajnos - önmagát túlteljesítve bekövetkezett. De bekövetkezett más is.

1989. november 28-án, ama híres népet átverő "négy igenes" népszavazás után, felkeresett egy akkori pártember, s belőlem ki akarta ugratni azt a vakondot, mely akkor azzal vétkezett, hogy "igen" helyett a "nem"-et részesítette előnyben. Vállalkozása nem sikerült, de kiugratott belőlem egy mérhetetlen elkeseredést amiatt, hogy mindjárt a kommunizmus bukása után így merik kijátszani a szegény magyar népet. Elkeseredésemben ezt írtam naplómba: "S, az is biztos, hogy tisztességes politikára én már nem számíthatok hátralévő éveim során..." E jövendölés teljesedett be a múlt héten.


Bővebben


 

Tóth vagy Papp?
 

2005. június 17.


A Szentesi Élet május 27-ei számában emlékeztek meg dr. Papp Lászlóról. A témával kapcsolatban múlt heti számunkban dr. Dömsödi József önkormányzati képviselő észrevételét közöltük, melyre most Hornyik László önkormányzati képviselő reagált.

Tóth Noémi szentesi születésűként, de olasz állampolgárként, olasz válogatottként Olaszországnak szerzett dicsőséget és lett olimpiai bajnok. Dr. Papp László magyar válogatottként lett ezüstérmes az olimpián, és élete végéig a magyar birkózósportért dolgozott. Büszkék vagyunk Tóth Noémi sikereire is, de úgy gondolom, hogy sok szentesi számára a legeredményesebb szentesi magyar sportoló dr. Papp László.

Hornyik László
önkormányzati képviselő

 


 

Árvaházat alapított
110 éve hunyt el Sarkadi Nagy Antal

2005. június 17.


Az idősebb szentesiek még emlékezhetnek rá, hogy a város egyik központi utcája - a mai József Attila utca - 1945 előtt Sarkadi Nagy Antal nevét viselte. Mivel hivalkodástól mentes, csendes életet élt, személye a kortársak előtt sem volt általánosan ismert. Majd csak halála után vált azzá, mint nemes adományozóé. A mai szentesiek valószínűleg semmit sem tudnak róla, ezért indokolt, hogy 110 éves halálozási évfordulóján felidézzük emlékét.


Bővebben


 

Újjáalakulás és csatlakozás
Évfordulónaptár 2005

2005. június 17.


85 éve, 1920. június 11-én született Szentesen Halász Szabó Sándor (1920-1997) rajztanár, festőművész. Első mestere Koszta József volt, a Képzőművészeti Főiskolán Rudnay Gyula növendéke. 1963-tól Svédországban élt és alkotott, de kapcsolata nem szakadt meg szülővárosával.

15 éve, 1990. június 11-én a szentesi iparosok gyűlést tartottak a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, az ipartestület egykori székházában, és kimondták a Szentes és Vidéke Ipartestület újjáalakítását. A 604 iparost tömörítő érdekvé-delmi szervezet kimondta csatlakozását az országos szövetséghez.


Bővebben


 

Kerékpárral a temetőben
Tiszteljük az öregeket!

2005. június 17.


A minap Pista bácsi virágot vitt a Bánomháti temetőbe az I. világháborús hősök sírjához. Kerékpárjáról nem szállt le, holott tilos a temető területén kerékpározni.

Kovács őr a temető gondnoka erélyes hangon ráförmedt: "Uram, tessék leszállni!"

- Bocsánat idős ember vagyok, van bennem két fáradt golyó, azért mertem haladóra fogni látogatásom.

- Ja, akkor elnézést kérek, tessék csak tovább menni.

A csokor a hősök sírjára került.

B. I.

 


 

Gondolatok
 

2005. június 17.


Okos és érdekes kezdeményezés a Nagykönyv-játék, amelyben 100-ból már csak 12 maradt versenyben. Tagadhatatlanul jó érzéssel állapíthattam meg, hogy a Potter-könyvek kivételével életem során valamennyit elolvastam. Ami most és a "Legkedvesebb könyvem" kifejezés, amely nekem a Bibliát jelenti. Mert a Biblia a könyvek könyve, a világ legekben utolérhetetlen olvasmánya, lévén a világ legrégibb, leghasznosabb, legérdekesebb, leghitelesebb, ma is legolvasottabb, a legtöbb idegen nyelvre lefordított, legnagyobb példányszámban kiadott könyve. Olvasgatod? Ma lapozz bele a Lukács evangéliumába és olvasd el a 15. fejezetét. Nem bánod meg, nagy élmény lesz!

Rossz kedvre hangol, valahányszor kubikust ír, mond valaki kubikos helyett. Mint a Viharsarokban élő és a régi kubikosokat mélyen tisztelő szentesi embert sért az értelmetlen szótévesztés.

Aki támogatásra szorul, ne követelőzzék! Aki kér, legyen szerény. Aki pedig teheti, legyen készséges a segítésben.

Aki Trianont emlegeti, ne csak siránkozzék és ne csak a nyugati nagyhatalmakat marasztalja el, hanem mutasson rá azokra is, akik az első világháború előtt és a két világháború között Trianonhoz vezető utat a magyar politikai életben előkészítették. Róluk miért nem esik elég szó? Pedig hasznos és tanulságos lenne!

Ha nincs, aki igazán szeret téged, bármid van is, felét sem éri az életed.

Dr. Imre Ernő

 


 

Sebességmérés a városban
Csekket kapnak a szabálytalankodók

2005. június 17.


A városban gyorsan terjedt a hír: a szentesi rendőrkapitányság egy traffipax (sebességmérő) készüléket kapott. Már régóta tervezték megvásárlását, mert a gyorshajtást szinte csak ezzel lehet visszaszorítani.

A sebességmérőt Bottyán József főhadnagy, a szentesi rendőrkapitányság közlekedési osztályának vezetője mutatta be.


Bővebben


 

Francia delegáció Szentesen
 

2005. június 17.


Háromfős katonai delegáció látogatta meg a Szentesi II. Rákóczi Ferenc Műszaki dandárt néhány nappal ezelőtt. Nem ez volt az első alkalom, hiszen már 1994 óta folyamatos a kapcsolat a francia II. Műszaki ezred és a helyi dandár között.

Szinte minden évben szerveznek találkozókat. Itthonról is többször látogattak már el Franciaországba. Az utazások alatt szakmai tapasztalatokat szereztek, megismerték a kint használt eszközöket és a katonák feladatait.


Bővebben


 

A gyergyói havasok lábánál
 

2005. június 17.


A Szabadidős Sportklub a szentesi gyermekbarátokkal együttműködve ötödik éve tart kapcsolatot Gyergyóremetével, a Petőfi Sándor Általános Iskola közreműködésének köszönhetően.

Mára, az elsősorban kulturális értékek mentén épülő kapcsolat már a szabadidősport területét is érinti. 3 napos látogatásunk - május utolsó hétvégéjén - programja még szorosabbra fűzte baráti kapcsolatunkat.


Bővebben


 

Határon átnyúló
Közös turisztikai és gazdasági pályázat

2005. június 17.


Az EuroRegionális Központ a Demokráciáért, Facsád (Faget-Románia) és Szentes önkormányzatával közösen elindította a közös határon átnyúló gazdaság és turisztika helyi fejlesztési programját, valamint kommunikációs központját. Határon átívelő marketing tevékenységét egy közös Szentes-Facsád projekt keretében kívánja megvalósítani az Európai Unió PHARE CBC Románia/Magyarország "Közös Kisprojekt Alapjának" támogatásával.


Bővebben


 

Lépések programja
 

2005. június 17.


A téma: a 100 lépés programja. Megismertetésére országos kampányba kezdett a kormány. Szentesen Baráth Etele tárca nélküli miniszter várta a javaslatokat, kéréseket. Mint mondta, a kormány, Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel az élen, hosszú távú fejlesztésekre épít. Ugyanakkor vallják, meg kell oldani a következő napok, hetek, hónapok gondjait.


Bővebben


 

Üléseztek a díszpolgárok
 

2005. június 17.


Megtartotta idei második ülését Szentes Város Díszpolgárainak a Társasága. Horváth István soros házigazda meghívására a Szentesen élő hét díszpolgár - Bácskai Mihály, dr. Csikai Miklós, dr. Imre Ernő, Magyar József, Nagy János és Vági László - megtárgyalta azokat az eseményeket, amelyek különböző, de mind sikeres pályázatok útján nyert összegek felhasználásával látványos módon jelzik a város fejlődését.

Szirbik Imre polgármester és Kovách Péter lelkipásztor tájékoztatta a résztvevőket a munkálatokról, tervekről. Szó esett a Kossuth tér nyugati és északi részét megszépítő felújításokról (a megyeházától a református nagytemplom, a Kiss Bálint utca, a Kossuth tér 4. sz. alatt épülő idősek otthonáig), a városon átívelő csatornázásról, a Kossuth utca és környékének forgalmi rendezéséről.

A Szentesi Díszpolgárok Társasága köszönetét fejezte a város vezetőinek, mindazoknak, akik a pályázatokat kimunkálták, a megnyert pénzekből pedig új köntösbe öltöztetik a Kossuth teret, annak közvetlen környékét, de ezen túl az egész várost korszerűsítik.

Dr. Imre Ernő

 


 

Jákob naplója
 

2005. június 17.


Pár hetes terhesen már éreztem, hogy fiú és tudtam, hogy Jákob lesz a neve. Különleges név - mondták sokan. Akkor még nem tudhattuk, hogy egy különleges kisfiú neve lesz. Jákob 2000. november 21-én született. Egyetlen napot kaptam a sorstól arra, hogy születésének felhőtlenül tudjak örülni. Másnap minden megváltozott. Az addig felépített életem egyetlen perc alatt romokban hevert. Fizikailag fájt mindenem és fogalmam sem volt, mi lesz velünk, mit kezdek a hírrel, hogy egészségesnek hitt és várt hatodik gyermekem Down-szindrómás.

Ezek a sorok annak a könyvnek a borítóján olvashatók, mely a közelmúltban jelent meg Jákob naplója címmel. Az író, a kisfiú édesanyja, Kisfalvy Angéla.


Bővebben


 

A fül-orr-gégészek ülése
Egy jó hallókészülék olyan, mint egy jól szabott zakó

2005. június 17.


Képünkön: Dr. Szilágyi Imre és dr. Gabnai Margit főorvosok

Nem pusztán a Dél-Alföld neves fül-orr-gégészeinek tudományos ülését kísérhette figyelemmel az újságíró a Dr. Bugyi István Kórházban, hanem a borús-borongós időjárást feledtető baráti hangulatú konferencián a szakma országosan elismert képviselőinek előadás-sorozatát is. Apropóját pedig az audiológiai szakrendelés berendezésének és műszerparkjának korszerűsítése adta, ismertette dr. Szilágyi Imre, a szentesi kórház osztályvezető főorvosa.


Bővebben


 

Mérnök volt a NASA-nál
A gimnázium egykori diákja

2005. június 17.


Gera József magyar mérnök, a Horváth Mihály Gimnázium volt diákja osztálytalálkozóra Szentesre látogat.

Gera József nagy büszkesége az alma maternak, életpályája nagyon magasra ívelt: az amerikai NASA kutatási igazgatója volt hosszú időn keresztül (ma már nyugdíjas). 1972-ben került a NASA-hoz, a Hold-programban vett részt. Az ő technikai megoldásai segítették a Hold-felszínre Amstrongot.

1970-ben a meghibásodott "Apollo 13"-nál az általa tervezett holdkomppal sikerült visszahozni a személyzetet a Földre. Mindezeket az eredményeket a magyar nagyközönség már hírül vehette, hiszen nemrégiben a televízió Frei-dosszié című műsorban Frei Tamás bemutatta a nagyszerű tudóst.

Gera József június 25-én, szombaton fél 11-től a gimnáziumba látogat, ahol szívesen beszélget életéről, eredményeiről az érdeklődőkkel.

 


 

Táncos vizsga
 

2005. június 17.


A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola június 6-án tartotta a tánctagozatos növendékek vizsga-bemutatóját. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban több mint kétszázan gyönyörködtek, tapsolták, szur-kolták végig a kezdők és a több év óta tánccal foglalkozó növendékek kezdő lépéseit, magas szintű produkcióit.

A társastánc tagozatosokat, a Swivel táncosait Bajominé Varga Erzsébet tanítja, készítette fel a bemutatóra, míg a néptánc tagozaton Hankó Györgyné a Zöldág, Kádár Virág a Margaréta csoportot tanítja.

A kétórás műsorban egyre magabiztosabb produkciókat és táncosokat láthatott a közönség. A Zöldágtól nagyon színvonalas műsort láttunk, kezdve a Cigándi gyermekjátékoktól a Mezőföldi táncrendig. A csoport sokat fejlődött és egyre nehezebb számokkal képviseli az iskolát.

A Swivel előképzősei is nagyon ügyesek voltak, egyre felszabadultabban adták elő a társastáncok alaplépéseit. Az osztályos táncosok a standard és a latin táncokon túl formációkat és kűrtáncot is bemutattak.

A tánctagozat növendékei sikeresen, felszabadult, jó hangulatú záróval fejezték be az évet, és szeptemberben kipihenten táncra "éhesen" kezdik az új évadot.

Az iskola és a felkészítő tanárok köszönik a szülők támogatását, mellyel munkájukat segítették.

Szeretettel várják a táncot szerető, tánc iránt érdeklődő leendő növendékek jelentkezését az 50. évét ünneplő Lajtha László iskolába. Jelentkezni lehet: néptáncosok Hankó Györgyné (30-317-7094) és Kádár Virág (30-303-3012), társastánc Bajominé Varga Erzsébet (20-367-4623).

 


 

Késői ajándék
Rózsát Rózsának Rózsától

2005. június 17.


A városi könyvtár előadótermében új kiállítás nyílt: K. Szabóné Licsicsányi Rózsa amatőr festőé. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Klarinét Kvartettje után Rózsa Gábor mérnök-muzeológus ajánlotta a festményeket. A kvartett előadása kapcsán megjegyezte, hogy a sok hangulatváltás miatt nagyon jól illik a kiállított képekhez. Felolvasta azt a nagyon szerény, a művésznőre jellemző szöveget, amit tavaly ő írt le. Címe: A késői ajándék.


Bővebben


 

Üdítő, sütemény, vízilabda...
 

2005. június 17.


A Petőfi cukrászda által létrehívott Közéleti kávéház legutóbbii vendége egy olyan sportember volt, aki játékosként és edzőként egyaránt kimagasló eredményeket ért el a vízilabdában. Dr. Tóth Gyula - merthogy róla van szó - a családias hangulatú beszélgetésen elmondta, hogy a fővárosban született és tősgyökeres budapestiként került Szentesre. Itt a vízilabdázás mellett állatorvosi állást kapott, majd az aktív játékos-pályafutásának befejezése után, az edzősködés mellett űzhette végzett hivatását. Remek játékosok, nagyszerű csapatok formálódtak a keze alatt.


Bővebben


 

Hypertonia: Ösztön
Szentesi együttes lemeze

2005. június 17.


A zenekar története akár rendhagyónak is tekinthető: annyiban, hogy már a második lemezük jelent meg, amikor - az idén áprilisban - az első koncertjüket adták. Mindezt azzal magyarázta a három srác, hogy hobbizenekar, szabadidő-zenekar az övék. Szerintem is, van mire szerénynek lenniük, hiszen a szóban forgó második anyaguk elképesztően jó! Olyasmit tartalmaz, ami legfeljebb felületes meghallgatáskor emlékeztet egy másik zenekar muzsikájára (meg az egyszavas számcímeket olvasva juthat eszünkbe az a bizonyos másik csapat). Odafigyelve azonban nyilvánvalóvá válik, hogy bár alig léptek rá, ezek a fiúk máris a saját útjukat járják!


Bővebben


 

Vadászfestészet
 

2005. június 17.


Budapesten, a Vajdahunyad várban tartották az I. Országos Vadászfestészeti Pályázat és Kiállítás eredményhirdetését. Ezen a pályázaton Szamosközi Antal is részt vett 2 festménnyel, mindkettőt bezsűrizték a Mezőgazdasági Múzeum kiállítására. A zsűri döntése értelmében a pályázat különdíját vehette át, egy gyönyörű Zsolnay porcelán vázát, gravírozott éremmel és kitüntetéssel az "Apport" című festményéért.

A pályázaton 80 festő indult, 120 pályamunkával és 60 festményt tartott érdemesnek a zsűri, hogy a kiállításon szerepeljen. A pályázat feltétele volt, hogy a magyar vadászati kultúra, a vadászat illetve vadászatra utaló téma jelenjen meg a festményen.

 


 

Becsületzászló
Európa Diploma után újabb európai elismerés

2005. június 17.


Ismeretes, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének döntése alapján az idén Szentes városnak ítélték oda az Európa Tanács Becsület Zászlaját. Minderről lapunkban is hírt adtunk. Adósak vagyunk viszont az adományozás hogyanjával és mikéntjével.

Mint az a polgármesteri iroda tájékoztatójában olvasható, az önkormányzat által benyújtott pályázat elbírálásánál figyelembe vették városunk nemzetközi kapcsolatokban való aktív szerepvállalását, az európai egység erősítése érdekében kifejtett erőfeszítését, az emberek, a civil szervezetek között létrejött közvetlen kapcsolatokat. Elismerően értékelték, hogy Szentes miképpen ápolja és építi testvérvárosi kapcsolatait, hisz azok nemcsak Európára, hanem azon túl is kiterjednek.

Az Európa Díjat, illetve az ezzel a névvel jelzett kitüntetési rendszert a strasbourgi székhelyű Európa Tanács alapította 1955-ben, olyan helyi és regionális önkormányzatok számára, amelyek kiemelkedően aktív szerepet vállalnak az európai egységet erősítő nemzetközi kapcsolatok terén.
A kitüntetési rendszer négylépcsős. Első fokozata az Európa Diploma, a második a Becsületzászló, a harmadik az Európa Plakett, a negyedik pedig maga az Európa Díj.

Városunk 2004-ben nyerte el az Európa Diplomát. A kitüntetési rendszer második fokozatának elnyerésére Szentes az elmúlt év decemberében nyújtotta be pályázatát. Április 28-án - az Európa Díj Albizottság előterjesztése alapján - a Környezetvédelmi, Regionális Tervezés és Helyhatósági Bizottság 24 más európai nemzettel egyetemben Szentes városának ítélte oda az Európa Tanács Becsület Zászlaját.

Bízunk abban, hogy a kitüntetés elnyerése új energiákkal tölti fel mindazokat, akik eddig is szerepet vállaltak városunk nemzetközi kapcsolatainak formálásában, és további híveket szerez az egységes Európa ügyének - olvasható a tájékoztatóban.

 


 

Kirándultak
 

2005. június 17.


Május végén a Természet barátai szakkör kiránduláson vett részt a dévaványai túzokrezervátumban. Reggel 7 órakor indultunk a Tisza-Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványa-Réhely kiállítási központba. Korán érkeztünk, mert a pénztár csak 9 órakor nyitott. Megismerkedtünk a majorral és a gémeskúttal, az azon lévő gólyafészekben már tojáson ült az egyik gólya.

A belépők megvásárlása után indultunk felfedező útra. A bemutató területen nem csak túzokokat láttunk, hanem a tanyán tenyésztett állatokról is mintagazdaságot láthattunk. Bivalyok, szürke marha, racka és cigaja juh, házi szamár, mangalica anya a malacaival, házi liba és házi tyúk. Az ember segítője a puli, kuvasz és a komondor.

Két tanösvényen sétáltunk végig. Az egyik a túzokok telepéhez, a másik a pusztai kilátóhoz vitt.

A legnagyobb élmény várt ránk, amikor találkoztunk a puszta legnagyobb madarával: a túzokkal. A madarak már megszokták a látogatókat, sőt koldulnak is elemózsiát. Megosztottuk velük a tízóraink egy részét, ennek fejében násztáncot mutattak be nekünk. Ezt dürgésnek nevezik a szakemberek.

A látogatóközpont múzeumának termében a túzokok életéről néztünk meg egy rövid filmet.

Medgyesi István

 


 

Az öltözőből lopott
 

2005. június 17.


Több bejelentést is kapott a városi rendőrkapitányság a ligeti uszodából, miszerint sorozatos lopások történtek az öltözőkből. A nyomozók a gyanúsítottak körét egyetlen fiúra szűkítették, aki végül bevallotta tettét. Kiderült, hogy általános iskolájában az igazgatóhelyettest és az igazgatónőt is meglopta, ezen kívül gépkocsifosztogatással és bolti lopással is gyanúsítható. A fiú ellen - aki 13 éves kora ellenére már nem ismeretlen a rendőrség előtt - büntetőeljárás indult. Fiatal korára való tekintettel valószínűleg ejnye-bejnyével megússza a dolgot...

Eljárás indult egy helybeli fiatalember ellen, aki saját munkáltatóját lopta meg. A férfi a céghez beadott eszközök javítása során a leszerelt alkatrészeket gyengébb minőségűre cserélte. Az előzetes becslések alapján a kár megközelíti a másfélmillió forintot.

Nem csak a kisembereket, most már a nagyvállalatokat is átverik a pénzhamisítók. Legutóbb a MOL Rt. pénzbefizetésében találtak két darab hamis bankjegyet.

Két lány szórakozott a hétvégén az ifjúsági házban, ám az este rosszul végződött számukra. A lányok táncolni mentek, a táskájukat pedig az asztalon hagyták. Mire visszatértek, már nem volt ott a tulajdonuk, ellopták azokat valamennyi okiratukkal és a pénztárcákkal együtt.

Birkát loptak egy tanya melléképületéből. A tolvajok öt állatot tereltek el, a kár megközelíti a 180 ezer forintot.

Betörtek a Vásárhelyi úton lévő bálás butikba. A tettesek az üzlet kirakatát törték be, majd onnan ruhákat vittek el néhány ezer forint értékben.

H. V.

 


 

Tisztaságot a városba
 

2005. június 17.


A szemétszedéshez május 27-én, fél 3-kor gyülekeztünk a Deák Ferenc Általános Iskola bejáratánál. Biciklivel mentünk a Rákóczi Ferenc utca végéhez. A város határánál tettük le a bicikliket, és ott a csoportot Vass Tímea tanárnő lefényképezte. Majd mindenki felvette a kesztyűjét, és kaptunk szemeteszsákot, és elindult a szemétszedés. A takarítás a város volt, ruhagyáráig tartott. Közben mindenki az árnyékot kereste, mert olyan meleg volt. A végén, amikor levettük a kesztyűket, akkor volt akinek teljesen fehér volt a tenyere, mert annyira beleizzadt a kesztyűbe.

Legalább 10 darab szemeteszsákot szedtünk tele szeméttel. A szemétszedés közben találtunk farmert, különböző üdítős üvegeket, cigis dobozt, szarvasmarha maradványt, szélvédőt, hűtőajtót (az utóbbi hármat nem szedtük fel) és még sok mindent. Maga a szemétszedés nem volt fárasztó, hanem a nap melege miatt fáradtunk el. Én találtam a farmert és lefotózott vele a nevelőnk. Amikor elértünk a volt ruhagyárhoz, ott árnyékba vonultunk és ittunk. Ott összeszedtük a zsákokat és ott is készült fotó. Ez az egy verseny, ami a város megtisztításáról szól. A takarításban részt vett: Timi néni (osztályfőnökünk), Kováts Kornél tanár bácsi (természetismeret tanárunk), Váczi Attila, Táborosi Ádám, Kozák Tamás, Berki Dávid, Nagy Gyöngyi (az 5.A-ból), Pászti Ferenc (a 8.A-ból), Balassa Zsolt (a 6.B-ből) és Kádár Dóra (a 7.B-ből).

Szeretnénk, ha a felnőttek is, gyerekek is jobban ügyelnének környezetükre. Az iskolák környéke viszonylag tiszta, de távolabb zsákszámra gyűlik a szemét. Mi, akik részt vettünk az akcióban, sok mindent másként látunk, és jobban érezzük piszkos munkánk eredményét.

Kozák Tamás, Váczi Attila, Táborosi Ádám 5.A


Bővebben


 

Tóni bácsi konyhája
 

2005. június 17.


  • Eperkrémleves
  • Borjú rozmaringos krumplival
  • Túrógombóc eperöntettel


Bővebben


 

Bronzérem és pezsgőfürdő
 

2005. június 17.


A bronzérem megszerzésére készült a Szentesi TE NB II-es csapat a bajnokság záró fordulójának hazai mérkőzésén. A labdarúgók feladata roppant "egyszerű" volt: le kellett győzni a Dabas gárdáját. A találkozó ünnepélyes pillanatokkal kezdődött, hiszen a játékos kijáró felöli oldalon végre a régóta beharangozott mobillelátón foglalhattak helyet a szurkolók.


Bővebben


 

Szenior úszók
 

2005. június 17.


Tizedik alkalommal rendezték meg a közelmúltban városunkban a nemzetközi szenior úszóversenyt a ligeti uszodában. Huszonhárom hazai és hat külföldi egyesület szenior úszói álltak rajtkőre, soraikban több Eb és Vb-győztest, illetve helyezettet is láthatott a közönség. A Kurca-parti versenyzők eredménye; ffi 66 m gyors, VIII. kcs.: 2. Cseuz László, X. kcs.: 2. Jarolics Béla, XI. kcs.: 2. dr. Bakacsi Gyula. Női 66 m gyors, I. kcs.: 3. Szabó Éva, II. kcs.: 2. Molnár Judit, III. kcs.: 2. Fekete Renáta, IV. kcs.: 1. Csák Zsuzsa, V. kcs.: 1. Virágos Éva, IX. kcs.: 3. Bodnár Istvánné, X. kcs.: 1. Becsák Jánosné, XII. kcs.: 1. Kovács Imréné (legidősebb hölgy versenyző).


Bővebben


 

Szilver TE
 

2005. június 17.


Május 8-án a szlovéniai Isolán rendezett standard Open versenyen László Csaba-Szögi Szilvia a Szilver TSE párosa a 6. helyezést ért el.

Május 29-én Barcson Dráva kupa klubközi versenyen táncoltak a szilveresek. Jun. I. standardban és latinban 1. Bődi Dénes-Csányi Nikolett, jun. II. lt. 3. Nagy Gergő-Horváth Alexandra, ifj. C lt. 1. Schwartz Péter-Zsíros Gabriella, D jun. II. st. 3. Sándor József-Bacsa Dorina.

Június 11-én Dunakeszi adott otthont a Latin-amerikai táncok bajnokságának, ahol László Csaba-Szögi Szilvia a 3. helyen végzett. Ugyanitt rendezték meg a standard magyar bajnokságot, ahol a gyerek II. kategóriában 1. Bugyi Bence-Kis Violetta, 2. Kis Vencel-Lázár Mária. Junior I. kategóriában 2. Bődi Dénes-Csányi Nikolett, B jun. II. 2. Nagy Gergő-Horváth Alexandra, 3. Szabados Péter-Barna Lilla, B ifjúságiban 2. Budai Attila-László, 3. Szalkai Sz. Gábor-Kovács Erika. Felkészítő tánctanár Szatmári-Nagy Szilva.

 


 

Profik
Lábteniszben

2005. június 17.


Tizennyolc csapat részvételével rendeztek profi lábtenisz versenyt a ligeti teniszpályákon május utolsó hétvégéjén. A csapatok többsége a fővárosból, Miskolcról, Szolnokról, Csongrádról és Szegedről érkezett. A torna színvonalára jellemző, hogy öt-hat egykori vagy jelenlegi válogatott játékos is pályára lépett a rendezvényen.

A sportolók egybehangzó véleménye szerint remek salakon, ideális környezetben zajlottak az összecsapások, melyeken az amatőr kategóriában a Bertók Róbert-Hornyák János kettős diadalmaskodott. A profiknál egy fővárosi duó, a Kovács-Pintér páros lett az első. Ők egyébként a Magyar Lábtenisz Szövetség márciusi bajnokságán is az élen végeztek. A második helyen egy szentesi, szolnoki gárda végzett. A Papp Tibor-Ferenczi Zoltán páros ezúttal a szolnoki Kántorral egészült ki. A "vendégmunkás" - mint később kiderült - oroszlánrészt vállalt az ezüstérem megszerzésében, hiszen a mérkőzések nagy részében ő volt Papp játékostársa. Az eredményhirdetés után a csapatok serlegekkel, érmekkel, oklevelekkel és egyéb ajándéktárgyakkal térhettek haza.

H. V.

 


 

A Kárpátok ördöge
 

2005. június 17.


Minden évben megrendezik a Tóth Ernőről elnevezett asztalitenisz emlékversenyt. A Szentesi Kinizsi és az asztalitenisz társadalom rá emlékezett az elmúlt hétvégén a városi sportcsarnokban.

Tóth Ernőt diákként, tanárként, kiváló sportolóként mindenki ismerte. Szabadidejét a futballpályán, a könyvei között, a pingpongasztal mellett vagy a strandon fejeléssel töltötte. Mérkőzéseit a tökéletes koncentráció jellemezte, és ha egy ötperces poén végén kapott egy neccest vagy csuszát, kiforgó szemmel őrjöngött.

1976-ban családjával Németországban telepedett le. Kedvenc sportjához ott sem lett hűtlen, a München 1860 klubban játszott NB II-es szinten. Hihetetlen küzdőszellemével a német sporttársai körében a "Kárpátok ördöge" elismerő becenevet vívta ki.

Tóth Ernő 1992-ben súlyos közlekedési balesetet szenvedett, és hosszú küzdelem után hunyt el.

(Fotó: Vidovics)

 


 

Állattenyésztők
 

2005. június 17.


Vekerzug területén az ötvenes években a Pankotai Állami Gazdaság folytatott a növény- és állattenyésztést. Kovács János főagronómus, Gerébi József főállattenyésztő, Andrikó István juhászati ágazat-, Móricz Miklós szarvasmarha-ágazat vezetőinek irányításával, a századelejei Zsoldos majorban az emberek szorgoskodtak és példás rendet tartottak. Körte alakú szálastakarmánykazlak sorakoztak. A közel 200-as tehénállományt a tehenészek kézi módszerrel fejték. A sajtot külföldön is ismerték, szerették. Az exportra készített sajtból a mester adott egy-egy szeletet, nekünk, építőknek. Kitűnő volt!

Itt, a szarvasmarháknak újabb férőhelyeket építettünk 1958-ban. Bikaállomány magyartarka 2 db, Szovjetunióból hozott 1 db (kosztranai feket színű nagy példány). Kereszteződéssel ridegtartásos marhaállományt szándékoztak tenyészteni. Történései - valószínűleg - ismertek. A bikák jó időben szabad ég alatt jászolhoz kötve voltak. Nekünk, hozzá nem értőknek, a félelmetes állatok gondozóját férfinek véltünk. Fiatal, vékony nő végezte a veszélyes munkát. Olykor kettőt is együtt vezetett itatni. Kutyák nem kísérték. A bátor nőt megkérdeztem, hogy a bikák nyugodt viselkedésének mi a titka. Válasz: "Az izzadság szagra ingerültek lesznek. Mindig tiszta ruhában megyek hozzájuk."Munkamódszerét a Nők napjára kellett volna vázolnom. Ezek a történések a Szentesi Élet 2005. március 11-i számában közölt "Bika öklelte fel a gondozót" olvasása után elevenedtek fel.

Kátai Ferenc

 


 

Holland érem
 

2005. június 17.


Harmincegyedik alkalommal rendezték meg a nyílt holland bajnokság küzdelmeit. Venrayban 23 ország 198 klubja, összesen 1700 versenyzője vett részt a sporteseményen.

A Pollák DSE dzsúdósaiközül Tyityán Bendegúz a 96/97-ben születettek között -30 kilógrammban hetedik helyen végzett, Kiss Zoltán -34 kg-ban ötödik lett. Kalydy Patrícia (94/95-ben születettek, -44 kg) második helyezést ért el. Juracsek László (91/92/93-asok) ötödik lett.

A nagyon erős mezőnyben sok küzdelemmel sikerült ezeket az eredményeket elérni. Köszönet a szponzoroknak.

 


 

Családi események
 

2005. június 17.


Született:
Héri Lászlónak és Hegyi Renátának (Vecseri u. 8/A) Bianka, Bozsoki Imrének és Barta Editnek (Frangepán sor 1.) Levente Márton, Bartók Ferenc Norbertnek és Hódi Magdolnáank (Csongrád, Délibáb u. 40.) Milán, Dobai Jánosnak és Gulyás Tündének (Csongrád, Szent Gy. u. 2.) Dávid és Konrád nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Bertók Róbert (Kisér u. 5.) és Gyarmati Beáta (Klauzál u. 2.), Dancsik László (Zolnay u. 52.) és Csáki Erika (Hódmezővásárhely, Tanya 4270.), Bari Csaba és Horváth Aranka (Mágocsi út 2.).

Elhunyt:
Tódor Sándor (Lázár V. u. 13.), Szabó Imre (Ady E. u. 22/A), Bartha Lászlóné Janó Mária (Nagyörvény u. 37.), Vecseri László (Apponyi tér F. ép.), Udvardi Bálint (Ürge u. 25.), Gút Ferenc (Nagytőke, Belsőecser tanya 7.), Lévai Albert (Csongrád, Petneházi u. 18.).

 


 Vissza a legfrissebb számokhoz