XXXIX. évfolyam 9. szám

2007.március 2.

Nőnapi köszöntő

"Az istenek a nőknek fegyverül adták a szépséget." (Anakreón)

Mindenki számára ismerős dátum a március 8. Ezen a napon ugyanis sok országban a főszerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké.

A nőkről sokan, sokféleképpen vélekednek, költőket ihlettek, festők ecsetjeit keltették életre, és sok más művészeti ág hirdeti alkotásaiban a nők különlegességét, szépségét, bájait.

S bár tudva lévő, hogy a női lélek érzékeny és szeretetre éhes, s nemcsak az évnek ezen a napján kívánja a törődést, mégis boldogsággal tölti el az a kényeztetés, melyet ezen a napon kap.

Sok férfi nyilatkozott már úgy, hogy a nővel élni gyönyörű érzés, olykor teher, néha felemelő, máskor nyűg, egy mégis bizonyos: nélkülük élni nem lehet!

Hiszen gondoskodóak, szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogatnak, s ha szükséges korholnak, vagy éppen hallgatnak. Mégis szeretnek, s ezért hálásak vagyunk nekik.

A város valamennyi hölgyének nagyon boldog Nőnapot kívánunk a magunk és minden férfi képviselőtársunk nevében!

Szirbik Imre
polgármester, országgyűlési képviselő

Szűcs Lajos
alpolgármester

2007.március 2.

Ingatlanok előtti karbantartás

Az utóbbi időben egyre inkább megnőtt az engedély nélküli fakivágások száma, melyek szabálysértési eljárást és pénzbüntetést vonnak maguk után.

Abban az esetben, ha a kivágott faanyagot a szabálysértő saját telkére be is viszi, feljelentést tehet ellene a közterület-felügyelet. A szabályos eljárás a fakivágások esetében a következő: kérvényezni kell a fakivágást a városi főkertésznél, a-melyhez egy engedélyező nyomtatványt kell kitölteni. Ezt követően a főkertész szemrevételezi, és indokolt esetben engedélyezi a fa kivágását vagy a koronaalakítást, esetleg javasolja, hogy szakember végezze el a munkát. A kérvény beadása illetékmentes!

Egyre több félreértést és problémát von maga után az is, hogy az ingatlanok előtti közterület (járda, vízelvezető árok) rendben tartása kinek a feladata. Az ingatlan előtt telek határától az úttest széléig tartó terület gondozása a tulajdonos feladata, tehát az árkokban kinövő fák, vadhajtások eltávolítása, a járda, a füves terület rendben tartása. Az árkok gondozása, a vadhajtások, fák eltávolítása azért szükséges és kötelező feladat, mert nem lehet akadálya a víz szabad elfolyásának.

Ingatlan előtti parkoló kialakításához, illetve a csapadékvíz árok zárttá történő alakításához előzetesen beadott tervrajz és engedély szükséges, melyet a polgármesteri hivatal műszaki osztálya adhat ki a tulajdonosnak. Engedély nélküli építési munkálatok esetén lebontásra kerülhet a kialakított parkoló, illetve zárt csapadékvíz-elvezető árok, vagy fennmaradásra ítélhetik abban az esetben, ha minden megfelel a szabályoknak. Az ilyen szabálysértés esetében is kezdeményezhető eljárás, illetve építésügyi bírságot és feljelentést vonhat maga után.

2007.március 2.

A túlélés költségvetése

Nagy várakozás előzte meg a ciklus első költségvetésének megalkotását az önkormányzatban. A képviselők, miként megfogalmazódott az ülésen, részletes, mindenre kiterjedő, korrekt anyagot kaptak kézhez. Szirbik Imre szocialista polgármester, országgyűlési képviselő a túlélés és a fejlesztés költségvetésének nevezte a 2007-es büdzsét. És örült annak, hogy Kozák János (Fidesz), a pénzügyi bizottság elnöke is hasonlóan vélekedett, már ami a túlélés jelzőt illeti. Ez azt jelenti, túléljük, élni fogunk, jegyezte meg a polgármester, majd hozzátette: különösen jóleső érzés ez akkor, amikor más településeken már-már a csődről beszélnek.

2007.március 2.

Lomtalanítás

Az önkormányzat városellátó intézménye értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 2007. tavaszán a lakossági lomtalanítás az alábbiak szerint alakul:

A lakosság a megjelölt napon reggel 7 óráig helyezheti ki az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon a háztartásban keletkezett lomot, azaz a feleslegessé vált használati tárgyakat, bútort, háztartási eszközt.

A nagy darabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok (pl.: rongy, papír, műanyag) a hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartozik a lomtalanítás körébe, így nem kerül elszállításra a föld, törmelék, salak, trágya, szalma, fólia, és a heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási hulladék.

A szolgáltató egy helyről csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot.

(Forrás: Mozaik)

2007.március 2.

Tartozásunk: a szelíd jövő

A múlt szombat reggel 8-kor híreket hallgattam a Kossuth-adón. Jégtörő Mátyás napja lévén, a bemondó, Kondor Katalin, régóta ismert és elismert bársonyos hangján, kedves humorral "nem ajánlotta" Mátyás apostolnak, hogy ezen a viszonylagos enyhe télen rontson valamit. Megmondom: nekem jólesően tetszett ez a szokatlan humor. Sokkal több kellene belőle, mondottam magamban.

2007.március 2.

Aki az alispánnak macskazenét adott

Száztíz éve hunyt el dr. Filó Tihamér

Dr. Filó Tihamér

Az elmúlt év szeptemberében emlékeztünk meg a nagytehetségű dr. Filó (Csák-tornyai) Lajos íróról, költőről, akit 1896 őszén, 38 éves korában ragadott el a halál. Ki gondolta volna, hogy alig félévvel később, szépreményű öccse - dr. Filó Tihamér - 32 évesen követi őt a sírba. A család tragédiája kiteljesedett, amikor az ifjabbik fiú elsiratása után három hónappal a megtört apa, Filó János református lelkész is távozott az élők sorából.

2007.március 2.

Incidens a népgyűlésen

Évfordulók - 2007.

95 éve, 1912. február 25-én a Szentesi II. 48-as Népkör választmánya kimondta csatlakozását a Justh Gyula vezetése alatt álló Függetlenségi és 48-as Párthoz.

140 éve, 1867. február 26-án örömünnepet tartottak Szentesen a felelős magyar kormány (Andrássy-kormány) kinevezése alkalmából.

105 éve, 1902. február 27-én a Csongrád Megyei Gazdasági Egyesület közreműködésével megalakult Szentesen a Tejértékesítő Szövetkezet.

90 éve, 1917. február 27-én harangbúcsúztató istentiszteletet tartottak Szentesen. (Hadi célra elszállították a Kossuth téri református templom nagyharangját, valamint a felsőpárti új templom két kisharangját.)

110 éve, 1897. február 28-án Szentesre érkezett Eötvös Károly és több fővárosi politikus, hogy korteskedjenek Uray Imre országgyűlési képviselővé választása érdekében. A Kossuth téren öszszegyűlt 4-5 ezer fős közönség Sima Ferencet, a helyi 48-as függetlenségi párt vezérét és jelöltjét éltette, órákon át nem hagyva szóhoz jutni Urayt és korteseit. A népgyűlésen történt incidensek miatt Lakos Imre polgármester a pótválasztás napjára egy század huszár és két század gyalogos katonaság kivezénylését kérvényezte.

115 éve, 1892. február 29-én a szentesi képviselő-testület - a dr. Tasnády Antal polgármesterrel szembeni bizalmatlansága miatt - megtagadta a városi költségvetési tervezet elfogadását.

165 éve, 1842. március 1-jén Szatmárnémetiben született Joó Károly (1842-1917) református orgonista-kántor, dalszerző, a Szentesi Dalárda alapítója, a gimnázium ének és zenetanára, az iskolai énekkar vezetője.

Összeállította:
Labádi Lajos

2007.március 2.

Búcsú Ági óvó nénitől

Nagyné Erdei Franciska halálhíre mindannyiunkat megdöbbentett. Ági óvó néni - így él a köztudatban - Szentes város óvodai életének meghatározó egyénisége volt, közel négy évtizeden át.

Pályáját Szentes első óvodájában kezdte, majd annak jogutód intézményében, a Szent Anna Utcai Óvodában folytatta, s lett vezetője. Amikor 1965-ben átadták az akkor korszerűnek számító újonnan épült óvodát, az udvar sivár, kopár terület volt. Ági óvó néni vezetésével, a lelkes kis kollektíva, pár év alatt csodálatos ligetet alakított ki, s a fák ma is ott állnak, árnyékot adnak a perzselő nyári napokon.

Ám, ahogy terebélyesedtek a virágzó bokrok, lombosodtak a fák, úgy múltak az évek a kollektíva felett, Ágika felett is. Temperamentuma, vidámsága azonban mindig feledtette korát, lélekben örökifjú maradt. Az óvodák körzetesítésekor a Kiséri Óvodai Körzet vezetője lett a gyermekcsoportokkal akkor is kapcsolatban maradt, szívesen helyettesítette hiányzó kolléganőit is. Szuggesztív egyéniségének köszönhetően, figyeltek rá a gyermekek, s bizalmukba fogadták őt. Közvetlensége miatt, a szülők is kedvelték, sokszor kértek tőle tanácsot.

Beiratkozásokkor büszkén mondta, amikor volt óvodásaink íratták be kicsinyeiket: "Ők az unokagyerekek." Szerette munkáját, de amikor nyugdíjba vonult, bevallotta: "Jól esik a nyugisabb élet." Utolsó éveiben is tevékeny életet élt, nem ismerte azt a fogalmat, hogy "unalom". Amikor találkoztunk, vagy telefonon beszélgettünk, mindig optimistán fogta fel az élet kihívásait, a betegséget is. Soha nem panaszkodott. Csak 68 évet élt. Sajnos, véget ért egy tartalmas, figyelemre és tiszteletre méltó élet.

Ági, nem felejtünk el!

Kolléganőid

2007.március 2.

Búcsú egy igaz tanítótól.

Janó Tibor (1968-2007)

Janó Tibor lelkes kézművestanár is volt.

. a hír megdöbbentő, hihetetlen és fájdalmas volt. A kollégák hitetlenkedve telefonáltak mindenhonnan - Tibi?... nem létezik!... hiszen olyan tettre kész, életvidám, energikus, tele ötlettel, tervvel, ambícióval. A miértekre talán sosem kapunk választ. Köszönjük Tibor, hogy köztünk voltál közel hét éven keresztül. Munkád, egyéniséged nyomai értékként velünk maradnak, iskolánk munkájában és tanítványaid személyiségében, akik szerettek, kötődtek Hozzád. Igazi tanító és mester voltál.

2007.március 2.

Tervek és irányvonalak

Városunkban járt Magyar Bálint

Február 23-án, pénteken a városháza konferencia termében kistérségi megbeszélést tartottak, melynek vendége Magyar Bálint fejlesztéspolitikai államtitkár volt. A rendezvényen betekintést kaphattunk a város és a kistérség fejlesztési terveibe, valamint a gazdasági folyamatok aktuális kérdéseibe.

2007.március 2.

Megvédeni kórházainkat

Az egészségügyi miniszter talán éppen azt az ágyat akarja megszüntetni, amelyen Önt vagy kedves hozzátartozóját gyógyítják.

Az, amit egészségügyi reformnak neveznek, nem más, mint egy átgondolatlan, kapkodó intézkedéssorozat, ami zűrzavart, káoszt, fejetlenséget okoz. A beteg emberek gyógyulását egy jól működő rendszernek kellene szolgálnia a háziorvosi rendeléstől a szakorvosi ellátáson át a kórházakig, a bonyolultabb esetek klinikai ellátásáig és a rehabilitációs intézményekig, a gyógyszerellátásig.

2007.március 2.

Fél évszázad a fodrász szakmában

Ötven éve, hogy Tóth Jánosné (képünkön) fodrászként dolgozik. Nyugdíjasként is aktívan munkálkodik, és várja vendégeit a Soós utcában. Ebből az alkalomból kerestem meg, és pályaválasztásáról, munkájáról beszélgettem vele.

2007.március 2.

Értékelendő aranykor

Az elhanyagolt fizikai nevelés, a kicsapongás a szerelemben, a rossz közérzet, a szenvedélyek, a mértéktelen evés és ivás, a lelki erő túlzott megterhelése (stressz), a betegségek és az életbe való erőszakos beavatkozás, a szennyezett levegő, s a korosodás mind olyan élet megrövidítő tényezők, amelyeket Hufeland már 1796-ban felismert - emelte ki dr. Iván László professzor.

2007.március 2.

Vallanak a betűk

A sokak által misztikusnak tartott grafológiába avatta be múlt heti könyvtári előadásán K. Horváthné Szabó Edit a hallgatóságát. Magyar-történelem szakos tanárként az íráselemzés különösen közel áll hozzá, képzett grafológusként az előadást bevezetésnek szánta egy grafo-klub indítása előtt.

2007.március 2.

Drámaisok a Bárka Színházban

Megvan a pontos dátum, utazhatnak a diákok

Az egyeztető tárgyalások végére értünk, megvan a pontos időpont - mondta el lapunknak dr. Bácskainé Fazekas Márta igazgatónő. Április 14-én kapnak lehetőséget a Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozatos diákjai arra, hogy bemutatkozhassanak a budapesti Bárka Színház színpadán.

2007.március 2.

Sínjárók és Hasutasok

Márciusban két, vetítéssel egybekötött közönségtalálkozóra is csábítják a nézőket az Őze Lajos Filmszínházba a művelődési központ munkatársai.

Mindkét alkalommal az alkotók, köztük városunkból elszármazott neves filmesek, színészek is tiszteletüket teszik a moziban.

E héten szombaton, március 3-án, délután fél négytől kezdődik a Sínjárók című új magyar film vetítése, melynek végén beszélgetésre lesz lehetőség a főszereplővel, a Szentesről indult, s most Miskolcon játszó Gáspár Tiborral, aki Ádámot, a festőt alakítja. Visszavonultan él a világtól, kutya-macska barátságban feleségével, Évával (Kubik Anna). Nem utasítja el Gerda, a fiatal fotóriporter (Parti Nóra) közeledését, aki egyre mélyebbre ás Ádám és Éva múltjában.

Március 13-án, fél hatkor a filmszemlén zajos sikert aratott, Szőke András és Grecsó Krisztián forgatókönyvéből készült Hasutasok című vígjáték díszbemutatójára kerül sor, melynek keretében ugyancsak közönségtalálkozót tartanak a moziban. Jön Szőke és elmaradhatatlan párja, Badár Sándor, a szintén szentesi, s a korai Szőke-filmekben is feltűnő Horváth János, de a tervek szerint a moziban üdvözölhetjük a filmben szereplő Farkasházi Rékát is. Az abszurd, ugyanakkor életképekkel megtűzdelt történetben a rendszerváltáskor négy régi jó barát, amúgy vasutasok, a leépítés áldozatai lesznek, az állomást széthordják a tolvajok. Évek múlva az egykori állomásfőnök, Zsuzsa Lajos (Badár) értesítést kap, hogy a MÁV ezt az állomást nézte ki a Taszáron lévő katonáknak szállított áru ellenőrzésére. Hogy a négy barát újra álláshoz jusson, Lajos azt hazudja: az állomás még létezik és képesek ellátni a feladatot. Aztán újabb és újabb hazugságokra kényszerül-nek...

(darók)

2007.március 2.

Bemutatkozik: Szabó Maya

Kecskeméten élek és dolgozom. Foglalkozásom: vegyész- technikus. Reál irányultságú szakmám mellett érdekelnek a humán területek is, az irodalom, valláspszichológia, népművészet, kézművesség. A fotózásban megtaláltam mindkét pólust, szükség van technikai reáltudásra és belső lelki érintettségre.

Tagja vagyok a Kecskeméti Fotókörnek és a Müller Miklós Fotóművészeti Műhelynek. Aktív résztvevője, szervezője vagyok az évente megrendezésre kerülő Bugaci Kontakt Fotótábornak, mely célul tűzte ki régi, elfeledett fotóeljárások felelevenítését.

A kiállításon látható fotók nagy része valamilyen archaikus technikával készült monocrome kép (cianotípia, kallitípia, argentotípia, só-papír). Ezek az eljárások idő- és tapasztalatigényesek, magukon hordják a kézi készítés egyediségét.

Témáim amatőr fotótémák, melyeket kevés képelemmel, tiszta kompozíciókkal igyekszem megörökíteni.

A képek hitem szerint többek között arra valók, hogy közöljenek valamit az életről és rólunk, ami kívülről nem látható. van úgy is, hogy elhazudnak valamit, ami nagyon is szembetűnő.

Március 5-én, hétfőn nyílik Szabó Maya kiállítása a Galéria kávéházban és április 1-jéig látható a Petőfi u. 7. sz. alatt.

2007.március 2.

Három koncert

Jazz- és Világzenei Napok 1.

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az idén is rendez koncerteket a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola (népszerű nevén: a zeneiskola), a Jazz- és Világzenei Napok keretében. A hangversenyekre három, egymást követő pénteken kerül sor, 19 órai kezdettel. Először, március 9-én a tévé egyik műsorában felvillant világzene-együttes, a Fabula Rasa lép a közönség elé.

2007.március 2.

Adó-infó

Törőcsik Norbert rovata

Szolgáltatás teljesítési időpontja

A ügynöki tevékenység körében bevett gyakorlat, hogy a felek időszakonként előre meghatározzák az elszámolási napot és a díjfizetés napját, azaz időszakonként visszatérő jelleggel számolnak el a nyújtott szolgáltatásokról. Az áfa-törvény értelmében amennyiben a felek a nyújtott szolgáltatásokról és termékértékesítésekről időszakonként visszatérő jelleggel számolnak el, vagy a termékértékesítések/szolgáltatások ellenértékét időszakonként visszatérő jelleggel állapítják meg, akkor az adófizetési kötelezettség a felek közötti - általuk kijelölt - elszámolási időpontban keletkezik, ha ez nem történt meg, azaz ha a felek nem jelöltek meg elszámolási időpontot, akkor a teljesített szolgáltatások, értékesítések tekintetében a teljesítésre kötelezett adóalany áfa elszámolási időszakának utolsó napja minősül teljesítési időpontnak.

2007.március 2.

Tóni bácsi konyhája

  • Sonkás- májas töltött dagadó
  • Édes, töltött palacsinta, gyümölcsöntettel
2007.március 2.

Tizennégymilliós csalás

Két férfi - egy hölgy miatt - keveredett összetűzésbe a Szabadság téren az elmúlt hétvégén. A gyanúsított úgy megverte riválisát, hogy annak eltörött az orrcsontja. A sérülést okozó férfi ellen súlyos testi sértés miatt indult eljárás.

Alumínium felniket lopott egy fiatalkorú és egy gyermekkorú tolvaj a Hajnal utcában, majd a négy kereket értékesítették is. Később a nyomozók elfogták a két tettest, és két felni is előkerült, bár minden bizonnyal ez a tulajdonost nem nyugtatta meg igazán.

Hétfőre virradóra hatoltak be tolvajok a Munkás utca egyik lakóházának alsó épületébe, ahonnan a hétvégi disznóvágás "végeredményét" vitték magukkal. A füstölésre szánt, mintegy száz kiló húskészítményt azóta is keresik a rendőrök.

Büntetőeljárást indított a Szentesi Rendőrkapitányság egy érdi hölgy ellen, aki különböző pénzügyi befektetéseket ajánlott fel, és vett át mindezekért körülbelül 14 millió forintot az eddigi adatok szerint négy szentesi személytől. A gyanúsított- aki jelenleg Budapesten hasonló vagyon elleni bűncselekmények miatt van előzetes letartóztatásban - nem teljesítette az általa ígérteket, és vállaltakat, és a felvett pénzt sem tudta visszaadni. A nő ellen üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt indítottak eljárást a helyi nyomozók.

Betörtek az elkerülő út melletti egyik tanyába. A bűnözők egy szivattyúval távoztak.

30 db tyúkot loptak el az Alsórétről több, mint egy hete. Az idős tulajdonosnak okozott kár kb. 40 ezer forint.

H.V.

2007.március 2.

Vízilabda-évtizedeken át

Horváth László Életmű-díja

Az elmúlt év kiváló sportolóit, edzőit köszöntő ünnepségen részesült Életmű-díjban Horváth László, egykori vízilabdázó, a Horváth Mihály Gimnázium testnevelő tanára. Horváth László 1958-ban végzett Testnevelési Főiskolán, majd a Petőfi Sándor Általános Iskolában, utána 1960-tól nyugdíjazásáig a szentesi gimnáziumban tanított. 1939 óta kötődik a vízilabdához. A Szentes MÁV csapatában kezdett játszani, de megfordult a Szentesi Torna Egylet, az MTK a Honvéd és a Szentesi Kinizsi egyesületeiben is.

2007.március 2.

Európa küzdősportja Szentesen

Még négy hét van hátra és megkezdődik a szentesi ISKA Küzdősport Európa Bajnokság! Már előre elmondhatjuk, hogy április 3-tól Európa legtechnikásabb és legkeményebb küzdősport versenyzői versengenek majd az Európa-bajnoki címekért.

2007.március 2.

Győzelmek idegenben

A Szentesi Futsal Club NB I-es női együttese, a 2006/2007-es bajnokság tavaszi idényének második mérkőzésén idegenben Déva-ványa ellen szerepelt.

Repülőrajtot vettek a hazai pályán játszó Békés megyei, dévaványai nők, hiszen 3-1-re ők vezettek. Megérintette a szentesieket a vereség szele. Rákapcsoltak, az első félidő végére sikerült felállni a padlóról, az első húsz perc végén már a Szentes vezetett 4-3-ra. Szünet után helyre állt a világ rendje, s a Kurca-parti hölgyek tudatosították a hazaiakkal, hogy ki a jobb. A mérkőzés végét jelző hármas sípszó után az eredményjelző táblán ez állt: Dévaványa-Szentesi Futsal Club 4-9.

Szentesi gólszerzők: Bacsa 3, Baksa 2, Csonka, Kiss E., Milovanovics, Heidt 1-1.

Ezzel az idegenbeli győzelemmel a Szentesi Futsal Club a tabella 3. helyén várja soros ellenfelét, Salgótarján női csapatát. A mérkőzés március 4-én, vasárnap 15 órakor, a Dr. Papp László Sportcsarnokban lesz.

* * *

Az előzetes várakozásoknak megfelelően elhozta a három pontot Siklósról a Legrand-MetalCom- Szentes futsal csapata.

A hétfő esti bajnokin a mieink 8-1-re verték vendéglátóikat. A találkozón Koncz és Keller két-két, Erhardt, Szabó L. és Szabó Á., valamint Kerepeczki egy -egy gólt szerzett. Koncz Zsolt játékos-edző beszámolója szerint végig ők irányították a mérkőzést, félidőben pedig már 6-0-ra vezettek. A Legrandra egyébként kifejezetten eseménydús hét várt, hiszen a siklósi bajnokit követően a bajnokcsapattal, a Gödöllővel mérkőztek. Jövő hétfőn pedig az Abonyt fogadják a sportcsarnokban este 20 órától. Ez utóbbi találkozótól győzelmet, a Gödöllő ellen pedig meglepetést várt Koncz Zsolt.

D.V.Z. - H.V.

2007.március 2.

Negyedikek lettek

Negyedik helyen végzett a Komjádi - kupa idei küzdelemsorozatában a Legrand-Szentesi VK férfi vízilabda csapata. Sajnos az, amit Berki András vezetőedző szeretett volna elkerülni, bekövetkezett, vagyis az elődöntőben a végső győzelemre is esélyes Újpesttel sorsolták össze a Szentest. A félelmek beigazolódtak, a lila-fehérek 10-5-re verték a mieinket, akik közül Józsa kétszer, Acimov, Papp és Németh Dániel egyszer-egyszer volt eredményes. A harmadik helyért lejátszott találkozón a Honvéd ellen mérkőzött a Legrand, ám a bronzérmet nem sikerült "elcsípni", mivel a fővárosiak 13-11-re diadalmaskodtak.

A hétvége legnagyobb vesztese mégis Németh Dániel volt. A fiatal szentesi vízilabdázó az Újpest elleni mérkőzés elején szenvedett járomcsonttörést és ujjszalag-szakadást. A játékost hétfőn megoperálták, előreláthatóan 7 hét kényszerpihenő vár rá.

Berki András szerint azt a minimális elvárást, amit kellett, teljesítette a csapat. A mutatott játék alapján reális eredmény született a két mérkőzésen. A szentesi játékosok néhány nap szabadságot kapnak, majd elkezdik a felkészülést a bajnokság hajrájára.

2007.március 2.

Remek rajt

A szentesi Kinizsi NB II-es férfi kézilabda csapata sikeresen mutatkozott be, a kispadon ismét helyet foglaló Dobos Lászlóval. A 2006/2007-es bajnokság tavaszi nyitányán. Hazai pályán fogadták Békéscsaba együttesét.

A hazaiak végig kezükben tartották a mérkőzést. Az összecsapás a II. félidő elején dőlt el, ekkor a Kinizsi egy 6-0-ás szériát produkált, s a vendégek ezzel már nem tudtak lépést tartani. A jó játéknak meg is lett az eredménye: Szentesi Kinizsi-Békéscsaba 27-23. Ez a siker a 2006/2007-es pontvadászatban az eddigi egy döntetlen mellett az első győzelmet jelentette. A remek tavaszi kezdés önbizalmat adhat a Kinizsinek és jönnek a további sikerek is.

2007.március 2.

Szalagos rögbi

A Szentesi Vasutas SC kölyök utánpótlás csapata az érdi Batthyány Általános Iskola tornatermében rendezett II. Érdi Szalagos Rögbi Kupán a "B" csoportban 2. helyezést ért el.

A csapat névsora: Táborosi Ádám, Őze Tibor, Sipka Róbert, Magyar István (Deák Ferenc isk.), Molnár Zsanett, Ábrahám Bernadett, Papp Zoltán (Damjanich János isk.).

Az utánpótlás csapat először játszott szalagos rögbit. Ez onnan kapta a nevét, hogy a gyerekek derekára erősített szalagot kell letépni a labdát birtokló játékosról. Így egyfajta kosárlabda szintű játék jön létre, melyben nincs ütközés, fogás. Ez a játékforma kitűnően alkalmas a kezdő játékosok, elsősorban gyerekek első rutinszerzésére. A szentesi csapat kellőképpen felvette ezt a játékformát, az első helyet mindössze a pontkülönbség miatt veszítették el a gyerekek.

A mérkőzések végeredményei: Pécs II.-Szentes 10-20, pontszerzők: Magyar István 5, Sipka Róbert 10, Papp Zoltán 5. Szentes-Batthyány Általános Iskola 20-5, pontszerzők: Magyar István 5. Szentes-Kőrösi Általános Iskola II. 25-10, pontszerzők: Táborosi Ádám, Őze Tibor, Sipka Róbert, Molnár Zsanett, Ábrahám Bernadett.

B csoport végeredménye: 1. Batthyány Általánaos Iskola Érd 4 pont, 2. Szentes 4 pont, 3. Pécs II. 4 pont, 4. Kőrösi Általános Iskola II. Érd 0 pont.

2007.március 2.

Dicsőséges hadjárat

A Szentesi Farkasok Utánpótlás SE 1998-99. korosztályú csapata a Szarvason megrendezett regionális labdarúgó tornán első helyezést ért el. A csapat edzője: Gulyás Zoltán (korábban a Bp. Honvéd labdarúgója). A Farkasok eredményei: Szentesi Farkasok-Martfű 3-0, (góllövők: Kanász Móricz 2, Kánvási Tamás 1 gól). Szentesi Farkasok-Szolnok 2-0, (góllövők: Nagy Dávid 2). Szentesi Farkasok-Hódmezővásárhely 2-2, (góllövők: Kanász, Kánvási). Szentesi Farkasok-Szarvas 2-0 (döntő), (góllövők: Kanász, Kánvási).

2007.március 2.

Ötven éve együtt

Mészáros János és felesége, Répási Mária február 18-án tartották 50 éves házassági évfordulójukat az Aranykalász étteremben. A jubileum alkalmából megerősítették házasságukat, újra fogadalmat tettek, és egymás ujjára húzták a végtelenséget jelképező gyűrűket.

2007.március 2.

Áldozatok emlékéért

Február 25-én a kommunizmus áldozataira emlékeztek az 1956-os kopjafánál, hiszen 1947-ben ezen a napon hurcolták el Oroszországba Kovács Béla törvényesen megválasztott országgyűlési képviselőt, a Kisgazda Párt elnökét. 2000 óta évenként koszorúzással és mécses gyújtással emlékeznek erre a napra, valamint a kommunizmus áldozataira.

2007.március 2.

Családi események

Született: Fodor Andrásnak és Berczeli Brigitta Katalinnak (Új u. 8/1.) Menta, Cser Zsolt Ferencnek és Köteles Máriának (Budai-N. A. u. 19.) Zsolt Gergő, Rácz Róbertnek és Simondán Rozáliának (Lavotta u. 3.) Róbert, Horváth Csabának és Bálint Ágnesnek (Brusznyai stny. 7.) Zsófi és Luca, Seres Józsefnek és Horváth Cecília Enikőnek (Kossuth L. u. 19.) Bence, Kovács Dezsőnek és Rácz Erikának (Csongrád, Rigó S. u. 15) Virgínia Terézia, Kállai Gyulának és Farkas Szilviának (Csongrád, Szív u.174.) Gyula, Mihály Gusztávnak és Kanalas Brigittának (Csongrád, Hock J. u. 6.) Gusztáv nevű gyermeke.

Házasságot kötött: Vincze Krisztián (Köztársaság u. 18/5.) és Ugrai Szilvia (Pöltenberg u. 26.)

Elhunyt: Kanász-Nagy Andrásné Grósz Mária (Alkotmány u. 20.).