XLII. évfolyam 2. szám

2010. január 15.

Új készülékeket kaptak

Az "Egy szív a gyermekekért" Alapítvány támogatta a Gyermekosztályt

EKG-s és 24 órás vérnyomásmérő készülékre nyert támogatást az "Egy szív a gyermekekért" Alapítvány pályázatán a Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya. A 25 ággyal működő osztályon évente ezernél több fekvő és tízezernél több járóbeteget látnak el, a csecsemőosztályon pedig 800 kisgyermek fekszik, orvosi vizsgálatukhoz jelent elengedhetetlen segítséget a két orvosi műszer, melyek összértéke 690 ezer forint.

Az "Egy szív a gyermekekért" Alapítványt a Skála-Coop Rt. hozta létre 1991-ben. A kuratóriumnak lehetősége van évente meghatározott összegben műszer vásárlására pályázatot kiírni a gyermek-egészségügyi intézmények számára. A korábbi években a pályázható összeg 5-6 millió forint volt. A támogatások mértékéről, valamint a pályázatok elbírálásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.

2010. január 15.

Változhat a városkép

A Petőfi és a Napház, illetve szociális téma a napirenden

Magyar-román határon átnyúló együttműködésben Újszentessel nyílik lehetőség Megújuló Energia Kompetencia Központ létrehozására. Erről is döntöttek a képviselő-testület rendkívüli ülésén. A projekt célja olyan tudásközpont kialakítása, amely vállalkozások, civil szervezetek, oktatási és más intézmények, valamint a lakosság számára nyújtana folyamatos képzést, szakmai bemutatót. A központ épületét a Fridrich Fényirda környékére tervezik, a projekt teljes költsége valamivel több, mint 3 millió euró. 5 százalék önrészt, kell biztosítani a megvalósításhoz, a többi elnyerhető támogatás.

2010. január 15.

A Hunor előre menekül

Húszezer törzsvásárló

A felújított kórházi boltEgy kis visszatekintés. A legutóbbi értékeléskor már dúlt a világgazdasági válság, és nagyon sötét felhők kavarogtak fölöttünk, mondja Mészáros Zoltán, a Hunor Coop elnök vezérigazgatója. Bár, ha a terveket nézzük, óvatosan mentek neki az évnek, mégis féltek, hogy nagyon rossz évet zárnak. Aztán vége azért csak-csak happy end lett.

- Félévkor nagyon komoly szigorításokat kellett meglépni, népszerűtlen intézkedésekkel kellett a gazdálkodásunkat "jó irányba" kormányozni.

2010. január 15.

Még mindig a szemétdíjról

Mit tett, mit nem tett a városvezetés?

Valamennyi kedvezmény és valamennyi választható edényméret megmarad, hangzott el a képviselő-testület legutóbbi ülésén. A megnyugtató válasz abban a pillanatban dr. Rébeli Szabó Tamásnak szólt ugyan, de sokakat érdekelt. A fi-deszes képviselő arra volt kíváncsi, hogy a kényszerű hulladéklerakó-váltást követően a 70 éven felülieknek kell-e fizetniük szemétdíjat január 1-jétől?

Most miért ez a nagy bizonytalanság, amely eléggé megbolygatta a karácsonyi hangulatban készülő képviselők kedélyeit? Megírtuk már, hogy a '96-97-ben, az akkori szabványoknak megfelelően megépített berki lerakó jogosítványa az év végén lejárt. Maradt benne közel másfél év, az idő alatt még magába gyűrhette volna a város szilárd hulladékát, ám a 2004-ben megváltozott európai uniós szabvány 2009. december 31-ig adott lehetőséget a szemételhelyezésre.

2010. január 15.

Artézi kutat fúrtak

Évfordulónaptár - 2010.

65 éve, 1945. jan. 9-én 84 éves korában Göstling an der Ybbs-ben elhunyt Kardos Albert (1861-1945) neves irodalomtörténész, 1887-1891 között a szentesi gimnázium tanára.

20 éve, 1990. jan. 10-én Szentesre látogatott Csoóri Sándor József Attila-díjas író-költő. Találkozott a Horváth Mihály Gimnázium diákjaival, majd önálló szerzői estet tartott a Tóth József Színházteremben, amelyet a Magyar Rádió is felvett.

20 éve, 1990. jan. 11-én újabb segélyszállítmány indult Szentesről Romániába. - A Városi Galériában megnyílt Táncos László grafikusművész kiállítása, amelyet a népszerű író, Hernádi Gyula nyitott meg.

65 éve, 1945. jan. 12-én Puruczkai Mihály (1906- 1982) szentesi zenetanár városi fúvószenekart alakított. Ebből nőtt ki a ma is létező aranydiplomás városi fúvószenekar.

20 éve, 1990. jan. 13-án a Független Kisgazdapárt Csongrád megyei választmánya értekezletet tartott Szentesen az Ifjúsági Házban. Az ülésen újraválasztották a megyei vezetőséget. Megyei elnökké Imre Károly szentesi titkárt választották meg, egyben őt javasolták országgyűlési képviselőjelöltnek az 5. számú választókörzetben. Simonné Vecseri Márta szervezőtitkári megbízást kapott.

230 éve, 1780. jan. 14-én megszületett Szentesen Do-bosy Mihály (1780-1853) református lelkész, író, műfordító. 1813-ban Szentesen választották lelkésszé, ahol haláláig szolgált.

110 éve, 1900. jan. 14-én megtartották az időközi országgyűlési képviselőválasztást. A választási küzdelem három függetlenségi 48-as jelölt és egy szocialista jelölt között zajlott; a kormánypárt nem állított jelöltet. Az abszolút többséget egyik jelöltnek sem sikerült megszereznie.

125 éve, 1885. jan. 15-én Szentes főterén megkezdődött a város első ártézi kút-jának fúrása. A munkát Zsig-mondy Béla budapesti mérnök irányította. (A 312 méteres fenékmélységet 1886. május végén érték el. A díszes felépítményű kutat 1934-ben elbontották. Szobrai ma a Luther téren láthatók.)

Összeállította:
Labádi Lajos

2010. január 15.

Szentes vásárvárosi rangra emelkedett

280 éve történt

Szentes 1742-ből fennmaradt hivatali pecsétjeA Szentes történetéről szóló kiadványokból tudjuk, hogy településünket egy 1564-ben kelt királyi adománylevél már oppidumként, vagyis mezővárosként emlegette; a váci püspökség 1628. évi dézsmajegyzéke pedig "jó városnak" mondta, ahol 115 ház található. Alig húsz évvel később a kiújult harcok következtében a törökök ismét végigpusztították a térséget. Az 1647-ből fennmaradt dikális összeírás szerint a város csak egy porta után tudott adót fizetni. A hanyatlásra utal településünk első fennmaradt pecsétjének körirata is: "SZENTESI FALU PÖCSÉTI 1694". A kuruc szabadságharc idején (1709-ben) kitört pestisjárványnak több mint 900 szentesi lakos esett áldozatul. A hadjárások és a pestis pusztítása utáni népességi viszonyokra az 1715. évi országos adóösszeírásból következtethetünk. Szentesen összesen 230 családot vettek jegyzékbe, vagyis családonként hat fővel számolva is, településünk lakóinak száma nem lehetett több 1380 léleknél. Erről az alapról indulva vált néhány évtized alatt ismét virágzó mezővárossá.

2010. január 15.

A sportcsarnokról

A lap decemberi utolsó számában egy riport jelent meg velem kapcsolatban.

Egy sajnálatos sajtóhiba miatt egy számomra fontos mondat tévesen jelent meg: "Mostanában szomorúan tapasztalom a csarnoknak és környékének a szépülését." Én természetesen a leépüléséről nyilatkoztam!

2010. január 15.

Gyógyszerészek, asszisztensek

Olvasóink írják

Lapunk olvasója, Kátai Ferenc a gyógyszerészek, aszszisztensek munkájáról írt cikket, és hozta be szerkesztőségünkbe. Az írás - úgymond - folytatása a decemberben megjelent "Az ázsiai infuenzajárványt túléltük" című írásnak, mert az orvosok a gyógyszerészek, aszszisztensek segítsége nélkül nem boldogultak volna.

Az '50-es évek közepén a Farkas Antal, Vásárhelyi, Petőfi, Kossuth, Rákóczi, Jókai utcai patikákban Ihász István, Kirer Antal, Koritsánszky Kálmán, Oláh László, Szentesi István, Szentesi Istvánné, Torday Árpád, Gyarmati, Cselkó, stb. gyógyszerészek dolgoztak. Az orvosok fáradt kezeivel írt receptek alapján készítették az asszisztensek segítségével a gyógyszerek jelentős hányadát. Ezeket és a gyárilag készített orvosságokat a gyógyszerészek adták át és ismertették hatását. Orvosok, gyógyszerészek, asszisztensek lelkiismeretes munkájuk alapján gyógyultunk meg. Gyógyszerészek segítői voltak Balázs Józsefné, Pusztai Mária, Torday Árpádné és társaik. Az Ady Endre utcai Havas, a Villogó utcai gyógyszertárak is a betegek szolgálatában álltak.

2010. január 15.

Dr. Janka János

Olvasóink írják

77 éves korában hunyt el dr. Janka János, doki. A labdarúgás kezdő állomásai: 1946-50 Gádoros MADISZ, majd 1950-52 Szentesi Kinizsi. További szereplések 1954-61 Szegedi Haladás, 1961-64 Szegedi Építők SZAK, 1964-68 Szegedi Spartacus. Főiskolai bajnokság 1. hely, 1960. A szegedi egyetem orvostudományi karán doktori oklevelet szerzett (1952-58).

Janka doki itt hagyott bennünket. Búcsúzunk egy mozgalmas, kiváló sportembertől, példamutató labdarúgótól, orvostól és pótolhatatlan baráttól. Temetése január 18-án, hétfőn 11 órakor lesz Szegeden, a Dugonics temetőben. Nyugodj békében!

Sport- és játékostársaid

2010. január 15.

Ökumenikus imahét

A jövő héten kezdődő ökumenikus imahétre szeretettel várnak mindenkit, aki fontosnak tartja, hogy a Krisztushívők egységéért imádkozzon. Az alkalmakat mindig máshol tartják, de remélik, hogy esténként minél többen együtt lesznek.

Január 18., hétfő 17 óra - Szent Anna Római Katolikus Templom "Tanúságtétel élettörténetek elmondásával"; január 19., kedd 17 óra - Református Idősek Otthona (Kossuth tér) "Tanúságtétel tudatosság által"; január 20., szerda 17 óra - evangélikus templom "Tanúságtétel a nekünk ajándékozott hit ünneplésével"; január 21. csütörtök 17 óra - Jézus Szíve templom (Felsőpárt) "Tanúságtétel a szenvedésben"; január 22. péntek 17 óra - Felsőpárti református imaterem.

2010. január 15.

Külföldi szakmai gyakorlatok

A Zsoldos Ferenc Szakközép-iskola és Szakiskolában

Négy évvel ezelőtt, 2006 tavaszán a Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola 8 fodrász tanulója 3 hetes gyakorlatot töltött a németországi Münchenben. Pintér Etelka igazgatónő elmondása szerint a program a tanulók és a tanárok körében egyaránt nagy sikert aratott, és mindenki izgatottan várta a folytatást.

Ez év februárjában a Tem-pus Közalapítvány újra pályázatot hirdetett szakiskolai tanulók külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítására. Természetesen az iskola is benyújtotta pályázatát. Áprilisban kapták az örömhírt: 9,1 millió forintot nyertek 16 tanuló és két kísérő tanár 5 hetes gyakorlatára. Öt bolti eladó, 2 szerkezetlakatos, 3 festő, 2 kőműves és 2 épületgépész tanuló számára nyílt lehetőség arra, hogy francia tanulótársaik és oktatóik segítségével megismerhessék egy másik ország szakképzését. Az utazás időpontja: 2010. február 19.

2010. január 15.

Helyesírásban a legjobbak

Idén is született szentesi elsőség az Implom József helyesírási verseny regionális döntőjén, melyet immáron 18. alkalommal rendezhetett meg a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola.

Január 13-án, szerdán 42 diák vágott neki a feladatoknak, a megye középiskoláinak képviseletében. A helyesírásban jeleskedő tanulók gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai kategóriában versenyeztek.

Tollbamondásban ezúttal a Helyesírási Szabályzat részletét diktálták a diákoknak, akikre a 35-40 perces felolvasást követően három oldalas feladatlap várt. A középiskolás nyelvtan kiváló ismerői színvonalas előadásokat is meghallgathattak két szaktekintélytől, dr. Nagy János a magyar népdal retorikai szerkezeteiről, Nagy Levente pedig az igazságügyi nyelvészetről beszélt.

2010. január 15.

"Szentes kincsei" voltak, de már nem azok

Nagy érdeklődéssel olvastam a Szentesi Élet 2009. december 11-i számában az 5. oldalon elhelyezett cikk anyagát, amely arról tájékoztatott, hogy elkészült és megjelent Szentes város építészeti emlékeit bemutató írásos és fotografikus anyag könyv alakú formában öszszegezve, egyben méltatva az alkotók munkájának jelentőségét is. Valóban, régen várt, hézagpótló, sőt forrásmunkának is tekinthető a várostörténettel foglalkozó írásművek sorában.

A város építészeti történetében kicsit is jártas olvasó előtt nem ismeretlen az a tény, hogy a város műemlékekben nem gazdag, sőt szegény, aminek bizonyára megvannak a maguk helytörténeti okai és amelyek közül talán elsőként az erre fordítható pénzösszeg hiánya nevezhető meg. Ezek a tényszerű állapotok már előre evidensé teszik azt, hogy a város régi épületeinek, városképének megbecsülése és megőrzése - más településekhez viszonyítva - itt különösen kiemelt feladat lehet a mindenkori városvezetésnek.

2010. január 15.

Előadás

Reményik Sándor, az elfelejtett Virrasztó című irodalmi estre várják a közönséget január 20-án, szerdán 18 órakor a városi könyvtárba. A programot a Krúdy Gyula Baráti Kör rendezi.

2010. január 15.

Credo

A Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság szervezésében kerül sor a kárpátaljai Credo Verséneklő Együttes műsorára. Isten, áldd meg a magyart címmel egyedi stílusban kárpátaljai és erdélyi költők megzenésített verseivel, hétköznapokról, történelemről, magyarságról énekelnek. Az érdeklődőket január 20-án, szerdán 18 órakor várják a Művelődési és Ifjúsági Házba. Jegyek a helyszínen kaphatók.

2010. január 15.

Gerillaháború és nyomor

Vietnám, a kontrasztok országa 3.

Nyomornegyedek, természeti kincsek, a nagyvárosokban felhőkarcolók tömkelege is jellemzi azt az országot, melyről talán mindenkinek ez a szó ugrik be először: gerillaháború. Vietnámot azonban a 2. világháború sem kerülte el, ugyanúgy ahogyan Kambodzsát sem. Kozma Sándor a két ázsiai ország ezen arcával is megismerkedett tavalyi útján.

Ma fegyelmezett, kulturált, jól öltözött katonaság jellemzi az országot, ahol a 20. század talán leg emberpróbálóbb csatái dúltak egykoron. Az ottani honvédségnél jelenleg szárazföldi szolgálatban 3, a flottánál 5 évet kell eltölteni, s mindezt hasonló módon, mint nálunk a sorállományos szolgálat idején. Korábban is így volt ez, azok esetében is, akik az amerikai katonák ellen küzdöttek meg olyan ütközetekben, amely felemésztette az országot.

2010. január 15.

Beteg testben szárnyal a szellem

Több alkalommal láthattuk már Jarolics Béla (képünkön dr. Csíky Lászlóval) pasztellképeit, vagy grafikáit a városi könyvtárban, ezúttal az utóbbi időszak termését tették közszemlére. A megnyitón azzal kellett szembesülnie a látogatóknak, hogy a leginkább kedvelt, a Szentest és a környékbeli tanyavilágot bemutató témájához most is visszatérő művész egy súlyos betegség árnyékában alkot.

Jarolics Béla korábban reklámgrafikusként és szövegíróként aratott sikert szakmai körökben, s ezt a mintegy négy évtizedes múltját ezeken a képein sem tudja és akarja megtagadni. Ezt emelte ki a megnyitón dr. Csíky László karikatúra szobrász, aki - nem mellékesen - Jarolics Béla orvosaként és jóbarátjaként mutatta be magát. Hogy Jarolics reklámgrafikus, a finom átmenetek jelzik szénceruzás képein: nem zárja le a határokat fekete vonallal, csak érzékelteti, magyarázta az orvos-szobrász. Arra is felhívta a figyelmet rendhagyó, a képeket körbe járó megnyitóján dr. Csíky, hogy az alkotó szerinte a társtalanság ellen is küzd, hiszen a legtöbb képén párban álló tárgyakat láttat.

2010. január 15.

Mozgalmas félév van mögöttük

Barna GrétaMolnár Emese ifjúsági polgármesterrel beszélgetek a Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat (SZIDÖK) elmúlt félévi tevékenységéről.

- Azzal kezdeném, hogy a nyári táboraink jól sikerültek. Ez persze csak egy alapot adhatott a szeptemberi tanévkezdéshez, hiszen ilyenkor a SZIDÖK újjáalakul. Rögtön egy nagy városi programban, az autómentes napon "találtuk" magunkat, amiben öszszetett feladatokat vállaltunk el. Dóra és segítői testfestettek, Anikóék teatasak hajtogatást tanítottak az érdeklődőknek. Krisztina, Csilla és segítőik interjúkat készítettek. Én és Zoli kérdőíves felmérést készítettünk a készülő ifjúsági koncepcióhoz általános és középiskolás Szidökösökkel.

- Ez sokrétű tevékenység volt. Mi történt a diák pincében?

- A városi diák pincében működő alternatív játszóházi program tovább folytatódott. A kézműves műhelyek mellett, különböző képzéseket szerveztünk a tizenéveseknek. Mindenképpen szeretném külön is kiemelni az ún. mesedélutánt, ahol kedvenc meséinket is bemutattuk. A kis herceg c. könyvből pedig, több idegen nyelvű példányt is megnéztünk. Szólnom kell arról, hogy a Művészetek Házában, a családi kézműves nap keretében teatasakokból készítettünk karácsonyfa díszeket.

- Mi történt még?

Martonosi Dóra- Novemberben tartottuk a Legtalpraesettebb diák választást, ami a jubileumi, tizedik volt a sorban. Szentes város Legtalpraesettebb középiskolás diákja Martonosi Dóra (HMG), a Legtalpraesettebb általános iskolás Barna Gréta (Koszta).

- Úgy tudom, régi hagyománya van annak, hogy a SZIDÖK Mikulása megérkezik a kórház gyermekosztályára. Így történt most is?

- Igen. A SZIDÖK Mikulása most is ajándékokkal érkezett és műsorral is kedveskedett a gyerekeknek. A piros filcből készített kiscsizmákat - amiket átadtunk - mi készítettük.

- Mi várható a későbbiekben?

- Röviden nehéz erről szólnom, hiszen sok tennivalónk van. A legfontosabb a SZI-DÖK tisztségviselőinek újraválasztása, mert az én mandátumom is lejár. El kell készíteni Szentes Város Ifjúsági Cselekvési Tervét. Át kell adni a Szentes Város Ifjúsági Közéleti Díjat. Készülni kell a nyári táborokra, a különböző képzésekre, a képviseletekre, hiszen Orosházán, Szegeden és Szolnokon is várnak ránk.

Pataki Katalin

2010. január 15.

Farsangi baráti est

A Szabadidős Sportklub ismét megrendezi a már hagyományos Farsangi Baráti Estet. A vacsorára január 30-án, szombaton kerül sor a derekegyházi vadászházban. A vacsorára a részvételi díj befizetésével lehet jelentkezni január 20-ig, a klub Tóth J. u. 28/A szám alatti helyiségében szerdánként 15 és 17 óra között. Részletes felvilágosítás kérhető Léhi Gábortól a 63/314-399, 30/468- 8769-es telefonon.

2010. január 15.

Corvin Tükör: Mátyás emléke

Kiállítás, reneszánsz muzsika, díjátadás a megyeházán

Január 22-én a magyar kultúra napja tiszteletére immár szokásosan egész napos rendezvénysorozattal készül a Koszta József Múzeum és a Csongrád Megyei Önkormányzat. Központ. Időrendben a következő programok várják az érdeklődőket a volt megyeháza épületében jövő pénteken:

Délelőtt 11 órától a Koszta József Múzeum rendezvényével veszi kezdetét a programsorozat, a megyeháza dísztermében a Musica Historica reneszánsz együttes fellépésével, és táncházzal.

2010. január 15.

Hősök

Azt mondja a haverom, mi, akik 1980 előtt születtünk, valódi hősök vagyunk, olyasféle mindent túlélő fenegyerekek.

De tényleg!

Gondolj csak bele, feszegeti tovább a kérdést a haver, kész csoda, hogy életben maradtunk. Aztán magyaráz is hozzá: nekünk még nem volt gyerekülésünk az autóban, sőt még biztonsági öv se nagyon, viszont bizton tudhattuk, hogy a gyerekágyak festékében bőven akad ólom.

2010. január 15.

Új fejezet kezdődik az Újpest ellen

Gőzerővel készül a január 16-i, szombat esti Újpest elleni hazai mérkőzésére a Bodrogi Bau Offshore Outlet - Szentesi VK férfi vízilabda csapata. Az együttes december 27. óta új vezetőedzővel, a korábbi trénert, Vass Sándort váltó dr. Tóth Gyula irányításával edz a bajnokság folytatására. Mint ahogy azt dr. Tóthtól megtudtuk, két megerőltető hét van a társaság mögött, és ez alatt a tizennégy nap alatt a játékosok maradéktalanul végrehajtották az elvégzendő feladatokat, éppen ezért meglehetősen fáradt a csapat. Ugyanakkor mentálisan jó állapotban vannak a játékosok, akikre ezen a héten sorozatban várnak a kétkapus foglalkozások. Előbb kedden, a BVSC és a Ferencváros ellen játszott a Szentes, szerdán fakultatív edzéslehetőség szerepelt a programban, csütörtökön pedig a Szolnokkal edzett együtt a gárda. Dr. Tóth Gyula azt is elmondta, hogy kiderült, idén nem lesz kieső az OB I-ből, így már ez a teher sem kell, hogy nyomja játékosai vállát. Természetesen azonban a lehető legjobban szeretnének szerepelni a bajnokságban, ezért is lesz fontos a hétvégi, Újpest elleni összecsapás. Maga a mesteredző is kíváncsian várja, hogy éles helyzetben mire lesz képes a csapat, egy azonban már most biztos, ahogy dr. Tóth mondta "mindenkinek meg kell szakadnia a medencében a győzelemért". Az Újpest elleni mérkőzés 18.30 órakor kezdődik a ligeti uszodában.

A nők, a Hungerit-Metal-Com-Szentesi VK együttese is készül a várhatóan izgalmasnak ígérkező tavaszi folytatásra. Az elmúlt hétvégén négy csapat részvételével megrendezett Hungerit Kupán szentesi siker született, a mieink valamennyi találkozójukat megnyerve diadalmaskodtak. A Szentes a szegedi Universitast 12-5-re, az utánpótlás válogatottat 11-3-ra, míg az ausztrál Sydney Killer Whales gárdáját 12-10 -re verte. A torna befejeztével az ausztrál együttes nem utazott azonnal haza, hétfőn és kedden is edzőmérkőzéseket játszottak a Hungerittel.

Hering Viktor

2010. január 15.

Külföldön folytathatja Vass Sándor

December 6-án ült utoljára a Bodrogi Bau Offshore Outlet Szentesi VK férfi vízilabda csapatának kispadján Vass Sándor, aki a két fordulóval korábbi, OSC-től elszenvedett 16-5-ös vereséget követően felajánlotta lemondását a klub vezetőségének, melyet el is fogadtak. A vezetőedző másfél éven keresztül volt a Szentes mestere. Határtalan lelkesedéssel kezdte, végezte munkáját, éppen ezért borítékolható, hogy nem ilyen távozásról álmodott. Mint ahogy azt lapunknak elmondta, ha újra kezdhetné ezt a szezont, több dologban változtatna a játékosokhoz való viszonyát illetően.

2010. január 15.

Negyedik játéknap

Kistérségi teremlabdarúgó torna

A Dr. Papp László Sportcsarnokban az elmúlt héten vasárnap volt a Hungerit Kupa elnyeréséért folytatott küzdelemsorozat negyedik játéknapja. A játékról annyit érdemes elmondani, hogy ez az izgalmas nap játéknap a döntetleneké volt, hiszen öt alkalommal nem bírtak egymással a csapatok.

Eredmények: Unikum - Fiorelló 2-3, Rövidzárlat - Swiss Mag 2-4, Alfa Team - Loki 0-2, Revans - Rodeo 0-3, KÁOSZ - Titánok 2-5, Red Star - Metalcom 1-1, Csituszo - B-28 Stúdió 5-1, Old Tigers - Hungerit I. 2-4, Csituszo - Sugi Team 3-0, B-28 Studio - Fociguruk 4-0, Kispályások - Cop's 0-6, Surprise - Grow Group 2-2, Dream Team - Tűzoltóság 2-4, Grow Group - FÜKSZ 3-3, Hungerit II - Belvárosi Favágók 1-3, MÁV FC - Minarik FC 0-0, Spitz - Biochip 3-2, Old Boys - Gallér SE 2-2.

2010. január 15.

Kosárlabda verseny

Antonjuk Alexandrra emlékeznek

Ismét, immár harmadjára emlékeznek kosárlabda versennyel a Horváth Mihály Gimnázium egykori orosz-francia szakos tanárára, Antonjuk Alexandrra, aki évekig sikeresen vezette az intézmény fiú kosárlabda szakosztályát.

Antonjuk Alexandr edzősége alatt érte el legkiválóbb eredményeit a csapat, méltó vetélytársai voltak a szegedieknek, illetve a hódmezővásárhelyieknek is. Annak ellenére, hogy a sportágnak Szentesen nincsenek olyan gyökerei, mint például Vásárhelyen. A tanár úrnak nagy szerep jutott a kosárlabda diákokkal való megszerettetésében. Amíg tehette, ő maga is beállt a játékosok közé, kiváló sportolóként - tudtuk meg a szervezőtől, Kovács Lászlónétól.

Az emlékverseny első évében középiskolások vetélkedtek, tavaly azonban már bővült a részvétel, a tanár úr korábbi tanítványai is beszálltak a mérkőzésekbe. Erre reménység van idén is, hiszen már több csapat is jelentkezett a kosárlabdatornára, melyet január 23-án, szombaton 14 és 19 óra között rendeznek meg a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban.

A szervezők indulókat várnak minden korosztályból. Jelentkezni a Horváth Mihály Gimnáziumban lehet Kovács Lászlónénál, vagy a 30/484-3416-os telefonszámon vagy az evakov14@ gmail.com e-mail címen. Nevezési határidő január 22. A szervezők kérik, hogy a csapatok egységes mezben jelenjenek meg.

Cseh-Lakos

2010. január 15.

Városi selejtező

Diákolimpia

A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok adott otthont az elmúlt héten a Diákolimpia Szentes városi és kistérségi teremlabdarúgó bajnokság 4. korcsoportos selejtezőinek. Öt szentesi általános iskola mellett Fábiánsebes-tyénből, Nagymágocsról és Szegvárról indultak csapatok a tornán, ahol a tét a megyei döntőbe való továbbjutása volt. Hatalmas küzdelmekben, várt és váratlan eredményekkel alakult ki a végső sorrend, ami alapján a Klauzál Gábor iskola csapata nyerte el a jogot, hogy képviselje Szentest a következő fordulóban.

A selejtező eredménye: 1. Klauzál iskola, 2. Koszta József iskola, 3-4. Fábiánsebes-tyén és a Szent Erzsébet iskola.

A hét közepén, szerdán folytatódott a diákolimpia teremlabdarúgó bajnokság megyei döntője a sportcsarnokban. A megmérettetésen hat csapat vett részt, Makó, Vásárhely, Csongrád, Kistelek, Szentes és Sándorfalva.

Az országos döntőbe a Makó csapata jutott, második a Kistelek, harmadik a Csongrád gárdája.

G. I.

2010. január 15.

Egy százalék

Az Együtt a Véradókért Szentesen Alapítvány számlájára 2009-ben 221.523 forint érkezett. Az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékából a sokszoros véradókat ismerték el. Az alapítvány köszönetet mond a véradók nevében! Továbbra is várják a felajánlásokat a 18457445-1-06 adószámra.

2010. január 15.

Pótfűtés

Az ember elmegy gyónni.
- Atyám, nagy az én vétkem. Házas vagyok, mégis lefeküdtem hét nővel egyszerre.
- Akkor most fogj hét kiló citromot, facsard ki és idd meg a levüket!
- És ez feloldoz?
- Nem, de eltünteti azt az elégedett mosolyt a pofádról...

2010. január 15.

Kis kukta

  • Erdélyi húsgombócleves
  • Csirkecombok hagymaágyon
2010. január 15.

Lefújják a készenlétet

Enyhe belvizes időszak

Az idei évkezdet időjárása pár napja még első fokú készenlétet indokolt a belvízvédekezésben, ám a folytatás nem ad aggodalomra okot, tudtuk meg az illetékestől.

- Január 7-én 13 órától védekezünk, tájékoztatott Ugrai Bálint, a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat igazgatója, aki akkor első fokú készültséget rendelt el. Teljes működési területük 10 önkormányzatra, s 86 ezer hektárra terjed ki. Ugrai Bálint és munkatársai további esőre számítottak, de a vártnál jobb lett a helyzet. Az elmúlt napokban hat szivattyútelepük üzemelt, 500 ezer m3 belvizet emeltek át rajtuk. Két belvízcsatornán vannak mun-kagépek, az összesen 470 kilométernyi csatornahosszból ötvenkettőn zajlik a védekezés. Az igazgató tájékoztatása szerint 8100 hektár az elöntött terület, de ez naponta változhat. A 2000-es évben tapasztaltakhoz képest, amikor a lakosság is veszélyben volt, s 50 cm hó és 35 mm eső esett, ez az idei állapot csak enyhe belvizes időszaknak számít, ahogy a szakember fogalmaz: csupán csapadéknyomok voltak. Azonban mindenre fel vannak készülve, akár embereket is fel tudnak venni, az Árpád szövetkezettől gépeket is kérhetnek, vázolja fel Ugrai Bálint. Most viszont nincs kint az összes gépük.

Vissza is kell fogniuk magukat, jegyzi meg, utalva egy minisztériumból érkezett levélre, melyben erre kapacitálták a társulatot. Egyébként, mint a szakember magyarázza, a korszerű vízgazdálkodás is erről szól: csak a fölös vizet kell elvezetni. A fő befogadó, Kurca is most befogadó képes. Az ATIKÖVZIG-gel közösen a védekezés lényegében lezajlott, így várhatóan lapunk megjelenésének napján, pénteken le is fújják a védekezést, jelenti ki az igazgató.

Ugrai Bálint a lakossági panaszokról azt mondja, minden bejelentést kivizsgálnak a helyszínen. Az a tapasztalata, hogy általában elővigyázatosságból szólnak az emberek, nehogy probléma legyen, és köszönik is nekik, hogy szólnak, teszi hozzá társulat igazgatója.

Mint közcélú műveknél szokás, az állam - ígérete szerint - megtéríti a társulat költségeit. Ha a gazdasági helyzet miatt netán mégsem, a tagok által befizetett érdekeltségi hozzájáruláshoz nyúlunk, mondja az igazgató.

D. J.

2010. január 15.

Szigorúbb büntetés fémlopásért

Megszaporodott a besurranásos bűncselekmények száma városunkban - tudtuk meg a szentesi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán. Akadt olyan lakás, ahová a tolvaj négykézláb, mászva lopakodott be és vitt magával készpénzt és értékeket, de volt olyan eset is, amikor a későbbi sértettre telefonáltak rá a hivatalból, hogy előkerült az elvesztett útlevele, amiről a tulajdonosa nem is tudta, hogy eltűnt. Azonnal utánanézett a szekrényben az iratának, és kiderült, hogy valóban nincs a helyén, de eltűnt mintegy másfél millió forint értékű aranyékszer és készpénz is. A Mátyás király utcában egy lakatlan ingatlant "takarítottak ki" a tolvajok, innen egy hegedű, porcelán- és dísztárgyak tűntek el közel 50 ezer forint értékben.

Feltörtek egy gépjárművet a Wesselényi utcában, amelyből az utastérben hagyott női táskát vitték el, míg egy Kossuth utcán parkoló autóból a benne lévő MP3-as cd-s rádiót szedték ki.

Büntetőeljárás indult egy vidéki nő ellen, aki éves szinten 100 százalékos hasznot ígért tőzsdei befektetésekből, és így csalt ki másfél millió forintot egy szentesi személytől.

Új jogszabály lépett életbe a színesfémlopások- és eladások visszaszorítása érdekében január 1-jétől. Ezen túl fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot vagy annak ötvözeteit csak személyazonosság igazolását követően lehet leadni. Ha ez nem történik meg, akkor az átvevőt minimum 150 ezer forintra, az eladót pedig a leadott hulladék értékének kétszeresére, de minimum 30 ezer forintra büntethetik.

H. V.

2010. január 15.

Gondolkodók

Szükségszerű velejárója-e a társadalmi szabadságnak a szociális különbségek kiéleződése? címmel tartanak öszszejövetelt a gondolkodók klubjában. A téma iránt érdeklődőket január 18-án, hétfőn 18 órakor várják a városi könyvtárba.

2010. január 15.

Családi események

Született: Szabó Ákos és Bazsó Krisztina Zsuzsannának Milán Dominik, Biácsi Sándor és Kovács Annamáriának, Liliána, Bere László és Négyesi Mónikának László, Miskolczi Kálmán és Szabó Andreának Ágnes, Czuczi Imre Zoltánnak és Kátai-Tóth Erikának Dávid, Pengő Ferenc és Zsótér Ildikónak Netti, Kardos Gyula és Papp Éva Rékának Emma Zsolna, Felföldi Mihály és Kácsor Ilonának Bence, Pusztai István és Dobi Juditnak Panka, Kis György és Konrádi Szilviának Zsombor nevű gyermeke.

Elhunyt: Csík Tamásné Váczi Eszter, Vári Lajos, Janó Istvánné Csányi Mária, Bali Ferenc, Tímár Illésné Kurilla Krisztina, Tarján István, Szabados Józsefné Gyarmati Gizella, Ormos Lajos Károly, Bánfi Jánosné Remzső Julianna, Kallai Ferencné Kovács Ilona, Forgó Györgyné Kanizsai-Nagy Margit, Berta Lajosné Négyesi Ibolya Terézia, Boros Béláné Sugár Hajnalka, Herceg Mihályné Szántai-Kiss Erzsébet, Szemerédi József.