XXXIX. évfolyam 28. szám

2007. július 13.

Ne a gyerekeken spóroljanak!

Nyílt levélben fogalmazták meg kételyeiket a pedagógusok

A közoktatási intézmények átszervezésének koncepcióját két héttel ezelőtt tárgyalta a megyei közgyűlés. A beterjesztett testületi anyag szerint a Csongrád megyei önkormányzat városunkban négy középiskola összevonását tervezi: összekapcsolnák a Horváth Mihály Gimnáziumot a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskolával, valamint a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolát a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolával. Az átszervezésből a Rigó Alajos Óvóda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon sem maradna ki, hiszen a tervezet szerint ezt egy vásárhelyi intézménnyel vonnák össze.

2007. július 13.

A város csapadékvize

A város belterületi közútjainak 90 százaléka csapadékvíz csatornával ellátott. A feladatot 138,8 kilométer hosszú nyílt szelvényű, és mintegy 38,7 kilométernyi zárt rendszerű csapadékcsatorna látja el.

2007. július 13.

Szurkoljunk, ahogy tudunk!

Egy kéréssel kezdem írásomat: senki ne akarja megmagyarázni reményt keltő híradásomat! Inkább gyönyörködjön benne, s tegyen kísérletet a reménykedésre! Mert nem mindennapi kezdeményezésről van szó, melyre nézve ne legyen igaza Csoóri Sándornak, mikor ezt vallja: "Mint háromszög-fejű sáskák, idegesen - fölzabálják a világot a magyarázatok."

2007. július 13.

Újházi Ede Szentesen

A legnépszerűbb színészmester vendégszereplése

Száztíz évvel ezelőtt nagy öröm érte városunk színpártoló közönségét. 1897 júliusában hírül vették, hogy a korszak legnagyobb színészfejedelme, a Mester, Újházi Ede egy héten át Szentes vendége lesz, és három este játszani fog a Zöldkoszorú nagyvendéglő udvarában működő Nyári Színkör fából készült épületében.

2007. július 13.

Fábiáni Kisbíró

A térségben élő polgárok életkörülményeinek javítása érdekében jelentette meg időszaki lapját 1200 példányban július 6-án immár második alkalommal az Együtt Fábiánsebestyénért Közhasznú Egyesület. Az újságot, a Fábiáni Kisbírót érdeklődéssel forgatják a falubeliek.

Az Együtt Fábiánsebestyénért Egyesület (www.efab.hu) igényes kivitelű, havonta megjelenő sajtóorgánumának első számában fogalmazta meg célkitűzéseit. A félreértések elkerülése érdekében elmondták, hogy nem kívánják a helyi vezetést támadni, csupán véleményformálásukkal felhívni a figyelmet az általuk észlelt hibákra, így segíteni a falu fejlődését. Non-profit civil szervezetként végzik tevékenységüket Fábián érdekében, semmilyen pártot nem támogatnak, őket sem támogatja egyetlen párt sem.

Az alapszabályukban meg-fogalmazott céljaik szerint többek között szeretnék elősegíteni lakóhelyükön EU-szabványos játszótér létesítését, Internet-centrum működését, a szelektív hulladékgyűjtési program elindítását. A Kovács Csaba vezette egyesület 20 pontban ismertetett céljai között szerepelteti még a csatornázás elindítását, a falusi turizmus megszervezését. Szeretnék virágokkal szépíteni falujukat.

Laki Csaba elnökségi tag elmondta, hogy szociális és egészségügyi tevékenységükkel a fiatalokra éppúgy szeretnének hatni, mint az idősebb korosztályra. Ezért prevenciós előadások tartását is zászlajukra tűzik. A Fábiáni Kisbíró című lapot érdeklődéssel fogadták és forgatják az emberek.

A nyomdai munkákat Deb-recenben végeztette az egyesület, a szerkesztőség Fábiánsebestyénben, a Mátyás király utca 21. szám alatt állítja össze a következő szám anyagát. A civil szervezet a közeljövőben rendezi meg az egyesület első EFAB napját.

N. A.

2007. július 13.

Bródy önálló estje

Évfordulók - 2007.

110 éve, 1897. júl. 7-10. között Szentesen vendégszerepelt Újházy Ede színművész.

95 éve, 1912. júl. 7-én a szentesi református presbitérium megtekintette a felsőpárti református templom építésére beérkezett pályázatokat. Tíz terv közül Dob-ovszky József István szentesi, és Wagner József békéscsabai építészek terveit választották ki, további kidolgozásra kérve a pályamunkák készítőit.

125 éve, 1882. júl. 8-án Stark Nándor volt Temes vármegyei postamester megnyitotta Szentesen könyv-, zenemű-, papír-, rajz- és írószer kereskedését.

75 éve, 1932. júl. 9-én Szentesre látogatott Purgly Emil földművelésügyi miniszter.

70 éve, 1937. júl. 9-én született Bíró Jenő közgazdász, festőművész.

50 éve, 1957. júl. 9-én elhunyt Koncz Antal (1884- 1957) szentesi szobrászművész.

85 éve, 1922. júl. 10-én leégett a szentesi szegénymenház és a sóház épülete a Tóth József utcában (a mai Gyógy-fürdő helyén).

40 éve, 1967. július 10-én megnyílt a Felszabadulás úti (ma Csongrádi út) új ÁBC kisáruház.

135 éve, 1872. júl. 11-én megalakult a Szentesi Asztalos Ipartársulat. (Tagok száma: 21 fő.)

25 éve, 1982. július 11-én Bródy János zeneszerző és szövegíró, az egykori Illés és Fonográf együttes tagja önálló műsoros estet tartott a Művelődési és Ifjúsági Ház teraszán.

Összeállította:
Labádi Lajos

2007. július 13.

A szennyvíztelep felújítása

Idén befejeződik a 2004-ben megkezdett szennyvízcsatorna hálózat építési program. A program során elkészül 82 kilométer szennyvízcsatorna gerinchálózat, 55 kilométer bekötőcsatorna, és hozzá kapcsolódva 5900 ingatlan közcsatornába való bekötése. A projekt összértéke mintegy bruttó 4 milliárd forint. A beruházás jelentős javulást eredményez a város környezetvédelmi állapotában, ami mind a talaj, mind a talajvíz, mind pedig a Kurca vízminőségében megjelenik.

2007. július 13.

A tulajdonos feladata

Közterületek tisztán tartása

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítását tartotta célszerűnek a város képviselő-testülete. Az előterjesztés az ingatlanok előtti közterületek tisztán és rendben tartásáról szól. Ami a módosítást indokolta, a rendelet eddig nem kötelezte az intézmények, kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó egységek, más elárusítóhelyek, illetve a társasházak tulajdonosait, bérlőit a bejáratok előtt hulladékgyűjtő edény kihelyezésére és annak szükség szerinti ürítésére. Ebből adódóan a felsorolt ingatlanok előtti közterületek nagyobb mértékben szemetesek.

Alapvető szabályként a módosítás kimondja: a tulajdon és építési formától függetlenül a közterület rendbetartása az útburkolat szélétől az épület határfaláig a mindenkori tulajdonos hatásköre. Kivételt képeznek azok a közterületek, amelyeket a városellátó intézményen keresztül a város tart rendben.

A vitában Dongó László kifejtette, hogy a rendelettel egy időben szigorúbban fel kellene lépni a köztéri szemetelőkkel szemben. A képviselő egyebek mellett a médiában közreadott figyelmeztető felhívásokat tanácsolta. Ollai Istvánné elmondta: először talán az önkormányzat mutasson példát. Mint említette, a város egyes intézményei előtt levágatlan füves területeket talált. A lakosság így talán jogosan veti a település vezetőinek szemére, hogy, ha a város nem teszi meg, nem takarítja el a közterület előtt a szemetet, füvet, akkor neki miért kell? A képviselők egyetértettek abban, hogy a mulasztásokra felhívják az intézményvezetők figyelmét.

(lovas)

2007. július 13.

A parlagfű ellenes hatósági intézkedésekről

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot a módosított növényvédelmi törvény alapján a parlagfűvel kapcsolatos hatósági eljárások fontosabb változásairól.

A hatósági eljárás a parlagfűvel szennyezett terület felkutatásával kezdődik. A helyileg illetékes földhivatalok az éves határszemléiket július, augusztus, szeptember hónapban végzik, és a határszemlék egyik fő prioritása a parlagfűvel szennyezett területek felkutatása.

2007. július 13.

Távol a pártpolitikától

Borsos Zsigmond mezőgazdasági üzemmérnök. Mezőgazdasági vállalkozóként családi vállalkozásukban dolgozik, az egész család segítségével. Nem véletlen hát, hogy a kistérség második legnagyobb foglalkoztatójának számító mezőgazdaság helyzetének javítása érdekében emel szót. Teszi ezt azért, hogy megvalósuljon az itteni termékek helyi feldolgozása, a korszerű technológiák és a piacképes termékszerkezet meghonosítása. Nagy jelentőséget tulajdonít a helyi mezőgazdaságban a kereskedelmi integráció, a bio- és az energianövény termesztés, továbbá a korszerű menedzselési módszerek térnyerésének.

A vállalkozáspárti várospolitika híve, a helyi vállalkozásokat részesíti előnyben. Vallja, a környezet állapotát, a városképet nem csak a központban, hanem a bevezető utak mentén és a városban mindenütt javítani kell.

Ebben kíván dolgozni a jövőben, ezért is indul a július 22-i időszaki választásokon a 14. számú választókerület független jelöltjeként, a Pálmások Szövetsége támogatásával. Ötvenkét éves, nős, négy gyermek édesapja. Családi vállalkozása Lapistón van, lakása Szentesen, az Új utcában található. Jól ismeri a körzetet. Megválasztása esetén a vidék és a város közötti különbség csökkentése érdekében a külterületek, és a város peremét jelentő választókerület fejlesztésére kiemelt figyelmet kíván fordítani. Fontosnak tartja az utak, járdák, vízelvezető árkok, csatornák rendbehozatalát. A vagyonvédelem és a közbiztonság javítását.

"Ha úgy érzik, hogy környezetükben és a városban minden rendben megy, akkor már tudják, kire szavazzanak. Ha viszont úgy gondolják, hogy lehetne másképpen, ésszerűbben, pártpolitikai döntésektől és frakciófegyelemtől mentesen dolgozni a városért, ajánlom figyelmükbe a felkínált lehetőséget: szavazzanak rám július 22-én!"

(X)

2007. július 13.

Életét meghatározta a diákszínpad

A Közéleti Kávéház júliusi vendége dr. Buzás Péter, városunk volt diákja, Makó polgármestere, országgyűlési képviselő volt. Kedves, vidám és közvetlen embert ismertünk meg személyében az este során. A kávéház örökös tiszteletbeli elnöke, Szirbik Imre is jelen volt a rendezvényen, aki Makó környékéről (Nagyérről) szár-mazik, a mostani vendég pedig volt szentesi diákként lett Makó polgármestere. Ugyanannyi ideje polgármesterek és nagyon jó kapcsolatban vannak.

2007. július 13.

Iskolák sorakozó?

Már hivatalosan is keringenek olyan elképzelések, hogy Szentesen öszszevonnak bizonyos középiskolákat. Az egységes irányítás, már első ránézésre is szakmai értelmetlenségnek tűnik, bár ezt a működési költségek csökkentésének és a modernizációs átszervezésnek a verbális álruhájába öltöztették. Ám a mai világot ismerve lehet, hogy egyfajta "helycsinálás" húzódik meg a háttérben, bizonyos emberek és érdekcsoportok "zsákmányolási" céljainak megfelelően. Mit lehet tudni?

Erre mondják, hogy új összetételű központok hiába papolnak újonnan kirajzolt vezérlő utakról, ha azokon járva mindig a régi latyakba lépünk. Hofi annak idején akként fogalmazta meg, hogy a Magyarországról induló és az oldalán "Európa" feliratot viselő vonat úgyis "Balkánra" érkezik.

Vegyünk egy közelebbi példát: szakmailag és az oktatás tartalmát nézve - nem szólva a hagyományokról, a különböző típusú teljesítményről és eredményről - nincs társadalmilag igényelt párhuzamosság a Boros Sámuel és a Horváth Mihály középiskola között. Nem nehéz azt kijelenteni, hogy ebben az esetben is mindenféle alá- és fölérendeltségnek a város gazdasági és kulturális élete, az iskolák fejlődése, a diákság lenne a legfőbb vesztese. És az összevont intézményt vajon kiről neveznék el, ha már Boros Sámuel és Horváth Mihály nem lesz szalonképes?

(SzÉ - információ)

2007. július 13.

Egy színes életpálya

Korengedménnyel megy nyugdíjba Kruzslicz Pál, a Szentesi Művelődési Központ igazgatója. Öt évre szóló megbizatása jövő év május 31-ével járt volna le. 48-as születésű. Azt mondja, adódott egy lehetőség: most elmehet. Biztosan lesznek még feladataim, de ezt nem akartam kihagyni. Egyébként sem pályáztam volna újra. Az intézményben szervezeti és egyéb átalakulás van folyamatban. Véleményem az, jobb lenne, ha már a kinevezett új igazgató vinné tovább a dolgokat - summázza.

2007. július 13.

Folytatni a képviselői munkát

Csernus Lukács László 14. éve lakik a 14. számú választókerületben, a Knézich Károly utca 2. szám alatt. Az előző ciklusban (2002-2006) négy évet töltött el a képviselő-testületben. Mint mondja, minden kezdet nehéz, az első két év szinte a munka és a terület megismerésével telt el. Az elkövetkező három évben - MSZP-SZDSZ támogatással - szeretné folytatni az akkor elkezdett munkát.

Melyek voltak azok? Képviselői munkája legnagyobb eredményének tartja, hogy a Schweidel utca tehermentesítése céljából elkészült a szilárd burkolatú út a Szegvári út irányába. A körzetben a szennyvízcsatorna kiépítése befejeződött. A vasút melletti illegális szemétlerakó megszűnt. A lapistóiak kérése volt a buszmegálló épület rendbetétele. Elkészült. Az előtte lévő buszforgó javítása következik. A bolt és a vendéglátóegység előtti buszforgót sikerült megcsináltatni, és lezáratni a mezőgazdasági gépek elől. A Téglagyári út-erőtakarmánygyár és a Horváth telep közötti járdaszakasz építése megvalósult.

- Munka sok van, igyekszem teljesíteni, de előre nem ígérhetek - mondja a képviselőjelölt. - A lakossági fogadóóráimat gyakoribbá teszem. Az elkövetkező időszakban szeretném megvalósítani a csapadékvíz-elvezető csatornák rendbetételét, a Fábiánsebestyéni út mellett lévő lapistói buszmegálló épület felújítását. Megválasztásom esetén szeretném elérni, hogy új aszfaltréteget kapjon a Németh László, a Hétvezér, a Nádasdy és a Schweidel utca, a Mágocsi út, valamint Szentes Lapis-tón a bolthoz és a vendéglátóegységhez vezető útszakasz. Kezdeményezni fogom a Vásárhelyi út 122. szám alatt lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítását. Tisztelettel várom a lakókörzetben élők építőjellegű javaslatát, hogy környezetünket és életkörülményeinket minél jobbá tudjuk tenni.

(X)

2007. július 13.

Állást keresek.

Lassan három hete, hogy felsóhajtottam: végre túl vagyunk az érettségin! A szokásosnál eggyel több hónapot töltöttünk tanulással, s a nyárból is kevesebb idő maradt.

A munkakeresés így bizony nem egyszerű.

2007. július 13.

Hipp-hopp fejlődtek

Nagyszabású és intenzív tánctábort szervezett Szilvássy Balázs. Tánctanár társaival összehozták tanítványaikat és a különböző modern stílusokat.

Balázs tavaly tavasszal három hónapos kurzuson kedveltette meg sokakkal a hip-hop stílust, közülük kerültek ki aztán a növendékei a Színkör művészeti iskolában, ahol moderntánc tanszakot vezet. A július elején városunkban rendezett továbbképzésre a másik két meghívott tanár is magával hozta tanítványai egy részét az ország több pontjáról, így alakult ki a nyári tábor 70 fős létszáma.

2007. július 13.

Komolyzenei hangverseny

A város szívében lévő evangélikus templomba hívogatták múlt vasárnap este a komolyzene kedvelőit. Egy olyan programra, mely kellemes délutáni időtöltésnek ígérkezett, s mellyel méltón vette kezdetét a szokásos nyári komolyzenei hangversenysorozat.

A koncert nyitó dallamainak felcsendülését megelőzően az evangélikus gyülekezet lelkipásztora szívélyes helykínálással és meleg, barátságos szavakkal köszöntötte a megjelenteket, akik most is - mint ahogy május 1-jén - megtöltötték a templomot. A nagy érdeklődést mutatja az is, hogy sokan már csak az oldalpadokban tudtak leülni, amely a lelkipásztor elmondása szerint régen a városi elöljáróság helyéül szolgált. Majd a koncert megkezdése előtt, Pathó Gyula nyitó gondolataiban kiemelte, hogy a mai rohanó világban nehéz közösséget teremteni, de nagyon jó érzés látnia egy lelkipásztornak azt, ha megtelik Isten háza. S minden jelenlévőnek azt kívánta, hogy az esti koncert váljon feltöltekezési lehetőséggé mindenki számára, s legyen alkalom arra, hogy közel kerüljenek a megjelentek Istenhez és egymáshoz.

Ezután J. S. Bach a-moll concertóját, T. Albinoni g-moll adagióját, Cesar Franck h-moll preludium, fuga és variációját és Vidor V. szimfóniájának utolsó tételét hallgathatták meg a résztvevők Nagy János orgonaművész, címzetes zeneiskola-igazgató előadásában. Illetve Handel Messiás, Haydn Stabat Mater, Debussy Tékozló fiú című oratóriumából énekelt el egy-egy áriát a Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriumában tanuló Andor Csilla, Nagy János kíséretében, aki egyébként a gyülekezet kántoraként is szolgál. Majd a komolyzenei hangverseny lezárásaként, méltón a templomi alkalomhoz egy imával és a Mi Atyánkkal mondtak köszönetet a jelenlévők a nyár-esti programért Istennek.

A nyári komolyzenei hang-versenysorozat következő koncertjét július 27-én, pénteken délután rendezik meg a Szent Anna Katolikus temp-lomban, ahol Berkes János operaénekes és barátainak előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Az alkalmon belépőjegy nincs, de önkéntes adományokat a jótékonysági koncert szervezői köszönettel fogadnak.

Cseh-Lakos

2007. július 13.

Szekeres Adrien koncertje

Négy boldog esztendőt töltött Szentesen

"Olyan, mint te" címmel rendezik meg Szekeres Ad-rien koncertjét a megyeháza udvarán. A Nyári Szabadtéri Színház előadássorozatán belül kiemelkedő és különleges zenei élményt garantál a július 21-én, szombaton este 8 órakor kezdődő program.

2007. július 13.

Halálos baleset Szegvárnál

A fénykép a rendőrség felvétele a kiégett autóról

Rendőrségi információk

Ketten haltak meg abban a közúti balesetben, amely július 8-án, hajnali 4 óra körül történt Szegvár és Mindszent között. Egy öt fős társaság Fiat típusú személygépkocsival haladt Szegvárról Mindszent irányába, amikor az útról lesodródtak, majd fának ütköztek, a gépjármű pedig kigyulladt. Eközben egy arra haladó jármű vezetője, a baleset egyik sérültjével közösen a többi sérültet kezdte menteni. A sofőrt, akinek a lába beszorult a kormány alá, nem tudták kihúzni az autóból, amely nem sokkal később felrobbant. A balesetet szenvedők közül az egyik utas a kórházba szállítást követően hunyt el, a többieket pedig súlyos sérülésekkel operálták meg az orvosok Szentesen, egyiküket pedig Szegeden. A balesetet követően felmerült, hogy nem öten, hanem hatan ültek a személygépkocsiban, ennek a pontos kivizsgálása lapzártánkkor is folyamatban volt a szentesi rendőrkapitányságon.

Kórházi helyzetképek

Már az is kiderült a Szegvár és Mindszent közötti baleset kapcsán, hogy jobban vannak a Dr. Bugyi István Kórházba szállított sérültek, stabilizálódott az állapotuk. Egyiküknél már megkezdték a 36 helyen eltörött láb nyújtását, míg a másik személy is műtéten esett át. A szegedi Újklinikán kezelt, megműtött fiatal férfi mesterséges kómából való ébresztése is megtörtént és sikeres volt. Jól reagált a külvilágra, s megismerte családtagjait is. Így van arra esély, hogy nem szenvedett maradandó agyi károsodást. A férfira azonban még több műtét vár, többek között plasztikai beavatkozást hajtottak rajta végre ezen a héten, hiszen az arca csúnyán roncsolódott a tragikus kimenetelű közúti balesetben.

2007. július 13.

Tóni bácsi konyhája

  • Bolgár rizseshús
  • Nyári kompót
2007. július 13.

Foci évértékelés

A múlt héten tartotta a Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség az éremátadó, és évértékelő ünnepségét a Szeged melletti Kastély szállóban. Az ünnepségre a megyei labdarúgó szövetség alá tartozó közel száz együttes képviselői voltak hivatalosak.

2007. július 13.

Versenyképes futsal

Makra Zoltán a Szentesi VSC elnöke

A tavalyi negyedik helyhez képest halványabban teljesített idén a Legrand-MetalCom-Szentes első osztályú futsal csapata. A gárda játékos-edzője szerint, ha lépést szeretnének tartani az élmezőnnyel, a keret megerősítésére van szükség a következő szezonra. Már egyáltalán, ha lesz szeptembertől NB I-es futsal Szentesen. Koncz Zsolttal az elmúlt egy évről, és a következő idényről beszélgettem.

2007. július 13.

Aranyos Nóra

Negyvenegy egyesület közel 280 úszója vett részt Békéscsabán az országos Cápa Seregszemlén a múlt hét végén. A Szentesi Városi Úszó Club legeredményesebb versenyzőjének Juhász Nóra bizonyult, aki a '95-ös korosztályban 100 méter mellen első lett, a 200 méteres mellúszásban pedig bronzérmet szerzett. Sikeresen szerepelt még Tihanyi Fanni, Vecseri Dorina, Elbert Stefánia, Farkas Kristóf és Pellei Frank is. Képünkön az aranyérmes Juhász Nóra látható.

H. V.

2007. július 13.

NB II-esek maradtak

Nehéz évet zárt a Szentesi Spartacus Sportkör sakk szakosztálya. Elmondható: úgy az anyagiak, mint a játékosállomány tekintetében. Ami a sakkozókat illeti, olyan standard játékosok váltak meg a csapattól, akiket nehéz volt pótolni. Nem véletlen hát, hogy a bajnokság végén osztályozót kellett játszaniuk.

A megyéből kaptak ellenfelet. Ennek örült is dr. Makay Andor szakosztályvezető, egyrészt azért, mert az osztályozó hasonló erők küzdelmét sejtette előre, másrészt pedig, hogy nem kellett messzire utazniuk. A szentesiek 10-2 arányban győztek. Ami azt jelenti, hogy a csapat a 2007/2008-as szezonban is az NB II-es bajnokságban játszhat. Győztesek: Vámos Viktor, Hajdú István, Fábián Nagy Sándor, Papp József, Aradi László, Gera Ferenc, Nagy Géza, Kondor Dániel, Kibicker László. Döntetlent játszott: Toókos Ferenc, Mészáros Imre.

Dr. Makay Andor kijelentette: továbbra is bízik a szponzorok, az önkormányzat támogatásában. Meg abban, hogy sikerül erősíteniük. Vannak tehetséges fiatalok, akiket bevethetnek a bajnokságban. Itt Szalai Renáta, Kondor Dániel és Nagy Géza nevét említette a szakosztályvezető. Most a sakkozók is nyári szünetet tartanak. A hagyományos szarvasi tábort azért nem hagyják ki. Naponta járnak át majd, mivel a szállást már nem tudják fizetni. Amiről még beszámolhatunk: változás történt az egyesület élén, Perei Sándor tiszteletbeli elnök lett, a sportkör vezetését pedig Kört-vélyesi László vette át.

(lovas)

2007. július 13.

Ismét lóháton.

Búcsúznak az Esperando egyesület gyermekei

Szentesen táboroztak július elején a nagybányai Esperando Egyesület akadályozott gyermekei, fiataljai. S hogy miért épp itt? Márciusban együttműködési megállapodást kötöttek a szentesi Jó Úton-Lóháton Alapítvánnyal, miszerint megismertetik, terjesztik a lovasterápia módszerét Romániában. Ennek első lépése a terápia kipróbálása volt itt helyben, ahol ez a tevékenység már évek óta folyik Kézsmárkiné Piti Irén lovas-terapeuta irányításával, Jáger János lovardájában. A foglalkozások során Füredi Zsuzsa gyógytornász is segített, a gyerekek, fiatalok mellett pedig a főszereplő Kajás volt.

Nánási Attila segítségével a helyi rádióval is megoszthatták élményeiket egy interjú során. Ráadásként pedig Fodor Gábor miniszterrel is válthattak néhány szót, készíthettek közös fotót.

Végezetül álljanak itt az egyik résztvevő gondolatai:

"A nagybányai Esperando csoport vagyunk. Mozgássérült és más fogyatékos gyermekek és fiatalok táboroznak itt Szentesen. Van termálvizes fürdő és lovasterá-piában is részesülünk. Számunkra nagyon nagy élmény, nem fogjuk elfelejteni soha!

Suman Jutka vagyok, diagnózisom tetraparezis (4 végtag-bénult). Másodjára lovagolok, de ez volt az első igazi lovasterápiás foglalkozás, amin részt vettem. A gyakorlatok és két kör lovaglás után a jobb oldalamat nem éreztem spasztikusnak (bénult).

Sajnos ez a terápia otthon még nem terjedt el, nem tudom folytatni nálunk, pedig szerintem nagyon hatékony és jó érzés. Az egész csapat jól érzi magát, kicsitől a nagyig, nagyon élveztük a gyógylovaglást.

Még fogunk menni holnap is!

Köszönjük Irénnek, Zsuzsának, és "Kajásnak" (így hívják a lovat) a kedvességét, odaadását, türelmét!"

2007. július 13.

Megérkezett a St. Jupát legénysége

Rendkívül szerencsés utunk volt - meséli lapunknak Valkai Zsolt, a Szent Jupát SE vezetője. Betegség- és balesetmentesen, komolyabb technikai problémák nélkül "úszták meg" legutóbbi Közép-Európai túrájukat. Az útvonal: Szentes, Aggtelek, Alacsony Tátra, Magas Tátra, Krakkó, Auschwitz, Brno, Pozsony, Komárom, Velencei tó, Balaton, Szentes.

2007. július 13.

Lopott a biztonsági őr

Ismeretlenek törtek be egy Szegvár melletti tanyának a melléképületébe. A tolvajok szivattyút és motoros fűkaszát vittek magukkal 80 ezer forint értékben.

Eljárást indított a szentesi nyomozóhatóság a helyi Tesco egyik biztonsági őre ellen, aki idén márciustól rendszeresen felszakította a fóliába csomagolt magazinokat és azokból eltulajdonította a CD és DVD-mellékle-teket, mintegy 10 ezer forint értékben. Ráadásul mindezt akkor követte el, amikor szolgálatban volt. A tolvajt saját munkatársai érték tetten.

2007. július 13.

Családi események

Született: Kondor Zoltánnak és Sólyom Mariannának (Óbester telep 22.) Szilárd, Dezső Csaba Sándornak és Kovács Editnek (Szabadság tér 3.) Milán, Benjámin, Kosztolányi Miklósnak és Csákó Sárának (Mező u. 30.) Miklós, Tirpák Olivérnek és Vecseri Anettnek (Damjanich u. 26.) Zoé, Füsti-Molnár Lászlónak és Kardos Éva Gyöngyinek (Nagyörvény u. 14.) László, Duka Béla Norbertnek és Papp Mártának (Sáfrán M. u. 90.) Bernadett, Janó Imrének és Gyovai-Rafa Gabriellának (József A. u. 8.) Gabriella nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Faragó Tamás (Alkotmány u. 19.) és Gémes Erika Tünde (Munkácsy u. 3.), Gálfi László Róbert (Sima F. u. 25.) és Szabó Bernadett (Derekegyház, Ságvári E. u. 5.),

Elhunyt: Kurucz László (Bajcsy-Zs. u. 10/A), Mészáros Lászlóné Kiss Éva (Horváth M. u. 3.), Lovas Anikó (Mikecz u. 15.), Dancsó Jó-zsefné Pászti Eszter (Kispatéi út 23.), Székely László (Soós u. 41.), Sarusi-Kiss Józsefné Dóka Margit (Honvéd u. 11.).