2007. július 13.

A parlagfű ellenes hatósági intézkedésekről

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot a módosított növényvédelmi törvény alapján a parlagfűvel kapcsolatos hatósági eljárások fontosabb változásairól.

A hatósági eljárás a parlagfűvel szennyezett terület felkutatásával kezdődik. A helyileg illetékes földhivatalok az éves határszemléiket július, augusztus, szeptember hónapban végzik, és a határszemlék egyik fő prioritása a parlagfűvel szennyezett területek felkutatása.

Amennyiben a földhivatal a határszemlék során parlagfűvel szennyezett területet talál, jegyzőkönyvet készít, és a jegyzőkönyvet a tulajdonos, illetve földhasználó adataival együtt átadja a közérdekű védekezést elrendelő hatóságnak, mely külterületen a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal, belterületen pedig az önkormányzat jegyzője. A közérdekű védekezést elrendelő hatóság közszemlére tétel útján tájékoztatja a tulajdonosokat, illetve földhasználókat a közérdekű védekezés elrendeléséről, majd megbíz egy vállalkozót, és a kaszálást haladéktalanul elrendeli.

A közérdekű védekezés végrehajtása után az elrendelő hatóság határozatban kötelezi a földhasználót a közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint a hatósági eljárás költségeinek a megfizetésére, és növényvédelmi bírságot is kiszab. A bírság mértéke 20 ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet. A költségek és bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtható.

A törvény elsősorban a földhasználót nevesíti. Amennyiben a földhivatalnál bejegyzett földhasználó van, akkor ő a felelős a gyommentesítésért.

Összefoglalva a legfontosabb tudnivalókat: A földhivatal július 1-től kezdve végzi a határszemléket. Mivel minden földtulajdonos és földhasználó június 30-ig köteles volt a parlagfű-mentesítést elvégezni, ezt követően október végéig szükség szerint kell irtani a gyomnövényt. Abban az esetben, ha július 1-je után parlagfűvel szennyezett területet észlelnek, a hatósági eljárást meg kell indítani.

A földhasználó, illetve tulajdonos erről külön értesítést nem kap, csak a hely szerint illetékes önkormányzat hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre a közérdekű védekezés elrendelése. A közérdekű védekezés többször is elrendelhető.

Fontos tudnivaló, hogy a közigazgatási eljárás szabályainak betartása mellett, mind a jegyzőkönyv felvételéhez, mind a közérdekű védekezés elvégzéséhez lezárt ingatlan is felnyitható!

A törvényi szabályozás - a nagyszámú allergiás beteg érdekében - az egészséges környezethez való jogot a tulajdonjog elé helyezi.

Dr. Sztancsics Csaba
Szentes Város jegyzője