XL. évfolyam 45. szám

2008. november 14.

Költözhetnek a lakók

Több mint egy milliárd forintos beruházással, közel ötezer négyzetméteres alapterületen épült fel a Széchenyi-liget szomszédságában a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, melyet november 13-án adtak át ünnepélyes keretek között. Az intézmény a jövőben 100 ember bentlakásos, illetve 50 ember nappali ellátását biztosítja.

Néhány napon belül be is költözhetnek az első lakók, mert a közigazgatási hivatal munkatársai az ünnepség előtt átadták az otthon működési engedélyét. Ennek birtokában a jövő héttől már 28 ellátottal intézményi jogviszonyt is létesítenek - hangzott el az ünnepségen, melyen jelen volt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára is.

2008. november 14.

Miniszteri elismerések

Lencséné Szalontai Mária

László Gyöngyi

Korózs Lajos, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium államtitkára szakmai elismeréseket adott át a Szociális Munka Napja alkalmából a minisztérium épületében rendezett ünnepségen kedden.

A szociális intézmények, szolgáltatások és szervezetek közötti hatékony együttműködés kialakítása érdekében kifejtett magas színvonalú, humánus tevékenysége elismeréseként Pro Caritate-díjban részesült Lencséné Szalontai Mária, a polgármesterhi hivatal szociálpolitikai osztályának vezetője.

A gyermekjóléti szolgálatok szakmai fejlesztése, támogatása területén kifejtett kiváló szakmai munkája elismeréseként Pro Familiis-díjat kapott László Gyöngyi, a Szentesi Családsegítő Központ Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatának szakmai vezetője.

2008. november 14.

Lesz másik körforgalom is

Elterjedt a városban a hír, hogy nem terveznek több körforgalmat a Kossuth utcán. Információink szerint egyelőre ideiglenes forgalmi csomópont kiépítése szerepel a tervben. Erre a képviselő-testület 6 millió forintot biztosított a költségvetésben. A már elkészült tervdokumentációban is - amely most lett bemutatva a városfejlesztési bizottság ülésén - körforgalmi csomópontként szerepel a Klauzál utcai csomópont. Czirok Jánosné, a polgármesteri hivatal osztályvezetőjének állítása szerint jelenleg ezen folynak az egyeztetések, így többek között a Volán társaságokkal.

2008. november 14.

Közmeghallgatás

Az önkormányzat képviselő-testülete november 28-án, pénteken 14 órakor közmeghallgatást tart a városháza dísztermében a 2009. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban, melyre várják a város lakosságát és az intézmények, szervezetek képviselőit.

A költségvetési koncepció megtekinthető november 24-től a polgármesteri hivatal 119 sz. szobájában és a városi könyvtárban.

2008. november 14.

Tervezzünk együtt 2009-10-re

A következő 2 éves ciklusra, 2009-2010-re elkészültek az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati programjainak akció tervei. A társadalmi egyeztetés érdekében Szentesen az alábbi fórumokat tartják: November 17-én, hétfőn 15 órakor a városi könyvtárba várják az érdeklődőket, akikkel a közútfejlesztéseket, épület-felújításokat, település-szépítést segítő pályázati lehetőségekről beszélgetnek az előadók: Mat-kócsik Pál Ferenc és Barát Endre a Szentesi Kistérség koordinátorai.

2008. november 14.

Nyitnak az áruházak

November végén-december elején

Sokan figyelemmel kísérik a Csongrádi út melletti építkezést, ahol két multinacionális céggel gyarapodik majd Szentes. Mindez út- és útkereszteződés-átépítéssel jár. Czirok Jánosné, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, nem szerették volna, ha a két áruház teherforgalma a Csongrádi utat terheli. Ebben előzetesen meg is egyeztek a cégekkel. Ezért a régen Tóth tanyai útnak nevezett utat, ami a Csongrádi útról átvezet az elkerülő útra, és részben kiépített, a Csongrádi út és az elkerülő út között, a Tiszavirág utcáig aszfaltozott útszakaszt, továbbá az áruházakhoz csatlakozó utat, és a Kiss Zsigmond utca laktanya felőli csomópontját építik most ki.

2008. november 14.

Az igaznak lelke áldott

Lezárult a Papp Imre-emlékév

Az 1900-ban született és 1973-ban elhunyt Papp Imre önkéntes néprajzi gyűjtő halálának 35. évfordulójáról egész éves programsorozattal emlékeztek meg tisztelői. A Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület, a Városi Könyvtár, a Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Koszta József Múzeum által szervezett emlékév programjait és a Papp Imre munkásságával foglalkozó iskolai vetélkedőt még januárban hirdette meg a Zöldág vezetője, Hankó Györgyné a zeneiskolában.

2008. november 14.

A Nagyhegyen is termett szőlő

A filoxéravész Szentesen

A város szőlőgazdálkodásának néhány olyan vonatkozását igyekszünk bemutatni, amelyek remélhetőleg érdeklődésre számot tartóak lehetnek. Sorozatunk első része a filoxéravésszel foglalkozik, amely jelentős hatást gyakorolt a város szőlőtermesztésére. Terítékre kerülnek a múltban Szentesen működő hegyközségek, valamint a szőlő őrzésével foglalkozó specialisták, a csőszök és a szőlőpásztorok is.

A filoxéra (elterjedt elnevezése Phylloxera vastatrix; a népnyelvben szőlőgyökértetű, szőlőféreg) a szőlő gyökerén és levelén nagyobb csoportokban élő, sárgászöld színű, mintegy 1,5 mm nagyságú rovar, amely szívókájával a növény gyökerén keresztül annak nedveivel táplálkozik.

2008. november 14.

Köszönjük

Ezúton is hálásan köszönöm a Papp Imre Emlékév rendezvényeit támogatók önzetlen segítségét: Ba-binszky Andrásné, Bacsa Józsefné, Bíró Gábor, Civil Televízió, Csige Istvánné, Csiszár György, Farkas Bá-lintné, F. Donát Kft., Fekete Kálmán, Gáspár András, Gilicze András, Dr. Imre Ernő, Kátai Ferenc, Koszta József Múzeum, Kurca Televízió, Lajtha László AMI és Hangversenyközpont, Lantos Imre, Mihály Béla, Mód László, Oltyán Lajos, Papp Györgyné, Papp László, Rádió Szentes, Sebesi Árpád, Szakál Albertné, Szuperinfó, Szentes Város Önkormányzata, Szentesi Élet, Városi Könyvtár, Városi Visszhang, Zsíros Katalin, Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület Néptánc Szakosztálya.

Hankó Györgyné elnök
Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesület

2008. november 14.

November 8-21

Évfordulók - 2008.

185 éve, 1823. nov. 10-én megszületett Filó János (1823-1897) református lelkész, teológiai tanár, az Országos Közoktatási Tanács tagja, nemes adományozó, aki 40 éven át szolgált Szentesen.

120 éve, 1888. nov. 10-én 74 éves korában meghalt Győri József (1814-1888) volt városi levéltárnok, tanácsnok, helyettes polgármester. (27 évig állt Szentes város szolgálatában.)

160 éve, 1848. nov. 16-án újabb 381 főből álló szentesi nemzetőr alakulat indult útnak Bartha János gyalogos- és Lakos Ferenc lovas századosok vezetésével. Előbb Nagy-szentmiklósra érkeztek, innen Knézre vonultak, végül Zsom-bolyán szálltak táborba. (A 472 fős váltás megérkezése után, december közepén tértek haza Szentesre.)

90 éve, 1918. nov. 16-án a Szentesi II. Függetlenségi és 48-as Népkör választmánya határozatot hozott a Szociáldemokrata Párthoz való csatlakozásról.

90 éve, 1918. nov. 17-én a Szociáldemokrata Párt szentesi szervezete szervező nagygyűlést tartott a Kossuth téren. - Megalakult Szentesen a Szellemi Munkások Demokrata Köre. (Elnök: Bárány Árpád tanfelügyelő, alelnök: dr. Rimély Dezső kórházi igazgató-főorvos.)

80 éve, 1928. nov. 17-én született Szentesen Kaczúr István újságíró, lapszerkesztő, a Csongrád Megyei Hírlap főmunkatársa.

90 éve, 1918. nov. 19-én a szentesi Nemzeti Tanács és Katonatanács együttes ülésén kimondta feloszlatását és újjáalakítását. - A Szentesen megjelenő Alföldi Ellenzék című újság a nevét Alföldi Újságra változtatta.

95 éve, 1913. nov. 21-én 82 éves korában elhunyt Várady Lajos (1831-1913) gyógyszerész, volt 1848/49-es honvédtiszt.

35 éve, 1973 novemberében a 603. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben (ma Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola) "Iskolai Krónika" címen diáklap indult. A negyedévenként megjelenő újság szerkesztő bizottságának vezetője Tóth Ernőné tanárnő.

30 éve, 1978. november folyamán a Hámán Kató úti lakótelepen 180 új lakást adtak át rendeltetésének. - Jegykiadó automatákkal szerelték fel a helyben közlekedő buszokat, amelyek 2 Ft-os érmékkel működnek. - A város egyesített fúvószenekara "Ezüstlant" fokozatot nyert a Szegeden rendezett minősítő versenyen. A zenekar vezetője Bánfi László. - A Csongrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat gép- és gyorsírói szép eredményt értek el az országos versenyen. A gyorsíró csapat tagjai (Nagy Erzsébet, Kutas Eszter, Varga Éva) az országos I. helyet, a gépíró csapat tagjai pedig (Benedek Sándorné, Fazekas Sándorné, Czirbus Imréné) az országos II. helyet szerezték meg.

Összeállította:
Labádi Lajos

2008. november 14.

Köszönet, hogy segítettek

A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban gyűltek össze a segítő szakemberek, a szociális szféra munkatársai a köszöntésükre rendezett ünnepségre. A szociális munka napját (november 12.) minden évben megünneplik, jó alkalom arra, hogy leüljenek, beszélgessenek egymással a dolgozók. A szentesi ünnepnap azonban ezúttal az új intézmény nyitónapja Szirbik Imre polgármester szerint. Ezzel válik teljessé az ellátó rendszer, mondta a helyszínről a köszöntőjében. A szociális területen dolgozóknak egyet mondhat: Köszönöm - a nap mint nap tanúsított helytállásért. Egy jó szó, és az ember kinyílik, fogalmazott a polgármester.

2008. november 14.

Fogadóóra

Halmai István, a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselője november 17-én, hétfőn 17 órakor; dr. Rébeli-Szabó Tamás, a Fidesz MPSZ önkormányzati képviselője, november 20-án, csütörtökön 16 órakor tart fogadóórát. Mindkét képviselő a Fidesz irodában (Kossuth u. 11.) várja az érdeklődő lakosságot.

Sipos Antal, a FIDESZ önkormányzati képviselője november 22-én, szombaton 13 órakor tart fogadóórát a Nagyhegy-széli út 23. szám alatt (az élelmiszer boltnál), Kajánújfaluban az óvodánál 14.30 órakor és Belsőecser-ben az ebédlőnél 15.45 órakor.

2008. november 14.

Előadás

A Kurca-parti esték rendezvénysorozat következő előadására november 18-án, kedden 18 órakor kerül sor a Művelődési és Ifjúsági Házban (Tóth József u. 12-14.). Az est vendége Vukovich Gabriella statisztikus, demográfus, előadásának címe: A számok nem hazudnak! Magyarország szociális és gazdasági helyzete a számok tükrében.

2008. november 14.

Kitüntetés

A Szociális Munka Napja alkalmából a megyei intézmények dolgozóit köszöntötték november 11-én Szegeden. Ez alkalomból kiosztották a "Csongrád Megye Szociális Ellátásáért Díjat" is, melyet a megyei közgyűlés 2000-ben alapított, s évente hagyományosan a Szociális Munka Napján adnak át a szociális ellátás terén kimagasló eredményt elérő személynek vagy közösségnek. Idén Dajka Józsefné, a szentesi Egyesített Szociális Intézmény gondozónője, illetve Rozsnyainé Hódi Mária, a mórahalmi önkormányzat szociális és igazgatási osztályának vezetője részesült a kitüntetésben.

2008. november 14.

Pályázati felhívás

Ügyvezető

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6600 Szentes, Csallány G. part 4.) ügyvezetői álláshelyének betöltésére.

Ellátandó feladat: uszoda, üdülőházak és a teniszpályák működtetésével kapcsolatos feladatok vezetői irányítása.

A pályázati feltételek a www.szentes.hu honlapon találhatók.

A pályázatot 2008. november 21-ig lehet benyújtani.

Bővebb információ a polgármesteri hivatal művelődési irodáján kérhető a 63/510-368-as telefonszámon.

Intézményvezető

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Sportközpont (6600 Szentes, Jövendő u. 1.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére.

Ellátandó feladat: az intézmény tevékenységi körébe tartozó - Dr. Papp László Sportcsarnok, Dózsa-ház, sportpályák - feladatok vezetői irányítása.

A pályázati feltételek a www.szentes.hu honlapon találhatók.

A pályázatot 2008. november 21-ig lehet benyújtani.

Bővebb információ a polgármesteri hivatal művelődési irodáján kérhető a 63/510-368-as telefonszámon.

2008. november 14.

A névadóra emlékeznek

Színes programok a katolikus iskolában

Tizenöt éve kapta vissza a katolikus egyház a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolát, az évforduló alkalmából az intézmény ünnepélyesebbé szeretné tenni Szent Erzsébet ünnepét. Idén három napos rendezvénnyel emlékeznek meg az iskola névadójáról.

November 19-én, szerdán kezdődik a program ünnepi szentmisével, amit egy forgószínpadszerű program követ. A gyerekek rendhagyó földrajz- és történelemórákon vesznek részt, Szent Erzsébet nyomában elnevezéssel. Fél 2-től Akiket a Biblia táplált - magyar költők a Szentírásról címmel megyei szavalóversenyre kerül sor az intézményben, a megmérettetésre több mint 20 iskola jelentkezett. Este fél 6-tól pedig a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola dísztermében dr. Kiss Rigó László megyés püspök ünnepélyesen is megnyitja a jubileumi rendezvényt, ezután az érdeklődők megtekinthetnek magyar és angol nyelven egy vallásos parabolát William Plomer műve alapján, Három ifjú a tüzes kemencében címmel. Az előadás után kiosztják az iskola Szent Erzsébet Rózsái Alapítványának díjait is, melyet a hagyományok szerint egy Szent Erzsébethez hasonló lelkiségű, azaz szelíd, önzetlen diáknak és dolgozónak ítéltek oda.

November 20-án és 21-én nyitva lesznek az intézmény kapui az érdeklődők előtt 8-tól 11 óra 40 percig. Csütörtökön az alsó, pénteken pedig a felső tagozatban tartanak bemutató órákat, az alapítvány által a szülők felajánlásaiból adományozott digitális tábla és dokumentumkamera segítségével. Ezen a két napon családi délutánt is tartanak a tornateremben sportos és kvíz jellegű vetélkedőkkel, illetve az udvaron Udvari Sátrak elnevezéssel vásárt is rendeznek 10-17 óra között. Mint azt Nemes Éva igazgatónőtől megtudtuk az egyik sátorban - mely a Kincstári kacatok elnevezést kapta - leselejtezett tárgyakat vásárolhatnak olcsón az érdeklődők, a másik sátorban Szent Erzsébet módra lakomázhatnak. A Leporoló nevű sátorban régi könyvek várnak mindenkit, míg a negyedik a quodlibet, egyveleg nevet kapta.

Cseh-Lakos

2008. november 14.

A Zsoldos unikumai

Álló sor balról jobbra: Rafael Zszuzsa, Tóth Lilla, Lázár Mária, Kollár Emese, Pál Katalin, Aranyi László. Ülnek: Pintér Etelka igazgazó, Buborné Zámbó Etelka, Koncz-Bisztricz Tímea. A képről hiányzik: Molnár Ilona Eszter, Bella Noémi

A magyarországi Europe Direct Információs Hálózat és az Európai Fogyasztói Központ Magyarországi Kép-viselete "Európai Unikumok" címmel fogyasztóvédelmi vetélkedőt szervezett középiskolás diákoknak. Szentesről a Boros Sámuel Szakközépiskola és Szakiskola mellett a Zsoldos Ferenc Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola diákjai indultak a vetélkedőn. A Zsoldosból a 14/T osztály Pál Katalin, Molnár Ilona Eszter, Aranyi László és Bella Noémi összetételű csapata a harmadik, míg a 12/K osztály Rafael Zsuzsa, Lázár Mária, Kollár Emese és Tóth Lilla által képviselt gárda a hetedik helyen végzett. Eredményüket növeli, hogy a regionális versenyre negyven csapat nevezett be, közülük a legjobb tíz jutott be a régiós döntőbe, és ebben értek el remek helyezést a Zsoldos diákjai.

2008. november 14.

Évtizedek óta a betegekért

A belgyógyászat komplex szakterület

Szentes Városért Emlékérmet vehetett át az október 23-i ünnepi megemlékezésen dr. Mészáros Antal főorvos az elmúlt évtizedekben végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, lelkiismeretes gyógyító tevékenységéért. A belgyógyász 36 éve dolgozik a Dr. Bugyi István Kórházban, a betegek körében köztiszteletnek örvend, munkáját szívvel-lélekkel végzi - hangzott el az elismerés átadásakor.

Dr. Mészáros Antal Szegváron született 1948-ban, de már gimnáziumi tanulmányai is Szenteshez kötötték. Középiskolai és egyetemi évei alatt is kiváló tanárok, meghatározó személyiségek oktatták, olyan kollégák vették körül, akikre felnézhetett. Ezek az emberek nemcsak szakmailag, hanem emberileg is máig példaképei maradtak. Köztük említette a Gidófalvy házaspárt, Bakó Károlyt, az egyetemen Kulka professzort. A kórház régi nagy tudású orvosai közül Bugyi István és Máté Konrád tanár urat, Udvardy profeszszort, Csípő Lászlót és a neurológus Széchenyi főorvost, de kellemes emlékek fűzik Tari Gáborhoz is, aki véleménye szerint a sebészet minden ágában magas szinten tevékenykedett, és akit egyébként zseniális embernek tart, mert fantasztikus képzőművész is volt. Mint elmondta gyakran beszélgetett vele, amit különleges ajándéknak tart.

2008. november 14.

Tévé Coca-Coláért

A Coop országos üzletlánc a Coca-Cola céggel közösen "Hűsd le magad" akciót szervezett. Az augusztusi akcióban azok vehettek részt, akik a háromezer Coop üzlet valamelyikében Coca-Cola terméket vásároltak, és a blokkját beküldték a megadott címre. A szerencsés nyertesek között - a számos díj mellett - az országban öt LCD tévét sorsoltak ki. Nos, a főnyeremények egyike Szentesre került.

A Panasonic televíziót november 7-én Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. elnök-vezérigazgatója a Damjanich utcai áruházban adta át a boldog tulajdonosnak, Benedek Évának. Elmondta, az akció keretében több tízezer érvényes blokk érkezett be a központba, a nyereményeket a Coca-Cola cég képviselőivel Budapesten sorsolták ki. A szerencsés nyertes - mint megtudtuk - a Damjanich utcai áruházban volt tanuló, gyakran vásárol az üzletben, ismeri az eladókat, azt mondja, nagyon kedvesek, mosolygósak. Az árakkal, a választékkal is elégedett. A már karácsonyi ajándéknak is felfogható televíziónak nagyon megörült. Elárulja, azért titokban reménykedett, hogy szerencséje lesz a sorsolásnál, és legalább egy pólót kap ajándékba. Hogy tévét nyer, arra nem is mert gondolni.

A most újságosként dolgozó hölgy a barátjával kereste fel az üzletet. Egyébként tavaly vásároltak egy televíziót. Hogy melyiket tartja meg magának? Az attól függ, válaszolja. Majd kipróbálják. Több testvére van, a másikat majd ők nézik.

Szereti a Coca-Cola termékeket. A többi vásárlónak is figyelmébe ajánlja a Coop-boltokat, azt mondja, megéri ott vásárolni. Többszörösen megtérül.

(lovas)

2008. november 14.

A reformáció napja

Immár hagyomány, hogy a Kiss Bálint Református Általános Iskola futóversennyel is megemlékezik a reformáció napjáról, október 31-ről. 1517-ben ezen a napon szegezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára a reformációt elindító 95 tételt Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes. Azokra a visszásságokra hívta fel a figyelmet, amit akkor tapasztalt: az egyházi tanítás több területen eltér a Biblia tanításától. Luther tanítása gyorsan terjedt, így amikor a pápa kiátkozta, hittétele alapján új vallás alakult.

Az eseményre emlékezve pontosan 1517 métert futottak a város felső tagozatos diákjai a reformáció napi futóversenyen.

Csapateredmények: '97. fiúk: 1. Klauzál, 2. Damjanich, 3. Deák Ferenc iskola. Lányok: 1. Kiss Bálint, 2. Damjanich, 3. Klauzál iskola;

'96. fiúk: Klauzál, 2. Kiss Bálint, 3. Koszta. Lányok: 1. Koszta, 2. Klauzál, 3. Kiss Bálint. '95. fiúk: 1. Koszta, 2. Klauzál, 3. Forray Máté iskola (Szegvár). Lányok: 1. Forray Máté iskola (Szegvár), 2. Koszta, 3. Kiss Bálint.

'94. fiúk: 1. Klauzál, 2. Koszta, 3. Damjanich. Lányok: 1. Koszta, 2. Forray Máté (Szegvár), 3. Damjanich iskola.

Az összesített eredmények alapján a reformáció napi futóversenyt a lányok versenyében a Kiss Bálint Református Általános Iskola nyerte meg, míg a fiúknál a Klauzál Gábor Általános Iskola csapata volt a leggyorsabb. Ők a vándorkupát már véglegesen megtarthatják, hiszen három egymást követő évben nyerni tudtak. Jövőre új kupa várja a versenyző gyerekeket.

2008. november 14.

4. Peking látványosságai

Cseuz öt olimpiája

A tiltott város

Már Pekingben járunk. A szálláson Kovács Norbert, volt szentesi kézilabdás fogadja Cseuz Lászlót, aki azt mondja, nagyon jó érzés volt annyi kilométer megtétele után magyar emberrel találkozni. A Pegazus Tours két turnusban helyezett el közel kétezer magyart, köztük húsz olimpiai bajnokot a szállodában. Cseuz fontosnak tartja kijelenteni, hogy nem a város pénzén tartózkodott ott majdnem négy hétig, az évek alatt összespórolt forintjaiból fizette a belépőjegyek, a városnézések, és a Peking-Budapest repülőjegy árát.

Az olimpikonok több alkalommal tartottak élménybeszámolót, szakmai értékelést az aznapi eseményekről. A szuperül kiépített szálloda hatalmas kertjében kivetítőn nézhették a mérkőzéseket.

2008. november 14.

Tíz év táncokban

Tíz év-tíz tánc, ezt a címet viselte a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jubileumi gálaműsora az Európai Ifjúsági Hét keretében. A városunkban elsőként alapított művészeti iskola tánc tanszakain tanuló növendékek 34 műsorszámban mutatták meg az elmúlt 10 év eredményét.

Szirbik Imre polgármester köszöntőjében feltette, majd meg is válaszolta a kérdést: amikor ma minden bankokról, válságról szól, és a hűvös ész irányítja a világot, mi a szerepe a művészetoktatásnak? Szerinte ez a legfontosabb, azért, hogy megőrizze a lángot, a szépre törekvést. A városnak erre az iskolára szüksége volt, van és lesz, jelentette ki a polgármester. Beszéde végén megköszönte Keller Jánosné-nak az elmúlt 10 évet.

2008. november 14.

Számoljunk szorobánnal!

A szorobán a számtani műveletek elvégzésére használt számolótábla. Több mint 450 éves múltra tekint vissza, s ma a számítógépes világban is használják, mert egyszerűen és gyorsan lehet vele fejben számolni. A Kiss Bálint Református Általános Iskolában megmutatták, mindezt hogyan.

Az Első Szorobán Alapítvány elnöke, Vajda József és felesége Bárdi Magdolna szívesen mennek el bemutatót tartani az iskolákba. November első hetében Szentesen jártak, és a református iskola tanítóinak mutatták be a japán eredetű számolóeszköz használatát. A vendégek a harmadikosoknak órát is tartottak, így a gyerekek is megismerkedhettek a fagolyós eszközzel. Keretbe foglalt tengelyeken helyezkednek el a golyók, melyek a számokat, elmozdulásuk a műveletet ábrázolja. A szorobánnal mind a négy alapművelet (összeadás, kivonás, szorzás és osztás) elvégezhető, így az alsó tagozatos gyerekek a műveleteket akár ezzel az eszközzel is elsajátíthatják.

2008. november 14.

Több területen jelent gyógymódot

Terápiás és megelőző hatást is kifejt a készülék

Az orr-fül-gégegyógyászat 150. jubileumi évfordulójára emlékeztek a Dr. Bugyi István Kórház tudományos bizottságának október 6-i ülésén, melynek aktuális témája a Bemer, azaz a Bio-Elektro-Mágneses Energia-Regulációs terápia volt. Az ülés elején elhangzott, hogy a kórházban már hónapok óta alkalmazzák a terápiás készüléket, mely az orvostudomány minden szakágában jó eredménnyel használható.

Dr. Szilágyi Imre osztályvezető főorvos a készülékkel kapcsolatos pozitív tapasztalatairól számolt be kollégáinak, miután felelevenítette az orr-fül-gége gyógyászat történetét. Elmondta: már másfél éve használja szakterületén a Bemer készüléket, melyet a világ 40 országában alkalmaznak és az ismert betegségek 50-90 százalékában sikeres, mellék és főkezelésként egyaránt. Azonban nemcsak terápiaként jótékony a készülék hatása, hanem az egészségmegőrzés is elősegíthető vele.

2008. november 14.

Adventi esték

Adventi esték a múzeumban címmel a Koszta József Múzeum a Biblia évéhez kapcsolódó ünnepi programsorozatot rendez. November 20. és december 16. között öt előadással várják az érdeklődőket a megyeházi épületben, s számítanak diákokra is, elsősorban középiskolásokra. Elsőként jövő csütörtökön 17 órától Szabó András diaporáma estjére kerül sor Bábel világa címmel.

2008. november 14.

Bemutató

Dr. Balázs György: A finn-szovjet fegyveres konfliktus (1939-40) című könyvét mutatják be november 14-én, pénteken a városi könyvtárban.

A könyvet ajánlja: Poszler György középiskolai tanár.

2008. november 14.

Filmklubban

A városi könyvtárban működő filmklub következő vetítésén Az ember, aki túl sokat tudott című amerikai filmet tekinthetik meg az érdeklődők november 18-án, kedden 18 órakor. Dr. Ben McKenna, felesége és fiuk afrikai körutazáson vesznek részt, amikor egy buszon megismerkednek egy titokzatos utassal, akit másnap egy marokkói piacon megölnek. De mielőtt meghalna, Benre bízza titkát.

2008. november 14.

Maximus szentesi követői

Fedett pályás versenyre készülnek

A Kinizsi pálya Dózsa-ház felöli részén, a novemberi napsütésben, szorgalmas tizenévesek futnak, ugranak és különböző dobásformákat gyakorolnak. Más-fél éve, hogy létrejött a városban A Maximus Közhasznú Egyesület, az atléták utánpótlás-nevelésére. Benkő István elnök hangsúlyozza a beszélgetésünkkor: jó atlétákat szeretnének nevelni az általános és középiskolákból érkezett fiatalokból. Huszonheten alapították meg az egyesületet és azóta szorgalmasan dolgoznak.

Az atlétikának nem sok gazdája volt eddig Szentesen, ha az iskolákat nem számítjuk. Hiánypótló amit tesznek, talán ezért is jelentkeznek egyre többen a szakosztályba. Edzenek és már néhány versenyen is bemutatkoztak, így a Csongrád Megyei Atlétikai Bajnokságon már kétszer szerepeltek és sikeresen. Tizenöt bajnoki érmet szereztek, de az országos serdülők bajnokságán még dobogóra is állhattak. A diszkoszvetők, súlylökők, a futószámok versenyzői szépen hozták a formájukat.

2008. november 14.

Niki nemzetközi bajnok

Rácz Nikolett és Szabó Réka Bécsben

November 9-én rendezték meg Bécsben 30. alkalommal a nemzetközi rövidpályás felnőtt IPC versenyt 6 ország csapatának részvételével. A Szentes Városi Úszó Club 2 mozgáskorlátozott versenyzővel képviseltette magát. A '91-es születésű Szabó Réka, aki ebben az évben igazolt az úszóklubhoz 100 m gyorson 2., 100 m mellen 3., 50 gyorson 5. lett. Rácz Nikolett aki mindössze 11 éves, szintén a felnőttek között indult és úgy is értékelték! Így tehát Niki 100 m gyorson nemzetközi bajnok, 100 m mellen 2., 200 m gyorson 3., míg 50 m gyorson 4. lett. Az összesítés szerint a legeredményesebb úszók kupát is kaptak, mind a két szentesi lány serleggel tért haza. Nagyon színvonalas verseny volt, véleményezte edzőjük, Kovács Brigitta. A következő, rövidpályás felnőtt versenyen, november 15-én Budapesten szintén szép eredményekre számít, és köszöni támogatóiknak a kiutazáshoz nyújtott segítségét.

D. J.

2008. november 14.

Szomszédvárak rangadója

A pontszerzés reményében utazott Tiszaszigetre a Szentesi Kinizsi megyei első osztályú labdarúgó csapata, ám nemhogy három, de egy pont sem került az eddigi tizenhathoz. A hazaiak a két adódó lehetőségüket gólra váltották, a mieink ezzel szemben tompán futballoztak, nem volt átütőerő a csapat játékában. Bozóki Zoltán vezetőedző szerint is az ősz egyik leggyengébb teljesítményével rukkoltak elő, több játékosa tudása alatt teljesített, ez pedig édeskevés volt akár a pontszerzéshez is. Az első fél órában még úgy ahogy elfogadhatóan játszott a Kinizsi, de igazából egyik kapu sem forgott veszélyben. Ekkor egy lesgyanús szituációt követően megszerezte a vezetést a Tiszasziget, ami alaposan megzavarta a Szentest. A találkozó hajrájában aztán - a szentesi védelem asszisztálása mellett - újabb hazai gól született, így alakult ki a 2-0-ás végeredmény. Bozóki edző igyekszik rendet tenni a fejekben a hétvégi rangadó előtt, a Kinizsi ugyan is november 15-én, szombaton 13 órakor a Csongrád együttesét fogadja a Pusztai László Sporttelepen. Az összecsapáson biztos, hogy nem léphet majd pályára az ötödik sárgalapját begyűjtő Polyák, és a korábban -piros lapja miatt- három mérkőzésre "elmeszelt" Miskolczi sem. Velük ellentétben viszont Tóth Györgyre és Pataki Csabára számíthat Bozóki Zoltán. A két együttes közül a Csongrád várhatja kedvezőbb pozícióból a mérkőzést, Bíró Mihályék jelenleg az ötödik helyen áll a tabellán, kilenc ponttal többet gyűjtve a Kinizsinél.

H. V.

2008. november 14.

Rendezvények a Sportcsarnokban

Tizenkét éves a sportcsarnok! Ebből az alkalomból az előző évekhez hasonlóan idén is sportrendezvényekkel kedveskedik közönségének az intézmény. November 16-án, vasárnap a szenior női kézilabda torna zajlik, majd 15 órakor a Szentesi KK fiatal kosárlabdázói a szerbiai Topolya kosárlabdázóival mérik össze tudásukat. Ezután az ifjú labdarúgóké a sportcsarnok küzdőtere. A Legrand Metalcom-Szentes futsal klub ifjúsági csapatának ellenfele szintén Topolyáról érkezik. A labdarúgó mérkőzés 17 órakor kezdődik. A rendezvényre a belépés díjtalan!

Tizedik alkalommal rendezi meg a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok a Hungerit Kupáért zajló városi teremlabdarúgó bajnokságot. Nevezni idén is négy, különböző erősségű csoportban lehet. Nevezési díj 18.500 forint. Nevezési határidő: november 17., hétfő 18 óra. Az első forduló november 23-án, vasárnap a második november 28-án, hétfőn lesz, a folytatás pedig 2009. január-februárban. Bővebb információk: www.sportkozpont-szentes.hu

Mindkét rendezvény az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága által a Települési Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásai számára meg-hirdetett Komplex Kistérségi Szabadidősport Program keretében zajlik.

2008. november 14.

Győzelem és döntetlen pólóban

Két bajnoki mérkőzést is játszott az elmúlt héten a Hungerit-MetalCom-Szentes női vízilabda csapata, és mindkét mérkőzését megnyerve immár a harmadik helyen állnak dr. Tóth Gyula lányai a bajnoki pontvadászatban. A mesteredző a mérkőzések előtt úgy vélekedett, hogy mindenképpen az Eger elleni összecsapás lesz a nehezebb, hiszen korábban a hevesiek már értek el figyelemre méltó teljesítményt az úgymond "nagycsapatok" ellen. Minden pontosan úgy történt, ahogy azt dr. Tóth várta: az utánpótlás válogatott ellen 9-7-re nyertek Kotováék, az Eger ellen azonban alaposan meg kellett szenvedni a pontokért. Ez utóbbi találkozón éppen a korábban említett ukrán idegenlégiós góljával szerezték meg a vezetést a mieink, ám az előnyt nem sikerült tovább növelni, az első negyedben ugyan is kétszer is egyenlítettek az egriek, így 2-2-es állásnál kezdődött a második negyed.

2008. november 14.

Papírforma

Hiába tartotta jól magát az első játékrészben, végül - a papírformának megfelelően - a tabella második helyén álló, a bajnoki címre is esélyes Goldball RFC Csömör együttese 5-2-re győzte le hazai pályán a Legrand-MetalCom-Szentes futsal csapatát. A találkozó elején vezetést szerzett a vendégcsapat, majd a 14. percben megduplázódott a Goldball-előny. A félidő végén azonban egy perc alatt egyenlített a Szentes, Kovács Norbert és Kerepecky Csaba révén, így 2-2-es állásnál tértek pihenőre a csapatok. A szünetet követően a 27. és a 30. percben ismét a Csömör tudott gólt szerezni, az utolsó percben pedig végleg bebiztosította győzelmét a vendég együttes. Némethy László szerint a döntetlen eredmény lett volna a reális ezen az összecsapáson. Bár jó csapat a Csömör, ezen az estén el lehetett volna "kapni" őket. Vereségével a Legrand visszacsúszott a nyolcadik helyre, és továbbra is hat pontja van Némethy László gárdájának. A következő, 11. fordulóban a Dupont-Fortuna vendégei lesznek a mieink. A Dupont jelenleg a táblázaton az ötödik pozíciót foglalja el, 17 ponttal.

H. V.

2008. november 14.

Biotermékek

A Szentesi Művelődési Központ november 22-23-ig (szombat-vasárnap) Ezer-sziget 2008. címmel biotermék kiállítást és vásárt rendez a megyeházán, ahol reform-, bio- és gyógyter-mékek, kozmetikai és illatszerek vásárolhatók, illetve a kapcsolódó szolgáltatásokról kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők. A kiállítás nyitva 10-18 óráig. A kiállítás és a vásár ideje alatt programok, bemutatók, folyamatos információs szolgálat, valamint ingyenes szűrővizsgálatok várják a látogatókat.

A belépés díjtalan.

2008. november 14.

A sporttámogatásról

Mi a véleménye...

Koncz László vállalkozó
Persze, futballoztam és atletizáltam régen. A foci most is az életem része hobbiszinten. A Szentesi Farkasok Egyesületének titkára vagyok.
Támogatásról annyit, ahogy szokták mondani: "mindig kevés, mégha sok is". Az egyesület nevében annyit tudok elmondani, ha az eddigi támogatás összege megmarad, örülünk. Az új sportkoncepciónál igyekszünk, hogy mi is kapjunk a juttatásokból.
Az önkormányzaton kívül sok szponzorunk van.

Bozó Zsuzsanna eladó
Nem sportolok, de fiatal koromban a lány osztálytársaimmal rendszeresen kézilabdáztunk. Mostanság sajnos nincs időm semmire a család és a munka mellett.
Úgy gondolom, tehetséges sportolói vannak a városnak, de az önkormányzat nem igazán tudja őket támogatni, mert az anyagi lehetőségei nagyon korlátozottak. Annak örülök, hogy a vállalkozók szponzorálják őket.

Csendes Zoltán tűzoltó
Sportoltam, sportolok és sportolni is fogok. Versenyszerűen triat-lonozok. Idén 8-10 versenyen szerepeltem. Hobbiszinten kajakozok és konditerembe járok. Az a véleményem, hogy nagyon nehéz rávenni valakit, hogy mozogjon. Borzasztóan kevesen sportolnak.
Úgy gondolom, az egyéni sportágakat, amiket én is űzök, azokat kevésbé támogatja a város. Ami még bosszantó a számomra, hogy ha úszni szeretnék, azt csak este tudom megtenni, mert a medencék mindig foglaltak.

2008. november 14.

Pótfűtés

A férj nagy lihegve, kapkodva hazaesik. Így szól a feleségéhez:
- A főnököm meghívott egy horgászhétvégére a Balatonra! Tudod, ezt nem hagyhatom ki, még az is lehet, hogy előléptetés lesz belőle... Gyorsan pakold be a ruháimat, a horgászcuccot és a gyógyszereimet!
A férj boldogan tér haza a hétvége után:
- Milyen volt? - kérdezi az asszony.
- Jaj, nagyon jó! Rengeteget horgásztunk, egy csomó halat fogtunk! Csak az volt a baj, hogy nem találtam a gyógyszereimet és folyton fájt a fejem.
- Az orsóid közé raktam őket...

2008. november 14.

Kis kukta

  • Sült libacomb párolt káposztával
2008. november 14.

Bravúros pontszerzés

A jelenlegi listavezetőt, a Dunaújváros együttesét fogadta szerdán este hazai környezetben a Hungerit-MetalCom-Szentes női vízilabda csapata. Az erőviszonyok alapján a vendégek számítottak a találkozó esélyesének, ám ezúttal meg kellett elégedniük az egy ponttal. A 7-7-re végződő összecsapás első nyolc percében még a Szentes vezetett 3-1-re, a második negyedet hasonló arányban nyerte a Dunaújváros, míg a második félidőben szintén igazságos gólosztozkodás született. Mindenképpen kiemelendő Brezovai kíváló kapusteljesítménye, és Szabó Xénia gólerős játéka. Dr. Tóth Gyula vezetőedző szerint - aki eltiltása miatt nem ülhetett a kispadon- bravúr a döntetlen, amit a találkozó előtt kért játékosaitól, azt maximálisan betartották, és hatalmas küzdőszellemüknek is köszönhetően itthon tartottak egy pontot. A Hungerit-MetalCom legközelebb november 15-én, szombaton, 16 órakor játszik bajnoki mérkőzést a ligeti uszodában az Újpest ellen.

H. V.

2008. november 14.

Győztek

Az NB II-es bajnokságban szereplő Szentesi Tekézők Egyesülete november 8-án a hódmezővásárhelyi H.F.T.K. csapata ellen játszott.

Az SZTE csapata 3103 fát - 4 egyéni pontot - szerzett, a hódmezővásárhelyi H.F.T.K. 3055 fát ütött - 2 egyéni pontot szerzett -, így a több ütött fáért járó 2 ponttal a Szentesi Tekézők Egyesülete 6-2-re győzött.

Az SZTE pontszerzői: Mla-din István 556, Kerti Róbert 542, Kratochwill József 535, Török Gábor 508 fa.

A következő mérkőzés november 16-án, vasárnap lesz a Mezőtúr gárdája ellen.

2008. november 14.

Gálaműsor

Jótékonysági gálaműsort rendeznek a szentesi szegény gyermekekért november 22-én, 16 órától a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Közreműködnek: a Jövőnkért alapfokú intézmény táncosai, Szalay Róbert, a Kelet Lányai Hastánc Egyesület, Farkas Dorina, a Pengető és a Margaréta Citerazenekar, a Rozmaring Népdalkör, a Rákóczi utcai óvoda Katica csoportja. A műsorban modern-, népi- és hastáncokat láthatnak, valamint verseket, népdalokat és citerazenét hallgathatnak meg az érdeklődők. A rendezvényre belépőjegy nincs, de a szervezők pénzadományokat szívesen fogadnak, melyet a rászoruló gyermekek élelmiszercsomaggal történő megajándékozására fordítanak.

2008. november 14.

Nyílt nap a szentesi reptéren

Zsúfolt napjuk volt a szentesi sportrepülőknek október 18-án. A délelőtti motoros, vitorlázó és motoros-vitorlázó hatósági vizsgázatást követően a helyi középiskolák diákjait fogadták. A több éve rendszeresen megrendezett, immár hagyományosnak nevezhető rendezvényről Tar János, a repülőklub titkára a következőképp nyilatkozott:

- A Csongrád Megyei Önkormányzat pályázati felhívásán nyertük el az idei nyílt nap fedezetéül szolgáló öszszeget. Eredetileg szeptember 6-ára terveztük a nyílt napot, azonban az időjárás és a klubtagok más irányú elfoglaltsága miatt ez elmaradt. Aztán október közepén beköszöntött a "vénasszonyok nyara" és mi rögtön nekifogtunk a szervezésnek.

2008. november 14.

Nótadélután

A nyugdíjas klub november 14-én, pénteken 14 órakor tartja összejövetelét a Móricz házban, ahol nótadélutánt rendeznek. Fellép Süli Károly nótaénekes.

2008. november 14.

Családi események

Született: Bárdi Róbert Jenőnek és Szeleczkei Erika Juditnak Gergő Bence, Lakatos Zsoltnak és Jenei Irénnek Noel Ruben nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Kovács Imre és Dér Zsuzsanna, Horváth Nobert és Jenei Mária.

Elhunyt: Vincze Imréné Mihály Erzsébet, Bali Dezsőné Szabó Ilona, Kánvási Lajosné Kádár Mária, Hajdu Lajosné Ludányi Katalin, Pesti Ferencné Zádori Irén.