XXXIX. évfolyam 7. szám

2007. február 16.

Végleges helyén az alapkő

Várhatóan még az idei év végén befejeződik a 100+50 férőhelyes Idősek Integrált Centrumának építése, melynek alapkőletételét február 14-én, szerdán tartották a ligeti parkerdőben. Már a tavalyi évben elkészültek a tereprendezéssel, fakitermeléssel és az ideiglenes úttal, az alapkőletételre pedig többek között az alapozással, a talpgerendák zsaluzásával. Látszódnak a majdani épület alapvonalai és épülnek a falak.

Hosszú idő álma valósult meg az építkezésben, melynek elindulásában kiemelt szerepe volt néhai dr. Sipos Ferenc főorvosnak, az Együtt Szentesért Egyesület alapítójának. Az egyesület az ő vezetésével még 2002-ben lerakta a majdani idősotthon alapkövét a Somogyi Béla utcában, figyelmeztetve ezzel a várost kötelességére. Az önkormányzatnak pedig sikerült pályázat segítségével az álom megvalósulásához megteremteni az anyagi feltételeket. Így kerülhetett sor február 14-én, szerdán az egyszer már lerakott alapkő végleges elhelyezésére a ligeti parkerdőben.

A szociális hálónak sok eleme valósult már meg a városban, de eddig még az időseknek nem volt olyan bázisa, ahol közösségben tudnak gondoskodni róluk, s ahol békésen, nyugodt körülmények között tudják eltölteni idős éveiket - mondta Szirbik Imre polgármester, aki dr. Bácskainé Fazekas Márta önkormányzati képviselővel, az oktatási és művelődési bizottság elnökével helyezte el az épület alapkövét, és kívánt precíz munkát a kivitelezéshez.

Cseh-Lakos

2007. február 16.

Új tervek

A településszerkezetről

A képviselő-testület február 15-én, csütörtökön rendkívüli ülésen tárgyalta a város településszerkezeti tervét.

Az ülésen Wittek Krisztina felelős tervező, Nemes Zoltán (tájtervezés), Szél Sándor (kör-nyezetvédelem) és Wettstein Miklós (közlekedés) részletes ismertetését hallgatta meg a képviselő-testület. Wittek Krisztina kiemelte, hogy az országos és a megyei területfejlesztéshez illeszkedő településszerkezeti terv elkészítésében többek között a belváros gépkocsi-tehermentesítésének, a felsőpárti területek, illetve a Csongrádi út összekötésének, a Kurca-parti területek fejlesztésének kérdését tartották szem előtt, valamint azt a tényt, hogy a város központi jelentőséggel bír a térségben. A szakemberek hangsúlyt fektettek arra is, hogy Szentes két főútvonal (45-ös és 451-es főút) metszéspontján helyezkedik el, illetve, hogy a város külterületeinek jelentős része természetvédelmi szempontból védett terület.

A napirendi pont tárgyalásának végén a képviselő-testület az előterjesztést módosításokkal elfogadta, így elkezdődhet a településszerkezeti terv szakhatósági egyeztetése.

(Mivel a rendkívüli ülést lapzártánkkor tartották, ezért jövő heti számunkban térünk vissza a képviselő-testületi ülés részletes ismertetésére.)

2007. február 16.

Lámpák helyett körforgalom?

Egyre többször hibásodik meg Szentes egyetlen közlekedési lámpája. A Kossuth-Ady-Petőfi utcák kereszteződésében található elektromos forgalomirányító berendezést tíz éve működteti az önkormányzat. 1997-ig a megyei közútkezelő kezelésébe tartozott. Már akkor szükséges lett volna egy komolyabb felújítás, de ez anyagi forrás hiányában elmaradt. Mivel a város a főutca rekonstrukcióját, kerékpárút és körforgalmak építését tervezi, ezért egyelőre nem valószínű, hogy több millió forintot költenek a közlekedési lámpák felújítására. A tervek már elkészültek, a megfelelő pályázatok kiírását várja a helyhatóság.

(Forrás: Rádió Szentes)

2007. február 16.

A kórházakat rangsorolták

Az elmúlt évben második alkalommal szervezte meg a házipatika.com internetes oldal az "Év kórháza" elnevezésű versenyt, melyen az ország összes egészségügyi intézményére szavazhattak az érdeklődők. A nem reprezentatív versenyben a Dr. Bugyi István Kórház a 207. helyezést érte el. Az internetes fórumon felszólaló betegek többsége azonban abszolút elégedetten nyilatkozott az intézmény munkájáról.

2007. február 16.

Nincs járvány

Már napok óta tart az influenzajárvány Csongrád megyében. A makói és a szegedi kórházakban látogatási tilalmat rendeltek el, a hódmezővásárhelyi és a szentesi kórházakra nézve is fennáll ez a veszély, bár városunkban csökkent a megbetegedések száma.

Szentesen a múlt héten 388 esetet jelentettek, a legújabb adatok azonban csak 247 betegről szólnak. A csökkenés okát egyenlőre nem ismerik, de valószínűsíthető, hogy a betegség gócpontos kialakulása eredményezi.

A Dr. Bugyi István Kórházban érdeklődésünkre az illetékes orvos elmondta, hogy jelenleg nem kezelnek az intézményben influenzás, illetve szövődményes influenzás beteget. Nincs járványügyi helyzet, így a szentesi kórházban semmi sem indokolja a beteglátogatási tilalom elrendelését.

Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy az influenza nagyon súlyos betegségeket idézhet elő. Vezethet például vírusos tüdőgyulladáshoz vagy agyvelőgyulladáshoz. Az influenzás betegeket először a háziorvos vizsgálja meg és látja el, majd indokolt esetben, - ha a beteg állapota rohamosan rosszabbodna - a kórház sürgősségi osztályára irányítja. Azonban még mindig nem késő, bárki felkeresheti háziorvosát és kérheti az influenza elleni védőoltás beadását.

2007. február 16.

Ütött az óra!

Egy papbarátom látogatásáról tértem haza, mikor a Népszava február 7-i számából a következő mondat "támadott rám", s akadályozta meg öreg csontjaimat abban, hogy néhány percet pihenjenek. A mondat így szól: "A miniszterelnök öszödi önvallomása után eljött az igazság órája, ma már minden politikusnak az igazmondásra kell törekednie." S, ugyan ki más e mondat gazdája? Egy akadémikus, a Nemzeti Kör tagja, Solymosi Frigyes. Azaz a kérdőjeles magyar értelmiség egy tagjának felkiáltóan bátor megnyilatkozása, akire a magyar társadalomnak érdemes lenne odafigyelnie.

2007. február 16.

Elüldözött lapszerkesztő

Százhetvenöt éve született Buday József

Buday József levele

Buday József 175 éve, 1832. február 1-jén született Pesten. Származását és ifjú éveit homály fedi. A korabeli Budapesti Napló tudni véli, hogy a gimnáziumot Pesten végezte, s kamasz fejjel végigküzdötte az 1848/49-es szabadság-harcot. A bukás után belépett a ferences rendbe, s 1855-ben Benedek szerzetesi néven pappá szentelték. Ebben a minőségében Budán, Baján és Vukováron működött. A rendből kilépve családoknál nevelősködött.

2007. február 16.

Elhunyt Szegvár prímása

Életének 89. évében örökre megpihent Szegvár prímása, Gémes Mihály - mindenki Miska bácsija.

1918. március 31-én született szegény sorsú család negyedik gyermekeként. A muzsika szeretete már 6 éves korában kialakult. Tanulgatni kezdett az édesapjától kapott szájharmonikán, a család citeráján, de egyre jobban érdekelte a hegedű. A nehéz kubikos munka nem vette el kedvét a hegedűtől, a zene szeretetétől. A muzsikusokat lesve, bátyjaitól elcsent hegedűn, titokban próbálgatta tudását a Kurca-partján. 19 évesen, a szegvári búcsú idején hegedült először zenekarban, az akkori Béres-kocsmában. Itt is maradt sokáig, s mindjárt első prímásként húzta a talpalávalót.

2007. február 16.

Közkórház

Évfordulók - 2007.

145 éve, 1862. február 10-én Petrovics István királyi biztos kinevezte Kamocsay János közigazgatási tanácsnokot Szentes város polgármesterévé. (1865-ig viselte tisztségét.)

125 éve, 1882. február 11-én ünnepélyesen megnyitották a szentesi jégpályát.

90 éve, 1917. február 11-én korcsolyaversenyt rendeztek Szentesen.

110 éve, 1897. február 12-én Sima Ferenc szentesi országgyűlési képviselő a megválasztása ellen benyújtott óvások miatt lemondott mandátumáról. (A pótválasztáson ismét őt választották meg.)

110 éve, 1897. február 13-án Csongrád Vármegye Törvényhatósági Bizottsága határozatot hozott a Szentesen létesítendő megyei közkórház alapításáról.

95 éve, 1912. február 13-án született Patai Szabó Sándorné (1912-1998) élelmiszeripari munkás, a szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat volt igazgatója, Szentes 1967-1971 közötti országgyűlési képviselője, 1977-től a város díszpolgára. (Díszpolgári címéről 1992-ben lemondott.)

155 éve, 1852. február 14-én Jurenák Eduárd lemondása következtében a cs. kir. megyefőnök Sréter Antalt nevezte ki Szentes polgármesterévé. (Sréter 1860-ig viselte tisztségét.)

95 éve, 1912. február 14-én ünnepélyesen felavatták a szentesi főgimnázium díszzászlaját. (Zászlóanya dr. Cicatricis Lajosné sz. Windisch Ilona, a főispán felesége.)

Összeállította: Labádi Lajos

2007. február 16.

Változnak a rendeletek

Fűtési helyett lakásfenntartási támogatás

A polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán az év kezdetén a tennivalókat minden alkalommal a nyugdíjminimum változása határozza meg. Ez minden szociális ellátás alapja, így azokat a segélyeket, melyek rendszeres ellátások, minden év elején felül kell vizsgálnunk, - mondja Lencséné Szalontai Mária osztályvezető (képünkön), akit az idén várható és már bekövetkezett változásokról kérdeztünk.

2007. február 16.

Csökkentik a hátrányos helyzetet

Megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők foglalkoztatását segítő program indult. Uniós regionális operatív program révén a Progress Alapítvány, mint a pályázat fő kedvezményezettje, lebonyolítója, valamint a szentesi önkormányzat, együttműködve a pszichiátriai ápolóotthonnal olyan támogatáshoz jutott, mely lehetővé teszi 18 fő képzését háztartásigép-szerelővé, illetve a szakmunkásvizsgát követően 15 fő egy éven át való foglalkoztatását. - Mindannyian tudjuk, a munkaerőpiacon a mozgáskorlátozottak és a fogyatékkal élők vannak a legnehezebb helyzetben, ez egy olyan kiemelt támogató program, ami kizárólag őket segíti, - tájékoztatott Mészáros Ágnes, aki a szociálpolitikai osztály munkatársaként a program képviselője.

2007. február 16.

Elkaptak egy plakátragasztót

Szentesen nem engedélyezett tevékenység a közterületen elhelyezett kék kandeláberekre történő plakátragasztás, mégis találkozhatunk ilyen reklámtevékenységgel. A közelmúltban ezt a hirdetési formát választotta városunkban a szegedi illetőségű F. Zs. is, aki engedély nélkül közel 40 db érrendszeri vizsgálatot hirdető szórólapot helyezett el a kandelábereken. A férfi beismerte cselekedetét, s vállalta, hogy leszedi az általa felragasztott plakátokat. Ezt az ígéretét azonban maradéktalanul nem teljesítette, így február 13-án az illetékes szerv feljelentette, a városellátó intézmény eltávolította az engedély nélkül elhelyezett hirdetéseket, s a felmerülő költségeket kiszámlázta a szabálysértőnek.

A közterület-felügyelet ezúton is felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a kandeláberek reklámozás céljára történő használata súlyos szabálysértésnek tekinthető, és 50 ezer forint pénzbírsággal is sújtható.

A város több pontján az esti, illetve éjszakai órákban nem kijelölt hulladékgyűjtő helyen rakják le szemetüket ismeretlen személyek. Ez a tevékenység környezetvédelmi szabálysértés, bizonyítás esetén feljelentést és maximum 100 ezer forint pénzbírságot von maga után.

A közterület-felügyelet ezúton kéri a lakosságot, hogy háztartási és egyéb hulladékát a kijelölt és kerítéssel határolt hulladékgyűjtő helyeken helyezze el, és ha valaki szabálysértő szemétlerakást észlel, akkor a rendszámot, az időpontot és a helyszínt megjegyezve jelentkezzen a felügyeletnél. Éjjel-nappal hívható, üzenetrögzítős telefonszám: 06-63-510-334

2007. február 16.

Fejleszteni a Nagyhegyet

Új képviselők a testületben

Sipos Antal (képünkön) 2002 óta a kereskedelmi, mezőgazdasági, idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának külsős tagjaként, 2006 óta pedig a 13-as számú választókerület önkormányzati képviselőjeként, valamint a művelődési és oktatási- és a kereskedelmi, mezőgazdasági, idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának tagjaként vesz részt a testület munkájában és képviseli a választópolgárok érdekeit.

2007. február 16.

Bepillantás a kollégiumi életbe

A Közéleti Kávéhéz februári vendége Földi Vilmos nyugalmazott kollégiumi igazgató volt. Immár huszadik alkalommal gyűlt össze népes vendégsereg a Petőfi cukrászdában, hogy hónapról hónapra betekintést nyerjen egy-egy érdekes ember életébe. Csergő Judit, az előző előadó hívta meg Földi Vilmost, hogy meséljen magáról. Hozott magával néhány szösszenetet a diákhumorból is.

2007. február 16.

Nagy az igény jeltolmácsra

A siketek és nagyothallók hátrányosabb helyzetben vannak, mint egyéb fogyatékkal élő sorstársaik. Akadály-mentesítésük a jelnyelven való kommunikálás, de ezt egyelőre kevesen ismerik fel.

Halláskárosodott emberekkel nehéz szót érteni, a legtöbben a velük való találkozáskor nem tudják kezelni a szituációt, s az sem ritka, hogy kinevetik őket, magyarázza Takács Ferencné, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Szentesi Szervezetének titkára. Az a tapasztalata, hogy a hivatalokban nincs, aki ismerné ezt a nyelvet, de a siketeket foglalkoztató munkaadók sem tudnak beszélgetni dolgozóikkal. Előbb-utóbb valószínűleg kötelezően bevezetik oktatását, de addig is, aki rászánja magát, önköltséges alapon kell, hogy ezt megtegye. Szükség lenne Szentesen jeltolmácsra, mindig Szegedről kell hívniuk. Ez egyben munkalehetőség is, hívja fel a figyelmet Takácsné. Az előző két év alapfokú képzései után a középfokú tanfolyam most kezdődött el.

2007. február 16.

Újabb lépés a felnőttkor felé

A Zsoldos szalagavató bálján

A 2007-es év első szalagavató bálját rendezte meg a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola február 9-én
a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban.

A végzős diákok, a báli ruhás hölgyek és a frakkba öltözött urak teltház előtt táncolták el életük első keringőjét és impozáns, egyedi produkcióval ajándékozták meg családtagjaikat, barátaikat és ismerőseiket. Az ünnepség az ifjúkor egyik legszebb, legboldogabb pillanatát jelezte és örökítette meg, hiszen szorgos tanulás, kitartó munka előzte meg az önfeledt szórakozást és a végzősök számára megismételhetetlen bált. A feltűzött szalag pedig jelezte az egyre inkább közelgő érettségit és szakmunkásvizsgát, azaz a tanulmányok befejezését.

2007. február 16.

Örök értékek

Dr. vitéz Varga Tibor öt részből álló sorozatának második előadását hallgathatták meg az érdeklődők a városi könyvtárban. A neves jogtörténész beszámolójában az életet befolyásoló örök érvényű kulturális értékek, etikai normák felismerésére hívta fel a résztvevők figyelmét. Olyan morális értékekre, melyek alapvető hatással vannak egy-egy kultúra, s egy-egy történelmi kor felfogására. Az előadó többek között a szívben gyökerező igazságot, a kegyelmet, s az emberi szabadságot emelte ki a normák közül, valamint hangsúlyozta, hogy az egyénnek nemcsak szabadsága van, hanem kötelességei is vannak, hiszen felelősséggel tartozik döntéseiért, s vállalnia kell az általa választott út nehézségeit. Dr. vitéz Varga Tibor ezeknek a kulturális értékeknek az érvényességét a világtörténelem korszakainak és eseményeinek ismertetése közben támasztotta alá.

Az előadás során bepillantást nyerhettünk többek között a görög és a római kultúra eszmevilágába, a különböző nyelvek (például latin, görög, héber nyelv) szavatos használatába, a sokszor helytelenül használt kifejezések pontos értelmezésébe, valamint a történelmi események tényszerű ismeretébe. Egy olyan látásmódba, amely az évezredes kultúrák örökségének megőrzésére bátorítja az embereket.

2007. február 16.

Körben, kéz a kézben

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a táncházak, ahol kört alkotva, vagy párban, de leginkább kéz a kézben táncol kicsi és nagy az élő zene varázsára. Az ifjúsági házba múlt péntek este bekukkantva fergeteges hangulatú moldvai táncházba csöppentünk.

Körben állva ropták a sebtiben betanult táncot a vidámágra vágyók, közben szólt a furulya, koboz, hegedű: a talpalávalót szegedi zenészekkel és pesti énekesnővel a Napraforgó Együttes szolgáltatta. Egymás kezét fogva talán könnyebb a mozdulatok elsajátítása, mert az esti mulatság résztvevői játszi könnyedséggel tanulták a tánclépéseket Molnár Zsolttól. A szentesi tánc-és drámapedagógusnak a poénjai ültek, a résztvevők nem, s a muzsika is egyre bátorítóbban szólt.

2007. február 16.

Színes krétarajzok

Egyedülálló kiállítás nyílt a városi könyvtárban. Jaro-lics Béla (képünkön) színes krétarajzainak Vizek, fák, virágok című tárlatán Petes Krisztina és Petes Zsuzsanna somogyi népdalokat adott elő, majd Horváth Zoltán művészetpártoló köszöntő szavai hangzottak el.
- Nem emlékszem, hogy lett volna ilyen tárlat Szentesen - kezdte. Ennyi szénnel, temperával, színes krétával készített kép még nem volt egy kiállítás anyagában sem.

Jarolics Béla reklámgrafikus képein csodálatos vonalvezetéssel, és szinte fényképszerű tökéletességgel ábrázolja a Kurcát, a Tiszát, a hidakat, az ártéri fák elmúlását és feltámadását. Munkáin meglátszik a sok évtizedes gyakorlás. Tanítómesterei Terney Béla és Drahos István tanár urak voltak. "Béla bátyámnak" (ahogyan ő nevezte) nehéz volt átállnia a grafikákra, hiszen a reklámgrafikák olykor torz vonalvezetést kívántak, de leküzdötte a nehézségeket. Horváth Zoltán a kezdetektől figyelte a képzőművész útkereső próbálkozásait. Művészetének kiteljesedését a kréta és a szén használata hozta meg. Idős édesanyja ápolása mellett jut ideje létrehozni a gyönyörű rajzokat, ami csodálatra méltó. A képek egyszerűségükkel, természetességükkel, letisztult világukkal szólnak az emberekhez. A kiállítás március 2-ig tekinthető meg a könyvtárban, majd állandó kiállításként a Petőfi Cukrászdában.

Jarolics Béla elmondta, hogy 12 éves kora óta rajzol és fest. Volt egy triumvirátus Szentesen: Telekesi János, Kiss Sándor és ő, az volt a tervük, hogy rajzfilmstúdiót hoznak létre. Lett is, de Kecskeméten. A honvédség után Sztálin, Rákosi és Lenin fejeket grafikázott 8 méteres magasságban. Öt évig ő festette Szentes összes cégtábláját. Lélektelen munkának nevezte, akárcsak az előzőt, hiszen típusokat kellett készítenie. A szövetkezeti vonalon szép 11 éve volt: a Skála Coop szlogenjeit készítette. Akkor jött haza, amikor az édesanyja beteg lett, és immár két és fél éve van Szentesen. Egy évig az úszólányokkal járt versenyekre, így vezette le az energiáit. Aztán Bíró Jenő meghívta, hogy nyissa meg egy kiállítását, és megkérdezte tőle, hogy miért nem fest és rajzol. Ezután kezdett újra alkotni. Első kiállítása vegyes volt: olajfestékek, szénrajzok szerepeltek a tárlat anyagában. Sikere volt, de kritikákat is kapott. Második kiállítása a Terney kollégiumban volt, ez a harmadik kiállítása.

M. A.

2007. február 16.

Drogok nélkül - szabadon

Szenvedélybetegségekről a Kiss Bálint iskolában

A Köztes Átmenet Kht. régóta tervezte, hogy a 2001-ben a Természettudományi Múzeumban először megrendezett vándorkiállítást Szentesre is elhozza. Az elmúlt 6 évben több kisebb-nagyobb településen, határon innen és határon túl próbálták meg felhívni a figyelmet a drog veszélyeire, és a szenvedélybetegségek kezelésére. A vándorkiállítás februárban érkezett városunkba, a Kiss Bálint református Általános Iskola díszterme fogadta be a paravánok sokasága által elválasztott 6 terem anyagát.

2007. február 16.

Idősek pénzét csalták ki

Február 6-án történt, hogy a szentesi nyomozók elfogtak egy autó tolvajt, aki egy több hónapja parkoló Polski Fiatot tört fel csavarhúzóval, majd a kormányzárat eltörve a járművet eltolta egy fémfelvásárlóhoz. A gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően az elkövetőt elfogták, és az autó is lefoglalásra került. A tolvaj úgy bukott le, hogy a sértettnek kínálta fel az autó alkatrészeit, ám a tulajdonos felismerte a visszapillantó tükrét, ezek után értesítette a rendőrséget. A tettes a kihallgatás során egyéb bűncselekményeket is elismert a nyomozóknak.

2007. február 16.

Adó-infó

Törőcsik Norbert rovata

Nem vihető át a szabadság

Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a Mt-nek azt a rendelkezését, amely lehetővé teszi szabadság átvitelét a következő évre.

A szabadsághoz joga van a munkavállalónak, természetesen nem köteles kivenni, egyébként is az évi rendes szabadság mindössze egynegyedével rendelkezik szabadon, a többit elvileg a munkáltató oszthatja be.

2007. február 16.

Tóni bácsi konyhája

  • Csirkeaprólék-leves csurgatott tésztával
  • Fehérboros-paradicsomos csirketokány
2007. február 16.

Világbajnoktól tanulhatnak

Balról jobbra: Szenti Levente, Szabó József, Rébeli Sz. Tamás, Benkő Barnabás, László János, Csuka Flórián, Szabó Bence, Máté Bence, Gut Bence, Hegedűs Bence, Tokaji Máté, Oltyán Gábor, Werner György, Zsigó Zoltán, Gundl Dávid, Szremkó Krisztina edző.

Szremkó Krisztinának, a magyar női vízilabda válogatott egykori klasszisának, a Hungerit-Top Cop-Security Szentesi VK jelenlegi játékosának pályafutásáról oldalakon keresztül lehetne mesélni. A világ- és európa-bajnoki arany- és ezüstérmének, a Világkupa első helyezésének, olimpiai hatodik helyének, ötszörös magyar bajnoki elsőségének, a BEK-bronzérmének vagy a Cataniaval elért olasz bajnoki harmadik helyezésének mind-mind saját története van. Ezúttal nem Krisztáról, hanem a Szentesi Vízisport Klub azon csapatáról beszélgettünk, amelynek ez a nagyszerű sportember a vezetőedzője.

2007. február 16.

Maszkban játszana

Szarvas Zsolt arca több helyen is eltört

Súlyos sérülést szenvedett az elmúlt héten hétfőn megrendezett Legrand-MetalCom Szentes-Kanárik futsal mérkőzésen Szarvas Zsolt. A szentesi támadót nemes egyszerűséggel arcon ütötte ellenfele, amelynek következtében Zsolt nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Egészen pontosan: eltörött több helyen is az arccsontja, valamint az arcürege is átszakadt. A labdarúgót sérülése után két nappal megoperálták, akkor egy levegővel telt ballont helyeztek el az arcüregben, így rögzítvén az eltört csontot. A lábadozó játékost telefonon értük utól, tőle tudtuk meg, hogy tegnap eltávolították a varratokat, a csövet, és ezt a bizonyos ballont is az arcüregből. Az orvosok szerint 12 hét alatt forr össze teljesen a csont, ez idő alatt elméletileg kímélni kellene minden külső hatástól. Elméletileg, mivel Zsolt úgy tervezi, hogy egy speciális maszk segítségével ennél korábban is pályára léphet majd. Addig azonban teljes a pihenő olyannyira, hogy az első három hétben orrot sem szabad fújnia. Mint elmondta, nagyon jól esett neki az a számos jókívánság, amelyet telefonon és interneten keresztül kapott, nem csak szentesi ismerőseitől, hanem szerte az országból. Ahogy elmúlt heti lapszámunkban valószínűsítettük, lesz folytatása az ügynek, de már a rendőrség bevonásával. Bár Szarvas és felesége úgy tervezték, hogy feljelentik az ütést mérő "labdarúgót", ezt mégsem kell megtenniük, hiszen az újságokban megjelent tudósítások, beszámolók alapján a szentesi rendőrkapitányság hivatalból megindítja a vizsgálatot, nyolc napon túl gyógyuló, súlyos testi sértés alapos gyanújával.

H. V.

2007. február 16.

Négy között a kupában

Elsőként jutott a vízilabdázók Komjádi-kupájának a négyes döntőjébe a Legrand-Szentes csapata. A február első hétvégéjén lebonyolított csoportküzdelmek során Egerben a házigazdákat 12-7-re, a Szolnokot 13-6-ra, míg a Szegedet 12-11-re verték Berki András tanítványai. A gárda így bejutott a negyeddöntőbe, ahol oda-visszavágós alapon kellett meccselni a Péccsel. Mivel a baranyaiak lemondtak pályaválasztói jogukról, így mindkét mérkőzést a városunkban rendezték, gyors egymás utánban az elmúlt hétvégén. A Szentes az első találkozó 7-6-os sikerét követően 11-7-re nyert vetélytársával szemben, ami azt jelenti, hogy a Legrand ott lesz a kupa legjobb négy csapata között. Az elődöntőket február 24-én, a döntőt pedig másnap rendezik a Komjádi uszodában. A többi negyeddöntő alapján valószínűsíthető, hogy a Honvéd, a Vasas és az Újpest lesz a másik három együttes, amelyik ott lehet az elődöntőben, közülük kerülhet ki a mieink következő ellenfele.

Berki András szerint ez a remek eredmény ismételten igazolta, hogy kiváló a szentesi utánpótlásképzés, ezzel korábban sem volt baj és az eredmények alapján jelenleg sincs. Arra a kérdésre, hogy idén meddig juthat el a Szentes a sorozatban, nem tudott pontos választ adni, mint mondta, sok függ attól, hogy melyik gárda lesz az elődöntőbeli ellenfél. Az biztos, hogy az Újpestnek idén is remek az utánpótlása. De a szentesi csapat sem rossz, és ez mindenképpen bizakodásra adhat okot.

H. V.

2007. február 16.

Ami kimaradt...

Nagy várakozás előzte meg a Nagy szentesi sportkönyv megjelenését mind az érintettek, mind pedig a kívülálló sportszeretők körében. A könyv küllemre kifogástalan, minden igényt kielégít. Óriási munkát jelentett a szerkesztőbizottságnak a beérkező információkat rendszerezni, egy kicsit átfésülni és megfelelő formában megjelentetni.

A sportolók által leírt történetek, élmények, valamennyi olvasóban (gondolom én) nosztalgiát ébresztett. Biztos volt olyan, aki személyesen a "szerzőtől" már hallotta a történetet borozgatás közben.

2007. február 16.

Középmezőnyben kosaraznak

A testnevelők is népszerűsíthetnék

Úgy tűnik, hogy a 2006/2007-es bajnoki idény nem úgy sikerül a Szentesi Kosárlabda Klub NB II-es férfi csapatának - a tavalyi eredmény után -, ahogy szerették volna. Az okokról kérdeztem Marossy Gyulát, a klub elnökét.

- Egyértelműen abban látom a visszaesést, hogy két meghatározó játékosunk távozott - mondta a kosarasok elnöke. Hiányukat nem tudtuk megfelelően pótolni. Nehéz az anyagi helyzetünk. Gondolok itt arra, hogy még mindig nem oldódott meg a csapat szállítása idegenbeli mérkőzésekre. Egyik szponzorunk kilenc fős kisbuszt biztosít, de ebbe nem fér be a gárda. A csapaszellem szempontjából is jó volna, ha mindenki tudna utazni. Jelenleg a középmezőnyben foglalunk helyet (tavaly 4. volt a csapat, a bajnokság végén) ott is fogjuk befejezni a pontvadászatot. Nincs szó pánikhangulatról. Változatlanul bizakodó vagyok. A középmezőny sem egy rossz helyezés. Viszont az előző évhez képest visszalépés. Mi is a kiutat keressük. Biztos, hogy nagyon nehéz lesz. Remélem, hogy megfelelő játékosokat fogunk találni ahhoz, hogy a következő évben ismét jól szerepeljünk.

- Most jelentkezik az utánpótlás hiánya.

- Igen. Tőlünk 30 km-re lévő városban hagyománya van a kosárlabdának, óriási az érdeklődés. Szeretném kérni az általános és középiskolák testnevelőit, hogy iktassanak be az órarendjükbe kosárlabda alapismereteket. Ez is lehet egy lépés a kosárlabda utánpótlás felé.

- Az edzéslátogatottság?

- A sportcsarnok a megfelelő időben rendelkezésünkre áll. Mindenki dolgozik, és a vidéki játékosok részvétele is nehezen oldható meg. Az említett helyzetből is kitűnik, hogy nagyon hullámzó az edzéslátogatottság. A játékosok amatőrök, és ezért nem lehet megkövetelni, hogy mindenki ott legyen. Ezért is lenne fontos a kosárlabda utánpótlás. Akkor talán könnyebb lenne.

D. V. Z.

2007. február 16.

Egy marék szülőföld

Az ötlet nem új keletű. Próbálkoztak már itt, Szentesen is hasonlóval. Most Gődér Lajos, a Galéria kávéház tulajdonosa gondolt egy nagyot: farsangi mulatságot rendez a szülőföldről az anyaországba települtek részére.

Azt szeretné, ha egy folyamat indulna el. Azt mondja: legyen a Galéria kávéház egy olyan hely, ahová jó öszszejárni. Legyen az a hely, ahol meghallgatásra talál úgy a kisebbségbe rekedt, mint a befogadott magyar. Azt kéri: mindenki hozzon magával egy marék "szülő-földet", mert "aki itt tart egy maréknyit a Szent Földből, annak joga és kötelessége oda hazajárni".

Ami pedig a folytonosságot illeti, a kávéház vezetése azt szeretné, ha vasárnap délutánonként is össze tudnának jönni. És azon gondolkodnak, mily módon, hogyan tudnának nyitni sorstársaihoz, akik segítségre szorulnak.

A batyu mulatság február 17-én, szombaton este 7 órakor kezdődik a Galéria kávéházban. A talpalávalót Vass Péter végvári nótafa szolgáltatja harmonikán és szintetizátoron.

2007. február 16.

Már negyedikek

Jól kezdett, aztán a kevésbé jó erőnlétnek és a rövidebb kispadnak "köszönhetően" 6-3-ra kikapott a Cső-Montage otthonában a Legrand-MetalCom Szentes futsal csapata. A mieink szereztek vezetést, ám a hazaiak fordítani tudtak. A félidő vége előtt a Szentes egyenlített, így 2-2-vel tértek pihenőre a csapatok. Fordulás után a Cső kezdett góllal, de a következő találatot újra a Legrand szerezte, ám ettől kezdve a vendéglátók góljaira szentesi oldalról már nem érkezett válasz. Koncz Zsolt, a Szentes játékos-edzője elmondta, hogy összesen nyolc mezőnyjátékossal érkeztek meg a találkozóra, Labádi, Szabó Árpád, Erhardt sérülésük után most először léptek pályára, Kovács Norbertet pedig az idegenbeli mérkőzésekre nem engedi el a nagypályás egyesülete, a Csongrád. Jernei Csaba viszont kifejezetten jól játszott, ám ez is kevés volt a pontszerzéshez. Veresége ellenére a negyedik helyre lépett előre a tabellán a Legrand, egyelőre jobb gólkülönbségének köszönhetően előzve meg a csömöri együttest. A bajnokság két hét múlva folytatódik, akkor Siklósra utazik a csapat a győzelem reményében.

H. V.

2007. február 16.

Családi események

Született: Tedás Krisztiánnak és Zsidó Mártának (Arany J. u. 13.) Csenge, Orosz Csabának és Mészáros Renátának (Nagyhegy 278/D), Petra, Magyar Zoltánnak és Antal Katalinnak (Csongrád, Zöldkert u. 2/A) Szabolcs nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Gerendi Norbert és Bali Gabriella Irén (Nagyörvény u. 32.).

Elhunyt: Török Ernő (Nagyhegy 247.), Vincze Imre (Deák F. u. 87.), Nagy Andrásné Gergely Rozália (Sarló u. 3/C), Berényi Imre (Sima F. u. 43.), Szabó Bálint (Vadaskert u. 21.), Kacziba István (Csongrád, Uzsoki u. 2.), Hajdú Istvánné Kallai Julianna (Csongrád, Dobó u. 10.), Ajtai Imréné Jankó Jolán (Csongrád, Nyíl u. 19.), Oláh József (Csongrád, Egyetértés u. 9.).